×
މައި ސަފުހާ
މަދު ބައެއްގެ މަންފާއަށްޓަކައި ފަރުތައް މަރާލަން ވެސް އޯކޭ؟

ދުނިޔެ ހޫނުވުމާއި މޫސުމީ ބަދަލުގެ އަސަރު ދުވަހުން ދުވަހަށް ގޯސްވަމުން ދާއިރު ރާއްޖެއަށް ކުރިއަށް އޮތީ ބަނަ ދުވަސްތަކެއް. ގުދުރަތީ ނިޒާމުތައް ހިމާޔަތްކޮށް، ގައުމު ވިލުންވެރިކުރަން މަޖުބޫރުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-29 06:30:00
އަބްދުއްރަހީމް ސާބިތުކޮށްދެއްވަނީ ސިޔާސީ ތޫނުފިލިކަން

ސިޔާސީ ތަޖުރިބާ އާއި ކުރިމަގު ލަފާކުރަން އެނގުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރިޔާސަތަށް އަބްދުއްރަހީމަށް ވަޑައިގެންނެވުނީ އެ ސިފަތައް ފުރިހަމަވެގެން

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-28 12:41:39
އާ މަޖިލިސް: ބޮޑު ބާރަކާ އެކު ވައުދުވަނީ ނަމޫނާ ހިދުމަތަކަށް

ރާއްޖޭގެ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މިއަދު ފަށާއިރު ރައްޔިތުން ވަނީ ވެރިކަން ކުރާ ޕީއެންސީއަށް ސުޕާ މެޖޯރިޓީ ދީފައި. ދެން އޮތީ އެ މެޖޯރިޓީގައި މަސައްކަތްކުރުން

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-28 05:57:27
ރިސޯޓު ލީގު 2024: ކުއާޓާގައި ވަރުގަދަ މެޗުތަކެއް، ސެމީ އަށް ދާނީ ކޮން ޓީމުތަކެއް؟

ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ސިނާއަތަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތެވެ. ހަމައެހެންމެ، ރާއްޖޭގައި އެންމެ މަގުބޫލު، އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ކުޅޭ،...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-28 05:05:29
ގަދަ ވަޔާއި ކަނޑުގައި މި މީހުންގެ އާދަޔާހިލާފު ހިތްވަރެއް

ކަނޑު ގަދަވެ މޫސުން ގޯސް ދުވަސްވަރެއް ނަމަ ސީޕްލޭން ޕައިލެޓުންނާއި ކްރޫއިން ކުރަން ޖެހިފައި އޮންނަނީ ވަރަށް އުނދަގޫ އަދި އެހާމެ ނުރައްކާ ދަތުރެއް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-27 08:32:04
ކޮލަމްބިއާއިން ފަލަސްތީނުގައި އެމްބަސީއެއް ގާއިމުކުރަން އިއުލާންކޮށްފި

ކޮލަމްބިއާއިން ފަލަސްތީނުގައި އެމްބަސީއެއް ގާއިމުކުރަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ކޮލަމްބިއާގެ ރައީސް ގުސްޓާވޯ ޕެޓްރޯ، ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ކޮލަމްބިއާގެ އެމްބަސީއެއް ގާއިމް...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-23 15:13:34
ކުރީ ސަރުކާރުން ގޮސް ތަޅެއް ނާޅުވާ، އެކަމަކު މި އޮތީ ފުނޑާލާފައި

އެންސިސްގެ ފެކްޓަރީއަކީ ދިވެހި މަސްވެރިކަމަށް އެ ކުންފުނިން ދުށް އެންމެ ބޮޑު އެއް ހުވަފެން. އެކަމަކު ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އެންމެ ނިންމެވުމަކުން ތަން ޖެހުނީ ވަގުތުން ބަންދުކުރަން

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-23 09:44:08
ވަގުތު ޔޫރޯ ފޯރި: ހަންގޭރީ

އަންނަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ޖަރުމަނުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ފާހަކޮށްލެވޭ މުބާރާތެކެވެ. ޔޫރަޕްގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ރަސްކަމަށް އައުމަށް ޔޫރަޕްގެ ހުރިހާ ޓީމަކުން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-22 21:22:05
އޮރެންޖެ އެލާޓްތައް ގިނަވެއްޖެ؛ މިއައީ ކޮން ބަދަލެއް؟

މެޓް އޮފީހުން ބުނާ ގޮތުގައި އާދަޔާ ހިލާފަށް މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ކަންކަން މި އަންނަނީ އިތުރުވަމުން؛ އެކަމަށް ދިރާސާއެއް ވެސް ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-22 15:00:05
ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުން އިދާރީ ހުސްކަމެއްގައި ތާށިވެފައި؟

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އާއްމު ބޮޑެތި ގިނަ ބަލިތަކަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ގިނަ ފަރުވާތައް ރާއްޖެއިން އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުލިބޭ. އެފަދަ ފަރުވާތައް ދިނުމުގެ އުސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ހަދާފައި ނެތުމަކީ އާ ހިދުމަތްތައް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-22 06:45:00
ގާނޫނުއަސާސީއަކީ ވެސް އޮޅުވާލުމެއް، ވެރިން ވީ 'މަކަރުވެރިންނަށް'

މީގެ 20 އަހަރު ކުރިން 'ހަވީރު'ގައި ޖެހި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ހާއްސަ ރިޕޯޓްތައް ފެނިފައި ހިތަށްއަރަނީ މިދިއަ 20 އަހަރު ސަރުކާރުތަކަށް މި ކުރެވުނީ ކީއްހޭ؟ ރާއްޖޭގެ ސީނިއަ އެއް ނޫސްވެރިޔާ އިސްމާއިލް ރަޝީދުގެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-21 12:29:49
މި ކޯރު ކެނޑީ ފެން ބޭރުކުރަން؛ ފެން ބޭރުވަނީ ރަށުތެރެއަށް

މަރަދު އާއި މަރަދޫފޭދޫގެ ބިން ހިއްކިއިރު ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި އަލަށް ހިއްކި ބަޔާ ދެމެދު ދިގު ކޯރެއް ވަނީ ކަނޑާފައި. އޭގެ ބޭނުމަކީ ވާރެ އާއި އުދަ އަރައިގެން ރަށުގައި ބޮޑުވާ ފެންގަނޑު ބޭރުކޮށްދިނުން

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-20 14:16:32
ރައީސީގެ ވަކިވެދިޔުން: ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ގެއްލުމެއް!

އިގްތިސޯދީ ގޮތުން ދަތި ހާލަތުގައި ތިބި ގައުމުތަކަށް އެހީވުމުގައި ފާއިތުވި މަދު އަހަރުތަކުގައި އީރާނުން ދައްކާފައިވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ނަމޫނާ...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-20 13:09:51
އީރާންގެ ރައީސް ދަތުރު ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ހެލިކޮޕްޓަރ ފެނުނުކަމަށް ބުނާ ރިޕޯޓުތައް ރެޑް ކްރެސެންޓުން ދޮގުކޮށްފި

އީރާންގެ ރައީސް ދަތުރު ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ހެލިކޮޕްޓަރ ފެނުނުކަމަށް ބުނާ ރިޕޯޓުތައް ރެޑް ކްރެސެންޓުން ދޮގުކޮށްފިއެވެ. ހެލިކޮޕްޓަރ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އީރާނުގެ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-20 01:46:52
ސާފު ފެން ތިއްކެއް ނޫން! އެއީ ފާހާނާގެ ފެން!

