×
މައި ސަފުހާ
މޯލްޑިވްސް ހައިޑްރޯގްރަފިކް ސާވިސްގެ ނަމުގައި އިދާރާއެއް

"މޯލްޑިވްސް ހައިޑްރޯގްރަފިކް ސާވިސް" ގެ ނަމުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ ހާއްސަ އިދާރާއެއް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު އުފައްދަވައިފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ މި އިދާރާ އުފައްދާފައި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-01-19 22:16:27
ހިޔާ ފްލެޓްތައް ކައިރީގައި ސަރުކާރުން މިސްކިތެއް އަޅަނީ

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ހިޔާ ފްލެޓްތައް ކައިރީގައި ޖާގަ ބޮޑު މިސްކިތެއް އަޅަން އެޗްޑީސީ އާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މި މިސްކިތް އަަޅަން ބިން ހަވާލުކުރުމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-01-19 21:51:18
ސިނަމާލެ ބްރިޖުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒުވާނަކު ނިއާވެއްޖެ

ސިނަމާލެ ބްރިޖުގައި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވެގެން ފަރުވާދެމުން އައި 21 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު މިއަދު ނިއާވެއްޖެ އެވެ. އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނިކޮށް، ނިއާވެފައި ވަނީ ސ. ހުޅުދޫ،

މިހާރު.ކޮމް - 2022-01-19 21:31:37
މާވިން އާއި ލަމްހާގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަނީ

އައިޖީއެމްއެޗުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ފިލިޕީންސްގެ ނަރުސް މޭރީގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށް ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އޭނާގެ ފިރިމީހާ މާވިން އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ހަލީމަތު ލަމްހާގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-01-19 20:48:46
އީގަލްސްއިން ގްރީން ބަލިކުރުމުން ވެލެންސިއާ ފައިނަލަށް

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގައި މިއަދު ހަވީރު ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް 4-1 އިން ބަލިވުމުން، ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް ކްލަބް ވެލެންސިއާ ފައިނަލްގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ. މެޗުން މޮޅުވެގެން،

މިހާރު.ކޮމް - 2022-01-19 18:34:30
"ފައިސާޕޭ" ބޭނުންކޮށްގެން ބީއެޗްއެމްގެ އޮންލައިން ފިހާރައިން ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާގައި ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި ކުރާ ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސްގެ އޮންލައިން ފިހާރަ މެދުވެރިކޮށް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ފައިސާޕޭއިން ފައިސާ ދެއްކޭނެ ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-01-19 18:05:05
ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރު: ދެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެއްޖެ

މި މައްސަލައިގައި ހަތަރު އަހަރު ފަހުން، ކުށް ސާބިތުވީ ހައިޝަމް އާއި ޒިހާންގެ މައްޗަށް. ޔާމީން މަރާލި މައްސަލައިގައި ހަ މީހަކަށް ދައުލަތުން ދައުވާ އުފުލި. ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލައިގައި ދައުވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-01-19 16:57:05
ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ފަސް ރަށެއް ވިއްކާލަން އިއުލާން ކޮށްފި

އެނބޫދޫ ފަޅުގައި ހިއްކި ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ފަސް ރަށެއް ވިއްކާލަން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ. މި ރަށްތައް ވިއްކާލަން އިއުލާން ކުރީ ކްރޮސްރޯޑްސް ހިންގާ ސިންގަޕޫރުގެ ރިއަލް އެސްޓޭޓް ކުންފުނި ޖޭއެލްއެލް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-01-19 15:46:18
ޑެންމާކު ފޯވާޑް ނާދިއާ އަކީ މިހާރު ޑޮކްޓަރެއް

ޑެންމާކް (ޖެނުއަރީ 19) - ޑެންމާކުގެ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމަށް 99 މެޗު ކުޅެދީފައިވާ އަފްގާނިސްތާނުގެ ހިރާތު ސިޓީއަށް އުފަން ނާދިއާ ނަދީމް، ޑޮކްޓަރަކަށް ވެއްޖެ އެވެ. ތާލިބާން ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ފިލައިގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-01-19 15:30:55
ފައިނަލަށް ކޮން ޓީމެއް؟ ވެލެންސިއާ، ގްރީން، މާޒިޔާ ވާދަވެރިކަން ބޮޑު

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ލީގު ބުރުގެ އެންމެ ފަހު ދެ މެޗަށްވެފައި އޮތް އިރު، މިއަދު ހަވީރު އަދި މިރޭ ކުޅޭ މެޗުތަކަކީ ފައިނަލްގެ ޖާގައާ ގުޅުން ހުރި ދެ މެޗެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ކުޅެން ހަމަޖައްސާފައިވާ ރ.

