×
މައި ސަފުހާ
ސީ ސްޕޯޓްސްގެ އެމްބެސެޑަރުންގެ އެއްބަސްވުންތައް އާ ކޮށްފި، އާ ދެ މޫނަކަށް ވެސް ފުރުސަތު ދިން

ސީގަލް ގްރޫޕު ޕްރައިވެޓް ލިިމިޓެޑުން ހިންގާ ސީ ސްޕޯޓްސް ތަމްސީލު ކޮށްދޭ ހަތް އެމްބެސަޑަރުންގެ އެއްބަސްވުން އާ ކޮށްފި އެވެ. ސްޕޮންސާޝިޕް އެއްބަސްވުން އާ ކުރީ ސާފިން އާއި ބޮޑީ ބޯޑިން ޗެމްޕިއަނުންގެ ގޮތުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-18 11:18:57
ޓީނޭޖް ބަލިކޮށް ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ތާޖު ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް

ކުލަބް ޓީނޭޖު ބަލިކޮށް އެފްއޭއެމް ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން ހޯދައިފިއެވެ. މިރޭ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު ޓީނޭޖާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލް މެޗު ބުރުން ކާމިޔާބުކުރީ

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-18 01:19:40
ކަސްޓަމްސް އިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި

މޯލްޑިސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފިއެވެ. މި ތަކެތި ނައްތާލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ އިއްޔެ ތިލަފުށީގައި އޮންނަ ކުނި ނައްތާލާ ސަރަހައްދުގައެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-15 17:59:50
ރާއްޖޭގައި ކުޅިވަރު ތަރައްގީ ކުރުމަށް އިތުރު ފަހި ގޮތްތައް ހަމަޖައްސައިދޭނަން: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް މިހާރަށްވުރެ އިތުރު ފަހިގޮތްތައް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ތުރުކީގައި

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-15 17:19:24
ފަހުރުވެރި ކާމިޔާބީއަކާއެކު ރާއްޖެއައި ގައުމީ ޓީޓީ ޓީމަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް

ތުރުކީގައި ކުރިއަށްދިޔަ އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްގައި ވާދަކުރި ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ ޓީމު މާލެ އައުމުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފިއެވެ. މިއަދު ޓީޓީ ޓީމު މާލެއައުމުން އެއްނަބަރު ފާލަމުން މަރުހަބާ ކިޔައިފައިވަނީ

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-15 17:18:17
ބުރު ސްޕޯޓްސްގައި އޮތީ ތަޖުރިބާ، ތަފާތަކީ މެނޭޖްމެންޓްގެ ވިސްނުން

ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ބަލިކޮށް ފައިނަލަށް ދަތުރު ކުރި ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ އޮތީ މުބާރާތުން ފެންނާނެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ސްކޮޑެވެ. އެ ކްލަބްގެ މެނޭޖަރު މުހައްމަދު

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-15 12:11:35
ޕެނަލްޓީން ކުޑަހެންވޭރު ބަލިކޮށް ޓީނޭޖް ފައިނަލަށް

އެެފްއޭއެމް ސެކަންޑު ޑިވިޝަން ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގައި ކުޑަހެންވޭރު ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ކުލަބް ޓީނޭޖް އެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-15 00:45:10
ނިއުރޭޑިއެންޓު ބަލިކޮށް ބުރު ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ތާޖާ ދިމާލަށް

އެެފްއޭއެމް ސެކަންޑު ޑިވިޝަން ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގައި ނިއު ރޭޑިއެންޓު ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ބަލިކޮށް ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން އެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ގަލޮޅު

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-14 19:28:06
ޕެނަލްޓީގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓް ބަލިކޮށް ބުރު ސްޕޯޓްސް ފައިނަލަށް

ސެމީ ފައިނަލުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-3 އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބް ބަލިކޮށް ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓުބޯޅަ މުބާރަތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފި އެވެ. ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-14 19:13:46
ތާރީހީ މެޑަލް، ޓީޓީ ކުރިމަގަށް މުހިންމު ކާމިޔާބެއް

އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިސްގެ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓުން ލޯ މެޑަލް ހޯދި ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ ޓީމުގެ އުމުރަކީ ނިސްަތުން ބަލާއިރު 19.75 އެވެ. މި ޓީމުގައި ތަޖުރިބާކާރު ނަމަކަށް ހުރީ ފާތިމަތު ޖުމާނާ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-12 17:14:28
ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން: ސެމީ ފައިނަލުގައި ނިއު އާއި ބުރު ސްޕޯޓްސް ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ

މި އަހަރުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފަހު މެޗުގައި މިރޭ މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން ފަހަތުން އަރައި 5-5 އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ. މި ނަތީޖާއާ އެކު ނިއު، ޓީނޭޖް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-12 01:02:34
ސެމީ ފައިނަލުގައި އިރާން އަތުން ގައުމީ އަންހެން ޓީޓީ ޓީމު ބަލިވެއްޖެ

