×
މައި ސަފުހާ
ކޮލަމްބޯގެ ފުރަތަމަ އަންހެން މޭޔަރު މަގާމާ ހަވާލުވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 20) - ސްރީ ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގެ ފުރަތަމަ އަންހެން މޭޔަރު މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި އެވެ. ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ) ގެ ފަރާތުން ވާދަކޮށް ކޮލަމްބޯ މުނިސިޕަލް ކައުންސިލް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 16:01:13
ހާލަތު އުވާލިޔަސް ސަރުކާރަށް ހިންދެމިލެވޭކަށް ނެތް؟!

ސުޕްރީމް ކޯޓުން، މި ސަރުކާރު "ސިއްސުވާލީ" މާ ބޮޑަށެވެ. ޖަލު ގޮޅިއަށް ލައިގެން އުޅުނު ސިޔާސީ ބޭފުޅުންތަކެއް މިނިވަންކުރަން ނެރުނު ކުއްލި އަމުރުންނެވެ. ސަތޭކަ ޕަސެންޓް އިތުބާރު އޮތް މުއައްސަސާ އިން ދިން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 09:23:33
ސްޓެފަން ހޯކިން: “ޤަރުނުގެ ސައިންސުވެރިޔާ”!

“އަހަރެމެންނަކީ އާދައިގެ އިރުގެ ނިޒާމެއްގައިވާ އާދައިގެ ކުޑަ ޕްލެނެޓެއްގައި އުޅޭ ރާމާމަކުނުތުކުން އުފެދިފައިވާ ބައެއް. އެހެންނަމަވެސް އަހަރެމެން މިވަނީ ކާއިނާތު މަސައްކަތްކުރާގޮތް ހޯދައިގަނެފައި. އަހަރެމެން

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-03-20 08:00:05
އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް: ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ މަތީ ހަރުފަތަށް

މީގެ 31 އަހަރު ކުރިން މި ހޮސްޕިޓަލް ފެށުނީ އާދައިގެ ކްލިނިކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ކުރިން ސެންޓްރަލް ހޮސްޕިޓަލް ހުރި އިމާރާތަށް ބަދަލުވެ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަމުގައި ހުޅުވުމަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-19 08:34:33
ޖިންނީން އިންސާނުންނަށް ގޯނާކުރަނީ ކީއްވެ؟

އިންސާނުންނަށް ޖިންނީން ގޯނާކުރަނީ ގިނަފަހަރަށް އިންސާނުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. ޖިންނީންނަށް ﷲ ސުބުޙާނަހޫވަތަޢާލާ ވަނީ ސިފަބަދަލުވުމުގެ ބާރުދެއްވާފައެވެ. އަދި އެސޮރުމެން މިފަދަ ބާރެއްގެ ބޭނުން

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-03-19 07:00:54
ކެންސަލް ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ރިފަންޑު، މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ނުލިބޭ: އޮޑިޓު ރިޕޯޓު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރަސްމީ ދަތުރުތައް ކުރުމަށްޓަކައި ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ޓިކެޓްތަކުގެ ތެރެއިން، ކެންސަލްކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ޓިކެޓްތަކަށް ރިފަންޑްގެ ގޮތުގައި

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-18 12:24:21
ރިފަންޑްގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ 580،000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ނުލިބޭ: އޮޑިޓް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ރަސްމީ ދަތުރުތައް ކުރުމަށްޓަކައި ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ޓިކެޓްތަކުގެ ތެރެއިން، ކެންސަލްކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ޓިކެޓްތަކަށް

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-03-18 10:55:34
އެނަމާ ބޯޓު ކާރިސާއާއި މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާރޗު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިންގެ ހަނދާނަށް ގެނުވަނީ ފަހުގެ ދިވެހި ތާރީޚުގައިވެސް ހިނގާފައިވާ ކަނޑުމަތީގެ އެންމެ ހިތާމަވެރި ޙާދިޘާގެ މަތިންނެވެ. 2004 ވަނަ އަހަރު ހިނގި އެނަމާ ބޯޓު

