×
މައި ސަފުހާ
މި ފެނުނީ 13 މިލިއަނާއި ތިން މިލިއަނުގެ ތަފާތު: ނިޒާމްބެ

ފެނިގެން މިދިޔައީ 13 މިލިއަނާއި ތިން މިލިއަނުގެ ތަފާތު ކަމަށް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން މިރޭ ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން 3-0 އިން ބަލިވި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-16 01:00:48
ފައިނަލުގައި މޯލްޑިވިއަންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނީ ސިފައިން

ޕޮލިސް ކްލަބް ބަލިކުރުމަށް ފަހު ސީލައިފް ގްލޯބަލް ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ހޯދައިފި އެވެ. ފައިނަލުގައި އެ ޓީމު ކުޅޭނީ ގައުމީ ލީގު ޗެމްޕިއަން މޯލްޑިވިއަން

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-15 10:23:50
އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަން އިން ސެރީނާ ފެނިދާނެ

މެލްބަން، އޮސްޓްރޭލިއާ (ޑިސެމްބަރު 15) - އަންނަ މަހު އޮންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ގްރޭންޑް ސްލޭމް ޓެނިސް މުބާރާތް ކަމަށްވާ އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަންގައި މަޝްހޫރު ޓެނިސް ކުޅުންތެރިއާ ސެރީނާ ވިލިއަމްސް ކުޅުމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-15 10:17:45
ސިޓީ ހުއްޓުވޭނެ ފެންވަރު އެބަހުރި: ޓޮޓެންހަމް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 15) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ އަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަށް ނިމުމެއް ގެނެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-15 10:11:58
އަންހެން ފުޓްބޯޅައިގެ ވައުދު ވީ ބިލާހަކަށް

މިދިޔަ އަހަރު ނޮވެމްބަރު މަހު އެފްއޭއެމްގެ މިހާރުގެ އެކްސްކޯ އިންތިހާބުވުމުން، ރާއްޖޭގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅައިގެ ފޯރި ގަދަ ކޮށްލާނެ ކަމަށް ބެލވުނެވެ. އެކަމަށް އުންމީދު ކުރެވުނީވެސް، އެފްއޭމްގެ ނައިބު ރައީސް

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-12-15 08:37:59
ބިލެތްދޫން މަގޫދޫއަށް ފެތި ނާހިދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަނީ

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ފ މުގޫދޫގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް އެއަތޮޅު ބިލެތްދޫން ފަތާފަ ދިޔަ ޓީމުގައި ދާން އުޅުނު ޒުވާނަކު މަރުވި މައްސަލާގައި ފުލުހުން ބައެއް މީހުނާ ސުވާލުކޮށްފިއެވެ. އެނގިފައިވާ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-12-15 06:49:22
ޓީސީއާއި ދެކޮޅަށް ނިއު އޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެފައި: ނިއުގެ ކޯޗު

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ދެކޮޅަށް ނުކުންނަން ޓީމު އޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެފައި ކަމަށް ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކޯޗު އޮސްކާ ބްރުޒޮން ބުނެފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-14 23:00:29
އެފްއޭއެމް އެވޯޑް ނައިޓް ހުށަހަޅާދޭނީ ނާއްޕެ އާއި މަރީ

އެފްއޭއެމް އާއި ފުޓްބޯޅައިގެ ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ އޮންލައިން ނޫސް، މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް ގުޅިގެން ބާއްވާ "މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑް"ގެ މިއަހަރުގެ ހޮސްޓުންގެ ގޮތުގައި ނާފިއު ރަޝީދު (ނާއްޕެ) އާއި މަރިޔަމް

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-12-14 20:35:04
އިމްރާން ނިއުގައި މަޑުކޮށްފި: "މިއީ ޗެލެންޖެއް"

އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް ނިއު ރޭޑިއަންޓުގައި މަޑުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު މުހައްމަދު ފައިސަލް ވެސް ހުރުމާ އެކު ނިއުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގެ ޖާގަ ހޯދުން ވެގެންދާނީ ޗެލެންޖަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-14 13:04:12
ނިއުގެ ކެޕްޓަން އިމްރާން ކޮންޓްރެކްޓް އާ ކޮށްފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ކެޕްޓަން އިމްރާން މުހައްމަދު އަންނަ އަހަރަށްވެސް އެ ޓީމުގައި ކުޅެން ނިންމައި ކޮންޓްރެކްޓް އާ ކޮށްފި އެވެ. މިއީ އިމްރާން ނިއު އަށް ކުޅޭ ފަސް ވަނަ އަހަރެވެ. މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-12-14 13:02:25
"މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް"ގެ ހާއްސަ މެހެމާނެއްގެ ގޮތުން ޕުޔޯލް ރާއްޖެ އަންނަނީ

