×
މައި ސަފުހާ
ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް 2021: މުބާރާތުގެ ފަހު ހީޓުތައް މާދަމާ

ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް 2021 ގެ ބާކީ ތިން ޑިވިޝަނުގެ ފަހު ހީޓުތައް މާދަމާ ބާއްވަން މޯލްޑިވްސް ސާފިން އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެސްއޭ) އިން ތައްޔާރު ވެއްޖެ އެވެ. މާސްޓާސް ޑިވިޝަނާއި ފިރިހެން އޯޕަން ޝޯޓްބޯޑާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 23:34:49
ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް 2021: ގައުމީ ލޯންގްބޯޑް ސާފިން ޗެމްޕިއަންކަން ކުޑައިއްސެ އަށް

ގައުމީ ރާޅާއެޅުމުގެ މުބާރާތުގައި މިއަހަރު މުޅިން އަލަށް ބޭއްވި ލޯންގްބޯޑް ސާފިން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިސްމާއިލް މިގްލާލް (ކުޑައިއްސެ) ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. ކުޑައިއްސެ ލޯންގްބޯޑް ޑިވިޝަން ކާމިޔާބުކުރީ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 20:36:40
ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް 2021: ފުރަތަމަ އެސްޔޫޕީ ގައުމީ ޗެމްޕިއަނަކީ މުއާޒް

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ގައުމީ ސްޓޭންޑަޕް ޕެޑްލްބޯޑިން (އެސްޔޫޕީ) ސާފިން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މުހައްމަދު މުއާޒް ހޯދައިފި އެވެ. ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ކުރިޔަށްދާ 13 ވަނަ ގައުމީ ރާޅާއެޅުމުގެ މުބާރާތް، ސީ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 20:30:26
ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް: އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ސްމައިލީ ގައުމީ މުބާރާތުން ކަޓައިފި

ގައުމީ މުބާރާތުގެ ޝޯޓްބޯޑްގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އިސްމާއީލް ރަޝީދު (ސްމައިލީ) މުބާރާތުން ކަޓައި، ޓައިޓަލް ދިފާއު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ އެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ކުއާޓާ ފައިނަލް އިވެންޓްގައި ސްމައިލީ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 15:11:01
ކުއާޓަ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި އެންމެ ޒުވާން އެތުލީޓަކީ 17 އަހަރުގެ ޝަރޫފް

ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް 2021 ގައި ފިރިހެން އޯޕަން ޑިވިޝަނުގެ ކުއާޓަ ފައިނަލަށް ކ. ގުރައިދޫގެ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ޝަރޫފް ޝާއިރު ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. މި އަހަރު އަލަށް ގައުމީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-27 21:47:01
ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް: ލޯންގްބޯޑުގެ ބްރޯންޒް މެޑަލް ޝެޑޯ ހޯދައިފި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ރާޅާ އެޅުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތުގެ ލޯންގްބޯޑްގެ ބްރޯންޒް މެޑަލް އަބްދުﷲ ލަތީފް (ޝެޑޯ) ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ މުބާރާތުގެ ތާރީހުގައި ލޯންގްބޯޑް ކެޓަގަރީ ހިމެނި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-26 21:26:53
ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް: އެސްޔޫޕީ ސާފިންގެ ބްރޯންޒް މެޑަލް އަރީފް ހޯދައިފި

މާލޭގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ގައުމީ ރާޅާ އެޅުމުގެ މުބާރާތުގެ އެސްޔޫޕީ ސާފިންގެ ކެޓަގަރީގެ ބްރޯންޒް މެޑަލް އަބްދުﷲ އަރީފް (ފުކޫ) މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ. ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖުގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-26 21:21:53
ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް: 11 އަހަރުގެ ކަޔާނަށް ހުއްޓުމެއް ނެތް، ރައުންޑް 6 އަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ރާޅާ އެޅުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތުގެ ޝޯޓްބޯޑް އިވެންޓްގެ ރައުންޑް 6 އިން، އުމުރުން 11 އަހަރުގެ ކަޔާން އަބްދުﷲ އަރީފް ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. އިއްޔެ ރައުންޑް 4 ގައި ވާދަކޮށް ހީޓުގެ ގަދަ ދެވަނައިގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-26 21:18:00
އާޔާ: ހިތާއި ހަށިގަނޑާއި މުޅި ހަޔާތް ވެސް މޫދުގައި