މިހާރު.ކޮމް - 2022-01-19 15:20:07
ލޯނަށް 65 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ދައްކައިފި

ދައުލަތުން ނަގާފައިވާ ދަރަނި އަދާ ކުރުމަށް މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 65.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކައިފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި މިފައިސާ ދައުލަތުން ދެއްކީ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-01-19 14:54:05
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ އެންމެ މުހިންމު ސާވޭ އަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ރާއްޖެ ގެނެސްފި

މާލެ، ވިލިމާލެ، ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ގުޅައިލަން ހަދާ "ތިލަމާލެ ބްރިޖު"ގެ އެންމެ މުހިންމު ސާވޭ އަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު މިއަދު ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ. ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ތިލަމާލެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-01-19 14:34:53
އޯޓިސްޓިކް ކުދިންނަށް މަލާމާތްކޮށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކު ވާހަކަ ދައްކަވައިފި

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އާދަމް ރަމީޒް، އޯޓިޒަމް ކުދިންނަށް މަލާމާތްކޮށް ވާހަކަ ދައްކަވައިފި އެވެ. އަދި އެކަން، ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު

މިހާރު.ކޮމް - 2022-01-19 13:50:16
ފްލެޓްތަކުގެ "ފިނިޝިން" ގައި ލަނޑު ލިބުނު މީހުންނަށް ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ދެނީ

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ފިނިޝިން އަށް ފައިސާ ނެގުމަށް ފަހު، ނުނިންމާ މައްސަލައިގައި ލޯ ފާމަކުން ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމައިފި އެވެ. ހިޔާގެ 16 ޓަވަރުން ފްލެޓް ލިބުނު ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެ މީހުންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-01-19 13:43:36
ރޯވި މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓު މަރާމާތަށް ފަހު މާލެ ގެނެސްފި

ހދ. ހަނިމާދޫން ފުރަން ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް ރޭ އަލިފާން ރޯވި މޯލްޑިވިއަންގެ މަތިންދާބޯޓު މަރާމާތު ކުރުމަށް ފަހު މާލެ ގެނެސްފި އެވެ. މޯލްޑިވިއަން ހިންގާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު

މިހާރު.ކޮމް - 2022-01-19 13:02:15
މާލޭގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ހުއްޓިފައި އޮތީ ސަރުކާރުން ބަޖެޓް ނުދީގެން: ސިޓީ ކައުންސިލް

މާލޭގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށްޓަކައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ) އާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-01-19 12:22:19
އެންމެ ދުވަސްވީ ފިރިހެނާ 112 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ފިރިހެން މީހާގެ ރެކޯޑް މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ލިބުނު ސްޕެއިންގެ ސަޓަނީނޯ ޑި ލާ ފުއެންޓާ ގާޝިއާ 112 އަހަރުގައި އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ. ގިނިސް ވޯލްޑް ރެކޯޑުން ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-01-19 12:18:36
"އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕޭނާ ހެދި ދިވެހިން ތިބީ ނުތަނަވަސްކަމެއްގައި: ނަޝީދު

"އިންޑިއާއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ އަދި ހުރިހާ ކަމެއްގައި ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ އެހީ އަށް އެދެވޭ ފަރާތް. އަޅުގަނޑަކަށް ހިޔެއް ނުވޭ އެ ގުޅުމުގެ ފަހަތުގައި ނުބައި ބޭނުމެއް އޮތްހެނެއް." އިންޑިއާއާ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-01-19 12:13:29
ފަހަށް ރައްކާކުރަން ރެގިއުލޭޓް ކުރެވޭ މާކެޓަކަށް ދިއުން ބުއްދިވެރި

ކެޕިޓަލް މާކެޓެއް ގަވައިދު ތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާ ކުރުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު ބޭނުމަކީ މާކެޓުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމެވެ. ކެޕިޓަލް މާކެޓަކީ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްގެ ބާވަތްތައް ގަނެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-01-19 12:06:25
ގައުމީ ކޯޗު މޮރިއޭރޯގެ ވޯޓް ޖޯޖީނިއޯ އަށް ނުދިނުމުން އިޓަލީގައި ކަންބޮޑުވުން

ފީފާގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ހޮވުމުގައި، ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު، ފްރެންޗެސްކޯ މޮރިއޭރޯގެ އެއްވަނަ ވޯޓް، އިޓަލީގެ މިޑްފީލްޑަރު ޖޯޖީނިއޯ އަށް ނުދިނުމުން އިޓަލީގެ މީޑިއާތަކުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-01-19 12:00:33
ކާރު ޕާކުކޮށްފައި މަގުން ޖާގައެއް ނެތް!

