×
މައި ސަފުހާ
ކޮވިޑް-19: ވައިރަސް ފެތުރޭއިރު ވެސް ޕާކިސްތާނުގެ މިސްކިތްތައް ބަންދެއް ނޫން

އިސްލާމްއާބާދު (މާޗް 28) - އާއްމު ސިއްހަތުގެ ބޮޑު ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވެދާނެތީ ގިނަ ބަޔަކު އެއްތަނަކަށް އެއްނުވަން ތަކްރާރުކޮށް އިންޒާރުތައް ދިން ނަމަވެސް އިއްޔެގެ ހުކުރު ނަމާދަށް މީހުން ގޮސް ޕާކިސްތާނުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-28 13:16:59
ބަންގްލަދޭޝް ފުޓްބޯޅައިގެ އިންތިހާބު ވެސް ފަސްކޮށްފި

އަންނަ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތަށް އޮތް ބަންގްލަދޭޝް ފުޓްބޯލް ފެޑެރޭޝަން (ބީއެފްއެފް)ގެ އިންތިހާބު، ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން، ފަސްކޮށްފި އެވެ. އެ ވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-28 10:49:35
ޙަޟާރީ ތަހުޒީބީ ބިދްޢަ (2)

(13 މާރިޗު 2020 ގައިޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) ސުންނަތުގެ މަޤާމަށް ބިދްޢަ އުފުލުން އެންމެ ހަޑިމުޑުދާރު ބިދްޢައަކީ ސުންނަތުގެ ދަރަޖައަށް އުފުލާފައިވާ ބިދްޢައެވެ. ރަސޫލާގެ ސުންނަތުގައި ވާރިދުވެފައިވާ އިސްތިޚާރާގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-03-27 13:19:23
ކާފަދަރިއާ އެކު ރާޒުވާ ކުޅެނީ ފޭސްޓައިމް މެދުވެރިކޮށް

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގެ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު މާޔޫސްކަމެއް ކުތިމަތިވެފަ އެވެ. އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއްހެން މިހާރު އެއްކޮށް ހުއްޓުމަކަށް އައިސް، މީހުންނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-27 09:13:59
ކޮވިޑް-19: އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބީ ކޮންގްރެސް ފަސްކޮށްފި

މިރޭ ބާއްވާ ގޮތަށް އޮތް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެއެމް) ގެ އިންތިހާބީ ކޮންގްރެސް ފަސްކޮށްފި އެވެ. ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ރާއްޖޭގައި އާއްމު ސިއްހަތުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-20 16:15:21
ކޮވިޑް-19: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅައާ ގުޅިގެން ކޮކާ ކޯލާއިން ބޭއްވި ޕްރޮމޯޝަން މެދުކަނޑާލައިފި

ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތާ ގުޅިގެން ކޮކާ ކޯލާއިން ބޭއްވި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން ކޮކާ ކޯލާ އިން މެދުކަނޑާލީ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަސް ކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ކޮކާ ކޯލާ އިން ބުނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-20 12:40:02
ކޮވިޑް-19: އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް ފަސްކޮށްފި

ހަލުވިކަމާ އެކު ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާ ހެދި އޭއެފްސީ ކަޕާއި އޭޝިއަން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ މެޗުތައް ފަސްކުރަން އޭޝިއާގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ (އޭއެފްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ. އޭއެފްސީން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-18 20:03:52
ކޮވިޑް-19: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

ނިޔޯން (މާޗް 17) – މި އަހަރުގެ ޖޫން 12 އިން ޖުލައި 12 އަށް ބާއްވަން ރާވާފައި އޮތް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް، ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން އެއް އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި ކަމަށް ނޯވޭ ފުޓްބޯޅަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-17 18:13:21
ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތަކާއި ޓްރެއިނިންތައް މެދުކަނޑާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީވެ ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އެފްއޭއެމުން، އެތަނުން ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތަކާއި ޓްރެއިނިންތައް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ. އެފްއޭއެމުން ރާވާ މުބާރާތްތަކުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-15 17:37:15
ކުޅިވަރު ކުޅޭ ތަންތަން ބަންދު ކުރަން ނިންމައިފި

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަންގެ ލަފާގެ މަތިން ކުރިޔަށްއޮތް 2 ހަފްތާއަށް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ހުރިހާ ކުޅިވަރު ކުޅޭ ތަންތަން ބަންދު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ދަނީ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-15 16:17:07
ރަތަފަންދޫ ބޯޅަދަނޑުގައި ރޯކޮށްލައިފި

