×
މައި ސަފުހާ
ލޯންޗަކުން ޖެހި ޓޫރިސްޓެއްގެ މުޅި ދިރިއުޅުމަށް ލޮޅުން، އެދެނީ ބޮޑު ބަދަލަކަށް!

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު 7 ގައި ހިނގި ހާދިސާއެކެވެ. ޗުއްޓީ ދަތުރެއްގައި ރާއްޖެ އައިސް އުޅުނު އުމުރުން 46 އަހަރުގެ ރަޝިއާގެ އަންހެނަކު އއ. ތޮއްޑޫ ބިކިނީ ބީޗު ސަރަހައްދުން ސްނޯކްލިން އަށް ފައިބައިގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-05 08:18:47
ކުޑަގިރި ހަގީގަތަކަށް: އުފާވެރި ހަނދާންތަކަށް މަރުހަބާ!

ކުޑަބަނޑޮހާ އެކު ފަނޑުވެގެންދިޔަ ހަފުތާ ބަންދުގެ ފޮނި ހަނދާންތައް އެނބުރި އައީ އެވެ. ދަތުރުދާން "ކުޑަ ބަނޑޮހެއް" ބޭނުންވެފައި ތިބި އެންމެންނަށް "ކުޑަގިރި"ން މަރުހަބާ އެވެ! ޕިކްނިކް އައިލެންޑް, ކުޑަގިރިއަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-05 08:10:44
ޒަމާނުގެ ހިރަފުސް ފޮޅާލައި އޮލިމްޕަހަށް ޒީނަތްތެރިކަން

އެއީ މީގެ 64 އަހަރު ކުރި އެވެ. ދުވަހަކީ 1959 ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުން 21 ވަނަ ދުވަހެވެ. މާލޭގެ ކުދިބޮޑު އެންމެންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަނީ އުފާވެރިކަމެވެ. އެ އެންމެންގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައި ހުރީ މަޖީދީ މަގުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-04 09:04:28
ނުވަ އަހަރުގައި އޯވަރީ ކެންސަރު: އާއިލާ ގޮތްހުސްވެފައި!

ނިދާފައި އޮއްވައި އާމިނަތު އަލީ އާދަމް (އާމި) އަށް ފަތިހު ކުއްލިއަކަށް ހޭލެވުނީ އާދަޔާ ހިލާފަށް ބޮޑަށް ބަނޑުގައި ރިއްސައި ކެތްނުކުރެވިގެންނެވެ. މަންމަ، އަޒީޒާ އަހުމަދާ އެކު ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ދިއުމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-04 07:00:55
ކެންސަރުން ނާދިޔާ ހޯދީ އާދަޔާ ހިލާފު ހިތްވަރެއް

މެލޭޝިޔާގައި އުޅެނިކޮށް ފުލް ބޮޑީ ޗެކަޕެއް ހެދިއިރު އުރަމަތީގައި ލަމްޕެއް އިނުމުން އިތުރަށް ޓެސްޓުކޮށް ޑޮކްޓަރުން ފާތިމަތު ނާދިޔާ ހުސެއިނަށް ލަފާ ދިނީ އޮޕަރޭޝަން ކުރާށެވެ. މާ ބޮޑު ކަމަކަށް ނުހަދައި 2007

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-04 06:59:47
މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ބޭރަށް ހިންގުމާއި ހޮޑުލުމުގެ 3000އަށްވުރެ ގިނަ ރިޕޯޓު

ބޭރަށް ހިންގުމާއި ހޮޑުލުން އާންމުވެ މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް މި ބަލިޖެހިގެން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 3000އަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ،

ސަން.އެމްވީ - 2023-02-01 11:48:40
ހަނު ހުރުމުގެ ހައްގު: އެ މީހަކާ ދެކޮޅަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެތަ؟!

ގާނޫނުއަސާސީން އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ލިބިދިން ހައްގަކީ ހަނު ހުރުމުގެ ހައްގެވެ. ތިމާއަކީ ކާކުކަން ބުނެދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު މައުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނު ހުރެވޭ ގޮތަށް ދިން އެ ހައްގުގެ ބޭނުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2023-02-01 08:39:14
ރިޔާސީ އިންތިހާބު: ފޯމިއުލާތަކާއި ސިޔާސީ ބޮޑު މަންޒަރު!

