×
ސުފުރާ
ހުވަދޫ ހުކުރު ސުފުރާ: ކަންކުން ބީފް
ހުކުރުދުވަހުގެ މެންދުރުގެ ކެއުން ތަފާތު ކުރުމަކީ ދިވެހީންގެ ޒަމާންވީ އާދައެކެވެ. މިއީ ރިވެތި އަދި ހާއްސަ އާދައެއްވެސް މެއެވެ. މިއަދުގެ ރެސިޕީ ތަފާތުކޮށްލަމާ ހިނގާށެވެ. އާންމުކޮށް ދިވެހިންގެ ހުކުރުސުފުރާއަކީ ކުކުޅުކަން ޔަގީނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއީވެސް... The post ހުވަދޫ ހުކުރު ސުފުރާ: ކަންކުން ބީފް first
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-12-01 09:22:50
ހުވަދޫ ހުކުރު ސުފުރާ: ދޮން އަނބު ރިހަ
ދޮން އަނބަކީ ހަމައެކަނި މޭވާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ބާވަތެއް ނޫނެވެ. ބައެއް ފަހަރު މީރު ބަތްކޮޅެއް ނޫނީ ރޮށްޓާއެކުވެސް ކާލަން ރިހަ ތައްޔާރުކޮށްލަން ދޮންއަނބަކީ ހަމަ އެއްވަނައިގެ ބާވަތެކެވެ. ބޭނުންވާ ތަކެތި 4 ދިވެހި... The post ހުވަދޫ ހުކުރު ސުފުރާ: ދޮން އަނބު ރިހަ first appeared on Huvadhoo.
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-11-10 10:28:01
‘ހުވަދޫ’ ހުކުރު ސުފުރާ: އޯރިއޯޗޮކޯ ކޭކް! މީރުރަހަ ގާތްކަމާއި ލޯބި އާލާކޮށްލަދޭ!
ހުކުރު ދުވަހަކީ ހަފްތާގެ ހާއްސަ ދުވަހެވެ. މުސްލިމުންގެ ހަފްތާ އީދު ދުވަހެވެ. އަދި މަސައްކަތްތަކާއި އެހެނިހެންވެސް ބުރަތަކުން ސިކުނޑިއާއި މީހާއަށް އަރާމު ހޯދާ ބަންދު ދުވަހެވެ. އާއިލާ ދުވަހެވެ. އަނބިދަރިންނާއެކީ ހޭދަ ކުރާ ދުވަހެވެ.... The post ‘ހުވަދޫ’ ހުކުރު ސުފުރާ: އޯރިއޯޗޮކޯ ކޭކް! މީރުރަހަ ގާތްކަމާއި
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-10-27 10:51:51
މުރަނގަ ކްރީމީ ސްޕެގެޓީ، އަޖުމަ ބަލާލަމާ ހިނގާ!
މުރަނގަ ފަތަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑު އިތުބާރެއް ދެވިފައިވާ އެހާމެ ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ބާވަތުގެ ފެހިފަތެކެވެ. ތެލުލައިގެން ކެއުމަށްވުރެ މި ފަތުގެ ފައިދާ ލިބޭނެ އެހެން ގޮތްތައް އެބަހުއްޓެވެ. އެއްވެސް ގޮތެއް... The post މުރަނގަ ކްރީމީ ސްޕެގެޓީ، އަޖުމަ ބަލާލަމާ ހިނގާ! first appeared on Huvadhoo.
ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-10-22 09:49:55
ރެސިޕީ‏: މެންގޯ ޕިރިނީ
ބޭނުންވާ ތަކެތި: 3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަނޑޫ ފުށް ¾ ޖޯޑު ކޮށާފައިހުރި ދޮން އަނބު 3 ޖޯޑު ފުލް ކްރީމް ކިރު 6 ކާފޫރު ތޮޅި 2/3 ޖޯޑު ގެރި ކިރު...
އަސުރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-10-09 10:30:36
ކޮވިޑްގައި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދު ކޮޅަށް ޖެހި ގޮތުގެ ރެސިޕީ ހޯދަން ދުބާއި ފަދަ ތަންތަނުން އުޅުނު - ސިޔާމް
ކޮވިޑް-19ގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާ އިގްތިސޯދު ކޮޅަށް ޖެހި ގޮތް ހޯދަން ދުބާއީ އާއި ޔޫރަޕްގެ ތަންތަނުން ބޭފުޅުން އައިސް ރެސިޕީ ހޯއްދެވި ކަމަށް މި ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޕާޓީ، އެމްޑީއޭގެ ރައީސް އަހުމަދު ސިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިރޭ ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ
ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-01 23:15:24
ދީމާ މި ކިޔައިދެނީ ރޯދަ މަހަށް ފަސޭހަ ރެސިޕީތަކެއް
މާލޭގެ ރެސްޓޯރެންޓަކުން ކާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިގެން އުޅޭ ނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަހާލަންވީ އައިމިނަތު ދީމާ ގާތުގައެވެ. އޭރުން އެ ތަނެއްގައި ހުންނަ އެންމެ ކަމުދާ ޑިޝްތައް އަކުރުން އަކުރަށް ދީމާ ކިޔައިދޭނެއެވެ. ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު ފުޑް ބްލޮގާ ދީމާ އަކީ ރެސްޓޯރެންޓުން މީރު ކާނާ ކިޔައިދޭ ޒުވާނެކެވެ.
ސަން.އެމްވީ - 2023-04-11 09:40:32
ރޯދައަށް ރެސިޕީތަކަކާ އެކު ޕިރަމިޑުން މާރީ ބިސްކޯދު ޕެކް
ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށް ޕިރަމިޑުން މަންޗީ މާރީ ބިސްކޯދު ބަންޑްލް ޕެކުތަކެއް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ. ޕިރަމިޑުން ބުނީ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން މި ފަދަ ބަންޑްލް ޕެކުތަކެއް ތައާރަފް ކުރީ ރޯދަ މަހަކީ ފޮނިކާއެއްޗެހި ތައްޔާރުކުރުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބޮޑެތި ހަރަދުތަކެއް ކުރާ މަހަކަށް ވާތީ، ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަ އަގުހެޔޮ
މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-27 15:10:13
އެމްއެންޔޫ ފަހި ސުފުރާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ދިވެހީންގެ ތެރެއިން ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ މީހުންނާއި, ވިއްކާ މީހުންނާއި އަދި ގަންނަ މީހުންނަށް ޚާއްސަ އެމްއެންޔޫގެ ފަހި ސުފުރާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މި ބާޒާރު ކުރިއަށް ދާނީ މި އަންނަ މާރިޗު މަހުގެ އެކަކުން ދޭއްގެ ނިޔަލަށެވެ. އެގޮތުން
ސަން.އެމްވީ - 2023-01-25 10:51:00
ޔޫރޯ ސްޓޯރުން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ ރެސިޕީތަކެއް ގެނެސްދެނީ
ރާއްޖެއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކާބޯތަކެތި އެތެރެކުރާ ޔޫރޯ ސްޓޯރުން، ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ ރެސިޕީތަކެއް ތައާރަފުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ޔޫރޯ ސްޓޯރުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ވީޑިއޯގެ ގޮތުގައި ހިއްސާކުރާ އެ ރެސިޕީތައް ތަފާތުވާނެ ކަމަށް އެތަނުން ބުންޏެވެ. އެ ރެސިޕީތަކުގައި ޔޫރޯ ސްޓޯރުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ
މިހާރު.ކޮމް - 2022-03-27 09:44:49
ދެ ޓޫރިސްޓެއްގެ ސުފުރާ އަށް ދިވެހި ކެއުން
ޓޫރިސްޓް މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ވަރަށް މަޝްހޫރެވެ. އެހެންވެ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ރާއްޖެ އަށް އެތައް ބަޔަކު އާދެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މި ފަހަރު މި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަ ހާއްސަ އެވެ. މިއީ އެމެރިކާ އަށް އުފަން ސްޓީވް އާއި އޭނާގެ ތުރުކީ އަންހެނުން ގޮކީގެ ރާއްޖެ ދަތުރުގެ ތެރެއިން ބައެކެވެ. ދެމަފިރިން
މިހާރު.ކޮމް - 2022-01-01 10:53:12
މަންމަ ގެންގުޅުނު ރެސިޕީ ފޮތް ވިއްކައިގެން ހައިރާތަށް އެހީ
މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިން އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގެ ސްކޫލެއްގެ ކެފެޓޭރިއާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރި އަންހެނަކު ގެންގުޅުނު ރެސިޕީ ފޮތެއް އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ފެނިގެން އެ ޕްރިންޓްކޮށް، ވިއްކައި އެއިން ލިބޭ ފައިދާ ހައިރާތަށް ހޭދަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ އެކި ކަހަލަ ކާއެއްޗެހި ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ކިޔައި ދީފައިވާ މި
މިހާރު.ކޮމް - 2021-12-06 06:19:51
ޝީލާގެ ނާސްތާ ރައީސްގެ ސުފުރާމައްޗަށް
މަޝްހޫރު ފިލްމީ ބަތަލާ ޝީލާ ނަޖީބު ކާއެއްޗެހި ތައްޔާރުކޮށްގެން ވިއްކަން ފެށުމާ އެކު އާންމުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް މިކަމަށް ލިބިފައިވެ އެވެ. އޭނާގެ ކެއުންތަކަށް އޯޑަރުކުރާ މީހުން ގިނަވެ، މިހާރު މީގެ ތެރޭގައި ރެގިއުލާ ކަސްޓަމަރުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ. ފިލްމު ކުޅެމުން، ޝީލާގެ ކެއްކުމުގެ ހުނަރާއި ތަޖުރިބާ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-30 11:37:20
ބްރެޑްސޮސެޖް ރޯލްސް
ބޭނުންވާތަކެތި 4 ސޮސެޖް 4 ފޮތިޕާން ކުޑަފުށޮކޮޅެއް (އޮލަކޮށް ގިރާފައި) ތެޔޮފޮދެއް ހައްދަވާނެގޮތް ފުރަތަމަ ޕާން ފޮތިތައް ކަނުން ކަނަށް ކަފާލާފައި ޕާންތަކުގެ ކައިރިވެސް ކަފާލާށެވެ. ދެން ޕާނަފޮތިތައް ރޮށިދަމާހެން ދަމާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ކޮންމެ ސޮސެޖް ކޮޅެއް ޕާންކޮޅަކަށްލާފައި އޮޅާލާށެވެ. އަދި ޕާންކޮޅުގެ ދެކޮޅުގައި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-16 06:02:20
ޕަނީނީ
