×
މައި ސަފުހާ
އިންޓާ ސްކޫލް ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ހޭންޑްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ އިންޓާ ސްކޫލް ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ، މި މުބާރާތް ފަށާނީ އަންނަ

ސަން.އެމްވީ - 2022-12-05 15:23:05
ޖަރުމަނަށް ނާކާމިޔާބުވީ ފުޓްބޯޅައިން ބޭރުން ކަންކަމާ އުޅެން ހަދައިގެން: ވެންގާ Veligaa World Cup Foari Pizza Buona World Cup score prediction 2022 Hut Predictions Pizza Mia FIFA Foari

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ގައި ވާދަކުރާ ގަދަ ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ޓީމުތަކަށް ނާކާމިޔާބުވީ ފުޓުބޯޅައަށް ވުރެ ބޮޑައް ސިޔާސީ ކަންކަން ފަތުރަން އުޅެގެން ކަމަށް، ފީފާގެ ޗީފް އޮފް ގްލޯބަލް ފުޓްބޯލް ޑެވެލޮޕްމަންޑް،

މިހާރު.ކޮމް - 2022-12-05 15:13:35
ޗެމްޕިއަން ފްރާންސާ ދެކޮޅަށް ކުއާޓާގައި ވާދަކުރާ ޓީމަކަށް އިންގްލެންޑް Hut Predictions Pizza Mia FIFA Foari Veligaa World Cup Foari Pizza Buona World Cup score prediction 2022

އަލް ކޯރު (ޑިސެމްބަރު 5) - ގަތަރުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް ގައި އިންގްލެންޑާއި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ. އިންގްލެންޑް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-12-05 02:48:18
އެފްރިކާގެ ޗެމްޕިއަން ސެނެގާލް ބަލިކޮށް އިންގްލެންޑް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ރައުންޑް އޮފް 16 ގައި، ޔޫރަޕު ފުޓުބޯޅައިގެ ގަދަބާރު އިންގްލެންޑް އަތުންވީ ބައްޔާއެކު، މިއަހަރުގެ އެފްކޮން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށް އެފްރިކާގެ ޗެމްޕިއަނުންގެ ގޮތުގައި އޮތް ސެނެގާލްއަށް މުބާރާތް

ސަން.އެމްވީ - 2022-12-05 01:55:56
ޖިރޫއާއި އެމްބާޕޭގެ ރެކޯޑު ލަނޑުތަކުން ފްރާންސް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ރައުންޑް އޮފް 16 ގައި ފްރާންސާއި ޕޮލެންޑު ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި އޮލިވިއާ ޖިރޫއާއި ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ޖެހި ލަނޑުތަކުން މޮޅުވެ، ފްރާންސްއިން މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2022-12-04 22:09:27
މެސީއަށް ތާރީޚީ ދުވަހެއް، އާޖެންޓީނާ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ލިއޮނެލް މެސީގެ ކެރިއަރުގައި ކުޅުނު ތާރީޚީ މެޗުން މޮޅުވެ، އާޖެންޓީނާއިން ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2022ގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މިއީ މެސީގެ

ސަން.އެމްވީ - 2022-12-04 01:59:02
އުރީދޫގެ ފުޓްބޯޅަ ފޯރި، ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު މިއަދު Pizza Mia FIFA Foari Pizza Buona World Cup score prediction 2022 Veligaa World Cup Foari Hut Predictions

ވޯލްޑް ކަޕުގެ ފޯރި އިތުރު ކުރުމަށް "ފުޓުބޯޅަ ފޯރީގެ" ނަމުގައި އުރީދޫން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް މިއަދު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. އުރީދޫން ބުނި ގޮތުގައި މި ހަވީރުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-12-02 07:04:16
ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ދަތުރު ފަށާނީ ނިޒާމް ކޯޗާއެކު

މުޅިން އަލަށް ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ނުވަތަ ދިވެހި ފުޓުބޯޅައިގެ އެންމެ މަތީ ޑިވިޝަން، ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ކޮލިފައިވެފައިވާ ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން އެ ކުލަބުގެ ކޯޗަކަށް މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2022-12-01 23:14:20
ފުޓުބޯޅައިގެ ގަދަ ބާރުތައް ފަހަތަށް ޖައްސައި، އެއްވަނައިގެ ގޮތުގައި މޮރޮކޯ ދެވަނަ ބުރަށް

