×
މައި ސަފުހާ
ނިއު ނޯމަލްގައި އުޅެވޭނެ އަޚްލާގު އެބަހުރިތަ؟

މިދިއަ 100 އަހަރު ތެރޭގައި ވެސް ދުނިޔެ ދުށް އެންމެ ބޮޑު ސިއްހީ ކާރިސާ ކަމަށްވާ ކޮވިޑް-19 އިން ދިރިއުޅުމުގެ އެތައް ކަމެއް ބަދަލު ކޮށްލައިފި އެވެ. ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ދެކޮޅަށް ވެކްސިނެއް ލިބެން އެތައް މަސްތަކެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-27 10:28:16
ނޫން! ނޫން! މިއީ އެންމެންގެ ލޮކްޑައުންއެއް!

އެޕްރީލް 6 ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި، މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި، ވަރަށް އާދަޔާ ހިލާފު ކަމެއް ކުރެއްވި އެވެ. މިހާރު އިއުލާންކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 10:53:14
އަލުން ހުޅުވާއިރު އެއާޕޯޓް ވާނީ ރައްކާތެރި ތަނަކަށް: އެމްއޭސީއެލް

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވެ، ޖުލައި މަހު އެއާޕޯޓު ހުޅުވުމުގެ ވާހަކަ ދެކެވޭ އިރު އެއާޕޯޓުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ރައްކާތެރިކަމާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް، އެމްއޭސީއެލުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-25 14:25:26
އީދު ވެސް އެ ދިޔައީ މި ފަޅުކަމުގައި

އެހެންޏާ ނަމަ، ހަވީރުގެ އެ ވަގުތުކޮޅު، މާލޭ ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދު އޮންނާނީ އެކި އުމުރުގެ މީހުންތަކުން ފުރިފަ އެވެ. ރަސްފަންނުން ފެންނާނީ ކުޑަކުދިން ނަލަ ހައްދައިގެން، މައިންބަފައިންނާއި އާއިލާތައް ހުރި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-25 12:00:47
މަސްހިފަން ފަޅުތެރޭގައި އާދަޔާހިލާފު ބިޔަ "މަޅިފަތިތަކެއް"!

މަތިންދާބޯޓުގައި ރަށްރަށަށް އާއްމުކޮށް ކުރައްވާ ދަތުރުތަކުގައި، އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ނަސީރަށް ވަރަށް އާދަޔާހިލާފު މަންޒަރެއް ފެނިވަޑައިގެންނެވި އެވެ. އެއީ ފ. އާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-25 10:56:39
ރާއްޖޭގައި ތާށިވެ، ނުނިމުނު ހަނީމޫނެއްގައި

މިސްރުގައި ކުރި ކައިވެންޏަށް ފަހު ޚާލިދާއި ޕެރީ މާޗް މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ހަނީމޫނަށް ފުރީ އެއްވެސް ކަންބޮޑުވުމެއް ހާސްކަމެއް ނެތި އެވެ. އޭރު ކޮވިޑް-19 އަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ބައްޔެއް ނޫނެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-23 20:35:00
ކޮވިޑް-19: މިއީ ޗައިނާ އިން ބަލި މީހަކު ރިޕޯޓްނުކުރާ ފުރަތަމަ ދުވަސް

ބެއިޖިން (މެއި 23) - ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ ޑޭޓާ ޖެނުއަރީ މަހު ބަލަހައްޓަން ފެށި ފަހުން މިއަދަކީ ޗައިނާ އިން އެ ބައްޔަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ނުވާ ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ. ޗައިނާގެ މެދުތެރޭގެ ވޫހާން ސިޓީގައި ކޮރޯނާވައިރަސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-23 20:02:12
އާއިލާއާ އެކު އުލިގަމު ބަނދަރުގައި ދެ މަސް ދުވަސް؛ ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް!

