×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ގައުމީ ލީގުގައި ވެސް ސިޓީ އާއި ވެމްކޯ އަށް ފެށުން ކާމިޔާބު
ނިމިދިޔަ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި، ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ސިޓީން، ގައުމީ ވޮލީ ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ސީދާ ތިން ސެޓުން ގްޑީސް ބަލިކޮށްފި އެވެ. އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް ނިމުނުތާ އެއް
މިހާރު.ކޮމް - 2022-06-26 01:29:37
ފައިގަތަޅާ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަނުންނަކީ އައިޔޫއެމްއެސްޔޫ އާއި ކަސްޓަމް
ޔުނިކްސް ސްޕޯޓިން އާއި ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން ގުޅިގެން ބޭއްވި، ފައިގަތަޅާ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަސްޓަމްސް ހޯދައިފި އެވެ. ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2022-06-26 01:07:37
ބަންގްލާދޭޝްގެ އެންމެ ދިގު ބުރިޖު ހުޅުވައިފި
ބަންގްލާދޭޝްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުޅުވި ޕަދްމާ ބްރިޖް ބަންގްލާދޭޝްގައި މިހާތަނަށް ބިނާކުރި އެންމެ ދިގު ބުރިޖު ބޮޑުވަޒީރު ޝޭޚް ޙަސީނާ މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވަވައިފިއެވެ. ޕަދްމާ ކޯރު ހުރަސްކޮށް އަޅާފައިވާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-06-25 23:51:08
ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުނު ބިދޭސީއަކު 17 އަހަރަށް ޖަލަށް
ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ބިދޭސީއަކު 17 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ. ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ޝުވޯ ޗަންދުރާ ޝިލް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކުރި މައްސަލާގެ ތަފްސީލެއް އެއްވެސް
މިހާރު.ކޮމް - 2022-06-25 19:44:32
ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
ކ. ގުރައިދޫ ގެސްޓްހައުސްއެއްގެ ތެރޭގައި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ. ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި ރޭ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 57 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އެ ހާދިސާގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2022-06-25 19:43:26
ޔޯގާ ހަމަނުޖެހުމާ ގުޅިގެން އިތުރު ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނިކޮށް ބަޔަކު ވަދެގަނެ އެތަނުގައި ހުރި ތަކެތި އުކާލައި މީހުންނަށް ހަމަލާދީ ބިރު ދައްކައި އިންޒާރުދިން މައްސަލާގައި އިތުރު ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން
މިހާރު.ކޮމް - 2022-06-25 17:15:19
"ނޯވާ މޯލްޑިވްސް" ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި
އދ. ވަކަރުފަޅީގައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ވަކަރުފަޅި އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ނަން "ނޯވާ މޯލްޑިވްސް" އަށް ބަދަލުކޮށް އަލުން ހުޅުވައިފި އެވެ. ނޯވާ މޯލްޑިވްސްގައި ބީޗް ވިލާ އާއި ވޯޓާ ވިލާ ހިމެނޭހެން 76 ވިލާ ހުރެ
މިހާރު.ކޮމް - 2022-06-25 17:04:20
ކުޅުދުއްފުށި ބަލިކޮށް އުތުރުގެ އެއްވަނަ އަށް ދިއްދޫ ޖެހިލައިފި
އުތުރު ލީގު ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ޒިގްޒެގް ފޯ ޔޫތު ލިންކޭޖް 3-1 އިން ބަލިކޮށް ދިއްދޫ ބީއެކްސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ގުރޫޕުގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލައިފި އެވެ. ބީއެކްސް ސްޕޯޓްސް އެއްވަނައަށް ޖެހިލީ ކުޅުނު
މިހާރު.ކޮމް - 2022-06-25 13:57:18
ނިއުއިން ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ބޮޑުބައެއް ދަގަނޑޭ އާއި އިމްރާން ކުޑަކޮށްދީފި
ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކަލްބުން، މުސާރައިގެގެ ގޮތުގައި އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އާއި ކުރީގެ ކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ދޭން ޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބައެއް ކުޑަކޮށް ދީފި އެވެ. އެ ކްލަބަށް 2018 ގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2022-06-25 13:53:56
އަނދުން ހުސެއިން ކަމަށް ބެލެވޭ މީހެއްގެ ބަރަހަނާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަނީ
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސެއިން ޝަހީމް (އަނދުން ހުސެއިން) ކަމަށް ބެލެވޭ މީހެއްގެ ބަރަހަނާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯއެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުން މިއަދު ބަލަން ފަށައިފި އެވެ. ހުސެއިންގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2022-06-25 13:52:14
