×
މައި ސަފުހާ
ޓީސީއާއި ވިކްޓަރީގެ މެޗަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބު ވާދަކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި މިއަދު ކުޅުނު ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗު ނިމުނީ 1-1ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-19 20:00:11
ނިއުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލުކުރުމަށް ދަގަނޑޭ އެފްއޭއެމްއަށް!

ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ)އާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރުމަށް އެފްއޭއެމްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް "ސަން ސްޕޯޓްސް"އަށް އެނގިއްޖެއެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ނިއުއާ ދަގަނޑޭއާ ދެމެދުވެފައިވާ

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-19 19:33:38
ދެކުނު އެމެރިކާ ޓީމެއް ބަލިކުރި އޭޝިއާގެ ފުރަތަމަ ޓީމަކަށް ޖަޕާން

ސަރަންސްކް، ރަޝިއާ (ޖޫން 19) - އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅުނު ކޮލަމްބިއާ 2-1 އިން ބަލިކޮށް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުގައި ދެކުނު އެމެރިކާގެ ޓީމެއް ބަލިކުރި އޭޝިއާގެ ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޝަރަފް ޖަޕާނުން ހޯދައިފި އެވެ. މި މެޗުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 19:00:38
ނިއުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލްކުރަން ދަގަނޑޭ އެފްއޭއެމަށް

ނިއު ރޭޑިއަންޓާ އެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލްކުރަން އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އެފްއޭއެމް އަށް ހުށަހަޅައިފި ކަމަށް "މިހާރަ"ށް އިތުބާރުހުރި ގޮތަކަށް ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ. އެނގިފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 18:09:15
ޖެމްސްގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމްވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލި ދައުލަތުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި އެވެ. އެ ދައުވާ

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-06-19 15:13:55
"ސްޕައިޑަމޭން" އެނބުރި ގައުމަށް ދިއުމުން ބޮޑު އުފަލެއް

ބަމަކޯ (ޖޫން 19) - ފްރާންސްގެ ޕެރިހުގެ އިމާރާތެއްގެ ބެލްކަނީގައި އެލިގެން އޮތް ކުޑަ ކުއްޖަކު ސަލާމަތް ކުރުމުން މަޝްހޫރުކަން ލިބުނު މަމޫދޯ ގައްސާމާ އޭނާގެ އަމިއްލަ ގައުމު މާލީ އަށް ދިއުމުން ބޮޑު އުފަލެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 13:10:39
ރެލިގޭޝަނަށް ފަހު ވެސް ވާނެގޮތެއް ނޭނގޭ: ނަޒީހު

ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ރަނަރަޕް ދިޔަ ޖޭޖޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި މާލޭ ލީގުގެ ފުލަށްދިޔަ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަދި ވެލެންސިއާ ކުޅޭ ރެލިގޭޝަން މެޗުތަކަށް ފަހު ދެން ކަންތައްތައް ވާނެ ގޮތެއް ވެސް އަދި ބުނަން ނޭނގޭ ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 12:05:29
ލަންދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލްކަޕްގެ ފައިނަލަށް ޓީމް ބަޚްލޫލް އަދި ޓީމް ލޮލް

ގުޅޭ ލިޔުން ލަންދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ކަޕް 2018 – ޓީމް ބަޚްލޫލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް. 1 ދުވަސް ކުރިން ލަންދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދަމުން އަންނަ ލަންދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ކަޕް

ލަންދޫއިންފޯ.ކޮމް - 2018-06-19 10:51:32
ފީފާ ވޯލްޑުކަޕް 2018: އިނގިރޭސިންނަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް

މިރޭ ކުޅެވުނު ވޯލްޑްކަޕްގެ މެޗުތަކުގައި އިނގިރޭސިންނއި ސްވިޑުން އަށް އުނދަގުލުން މޮޅެއް ހޯދުނު އިރު ބެލްޖިއަމް އަށް ފަސޭހަ މޮޅަކުްނ މެޗު ނިންމާލީ 3-0 ގެ ތަފާތުންނެވެ. އިނގިރޭސިިން ނަށް ޓިއުނީޝިއާ ބަލިކުރެވުނީ

މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-06-19 10:02:12
އެކްސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2018ގެ ކުއާޓާފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި ޓީމުތައް ކަށަވަރުވެއްޖެ

ޅ. ހިންނަވަރު އެކްސް ބޯއިސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އެރަށުގައި ކުރިއަށްގެންދާ އެކްސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2018ގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި ޓީމުތައް ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ. ޖުމްލަ 12 ޓީމު ވާދަކުރި މިމުބާރާތުގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-06-19 01:25:36
ގްރީން ބަލިކޮށް، އީގަލްސް ދެވަނައަށް ޖެހިލައިފި

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ކްލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބަލިކޮށް ކްލަބު އީގަލްސްއިން ތާވަލުގެ ދެވަނައަށް ޖެހިލައިފިއެވެ. މާލޭ ލީގުގެ ފަހު ހަފްތާގެ ކުޅުން ކުރިއަށްދާ އިރު، ގައުމީ ދަނޑުގައި

