×
މައި ސަފުހާ
ކޮލަމް ކޮށާރު - 23

ޖަރީކުޅައަކަސް ރަންކުލައިން ބޭރު ދުލިފަށް މަ ރީއްޗޭ ކިޔާ ލެންބިއަސް އޭގެ ފަށްފަށް ޙަރީމަށް އަމާން ވީ އަޅަން ކަރުގެ ފަށްފަށް ދަރީންނޭ ނުވައްދާށެ ހަރުފައިގެ ވައުފަށް ނޯޓު: މިއީ އާދަމް ޢަބަދުއްރަޙުމާން، ހއ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-06-24 20:43:47
ކޮލަމް ކޮށާރު - 22

ތާކިހާ ހެޔޮވަރު ވުމީ މީހާށަ އޮތް މޮޅު ހައިބަތެއް ތާކިހާ ބޮޑުވުން އެއީ ލޯ ފޮރުވިދާނެ މަލަމަތެއް ތޫނު ވަޅިއެއް ތޫނުކަން ނުދަތުން މިއީ ވެސް ދެރަކަމެއް ހޫނު އަލިފާނުން ފިހޭކަން ނޭނގުމީ މާދެރަކަމެއް ނޯޓު: މިއީ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-06-21 10:01:46
އެކަށީގެންވާ ވަގުތުގައި އެޓެންޑުވި ނަމަ މިޝްކާ ސަލާމަތް ކުރެވުނީސް: ރިޕޯޓު

އުމުރުން 10 އަހަރުގެ ފާތިމަތު މިޝްކާ މުހައްމަދަށް އެޓެންޑުވާން ޖެހޭ ފަރާތްތަކުން، ފަރުވާތެރިކަމާއެކު، އެކަށީގެންވާ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި އެޓެންޑުވި ނަމަ، އެކުއްޖާ ސަލާމަތް ކުރެވުނީސް ކަމަށް، އެ ހާދިސާގައި

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-20 15:30:54
އުމުރުން 18 އަހަރުވުމުގެ ކުރިން ކުރާ ކުށްތައް މީޑިއާގައި ރިޕޯޓު ނުކުރެވޭގޮތަށް އުސޫލު ހަދައިފި

އުމުރުން 18 އަހަރުވުމުގެ ކުރިން މީހަކު ކޮށްފައިވާ ކުށެއް މީޑިއާގައި ރިޕޯޓު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)އިން އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި, މިއަދުން ފެށިގެން އަމަލު ކުރަން ފަށައިފި

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-14 17:22:39
ކޮވިޑް-19: ސަމީއާ ވަކިވީ އަލަތު ދަރިފުޅު ލޮލަށް ވެސް ނުފެނި!

މިދިޔަ ރޯދަ މަހުގެ ތެރޭގައި ފ. ނިލަންދޫ، މޯނިންގްސަން ސަމީއާ އަހުމަދު (ސަންމެ) މާލެ ގެނައީ "ބްލީޑް" ވަމުންދާތީ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށެވެ. މާލެ ގެނެސް ދެ ދުވަހެއް ވަރު ވަންދެން އެޑްމިޓްކޮށްގެން އައިޖީއެމްއެޗްގައި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2021-06-14 17:16:40
ކޮޕަ އެމެރިކާ 2021: އެކުއެޑޯގެ މައްޗަށް ކޮލަމްބިއާ ކުރި ހޯދައިފި

ދެކުނު އެމެރިކާގެ ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޯޅަ މުބާރާތް ރޭ ފަށާފައިވާއިރު، ގުރޫޕް ބީގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ ކޮލަމްބިއާ އާއި އެކުއެޑޯ އެވެ. މިއަދު ކުޅުނު މި މެޗުން އެކުއެޑޯގެ މައްޗަށް ކޮލަމްބިއާ

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-14 10:39:02
ކޮލަމް ކޮށާރު - 21

