×
މައި ސަފުހާ
މަސްތުގެ މީހުންތަކުން ފުރިއްޖެ، އެކަމަކު ޑީީލަރުން ދޫކުރަނީ!

ރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ އަނދިރި ފަރާތް ދައްކަން ފުލުހުން ނޫސްވެރިން ގޮވައިގެން ގޮސް ވެއްދި ކޮންމެ ތަނަކުން ފެނުނީ، ގައުމެއްގެ ގޮތުން، ސަރުކާރާއި ކަމާ ގުޅޭ އެހެން މުއައްސަސާތަކާއި، ހުރިހާ ދިވެހިން ވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 15:23:28
ރިޕޯޓް ފޮތް ދީ، ޗުއްޓީ ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމުގެ ރިޕޯޓު ފޮތް ދީ، ސްކޫލުތައް މިއަދު ބަންދުކޮށްފި އެވެ. މީގެ ކުރިން ދަރިވަރުންނަށް ރިޕޯޓް ފޮތް ދެމުން އައީ ސްކޫލުގަ އެވެ. ނަމަވެސް މި އަހަރު އެ ކުދިން ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ،

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 12:50:14
އުމުރުން ދުވަސް ވެއްޖެ، ސަލާމަތެއް ނުވި، ދެން ފެށީ ރޯން

ރައްޓެހި ފިރިހެނެއްގެ ގެޔަށް ގޮސް ބޯން ފެށި "ތެޔޮ ސިނގިރޭޓުން" މަސްތުގެ ތެރެއަށް ވެއްދިތާ 22 އަހަރު ވެ، އަދި އޭނާގެ އުމުރު 60 އަހަރާ ކައިރިކުރާ އިރު ވެސް، މުޅިން ސަލާމަތްނުވެވި ހޭދަކުރި ދުވަސްތަކަކީ ހަޔާތުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 11:02:37
ފްލެޓް ލިސްޓާ އެކު ބޮޑެތި ޝަކުވާތަކެއް

މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ އިޖުތިމާއީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލި ކެޓަގަރީގެ ވަގުތީ ލިސްޓު ނެރުމާ އެކު ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފަ އެވެ. މި ސަރުކާރު އައިސް، ކޮމިޓީއަކުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 08:50:30
މި މީހުންނަށް ގޭގޭގެ ދޮރު ބަންދު

މުޅި ތަނުގައި މަރުވެފައި ހުރި މީދާތަކާއި އެކި ވައްތަރުގެ ދޫނިތަކުގެ ނުބައި ވަސްގަނޑެވެ. ނަޖިހެވެ. އަލިކަމެއް ނެތެވެ. ދޮރުތައް ހުރީ ހަލާކުވެފަ އެވެ. މިއީ މާރުކޭޓް ސަރަހައްދުގައި ކުރިން "މެޓްރޯ ކެފޭ" ހިންގި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-01 11:30:47
ދެން ހޫނުވާނީ ވެކްސިން ފްރީޒަރު ނުލިބޭ މައްސަލަ

ދުނިޔެއަށް މުސީބާތަކަށް ވެފައިވާ ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ކާމިޔާބު ވެކްސިންތަކެއް އުފައްދައި އޭގެ ބޭނުންކުރަން ފަށަން ތައްޔާރުވަނީ އެވެ. އެކަމަކު މި ވެކްސިންތަކަށް ފިނިހޫނުމިނުގެ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-01 10:09:01
ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވަނީ ކަރަންޓީނު ލުއިކުރަން ހެކި އެބަހުރި ކަމަށް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގައި އެންމެ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެފައި ވަނީ ކަރަންޓީނުވެގެން ތިބެން ޖެހުމެވެ. ރާއްޖޭގައި ވެސް ކޮވިޑް އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ މާލޭގައި ތިބި މީހުން ރަށްރަށަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-28 08:38:08
އެއްބަޔަކު އުސޫލަށް ތަބާނުވާތީ ކަރަންޓީނަކީ އަދަބަކަށް ވެއްޖެ!

މާލެ އިން ރަށަށް ގޮސް ހުރި މީހާ ގޭ ބަންދުގައި އޮވެ ކުރާނެ ކަންތައް ހުސްވެ ފޫހިވެގެން ފާރުމަތިން ބޯ ދިއްކޮއްލާއިރު ފެންނަނީ މާލެ އިން އައިސް ފޭބި ގޮތަށް ރަށުތެރޭ މީހަކު އުޅޭތީ އެވެ. މީހުންނާ ބައްދަލުވެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-26 22:38:30
ކޮލަމްބޯ އަދިވެސް ހައި ރިސްކް އޭރިއާއެއްގެ ގޮތުގައި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 26) - ސްރީ ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯ އަކީ ކޮރޯނާވައިރަހަށް އަދިވެސް ހައި ރިސްކް އޭރިއާއެއް ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ. ނޭޝަނަލް އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަ ފޯ ޕްރިވެންޝަން އޮފް ކޮވިޑް-19

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-26 11:53:31
ވިޔަފާރިތަކަށް ހެލްތު އިންޝުއަރަންސް

"ހެލްތު އިންޝުއަރަންސް" އަކީ ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ވެސް މުހިންމު އަދި މިއަދު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ އެކު ހިމެނުން ލާޒިމް އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިފައިވާ ޚިދުމަތެކެވެ. އެގޮތުން، ވަޒީފާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-25 14:30:06
ޑޮލަރުގެ ކަޅު ބާޒާރުގެ ބާރު ކަނޑުވާލަން ވެއްޖެ!