ފުޓުބޯޅައިގެ ގަދަ ބާރުތައް ފަހަތަށް ޖައްސައި، ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ 22 ވަނައިގައި އޮތް މޮރޮކޯއިން މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ގްރޫޕް އެފްގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގަ ކަށަވަރު ކޮށްފިއެވެ. މޮރޮކޯއާ

ސަން.އެމްވީ - 2022-12-01 22:27:01
ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި އަލަށް ވާދަކުރާ ބުރު ސްޕޯޓްސްގެ ކޯޗަކަށް ނިޒާމް Pizza Buona World Cup score prediction 2022 Pizza Mia FIFA Foari Hut Predictions Veligaa World Cup Foari

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި އަލަށް ވާދަކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ބުރު ސްޕޯޓްސްގެ ކޯޗަކަށް، ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ނިޒާމް އެންމެ ފަހުން މަސައްކަތް ކުރީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސްގަ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2022-12-01 14:21:00
ދިރާގު ފުޓުބޯޅަ އީދު: ކުޅުންތެރިޔާ ދިމާކޮށްގެން ޕީއެސް 5 އެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު! Veligaa World Cup Foari Hut Predictions Pizza Buona World Cup score prediction 2022 Pizza Mia FIFA Foari

މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ވޯލްޑް ކަޕާ ދިމާކޮށް ދިރާގުން ފެށި 'ދިރާގު ފުޓުބޯޅަ އީދު'ގައި އެ ކުންފުނީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕޭޖުތަކުގައި 'ގެސް ދަ ޕްލޭޔާ؟' ކުއިޒުގައި ބައިވެރިވެެގެން ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

މިހާރު.ކޮމް - 2022-12-01 10:34:50
ފުޓްބޯޅަ ބަދަލު ކުރި އަރިގޯ ސާކީ އާއި ޔޯހާން ކްރައިފް Hut Predictions Pizza Mia FIFA Foari Veligaa World Cup Foari Pizza Buona World Cup score prediction 2022

ފުޓްބޯޅައިގެ ގޭމް ސްޓައިލަށް ޒަމާނީ ބަދަލެއް ގެނައީ ހޮލެންޑްގެ ޔޯހާން ކްރައިފް އާއި އިޓަލީގެ އަރިގޯ ސާކީ އެވެ. މިއީ މަޝްހޫރު ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ، ކްރައިފް އާއި ސަކީ ސިފަ ކުރި ގޮތެވެ. ކްރައިފް އަކީ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-11-29 11:21:24
ކެޕްޓަން އަބޫބަކާ ބެންޗުން އަރައި ކެމަރޫން ސަލާމަތް ކޮށްދީފި Veligaa World Cup Foari Hut Predictions Pizza Mia FIFA Foari Pizza Buona World Cup score prediction 2022

އަލް ވަކްރާ (ނޮވެމްވަބަރު 28)- ފަހު ހާފުގައި ކުޅެން އަރައި ކެޕްޓަން ވިންސެންޓް އަބޫބަކާ ތަފާތު ދެއްކި މެޗުން ކެމަރޫން އިން ފަހަތުން އަރައި 3-3 އިން ސާބިއާއާ އެއްވަރު ކޮށްފި އެވެ. ކެމަރޫންގެ އެއް ނަމްބަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2022-11-28 17:17:08
އަލިފާން ކޮކާލެއްގެ ލޯބި 11

"ހިތް ހަރުވުމުގެ ފަރުވާއަކީ ގިނަގިނައިން ގުރުއާން ކިޔެވުމެވެ." *** އެ ވަގުތުކޮޅު ޝުވޭކާރުއާއި އުރުސުލާއާއެކު އަރޫޝާވެސް އެކޮޓަރިއަށް ވަނުމުން އަދާރާގެ ހާސްކަން އިތުރުވިއެވެ. "ތެދެއް އަދާރާ. އަހަންނަކީ

