×
ޤުރުއާން
# ސޫރަތުގެ ނަން އާޔަތް
1. الفاتحة - އަލް ފާތިޙާ 7
2. البقرة - އަލް ބަޤަރާ 286
3. آل عمران - އާލް އިމްރާން 200
4. النساء - އައްނިސާ 176
5. المائدة - އަލް މާއިދާ 120
6. الأنعام - އަލް އަންޢާމް 165
7. الأعراف - އަލް ޢަޢްރާފް 206
8. الأنفال - އަލް އަންފާލް 75
9. التوبة - އައްތައުބާ 129
10. يونس - ޔޫނުސް 109
11. هود - ހޫދު 123
12. يوسف - ޔޫސުފް 111
13. الرعد - އައް ރަޢްދް 43
14. ابراهيم - އިބްރާހީމް 52
15. الحجر - އަލް ޙިޖްރު 99
16. النحل - އަންނަޙްލް 128
17. الإسراء - އަލް އިސްރާ 111
18. الكهف - އަލް ކަހްފް 110
19. مريم - މަރިޔަމް 98
20. طه - ތާހާ 135
21. الأنبياء - އަލް އަންބިޔާ 112
22. الحج - އަލް ޙައްޖު 78
23. المؤمنون - އަލް މޫމިނޫން 118
24. النور - އަންނޫރު 64
25. الفرقان - އަލް ފުރުޤާން 77
26. الشعراء - އައްޝުޢަރާ 227
27. النمل - އަންނަމްލް 93
28. القصص - އަލް ޤަޞަޞް 88
29. العنكبوت - އަލް ޢަންކަބޫތު 69
30. الروم - އައްރޫމް 60
31. لقمان - ލުޤްމާން 34
32. السجدة - އައްސަޖްދަ 30
33. الأحزاب - އަލް އަޙްޒާބް 73
34. سبإ - ސަބާ 54
35. فاطر - ފާތިރް 45
36. يس - ޔާސީން 83
37. الصافات - އަލް ޞޯއްފަ 182
38. ص - ޞޯދް 88
39. الزمر - އައްޒުމަރް 75
40. غافر - އަލް ޣާފިރް 85
41. فصلت - ފުއްޞިލަތް 54
42. الشورى - އައްޝޫރާ 53
43. الزخرف - އައްޒުޚްރޫފް 89
44. الدخان - އައްދުކާން 59
45. الجاثية - އަލް ޖާޡިޔަ 37
46. الأحقاف - އަލް އަޙްޤާފް 35
47. محمد - މުޙަންމަދު 38
48. الفتح - އަލް ފަތްޙް 29
49. الحجرات - އަލް ޙުޖުރާތް 18
50. ق - ޤާފް 45
51. الذاريات - އައްދާރިޔަ 60
52. الطور - އައްތޫރް 49
53. النجم - އައްނަޖްމް 62
54. القمر - އަލް ޤަމަރް 55
55. الرحمن - އައްރަޙްމާން 78
56. الواقعة - އަލް ވާގިޢަ 96
57. الحديد - އަލް ޙަދީދް 29
58. المجادلة - އަލް މުޖާދިލަ 22
59. الحشر - އަލް ޙަޝްރް 24
60. الممتحنة - އަލް މުމްތަޙާނަ 13
61. الصف - އަލް ޞަފް 14
62. الجمعة - އަލް ޖުމްޢަ 11
63. المنافقون - އަލް މުނާފިޤޫން 11
64. التغابن - އައްތަޣާބުން 18
65. الطلاق - އައްތަލަޤް 12
66. التحريم - އައްތަޙްރީމް 12
67. الملك - އަލް މުލްކު 30
68. القلم - އަލް ޤަލަމް 52
69. الحاقة - އަލް ޙާއްޤަ 52
70. المعارج - އަލް މަޢާރިޖް 44
71. نوح - ނޫޙް 28
72. الجن - އަލް ޖިންނި 28
73. المزمل - އަލް މުޒަންމިލް 20
74. المدثر - އަލް މުއްދަޡިރް 56
75. القيامة - އަލް ޤިޔާމަ 40
76. الانسان - އަލް އިންސާން 31
77. المرسلات - އަލް މުރްސަލާތް 50
78. النبإ - އަންނަބާ 40
79. النازعات - އަންނާޒިޢާ 46
80. عبس - ޢަބަސަ 42
81. التكوير - އައްތަކްވީރް 29
82. الإنفطار - އަލް އިންފިތާރް 19
83. المطففين - އަލް މުތައްފިފީން 36
84. الإنشقاق - އަލް އަންޝިޤާޤް 25
85. البروج - އަލް ބުރޫޖް 22
86. الطارق - އައްތޯރިޤް 17
87. الأعلى - އަލް ޢަޢްލާ 19
88. الغاشية - އަލް ޣާޝިޔަ 26
89. الفجر - އަލް ފަޖްރް 30
90. البلد - އަލް ބަލަދް 20
91. الشمس - އައްޝަމްސް 15
92. الليل - އައްލައިލް 21
93. الضحى - އައްޟުޙާ 11
94. الشرح - އަލް އިންޝިރާޙް 8
95. التين - އައްތީން 8
96. العلق - އަލްޢަލަޤް 19
97. القدر - އަލްޤަދްރް 5
98. البينة - އަލްބައްޔިނަ 8
99. الزلزلة - އައްޒަލްޒަލަ 8
100. العاديات - އަލްޢާދިޔަ 11
101. القارعة - އަލްޤާރިޢަ 11
102. التكاثر - އައްތަކާޡުރް 8
103. العصر - އަލްޢަޞްރް 3
104. الهمزة - އަލް ހުމަޒަ 9
105. الفيل - އަލް ފީލް 5
106. قريش - ޤުރައިޝް 4
107. الماعون - އަލް މާޢޫން 7
108. الكوثر - އަލް ކައުޡަރް 3
109. الكافرون - އަލް ކާފިރޫން 6
110. النصر - އައްނަޞްރް 3
111. المسد - އަލް މަސަދް 5
112. الإخلاص - އަލް އިޚްލާޞް 4
113. الفلق - އަލް ފަލަޤް 5
114. الناس - އައްނާސް 6