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި އިރާން އަތުން ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓޭބލް ޓެނިސް ޓީމު ބަލިވެއްޖެ އެވެ. ތުރުކީގެ ކޮންޏާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ގޭމްސްގެ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-11 15:10:11
ހަޔަސިންތް 26

"ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތައާލާގެ ހަޟުރަތަށް ކުއްތަންވާން ބޭނުންވާ މީހާއަށް ފަތިސް ނަމާދަކީ އެންމެ ރަގަޅު އެއް ވަސީލަތެވެ." *** މިހާ ޅަ ކުދިން މަތީ މަގާމުގައި ތިބި މީހުން މަރައިލަނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ޚަބަރުގައި އޮތީ

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-11 08:59:19
ގައުމީ އަންހެން ޓީޓީ ޓީމު ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްގެ ސެމީ ފައިނަލަށް

އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްގައި މިއަދު ޔޫގެންޑާގެ މައްޗަށް ކާމިޔާބު ހޯދައި، ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފި އެވެ. ތުރުކީގެ ކޮންޏާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ގޭމްސްގައި މިއަދު ޔޫގެންޑާ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-10 17:55:49
ގޭމްސްގެ އެއްވަނަ އާދެކޮޅަށް ދީމާ ކުޅުނީ ޓީޓީގައި ނަމޫނާ މެޗެއް: ޝިއުރީ

އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިހުގެ އިންޑަވިޖުއަލް އިވެންޓުން ރަން މެޑަލް ހޯދި ތުރުކީގެ އޮޒްގޭ ޔިލްމާޒް އާ ދެކޮޅަށް ޓީމު އިވެންޓްގައި ރާއްޖޭގެ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ ދެއްކި ކުޅުމާއެކު އެ މެޗަކީ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-10 13:26:09
ޓީޓީއެމް މޯލްޑިވްސްގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް ޝޯ "ޓީޓީއެމް މޯލްޑިވްސް 2022" ގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކާ ގުޅުވައިދޭ ޓީޓީއެމް މޯލްޑިވްސްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-10 13:09:26
ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ޓީޓީ ޓީމު އީރާނު އަތުން ބަލިވެއްޖެ، ކުއާޓާގެ އުންމީދު އަދި ފަނޑެއް ނުވޭ

ތުރުކީގެ ކޮންޏާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ޓީޓީ ޓީމު އީރާން އަތުން ބަލިވެއްޖެއެވެ. އެ މުބާރާތުގެ ފޭވަރިޓުންގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ސިފަކުރާ އީރާނާ ދެކޮޅަށް

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-10 00:49:42
ނާއިމްގެ ހެޓްރިކުން މޮޅުވެ، ވިކްޓްރީން ދެވަނަ ޑިވިޝަން ނިންމާލައިފި

އެެފްއޭއެމް ސެކަންޑު ޑިވިޝަން ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ކުޅުނު އެންމެ ފަހު މެޗުން މޮޅުވެ އެ ޓީމުން މުބާރާތް ނިންމާލައިފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު އެ މެޗު ވިކްޓްރީން

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-09 02:29:27
އެމްއޭސީއެލް އާއި ސްޓެލްކޯގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކަށް އެޗްޑީސީން އެފްޓީޓީއެޗް ކަނެކްޝަން ދީފި

އެމްއޭސީއެލް އަދި ސްޓެލްކޯގެ އެޕާޓްމެންޓްތަކަށް އެޗްޑީސީން އެފްޓީޓީއެޗް (ފައިބާ ޓު ދަ ހޯމް) ކަނެކްޝަން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ މިކަމަކީ ކުރިމަގުގައި ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީ ކުރާ އޯޕަން އެކްސެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-08 16:42:14
ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ރަފާ އަށް މަޑުޖެހުމެއް

ތުރުކީގައި ކުރިއަށްދާ އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މިއަދު ކެމެރޫންގެ ކުޅުންތެރިޔާ އާ ވާދަކޮށް ރާއްޖޭގެ އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް ބަލިވެއްޖެ އެވެ. އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-08 16:14:51
ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ރަފާ ޖާގަ ހޯދައިފި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް އަންހެން ސިންގަލްސްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ރާއްޖޭގެ އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް ދަތުރު ކޮށްފަ އެވެ. ތުރުކީގެ ކޮންޔާގައި މިހާރު ކުިރއަށްދާ ގޭޟްސް އަކީ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-08 01:43:14
ފުރިހަމަ ރެކޯޑަކާ އެކު ބުރު ސްޕޯޓްސް ގުރޫޕް ސްޓޭޖް ނިންމާލައިފި

ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ކްލަބް ޕީކޭއާ ވާދަކޮށް 4-0 އިން މޮޅުވެ، ސައްތައިން ސައްތަ ރެކޯޑަކާ އެކު ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބް ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް ނިންމާލައިފި އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-07 11:00:11
އެޑްވަޓޯރިއަލް: އިންޝުއަރަންސެއް ގަތުމަށް ޓިޕްސް ކޮޅެއް

އިންޝުއަރަންސެއް ގަތުމަށް ޓިޕްސް ކޮޅެއް އިންޝުއަރަންސަކީ ރައްކާވެތިބެ ދަތުރަށް ފުރުމެވެ. ހުން އަންނާނެކަމަށް ރަޖާލާ އެކަމަށް ތައްޔާރުވުމެވެ. ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ ކުރިން އެކަމާ ކުރިމަތިލުމަށް ހުށިޔާރުވުމެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-06 14:49:46
ރަސް ނިއުރޭޑިއަންޓު ބަލިކޮށް، އެލްޓީ އެއްވަނައަށް

އެފްއޭއެމް ސެކަންޑް ޑިވިޝަންގަައި ނިއުރޭޑިއަންޓް ބަލިކޮށް އެލްޓީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން ތާވަލްގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލައިފިއެވެ. މިރޭ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު ގްރޫޕް ދޭއްގެ އެ މެޗު އެލްޓީން ކާމިޔާބުކުރީ ފަހަތުންް

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-05 23:48:30
އެފްއޭ ކަޕް މި މަހު 12 ގައި ފަށަނީ

ހަތަރު އަހަރަށް ފަހު ފުރިހަމަ ކަމާއެކު އެފްއޭ ކަޕް ބޭއްވުމުގެ ނިޔަތުގައި، މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު މުބާރާތް ފަށަން އެފްއޭއެމުން ތައްޔާރު ވެއްޖެ އެވެ. އެންމެ ފަހުން އެފްއޭ ކަޕް ފުރިހަމަކަމާ އެކު ބާއްވާފައި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-05 16:48:57
މަހިބަދޫގެ މައްޗަށް ވިކްޓްރީން ކުރި ހޯދައިފި

އެފްއޭއެމް ސެކަންޑް ޑިވިޝަން ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ މައްޗަށް ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. މިރޭ ގަލޮޅުދަނޑުގައި ކުޅުނު ގްރޫޕް ދޭއްގެ އެ މެޗު ވިކްޓްރީން ކާމިޔާބުކުރީ

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-05 00:19:57
ފަހު މެޗުގައި ދެކުނު އެފްރިކާއަތުން ރާއްޖޭގެ ބީޗް ވޮލީ ޓީމް ބަލިވެއްޖެ

ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްގެ ރާއްޖޭގެ އިސްމާއީލް ސާޖިދު އާއި އާދަމް ނަސީމްގެ ޕެއާ ހިމެނުނު ގްރޫޕްގެ ފަހުމެޗުގައި ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެއެވެ. މިހާރު އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ބާމިންހަމްގައި ކުރިއަށްގެންދާ ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްގެ

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-05 00:07:33
ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސް: ނިބާލް ބެޑްމިންޓަން ފިރިހެން ސިންގަލްސްގެ ދެވަނަ ބުރަށް

ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްގެ ބެޑްމިންޓަންބައިގެ ދެވަނަބުރަށް ރާއްޖޭގެ ނިބާލް އަހުމަދު ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ބާމިންހަމްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްގެ ބެޑްމިންޓަން ފިރިހެން ސިންގަލްސްގައި

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-04 18:31:30
ފުޓްބޯޅައިގެ ތަރި އާމިން ރާޅުތަކުގެ މަތީގައި އުދުހެނީ

މާލޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ބޮޑީބޯޑިން ވޯލްޑް ޓުއާ މުބާރާތުގެ ޖޫނިއާ ބައިގެ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކުރި ރާއްްޖޭގެ ޒުވާން ސާފަރު އާމިން އުމަރު މޫސާގެ ކުޅިވަރު ހަޔާތް ބިނާކޮށްފައި އޮތީ ހަމައެކަނި އެންމެ ކުޅިވަރަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-04 09:32:26
ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން: ޝަފްރާޒްގެ ހެޓްރިކުން މޮޅުވެ ޓެންޓް ސްޕޯޓްސް ތިން ވަނައަށް

އިބްރާހިމް ޝަފްރާޒް (ޝަފްލޭ) ގެ ހެޓްރިކާ އެކު 6-0 ގެ ބޮޑު ތަފާތަކުން ބިސްބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބް ބަލިކޮށް، ޓެންޓް ސްޕޯޓްސް ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރޫޕް އޭ ގެ ތިން ވަނައަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-04 09:22:26