×
މައި ސަފުހާ
ސިޓީ އަށް މޮޅެއް، ޓޮޓެންހަމް މެޗުގައި ވީއޭއާރްގެ ގޯހެއް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 20) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން 2-0 އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މޮޅުވިއިރު، ޓޮޓެންހަމާއި ވަޓްފޯޑް 1-1 އިން އެއްވަރުވި މެޗުގައި ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް)ގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-20 09:06:52
ފުރަތަމަ މެޗުން ޗިޓަގޮން އަތުން ޓީސީ ބަލިވެއްޖެ

ބަންގްލަދޭޝްގައި އިއްޔެ ފެށި ޝެއިހް ކަމާލް ކްލަބް ކަޕްގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗުން ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗިޓަގޮން އަބަހާނީ އަތުން 4-1 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ. ޗިޓަގޮން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-20 09:02:56
އުރަމަތީ ކެންސަރަށް ގަވައިދުން ސްކްރީން ކުރޭ!

މިއީ ރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ދައްކަން ޖެހޭ ވާހަކައެކެވެ. ލަދުވެތި ވާހަކައަކަށް ހަދައި ނުދައްކާ ތިބެވޭ ވަރަށް ވުރެ ނުރައްކާ ބޮޑެވެ. ރާއްޖޭގައި އުރަމަތީ ކެންސަރު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. މިއީ އުރަމަތީ ކެންސަރަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-20 08:33:19
ޙަޔާތުގައި ކާމިޔާބު މީހަކަށް ވާންބޭނުންތަ؟

ކޮންމެ މީހަކީވެސް އެމީހެއްގެ ހަޔާތުގައި ކާމިޔާބު މީހަކަށް ވާންބޭނުންވާނެ މީހެކެވެ. އެގޮތުން މިބަލާލަނީ ކާމިޔާބު މީހަކަށް ވުމައްޓަކައި ކުރެވިދާނެ 6 ކަމަކަށެވެ.1- ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ކަނޑައެޅުން:ބޮޑުކަމެއް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-20 08:32:32
ދައުލަތެއް ފެއިލްވެފައިވާ ކަމުގެ އެންމެ ސާފު އެއް މަންޒަރު!

ރާއްޖޭގައި ގަވައިދާހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ އަދަދު މިހާތަނަށް އައިއިރު ވެސް ނޭނގެ އެވެ. ރަސްމީ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއްގައެއް ވެސް އެ އަދަދެއް އަދިއަދަށް ދާންދެން ވެސް ނެތެވެ! އެކަމަކު މި ސަރުކާރު އައިސް،

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-20 08:26:44
ދުނިޔޭގައި މަތިންދާބޯޓަކުން ކުރެވުނު އެންމެ ދިގު ދަތުރު ކުއަންޓަސް އިން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ފްލައިޓެއް މެދުނުކެނޑި އެންމެ ގިނަ އިރު އުދުހުމުގެ ރެކޯޑް އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ގައުމީ އެއާލައިން، ކުއަންޓަސް އިން ގާއިމުކޮށްފިއެވެ. މި ރެކޯޑް ގާއިމުކޮށްފައިވަނީ ކުއަންޓަސްއިން އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކާއި އޮސްޓްރޭލިޔާގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-20 07:47:14
ރަންދު

މަސްޓޭންކަކީ އަހަންނަށް ބިރުވެރި ފިލްމެކެވެ. އެއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުންނާކަށް އަދިވެސް ނުކެރެއެވެ. ޕާޓީއަކަށް އައުމަކީ އަދިވެސް އަހަންނަށް ފަސޭހަކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އަހަރެން ހިތްވަރުކުރަމެވެ. މިއަދު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-20 06:32:42
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 1 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރާ ކަރަން ޖޯހަރުގެ ފިލްމު "ޑްރައިވް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. މި ފިލްމުގެ ދެ ލަވައިގެ ވީޑިއޯ އާއި ލަވަތަކުގެ ޖޫކް ބޮކްސް ވެސް ކުރިން އާންމުކުރުމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-20 06:30:19
"ކްރިޝް 4 ވެސް ޑައިރެކްޓްކުރާނީ އަހަރެން: ރާކޭޝް

