×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
އިސްރާއީލުގެ އަނިޔާވެރިކަން ހޮލޮކޯސްޓާ އެއްވަރު ކުރުމުން ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލަރު ރަތަށް
ބާލިން (18 އޮގަސްޓް 2022): އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަނީ ހިޓްލަރުގެ ވެރިކަމުގައި ނާޒީ ޖަރުމަނުން ޔަހޫދީންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ހޮލޮކޯސްޓްގެ އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކާ އެއްފަދަ އަނިޔާވެރި
ސަން.އެމްވީ - 2022-08-18 15:21:28
މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅުނު ހަތަރު ޒުވާނުން ހައްޔަރުކޮށްފި
މާލޭގައި މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހަތަރު ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ހަތަރު ޒުވާނުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން
ސަން.އެމްވީ - 2022-08-18 15:13:15
ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލަށް 770 މިލިއަން ރުފިޔާ، މި އަހަރު މަސައްކަތް ފަށާނެ
ލ. ގަމުގައި ހަދާ ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލަށް (50 މިލިއަން ޑޮލަރު) 771 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅައި، އެ މަސައްކަތް މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ފަށާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުން "މިހާރު" އާ
މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-18 14:56:39
ގެވެށި އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންގެ މަރުކަޒު ހަދަން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް ހުޅުމާލެ އިން ބިން ދީފި
ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުން ބައިތިއްބާނެ މަރުކަޒެއް ހަދަން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް ހުޅުމާލެ އިން ބިމެއް ދީ، އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އެޗްޑީސީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-18 14:53:17
ހީލަތުން 18 މިލިއަން ނެގި މައްސަލަ: ފަސް އަހަރާއި ހަތް މަހަށް ޖަލަށް
ޝީޝާ ކުންފުނީގެ ތިން ހިއްސާދާރުންގެ އެކައުންޓުން 18 މިލިއަން ރުފިޔާ އޮޅުވާލައިގެން ނެގިކަން ސާބިތުވި މީހާ ފަސް އަހަރާއި ހަތް މަހަށް ޖަލަށްލާން ހައި ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ. ޝީޝާ ތިން ބެއިން ސްޓޭޓް
މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-18 14:28:42
ވިނަރެސްގެ ކޮމާޝަލް ޔުނިޓްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ހުޅުމާލެ 2 ގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ވިނަރެސް ފްލެޓްގައި ހިމެނޭ ކޮމާޝަލް ޔުނިޓްތައް ކުއްޔަށް ނެގުމަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ވިނަރެސްގެ 10 ޓަވަރުގައި 1،344 ފްލެޓް ހިމެނޭއިރު އެ ޓަވަރުތަކުގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-18 14:27:02
އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ ދޫކުރަން ފަށައިފި
އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އޯލެވެލް އަދި އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ މިއަދު ދޫކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަން (ޑީޕީއީ)އިން ބުނީ މިއަދު މެންދުރު 12:00އިން ފެށިގެން އެ ދަރިވަރަކު
ސަން.އެމްވީ - 2022-08-18 14:10:57
ނިޒާމީ ވޯޓާ މެދު ހިޔާލު ހޯދަން އެކަކަށް ވެސް އިންކާރެއް ނުކުރެވޭނެ: ނަޝީދު
ނިޒާމީ ވޯޓާ މެދު ދެކޭ ގޮތް ރައްޔިތުންގެ ގާތުން އަހައި ހިޔާލު ހޯދަން އެކަކަށް ވެސް އިންކާރު ނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު
މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-18 13:57:30
ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނެގުމަށް އިންކާރެއް ނުކުރެވޭނެ: ނަޝީދު
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނަގަން ރައްޔިތުން ގާތު އެހުމަކީ އެކަކަށްވެސް އިންކާރު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ސަން.އެމްވީ - 2022-08-18 13:18:49
ސްޓެލްކޯގެ އިންޖީނެއްގައި ރޯވެއްޖެ
ސްޓެލްކޯގެ އިންޖީނެއްގައި މިއަދު ރޯވެއްޖެ އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މިއަދު މެންދުރު ސްޓެލްކޯގެ އިންޖީނެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގިކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބުނީ 12:15 ގައި ކަމަށާއި އަދި 12:26 ހާއިރު، އަލިފާންގަނޑު
މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-18 12:58:45
ޔާމީން ނޫނީ ގައުމު ހަވާލުކުރާވަރުގެ ލީޑަރަކު ނެތް ކަން މާދަމާ ރޭ ފެންނާނެ: އަދުރޭ
