×
މައި ސަފުހާ
ވޯލްޑް ކަޕަށް ބްރެޒިލުން ޓޮޓެންހަމްގެ އެހީ ހޯދަނީ

ލަންޑަން (މާޗް 20) - ޖޫން މަހު ރަޝިއާގައި ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ބްރެޒިލް ގައުމީ ޓީމުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށްގެންދަން އިނގިރޭސި ކްލަބް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ޓްރެއިނިން ފެސިލިޓީސް ބޭނުންކުރަން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 16:02:50
ޒޯން ބުރު ހޯސްޓުކުރުމުގައި ފ. ނިލަންދޫން ދައްކާ ނަމޫނާ، މިސާލަކަށް ބަލަން މުހިއްމު!

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕަކީ 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށްރަށަށް އަމާޒުކޮށް ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ. އަހަރެއް އަހަރަކަށް މުބާރާތް ފޯރި ގަދަވަމުން ގޮސް، މިއަދު އެ މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގެ

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-20 15:55:28
ބޭބެ ހުރި ލެވެލްއަކަށް ކޯޗިން ކެރިއަރުގައި ނުދެވޭނެ!

ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނަޒީހާއި އޭނާގެ ބޭބެ، ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު ކަމުގައި މިވަގުތު ހުރި އަލީ ސުޒޭނަކީ ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅައިގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދެބެންނެވެ. ކޯޗުންގެ ގޮތުގައި އެތައް

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-20 14:58:18
18/30 ވުމަންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ: ޕޮލިސް ކުލަބުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ކުލަބު މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ 18/30 ވުމަންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ޕޮލިސް ކުލަބު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު މާފަންނު ސެޓޭޑިއަމް މިނީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-03-20 13:04:49
ނިއުގެ ކުޅުންތެރިން ފުޓްސަލްއަށް ނުދާނެ

އޮފީސް ތަކާއި ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކުލަބު މޯލްޑިވްސް ފުޓްސަލް މުބުރާތުގައި، އެކިއެކި ޓީމުތަކަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓްގެ ކުޅުންތެރިން ލިސްޓް ކޮށްފައި ތިބި ނަމަވެސް އެ ކުޅުންތެރިން ފުޓްސަލްއަށް

އަވަސް.އެމްވީ - 2018-03-20 11:39:02
އެންމެ މޮޅީ ސުޒޭން، އޭނާ ހުރި ހިސާބަށް ނުދެވޭނެ: ނަޒީހު

ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭނަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗު ކަމަށާއި އޭނާ ހުރި ހިސާބަށް ނުދެވޭނެ ކަމަށް ސުޒޭނުގެ ކޮއްކޮ އަދި އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ޔުނައިޓެޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 10:46:58
ކޯޗިން ސްޓައިލްގައި މުޅިން ތަފާތު ދެބެން!

މިއީ ކުރީގެ ގަދަ ބާރު ވިކްޓަރީގެ ތެރެއިން އައި ދެ ކޯޗުންނެވެ. އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދެބެންނެވެ. ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ކެރިއާގައި ދެ މީހުންވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވީ ވިކްޓަރީގެ ތެރެއިންނެވެ. ސުޒޭން އާއި ނަޒީހް

އަވަސް.އެމްވީ - 2018-03-20 09:10:47
ޕޮގްބާ ހުރީ ހިތްހަމަޖެހިފައެއް ނޫން: ޑިޝޯމްޕް

ޕެރިސް (މާޗް 20) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ އަށް ގިނަ ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވަމުން އަންނައިރު އޭނާ މި ވަގުތު ހުރީ އުފަލަކުން ނޫން ކަމަށް ފްރާންސް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑިޝޯމްޕް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 08:50:46
ރިސޯޓް ފުޓްސަލް ލީގު: ސައުތު މާލެ ޒޯންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަނޑޫމާ ހޯދައިފި

މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް ފުޓްސަލް ލީގު ސައުތު މާލެ ޒޯންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޮލިޑޭ އިން ކަނޑޫމާ ހޯދައިފިއެވެ. ކަނޑޫމާ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލުގައި ކޮމޯ ކޮކޯ އައިލޭންޑާއި ވާދަކޮށް 6-4 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-03-19 19:16:13
ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ދެ ވަނަ އަށް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ވިކްޓަރީ އަތުން ފަސޭހަކަމާ އެކު 3-0 އިން މޮޅުވެ ތާވަލުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އަރައިފި އެވެ. ފުރަތަމަ ދެ މެޗުން މޮޅެއް ނުހޯދުނު ނަމަވެސް މާޒިޔާ މިވަނީ ފަހުން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-19 18:58:44
އިންޓަ ސްކޫލް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުޅުން ފަށައިފި