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-18 23:50:15
ޔޫވީ ބަލިކޮށް ވެލެންސިއާ އަށް ހިތްހަަމަޖެހުމެއް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) އަތުން 3-1 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު ވެލެންސިއާ އިން ރެލިގޭޝަނުގެ ކުރިން ހިތްހަމަޖެހުމެއް ހޯދައިފި އެވެ. މި މެޗުން މޮޅުވި ނަމަވެސް ވެލެންސިއާ ލީގު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-18 21:31:56
ބޮޑު ބާރުތަކަށް މިފަހަރު ވޯލްޑް ކަޕުގައި މިވަނީ ކިހިނެތް؟

ރަޝިއާ 2018 ވޯލްޑް ކަޕް ގައި ބޮޑެތި ޓީމުތަކަށް މިވަނީ ކިހިނެތް ކަމާއި މެދު ބެލުންތެރިން ސުވާލު އުފައްދަން ފަށައިފިއެވެ. ރޭގައި ވޯލްޑްކަޕުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕއިން ޖަރުމަން މެކްސިކޯއަތުން ބަލި ވިއިރު ފުޓުބޯޅާގައި

މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-06-18 15:57:49
މިފަހަރު ފުޓްބޯޅަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އެތުގެ ޓީމުން

އިންސާނުންނާއި އެތުގެ މެދުގައި ކުޅެވުނު ފުޓްބޯޅަ މެޗު އެތުގެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ނިމިގެން ދިޔަ ހަފުތާގައި ތައިލެންޑުގައި ބޭއްވި ފުޓްބޯޅަ މެޗު އެތުގެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުންނެވެ. އެ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-06-18 14:25:18
އާޖެންޓީނާ އިން އެއަށްވުރެ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަން ޖެހޭ -މަރަޑޯނާ

އާޖެންޓީނާއިން އައިސްލޭންޑާއި ދެކޮޅަށް ދެއްކި ކުޅުމަށް ވުރެ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް އާޖެންޓީނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު އަދި ކެޕްޓަން ޑިއޭގޯ އާމަންޑޯ މަރަޑޯނާ ބުނެފިއެވެ. ވޯލްޑް ކަޕުގެ ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގެ

މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-06-18 12:56:39
ލަންދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ކަޕް 2018 – ޓީމް ބަޚްލޫލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް.

ގުޅޭ ލިޔުން ލަންދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލްކަޕްގެ ފައިނަލަށް ޓީމް ބަޚްލޫލް އަދި ޓީމް ލޮލް 10 ގަޑިއިރު ކުރިން ލަންދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ލަންދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ކަޕް 2018 ގައި

ލަންދޫއިންފޯ.ކޮމް - 2018-06-18 09:40:14
ފުޓުބޯޅައިގެ ރަސްގެފާނު ބްރެޒީލަކަށް ސްވިޓްޒަރލޭންޑް ބައްޔެއް ނުކުރެވުނު

ވޯލްޑްކަޕް 2018 ގައި ބްރެޒީލާއި ސްވިޓްޒަރލޭންޑް އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު 1 ލަނޑު 1 ލަނޑުން އެއްވަރު ވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. މި މެޗު ފެށިގެން ދިޔައީ އަވަސް ކުޅުމެއްގައެވެ. ބްރެޒީލް ކުރު އަވަސް ޕާސްތަކެއް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-06-18 01:30:24
މެކްސިކޯގެ ލޮޒާނޯގެ ލަނޑުން ޗެމްޕިއަން ޖަރުމަނު ބަލިކޮށްފި

މިހާރު ރަޝީޔާގައި ކުރިއަށްދާ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ގްރޫޕް އެފް ގައި ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ޖަރުމަނާ ވާދަކޮށް 1-0 ލަނޑުން މެކްސިކޯ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މެކްސިކޯއިން މިމެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އެޓީމުގެ ހާވިން ލޮޒާނޯ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-06-17 22:33:03
ދަމަގު ޢީދު ކުޅިވަރު މިފަހަރު ވެސް ވަރަށް ފޯރި ގަދަ

ފިތުރު ޢީދު ދުވަހުގެ އުފަލާއި މިފަހަރު ވެސް ދަޑިމަގުގައި ވަރަށް ފޯރިއާއި އެކު ކުރިޔަށް އެބަ ދެއެވެ. މިފަހަރުގެ އީދު ކުޅިވަރުތައް ކުރިޔަށް ދަނީ ދަޑިމަގު ފަންނާއި ތަފާތު އެހެނިހެން ސަރަހައްދުތަކުގައި ކަމަށް

މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-06-17 20:30:12
ޔޫރަޕުގެ ދެޓީމަށް މޮޅެއް

ރޭ ކުޅެވުނު ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ގެ ގުރޫޕް ސީ އަދި ޑީގެ ދެ މެޗުން ވެސް ޔޫރަޕުގެ ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ ޑެންމާކް އާއި ކްރޮއޭޝިޔާ މޮޅެއް ހޯދައިފިއެވެ.ގްރޫޕް ސީ: ޑެންމާކް 1 - 0 ޕެރޫކުރިން ލަފާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް

މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-06-17 18:09:32
ނިއު އަށް ރުވާންޑާ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެފައިވާ ފޯވާޑެއް

