×
މައި ސަފުހާ
ވޮލީ ކްލަބްތަކަށް ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން ގެންނަން ވީއޭއެމުން ހަވާލުވެއްޖެ

ކުރިއަށް އޮތް ވޮލީބޯޅަ ސީޒަަންގައި ކްލަބްތަކަށް ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން ގެންނަން ވީއޭއެމުން ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ. ހެންވޭރު ބޯޅަ ގޭގައި މިރޭ ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި، ވީއޭއެމްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ރަނޭޝް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-15 23:48:55
އެލްޓީޓީއީން ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދޭން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (މެއި 15) - އެލްޓީޓީއީ އިން މި މަހު 18 ވަނަ ދުވަހު ސްރީ ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދޭން ރާވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އިންޑިއާގެ މީޑިއާއެއްގައި ލިޔެފައިވާ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ބަލަމުންދާ ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-15 15:23:33
މަޖީދިއްޔާ ރަން

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ 95 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން 95 ގަޑިއިރުގެ ދުވުން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: މި ރަންގައި މިހާރު ކިޔަވާ 14،00 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނާއި ކުރީގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވި. ދުވުން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-14 12:24:20
އުރީދޫން ވޯލްޑް ކަޕުގެ ރަސްމީ ބޯޅަ ރައީސަށް އަރުވައިފި

އުރީދޫން ވޯލްޑް ކަޕުގެ ރަސްމީ ބޯޅަ "އަލް ރިހްލާ" ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އަރުވައިފި އެވެ. އުރީދޫގެ ފަރާތުން ބޯޅަ ރައީސަށް ހަދިޔާ ކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަދި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-13 12:07:00
ބައިބަލާގައި ބީޖީ ސްޕޯޓްސްގެ އެނބުރި އައުން ވަރުގަދަ

ބައިބަލާގެ ރަސްގެފާނުގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ބީޖީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް، ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބައިބަލާގެ މައިދާނުން ގެއްލި އޮވެގައި އެޓީމުން އެނބުރި އައިސް ފުރަތަމަ މެޗު ފަސޭހަ ކަމާ އެކު ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-11 09:15:15
30 އަހަރަށްފަހު އީއޭ ސްޕޯޓްސް އާއި ފީފާގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް

މަޝްހޫރު ވީޑިއޯ ގޭމްސް ޕަބްލިޝާ، އިލެކްޓްރޯނިކް އާޓްސް (އީއޭ) ސްޕޯޓްސް އިން ފީފާގެ ގުޅުން ގާތްގަނޑަކަށް 30 އަހަރަށް ފަހު ނިމުމަކަށް ގެންނަން ހަމަޖެހިފައި ވާކަމަށް އެ ކުންފުނިން އިން ހާމަ ކޮށްފި އެވެ. މިއަހަރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-11 09:13:22
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން އިތުރު ހަތަރު ކްލަބަކަށް ޖާގަ ދޭން ޔޫއެފާ އިން ނިންމައިފި

ނިޔޯން (މެއި 10) - ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި 2024/25 ސީޒަނުން ފެށިގެން 32 ޓީމުގެ ބަދަލުގައި 36 ޓީމަށް ޖާގަ ދީގެން މުބާރާތުގެ ފޯމެޓް ބަދަލުކުރަން ޔޫއެފާ އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ. ޔޫރަޕުގެ ބާރު ގަދަ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-10 22:44:49
އެހެން ކުޅިވަރުތަކުގެ ވެރިންގެ ހާޒިރުވުން، ޓީޓީއޭއެމްގެ ރައީސް އަލީ އަށް ހިތްހަމަޖެހުން

އިއްޔެ ރާއްޖޭގައި ފެށި ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޖޫނިއާ އަދި ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް، މުބާރާތުގައި ދިވެހި ޓީމަށް ސަޕޯޓް ދިނުމަށް އެހެން ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ އިސްވެރިން ވަޑައިގަތުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-10 12:57:38
ކޮމަންވެލްތު ޖޫނިއާ ޓީޓީ މުބާރާތް ވެސް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރާނަން: މަހްލޫފް

ކޮމަންވެލްތުގެ ޖޫނިއާ އަދި ކެޑޭޓް މުބާރާތް ވެސް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް، ޔޫތު ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިއަދު ރާއްޖޭގައި ފެށި ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޖޫނިއާ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-09 23:28:27
ރާއްޖޭގެ ތައްޔާރީތަކަށް އޭޝިއާގެ ޓީޓީ ޔޫނިއަންގެ ތައުރީފް

ރާއްޖޭގައި މިއަދު ފަށާ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޖޫނިއާ އަދި ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތް، ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ސިފަ ކުރެއްވީ ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ އަށް ބަލާއިރު "ކުޑަ ވޯލްޑް ކަޕެއް" ގެ ގޮތުގަ އެވެ. "މީ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-09 07:35:34
ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޖޫނިއާ ޓީޓީ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު

މާދަމާ ރާއްޖޭގައި ފަށާ، ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޖޫނިއާ އަދި ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި ދިރާގާ އެކު ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ދެކުނު އޭޝިއާގެ ހަތް ގައުމުގެ ތެރެއިން ހަ ގައުމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-08 14:31:23
ނަތީޖާ އަނބުރާލައި އެކްލަބްގެ ރަސްމީ ސްޓައިލްގައި ރެއާލް ފައިނަލަށް

މެޑްރިޑް (މެއި 5) - ސެމީ ފައިނަލްގެ ދެވަނަ ލެގްގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ނަތީޖާ އަނބުރާލައި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ރަސްމީ ސްޓައިލްގައި ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަށް އެޓީމު ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. ސެމީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-05 03:03:09
އައިއޯއައިޖީގައި ޓީޓީ އަށް ދިން ފޯރި އަލުން ތަކުރާރުވުން ޒުވާން ޓީމަށް މުހިންމު: ޝިއުރީ

މޮރިޝަސްގައި 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް އިވެންޓްގައި ފެނުނު ފޯރި، ރާއްޖޭގައި އަންނަ މަހު ބާއްވާ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ކެޑޭޓް އަދި ޖޫނިއާ މުބާރާތުގައި ފެނުން މުހިންމުކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-30 13:48:00
ޗެލްސީ ގަންނަން ފަހު ވަގުތު 5.3 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހުށަހެޅުމެއް

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 29) – އިނގިރޭސި ކުލަބް، ޗެލްސީ ގަންނަން އެންމެ ފަހު ވަގުތު އެ ގައުމުގެ ބިލިއަނަރު ޖިމް ރަޓްކްލިފް 4.25 ބިލިއަން ޕައުންޑު (5.3 ބިލިއަން ޑޮލަރު) ގެ ބިޑެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. މި ބިޑާއެކު

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-29 21:40:01
ގެއްލުމުގެ ބަދަލުހޯދަން ކުރީގެ ގައުމީ ކޯޗު ކޫޕްމަން އެފްއޭއެމްގެ މައްސަލަ ފީފާ އަށް ހުށަހަޅައިފި

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު މާޓިން ކޫޕްމަންގެ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލާ ހިލާފަށް ބާތިލްކުރިކަމަށް ބުނެ އޭނާ އަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން އޭނާގެ ފަރާތުން ފީފާ އަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-27 15:49:20
ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްއިން ގައުމީ ބީޗް ވޮލީ ޓީމަށް ޖާގަ ދީދި

ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްގެ ބީޗު ވޮލީ ކޮލިފައިންގެ ފައިނަލުގައި ވާދަކުރި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމަށް، ގޭމްސްއިން ޖާގަ ދޭން، ދުނިޔޭގެ ވޮލީބޯޅައިގެ ޖަމިއްޔާ އެފްއައިވީބީން ނިންމައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ޓީމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-26 19:17:05
ގައުމީ ޓީޓީ ޓީމާ މެދު ދިވެހިން އުންމީދުކުރަންޖެހޭ ގިނަ ސަބަބުތަކެއް އެބަހުރި: ކޮސްޓޯ

އަންނަ މަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ކެޑޭޓް އަދި ޖޫނިއާ ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމާ މެދު ދިވެހިން އުންމީދުކުރަން ޖެހޭ ގިނަ ސަބަބުތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ގައުމީ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-26 12:59:54
ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ފެޝަން އާއި ލިވައިސްއިން ލަކީ ޑްރޯއެއް

ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ފެޝަން ފިހާރަ އާއި ލިވައިސް ގުޅިގެން ލަކީ ޑްރޯއެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ. މި ލަކީޑްރޯގައި ބައިވެރިވެވޭނީ 1500 އަށްވުރެ މަތީގެ އަދަދުތަކުން ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-25 15:28:21
މިއީ ރާއްޖެ އަށް ބަލާއިރު ޓީޓީ ބަދަލުކޮށްލަން ލިބޭ ޓީޓީ ވޯލްޑް ކަޕެއް ފަދަ މުބާރާތެއް: މަހްލޫފް

އަންނަ މަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ، ދެކުނު އޭޝިއާގެ ކެޑޭޓް އަދި ޖޫނިއާ ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕަކީ ރާއްޖެ އަށް ބަލާއިރު، ޓީޓީ ބަދަލުކޮށްލަން ލިބޭ ޓީޓީ ވޯލްޑް ކަޕެއް ފަދަ މުބާރާތެއް ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-25 00:25:21
ގައުމީ ޓީޓީ ޓީމުގެ ޓްރޭނިންތަކަށް ކްރޮއޭޝިއާގެ ކޯޗެއް ގެނެސްފި

އަންނަ މަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޖޫނިއާ އަދި ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރުވާ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމު ތައްޔާރު ކުރުމަށް ކްރޮއޭޝިއާގެ ކޯޗެއް ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ. ކްރޮއޭޝިއާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-24 13:27:38
ނުކުޅެދުންތެރި ފިރިމީހާއަކީ އައިޝާގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަރަފު!