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-03-18 08:20:25
ވާންއުޅޭ މައިދައިތަ ދަނބި ދަރިފުޅުގައިގައި ތެޅުމުގެ އާދަ-ޕެރޫ

ދެކުނު އެމެރިކާގެ ގައުމެއްކަމަށްވާ ޕެރޫގައި އަލަތު ކައިވެންޏަށް ފިރިހެން ކުއްޖާ އެދޭ ހިނދު ވާން އުޅޭ މައިދައިތަ (އަންހެން ކުއްޖާގެ މަންމަ) ގެ ޚާއްސަ ޓެސްޓެއް ފިރިހެން ކުއްޖާއަށް ދިނުމުގެ އާދައެއް ގެންގުޅެއެވެ.

މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-03-17 20:21:26
ރެއާލް އަށް ބަދަލުވާން ލެވަންޑޯސްކީ އެއްބައްސްވެއްޖެ: ރިޕޯޓް

ރެއާލް އަށް ބަދަލުވާން ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޮލެންޑްގެ ކެޕްޓަން ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ އެއްބަސްވެއްޖެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. ކުޅިވަރު ނޫހެއްކަމަށްވާ "މުންޑޯ ޑިޕޯޓިވޯ" އިން ބުނީ ކުރިޔަށް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-03-17 20:09:23
ކަލަންޑަރުގެ ތާރީޚް

އިންސާނުން އެމީހުންގެ ޙަޔާތް ވޭތުކުރަނީ ޢަދަދު ކުރެވޭ ދުވަސްތަކަށް ކަންކަން ބަހާލައިގެންނެވެ. މިގޮތުން މާޟީގައި ހިނގި ކަންކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު އާއި މުސްތަޤްބަލުގައި ކަންކުރާނެ ގޮތްތައް ރަވާއިރު، އެންމެނަށް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-03-17 07:46:45
ފުލުހަކު ރަހީނުކުރިކަމަށް ކުރި ރިޕޯޓް ފުލުހުން ދޮގުކޮށްފި

މިރޭގެ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން ފުލުހަކު ރަހީނުކުރި ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ކުރި ރިޕޯޓް ފުލުހުން ދޮގުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންބުނީ ފުލުހަކު ރަހީނުކުރިކަމަށް މީޑިއާތަކުގައި ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓްކީ ދޮގު ހަބަރެއް ކަމުގައެވެ.

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-03-16 23:56:16
ޢުމްރާގެ ދަތުރު ކާމިޔާބު ދަތުރަކަށް ހެދުމަށް

އަނެއްކާވެސް ޢުމްރާގެ މޫސުމެއް އަހަރެމެންނާ ކުރިމަތިވީއެވެ. ރަންމުތްތަކެއްފަދަ ފެހިކަމާއި އުޖާލާކަމުން ފަރުމާކުރެވިފައިވާ މިލޯބި ލޯބި ދީބު ދޫކޮށް ހަނަފަސް ސަހަރާއެއްގައިވާ ރަށަކަށް ޢުމްރާކުރުމަށް ދާއިރު،

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-03-16 08:15:33
އިސްލާމީ އުންމަތާއި އިޒުރޭލުގެ މައްސަލަ – (6)

ދެން އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ދައްކާލަން ގަސްތު ކުރަނީ އިނގިރޭސީންގެ މޭންޑޭޓްގެ ދަށުގައި ފަލަސްޠީނަށް ޔަހޫދީން ހިޖުރަކުރަމުން ގެންދިޔަގޮތާ މެދުގައެވެ. ކުރީ ބާބުގައި ދެންނެވިފައި ވާނޭ ފަދައިން ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-03-16 07:43:00
ސީއެސްސީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ނެރެފި

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ނެރެފިއެވެ. ސީއެސްސީގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިރިޕޯޓު ނެރެދެއްވީ އެކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޑރ އަލީ ޝަމީމުއެވެ. ސީއެސްސީގެ މިރިޕޯޓުގައި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-03-15 16:05:25
ނޭމާ އެނބުރި ބާސާ އަށް ދާން ބޭނުންވޭ: ރިޕޯޓް

