×
މައި ސަފުހާ
އައްޒަގެ ދިރާސީ ބަސް: ސުވާދީބު ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ވުޖޫދުވުން

ޢަބްދުﷲ ޢަފީފުދީދީ: ސުވަދީބު ސަރުކާރުގެ ރައީސް ފޮޓޯ: http://www.maldivesroyalfamily.com/maldives_suvadive.shtml ސުވާދުންމަތީ ދިރާސާގެ ހޯދުންތައް ހުށަހަޅަމުން މިދަނީ ޚިޔާލީ ދެ ޝަޚުޞިއްޔަތު ކަމަށްވާ މާފައާއި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-28 18:54:18
އިލްހާމްގެ އަނބިކަނބަލުން "ރަހީނުކުރި" މައްސަލަ ބަލައިދޭން އެދެފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތި ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދުގެ އަނބިކަނބަލުން ފުލުސް އޮފީހުގައި "ރަހީނުކުރި" މައްސަލަ ބަލައިދޭން އޭނާ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. އިލްހާމްގެ އަނބިކަނބަލުން އައިމިނަތު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 18:20:16
އަޒަރުބައިޖާނާއި އަރްމޭނިއާއި ދެމެދު ހަނގުރާމަ ފަށައިފި

އަޒަރުބައިޖާނާއި އަރްމޭނިއާއި ދެމެދު ހަނގުރާމަ ފަށައިފިއެވެ. މިދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ހަނގުރާމަ ފަށައިފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ. މިހަނގުރާމައަކީ ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައި އޮތް ޒަމާންވީ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-09-28 17:16:02
ހައި ކޯޓާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ހައި ކޯޓާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީއަކަށް ހުންނެވި އަހުމަދު ހައިލަމް އާއި ހައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 16:41:49
ކޮވިޑްގެ ނަތީޖާ 15 މިނެޓުން ލިބޭ އެންޓިޖެން ޓެސްޓް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފި

ހަށިގަނޑުގައި ހުރި އެކްޓިވް އިންފެކްޝަންގެ ނަތީޖާ 15 މިނެޓުން ލިބޭ ކޮވިޑް-19 "އެންޓިޖެން" ޓެސްޓު ކިޓް، މެޑްޓެކުން މިއަދު ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ ލެބޯޓްރީ ތަހުލީލުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 15:55:33
ޖަޕާނުން 0.01 ޕަސެންޓް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓުގައި ރާއްޖެއަށް 732 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަށް ދިމާފައިވާ އިގްތިސާދީ ދަތިކަމުން އަރައިގަތުމުގައި އެހީވުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް ދޭ ފަސް ބިލިއަން ޔެން (732 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ އެކްސްޖޭންޖް އޮފް ނޯޓްސްގައި ސޮއިކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 15:19:59
ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެންނަ ސ.ހިތަދޫ، ހަވޭލި، މުޙައްމަދު ފާޒަލް (26އ) އަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ހުޅުމާލެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގުކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދައި ނުފެނިފައިވާ

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2020-09-28 14:28:45
ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭނީ ރަނގަޅު މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީގެން: ޕީޖީ

ރަނގަޅުނޫން މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ތަފާތު ވާހަކަތައް ފެތުރޭ މައްސަލަ ނުވަތަ ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭނީ ރަނގަޅު މައުލޫމާތު މުއައްސަސާތަކުން ފޯރުކޮށްދީގެންކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-28 14:27:33
މައުލޫމާތަކީ އެންމެ ވަރުގަދަ ހަތިިޔާރު: އޭޖީ

މައުލޫމާތަކީ މި ޒަމާނުގައި އެންމެ ބާރުގަދަ ހަތިޔާރު ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ރިފްއަތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އާ ވެބްސައިޓް ލޯންޗްކުރަން އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި،

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 14:18:31
އެމްޕޯލޯ ބްރޭންޑުގެ ޝޯރޫމެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ފާހާނާއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އުފައްދާ އެންޕޯލޯ ބްރޭންޑުގެ ޝޯރޫމެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ. ރިލެކްސް ހޯމްގެ ނަމުގައި ހުޅުވި މި ފިހާރަ ހުންނާނީ މާފަންނު ސަހަރާ އިރުމަތީ ފަރާތުގެ ކަންމަތީގަ އެވެ. ތިން ބުރިއަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 14:12:23
މައުލޫމާތު ހޯދައި، ލިބުމުގެ ހައްގަކީ ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަނިވި ދައުލަތެއްގެ ބިންގާ: ބަންޑާރަނާއިބް

ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މައުލޫމާތު ހޯދައި، ލިބުމުހެ ހައްގަކީ، ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަނިވި ދައުލަތެއްގެ ބިންގާ ކަމަށް ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަނާއިބް އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-28 13:56:23
މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ފަސްޖެހޭ ވަރަކަށް، ފަސާދައިގެ ޢަމަލުތަކަށް ޖާގަ ދެވޭ : ރައީސް

މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ފަސްޖެހޭ ވަރަކަށް، އެ ބައެއްގެ ތެރޭގައި ފަސާދައިގެ އަމަލުތަކަށް ޖާގަ ދެވޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވެފައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-28 13:55:41
ނަޒާހަތްތެރި ދައުލަތަކަށް އެންމެ މުހިއްމު ވަސީލަތަކީ މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުން: ފިޔާޒު

ނަޒާހަތްތެރި ދައުލަތެއް ހަދަން އެންމެ މުހިއްމު ވަސީލަތަކީ މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ބޭނުންކުރުން ކަމަށް، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަރު ހުސެއިން ފިޔާޒު މޫސާ މިއަދު ވިދާޅުވި އެވެ. މައުލޫމާތު ހޯދައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 13:44:59
ޓޫރިޒަމުން މަންފާ ލިބޭނީ ދިވެހިން ވެރިންނަށް ވެގެން: ޑރ. މައުސޫމް

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މަންފާ ރާއްޖެއަށް ކުރާނީ ދާއިރާގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި ދިވެހިން ތިބެގެން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެެ. ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ބޯޑާ މައިލްސް ޕްރޮގްރާން ތައާރަފު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 13:17:57
ފްލެޓްތަކުގެ ކުލި އިތުރު ތިން މަހަށް ފަސްކޮށް ދީފި

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އާއި ރަށްރަށުން ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ފްލެޓާއި ހައުސިން ޔުނިޓްތަކުގެ ކުލި އިތުރު ތިން މަހަށް ފަސްކޮށްދޭން ނިންމައިފި އެވެ. ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ވަނީ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 13:17:03
އުމްރާ އަށް ގެންދަން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހިން އުމްރާއަށް ގެންދަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ "ޕްރޮޕޯސަލް ފޮތް" އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 13:16:01
އާމީނިއާ އާއި އާޒަރްބައިޖާން ކުރިމަތިލުމަކަށް

ނަގޯނޯ ކަރަބާޚް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ބިމުގެ މައްސަލާގަައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޒަމާންވީ އެއް ހަމަނުޖެހުން އޮންނަ ދެ ގައުމު ކަމަށްވާ އާމީނިއާ އާއި އާޒަރްބައިޖާނުން އާދިއްތަ ދުވަހު ކުރިމަތިލުމަކަށް ގޮސް 23 މީހުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 12:44:48
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް މިނިސްޓަރު އަމީނާ ސުވާލުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާއަށް ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވި 149 ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދުމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ބަލަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން ކުރާ ތަހުގީގަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 12:34:39
އިދާރާތަކުން ކުރާ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ނުދީ ހިފެހެއްޓުމަކީ އޮތް އިޚްތިޔާރެއް ނޫން: ރައީސް

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި ހިނގާ ކޮރަޕްޝަނާއި ޚިޔާނާތާއި މަކަރާއި ހީލަތުގެ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް އެނގެން ޖެހޭ މައުލޫމާތުތައް އެ އިދާރާތަކުން ހާމަކުރުން ކަމަށާއި މައުލޫމާތު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 11:55:44
260 ޓަނުގެ ކުނި ލަންކާ އިން އިނގިރޭސި ވިލާތަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ގާތްގަނޑަކަށް 260 ޓަނުގެ ކުނި ސްރީ ލަންކާ އިން އަނބުރާ އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ. ލަންކާ ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވަނީ 21 ކޮންޓެއިނަރުގެ ކުނި އެ ގައުމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 11:53:35
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 2016 ގައި ޓްރަމްޕް ދެއްކެވީ 750 ޑޮލަރު

