×
މައި ސަފުހާ
ސްޓޭޑިއަމް ފުޓްސަލް ދަނޑު ހަދަން ހަވާލުކޮށްފި

އައްޑޫ ހިތަދޫ ސްޓޭޑިއަމް ސަރަހައްދުގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ހަދަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މި މަސައްކަތް މިއަދު ހަވާލުކުރީ ހިތަދޫ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ސަން ޝެލް މޯލްޑިވްސްއާ އެވެ.

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-21 10:24:30
ބަޔާނުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ބަޔާން މިއުނިކުން 4-3 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި އެވެ. ގްރޫޕް އޭ ގައި ހިމެނޭ މި ދެ ޓީމު ރޭ ބަޔާންގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ކުރީކޮޅު

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-21 06:06:25
ހުޅުދުއްފާރަށް ގާއުނޑޫދޫ ހޯދައިދޭނަން، އުނގޫފާރަށް ފީފާ ސްޓޭންޑާޑްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް

ރ. ހުޅުދުއްފާރު ރައްޔިތުން މީގެ ކުރިން މަސައްކަތްކޮށްގެން އާމްދަނީ ހޯދަމުންދިޔަ އެރަށުގެ އިހްތިސޯސްގެ ތެރޭގައި އޮންނަ ރ. ގާއުނޑޫދޫ އެރަށު ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-20 22:34:08
ގާޑިއޯލާގެ ވާހަކައަށް ހަމްދަރުދީއެއް ނެތަސް، އަނިޔާ ހަމަ ބޮޑު

ފުރަތަމަ 11ގެ މުހިންމު ބައެއް ކުޅުންތެރިން އަނިޔާގައި ތިބުމަކީ ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށް ގާޑިއޯލާ ބުނާ އިރު މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ބެންޗުގައި ވެސް ތިބީ އެހާ މޮޅު ކުޅުންތެރިން

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-20 11:27:55
މާޒިޔާއިން އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ފެށުން ބޮޑު މޮޅަކުން

ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަޝުންދަރަ ކިންގްސްއާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި ކުޅުނު މެޗުން މާޒިޔާ މޮޅުވީ 3-1 އިން

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-19 21:41:32
އޭއެފްސީ ކަޕް: ބަޝުންދަރާ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ އިން މޮޅަކާއެކު ފަށައިފި

އޭއެފްސީ ކަޕްގައި މިއަދު ހަވީރު އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަޝުންދަރާ ކިންގްސް 1-3 އިން ބަލިކޮށް، ރާއްޖޭގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުން މޮޅަކާއެކު ފަށައިފިއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-19 17:48:24
ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން 100 ރުފިޔާއަށް 4 ޖޯޒީ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ ސޮނީ ސްޕޯޓްސްގެ އަމީނީމަގު ފިހާރާގައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-19 17:46:45
ޝީ ޖިންޕިންގއަކީ "ޑިކްޓޭޓަރެއް" ކަމަށް ޖަރުމަނު ޚާރިޖީ ވަޒީރު ލޭބަލްކުރުމުން ޗައިނާ ރުޅިއަތުވެއްޖެ

ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންއަކީ "ޑިކްޓޭޓަރެއް" ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ލޭބަލް ކުރެއްވުމުން ޗައިނާއިން ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށް ޝަކުވާ އުފުލައިފިއެވެ. ޗައިނާގެ ޚާރިޖިއްޔާއިން މިއަދު ބުނީ،

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-09-18 17:28:27
ނަސީބެއް، 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމަށް ފުރޭ ގޮތް ވެއްޖެ

16 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު ފުރަން އޮތް ދުވަހަށް ނުފުރުމާއި އޭގެ ފަހުން ޓިކެޓް ނުގަނެވި 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު މުބާރާތުން ވަކިވުން ފަދަ ކަންކަން އެފްއޭއެމަށް ކުރިމަތިވި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-18 10:41:50
ފަސް މެޗުން ރެއާލަށް 5 މޮޅު

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު 2-1 އިން ކާމިޔާބުކޮށް، ލީގުގައި ކުޅުނު ފަސް ވަނަ މެޗު ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. މި މޮޅާއެކު 15 ޕޮއިންޓާ އެކު

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-18 06:01:12
ޔުނައިޓެޑަށް ބޮޑު ބައްޔެއް، ސިޓީ ހަމަ އެގޮތުގައި އެކެއްގައި

