×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ޖޭޕީގެ ކެބިނެޓްގައި ފުވައްމުލަކުގެ ދެމީހުން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވެރިކަމެއްގައި އެޕާޓީން އެކުލަވާލާ ކެބިނެޓްގައި ފުވައްމުލަކުގެ ދެ މީހުން ހިމެނިއްޖެއެވެ. ޖޭޕީގެ ކެބިނެޓްގައި ހިމެނެނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން އުފެއްދި ކެބިނެޓްގައި ވެސް ހިމެނުނު
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-06-19 22:29:38
އދ. ގެ މައި މަރުކަޒުގައި ދިވެއްސަކު ހުނަރު ދައްކާލައިފި
އދ. ގެ މައި މަރުކަޒުގައި ދިވެހި ކުރެހުންތެރިއަކު އޭނާގެ ހުނަރު ދައްކާލައިފި އެވެ. ކޮފީ ބޭނުންކޮށްގެން ކުރަހަމުން އަންނަ ހުސައިން އިއްފަލް (އިއްފަ) ވަނީ، އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ހޯދަން ރާއްޖޭން
މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 22:26:55
ޕޮލެންޑް ބަލިކޮށް، ސެނެގާލްއަށް އުންމީދީ ފެށުމެއް!
ޕޮލެންޑް ބަލިކޮށް، ސެނެގާލުން މޮޅަކާއެކު ވޯލްޑް ކަޕް ފަށައިފިއެވެ. ސްޕާޓަކް މޮސްކޯ ސްޓޭޑިއަމްގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ސެނެގާލްއިން ޕޮލެންޑް ބަލިކުރީ 2-1ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިރޭގެ މެޗުގެ ކުރިން ސެނެގާލް
ސަން.އެމްވީ - 2018-06-19 22:13:51
16 އަހަރަށް ފަހު ސެނެގާލަށް ބޮޑު މޮޅެއް
މޮސްކޯ (ޖޫން 19) - ސޯޅަ އަހަރަށް ފަހު އެނބުރި އައިސް ވޯލްޑް ކަޕްގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ޕޮލެންޑްގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރި ހޯދައި ސެނެގާލުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ. ކޮރެއާ އާއި ޖަޕާނުގައި 2002 ވަނަ
މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 21:59:54
ސެނެގާލް 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ޕޮލަންޑް ބަލިކޮށްފި
ވޯލްޑްކަޕް 2018 ގައި މިއަދު ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުގައި ޕޮލަންޑް 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ބަލިކޮށް ސެނެގާލް މޮޅު ވެއްޖެއެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ފެށިގެން ޕޮލަންޑް ފެނުނީ ފަރުވާތެރި ވެގެން ތިބެ، ލިބޭ ހަނި ފުރުސަތެއްގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-06-19 21:59:05
ގާސިމްގެ ވީޑިއޯ، ފޭސްބުކުން ޑިލީޓްކޮށްލައިފި
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް، އޭނާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް މިއަދު ދެއްވި ވީޑިއޯ މެސެޖު ޑިލީޓްކޮށްލައިފި އެވެ. ޖަރުމަނުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ގާސިމްގެ ވީޑިއޯ
މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 20:40:51
ދެލީޑަރުން ހާޒިރު ކުރަން ކުރި ޓްވީޓުން ފުލުހުންނަށް ފާޑުކިޔުން
އިދިކޮޅު ދެ ލީޑަރުން ކަމަށްވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް، ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައި ފުލުހުން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ
މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 20:34:58
އައްޑޫ މީހުން އަތުން ނެގި ގޯތިތައް އަލުން ހަވާލުކުރަން ފަށަނީ
އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދުވަސްވަރު ސ. ހިތަދޫ އީކުއަޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު (އީސީސީ) ސަރަހައްދުން ވަކިކުރި ގޯތިތައް އޭގެ ވެރި ފަރާތްތަކާ އަންނަ ހަފުތާ އިން ފެށިގެން ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު
މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 20:24:53
އަންނަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން އައްޑޫ ރައްޔިތުންނާ ގޯތި ހަވާލު ކުރަން ފަށަނީ
އަންނަ ހަފަތާއިން ފެށިގެން އައްޑޫ ރައްޔިތުންނާ ގޯތި ހަވާލު ކުރައްވަން ފަށްޓަވާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-06-19 20:20:51
ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ފާރިސް ތަމްސީލް ކުރެއްވީ ރައީސް މައުމޫން: ހެކީން
ޕީޕީއެމްގެ ހުއްދަ ނެތި އެ ޕާޓީ ތަމްސީލް ކުރިކަމަށް ބުނެ ޝަޚްސް އޮޅުވާލި ކަމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ތަމްސީލް ކޮށްފައިވަނީ ކުރީގެ
ސަން.އެމްވީ - 2018-06-19 20:13:38
ޖުމްހޫރީ ކޯލިޝަން އުފައްދަވައި ހިޔަނި ކެބިނެޓް އިއުލާން ކުރައްވައިފި
ޖުމްހޫރީ ކޯލިޝަން އުފައްދައި އެކޯލިޝަންގެ ހިޔަނި ކެބިނެޓް މިއަދު އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. ޖެޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި 20 މިނިސްޓަރުން ތިއްބަވާނެ ގޮތަށް ހަމަ ޖައްސަވައި އެކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ އެޕާޓީގެ ލީޑަރު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-06-19 20:01:59
ރައީސް ނަޝީދާއި ގާސިމް ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައި ޗިޓް ފޮނުވައިފި
ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމަށް ފިއްލަވައިގެން އުޅުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ވުމަށް އެދެބޭފުޅުންނަށް ޗިޓް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-06-19 20:00:27
ޓީސީއާއި ވިކްޓަރީގެ މެޗަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް
އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބު ވާދަކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި މިއަދު ކުޅުނު ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗު ނިމުނީ 1-1ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.