ރުވާންޑާ ގައުމީ ޓީމަށް ހަތަރު މެޗު ކުޅެފައިވާ ފޯވާޑެއް ކަމަށްވާ އަތުހިއޭ ކިޕްސަން ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ގެނެސްފި އެވެ. އެ ޓީމުން އޭނާ ގެނައީ ސްޕެއިން ފޯވާޑް ގުއިލެމް މާޓީގެ ބަދަލުގަ އެވެ. މާޓީ ފޮނުވާލި އެކަށީގެންވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-17 13:40:30
ވިކްޓަރީގެ މައްސަލަ މުނޯޒް ފީފާ އަށް ހުށަހަޅައިފި

މި ސީޒަނުގައި ވިކްޓަރީން ދެ މަސް ދުވަހުގެ މުސާރަ ނުދީ އޮތް ކަމަށް ބުނެ ސްޕެއިންގެ މިޑްފީލްޑަރު އެންހެލް މުނޯޒް އެ މައްސަލަ ފީފާ އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. ކޮންޓްރެކްޓްގައިވާ ބައެއް ކަންތައްތަކާ ހިލާފުވުމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-17 12:25:57
އިންޑިއާ މީހުންނަށް ރާއްޖެއިން ވިސާ ނުދޭ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދޭން ކެރެލާގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ގޮވާލައްވައިފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިންޑިއާ ރައްޔިތުންނަށް ވިސާ އާއި ވޯކް ޕާމިޓް އާނުކޮށްދޭ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ދިނުމަށް ކެރަލާގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޕިނަރަޔީ ވިޖަޔަން އިންޑިޔާ ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-17 12:10:16
ލަންދޫއިންފޯ ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށްފި

ގުޅޭ ލިޔުން ރާޒުވާ ކުޅުމާއި ތާސް ކުޅުން ޙަރާމްތަ؟ 1 އަހަރު ކުރިން 1439 ވަނަ އަހަރު ލަންދޫއިންފޯގެ ފަރާތުން ޓީ.ކިޔު.އައިގެ ހެޔޮއެދުންތަކާއިއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ” މަނަދޫ އާރތުފިހާރަ ލަންދޫއިންފޯ ދީނީ

ލަންދޫއިންފޯ.ކޮމް - 2018-06-17 11:51:27
ލަންދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ކަޕް 2018 ގެ އިތުރު މެޗުތަކެއް ރޭގައި ކުޅެފި

ގުޅޭ ލިޔުން ލަންދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލްކަޕްގެ ފައިނަލަށް ޓީމް ބަޚްލޫލް އަދި ޓީމް ލޮލް 10 ގަޑިއިރު ކުރިން ލަންދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ލަންދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ކަޕް 2018 ގެ 5

ލަންދޫއިންފޯ.ކޮމް - 2018-06-17 11:38:27
ހުވަދު އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ދާންދޫގައި ފަށައިފި

ގއ. ދާންދޫގެ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ މިއުޒިކް އެޑިފިކޭޝަން އެންޑް ސްޕޯޓްސް ކުލަބް (އެމްއީއެސްސީ) އިން އިންޒާމް ކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފަށައިފި އެވެ. ހުވަދު

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-06-17 02:24:11
ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: އީދު ނަމާދާއި، އީދު ކުޅިވަރު

ސްރީލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮޅުނބުގެ ގޯލްފޭސްގައި މިއަދު (ހޮނިހިރު ދުވަހު) ކުރެވުނު އީދު ނަމާދުގައި އާއިލާ މެމްބަރުންނާއެކު ތުއްތު ކުއްޖަކު އީދުނަމާދުގައި ބައިވެރިވަނީ. ސްރީލަންކާއަށް ހުކުރު ދުވަހު ހަނދު ސާބިތު

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-06-17 00:42:26
ހޯދަޑު ފުޓުސަލް ދަނޑު ހުޅުވައިފި

ފުވައްމުލަކުގެ ކޮންމެ އަވަށަކަށް ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އަޅައި ދިނުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު އަވަށުގައި ހެދި ފުޓްސަލް ދަނޑު ފިތުރު ޢީދަށް ނިންމައި އާއްމުންނަށް ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ. މި ފުޓްސަލް

މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-06-16 22:47:04
އާޖެންޓީނާ މާޔޫސްކޮށްލީ މެސީ، އައިސްލޭންޑްގެ ފުޓުބޯޅައަށް ތާރީހީ ދުވަހެއް!

ވޯލްޑް ކަޕް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އައިސްލޭންޑުން އާޖެންޓީނާ ހިފަހައްޓައިފިއެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ތިން ލައްކަ މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ އައިސްލޭންޑުން ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ ގަދަބާރެއް ކަމަށްވާ

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-16 20:15:37
އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ދިވެހި ރަހަތަކާ ކުޅިވަރުތައް ނޭޕާލުން

ފިތުރު އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ނޭޕާލުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިންނާއި އާއިލާތަކުން ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައިފިއެވެ. ފިތުރު އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އީދު ނަމާދަށް ފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ބާއްވާފައިވަނީ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-06-16 16:14:07