އިންޓަރ ސްކޫލް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުޅުން އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރާތް އިއްޔެ ފެށިއިރު، މުބާރާތް ކުރިއަށްދަނީ ހަތަރު އުމުރުފުރާއަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެއީ 12 އަހަރުން ދަށާއި، 14 އަހަރުން

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-03-19 18:36:30
ޓީޓީއެމްއާ އެކު ފުރަތަމަ މޯލްޑިވްސް ސަޕްލަޔާ އެކްސްޕޯވެސް މެއި މަހު

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ "މޯލްޑިވްސް ސަޕްލަޔާ އެކްސްޕޯ 2018" މެއި މަހު ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. ސަޕްލަޔާ އެކްސްޕޯއަކީ މޯލްޑިވްސް ގެޓްއަވޭސްއިން ބާއްވާ ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް މޯލްޑިވްސް (ޓީޓީއެމް) ފެއާގެ

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-19 15:56:09
ވެލެންސިއާ ދެކޮޅަށް ޓީސީން ތަފާތު ދައްކާނެކަން ޔަގީން: ނިޒާމްބެ

ޓީސީން މި ސީޒަންގައި ކުޅުނު ތިން މެޗުންވެސް މޮޅެއް ހޯދިފައިނުވާއިރު، މިރޭ މާލޭ ލީގުގައި ކްލަބު ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗަކީ ތަފާތުތަކެއް ފެންނާނެ މެޗެއްކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ޔަގީން ކަމެއް އެބައޮތް

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-19 15:31:02
ޒުވާން ވޮލީ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަ ފުރުސަތެއް!

ބަހްރޭނުގައި އަންނަ ޖުލައި މަހު އޮންނަ އޭޝިއާގެ 20 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ގައުމީ ވޮލީ ޓީމުގައި ހިމެނުމުގެ ފުރުސަތު ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-19 12:58:49
ނިއުގެ ކުޅުމަށް ވުރެ މާޒިޔާގެ ކުޅުން މާ ރީތި: ކިސް

ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ކުޅޭ ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވި ނަމަވެސް، އެޓީމަށް ވުރެ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުން ކުޅޭ ކުޅުން މާ ރީތި ކަމަށް ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު ލާޒްލޯ

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-19 11:50:01
ނަޕޯލީން ދެ ޕޮއިންޓަށް ގާތްކޮށްފި

ނޭޕްލްސް (މާޗް 19) – ޖެނޯއާ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ޔުވެންޓަސްއާ ދެ ޕޮއިންޓަށް ނަޕޯލީ ގާތްކޮށްފި އެވެ. ނަޕޯލީން މި ނެގީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ސްޕަލްއާ ޔުވެންޓަސް 0-0

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-19 10:34:22
މިހާރުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ޒަމާނީ ފުޓްބޯޅައެއް ނޭންގޭ!

ފުޓްބޯޅައިގައި ކުރިއަށް ދެވޭނީ ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކަމަށާއި ނަމަވެސް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހުމުން މިހާރުގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ވިކްޓަރީގެ ކޯޗު ލާޒްލޯ ކިސް ބުނެފި

އަވަސް.އެމްވީ - 2018-03-19 10:11:25
19 މެޗަށް ފަހު ބަޔާން ބަލިވެއްޖެ

މިއުނިކް (މާޗް 19) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އާރްބީ ލިޕްޒިގު އަތުން 2-1 އިން ވި ބައްޔާ އެކު ބަޔާން މިއުނިކް 19 މެޗަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ. މިއީ ދެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-19 09:52:49
ޓީސީ ތަފާތު ދައްކަން ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަނީ

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ކްލަބް ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު މިއީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ފަރާތުން ތަފާތު ފެނިގެންދާނެ މެޗެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ. އެސްޓީއޯ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-19 09:41:55
ނޭނގި ހިތާ ކުޅެލީ - 33

"ބިރުންތަ؟ އެނގޭތަ އަހަރެން މިހާ ރަހުމް ކުޑަވީ ކީއްވެކަން؟ އިމާދުއްދީން ދުޝްމިނަކަށްވީ ކިއްވެކަން؟ އޭނަގެ ދަރިއަކަށް އަހަރެން ވަކި ރަހުމް ކުރާނެތަ. ނުކުރާނެ. ގުޑްބައި ސަވާނާ......... " ލުކުމާން ކުއްލިއަކަށް

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-18 22:56:10
ލަންދޫސްކޫލްގެ އިންޓަރހައުސް ޖޫނިއަރ ބައިގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި.