ވީޑިއޯގެ މައްސަލައިގައި ނާޒިމްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި
ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކޮއްކޯފުޅު، ގާނޫނީ ވަކީލު ނާޒިމް ސައްތާރަށް ތުހުމަތުކުރާ އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ވީޑިއޯ އާންމުވެ، ފުލުހުން ހިންގާ ތަހުގީގާ ގުޅިގެން
މިހާރު.ކޮމް - 2022-06-25 13:19:07
ގެއްލުނު ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
ކްރޮސްރޯޑްސް ސައި ލެގޫންގެ ވޯޓާވިލާއަކުން ގެއްލުނު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޓޫރިސްޓަކު ހޯދަމުން ދަނިކޮށް، މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެ ފިރިހެން މީހާ ގެއްލުނު ކަމުގެ ރިޕޯޓް
މިހާރު.ކޮމް - 2022-06-25 12:54:09
ކުރިއަށް އޮތީ ވިއްސާރަ ދުވަސްތަކެއް: މެޓް
ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރާގައި ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު ވެސް މުޅި ރާއްޖެ އަށް ވިއްސާރަކުރާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ލަފާކޮށްފި އެވެ. މެޓް އޮފީހުން ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު
މިހާރު.ކޮމް - 2022-06-25 11:27:46
އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި
ކޮމަންވެލްތުގެ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރުވަންޑާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި، އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އެ ގައުމުގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2022-06-25 10:41:13
ގުޅިއަށް ފެން ފޯރުކޮށްދޭން ދަތިވުމުން ސްޓެލްކޯ އިން އާރުއޯ ޕްލާންޓެއް
ކ. ގުޅީގައި ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދަތިވެފައިވާ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ސްޓެލްކޯ އިން އިތުރު އާރުއޯ ޕްލާންޓެއް އެ ރަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ. އެ ރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ސްޓެލްކޯއިން
މިހާރު.ކޮމް - 2022-06-25 10:25:05
ކޯލް ގާރލް - 12
(21 ޖޫން 2022 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) ރަޖްނީ ވަރަށް ދެރަވެފައިވާ ރާގެއްގައި ބުންނަ ފެއްޓިއެވެ. "މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑާ ބައްދަލުވި ކޮންމެ މީހަކުވެސް ގަތީ އަޅުގަނޑުގެ ހަށިގަނޑު، އަޅުގަނޑުގެ ފުރާނަ، އެއްވެސް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-06-25 10:22:26
ހަތް އަހަރުފަހުން ކްރިސް އިވަންސް އާ އައިފޯނެއް ގަނެފި
މީގެ ހަތް އަހަރު ކުރިން ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކްރިސް އިވަންސް ގަތް އައިފޯން ސިކްސް އެސް ހަލާކުވުމުން އޭނާ އާ ފޯނެއް ގަނެފި އެވެ. މަޝްހޫރު އަދި އަގުބޮޑު ފިލްމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ތަރިންގެ އަތުގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2022-06-25 07:16:14
އުމުރު ޔަގީންކުރަން އިންސްޓަގްރާމް އިން އާ ފީޗާއެއް ޓެސްޓުކުރަނީ
އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އުމުރު ޔަގީންކުރުމަށް އާ ފީޗާއެއް ޓެސްޓުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. އިންސްޓަގްރާމްގެ ބެލެނިވެރި ކުންފުނި މެޓާ އިން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުނީ އެ ޕްލެޓްފޯމް
މިހާރު.ކޮމް - 2022-06-25 07:14:28
ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެ އައި ބޯޓަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ އަތުލައިގެންފި
ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެ އައި ބޯޓަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއި އެހެނިހެން މަނާތަކެތި ކަސްޓަމްސްއިން އަތުލައިގެންފިއެވެ. ކަސްޓަމްސްއިން ބުނީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ބެންކޮކުން ފުރައިގެން ގއ. ކޫއްޑޫއަށް އައި މިފްކޯ
ސަން.އެމްވީ - 2022-06-24 23:35:03
އަނދުން ހުސައިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ބަރަހަނާކޮށް ފެންނަ ފޮޓޯއެއް ލީކުކޮށްފި
ހެންވޭރު ދެކުުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޝަހީމް (އަނދުން ހުސައިން) ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ބަރަހަނާކޮށް ފެންނަ ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ލީކުކޮށްލައިފިއެވެ. މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި
ސަން.އެމްވީ - 2022-06-24 23:28:52
ބުރުގާއެޅި މުސްލިމް އަންހެނަކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ސެެނެޓަށް
އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ސެނެޓަށް އިންތިޚާބުވެވަަޑައިގަތް ފާޠިމާ ޕޭމާން ބުރުގާއެޅި މުސްލިމް އަންހެނަކު އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ސެނެޓްގެ ގޮނޑިއެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އަފްޣާނިސްތާނުގެ އާއިލާއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-06-24 23:26:43
މިފްކޯގެ ބޯޓަކުން އެތެރެކުރަން އުޅުނު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ އަތުލައިގެންފި
ބެންކޮކުން ފުރައިގެން ގއ. ކޫއްޑު އަށް ދިޔަ މިފްކޯގެ ބޯޓަކުން އެތެރެކުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއި އެހެެނިހެން މަނާތަކެތި ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގެންފި އެވެ. އެ އިދާރަ އިން ބުނީ ކޫއްޑު އަށް މިދިޔަ ބުދަ
މިހާރު.ކޮމް - 2022-06-24 23:10:09
އެމެރިކާއަށް ބޮޑު ދުވަހެއް: އެބޯޝަން ހެދުމަކީ ހައްގެއް ނޫން ކަމަށް 50 އަހަރު ފަހުން ކަނޑައަޅައިފި
އެބޯޝަނަކީ އެމެރިކާގައި އަސާސީ ހައްގެއްގެ ގޮތުގައި 1973 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އޮތް އޮތުން މިއަދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައި އެމެރިކާގައި އެބޯޝަން ހުއްދަކޮށްފައި އޮތްއޮތުން 50 އަހަރު ފަހުން
މިހާރު.ކޮމް - 2022-06-24 22:09:54
ހުމާއި ރޯގާ އިތުރުވެ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފްލޫ ކްލިނިކްގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި
ހުމާއި ރޯގާ ޖެހިގެން އައިޖީއެމްއެޗުން ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވާތީ އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފްލޫ ކްލިނިކެއްގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ. އަޖީއެމްއެޗް ހޮސްޕިޓަލުން
ސަން.އެމްވީ - 2022-06-24 21:08:19
ބޯނަސް ޑޭޓާއާއެކު، އުރީދޫ ސުޕަނެޓްގެ ހިދުމަތް ދާންދު އަށް
ބޯނަސް ޑޭޓާއާއެކު، އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހިދުމަތް ގއ. ދާންދު އަށް މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫން ބުނީ، ދާންދު އިން ފައިބާ ސުޕަނެޓް ކަނެކްޝަން ގަންނަ މީހުންނަށް ފުރަތަމަ ތިން މަހަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2022-06-24 20:46:07
ނާޒިމް ސައްތާރު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ކޮއްކޯފުޅު، އަދި ގާނޫނީ ވަކީލް އަޙުމަދު ނާޒިމް ޢަބްދުލް ސައްތާރު، އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ވީޑިއޯއެއް ލީކުވި މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށާފައިވަނިކޮށް
ސަން.އެމްވީ - 2022-06-24 20:34:28
ހުމާއި ރޯގާ ގިނަވެ އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފްލޫ ކްލިނިކެއް
ހުމާއި ރޯގާ ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ، އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފްލޫ ކްލިނިކެއް ހަދައި އެފަދަ ބަލި މީހުން ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދިއުމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން އެދިއްޖެ އެވެ. ސަރުކާރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލުން
މިހާރު.ކޮމް - 2022-06-24 20:04:59
ނާޒިމް ސައްތާރު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފި
ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކޮއްކޯފުޅު، ގާނޫނީ ވަކީލު ނާޒިމް ސައްތާރު އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ވީޑިއޯއެއް މިއަދު އާންމުވެފައިވަނިކޮށް، ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2022-06-24 19:56:55
ދިރާގު ވޯޑްސާޗު މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްގެން ހިލޭ އީދު ދަތުރެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު
ހިލޭ އީދު ދަތުރެއް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ފޯރިގަދަ މުބާރާތެއް ދިރާގުން ފަށައިފިއެވެ. ދިރާގުން އިއުލާނު ކުރި މުބާރާތުގައި ޖެހެނީ "ވޯޑްސާޗް" ގޭމެއް ކުޅެ، ފަސް ބަހެއް ހޯދާށެވެ. އެ ފަސް
ސަން.އެމްވީ - 2022-06-24 19:14:09
ބޯނަސް ޑޭޓާއާއެކު އުރީދޫގެ ފައިބާ ސުޕަނެޓު ގއ. ދާންދޫއަށް
ހަލުވި ސްޕީޑްތަކާއެކު 100 އެމްބީޕީއެސްއާ ހަމައަށް، އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް ގއ. ދާންދޫއަށް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރު
ސަން.އެމްވީ - 2022-06-24 18:07:45