×
މައި ސަފުހާ
ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަކަށް ޝާތިރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ. މިމަގާމަށް އައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-23 10:33:44
ކާގޯ ފެރީގެ ހިދުމަތް ދެމަސް ތެރޭގައި ފަށަނީ

ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާ އާއި ދެމެދު ފެށުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކާގޯ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ކުރިއަށް އޮތް ދެމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށް އިންޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ. އިންޑިއާގެ ފަރާތުން މިކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-23 10:33:37
ފަޒީލް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ހުޅުމާލެ ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ހައިކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި

ލ. ގަމުގައި މީހަކު ރަހީނުކުރުމަށްފަހު އޭނާއަށް ބިރުދައްކައި ފައިސާ ހޯދަން އުޅުނު މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި އިބްރަހީމް ފަޒީލް ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު އޭނާ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ހުޅުމާލޭ ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-23 10:33:27
ތުއްތު ކުއްޖަކު ގޮވައިގެން ބައްޕަ ފިލި މައްސަލައެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ: ޕޮލިސް

ތުއްތު ކުއްޖަކު ގޮވައިގެން އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ފިލި ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. ފުލުހުން މިހެން ބުނެފައި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-23 10:32:53
އީރާނުގެ އިންޒާރު: ބޭރު ގައުމުތަކުން ގަލްފާ ނުބެހި ތިބޭ

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ބޭރުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ސަބަބުން ގަލްފުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރުމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-23 10:26:33
އަރިއަޅާލި ގެ ތަޅާލަން ފަށައިފި

މާލޭގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ރޯވި ހަތް ގޭގެ ތެރެއިން އަރިއަޅާލި ގެއެއް މިއަދު ތަޅާލަން ފަށައިފި އެވެ. އެއީ، އަބަދަށްފެހިމަގުގައި ހުންނަ ހ. ކީވް އެވެ. ތިން ބުރިއަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-23 10:19:03
އަލިފާނުގެ ޙާދިސާގައި އަރިއަޅައިލި ބިލްޑިން މިއަދު ތަޅާލަނީ

މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހުގެރޭ މާލޭގައި ހިނގައިދިޔަ އަލިފާނުގެ ޙާދިސާގައި ވަރަށްބޮޑަށް ގެއްލުންވެ އަރިއަޅާލައިފައިވާ ގެ މިއަދު ތަޅައިލާނެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެ މަސައްކަތުގައި ސިފައިންގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-09-23 10:18:39
ނޭމާ އަނެއްކާ ވެސް ފަހު ވަގުތު ޕީއެސްޖީ މޮޅުކޮށްދީފި

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ފްރެންޗް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ ފަހު ވަގުތު ޖެހި ގޯލުން ޕީއެސްޖީން 1-0 އިން ލިޔޯން ބަލިކޮށްފި އެވެ. މިއީ ނޭމާ ފަހު ވަގުތު ޖެހި ގޯލަކުން ޕީއެސްޖީ ޖެހިޖެހިގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-23 09:46:59
ހާލަތުން އަރައިގަންނަން މި އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން: ޓީސީ

މާލީ ގޮތުން ޓީމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކުން އަރައިގަންނަން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-23 09:41:43
ހަނި ތަފާތަކުން އާސެނަލް މޮޅުވިއިރު، ޔުނައިޓެޑް ބަލިވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ހަނި ތަފާތަކުން އާސެނަލް އެސްޓަން ވިލާ އަތުން 2-3 ލަނޑުން މޮޅުވިއިރު، ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓްޑް އަތުން 2-0 ލަނޑުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވެއްޖެއެވެ. ރޭ ކުޅުނު މިމެޗުގެ ފުރަތަމަ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-23 09:26:13
އެޗްޑީއެފްސީން ސްކޫކާއި ބޮންޑު ވިއްކަން ފަށައިފި

ސްކޫކާއި ބޮންޑު ވިއްކަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީއެފްސީ) އިން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ. ސްކޫކު ހޯލްޑަރުންނަށް ދިނުމަށް ސުކޫކާއި ބޮންޑު ވިއްކަން ހަމަޖައްސަފައި ވަނީ އިއްޔެއިން ފެށިގެން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-23 09:06:09
ސްކޫކާއި ބޮންޑު ވިއްކަން ފަށައިފި

