×
ދަތުރުފަތުރު
ހޯމް ޕޭޖަށް
ހައްދަވާ
×

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް ފުރުން ގޭޓް މިވަގުތު
25-07-2017 Air Lanka UL 110 MLE > Colombo 00:15
25-07-2017 Air Lanka UL 110 MLE > Colombo 00:15
25-07-2017 Flydubai FZ 559 MLE > Colombo 08:35
25-07-2017 Maldivian Q2 550 MLE > Chennai 08:45
25-07-2017 Emirates EK 657 MLE > Dubai 09:10
25-07-2017 Emirates EK 657 MLE > Dubai 09:10
25-07-2017 Air Lanka UL 102 MLE > Colombo 09:25
25-07-2017 Etihad Airways EY 7159 MLE > Colombo 09:25
25-07-2017 Oman Air WY 5116 MLE > Colombo 09:25
25-07-2017 Malaysia A/l MH 9012 MLE > Colombo 09:25
25-07-2017 Japan Airlines JL 5700 MLE > Colombo 09:25
25-07-2017 Qatar Air QR 4922 MLE > Colombo 09:25
25-07-2017 Air Lanka UL 102 MLE > Colombo 09:25
25-07-2017 Etihad Airways EY 7159 MLE > Colombo 09:25
25-07-2017 Oman Air WY 5116 MLE > Colombo 09:25
25-07-2017 Malaysia A/l MH 9012 MLE > Colombo 09:25
25-07-2017 Japan Airlines JL 5700 MLE > Colombo 09:25
25-07-2017 Qatar Air QR 4922 MLE > Colombo 09:25
25-07-2017 Qatar Air QR 673 MLE > Doha 10:10
25-07-2017 Other S7 4738 MLE > Doha 10:10
25-07-2017 Qatar Air QR 673 MLE > Doha 10:10
25-07-2017 Other S7 4738 MLE > Doha 10:10
25-07-2017 Air India AI 266 MLE > Bangalore 10:55
25-07-2017 Air India AI 266 MLE > Bangalore 10:55
25-07-2017 Emirates EK 659 MLE > Dubai 11:00
25-07-2017 Emirates EK 659 MLE > Dubai 11:00
25-07-2017 Aeroflot SU 321 MLE > Moscow 11:10
25-07-2017 Bangkok Airways PG 712 MLE > Bangkok 12:40
25-07-2017 Japan Airlines JL 5996 MLE > Bangkok 12:40
25-07-2017 Thai TG 7057 MLE > Bangkok 12:40
25-07-2017 Bangkok Airways PG 712 MLE > Bangkok 12:40
25-07-2017 Japan Airlines JL 5996 MLE > Bangkok 12:40
25-07-2017 Thai TG 7057 MLE > Bangkok 12:40
25-07-2017 Other MI 481 MLE > Singapore 12:50
25-07-2017 Other MI 481 MLE > Singapore 12:50
25-07-2017 Turkish Airlines TK 730 MLE > Colombo 13:05
25-07-2017 Saudi Air SV 786 MLE > Riyadh 13:15
25-07-2017 Flyme VP 645 MLE > Dharavandhoo 13:50 8
25-07-2017 Maldivian Q2 104 MLE > Gan 14:00
25-07-2017 Flyme VP 607 MLE > Maamigili 14:00
25-07-2017 Maldivian Q2 264 MLE > Kadhdhoo 14:10
25-07-2017 Sempati Air SG 094 MLE > Trivandrum 14:10
25-07-2017 Sempati Air SG 094 MLE > Trivandrum 14:10
25-07-2017 Deer Air JD 456 MLE > Beijing 14:15 Closed
25-07-2017 Maldivian Q2 300 MLE > Kudahuvadhoo 14:15
25-07-2017 Deer Air JD 456 MLE > Beijing 14:15
25-07-2017 Maldivian Q2 146 MLE > Kaadedhdhoo 14:30
25-07-2017 Maldivian Q2 282 MLE > Dharavandhoo 14:40
25-07-2017 Sempati Air SG 092 MLE > Cochin 14:45 5 GO