ސަން.އެމްވީ - 2018-06-19 20:00:11
ފުރަތަމަ ރަތް ކާޑު ކޮލަމްބިއާއަށް، މޮޅުވީ ޖަޕާން
ވޯލްޑް ކަޕްގައި ފެނުނު ފުރަތަމަ ރަތް ކާޑު ދެއްކި މެޗުގައި ޖަޕާނުން ކޮލަމްބިއާ ބަލިކޮށްފިއެވެ. ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް އެޗްގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ޖަޕާނުން ކޮލަމްބިއާ ބަލިކުރީ 2-1ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ރަޝިއާގެ
ސަން.އެމްވީ - 2018-06-19 19:57:01
ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާ ކާބޯތަކެތި ކަސްޓަމްސްއިން ނައްތާލައިފި
ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއި ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ކާބޯތަކެތި ނައްތާލައިފިއެވެ. ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ އެތަކެއްޗަކީ ތަފާތު އެކި ފަހަރުމަތީން ކަސްޓަމްސްގެ
ސަން.އެމްވީ - 2018-06-19 19:40:58
ސައުތު އޭޝިއަން ޔޫތު ސަމިޓުގެ ޕްރީ ސަމިޓު ބައްދަލުވުން ހޮނިހިރު ދުވަހު
އިންޓަނޭޝަނަލް ޔޫތު ކޮމިޓީ (އައިވައިސީ)އިން ބާއްވާ ސައުތު އޭޝިއަން ޔޫތު ސަމިޓު (ސޭސް)ގެ މިއަހަރުގެ ސަމިޓުގެ ކުރިން ބާއްވާ ޕްރީ-ސަމިޓު ބައްދަލުވުން އަދި މޯލްޑިވްސް ޔޫތު ލީޑާސް ޑައިލޮގް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ
ސަން.އެމްވީ - 2018-06-19 19:40:12
ނިއުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލުކުރުމަށް ދަގަނޑޭ އެފްއޭއެމްއަށް!
ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ)އާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރުމަށް އެފްއޭއެމްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް "ސަން ސްޕޯޓްސް"އަށް އެނގިއްޖެއެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ނިއުއާ ދަގަނޑޭއާ ދެމެދުވެފައިވާ
ސަން.އެމްވީ - 2018-06-19 19:33:38
ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށްވެސް ވޯލްޑް ކަޕް ބެލުމަށް ހާއްސަ ޖަގަހައެއް!
ރަޝިއާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ފޯރި ރާއްޖޭގައިވެސް ގަދަވެފައިވާ އިރު، މާލެއާއި އަތޮޅު ތެރޭގައިވެސް ޖަގަހަތައް ތައްޔާރުކުރެވި، އެންމެން އެއްތަނެއްގައި މެޗުތައް ބެލުމުގެ އިންތިޒާމްތައް
ސަން.އެމްވީ - 2018-06-19 19:26:17
ޖޭޕީން ކޯލިޝަން ހަދައި، ހިޔަނި ކެބިނެޓް އިއުލާން ކުރިއިރު އެހެން ޕާޓީތަކަށް ނޭނގޭ!