މަގު މައްޗަށް ފެން ފައިބާތީ ސިޓީ ކައުންސިލުން ގޮސް ބެލިއިރު އެއީ ގޭގެ ފާހާނާގައި ފެން ބޮޑުވާތީ ބޭރުކުރަމުން ދިޔަ ފެން

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-18 22:40:49
ތަރައްގީގެ ދުވެލި އަވަސް، މުއިއްޒުގެ އުންމީދީ ހަމަސް

ރާއްޖޭގައި ފެހި ގާނޫނު އަސާސީއަށް އަމަލު ކުރަން ފެށިފަހުން އަދި އެއްވެސް ވެރިކަމެއް ދެ ދައުރަކަށް ދެމިގެނެއް ނުދެ އެވެ....

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-18 14:46:13
ވިއްސާރައިގައި ގެއްލުން ލިބިގެން ރިޕޯޓްކުރީ ހަމައެކަނި އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫއިން: އެންޑީއެމްއޭ

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިގެން ރިޕޯޓްކުރީ ހަމައެކަނި އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫއިންކަމަށް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ، އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނެފިއެވެ. އެންޑީއެމްއޭއިން

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-18 13:15:19
ބީޖޭޕީ ގެ މުސްކުޅި އުކުޅު؛ މޯދީގެ އެންޓި މުސްލިމް ކެމްޕޭން

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ އިންޑިއާގެ ގުޖުރާތް ސްޓޭޓްގައި އޮރެންޖު ހެދުން އަޅައިގެން ތިބި ސަޕޯޓަރުންނާއި މިމަހުގެ ކުރީކޮޅު މުހާތަބު ކޮށް ވާހަކަ ދައްކަވަން ބޮޑު ވަޒީރު

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-15 12:05:36
ޑެންގީ ހުންޖެހިގެން މިދިޔަ މަހަށްވުރެ ދެގުނަ މިމަހު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ

ޑެންގީ ހުންޖެހިގެން މިދިޔަ މަހަށްވުރެ މިމަހުގެ މިހާތަނަށް ދެގުނަ އިތުރަށް މީހުން ރިޕޯޓުކޮށްފި އެވެ. މިއަހަރުގެ މާޗްމަހު ޑެންގީ ހުންޖެހިގެން...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-14 17:33:37
19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ އަލްވަދާއު: ޝުކުރާއި އުދާސްތަކުގެ އަޑުތައް

މިއީ، މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 92 އަހަރު ވީ ތާރީހުގައި 'އެންމެ މަސައްކަތްތެރި' މަޖިލިސް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-14 13:14:19
1445 ވަނަ އަހަރުގެ ހައްޖު ދަތުރަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރު!

ޙައްޖަކީ އިސްލާމްކަމުގެ ފަސްވަނަ ރުކުނެވެ. އެކަމަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް އުމުރުން އެއްފަހަރު ކުރުން ފަރުޟުވެގެންވާ އަޅުކަމެކެވެ. ޙައްޖަކީ، އޭގައި މުދަލުން ހޭދަކުރުމާއި، ހަށިގަނޑުން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-13 23:36:20
އޮފީހަށް ދިޔަޔަސް، ގެއިން އާމްދަނީ ހޯދިޔަސް، ދަރިން ބަލަން އިނަސް، ހުރިހާ މަންމައިންނަކީ ހަމަ "އެއްވަނަ"!

މައިންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މެއި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަސް "މަންމައިންގެ ދުވަހުގެ" ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެއެވެ. މިއަދު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މަންމައިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު،

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-12 21:03:07
ލޯބިވާ މަންމާއެވެ.

މަންމާއެވެ. މަންމަ އަކީ ރައްކާތެރި ކަމާއެކު އަހަރެން ދުނިޔެ އަށް ގެނެސް ދިނުމަށް، ތަޞައްވަރު ނުކުރެވޭހާ ބުރަޔާއި ވޭން އުފުލަމުން ދިޔަ ހިތްވަރުގަދަ މަންމައެވެ. އަހަންނަށް ޓަކައި އެތައް ރޭގެ ނިދި ނަގާލި

އެކި.އެމްވީ - 2024-05-12 15:00:19