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި ޕަނީނޯ ބަނަސް 1 ދަޅު މަސް 1 ފިޔާ (ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި) 1 މިރުސް (ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި) 1 ފަޅި ލުނބޯ ހުތް އަސޭމިރުސް / ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް) 1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ މަޔޮނައިސް ސްލައިސް ޗީޒް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ލޮނާއި އަސޭމިރުހާއެކު ފިޔާ، މިރުސް، މަސް އެއްކޮށްލައި ރަނގަޅަށް މޮޑެލާށެވެ. އެއަށްފަހު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-15 07:03:44
މަސާލާ ސައި
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 2 ޖޯޑު ފެން 1 އިންޗި އިނގުރުކޮޅެއް 4 އިންޗި ފޮނިތޮށިކޮޅެއް 12 ކާފޫރުތޮޅި 6 އަސޭމިރުސް ފުށް 3 ކަރަންފޫ 3 ސައިސަމުސާ ސައިފަތް 1 ޖޯޑު ދިޔާކިރު ހަކުރު ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ފެނާއި، އިނގުރާއި، ފޮނިތޮށްޓާއި، ކާފޫރުތޮޅިއާއި، އަސޭމިރުހާއި، ކަރަންފޫ ތެއްޔަކަށް އެޅުމަށްފަހު ބޮކިޖަހަންދެން ކައްކާށެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-14 07:38:59
ކަރާ އައިސްޓީ
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 4 ޖޯޑު ކަޅުސައި 2 ޖޯޑު ކަރާގެ ދިޔަ ( ފޮނިކޮޅު ) (%100 ޖޫސް) – ރަނގަޅަށް ފުރާނާފައި 1 ލުނބޯލުގެ ހުތް ކިރިޔާ ރަހަލާވަރުގެ އިނގުރުކޮޅެއް (ތުނިކޮށް ކޮށާފައި) 3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު ހައްދަވާނެގޮތް: ކަރާ ފިނި ސައި ހެއްދެވުމަށް ހުރިހާ ބައިވަތެއް އެއްކޮށް ޖަގެއްގައި ގިރުއްވުމަށް ފަހު ފޮނި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-13 06:22:01
ޓޮބްލެރޯން ކްރީމް ކެރެމަލް ޕުޑިންގ
ބޭނުންވާ ތަކެތި: 300 ގްރާމު ޓޮބްލެރޯން ޗޮކްލެޓު 1000މލ ތާޒާ ކިރު 10 ކުކުޅު ބިސް 200 ގްރާމު ހަކުރު 30 ގްރާމު ކަނަމަދު 30 ގްރާމު ކެޝޫނަޓް 250 ގްރާމު ހަކުރު (ކެރެމަލް ހެދުމަށް) ހައްދަވާނެ ގޮތް: ފުރަތަމަވެސް 250 ގްރާމު ހަކުރު ރަނގަޅަށް ކެރެމަލް ކުލަ އަރަންދެން ކައްކާލުމަށްފަހު ކެރެމަލް ފިހަން ބޭނުންވާ ޓްރޭއަށް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-12 07:12:42
ކާމަރަނގަ
ބޭނުންވާ ތަކެތި 250ގ ބަޓަރު 250ގ ފުށް 6 ބިސް 225 އެމް އެލް ފެން 2/1 ސައިސަމްސާ ލޮނު 1 ސައިސަމްސާ ފޯޑަރު 150ގ ހަކުރު ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ތެއްޔަކަށް ފެން އަޅާފައި ކައްކަން އުދާށެވެ. ކެކި ގަތުމުން ބަޓަރު ކޮޅު އަޅާފައި ދިޔާވުމުން ފުށް އަޅާ ރަންގަޅައް އެއްކޮށްލާފައި އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ. ކުޑަކޮށް ހިހޫވުމުން
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-11 06:45:47
ނަޓެއްލާ ބުރައުނީ
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 1/2 ޖޯޑު ބަޓަރު 1/2 ބްރައުން ޝުގަރ 2 ބިސް 1 ސައިސަމްސާ ވެނީލާ އެސެންސް 1/2 ޖޯޑު ނަޓެއްލާ 3/4 ޖޯޑު ފުށް ޗޮކްލެޓް ޗިޕްސް / ނަޓްސް 1/4 ސައިސަމްސާ ލޮނު ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް 180 ޑިގްރީއަށް އަވަން ހޫނުކޮށްލާށެވެ. ބުރައުނީ ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޓްރޭގައި ފޮއިލް ނުވަތަ ބޭކިންގ ކަރުދާސް އަޅާލާށެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-09 06:49:39