25-07-2017 Maldivian Q2 244 MLE > Hanimaadhoo 14:45
25-07-2017 Sempati Air SG 092 MLE > Cochin 14:45
25-07-2017 Turkish Airlines TK 732 MLE > Colombo 15:20
25-07-2017 Air Lanka UL 116 MLE > Colombo 15:30
25-07-2017 Oman Air WY 5116 MLE > Colombo 15:30
25-07-2017 Etihad Airways EY 7159 MLE > Colombo 15:30
25-07-2017 Malaysia A/l MH 9012 MLE > Colombo 15:30
25-07-2017 Japan Airlines JL 5700 MLE > Colombo 15:30
25-07-2017 Qatar Air QR 4922 MLE > Colombo 15:30
25-07-2017 Air Lanka UL 116 MLE > Colombo 15:30
25-07-2017 Oman Air WY 5116 MLE > Colombo 15:30
25-07-2017 Etihad Airways EY 7159 MLE > Colombo 15:30
25-07-2017 Malaysia A/l MH 9012 MLE > Colombo 15:30
25-07-2017 Japan Airlines JL 5700 MLE > Colombo 15:30
25-07-2017 Qatar Air QR 4922 MLE > Colombo 15:30
25-07-2017 Korean A/l KE 474 MLE > Colombo 15:40 4 GO
25-07-2017 Maldivian Q2 700 MLE > Trivandrum 16:15
25-07-2017 Emirates EK 652 MLE > Colombo 16:30
25-07-2017 Emirates EK 652 MLE > Colombo 16:30
25-07-2017 Air India AI 264 MLE > Trivandrum 16:35 Cancelled
25-07-2017 Air India AI 264 MLE > Trivandrum 16:35
25-07-2017 Maldivian Q2 106 MLE > Gan 16:45
25-07-2017 Flyme VP 647 MLE > Dharavandhoo 16:45
25-07-2017 Flyme VP 609 MLE > Maamigili 17:00
25-07-2017 Maldivian Q2 260 MLE > Kooddoo 17:30
25-07-2017 Maldivian Q2 144 MLE > Kadhdhoo 17:40
25-07-2017 Maldivian Q2 246 MLE > Hanimaadhoo 17:50
25-07-2017 Maldivian Q2 280 MLE > Ifuru 17:55
25-07-2017 Maldivian Q2 700 MLE > Trivandrum 18:35
25-07-2017 China Eastern A/l MU 236 MLE > Shanghai-Pudong 18:40
25-07-2017 China Eastern A/l MU 236 MLE > Shanghai-Pudong 18:40
25-07-2017 Maldivian Q2 120 MLE > Fuvahmulah 19:00
25-07-2017 Qatar Air QR 675 MLE > Doha 19:30
25-07-2017 Finnair AY 6024 MLE > Doha 19:30
25-07-2017 Qatar Air QR 675 MLE > Doha 19:30
25-07-2017 Finnair AY 6024 MLE > Doha 19:30
25-07-2017 Etihad Airways EY 279 MLE > Abu Dhabi 20:35
25-07-2017 Etihad Airways EY 279 MLE > Abu Dhabi 20:35
25-07-2017 Other AK 073 MLE > Kuala lumpur 20:55
25-07-2017 Other AK 073 MLE > Kuala lumpur 20:55
25-07-2017 Air Lanka UL 104 MLE > Colombo 21:00
25-07-2017 Etihad Airways EY 7157 MLE > Colombo 21:00
25-07-2017 Oman Air WY 5104 MLE > Colombo 21:00
25-07-2017 Malaysia A/l MH 9002 MLE > Colombo 21:00
25-07-2017 Qatar Air QR 4923 MLE > Colombo 21:00
25-07-2017 Flyme VP 611 MLE > Maamigili 21:00
25-07-2017 Air Lanka UL 104 MLE > Colombo 21:00
25-07-2017 Etihad Airways EY 7157 MLE > Colombo 21:00
25-07-2017 Oman Air WY 5104 MLE > Colombo 21:00
25-07-2017 Malaysia A/l MH 9002 MLE > Colombo 21:00
