×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ފިޒިއޮތެެރަޕީ އަށް ދިއުމުން ޑޮކްޓަރު ބެހުނު މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ
ފިޒިއޮތެރަޕީ ހަދަން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔަ 19 އަހަރުގެ އަންހެނަކާ ޑޮކްޓަރަކު ބަދުއަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވީ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 18:16:37
ރައީސް އިބުރާހީމާއި، ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްސަލަތަކެއް އޭސީސީއަށް ހުށަހަޅައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހާއި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކެއް ބައްލަވައި ދެއްވުން އެދި ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-11-12 18:01:32
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ދިފާއުގައި އިލްޔާސް ނުކުންނަވައިފި
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު، ޑރ. އަހްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ މަގާމުން ވަކިކުރުމަކީ ބޭއިންސާފެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވައި ދިފާއުގައި ޝޭހް އިލްޔާސް ހުސެއިން މިއަދު ނުކުންނަވައިފި އެވެ. އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް
މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 17:48:16
އިސްރާއީލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި އިސްލާމިކް ޖިހާދު ޖަމާއަތުގެ ކޮމާންޑަރަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި
އިސްރާއީލުގެ ވައިގެ ސިފައިން ދިން ހަމަލާއެއްގައި އިސްލާމިކް ޖިހާދު ޖަމާއަތުގެ އަސްކަރީ ގޮފި 'ޤުދްސް ބްރިގޭޑްސް' ގެ ކޮމާންޑަރެއް ކަމުގައިވާ ބަހާއު އަބުލްޢަޠާއާއި އޭނާ އަނބިކަނބަލުން އަވަހާރަކޮށްލައިފިއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-11-12 17:46:50
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކަށީގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރަން ފަށައިފި
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކަށީގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގާ އާސަންދަ ކުންފުނީގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މާރިޔާ ސައީދު "މިހާރު" އަށް މިއަދު ވިދާޅުވީ އައިޖީއެމްއެޗާ ގުޅިގެން މިދިޔަ ހަފުތާގެެ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 17:46:48
އިތުބާރު - 23 (އެންމެ ފަހުބައި)
(11 ނޮވެމްބަރ 2019 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) އެ އަޑު އަންނަ ދިމާއަށް އިސް އުފުލައި ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި އޭނާ އިސް ދަށަށް ޖަހައިގެން އިނދެ އެ ދިމާއަށް ނަޒަރު އަމާޒު ކުރާން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އެ ސެންޓުގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-11-12 17:22:08
ވެޓެރިނަރީ ކުލިނިކުގެ ޚިދުމަތް އަލުން ފަށަނީ
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ވިލިމާލޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޖަނަވާރުންނަށް ފަރުވާދޭ ވެޓެރިނަރީ ކްލިނިކުގެ ޚިދުމަތް މި މަހު 17 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު އަލުން ފަށާނެ ކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމިނިސްޓްރީން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-11-12 16:39:24
ފަލަސްތީނުގެ އިސް ޑޮމާންޑަރަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި
ތެލް އަވީވް (ނޮވެމްބަރު 12) - އިޒްރޭލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކެއްގައި ފަލަސްތީނުގެ އިސްލާމިކް ޖިހާދުގެ އިސް ކޮމާންޑަރެއް ކަމަށްވާ ބަހާ އަބޫ އަލް އަތާ މިއަދު ޝަހީދުކޮށްލައިފި އެވެ. އަތާ، 42، ދިރިއުޅޭ ގެއަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 16:22:53
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޑިރެކްޓަރު އާތިކާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިވިޒަންގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އާތިކާ އިބްރާހިމްގެ މައްސަލަތަކެއް ތަހުގީގުކުރަމުން ދާތީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން އޭނާ މިއަދު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި
މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 16:20:59
ފަނޑިޔާރު އާދަމް ޖޭއެސްސީއަށް ހާޒިރުނުވީ އެއީ އެ ކޮމިޝަނަށް ބެލޭނެ މައްސަލައަކަށް ނުވާތީ: ސުޕްރީމް ކޯޓު
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދާ ގުޅޭގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލާ މައްސަލާގެ ތަހުގީގު އަޑުއެހުމަށް ފަނޑިޔާރު އާދަމް ހާޒިރުވެ ވަޑައިނުގަތީ އެ ކޮމިޝަނުން ބަލަަމުންދަނީ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 16:18:37
ބުޅަލުގެ ނަޖިހުން ޖެހޭ ބައްޔެއް އިތުރުވަނީ
ބުޅަލުގެ ނަޖިހުން އިންސާނުންނަށް ޖެހޭ ބައްޔެއް ކަމަށްވާ ލާވާ މައިގްރަންސް، މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިތުރުވާ ކަމަށް ބައެއް ޑޮކްޓަރުން ބުނެފި އެވެ. ލާވާ މައިގްރަންސް އަކީ އަބަދުވެސް ރާއްޖޭން ފެންނަ ބައްޔެއް
މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 15:49:11
ދެބެއިންނަށް ރައީސްގެ އިނާމް: އާއިލާ އަށް ބޮޑު އުފަލެއް!
ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން (ޗަބީ) އާއި ޓީޗަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާކާރު ލީލާ އަހުމަދަށް އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ރެއެކެވެ. އެއީ ޗަބީ އާއި ލީލާގެ އެ އުއްމީދު ހާސިލްވެގެން ދިޔަ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 15:16:35
ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު ފަސް އަހަރަށް ބަދަލުކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި
ލޯކަަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު ފަސް އަހަރަށް ބަދަލުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީން އިއްޔެ ފާސްކޮށްފި އެވެ. ކައުންސިލްތަކަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ދީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުއިސްލާހު ކުރަން ރައްޔިތުންގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 15:15:28
ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި އޮތް އެމްޑީއެން ޓްވިޓާގައި ހަރަކާތްތެރި!
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައި އިސްލާމްދީނަށާއި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަކޮށްފައި ވާތީ އެ ޖަމާއަތް ސަސްޕެންޑްކޮށް އަދި އުވާލަން ނިންމާފައި އޮތަސް، ރާއްްޖޭގެ ކަންކަމާ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 15:06:44
1.5 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ހަމަވުމަކީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް: ތޮއްޔިބު
ރާއްޖެ އަށް މި އަހަރު 1.5 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ގެންނަން ކަނޑައެޅި ލަނޑުދަނޑި މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހާސިލް ވުމަކީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ތޮއްޔިބު
މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 15:05:29
ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް އިތުރުނުވާ ނަމަ، ބަޖެޓު ބޮޑުކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް: ސަލީމް
ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް އިތުރު ނުވާ ނަމަ، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ބޮޑު ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް (ރެޑްވޭވް ސަލީމް) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 14:59:50
މަސްތުވެ ހުރެ ފެރީ ދުއްވި ކައްޕިއާ ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްފި
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓާ މާލެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ ފެރީއެއް ދުއްވަން ހުރި ކެޕްޓަނަކު މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރެގެން ފެރީ ދުއްވާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުވުމުން ފުލުހުން އޭނާއާ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 14:58:41
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވަކިކޮށްފާނެތީ ޝައިޚް އިލްޔާސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި
ރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙުމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފާނެތީ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ. ޝައިޚް އިލްޔާސް ކުރައްވައިފައިވާ ޓުވީޓެއްގައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-11-12 14:55:50
ސައުދީގައި ޝޯއެއް ދެނިކޮށް ސްޓޭޖަށް އަރައި ހަމަލާދީފި
ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 12) - ސައުދީ އަަރަބިއާގެ ވެރިރަށް ރިޔާޒުގައި ލައިވްކޮށް ސްޓޭޖް ޝޯއެއް ދެނިކޮށް ވަޅި ހިފައިގެން ހުރި މީހަކު ސްޓޭޖަށް އަރައި އިއްޔެ ހަމަލާދީފި އެވެ. ރިޔާޒުގެ ކިންގް އަބްދުﷲ ޕާކުގައި ބޭއްވި
މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 14:49:04
އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ރަނުން ރަނަށް ޙާޞީލް ކުރެވޭނެ: މާލީ ވަޒީރު
2020 ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ރަނުން ރަނަށް ޙާޞިލް ކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން މާލީ ވަޒީރު އިބްރާހީމް އަމީރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ދެއްވައިފިއެވެ. މިއަދު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-11-12 14:39:12
ފަނޑިޔާރު އާދަމް ހާޒިރުވެ ވަޑައިގަތުމަށް އުޒުރުވެރިވުމުން ތަހުގީގު އަޑުއެހުން ކެންސަލް
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ އާ ގުޅޭގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލާ މައްސަލާގެ ތަހުގީގު އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަނޑިޔާރު އާދަމް އުޒުރުވެރިވެ ވަޑައިގަތުމުން
މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 13:46:35
މި ސަރުކާރުގައި ވެސް ސިޔާސީ މަގާމުތައް މަދެއް ނުވި، 785 މަގާމަކަށް 331 މިލިއަން ހިމަނައިފި!
އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި، 785 ސިޔާސީ މަގާމަށް 33 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. މި ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަގާމުތައް
މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 13:33:26
ތުރުކީން ހައްްޔަރުކުރި އައިއެސް މީހުން ގައުމުތަކަށް ފޮނުވަން ފަށައިފި
އަންކަރާ (ނޮވެމްބަރު 12) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން އެ މީހުންގެ ގައުމުތަކަށް ފޮނުވަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ތުރުކީން ބުނެފި އެވެ. ދާޚިލީ ވުޒާރާ އިން ބުނީ އެމެރިކާ އަށް ނިސްބަތްވާ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 13:30:50
ޖޭއެސްސީގެ ރިޕޯޓަށް ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭ އަސާސެއް ނެތް: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ބައެއް މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލަނީ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކެއް ކަމަށާއި އެކަމާ ގުޅިގެން އެ ކޮމިޝަނުން ފޮނުވި ރިޕޯޓަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 13:24:50
ގާޒީ ޢަލީ ރަޝީދު ދިރިއުޅުއްވާ ފުލެޓު ދޮރަށް ގެއްލުންދީފި
ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގެވުމާ މިހާރު ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ގާޒީ ޢަލީ ރަޝދު ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅުއްވާ ފުލެޓުގެ ދޮރަށް ރޭ ގެއްލުންދީފިއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ދޮރަށް ގެއްލުންދީފައިވަނީ ކޯރާޑީއަކުން ކަމަށެވެ. ގެއްލުންދޭން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-11-12 13:24:15
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަށް މާތްކޮށްހިތުން - 5
(10 ނޮވެމްބަރ 2019 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) ޤުރްއާނާއި ރަސޫލޫﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ވަކިކުރެވޭނެ އެއްވެސްގޮތެއްނުވެއެވެ. ނުވަތަ އެއްވެސްގޮތަކުން އެކަލޭގެފާނުގެ ސުއްނަތް ދޫކޮށެއްނުލެވޭނެއެވެ. މިކަން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-11-12 13:05:53
ދޮޅު މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން މި މަހު ހަމަވާނެ: އަލީ ވަހީދު
މި އަހަރު ރާއްޖެ އަށް 1.5 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ގެންނަން ކަނޑައެޅި ލަނޑުދަނޑި މި މަހުގެ ފަހު ހަފުތާ ތެރޭ ހާސިލްވާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ސްޕެއިނަށް ކުރެއްވި ދަތުރު
މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 13:03:08
އިންފްލުއެންޒާ އާއި ޑެންގީ އިތުރުވާތީ ސަމާލުވާން އެދެފި
އިންފްލުއެންޒާ އާއި ޑެންގީ އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށާއި އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު އެދެފި އެވެ. އެތަނުގެ އެޕިޑޮމޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް "މިހާރު" އަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 12:54:42
ވެރިކަން ނުހިފެހެއްޓޭނެ، ފެބްރުއަރީގައި މިކަން ނިމެނޭ: ތޯރިގް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަން ނިމެން އުޅޭ ކަމުގެ ހުރިހާ މަންޒަރެއް ފެންނަމުންދާ ކަމަށާއި އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ ނުވަތަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ވެރިކަން ނިމޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 12:48:10
ނާޝިޒާއި ޖާބިރު، އެކަކު އަނެކަކަށް ނުގޮވާ އެއްޗެއް ނެތް!
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މަންފާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އަމިއްލަ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވި މައްސަލައިގައި އޭނާ އާއި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 12:45:12