ދަރިފުޅު ރިތިކް ރޯޝަން ސުޕަހީރޯ ކެރެކްޓާއެއް ކުޅޭ ފިލްމު "ކްރިޝް 4" ޑައިރެކްޓްކުރާނީ ސަންޖޭ ގުޕްތާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް ޑައިރެކްޓަރު ރާކޭޝް ރޯޝަން ދޮގުކޮށްފި އެވެ. މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބައެއް މީޑިއާތަކުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-20 06:29:20
ބަފާބެ ރާޖޭޝްގެ ރެކޯޑާ އަކްޝޭ އެއްވަރުކޮށްފި

މީގެ 47 އަހަރު ކުރިން، ކުރީގެ ސުޕަސްޓާ ރާޖޭޝް ކަންނާ ފުލުފުލުގައި ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު 17 ފިލްމުގެ ރެކޯޑާ އޭނާގެ ދަނބިދަރި އަކްޝޭ ކުމާރު އެއްވަރުކޮށް، ރޭހުގެ ކުރިއަތުލަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. އަކްޝޭގެ ދެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-20 06:28:24
ތަމަޅަ ފިލްމު "ވިކްރަމް ވޭދާ" ގެ ހިންދީ ފިލްމުގައި އާމިރާއި ސައިފް؟

އާމިރު ޚާނާއި ސައިފް އަލީ ޚާން އަލީ އެކީގައި އަލުން ފިލްމަކުން ފެނިދާނެ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ މިހާރު ދުވަސްކޮޅެއްވެއްޖެ އެވެ. މީޑިއާތަކުން ކުރިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި "ދިލް ޗާހަތާ ހޭ" އާއި "ޕަރަމްޕަރާ"

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-20 06:27:08
ޗެލްސީގެ އެމްބެސެޑަރުކަން އަރުޖުން އަށް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކްލަބް ޗެލްސީ އިންޑިއާގައި ޕްރޮމޯޓްކޮށް، އެ ގައުމުގައި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވަން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލު އަރުޖުން ކަޕޫރް ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަމަޖައްސައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-20 06:26:05
މައިކްރޮސޮފްޓް ވިންޑޯޒް 7 "ބަންދުކުރަނީ"

ވިންޑޯޒް 7 ހުއްޓާލުމަށްޓަކައި، މައިކްރޮސޮފްޓުން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނި ގޮތުގައި، ޖެނުއަރީ 14، 2020 އަށް ފަހު، ވިންޑޯޒް 7 އަށް "ސޮފްޓްވެއާ އަޕްޑޭޓް" އެއް ނުލިބޭނެ އެވެ. މާނަ އަކީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-20 06:25:13
އާ އުފެއްދުމެއް، ކޮފީ ބޮއެފައި ތަށި ކާލަންވީ

ޕްލާސްޓިކް ނުވަތަ ކަރުދާސް ތަށި ނަމަ ބޭނުންކޮށްފައި އުކައިލަން ޖެހިދާނެ އެވެ. ބިއްލޫރި، މުށި ނުވަތަ ދަގަނޑު ތައްޓެއް ނަމަ ބޭނުންކޮށްފައި ދޮވެގެން އަލުން ބޭނުންކުރަނީ އެވެ. ނަމަވެސް އިންޑިއާގެ ހައިދަރުއާބާދުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-20 06:24:12
މޫނު ދޮވުމުގައި ހެދޭ ބައެއް ގޯސްތައް

