×
މައި ސަފުހާ
އެއް ޕާޓީއަށް މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެ ނަމަ ވާނެ ގޮތް ވަނީ ފެނިފައި: ގާސިމް

އެއް ޕާޓީއަކަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެ ނަމަ ކަންތައްތައްވާނެ ގޮތް ކުރިން ފެނިފައިވާ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެ ޕާޓީއަށް މެމްބަރުންތަކެއް ސޮއިކުރަން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-01-17 00:52:05
މިރޭވެސް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ އައު މެމްބަރުންތަކެއް ގުޅިއްޖެ

ގިނަ އަދަދެއްގެ މެމްބަރުންތަކެއް މިރޭވެސް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިއްޖެއެވެ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އޮފީހުގައި މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެޕާޓީއާ 100 އަށްވުރެ ގިނަ މެމްބަރުން ގުޅިފައި ވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި އެކި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-17 00:43:59
ނަވާރަ ވަނަ މަޖިލިސް ވެގެންދާނީ އެމްޑީޕީގެ މަޖިލީހަކަށް: ރައީސް ނަޝީދު

މީގެ ކުރީގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުތަކުގައި އެމްޑީޕީއަށް މެޖޯރިޓީ ނުލިބުމުން ކަންތައްވި ގޮތް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ ކަަމަށާއި އެހެންކަމުން ކުރިއަަށް އޮތް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-17 00:33:17
ރައްޔިތުން ތިބީ ހޭލާ، މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ދޭނެ: ނަޝީދު

މީގެ ކުރިން ބޭއްވި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުތަކުގައި އެމްޑީޕީއަށް މެޖޯރިޓީ ނުލިބުމުން ދެން ކަންތައްވި ގޮތް ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ ކަަމަށާއި އެހެންވެ އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ މެޖޯރިޓީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-01-17 00:11:46
ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލި ރިސޯޓްގެ ފަޔާ ޑާންސާ ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ

ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލި ރިސޯޓްގެ ފަޔާ ޑާންސާ ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި މަރުވެފައިވަނީ ޕިލިޕީންސްއަށް ނިސްބަތްވާ ފިރިހެނެކެވެ. އަދި އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ ރިސޯޓުގައި ކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-17 00:02:50
ދުލާއި މެދު ރައްކާތެރިވުމަށް ޝައިހް ޒައިދު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

އިންސާނާގެ ދުލަކީ ވަރަށް ބޮޑު ނިއުމަތެއް ކަމަށާއި ދުލާއި މެދުގައި ރައްކާތެރިވުމަށް ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިހް އަލި ޒައިދު އިސްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ.ޝައިދު ޒައިދު މިރޭ އޭނާގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-17 00:02:04
ޕާކިން ސްޓިކާ ޖެހުން ހުއްޓާލައިފި

މަގުމަތީގެ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޕާކުކޮށްފައި ހުންނަ އުޅަނދުތަކުގައި ފުލުހުން ޖަހަމުން އަންނަ ޖޫރިމަނާ ސްޓިކާ ޖެހުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ. ޕީއެސްއެމްއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި އެކްޓިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-01-16 23:10:05
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަނެތި މިސްކިތް އިމާރާތްނުކުރަން އަންގައިފި

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަނެތި އެއްވެސް ރަށެއްގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން އަންގައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި،

ނާރެސް.ކޮމް - 2019-01-16 22:34:06
ޕާކިން ސްޓިކާ ޖެހުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޕާކުކުރާ އުޅަނދުތަކުގައި ސްޓިކާ ޖެހުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ. އެކްޓިން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު "ޕީއެސްއެމް" އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ އުޅަނދުތަކުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-01-16 22:22:42
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ މަރުވި އަންހެން މީހާގެ އޮޓޮޕްސީ ނުހަދައި ވަޅުލައިފި

ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ ރޭ މަރުވި އަންހެން މީހާގެ އޮޓޮޕްސީ ހެދުމުގެ ހުއްދައަށް ފުލުހުން އޭނާގެ އާއިލާގައި އެދިފައި ވަނިކޮށް އޮޓޮޕްސީ ނުހަދައި މިއަދު ވަޅުލައިފި އެވެ.ދޫނިދޫ ޖަލުގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-16 22:11:19
ގަވައިދާ ހިލާފަށް ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ބެލުމަށް ބްރިޖުގައި ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާތައް ހަރުކުރަނީ

