×
މައި ސަފުހާ
މުއްތަލިބު މި ދައްކަވަނީ ކިހާ 'ކޮންކްރީޓް' ވާހަކަތަކެއް؟

އޭނާގެ ތަސައްވުރަކީ އެއްވެސް ރޭވުމެއް ނެތި ހަމަ ހުރެފައި މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގުމުގެ ބަދަލުގައި އިގްތިސާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ރައްޔިތުންނާއި ގައުމަށް ފައިދާވާނެ ތަރައްގީއެއް ގެނައުން

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-12-11 09:09:03
ތިނަދުއަށް ސިޓީއެއްގެ ނަން، ދެން މިއައީ ބޮޑު ހިޔާލު ތަފާތުވުމެއް

ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ ތިނަދުއަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދެއްވާފައި. އެކަމަކު ރަށު ކައުންސިލް ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވާނެތޯ، ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޭޔަރަށް ވާނެތޯއާ މެދު އޮތީ ސުވާލު

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-12-11 07:27:28
މަސްތުން ސާފު ރަށަކަށް ހެދުމަށް ފިޔޯރީ ރައްޔިތުން ވެސް ‘އާނބަސް’ބުނެފި

މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ހަރަކާތްތެރިވާ އެންޖީއޯ އެއް ކަމަށްވާ ‘ގިރިންދާ’ އިން އިސް ނަގައިގެން ތިނަދޫ ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރާ ގުޅިގެން ހުވަދު އަތޮޅުގައި ފަށާފައިވާ އައުޓްރީޗް ދަތުރު ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ

ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2023-12-10 16:29:57
ބޯހިޔާވަހި ކަމަށް އޮތް ހައްލު؛ "ފުށިދިއްގަރުފަޅު" މަޝްރޫޢަށް ހުރަސް އަޅަނީ ކީއްވެ؟

ފުށިދިއްގަރުފަޅު މަޝްރޫޢަކީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އެންމެ އުއްމީދީ އެންމެ ބޮޑު ތަސައްވުރެވެ. އެއީ މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހައްލެއް ގެންނެވުމުގެ ގޮތުން ހިންގަވާނެ އެންމެ ބިޔަ ބޮޑު މަޝްރޫޢެވެ.

ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-12-10 12:54:28
ކުޑަކުއްޖަކަށް ހަމަލާދިން ކަމަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައެއް ނުވޭ، އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައިވޭތޯ ބަލަނީ

ހުޅުމާލެ ސެންޓްރޯ މޯލްގައި ފުރާވަރުގެ ކުއްޖަކަށް ހަމާދީފައިވާ ކަމުގެ މައްސަލައެއް ރިޕޯކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުން މިހެން ބުނެފައި ވަނީ ހުޅުމާލެ ސެންޓްރޯ މޯލްގެ ތެރޭގައި ފުރާވަރުގެ(14

ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2023-12-10 11:14:16
ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ހޯދަން ބަޖެޓްގައި 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަހަން ޖެހުނީ ކީއްވެ!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ހޯދުމަށް 2024ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަހަން ޖެހުނީ ކީއްވެގެން ކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ. އެއީ އެތައް ސަތޭކަ އަހަރެއް ވަންދެން ދިވެހިންގެ

ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-12-10 09:10:39
ސިލްސިލާ ވާހަކަ: ރުހެވޭނީ ކޮން ހިތަކުން؟ (8)

" މި ސެމިސްޓަރގެ ޓެސްޓް އޮވޭ މާދަމާ! އަހަންނަށް މިރޭ ނޭނގެ ކިޔެވޭނެ ކަމެއްވެސް" ޖުމާ އެހެން ބުނުމާއެކު ޒާރާއަށް ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރާލެވުނެވެ. އޭރުވެސް މުއާޒް ހުރީ ވީ ގޮތެއް ނޭނގިގެން ޒާރާއާ ވާހަކަ ދައްކަން

ތިލަދުން.ކޮމް - 2023-12-10 08:32:28
މަސް އޮޑިފަހަރުން ސިޔާސީން ބާލަން ވެއްޖެ

ނުގަނެވޭނެ އަގަށް ވުރެ ބޮޑު އަގުގައި މަސް ގަންނަން ސަރުކާރުން ނިންމުމުން އޭގެ ގެއްލުން ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ބޮޑު

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-12-10 07:26:27
ގުދޯ ގުދޯ!