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ފުޓްބޯޅަ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ މޯލްޑިވްސްފުޓްބޯލް ޑޮޓް ކޮމް ގުޅިގެން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް" ގެ ހާއްސަ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-14 12:20:31
ފުޓްބޯލް އެވޯޑްގެ ހާއްސަ މެހެމާނަކަށް ޕްޔޮލް

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެފްއޭޢެމްގެ މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްގެ ހާއްސަ މެހެމާނެއްގެ ގޮތުގައި ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ކާލޯސް ޕްޔޮލް ގެންނަ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިއީ ޕްޔޮލް

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-12-14 12:09:17
ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް: ޕޮލިސް ކުލަބު ދެވަނަ ސެމީއަށް

ސީލައިފް ގްލޯބަލް ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޜަންގެ ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގައި ސީލައިފް ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި ޕޮލިސް ކުލަބު ދެވަނަ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. އިއްޔެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-14 12:05:12
19 ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގެއް: ވެންގާ އުއްމީދުގައި

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 14) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ހަތް ވަނައިގައި އޮތް އާސެނަލާ ދެމެދު 19 ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގެއް އޮތް ނަމަވެސް އާސެނަލުން ލީގުގެ އުއްމީދު ދޫކޮށް ނުލާ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-14 10:40:26
ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕުގެ ފައިނަލަށް ރެއާލް ދަތުރުކޮށްފި

އަބޫ ދާބީ (ޑިސެމްބަރު 14) – ޔޫއޭއީގެ އަލް-ޖަޒީރާ 2-1 އިން ބަލިކޮށް ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕުގެ ފައިނަލުން ޔޫރަޕުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް ރޭ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. އަބޫ ދާބީގައި ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-14 09:58:58
ސްވަންސީ ބަލިކޮށް ސިޓީ އަށް ތާރީހީ ރެކޯޑެއް

ކާޑިފް، ވޭލްސް (ޑިސެމްބަރު 14) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ސްވަންސީ ސިޓީގެ މައްޗަށް 4-0 އިން ކުރި ހޯދައި ލީގުގައި ޖެހިޖެހިގެން 15 މެޗުން މޮޅުވި ފުރަތަމަ ކްލަބަކަށް ޕެޕް ގާޑިއޯލާގެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-14 09:44:42
އެފްއޭއެމް 3 ވަނަ ޑިވިޝަން: ޕޮލިސް ކުލަބު ކުއަޓަރ ފައިނަލަށް

އެފްއޭއެމް ތިން ވަނަ ޑިވިޜަންގެ ގަދަ 16 ގައި ޕޮލިސް ކުލަބާއި ކޮލެޖް ފްރެންޑްސް ކުލަބާ ވާދަކުރިމެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ޕޮލިސް ކުލަބު ކުއަޓަރ ފައިނަލުން ޖާގަހޯދައިފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ޓާފް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-13 15:58:56
އެފްއޭއެމް 3 ވަނަ ޑިވިޜަން: ކޮލެޖް ފްރެންޑްސް މައްޗަށް ކުރިހޯދައި ޕޮލިސް ކުލަބު ކުއަޓަރ ފައިނަލަށް

އެފްއޭއެމް ތިން ވަނަ ޑިވިޜަންގެ ގަދަ 16 ގައި ޕޮލިސް ކުލަބާއި ކޮލެޖް ފްރެންޑްސް ކުލަބާ ވާދަކުރިމެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ޕޮލިސް ކުލަބު ކުއަޓަރ ފައިނަލުން ޖާގަހޯދައިފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ޓާފް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2017-12-13 15:04:51
ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް: އަންހެން ބައިގެ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ މިސްކިތްމަގު ޓީމުން ހޯދައިފި

ސީލައިފް ގްލޯބަލް ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ބައިގެ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ޏ. ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުމުން ހޯދައިފި އެވެ. ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ މިސްކިތްމަގުން ހޯދީ ސެމީގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-13 13:48:28
މިހާރު އެވޯޑްސް: އެފްއޭ ކަޕުގެ ގަދަ ފަހެއް އިއުލާން ކޮށްފި

