×
މައި ސަފުހާ
ވިލިނގިލީގައި އާދަޔާޚިލާފަށް ހުން ފެތުރި ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި

ގއ. ވިލިނގިލީގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ހުން ފެތުރެމުންދާތީ ސްކޫލް އިއްޔެ ބަންދުކޮށްފި އެވެ. އެ ރަށުގައި ހުންނަ ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ދެ ދުވަހަށް ބަންދުކުރީ ހުން ފެތުރި ސްކޫލަށް ނުދާ ކުދިންގެ އަދަދު ގިނަވުމުންނެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-03-20 14:50:30
ޖިއާންގެ މަރާ ގުޅިގެން ދައުވާކުރާ ހަ މީހުންގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަނީ

މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުންދިޔަ ތަނަކުން ސިމެންތި ބަސްތާއެއް ވެއްޓި ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ ހަ މީހުންގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ބަންގްލަދޭޝްގެ،

މިހާރު.ކޮމް - 2019-03-20 14:45:33
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ހަމަހަމަ ކުރުމުގެ މަސަކަތް ފަށައިފި

ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް އެއް ހަމަކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ އެކަން ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-03-20 14:25:50
އުރީދޫން އެމޭޒަންއާ ގުޅިގެން ހާއްސަ ހިދުމަތެއް ދެނީ

އުރީދޫގެ ޕޯސްޓް ޕެއިޑާއި ސުޕަނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަ މަހުގެ ޕްރައިމް ވީޑިއޯ މެމްބާޝިޕް ހިލޭ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތެއް އެމޭޒަންއާ ގުޅިގެން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އުރީދޫން މިއަދު ބުނީ، ސުޕަނެޓް ކަސްޓަމަރުންނާއި ޕޯސްޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-03-20 14:18:24
ފްލެޓް ލިބޭ ކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމާ ގުޅޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރަން: އެމްޑީޕީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ފްލެޓް ދިނުމާއި ގޯތި ދިނުމާ ގުޅޭ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް ނުގެންދާ ކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެފި އެވެ. އެމްޑީޕީން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-20 14:11:21
ޕޯސްޓުން އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެފި

ޕޯސްޓްގެ ޒަރީއާއިން ތަފާތު ފަސް ފަހަރެއްގެ މަތިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގަނެފިއެވެ. މި ތަކެތި އަތުލައިގަނެފައި ވަނީ ޕާރުސަލް ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި

ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-03-20 14:10:30
ގައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ޕީޕީއެމް، އެމްޓީޑީ ބައިވެރިއެއް ނުވޭ

އަންނަ މަހު ބާއްވާ އާންމު އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ގާނޫނޫގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އުފައްދާފައިވާ ގައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ޕީޕީއެމް އަދި އެމްޓީޑީން ބައިވެރިނުވާތީ އަލުން ނަން ފޮނުވުމަށް އިލެކްޝަންސް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-03-20 14:07:44
އިންޑިއާގައި ކުރިއަށްދާ އަންހެނުންނާބެހޭ ކޮންފަރެންސެއްގައި އެމް.ޑަބްލިޔު.ސީ.ސީ ބައިވެރިވެއްޖެ

ސައުތު އޭޝިޔާ ވިމެންސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފޯރަމުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހަތްވަނަ ފައުންޑޭޝަން ނާޗަރިން އިނޮވޭޝަން އެމްޕަވަރިން ކޮންފަރެންސްގައި ވޯލްޑިވިއަން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-03-20 13:57:43
ކުޅުދުއްފުށީގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދޭން ޕެޓިޝަނެއް

ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދިނުމަށް އެދި އެ ރަށު ކައުންސިލާއި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. އެ ރަށުގެ 500 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ސޮއިކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-03-20 13:43:26
ކެންޑިޑޭޓުން ވޯޓާސް ލިސްޓްތަކުގައި ސޮއިކުރުން ފަސްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން ވޯޓާސް ލިސްޓްތަކުގައި ސޮއިކުރުން ފަސްކޮށްފި އެވެ. ކެންޑިޑޭޓުން ވޯޓާސް ލިސްޓްތަކުގައި ސޮއި ކުރާ ގޮތަށް ކުރިން ހަމަޖައްސާފައި އޮތީ މިއަދުން

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-20 13:37:10
ގެސްޓް ހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ސެމިނާއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ގެސްޓް ހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޚާއްސަ ސެމިނާއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ. މިއީ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕީއާރް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އާއި ގެޓްއަވޭޒް މޯލްޑިވްސް އަދި ގެސްޓްހައުސް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-20 13:36:04
ދޮންކުކުޅު

ޖަންގަލީގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ޖަނަވާރުންގެ ތެރޭގައި ދޮންކުކުޅު ކިޔާ ކުކުޅެއް އުޅުނެވެ. ދޮންކުކުޅުގެ ވަރަށް ގިނަ އެކުވެރިން ތިބެއެވެ. މި ސަބަބާ ހުރެ ދޮންކުކުޅު ވަރަށް ބޮޑާވެ ފަޚުރުވެރިވެއެވެ. ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް

ނާރެސް.ކޮމް - 2019-03-20 13:17:20
ކުނި އުކައިދީގެން ލިބެންޖެހޭ 72 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބޭ: ވެމްކޯ

ކުނި އުކައިދީގެން ލިބެންޖެހޭ 72 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބި އޮތް ކަމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން ބުނެފިއެވެ. ވެމްކޯއިން ބުނިގޮތުގައި، ކުނި އުކާދީފައިވާ ގޭބިސީތަކާއި، ކުންފުނިތައް އަދި ސަރުކާރުގެ

ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-03-20 13:17:06
ފަތުރުވެރިން ހިތް އުފާ ކޮށްދިނުމަށް ރޫމް ބޯއީންނަކީ ނަމޫނާ ބައެއް!

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭރު ފައިސާ އެންމެ ގިނައިން އެތެރެވާ ދޮރޯއްޓަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތެވެ. އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދުގައި ރަންބިސް އަޅާ ކުކުޅު ކަމަށްވީ ހިނދު އެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-20 13:17:01
ކަލަންޑަރަށް ކްލަބްތަކުގެ ހިޔާލު ލިބިއްޖެ، މިމަހު ފައިނަލްވާނެ

މި އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގެ ކަލަންޑަރު ހެދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކްލަބްތަކާ އަލުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ލިބުނު ހިޔާލުތަކާ އެކު، މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ކަލަންޑަރު ހަދައި އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-03-20 13:13:24
ދުވުން ނުވަތަ ބަރު އުފުލުން: ބަރުދަން ލުއިކުރަން އެންމެ ރަގަޅީ ކޮން ގޮތެއް؟

ބަރުދަން ލުއިކުރަން ބޭނުންވާ ގިނަ މީހުންގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލަކީ، ބަރުދަން ލުއި ކުރަން އެންމެ ރަގަޅީ ދުވުންތޯ ނުވަތަ ބަރު އުފުލުން ތޯއެވެ. މިތަނުން އެންމެ ރަގަޅު އަދި އެންމެ އަވަހަށް ނަތީޖާ ނެރެދެނީ

ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-03-20 13:00:42
މީދަލާއި ފުޅަ ފެނިގެން "ދަ ޑެކް" ބަންދުކޮށްފި

ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ހަދާފައި "ދަ ޑެކް" އިން ވިއްކާ ކާ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން މީދަލާއި ފުޅަ ފެނުނު މައްސަލައެއްގައި އެ ތަން ބަންދުކޮށްފި އެވެ. އެތަނުގެ ނުތާހިރުކަމުގެ މައްސަލަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މި މަހު ކުރީކޮޅު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-03-20 12:54:20
ބަންސާލީގެ އާ ފިލްމުން ފެންނާނީ ސަލްމާނާއި އާލިއާ

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ދެން ޑައިރެކްޓްކުރާނެ ފިލްމާމެދު މީޑިއާގައި ތަފާތު ވާހަކަތައް ވަނީ ދެކެވިފަ އެވެ. ފިލްމުގެ ލީޑް ރޯލު އަދާކުރާނީ ސަލްމާންކަން ކުރިންވެސް އޮތީ އެނގިފަ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަހުން ސަލްމާނާއި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-20 12:53:30
30 އަހަރަށް ފަހު ކަޒަކްސްތާނުގެ ރައީސް ވެރިކަން ދޫކޮށްލައިފި

އަސްތާނާ (މާޗް 20) - ވެރިކަމުގައި 30 އަހަރު ހޭދަކުރެއްވުމަށް ފަހު ކަޒަކްސްތާނުގެ ރައީސް ނޫރްސުލްތާން ނަޒަބަޔާފް ކުއްލި ގޮތަކަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. "މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން އަޅުގަނޑު ނިންމައިފިން،"

މިހާރު.ކޮމް - 2019-03-20 12:53:10
ކުނި އުކައިގެން ލިބެންޖެހޭ 72 މިލިއަން ރުފިޔާ އެބައޮތް: ވެމްކޯ