25-07-2017 Qatar Air QR 4923 MLE > Colombo 21:00
25-07-2017 China Eastern A/l MU 714 MLE > Colombo 21:05
25-07-2017 Maldivian Q2 364 MLE > Bangkok 21:05
25-07-2017 Tiger Airways TR 2509 MLE > Singapore 21:10
25-07-2017 Maldivian Q2 376 MLE > Bangkok 21:55
25-07-2017 Cathay Pacific CX 602 MLE > Hong Kong 22:15
25-07-2017 Dragon Airlines KA 5602 MLE > Hong Kong 22:15
25-07-2017 Japan Airlines JL 7934 MLE > Hong Kong 22:15
25-07-2017 Flyme VP 649 MLE > Dharavandhoo 22:30
25-07-2017 Flydubai FZ 555 MLE > Colombo 22:40
25-07-2017 Turkish Airlines TK 731 MLE > Istanbul 22:45
25-07-2017 Turkish Airlines TK 731 MLE > Istanbul 22:45
25-07-2017 Emirates EK 653 MLE > Dubai 23:00
25-07-2017 Maldivian Q2 2228 MLE > Dharavandhoo 23:00
25-07-2017 Emirates EK 653 MLE > Dubai 23:00
25-07-2017 Maldivian Q2 148 MLE > Kooddoo 23:10
25-07-2017 Flyme VP 613 MLE > Maamigili 23:15
25-07-2017 Maldivian Q2 248 MLE > Ifuru 23:20
25-07-2017 Singapore A/l SQ 451 MLE > Singapore 23:25
25-07-2017 Maldivian Q2 112 MLE > Kudahuvadhoo 23:25
25-07-2017 Singapore A/l SQ 451 MLE > Singapore 23:25

ތާރީޚް އެއަރލައިން ނަންބަރު ރޫޓް އައުން ލަފާކުރެވޭ މިވަގުތު
25-07-2017 Etihad Airways EY 260 Abu Dhabi > MLE 06:20
25-07-2017 Maldivian Q2 391 Nanjing > MLE 06:45
25-07-2017 Korean A/l KE 473 Incheon > MLE 07:00
25-07-2017 Flydubai FZ 559 Dubai > MLE 07:05
25-07-2017 Maldivian Q2 341 Chengdu > MLE 07:25
25-07-2017 Emirates EK 656 Dubai > MLE 07:40
25-07-2017 Emirates EK 656 Dubai > MLE 07:40
25-07-2017 Air Lanka UL 101 Colombo > MLE 08:15
25-07-2017 Etihad Airways EY 7154 Colombo > MLE 08:15
25-07-2017 Oman Air WY 5101 Colombo > MLE 08:15
25-07-2017 Malaysia A/l MH 9017 Colombo > MLE 08:15
25-07-2017 Qatar Air QR 4918 Colombo > MLE 08:15
25-07-2017 Air Lanka UL 101 Colombo > MLE 08:15
25-07-2017 Etihad Airways EY 7154 Colombo > MLE 08:15
25-07-2017 Oman Air WY 5101 Colombo > MLE 08:15
25-07-2017 Malaysia A/l MH 9017 Colombo > MLE 08:15
25-07-2017 Qatar Air QR 4918 Colombo > MLE 08:15
25-07-2017 Qatar Air QR 672 Doha > MLE 08:55
25-07-2017 Finnair AY 6021 Doha > MLE 08:55
25-07-2017 Other S7 4737 Doha > MLE 08:55
25-07-2017 Qatar Air QR 672 Doha > MLE 08:55
25-07-2017 Finnair AY 6021 Doha > MLE 08:55
25-07-2017 Other S7 4737 Doha > MLE 08:55
25-07-2017 Emirates EK 658 Dubai > MLE 09:30
25-07-2017 Emirates EK 658 Dubai > MLE 09:30
25-07-2017 Aeroflot SU 320 Moscow > MLE 09:35
25-07-2017 Air India AI 263 New Delhi > MLE 10:05
25-07-2017 Air India AI 263 New Delhi > MLE 10:05
25-07-2017 Saudi Air SV 786 Jeddah > MLE 11:25
25-07-2017 Other MI 482 Singapore > MLE 11:35
