×
މައި ސަފުހާ
ދުވާފަރުގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅުނު ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ރ. ދުވާފަރުގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅުނު ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. ވީނިއުސްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރު މުހައްމަދު ޖަމީލް ވިދާޅުވީ އެމީހާ މަރުވެގެން އުޅޭކަމުގެ ހަބަރު ލިބުނީ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-27 11:14:07
އެޓަލާންޓާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް

މިލާން (މެއި 27) – އިޓަލީގެ އެޓަލާންޓާ އިން އެ ކްލަބުގެ 112 އަހަރުވީ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. އެ ޓީމު ފުރުސަތު ހޯދީ ލީގުގެ ފަހު މެޗުގައި ރޭ ސަސުއޮލޯ އަތުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-05-27 11:07:33
މާވެޔޮ މިސްކިތުން ބިއްލޫރި ޝީޓެއް ވެއްޓި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މާވެޔޮ މިސްކިތުން ބިއްލޫރި ޝީޓެއް ވެއްޓި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެެވެ.ފުލުހުން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި، މި ހާދިސާގައި އަނިޔާވެފައިވަނީ އެ މިސްކިތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ދެ ބިދޭސީންނަަށެވެ.ތަފްސީލް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-27 11:00:25
މަގުމަތިވެފައިވާ 17 އަހަރުގެ ބަންގްލަދޭޝް ކުއްޖަކަށް ދިވެހިންގެ އެހީ!

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަން އައި ބަންގްލަދޭޝްގެ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ހާލުގައި ޖެހިފައިވަނިކޮށް ދިވެހިންގެ ބަޔަކު އެ ކުއްޖާ އަށް އެހީވެއްޖެ އެވެ. މީގެ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން ރާއްޖެ އައި އެ ކުއްޖާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-05-27 10:58:19
ކުޅުދުއްފުށީ ފިހާރައަކުން ވަގަށް ނެގި ފައިސާއާއި ފޯނުތަކެއް ފުލުހުން ހޯދައިފި

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ފިހާރައަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާތަކަކާއި ފޯނުތަކެއް ފުލުހުން ހޯދައިފިއެވެ.މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު، އެރަށު ފިހާރައަކުން ވައްކަން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-27 10:52:43
ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މާލެއިން އެކަނިވެސް 2.3 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

މިއަހަރު ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި، މާލެއިން އެކަނިވެސް މިހާތަނަށް 2.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ.އިސްލާމިން މިނިސްޓްރީން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އިއްޔެ ނިޔަލަށް މާލެއިން އެކަނިވެސް 2,397,880.00

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-27 10:49:46
ސިޓީއާ މެދު ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކަށް ވަރުގަދަ ރައްދެއް

މެންޗެސްޓާ (މެއި 27) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަކީ އޮންނަ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ރަނގަޅަށް ހިންގާ ޓީމެއް ކްލަބެއް ކަމަށާއި ސިޓީން ހޯދާ ކުރިއެރުންތަކާއި ކާމިޔާބީތަކާ މެދު ބައެއް ވާދަވެރި ކްލަބްތަކުން ހަސަދަވެރިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-05-27 10:46:10
މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް، ތ އަތޮޅުން ފެށިގެން ގދ އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލަރޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް، ތ އަތޮޅުން ފެށިގެން ގދ އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލަރޓް ނެރެފިއެވެ.މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ، މެޓް އޮފީހުން, ތ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ގދ.އަތޮޅާއި ހަމައަށް ޔެލޯ އެލަރޓް ނެރެފައިވަނީ މެންދުރު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-27 10:35:50
އެންމެ އަގުބޮޑު މެޗު ލަމްޕާޑަށް ވަރަށް ހާއްސަ

ލަންޑަން (މެއި 27) - އަންނަ ސީޒަނުގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފަހު ޖާގައަށް މިރޭ އެސްޓަން ވިލާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ޕްލޭއޮފް ފައިނަލަކީ އޭނާ އަށް ވަރަށް ހާއްސަ މެޗެއް ކަމަށް ޑާބީ ކައުންޓީގެ ކޯޗު އަދި ކުރީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-05-27 10:32:47
ދެ ފިރިހެން ކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ފުލުހެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ކުޑަ ދެ ފިރިހެން ކުއްޖަކާއި ބެހުނު ފުލުހެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުންގެ އިދާރާ އިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އެ ފިރިހެން ފުލުސް މީހާ ކުޑަކުއްޖަކާ އެކު ބަދުއަޚުލާގީ އަމަލެއް ހިންގިކަމުގެ މައްސަލައެއް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-27 10:24:22
އެވަރެސްޓުގައި މީހުން މަރުވީ ހަމައެކަނި ތޮއްޖެހިގެނެއް ނޫން: ނޭޕާލް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް ފަރުބަދަ ކަމަށް ވާ މައުންޓް އެވަރެސްޓްގެ ކޮޅަށް އަރަން އުޅުނު މީހުންގެ ތެރެއިން މި މަހު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މަރުވީ ހަމައެކަނި ތޮއްޖެހިގެން ނޫން ކަމަށް ނޭޕާލުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-05-27 10:23:59
ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގައި އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ އެތައް ކަމެއް!

ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ބޭސްފަރުވާގެ ހިދުމަތްތައް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކުރުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް)އިން

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-27 10:14:36
އައިއެސްއާ ގުޅެން އުޅުނު ތިން މީހަކު މަރަން ހުކުމް ކޮށްފި

ހަނގުރާމަވެރި އައިއެސް ޖަމާއަތާ ގުޅެން އުޅުނުކަން ސާބިތުވި ފްރާންސްގެ ތިން މީހުން މަރަން އިރާގުގެ ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ. ކެވިން ގޮނޮޓް އާއި ލެނާޑް ލޮޕޭޒް އަދި ސަލީމް މާޗޫ މަރަން ހުކުމް ކުރި ނަމަވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-05-27 09:34:27
"މިހާރު ބަދިގެ" ޕޭންކޭކް

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު "މިހާރު" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ރެސިޕީތައް މި ގެނެސްދެނީ ހެޕީ މާކެޓްގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އެވެ. ހެޕީ މާކެޓަކީ ފިނިކުރި ކާނާގެ ބާވަތްތައް ނުވަތަ ފްރޯޒަން ގުޑްސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖޭގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-05-27 09:29:21
ލަންކާގައި ހަތަރު ދުވަސް ތެރޭ 100 ވަރަކަށް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާގައި ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ދިން، އައިއެސް ޖަމާއަތާ ގުޅުން ހުރި މީހުން ހޯދުމަށް ސިފައިން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި މިދިޔަ ހަތަރު ދުވަސް ތެރޭ 100 ވަރަކަށް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އާދިއްތަ ދުވަހު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-05-27 09:28:22
އަސްލަމް ގަބޫލުކުރައްވަނީ އެންމެ ގާބިލީ އޭނާ ކަމަށް!

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމަކީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ "ސިޔާސީ އެތެރެކޮއިލު" ގެ އިސް އެއް ބޭފުޅާ އެވެ. މިދިޔަ މަހު އޮތް އާންމު އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޕްރައިމަރީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-05-27 09:22:44
ހެއްވާ: އާސަންދަ

އަޙްމަދު އޭނާގެ ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއް ފަަހަރު ކަހަަލަ ގޮތަކަށް ހަސްފަތާލަށް ދެއެވެ. އެއީ ދަރިފުޅު މާ ބޮޑު ބައްޔެއްގައި އުޅޭތީއެއް ނޫނެވެ. ދަރިފުޅު ފުރިހަމަ ސިއްހަތެއްގައި ބާއްވަން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-05-27 09:17:43
ޑިސެންބަރު އަށާވީސް: ދުނިޔޭގެ ފަހު ދުވަސް! - 22

(26 މެއި 2019 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) އިރުއޮއްސުނެވެ. އަނދިރިކަން ވެރިވިއެވެ. ކުރީ ދުވަހު އިރު އޮއްސުނު އިރު މީހުން ބުނެފައި އޮތީ އެ ތަރި ވަނީ ތިއްކެއް ވަރު ކަމަށެވެ. މިއަދު އެ ތަރި ޓެނިސްބޯޅައެއް ހައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-05-27 09:16:15
ރަމަޟާންމަހުގެ ޤިޔާމު

ދަންނަ ބޭކަލުން އެއްބަސްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި، ރަމަޟާންމަހުގެ ޤިޔާމަކީ ތަރާވީޙު ނަމާދެވެ. އެއީ ދެރަކްޢަތުން ދެރަކްޢަތުން ކުރަންޖެހޭ ނަމާދެކެވެ. ރަމަޟާން މަހުގައި ނޫނީ ތަރާވީޙު ނަމާދެއް ނެތެވެ. މި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-05-27 09:15:32
ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 2.3 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މާލެ އިން އެކަނި މިހާތަނަށް ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ކުރި ޓްވީޓުގައި ބުނީ މިއަދާ ހަމައަށް މާލެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-05-27 08:45:13
ކުޑަކުދިން ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށް، ފުލުފުލުން ހަމަ އެ މައްސަލަ!

