×
މައި ސަފުހާ
ކަނޑުވެފައި ތިބި ބަޔަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ގޮސް، ކަނޑުވެފައި ތިބި ހަތަރު މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ހަތަރު މީހުންނާއި އެކު ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ކ. އިތާފުށި ކައިރިޔަށް އަޑިޔަށް ދިޔަ ކަމުގެ ރިޕޯޓް މިއަދު ހެނދުނު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-01-22 14:08:28
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ކޮރޯނާއަށް ސްކްރީން ކުރަން ފަށައިފި

ޗައިނާގައި މިހާރު ހަލުއި ކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް އަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ސްކްރީން ކުރަންފަށައިފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށް ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ނެރުއްވާފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-22 14:06:48
ޖަލުގެ އިސްލާހު ފައްޓާނީ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުން: ކޮމިޝަނަރު

ޖަލުތައް އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާނީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގައިދީންގެ އަސާސީ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުން ފެށިގެން ކަމަށް އާ ޕްރިޒަންސް ކޮމިޝަނަރު އަހްމަދު މުހައްމަދު މިއަދު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 13:55:21
ބްރައުން ވިޑޯ މަކުނުތަކެއް ހުރައާއި ތުލުސްދޫއިން ވެސް ފެނިއްޖެ

ބްރައުން ވިޑޯ މަކުނުތަކެއް ކ. ހުރައާއި ތުލުސްދޫއިން ވެސް ފެނިއްޖެ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެ ދެރަށުން އެވައްތަރުގެ މަކުނުތައް މިފެނުނީ ކ. މާފުށިން ވެސް މި ބާވަތުގެ މަކުނުތައް ފެނި އެއީ ބްރައުން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-22 13:46:41
ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއްގައި މުސްކުޅިއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ތިން އަހަރު ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.ފުލުހުން ބުނީ ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި އުމުރުން ތިން އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާއި މެދު ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-01-22 13:44:59
ޅިޔަނެއްގެ ފަރާތުން އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބެމުންދާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަނީ

އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުންދާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.ފުލުހުން ބުނީ އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށާއި މައްސަލަ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-01-22 13:40:51
ރައީސްގެ ނިންމެވުން ބަދަލުކުރައްވައި، ދީބާޖާ މައްސަލަ ރިވިއުކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމެންޓަށް 174 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ނިންމެވި ނިންމެވުން ބަދަލުކުރައްވައި، އެ މައްސަލަ ރިވިއުކުރުމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 13:37:34
ޓްރަމްޕުގެ އިމްޕީޗްމަންޓް: ސެނެޓުގައި ދެ ޕާޓީގެ ކޯޅުން

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 22) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އިމްޕީޗްމަންޓް ޝަރީއަތް ސެނެޓުގައި ރޭ ފަށާފައިވާ އިރު ޓްރަމްޕުގެ މައްޗަށް އާ ހެކި ހޯދަން ޑިމޮކްރެޓިކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ރިޕަބްލިކަނުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 13:03:32
ބެޑްމިންޓަނުގެ އިންތިހާބު އަންނަ މަހު

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު އަހަރުގެ ދައުރަށް ހިންގާ ކޮމިޓީ އަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރުން އަންނަ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ. މި އަހަރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 12:59:52
ޓީއެމްއޭ ނޫނަސް ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ހިންގާނެ މީހުން އެބަތިބި: ގާސިމް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން ބޮޑު ހަރަދެއްކޮށްގެން ހަދަމުން އަންނަ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ހިންގާނެ އެހެން އޮޕަރޭޓަރުން ވެސް އެބަތިބި ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިޔާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 12:08:51
އިޓަލީގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން އިޓަލީގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ. މި ހަރަކާތުގައި އެ ގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު 14 އެއާޕޯޓުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 12:07:18
ރާއްޖެ އަންނަ މީހުން ވުހާން ވައިރަސް އަށް ސްކްރީން ކުރަން ފަށައިފި