ގަސްދު ކުޅައަސް މަގުހިނގަން ގައިގާ ތިބާ ހުރި ބާރަކަށް ދަސްކުރާށޭ ބަސްބުނަން ގޭގައި ތިބާ ހުރި ބާރަކަށް އިސްކޮޅެއް ނޫން ފެންނަ ދިގުދިގު ހިޔަނި އެއަކީ ދެދަޅައަށް ވިސްނުމޭ ރަނގަޅީ ތިމާ ހުރި ރޫފައާ އެކު އިސްކޮޅަށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-06-14 09:51:44
ދުނިޔޭގައި ފަގީރުންގެ ޢަދަދު މިއަހަރު 75 މިލިއަނަށް އަރާނެ: ރިޕޯޓު

ދުނިޔޭގައި ފަގީރުންގެ ޢަދަދު މިއަހަރު 75 މިލިއަނަށް އަރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ. ވަރލްޑް އެމްލޯއިމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް އައުޓްލުކްސް އާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުގައި ވަޒީފާނެތް މީހުން އިތުރުވުމާއި

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-12 07:33:36
ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ތެރޭ އަރަބިއްޔާ އިމާރާތް ތަޅާލަން ޖެހޭނެ: ރިޕޯޓް

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލު އިމާރާތް ކުރިއަށް އޮތް 3-5 އަހަރުގެ ތެރޭ ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ސްކޫލުގެ އިމާރާތުގެ އިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުންފުނިން އެކުލަވާލާފައިވާ އިިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-10 13:27:20
މިޝްކާ މަރުގެ ތަހުގީގުގެ ފުރިހަމަ ރިޕޯޓު އަންނަ ހަފްތާ ލިބޭނެ: ނަސީމް

ކޮވިޑް19ގައި މަރުވި އުމުރުން 10 އަހަރުގެ ފާތިމަތު މިޝްކާ މުހައްމަދުގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ފުރިހަމަ ރިޕޯޓު އަންނަ ހަފްތާ ލިބޭނެ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް އޮފީހުގައި

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-08 17:08:03
ކޮލަމް ކޮށާރު - 20

ތިމާއަށް އެނގޭހިނދު ތިމާ ހަޑި އެތެރެފުށް ދިމާކޮށް ކިޔަންވޭތަ އަނެކާގެ ފަތިފުށް ތިމާއަށް އެނގޭ ނަމަ ތިމާއަށް ވެވޭ ކުށް ދިމާކޮށް ކިޔާނޭތަ އަނެކާ ކުރާ ކުށް ނޯޓު: މިއީ އާދަމް ޢަބަދުއްރަޙުމާން، ހއ. އުތީމު ލިޔުއްވާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-06-07 18:21:13
މިޝްކާގެ މަރުގެ ރިޕޯޓު ހާމަކުރުން ލަސްވެއްޖެ

ފަރުވާދިނުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަން އެމްބިއުލާންސް އައުން ލަސްވެގެން ނިޔާވި ޢުމުރުން 10 އަހަރުގެ ފާތިމަތު މިޝްކާގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓުު ހާމަކުރުން ލަސްވެއްޖެ އެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-04 11:28:25
ކޮލަމް ކޮށާރު - 19

ތިޔަހެން މުލަންމާ ބޭރުފުށް ކޮށްގެން އަޑިންހެން ލޭ ހިލޭ ނިޔަތާ ހިތާ ޢަމަލާ ބަހާ ވާހެން ހަގީގަތް ދުރުހިލޭ ކިޔަކަސް ސަނާ ވަގުތީ ދުލުން ގޮތަކަށް ނުވާނޭ އަލިވިލޭ ފިޔަތައް ނުވާ ހުސްތަނޑުތަކެއް ހުރެގެން ކިޔޭނެތަ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-05-31 17:45:31
"މިހާރު"ގެ ރިޕޯޓުގެ މައްސަލަ ބެލުމަކީ މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް ހިޔަނި އެޅުން: އެޑިޓަރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސެކިއުރިޓީއާ ބެހޭ ގޮތުން "މިހާރު" ނޫހުން ލިޔުނު ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ މައްސަލަ ބަލަން އުޅުމަކީ މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-30 14:00:13
ކޮލަމް ކޮށާރު - 18