ރަނގަޅަށް މޫނު ދޮންނަ ނަމަ އިތުރު އޮށާޅަތައް ނެގުމުން ދުރުކޮށްދީ ހަންގަނޑު ސާފުކޮށްދީ ހަމުގެ ދުޅަކަން ވެސް ކުޑަވާނެ ކަމަށް ހަމުގެ ޑޮކްޓަރުން ބުނެ އެވެ. ދޮވުމުގައި ތަފާތު ދައްކައިދެނީ ހަމައެކަނި ދޮންނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-20 06:21:54
ފުށިދިއްގާ ހިންގުން ހުއްޓުވައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ އދ. ފުށިދިއްގާގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޓޫރިސްޓުން ބައިތިއްބައި މަންފާ ހޯދި މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށްދޭން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ފުލުހުންނަށް މިރޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-19 23:52:49
ބްރެގްޒިޓްގެ ބޮޑު ހޮނިހިރު: ހައުސް އޮފް ކޮމަންސްގެ ގިނަ މެންބަރުން ތާއީދުކުރެއްވީ ބްރެގްޒިޓް ލަސްކުރުމަށް

މިއަދަކީ އިނގިރޭސިވިލާތް ޔޫރަޕއަން ޔުނިއަން (އީޔޫ) އިން ވަކިވުމުގެ މައްސަލައިގައި ބޮޑު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރެވުނު ދުވަހެކެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސިފަކުރާ ގޮތުގައި މިއަދަކީ ބްރެގްޒިޓްގެ ބޮޑު ހޮނިހިރު

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-19 21:14:04
ޤާސިމްގެ ތައުރީފު ދަރިންނަށް: އަޅުގަނޑުގެ ކުދިންނަކީ ވަރަށް ބަސްއަހާ ވަރަށް ރަނގަޅު ކުދިން، އެކަމާ ވަރަށް އުފާކުރަން

މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމް އެމަނިކުފާނުގެ ދަރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފު ކުރައްވައި މީޑިޔާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފިއެވެ. ޤާސިމް އެމަނިކުފާނުގެ ދަރިންނަށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-19 19:28:16
ސީޕީ ހަމީދަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލަ ބަލަނީ

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި އެވެ. ފުލުސް އޮފީހުން މިރޭ ބުނީ މަރުގެ އިންޒާރު ދޭ ހުރިހާ މައްސަލައެއް އެތަނުން ތަހުގީގު ކުރާ ކަމަށާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-19 19:19:32
ފުށިދިއްގާއަށް ފުލުހުން ގޮސް މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަނީ

އދ. ފުށިދިއްގާގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ހިނގަމުން ދަނިކޮށް، އެ ރަށުން މާލީ މަންފާ ހޯދަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފުލުހުން މިއަދު އެ ރަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. ފުލުސް އޮފީހުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-19 19:10:30
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީގެ ކޯޗު ނަޒީހު މަގާމުން ވަކިވަނީ

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާދަމާ ހަވީރު ކުޅޭ މެޗަށް ފަހު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ)ގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނަޒީހު މަގާމުން އިސްތިއުފާދޭން ނިންމާފައިވާއިރު، އޭނާ އެދެނީ މާދަމާ މެޗުގައި އިދިކޮޅަށް ކުޅެން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-19 19:04:37
ފުރިހަމަ މޮޅަކާ އެކު ބާސެލޯނާ އަށް ހަމަޖެހުމެއް

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 19) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ރަށުން ބޭރުގައި އެއިބާ އަތުން 3-0 އިން ހޯދި ފުރިހަމަ މޮޅާ އެކު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ ހަމަޖެހިލައިފި އެވެ. ސީޒަނުގެ ކުރީކޮޅުގައި ފޯމު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-19 19:00:35
ރައީސް ޔާމީންގެ ދަރިފުޅު އަޅުގަނޑަށް ވަގަށް ގޮވައިފި، ބައްޕައަށް ވަގަށް ގޮވުން މާކޫލްވާނެ: މިނިސްޓަރު މަހްލޫފް