ގދ. ރަތަފަންދޫ ބޯޅަ ދަނޑުގައި ބަޔަކު ރޯކޮށްލައިފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މިރޭ 7:30 ހާއިރު ރަތަފަންދޫ ދަނޑުގައި ރޯކޮށްލިކަމުގެ ރިޕޯޓު ލިބުމުން މިރޭ 8:00 ހާއިރު އަލިފާންގަނޑު ނިވާލާފައި ވަނިކޮށް ދެވަނަ ފަހަރަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-14 22:54:42
އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ހަފުތާގެ ގޯލަކަށް ފޭދޫ އިއްބެގެ ލަނޑު ހޮވިއްޖެ

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގެ "ގޯލް އޮފް ދަ ވީކް" އަށް، ބުދަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީ ސިޓީ އެފްސީ ކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާގެ އިބްރާހިމް މަހުދީ (ފޭދޫ އިއްބެ) ޖެހި ގޯލް ހޮވިއްޖެ އެވެ. ޗެންނާއީ އާއި މާޒިޔާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-13 17:21:56
އޭއެފްސީ ކަޕް: ފަހު ވަގުތު ޗެންނާއީން މާޒިޔާއާ އެއްވަރުކޮށްފި

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިންޑިއާގެ އައި ލީގު ޗެމްޕިއަން ޗެންނާއީ ސިޓީ އެފްސީން ވަގުތު ވައްދާލި ގޯލާ ރާއްޖޭގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާއާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ. މި މުބާރާތުގެ ދެކުނު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-11 21:24:17
އިންތިޚާބު ލަސްކުރުމުގެ ގާނޫނީ ބާރެއް އީސީއަކަށް ނޯވޭ: ޝަރީފް

އެއްވެސް ސަބަބަކާހެދި ޤާނޫނޫގައި ބުނެފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ އިންތިޚާބު ލަސްކުރުމުގެ ބާއެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް ނޯންނަ ކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ގައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީއާއެކު އެކޮމިޝަނުން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-03-11 16:21:57
އޭއެފްސީ ކަޕް: ޝާޒްލީ ރޭޓްކުރާ ޓީމަކީ ބަޝުންދުރާ

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ވާދަކުރަން ޖެހޭ ހަތަރު ޓީމު ވެސް ދާދި އެއްވަރު ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭގެ ތެރެއިން ފޭވަރިޓެއް ނަގާ ނަމަ ނަގާނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަޝުންދްރާ ކިންގްސް ކަމަށް މާދަމާ އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-10 14:07:42
އޮސްކާގެ އިހުތިރާމާއި ތައުރީފް ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް

ފަހަކަށް އައިސް ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިން ފެނުނު އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ބިދޭސީ ކޯޗަކީ ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ސްޕެއިނުގެ އޮސްކާ ބްރުޒޯނެވެ. އެ ޓީމަށް 2017 ގައި ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގާއި އެފްއޭ ކަޕާއި ގައުމީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-09 13:12:46
އިޓަލީގެ ފުޓްބޯޅަ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓާލަން ގޮވާލައިފި

ރޯމް (މާޗް 8) - ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ގުޅިގެން، އިޓަލީގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ހުރިހާ ހަރަކާތެއް ހުއްޓާލަން އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް ޑަމިއާނޯ ޓޮމާސީ ގޮވާލައިފި އެވެ. އިޓަލީން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-08 12:31:02
އިންތިޚާބަކާ ނުލައި 15 ގޮނޑި ޔަގީންވެއްޖެ، 13 ގޮނޑި އެމްޑީޕީއަށް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ 15 ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮނޑި ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ. އޭގެތެރެއިން 13 ގޮނޑި ލިބިފައިވަނީ އެމްޑީޕީއަށެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިން މިއަދު ހިއްސާކުރި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-05 14:25:28
ފުޓްސަލަށް އެފްއޭއެމުން ދޭނެ ޖަވާބަކީ ފުޓްސަލް އެރީނާ

ފުޓްސަލް އަށް އެފްއޭއެމުން ދޭން ބޭނުންވާ އަހައްމިއްޔަތާ އެއްވަރަށް މަސައްކަތް ކުރަން ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލެއް ހޯދެން އޮތް މަގަކީ އެފްއޭއެމުން މިހާރު މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ފުޓްސަލް އެރީނާ ކަމަށް އެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-05 12:09:22
ބިލިއާޑް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމްއޭސީއެލްއިން ހޯދައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޫލް ބިލިއާޑް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްޕީބީއޭ) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި އިންޓަ އޮފީސް ބިލިއާޑް މުބާރާތުގެ ޓީމް އިވެންޓުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-03 15:13:23
އެފްއޭއެމްގެ ބޮޑު ތިން ޕްރޮޖެކްޓެއް ކޮރެއާ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އެފްއޭއެމްގެ ދުރުރާސްތާ ވިސްނުމުގައި ހިމެނޭ، ބޮޑު ތިން ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގަން ދެކުނު ކޮރެއާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ސްކައިވިންޑް ގްލޯބަލްއާ އެކު މިއަދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-02 17:03:42
ސީޕީ ކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް: އަންހެން ޑިވިޜަންގެ ފައިނަލުން އައިއެސްޑީ ރަނިން ޖާގަހޯދައިފި

