×
މައި ސަފުހާ
އަންދަލުސްގެ ޕްރިންސް 36

ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއްގައި ވަގުތުތަކެއް ފާއިތުވީފަހުން އެމީހާ ގަތުލުވެގެން މައިދާނަށް ވެއްޓުނެވެ. ޔޫސުފް ފްލޮރިންޑާއާއި ބާބަރާގޮވައިގެން ގޮސް އޭނަގެ ފޭލިގެއަށް ލާފައި އެދެމީހުން ރަގަޅަށް ބަލަހައްޓަން ޚާދިމުންނަށް

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-25 11:09:46
ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗްތަކުގެ ސަބަބުން ކޮވިޑް ފެތުރެނީ

ހަވާނާ (މޭ 23) : ޔޫރަޕްގެ ބައެއްގައުމުތަކުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ބަލަންދާ މީހުންނަށް ލުއިތަކެއްދީ ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަށްވުރެ މާގިނައިން ސްޓޭޑިއަމްތަކަށް މީހުން ވެއްދުމުގެ

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-23 17:53:26
އެމެރިކާގެ ރައީސް ބައިޑަން ވައިޓް ހައުސްގައި ގެންގުޅޭ އެންމެ ލޯބިވާ ކުއްތާ މަރުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އެންމެ ލޯބިވާ ކުއްތާ މަރުވެއްޖެ އެވެ. “ޗެމްޕް” ގެ ނަން ކިޔާ އެ ކުއްތާ މަރުވިކަން ރައީސް ބައިޑަން ހާމަ ކުރީ ރަަސްމީ ޓުވިޓާ އެކައުންޓު މެދުވެރިކޮށެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-19 22:16:58
މަހްލޫފު ވިދާޅުވަނީ އޭނާއަކީ ޝިއުނާ ކުޅެން ގެންގުޅޭ ބޯޅައެއް ނޫން ކަމަށް!

ޔޫތް މިނިސްޓަރ އަހްމަދު މަހްލޫފަކީ އެންޓީ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މަރިޔަމް ޝިއުނާ ކުޅެން ގެންގުޅޭ ބޯޅައެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ޝިއުނާއަށް މަހްލޫފު ދެއްވައިފި އެވެ. މަހްލޫފު މިހެން

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-19 13:28:55
ފަޅިމޫނު - 98

(12 ޖޫން 2021 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "ޝުކުރިއްޔާ. ހުރިހައި ކަމެއް ތިޔަހަރީ ވަރަށް ފަސޭހަ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމު ކޮށްފައި." "މިހާރު ކޮން ޝުކުރިއްޔާއެއް. އެއާޕޯޓުގައި ފުރަތަމަ ކުރި ކަމަކީ އަހަންނާ އަރައިރުންވުން.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-06-18 17:19:03
ޓޯކިއޯގައި ބާއްވާ އޮލިމްޕިކްސްގައި ބެޑްމިންޓަން އިވެންޓުގެ ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލުންގެ ތެރޭގައި ޝިހާމް!

ޓޯކިއޯގައި ބާއްވާ އޮލިމްޕިކްސްގައި ބެޑްމިންޓަން އިވެންޓުގެ ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލުންގެ ތެރޭގައި އަހްމަދު ޝިހާމް (ޕުޗު) ހިމަނައިފި އެވެ. އަންނަ ޖުލައިމަހު ޖަޕާނުގައި ފަށާ ޓޯކިއޯ އޮލިމްޕިކްސް ގައި ޕުޗު ބައިވެރިވަނީ

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-16 11:35:52
މުއިއްޒު ބަލިކޮށް، އެލްޖީއޭ ބޯޑަށް ފުވައްމުލަކު މޭޔަރު އިންތިހާބުވެއްޖެ

މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ބަލިކޮށް, ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ގެ ބޯޑަށް ފުވައްމުލަކު މޭޔަރު އިސްމާއިލް ރަފީގު އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ. އިސްމާއިލް ރަފީގު އެމާގަމަށް ހޮވުނީ, ސިޓީ

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-12 14:07:55
ޗައިނާއިން މުސްލިމުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ތަހުގީގު ކުރަން އެމްނެސްޓީން އދ.އަށް ގޮވާލައިފި

ލަންޑަން (ޖޫން 11): ޗައިނާއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމުން ހައްޔަރުކޮށް، އެމީހުންނަށް ޖާސޫސުކޮށް އަނިޔާ ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ އދ.އިން ތަހުގީގު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-11 21:30:18
އަންދަލުސްގެ ޕްރިންސް 34

ހަގުރާމަވެރިޔާގެ އެ ޖުމްލައާއެކު އެދިމާލަށް އައި ސަވާރީއަކު ފެނި ބަލަން ހުރެވުނެވެ. ސުލެއިމާންގެ ފާނުގެ އައްޑަނައާއިއެކު ފޮށާއެއް އަޅައިގެން ހުރިއިރު މޫނުމަތީގައި ހެލްމެޓެއް އަޅާފައި ނެތުމުން އެމީހެއްގެ

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-11 07:55:30
އުރީދޫ އިން ސޮނީ ލިވް އާއި ޕާރޓްނަރ ވެ، ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު!