މިއީ ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮތް މައްސަލައެކެވެ. ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ޑޮލަރު ލިބެ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު އުފެއްދުންތެރިކަމުން ރާއްޖެ އަށް 3.7 ބިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-25 07:54:46
ރުގްޔާގެ ނަމުގައި ހަތަރު މައިން "ރަހީނުކޮށް" އަނިޔާ އާއި ޖިންސީގޯނާ!

މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގައި މަންމަ އާއި ތިން ދަރިންނަށް ތިން މަސްވަންދެން ކުރި އަނިޔާގެ މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައި ވަނީ އަސްލު ނަންތަކެއް ނޫނެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގި ރަށާއި މީހުންގެ އަސްލު ނަން ނުހިމެނީ އަނިޔާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-24 09:06:10
ދެ ބެސްޓްފްރެންޑުންގެ ވާދަވެރިކަން، މޮޅު ނަތީޖާއާ ހަމައަށް

މަރިޔަމް ސާއިފާ ރަޝީދާއި ނަބާހް ރަޝާ އިސްމާއިލްގެ މި ގާތް ރަހުމަތްތެރިކަން ފެށުނީ ކަލާފާން ސްކޫލުގެ ގްރޭޑު ހަތަކުންނެވެ. ކްލާހުގައި އިށީންނަ ތަން ބަދަލުވި ދުވަހެއްގައި ކައިރިކައިރިން ދެ ދަރިވަރުންނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-23 11:54:39
މޮރީނިއޯ ބޭނުންވާތީ ޓޮޓެންހަމުން ރާމޮސް އަށް ފާރަލަނީ: ރިޕޯޓް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 23) - ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބޭނުންވާތީ އެ ޓީމުން ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޮސް ގެންނަން މަސައްކަތްކޮށްފާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. އުމުރުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-23 11:28:47
ކޮވިޑް-19: އަނެއްކާވެސް ނުބައި އަލާމާތެއް

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރަން ރާއްޖޭގައި އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް މަދުކަމަަކަށް ނޫނީ މިހާރު ވަނީ ލުއިދީފަ އެވެ. މީގެ ކުރިން ކަންތައް ވެފައިވާ ގޮތަށް ބަލާ އިރު ކޮންމެ ލުޔަކާ އެކު މުޖުތަމައުގެ ކޮންމެވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-22 09:38:37
ކޮލަމްބޯ ޕޯޓް ސިޓީ އިންވެސްޓަރުންނަށް ހުޅުވާލަނީ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 21) - ކަނޑު ހިއްކައިގެން ހެދި ކޮލަމްބޯ ޕޯޓް ސިޓީ އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު އިންވެސްޓަރުންނަށް ހުޅުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ. ޗައިނާގެ ރިއަލް-އެސްޓޭޓް މެގަ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ޕޯޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-21 23:56:13
ޕީޖީގެ ނިންމުންތަކުގެ މައްޗަށް މަޖިލީހުން ބަސް ކިޔުން: މިއީ ކޮން ކަހަލަ ކަމެއް؟

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދުބާއީ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ވެންޓިލޭޓަރު ގެނައުމުގެ މައްސަލާގައި ކުރީގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް އިސް ވެރިންނަށް ދައުވާ ކުރަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-18 09:09:44
ވެށި ހަލާކުކުރާ ތަރައްގީ ބަދަލެއް ނުވި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހިންގި އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކަށް ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ކަތިލަމުންދިޔަ އިރު ކަރުނައެޅި މީހުންނަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ވައުދަކީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-17 10:06:59
ޝަކުވާ ގިނަ، އަވަސް ނަތީޖާއެއް ބޭނުންވާ ތިން ވައުދު!

އަވަހަށް ނަތީޖާ ނެރެދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެވަޑައިގަތް ވައުދުތަކުގެ ލިސްޓުގެ ކުރީގައި، މަރުތަކަށް އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމާއި ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ހޯދައި ބައިވެރިންނަށް ފިޔަވަޅު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-17 09:46:03
ސަރުކާރުގެ ދެވަނަ އަހަރު، ކޮވިޑްގެ "އަނދިރިކަމުގައި"

ސަރުކާރަކަށް ދިމާވާނެ އެންމެ އުނދަގޫ، އެންމެ ބޮޑު ކާރިސާތަކުން ދެ ކަމެއް މިހާރުގެ ސަރުކާރުން އެ ދަނީ ތަހައްމަލްކުރަމުންނެވެ: ދުނިޔެ ހުއްޓުވި ބަލިމަޑުކަމަކާއި އެއާ ގުޅިގެން ގައުމު ވެއްޓުނު އިގުތިސާދީ ވަޅުގަނޑެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-17 08:47:30
ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސާ ވިއްކުމުގެ ބޮޑު ބަހުސް

އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރެއްގައި ވެސް އިވޭ އާންމު އެއް ވާހަކައަކީ ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތައް ޕްރައިވެޓައިޒް ކުރުން ނުވަތަ އެ ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސާ ވިއްކާ ވާހަކަ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ގިނަ ބަޔަކު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-17 08:43:39
ތައުލީމީ ގާނޫނު: ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް

ހުއްދަ ނެތި ހިންގާ ޓިއުޝަން ސެންޓަރުތަކާއި ޤުރުއާން ކްލާސްތަކެވެ. ރަޖިސްޓްރީއެއް ނެތި ކިޔަވައިދޭ ޕްރީ ސްކޫލުތަކެވެ. ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ނެތި ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގެ މުހިއްމު ޒިންމާ އަދާކުރަމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-16 09:51:53
ކުނި އެންދުމުގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ބިލިއަނުން، ނަތީޖާއަކީ ކޮބާ؟

އަލީ ޝަމީމް މުހައްމަދު (ސަންބޯ) އޭނާގެ ރަށް ނ. ކުޑަފަރީ ގުނަނީ ކުންޏާ މެދު މީހުން ހޭލުންތެރި މަދު ރަށްރަށުގެ ތެރޭގަ އެވެ. ޝަމީމް ކަންބޮޑުވަނީ ރަށު މީހުން ފަރުވާތެރިކަމާ އެކު ޑަސްބިންތަކަށް އަޅާ ކުންޏަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-15 11:21:16
2014 ގެ ފަހުން މެޑިޓަރޭނިއަން ކަނޑުގައި 20 ހާސް މީހުން މަރުވެފައިވޭ: އދ.ގެ ރިޕޯޓު

ލީބިޔާއާއި ޓިއުނީޝިޔާ (ތޫނިސް) އިން ފުރައިގެން ޔޫރަޕަށް ހިޖުރަ ކުރުމުގެ އުއްމީދުގައި މެޑިޓަރޭނިއަން ކަނޑަށް 2014 ގެ ފަހުން ނުކުން 20 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އދ. ރިޕޯޓަކުން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-11-13 19:03:30
އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބޮޑު ބަދަލެއް

އެއްވެސް ފަރާތަކުން މައްސަލަ ހުށަނާޅަނީސް، ގާނޫނުތައް އަމިއްލައަށް ބާތިލް ކުރުމާއި ދަށު ކޯޓުތަކުގައި ހިނގާ މައްސަލަތަކުގެ ފައިލް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ގެންގޮސް، މައްސަލަތައް ބެލުން ހުއްޓުވާލުމާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-11 10:13:07
ފުރަތަމަ ބަދަލުވީ ޖުމްހޫރީ ވެރިކަން ފެށި ދުވަސް، މިހާރު ދައުރު ފެށޭ ދުވަސް!

ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަސް ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަމުން މި އަންނަނީ 1968 ގައި ފެށި ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކުން މި ދުވަހަކީ ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް އަހަރު ފުރޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-11 09:33:14
އިހުމާލު އެ އޮތީ ފެންނަން، ނޭޅެނީ ފިޔަވަޅު!

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19ގެ ފުރަތަމަ ކޭސް މިދިޔަ ފެބުރުއަރީ މަހު ފެނުނު ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގެ އިހުމާލު ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން "ހަނދާން ނެތިއްޖެ" އެވެ. ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރި ކަން ސިއްރުކޮށް، އިޓަލީގެ ޓޫރިސްޓު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-10 09:11:40
ޕީއެސްޖީން ވެސް ޕޮޗެޓީނޯ ބޭނުންވޭ: ރިޕޯޓް

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 9) - ޕީއެސްޖީން ވެސް އާޖެންޓީނާގެ މަޝްހޫރު ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ އެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ގެންނަން ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް ފްރާންސްގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. މި ވަގުތު އެއްވެސް ޓީމަކާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-09 11:29:35
ސިދުރަތުﷲ މަރުވެފައިވަނީ ގެނބިގެން: ޕޯސްޓްމޯޓަމް ރިޕޯޓު

އައިޖީއެމްއެޗާ ދިމާ ބޭރުން މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު މުހައްމަދު ސިދުރަތުﷲ މަރުވެފައިވަނީ ގެނބިގެން ކަމަށް ޕޯސްޓްމޯޓަމްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ރިޕޯޓުން ދައްކައިފި އެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ،

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-08 23:13:46
ހާލަންޑްގެ ހުވަފެނީ ކްލަބަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑް: ރިޕޯޓް

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 7) - ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނޯވޭގެ ފޯވާޑް އާލިން ބްރައުޓް ހާލަންޑް އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި އެންމެ ކުޅެން ބޭނުންވާ ކްލަބަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑް ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-07 09:14:52