×
މައި ސަފުހާ
އިންޓަރ އޮފީސް ބިލިއާޑް މުބާރާތުގައި ޕޮލިސް ކުލަބު ކުުޅުނު ދެވަނަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޫލް ބިލިއާޑް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްޕީބީއޭ) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އިންޓަ އޮފީސް ބިލިއާޑް މުބާރާތުގައި ޓްރާންސް މޯލްޑިވްސް އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އާއި ވާދަކޮށް ޕޮލިސް ކްލަބު މޮޅުވެއްޖެއެވެ.މި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-24 13:50:28
ކޯބީގެ ހަނދާނުގައި ބާއްވާ ހާއްސަ އިވެންޓު މިއަދު ބާއްވަނީ

މަޝްހޫރު ބާސްކެޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއާ ކޯބީ ބްރަޔަންޓް ދަތުރުކުރި ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓުނު ހާދިސާގައި، އޭނާއާއި ދަރިފުޅު މަރުވެފައި ވަނީ 26 ޖެނުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ކޯބީގެ ހަނދާންތައް އާކުރުމުގެ ގޮތުން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-24 13:32:07
ލިއޮނަލް މެސީ ހެޓްރިކް ހަދާ، ރެއާާލް ބަލިވެއްޖެ

ބާސާގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފް އެޓީމުން ނިންމާލީ ތިން ގޯލުގެ ލީޑަކާއެކުއެވެ. އެގޮތުން މި ތިން ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށް އެޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ވަނީ ހެޓްރިކެއް ހަދާފައެވެ.

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-23 15:35:40
ބެޑްމިންޓަންގެ ސެމީފައިނަލަށް ނަބާހާ އަދި ޒަޔާން

ޔޫގެންޑާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ މިކްސް ޑަބަލްސް އިވެންޓުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ރާއްޖޭގެ އެއްވަަނަ ލިބިފައިވާ ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިން ކަމުގައިވާ ހުސެއިން ޒަޔާން ޝަހީދު ޒަކީ އަދި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-23 14:27:04
ބާސްކެޓްބޯޅަ: ކިންގްސް އާއި ކުއީންސް ފައިނަލަށް

ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ކިންގްސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބުން އަދި އަންހެން ބައިގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ކުއީންސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބް ހޯދައިފި އެވެ. ގައުމީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-23 11:13:17
އަލުން އިތުބާރު ހޯދަން ޕްލެޓިނީ އެނބުރި ފުޓްބޯޅަ އަށް

ޕެރިސް (ފެބްރުއަރީ 22) - އިންސާފުން ބޭރުން އޭނާ އަށް ދިން އަދަބުގެ ސަބަބުން ފުޓްބޯޅައިގައި އޭނާގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ވައްޓާލާފައިވާ ކަމަށާއި އަލުން ގިނަ ބަޔެއްގެ އިތުބާރު ހޯދުުމުގެ ގޮތުން ފުޓްބޯޅައިގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-22 09:20:09
ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ލީގު: ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކިންގްސްއަށް

14 ވަނަ ޤައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ލީގުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން، ކިންގްސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބުން ހޯދައިފިއެވެ.ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގައި މިފަހަރު ވަނީ ފަސް ޓީމެއް ވާދަކޮށްފައެވެ. އެއީ ކިންގްސް އާއި ޓީރެކްސް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-21 18:33:34
ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވެލެންސިއާއަށް

ފަހަތުން އަރައި ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް ބަލިކޮށް، ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ، ޗެމްޕިއަންކަން ކްލަބު ވެލެންސިއާ އިން ހޯދައިފިއެވެ.ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ވެލެންސިއާ އާއި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-21 14:12:25
ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ލީގުގެ ތަށި ކިންގްސް އަށް

ފަހު މެޗުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީރެކްސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބް އަތުން 71-77 އިން ބަލިވި ނަމަވެސް ކިންގްސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބުން 14 ވަނަ ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ލީގުގެ ތަށި އުފުލާލައިފި އެވެ. ރޭގެ މެޗުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-21 07:58:06
"ދެވަނަ ލެގު މާޒިޔާއަށް ފަސޭހައެއް ނުވާނެ"

އެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފް ބުރުގައި އިންޑިއާގައި ކުޅޭ ދެވަނަ ލެގުގެ މެޗު، މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނަށް ފަސޭހަނުވާނެކަމުގައި، އެޓީމުގެ ކޯޗު މަރުޖާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފިއެވެ.މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-20 19:26:38
8 ގަޑި އިރަށް ވުރެއް ގިނައިރު "ޕްލޭންކް"ގައި އޮވެ ވޯލްޑް ރެކޯޑް ހަދައިފި