ބްރައިޓަން އަތުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޔުނައިޓެޑް ބަލިވުމުން ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ކޯޗު ޓެން ހޭގްއަށް މަލާމަތްކޮށްފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-17 09:07:31
ބްރައިޓަން އިން ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ބްރައިޓަން އިން 3-1 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި އެވެ. މިއީ އެންމެފަހުން ޔުނައިޓެޑް ލީގުގައި ކުޅުނު ފަސް މެޗުގެ ތެރެއިން ބަލިވި ތިންވަނަ މެޗެވެ. އަދި މިއީ ވޭތުވެދިޔަ

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-17 06:02:28
ސައުދީގައި ކުޅޭ ޖަރުމަނުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ބަވާ އިސްލާމް ވެއްޖެ

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަލް-ތައި އަށް ކުޅޭ ޖަރުމަނުގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ރޮބާޓް ބަވާ އިސްލާމް ވެއްޖެއެވެ. އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ބަވާ އިސްލާމްވިކަން ހާމަކުރީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައެވެ. އިންސްޓަގްރާމްގައި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-16 19:02:17
އިންޓަ އޮފީސް ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

6 ވަނަ އިންޓަ އޮފީސް ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުޅުން އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. މި މަހުގެ 15 އިން ފެށިގެން އަންނަ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 10 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާ މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ދެ ޑިވިޝަން އެއްކޮށް 26 ޓީމެއް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-16 18:04:02
ފުޓްބޯޅަ ތަރި ރޮބަޓް ބައުއާ އިސްލާމެއްޖެ

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަލް-ތާއީ އަށް މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ޖަރުމަންގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ރޮބަޓް ބައުއާ އިސްލާވެއްޖެ އެވެ. މި ވާހަކަ އޭނަ އިންސްޓަގްރާމްގައި ވެސް ހިއްސާކޮށްފައިވެ އެވެ. ތިން ކުދިން ވެސް 27 އަހަރުގެ

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-16 16:48:46
ސާޖިދާއި އާދަމްގެ މަގާމު ދިފާއު ނުކުރެވި ދެވަނާގައި ނިންމާލައިފި

ރާއްޖޭގެ ޕެއާއަކީ އިއްޔެއާ ހަމައަށް ޗެމްޕިއަނުން. ފައިނަލްގައި ބަލިވީ އިންޑިއާއާ ވާދަކޮށް ސީދާ ދެ ސެޓުން

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-16 10:58:00
ކާވާ ބީޗް ވޮލީބޯލް ޓުއާ: އެޑަމް އާއި ކުޑަކާއްޓެގެ ޕެއާ އަށް ރިހި މެޑަލް

ސެންޓްރަލް އޭޝިއަން ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ކާވާ) ބީޗް ވޮލީބޯޅަ ޓުއާގައި ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ޕެއާ، އާދަމް ނަސީމް (އެޑަމް) އާއި އިސްމާއިލް ސާޖިދު (ކުޑަކާއްޓޭ) އެ މުބާރާތުން ރިހި މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފިއެވެ. މުބާރާތުގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-15 19:53:59
ކާވާ ބީޗް ވޮލީބޯލް ޓުއާ: އެޑަމް އާއި ކުޑަކާއްޓެގެ ޕެއާ ސެމީ އަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސެންޓްރަލް އޭޝިއަން ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ކާވާ) ބީޗް ވޮލީބޯޅަ ޓުއާގައި މިއަދު ކުޅުނު ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗުން މޮޅުވެ، ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ޕެއާ، އާދަމް ނަސީމް (އެޑަމް) އާއި އިސްމާއިލް ސާޖިދު

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-14 23:24:08
ރާއްޖޭގައި ޕެރަ ސްވިމިން އިފުތިތާހުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ޕެރަ ސްވިމިން ރަސްމީކޮށް އިފުތިތާހުކޮށްފި އެވެ. މިކަން އިފުތިތާހުކުރީ ވެސްޓިން ހޮޓެލް އެންޑް ރިސޯޓްސް ގެ އެހީތެރިކަމާ އެކީ މޯލްޑިވްސް ޕެރަލިމްޕިކް ކޮމިޓީ އާއި ސުވިމިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-14 11:17:11
ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑަށް ފަހު 43 އަހަރުގައި ކުޅުމާ ދުރަށް

