×
މައި ސަފުހާ
އުމުރުން 34 ގައި އޮޒިލް ފުޓުބޯޅަ ކުޅުމާ ދުރަށް

އުމުރުން 34 އަހަރުގައި މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މެސުޓް އޮޒިލް ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ. އޮޒިލް ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލާކަން އިއުލާންކުރުމަށް ސޯޝަލް މީޑީއާގައި ހިއްސާކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައި

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-22 22:59:30
ގަމުގައި ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖޭން ޕާކިސްތާން ބަލިކޮށްފި

ލ. ގަމުގައި މިއަދު ހަވީރު ޕާކިސްތާން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމު ކުޅުނު ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗު 1-0 އިން ރާއްޖެ ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ. ރާއްޖޭން މެޗުގައި ޖެހި ހަމައެކަނި ލަނޑު 20 ވަނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-21 18:09:34
އެފްއޭއެމުން ގައުމީ ފުޓްސަލް ލީގެއް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ކުޅިވަރު ކަމަށްވާ ފުޓްސަލްގެ ގައުމީ ލީގެއް މި އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ފަށަން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ނިންމައިފި އެވެ. އެ އެސޯސިއޭޝަނުން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-21 09:37:24
ވެލިދޫ ރަމަޟާން ވޮލީބޯޅަ ލީގު: މިސްޓީރިއަސްއިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ވެލިދޫ ރަމަޟާން ވޮލީބޯޅަ ލީގުގު ފުރަތަމަ މެޗު، މިސްޓީރިއަސްއިން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. އަންހެން ފިރިހެން ދެ ޑިވިޝަނަކަށް ބަހާލައިގެން ވެލިދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ވޮލީ މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވަނީ

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-20 15:51:20
ހޯދާ މީހާ ފޮރުވައިގެން އުޅުނު މައްސަލާގައި ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިއަކު ވެސް ހައްޔަރުކުރި

މާރާމާރީއެއްގެ މައްސަލައެއްގައި ފުލުހުން ހޯދަމުންދާ މީހަކު ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން ރޭ ހައްޔަރު ކުރި ހަތަރު މީހުންގެ ތެރޭގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއަކު ހިމެނޭ ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-20 14:08:28
ހުޅުދާން 4

"އިބުން ގައްޔިމް ރަހިމަހުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ. އުފާވެރިކަންވަނީ ތިން ކަމަކުންނެވެ. އެއީ ނިއުމަތަށް ޝުކުރުވެރިވުމާއި މުސީބާތްތަކަށް ކެތްތެރިވުމާއި އަދި ފާފަތަކުން ތައުބާވުމެވެ." *** "އަހަރެން އިތުރު އެއްވެސް

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-20 09:52:29
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގަމަށް، ކިންގަކީ އޮންލީ

ފައިނަލުގައި ގދ. ވާދޫއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ 8-4 އިން މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްގެން ލ. ގަމުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި އިރު، ރާއްޖޭގެ ފުޓްސަލް ކިންގަކަށް ގަން ޓީމުގެ ކެޕްޓަން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-20 09:16:51
ގަމުން ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު ތަށި އުފުލާލައިފި

ގދ. ވާދޫ ބަލިކޮށް ލ. ގަމުން ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2023 ގެ ތަށި އުފުލާލައިފިއެވެ. މިރޭ ހުޅުމާލެ ރެހެންދި ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު އެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ގަމުން ވާދޫގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދީ 8-4

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-20 00:05:19
ވެލިދޫ ރަމަޟާން ވޮލީބޯލް ލީގު މިރޭ ފަށަނީ

ވެލިދޫ ރަމަޟާން ވޮލީބޯލް ލީގް މިރޭ ފަށަން ތަައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ވެލިދޫ ޒުވާނުންގެ އިސްނެގުމަކަށް ވެލިދޫ ޔޫތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ވޮލީ ލީގް

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-19 15:17:07
ސަރުކާރުގެ ކުޅިވަރު ސިޔާސަތަށް އާޒިމް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ސަރުކާރުން އެއްވެސް ކުޅިވަރެއް ތަފާތުނުކުރުމަކީ، ސިޔާސަތެއް ނެތުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު އަށް، އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަލީ އާޒިމް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-19 14:13:14
އަންހެން ކުދިންނަށް އެމެރިކާއިން ފުޓްބޯޅައިގެ ފުުރުސަތެއް