ސަން.އެމްވީ - 2022-11-28 09:06:54
ވިނަރެސް މަޝްރޫއު: ޖުމްލަ 1،413 ފޯމު، މިނިސްޓްރީގެ ޝަރުތުތައް ހަމަވަނީ 723 ފޯމުގައި

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަޅާފައިވާ ވިނަރެސް ފްލެޓްތައް ގަންނަން ހުޅުވާލި މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ހުށަހެޅި 1،413 ފޯމުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީން ކަނޑައެޅި ޝަރުތުހަމަވާ ފޯމުގެ އަދަދަކީ 723 ކަމަށް، ހައުސިންގް

ސަން.އެމްވީ - 2022-11-27 15:00:07
ގަވީ ފުޓްބޯޅައިގައި ރަސްކަންކުރާނެ: އެންރީކޭ Veligaa World Cup Foari Pizza Mia FIFA Foari Hut Predictions Pizza Buona World Cup score prediction 2022

އަލް ކޯރު (ނޮވެމްބަރު 27) - ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅޭ ސްޕެއިނުގެ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު ގަވީ އަކީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ފުޓުބޯޅައިގައި ރަސްކަން ކުރާނެ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށް، ވޯލްޑް ކަޕްގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-11-27 10:02:42
ޖަރުމަން މިހާރު ތިބީ ފުޓްބޯޅަ އަށް ފޯކަސް ކޮށްގެން Pizza Buona World Cup score prediction 2022 Hut Predictions Pizza Mia FIFA Foari Veligaa World Cup Foari

އަލް ކޯރު (ނޮވެމްބަރު 27) - ސްޕެއިންއާ ދެކޮޅަށް ޖަރުމަނުން ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި މިރޭ ނުކުންނާނީ ފުޓުބޯޅައަށް ފޯކަސް ކޮށްގެން، އެ މެޗަކީ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ފައިނަލް މެޗު ކަމުގައި ދެކިގެން ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-11-27 09:59:22
ކުޅިވަރު ޚަބަރު ހޯދަން ނޫސް ކިޔަން ފެށިގޮތަށް މޮޅު ލިޔުންތެރިއަކަށް!

ޒުވާން މުޙައްމަދު ހަމްދޫންގެ ލިޔުންތަކުގައި ޖާދުވީ ކަމެއް ހުރެއެވެ. އެ ލިޔުންތަކުގެ އިބާރާތް ކުރުމާއި އަތުރާލުން ވަރަށް މޮޅެވެ. އިބާރާތްތައް ސާދާވެފައި، ރީއްޗެވެ. ބަހުގެ މުއްސަނދިކަން ފެނެއެވެ. މުހިންމު

ސަން.އެމްވީ - 2022-11-25 09:42:58
ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ ބޮޑު ޓީޓީ ހޯލް ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހަދާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ޓީޓީ ހޯލް ރަސްމީގޮތުން ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ހުޅުއްވާދެއްވައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް

ސަން.އެމްވީ - 2022-11-24 21:33:08
ގެއްލޭ މީހުން: ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީގުގެ އިޖްރާއަތު

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ މީހުންގެ ރިޕޯޓްތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމަކީ ފުލުހުންގެ ވަސީލަތްތަކަށް ޢާންމުން ކުރާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޑިމާންޑެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު 30,0000 އަށް ވުރެ ގިނަ ގެއްލިފައިވާ

ސަން.އެމްވީ - 2022-11-24 16:40:11
އަލިފާން ކޮކާލެއްގެ ލޯބި 10

"މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ އުފަލާއި އަރާމަށްޓަކާ ހެއްލި އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަން ނަގާނުލާށެވެ. *** "މަންމާ. ދޮންބެވެސް ދުވަސްކޮޅަކުން ޖިހާދަށް ސީރިޔާއަށް ފުރި ޚަބަރުލިބޭނީ. ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ދޮންބެގެ ސިކުނޑި

ސަން.އެމްވީ - 2022-11-24 08:56:15
ކުޅިވަރު - SunOnline

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-18743319-1'); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];