ޖުމްލަ 24 އެވޯޑަކާއެކު "މިހާރު" ނޫހުން މިއަހަރުގެ މޭމަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު އަލަށް ތައާރަފްކުރި ކުޅިވަރު އެވޯޑްސް ކަމަށްވާ "މިހާރު އެވޯޑްސް" ގައި ހިމެނޭ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އާއި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-13 12:43:04
ނޮމިނޭޝަންގައި ޑޮމިނޭޓް ކުރަނީ ނިއުރޭޑިއަންޓް

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާ މޯލްޑްވިސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްގެ އެކި ކެޓަގަރީ ތަކުގެ ނޮމިނޭޝަންގައި ޑޮމިނޭޓް ކުރަނީ ނިއުރޭޑިއަންޓެވެ. ނޮމިނޭޝަން އިއުލާން ކުރި ކެޓަގަރީޓަކުން ނިއުއިން އަށް ކެނޑޭޓުން ވަނީ ނޮމިނޭޓް

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-12-13 12:41:10
ފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފައި މިމްރާހު ތަފާތު ދައްކައިފި

ޒުވާން ލިބަރޯ މުހައްމަދު މިމްރާހް ހަސަން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބާ އެކު ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގަށް ނުކުތީ މަދު ޕްރެކްޓިސްތަކެއް ކުރުމަށް ފަހު އެވެ. އިންޓަ ސްކޫލު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތާއި ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ކުޅެން

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-13 11:17:10
މޮރީނިއޯގެ ފާޑުކިޔުން ސިޓީ އަށް، ގާޑިއޯލާ މައާފަށް އެދެފި

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 13) - މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަތުން 2-1 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވި މެޗަށް ފަހު ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ސިޓީ އަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-13 10:43:56
ދޮގު ހަދައިގެން ސަޕޯޓަރުންގެ ރުހުން ބޭނުމެއް ނޫން: ކޮންޓޭ

ހަޑްސްފީލްޑް، އިންގްލެންޑް (ޑިސެމްބަރު 13) - ޗެލްސީ އަށް މި ސީޒަނުގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ލިބޭނެ ކަމުގެ ގޯސް ހުވަފެނެއް ސަޕޯޓަރުންނަށް ދައްކައިގެން އެމީހުންގެ ރުހުން ހޯދަން ބޭނުމެއް ނުވާ ކަމަށް ޗެލްސީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-13 10:17:56
ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ މިސްކިތްމަގަށް

ސީލައިފް ގްލޯބަލް ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ބައިގެ ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލުގައި ޕޮލިސް ކްލަބް އަތުން މޮޅުވެ ޏ. ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-13 09:52:52
އެންމެ މޮޅު ގޯލުކީޕަރަށް ވާދަ ކުރާ ފަސް ކުޅުންތެރިންގެ ނަން މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އާއި މޯލްޑިވްސްފުޓްބޯލް ޑޮޓް ކޮމް ގުޅިގެން މި އަހަރު ދޭން ނިންމާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސްގައި މި އަހަރު އަލަށް ހޮވާ އެންމެ މޮޅު ގޯލުކީޕަރަށް

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2017-12-12 14:42:56
ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގު: ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ މޯލްޑިވިއަން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ 49 ވަނަ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން ހޯދައިފި އެވެ. މޯލްޑިވިއަން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ދިވެހި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-12 13:31:37
"މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް"އަށް ނޮމިނޭޓްވި ކީޕަރުންނާއި ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން އިއުލާން ކޮށްފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ފުޓްބޯޅަ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ މޯލްޑިވްސްފުޓްބޯލް ޑޮޓް ކޮމް ގުޅިގެންދޭ "މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް" އަށް ނޮމިނޭޓްވި އެންމެ މޮޅު ބިދޭސީ ފަސް ކުޅުންތެރިންގެ ނަން

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-12 12:51:49
ރެއާލާ ޖެހުމަކީ ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތެއް: ޕީއެސްޖީ

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 12) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި އެންމެ ފަހުން ދެ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑާ ކުޅެން ޖެހުމަކީ ޕީއެސްޖީގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށްލަން ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ކަމަށް އެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-12 12:22:40
ދޮގު ތުހުމަތެއްކޮށް އެތައް ބައެއްގެ މަލާމާތް ލިބުނުއިރު މައާފަށް އެދިލަން ވެސް ނުކެރުނު!

ފުލުހުން ސިޔާސީ މީހުން ހައްޔަރު ކުރުމާއި އިރުއިރުކޮޅާ އެމީހުން ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރުމަކީ އާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ ދަތުރު ފުލުހުން ނުޖައްސާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ މީހަކު މަދުވާނޭ ދެންނެވުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އޭރު

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-12-12 11:01:30