×
މައި ސަފުހާ
ކޮވިޑް-19: ދުނިޔެއަށް ބޮޑު ބަދަލެއް، އާ އާދަތަކެއް!

ޒަމާނާ އެކު ބައެއް ސަގާފަތްތައް ވެސް ފަސްދީ ދިޔަ ނަމަވެސް، ރޯދަ މަހަށް މަރުހަބާ ކިޔަން އެވާ ތައްޔާރީތަކަށް ކުޑަ ވެސް ބަދަލެއް ނާދެ އެވެ. ރޯދަ މަހަށް ކުޑަތަން ވަމުން އަންނަ އިރު، އާދައިގެ މަތިން އެންމެން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 09:39:07
ޓެކްސީތައް ހުއްޓި ޑްރައިވަރުންގެ ޖީބު ހުލިވަނީ!

މާލޭގައި 25 އަހަރު ހޭދަކޮށް، ޓެކްސީ ދުއްވާތާ 20 އަހަރު ވީ އިރު ވެސް، މިވަރުގެ ކަމަކާ ހަސަން އަލީ (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) އަށް ދިމައެއް ނުވެ އެވެ. މީގެ ކުރިން ހެނދުނު ހަތެއް ޖަހާއިރު ޓެކްސީ އަށް އަރާއިރު އެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 08:21:07
ޓޮޓެންހަމުން މޮރީނިއޯ ގެނައީ އިންޒާގީ ނުލިބުމުން: ރިޕޯޓް

ލަންޑަން (މާޗް 31) - މި ސީޒަނުގެ މެދުތެރެއިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އިން އެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ހަމަޖެއްސީ ލާޒިއޯގެ ކޯޗު ސިމޯނޭ އިންޒާގީ ނުލިބުމުން ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ގިނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-31 12:57:51
އެންމެ މީހެއްގެ ދުލުން، މި ހިތްދަތި މަންޒަރު

އާންމު ދުވަހެއް ނަމަ މުހައްމަދު އަމީން ރޭ ފަތިހު ގާތްގަނޑަކަށް 5:00 ހާ އިރު ހުންނާނީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި، އިރުގެ ފުރަތަމަ ދޯދިތަކާ އެކު ނައްޓާލާ ޓީއެމްއޭގެ ބޯޓުފަހަރުން ރިސޯޓްތަކަށް އުދުހޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-31 11:46:05
ބިރެއް ނުފިލާ، މުހިންމީ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން

ކިރިޔާ ކަމެއް ދޫކޮށްލެވިއްޖެ ނަމަވެސް ގޯހުން ހިނގައިދާނެ އެވެ! ކަރަންޓީންގައި ތިބި އިޓަލީގެ ދެ މީހަކު، ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ އައުމުގެ ކުރިން ރާއްޖެ އިން ފުރުވާލުމަކީ، މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ ބޮޑު ގޯހެވެ. އަދި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-30 09:46:52
ކޮވިޑް-19: ގޭގައި ކަރަންޓީނު ކުރެވުނު މީހުން ވެސް ކިރިޔާ އަލާމާތެއް ފެނުނަސް ރިޕޯޓުކުރައްވާ: ޑީޖީ މައިމޫނާ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަމުން ގެންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ކުރީން ގޭގައި ކަރަންޓީނު ކުރެވުނު މީހުންވެސް ބަލީގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެނުނަސް އަވަހަށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-03-28 00:09:36
ވެކްސިން އެބަހުރި، ފަރުވާ އެނގޭ އެކަމަކު ދުވާލަކު 25 ހާސް މީހުން މަރުވާ ބައްޔެއް!

މުޅި ދުނިޔެ މިވަގުތު ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިމިވަނީ، ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން، އެބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެޅިފައިވާ އެކިއެކި ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. ވައިގެ ދަތުރާއި އެއްގަމު ދަތުރުތައް ހުއްޓި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-27 00:32:11
ކޮވިޑް-19: ކޮލަމްބޯގައި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 25) - ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސްރީ ލަންކާގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކާފިއު، ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯ އާއި ގަމްޕަހާ އަދި ކަލުތަރަ ޑިސްޑްރިކްޓުގައި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-25 16:32:38
މިވަގުތަށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށް ކޮށްދެވޭނެ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ބޯޑަރ ކްލޯސް ކުރުން- ޖިހާދު

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ފިޔަވަޅުތައް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ހަރުދަނާކުރަމުން ގޮސް، ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ ޓޫރިސްޓުން ފިޔަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް، ސަރުކާރުން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-25 15:10:36
ޕްރިމިއާ ލީގު ކެންސަލްކުރަން މެޖޯރިޓީ ދެކޮޅު: ރިޕޯޓް

ލަންޑަން (މާޗް 25) - ހަލުވިކަމާ އެކު ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާ ހެދި މެދުކަަނޑާލާފައިވާ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު އެއްކޮށް ކެންސަލްކުރަން މެޖޯރިޓީ ކްލަބްތަކުން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-25 12:37:17
މިއީ ހިމޭން ވަގުތުކޮޅެއް، ހިންދެމިލާކަށް އަދި ނުވޭ؟!