ތިންވަނަ ކައިވެންޏާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްދަތިކަމަކާއެކު އެވެ. ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ، ތެލެސީމިއާ ކެރިއަރެއް އަދި އޭރުގެ ހާލަތުގެ ގޮތުން ވަޒީފާއެއް ވެސް ނެތް މީހަކާ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-24 08:28:05
ނިއުގެ ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާނަމަ ރޭޑިއަންޓަށް ކުރިއަށްދެވޭނެކަމަށް އޭއެފްސީން އެންގި: އެފްއޭއެމް

ފުޓްބޯޅައިގެ ހަރާކަތްތަކުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ރަމްޒުކޮށްދޭނެ ހުރިހާ ސިފައެއް، އަލަށް އުފައްދާފައިވާ ރޭޑިއަންޓް ކްލަބްގައި ހުރިކަމަށް އޭއެފްސީން ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި ނިއުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-20 15:14:04
ބިދޭސީންގެ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ސްމޭޝް އާއިި އިސްބާ

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވާ ރަމަޒާން ބެޑްމިންޓަން ސީރީޒްގެ ބިދޭސީންގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ޓީމު ސްމޭޝް އާއި އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ބެޑްމިންޓަން އެކަޑަމީ (އިސްބާ) ދަތުރު ކޮށްފި އެވެ. ފަސް ޓީމު ބައިވެރިވި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-20 11:12:40
ކްލަބް ފުޓުބޯޅައިގެ ބޮޑު މެޗު މިރޭ ދިރާގު ޓީވީގެ ނިއޯ ޗެނަލުން

ދުނިޔޭގެ ކްލަބް ފުޓުބޯޅައިގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުރިމަތިލުން، ލިވަޕޫލާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރާ މެޗު މިރޭ ދިރާގު ޓީވީގެ "ނިއޯ ޓީވީން" (ޗެނަލް 6) ވަގުތުން ދައްކާނެ އެވެ. ރާއްޖޭ ގަޑިން މިރޭ 12

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-19 12:25:31
ފިޓްނަސް ހިފަހައްޓަން މެރަތަން ރަނާސްއާ ދަގަނޑޭ ޓްރެއިނިންއަށް

ގައުމީ ޓީމުގެ ފޯވާޑް، އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ފިޓްނަސް ހިފަހައްޓަން ނަސްރުﷲ އަހްމަދުގެ މެރަތަން ރަނާސްގެ ޓީމާ ގުޅިއްޖެ އެވެ. އަނިޔާގެ ސަބަބުން މިވަގުތު ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުރި ދަގަނޑޭ ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު،

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-18 14:27:53
ހެޔޮ ޢަމަލު - 14

ތިބާގެ އަމިއްލަ ނަފްސު ، ތިބާނޫން އެހެން މީހަކަށް ބަދަލުނުކުރާށެވެ. އެހެންމީހުންކުރާކަންކަން ކޮޕީ ނުކުރާށެވެ. ގިނަމީހުންނަކީ ، އެމީހުންގެ އަޑު ހަނދާންނެތޭ ބަޔެކެވެ. އާދަކާދައާއި ޙަރަކާތްތައްވެސް ހަނދާން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-04-15 10:58:31
ރަމަޒާން ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޔެލޯ ޓީމުން ހޯދައިފި

ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވާ އިޖުތިމާއީ މުބާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރަމަޒާން ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމު ޔެލޯ އިން ހޯދައިފި އެވެ. ފައިނަލްގައި، ޓީމު ބްލެކްގެ މައްޗަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-14 12:43:31
ކުރު ވާހަކަ: ބޮނދުބުޑަށްސައި

މާރުކޮށް ދިއްކޮށްލި ބާކީ އަތުނުލައި ޖާވިދު އޭނާގެ ބޮލާއި އަތުން ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހާ އަށް އިޝާރާތްކޮށް އެންގީ އެ 50ރ. އޭނާގެ އަތުގައި ބޭއްވުމަށެވެ. ބަންގްލަދޭޝް މީހާ އަދަބުވެރިކަމާ އެކު ހިނިތުންވެ ޝުކުރުއަދާކުރުމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-13 11:32:51
އެފްއޭއެމްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރޯދަ އިނާޔަތް ދީފި، އަދިވެސް މުސާރައެއް ނުދޭ

ރޯދަމަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ދިނުމަށް ގާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ރޯދަ އިނާޔަތް، އެފްއޭއެމްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދީފި އެވެ. ރޯދަ މަސް ފެށުނު އިރު ވެސް ރޯދަ އިނާޔަތް ނުލިބިގެން ބައެއް މުވައްޒަފުން ކަންބޮޑުވުން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-13 11:11:46
ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ފެޝަން އަށް އާ ނަމެއް ހޯދަނީ: އެއްވަނައަށް 25،000ރ.

ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން މަޖީދީ މަގުގައި ހުޅުވާފައިވާ ފެޝަން ފިހާރަ އަށް އާ ނަމެއް ހޯދަން ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި ކެމްޕޭނުގައި ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ބައިވެރިވެވޭނެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-04-12 13:58:53