×
މައި ސަފުހާ
ހޯރަފުށީގައި ބާއްވާ ހޭންޑްބޯލް ކޯޗިން ކޭމްޕް މާދަމާ ފަށަނީ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށީ 22 ސްޕޯޓްސް ކުލަބްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން އެ ރަށުގައި ބާއްވާ ހޭންޑްބޯލް ކޯޗިން ކޭމްޕް މާދަމާ ފަށަން ތައްޔާރު ވެއްޖެއެވެ. މި ކޭމްޕް ކުރިއަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައި

ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-02-29 19:31:26
ރ.އަތޮޅުގެ "ފުޓްސަލް ކިންގް" ޝަންޓޭގެ ވިދުން

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސޮނީސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2024 ގެ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ރ.ދުވާފަރު ޓީމުގެ 30 ނަމްބަރު ޖަރޒީގައި ކުޅެމުން އައި މުޙައްމަދު އިޝާން (ޝަންޓޭ)

ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-02-29 18:02:39
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި، މިފަހަރު 500 ފުރުޞަތު

ލޯނު ނަގައިގެން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމް ހާސިލް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ސްޓޫޑެންޓް ލޯން ސްކީމްގެ ދަށުން މިފަހަރު ހުޅުވާލަފައިވަނީ 500

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-02-29 13:38:28
ނ. މިލަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާއި ފެންސް ޖެހުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މިލަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާއި ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގައި މިއަދު ކުރިޔަށްގެންދިޔަ

ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-02-29 13:12:37
ފްރާންސް އަތްދަށުލައި އަންހެނުންގެ ނޭޝަންސް ލީގު ސްޕެއިނުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

އަންހެނުންގެ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގައި ރޭ ފްރާންސް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ، ސްޕެއިން އިން މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލައިިފިއެވެ. މީއީ ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސްޕެއިންގެ ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން...

ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-02-29 11:34:57
އިންޓަ ތަފާތު ފޯމެއްގައި، އެޓަލަންޓާ ވެސް ބަލިކޮށް 12 ޕޮއިންޓަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްފި

އިޓާލިއަން ލީގުގައި 4-0 އިން އެޓަލަންޓާ ބަލިކޮށް، އިންޓަ މިލާނުން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި 12 ޕޮއިންޓަށް ލީޑުފުޅާކޮށްފި އެވެ. އެއް ވަނައިގައި އޮތް އިންޓަ އަށް 26 މެޗުން 69 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު،... The

ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-02-29 11:28:41
ރަނޭޝް ބުނެދިނީ ގާނޫނަށް ތަބާނުވެ އުޅެވިދާނެކަން

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި މުހައްމަދު ރަނޭޝްއަށް ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ހިންގަން ފުރުސަތު ލިބުނީ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީ ފަހަތުގައި އޮތުމުން

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-29 08:51:21
ލޫއީ ކޫމަސް އަދި ޖޭޑެން ޑޭންސް ގެ ލަނޑުތަކާއެކު ލިވިޕޫލު ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

އިގިރޭސި އެފްއޭކަޕްގެ ރައުންޑް އޮފް 16 ގައި ބުދަދުވަހުގެ ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސައުތެމްޓަން އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ފަސޭހަކަމާއި އެކު 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކޮށް ލިވަޕޫލުން މުބާރާތްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން

ގާފު.އެމްވީ - 2024-02-29 04:00:00
ފޮރެސްޓު ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑުން 10 އަހަރުތެރޭގައި 9 ވަނަ ފަހަރަށް އެފްއޭކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި

އިގިރޭސި އެފްއޭކަޕްގެ ރައުންޑް އޮފް 16 ގައި ބުދަދުވަހުގެ ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށްފަހު 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ނޮޓިންހަމް ފޮރެސްޓް ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން

ގާފު.އެމްވީ - 2024-02-29 03:20:04
އެލްމޯބައިލްއާއި ގުޅިގެން އޯވާ ގޭމިންގ އިން ލީގް އޮފް ލެޖެންޑްސް މުބާރާތެއް!