ޗައިނާ އިން ފެނުނު ފެއާ ވައްތަރެއްގެ ކޮރޯނޯވައިރަސް އެކި ގައުމުތަކުން ފެނި ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާން ފެށުމުން، ރާއްޖެ އަށް އަންނަ މީހުން ވެސް އެ ވައިރަސް އަށް ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 12:06:27
ޕްލާޒާގެ ޕަބްޖީ ޗެލެންޖަށް އެއް އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑުތަކުގެ ސެންޓު ވިއްކަމުން އަންނަ "ޕްލާޒާ އެންޓަޕްރައިޒަސް" އިން ކުރިއަށްގެންދާ ޕަބްޖީ ޗެލެންޖަށް އަހަރެއް ފުރުން ފާހަގަކޮށްފި އެވެ. ޕްލާޒާ އިން އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 12:05:41
މުދިމެއްގެ ޝިކާރައަކަށްވި ކުދިން: 14 އަހަރު ފަހުން މައްސަލަ ހައި ކޯޓުގައި!

މީގެ 14 އަހަރު ކުރިން ފެންމަތިވެ ކޯޓުގައި އޮންނަތާ 10 އަހަރު ފަހުން، ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ހުކުމް ކުރި ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އިސްތިއުނާފްކޮށް، ހައި ކޯޓުގައި މި ހަފުތާގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 12:04:38
19 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރަން ފަށައިފި

އުމުރުފުރާ ގައުމީ ޓީމުތަކަށް ވާދަވެރި މެޗުތައް ކުޅުމަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދޭން އެފްއޭއެމުން ނިންމި ނިންމުމަކާ އެއްގޮތަށް 19 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރަން ފަށައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 11:37:24
ހެނާންޑޭޒް އެލްއޭ ގެލެކްސީ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ލޮސް އެންޖެލްސް (ޖެނުއަރީ 22) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގައި ވިދާލި މެކްސިކޯ ފޯވާޑް ހަވިއޭ ހެނާންޑޭޒް (ޗިޗަރީޓޯ) އެމެރިކާގެ މޭޖާ ލީގުގެ އެލްއޭ ގެލެކްސީ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުުގައި އޭނާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 11:27:15
ޤާނޫނާއި ހިލާފަށް 15 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާއި ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކޯޓުގެ ބޭރުން 15 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާ ކައިވެނި ކޮށްގެން، އެ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.ފުލުހުން ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-01-22 11:02:32
ލާޒިއޯ ބަލިކޮށް ނަޕޯލީ ސެމީ އަށް

ނޭޕްލްސް (ޖެނުއަރީ 22) – މި ވަގުތު ވަރަށް ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި އޮތް ލާޒިއޯ 1-0 އިން ބަލިކޮށް، ފޯމުން ކަޓާފައިވާ ނަޕޯލީން އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ރޭ ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. އިޓާލިއަން ލީގުގައި ބަލިނުވެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 11:02:06
ނިހޯންބަޝި ބްލޫ: ޖަޕާނުގެ ރަހަތައް ކްރޮސްރޯޑަށް ގެނެސްފި

ޖަޕާނުގެ އަސްލު ރަހަތަކަށް މަޝްހޫރު އެ ގައުމުގެ ރެސްޓޯރަންޓް "ނިހޯންބަޝި" ކްރޮސްރޯޑްސްގައި އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ. މިއީ ސްރީ ލަންކާ އަދި ޖަޕާނަށް ނިސްބަތްވާ ދަރްޝަން މުނިދަސާ ސްރީ ލަންކާގައި މީގެ 25 އަހަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 11:00:32
ހިލޭ 5،000 ދިވެހިން ތަމްރީން ކުރަނީ

އަތޮޅު ތެރޭ ރަށްރަށުގައި ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގައި ހިލޭ 5000 މީހުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-01-22 10:56:38
ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ އެކި ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ ވެރިން ބަދަލުކޮށްފި