ސްކޫކާއި ބޮންޑު ވިއްކަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީއެފްސީ) އިން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ. ސްކޫކު ހޯލްޑަރުންނަށް ދިނުމަށް ސުކޫކާއި ބޮންޑު ވިއްކަން ހަމަޖައްސަފައި ވަނީ އިއްޔެއިން ފެށިގެން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-23 09:06:09
ރަސޫލާ، އާއިޝަތުގެފާނާ ކައިވެނިފުޅު ބައްލަވައިގަންއިރު އެކަމަނާގެ އުމުރުފުޅަކީ ކޮބާ؟

އަލްބުޚާރީ އާއި މުސްލިމުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ޙަދީސްތައް ބުނާ ގޮތުގައި، ނަބިއްޔާ އެކަލޭގެފާނުގެ އުމުރުފުޅުން 50 އަހަރުގައި، ޢާއިޝަތުގެފާނާ ކައިވެނިފުޅު ބައްލަވައިގަތީ، އެކަމަނާގެ ޢުމުރުފުޅުން ހަ އަހަރުގަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-23 09:02:48
ފަޒީލް ބަންދުކުރުމަށް ނެރުނު އަމުރެއް ހައިކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި

ލ. ފޮނަދޫން އެއަތޮޅު މާމެބްދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި ގެއްލުނު ކަމަށް ބުނާ އައިމިނަތު ޝިމާ ނާފިޒު ގެއްލުނު މައްސަލައިގައި އެންމެ ބޮޑަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އިބްރާހިމް ފަޒީލް ހައްޔަރު ކުރަން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-23 08:47:14
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް ގެ ނަން، ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒުގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ "ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް" ގެ ނަން، "ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒު" ގެ ނަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-23 08:39:13
ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް ރެއާލް ދެ ވަނަ އަށް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރަށުންބޭރުގައި 1-0 އިން ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ. ރޭގެ މެޗުން މޮޅުވެގެން ސެވިއްޔާ އަށް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-23 08:35:25
މަތިންދާ ބޯޓު ސާފުކުރާ މީހެއްގެ ވަޒީފާއިން ޕައިލެޓަކަށް ވުމަށް މުހައްމަދު އަބޫބަކަރު ކުރި ދަތުރު

ކާމިޔާބީއަކީ މަސައްކަތްތެރީންގެ ހައްޤެކޭ ބުނާތީ އަޑުއިވެއެވެ. ތެދެކެވެ. އެއީ ހަމަ މަސައްކަތްތެރީންގެ ހައްޤެކެވެ. އެކަން އެފްރިކާ ބައްރުގެ ޤައުމެއް ކަމުގައިވާ ނައިޖީރިއާއަށް އުފަން މުހައްމަދު އަބޫބަކަރު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-23 08:32:22
ޔޫވީން ކުޅުންތެރިން ގެނައީ ހިސާބު ޖެހި ގޮތަށް: ނަޒީހު

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ނުވަ ޓީމުގެ ތެރެއިން މާލީ ގޮތުން މައްސަލަތަކެއް ނެތި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) އޮތުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ އެ ޓީމުން ހިސާބު ޖެހި ގޮތަށް ކުޅުންތެރިންނަށް ހައްގުވާ އަގު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-23 08:31:59
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ފިލްމު "ތަލައިވީ" ގެ ޕްރޮސްތެޓިކް މޭކްޕްގެ ޓްރަޔަލްއެއް ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަވާނަތާ އެކު އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖެލިސްގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ. ހޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ މޭކަޕް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-23 08:28:00
ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ "ގަންގްބާއީ" އާލިއާ ބަޓަށް

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ "އިންޝާﷲ" ގައި މަސައްކަތްކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ސަލްމާން ޚާނާ ހެދި އާލިއާ ބަޓަށް ގެއްލުނަސް، ބަންސާލީގެ ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކުރަން ޒުވާން ބަތަލާ ދެކޭ ހުވަފެން އެވަރަކުން ވިއްސިވިހާލިވެގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-23 08:26:47
ޔުނައިޓެޑުގެ ފޯވާޑުންނާ މެދު ސޯލްޝެއާ ކަންބޮޑުވެފައި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑުންގެ ކިބައިގައި ގަވާއިދުން އެއް ލެވެލްގައި ގިނަ މެޗުތަކެއް ކުޅެން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވެފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވަމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-23 08:25:37
އަނޫ މަލިކް އަލުން "އިންޑިއަން އައިޑޮލް" އަށް