އެލްމޯބައިލް އަދި އޯވާ ގޭމިންގް އެމްވީ ގުޅިގެން، އަންނަ މާޗު މަހު "ލީގްް އޮފް ލެޖެންޑްސް" މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. އަންނަ މާޗު މަހުގެ 12 އިން ފެށިގެން 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-02-28 20:32:00
ނ. މިލަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާއި ފެންސު ޖެހުމަށް ހަވާލުކޮށްފި

ނ. މިލަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާއި ފެންސު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގައި މިއަދު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ރަސްމިއްޔާތުގައި

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-02-28 20:02:20
ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2024: ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ޖާގަތައް ކަށަވަރުވެއްޖެ

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2024 ގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ޖާގަތައް ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލޭ ރެހެންދި ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު ގަދަ 16 ގެ މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށް

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-02-28 19:40:37
މިލަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާއި ފެންސް ޖެހުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މިލަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާއި ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގައި މިއަދު ކުރިޔަށްގެންދިޔަ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-02-28 17:22:52
ނ. މިލަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާއި ފެންސް ޖެހުމަށް ހަވާލުކޮށްފި

ނ. މިލަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާއި ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ކުޅިވަރާއި ހަށިހެޔޮކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާގައި މިއަދު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިލަދޫ ފުޓްބޯޅަ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-02-28 16:44:30
ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހިންގި މާރާމާރީ: ހައްޔަރުކުރި 16 މީހުންގެ ތެރެއިން 13 މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ މެޗެއްގައި މި މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު ކުޑަ ހެންވޭރު ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުން ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން 13 މީހުން ދޫކޮށްލާފައިވާ...

ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-02-28 10:56:07
ހާލޭންޑް އެކަނި ފަސް ލަނޑު، މިއީ ދެވަނަ ފަހަރު

އެފްއޭ ކަޕްގެ ކްއާޓާ ފައިނަލްގައި ލޫޓަން ޓައުން 6-2 އިން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓަ ސިޓީން ވަނީ ތަށި ދިފާއުކުރުމުގެ އުއްމީދު ބޮޑުކޮށްފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-28 08:41:06
ހާލަންޑްގެ 5 ގޯލުން ސިޓީ ކުއާޓާ އަށް

އާލިން ހާލަންޑް ޖެހި ގޯލުތަކާއެކު 6-2 އިން ލޫޓަން ޓައުން ބަލި ކުރުމަށް ފަހު އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. ލޫޓަންގެ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މި މެޗުގެ ތިންވަނަ

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-28 05:59:04
ހާލަންޑް ފަސް ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރިއިރު ޑިބްރޭނާގެ ހަތަރު އެސިސްޓާއެކު ސިޓީ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

އިގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުގެ ރައުންޑް އޮފް 16 ގައި އަންގާރަދުވަހުގެ ރަށުން ބޭރުގައި ފަސޭހަކަމާއި އެކު 6-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ލޫޓަން އަތުން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން މުބާރާތްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

ގާފު.އެމްވީ - 2024-02-28 04:46:56
ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް: ހިތަދޫ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުޓްސަލްގެ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތް "ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2024" ގެ ކުއާޓާފައިނަލަށް އައްޑޫ ސިޓި ހިތަދޫ ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. ހިތަދޫ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-27 22:20:05
މާމިގިލި ބަލިކޮށް، ހިތަދޫން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ގަދަ 16 ގައި، މުބާރާތުގައި މުޅިން އަލަށް ބައިވެރިވި، ސ. ހިތަދޫ ޓީމުން އދ. މާމިގިލި 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިކޮށް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފިއެވެ.

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-02-27 22:06:34
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްގެ މަގާމުން ދެން ނުފެންނާނެ: ރަނޭ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްގެ މަގާމުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ދެން ނުފެންނާނެ ކަމަށާއި، އެދެނީ ވޮލީ އާއިލާއަށް ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީއަށް ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި މުހައްމަދު

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-02-27 16:05:16
ބަތަލާ ޕަރިނީތީގެ އާ ފިލްމެއް އޭޕްރިލް މަހު

ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ބަތަލާ ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާގެ އާ ފިލްމެއް އަންނަ އޭޕްރިލް މަހު ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. "ޗަމްކީލާ" ނަމުން ނަންދީފައިވާ މި ފިލްމަކީ އަންނަ އޭޕްރިލް މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ސްޓްރީމިން

ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2024-02-27 07:24:43
އަލް އިއްތިފާގު އަތުން މޮޅުވެ، އަލް ހިލާލުން ލީޑު ފުޅާކޮށްފި

ސައުދީ ޕްރޮފެޝަނަލް ލީގުގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން އަލް އިއްތިފާގު އަތުން މޮޅުވެ އަލް ހިލާލުން ލީގު ތާވަލުގެ ކުރީގައި ހަތް ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ނަގައިފިއެވެ.