ބާސެލޯނާ (މާޗް 10) – ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވެވުނު މޮޔަ ނޭމާ އަށް ހީވެއްޖެ ކަމަށާއި އޭނާ އެނބުރި ބާސެލޯނާ އަށް ދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓެއް ބުނެފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-10 08:49:15
ޅަދަރިމައިންގެ ޝަކުވާ: 60 ދުވަހަކުން ނުފުދޭ

މާބަނޑުވީމާ އާމިނަތު ޝިޔާމް އޮފީހަށް ދިޔުން ހުއްޓާލީ އެވެ. އޮފީހުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ހުރީ، ޅަދަރިމައެއްގެ ދައުރާއި ވަޒީފާގެ ޒިންމާތައް އެކުއެކީގައި އަދާކުރެވޭ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-10 08:19:18
ގައުމިއްޔަތުގެ ގުޅުން ވަރުގަދަވާން ޖެހޭ

އިންސާނުންނަކީ އެކަކު އަނެކަކާ އެތައް ހައިސިއްޔަތަކުން ގުޅިފައިވާ މަޚްލޫޤުތަކެކެވެ. އިންސާނީ ހައިސިއްޔަތުންނާއި ގައުމީ ނުވަތަ ވަތަނީ ހައިސިއްޔަތުންނާއި އަވައްޓެރިކަމުގެ ހައިސިއްޔަތުންނާއި ތަފާތު ޖަމާއަތްތަކުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-09 10:20:47
އީކުއޭޓާ ވިލެޖުގެ ތަރައްގީގައި އަންހެނުންގެ ހިއްސާ ބޮޑު

"އެންމެ ފުރަތަމަ މި މަސައްކަތްކުރަން ފެށިއިރު ހުރީ ވަރަށް ބިރުން. ނޭނގޭ މިއީ ކޮން ކަމެއްކަން ވެސް. އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާކަށް ނޭނގޭ“ މީގެ 27 އަހަރު ކުރިން މިހާރުގެ އީކުއޭޓާ ވިލެޖުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފެށި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-08 12:36:09
އެމްއެޗް370 ގެއްލުނުތާ ހަތަރު އަހަރު: ފަހުގެ ރިޕޯޓް ނެރެނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މާޗް 8) - މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއާލަ ލަމްޕޫރުން ފުރައިގެން ޗައިނާގެ ބެއިޖިން އަށް 239 މީހުންނާ އެކު ދަތުރުކުރި އެމްއެޗް370 ގެއްލުނުތާ މިއަދަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުނީ އެވެ. ބޯޓު ގެއްލުނު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-08 12:31:19
އަންހެނުންނަށް ވެސް ފަހި އެމްއެމްއޭ: މިސާލެއް

އައިޓީ، ސެކިއުރިޓީ އަދި މެއިންޓެނެންސް ވަޒީފާއެއް ވިޔަސް، ދެ ޖިންސުގެ މީހުންނަށް ފުރުސަތު އޮތްކަން އެ ތަނުގެ އިއުލާނުތަކުގައި ލިޔެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވެ އެވެ. އަންހެން މުވައްޒަފަކު ޖެހިލުންވެ، ފަސް ޖެހުނަސް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-08 05:59:49
އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލް: ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހު ނުކޮށް، މި ބަދަލު ގެނެވޭނެތަ؟

ފްލޯ ކްރޮސިން ނުވަތަ ޕާޓީ ބަދަލުކުރާ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުމުގެ މައުލޫއު މި އޮތީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ދާއިރާގެ އެންމެ ހޫނު ބަހުސަށް ވެފަ އެވެ. ޕާޓީ ބަދަލުކުރި ކަމަށް ބުނެ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-07 07:59:47
އޭ ލެވެލްގެ އެއް ވަނަ: އަބަދުވެސް ކިޔަވަން މޮޅު