ދުނިޔޭގަ އެންމެގިނަ ވަގުތު "ޕްލޭންކް ޕޮޒިޝަން"ގައި ހިފަހައްޓާލި މީހަކު ދުނިޔޭގެ ވޯލްޑް ރެކޯރޑް ފޮތުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. "ލޯންގަސްޓް މޭލް އެބްޑޮމިނަލް ޕްލޭންކް" ގެ މަގާމް ގިނީސް ބުކް އޮފް ވޯލްޑް ރެކޯޑްސް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-20 16:37:13
ޖަރުމަނުގެ ހަނާއޫގައި ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއް ދީ 8 މީހަކު މަރާލައިފި

ޖަރުމަނުގު ހަނާއޫގެ ޝީޝާ ބަރ އަކާއި އިތުރު އެހެން ކެފޭ އެއްގެ ތެރޭގައި ބަދަލު ކުރި ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއްގައި 8 މީހަކު މަރުވެ 5 މީހަކު ޒަހަމް ވެފައި ވާކަމަށް ޖަރުމަނުގެ ފުލުހުން މިއަދު މައުލޫމާތު ދީފިއެވެ.ޕޮލިސް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-20 14:35:42
ގާޑިއޯލާގެ ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ބާސެލޯނާގެ ރައީސަށް

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 20) - ޔުއެފާގެ މުބާރާތްތަކުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ސަސްޕެންޑްކުރަން ނިންމުމާ އެކު ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯސެފް ބާޓޮމެއު އެކަމަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުން، އެކަމާ ގުޅިގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-20 10:15:03
ޑޯޓްމަންޑުން ޕީއެސްޖޭ ބަލިކޮށްފި

ޑޯޓްމަންޑު ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ބްރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުން 1-2 އިން ޕީއެސްޖޭ ބަލިކޮށްފިއެވެ.ޜޭގަ ކުޅުނު މެޗުގެ ފަރަތަމަ ހާފުގައި ޑޯޓްމަންޑް އަށް ގޯލް ޖަހާނެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-19 23:04:18
މާލެ އަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓު ޑރ. މުއިއްޒަށް، އައްޑު އަށް ވޮލީ ލަތީފް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަދި އައްޑު އަށް ވޮލީ ބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-19 22:37:44
19 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ލެޓްވިއާގެ އީގޯ ހަމަޖައްސައިފި

19 އަހަރުން ދަށުގެ ރާއްޖޭގެ، ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް އާސެނަލަށް ކުރިން ކުޅުނު ލެޓްވިއާގެ އީގޯ ސްޓެފަނޯސް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް އީގޯ ހަމަޖެއްސީ ބުދަ ދުވަހު، އެފްއޭއެމް ހައުސްގައި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-19 18:23:01
ޒުވާން ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް އާސެނަލްގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިއެއް

ރާއްޖޭގެ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅާ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް އާސެނަލަށް ކުރިން ކުޅެފައިވާ ލެޓްވިއާގެ އީގޯ ސްޓެފަނޯސް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އެންމެ ފަހުން ލެޓްވިއާގެ 17 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-19 12:42:01
ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަރޕޫލް ބަލިކޮށް އެތްލެޓިކޯ ކުރިހޯދައިފި

ޔޫއީއެފްއޭ ޗެމްޕިިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަރޕޫލް ބަލިކޮށްފިއެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ އެޓްލެޓިކޯގެ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މިމެޗުން ލިިވަރޕޫލް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-19 11:41:50
ފުރަތަމަ ލެގުގައި އެތުލެޓިކޯ އިން ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 19) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 1-0 އިން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށްފި އެވެ. މި ނަތީޖާއާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-19 09:13:31
ޕޮލިސް ސީޕީ ކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފަށައިފި

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ވާދައިގެ ތައްޓަށްކުޅޭ އިންޓަރ ޑިޕަރޓްމަންޓް ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ. މިމުބާރާތަކީ 16 ފެބްރުއަރޮ 2020 އިން 6 މާރިޗު 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-18 23:31:22
އޭއެފްސީ ކަޕަށް ތައްޔާރުވާން ޓީސީ ޤަތަރަށް ފުރައިފި

މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބު މިއަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޤަތަރުގައި އޮތް ކޭމްޕެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރައިފިއެވެ.ޓީސީއަށް އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ރާއްޖެއިން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-18 19:39:56
އޭއެފްސީ ކަޕަށް ތައްޔާރުވާން ޓީސީ ގަތަރަށް

ކުރިއަށް އޮތް އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން، އެފްއޭއެމުން ދިން ފުރުސަތެއްގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ގަތަރުގެ ޓްރެއިނިން ކޭމްޕަކަށް މިއަދު ފުރައިފި އެވެ. މިއީ މިދިޔަ ހަތް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-18 10:10:45
ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވާން ވޮލީ ޓީމުތައް ޔޫރަޕަށް

މި އަހަރު އޮންނަ ސެންޓްރަލް ޒޯން އަންހެން އަދި ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތްތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ގައުމީ އަންހެން އަދި ފިިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމު ޔޫރަޕަށް ދާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-17 11:14:23
އއ.މަތިވެރީގައި ވޮލީ ކޯޗިންގް ކޭމްޕެއް ފަށައިފި

އއ. އަތޮޅު ޕޮލިހާއި،ޕޮލިސް ކުލަބް، އަދި މަތިވެރި ކައުންސިލް ގުޅިގެން، މަތިވެރީ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ވޮލީ ކޯޗިންގ ކޭންޕެއް އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ.ޕޮލިހުން ބުނެފައިވާގޮތުގައި މި ކޭމްޕްގެ މައިގަނޑު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-16 20:47:44
ފުޓްބޯޅައިގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރައްވަނީ ބައްސާމް އެކަނި!

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ އިންތިހާބުގައި ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ މިހާރު ވެސް އެ މަގާމް ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް އެކަނި ކަމަށާއި އޭނާ ކުރިމަތިލެއްވީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-16 19:47:49
ބޮޑު ކާމިޔާބަކީ ކުޅުންތެރިންގެ އިތުބާރު ލިބުން: ސުޒޭން

ކޯޗިން ކެރިއަރުގައި ހޯދުނު ތަށްޓަށް ވުރެ އޭނާ އަށް ކުޅިވަރުގައި ލިބުނު ކާމިޔާބީ އަކީ ކުޅުންތެރިންގެ އިތުބާރާއި އިހުތިރާމް ލިބުން ކަމުގައި ގައުމީ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ. ގްރީން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-16 12:42:08
ރާއްޖޭގައި އަޅާފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގެ ބީޗް ވޮލީ ޓްރެއިނިނގް ކޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވައިފި

ރާއްޖޭގައި އަޅާފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގެ ބީޗް ވޮލީ ޓްރެއިނިނގް ކޯޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވައިފިއެވެ.މިއަދު ހަވީރު ހުޅުމާލެ ބީޗް ވޮލީ ކޯޓު ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-15 23:10:14
“ފަންވަރު ރޯޑްރޭސް” ށ. ޅައިމަގުގައި ބާއްވައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ސްޕޮންސަރކޮށް، ށ ޅައިމަގު އެކުވެރިންގެ ރޫޙުން އިންތިޒާމުކޮށްފައިވާ، “ފަންވަރު ރޯޑްރޭސް” މިއަދު ހަވީރު ޅައިމަގުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ޅައިމަގު އެކުވެރިންގެ ރޫޙުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވާ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-15 22:05:19
ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކޮށް، ހުޅުމާލޭގެ ބީޗްވޮލީ ކޯޓު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ރެޑްބުލްޕާކް ތެރޭގައި އަޅާފައިވާ ބީޗް ވޮލީބޯޅަ ކޯޓު ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކޮށް، ރަސްމީކޮށް މިއަދު ހަވީރު ހުޅުވައިފި އެވެ. ބީޗްވޮލީ ކޯޓު ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-02-15 18:29:14
އަންނަ ސީޒަންގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުން ކުލަބް ވެލެންސިއާ ޖާގަ ހޯދައިފި

ފުޓުބޯޅައިގެ ކުރީގެ އެންމެ ނަން ވިދާލާ ޓީމް ވެލެންސިއާ ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ސެމީ ފައިނަލް ދެވަނަ މެޗުގައި ، ޖޭޖޭ ސްޕޯރޓްސް ގެ މައްޗަށް 2-3 ގެ ނަތީޖާ އަކުން ކުރިހޯދާ ފައިނަލުން ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށް އަންނަ ސީޒަންގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-15 13:53:38