ހިޔާ ފްލެޓްތައް ކައިރީގައި ކާރު ޕާކުކުރަން ހާއްސަ ޖާގައެއް ނެތުމުން މަގުމަތީގައި ބާއްވާ ވެހިކަލްތައް ގިނަވެ، މަގުމަތީގައި ޕާކުކުރާ ވެހިކަލްތަކުން އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިވާން ފަށައިފި އެވެ. ހިޔާގެ 16 ޓަވަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2022-01-19 11:54:25
ހޫތީން ޔޫއޭއީ އަށް ހަމަލާ ދިން މައްސަލަ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިން އެމިރޭޓްސްގެ އަބޫ ދާބީ އަށާއި ދުބާއީގެ އެކި ތަންތަނަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން، އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި، ހޫތީންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-01-19 11:49:29
އޮމިކްރޮންއާ އެކު، ކޮވިޑްގެ ވަބާއީ ހާލަތުން އަރައިގަނެވިދާނެ: ޑރ. ފައުޗީ

ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަން އާލަމީ ވަބާއެއްގެ ދަރަޖައަށް ނުރައްކާވެފައި އޮތުމަށް ފަހު، މިހާރު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް ކޮވިޑް ޖައްސަމުންދާ އޮމިކްރޮން ބާވަތުގެ ކޮވިޑް ވައިރަހުގެ ސަބަބުން، މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ވަބާއީ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-01-19 11:44:16
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ތަހުގީގު ނިމުމުން: ޖެންޑާ

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކާ ގުޅިގެން އެތަނުގެ އިސްވެރިން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވޭ ގޮތަށް ތަހުގީގެއް ހިންގަން އޮމްބަޑްސްޕާސަންގެ އޮފީހުން ޕޮލިހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-01-19 11:37:36
އިންޑިއާ: 3 ވަނަ ކޮވިޑް ރާޅުގެ ކުންނު މި މަހު 23 ގައި

ސައްވީސް ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ހުރި ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު، މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑްގެ ތިން ވަނަ ރާޅުގެ އެންމެ އުސް ހިސާބަށް ލައްވާލާނީ މި މަހުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-01-19 11:34:12
ލަންކާގެ އިގްތިސާދަށް 2021 ގައި ބޮޑު ގެއްލުމެއް

ހުސްވި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސްރީ ލަންކާގެ އިގްތިސާދަށް އިތުރު ދިރުމެއް ގެނުވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުން ދިޔައިރު ވެސް، އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައީ ފުން ވަޅުގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް އެ ގައުމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-01-19 11:28:06
ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް ވެސް ޖަރުމަން ކަޕުން ކަޓައިފި

ހެމްބާގް (ޖެނުއަރީ 19) - އެންމެ ފަހުގެ ޖަރުމަން ކަޕް ޗެމްޕިއަން ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުން ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ އެސްޓީ ޕައުލީއާ ވާދަކޮށް 2-1 އިން ބަލިވެ، މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ. މި ނަތީޖާއާ އެކު ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-01-19 11:23:57
މަހްލޫފްގެ ޝަރީއަތް ކެންސަލްކޮށްފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފްގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ފަށަން ތާވަލްކުރުމަށް ފަހު އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ. މަހްލޫފް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-01-19 11:19:00
މާފުށީގައި ގްރާންޑޭގެ ޕްރޮޖެކްޓް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ: ނާދު

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގައި ބޭނުންވާ، ނަތީޖާ ނުހޯދުނަސް ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން މާފުށީގައި ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އަހުމަދު ނާޝިދު (ނާދު) ބުނެފި އެވެ. މޮޅެއް ނުލިބި ގްރާންޑޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-01-19 11:13:54
ސާލިމް ބުނީ މަހްމޫދު މަރާލީ ޝައިތޯނާ ބޮލަށް ވަދެގެން ކަމަށް

ވާރިސުން ބޭނުންވަނީ މަރަށް މަރު ހިފަން ކަމަށް ވާތީ އިއުތިރާފް އެއްބަސްވުމެއް ސާލިމާ އެކު ނުހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ދައުލަތުން ބުނި. ސާލިމް ވަނީ ކުށަށް މާފަށް އެދިފައި. މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު

މިހާރު.ކޮމް - 2022-01-19 11:02:56