×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ތުރުކީ އާއި އީރާނަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުގެ އަސަރު ލަންކާއަށް ކޮށްފާނެ: ރަނިލް
އެމެރިކާއިން ތުރުކީއަށް އާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައި، އީރާނާއި ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ދަމަހައްޓައިފި ނަމަ އޭގެ އަސަރު ސްރީލަންކާއަށް ކޮށްފާނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގްހެ
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-19 07:32:35
ކެރެލާއަށް އެހީވުމަށް ސިދްހާތު ޗެލެންޖެއް ފަށައިފި
އިންޑިއާގެ ކެރެލާގައި ފެންބޮޑުވެ ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން "ކެރެލާ ޑޮނޭޝަން ޗެލެންޖް" ގެ ނަމުގައި ހަރަކާތެއް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލު ސިދްހާތު ފަށައިފިއެވެ. "ކެރެލާ ޑޮނޭޝަން ޗެލެންޖް" ފެށުމަށްފަހު
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-19 07:31:51
ފަލަސްޠީނު މީހުން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ގުޓަރޭޝް ހަތަރު ކަމެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި
އިސްރާއީލުން އަތްގަަދަކޮށްގެން އުޅޭ ފަލަސްޠީނުގެ ބިންތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ދެވޭ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް އދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިޔޯ ގުޓަރޭޝް ހަތަރު ކަމެއް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-08-19 07:20:05
އިންޑިއާ ޓީމު ސިޑްނީގައި ކޭމްޕްކޮށްފި، ތިން މެޗު ކުޅޭނެ
ބަންގްލަދޭޝްގައި އަންނަ މަހު ފަށާ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް (ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް) ގެ ތަށި ދިފާއުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ތައްޔާރުވުމަށް އިންޑިއާގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ތަމްރީން ކޭމްޕެއް ފަށައިފި އެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-19 07:11:54
ސާއިދުގެ ވިސްނުން އަންނަ އަހަރުގެ ދެ މުބާރާތަށް
އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި މަސައްކަތްކުރާނީ އަންނަ އަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އާއި ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު
މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-19 07:09:15
ޝާހީ ކައިވެންޏަކަށް އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ޚަރަދެއް
އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ބާއްވާ ޝާހީ ކައިވެނީގެ ހަރަދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ޕްރިންސް އެންޑްރޫގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-19 07:05:54
ދަރިއަކު ހޯދަން ކުރި ފަރުވާ ދައްކައިދޭ ވަރުގަދަ ފޮޓޯއެއް
އެތައް ސަތޭކަ ސިރިންޖެއް، ހިތެއްގެ ބައްޓަމަށް އަތުރައި ތަރުތީބުކޮށް، އެ ހިތުގެ ތެރޭގައި ތުއްތު ކުއްޖަކު ބާއްވައިގެން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއަކުން، މީހަކު ދަރިއެއް ހޯދަން ކުރި މަސައްކަތާއި، އުންމީދު ކަނޑާނުލައި
މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-19 07:04:35
ސާރާ އަލީ ހާންގެ އަލަތު ފިލްމަކީ ކޮބައިކަން އަނެއްކާ ވެސް އޮޅުންބޮޅުންވެއްޖެ
ސައިފް އަލީ ހާންގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ސާރާ އަލީ ހާން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރަން އިއުލާން ކުރި ފިލްމު "ކެދަރްނާތު" އަކީ އަރަތެކެވެ. އަބީޝެކް ކަޕޫރް ޑައިރެކްޓް ކުރާ މި ފިލްމް މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އިއުލާން
މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-19 07:03:17
ސަލްމާން ހާނާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ އޫލިއާ ވަންތޫރް ވެސް ބޮލީވުޑް ފިލްމެއް ކުޅެނީ
ސަލްމާން ހާނާއި އޭނާގެ އާއިލާއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ރޮމޭނިއާގެ ސެލެބްރިޓީ އޫލިއާ ވަންތޫރް ވެސް ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް ކުޅެން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. އަޑުތައް އަރާފައިވާ ގޮތުން އޭނާ ލީޑިން ބަތަލާއެއްގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-19 07:03:00
ދެވަނަ ދަރިފުޅަށް ކިޔާނީ މީރާ ބޭނުން ނަމެއް
ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޝާހިދު ކަޕޫރާއި މީރާ ރާޖްޕޫތަށް ދެވަނަ ދަރިއަކު ވަރަށް އަވަހަށް ލިބޭނެ އެވެ. އާއިލާ އަށް އިތުރުވާ ދެވަނަ ދަރިފުޅަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، ދަރިފުޅަށް ކިޔާނެ ނަމަކާ
މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-19 07:02:43