ތެދުމަގުން ފިޔަވަޅުއަޅާށޭ ނުކުމެވޭ ހިނދު ދޮރުތަކުން އެދުމަކުން ލޯނުހުޅުވާށޭ ހުސްއެކަނި މައިދާންތަކުން ހެނދުނަކަށް ފަހުގާ ހަވީރެއް އާދެއޭ ބުރުޖެހުމަކުން މިދެމެދުންނޭ ބާއްޖަވެރިކަން ހޯދެނީ ދިރިއުޅުމަކުން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-05-20 10:14:14
ކޮލަމް ކޮށާރު - 17

ކޮށްޓަކަށް ލައްވާ ހަދާ ހަޑި ޒާތަކުން މޮށްޓަވާނެ ކަމެއް ނެތޭ ދެން އަމްދަކުން އޮށްޓަރެއް ހުރިނަމަ ތިބާ ގައި ފުދުމަކުން ފޮށްޓަށޭ އޭނާގެ ދޭނީ އިސްކަމެއް އޮތް ދިނުމަކުން ނޯޓު: މިއީ އާދަމް ޢަބަދުއްރަޙުމާން،

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-05-17 08:52:42
އިޒްރޭލުން ޣައްޒާއަށް 40 މިނެޓުގެ ތެރޭގައި 450 މިސައިލް ފޮނުވާ: ރިޕޯޓު

އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާއަށް އަމާޒުކޮށް މިހާރު ދެމުންގެންދާ ޙަމަލާތަކުގައި 40 މިނެޓުގެ ތެރޭގައި 450 މިސައިލް ފޮނުވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އެ 40 މިނެޓުގެ ތެރޭގައި 150

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-05-15 06:21:35
ކޮލަމް ކޮށާރު - 16

ކުރަން ހެޔޮ ނުބައި ކަންކަމެއް ދަސްނުވަންޏާ ބިރެއް ނެތި މަޖާކޮށް އުމުރު ހޭދަވަންޏާ ވެރިން ތެދުމަގަށް މަގުހިފަން ބުނެނުދެންޏާ ދަރިންކޮޅު މިލޮބުވެތި ބިމުން ގެއްލިދާނޭ ނޯޓު: މިއީ އާދަމް ޢަބަދުއްރަޙުމާން، ހއ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-05-13 11:32:06
ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ 282 މީހުންގެ ނަމާއެކު މަޖިލީހުން ރިޕޯޓު އާންމުކޮށްފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު ކަމަށް އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ތުހުމަތު ކުރާ 282 މީހުންގެ ނަމާ އެކު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު އާންމުކޮށްފި އެވެ. އެ ލިސްޓާއި ރޭ ދައުރަވަމުން

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-12 16:18:09
ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓް އާންމު ކުރާ ގޮތަށް ރިޕޯޓް ކޮމިޓީއިން ފާސްކޮށްފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާއިން މަންފާ ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ ލިސްޓު ހިމަނައި އެ ލިސްޓު އާންމު ކުރާ ގޮތަށް ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ރިޕޯޓުން އެ މައްސަލަ ބަލައި މަޖިލީހުގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީއިން ހާމަކޮށްފި

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-12 13:42:20
ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓާއެކު ސަބް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ފާސްކޮށްފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓު ހިމެނޭގޮތަށް އަދި ކޮމިޓީއިން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެއް ހިމަނައި މަޖިލީހުގެ އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީއިން ރިޕޯޓު ފާސްކޮށްފި އެވެ. މިރޭ

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-12 02:14:23
އައިއީޑީ ހަރުކުރި ސައިކަލު ގެއްލިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައެއް ނުވޭ

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް، ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި އައިއީޑީ ހަރުކުރަން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސައިކަލް ގެއްލިގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ނުވާކަން "ސަން"އަށް ކަށަވަރުވެއްޖެ

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-08 22:07:34
އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުގައި ލަފާދޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން އަންގައިފި

އޮޓިޓާ ޖެނެރަލް ނެރުއްވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުގައި އިސްލާހު ކުރުމަށް އަންގާ ކަންތައްތަކާއި، އަޅަން ލަފާދޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ފިނޭންސްސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް އަންގަވައިފި

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 13:49:35
ކޮލަމް ކޮށާރު - 15