މިހާތަނަށް ބޭއްވި ކޮންމެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަކުން ދެއްކި އެއް ހަގީގަތަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި އަބަދުވެސް އެންމެ ރެލެވަންޓު ވަނީ ދެ ސިޔާސީ ފިކުރު ކަމެވެ. އެއީ ކޮންމެ އިންތިހާބަކުން އަބަދުވެސް އެންމެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-01-31 10:15:26
ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަކީ އެމެރިކާގެ ސިޔާސީ ހަތިޔާރެއް: ރިޕޯޓު

އެމެރިކާ ގެންގުޅެނީ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް އެމެރިކާގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައި ބާއްވައި އެމައްސަލަތައް ސިޔާސީ އަދި އިގްތިސާދީ ޓޫލެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން އެމެރިކާގެ ބައިވެރި ގައުމުތަކަށް (ޔޫރަޕްގެ

ސަން.އެމްވީ - 2023-01-30 16:28:19
ޗެލްސީން އެންޒޯ ހޯދަން އަލުން މަސައްކަތް ކުރަނީ: ރިޕޯޓް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 30) - ބެންފީކާ އާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވިގެން ޗެލްސީ އިން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލި އާޖެންޓީނާގެ އެންޒީ ފެނާންޑޭޒް ހޯދަން އެ ކްލަބުން އަލުން މަސައްކަތް ފަށައިފި ކަމަށް މީޑީއާތަކުން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-01-30 14:42:05
ރައީސްގެ ބޮޑު ކާމިޔާބުގެ ފަހަތުގައި ކުދިކުދި ރަށްރަށް!

އިއްޔެ ބޭއްވި އެމްޑީިޕީ ވާދަވެރި ޕްރައިމަރީގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހު އަށް އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ އެއް ކަމަކީ، އެމަނިކުފާނުގެ އެއް ސިޔާސަތުގެ ނަތީޖާ ފެނުމެވެ. އެއްވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-01-29 13:20:39
ކޮލަމް 7: މި ފޮޓޯ އާއި އާންމުންގެ އުދާސް އަދި ދީނީ ކާޑު!

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އާ އެކު، ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބައެއް ބޭފުޅުން ތިއްބެވި ފޮޓޯއެއް ދާދި އިހަކަށް ދުވަހު ޓްވިޓާގައި އާންމުވި އެވެ. ރަހުމަތްތެރިއަކު އޭގެ ލިންކް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-01-26 09:02:43
ވޯޓު: އެންމެ އަސާސީ ހައްގު ވެސް ނީލަމުގައި!

ކަރަންޓު ބިލްތައް ނުދައްކާތީ ކަރަންޓު ކަނޑާލަން ނޯޓިސް ފޮނުވާފައި އެބަ އޮތެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ފެން ބިލްތައް ނުދެއްކިގެންނެވެ. އާއިލާގެ ކޮންމެވެސް މީހަކަށް ބޭސް ފަރުވާއަށް ފައިސާ ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނާ މީހުން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-01-26 09:01:57
ޗެލްސީގެ ޓްރާންސްފާ އުސޫލުތަކާ ގުޅިގެން ޔޫއެފާއިން އެފްއެފްޕީ ގަވާއިދު ބަދަލުކުރަނީ: ރިޕޯޓް

މި ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ޗެލްސީ އިން ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުޅުންތެރިން ގަންނަން ހަރަދު ކުރަމުން ގެންދާ އުސޫލާ ގުޅިގެން، ޔޫއެފާގެ ފައިނޭންޝަލް ޕެއާ ޕްލޭ (އެފްއެފްޕީ) ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެންނަން އެ އެސޯސިއޭޝަނުން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-01-25 12:12:33
ސިޔާސީ ބާރާއި ނުފޫޒު އަދިވެސް އޮތީ ފައިސާވެރިންގެ މުށުތެރޭގައި

