×
މައި ސަފުހާ
ޝާފިޔާގެ އެދުރު އަށި: ވިސިބަލް ލަރނިން ނުވަތަ ހާމަވަނިވި އުނގެނުން

މިއަދުގެ ކޮލަމް ޚާއްޞަމިކޮށްލަނީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ފަހުގެ ލިޔުންތަކުގައި ވަރަށްބޮޑަށް ބަހުސްކުރެވޭ މައުޟޫޢަކާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ދަރިވަރުންނަށް އުނގަންނައިދެވޭ އެއްޗަކީ ވިސިބަލް ނުވަތަ ފާޅުކޮށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-12-04 18:03:37
ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ބެޑްމިންޓަން ފެސިލިޓީ: ބަދަލެއްގެ ފެށުން

ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ 10 ކޯޓުގެ ބެޑްމިންޓަން ފެސިލިޓީއާ އެކު، ރާއްޖޭގެ ބެޑްމިންޓަން ކުރިއަރުވަން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މޫސާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 11:50:49
ދަގަނޑޭ އާއި ވެލެންސިއާ: މާޒީގެ ހަނދާންތަކެއް

އޮކްޓޫބަރު 31، 2005 ގެ ރޭ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅެވެމުން ދިޔައީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ވިކްޓްރީ ވާދަކުރާ މެޗެވެ. ވިކްޓްރީ 1-0 އިން މޮޅުވި އެ މެޗުގެ، "ހަވީރު އޮންލައިން"

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-01 11:47:34
ދަގަނޑޭ އެނބުރި ވެލެންސިއާ އަށް

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ)، އޭނާގެ ކެރިއަރު ފެށި ޓީމު ކަމަށްވާ ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. "މިހާރު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-30 23:08:39
ވަރުގަދަ ކެމްޕެއިނެއް: ދަގަނޑޭ އޭއެފްސީ ބްރެކެޓް ޗެލެންޖް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ)، މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ މޮޅު ގޯލު ހޮވުމުގެ ބްރެކެޓް ޗެލެންޖް ސަޕޯޓަރުންގެ ވަރުގަދަ ކެމްޕެއިންތަކާ އެކު ކާމިޔާބު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-29 13:25:14
އެފްއޭއެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ރަސްމީކޮށް ލޯންޗްކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އާއި މުޅި އާބާދީ އެކި ގޮތްގޮތުން ގުޅާލުމުގެ ވިސްނުމުގައި ފީފާ އާއި އޭއެފްސީގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ފަށާ އެފްއޭއެމްގެ ފަައުންޑޭޝަން ރަސްމީކޮށް މިއަދު ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ. މިއީ އެފްއޭއެމްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-27 20:02:22
އެފްއޭއެމް ފައުންޑޭޝަނުގެ އެމްބެސަޑަރުކަން ޝާހު އާއި އައްސަދަށް

މިއަދު ލޯންޗްކުރަން ނިންމާފައިވާ އެފްއޭއެމް ފައުންޑޭޝަންގެ މައްސަކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އެމްބެސަޑަރުންގެ ގޮތުގައި ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އައްސަދު އަބްދުލް ގަނީ އާއި ކުރީގެ އެއް ވަނަ ފޯވާޑް ޝާހު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-27 05:56:20
އެއް ތާރީހެއް، އިއްތިފާގެއް، ވަކިވީ ފުޓްބޯޅައިގެ ދެ ލެޖެންޑުން

ނޮވެމްބަރު 25، 2005 ގައި ފުޓްބޯޅަ ދުނިޔެ އަށް ލިބިގެންދިޔަ ބޮޑު ދެރަ އަކީ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ޖޯޖް ބެސްޓް މަރުވުމެވެ. އޭނާގެ ނިމި ދިއުމަށް 15 އަހަރު ފުރުނު މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ އަނެއްކާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-27 05:49:21
އޭއެފްސީ އެލީޓް ޔޫތު ސްކީމުން ރާއްޖެ ބަލައިގެންފި

އޭއެފްސީން ކަނޑައަޅާ ހުރިހާ ޝަރުތެއް ފުރިހަމަކޮށް، ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން (އެފްއޭއެމް) އިން ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވަން ކުރާ މަސައްކަތް އޭއެފްސީގެ އެލީޓް ޔޫތު ސްކީމުން ބަލައިގެންފި އެވެ. ގްރާސްރޫޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-26 09:06:57
ފައިނަލުގައި ދަގަނޑޭ އަށް ވޯޓުލުން ފޯރީގައި ކުރިއަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ މޮޅު ގޯލު ހޮވުމުގެ ބްރެކެޓް ޗެލެންޖްގެ ފައިނަލުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ފެށުމާ އެކު ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) މޮޅުކޮށްދޭން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-25 10:46:52
ރިޔާޒް: ބޯލްބޯއީ އަކުން އެފްއޭއެމްގެ އިސް މަގާމަކަށް