ސަން.އެމްވީ - 2022-11-23 14:52:00
އެފްއޭއެމްގެ މައްސަލަ: އެޕޯލޯ އަށް ލިބުނީ ފީފާއިން ދިން 19 މިލިއަނުން 5 މިލިއަން ރުފިޔާ! Veligaa World Cup Foari Pizza Mia FIFA Foari Hut Predictions Pizza Buona World Cup score prediction 2022

މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ހަދާ ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ މަޝްރޫއަށް ފީފާ އިން އެފްއޭއެމް އަށް 19 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިން ނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ އެޕޯލޯ އަށް އޭގެތެރެއިން ލިބިފައި ވަނީ ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާކަން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-11-22 14:03:45
ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެއް ސަސްޕެންޝަނުގައި ހަ މަސް, މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދެ ލައްކައަށްް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދީފި

ސަރުކާރުން ބަލަމުންދާ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު ރިޔާޒަށް ހަ މަސް ދުވަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދެ ލައްކައަށްވުރެ

ސަން.އެމްވީ - 2022-11-22 11:23:45
ވޯލްޑް ކަޕް ބޯޅައިގައިވާ ކުޑަ ޗިޕަކުން ބޮޑު މަންޒަރެއް Veligaa World Cup Foari Pizza Mia FIFA Foari Pizza Buona World Cup score prediction 2022 Hut Predictions

ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ، ގަތަރާއި އިކުއެޑޯ ބައްދަލު ކުރި މެޗުގައި އިކުއެޑޯއިން، ގަތަރުގެ ގޯލަށް ވައްދާލި ފުރަތަމަ ބޯޅައިން ގޯލެއް ކަމަށް ރެފްރީ ނިންމިއަސް، އޭގެ ހަތަރު ވަރަކަށް މިނެޓް ފަހުން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-11-21 13:53:58
ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ކުޅިވަރުގެ ރީތި ނަމޫނާއެއް ފެންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން: ރައީސް

ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުޅިވަރުގެ ރީތި ނަމޫނާއެއް ފެންނާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ, ފީފާ ވޯލްޑް

ސަން.އެމްވީ - 2022-11-20 18:57:09
ނައިބު ރައީސްއަކަށް ވަޑައިގެންނެވީ ފުޓްބޯޅައިގެ މަގުން!

ފުވައްމުލަކުގައި 1986 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނެވީ އޭރު އުމުރުން އެންމެ 12 އަހަރުގެ ފައިސަލް ނަސީމެވެ. ބައްޕާފުޅު، އަޙްމަދު ނަސީމް އިބްރާހިމް ދީދީ

ސަން.އެމްވީ - 2022-11-20 16:56:48
ތާރީޚީ ގޮތުން ޤުދުސްގެ މިލްކުވެރިކަން އޮތީ ޔަހޫދީންނަށްތަ؟

މި ކޮލަމުގައި "ފޮރުވައިލި ތާރީޚުން ... މުސްލިމުން ޤުދުސް ފަތަޙަ ކުރުން" މި ސުރުޚީގެ ދަށުން އަޅުގަނޑު ލިޔުނު ކޮލަމަކާ ގުޅިގެން، މީހަކު ޓުވިޓަރުގައި ކުރި ކޮމެންޓުތަކަކަށް، ޖަވާބުގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ވާނީ

ސަން.އެމްވީ - 2022-11-20 12:06:57
ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު: ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއަށް އިންގިލާބީ ބަދަލެއް!

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހްގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރިގެން ދިޔަ އިރު، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕަބްލިކް ސެކްޓާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް

ސަން.އެމްވީ - 2022-11-20 09:48:17
ބޯޅަ ފޯރި ބެލުމަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ބެހެއްޓޭ އެއްމެ ބޮޑު ސްކްރީން ހުޅުމާލޭގައި

ގަތަރުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ހުޅުމާލެގައި ދެއްކުމުގެ ގޮތުން އެޗްޑީސީއިން ހުޅުމާލޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި ދަނީ ބޮޑު ސްކްރީން ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން, ހުޅުމާލޭގެ

ސަން.އެމްވީ - 2022-11-19 12:07:33