×
މައި ސަފުހާ
މާދަމައިން ފެށިގެން ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލަކުން ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަނީ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލަކުން މާދަމާއިން ފެށިގެން ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިން ޖަހަން ފަށާނެކަމަށް ހެެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ)އިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. މިހާރު ކުރިއަށްދާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-02 18:43:26
ޔޫގެންޑާގެ ރައީސު މުސެވޭނީ ހަވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފި

އިރުމަތީ އެފްރިކާގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ޔޫގެންޑާގެ ރައީސު ޔޮވޭރީ މުސެވޭނީ ހަވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފިއެވެ. އިލެކްޓޯރަލް ކޮމިޝަން އޮފް ޔޫގެންޑާގެ ޗެއާމަން ޖަސްޓިސް ސައިމަން މުގެންޔީ ބަޔަބަކާމާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-01-17 07:48:15
ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުންގެ ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ހެދުން - ރައީސް

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުންދެކޭ ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ހައްދަވައިދެއްވުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-01-16 17:52:13
ލަންކާގައި އުޅޭ ދިވެހިން ބެޑްމިންޓަންގެ އާ ކުލަބެއް އުފައްދައިފި

ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ދިވެހިންގެ ބަޔަކު އިސްނަގައިގެން މުޅިން އަލަށް އުފެއްދި ޝަޓްލް މާސްޓާސް ބެޑްމިންޓަން ކުލަބު އިފްތިތާޙު ކޮށްފިއެވެ. ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ މޯލްޑިވިއަން އެޑިޔުކޭޝަނަލް އެންޑް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-01-12 21:07:07
ކޮސްޓާ ހޯދުމުގެ ރޭހުގެ ކުރީގައި ވުލްވްސް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 5) - ދާދި ފަހުން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލި ސްޕެއިނުގެ ފޯވާޑް ޑިއޭގޯ ކޮސްޓާގެ ސޮއި ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި އުޅެނީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ވުލްވްސް ކަމަށް މީޑިއާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-05 11:33:31
ލަންދޫ ޕޮލިސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން " ރެސްޕެކްޓް" ޓީމުން ހޯދައިފި

ނ. ލަންދޫގައި ދިރިއުޅެމުންދާ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފުލުހުން އިސްނަގައިގެން ބޭއްވި " ލަންދޫ ޕޮލިސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2020" ގެ ޗެމްޕިއަންކަން " ރެސްޕެކްޓް" ޓީމުން ހޯދައިފިއެވެ. ރެސްޕެކްޓް

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-01-04 13:50:54
ފަރަމަންތާ ޗެލެންޖް: މޫދު ކުޅިވަރުގެ އީދެއް

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަލްޓި-ސްޕޯޓްސް އެކުއެޓިކް އިވެންޓްގެ ގޮތުގައި ފަރަމަންތާ ޗެލެންޖް މޫދު ކުޅިވަރު ހަރަކާތް ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ. މިއީ ދާދި ފަހުން ރަޖިސްޓްރީކުރި ފަރުމަތި އިވެންޓްސް އިން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-03 09:44:31
2020: ކުޅިވަރުގެ ދުނިޔެ އަށް ބަނަ އަހަރެއް

ކޮންމެ އަހަރެއް ވެސް ނިމިގެންދަނީ ކުޅިވަރުގެ އުފާވެރި ހަނދާންތަކާ އެކު އެވެ. އެކަމަކު 2020 ވަނަ އަހަރު ތަފާތެވެ. ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް މެދުކެނޑި އަދި ބައެއް ހަރަކާތްތައް ފަސްކުރަން ޖެހުނެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-01 09:17:19
ކޮސްޓާ އެތުލެޓިކޯ ދޫކޮށްލައިފި