ގާފު.އެމްވީ - 2024-02-27 05:10:34
ޑިބާލާގެ ހެޓްރިކާއެކު ޓޮރިނޯ އަތުން ރޯމާ މޮޅުވެއްޖެ

އިޓާލިއަން ސެރިއޭގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޓޮރިނޯ އާއި ދެކޮޅަށް ރޯމާއިން ކުޅުނު މެޗު ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށްފަހު 3-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކޮށް ރޯމާ އިން ލީގު ތާވަލުގެ ހަ ވަނައަށް ކުރިއަށް

ގާފު.އެމްވީ - 2024-02-27 05:00:00
ފަހުވަގުތު ކާމިޔާބުކުރި ދެ ލަނޑާއެކު ވެހްދާ އަތުން ޗެންޕިއަން އިއްތިހާދު މޮޅުވެއްޖެ

ސައުދީ ޕްރޮފެޝަނަލް ލީގުގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އަލް ވެހްދާ އިން ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް ލީޑު ހޯދާފައި ވަނިކޮށް ފަހަތުން އަރައި ދެލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޗެންޕިއަން އަލް އިއްތިހާދު

ގާފު.އެމްވީ - 2024-02-27 04:29:18
ހޯރަފުށީ އޮފީސް އެކްސީޑް ފުޓްބޯޅަ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޕޮލިހަށް

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލާއި އެކްސީޑް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހޯރަފުށީ އޮފީސް އެކްސީޑް ނައިން އަ ސައިޑް ފުޓްބޯޅަ ލީގްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯރަފުށީ ޕޮލިހުން ހޯދައިފިއެވެ. ހޮނިހިރު

ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-02-26 14:16:59
ހުޅުމާލޭގައި ފުޓްސަލް އަދި ނެޓްބޯޅަ ކޮމްޕްލެކްސް ހަދަން ބިން ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި ފުޓްސަލް އަދި ނެޓްބޯޅަ ކޮމްޕްލެކްސް ހަދަން ބިން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އެޗްޑީސީއިން ބުނީ މުޖުތަމައުގައި ކުޅިވަރާއި ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަށް އޮންނަ ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމާލޭގައި ފުޓްސަލް

ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-02-26 13:09:00
އިންޓަ މިއާމީ އާއި އެލްއޭ ގެލެކްސީގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު

އެމެރިކާގެ މޭޖަލީގުސޮކާ (އެމްއެލްއެސް) ގައި ކެޕްޓަން، ލިއޮނަލް މެސީ މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ޖެހި ގޯލުން 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށް، އެލްއޭ ގެެލެކްސީ އަތުން ބަލިނުވެ، އިންޓަ މިއާމީ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ. ރާއްޖެ

ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-02-26 11:05:00
ލީގު ކަޕް ކާމިޔާބޮށް ކްލޮޕް ބުނީ 'މިއީ އެންމެ ހާއްސަ ތަށި' ކަމަށް

ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ލިވަޕޫލުން ނެރުނީ ވަރަށް ޒުވާން ޓީމެއް. ނަމަވެސް ކެޕްޓަން ވެން ޑައިކްގެ ލަނޑުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-02-26 09:37:51
މ. ރަތްމަންދޫ އައުޓްޑޯ ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްގީކުރަން ހަވާލުކޮށްފި

މ. ރަތްމަންދޫ އައުޓްޑޯ ވޮލީބޯޅަ ކޯޓު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ކުޅިވަރާއި ހަށިހެޔޮކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާގައި މިއަދު ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރަތްމަންދޫ އައުޓްޑޯ ވޮލީ ކޯޓު

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-02-25 23:51:42