25-07-2017 Other MI 482 Singapore > MLE 11:35
25-07-2017 Bangkok Airways PG 711 Bangkok > MLE 11:45
25-07-2017 Japan Airlines JL 5997 Bangkok > MLE 11:45
25-07-2017 Thai TG 7056 Bangkok > MLE 11:45
25-07-2017 Bangkok Airways PG 711 Bangkok > MLE 11:45
25-07-2017 Japan Airlines JL 5997 Bangkok > MLE 11:45
25-07-2017 Thai TG 7056 Bangkok > MLE 11:45
25-07-2017 Turkish Airlines TK 730 Istanbul > MLE 12:05
25-07-2017 Deer Air JD 455 Beijing > MLE 12:55
25-07-2017 Sempati Air SG 093 Trivandrum > MLE 13:25
25-07-2017 Sempati Air SG 093 Trivandrum > MLE 13:25
25-07-2017 Maldivian Q2 2161 Kadhdhoo > MLE 13:45 14:00 Landed
25-07-2017 Sempati Air SG 091 Cochin > MLE 13:55 13:54 Landed
25-07-2017 Sempati Air SG 091 Cochin > MLE 13:55
25-07-2017 Sempati Air SG 091 Cochin > MLE 13:55
25-07-2017 Maldivian Q2 243 Hanimaadhoo > MLE 14:00 14:34
25-07-2017 Etihad Airways EY 278 Abu Dhabi > MLE 14:05 13:59 Landed
25-07-2017 Etihad Airways EY 278 Abu Dhabi > MLE 14:05
25-07-2017 Etihad Airways EY 278 Abu Dhabi > MLE 14:05
25-07-2017 Maldivian Q2 2143 Kaadedhdhoo > MLE 14:10 14:17
25-07-2017 Turkish Airlines TK 732 Istanbul > MLE 14:15
25-07-2017 Air Lanka UL 115 Colombo > MLE 14:30 14:25
25-07-2017 Air Lanka UL 115 Colombo > MLE 14:30
25-07-2017 Air Lanka UL 115 Colombo > MLE 14:30
25-07-2017 Emirates EK 652 Dubai > MLE 15:05 14:55
25-07-2017 Emirates EK 652 Dubai > MLE 15:05
25-07-2017 Qatar Air QR 674 Doha > MLE 15:15 15:08
25-07-2017 Maldivian Q2 102 Fuvahmulah > MLE 15:15 15:23
25-07-2017 Qatar Air QR 674 Doha > MLE 15:15
25-07-2017 Air India AI 265 Bangalore > MLE 15:45
25-07-2017 Flyme VP 646 Dharavandhoo > MLE 16:00
25-07-2017 Flyme VP 608 Maamigili > MLE 16:30
25-07-2017 Maldivian Q2 245 Hanimaadhoo > MLE 16:55
25-07-2017 Maldivian Q2 300 Kudahuvadhoo > MLE 17:00
25-07-2017 Maldivian Q2 283 Ifuru > MLE 17:10
25-07-2017 Maldivian Q2 147 Kaadedhdhoo > MLE 17:10
25-07-2017 Maldivian Q2 264 Kadhdhoo > MLE 17:15
25-07-2017 Maldivian Q2 105 Gan > MLE 17:30
25-07-2017 China Eastern A/l MU 235 Shanghai-Pudong > MLE 17:40
25-07-2017 China Eastern A/l MU 235 Shanghai-Pudong > MLE 17:40
25-07-2017 Maldivian Q2 701 Trivandrum > MLE 19:45
25-07-2017 Air Lanka UL 103 Colombo > MLE 19:50
25-07-2017 Oman Air WY 5103 Colombo > MLE 19:50
25-07-2017 Malaysia A/l MH 9001 Colombo > MLE 19:50
25-07-2017 Japan Airlines JL 5703 Colombo > MLE 19:50
25-07-2017 Qatar Air QR 4920 Colombo > MLE 19:50
25-07-2017 Etihad Airways EY 7163 Colombo > MLE 19:50
25-07-2017 Air Lanka UL 103 Colombo > MLE 19:50
25-07-2017 Oman Air WY 5103 Colombo > MLE 19:50
