×
މައި ސަފުހާ
ތަށި ދިފާއުކުރަން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުމަކީ ޝަރަފެއް: ހަމްޕު

ސަޕޯޓަރުން ކުރިމަތީގައި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ތަށި ދިފާއުކުރުމަކީ ގައުމަށް ލިބޭ ޝަރަފެއް ކަމާއި، ޓީމު އޮތީ އެކަމަށް ކެތްމަދުވެފައި ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު)

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 10:34:15
ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ގައުމީ ކޯޗު ސުޒޭން ޓީމާ ގުޅެން ގަތަރަށް

ދިވެހި ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން، ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅު ވުމުން، އެ ޓީމާ ގުޅުމަށްޓަކައި މިއަދު ގަތަރަށް ފުރައިފި އެވެ. ސުޒޭން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ކަން އެނގުނީ މި މަހުގެ ކުރީ ކޮޅު ހެއްދި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-20 21:32:32
މިނިމަމް ވޭޖަކީ ކަންބޮޑުވުންތައް މައިތިރި ކުރަން ސަރުކާރުން ތަޅާ "ބޯޅަ"އެއް: އިދިކޮޅު

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ނުވަތަ މިނިމަމް ވޭޖަކީ ސިވިލް ސާވިސްއާ އެހެން އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ފާޅުކުރާ ކަންބޮޑުވުންތައް މައިތިރިކުރަން ސަރުކާރުން ތަޅާ "ބޯޅަ" އެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-20 15:49:20
އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އިން ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ނިމިއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އިން ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި،އޮފީސް ދިވެހި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެ އެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރި ބައިވެރިންނަށް

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-09-19 12:27:01
އެމް ޓީސީސީ އިން ހދ. ނެއްލައިދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާފާރު އައު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އެމް ޓި ސީސީގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން ހދ.ނެއްލައިދޫ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާފާރު އައު ކުރުމަށްޓަކައި މިހާރު ހުރި ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ވަށާފާރު ނަގައި އައު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ހދ.ނެއްލައިދޫ

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-09-19 11:05:06
ރާޒުވާގައި ފިރިހެނަކާ ވާދަނުކުރާ ކަމަށް ބުނުމުން ނެޓްފްލިކްސް އަށް ދައުވާކޮށްފި

ނެޓްފްލިކްސް އިން މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު މިނީ ސީރީޒް "ކްއީންސް ގަމްބިޓް" ގައި ޖޯޖިއާގެ ރާޒުވާ ލެޖެންޑް ނޯނާ ގެޕްރިންޑަޝްވިލީ ދުވަހަކު ވެސް ފިރިހެން ކުޅުންތެރިޔަކާ ވާދަނުކުރާ ކަމަށް ބުނާތީ އެއީ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-19 06:47:50
"ކޯކް، ފުޑް އެންޑް ފުޓްބޯލް" ޕްރޮމޯޝަންގެ މިދިޔަ މަހުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ފުޓްބޯޅަ އަށް ދިވެހިންގެ މެދުގައި އޮތް ޝައުގުވެރިކަން އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންގޮސްދިނުމުގެ މަގްސަދުގައި ކޮކާ-ކޯލާ އިން ފެށި "ކޯކް، ފުޑް އެންޑް ފުޓްބޯލް" ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އަގުހުރި އިނާމްތަކެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-15 15:09:38
އިންތިހާބަކާ ނުލައި އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ހަ ގޮނޑި ކަށަވަރުވެއްޖެ

ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބަކާ ނުލައި ހަ ބޭފުޅަކު ހޮވިފައިވާ ކަން އެ ޕާޓީން އާއްމުކުރި ލިސްޓުން ދައްކައިފި އެވެ. ގައުމީ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ބާއްވަން ނިންމާފައި ވަނީ،

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-15 00:36:08
ރ.މީދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތަތްކެއް ކުރުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން އާރުޑީސީއާއި އެކު ސޮއިކޮށްފި

ރ.މީދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާ ފާރު ރޭނުމާއި ފެންސުޖެހުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާއި އެކު އާރުޑީސީއިން މިއަދު ވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މީދޫ ފުޓު ބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާ ފާރު ރޭނުމާއި ފެންސުޖެހުމުގެ

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-09-14 15:33:21
މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހޭންޑްބޯލް ކޯޗިން ކޯސް ނިންމާލައިފި.