މި ގައުމު ހަމަ މަގަށް އެޅުވުމަށް އިދިކޮޅު ލީޑަރު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނޫން ލީޑަރަކަށް ރައްޔިތުން ނޭދޭކަން ކާނިވަލުގައި މާދަމާ ރޭ ބާއްވާ "ހަވާލޭ ވަތަން" ޖަލްސާއިން ފެންނާނެ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް
މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-18 12:54:44
ޖަރުމަނު ސަފީރު ޝާން އިތުރު ހަ ގައުމެއްގެ ސަފީރުކަމަށް އައްޔަންކުރަން ރުހުން ހޯދަނީ
ރާއްޖެއިން ޖަރުމަނަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު އައިޝަތު ޝާން ޝާކިރު، އިތުރު ހަ ގައުމުގެއްގެ ނޮން ރެސިޑެންޓް ސަފީރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ފިންލެންޑް، ސްވިޑަން،
ސަން.އެމްވީ - 2022-08-18 12:50:38
އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ ދޫކުރަން ފަށައިފި
މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯ ލެވެލް އަދި އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ ދޫކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަން (ޑީޕީއީ) އިން ބުނީ އޯލެވެލް އަދި އެސްއެސްސީގެ ނަތީޖާ މިއަދު 12:00
މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-18 12:46:17
ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީ ކޮންސްޓަބަލްގެ ވަޒީފާއަށް ހުޅުވާލައިފި
ފުލުހުންގެ ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީ ކޮންސްޓަބަލް ވަޒީފާއަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީ ކޮންސްޓަބަލްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު
ސަން.އެމްވީ - 2022-08-18 12:45:23
ސްޓެލްކޯގެ އިންޖީނެއްގައި ރޯވެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި
މާލެއަށް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބޭނުން ކުރާ އިންޖީނެއްގައި ރޯވެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ. ސްޓެލްކޯގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް "ސަން"އަށް ވިދާޅުވީ މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން އިންޖީނެއްގައި
ސަން.އެމްވީ - 2022-08-18 12:38:28
ތަށި ލިބިގެން އުފަލެއް ނެތް، އަސްލު މަސައްކަތް ދެން އޮތީ: އާފީ
ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދިއަސް އެއްވަނަ ޑިވިޝަނަށް ނުދެވޭތީ އުފާ ކުރެވެން ނެތް ކަމަށާއި، ހަގީގީ މަސައްކަތް ފެށޭނީ ޕްލޭއޮފް ބުރުން ކަމަށް ރޭ ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-18 12:02:08
މާލެއަށް ހިޖުރަކޮށް ދަފްތަރުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް ގޯތި ދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: އަސްލަމް
އެހެން ރަށަކުން މާލެއަށް ހިޖުރަކޮށް ދަފްތަރުގައި ޖެހުނު ރައްޔިތުންނަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ދޫކުރާ ގޯއްޗަށް ލުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ނުވިސްނަވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ސަން.އެމްވީ - 2022-08-18 11:59:05
ސީ ސްޕޯޓްސްގެ އެމްބެސެޑަރުންގެ އެއްބަސްވުންތައް އާ ކޮށްފި، އާ ދެ މޫނަކަށް ވެސް ފުރުސަތު ދިން
ސީގަލް ގްރޫޕު ޕްރައިވެޓް ލިިމިޓެޑުން ހިންގާ ސީ ސްޕޯޓްސް ތަމްސީލު ކޮށްދޭ ހަތް އެމްބެސަޑަރުންގެ އެއްބަސްވުން އާ ކޮށްފި އެވެ. ސްޕޮންސާޝިޕް އެއްބަސްވުން އާ ކުރީ ސާފިން އާއި ބޮޑީ ބޯޑިން ޗެމްޕިއަނުންގެ ގޮތުގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-18 11:18:57
އެމެރިކާގެ ބާރު ދައްކާލުމުގެ ގޮތުން ދުރުރާސްތާގެ ސްޓްރެޓީޖިކް މިސައިލެއް ތަޖުރިބާކޮށްފި
ވޮޝިންޓަން (18 އޮގަސްޓް 2022): ދުރުރާސްތާގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ބަލިސްޓިކް މިސައިލެއް އެމެރިކާއިން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ތަޖުރިބާކޮށްފިއެވެ. އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވުޒާރާ (ޕެންޓަގަން) ބުނާގޮތުން އެމެރިކާ ސިފައިން ތަޖުރިބާކޮށްފައިވަނީ
ސަން.އެމްވީ - 2022-08-18 10:52:56
43 މެންބަރުންނާއެކު މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފަހު ދައުރު ފަށައިފި
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ 87 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 43 މެންބަރުންނާއެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފަހު ދައުރު ފަށައިފިއެވެ. މަޖިލީހުގެ ފަހު ދައުރަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 30 ބިލެއް ފޮނުވުމަށް
ސަން.އެމްވީ - 2022-08-18 10:51:03
ސެންޓޭ ފުރަތަމަ ވިސްނީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާން، އޭނާއަށް އުފާވެރިކަން ލިބުނީ ޓްރީ ޓޮޕުން!
ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ކްލަބް ވެލެންސިއާގެ ސްޓްރައިކަރު އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ގެ އޭސީއެލް ސާޖަރީ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކޮށްފި އެވެ. އޭސީއެލްއަކީ ކަކުލުގެ އެއް ކަށިގަނޑު އަނެއް
މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-18 10:38:13
ވިސްނުން ބަދަލެއް ނުކުރަން، މާލެ އަށް ހިޖުރަ ކުރި ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ދިނުމެއް ނެތް: އަސްލަމް
ރަށްރަށުން ހިޖުރަކޮށްގެން މާލެ އައިސް ދަފްތަރުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް
މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-18 10:16:47
ޕްލެޓްފޯމް ފަރަށް އެރުމަކީ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ލަސްވާންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން: އަސްލަމް
ވިލިމާލެ ފަރަށް ޕްލެޓްފޯމް އެރި ނަމަވެސް އެއީ ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ލަސްވާން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށް ޕްލޭނިންގެ މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ސަން.އެމްވީ - 2022-08-18 10:15:01
ސަޕޯޓަރުގެ ފޯނު ހަލާކުކޮށްލި މައްސަލަ، ރޮނާލްޑޯގެ ސަމާލުކަމަށް ފުލުހުން ގެނެސްފި
ލިވަޕޫލް (އޯގަސްޓް 18) - މިދިޔަ ސީޒަންގައި އެވަޓަންގެ ސަޕޯޓަރެއްގެ ފޯނު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބިމާލާ ޖެހި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން އޭނާގެ ސަމާލުކަމަށް މައްސަލަ ގެނެސްފި އެވެ. މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު އެވަޓަންގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-18 09:27:44
ޗެލްސީ ގަންނަން އުޅުނު ބިލިއަނަރު މިހާރު އުޅެނީ ޔުނައޓެޑް ގަންނަން
މެންޗެސްޓާ (އޯގަސްޓް 18) - ކުރިން ޗެލްސީ ގަންނަން މަސައްކަތް ކުރި އިނގިރޭސި އެންމެ މުއްސަދި މަހުޖަނު، ޖިމް ރެޓްކްލިފް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ގަތުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅު ކޮށްފި އެވެ. ކެމިކަލް ހަކަތައިގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-18 09:25:08
ސީއޭ މޯލްޑިވްސްއިން އެކައުންޓެންޓުންނަށް ހާއްސަ ފޯރަމެއް
އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަޑް އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް ދި މޯލްޑިވްސް (ސީއޭ މޯލްޑިވްސް) އިން އައިއެފްއާރުއެސް އަދި އައިއެސްއޭއެސް ފޯރަމްގެ ނަމުގައި އެކައުންޓެންޓުންނަށް ޚާއްސަ ޓެކްނިކަލް ފޯރަމެއް އިންތިޒާމުކޮށްފިއެވެ.
ސަން.އެމްވީ - 2022-08-18 09:20:00
ޕެޓްރޯލް ލީޓަރަކުން 58 ލާރި، ޑީސަލް ލީޓަރަކުން 45 ލާރި ހެޔޮކޮށްފި
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފިއެވެ. އެސްޓީއޯއިން ރޭ ހާމަކުރިގޮތުގައި މިއަދުން ފެށިގެން އެ ކުންފުނިން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
ސަން.އެމްވީ - 2022-08-18 09:04:24
ހަޔަސިންތް 27
"ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތައާލާގެ ރަހުމަތުން މާޔޫސްނުވާށެވެ. ހީނުކުރާގޮތްގޮތަށް ތިބާއަށް ރަހުމަތް ލައްވާނެއެވެ. ކޮންމެ މުސީބާތަކާއި ހިތާމައަކީ އިމްތިހާނެކެވެ. އެ މުސީބާތެއްގެ ފަހަތުގައި ކޮންމެވެސް ރަގަޅުކަމެއް
ސަން.އެމްވީ - 2022-08-18 08:59:40
ނިލަންދޫ: ޑޮކްޓަރުން އުފެއްދުމުގެ ނަމޫނާ ރަށެއް
2،300 މީހުންގެ އާބާދީ ހިމެނޭ އެ ރަށުގައި 10 ޑޮކްޓަރުން މި ވަގުތު އެބަތިބި. އަދި 14 މީހަކު އަންނަނީ ޑޮކްޓަރުންނަށް ވުމަށް ތަމްރީނު ވަމުން. މިއީ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން އެންމެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުން ހިމެނޭ އެ ރަށް.
މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-18 08:57:58
އިޒްރޭލާއި ތުރުކީ އަލުން ގުޅުން ގާއިމްކުރަނީ
ތުރުކީ އާއި އިޒްރޭލުގެ ގުޅުން ގޯސްވެފައި އޮންނަތާ އެތައް އަހަރެއް ފަހުން ސިޔާސި ގުޅުންތައް އަލުން ގާއިމުުކުރުމަށް ނިންމައި އެކަން އިއްޔެ އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޔައީރް ލަޕިޑް ވަނީ ސަރަހައްދީ
މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-18 08:54:18