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ވާދައިގެ ތައްޓަށް ކުޅެވޭ އިންޓަރ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޜަންގެ ފައިނަލުން ކުލަބް އައިއެސްޑީ ރަނިން ޖާގަހޯދައިފިއެވެ. އައިއެސްޑީ ރަނިން ފައިނަލުން ޖާގަހޯދީ

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2020-03-02 14:51:21
ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމު ސާބިއާގައި ފަރިތަކުރަނީ

ބަންގްލަދޭޝްގައި މި މަހު ބާއްވަން ތާވަލުކުރި އޭވީސީ ސީނިއާ މެންސް ސެންޓްރަަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ފަސްކުރި ނަމަވެސް ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ތަމްރީންތައް ސާބިއާގައި ކުރިއަށް އެބަގެންދެ އެވެ. ކުރިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-02 10:37:40
އެފްއޭ ކަޕް ހުޅުވައިދޭނީ ޓީސީ އާއި ކްލަބް އޭދަފުށި

ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު މި ސީޒަނުގައި ބާއްވަން ޝެޑިއުލްކުރި އެފްއޭ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ކްލަބް އޭދަފުށީގެ މެޗުން ފަށާނެ އެވެ. ނޮކްއައުޓް އުސޫލުން ކުޅޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-02 10:28:16
ޓޮޓެންހަމްގެ ސޮން ކަރަންޓީނުކުރަނީ

ދެކުނުކޮރެއާގެ ފޯރވަރޑް ސޮން ހިއުމިންގ ގެ އަތަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކަށް ފަރުވާ ހޯދަން ދެކުނު ކޮރެއާގައި ހުރުމަށްފަހު އެނބުރި އިންގްލެންޑަށް ދިއުމުން ކަރަންޓީނު ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.ސޮން ކަރަންޓީނު ކުރަން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-29 16:03:45
ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ މެޗުތައް ފަސްކުރަން ޖެހިދާނެ : ޖިއާނީ

ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ކޮރޯނާ ވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ފެތުރެމުން އަންނާތީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފުޓްބޯޅާ މެޗުތައް ފަސްކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ވިދާޅުވެއްޖެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-29 15:41:20
މުގާބިލާ - 26

(27 ފެބްރުއަރީ 2020 ގައި ޝާއިއުކުރިބަޔާ ގުޅޭ) ސުލައިމާން ސިކުނޑިން އެ ބިރުވެރި ޚިޔާލު ނެރެލައިފިއެވެ. ވާން އޮތް ކަމެއް ހުއްޓުވުމަކީ އޭނާއަކަށް ކުރެވޭނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އޭނާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. ދިމާވާން އުޅޭ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-29 14:41:35
އިންޓަ އޮފީސް ބިލިއާޑް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާއަށް ކަސްޓަމްސް، އެމްޓީސީސީ،ސްޓެލްކޯ އަދި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ

މޯލްޑިވްސް ޕޫލް ބިލިއާޑް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްޕީބީއޭ) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އިންޓަ އޮފީސް ބިލިއާޑް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ކަސްޓަމްސް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާއި އެމްޓީސީސީ އާއި ސްޓެލްކޯ އަދި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-29 12:39:17
މަޝްހޫރު އަންހެން ޓެނިސް ތަރި މާރިއާ ޝަރަފޯވާ ރިޓަޔާކޮށްފި

ރަޝިއާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ޓެނިސް ތަރި މާރިއާ ޝަރަޕޯވާ ކޮނޑުގެ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ނުލިބި ގިނަދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާތީ ކުއްލިގޮތަކަށް ރިޓަޔާކޮށްފި އެވެ.މާރިއާއަށްތަކުރާރުކޮށް ދިމާވާ ކޮނޑުގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-28 15:50:45
ކިތުނާ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ސްކޮޑަށް

ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިން ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިންގައި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅެން އޮތް ދެ މެޗުގެ ސްކޮޑަށް، ނިމިގެންދިޔަ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދި ސުޕަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-28 09:39:09