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސް އިން ކުރާމަސައްކަތުގެ ދަށުން ހޭންޑްބޯލް ކޯޗުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް 02 ސެޕްޓްންބަރު 2021 ގައި ފެށި ކޯސް ނިންނާލައިފި

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-09-11 11:17:00
ހަޔާތުގެ ހޫނާއި ފުރައްސާރައިން ލިޒީ ބަލިކޮށެއްނުލެވުނު

ދަރިއެއް ނުލިބުމުގެ މޮޅިވެރިކަމުން ލިޒީ ހިތްވަރު ހޯދީ ފުޓްބޯޅައިން. ގައުމީ ޖޯޒީގައި ކީޕަރުގެ އަންގި އަތަށް މަހައިގެން އެތައް ފަހަރަކު ރާއްޖޭގެ ގޯލް އޭނާ ދިފާއުކޮށް ދީފި. ބާއްޖަވެރި ކައިވެންޏަކަށް އެދިގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-10 11:21:37
ގައުމީ ކޯޗު ސުޒޭން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން ސުޒޭން މިހާރު ހުރީ ހޯމް ކަރަންޓީންގަ އެވެ. ނަމަވެސް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އެހެން ސްޓާފުން ޓެސްޓް ވަނީ ނެގެޓިވްވެފަ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-09 14:48:25
ބަކާ އާއި އިރޭ ގައުމީ ޓީމުން ބާކީކޮށްފި، ސައްމެ ގައުމީ ސްކޮޑަށް

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް އެކުލަވާލި ޕްރިލިމިނަރީ ސްކޮޑަށް ނެގި، ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު މުހައްމަދު އާރިފް (ބަކާ) އާއި މުހައްމަދު އިރުފާން (އިރޭ) ސްކޮޑުން ބާކީ ކޮށްފި އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ދެ ޑިފެންޑަރުން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-08 12:42:21
ސްޕޯޓްސް ޓޫރިޒަމްގެ ތެރެއިން ޓީޓީގެ ހަބަކަށް ރާއްޖެ ވާނެ

ސްޕޯޓްސް ޓޫރިޒަމްގެ ތެރެއިން ޓޭބަލް ޓެނިސްގެ ހަބަކަށް ރާއްޖެ އަށް ވެވޭނެ ކަމަށް، ކޮމަންވެލްތު ޓީޓީ ފެޑްރޭޝަންގެ ޗެއާމަން، ވިވެކް ކޯލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ނުރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އޭނާ ވަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-08 10:08:02
ކޯމާގައި އޮންނަތާ 39 އަހަރު ފަހުން ފުޓްބޯޅަ ތަރިއެއް މަރުވެއްޖެ

އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރޭގައި ހޮސްޕިޓަލްގެ އިހުމާލަކުން ދިމާވި ސިއްހީ މައްސަލަތަކަކާ ހެދި 39 އަހަރު ވަންދެން ކޯމާގައި އޮތް ފްރާންސްގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރިއަކު ހޯމަ ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ. ކަކުލުގެ އޮޕަރޭޝަނަކަށް ފަހު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-07 07:05:27
ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ކުރިން ރާއްޖެ އިން އިންޑިއާގެ ކްލަބަކާ އެކު މެޗުތަކެއް

ކްރިކެޓުގެ ޓީ 20 ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އަންނަ މަހު ކުޅޭ މެޗުތަކަށް ތައްޔާރުވާ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުން، އިންޑިއާގެ ކްލަބަކާ ދެކޮޅަށް ސިލްސިލާ މެޗުތަކެއް މާލޭގައި ކުޅެން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ކްރިކެޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-05 09:56:11
މެރިން އެކްސްޕޯގެ ވޯޓާ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް މި މަހުގެ 10ގައި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ މެރިޓައިމް ހަރަކާތް ކަމަށްވާ މެރިން އެކްސްޕޯގެ ވޯޓާ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް މި މަހުގެ 10-12 އަށް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ މި ހަރަކާތުގައި ވޯޓާ ސްޕޯޓްސްގެ އިތުރުން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-03 15:25:50
ކުޅިވަރު ތަރައްގީ އަށް އިންޑިއާ އިން 40 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު

ރާއްޖޭގައި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމަށް، އިންޑިއާ އެކު 40 މިލިއަން ޑޮލަަރުގެ ލޯން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މި އެއްބަސްވުން ހެދީ އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކްއާ އެކު އެވެ. ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-02 18:41:26
މަޝްހޫރު ބްރޭންޑުތަކާ އެކު ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ފެޝަން ހުޅުވައިފި

މަޝްހޫރު ބްރޭންޑުތަކާ އެކު "ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ފެޝަން" ގެ ނަމުގައި މާލޭގައި ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. މިއީ ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން ފެޝަނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މާލޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ފިހާރަ އެވެ. "ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ފެޝަން"

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-02 12:15:56
އަކޫ އަށް ތައުރީފް، ދަގަނޑޭ އަށް އަލުން ކެޕްޓަން ބޭންޑް؟!

