×
މައި ސަފުހާ
ދުނިޔޭގެ ކުރީގެ ފުޓުބޯޅަ ތަރިންގެ ޓީމެއް އޮކްޓޯބަރުގައި ރާއްޖެއަށް

ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ކުރީގެ ފުޓުބޯޅަ ތަރިންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޑްރީމް ޓީމެއް އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 18:05:30
އިންޓަނޭޝަނަލް ވޮލީބޯލް ކޯޗާސް ކޯހެއް މާލޭގައި ބާއްވަނީ

ބައިނަލްއަގުވާމީ ވޮލީބޯޅަ ފެޑަރޭޝަން (އެފްއައިވީބީ) ލެވެލް 1 އިންޓަނޭޝަނަލް ވޮލީބޯލް ކޯޗާސް ކޯހެއް މާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) އިން މިއަދު ކުރި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 17:26:39
ހަންނަގެ މޮޅު ކުޅުމާއެކު އީގަލްސް ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި

ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 3-1 އިން ބަލިކޮށް ކްލަބް އީގަލްސް އެފްއޭއެމް ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ސެމީފައިނަލް މެޗުގައި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 14:14:10
މޯހަން ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ މަތީ ލައިސަންސް ނަގަނީ

ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ މަތީ ކޯޗިން ލައިސަންސް ކަމަށްވާ އޭއެފްސީ ޕްރޯ ލައިސަންސް ނެގުމަށް ރާއްޖޭގެ ކާމިޔާބު ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) އަށް އެފްއޭއެމުން ދިން ފުރުސަތުގެ ބޭނުން އޭނާ ހިފަން ފަށައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 12:49:47
ޔޫޓޫޖޭ އެކަޑެމީ ފިއެސްޓާ 2019 ގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްފި

ޔޫޓޫޖޭ އެކަޑެމީ ފިއެސްޓާ 2019 ގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށް ވަނައަށް އައި ފަރާތްތަކަށް އިނާމާއި، ޝީލްޑާއި، ހަނދާނީ ލިޔުންދީފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ނ.ލަންދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި އޮތް މި ރަސްމިއްޔާތުގައި

ނާރެސް.ކޮމް - 2019-02-17 11:18:41
ޔުނައިޓެޑާ ގުޅުނީ ބޮޑު މުސާރައަކަށް ނޫން: ސަންޗޭޒް

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 17) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވީ ބޮޑު މުސާރައެއް ހޯދުމަށް ނޫން ކަމަށާއި ފުޓްބޯޅައިގައި ކާމިޔާބު އަހަރުތަކެއް ހޭދަކުރުމަށް ކަމަށް ޗިލީގެ ފޯވާޑް އަލެކްސިސް ސަންޗޭޒް ބުނެފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 09:35:10
ސައްތައިން ސައްތަ ރެކޯޑަކާ އެކު އީގަލްސް ފައިނަލަށް

ކެޕްޓަން ހަސަން ރާއިފް (ހަންނަ)ގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 3-1 އިން ބަލިކޮށް ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ، ސައްތައިން ސައްތަ ރެކޯޑަކާ އެކު އީގަލްސް އިން އެފްއޭއެމް ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 00:16:26
މިއީ ކްރިކެޓަށް ވަރަށް މުހިއްމު ފުރުސަތެއް: މޫސަ

އިންޑިއާގެ މަތީ ފަންތީގެ ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ އެއާ އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމަށް އިއްޔެ ލިބުނު ފުރުސަތު ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަށާއި ކުޅުންތެރިން ކުރިއެރުވުމަށް މިފަދަ އިތުރު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-16 12:15:50
ޒުވާން ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިންގެ ހުނަރު ފެނިއްޖެ: ރައީސް

އެއާ-އިންޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމު އިއްޔެ މާލޭގައި ކުޅުނު މެޗުން، ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންގެ ހުނަރު ފެނިގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށާއި މިފަދަ ފުރުސަތުތައް އިތުރުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ރާއްޖޭގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-16 10:58:34
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ސެމީ އަށް ޓީމުތައް ތައްޔާރުވެފައި!

