×
މައި ސަފުހާ
އެންމެ ރީތި ގޯލަށްދޭ ޕުސްކަސް އެވޯޑަށް މެސީއާ އިބްރާހިމޮވިޗް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެ

ނިމިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޖެހި އެންމެ ރީތި ގޯލަށްދޭ ފީފާ ފުސްކަސް އެވޯޑަށް ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ލޮސް އެންޖެލެސް ގެލެކްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އަބަދަށްފެހި ފޯވާޑް ޒްލަޓަން އިބްރާހިމޮވިޗް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެއެވެ.ފީފާ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-20 18:46:04
ދުނިޔޭގެ އިސް ސަފަށް ދަގަނޑޭ އެރިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓިފައި؟!

މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ބައިނަލްއަގްވާމީ އެންމެ ގިނަ ގޯލް ޖެހި ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގައި ރާއްޖޭގައި އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އޮތީ 10 ވަނައިގަ އެވެ. އެކަމަކު ގައުމީ ޓީމުން މިވަގުތު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 16:23:15
މިނީ އޮލިމްޕިކްސް: ކަނޑޫމާ މުވައްޒަފުންގެ ކުޅިވަރު އީދު

ހޮލިޑޭ އިން ރިޒޯޓް ކަނޑޫމާ މޯލްޑިވްސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ސިލްސިލާކޮށް ބާއްވާ ކުޅިވަރު ހަރަކާތް "މިނީ އޮލިމްޕިކްސް" ގެ މި އަހަރުގެ އިވެންޓް ފަށައިގެން ފޯރިއާ އެކު ކުރިއަށްއެބަދެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 12:09:48
ނެވޭސްގެ ގޯލުން ޔުނައިޓެޑް އަތުން ވުލްވްސް އަށް ޕޮއިންޓެއް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ރުބެން ނެވޭސް ޖެހި ގޯލުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަތުން ވުލްވަހެމްޕްޓަން ވޮންޑަރާސް ޕޮއިންޓެއް ހޯދައިފިއެވެ. މި މެޗު ނިމުނީ 1-1 އިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ.މެންޗެސްޓާ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-20 09:23:09
ބަޔާން އަށް ގިނަ އަހަރުތަކެއްވަންދެން ކުޅެ، ގިނަ ކާމިޔާބީތައް ހޯދަން ބޭނުން: ކުޓީނިއޯ

ބަޔާން މިއުނިކަށް ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ކުޅެ، ގިނަ ކާމިޔާބީތައް ހޯދަން ބޭނުންވާކަމަށް ދާދިފަހުން ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ އިން ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެ ޓީމަށް ބަދަލުވި ބްރެޒިލްގެ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-20 09:12:49
ސުއަރޭޒް އަށް އަނިޔާވެ އެއް މަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް

ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒަށް އަނިޔާވެ، ދެ މަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހިއްޖެއެވެ.ސުއަރޭޒްގެ ކަނާތުފައިގެ ކުޑަކަޅުވާ އަށް އަނިޔާވީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-19 10:46:03
ރެއާލް މޮޅަކުން ލީގު ފެށިއިރު، މޮޑްރިޗަށް ރަތެއް

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރެއާލް މެޑްރޑް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ ސެލްޓާ ވިގޯ އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވިއިރު، އެ ޓީމަށް ކުޅޭ ކްރޮއޭޝިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު ލޫކާ މޮޑްރިޗް އަށް ރަތް ކާޑު ދައްކައިފިއެވެ.ރެއާލުން ރޭގެ މެޗަށް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-18 12:46:36
މެޑްރިޑަށް ވަރުގަދަ ފެށުމެއް، ބޭލް މަޑުކުރާނެ!

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 18) – އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅެ ރަށުން ބޭރުގައި ސެލްޓާ ޑި ވީގޯ އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑް އާ ސީޒަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފަށައިފި އެވެ. އަލަށް ގެނައި ޕްލޭމޭކަރު އެޑެން ހަޒާޑަށް އަނިޔާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-18 09:11:13
އަޝްފާގް ގައުމީ ޖާޒީގައި ފެނުމަށް އުންމީދުކުރާކަމަށް އިމްރާން ބުނެފި

ކުރިޔަށް އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގެ މެޗުތަކަށް ގައުމީޓީމްގެ ސްކޮޑް އެކުލަވާލައިފައިވާއިރު ޤައުމީޓީމުގެ ކޯޗު ނެގި 28 ކުޅުންތެރިންގެ ޕްރިލިމިނަރީ ސްކޮޑުން ދަގަނޑޭއަށް ޖާގަ ދީފައިނުވާތީ އެކަމަށް އިޝާރާތްކޮށް

ނާރެސް.ކޮމް - 2019-08-17 21:28:37
ދަގަނޑޭ އަށް ފުރުސަތު ނުދޭ ސަބަބެއް ނުވިސްނޭ: އިމްރާން

ގައުމީ ޓީމަށް ނަގަން ވާނީ އެވަގުތެއްގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް ޕާފޯމްކުރާ ކުޅުންތެރިން ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށާއި އެ އުސޫލުން ބަލާއިރު މިދިޔަ ސީޒަނާއި މި ސީޒަނުގައި ވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ އަލީ އަޝްފާގް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-17 16:33:36
ހަޒާޑަށް އަނިޔާވެ ރެއާލްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ނުކުޅެވޭނެ!

މިފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ޗެލްސީ އިން ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވި ބެލްޖިއަމްގެ ހުނަރުވެރި ވިންގާ އެޑެން ހަޒާޑަށް ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެ ޓީމު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އަނިޔާގެ ސަބަބުން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-17 15:42:33
ފަހުވަގުތު އަދުރީޒް ޖެހި ލަނޑާއެކު ބިލްބާއޯ އަތުން ބާސެލޯނާ ބަލިވެއްޖެ

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގެ އާ ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގެ ފަހުވަގުތު އެރިޓްޒް އަދުރިޒް ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑާއެކު އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯ އަތުން އެންމެފަހުގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ ބަލިވެއްޖެއެވެ. މި މެޗުން ބިލްބާއޯ މޮޅުވީ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-17 15:42:13
ބާސެލޯނާގެ ކުޓީނިއޯ، ބަޔާނަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ، ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެއް އަހަރު ދުވަހަށް ޖަރުމަންގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ.ޖަރުމަން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-17 14:26:49
ނޭމާގެ ޓްރާންސްފާއާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިއެރުމެއް އަދި ނުލިބޭ: ޕީއެސްޖީ

ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާގެ ޓްރާންސްފާއާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދިޔަނަމަވެސް އަދިވެސް އެކަމުގައި ކުރިއެރުމެއް ނުލިބޭކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ސްޕޯޓިން ޑައިރެކްޓަރު ލިއޮނާޑޯ ބުނެފިއެވެ.ނޭމާ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-16 17:16:33
ސަންޗޭޒަށް ޔުނައިޓެޑްގައި އަދިވެސް ފުރުޞަތު އެބައޮތް: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޗިލީގެ ފޯވާޑް އަލެކްސިސް ސަންޗޭޒްގެ މުސްތަގްބަލާމެދު ސުވާލު އުފެދިފައިވާކަމަށް މީޑިއާގައި އަޑުއަރާފައިވީނަމަވެސް އެ ޓީމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-16 17:03:55
ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތަށް ވޮލީ ޓީމު ފުރައިފި

އޭޝިއަން ސެންޓްރަލް ޒޯން މެންސް ސީނިއާ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރުމަށް ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުން ރޭ ނޭޕާލަށް ފުރައިފި އެވެ. މި މަހު 19-24 އަށް އޮންނަ މުބާރާތުގައި ކުޅެން ކޮލަމްބޯ އާއި ނިއު ދިއްލީ މަގުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-16 10:23:49
ޘަޤާފީ އަދި ޒަމާނީ ކުޅިވަރުތަކާއެކު ހުރާގައި ބޮޑު ޢީދު ފާހަގަކޮށްފި

ޒަމާނީ އަދި ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކާއެކު ކ. ހުރާގައި ބޮޑު ޢީދު ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މާލެ އަތޮޅު ހުރާގައިވެސް ބޮޑު ޢީދުގެ ފެށުން އައީ އެހެން އަހަރު ތަކޭ އެއްފަދައިން ޢީދު ހުޅުންނެވެ. ޢީދު ހުޅު ރޯކުރީ ޢީދު ވިލޭރެއެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-16 10:18:49
ގައުމީ ޓީމު ޖޯކަކަށް ހަދައިފި، އެފްއޭއެމް އަތް ޖަހަން!

ފުޓްބޯޅައިން ހުނަރުވެރި ޖީލެއް ބިނާކުރަން އެފްއޭއެމުން ފަށާފައިވާ "ޓުވާޑްސް ފިއުޗާ" ޕްރޮގްރާމަށް ތަރުހީބު ދޭން ޖެހެ އެވެ. އެއީ ފަށަން ޖެހި އެކަމަކު ނުފެށި އޮންނަތާ އެތައް ދުވަހެއްވީ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. އެކަމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-14 20:29:29
މުޅިރާއްޖެއަށް ފަޚުރުވެރިކަން ގެނެސްދޭ މާފަރު ފުޓުބޯޅަ އާއިލާގެ ވާހަކަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ދާން ބޭނުންވި ރަށެކެވެ. ފުރުސަތެއް ނުލިބިފައިވަނިކޮށް އެކަހަލަ ފުރުސަތެއް މިލިބުނީ ވަރަށް ފަހުންނެވެ. އަތިރިމަތީގެ ކެފޭއެއްގައި ޖައްސާލީމެވެ. ރަށުގެ ކުދިބޮޑު ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކާ އަނގަތަޅައިލުމުގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-14 19:56:30
ފީފާގެ ބޮޑު އަދަބަކުން ސިޓީ ސަލާމަތްވެއްޖެ

ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފުވެފައިވާކަމަށް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މިދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ގަބޫލުކުރުމުން ފީފާގެ ސަސްޕެންޝަނުން ސަލާމަތްވެ، ޖޫރިމަނާއަކުން ފުއްދާލައިފިއެވެ.18

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-14 17:52:47
ހަޒާޑް ނެތްތަން ފޫނުބެއްދޭނެ: ލަމްޕާޑް

މިފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ޗެލްސީ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު 100 މިލިއަން ޔޫރޯ (92.7 މިލިއަން ޕައުންޑް) ގެ ޓްރާންސްފާ ފީ އަކަށް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވި ބެލްޖިއަމްގެ ހުނަރުވެރި ވިންގާ އެޑެން ހަޒާޑް ނެތްތައް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-14 17:41:45
ވޮލީ ޓީމަށް ލިބުނު ސަޕޯޓުން ކޯޗަށް ހިތްހަމަޖެހުން

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި ރޭ ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމު އަތުން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމު 3-1 ސެޓުން ބަލިވި ނަމަވެސް މެޗު ބޭއްވުމުގެ މަގުސަދުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ކަމެއް ހާސިލްވާނެ ކަމުގެ އިހުސާސްކުރެވުނު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-14 09:38:03
ޓީމުގައި ނެތީ ކީއްވެތޯ ކޯޗު ގާތު ނާހަން: ބަކާ

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ގުއާމާއި ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް އަންނަ މަހު ކުޅެން ނެގި ސްކޮޑުގައި ނުހިމެނި ސަބަބު އޮޅުންފިލުވަން ގައުމީ ކޯޗު ކްރޮއޭޝިއާގެ ޕީޓާ ސެގަޓާ ވާހަކަ ނުދައްކާކަމަށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ތަޖުރިބާކާރު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-13 19:33:01
ޕީއެސްޖީގެ ސްޓޯރުގައި ނޭމާގެ ޖާޒީތައް ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފި

ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާގެ ޖާޒީތައް އެ ކްލަބުގެ އޮފިޝަލް ސްޓޯރުގައި ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ.ފްރާންސްގެ މީޑިއާ ހަބަރުތައް ބުނާގޮތުން، މިފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-13 15:15:07
ސްނެއިޑާ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

ނެދަލެންޑްސް ގައުމީ ޓީމާއި އިންޓަ މިލާނުގެ ކުރީގެ އިތުބާރު މިޑްފީލްޑަރު ވެސްލީ ސްނެއިޑާ 17 އަހަރަށް ފަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ.އުމުރުން 35 އަހަރުގެ ސްނެއިޑާ، އިންޓަގެ އިތުރުން ރެއާލް މެޑްރިޑާއި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-13 15:14:31
ވޮލީގެ ފޯރި އަލުން ގެންނަން މިރޭ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް

ރާއްޖޭގައި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ބައިނަލްއަގުވާމީ ވޮލީބޯޅައިގެ ދެ މުބާރާތެއް ބޭއްވި ނަމަވެސް ދިވެހި ޓީމަށް ނަތީޖާ ނެރުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވި އެވެ. ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމާއި ފިރިހެން ޓީމަށް އެ މުބާރާތުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-13 10:50:44
އިނާކީ ވިލިއަމްސް ނުވަ އަހަރަށް ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފި

އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯގެ އުއްމީދީ ފޯވާޑް އިނާކީ ވިލިއަމްސް އެ ކްލަބުގައި އިތުރު ނުވަ އަހަރު މަޑުކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފި އެވެ.ބިލްބާއޯ އާއެކު ވިލިއަމްސް ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 125 މިލިއަން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-13 09:48:51
ނެދަލެންޑްސްގެ ތަރި ސްނައިޑާ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

އަމްސްޓަޑަމް (އޮގަސްޓް 13) - ނެދަލެންޑްސް ގައުމީ ޓީމާއި އިންޓަ މިލާނުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ވެސްލީ ސްނައިޑާ 17 އަހަރު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ކްލަބްތަކުގައި ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ފަހު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-13 07:48:10
ކޯޓު ހުކުމަށް ސްޕެއިނުގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ތާއީދުކޮށްފި

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 13) - ސްޕެއިނުގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނާއި ނެޝަނަލް ޕްރޮފެޝަނަލް ލީގު (އެލްއެފްޕީ)އާ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކުގެ ސަަބަބުން ސްޕެނިޝް ލަލީގާގެ މެޗުތައް ހުކުރު ދުވަހާއި ހޯމަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-13 07:42:12
އީދު ލަވައާއި އެކު މަންދީރައިގެ އެނބުރި އައުން ވަރަށް ތަފާތު

މަންދީރަ ބޮޑުބެރު ގުރޫޕަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި ބޮޑު މަޤުބޫލު ކަމެއް ހޯދައިފައިވާ ބޮޑުބެރު ޤުރޫޕެކެވެ. ނަމަވެސް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ ގުރޫޕުގެ މެނޭޖުމެންޓު ބަދަލުވެ، ޤުރޫޕުގެ އަޑު ކުޑަކޮށް ފަޑުވެ އޮތުމަށް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-12 15:35:03