ގުޅޭ ލިޔުން ލަންދޫސްކޫލްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދޮށިމޭނާ ހޯދައިފި. 5 ދުވަސް ކުރިން ނ.ލަންދޫ ސްކޫލްގެ އިންޓަރހައުސް މިއަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޖޫނިއަރ ބައިގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

ލަންދޫއިންފޯ.ކޮމް - 2018-03-18 21:21:09
ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯގެ ގަވަރުނަރު ކަމަށް ކުރީގެ ފުޓުބޯޅަ ތަރި ރޮމާރިއޯ ވާދަކުރަނީ

ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯ (މާޗް 18) - ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ތަރި އަދި ސެނެޓުގެ މެންބަރު ރޮމާރިއޯ ޑި ސޫޒާ، ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯގެ ގަވަރުނަރުގެ މަގާމަށް ވާދަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ބްރެޒިލްގައި އެންމެ ބޮޑަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-18 19:04:21
ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕް: ފުޓްސަލްގެ ބޮޑު އީދު މިރޭ ފަށަނީ!

ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕަކީ ރާއްޖޭގެ ފުޓްސަލްއަށް އިންގިލާބެއް ގެނުވި މުބާރާތެވެ. އެތަކެއް ތަރިންނެއް އުފައްދަމުން އަންނަ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ފުޓްސަލް މުބާރާތެވެ. އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކަށް އަހަރު

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-18 14:30:50
ގައުމީ ޓީމުގެ ދައުވަތަށް އިމްރާން ނޫނެކޭ ބުނެފި

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ރިޓަޔާކޮށްފައިވާ ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދަށް ރޭ ޓީމުގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ދިއުމަށް ދިން ދައުވަތަށް އޭނާ ފުރަގަސްދީފި އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އިމްރާން އަލުން ޓީމަށް ގެންނަން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-18 12:53:04
މަގޫދޫގައި ބަށިކޯޓެއް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ނ.މަގޫދޫގައި ބަށިކޯޓެއް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް، މަގޫދޫ ކައުންސިލުން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. މި ބަށިކޯޓް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިން ހިންގަވާ ކުޅިވަރު އެކުވެނި މަޝްރޫގެ

ލަންދޫއިންފޯ.ކޮމް - 2018-03-18 11:26:56
މައިލޯ އާއި ބާސެލޯނާ ގުޅިގެން ކުޑަކުދިން ފުޓްބޯޅައިން ކުރިއަރުވަނީ

ސްޕެއިނުގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ގަދަބާރު ބާސެލޯނާ އާއި ނެސްލޭ މައިލޯ ގުޅިގެން ކުޑަކުދިން ފުޓްބޯޅައިން ކުރިއަރުވަން "ރޯޑް ޓު ބާސެލޯނާ" ނަމުގައި ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ފަށައިފި އެވެ. މި ކެމްޕޭން ފެށުމަށް ހެންވޭރު ދަނޑުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-18 09:32:55
"މައިލޯ ރޯޑްޓު ބާސެލޯނާ" ޕްރޮގްރާމް ލޯންޗުކޮށްފި

"މައިލޯ ރޯޑް ޓު ބާސެލޯނާ" ޕޮގްރާމުގެ ނަމުގައި ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ (އެފް.އޭ.އެމް) އާއި މައިލޯ ގުޅިގެން ހިންގާ ހަރަކާތް ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ. ހެންވެރިރު ދަނޑުގައި މިކަމައްޓަކައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-03-18 09:23:59
އިންޓަރ ސްކޫލް 18 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

އިންޓަރ ސްކޫލް 18 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ. ޖުމްލަ ހަތަރު ޓީމާއެކު ފަށާފައިވާ މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ބައްދަލު ކުރީ ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޓީމާއި ސެންޓަރ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-03-18 09:11:49
ޔުނައިޓެޑާއި ޓޮޓެންހަމް ސެމީ އަށް

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 18) – އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ. ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކަޓާފައިވާ މި ދެ ޓީމުގެ ތެރެއިން ޔުނައިޓެޑް ސެމީން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-18 08:59:01
ވަކީލް ނާޒިމް އަބްދުލް ސައްތާރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ގިނަ ބައެއްގެ ވަކީލުކަން ކުރައްވާ ނާޒިމް އަބްދުލް ސައްތާރު މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ނާޒިމަކީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކޮއްކޯފުޅެވެ. ނާޒިމް

އަވަސް.އެމްވީ - 2018-03-17 23:22:08