ޑިޒްނީގެ "ލޭޑީ އެންޑް ޓްރޭމްޕް" ގެ ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމެއް
ކުރިން ގެނެސްދީފައިވާ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމްތަކެއް އަސްލު އެކްޓަރުންނާ އެކު އުފައްދަން ޑިޒްނީން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް އަނެއްކާ ވެސް ފިލްމެއް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ. މި ފަހަރު ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމެއްގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-19 07:02:19
މެސީގެ ދެ ގޯލާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން ލީގު ހުޅުވައިފި
ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 19) - ލިއޮނަލް މެސީގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ޑިޕޯޓިވޯ އަލަވެސް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ތަށި ދިފާއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ފަށައިފި އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-19 06:43:24
އުޟްޙިޔާ ކަތިލުމުގައި ބަލަން ޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތައް
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: ” الأُضْحِيَةُ ” ‘އުޟްޙިޔާ’ އަކީ އަޟްޙާ ޢީދުގައި މާތް ﷲ އާއި ކުށްތަން ވުމަށްޓަކައި ކަތިލެވޭ ނާމް ސޫތްޕެވެ. އަޟްޙާ ޢީދުގައި އުޟްޙިޔާ ކަތިލުމަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނާއި
ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-08-19 06:25:06
ރޮނާލްޑޯގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ޔުވެންޓަސް ފަހު ވަގުތު މޮޅުވެއްޖެ
ވެރޯނާ (އޮގަސްޓް 19) – ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށް ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެ ޓީމަށް ކުޅެދިން ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ކިއޭވޯ ވެރޯނާ އަތުން ފަހު ވަގުތު 3-2 އިން ޔުވެންޓަސް
މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-19 06:24:26
ޗެލްސީ އަތުން ބަލިވެ އާސެނަލަށް އިތުރު ހިތްދަތިކަމެއް
ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 19) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެޗު ނިމެން ނުވަ މިނިޓަށްވެފައި ވަނިކޮށް މާކޮސް އަލޮންސޯ ވައްދާލި ގޯލުން ޗެލްސީން 3-2 އިން ވާދަވެރި އާސެނަލް ބަލިކޮށްފި އެވެ. އާސެނަލްގެ ކޯޗުކަމާ
މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-19 05:52:56
ސްޕެނިޝް ލީގު: މެސީގެ ދެލަނޑުން އަލަވޭސް ބަލިކޮށް ބާސާ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީ ކާމިޔާބުކުރި ދެލަނޑުން ޑިޕޯޓިވޯ އަލަވޭސް ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާއިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފިއެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު އަލަވޭސްއާ ވާދަކޮށް ބާސާ އިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-08-19 04:32:34
އިޓާލިއަން ލީގު: ރޮނާލްޑޯ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ޔުވަންޓަސްއަށް ހަނި މޮޅެއް
އިޓާލިއަން ލީގުގައި ޔުވަންޓަސްގެ ޖޯޒީގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ޔުވަންޓަސް ހަނިގޮތަކަށް މޮޅުވެއްޖެއެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މިމެޗު ޗީވޯ ވެރޯނާއާ ވާދަކޮށް ޔުވަންޓަސް އިން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-08-19 04:19:09
ޕްރިމިއާ ލީގު: އާސެނަލްގެ މައްޗަށް ޗެލްސީ ކުރިހޯދައިފި
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލްގެ މައްޗަށް ޗެލްސީ ކުރިހޯދައިފިއެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އާސެނަލްގެ މައްޗަށް ޗެލްސީ ކުރިހޯދީ 2-3 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ޗެލްސީގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މިމެޗުގައި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-08-19 04:19:03
ކެނޑިޑޭޓުންނާއި ރަނިންމޭޓުންނަށް ސެކިއުރިޓީ ދޭން ފަށައިފި
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ކެންޑިޑޭޓުންގެ ރަނިންމޭޓުންނަށް އެމްއެންޑީއެފުން ސެކިއުރިޓީ ދޭން ފަށައިފިއެވެ. އަންނަ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-08-19 03:13:56
ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓުންނާއި ރަނިންގ މޭޓުންނަށް ސެކިއުރިޓީ ދެނީ
އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންނާއި ރަނިންގ މޭޓުންނަށް މިއަދު(އާދީއްތަ) ދުވަހުން ފެށިގެން ސެކިއުރިޓީ ދޭން ފަށާނެކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-08-19 02:53:41