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 30) – އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ އެކު ސްޕެއިން ފޯވާޑް ޑިއެގޯ ކޮސްޓާ ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ބާކީ ހަ މަސް ދުވަސް އޮއްވާ އުވާލައިފި އެވެ. ކޮސްޓާ ކްލަބް ދޫކޮށްލަން އެދުނީ އަމިއްލަ ސަބަބުތަކާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-30 12:45:12
ބެޑްމިންޓަން މިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރިވައިވަލް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ފައިނަލުގައި އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް 4-2 އިން ބަލިކޮށް ރިވައިވަލް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ބީއޭއެމް މިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ތަށި މިއަދު އުފުލާލައިފި އެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ މެދުކެނޑުމަށް ފަހު މާލެ ސަރަހައްދަށް ހުޅުވާލައިގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-29 21:15:16
ބަރެސްދޫ ތަރައްގީކުުރުމުގެ އާ ވިސްނުން - ބައިނަލްއަގުވާމީ ކުޅިވަރު ކޭމްޕްތަކާ ދިމާއަށް

ބަރެސްދޫ ތަރައްގީކުުރުމުގެ އާވިސްނުމުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ކުޅިވަރު ކޭމްޕްތަކާ ދިމާއަށް ގެންގުޅުއްވާކަމަށް އެރަށް ތަރައްގީކުރަމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-12-27 14:48:28
ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން ޝަރަފްވެރިކަން ސައީދު، ސީވީޑް ލަތީފް އަދި ހުސެއިން ރަޝީދަށް

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ އިން ޝަރަފްވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމް ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ މުހައްމަދު ސައީދު އާއި ކުރީގެ ޓީޓީ ކުޅުންތެރިޔާ ސީވީޑް އަހުމަދު ލަތީފް އަދި ކުރީގެ ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ ހުސެއިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-27 14:12:44
އޭނާއަށް އަހަރެންނަށް ޙަސަދަވެރިވީމެވެ.

އަހަރެންގެ ނަމަކީ ކެރޮލީން އެރާޒޯއެވެ. އަހަންނަކީއެމެރިކާއަށް ނިސްބަތްވާ ކްރިސްޓިއަނަކީމެވެ. ކުޑައިރުއްސުރެން އަހަރެންނަށް ދަސްކޮށްދީފައިވަނީ އަހަރެންގެ ދީނަކީ ކްރިސްޓިއާނިޓީކަމުގައެވެ. ފައްޅީގައި ބާއްވާ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-12-25 23:08:43
ދަނޑު މާހައުލާއި ފުޓްބޯޅައިގެ ބަދަލުތަކަށް ކަޅިއެއް

ފުޓްބޯޅަ ސަޕޯޓަރުން އުއްމީދުކުރަނީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ ރަން ދުވަސްތައް އިއާދަވާނެ ދުވަހަކަށެވެ. އެކަމަށް އެކި ގޮތަށް އެކި ވިސްނުމުގައި ތަފާތު ޕްލޭންތައް ހަދައިފި އެވެ. ޕްލޭންތައް ކަރުދާހުން ބޭރުވެ ސިޔާސީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-25 10:41:26
ކޮވިޑަށް ފަހު ބެޑްމިންޓަން ހަރަކާތްތައް މިއަދު ފަށަނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ މެދުކެނޑުމަށް ފަހު ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއޭއެމް) އިން މާލެ ސަރަހައްދަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ފުރަތަމަ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް މިއަދު ފަށާނެ އެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-22 09:26:18
އޭލިޔަން ސިލްސިލާ – ދިއްލޭ ބޯޅަ 6

ނަޔާނީ ހަޅޭއް ލަވައިގަތެވެ. އަތް ކައްސާލީގޮތުން މަތަނުވެގެން އޭނަ ޖެހުނީ ބެލްކަނީ ހަރު ތަޅުންގަނޑު މައްޗަށެވެ. ޖެހުނު ގޮތަކުން ތަދުވެސްވިއެވެ. އޭރު ރޫނާ އޭނަޔަށް އެހީވަނިއެވެ. ނަޔާނީގެ ހަޅޭކުގެ އަޑަށް

އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-12-18 18:23:37
މަގުމަތިން ފުޓްބޯޅައިގެ ވާހަކަ ދެއްކުން އިތުރުވޭ: ނިޒާމްބެ

މަގުމަތިން ދިމާވެ ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ ވާހަކަ ދައްކައި މެޗުތަކާ ގުޅޭ ސުވާލުތައް ކުރާ މީހުން ގިނަވަމުން އަންނަކަމަށާއި މިއީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގައި ސަޕޯޓަރުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމުގެ ހެއްކެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-18 10:52:16
ހަފްލާތަކާއި ކުޅިވަރުތައް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ

ހަފުލާތަކާއި ކުޅިވަރުތަކާއި ރަސްމިއްޔާތުތައް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ވަނީ ކޯވިޑް- 19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-12-18 08:50:32
ބާސްކެޓްބޯޅަ ސްކޮޑް ނަގަން ޓްރައި އައުޓްތަކެއް ބާއްވަނީ

ގައުމީ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ސްކޮޑު ނެގުމުގެ ގޮތުން ޓްރައި އައުޓްތަކެއް ބާއްވާގޮތަށް ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްބީއޭ) އިން ނިންމައިފި އެވެ. އެމްބީއޭ އިން ޓްރައި އައުޓްތަކެއް ބާއްވަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-16 09:49:02
ހޫލިއޭ މަރުވުން: ގެއްލުނީ ފުޓްބޯޅައިގެ ސިކުނޑިއެއް

ގިނަ ބަޔެއްގެ ސަމާލުކަން އޭނާ އަށް ލިބޭ އެއް ސަބަބަކީ އިނގިރޭސި މަޝްހޫރު ކްލަބް ލިވަޕޫލްގެ ބެންޗުން ފެނި އެ ޓީމުގައި އޭނާ ހޯދި ކާމިޔާބީތަކުގެ ހަނދާން ހުންނާތީ އެވެ. އެކަމަކު އިއްޔެ އުމުރުން 73 އަހަރުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-15 11:51:57
ދަގަނޑޭގެ ގޯލުން ވެލެންސިއާ އިން ގްރީން ބަލިކޮށްފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ޖެހި ގޯލުން ކްލަބް ވެލެންސިއާ އިން 1-0 ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް އެނބުރި އައުން މޮޅަކުން ފާހަގަކޮށްފި އެވެ. ވެލެންސިއާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-14 23:01:57
އޭލިޔަން ސިލްސިލާ – ދިއްލޭ ބޯޅަ 5

” އެއީ އެއްވެސް ކާއްޓެއް ނުފެނުނީމަ ހިނގަމުން ދިޔައީ .. ދެން އަންނާނެ ގޮތެއް ނޭނގުނު .. މާ އެތެރެޔަށް ވަދެވުނީ މަ .. އެންމެފަހުން އަތިރިމައްޗަށް ދެވުނީމަ އެތަނުން މިތަނަށް އާދެވުނީ .. އަނެއްކާ ލިލީ ގުޅީމަ

އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-12-13 10:13:19
ދަގަނޑޭ އަށް ވެލެންސިއާގެ ކެޕްޓަންކަން ދީފި

އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އަށް ކްލަބް ވެލެންސިއާގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް ދީފި އެވެ. ދާދި ފަހުން ވެލެންސިއާ އަށް ސޮއިކުރި ދަގަނޑޭ ވަނީ ކެރިއަރު ފަށައިގެން ފުރަތަމަ ފަސް ސީޒަނުގައި ވެލެންސިއާ ކުޅެފަ އެވެ. އަދި އޭނާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-13 09:39:10
އޭލިޔަން ސިލްސިލާ – ދިއްލޭ ބޯޅަ 4