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވުމާ ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރު ސޮނީ ޓީވީގެ "އިންޑިއަން އައިޑޮލް" ސީޒަން 10 އިން ވަކިކުރި މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު/ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެ ޝޯގެ ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގެ ޖަޖެއްގެ ގޮތުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-23 08:25:29
އިންޑިއާ އިން އަންނަ އަހަރުގެ އޮސްކާ އަށް "ގަލީ ބޯއި"

އިންޑިއާ އިން އަންނަ އަހަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑަށް، މި އަހަރު ރިލީޒްކުރި "ގަލީ ބޯއި" ފޮނުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ބާއްވާ 92 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ ފޮރިން ލެންގްއޭޖް ކެޓަގަރީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-23 08:24:00
ނާސާ ހަނދަށް ފޮނުވަން އޮސްޓްރޭލިއާ އެހީތެރިވަނީ

އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ، ނާސާ އިން އިންސާނުން އަލުން ހަނދަން ފޮނުވަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ، އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ބުނެފި އެވެ. އޮސްޓްރޭލިޔާއިން ބުނި ގޮތުގައި، ނާސާއިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-23 08:17:20
ނޭވާހިއްލާ މީހުންނަށް ފްލެވާޑް އީ-ސިނގިރެޓްގެ ނުރައްކާ ބޮޑު

އެކި ރަހައިގެ އީ-ސިނގިރެޓް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން، ނޭވާ ހިއްލާ ބަލި ހުންނަ މީހުންނަށް ނުރައްކާ ބޮޑުވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ. ސައިންޓިފިކް ރިޕޯޓްސްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ދިރާސާއެއްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-23 08:16:39
އެންމެ ބިޒީ އެޓްލާންޓާ އެއާޕޯޓް

ފާއިތުވި އަހަރު ވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބިޒީ އެއާޕޯޓްގެ މަގާމު އެމެރިކާގެ ޖޯޖިއާގެ ހާޓްސްފީލްޑް-ޖެކްސަން އެޓްލާންޓާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. މިއީ މި މަގާމު، ޖެހިޖެހިގެންއެ އެއާޕޯޓަށް ލިބުނު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-23 08:15:51
ބައިވެރިޔާއާ އޮތް ގުޅުން ވަޒަންކޮށްލަން 15 ސުވާލެއް

ހަޔާތުގެ ބައިވެރިއަކު އިހުތިޔާރުކުރަން ވާނީ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމަށް ބަލައިފަ އެވެ. އެއީ އުމުރު ދުވަހު އެކީގައި އުޅެންޖެހޭ މީހާ ކަމަށް ގަބޫލުކޮށްގެންނެވެ. ލޯބިވެރިއެއް ނުވަތަ ހަޔާތުގެ ބައިވެރިއެއް އިހުތިޔާރުކުރާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-23 08:15:10
ފެން ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ނެތް!

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން އޭރުގެ ސަރުކާރުން މަޖީދީމަގު ހަދަން ފެށުމާ އެކު އެންމެން ވެސް އުއްމީދުކުރީ، މާލޭގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް ބޮޑު ހައްލެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ. މަގު އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ކޮނެ،

މިހާރު.ކޮމް - 2019-09-23 08:04:41
އިސްރާއީލުގެ އަރަބި ޕާޓީތަކުން ބެނީ ގަންޓްޒްއަށް ތާއީދުކުރަން ނިންމައިފި

އިސްރާއީލުގައި މިމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބަށް ފަހު ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލެވޭ ވަރުގެ އަޣުލަބިއްޔަތެއް އެއްވެސް ބަޔަކަށް ލިބިފައި ނުވާއިރު، އިންތިޚާބުގައި ވާދަކޮށް ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-09-23 08:01:19
ކެމިކަލް ގުދަންތައް ތިލަފުށްޓަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ގްރޭޓަރ މާލެއިން ފަށައިިފި

މާލޭގައި ހުރި ނުރައްކާތެރި ތަކެތި ރައްކާ ކުރާ ގުދަންތައް ކ.ތިލަފުށްޓަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ފަށާފައިވާކަމަށް ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ. އެކުންފުނިން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-23 07:54:01