×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ސަފާރީ ކޭހަކީ އަޑު ފެތުރުނުހާ ބޮޑު މައްސަަލައެއް ނޫން: އިމްރާން
ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ކެންޔާގެ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައަކީ އަޑު ފެތުރުނު މިންވަރުގެ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް، ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ރޭ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-25 10:05:24
ބަޔާން މޮޅުވިއިރު ޑޭވިސް އަށް އަނިޔާވެ ކުޅުމާ ދުރަށް
މިއުނިކް (އޮކްޓޫބަރު 25) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކުން އެއިންޓްރަކްޓް ފްރޭންކްފާޓް އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވި މެޗުގައި ބަޔާންގެ ޒުވާން ފުލްބެކް އަލްފަންސޯ ޑޭވިސް އަށް ލިބުނު
މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-25 09:43:27
ނޭހާ ކައްކަރާއި ރޯހަންޕްރީތު ސިންގް ކައިވެނިކޮށްފި
އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނޭހާ ކައްކަރާއި ރޯހަންޕްރީތު ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭކަން ކަށަވަރުކޮށްދިިންތާ ހަފުތާއެއް ވެސް ނުވަނީސް ހޮނިހިރު ދުވަހު ކައިވެނިިކޮށްފި އެވެ. ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް
މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-25 09:38:37
ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީ އެއްވަރުވިއިރު، ލިވަޕޫލް ދެ ވަނަ އަށް
މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 25) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑު ދަނޑުގައި ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވިއިރު، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލުން ފަހަތުން
މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-25 09:18:58
ގިނިހިލައިން ހިލަ އާއި ވެލި ނެގުނީ މާ ގިނައިން
ނާސާގެ އޮސިރިސް-ރެކްސް އުޅަނދު ގިނިހިލައަށް ޖެހިގަނެ އޭގެ ބިންގަނޑުން ހިލަ އާއި ވެލި ނެގުނީ މާ ގިނައިން ކަމަށާއި އޭގެ ބައެއް ޖައްވު ތެރެއަށް ފައިބައިގެން ދިޔަކަން އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާ އިން އިއްޔެ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-25 08:59:45
ފަޅު ތެޅުން: ރިޓަޔާކުރީ މަންމައަށް ވީ ވައުދު ފުއްދަން
އަބޫ ދާބީ (އޮކްޓޫބަރު 25) – އެމެރިކާގެ ޖަސްޓިން ގޭތުޖީ ބަލިކޮށް، މަންމަ އަށް ވީ ވައުދު ފުއްދުވުމުގެ ގޮތުން މިކްސް މާޝަލް އާޓްސް (އެމްއެމްއޭ) ވޯލްޑް ލައިޓްވެއިޓް ޗެމްޕިއަން ރަޝިއާގެ ޚަބީބް ނުމަގޮމެޑޯފް
މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-25 08:32:07
ރަޝިޔާގެ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދުން އާ އުއްމީދުތަކެއް
ރަޝިޔާގެ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ؛ މިއީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވި ގޮތުން ނަމަ، "އެ މާކެޓްގައި ހައިރާން ކުރުވާ ވަރުގެ ނަތީޖާއެއް ނުކުމެދާނެ"
މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-25 08:12:43
ކާތިކް އާރިޔަނަށް ކޮރެއާ ފިލްމެއްގެ ރިމޭކެއް ހުށަހަޅައިފި
ބޮލީވުޑްގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޒުވާން އެކްޓަރު ކާތިކް އާރިޔަން އަށް ކޮރެއާގެ ފިލްމެއް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާ ތުރިލާއެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ އިން ބުނީ އެ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-25 07:26:14
އަނޫރާގް ކެޝަޕްގެ "މަންމަރްޒިޔާ" ގެ ސީކްއަލްއެއް
ދެހާސް އަށާރައިގައި ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ކެޝަޕް ގެނެސްދިން ފިލްމު "މަންމަރްޒިޔާ" ގެ ސީކްއަލްއެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. އެ ފިލްމަކީ އަބީޝެކް ބައްޗަން އާއި ތާޕްސީ ޕައްނޫގެ އިތުރުން
މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-25 07:25:15
"ސައްތޭ ޕޭ ސައްތާ" ގެ ރިމޭކް ނުހަދާނެ؟
ފަރާ ޚާން ޑައިރެކްޓްކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ކުރީގެ ފިލްމު "ސައްތޭ ޕޭ ސައްތާ" ގެ ރިމޭކް ނުހަދަން މިހާރު ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމު ކުންފުނި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-25 07:24:11
ޖަލަށް ދާން ވެސް މި ހުރީ ތައްޔާރަށް: ކަންގަނާ
ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފާޅުކުރާ ހިޔާލުތަކާ ހެދި ޖަލަށް ދާން ޖެހުނަސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި އެކަމަށް ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށް ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު ބުނެފި އެވެ. އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތު ޖޫން
މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-25 07:23:10
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް
އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރަބާސްގެ "ރާދޭ ޝާމް" ގެ މޯޝަން ޕޯސްޓަރެއް ދައްކާލައިފި އެވެ. ބުޝަން ކުމާރުގެ ޓީ ސީރީޒުން ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފިލްމުގެ މޯޝަން ޕޯސްޓަރު ދައްކައިލީ ހުކުރު ދުވަހު ފާހަގަކުރި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-25 07:22:21
ވަޓްސްއެޕް ޗެޓް ދާއިމީކޮށް މިއުޓްކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި
ވަޓްސްއެޕްގެ މެސެޖު ނޮޓިފިކޭޝަން ދާއިމަށް މިއުޓްކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ. ފޭސްބުކްގެ ދަށުން ހިންގާ ވަޓްސްއެޕްގައި ކުރިން ޗެޓްތައް މިއުޓްކުރެވެނީ ވަން-ޓު-ވަން މުއާމަލާތަކާއި ގްރޫޕް ޗެޓްތައް އެއް އަހަރަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-25 07:21:29
ލޯ ރަތްވާ ނަމަ މިއީ ލުއި ހައްލުތަކެއް
ލޯ ރަތްވާން އެކި ސަބަބުތައް މެދުވެރިވެދާނެ އެވެ. ލޯ ކަހާ ގޮތްވެ، އުނގުޅާ ނަމަ ލޯ ފަސޭހައިން ރަތްވެ، އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތި ކުރިމަތިވާނެ އެވެ. ލޮލަށް އެތިކޮޅެއް ވެއްޓިގެން ނުވަތަ ކޮމްޕިއުޓަރު ފަދަ އެއްޗެހި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-25 07:20:39
އަލްޤާޢިދާގެ ދެވަނައަށް އެންމެ އިސް ލީޑަރު މަރާލައިފި ކަމަށް އަފްޣާން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ބުނެފި
އަލްޤާޢިދާގެ ދެވަނައަށް އެންމެ އިސް ލީޑަރު އަބޫ މުޙްސިން އަލްމިޞްރީ: އަފްޣާން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ވަނީ އިއްޔެ އޭނާ މަރާލާފައި އުސާމާ ބިން ލާދިން އެ ޖަމާއަތަކަށް ނިސްބަތްވާ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތް އަލްޤާޢިދާގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-10-25 07:20:35
ލެގޯ އާއި އެޑިޑާސް ގުޅިގެން އާ އުފެއްދުންތަކެއް
މީގެ ކުރިން ވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި އެކީގައި މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްފައިވާ، ކުޅިވަރު ސާމާނު އުފައްދާ މަޝްހޫރު ކުންފުނި އެޑިޑާސް އާއި ކުޅޭ އެއްޗެހި އުފައްދާ ލެގޯ ގްރޫޕް ގުޅިގެން އަނެއްކާ ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް
މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-25 07:19:40
ބަލިމީހުން ބަލަން ކޮންމެ ދުވަހަކު ގޭގަޔަށް، އުމުރުން 87
އުމުރުން 87 އަހަރުގެ ރާމްޗަންދުރަ ދަނޭކަރަކީ އިންޑިއާގެ މަހާރަޝްތުރާ ސްޓޭޓްގެ ޗަންދުރަޕޫރްގައި ދިރިއުޅޭ ޑޮކްޓަރެކެވެ. ހަކީމީ ބޭސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އިން އާންމުންގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ މި ޑޮކްޓަރުގެ ހާއްސަ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-25 07:18:45
ލޯބި ހޯދަން ލޯތްބާ ދުރަށް
ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ "ވަރަށް ބޮޑަށް ސޮރީ!" ހިތާހިތުން މިހާދު ބުނެލިއެވެ. އެ ވަގުތު ރިފާ ދެކިލަން މިހާދު ބޭނުންވިއެވެ. ފޯނުން ރިފާގެ ފޮޓޯގަނޑު ހޯދައިލެވުނެވެ. އެކަމަކު ފޯނަކު ރިފާގެ ފޮޓޯއެއް ނެތެވެ. ފޮޓޯ ފުހެލީ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-25 07:17:43
ޖަލެއްގެ ތެރޭގައި ރައީސް ޔާމީން ހުންނެވިތަނަށްވުރެ، ވަކިން ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަނެއް ނުހުންނާނެ- ހޯމް މިނިސްޓަރ
ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުންފެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ހުންނެވި ތަނަށްވުރެ ވަކި ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަނެއް ޖަލެއްގެ ތެރޭގައި ނުހުންނާނެކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-10-25 00:06:56
އަދީބު ގެއަށް ބަދަލުކުރީ މެޝިނެއްގެ އެހީގައި ނިދާތީ: އިމްރާން
ކޮރަޕްޝަނުގެ އެކި މައްސަލަތަކުގައި 20 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އޮތް، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރީ އޭނާ ނިދުމަށް މެޝިނެއް ބޭނުންކުރައްވާތީ ކަމަށް ހޯމް މިިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-24 23:41:40
ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ހުރިހާ ޖަނަރޭޓަރުތައް ނިވިގެން: މުޣުނީ
މުޅި މާލެއިން އިއްޔެ ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ނެޓްވޯކުގެ މައި ކޭބަލަކަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހުރިހާ ޖަނަރޭޓަރުތައް ނިވިގެން ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުޣުނީ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-24 23:34:55
އަދީބު ގޭގައި ބަހައްޓައިފައި ވަނީ މެޝިނެއްގެ އެހީގައި ނިދަންޖެހޭތީ: ހޯމް މިނިސްޓަރ
ކުރީގެ ނާއިބް ރައީސް އަޙަމަދު އަދީބަށް 20 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އިއްވައިފައިވާއިރު ގޭގައި ބަހަށްޓަވައިފައި ވަނީ މެޝިނެއްގެ އެހީގައި އަވަހަރާފުޅު ލައްޕަވަންޖެހޭތީކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-10-24 23:12:15
ބާސެލޯނާ އަތުން ރެއާލް މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި
ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޫބަރު 24) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިރޭ ވާދަވެރި ބާސެލޯނާ އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ. މި ނަތީޖާއާ އެކު ރެއާލް ވަނީ ހަ މެޗުން
މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-24 22:05:44
ބަލިމަޑުކަމާ އެކު އދ.ގެ މުހިއްމުކަން އިތުރަށް އިހުސާސްވޭ: ޝާހިދު
ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި އެކު އދ.ގެ މުހިއްމުކަން މިހާރު އިތުރަށް އިހުސާސްވާ ކަމަށް ރާއްޖޭން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އދ.އަށް 75 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބާގައި ފޮރިން މިނިސްޓަަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ފޮނުއްވި މެސެޖެއްގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-24 21:56:57
ޚިޔާނާތުގެ ތަހުގީގަށް ޕީޕީއެމްގެ އިސްބޭފުޅުން ކޮމިޝަނަށް ހާރިޒުކުރަން ފަށައިފި
ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ހިންގި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ތަހުގީގަށް އޭރު ވެރިކަމުގައި އޮތް ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބޭފުޅުން، ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް
މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-24 19:49:26
ގާނާގައި ފައްޅިއެއް ވެއްޓި 22 މީހުން މަރުވެއްޖެ
ވެއްޓުނު ފައްޅި ހުޅަނގު އެފްރިކާގެ ގައުމެއް ކަމުގައިވާ ގާނާގައި ނަސާރާ ފައްޅިއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ އިމާރާތެއް ވެއްޓި އިމާރާތުގެ ދަށު ވެގެން 22 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-10-24 17:32:12
މަރުުވި ޒުވާނާ އެންމެ ފަހުން ފެންނަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މޫދަށް އެރެނިކޮށް
މަރުވެފައި މޫދުގައި އޮއްވައި އިއްޔެ ފެނުނު ޒުވާނާ، ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނު ރަސްފަންނަށް ގޮސް މޫދަށް އެރޭތަން ވީޑިއޯ އިން ފެންނަކަން، މަރުވި ޒުވާނާގެ އާއިލާ އަށް އަންގާފައިވާކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-24 16:57:10
މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ގިނައީ ވައްކަން، އެކްސިޑެންޓް، ޑްރަގް މައްސަލަތައް
މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަވީ ވައްކަމާއި އެކްސިޑެންޓާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން ނެރުނު މިދިޔަ އަހަރުުގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-24 15:53:15
ސީރިއަސް މައްސަލަތަކަކާ ހެދި މާމެންދޫ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ޝުކޫރު ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް
ގއ. މާމެންދޫ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ޝުކޫރު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ. ޖޭއެސްސީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-24 14:45:27
މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު މީހާގެ މައްސަލަ އެޗްއާރްސީއެމުން ބަލަނީ
އައިޗީއެމްއެޗްއާ ދިމާލުން މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު މީހާގެ މައްސަލަަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އިއްޔެ ހެނދުނު މޫދު އަޑީގައި މަަރުވެފައި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-24 13:53:28