×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 37 މީހުން
ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 37 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން އާންމުކުރި ހިސާބުތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އިއްޔެގެ ހަވީރު 6:00 އިން ފެށިގެން މިއަދުގެ ހަވީރު
މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 22:25:42
އެންޑީއޭގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް ތިން ވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާނުކޮށްފި
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ (އެންޑީއޭ) ގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް ތިން ވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާދީ އަލުން އަނބުރާ މުޖުތަމައުއަށް ނެރުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަމުން އަންނަ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 22:03:33
އެއް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ހައްޔަރު ކުރި 5 މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި
އެއް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ހައްޔަރު ކުރި ފަސް މީހަކު މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. "މިހާރު" އަށް އެނގެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ފަސް މީހުން ދޫކޮށްލީ، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރުމަށް ފަހު ބަންދުގެ މުއްދަތު
މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 19:49:11
މިދިޔަ މަހު 35،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އައި
މިދިޔަ މަހު 35،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ސާވިސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. މިއީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމަށް ފަހު މިދިޔަ ޖުލައި މަހު
މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 19:13:52
ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ކަނޑިތީމުގައި ކޮމިއުނިޓީ ޕާކެއް
ބީއެމްއެލްގެ "އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު"ގެ ދަށުން ށ. ކަނޑިތީމުގައި ކޮމިއުނިޓީ ޕާކެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ކަނޑިތީމަށް އުފަން ޖިނާން މުހައްމަދު ޝަމީމު ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ހުށަހެޅި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 18:38:51
ޕޮޒިޓިވްވާ ގުޅުމެއްނެތް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ލެވެލް 1 އަށް ވުރެ ވެސް ދަށްވެއްޖެ
އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އެއްވަނަ އެލާޓަށް ވުރެ ވެސް ދަށްވެއްޖެ އެވެ. ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންނާ ގުޅޭ އެކި ތަފާސްހިސާބުތައް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)
މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 18:36:23
ކުރުނބާ އަށް ހާއްސަ އެވޯޑްތަކެއް ލިބިއްޖެ
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހިދުމަތްދޭން ފެށި ރިސޯޓް، ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް އަށް ހާއްސަ އެވޯޑްތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ. ވޯލްޑް ލަގްޒަރީ ހޮޓެލް އެވޯޑްސް އިން ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް އަށް ދެ އެވޯޑެއް ދީފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން
މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 18:27:16
ޝާފިޔާގެ އެދުރު އަށި: ވިސިބަލް ލަރނިން ނުވަތަ ހާމަވަނިވި އުނގެނުން
މިއަދުގެ ކޮލަމް ޚާއްޞަމިކޮށްލަނީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ފަހުގެ ލިޔުންތަކުގައި ވަރަށްބޮޑަށް ބަހުސްކުރެވޭ މައުޟޫޢަކާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ދަރިވަރުންނަށް އުނގަންނައިދެވޭ އެއްޗަކީ ވިސިބަލް ނުވަތަ ފާޅުކޮށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-12-04 18:03:37
އިސްލާމްދީނުގެ ނަން ކިލަނބުވާގޮތަށް، ހިންގާ ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވުމަށް ޒިންމާދާރުވެރިންނަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
އިސްލާމްދީނުގެ ނަން ކިލަނބުވާގޮތަށް، ހިންގާ ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވުމަށް ޒިންމާދާރުވެރިންނަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދުގެ ހުތުބާ ހާއްސަ ކުރެއްވީ އިސްލާމްދީނުގައި ރުގުޔާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-12-04 17:56:39
ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހު މާސްކް އެޅުމަށް ބައިޑަން އިލްތިމާސް ކުރައްވަނީ
ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 4) - އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހު އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން މާސްކް އަޅައިގެން އުޅުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ޖޯ ބައިޑަން ވިދާޅުވެއްޖެ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 17:11:55
ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ގާނޫނުން ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެ: އެމްޑީޕީ
ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ބިިލް ފާސްވުމުން ފުލުހުންނަށާއި އެ މުއައްސަސާއަށް މީގެ ކުރިން ދުވަހަކު ވެސް އައިސްފައި ނުވާވަރުގެ ރަނގަޅު ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ރައްޔިތުންގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 15:49:00
ޕޮލިޓެކްނިކުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް އިން ފެށިގެން ޑިޕްލޮމާއާ ހަމައަށް ގެންދާ ކޯސްތަކަށް މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ އެވެ. ޕޮލިޓެކްނިކްގައި އިއްޔެ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 13:16:10
ހަނދުން ސާމްޕަލް ހިފައިގެން ޗައިނާގެ އުޅަނދު ދުނިޔެއަށް
ބެއިޖިން (ޑިސެމްބަރު 4) - ޗައިނާގެ ޗަންގުއޫ-5 ހަނދުގެ މިޝަންގެ މުހިންމު މަރުހަލާއެއްގައި ހަނދުން ސާމްޕަލް ހިފައިގެން ޖައްވީ އުޅަނދު ދުނިޔެ އަށް މިސްރާބު ޖަހައިފި އެވެ. ޗައިނާ އިން ހަނދުން ވެއްޔާއި ގަލާ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 12:46:28
ރާއްޖެއަށް އިތުރު ފްލައިން ސްކޫލެއް ބޭނުންވޭ: މިނިސްޓަރު
ޕައިލެޓުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް އިތުރު ފްލައިން ސްކޫލެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އައްޑޫގައި ހުންނަ އޭޝިއަން އެކަޑަމީ އޮފް އެއޮރޮނޯޓިކްސް
މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 11:48:19
ޝާހްރުކް ޓީމުގެ އެހީއާއެކު އެމެރިކާގައި ކްރިކެޓް ލީގެއް ފަށަނީ
ނިއު ދިއްލީ، އިންޑިއާ (ޑިސެމްބަރު 4) - ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރި ޝާހްރުކް ހާންގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކަލްކަތާ ނައިޓް ރައިޑާސް އިން އެމެރިކާގައި މޭޖަ ލީގު ކްރިކެޓް މުބާރާތް ފަށަން އެހީތެރިވާން ނިންމައިފި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 10:32:15
ޖާސޫސެއް ނުކުރަން، ދިރާސާ ކުރީ: ބިއެލްސާ
ލީޑްސް (ޑިސެމްބަރު 4) - ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗަކަށް ހުރެ އިދިކޮޅު ޓީމުތަކުގެ ޓްރެއިނިންތައް ބަލަން މީހުން ފޮނުވީ ދިރާސާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށާއި އެއީ ޖާސޫސް ކުރުން ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މާސެލޯ ބިއެލްސާ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 10:29:28
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ބަދަލު: 10 މެޗުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖެއް
ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 4) - ޔޫރަޕްގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ކްލަބް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފޯމެޓް 2024 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބަދަލު ގެންނަން ޔުއެފާ އިން މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނައިރު، މި ވަގުތު
މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 10:22:58
މިލާނާއި ޓޮޓެންހަމް ހިމެނޭގޮތަށް ގިނަ ޓީމުތަކެއް އަނެއް ބުރަށް
ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 4) - ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާނާއި އިންގްލެންޑްގެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ހިމެނޭގޮތަށް މުބާރާތުގެ އަނެއް ބުރުން ގިނަ ޓީމުތަކެއް ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 10:20:10
ސަސް ފުރަަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި، ފަހަތުގައި އެކުވެރިކަން
މަންޗަންގޮޅީގައި ދިރިއުޅޭ އެކުވެރިންތަކެއް އެކުގައި ކުޅެން ދިއުމުގެ ތެރެއިން ޓީމެއް ހެދުމުގެ ވިސްނުން މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން އަ އެވެ. އޭރުގެ އެ ހިޔާލާ އެއްގޮތަށް ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް/ ސަސްޕަޓީސް)
މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 10:15:58
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން ރަަށަށް ފޮނުވި ފައިސާ މިއަހަރު އިތުރުވެއްޖެ