ޔޮޓުގައި ކަނޑަށް ނުކުތްއިރު، އެމްބާ ލިމްގެ ދެމަފިރިންނާއި ދެ ދަރިންގެ މިސްރާބު ހުރީ މެލޭޝިއާ އިން ސްރީ ލަންކާއަށެވެ. އެކަމަކު ވަކި ހިސާބަކުން، ރާއްޖެ އަންނަން ނިންމައި، އުލިގަމު ބަނދަރަށް ގާތް ކުރީ މިދިޔަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-23 17:55:49
ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދުން: އޭސީސީގެ ދިރާސާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތެއް ނެތް

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ދައުލަތުން 57.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްގެން ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެނައުމުގައި ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައި ވީ ނަމަވެސް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަނުކޮށް،

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-22 11:05:47
ފަލަކީ ހިސާބުން ދައްކަނީ އީދު ވާނީ އާދީއްތައަށް ކަމަށް

މިއަދަކީ ހިނގަމުން މިދާ ރަމަޟާން މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދުގެ އިރު އޮއްސުމަށް ފަހު، އިސްލާމީ އާދަކާދައިގެ މަތިން، މި އަހަރުގެ ޝައްވާލް މަހަށް ހަނދު ބެލުން ދުނިޔޭގެ އިސްލާމީ ހުރިހާ ގައުމެއްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-22 05:08:20
އައިއޭސީގެ ލޯތްބާއިއެކު 2020 އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއެއް!

އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕޭން (އައިއޭސީ) އިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ލޮތްބާއިއެކު 2020 ޕެންޑެމިކް ރިލީފް ކެމްޕޭނަށް ބޮޑު ތަރްޙީބެއް ލިބިއްޖެއެވެ. ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް 19 ގެ މުސީބާތުގެ ދަނޑިވަޅުގައިވެސް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-22 04:48:42
ކޮވިޑް19: މިސްކިތައް ވަޑައިގަންނަވާނަމަ މިކަންކަމަށް ސަމާލުވޭ!

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން މިހާރު ވަނީ ބައެއް ރަށްރަށަށް ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-22 00:58:58
ޝޮކް ދޭ ބަޑި ފުލުހުންނަށް: ރަނގަޅުތަ؟ ނޫނީ ގޯހެއްތަ؟

އިލެކްޓްރިކް ޝޮކް ދޭ ބަޑި ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފުލުހުން ބޭނުންކުރަން ތައްޔާރުވާން ފެށިކަން ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު އިއުލާން ކުރެއްވުމާ އެކު އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން މިވަނީ އަމާޒުވެފަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-21 10:36:12
އިގްތިސާދު ދިރުވުން: ކުރީގެ ދެ ގަވަރުނަރުންގެ ވާހަކަ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ހީނަރުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އިގްތިސާދު ހަމައަަކަށް އެޅުވުމުގައި އެންމެ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާ ކުރެވޭނީ މަރުކަޒީ ބޭންކް، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-21 10:07:42
ކޮވިޑާ ގުޅިގެން 14 އިންސައްތަ ގެސްޓްހައުސް ދާއިމަށް ބަންދުކުރަންޖެހިދާނެ: ކޮމެޓީ ރިޕޯޓު

ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ދެމިގެން ގޮސްފިނަމަ، 14 އިންސައްތަ ގެސްޓްހައުސް ދާއިމަށް ބަންދުކުރަންޖެހި 53 އިންސައްތަ ގެސްޓްހައުސް ވަގުތީގޮތުން ބަންދު ކުރަންޖެހިދާނެ ކަމަށް ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަނުން ހެދިސާރވޭއަކުން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-05-20 11:54:40
މެޑިކަލް ޓީމަށް ތޯރިގު ދެއްވީ 100

އުމުރު ދެ ބައި ވަނީ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގައި އެޅި ވޭނާއި އެ ހިތްދަތި ތަޖުރިބާ މުހައްމަދު ތޯރިގް މީގެ ކުރިން ކުރައްވާފައެއް ނުވެ އެވެ. ނިއުމޯނިޔާގެ ސަބަބުން ފުއްޕާމެޔަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބޮޑުކަމުން ހާލަތު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-20 10:41:00
އިންސާފު ހޯދުން "ލޮކްޑައުންއެއް" ނުކުރެވޭނެ!

އެމެރިކާގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތެއް އެންމެންނަށް އިވޭ ގޮތަށް މި ފަހުން ލައިވްކުރި އެވެ. ފަނޑިޔާރުން ގޭގައި ތިއްބަވައިގެން އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ނިޒާމެއް މެދުވެރިކޮށް އަލަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-20 10:12:16
ލޮކްޑައުންގެ ނަތީޖާ؛ ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ރިޕޯޓު ކުރާ އަދަދު ބޮޑުތަނުން ދަށަށް

ރިޕޯޓުތައް ދައްކާ ގޮތުން، މިދިޔަ ތިން އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށް. އެކި ކަހަލަ ރޯގާތަކާއި އެ ނޫން ވެސް ބަލިތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-20 03:07:17
ޒަކާތް ދައްކައިފިންތަ؟ އޮންލައިންކޮށް ދައްކާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް މިއޮތީ!

‘ޒަކާތަކީ މުސްލިމުން ގެ މުދަލުގެ ތެރެއިން ނަގައިގެން އަދާ ކުރުމަށް މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ކުރެވިގެންވާ އަޅުކަމެކެވެ. ޒަކާތަކީ އިސްލާމް ކަމުގެ ރުކުންތަކުގެ 03 ވަނަ ރުކުނެވެ. ޤުރުޢާނާއި ސުންނަތުން

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-19 18:32:18
އައްނަކްބާގެ ހަނދާނުގައި؛ 72 އަހަރު ފަހުން އަނބުރާ އާދެވުނު އިރު ވަޠަނާއި އަދި އަމިއްލަ ގެވެސް ޔަހޫދީންގެ އަތްދަށުގައި

ފަލަސްޠީނުގެ އަހްލުވެރިންނަށް އައްނަކްބާއަކީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމިގެން ގޮސްފައިވާ މުޞީބާތެކެވެ. 1948 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އިސްރާއީލުގެ ދައުލަތް ފަލަސްޠީނުގެ ބިމުގވައި ރަސްމީކޮށް އިއުލާން

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-19 08:37:48
ގޭބަންދުގައި މަހެއް: ހިތްދަތި، މާޔޫސް ދިރިއުޅުމެއް

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ހެދި މާލެ ލޮކްޑައުންކޮށް، ގޭގައި ބަންދުވެފައި ތިބޭތާ މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ އެވެ. ތޮއްޖެހިފައިވާ ވެރިރަށުގައި، ކުދިކުދި ތަންކޮޅުގައި އުޅޭ މީހުންގެ މި ދިރިއުޅުން، ފަހަރެއްގައި އަހަރެން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-18 09:56:36
އެންމެ ކުރު ފިރިހެނަކީ ކޮލަމްބިއާ މީހެއް، އިސްކޮޅުގައި 2.4 ފޫޓު

މި ވަގުތު ދުނިޔޭގައި ހުރި، އިސްކޮށްލުން އެންމެ ކުރު ފިރިހެނަކީ ކޮލަމްބިއާގެ އެޑްވަޑް ނިނޯ ހެނަންޑޭޒް ކަމަށް ގިނިސް ވޯލްޑް ރިކޯޑުން ބުނެފި އެވެ. މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު 34 އަހަރު ފުރުނު އެޑްވަޑަށް ރެކޯޑްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-17 09:32:16
ޝިފާނާ: ގައުމަށްޓަކައި ނުކުމެ ހުރި އެއް ވޮލަންޓިއަރު

މައިންބަފައިން ބުރަ މަސައްކަތުން އޭނާ ބަލައި ބޮޑުކުރީ އަގަކާ ނުލަ އެވެ. ކިޔެވި އިރު އާއިލާ އާއި ޓީޗަރުންނާއި މުޖުތަމައުގެ އަޅާލުމާއި ލޯބި ލިބުނީ ވެސް ހިލެ އެވެ. ނަސީބު ރަނގަޅު ކަމުން، އޭނާ ހިމެނުނީ މޯލްޑިވްސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-16 10:01:03
ކޮވިޑް-19 ލަފާކޮށް ހަދާ މޮޑެލްތައް ދިމައެއް ނުވާނެ