އެންޑޯރާގެ އިލްޑެފޮންސް ލީމާ އިއްޔެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފުޓްބޯޅައިން ރިޓަޔަކުރި އިރު އޭނާ ވަނީ 26 އަހަރު ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-14 09:50:20
ސުލޫކީ މިންގަޑާ ޚިލާފުވި އޮބްޒާވަރަކާއި މަންދޫބަކާމެދު އީސީން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ސުލޫކީ މިންގަނޑާއި ޚިލާފުވި ދިވެހި އޮބްޒާވަރަކާއި މަންދޫބަކާމެދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ފިޔަވަޅު އަޅައިފިއެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން ބުނީ އިންތިޚާބުގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-09-13 21:19:30
ބޯޅަ އޮތީ ނަޝީދުގެ ކޯޓުގައި، މިއީ ވޯޓުގެ ވަގުތެއް ނޫން: މުއިއްޒު

ގައުމީ ވިސްނުމުގައި ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކާއި ގަބޫލުކުރާ ހަމަތަކުގެ މަތިން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކޮންމެ ބަޔަކަށް ވެސް އެބައޮތް ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-12 18:34:56
ޕޮގްބާ މަނާ ބޭސް ބޭނުންކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ސަސްޕެންޝަނަށް

އިޓަލީގެ އެންޓި ޑޯޕިން އިދާރާއިން ހެދި ޓެސްޓް ނަތީޖާތަކަށް ޕޮގްބާއަށް ރައްދު ނުދެވިއްޖެ ނަމަ ދެ އަހަރާއި ހަތަރު އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފާނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-12 08:49:57
މަނާ ބޭހަކަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ޕޮގްބާ ސަސްޕެންޑް!

މަނާ ބޭހަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން ޔުވެންޓަސްގެ ފްރާންސް މިޑްފީލްޑަރު ޕޯލް ޕޮގްބާ ވަގުތީ ގޮތުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ. އިޓަލީގެ ނޭޝަނަލް އެންޓި ޑޯޕިން ޓްރައިބިއުނަލް އިން ބުނީ މިދިޔަ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-12 06:04:07
ދޮން ދެއްވި ރުބައިލެސް އެންމެ ފަހުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ސްޕެއިންގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ އޭނާ އާއި އޭނާގެ ގާތް މީހުންގެ ހައްގުގައި އެ ނޫން ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-11 11:59:57
ވޯޓް ނުލާ މީހުންގެ ވޯޓް ދެވަނަ ބުރަށް މުހިއްމު

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓްލާން ނުނިކުތް މީހުން ވޯޓް ނުލީ ސަބަބު ދެނެގަނެ، އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ދެވަނަ ބުރު ކާމިޔާބު ކުރެއްވޭނެ ކަމަށް

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-11 09:30:40
ސްޕެއިންގެ ފުޓްބޯޅަ ރައީސް އިސްތިއުފާ ދީފި

އަންހެނުންގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސްޕެއިން އިން ހޯދުމުން އެކަމުގެ އުފަލުގައި އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި، ޖެނީ ހާމޯސޯ އަށް ބޮސްދިން މައްސަލައިގައި ހޫނު ފެނަށް ވެއްޓިފައިވާ ސްޕެއިން ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަން

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-11 05:59:06
ފީބާ ބާސްކެޓްބޯޅަ ވޯލްޑް ކަޕް: ސާބިއާ ބަލިކޮށް ޖަރުމަނުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ފީބާ ބާސްކެޓްބޯޅަ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި މިރޭ ސާބިއާ ބަލިކޮށް ޖަރުމަނުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ. މިއީ އެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖަރުމަނުން ހޯދި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މީގެކުރީން، 2002 ވަނަ އަހަރު

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-10 23:36:36
ޖަރުމަނުގެ ކޯޗުކަމުން ފްލިކް ވަކިކޮށްފި

ޖަރުމަނުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުން ހަންސީ ފްލިކް ވަކިކޮށްފި އެވެ. ފްލިކް ،58، އަކީ 1926 ވަނަ އަހަރަށް ފަހު ޖަރުމަނުގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިކުރި ފުރަތަމަ ކޯޗެވެ. ނަތީޖާތައް ދަށްވުމާ ގުޅިގެން ފްލިކް މަގާމުން

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-10 20:11:03
މޮލްޑޯވާގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ތަރިއަކު މަރުވެއްޖެ

މޮލްޑޯވާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވައޮލެޓާ މިޓުލް މަރުވެއްޖެ އެވެ. އުމުރުން 26 އަހަރުގެ މިޓުލް މަރުވީ އޭނަ ކުޅެމުން އައި އައިސްލޭންޑްގެ ޓީމު، އީންހެރިއާރްގެ ކުޅުންތެރިންނާ

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-10 17:11:18