ރައީސް އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުގައި އަމީނީ މަގު ރަނގަޅު ފެންވަރަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އާރުޑީސީއިން ކުރަމުންދިޔައިރު އެ މަގުގައި ހުރި ބައެއް ގަސްތައް ކަނޑާތީ ކަންބޮޑުވުން އެންމެ ބޮޑަށް ފަޅުކުރެއްވި

ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-12-10 00:19:29
ރާއްޖެއާ ބެހޭ ތާރީޚީ ސަފުހާތައް- 9

ނަވާރަ ސަތޭކަ ފަންސާސް އަށްވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ދިވެހިރާއްޖެއިން ދިޔަ ތިން މީހުންގެ ވަފުދަކުން ގަން އައިލެންޑްގައި އަޅަމުންދާ ރޯޔަލް އެއާފޯސް (އާރުއޭއެފް) ބޭސްއާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮލޮމްބޯގައި ހުންނަވާ

އަދިވެސް.އެމްވީ - 2023-12-10 00:02:09
އަޖައިބެއް ފަހެ ނުވާނެތަ؟

އަންނަ އަހަރު އޮންނަ އިންޑިއާގެ ލޮކް ސަބާ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން އިންފްލޭޝަން ހުއްޓުވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެގޮތުން އެ ޤައުމުން ފިޔާ ބޭރުކުރުން އަންނަ މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް ހުއްޓާލަން ނިންމިކަން ވަނީ އިޢްލާންކޮށްފައެވެ.

ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-12-09 23:56:54
ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ވިދަމުންދާ އަލީ ސޯލިހަކީ ހިދުމަތްތެރި، އެންމެންނަށް ނަމޫނާއެއް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ތަރުޖަމާނު އަލީ ސޯލިހުއޭ ބުނުމުން ނުދަންނަ ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި ވަރަށް މަދުވާނެއެވެ. އޭނާއަކީ ތައުލީމީ ހަޔާތް ނިމުނު ފަހުން ރާއްޖެއަށް ގިން ޚިދުމަތްތައް ކޮށްދީފައިވާ ޙިދުމަތްތެރި ބޭފުޅެކެވެ.

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-12-09 23:08:16
ކަނާއަތުން ކަންކަށިމަތީ ޖަހާފައި، ވާއަތުން ފިރުމަނީ!

ސައުތް އޭޝިއަން އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ރީޖަނަލް ކޯޕަރޭޝަން (ސާކް)އަށް 39 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާޞަބަތުގައި، ސާކްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށާއި، ސާކްގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށާއި ސާކްއާ ގުޅިފައިވާ ހުރިހާ މުއައްޞަސާތަކަށާއި

ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-12-09 19:50:46
"ކޮލަމްބޯ ސެކިއުރިޓީ ކޮންކްލޭވް" ގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިނުވުމުން ފާޑުކިޔަނީ

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ބާއްވަމުން އަންނަ "ކޮލަމްބޯ ސެކިއުރިޓީ ކޮންކްލޭވް" ގެ ހަވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިނުވުމުން އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ފާޑުކިޔައިފިއެވެ.

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-12-09 17:36:33
"ކޮލަމްބޯ ސެކިއުރިޓީ ކޮންކްލޭވް" ގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިނުވޭ!

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ބާއްވަމުން އަންނަ "ކޮލަމްބޯ ސެކިއުރިޓީ ކޮންކްލޭވް" ގެ ހަ ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެ އިން ބައިވެރިނުވި ކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ. މި ބައްދަލުވުން

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-12-09 15:26:24
އާއިލީ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން

ފަރުދެއްގެ ދުޅަހެޔޮކަން ބައްޓަންކުރުމުގައި ޢާއިލީ ގުޅުންތަކަކީ މައިގަނޑު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗެކެވެ. އެއީ ފަރުދެއްގެ ހަޔާތުގައި ކުރިމަތިވާ ރަނގަޅު އަދި ނުރަނގަޅު ހާލަތުތަކުގައިވެސް އެންމެ ގާތް މަދަދުގާރެވެ.

މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-12-09 13:10:02
ޙަމާސްގެ ވަރުގަދަ ލީޑަރު ސިންވާރު: އިޒުރޭލުގެ މެއަށް ހެރިފައިވާ ތޫނު ކަނޑިއެއް

ޣައްޒާގައި ދިރިއުޅުއްވާ ޙަމާސްގެ އެންމެ އިސްވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޔަޙްޔާ އަލްސިންވާރަކީ ސިއްރުން ފުރިފައިވާ ޖެހިލުންކުޑަ ނުރައްކާތެރި ލީޑަރެކެވެ. ޣައްޒާ ހަނގުރާމައިގައި އިޒުރޭލަށް މި ވަގުތަށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-12-09 12:37:04
މޮރިޝަސްގައި ބޭއްވި ކޮލަމްބޯ ސެކިއުރިޓީ ޑައިލޮގް ރާއްޖެއިން ބޮއިކޮޓް ކޮށްފި!

މޮރިޝަސްގައި ބޭއްވި ކޮލަމްބޯގެ ސެކިއުރިޓީ ޑައިލޮގްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިނުވާ ކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ ވިއޮން އިން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކުން

ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2023-12-08 22:03:52
އަމްޖަދު ހުސައިން؛ ވެލިދޫ ދާއިރާއަށް ހިންގުންތެރި ފަހުރުވެރި ތަޢުލީމީ ދަރިއެއް

ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާއާއި ދަރިވަރުންތަކަކަށް ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދިނުމުގެ ކެތްތެރިކަމާއި، ސުކޫލުތައް ހިންގުމުގެ އިސްވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އުފުލި ބުރަ މައްސޫލިއްޔަތަށް ފަހު ނ. ވެލިދޫ އާހަމަ އަމްޖަދު

މުރާސިލު.އެމްވީ - 2023-12-08 15:05:41
އޭސީސީގެ ދިރާސާ ދައްކާގޮތުން ފާއިތުވި ތިން އަހަރު ރާއްޖޭގައި ކޮރޮޕްޝަން ދިޔައީ މައްޗަށް

ފާއިތުވެ ދިޔަ ތިން އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮރޮޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ދިޔައީ މައްޗަށް ކަމަށް އެންޓި ކޮރޮޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ދިރާސާއިން ދައްކައިފިއެވެ. “ނޭޝަނަލް ކޮރަޕްޝަން ޕަރސެޕްޝަން ސަރވޭ 2023”

ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-12-08 07:49:05
ކޮލަމްބޯ ސެކިއުރިޓީ ކޮންކްލޭވްގެ އެންއެސްއޭ ލެވަލްގެ ހަވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރި ނުވޭ

ކޮލަމްބޯ ސެކިއުރިޓީ ކޮންކްލޭވްގެ އެންއެސްއޭ ލެވަލްގެ ހަވަނަ ބައްދަލުވުން ފެށިިއިރު، މި ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިނުވާކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އިންޑިއާ، ސްރީ ލަންކާ މޮރިޝަސް، ބަންގްލަދޭޝް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-12-07 23:05:55
ނެލްސަން މަންޑޭލާ: ދެކުނު އެފްރިކާގެ ނަސްލީ ތަފާތު ނައްތާލެއްވި އިންގިލާބީ ލީޑަރު

ނެލްސަން މަންޑޭލާ (1918-2013) އަކީ 1994 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 1999 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ދެކުނު އެފްރިކާގެ ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުން އިންތިޚާބުކުރި ފުރަތަމަ ރައީސެވެ. އޭނާ ފާހަގަވެގެން ދިޔައީ ދެކުނު އެފްރިކާގައި

ނާރެސް.ކޮމް - 2023-12-07 21:47:27
ހިޔާގެ ވެރިން ބޭނުންވަނީ 'ހިލޭ'؛ ކުއްޔަށް ދެނީ ބޮޑު އަގުގައި

މެއިންޓަނެންސް ފީއާ އެކު ހިޔާގެ މަހު ކުލި 4،984ރ.އަށް އަންނަ ޖެނުއަރީން ފެށިގެން ކުޑަކުރާއިރު، ފްލެޓު ލިބުނު މީހުންގެ އަތުން ކުއްޔަށް ނަގައިގެން އުޅޭ މީހުންގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ އެއަށް ވުރެ އެތައް ގުނަ ބޮޑު

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-12-07 15:11:07
މިހާރު މިއޮތީ އެއްކަލަ ދުވަސްވަރާ ޖެހިފަ!

ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ހުއްދަލިބި، ގިނަ ޕާޓީ ހިމެނޭހެން ސިޔާސީ މައިދާން ރުކުރުވާލިފަހުން އެންމެ ވަރުގަދަ އަދި ބަދަހި ޕާޓީއެއްގެގޮތުގައި އޮތީ ދެ ވަނައަށް ރަޖިސްޓްރީކުރި މޯލްޑިވިއަން

ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-12-07 14:03:39
އެންމެ ނުރައްކާތެރި ޖަނަވާރަކީ ކޮބާ؟

އެންމެ ގިނައިން މީހުންނަށް ގެއްލުންދީ މީހުންގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާތެރި ޖަނަވާރަކީ ކޮބައިތޯއެވެ. ސައިޒުން ކިތަންމެ ކުޑަނަމަވެސް އެއީ ނުރައްކާތެރި އެއްޗަކަށް ވެދާނެއެވެ. އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަށް ބަލިފޯރުކޮށްދީ

ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-12-07 10:24:59
“ބޭބެ ސައިކަލް ފުހެނީތަ؟”

މާލެ ސިޓީގެ ކާނިވަލް ސަރަހައްދަށާއި، ހުޅަނގު ހާބަރުގައި ހުރި ފުޑްކޯޓްތަކުގެ ކައިރިން އެންމެ އަޅައިގަންނަ ކަމަކީ ސައިކަލް ފުހުމުގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ބިދޭސީންގެ ކަންތަކެވެ. ސައިކަލެއްގައި ކާނިވަލްގެ ގޭޓުން

ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-12-07 09:02:59
ސިލްސިލާ ވާހަކަ: ރުހެވޭނީ ކޮން ހިތަކުން؟ (7)

" ނޫން! އަޅުގަނޑު ނުދާނަން.. ބައްޕަ ނެތް ތަނެއްގައި އަޅުގަނޑަކަށް ނޫޅެވޭނެ" އަސަރާއެކު ޒާރާއަށް ބުނެލެވުނެވެ. އެއާއެކު ހިނިތުންވެލަމުން ވާހިދު ޒާރާގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލިއެވެ. " ނޫނޭ! ދަރިފުޅުގެ ދިރިއުޅުން

ތިލަދުން.ކޮމް - 2023-12-07 07:56:27
ރާއްޖެއަށް އެތެރެވި ވިހަ ބޭސް: ރަތުގެ އިންޒާރެއް، އާ ގޮންޖެހުމެއް

ރާއްޖޭގައި ވިއްކާ ކުޑަކުދިންނަށް ދޭ ސިޓްރިޒިން ސިރަޕަކުން ފެނިފައި ވަނީ ބޭސް ގަޑުބަޑުކުރަން އަޅާ އެންމެ ވިހަ ކެމިކަލްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޑީއީޖީ އާއި އީޖީ؛ އެ ދެ ކެމިކަލް ގިނައިން ހުރި ބޭހެއް ދެވިއްޖެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-12-07 06:09:23
ޖީއެމްއައިޒެޑްއެލް 'ވައްކަން' ރިޕޯޓު ނަޝީދު ތާށިކުރުމުގެ ތުހުމަތު

އެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ފަހު، މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ފާސްކުރީ މާޗު 2020ގައި؛ އެންމެ ފަހުން އެ ރިޕޯޓު ތަޅުމަަށް ހުށަހަޅައި ބަހުސްކުރުމަށް އެޖެންޑާކުރީ މިއަދުގެ ޖަލްސާއަަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-12-06 15:10:58
89,456 ރުފިޔާއަށް މިވީ ކިހިނެކޭ؟

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންތެރޭގައި ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ފިނިޝިންއަށް ޚަރަދުގެގޮތުގައި، ފްލެޓް ލިބުން ކޮންމެ މީހަކަށް 200،000 ރުފިޔާ ދެއްވާނެކަމަށެވެ. އަދި ވެރިކަމާ

ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-12-06 12:22:30