ކޮވިޑް-19 އެކި ގައުމުތަކުގައި ފެތުރޭނެ މިންވަރާއި އެ ބަލީގައި މީހުން މަރުވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކޮށް އެކި މޮޑްލްތައް ވަނީ ހަދައިފަ އެވެ. އެކަމަކު އެކި ގައުމުތަކުގައި މި މޮޑެލްތައް ހެދުމުގައި އުޅުއްވާ ތަޖުރިބާކާރުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-16 09:10:19
ޕެންޝަން ފަންޑާ ކުޅެން ނޫޅޭ! އެއީ ފަހަށް ރައްކާކުރުން

ޕެންޝަން ފަންޑުން ފައިސާ ނުނެގޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ ބައެއް މީހުން ކުރެ އެވެ. އެ ފަންޑުގައި ބައެއް މީހުން ބައިވެރިވަނީ ވެސް މަޖުބޫރުވެގެންނެވެ. ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވި މާލީ ދަތިތަކާ އެކު އަނެއްކާވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-15 13:52:44
މަބްރޫކް: ބޭނުންވި ގޮތަށް އެންމެ ގާތުގައި

ކޮވިޑް-19ގެ ތަރުޖަމާން، މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒްގެ ވާހަކަތައް ކޮންމެ ދުވަހަކު އަޑުއެހުމަކީ ރާއްޖެ މިއޮތް ބަލިމަޑުކަމުގައި، މިހާރު އާއްމުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ އެއްބަ އެވެ. ކިޔައިދީ، އޮޅުންފިލުވައިދީ، ހޭލުންތެރި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-14 10:25:17
ނިއު ނޯމަލްގައި ކިޔަވައިދިނުން: އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުން

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން އަޅާފައިވާ ލޮކްޑައުން ނިމިދާނެ ކަމުގެ ކޮޅުމަތި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފެންނާތީ އެއީ ހިތަށް ލިބޭނެ ހަމަޖެހުމެކެވެ. އެކަމަކު ލޮކްޑައުނަށް ފަހު ވެސް، ވަކި މުއްދަތެއް ވަންދެން އުޅެން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-14 09:42:40
ކުލިދެއްކުމަށް ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތައް މަގުމަތިވިޔަ ނުދީ – ރިޕޯޓު

އަމިއްލަފަރުދުންނަށާއި ސަރުކާރަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެޕާޓްމަންޓްތަކުންނާއި ގެތަކުން ކުލި ކުޑަވާންޖެހޭކަމަށް އިޖްތިމާއީ ކޮމްޓީން ކޮވިޑާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯރޓްގައި ބުނެފިއެވެ. އަދި ކުއްޔަށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-05-13 14:46:19
ލިވަޕޫލުން ކުލިބާލީ ހޯދުމުގެ ރޭހަށް: ރިޕޯޓް

ނޭޕްލްސް (މެއި 11) – ނަޕޯލީގެ ސެނެގާލް ޑިފެންޑަރު ކަލިދޫ ކޫލިބާލީ ހޯދުމުގެ ރޭހަށް ލިވަޕޫލުން ވަދެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ބީބީސީން ހޮވާ އެފްރިކާގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-11 15:13:27
"ގޭބަންދު"ގައި މައިންގެ ފިކުރާއި ބޮލުގެ ރިހުންތައް

މީގެ ކުރިން، އައިޝަތު ޝަރޫނާ، 34، އަށް އޭނާގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ޒިންމާތައް ވަރަށް ސާފެވެ؛ ފަތިހު ތެދުވެ، ނިދާފައި ތިބި ދަރިން ނަގުވައި ނަމާދު ކުރުވުމެވެ. ސައި ދީ، ހަތެއް ޖެހުމުގެ ކުރިން ސްކޫލަށް ފޮނުވަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-11 11:05:27