ދުއްވަނީ ޖީއެން ސައިކަލެކެވެ. އުޅެނީ ޒަަމާނީ ބޮޑުބެރު ގުރޫޕެއްގަ އެވެ. ލަނީ އެންމެ ފަހުގެ ފެޝަންތަކުގެ ހެދުންތަކެވެ. އުމުރުން އަދި ވިހި އަހަރު ވެސް ނުވެ އެވެ. މިއީ ކުޑަ ދެ ފިރިހެން ކުދިންނާ ގަދަކަމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-05-27 08:43:54
ކުރު ވާހަކަ: ފަހު ދިހަ

ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ތަފާތުވަނީ ކޮންގޮތަކުން ހެއްޔެވެ؟ އަންހެނުންގެ ކަމަކަށް އޮންނަނީ ކެއްކުން ހެއްޔެވެ؟ ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްކުރުން ހެއްޔެވެ؟ ފިރިހެނުން އުޅެން ޖެހެނީ ބޭރުގައި ހެއްޔެވެ؟ އެ މީހުންނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-05-27 08:42:42
އެޑަމް ލިވީން "ދަ ވޮއިސް" އަށް އަލްވަދާއު ކިޔައިފި

އެންބީސީން ގެނެސްދޭ ލަވަ ޝޯ "ދަ ވޮއިސް" ދައްކަން ފެށީއްސުރެ، ފާއިތުވި 16 ސީޒަނުގައި ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާވި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެޑަމް ލިވީން ޝޯ އަށް އަލްވަދާއު ކިޔައިފަ އެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-05-27 08:40:23
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ އާއި ޓީ ސީރީޒް ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ ފިލްމު "މަލާލް" ރިލީޒް ކުރުން ފަސްކޮށްފި އެވެ. އަންނަ މަހުގެ 28 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ކުރިން ނިންމި ފިލްމު މިހާރު ވަނީ ޖުލައި މަހުގެ 5 އަށް ބަދަލުކޮށްފަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-05-27 08:39:45
ކަރަން ޖޯހަރު ނެޓްފްލިކްސްގެ ޑޭޓިން ޝޯއެއް ހޯސްޓް ކުރަނީ

އަމިއްލަ ނަމުގައި ސިލްސިލާކޮށް "ކޮފީ ވިތު ކަރަން" ގެ ނަމުގައި ޗެޓް ޝޯއެއް ހޯސްޓް ކުރަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ކަރަން ޖޯހަރު ނެޓްފްލިކްސް އަށް ޝޯއެއް ހޯސްޓްކޮށް ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-05-27 08:39:06
މައިކްރޮސޮފްޓުން ވާވޭ ލެޕްޓޮޕް ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފި

އެމެރިކާ އިން ޗައިނާގެ ވާވޭއާ ޖައްސާލައި، ކުރިމަތި ކުރަމުންދާ ފިއްތުންތަކުގެ ތެރެއިން އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި އެވެ. މި ފަހަރު މައިކްރޮސޮފްޓުންނެވެ. އެ ކުންފުނިން ވަނީ އެތަނުގެ ހުރިހާ އޮންލައިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-05-27 08:37:41
ގިޓައެއްގެ ބައްޓަމަށް ހެދި ހޮޓާ އޮކްޓޫބަރުގައި ހުޅުވަނީ

އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާ އަށް އަންނަ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކާ އެކު، ތަރައްގީވެފައިވާ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުގެ އިމާރާތްތަކުގެ ސިފަ އާއި ބައްޓަމަށް ވެސް އަންނަނީ ހީވެސް ނުކުރާ ކަހަލަ ބޮޑެތި ބަދަލުތައް އަންނަމުންނެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-05-27 08:36:43
ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމެންޓަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި ބޮޑެތި ޕާޓީތަކަށް އަޣުލަބިއްޔަތު ގެއްލިއްޖެ

ޔޫރަޕިއަން ޔުނިއަން (އީޔޫ) ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް މި މޭ މަހުގެ 23 އިން 26 އަށް މެންބަރު 28 ގައުމެއްގައި ބޭއްވި އިންތިޚާބު ރޭ ނިމިއްޖެއެވެ. 28 ގައުމުން 751 މެންބަރުން ހޮވުމަށް ވޯޓުލުމުގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-05-27 08:36:02
ފޯނެއް ގަނެ ނުދީގެން އެންމެންގެ ކުރިމަތީ ލޯބިވެރިޔާ އަށް އަނިޔާކޮށްފި

ޗައިނާގެ ޒުވާން އަންހެނަކު އޭނާ އަށް ސްމާޓްފޯނެއް ގަނެނުދީގެން އެތައް ބައެއްގެ ކުރިމަތީގައި ލޯބިވެރިޔާގެ ކަންކަށިމަތީގައި 52 އަހަރު ޖަހައި އަނިޔާކޮށްފި އެވެ. އެ ގައުމުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-05-27 08:35:06
މައްސަރު ދުވަސްވަރު ގިނައިން ފެން ބުއިން މުހިންމު

މައްސަރު ދުވަސްވަރު ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި ކާނާ ކެއުމަކަށް ސަމާލުކަން ދޭ މީހުން މަދެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް މިދުވަސްވަރު ބޭނުންވަނީ ލުއި ކާނާގެ ބާވަތްތަކާއި ޗޮކްލެޓް ފަދަ ފޮނި ކާތަކެތީގެ ބާވަތްތަކެވެ. މި ދުވަސްވަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-05-27 08:34:06