ފޮލާ
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 2 ޖޯޑު ބާސްމަތީ ހަނޑޫ 2 ފިޔާ (ތުނިކޮށް ކޮށައިފައި) 7 ޖޯޑު ފެން 30 ގުރާމު ކަނަމަދު 30 ގުރާމު ހިކި މޭބިސްކަދުރު 1 ސައިސަމުސާ ދަވިއްގަނދު (ހިމުންކޮށް މުގުރާފައި) 8 ކަރަންފޫ (ހިމުންކޮށް މުގުރާފައި) ⅓ ސައިސަމުސާ ފޮނިތޮށި (ހިމުންކޮށް މުގުރާފައި) ⅓ ސައިސަމުސާ ކާފޫރުތޮޅި (ހިމުންކޮށް މުގުރާފައި)
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-08 07:37:03
ސެވުނަރު ކިރު
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 200 ގ ވާރމިސެލި 1 ދަޅު ގެރިކިރު 20 ގްރާމް ކަނަމަދު 2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ މާޖިރީން 1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ވެނީލާ އެސެންސް 1/4 މޭޒުމަތީ ސަމްސާގެ ފޮނިތޮށި (ހިމުންކޮށްފައި) 1/4 މޭޒުމަތީ ސަމްސާގެ ކާފޫރުތޮޅި (ހިމުންކޮށްފައި) 20 ގްރާމް ހިކިމޭބިސްކަދުރު 15 ގްރާމް ރާނބާފަތް 1 ދަޅު ޒުވާރިފުށް 65 ގްރާމް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-07 07:45:24
ސިނަމަން ރޯލްސް
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި ފުށްގަނޑު ތައްޔާރުކުރުމަށް ސައިސަމުސަލެއްގެ ދެ ސަމުސާ ބައި ޔީސްޓް ބައި ޖޯޑު ފެން ބައި ޖޯޑު ކިރު ޖޯޑެއްގެ ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައި ހަކުރު ޖޯޑެއްގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ބަޓަރު ސައިސަމުސަލެއްގެ ލޮނު 1 ކުކުޅު ބިސް 3 ޖޯޑު ބައި ފުށް ފިލިންގް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބައި ޖޯޑު ބަޓަރު ޖޯޑެއްގެ ހަތަރުބައިކުޅަ
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-06 05:34:28
ކަށިކެޔޮ މިލްކްޝޭކް
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 2 ޖޯޑުގެ ކަށިކެޔޮ (ތުނިކޮށް ކޮށާފައި) ހަކުރު 1/2 ޖޯޑުގެ ދިޔާކިރު އައިސްކިއުބް ވެނީލާ އައިސްކްރީމް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ފެންފޮދަކާއި ކަށިކެޔޮ މިކްސަރަ އަކަށް އަޅައި ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ފުރޭނިއަކުން ފުރާނާ ލުމަށްފަހު ފުރޭނީގައި ހަރުލާފައިހުރި ބައި އުކާލުމަށްފަހު ފުރާނާފައިހުރި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-05 07:51:34
ކުޅި ބަތްޕެން
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 25 ގްރާމް ޅަ ހަނޑޫ 2 ފިޔާ (ކޮށާފައި) 2 ގަނޑު ވަޅޯމަސް (ކޮށާފައި) 4 ހިކި މިރުސް 1 ސަމްސާ ދިރި 2 ސަމްސާ ރީނދޫ 1 ހުތް އަނބު ނުވަތަ ބިލިމަގު 3 ލޮނުމެދު 5 ހިކަނދިފަތް 2 ސަމްސާ ލޮނު 1/2 ލުނބޯ 2 ގިތެޔޮ މިރުސް ފެން ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ތެއްޔަކަށް ފެންއަޅައި ހޫނުކުރަމުން އެއިގެ ތެރެއަށް ޅަ ހަނޑޫކޮޅު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-04 05:34:48