އަދާލަތު ޕާޓީ އާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދައި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ހިޔަނި ކެބިނެޓް މިއަދު އިއުލާން ކުރެއްވިއިރު، އެއީ އެ ޕާޓީތަކަށް އެނގިގެން
މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 19:24:13
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ދެކުނު އެމެރިކާ ގައުމެއް ބަލިކުރި އޭޝިއާގެ ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް ޖަޕާން
އޭޝިއާގެ ގަދަބާރެއް ކަމަށްވާ ޖަޕާނުން ދެކުނު އެމެރިކާގެ ކޮލަމްބިއާ ބަލިކޮށްފިއެވެ. ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް އެޗްގައި 2-1 އިން ކޮލަމްބިއާ ބަލިކުރުމުން، ޖަޕާން ވެފައިވަނީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތާރީޚުގައިވެސް ދެކުނު
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-06-19 19:23:51
ގަދަ ހިތްވަރާއެކު ކުޅެ ޖަޕާނުން ކޮލަމްބިއާ ބަލިކޮށްފި
ވޯލްޑްކަޕް 2018 ގައި މިއަދު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކޮލަމްބިއާ ބަލިކޮށް 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ކާމިޔާބު ކުރީ ޖަޕާނެވެ. ވޯލްޑްކަޕްގެ ތާރީޚުގައި އޭޝިއާގެ ޓީމަކާ ކުޅެ ދެކުނު އެމެރިކާގެ ޓީމެއް ބަލިވީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-06-19 19:18:33
ދުބާއީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާނެ އަންހެން ބޭފުޅަކު ހޮވަނީ
ދުބާއީގައި މި އަހަރު ނޮވެންބަރު ހަތަރަކުން 16 އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޝައިޙާ ފާޠިމަތު ބިންތު މުބާރަކް ދުބާއީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާނެ އަންހެން ބޭފުޅަކު ހޮވުމުގެ
ސަން.އެމްވީ - 2018-06-19 19:07:02
އެމްޑީޕީ އެއްފަރާތްކޮށް ޖުމްހޫރީ ކޯލިޝަންގެ ކެބިނެޓް އިއުލާންކޮށްފި
ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ވެއްޖެނަމަ އެކުލަވާލާނެ ކެބިނެޓެއް އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީއާ ނުލައި އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ފޭސްބުކު ލައިވް މެދުވެރިކޮށް އެ ކެބިނެޓް މިއަދު އިއުލާން ކުރެެއްވީ
ސަން.އެމްވީ - 2018-06-19 19:06:21
ދެކުނު އެމެރިކާ ޓީމެއް ބަލިކުރި އޭޝިއާގެ ފުރަތަމަ ޓީމަކަށް ޖަޕާން
ސަރަންސްކް، ރަޝިއާ (ޖޫން 19) - އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅުނު ކޮލަމްބިއާ 2-1 އިން ބަލިކޮށް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުގައި ދެކުނު އެމެރިކާގެ ޓީމެއް ބަލިކުރި އޭޝިއާގެ ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޝަރަފް ޖަޕާނުން ހޯދައިފި އެވެ. މި މެޗުގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 19:00:38
އެމެރިކާއިން ޖައްވީ ސިފައިންގެ ލަޝްކަރެއް އުފައްދަނީ
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް، އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޖައްވުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ސިފައިންގެ ލަޝްކަރެއް އުފެއްދުމަށް އަމުރުކުރައްވައިފައެވެ. ޓްރަމްޕްގެ އެ ނިންމުމާއެކު ޖައްވީ ލަޝްކަރު ވެެގެން
ސަން.އެމްވީ - 2018-06-19 18:47:52
ވިކްޓަރީއާ އެއްވަރުވެ ޓީސީ އަށް ހަތަރު ވަނަ
އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ވިކްޓަރީއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ، ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ހަތަރު ވަނައިގައި އޮވެ ލީގު ނިންމާލައިފި އެވެ. ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތް ޓީސީ އާއި ފަސް ވަނައިގައި އޮތް
މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 18:37:41
ޓީސީ އާއި ވިކްޓަރީގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރުވެއްޖެ
އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކުޅުނު ފަހު މެޗުން އެދެޓީމު އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ. ލީގުގައި މިދެޓީމު ކުޅުނު ފަހުމެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 އިންނެވެ. ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި މިއަދު
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-06-19 18:29:18
ޖޭޕީގެ ޗީފް ސްޕޯކްސް ޕާސަން ކަމަށް އަލީ ސޯލިހު އައްޔަންކޮށްފި
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޗީފް ސްޕޯކްސްޕާސަންގެ މަގާމަށް އަލީ ސޯލިހު އައްޔަންކޮށްފިއެވެ. ވީއެފްޕީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ މަގާމަށް އަލީ ސޯލިހު އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ މިއަދުއެވެ. ކުރިން ޑީއާރުޕީގެ މީޑިއާގައި
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-06-19 18:28:19
ގާސިމްގެ ހުށަހެޅުން ގަބޫލު ނުކުރައްވާކަން ނުސީދާކޮށް ކަމާލުއްދީން ހާމަ ކުރައްވައިފި
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް މިއަދު އިއުލާން ކުރެއްވި ޖުމްހޫރީ ކޯލިޝަންގެ ކެބިނެޓުގައި މިނިސްޓަރުކަން ހުށަހެޅުއްވުން އެމަގާމު ބޭނުން ނުވާކަން ނުސީދާކޮށް ޖޭޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-06-19 18:10:28
ނިއުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލްކުރަން ދަގަނޑޭ އެފްއޭއެމަށް
ނިއު ރޭޑިއަންޓާ އެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލްކުރަން އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އެފްއޭއެމް އަށް ހުށަހަޅައިފި ކަމަށް "މިހާރަ"ށް އިތުބާރުހުރި ގޮތަކަށް ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ. އެނގިފައިވާ
މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 18:09:15