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަހްލޫފުގެ ހޫނު ރައްދެއް، ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދަރިކަލުން ޒައިން އަބްދުﷲ އަށް ދެއްވައިފިއެވެ. މަހްލޫފް މިއަދު އަމިއްލަފުޅު ފޭސްބުކްގައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-19 17:24:05
ޗިލީގައި ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފި

ޗިލީގައި އާއްމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ޓިކެޓްގެ އަގު ބޮޑުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މުޒާހަރާތައް ހަމަނުޖެހުމަށް ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ވެރިރަށް ސެންޓިއާގޯގައި ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. މިއަހަރުތެރޭގަ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-19 15:19:34
ބިދޭސީން ވަދެ މިއަދުވެސް ގަލޮޅު ދަނޑު ފުރާލައިފި، އަދިވެސް ކިޔޫގައި އެތައްސަތޭކަ މީހުން އެބަތިބި

ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހޯދުމަށް މިއަދު ވެސް އެތައްހާސް ބިދޭސީންނެއް ވަދެ ގަލޮޅު ބޯޅަ ދަނޑު ފުރާލައިފިއެވެ. އަދިވެސް ގަލޮޅުދަނޑުގެ އޮލިމްޕަހާ ދިމާ ގޭޓުން ފެށިގެން ގޮސް ގަލޮޅުސަހަރާ ކަންމައްޗާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-19 15:09:06
ސަރުބީ ވިރުވައިދޭ ޤުދުރަތީ ކާނާތަކަކީ ކޮބާ؟

މިބަލާލަނީ ހަށިގަނޑުގައި އުފެދޭ ސަރުބީ ވިރުވާލަދޭނެ ޤުދުރަތީ ކާނާތަކަކަށެވެ.1. ފޮނިތޮށިމިއީ ސެލްތަކަށް ގްލުކޯޒް ނެގުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، އެކަން އަވަސް ކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ސަރުބީ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-19 15:01:24
ލެބޯރެޓަރީގެ ޚިދުމަތުގެ ފަސޭހަކަން ރަށްރަށަށް

ރަށުގައި ހުންނަ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް ސާމްޕަލް ދީގެން، ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ލޭގެ ޓެސްޓްތައް ހަދަން ފެށުމުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މާދަން ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-19 14:54:09
އަރާމު ނިންޖެއް ބޭނުންތަ؟

އަރާމު ނިންޖެއް ބޭނުންތަ؟އެހެންވީއިރު ކުޑަ ލެވެންޑާ ފޮދެއް ބާލީހުގައި އުނގުޅާލާށެވެ. އަދި ހުރިހާ ޑިޖިޓަލް ސްކްރީނެއް ނިއްވާލުމަށްފަހު ނިދަން އޮށޯންނާށެވެ. މިހެން ބުންޏަސް މިކަންކަން ކޮށްގެން ވެސް ނިދިނައިސް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-19 14:46:55
ރުޅިގަދަ ސޭޓަކާ ދިމާވިތަ؟

ކޮންމެ މީހަކީވެސް ކޮންމެވެސް މުހުތާދަކާއިގެން ފިހާރައަކަށް ގޮސްފައިވާ މީހެއްކަން ޔަގީނެވެ. ކަންމަތީ ފިހާރަތަކުން ފެށިގެން ބޮޑެތި ޝޮޕިން މޯލްތަކަށްވެސް ގޮސްފައިވާ މީހެކެވެ. ފިހާރައަކަށް ގޮސް ބޭނުންވާ އެއްޗެއް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-19 14:40:55
އައްޑޫސިޓީގެ ދިހަ ސަރަހައްދެއް ސާފުކޮށްފި

އައްޑޫސިޓީގެ ދިހަ ސަރަހައްދެއް ސާފުކޮށްފި އައްޑޫސިޓީގެ ދިހަ ސަރަޙައްދެއް މިއަދު ސާފުކޮށްފިއެވެ. މިއީ "އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯސްޓަލް ކުލީން އަޕް ޑޭ" ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޙަކަރަކާތެކެވެ. މިއަދު ހެނދުނު

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-19 13:39:36