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި އުމުރުން ދެ އަހަރު ވެސް ނުވާ އަންހެންކުއްޖަކަށް އެ ކުއްޖާގެ މުނިކާފަ އާއި އާއި ކާފަގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިމަތިވުމުގެ ތުހުމަތާ އެކު، ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ އެފަދަ ކަންކަން ބެލުމުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 10:30:41
ރަސްމާދޫގައި އާ އިންޖީނުގެއެއް އަޅަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ރ. ރަސްމާދޫގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އަލަށް އިމާރާތްކުރާ އިންޖީނުގެ އެޅުމަށް "ޓައިނީ ނީމޯ" އާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި އިއްޔެ ފެނަކައިގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 10:25:47
ޑިމާންޑް ބޮޑުވުމުން ޕީއެސްޖީން ކަވާނީގެ އަގުބޮޑުކުރަނީ

ޕެރިސް (ޖެނުއަރީ 22) - ކްލަބް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ޕީއެސްޖީގެ އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ ހޯދަން ގިނަ ކްލަބްތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރަމުން އަންނާތީ އޭނާ ވިއްކާލަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 10:19:39
"ފަތަހަ" ގެ އާ ފިހާރައެއް މާވެޔޮ މަގުގައި ހުޅުވައިފި

ގޭތެރެ އަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ސާމާނު ވިއްކުމުގައި ރާއްޖޭގައި އެތައް ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ފަތަހަ ކުންފުނީގެ އާ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ. "ފަތަހަ މޯލް" ގެ ނަމުގައި މާވެޔޮ މަގުގައި މި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 10:02:07
ސަތޭކަ ހަތާވީސް މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރު ބޮޑު ބަޖެޓެއް އައްޑޫ ސިޓީކައުންސިލުން މިއަހަރަށް ފާސްކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން 2020 ވަނަ އަހަރަށް ސަތޭކަ ހަތާވީސް މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފި އެވެ. ދެ ހާސް ވިހިވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-22 09:23:54
އާސެނަލް ސަލާމަތްވިއިރު ސިޓީ އަށް ހަނި މޮޅެއް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލުން 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވިިއިރު، ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 1-0 އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ހަނި މޮޅެއް ހޯދައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 09:19:14
ޑރ. ނިޔާފްގެ ގޮވާލެއްވުން: އެއާޕޯޓްތަކުގައި މޮނިޓަކުރުން ވަރުގަދަކުރަން ޖެހޭ

ޗައިނާއިން ފެތުރެން ފަށާފައިވާ އާ ވައްތަރެއްގެ ކޮރޯނޯވައިރަސް ޖެހިގެން ބަލިވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ، ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު، ރާއްޖޭގެ އެއާޕޯޓްތަކުގައި ވެސް ބަލިމީހުން ދެނެގަތުމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 08:53:01
ޝިލްޕާގެ ގައުމީ ހިދުމަތަށް އެވޯޑް

ދުޅަހެޔޮ ލައިފްސްޓައިލް ޕްރޮމޯޓްކުރަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި އިންޑިއާގެ ވެށި ސާފުކޮށް، ރީތިކުރަން ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝެޓީ ކުރާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް އޭނާ އަށް ޗެމްޕިއަން އޮފް ޗޭންޖްގެ އެވޯޑް ހޯމަ ދުވަހު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 08:49:32
ބިރުވެރިކަމުގައި އަދިވެސް 300 ކުދިން!

މަންމަ ރައްޓެހި ބޭބެއަށް ފިލަން، ނުވަ އަހަރުގެ އެ ކުއްޖާ އާއްމުކޮށް ވަންނަނީ ކޮޓަރީގެ އެނދު ދަށަށެވެ. ބައެއް ފަހަރު ނުފެނި ވެސް ދެ އެވެ. އެކަމަކު ކިތަންމެ ދުވަހަކު، "ބޭބެ"ގެ ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށް ވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 08:18:06
ކުޑަކުއްޖަކާ "ކައިވެނި" ކުރި މީހަކާއި އެ ކުއްޖާގެ މަންމަ ފުވައްމުލަކުން ހައްޔަރު ކޮށްފި

އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާ ކޯޓުން ބޭރުން ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ އެ ކުއްޖާ އަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި އެ ފިރިހެންމީހާ އާއި އެ ކުއްޖާގެ މަންމަ ފުވައްމުލަކުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-22 07:24:27