25-07-2017 Malaysia A/l MH 9001 Colombo > MLE 19:50
25-07-2017 Japan Airlines JL 5703 Colombo > MLE 19:50
25-07-2017 Qatar Air QR 4920 Colombo > MLE 19:50
25-07-2017 Etihad Airways EY 7163 Colombo > MLE 19:50
25-07-2017 China Eastern A/l MU 713 Kunming > MLE 19:55
25-07-2017 Maldivian Q2 247 Hanimaadhoo > MLE 20:00
25-07-2017 Maldivian Q2 280 Ifuru > MLE 20:00
25-07-2017 Tiger Airways TR 2508 Singapore > MLE 20:05
25-07-2017 Other AK 072 Kuala lumpur > MLE 20:10
25-07-2017 Other AK 072 Kuala lumpur > MLE 20:10
25-07-2017 Maldivian Q2 107 Gan > MLE 20:15
25-07-2017 Flyme VP 648 Dharavandhoo > MLE 20:15
25-07-2017 Flyme VP 610 Maamigili > MLE 20:30
25-07-2017 Maldivian Q2 260 Kooddoo > MLE 20:35
25-07-2017 Cathay Pacific CX 601 Hong Kong > MLE 20:45
25-07-2017 Dragon Airlines KA 5601 Hong Kong > MLE 20:45
25-07-2017 Japan Airlines JL 7935 Hong Kong > MLE 20:45
25-07-2017 Maldivian Q2 144 Kadhdhoo > MLE 21:00
25-07-2017 Maldivian Q2 551 Dhaka > MLE 21:15
25-07-2017 Turkish Airlines TK 731 Colombo > MLE 21:30
25-07-2017 Turkish Airlines TK 731 Colombo > MLE 21:30
25-07-2017 Emirates EK 653 Colombo > MLE 21:35
25-07-2017 Emirates EK 653 Colombo > MLE 21:35
25-07-2017 Flydubai FZ 555 Dubai > MLE 21:40
25-07-2017 Maldivian Q2 121 Fuvahmulah > MLE 22:05
25-07-2017 Singapore A/l SQ 452 Singapore > MLE 22:10
25-07-2017 Singapore A/l SQ 452 Singapore > MLE 22:10
25-07-2017 Maldivian Q2 701 Trivandrum > MLE 22:25
25-07-2017 Flyme VP 612 Maamigili > MLE 22:30
25-07-2017 Air Lanka UL 109 Colombo > MLE 23:15
25-07-2017 Air Lanka UL 109 Colombo > MLE 23:15

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު: 5,033.70ރ
ދިވެހި ކަލަންޑަރު އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ޕްލޭސްޓޯރުން ލިބެން އެބަހުރި
އަޖުމަ ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ނަމާދު ވަޤުތު (19-06-2018)
އިމްސާކް04:16  
ފަތިސް04:36  
އިރުއަރާ05:55  
މެންދުރު12:11  
އަޞްރު15:35  
މަޣްރިބް18:20  
ޢިޝާ19:39  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމާދު ވަޤުތު »
ކަލަންޑަރު (19-06-2018) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރު »
މޫސުން (19-06-2018)
ރަށް ފިނިހޫނުމިން މިއަދު މާދަމާ
ކ. މާލެ 29°C
ގދ. ކާނޑެއްދޫ 29°C
ލ. ކައްދޫ 28°C
ހދ. ހަނިމާދޫ 28°C
ސ. ގަން 29°C
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން »
ފައިސާ (19-06-2018)
  ބޭންކް ފައިސާ ގަންނަ ވިއްކާ
MIB USD 15.37 15.42
BML USD 15.00 15.42
MCB USD 15.40 15.42
BOC USD 15.40 15.42
HSBC USD 15.00 15.42
SBI USD 15.28 15.42
HBL USD 15.41 15.42
ދިވެހި ފައިސާ »

© 2013 - 2018 ދިވެހި(ޑޮޓް)އެމްވީގެ ފިކުރީމުދާ