އެމެރިކާގައި ފުޓްބޯޅައިގެ ތަމްރީން ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހި އަންހެން ކުދިންނަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއީ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީ އާއި އެ ގައުމުގެ ސްޓޭޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-19 12:09:44
ދަގަނޑޭ ހިމަނައިގެން ޕާކިސްތާން މެޗަށް ގައުމީ ސްކޮޑް ނަގައިފި

އަންގާރަ ދުވަހު ލ. ގަމުގައި ޕާކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ގައުމީ ޓީމު ކުޅޭ މެޗަށް، ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ހިމަނައިގެން ސްކޮޑް އެކުލަވާލައިފި އެވެ. ފީފާ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-19 11:27:22
ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގެ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު މިއަދު ބާއްވައިފި

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު އެވޯޑް، މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2023އާ ގުޅިގެން ބައްވާ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު މިއަދު އެކުވެނި ސަރަހައްދުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-18 21:42:22
ހިދުމަތްތެރިންގެ އަގު މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގައި ވަޒަންކޮށްފި

ރޭ ބޭއްވި މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް ގާލާ ނައިޓުގައި ކުޅިވަރަށް އަގުހުރި ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަސް މީހަކަށް "ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް" ދީފި އެވެ. ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-18 14:07:54
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް: މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު އެތުލީޓުންނަކީ އަޒްނީން އާއި ދީމާ

ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އިން ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގެ ގާލާ ނައިޓްގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު އެތުލީޓުންގެ މަގާމު ބޮޑީބިލްޑަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-18 12:49:01
އެއްވެސް ކުޅިވަރެއް ބާކީނުކޮށް ކުޅިވަރު ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތް ކުރެވިއްޖެ: މަހުލޫފް

އެއްވެސް ކުޅިވަރެއް ބާކީނުކޮށް ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތް ކުރެވިއްޖެކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭ ސިންތަޓިކް ޓްރެކްގައި ބޭއްވި މޯލްޑްވިސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-18 09:07:01
ޒުވާން އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން އެމެރިކާއަށް ގޮސް ތަމްރީނުވާން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުން، ފުޓްބޯޅައަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ދިވެހި ޒުވާން އަންހެންކުދިންނަށް އެމެރިކާއަށް ގޮސްގެން ތަމްރީނުވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިކަމާއި

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-16 20:34:01
ފިޔަޖަހަމުން އަންނަ ޒުވާން ފުޓުބޯޅަ ތަރި، އިލާންއަށް ޔޫއޭއީ ކްލަބަކުން ފުރުސަތެއް

ޔޫތު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތްތަކުން ފިޔަ ޖަހަމުން އަންނަ ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ފުޓުބޯޅަ ތަރި މުހައްމަދު އިލާން އިމްރާންއަށް ޔޫއޭއީގެ ކުލަބަކުން ޓްރަޔަލްއެއް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަ

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-15 21:35:13
މޫސުން ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން ސްޕޯޓްސް އެވޯޑް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރެއަށް ފަސްކޮށްފި

މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު އެވޯޑް، މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2023 ފަސްކޮށްފިއެވެ. މީގެ ކުރިން ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިވަނީ މާދަމާ ރޭ އެ އެވޯޑް ދިނުމުގެ

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-15 17:08:08
ވަގު ޓީޓީގެ ވިޔަފާރި ތަހުގީގުކުރަން އިންޓަޕޮލްގެ އެހީ ހޯދަނީ

ފޭކް ޓެލެގްރަފިކް ޓްރާންސްފާ (ޓީޓީ) ފޮނުވައިގެން ބޭރުގެ އެކި ވިޔަފާރިވެރިން އަތުން މުދާ ގަތް ހުސައިން ޝިފާއުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން އިންޓަޕޮލްއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-15 13:01:39
ޒުވާން ފުޓްބޯޅަ ތަރި އިލާން އަށް ޔޫއޭއީ ކްލަބަކުން ފުރުސަތެއް

ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތަކުގައި ގޯލު ޖެހުމުގެ ހުނަރު ދައްކާލަމުން އަންނަ ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ފޯވާޑް މުހައްމަދު އިލާން އިމްރާން، 14، އަށް ޔޫއޭއީ ގެ އަލް އައިން އެފްސީ ގެ ޔޫތު ޓީމުން ޓްރަޔަލް އެއް ފުރިހަމަކުރުމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-15 12:04:46
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލްގެ ފައިނަލަށް ގަމާއި ވާދޫ ދަތުރުކޮށްފި

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ތަށި މިހާތަނަށް ހޯދިފައިނުވާ ދެ ރަށް ކަމަށްވާ ލ. ގަމާއި ގދ. ވާދޫ މި އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފި އެވެ. ގަން ސެމީ އަށް ދިޔައީ ރ. އިނގުރައިދޫ އާ ވާދަކޮށް ފޯރި

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-15 08:21:54
ތިނަދޫގައި ރޯދަ މަހު ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުގެ ހަރަކާތްތައް މަނާކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ގދ. ތިނަދޫގައި ކުޅިވަރުކުޅުމާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުން އެ ރަށު ކައުންސިލުން މަނާކޮށްފިއެވެ. ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައްޔާއި

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-14 23:08:09
ސޮކާ ވެޓަރަންސްގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު

ސޮކާ ވެޓެރަންސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މި އަހަރުގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގުން ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ، ސޮކާ ވެޓަރަންސް އެސޯސިއޭޝަނުން ތަފާތު ކީ ސްޓޭޖްތަކަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ބާއްވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-14 18:06:30
ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް: އިނގިރޭސި ކުރީގެ ކީޕަރު ޑޭވިޑް ޖޭމްސް ރާއްޖެއަށް

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު އެވޯޑް، މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2023 ގައި ބައިވެރިވުމަށް އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމުގެ އަދި ލިވަޕޫލުގެ ކުރީގެ ކީޕަރު ޑޭވިޑް ޖޭމްސް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ. އެ އެވޯޑް

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-14 14:55:14
އަޒްރާ: ފޫހިފިލުވަން ކުޅެން ފެށި ކުޅިވަރުން އެންމެ އުހަށް

ބިލިއާޑަކީ ރާއްޖޭގައި އަންހެނުންގެ ތެރޭގައި އެހާ މަގުބޫލު ކުޅިވަރެއް ނޫނެވެ. ދެހާސް ހަތަރުވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ބިލިއާޑް އެސޯސިއޭޝަނެއް އުފައްދައި މުބާރާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނަމަވެސް މި

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-14 11:01:34
މޯލްޑްވިސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް: ފުޓްސަލް އާއި ބީޗް ވޮލީ ބާކީކޮށްލައިފައި

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު އެވޯޑް، މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2023 ގައި ރާއްޖޭގައި އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ކުޅިވަރު، ފުޓްސަލް އާއި ބީޗް ވޮލީ ބާކީ ކޮށްލައިފައިވާތީ ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-13 22:16:58
ބިލްބާއޯ ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ފޭކު ޑޮލަރު އަޅައި ބާސެލޯނާއާ ދިމާކޮށްލައިފި

ބިލްބާއޯ (މާޗު 13) - ބާސެލޯނާ އިން ރޭ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި 1-0 އިން ރަށުން ބޭރުގައި އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯ ބަލިކުރި މެޗުގައި، ބިލްބާއޯގެ ސަޕޯޓަރުން ދަނޑުމައްޗަށް ފޭކު ޑޮލަރު އުކައި ބާސެލޯނާއާ ދިމާ ކޮށްލައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-13 12:52:39
ސްކޫލް ހޭންޑްބޯޅައިގެ ފިރިހެން ބައިގެ ދެ ތަށި ވެސް ޖަމާލުއްދީނަށް

ހަ ވަނަ އިންޓަ ސްކޫލް ހޭންޑްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ 15 އަހަރުން ދަށާއި 17 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް ހޯދައިފި އެވެ. ފަނަރަ އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖަމާލުއްދީނުން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-12 10:38:14
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލްގެ ސެމީ އަށް އިނގުރައިދޫ، ކުޑަހުވަދޫ، ވާދޫ އަދި ގަން

ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށް ފަހު ގދ. ވާދޫ، ރ. އިނގުރައިދޫ، ލ. ގަން އަދި ދ. ކުޑަހުވަދޫ އިން، މި އަހަރުގެ ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. ކުއާޓާގެ އެންމެ މެޗެއް ފިޔަވައި

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-12 09:39:24