×
މައި ސަފުހާ
ރިސޯޓު ލީގު 2024: މޮޅު ކުޅުމަކާއެކު ހުވަފެންފުށި ބަލިކޮށް، ރީތިރަށް ސެމީ އަށް

ރިސޯޓު ލީގު ނޯތު މާލޭ ޒޯނުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި، މޮޅު ކުޅުމަކާއެކު ހުވަފެންފުށި ބަލިކޮށް، ވަން އެންޑް އޮންލީ...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-28 19:27:07
ބުރުނު ޝިކާރު 2024: ފޯރިގަދަ ހީޓުތަކަކަށްފަހު، ކުއާޓާގެ ޖާގަތައް ކަށަވަރުވެއްޖެ

ގައުމީ ބޮޑީބޯޑިން ލީގުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތް ކަމުގައިވާ “ބުރުނު ޝިކާރު” މިއަދު ފެށިއިރު ފޯރިގަދަ ހީޓުތަކަކަށްފަހު، ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-27 20:04:55
ރިސޯޓު ލީގު 2024: ޕްލޭ އޮފް ކާމިޔާބުކޮށް، ކުއާޓާގެ ފަހު 2 ޖާގަ ރިޓްޒް އާއި ބަރޮހަށް

ރިސޯޓު ލީގު ނޯތު މާލޭ ޒޫނުގެ ޕްލޭ އޮފް ކާމިޔާބުކޮށް، ކުއާޓާގެ ފަހު ދެ ޖާގަ ރިޓްޒް ކާލްޓަން އާއި...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-27 19:31:21
ބާރު ދުވުންތެރިޔާ އިބާދުﷲ އޮލިމްޕިކްސް އަށް

ޖުލައި މަހު ފްރާންސް ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޮލިމްޕިކްސް ގޭމްސް އަށް ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ދުވުންތެރިޔާ އިބާދުﷲ އަށް ފުރުސަތު ލިބިއްޖެއެވެ. އަންނަ ޖުލައި މަހު ފްރާންސްގެ ޕެރިހުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-27 16:08:04
އިބާދުﷲއަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް: އޮލިމްޕިކްސްއަށް ނަގައިފި

އިއްޔެ ޖެމެއިކާގައި އޮތް 100 މީޓަރު ދުވުން 10:50 ސިކުންތުން ވަނީ ނިންމާފައި. އޭނާ އޮލިމްޕިކްސްއަށް ނެގީ އެ ވަރުގެ އެހެން ދުވުންތެރިއެއް ނެތުމުން

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-27 14:23:21
އެމްބާޕޭގެ ފަހު މެޗުގައި ޕީއެސްޖީ އިން ފްރެންޗް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ފްރާންސްގެ ތަރި، ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެދިން ފަހު މެޗުން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވެ، ފްރެންޗް ކަޕުގެ ތަށި އުފުލާލައިފި...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-27 09:30:18
އޭޝިއާ/އޯޝޭނިއާ ސަރަހައްދުގެ މިނިސްޓީރިއަލް މީޓިން އޮން އެންޓި-ޑޯޕިން އިން ސްޕޯޓްސްގައި ރާފިޢު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

"19 ވަނަ އޭޝިއާ/އޯޝޭނިއާ ރީޖަން އިންޓަގަވަރްމެންޓަލް މިނިސްޓީރިއަލް މީޓިން އޮން އެންޓި-ޑޯޕިން އިން ސްޕޯޓްސް" ބައްދަލުވުމުގައި ކުޅިވަރާއި ހަށިހެޔޮކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު ޢަބްދުﷲ ރާފިޢު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-26 23:04:44
ޓީޓީގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ތިންވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލައްވަން އައްޔަ ނިންމަވައިފި

ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީޓީއޭއެމް) ގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ތިންވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލައްވަން އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ މިހާރުގެ ރައީސް އަލީ ރަޝީދު (އައްޔަ) ނިންމަވައިފިއެވެ. 2006 ވަނަ އަހަރު

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-26 22:58:36
ޖަރުމަނު ކަޕު ކާމިޔާބުކޮށް، ލެވަކޫސަނުން ތާރީހީ ސީޒަނަށް ބޮޅެއް އިތުރުކޮށްފި

ޖަރުމަނުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާ ލޭވަކޫސަނުން ޖަރުމަނު ކަޕު ކާމިޔާބުކޮށް، އެޓީމުގެ ތާރީހީ ސީޒަނަށް އިތުރު ކާމިޔާބެއް ހޯދައިފި އެވެ. ލެވަކޫސަނުން...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-26 20:02:58
ރިސޯޓު ލީގު 2024: ހުވަފެންފުއްޓާއި ވަރު ކުއާޓާއަށް

ރިސޯޓު ލީގު ނޯތު މާލޭ ޒޯނުގެ ގުރޫޕު “ބީ” ގެ މެޗުތައް ކުޅެ ނިމުނުއިރު، ހުވަފެންފުއްޓާއި ވަރު ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-26 19:49:34
ފުލުހުން ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހުންނަ އެފްއޭއެމްގެ އޮފީސް ބަލައިފާސްކޮށްފި

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހުންނަ ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ އޮފީހަށް މިއަދު ފުލުހުން ވަދެ އެތަން ބަލައިފާސްކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އެފްއޭއެމްގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-26 14:53:44
ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ލައިޓިން ސިސްޓަމް މަރާމާތު ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ގަލޮޅު ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ލައިޓިން ސިސްޓަމް މަރާމާތު ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. ސިފައިންގެ ވެލްފެއާ ޕްރައިވެޓް...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-26 14:46:22
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ލިބޭ ދަރިވަރުން އަންނަ މަހު އިޢުލާނު ކުރަނީ

މަތީ ތަޢުލީމާ ތަމްރީން ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ލިބޭ ދަރިވަރުން އަންނަމަހު ކުރީ ކޮޅު އިޢުލާން ކުރައްވާނެކަމަށް މަތީ ތައުުލީމާއި މަސައްކަތްތެރިކަމާ ހުނަރުތައް ތަރައްޤީކުރުމާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-26 11:59:57
ރިސޯޓު ލީގު 2024: ސަންގެލި ކުއާޓާ އަށް، ކުރުނބާ އާއި ބަރޮސް ޕްލޭ އޮފަށް

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ރިސޯޓު ލީގު މާލޭ ނޯތު ޒޯންގެ ކުއާޓާ އަށް ސަންގެލި ދަތުރުކުރިއިރު، ކުރުނބާ އާއި ބަރޮސް ޕްލޭ...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-25 23:19:19
ވިޒިޓް ވެލިދޫ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް: މާޅެންދޫ ބަލިކޮށް ވެލިދޫ މުބާރާތް ފެށީ މޮޅަކުން

ނ.ވެލިދޫ އިންވިޓޭޝަނަލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ނ. ވެލިދޫން ނ. މާޅެންދޫ ބަލިކޮށްފިއެވެ. ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ވެލިދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ވިޒިޓް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-25 21:31:26
ވަގުތު ޔޫރޯ ފޯރި: ކްރޮއޭޝިއާ

އަންނަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ޖަރުމަނުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން ކްރޮއޭޝިއާއަކީ މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާނެ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-25 20:59:21
ރިސޯޓު ލީގު 2024: ގުރޫޕު ސީގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި އޯގާ ކުއާޓާ އަށް

ރިސޯޓު ލީގު މާލޭ ނޯތު ޒޯނުގެ ގުރޫޕު ސީ ގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި އޯގާ އާޓް ރިސޯޓު ކުއާޓާ...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-25 19:48:21
އައިސީޖޭން ޔަހޫދީންނާ ދެކޮޅަށް ކުރި އަމުރާ މެދު ދުނިޔޭގެ ނަޒަރު

ޣައްޒާގެ ރަފަޙުގައި ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ ޢުދުވާން ވަގުތުން ހުއްޓައިލަން އދގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓު، އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް (އައިސީޖޭ)ން ޔަހޫދީންގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށް ހުކުމެއް ނެރެފައި ވަނީ މޭ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-25 19:16:43
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ކަމުން ޒަވީ ވަކިކޮށް، ފްލިކް ހަމަޖައްސައިފި

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ކަމުން ޒަވީ ވަކިކޮށް، ބަޔާން މިޔުނިކްގެ ކުރީގެ ކޯޗު ހަންސީ ފްލިކް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އާދީއްތަ ދުވަހު...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-25 00:04:32
ވޮލީގެ އަންހެން ޓީމު ކޯޗަކަށް ސޮފްވާން، ޒުވާން ޓީމަށް ފައްލޯ

ކުރިއަށްހުރި މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ ހެޑު ކޯޗަކަށް ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު ސޮފްވާން އަހުމަދާ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ސޮފްވާނަށް މި މަގާމް ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކުރީ ހ.ބޯޅަގޭގައި ހުންނަ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-24 16:15:51
ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ސޮފްވާން ހަމަޖައްސައިފި

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) އިން، ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް އަހުމަދު ސޮފްވާން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ....