ސްކޫލް ދައުރުގައި ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ބޯލްބޯއީ އަކަށް އުޅުނުއިރު އިސްމާއިލް ރިޔާޒް ބޭނުންވީ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވާށެވެ. ރާއްޖޭން 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރިއިރު އެ މުބާރާތުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-24 11:39:04
ކޮރަޕްޝަން މައްސަލައެއްގައި އެފްރިކާގެ ފުޓްބޯޅަ ރައީސް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ލުސޭން، ސްވިޒަލެންޑް (ނޮވެމްބަރު 24) - އެފްރިކާގެ ފުޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ ކޮންފެޑެރޭޝަން އޮފް އެފްރިކަން ފުޓްބޯލް (ކާފް)ގެ ރައީސް އަހުމަދު އަހުމަދު ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއްގައި ސަސްޕެންޑްކުރަން ދުނިޔާގެ މައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-24 08:41:44
ދަގަނޑޭ ފައިނަލަށް، ހުރިހާ ޝުކުރެއް ސަޕޯޓަރުންނަށް!

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ މޮޅު ގޯލު ހޮވުމުގެ ބްރެކެޓް ޗެލެންޖްގެ ފައިނަލުން ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ. ދަގަނޑޭ ފައިނަލުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-22 14:50:56
ސެމީ ފައިނަލްގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި، ދަގަނޑޭ ކުރީގައި

ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި ފޯރިގަދަކޮށް މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ މޮޅު ގޯލު ހޮވުމުގެ ބްރެކެޓް ޗެލެންޖްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރާއްޖޭގެ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އާއި ވިއެޓްނާމްގެ ހަނޯއީގެ ގުޔެން ހުއާންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-19 12:07:19
އަޖުފާން ބެޑްމިންޓަން އެކަޑަމީއެއް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ މުހައްމަދު އަޖުފާން ރަޝީދު، "އަޖުފާން އިންޓަނޭޝަނަލް ބެޑްމިންޓަން އެކަޑަމީ" ގެ ނަމުގައި އެކަޑަމީއެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. ގައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-19 12:01:14
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި ފުރަތަމަ އަންހެނުންގެ ފުޓުބޯޅަ ލީގުގެ ކުޅުން ފަށައިފި

ސައޫދީ އަންހުނުންތަކެއް ފުޓުބޯޅަ މެޗެއް ބަލަނީ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އުފެއްދި އަންހެނުންގެ ފުޓުބޯޅަ ލީގުގެ ކުޅުން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ވެރިރަށް ރިޔާޟު، ޖިއްދާ އަދި ދައްމާމުގައި ކުރިއަށްދާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-11-18 17:28:02
އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަބޫބަކުރުގެ ވާހަކަ އަޑުއެހިންތަ؟ (ފަހުބައި)

(ފުރަތަމަ ބަޔާއި ގުޅޭ) ނަމަވެސް އޭނާގެ އުފާވެރި، ހިތްހެޔޮ ބަސްތަކުން އަހަރެން އަޖައިބުވިއެވެ. އެ މިސްކިތުގައި ތިބި އެހެން މީހުން އަހަންނަށްޓަކައި ސައި ތައްޔާރުކޮށް، ބިސްކޯދާއެކު ގެނެސްދިނުންވީ އަހަރެންގެ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-11-18 14:49:43
ގަދަކަމުން މެސީ މަޑުކުރުވުމަކީ ހައްލެއް ނޫން: ފީގޯ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 15) - ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ގަދަކަމުން އެ ޓީމުގައި މަޑުކުރުވުމަކީ ހައްލެއް ނޫން ކަމަށް ކުރިން ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅުނު ޕޯޗުގީސް ތަރި ލުއިސް ފީގޯ ބުނެފި އެވެ. މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-15 11:00:57
ޓީޓީއެމް ވާޗުއަލްގެ މެއިން ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ

މިއަހަރު ބާއްވާ ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް މޯލްޑިވްސް ވާޗުއަލްގެ މެއިން ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މެއިން ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި އުރީދޫގެ ފަރާތުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-14 19:01:54
ރާއްޖޭން ޗައިނާ އާއި ސީރިއާއާ ދެކޮޅަށް މާޗް މަހު ކުޅެން ޖެހިއްޖެ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ފަސްކޮށްފައިވާ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ވޯލްޑް ކަޕާއި 2023 އަހަރުގެ އޭޝިއަން ކަޕް ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިންގެ މެޗުތައް ބާއްވަން އޭއެފްސީން ކަނޑައެޅި ތާރީހުތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-12 09:43:38
ހަސަންގެ އިސްލާހާ އެކު ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ދައުރު ފުޅާވާނެ

ކުޅިވަރާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ކުރީގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަދި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ދައުރު އިތުރަށް ފުޅާކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-11 09:36:32
އަލަބާ އަށް ސިޓީ އާއި ލިވަޕޫލުން ފާރަލަނީ

މިއުނިކް (ނޮވެމްބަރު 11) - ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ އޮސްޓްރިއާގެ ޑިފެންޑަރު ޑޭވިޑް އަލަބާ އަށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ދެ ޗެމްޕިއަނުން ކަމަށްވާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ލިވަޕޫލުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-11 09:20:29
އެޑިއުކޭޝަނާ ގުޅިގެން އެފްއޭއެމުން ފުޓްބޯޅަ ސްކޫލަށް ކަރިކިއުލަމެއް ތައްޔާރުކުރަނީ

ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ހުޅުމާލޭގައި އަޅާފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ސްކޫލް (ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގެ ޓްރެއިނިން އެކެޑަމީ)ގައި ކުޅުންތެރިންނަށް ކިޔަވައިދޭ ކަރިކިއުލަމެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-10 12:52:27
ދިވާލީއާ ދިމާކޮށް އިންޑިޔާގެ ބޮޑެތި ރަށްތަކުގައި ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރު މަނާކޮށްފި

އިންޑިޔާގައި އެންމެ ބައިބޯ ހިންދޫން ކޮންމެ އަހަރަކު ފާހަަގަކުރާ އެންމެ ބޮޑު އެއް އީދު، ދިވާލީ ފާހަގަކުރުމަށް ބޮޑެތި ރަށްތަކުގައި ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރު ބޭއްެވުން އިންޑިޔާގެ ތިމާވެށްޓާ ބެހޭ ކޯޓުން އިއްޔެ މަނާކޮށްފިއެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-11-10 08:11:41
އިންމަ އާއި ސުޒޭން އޭއެފްސީ ޕްރޯ ލައިސަންސް ނަގަނީ

ދުނިޔޭގައި ފުޓްބޯޅައިގައި މިވަގުތު ނެގެން އޮންނަ އެންމެ މަތީ ކޯޗިން ލައިސަންސް ކަމަށްވާ އޭއެފްސީ ޕްރޯ ލައިސަންސް ކޯހަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން އާއި ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-06 16:30:58
ފީފާއިން ފުޓްބޯޅަ އޭޖެންޓުންނަށް ލައިސަންސެއް ތައާރަފްކުރަނީ

ޒިއުރިކް (ނޮވެމްބަރު 6) - ކުޅުންތެރިން މެދުވެރިކޮށް ކޮރަޕްޝަނާއި މަނީ ލޯންޑަރިން ފަދަ ކަންތައްތައް ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ފީފާ އިން ފުޓްބޯޅަ އޭޖެންޓުންނަށް ލައިސަންސެއް ތައާރަފްކުރަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-06 12:01:29
ދިވެހި އަތުކުރި ގަޑި "މޯލްޑިވްސް ވޭވް"ގެ އެމްބަސަޑަރަކަށް ދަގަނޑޭ

ރާއްޖޭގެ ފަހުރުވެރި އަތުކުރި ގަޑި ބްރޭންޑް "މޯލްޑިވްސް ވޭވް" ގެ ބްރޭންޑް އެމްބަސަޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-04 15:22:20
އަމާޒަކީ އޭއެފްސީ ކަޕަށް ކޮލިފައިވޭތޯ ބެލުން: މޯހަން

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ކްލަބް އީގަލްސްގެ ޕްރެކްޓިސް މި ފެށުނީ ތަންކޮޅެއް ލަހުން ކަމަށާއި އެކަމަކު އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕަށް ކޮލިފައިވޭތޯ ބެލުން ކަމަށް އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުހައްމަަދު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-04 10:15:54
އެމެރިކާގެ ބޮޑު އިންތިހާބުގެ ދުވަސް: މާ ކުރިން ކިއޫގައި

އެމެރިކާގެ ވާދަވެރި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ލާ ދުވަހަށް ފަތިސްވީ އިރު، ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި މިހާރު ވެސް މީހުން ނުކުންނަން ފަށައިފި އެވެ. މިއަދުގެ ކުރިން އެމެރިކާގެ ގާތްގަނޑަކަށް 100 މިލިއަން މީހުން ވަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-03 19:52:55
ހަސަންގެ އިސްލާހާ މެދު ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ކުރީގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަދި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަަހަޅުއްވާ އިސްލާހުގެ ތެރޭގައި ހުރި ބައެއް ކަންތައްތަކާ މެދު ގައުމީ 18 ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަނަކުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-02 22:20:47