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކާމިޔާބު ކުރެއްވި، 2016 ވަނަ އަހަރާއި ވަައިޓް ހައުސްގައި ހޭދަކުރެއްވި ފުރަތަމަ އަހަރު، 2017 ގައި އިންކަމް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 11:28:46
ލިވަޕޫލް އޮތީ އެހެން ލެވެލެއްގައި: އާޓެޓާ

ލިވަޕޫލް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމު އޮތީ މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ދެއްކި ކުޅުމަށް ބަލާއިރު އެހެން ލެވެލެއްގައިކަން ގަބޫލުކުރަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 11:08:15
ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވެ، މެމްބަރު ޙަސަން ލަތީފް ހޯމް ކަރަންޓީންގައި

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ޙަސަން ލަތީފް ކޯވިޑް- 19 އަށް ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވެ، ހުންނެވީ ކަރަންޓީނުގައެވެ. މިކަން ހާމަކުރައްވައިފައިވަނީ މެމްބަރު ހަސަން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. އޭނާވިދާޅުވީ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-28 10:53:43
ޔާމީން، 2023 ކާމިޔާބުކުރައްވައި އެއްބަސްވުންތައް އުވާލައްވާނެ: އާދަމް ޝަރީފް

ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން 2023 ގައި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން، މިނިވަންކަމަށް ނުރައްކާވާ ހުރިހާ އެއްބަސްވުންތަކެއް އުވާލައްވާނެ ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 10:34:02
ބަތަލާ މަންދިރާ ބޭދީ އާއި މޯނީ ރޯއި ސޮނެވާފުށީގައި

މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރި އިންޑިއާގެ ދެ ބަތަލާ އިން ކަމަށްވާ މަންދިރާ ބޭދީ އާއި މޯނީ ރޯއީ އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ. ދެ ތަރިން ވެސް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 10:04:41
ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި އަންހެނުންގެ ނިސްބަތް އެންމެ ތިން އިންސައްތައިގައި

Women in Soneva by Ahmed Ayas (Photo credit: corporatemaldives.com) ފަތުރުވެރިކަމުގެދާއިރާގައި، ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި އަންހެނުންގެ ނިސްބަތް އުޅެނީ އެންމެ ތިން އިންސައްތައިގައެވެ. ފަތުވެރިކަމުގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-28 09:49:12
ދީމާ އަށް ދެން އޮތީ ކޮން ޗެލެންޖެއް؟

މިދިޔަ އަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އަށް ދިޔައިރު ޓީޓީ ތަރި ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ އޮތީ ވޯލްޑް ހޯޕްސް މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވެފަ އެވެ. އެއީ ސައުތު އޭޝިއާ ހޯޕްސް މުބާރާތުން ރަން މެޑަލް އަދި އޭޝިއާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 09:47:45
އެންމެ ރައްކާތެރި ތަނަކީ ސްކޫލް: ޕްރިންސިޕަލުން

ސްކޫލަކީ މުސްތަގުބަލަށް ދަރިވަރުން ތައްޔާރުކޮށްދޭ މައި މަރުކަޒެވެ؛ ލީޑަޝިޕްގެ ހުނަރުން ފެށިގެން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާނެ މުހިއްމު ހުރިހާ ކަމެކެވެ. ދުނިޔޭގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކަށް ލޯ ހުޅުވައިދީ އެ ބަދަލުތަކާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 09:31:13
ބާސެލޯނާ އަށް ބޮޑު މޮޅެއް، ސުއަރޭޒް އެތުލެޓިކޯގައި ވިދާލައިފި

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އާ ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަންގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ބާސެލޯނާ 4-0 އިން ވިޔަރެއާލް އަތުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދިއިރު، ލުއިސް ސުއަރޭޒްގެ ދެ ގޯލާ އެކު އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 09:22:10
ސުވާލުކުރާތި - ނަޒާހާތްތެރި ދައުލަތެއް އުފެދޭނީ އޭރުން: އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ

ނަޒާހާތްތެރި ދައުލަތެއް އުފެދުމަށް ސުވާލުކުރުމުގެ މުހިންމުކަން، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ ހުޞައިން ފިޔާޒު މުސާ ހަނދާންކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ ފިޔާޒު އާންމުކޮށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ މިވާހަކަ،

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-28 09:11:49