ކުނި އުކައިދީގެން ލިބެންޖެހޭ 72 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބި އެބަ އޮތް ކަމަށް ވޭސްޓްމެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން ބުނެފި އެވެ. ވެމްކޯއިން ބުނީ ފައިސާ ނުދައްކާ ގޭބީސީތަކާއި ކުންފުނިތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-03-20 12:49:04
ޙިސާން ޙުސައިންގެ އަބުރު ކަތިލަން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ފިނޑި ޢަމަލެއް: ރައީސް ނަޝީދު އަޅުގަނޑުގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު ޙިސާނަށް އެބައޮތް: ރައީސް ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ބ. ތުޅާދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ އަލްއުސްތާޒާ ޙިސާން ޙުސައިން ގެ އަބުރު ކަތިލުމަށް ބަޔަކު ރާވައިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެއީ ވަރަށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-03-20 12:28:44
އަނދުން ހުސައިން އޭސީސީއަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ ހުސައިން ޝަމީމް (އަނދުން ހުސައިން) އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހާޒިރުކޮށް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-20 12:26:57
ހިސާންގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް، އެކަމަކު އެކަން އޭނާ ދޮގުކުރައްވާ!

އަންނަ މަހު ބާއްވާ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ތުޅާދޫ ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވާ ގާނޫނީ ވަކީލް ހިސާން ހުސައިންގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ. އެކަމަކު އެކަން އޭނާ ވަނީ ދޮގު ކުރައްވައިފަ އެވެ. އެމްޑީޕީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-03-20 12:26:30
ތިލަފުށި ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ ޕްލޭން ހަދަން 34 ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިވެއްޖެ

ތިލަފުށީގައި ހަދަން ނިންމާފައިވާ ބައިނަލްއަގުވަމީ ބަނދަރުގެ މާސްޓަރ ޕްލޭން ހެދުމަށް 34 ކުންފުންނަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި އެވެ. މާލެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ތިލަފުށްޓަ ބަދަލުކުރުމުގެ ގޮތުން ތިލަފުށީގައި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-20 12:22:21
މާލޭގެ ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާ ފުލުހުން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި މާލޭގެ ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާ ފުލުހުން ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. ފުލުހުންގެ އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގައި އިއްޔެ ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-20 12:11:12
ފްލެޓާ ގުޅޭ ފޯނު ކޯލްތަކުގެ މައްސަލަ އޮތީ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައި: އޭސީސީ

އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި ހުޅުވާލި ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމަށް ކުރިމަތިލައި ޝަރުތު ހަމަވި މީހުންނަށް ފްލެޓް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެމްޑީޕީން ކުރި ފޯނު ކޯލްތަކުގެ މައްސަލަ ސަމާލު ކަަމަށް އައިސްފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-03-20 12:09:06
ފަހު ސީޒަން: ސުޖަން އުއްމީދުގައި

ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރު ކްލަބް އީގަލްސްގެ ގޯލު ބެލެހެއްޓި ސްރީލަންކާގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު ސުޖަން ޕެރޭރާ އަކީ ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު ކުޅެމުން އަންނަ އެންމެ މޮޅު އެއް ކީޕަރެވެ. ސުޖަން ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-03-20 12:07:56
ޒީސިނޭ އެވޯޑްސް 2019: ޕަދްމާވަތު، ސަންޖޫ އަދި ދަޅަކް އަށް ގިނަ އިނާމްތަކެއް

މިއަހަރުގެ ޒީސިނޭ އެވޯޑް ހަފްލާގައި ސަންޖޭ ލީލާ ބާންސާލީގެ 'ޕަދްމާވަތް' އާއި 'ސަންޖޫ' އަށް ޝަރަފްވެރި އިނާމްތަކެއް ލިބިއްޖެއެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ މުމްބާއީގައި ބޭއްވި އިނާމް ހަފްލާގައި ބޮލީވުޑްގެ ގިނަ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-03-20 11:59:29
މިނިސްޓަރު މަހުލޫފްގެ މައްސަލާގައި އަދި އެއްވެސް ގޮތެއް ނުނިންމަވާ: ހޫދު

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީގެ ރިޕޯޓަށްފަހު ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހުލޫފާ މެދު އަދި ވަކިގޮތެއް ނުނިންމަވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ. ވީނިއުސް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-20 11:57:17
ސާފުތާހިރު ކަމުގެ މިންގަނޑާއި ހިލާފުވުމުން "ދަ ޑެކް" ބަންދުކޮށްފި

ސާފުތާހިރު ކަމުގެ މިންގަނޑާ ހިލާފުވުމުން ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ "ދަ ޑެކް" ބައްދުކޮށްފިއެވެ.ދާދި ފަހުން ވަނީ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ "ދަ ޑެކް" ރެސްޓޯރެންޓުން މީހަކު އޯޑަރުކުރި ފަތް މަސްހުންޏަކުން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-20 11:56:38