×
މައި ސަފުހާ
ދުވާފަރުން ތިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް

ރ. ދުވާފަރުގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު ހަމަކޮށް، ކޮވިޑް-19 އަށް ނެގެޓިވްވުމުން ދޫކޮށްލި ބަޔަކު އަލުން އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެ މުޅި ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް އިއްޔެ ގެނެސްފި އެވެ. އެ ރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-12 01:07:58
ކޯވިޑްގެ ތެރެއިން؛ ޠަވާފުކުރުމުގެ ނަޞީބު ލިބިލެއްވީ މިސްކިތް ސާފުކުރައްވާ މަސައްކަތްތެރީންނަށް

ކޯވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން، މިއަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، މަސްޖިދުލް ހަރަމްވެސް އަދި މަސްޖިދުއް ނަބަވީވެސް ވަނީ ބަންދު ކުރެވިފައެވެ. އެއަށްފަހު، ލޮކްޑައުނަށް ދެވުނު ލުއިތަކާއިއެކު، މިދިޔަ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-07-12 00:55:23
މާލޭގެ ހާލަތު އަދި ރަނގަޅު، އެކަމަކު ކަންބޮޑުވުން އެބަ އޮތް: ޓެގް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލުވާ މިންވަރު ބަލާ މިންގަނޑުތަކުން މާލޭގެ ހާލަތު އަދި ރަނގަޅު ކަމަށާއި ނަމަވެސް ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށް ލަފާދޭ ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-12 00:06:13
އަމީތާބު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އެޑްމިޓްކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރުގެ އަމީތާބު ބައްޗަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި އެވެ. އުމުރުން 77 އަހަރުގެ އަމީތާބު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ މި ވާހަކަ އިއުލާނުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އޭގެ އިރުކޮޅެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-11 23:00:55
އަމީތާބް ބައްޗަން ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި އަމީތާބް ބައްޗަން ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ މުމްބައިގެ ނާނާވަތީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޚަބަރު އާއްމު ވެގެން ދިޔައީ އަމީތާބް ކުރި ޓުވީޓަކުންނެވެ. އޭނާ ބުނެފައިވާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-11 23:00:23
ކޯވިޑް-19: އަނެއްކާވެސް 43 ދިވެހިން ޕޮޒިޓިވް

މިއަދު ރާއްޖެއިން 47 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އެއީ 43 ދިވެހިންނާއި 3 ބަނގްލާދޭޝީންނާއި އިންޑިއާ މީހެކެވެ. ލޮކްޑައުން އަށް ލުއިތަކެއް ދިން ފަހުން ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންގެ އަދަދު ދަނީ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-11 22:17:02
އިސްލާމީ ވެށި؛ ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ މުޅިން އާ ޕްރޮގްރާމެއް

ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުން “އިސްލާމީ ވެށި” މިނަމުގައި މުޅިން އާ ޕްރޮގްރާމެއް ފައްޓަވައިފިއެވެ. ފޭސްބުކް ލައިވް މެދުވެރިކުރައްވާ، ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ އިސްލާމީ ވެށީގެ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމަކީ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-07-11 21:57:52
އައިޖީއެމްއެޗުގެ ނަރުހުންގެ ޔުނިފޯމަށް އަނެއްކާ ވެސް ބަދަލެއް

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ނަރުހުންގެ ޔުނީފޯމަށް އަނެއްކާވެސް ބަދަލެއް ގެނެސް މާދަމާ އިން ފެށިގެން އާ ޔުނިފޯމެއް ލާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ސަރުކާރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ މެއި 12، 2018 ގައި ވެސް ނަރުހުންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-11 20:53:02
ބައިޑަންއަށް ރައީސްކަން ލިބިވަޑައިގެންފިނަމަ ކަޝްމީރުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން މަސައްކަތްކުރާނެ: އެންޓޮނީ ބްލިންކެން

އެމެރިކާގެ ރައީސްކަން ޖޯ ބައިޑަންއަށް ލިބިވަޑައިގެންފިނަމަ ކަޝްމީރުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނޭކަމުގައި އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަދި ނޮވެމްބަރ މަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-11 20:52:30
ޢަލީ ވަޙީދު ދިރިއުޅޭގެ ފުލުހުން ބަލައި ފާސް ކުރަނީ

ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޢަލީ ވަޙީދު ދިރިއުޅޭގެ ބަލައި ފާސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަޔަކާ ގުޅިގެން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-11 20:03:42
ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުގައި ވަކިކުރި މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ދިރިއުޅުއްވާ ގެ ބަލައި ފާސްކޮށްފި

މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މަގާމުން ވަކިކުރި ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ދިރިއުޅުއްވާ ގެ ފުލުހުން މިރޭ ބަލައި ފާސްކޮށްފި އެވެ. އޭނާ ދިރިއުޅުއްވާ ގެ، ކޯޓު އަމުރެއްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-11 19:52:16
ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވެއްޖެ، ހައްލެއް ހޯދަން ޖެހޭ: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ގެވެށި އަނިޔާ އާއި އަންހެނުންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ހައްލު ހޯދަން ޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-11 19:29:17
އަންހެން ކުއްޖަކު ގްރޫމްކޮށްގެން ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލައިފި

ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ގްރޫމްކޮށްގެން މާލޭގެ ގެސްޓް ހައުސްއަކަށް ގެންގޮސް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހާގެ މައްޗަށް ތިން ދައުވާއެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އުފުލައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-11 18:41:37
އިސްރާއީލުން ފަލަސްޠީނުގެ ބައެއް ބިންތައް ރަސްމީކޮށް ވެރިކުރުމުގެ ޕްލޭން ފަސްކޮށްފި: އަންދަލޫ ނޫސް

ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ރަސްމީކޮށް އިސްރާއީލުގެ ބިންތަކަށް ހެދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް އިސްރާއިލުން ފަސްކޮށްފިއެވެ. ތުރުކީގެ ނޫސް އެޖެންސީއެއް ކަމަށްވާ އަންދަލޫ ނޫހުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި،

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-07-11 16:30:00
މުޞްޙަފް - 62

(9 ޖުލައި 2020 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) ބިލްގީސް ދިޔައީ ޕާކުގެ ހަނި މަގުތަކުން ގޮނޑި ދުއްވަމުންނެވެ. ވިނަގަނޑުމަތީގައި ކުޑަކުދިން ކުޅެން އުޅެއެވެ. ކުއްޖަކު މަންމަގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ހިނގާފައި ދާތަންވެސް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-11 16:25:40
ހިންމަފުށީގައި ކަރަންޓީން ނިންމަން ހެދި ޓެސްޓުން މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކ. ހިންމަފުށީގައި ހޯމް ކަރަންޓީނަށް ދިޔަ 80 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު، 14 ދުވަސް ހަމަކޮށް، ކަރަންޓީން ނިންމަން ހެދި ޓެސްޓުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނީ ގެސްޓުހައުސްއެއްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-11 16:11:24
ޖިންސީ ގޯނާ ގިނަވަނީ ފުލުހުން ޒިންމާ އަދާނުކުރާތީ ކަމަށް ބުނުމުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ފުރައްސާރައާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ އިއްޔެ އަޑުއުފުލުމުން އެކަމާ ފުލުހުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ. ޖިންސީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-11 15:43:34
ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު މައްޗަށް: ނުރައްކަލުގެ އިންޒާރެއް

ކޮވިޑް-19 މާލެ ތެރޭގައި ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު އެޅި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކުރިތާ އަދި މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ނިސްބަތުން ދަނީ ގިނަވަމުންނެވެ. އިއްޔެ އެކަނި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-11 14:35:46
އާބާދީގެ 70 އިންސައްތަ ޒުވާނުންނަށް ވުމަކީ ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް: ޝަހުދާ

ފޮޓޯ: ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ދިވެހިރާއްޖެ) އާބާދީގެ 70 އިންސައްތަ ޒުވާނުންނަށް ވުމަކީ ރާއްޖޭއަށް ލިބިފައިވާ ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއްކަމަށް ރާއްޖޭގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާގެ އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ ނެޝަންލަ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-11 14:07:12
ސިންގަޕޫރުގެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރީ ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ، އެކަމަކު ތާއީދު ދަށް

ސިންގަޕޫރު (ޖުލައި 11) - ސިންގަޕޫރުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އިންތިޚާބު ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕަލްސް އެކްޝަން ޕާޓީ (ޕީއޭޕީ) އިން ކާމިޔާބު ކުރި ނަމަވެސް އެ ޕާޓީގެ ތާއީދު ދަށްވެއްޖެ އެވެ. ނަވާރަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-11 13:13:16
މާގިރި ހޮޓެލްގެ އިންޒާރު މީޑިއާތަކަށް!