ސިނަމާލެ ބުރިޖުގައި ތިން ވައްތަރެއްގެ ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.ވީޓީވީގެ "އެގިދާނެތާ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސްޕްރިޑެންޑް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-16 22:02:11
ޤަވައިދާއި ހިލާފަށް ޕާކު ކުރާ އުނޅަދުތަކުގައި ސްޓިކާ ޖެހުން ފުލުހުން ހުއްޓާލައިފި

ގަވައިދާ ހިލާފަށް ޕާކް ކުރާ އުޅަނދުތަކުގައި ސްޓިކާ ޖެހުން ފުލުހުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް އެކްޓިން ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.ޕީއެސްއެމްއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި އެކްޓިން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-16 21:45:23
ހުއްދަ ދީފައިވާ 12 ކުންފުނި ފިޔަވާ އެހެން ކުންފުނިތަކުން ފްލެޓް ނުގަތުމަށް އެޗްޑީސީއިން އެދިއްޖެ

ހައުސިން ޑިވެޕޮލްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ހުއްދަދީފައިވާ 12 ހައުސިން ޕްރޮޖެކްޓް ފިޔަވާ އިތުރު ތަންތަނުން ހައުސިން ޔުނިޓް ވިއްކުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.އެޗްޑީސީން ކުރި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-16 21:40:26
ދެ ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވިތާ ހަފްތާއެއް ނުވަނީސް އިތުރު ފަތުރުވެރިއަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ!

ފަތުރުވެރިއަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، މިއަދު 5:07 އެހާކަންހާއިރު، ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ސްނޯކްލިންއަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން މަރުވީ 66 އަހަރުގެ ކޮރެއާ އަންހެނެއް ކަމަށެވެ.

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-01-16 21:15:19
ބަދަލުތަކާއި އެކު މަރަދޫ ދެވަންފުށި، މަރަދޫ ރެފެލްސްއަށް ބަދަލުކޮށް ހުޅުވަނީ

ގއ އަތޮޅުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ މަރަދޫ ދެވަންފުށި ރިސޯޓުގެ ނަން ރަފެލްސް މޯލްޑިވްސް މަރަދޫ ރިސޯޓަށް ބަދަލުކޮށް އަލުން ހުޅުވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަކާއި އެކު އަންނަ މަހު އެކެއްގައި އެ ރިސޯޓު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-16 21:10:52
ޔަމަނުގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށްޓަކައި ނެއްލައިދޫ ރައްޔިތުން ލަނޑާ ނެގުމަށް

ޔަމަނުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށްޓަކައި ހދ.ނެއްލައިދޫގެ ރައްޔިތުން ހުއިފިލަނޑާ ނެގުމަށް ނިކުމެއްޖެއެވެ.ނެއްލައިދޫގައި ލަނޑާ މަސްވެރިކަން ކުރާ 09 ޑިންގީގައި 70 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-16 21:09:50
ދޫނިދޫގައި މަރުވި މީހާ އޮޓޮޕްސީ ނުހަދާ ވަޅުލައިފި

ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ހުއްޓާ ރޭ މަރުވި އަންހެން މީހާގެ އޮޓޮޕްސީ އާއިލާ އިން ބޭނުން ނުވުމުން، ނުހަދައި މިއަދު ވަޅުލައިފި އެވެ. އެ އާއިލާ އިން "މިހާރު" އާ ވާހަކަދެއްކި މީހަކު ބުނީ ނަޝާޔާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-01-16 20:59:53
ޑީޖޭއޭގެ ދެ މައްސަލައެއް އޭސީސީ އަށް ހުށަހަޅައިފި

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓަކުން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ދެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރުމަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.އެ ދެ މައްސަލަ އަކީ 2016

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-16 20:42:16
ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަރ އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ރ. އަލިފުށި އަދި ފ. ނިލަންދޫގައި ތަޢާރަފްކޮށްފި!

ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުގެ ހައިސްޕީޑް ފައިބަރ ގެ ހިދުމަތް ރ. އަލިފުށި އަދި ފ. ނިލަންދޫގައި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހްކޮށްފިއެވެ. ދިރާގުން ދަނީ ވަރަށް

ނާރެސް.ކޮމް - 2019-01-16 20:23:01
އިންތިޚާބަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓު ނުލިބިއްޖެނަމަ ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ދިމާވާނެ: އީސީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދަށް ފައިސާ ނުލިބިއްޖެނަމަ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގައި ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ދިމާވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-16 20:06:23
އެޗްޑީސީން ހުއްދަދީފައިވާ 12 ކުންފުނި ފިޔަވާ އިތުުރު ތަންތަނުން ފްލެޓް ނުގަތުމަށް އެދިއްޖެ

ހައުސިން ޑިވެޕޮލްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ހުއްދަދީފައިވާ 12 ހައުސިން ޕްރޮޖެކްޓް ފިޔަވާ އިތުރު ތަންތަނުން ހައުސިން ޔުނިޓް ވިއްކުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ. އެޗްޑީސީން އާންމުކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-01-16 20:01:38
ކާން ނުދީ 45 ބުޅާ ގެންގުޅުނު ޗައިނާ އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހަފްތާއަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވަންދެން، ކާން ނުދީ ފެންވެސް ނުދީ 45 ބުޅާ ގެންގުޅުނު ޗައިނާ އަންހެނަކު ޗައިނާގައި ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 29 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ

ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-01-16 20:00:23
ހަމޭސް ހޯދުމަށް އާސެނަލުން މަސައްކަތް ކުރަނީ

ދެ އަަހަރު ދުވަހުގެ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ބަޔާން މިއުނިކަން ކުޅެމުން އަންނަ ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒް ހޯދުމަށް އާސެނަލުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ. ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-16 19:38:55
ޤައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމަށް މޫސާ ކަލީމް ހިތްވަރުދީފި

އޭޝިއަން ކްރިކެޓް ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިމަހު އޮމާނުގައި ބާއްވާ ވެސްޓާން ރީޖަން ޓީ ޓުވެންޓީ ކްރިކެޓް މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ ޓީމަށް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ އެއްވަނަ ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ މޫސާ ކަލީމް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-16 19:27:21
ޝަރުތު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުން މީރާގެ ރަޖިސްޓްރީން ވަކިވާން ހުށަހެޅުމަށް އަންގައިފި

ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާ، މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-16 19:26:54
މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ހިގުއެން ޗެލްސީއަށް ސޮއިކުރަނީ

މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އޭސީ މިލާނުގެ ފޯވާޑް ގޮންޒާލޯ ހިގުއެން ޗެލްސީއަށް ސޮއިކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ. މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ހިގުއެން ޗެލްސީއަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާއިރު،

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-16 19:16:41
ހަގީގީ ވާހަކަ: ދެ ދަރީންގެ މަންމަގެ ޑައިރީން ގަނޑެއް

“ޑިއަރ ޑައިރީ.. ރެއަކީ ވަރަށް ބިރުގަތް ރެއެކެވެ. ހީވީ އަހަރެންގެ ފުރާނަ ހަމަ ދެންމެ ދެންމެ އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑާއި ވަކިވަނީ ހެންނެވެ. އެވަގުތު ހިތަށް އެރި ހުރިހާ އެއްޗެއް ޙިއްސާ ކޮށްލާނަމެވެ. ފިލްމަކަށް

ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-01-16 19:04:30
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފި

އެކިއެކި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، މިއަދު ނައްތާލާފައިވަނީ،

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-16 19:01:34
ޕެރަޑައިސް ރިސޯޓުގައި ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ޕެރަޑައިސް ރިސޯޓުގައި ސްނޯކްލިން އަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓް އަންހެނަކު ގެނބިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ޕެރަޑައިސްގައި ގެނބުނު 66 އަހަރުގެ ކޮރެއާ އަންހެން މީހާ 5:00 ޖަހާހާއިރު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-01-16 18:59:23
"ފެޓް2ފިޓް މެޓްރޯ-ބޫޓްކޭމްޕް" ގައި ކޮންމެ މަހަކު އާ ބެޗެއް

މެޓްރޯފްލެކްސް ޖިމުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ "ފެޓް2ފިޓް މެޓްރޯ-ބޫޓްކޭމްޕް" ގައި ކޮންމެ މަހަކު ތަމްރީނުދޭ އާ ބެޗަކަށް ކަމަށް މެޓްރޯފްލެކްސް ޖިމުން ބުނެފި އެވެ. މެޓްރޯފްލެކްސް ޖިމުން

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-16 18:56:48