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޯމަތިވެ، ސިޔާސީ ވެރިން ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް ގޮސް، ބަދިގެ ތެރެއިންނާއި ކާމޭޒު ދޮށުން އަދި މަގުމަތިންނާއި ސައި ހޮޓާ ފަދަ ތަންތަނުން މަސައްކަތު ފަންތީގެ އާއްމުންނާ ބައްދަލުކޮށް އެ ފަރާތްތަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-01-24 09:11:15
އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބަކީ ޓްރަމްޕާއި ބައިޑެންގެ ތެރެއިން ޖަލަށް ދާންޖެހޭނެ ބޭފުޅަކު ކަނޑައެޅޭނެ އިންތިޚާބެއް: ރިޕޯޓް

ވޮޝިންޓަން (23 ޖަނަވަރީ 2023): އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އާއި މިހާރުގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެންއަކީ ވެސް ޖިނާއީ ދައުވާތައް ކުރެވޭވަރުގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދެ ބޭފުޅުންކަމަށާއި 2024

ސަން.އެމްވީ - 2023-01-23 18:28:00
85 ރަށް ނުހެދި، މާދަމާ އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ރަށްތަކެއް!

އެއް ބައެއްގެ ނަޒަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދަންވީ މަޝްރޫއަކީ ނުހެދި ހުރި ރަށްތައް ހެދުމެވެ. އެކަމަކު ސަރުކާރުން ދެކެނީ އެހެން ގޮތަކަށެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ނުހެދި ހުރި ރަށްތަކެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-01-22 08:47:50
ކޯލްޓަންގެ ހަޔާތުން: ނާސިރުގެ އިންޓަވިއު އަދި ބަގާވާތެއްގެ ހިޔަނި

އެމެރިކާގެ އެ ނޫސްވެރިޔާ އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެނގިފައި އޮތީ ހާއްސަ އުސޫލުތަކެއް ގެންގުޅުއްވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެންގެވި ގަޑިއަށް ނުދެވިއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ކެންސަލް ވެސް ކުރައްވަފާނެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-01-21 08:36:45
މުޖުތަމައުގައި ދަމަހައްޓަންޖެހޭ މުހިންމު ސިފަތަކެއް

އިސްލާމީ މުޖުތަމައަކީ ވަރަށް ގިނަ މުހިންމު ސިފަތަކެއް އެކުލެވޭ މުޖުތަމައެކެވެ. ތެދުވެރިކަމާއި އަދުލުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަ ކަމާއި އުހުއްވަތްތެރިކަން ފަދަ ވަރަށް މުހިންމު ސިފަތައް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2023-01-20 11:34:27
މިދިޔަ އަހަރު އީޕީއޭއަށް އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓްކުރީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ރުއްގަސް ކެނޑުމުގެ މައްސަލަ

މިދިޔަ އަހަރު އެންވަޔަރަމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އަށް އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ރުއްގަސް ކެނޑުމުގެ މައްސަލަތައް ކަމަށް އެ އެޖެންސީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2023-01-19 11:37:16
ކެމްޕެއިނަށް ދައުލަތުގެ ވަސީލަތް: ފެންނާނީ އިދިކޮޅުގައި ތިބޭއިރު!

މިއީ ކޮންމެ އިންތިހާބަކަށް ދައްކާ މޫސުމީ ވާހަކައެއް. ކޮންމެ ބަޔަކަށް ވެސް މި މައްސަލަ ފެންނާނީ އިދިކޮޅުގައި ތިބޭއިރު. އިންތިހާބުތައް ކައިރިވުމުން ދައުލަތުގެ އިސް ވެރިންނާއި ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-01-19 06:40:01
މިއަހަރު ފޯލްޑަބަލް ސްމާޓްފޯންތަކުގެ ވިޔަފާރި 44 އިންސައްތަ ކުރިއަރާނެ: ރިޕޯޓް

މާކެޓުގައި ފޯލްޑަބަލް ސްމާޓްފޯންތަކުގެ ވިޔަފާރި އަހަރުން އަހަރަށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު މިއަހަރު 44 އިންސައްތަ ކުރިއަރާނެކަމަށް ސާވޭ ރިޕޯޓަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު މާކެޓް

ސަން.އެމްވީ - 2023-01-18 09:16:17
މި ކުދިންނާ އެކު ވިޔަފާރިތައް ބަދަލުކޮށްލަނީ!