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މަސައްކަތެރިން އެމީހުންގެ އާއިލާތަކަށް މިއަހަރުގެ ފުރަތަަމަ 10 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޮނުވި ފައިސާ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އެ މުއްދުގައި ފޮނުވި ފައިސާއަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-12-04 09:45:08
ބްރިޓިޝް އެއާވޭސްގެ ދަތުރުތައް މާދަމާ ފަށަނީ
ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އިނގިރޭސިވިލާތް ލޮކްޑައުންކޮށް ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު ބްރިޓިޝް އެއާވެސް އިން އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ. މި ދަތުރުތައް މާދަމާ އިން ފެށިގެން
މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 09:30:17
ބީއެމްއެލްގެ އެހީއާ އެކު ކުރިނބީގައި ޖިމެއް ހުޅުވައިފި
ބީއެމްއެލްގެ "އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު"ގެ އެހީގައި ހދ. ކުރިނބީގައި އައުޓްޑޯ ޖިމެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. ބޭންކުން ބުނީ އެ ޖިމަކީ ކުރިނބީގެ ރައްޔިތުން ދުޅަހެެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ތިބެން ބާރުއެޅުމުގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 08:58:01
ލިއޮނާޑޯ އާއި ލޯރެންސްގެ ޖޯޑު "ޑޯންޓް ލުކް އަޕް" ގައި
އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ލިއޮނާޑޯ ޑި ކެޕްރިއޯ އާއި ޖެނިފާ ލޯރެންސް އެކީގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ޑޯންޓް ލުކް އަޕް" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ. "ދި އަދަ ގާއިޒް" އާއި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 08:10:14
ސޯނޫ ސޫދުގެ ނަމުގައި އެކެޑެމީއެއްގެ ޑިޕާޓްމަންޓެއް
އިންސާނިއްޔަތަށް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ހިދުމަތުގެ ތެރެއިން ދާދި ފަހުން ސްކޮލަޝިޕްގެ ފުރުސަތު ވެސް ދޭން ނިންމި އިންޑިއާގެ އެކްޓަރު ސޯނޫގެ ސޫދުގެ ނަމުގައި އިންޑިއާގެ ތައުލީމީ އެކެޑެމީއެއްގެ ޑިޕާޓްމަންޓަކަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 08:09:05
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް
އަޖޭ ދޭވްގަން ޑައިރެކްޓްކުރާ ތިން ވަނަ ފިލްމު "މޭޑޭ" އަށް އިތުރު ބަތަލާ އަކު ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ކުރިން މި ފިލްމުގައި ޕައިލެޓެއްގެ ރޯލަށް ރަކުލް ޕްރީތު ސިންގް ސޮއިކޮށްފައިވާ އިރު، މި ފަހަރު ސޮއިކުރި ބަތަލާ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 08:08:07
ރާހުލް ރޯއިގެ ފަރުވާގެ ހަރަދު ދެނީ ފިލްމުގެ ޓީމުން
ފިލްމެއްގެ ޝޫޓިންގައި ކަރްގިލްގައި އުޅެނިކޮށް މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން މިހާރު ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރާހުލް ރޯއިގެ ފަރުވާ ހުރިހާ ހަރަދެއް އޭނާ ޝޫޓްކުރަމުން ދިޔަ ފިލްމު
މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 08:07:15
ލެބްގައި އުފެއްދި ކުކުޅުމަހަށް ސިންގަޕޫރުން ހުއްދަ ދީފި
ލެބްގައި އުފެއްދި ކުކުޅުމަހަށް ހުއްދަ ދިން ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް ސިންޕޫރު ވެއްޖެ އެވެ. ސިންގަޕޫރުގެ ފުޑް އެޖެންސީ (އެސްއެފްއޭ) އިން ހުއްދަ ދިނީ އެމެރިކާގެ ސެން ފްރެންސިސްކޯގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އީޓް ޖަސްޓުން
މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 08:06:02
45 މީޓަރު: އެންމެ ފުން ޕޫލް ޕޮލެންޑުގައި
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުން ސްވިމިން ޕޫލް ޕޮލެންޑްގައި ހަދައި އެތަން ހުޅުވައިފި އެވެ. ވެރިރަށް ވާސޯއާ 30 މޭލެއްހާ ދުރުގައި އޮންނަ ޒޮނޯގައި ހަދާފައިވާ "ޑީޕް ސްޕޮޓް" ގެ ނަން ދީފައިވާ ޕޫލްގެ ފުން މިނުގައި 45 މީޓަރު
މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 08:03:54
ޑްރޭކް އުށްބައްތި ވިއްކަނީ
ކެނެޑާގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިޝަން ޑްރޭކް އުއްބައްތި ހަދައި، އެ ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ. ހަތަރު ގްރެމީ އެވޯޑް ހާސިލުކޮށްފައިވާ 34 އަހަރުގެ ފަންނާނު، ނަފުސަށް އަރާމާއި ހަމަޖެހުން ގެނުވައިދޭ ވަސް ހިމެނޭ އުށްބައްތި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 08:03:00
މެލޭރިއާއާ ދެކޮޅު ކެމްޕޭނެއްގައި ބެކަމް މުސްކުޅިވެފައި
ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުން މިހާރު ނައްތާލެވިފައިވާ މެލޭރިއާ ބައްޔާ ދެކޮޅު ކެމްޕޭނެއްގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމް ހިއްސާވެ، ހާއްސަ މެސެޖްތަކަކާ އެކު ކެމްޕޭން
މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 08:01:56