"މިހާރު މަޑުމަޑުން އެ ވިސްނުން ބަދަލުވާން ފަށައިފި. އަދި އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ އިތުރު އަންހެން ކުދިން ސްޕޯޓްސްގެއެއްގެ ގޮތުގައި މި ކުޅިވަރު ޗޫޒް ކުރާނެހެން." އާޔާ ނަސީމްގެ ކެރިއާގެ އެންމެ ފަހުގެ ވާހަކަ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-26 13:33:39
ސީސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް: އެސްޔޫޕީގެ ތާރީހީ ފައިނަލަށް މުއާޒާއި ތޮއްލަމް

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ސްޓޭންޑް އަޕް ޕެޑްލިން (އެސްޔޫޕީ) ރާޅާއެޅުމުގެ މުބާރާތް މިއަދު ފެށިއިރު، މުހައްމަދު މުއާޒާއި މުހައްމަދު ތޮއްލަމް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. ސީސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-25 22:54:05
ސީސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް 2021: ޖޫނިއާ ހީޓްތައް ފަށައިފި

މާލޭ ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ކުރިޔަށްދާ ސީސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖުޖައި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ޖޫނިއާ ޝޯޓްބޯޑް ޑިވިޝަނުގެ ހީޓުތައް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މި ޑިވިޝަނުގެ ގަދަ ހަތަރު އެތުލީޓުން 2022

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-25 22:48:27
ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް: ރައުންޑް 4 ގެ ޓޮޕް ސްކޯރާއަކީ އައްމަޑޭ

ރާޅާ އެޅުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތުގެ މެންސް އޯޕަން ޝޯޓްބޯޑްގެ ރައުންޑް 4 ގައި، އަހްމަދު އާގިލް (އައްމަޑޭ) އެންމެ މަތިން ސްކޯކޮށްގެން ހަވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެެންޖުގެ ނަމުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-25 20:39:43
ރާއްޖޭގެ 14 ކުޅުންތެރިންނަށް އެމެރިކާގައި ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓްރޭނިން ހެދުމުގެ ފުރުސަތު

ސްޓާސް ބާސްކެޓްބޯޅަ އެކެޑެމީ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ 14 ކުޅުންތެރިންނަށް އެމެރިކާގައި ޓްރޭނިން ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެއްޖެ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ބާސްކެޓްބޯޅައިގެ ހަބް އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާ އަށް ނިސްބަތްވާ ކުންފުނި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-25 14:51:10
ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް: އުމުރުން 11 އަހަރުގެ ދެ އެތުލީޓުން ހަތަރު ވަނަ ބުރަށް

ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް ނުވަތަ ގައުމީ ރާޅާ އެޅުމުގެ މުބާރާތުގައި އުމުރުން 11 ދެ އެތުލީޓުން ކަމަށްވާ ކަޔާން އަބްދުﷲ އަރީފް އާއި ޔޫސުފް ކަޔާން ހަމްދާން ޒަކީ ހަތަރު ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-24 21:20:19
ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް: ރާޅާއެޅުމުގެ ގައުމީ އަންހެން ފުރަތަމަ ޗެމްޕިއަނަކީ އާޔާ

ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ އަންހެނުންގެ ރާޅާއެޅުމު މުބާރާތް އާޔާ ނަސީމް މިއަދު ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. މޯލްޑިވްސް ސާފިން އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެސްއޭ) އިން ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-24 19:26:11
ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް: ބައްޕައާ އެކު ދަރިފުޅު ވެސް ތިންވަނަ ބުރަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް ނުވަތަ ރާޅާއެޅުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ ބުރަށް އަބްދުﷲ އަރީފް އާއި އޭނާގެ ދަރިދުޅު ކަޔާން އަބްދުﷲ އަރީފް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. ކަޔާން ތިންވަނަ ބުރަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-24 13:44:08
ސްޕޯޓްސްް ޕޮލިޓިކްސް: ކުޅިވަރަކީ ކުޅިވަރެއް ނޫނެވެ! ބޯޅަ އޮތީ ބައިކޮޅުގަ އެވެ!

މާލެ އަށް ހަނިވެފައި އޮޮތް ދިވެހި ލީގު، ގިނަ ރަށްތަކުގައިި ދިރިއުޅޭ ޒުވާނުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ދިވެހި ފުޓުބޯޅައިގެ ފަންވަރާއި ފެންވަރު އެތައް ދަރަޖައަކަށް އުފުލޭނެ ކަމެކެވެ. މުޅި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-24 07:12:05
ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް: ރީތި ރާޅުތަކާ އެކު ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ހީޓްތައް ނިންމާލައިފި

ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް 2021ގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އަށް ގަޑިއިރަށް ދެމިގެން ދިޔަ ހީޓްތައް ނިންމާލައިފި އެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 8:30 ގައި ވަރުނުލާ ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ފެށި 13 ވަނަ ގައުމީ ސާފިން މުބާރާތުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-23 21:02:47
ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް: ރާޅާއެޅުމުގެ އަންހެން ފައިނަލަށް ޝާޒާއި އާޔާ

މާލޭގެ ވަރުނުލާ ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ހެނދުނު ފެށި ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖުގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ގައުމީ އަންހެން ރާޅާއެޅުމުގެ ފައިނަލަށް ޝާޒިޔާ ސައީދު (ޝާޒު) އާއި އާޔާ ނަސީމް ހޮވިއްޖެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-23 14:41:52
ބުރު ސްޕޯޓްސް ޕްރަމޯޓްކޮށްދިން މައިސާން އީގަލްސް އަށް

މި އަހަރުގެ ތިންވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް ހޯދައިދީ، ދެވަނަ ޑިވިޝަނަށް ޕްރޮމޯޓްކޮށްދިން، ކެޕްޓަން އިބްރާހިމް މައިސާން (މައި) އަންނަ ސީޒަނަށް ކްލަބް އީގަލްސްއާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-23 12:27:59
ހުއްޓުމެއް ނެތް މި މަޝްރޫއުތަކެއް ނުފެނޭ؟

"ސަރުކާރުތަކުން "ބިންގާ އަޅާލަ އަޅާލަ" ތިބި ފެނާއި ނަރުދަމަ އާއި ބަނދަރާއި މަގު ހެދުމާއި ކުޅިވަރު ދަނޑުތަކާއި ކަރަންޓު ފަދަ މަޝްރޫއުތައް ބާރަށް އެބަ ހިނގާ. މިއީ ތިން އަހަރުން އެންމެ ގިނަ މަޝްރޫއު ހިންގާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-18 09:36:43
ޖަޒީރާ ލީގު، މޮޅު ގައުމީ ޓީމެއްގެ ފެށުން

އުތުރުން ދެކުނަށް ޒޯނުތަކަށް ބަހާލައި، ކޮންމެ ޒޯނަކަށް ލީގުން ޖާގައެއް ދީ، ޒޯނު ޗެމްޕިއަނުންގެ މެދުގައި ހޯމްއެންޑް އަވޭ އުސޫލުން ކުޅޭ ޖަޒީރާ ލީގު ވާނީ މުޅި ރާއްޖެ ތަމްސީލް ކޮށްދޭ ފުރަތަމަ ގައުމީ މުބާރާތަށެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-18 06:27:38
ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނާ ހެދި މަހްލޫފަށް ވަރަށް އުނދަގޫވޭ

ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނުން ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އިމާރާތެއް ބޭނުންކުރާތީ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ. މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވަޒީރުންނާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-17 10:56:48
ހުތުރު ކާޑަކާ އެކު ލަންކާ މުބާރާތުން ރާއްޖެ ކަޓައިފި

މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ލީގު ބުރުގައި ރާއްޖެ މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ފަހު މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު އަސްހަދު އަލީ (އަޑޭ) ގަސްދުގައި ސީޝެލްސް ކުޅުންތެރިއަކަށް ހަމަލާ ދިނުމުން ދެއްކި ރަތްކާޑާ އެކު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-16 17:43:51
ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންކަން ތޯއިފު ހޯދައިފި

ފައިނަލްގައި ނިބާލް އަހުމަދުގެ މައްޗަށް ކާމިޔާބު ހޯދައި، ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން އަހްމަދު ތޯއިފު މުހައްމަދު ރޭ ހޯދައިފި އެވެ. އޭނާ މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ 11-21، 23-21،

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-15 06:06:05
ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކަށް އަނިޔާވުމުން ގަލޭގާ އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 15) – އަނިޔާގެ ސަބަބުން ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް އިންގްލެންޑްގެ ގައުމީ ޓީމުން ބާކީވުމުން، ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްގެ ޒުވާން މިޑްފީލްޑާ ކޮނޯ ގަލޭގާ، 21، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިނގިރޭސި ސީނިއާ ގައުމީ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-15 05:53:14
ބެޑްމިންޓަން: މިފަހަރު ވެސް ދެބެންގެ ފައިނަލެއް

ބެޑްމިންޓަން ގައުމީ މުބާރާތުގެ އަންހެން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލުން އެއްމާބަނޑު ދެބެން ކަމަށްވާ ފާތިމަތު ނަބާހާ އަބްދުއް ރައްޒާގާއި އާމިނަތު ނަބީހާ އަބްދުއް ރައްޒާގު މިފަހަރު ވެސް ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-14 11:37:19
އެޗްޑީސީން ހުޅުމާލޭގައި ވޮލީ ކޭމްޕެއް ފަށައިފި

"މައި ހުޅުމާލެ ވޮލީބޯލް ކޭމްޕް 2021" ގެ ނަމުގައި އެޗްޑީސީން ހުޅުމާލޭގައި ވޮލީބޯޅަ ކޭމްޕެއް ފަށައިފި އެވެ. އުމުރުން 12-15 އަހަރާ ދެމެދުގެ ދެޖިންސުގެ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ މި ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިކޮށްފައި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-14 10:06:14
ޑްރަގްގެ ބޮޑެތި ނެޓްވޯކްތަކެއްގެ ކޮންޓްރޯލް ޖަލު ތެރޭގައި

ކުރިމަތީގައި އިން ރައްޓެއްސަކަށް އައި ކޯލެކެވެ. ކަންފަތުގައި ފޯނު ޖެހި ގޮތަށް އޭނާ ބުންޏެވެ؛ "ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖައްސައިފައި މަ ކައޭ އަށް ގުޅާނަން، ސަޅިކޮށް ދާނެ... އާނ... ރީލޯޑެއް ކޮށްލާނަން." ސަމާސާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-11 10:03:53
މިންގަނޑަށް ނުފެތެންޏާ ގައުމީ ވޮލީ ޓީމުން ޖާގައެއް ނެތް: ކާއްޓޭ

ގައުމީ ވޮލީ ޓީމަށް ކުޅުންތެރިން ނެގުމުގައި ވީއޭއެމް އިން މިހާރު އެކަށައަޅައިފައިވާ، މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް، ގައުމީ ވޮލީ ކޯޗު މުހައްމަދު ސާޖިދު (ކާއްޓޭ) ބުނެފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-09 12:00:20