އޯ ލެވެލް އާއި އޭ ލެވެލްގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދޭނީ ބުރަ މަސައްކަތުންނެވެ. އެއީ ސުވާލެއް ވެސް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ ނަޒަރުން ބަލާއިރު އޭ ލެވެލްގައި ފަސް އޭ ސްޓާ ހޯދުމަކީ އަދި މާ ބޮޑު މަސައްކަތެކެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-06 09:18:59
ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ހާސްކަމެއްގެ ތެރޭގައި

ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރާ އެކު ކޮފީއެއްގައި އިންދާ އެތަނުގެ ބޭރު މުވައްޒަފަކު އައިސް އެހީ މި މަހުގެ މުސާރަ ޖަމާވަނީ ކޮން އިރަކުންތޯ އެ؟ އެ ވަގުތު ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ޖަވާބު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-06 07:58:25
އެއަރފިޝް 8 ގެ އުދުހޭ ބޯޓުތައް ރާއްޖެއަށް ކަމުދާނީ ކިހާވަރަކަށް ބާ؟

އެއަރފިޝް 8 ގެ އުދުހޭ ބޯޓުތައް ރާއްޖެއަށް ކަމުދާނީ ކިހާ ވަރަކަށް ހެއްޔެވެ؟ އެއަރފިޝް 8 ނުވަތަ އޭއެފް8 ގެ އުދުހޭ ބޯޓަކީ ދާދި ފަހު ސިންގަފޫރުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ވިޖެޓްވޯކްސް އިން މުޅިން ތަފާތު ޑިޒައިނަކާއި

މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-03-05 16:46:43
ފުލުހުން ނުފޫޒެއްގެ ތެރޭގައި، ތެދެއްތަ؟

ކޮންމެ ސަރުކާރެއްގައި ވެސް ހަމަ އެ މައްސަލަ އެވެ. ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ ނާއިންސާފުގެ ވާހަކަ އެވެ. އޭރަކު އޮންނަ ސަރުކާރެއް ބުނާހާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-05 06:35:43
އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށް ގޮވާލައްވައިފި

މުވައްސަސާތައް އޮޑިޓް ކުރުމަށް ފަހު އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނެރޭ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުގެ ބޭނުން ދައުލަތުގެ މަސްއޫލުވެރިން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. އޮޑިޓާ

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-04 12:44:20
ގަރާރަށް އަމަލު ކުރުން ލާޒިމެއް ނޫން! އެކަމަކު....

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރުމަކީ ކޮންމެ ގައުމެއްގައި ވެސް އެ ގައުމެއްގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ އަށް ދީފައި އޮންނަ ދުސްތޫރީ ބާރެކެވެ. އެ ހާލަތު ބަދަލުކުރުމާއި ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ބާރު އެންމެ މަތީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-04 08:19:45
ސިޔާސީ ގައިދީންގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުން ދެއްވި މެސެޖް

އެ ބޭފުޅުންގެ ދުލުން އިވުނު އެންމެ ޝައުގުވެރިކުރުވަނިވި ވާހަކައަކީ މިއީ އެވެ: މި ތިބީ "އެކަކު އަނެކަކުގެ ކިބައިން ހިތްވަރު ލިބިގަނެ، އަތުގުޅާލައިގެން" ނެވެ. މިއީ އެކި ތުހުމަތުތަކުގައި ޖަލުގައި ތިއްބެވި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-03 08:10:34
ދުވާލަކު ކުއްޖެއް، ޖިންސީ އަނިޔާ އިންތިހާގައި

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ، އެކަން ހައްލުކުރުމުގެ ތާރީޚީ ފިޔަވަޅެއް ރާއްޖެ އިން ވަނީ އަޅައިފަ އެވެ. އެކަމަކު ހަރުކަށި ގާނޫނެއް ތައާރަފްކުރިތާ އަށް އަހަރު ފަހުން ވެސް ފެންނަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-02 10:56:14