ތިމާގެ ނަފުސަށް ފިސާރި ތެދުވެރި ވެދާށެ މީހެއް ކަމަށް އަބުރުވެރި ދިމާވެދާ ހާލަކަށް އަސަރުހުރި ވެދާށެ ފުރިހަމަ މަގުން އެ ކެތްތެރި ޚިޔާނަތެއް ނަމަ ނުވާށެ ނަފުސަށް ވެދާ މަގުން މީހަކަށް ޣަދަރުވެރި ނިޔާމަ ދަތުރެއް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-05-06 12:52:48
ކޮލަމް ކޮށާރު - 14

މެދުވެރި ވާނޭ ފޮނި ހިތި ގޮތްތައް އެދުމުގެ ރުވަމުން ދާނޭ މަޅިތައް ބެދުމާ ދުރުހެލި ހޯދާ މަގުތައް ތެދުވެރި ހުޅުވާ! ނަފުސުގެ ދޮރުތައް ނޯޓު: މިއީ އާދަމް ޢަބަދުއްރަޙުމާން، ހއ. އުތީމު ލިޔުއްވާ "ކޮށާރު" ކޮލަމެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-05-03 13:41:52
ކޮލަމް ކޮށާރު - 13

ބޮޑުވުމުން ގޮނޑި ހުސްތަނޭ ބާކީވެފާ އޮންނާނެނީ ކުޑަވުމުން ގޮނޑި ނުފެތިފާ ކޮޅަށޭ ތިބާ ހުންނާނެނީ މަޑުވެ ހިތްތިރި ލިބުނު ގޮނޑިއޭ އެންމެ ހެޔޮވަރު ވާނެނީ ކަނޑުގެ ހުކުމެއް ބިންމަތީގައި ސުލްހައެއް ނުމެވާނެނީ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-04-29 12:36:16
ކޮލަމް ކޮށާރު - 12

މައިންނާ ބަފައިން ނަށް ގަދަރު ދީ އުޅޭށޭ ގައިން ހިއްލިއަސް ދައު އެ ޚިދުމަތް ކުރާށޭ ފައިންނާ އަތުން ދީ މަދަދު ގިނަ ހަދާށޭ ލެއިން ވެސް އަދާ އަގު ނުވާނޭ ހިތާށޭ ނޯޓު: މިއީ އާދަމް ޢަބަދުއްރަޙުމާން، ހއ. އުތީމު

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-04-26 12:19:59
ކޮލަމް ފޮޅުވަތް - ތިޔަ ވާހަކަ ފުރަތަމަ ދަންނަވާންވީ ރައްޔިތުންގެ އަރިހުގަ އެވެ.

އިއްޔެ ހަވީރު އަތަށް އަޅާލާފައިވަނިކޮށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުއްވި ސާފު ސީދާ، ސާދާ ޓެކްސްޓް މެސެޖެއްގައި އެމަނިކުފާނުގެ ހިތުގެ އެދުން ކަމަށްވާ ރައްޔިތުން

ސަން.އެމްވީ - 2021-04-19 15:23:49
ކޮލަމް ކޮށާރު - 11

ނުކާށޭ ދާދި ކުޑަ ކާއްޓެއް އަރާ ފަޅުރަށްރަށުން ކަންޏާ ބުނާނީ ކައިފިއޭ ކާއްޓެއް ބުނާ މީހުން ބުނާނެންޏާ ބިނީމާ ކާއްޓަކުން ނަމައީ އިވޭނެ އަޑެއއް ބޮޑަސް ކުޑަޔަސް ކުރީމާ ހަޑި ކުށެއް އެކަމަށް ލިބޭނެ ދުކެއް ބޮޑަސް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-04-19 13:05:01
ކޮލަމް ކޮށާރު - 10

ދުރާ ގާތަށް ބަލައިނުމެލާ އެހެން މީހުންގެ ތައްޕާހުން ކުރާ ޢަމަލޭ ދެނީ ވޭނާ ތުރާތައް ކަށަވަރުން އާހުން މުރާދުގެ ނޯވެއޭ ލަގަނެއް ކުރާ ދަތުރުން ތިމާ ޖާހުން ފުރާނަ އަށޭ ދެނީ ކެކުޅުން މިހެން ވީމާ މިތާ ދޭހުން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-04-15 10:29:30