"އަކުރަމްގެ ފަރާތުން މިދިޔަ ދެތިން ހަތަރު އަހަރު ތެރޭ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގައި އެ ދެއްކީ ނަމޫނާ،" ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަނެއްގެ ގޮތުގައި އަކުރަމް އަބްދުލް ގަނީ ދެއްކި ނަމޫނާ އަށް ތައުރީފް ކުރަމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-02 10:50:47
ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އަށް ސައުދީން އެހީވަނީ

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑްރޭޝަނުން އެހީވާން، ރާއްޖެ އާއި ސައުދީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-02 10:06:53
ރާއްޖޭގެ ވޮލީގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް މުގައްރަރު ތައްޔާރުކުރަން ކެނަޑާގެ އެހީ

މުޅި ރާއްޖޭގެ ވޮލީބޯޅައިގެ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް، އެއް ސިސްޓަމަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ކަރިކިއުލަމް ކެނަޑާގެ ވޮލީބޯލް ފެޑްރޭޝަންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އެކުލަވާލައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ ވޮލީބޯޅައިގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-31 10:46:17
އިނގިރޭސި ފުޓުބޯޅައިގެ ބޮޑު ރެކޯޑެއް ޔުނައިޓެޑުން މުގުރާލައިފި

ވެސްޓް މިޑްލޭންޑްސް (އޮގަސްޓް 29) - ވުލްވާހެމްޓަން ވޮންޑަރެސް (ވުލްވްސް)ގެ މައްޗަށް 1-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން ކާމިޔާބު ހޯދައި އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅައިގައި ރަށުން ބޭރުގައި މެޗަކުން ބަލި ނުވެ އެންމެ ގިނަ މެޗު ފުރިހަމަ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-29 23:46:58
ފަޅިމޫނު - 120

(28 އޯގަސްޓް 2021 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) ބާދްޝާ ބުންޏެވެ. "ބޭބެ ތިޔަ ބުނުއްވަނީ ލޯތްބަކީ ރަނގަޅު އެއްޗެކޭ. ރަނގަޅު ވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟ މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު އެހެން ކުއްޖަކު ދެކެ ލޯބި ވެއްޖެއްޔާ އެވީ ދިރިއުޅުން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-08-29 17:56:55
އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ކްލަބުތަކުގެ ތަފާތަކީ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ނިމިގެން ދިޔަ އޭފްސީ ކަޕް ދެކުނު އޭޝީއާގެ ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުރި ހޯދި ކްލަބުތަކުގައި ތަފާތު ދެއްކީ އެ ޓީމުތަކަށް ކުޅުނު ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-29 13:38:39
އަޑޭ ގައުމީ ޓީމުގައި ހިމަނަން ޖެހިލުންވާން ޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް: ސުޒޭން

އަސްހަދު އަލީ (އަޑޭ) ގެ ފިޓްނަސް އާއި ވޯކް ރޭޓް ލެވަލް ހުރި މިންވަރަށް ބަލާއިރު ގައުމީ ޓީމަށް އޭނާ ނެގުމުގައި ޖެހިލުން ވާންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ގައުމީ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ. ސްޕޯޓްސް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-26 18:40:31
ފުޓްބޯޅައިގެ ކޮރަޕްޝަނުން 200 މިލިއަން އަނބުރާ ހޯދައިފި

ނިއު ޔޯކް (އޮގަސްޓް 25) - ފުޓްބޯޅައިގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ގޮތުގައި އެކި އެކައުންޓުތަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން 201 މިލިއަން ޑޮލަރު ފީފާ އަށް އަނބުރާ ރައްދުކޮށްދޭން އެމެރިކާގެ ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-25 11:56:58
ޓެންޒޭނިއާގެ އަންހެން ރައީސް އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން ފިރިހެނުންނާ ވައްތަރު ކަމަށް ވިދާޅުވުމުން ހޫނުފެނަށް

ގައުމުގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަކާ ގުޅިގެން ޓެންޒޭނިއާގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ރައީސް ސާމިއާ ސުލޫހޫ ހަސަނަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ. ސަރަހައްދީ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-25 07:00:45
އޭއެފްސީގެ މިހާރުގެ ފޯމެޓުން ވާދަވެރިކަން މާބޮޑު: އޮސްކާ

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގުރޫޕް ސްޓޭޖު މިހާރު އޮންނަ ގޮތުން މާ ބޮޑު ވާދަވެރި ކަމެއް ކްލަބުތަކުގެ މެދުގައި އުފެދޭ ކަމަށް، ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަށުންދަރާ ކިންގްސްގެ ކޯޗް އޮސްކާ ބުރުޒޯން ބަރޭރަސް ބުނެފި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-24 11:38:18
ބެންގަލޫރުގެ ކިބައިން އޭއެފްސީން މާފަށް އެދެން ޖެހޭނެ: ކޯޗު

ބެންގަލޫރު އެފްސީން ޖެހީ ސައްހަ ގޯލް ބަލައިނުގަތް މައްސަލައިގައި އެ ކްލަބުގެ ކިބައިން އޭއެފްސީން މާފަށް އެދިފައި ނުވުމުން ހިތާމަ ކުރާކަމަށް ބެންގަލޫރުގެ ކޯޗު މާކޯ ޕެޒައުއޯލީ ބުނެފި އެވެ. ޕެޒައުއޯލީ ފާހަގަ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-23 19:38:25