ކުރިން ނަމަ ބަންގްލަދޭޝް، އިންޑިއާ ނުވަތަ ލަންކާ އެވެ؛ އެކަމަކު ވިޔަފާރިތަކުގެ މޫނުމަތިން މިހާރު އެ ގައުމުތަކުގެ "ސިފަ" މުޅިން އެއްފަރާތް ކޮށްލައިފި އެވެ. މިހާރު ފެންނަނީ، ނޭޕާލް، އިންޑޮނޭޝިޔާ އަދި ފިލިޕިންސްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-01-18 06:42:18
އަޅާނުލައި ތިއްބާ ޑޮލަރުގެ އަގު 17ރ. އިން މަތީގައި ހަރުލައިފި!

ޑޮލަރުގެ އަގު ތިރިއެއް ނުވި އެވެ! އެކަން ހައްލެއް ނުވި އެވެ! އެންމެ ފަހުން، އަސްލު ރޭޓް ހަނދާންނެތި، ޑޮލަރުގެ ނުސީދާ ރަސްމީ ރޭޓަކަށް ވެސް، ޑޮލަރެއް 17ރ. އިން މައްޗަށް ވެ ނިމިއްޖެ އެވެ! އެކަމަކު، ހަމައެއާ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-01-17 07:10:30
ތިން ހަފުތާ ފަހުން ޔާމީންގެ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓުތައް ދޫކޮށްފި

ފަތުރުވެރިކަމަށް ވ. އާރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން އުފުލި ރިޝްވަތު ގަބޫލުކުރުމާއި މަނީ ލޯންޑާ ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ، 11 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވާ ކުރީގެ

ސަން.އެމްވީ - 2023-01-15 14:17:32
ޔާމީންގެ ވަކީލުންނަށް ޝަރީއަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ކޯޓުން ދޫކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމުގެ ޝަރީއަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ތަފްސީލީ ރިޕޯޓު އެ ކޯޓުން މިއަދު އެ މަނިކުފާނުގެ ވަކީލުންނަށް ދޫކޮށްފި އެވެ. ޔާމީން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-01-15 13:45:43
ޔާމީނަށް އޮތީ އުންމީދެއް، އެކަމަކު ވަގުތެއް ނެތް

ގއ. ވޮޑަމުލާގެ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ލޯންޑާ ކުރިކަން ސާބިތުވެ، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރީ 28 ނޮވެމްބަރު 2019ގަ އެވެ. އެ ހުކުމް އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތުން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-01-15 07:38:12
ޔާމީން މައްސަލައިގެ ތަފުސީލީ ރިޕޯޓު މިއަދަކުވެސް ނުލިބުނު

ފަތުރުވެރިކަމަށް ވ. އާރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން އުފުލި ރިޝްވަތު ގަބޫލުކުރުމާއި މަނީ ލޯންޑާ ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ، 11 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވާ ކުރީގެ

ސަން.އެމްވީ - 2023-01-12 16:49:16
ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހޯދަން ކޯޓަށް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން 11 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކުރި ހުކުމުގެ ރިޕޯޓާއި މަހުޟަރު ބަޔާންތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަދިވެސް ނުދޭތީ އެކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯދަން އިދިކޮޅުގެ ލީޑަރުން މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-01-12 15:20:59
ޖަލު ހުކުމާ އެކު ވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް: ވާނެ ކަމެއްތަ؟

ޔާމީން ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފުރަތަމަ ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށް ކުރި ހުކުމުގައި ޖިނާއީ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރާ މީހުންނާ މެދު އަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވޭ ޕީޕީއެމުން ރިޔާސީ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-01-12 06:37:22