ސަރުކާރެއް ހިންގާނެގޮތް އަދި ހިންގަންޖެހޭނެގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ: އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހް
ސަރުކާރެއް ހިންގާނެގޮތް އަދި ހިންގަންޖެހޭނެގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައި ގަންނަވާކަމަށް، ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވީޓީވީއަށް ދެއްވި ޚާއްސަ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-08-19 01:48:55
ކުރީގެ މެންބަރު އަހުމަދު އަބުދުﷲގެ މުވައްޒަފަކު ރަހީނުކޮށް ފައިސާތަކެއް ފޭރިގެންފި
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ނައިބު އަދި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އަބުދުﷲ ހިންގަވާ އޮފީހަކަށް ބަޔަކު ވަދެ، އެ އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުއައްޒަފެއްގެ ރަހީނުކޮށް 36،500 ރުފިޔާއާއި،
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-08-19 00:29:50
ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެކިއުރިޓީ ދޭން ފަށައިފި
ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ރަނިންމޭޓުންނަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެކިއުރިޓީ ދޭން ފަށައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފްގެ އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިސަރު އިބުރާހިމް އާޒިމް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-08-19 00:14:09
މޭޑޭގެ ގައިދީއެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ ފަރުވާދެނީ
2015 ވަނަ ދުވަހުގެ މެއި މަހު އެއްވަނަ ދުވަހު ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާގައި ހައްޔަކުކޮށް ޖަލަށްލާފައިވާ ޒުވާނެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން އެބަ ގެންދެއެވެ. އެނގިފައިވާ
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-19 00:03:13
ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ހައްޖުވެރީންގެ ޚިދުމަތަށް ސައުދީ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރު
މިނާ، މައްކާ (18 އޯގަސްޓް) - ގާތްގަނޑަކަށް ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ހައްޖުވެރީން މާދަމާ މިނާއަށް ޖަމާވާނޭ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު، އެ ހުރިހާ އެންމެނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުގެ ހައްޖާގުޅުންހުރި
ސަން.އެމްވީ - 2018-08-18 23:50:51
ފުރުންލަސްވި ހައްޖުވެރިން ފުރައިފި
މިއަހަރު ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް އިތުރަށް ލިބުނު ކޯޓާގެ ތެރެއިން ހައްޖަށް ދިއުމަށް ހަމަޖެހުނު 400 މީހުން މިއަދު ފުރައިފިއެވެ. ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލިބުނު 1000 ކޯޓާގެ ތެރެއިން 900 ކޯޓާ
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-18 23:39:46
ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ރަނިންމޭޓުންނަށް ސެކިއުރިޓީން ދޭންފަށައިފި
މިއަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެބޭފުޅުންގެ ރަނިންމޭޓުންނަށް އެމްއެންޑީއެފުން ސެކިއުރިޓީ ދޭންފަށައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުންބުނީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ރަނިންމޭޓުންނަށް
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-18 23:23:44
އަހުމަދު އަބްދުﷲގެ މުވައްޒަފަކު ބަނދެ، ފައިސާތަކެއް ފޭރިގެންފި
އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު އަހުމަދު އަބްދުﷲގެ އަމިއްލަ އޮފީހުން ފައިސާތަކެއް ފޭރިގެންފި އެވެ. އެމްޑީޕީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ރޭގެ ވަގުތެއްގައި، އަހުމަދު ޢަބްދުﷲގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތް
ސަން.އެމްވީ - 2018-08-18 23:20:23
މޭޑޭގެ ގައިދީއަކު ހާލުދެރަވެގެން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެނީ
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މޭޑޭ ފާހަގަކުރަން 2015 ވަނަ އަހަރު ކުރި މުޒާހަރާގައި ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން ކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ހާލު ދެރަވެގެން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ. އައިޖީއެމްއެޗްގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-18 23:14:50
ކެނޑިޑޭޓުންނާއި ރަނިންމޭޓުންނަށް ސެކިއުރިޓީ ދޭން ފަށައިފި
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ކެންޑިޑޭޓުންގެ ރަނިންމޭޓުންނަށް އެމްއެންޑީއެފުން ސެކިއުރިޓީ ދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. އިންތިހާބުގެ ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވަނީ، އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާ
ސަން.އެމްވީ - 2018-08-18 22:35:24