އެ ހޮޓާލާ ބެހޭ ގޮތުން ދޮގު މައުލޫމާތު ފަތުރާ ފަރާތްތަކާއި މީޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް، މާގިރި ހޮޓަލުން ރޭ ބުނެފި އެވެ. މާލޭގައި ހިންގާ އެންމެ ފެންވަރު މަތީ އެއް ހޮޓަލުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-11 12:55:43
ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރަން ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ގޮވާލައިފި

ޖެނީވާ (ޖުލައި 11) - ކޮރޯނާވައިރަސް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ގައުމުތަކުން، ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-11 12:32:59
ރާއްޖޭގެ ކަނޑޫފާތަކަށް މިވަނީ ކިހިނެއް؟

ފެހިކަން ގަދަ އެ ކަނޑޫފާތަކުން މިހާރު ފެންނަނީ ވީރާނާކަމެވެ. ހއ. ކެލަ އާއި ހދ. ނޭކުރެންދޫގެ އިތުރުން އުތުރުގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ ކަނޑޫފާތަކަށް ވެސް އާދަޔާ ހިލާފު ގެއްލުންތަކެއް ވަމުން އެބަ ދެ އެވެ. އިންޑިއާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-11 12:23:28
ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތާ އެކު ގޭމްގެ އެސްޖީކަމުން ސައުދުﷲ ވަކިކޮށްފި

ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ގޭމް)ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް (އެސްޖީ) ސައުދުﷲ އަހްމަދު އެ ތަނުގެ އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-11 11:28:10
ބައެއް އިލްމުވެރިންގެ ބަސް: ޖަމާއަތުގައި ގައިދުރުކުރެވިދާނެ

ތިން މަހަށް ފަހު މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި އިއްޔެ ހުކުރު ނަމާދު ކުރަން ފެށިއިރު، ޖަމާއަތުގެ ނަމާދާއި ހުކުރުގައި ވެސް ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓިދާނެ ކަމަށް، ދީނީ ބައެއް އިލްމުވެރިން "މިހާރު"އަށް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-11 11:15:22
ލުއި ލިބުމާއެކު ކޯވިޑްގެ ނުރައްކާ ހަނދާން ނެތިއްޖެ

ކޮންޓެކްޓް އިތުރުވެ ގުޅުމެއް ނެތް ކޭސްތައް އިތުރުވެއްޖެ ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އޮތް ލޮކްޑައުނަށް ބޮޑު ލުޔެއް ދިންތާ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސްފަހުން އެއްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަލިޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު 60 އަށް ވުރެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-11 10:42:39
އަނިޔާގައި ހުއްޓަސް ތަށި އުފުލާލާނީ ހެންޑަސަން

ލިވަޕޫލް (ޖުލައި 11) - އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުގައި ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން މި ސީޒަނުގައި ދެން ލިވަޕޫލްގެ ކެޕްޓަން ޖޯޑަން ހެންޑަސަން އަށް ނުކުޅެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ލީގު ތަށި އުފުލާލުމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-11 10:29:24
ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ރޮނާލްޑޯ ރެއާލާ ދެކޮޅަށް؟

ނިޔޯން، ސްވިޒަލެންޑް (ޖުލައި 11) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ޔުވެންޓަސް އޭނާގެ ކުރީގެ ޓީމު ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހިދާނެ އެވެ. އިއްޔެ ނެގި ޗެމްޕިއަންސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-11 10:26:39
އަލަވޭސް ބަލިކޮށް ރެއާލް ލީގާ ގާތަށް

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 11) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ޑިޕޯޓިވޯ އަލަވޭސް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑް ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ. ކޮންމެ ޓީމަކަށް ބާކީ ތިން މެޗު އޮތްއިރު، ރޭގެ މޮޅާ އެކު ރެއާލް ވަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-11 10:23:49
އިންމަ ދަ ގްރާންޑޭގައި މަޑުކޮށްފި

ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކޯޗުގެ މަގާމުގައި ހުރި އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) އިތުރު އެއް ސީޒަނުގައި އެ ޓީމުގައި މަޑުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އަލަށް ވާދަކުރަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-11 10:21:35