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ތިބެވެނީ ވެދާނެ ތޫފާނެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް ހިމޭން ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ވެސް،" ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ދާދި ފަހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި، ސަރުކާރުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-25 09:29:47
އެންމެންނަށް ވެސް އުނދަގޫ، ދަތި ދުވަސްތަކެއް

ކުރިން ގެންގުޅުނު ގިނަ އާދަތަކެއް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ވަގުތު އައިސް ޖެހިއްޖެ އެވެ. ކޮރޯނާވައިރަސްއާ އެކު މުޅި ދުނިޔެ ހުއްޓުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ. ކުއްލިއަކަށް އަހަރެމެންގެ ރިސޯޓްތައް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-23 09:50:45
އަޅުގަނޑުމެން ގުޅަންދެން ނުތިއްބަވާ، އަމިއްލައަށް ރިޕޯޓު ކުރައްވާ: މަބްރޫކް

ދަރުބާރުގޭގައި މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހަކާ ނުވަތަ ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓެއް ވެފައިކަމަށްވަނަމާ އެކަމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-03-22 23:03:04
ފެލައިނީއާ ބައްދަލުވި އެންމެން އަވަހަށް ރިޕޯޓްކުރަން އެދެފި

ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރުމަށް ފަހު މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާ އަށް ދިޔަ ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބެލްޖިއަމްގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މަރުއޯން ފެލައިނީއާ ކޮންޓެކްޓްވި އެއްވެސް މީހަކު ހުރި ނަމަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-22 22:40:15
ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހާ ހިނަވައި ކަފުންކޮށް ކަށުނަމާދު ކުރާނެ ގޮތް!

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް 19) ފަދަ ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހާ ހިނަވައި ކަފުންކޮށް ކަށު ނަމާދު ކުރާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑަށް އައިސްފައިވާ ސުވާލެއްގެ ޖަވާބުގައި ދަންނަވަމެވެ. އިސްލާމްދީނުގައިވާގޮތުން

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-03-22 17:39:02
އދ.ގެ ސުލްހަ ބަލަހައްޓާ އޮޕަރޭޝްތަކުގައި މަކަރާއި، ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަ ބޮޑު: ރިޕޯޓް

އދ.ގެ ސުލަހަ ބަލަހައްޓާ ސިފައިންގެ ބަޔަކު ޑިމޮކްރެޓިކް ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮންގޯގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ އދ. ގެ ސުލްހަ ބަލަހައްޓާ ފައުޖުތަކުން ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި މަކަރާއި، ޖިންސީ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-03-22 14:40:52
ކޮވިޑް 19 އަކީ މަރުގެ ރަނގަބީލެއް ނޫންކަން އެބަ އެނގޭ

ކޮވިޑް-19 އަކީ އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅަށް ފޮނުއްވި "މަރުގެ ރަނގަބީލެއް" ނޫންކަން ﷲ އިރާދަފުޅާ އެކު ފެނި، ހާމަވަމުން އެބަ ދެ އެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ހަނގުރާމައާ ކުރިމަތިލައި އޭގެ ބިރުވެރިކަމުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-22 12:19:16
ލޭހަދިޔާކުރުން: ކޮންފަދަ ބޮޑު ޞަދަގާތެއްތޯ

ލޭ ހަދިޔާކުރުމަކީ މީހެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަދަގާތެވެ. ރާއްޖޭގައި ތެލަސީމިއާ ބަލީގެ ކުދިން ވަރަށްގިނައެވެ. އެކުދިންނަކީ ގަވާއިދުން ލޭ ބޭނުންވާ ކުދިންނެވެ. ހަމައެހެންމެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-21 13:41:58
ނަސޭހަތް: ޤުރުއާނާއި މެދު ވިސްނާ ފިކުރު ކުރުން

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ އިންސާނުންގެ ޢިލްމާ ޙިލްމުވެރިކަން އިތުރުވެ ސހުނަރާ ފަންނުގައި ކުރި އަރާ ތަޙްޒީބާ ތަރައްޤީއާ ތަމައްދުނުގައި މިއަދު އިންސާނުން ވަނީ ނުހަނު ބޮޑު ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައެވެ.