ޒުވާން ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމުގެ މަގުސަދުގައި އެފްއޭއެމުން ކުރިއަށްގެންދާ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުތަކަށް މިއަދު އޮންނައިރު، މުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް ވެސް ވަނީ ފެންވަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-16 10:14:21
ޔާއޯ ފެލިކްސްގެ މައުލޫމާތު 30 ކްލަބަކުން ހޯދައިފި

ލިޒްބަން، ޕޯޗުގަލް (ފެބްރުއަރީ 16) - ޕޯޗުގަލްގެ ބެންފީކާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ޔާއޯ ފެލިކްސްއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ޔޫރަޕްގެ ނަން މަޝްހޫރު 30 ކްލަބަކުން ހޯދާފައިވާ ކަމަށް އޭނަގެ އޭޖެންޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-16 10:01:54
ބާސެލޯނާގައި މަޑުކުރަން ވަލްވޭޑޭ ނިންމައިފި

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 16) - ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ އެ ކްލަބްގައި އިތުރު އެއް އަހަރު މަޑުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ބާސެލޯނާއާ އެކު ވަލްވޭޑޭ ހަދާފައި އޮތް އެއްބަސްވުން މި ސީޒަނުގެ ނިޔަަލަށް ހަމަވާއިރު،

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-16 09:53:24
އޭސީސީގެ ބޭފުޅުން ތިއްބެވީ މައްސަލަ ބެލުމަށް ނުކުޅެދިފައި: ޝުނާނާ

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ ބޭފުޅުން ތިއްބެވީ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ނުކުޅެދިފައި ކަމަށް ގާނޫނީ ވަކީލާ މަރިޔަމް ޝުނާނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝުނާނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުމަށް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-15 19:24:03
އުފާފާޅުކުރި ގޮތަކުން ބޭލް އަށް ސަސްޕެންޝަނެއް؟

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 15) - މިދިޔަ ހަފްތާގައި ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ތަރި ގަރެތު ބޭލް އުފާފާޅުކުރިއިރު ކުޅިވަރުގެ ރޫހާ ހިލާފު އިޝާރާތެއް ކޮށްފައިވާތީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-15 07:21:26
ޕީއެސްޖީން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރާނެ: ނޭމާ

ޓިއުރިން (ފެބްރުއަރީ 14) – ޕީއެސްޖީގައި އޮތް ވަރުގަދަ ޓީމާއި މޮޅު ކޯޗުގެ ސަބަބުން މި ސީޒަނުގައި އެ ޓީމަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ އެންމެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިޔާ ނޭމާ ބުނެފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-14 12:14:57
އިކާޑީ އަތުން ކެޕްޓަންކަން ނަގައިފި، މެޗު ކުޅެން އޭނާ ދެކޮޅު!

މިލާން (ފެބްރުއަރީ 14) – މައުރޯ އިކާޑީ އަތުން އިންޓަ މިލާނުގެ ކެޕްޓަންކަން ނެގުމުން، ޔުރޮޕާ ލީގުގައި މިރޭ ރެޕިޑް ވިއެނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޭނާ ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ. އިކާޑީ އަތުން ކެޕްޓަންކަން ނެގުމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-14 10:58:15
އެޓޫ: ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ނިންމާލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް!

ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ނިންމާލުމުގެ ވިސްނުމެއް އަދި ނެތް ކަމަށް ބާސެލޯނާ އާއި އިންޓަމިލާންގައި ކާމިޔާބު ހޯދި ކެމަރޫންގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ސެމިއުލް އެޓޫ ބުނެފިއެވެ. އެފްރިކާގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-14 10:00:32
އަޔަކްސް އަތުން ރެއާލަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް

އަމްސްޓަޑަމް، ނެދަލެންޑްސް (ފެބްރުއަރީ 14) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ރޭ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗުން ނެދަލެންޑްސްގެ އަޔަކްސް އަތުން 2-1 އިން އުނދަގޫ މޮޅެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-14 09:08:38
ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ގްރޫޕް ބީގެ އެއް ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ކްލަބް އީގަލްސް ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދިއިރު، ގްރޫޕްގެ ދެ ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ގްރީން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-14 08:52:53
ޑިފެންޑަރ ޝާފިއު ޔުނައިޓެޑް ވިކްްޓްރީއަށް ސޮއިކޮށްފި

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ވިކްޓްރީގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަޅައިގެން ކުޅުނު ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރ ޝާފިއު އަހުމަދު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީއަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ވިކްޓްރީގައި ޝާފީ ކެޕްޓަންކަން ކުރި ނަމަވެސް މިދިޔަ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-13 19:40:07
ދުބާއީގައި ބާއްވާ އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޕްލެޓިނަމް ސްޕޮންސަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ

ދުބާއީގައި ބާއްވާ އިންޓަކޮންޓިނެލްޓަލް 13 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޕްލެޓިނަމް ސްޕޮންސަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިމުބާރާތް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-13 12:52:35
2.4 މިލިއަން ކުދިންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދިން ހިދުމަތްތެރިއެއް

މީހެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަކީ ކުޑަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޖޭމްސް ހެރިސަންއަކީ މީހުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމުގައި ލާމަސީލު މިސާލެކެވެ. އޭނާގެ ސަބަބުން ފުރާނަ ސަލާމަތްވެފައިވާ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-13 11:09:12
ގިނަ ޒުވާނުން ދަނޑަށް ދާނީ ސަންޗޯގެ ކުޅުން ބަލަން: ޕޮޗެޓީނޯ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 13) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިރޭ އިންގްލެންޑުގެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އާއި ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުން ލަންޑަނުގައި ކުޅޭ މެޗު ބަލަން އިނގިރޭސި ގިނަ ޒުވާނުން ޓިކެޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-13 10:54:39
ރެއާލަށް މި އަހަރު ވެސް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހޯދޭނެ: ސޮލާރީ

އަމްސްޓަޑަމް، ނެދަލެންޑްސް (ފެބްރުއަރީ 13) - ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހޯދޭނެ ފެންވަރު ރެއާލް މެޑްރިޑުގައި އެބަހުރި ކަމަށާއި އޭނާ އެ ކަމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ރެއާލުގެ ކޯޗު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-13 10:11:31
ބޮބީ ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް، ޝާފީ ޔޫވީ އަށް

މިދިޔަ އަހަރު ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ކުޅުނު ގައުމީ ޓީމުގެ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު ރިހާމް އަބްދުލް ގަނީ (ބޮބީ) ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް ބަދަލުވިއިރު، މިދިޔަ އަހަރު ވިކްޓަރީގެ ކެޕްޓަންކަން ކުރި އިތުބާރު ޑިފެންޑަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-13 08:34:13
އަންނަ ސީޒަނަށް ބޮބީވެސް ގްރީންސްޓްރީޓްސްއަށް ސޮއިކޮށްފި

ނިމިދިޔަ ސީޒަނުގައި ނިއުރޭޑިއަންޓަށް ކުޅުނު އުއްމީދީ މިޑްފީލްޑަރ ރިހާމް އަބްދުލްޢަނީ (ބޮބީ) އަންނަ ސީޒަނަށް ވަރުގަދަކުރަމުން އަންނަ ކުލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސްއަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ބޮބީގެ އިތުރުން އެޓީމާއި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-13 01:58:51
ކޭން ސޭޓު މަރުވެއްޖެ

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކުރިން ފުޓްބޯޅަ އާއި ވޮލީބޯޅަ ކުޅެ އަދި އެ ކްލަބަށް އެތައް ގޮތަކުން ހިދުމަތްކުރި މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖަލީލް (ކޭން ސޭޓް) މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ މަރުވީ އެތެރެހަށީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-13 00:22:47
އިތުބާރު ގެއްލިއްޖެ، އެފްއޭއެމް އާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ސަރުކާރަށް އުނދަގޫކަމެއް: މަހުލޫފް

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި އެ އިދާރާއަށް ސަރުކާރުގެ އިތުބާރު ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-12 21:33:29
ދުނިޔެ ދުށް އެންމެ މޮޅު އެއް ގޯލްކީޕަރު ބޭންކްސް މަރުވެއްޖެ

އިންގްލެންޑުން އުފުލާލި ހަމައެކަނި ވޯލްޑް ކަޕް، 1966 ވަނަ އަހަރު ކާމިޔާބުކުރުމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރި އަދި ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ގޯލްކީޕަރުގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭ ގޯޑަން ބޭންކްސް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-12 16:07:00
އާސެނަލް ދޫކޮށްލަނީ ބަރު ހިތަކައިގެން: ރަމްސޭ

ވޭލްސްގެ މިޑްފީލްޑަރު އާރޮން ރަމްސޭ އާސެނަލް ދޫކޮށްލީ ބަރު ހިތަކައިގެން ކަމަށް އޭނަ ބުނެފި އެވެ. ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގެ ދަށުން ޔުވެންޓަސްއާ ގުޅުމަށް ފަހު ބީބީސީއަށް ދިން އިންޓަވިއުގައި އުމުރުން 28 އަހަރުގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-12 13:59:42