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-24 15:46:38
ރިސޯޓު ލީގު 2024: މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މެޗުތައް ފަސްކޮށްފި

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ރިސޯޓު ލީގު، މާލޭ ނޯތު ޒޯނުގެ މެޗުތައް ފަސްކޮށްފި އެވެ. ރާއްޖެއަށް މިހާރު...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-24 15:44:14
ރޭގެ ޔޫރޮޕާ ލީގު ފައިނަލްއާ ގުޅިފައި ހުރި އާދަޔާ ހިލާފު ކަންކަން

މިއީ ޒަބީ އޮލޮންސޯގެ ކޯޗުކަމުގައި މި ސީޒަންގައި ބަލިވެފައި ނުވާ ބަޔާ ލެވަކޫސަންގެ ފުރަތަމަ ބަލި. ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލްގައި ހެދި ހަވަނަ ހެޓްރިކް. އެޓަލާންޓާގެ ފުރަތަމަ ޔޫރަޕްގެ ތަށި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-23 12:35:36
ގައުމީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަނަކަށް ކުލަބު މެޓްރިކްސް

ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި 21 ވަނަ ގައުމީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކުލަބު މެޓްރިކްސް ހޯދައިފިއެވެ. މި މަހުގެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-23 12:29:59
މައުމޫން މިއަދު އުފަލުން؛ އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ ބައްލަވާތާ 62 އަހަރު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަކީ، ބައެއް މީހުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ދިވެހި ކުޅިވަރުގެ ބާނީއެކެވެ. އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެވެނީ ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރައްވާ އަދި ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާ ބޭފުޅެއްގެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-22 16:04:11
ޔޫރޯއަށްފަހު ޓޯނީ ކްރޫސް ފުޓުބޯޅަ ކުޅުމުގެ ކެރިއަރު ނިންމާލަނީ

މިއަހަރު ޖަރުމަނުގައި ބާއްވާ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށްފަހު ޕްރޮފެޝަނަލް ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ޓޯނީ ކްރޫސް ނިންމައިފިއެވެ. ޖަރުމަނު ޤައުމީ ޓީމާއި އެ ޤައުމުގެ ކުލަބުތަކުގައި ޓޯނީ ކްރޫސް ވަނީ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-22 12:12:07
ޔޫރޯ އަށް ފަހު ކްރޫސް ރިޓަޔާކުރަނީ

މިއަހަރުގެ ޔޫރޯ އަށް ފަހު ފުޓުބޯޅައިން ރިޓަޔާކުރަން ރެއާލް މެޑްރިޑް އަދި ޖަރުމަނުގެ ތަރި، ޓޯނީ ކްރޫސް ނިންމައިފި އެވެ....

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-22 09:59:15
ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހުސެއިން ޝިފާޒު ސަސްޕެންޑްކޮށްފިއެވެ. އޭނާ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރު ވެފައިވި ނަމަވެސް، އޭނާ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-22 09:53:35
ރިސޯޓު ލީގު 2024: ރީތި ރަށާއި ބަނޑޮސް ކުއާޓާ އަށް

ރިސޯޓު ލީގު ނޯތު މާލޭ ޒޯނުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން، ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށާއި ރަނަރަޕް ބަނޑޮސް...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-21 22:23:21
ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ކުރިއަރުވަން އިންޑިއާއިން 40 މިިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރުވަން އިންޑިއާއިން 40 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދީފިއެވެ. ކުޅިވަރާއި، ހަށިހެޔޮކަމާއި ބެހޭ ވުޒާރާގައި ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ވުޒާރާއިން ސޮއިކުރީ އިންޑިއާގެ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-21 18:30:31