މަސް ފެން
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި ½ ޖޯޑު ވަޅޯމަސް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 15 ހިކަނދިފަތް ލުނބޯ ލޮނު ގިތެޔޮ މިރުސް 1 ބޮޑު ފިޔާ (ކޮށާފައި) 2 ޖޯޑުގެ ކާށިކިރު ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ފިޔަލާއި ހިކަނދިފަތާއި ގިތެޔޮ މިރުސް އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ލުނބޮއާއި ލޮނު އަޅައިގެން ރަނގަޅަށް މޮޑެލާށެވެ. މޮޑޭއިރު ދިޔަ ނިކުންނަ ވަރަށް ފިޔާތައް ރަނގަޅަށް
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-03 07:23:14
ކަނަމަދު ޗޮކްލެޓް ފަޖް
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 3 މޭޒުމަތީ ސަމްސާގެ ބަޓަރު 1 ޖޯޑު ގެރިކިރު 1/2 ޖޯޑުގެ ކޮކޯ ޕައުޑަރ 40 މާރީ ބިސްކޯދު 40 ގްރާމް ކަނަމަދު 1 ސައިސަމްސާ ވެނީލާ އެސެންސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް މާރީ ބިސްކޯދުތައް ހަރުފަޅިއަސް ފަޅާލާށެވެ. ފަޖް އަޅަން ބޭނުންކުރާ ތަށީގައި ވަށައިގެން ބަޓަރ ހާކާލާށެވެ. ތަވައެއް ހޫނުކުރުމަށްފަހު މަޑު
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-02 07:03:33
ކްރީމީ ޗިއާ ޕްޑިންގ
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 1/4 ޖޯޑުގެ ޗިއާ ސީޑް 1/4 ޖޯޑުގެ ބްލޫބެރީ އަދި ރާސްބެރީ 1 ޖޯޑު އަލްމަންޑް މިލްކް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް އަލްމަންޑް މިލްކާއި ޗިއާ ސީޑް ރަނގަޅަށް އެއްކުރުމަށްފަހު 8 ގަޑިއިރުވަރު ފްރީޒަރގައި ބަހައްޓާށެވެ. އެއަށްފަހު ކެއުމަށް ބޭނުންވުމުން ބްލޫބެރީ އަދި ރާސްބެރީ މައްޗަށް އަޅާލާށެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-01 07:05:24
ވަޅޯމަހު ގަރުދިޔަ
ބޭނުންވާ ތަކެތި 1 ގަނޑު ވަޅޯމަސް ( ބުރިބުރި ކޮށްފައި ) 1 ކުޑަ ފިޔާ ( ކޮށާފައި ) 1 ސައިސަމްސާ އަސޭމިރުސް 1 ސައިސަމްސާ އަޖްނަމޮޓޯ ހިކަނދިފަތް ތޮޅިމިރުސް ނުވަތަ ހިކިމިރުސް އަނބުމަސާލާފަތް ފެން ލޮނުކޮޅެއް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ފުރަތަމަ ފެން ކައްކަން އުދާށެވެ. އެއަށްފަހު ފިޔާ، ހިކަނދިފަތް، މިރުސް، އަނބުމަސާލާފަތް،
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-04-30 08:00:59
ރިޗް ޗޮކްލެޓް މޫސް ކޭކް
ބޭނުންވާ ތަކެތި 4ބިހުގެ ލޮނދި 100ގ ހަކުރު 140ގ ހެޒަލް ނަޓް (މުގުރާފަ) 2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ކޮކޯ ޕައުޑަރ 250ގ ކުކިންގް ޗޮކްލެޓް 4 ބިހުގެ ގޮބޮޅި 60ގ ހަކުރު 1 1/4ޖޯޑު ވިޕިންގް ކްރީމް ތައްޔާރުކުރާނޭގޮތް ބިހުގެ ލޮނދި ހުދުވަންދެން ކޭކް މިކްސަރ އަކުން ގިރާލާށެވެ. އެތި އެތި ކޮޅުން ހަކުރު އަޅަމުން ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ.
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-04-29 08:00:54