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-03-21 13:26:01
މިހާރު މި އޮތް ހާސްކަމުން އަރައިގަންނާނީ ކިހިނެއް؟

މުޅި ދުނިޔެއާ އެކު ރާއްޖެ ވެސް މިވަނީ ހާސްކަމެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ބާރު ފެތުރުންތަކާ އެކު މުޅިންހެން އުޅެން ޖެހިފައި މިވަނީ ބިރެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. މިއީ އެންމެންގެ ވެސް ހާލެވެ. ނަފްސާނީ އެކި ބަލިތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-20 11:37:56
އެންމެ ގޯސްވިޔަސް ތަދުމަޑުކަމެއް އައުން ނާދިރު: ވިޔަފާރިވެރިން

އެންމެން ވެސް މުދާ ގަނެ ފޮރުވަނީ އެވެ؛ އެހެންވެ، މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަ ދެއްކެވި ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ވަރުގަދަ ވިޔަފާރިވެރިންނާ އަޅުގަނޑު ކުރި އެއް ސުވާލަކީ، މި ހާލަތުގައި ތި ގޭގައި ކާބޯތަކެތީގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-19 08:40:33
އެންމެންނަށް ކުލި ކުޑަކޮށްދެވިދާނެބާ؟

ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ދިވެހި އިގުތިސާދަށް ނޭދެވޭ އަސަަރުކޮށް އެކަމުގެ އަސަރު އާންމުންގެ އާމްދަނީއަށް ކޮށްފާނެތީ މާލޭގެ ބައެއް ގެތަކުގެ ވެރިން ވަނީ ކުލި ކުޑަކޮށްދޭން ފަށައިފައެވެ.ނަމަވެސް މިކަމާއި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-18 12:58:58
ވައިރަހުގެ ނުރައްކާ އެންމެ ބޮޑު އޭރިއާގެ ތެރޭގައި ކޮލަމްބޯ ހިމެނޭ

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 18) - ސްރީ ލަންކާގައި ކޮވިޑް-19 އަށް އެންމެ ނުރައްކާ ބޮޑު އޭރިއާތަކުގެ ތެރޭގައި ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯ ހިމެނޭ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ. ޕަބްލިކް ހެލްތު އިންސްޕެކްޓާސް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-18 11:19:57
ބަދަލުކުރަންވީ އާދަތައް، ދޫކޮށްލަންވީ ބޯހަރުކަން

ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް އިއުލާން ކުރަން ޖެހުނީ އާދައިގެ ބަލިމަޑުކަމަކާ ގުޅިގެނެއް ނޫނެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރިގެން ގޮސް، ބައިނަލްއަގްވާމީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-18 08:48:21
ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން އަޒްހަރުގެ ބަޔާނުގައިވާ މުހިންމު ކަންކަން!

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އިސްލާމީ އިދާރާތަކުން ދަނީ ބަޔާންތައް ނެރެމުންނެވެ. ދީނީ ގޮތުން އިރުޝާދު ދިނުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ނިންމުންތައް ދަނީ ނިންމާ އާންމުކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އަޒްހަރުގެ ބޮޑެތި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-03-17 15:50:46
ކޮވިޑް-19: ބޭނުންވަނީ އަވަސް ނިންމުންތަކެއް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް އަރާ ތޮޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވާނީ ވިޔަފާރިވެރިންނަށެވެ. ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ކުރާ އަސަރު، ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން ކުރާނީ އާންމުންނަށެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-17 13:37:39
ވިޔަފާރިތައް ބަނގުރޫޓު ވިޔަދީގެންް ނުވާނެ، ފިޔަވަޅު އަޅާ!

ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ވެސް ތިބީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވެފަ އެވެ. އެންމެން ވެސް ތިބީ ހާސްކަމެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. ވަޒީފާގެ ބިރުވެރިކަން މި ވަނީ އިންތިހާ އަށް ބޮޑުވެފަ އެވެ. އަންނަ މަހު ވެސް މުސާރަ ކުޑަ ނުކުރާނެ ކަމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-17 12:12:00
ކޮވިޑް-19: ފަރުދީ ޒިންމާގައި އެ ދައްކަނީ ނަމޫނާ!

ގއ، ކޮނޑޭއަށް މިހާރު ހިނގައްޖެ ނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަޅައިގަންނާނީ އެ ރަށު އަތިރިމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި އަތް ދޮންނަ ތައްޓެވެ. އަތިރިމަތީގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި، ރަށަށް އަރާފައިބާ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-17 09:00:08
މުޞީބާތުގެ ވަގުތުގައި ތަކުބީރާއެކު ރަށުތެރޭގައި ހިނގުން – ކޮން ކަހަލަ ކަމެއް؟

މިހާރު ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންމިދާ ކޮވިޑް19 އިން ރައްކާތެރި ވުމަށް އެދި ދާދި ފަހުން މިވަނީ ކ.ހުރާ ގައި ތަކުބީރާއި އެކު ރަށުތެރޭގައި ހިނގައިފައެވެ. މިކަމަކީ ކުރިން ރާއްޖޭގައި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-03-16 20:30:16
ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމަތް ފެނުމުން ކުރެވޭ ޓެސްޓު

ހުންގަދަވެ ނޭވާލާން އުނދަގޫވެ ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭފަދަ އަލާމާތެއް ބަލިމީހާގެ ކިބައިން ޑޮކްޓަރުންނަށް ފާހަގަ ވާނަމަ ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޓެސްޓުކުރެވޭނެއެވެ.ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރުމަށް ހަމަ އެހެން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-15 13:29:17