” ކީއްވެ ތި ސުވާލު ކުރީ .. އަހަރެންމީ އަންހެން ވައްތަރުގެ މީހެއް ..” ރޫނާ ބުނެލިއެވެ. ” އެހެންތަ .. ދެން ކީއްވެ ބަރުއަޑަކުން ވާހަކަ ދެއްކީ ..” ނަޔާނީ ސުވާލު ކުރިއެވެ. ތެދެކެވެ. ނަޔާނީ އާއި ރޫނާ ވާހަކަ

އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-12-12 16:06:45
ބެޑްމިންޓަން ކުރިއަރުވަން ރިވައިވަލް އާއި ޕޮލިހުގެ އެއްބަސްވުމެއް

ރިވައިވަލް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ރާއްޖޭގައި ބެޑްމިންޓަން ކުރިއެރުވުމުގެ ވިސްނުމުގައި ޕޮލިސް ކްލަބާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ޖޫން މަހު ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-11 10:50:35
އޭލިޔަން ސިލްސިލާ – ދިއްލޭ ބޯޅަ 3

ނަޔާނީ ދެ ހިޔާލެއް ގައި އިދެފައި އެ ބޯޅަ އަތަށް ނަގައި ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. ” ތީ ކާކު ..” ނަޔާނީ އަޑެއް އަންނަތޯ ބަލަމުން ދިޔައެވެ. ” ކާކުކަން ބެލުމެއް މުހިއްމެއް ނޫން ..” ބަރު އަޑަކުން އޭތި ޖަވާބު ދިނެވެ.

އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-12-10 12:47:04
އޭލިޔަން ސިލްސިލާ – ދިއްލޭ ބޯޅަ 2

ކުދި ކުދި ހިކި ފަތްތައް ނިއުޅަމުން ގަސްތަކުގެ ބިއްދޮށް ބަލަމުން ނަޔާނީ ކުރިޔަށް ދިޔައެވެ. އެތައް އިރަކު ބެލުނު އިރު ވެސް އެންމެ ވައްތަރެއްގެ ކާއްޓެއް، ކުރުބަލެއްވެސް ނަޔާނީ އަކަށް ނުފެނުނެވެ. މިއަދު ނަސީބު

އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-12-09 11:33:31
ޖަލްސާތަކާއި ދަރުސު ދިނުންފަދަ ކަންކަމާހުރެ ވަގުތުގެ ފަހުކޮޅަށް ނަމާދު ލަސްކުރުމީ މައްސަލައެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން

މިދޭތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޣުރިބު ނަމާދަށް ބަންގި ދިނުމުން ރިޔާސަަތުން ވަގުތުން ޖަލްސާ މެދު ކަނޑާނުލައި ފަސްކުރި ވާހަކަ މީސްމީޑިޔާގެ ފަލަ ސުރުޚީތަކުގައި އަރަމުން ދިޔައެވެ. ސަލަފީ ބަައެއް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-12-08 18:49:30
އޭލިޔަން ސިލްސިލާ – ދިއްލޭ ބޯޅަ 1

މިޝްކާ އަށް ތެދުވެވުނީ އެނދުންނެވެ. ދެކޮޅު ހޯދާ ބަލާލީ އޭނައަށް އޮވެވުނު ތަން ޔަގީން ކޮށްލުމަށެވެ. އެއަށްފަހު ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް އޭނައަށް ދޫކޮށްލެވުނެވެ. އަނެއްކާވެސް މަޑުމަޑުން އޮށޯތެވެ.ނަމަވެސް އެހެނެއް

އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2020-12-08 12:56:32
ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ލައިވްކޮށް ޕީއެސްއެމް އިން ދައްކާނެ

މާދަމާރޭ ފަށާ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގެ މެޗުތައް ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ގެ ޔެސް ޓީވީން ވަގުތުން ދައްކާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. އެފްއޭއެމުން ވަނީ އިއްޔެ ޕީއެސްއެމް އާ އެކު އެއް އަހަރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-07 11:17:08