އުރީދޫ އިން ސޮނީ ލިވް އާއި ޕާރޓްނަރ ވެ، ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދީފި އެވެ. އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ބުނީ މިއީ އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޔޫއެފާ ޔޫރޯ 2020 ގެ މެޗްތައް

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-10 21:01:00
ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވުމުން ތޮއްޕެއާއި ދަގަނޑޭ އަލުން ކޭމްޕަށް

ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮސިޓިވް ވުމުގެ ސަބަބުން ޓީމުން އެކަހެރިވެ ތިބުމަށްފަހު ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވެފައިވުމުން ޕްރޮޓޮކޯލް ފުރިހަމަކޮށް އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އާއި އަލީ ސާމިސް (ތޮއްޕެ) އަލުން ގައުމީ ޓީމު ކޭމްޕާ ގުޅިއްޖެ

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-09 18:07:46
ކޮވިޑުގެ ސަބަބުންވިޔަސް ގަދައަށް ރޯގާޖެހި ނޭވާއަށް އުނދަގޫވެ ކެއްސާނަމަ ކުރެވިދާނެ ފަސޭހަ ފަރުވާއެއް

މިޙިއްސާކޮށްލަނީ، ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން ވިޔަސް، ނުވަތަ އެހެން ސަބަބަކާއި ހުރެ

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-07 20:13:08
ދަގަނޑޭ ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވް، އަލުން ޓީމާ ގުޅެނީ

ގައުމީ ޓީމުގެ އެންމެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގު ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވްވެ، ކުރިއަށް އޮތް ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގ މެޗުތަކުގައި ކުޅުމަށް އަލުން ގައުމީ ޓީމާ ގުޅޭނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. ދަގަނޑޭ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-04 19:25:35
ދަގަނޑޭއާއި ނުލައި ރާއްޖޭ ގައުމީޓީމް ސީރިއާއާއި ދެކޮޅަށް މިރޭ ނިކުންނަނީ

ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭޝިއަން ކަޕް ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ސީރިއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ނުކުންނައިރު ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ފޯވާޑް އަލީ އަޝްފާޤް މިރޭގެ މެޗުގައި ނުކުޅޭނެއެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޑުބާއީގައި ކަރަންޓީންވާން

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-04 17:38:03
އޮލިމްޕިކްސްގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކުރާ ފުރަތަމަ އަންހެން ބެޑްމިންޓަން އެތްލީޓަކަށް ފާތިމަތު ނަބާހާ!

އޮލިމްޕިކްސްގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކުރާ ފުރަތަމަ އަންހެން ބެޑްމިންޓަން އެތްލީޓަކަށް ފާތިމަތު ނަބާހާ ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. ޖަޕާންގެ ޓޯކިއޯގައި މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އޮލިމްޕިކްސްގައި ވާދަކުރުމުގެ

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-03 18:44:59
ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައިވަނިކޮށް، ނަސީމް މިރޭ ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ކޮވިޑް ޖެހިގެން އުމުރުން 10 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލައިގައި ހެލްތް މިނިސްޓްރީއާއި އެޗްޕީއޭއަށް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށް، މިރޭ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ނަސީމް ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-02 17:27:17
ޔޫރޯ 2020 ގައި ބޭނުންކުރާ ބޯޅަ ”ދަ ޔުނިފޯރިއާ“

ދުނިޔޭގެ މަތީފަންތީގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތަކަށް އަބަދުވެސް އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލީ ބޭނުންކޮށްގެން ފެންވަރު ރަނގަޅު ބޯޅަތައް އުފައްދައެވެ. އެގޮތުން ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަން ޝިޕް ނުވަތަ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކަށް

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-02 09:24:11
ޗައިނާއަށް އެތެރެވާން ހުއްދަ ނުލިބި ގައުމީ ޓީމު ވާނުވާގައި

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭޝިއަން ކަޕްގެ ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިންގެ މެޗުތައް ކުޅުމަށް ޗައިނާއަށް އެތެރެވާން ހުއްދަ ނުލިބުމާ އެކު އެ މެޗުތައް ފަސްކުރަން ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-31 10:31:00
އެފްއޭއެމްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވައި، މުހިންމު ނިންމުންތަކެއް ނިންމައިފި

ދިވެހި ފުޓުބޯޅައިގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ރާވާފައި ހުރި ކަންތައްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ނިންމައި، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވައިފި އެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ޒޫމްގެ ޒަރިއްޔާއިން

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-31 09:24:46
ކާމިޔާބު ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގޭނީ ވެކްސިންގެ ބަސްމަގަށް ފާރަވެރިވެގެން

މުޅި ދުނިޔެއަށް ކޯވިޑް-19ގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، މި މަހަކީ ކޯވިޑު ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ނިޔާވި މަހެވެ. ރާއްޖެއަކީ ކޯވިޑްގެ ވެކްސިން އެންމެ ފުރަތަމަ ލިބުނު ގައުމުތަކުގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-05-31 09:07:24
އަޝްފާޤު އާއި ޝާމިޒް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، ގައުމީ ޓީމާ ދުރަށް

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި އަލީ އަޝްފާޤް އާއި މިފަހަރު އަލަށް ގައުމީޓީމުން ޖާގަ ހޯދި ޒުވާން ޑިފެންޑަރު އަލީ ޝާމިސް (ތޮއްޕޭ) ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޭމްޕާ ދުރަށްދާން ޖެހިއްޖެއެވެ. އާދީއްތަ

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-05-30 13:59:15
ދަގަނޑޭ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް، ކޮލިފައިންގައި ނުކުޅެވޭނެ!

ގައުމީ ޓީމުގެ އެންމެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ކުރިއަށް އޮތް ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގް މެޗުތަކުގައި ނުކުޅެވޭނެ ކަން އޭނާ ހާމަކޮށްފި އެވެ. ގައުމީ ޓީމުން މި ވަގުތު އަންނަނީ ދުބާއީގައި

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-30 08:43:46
މާލީގައި ބަޣާވާތް ކުރި ލީޑަރު ރައީސް ކަމަށް އައްޔަންކޮށްފި

ބަމަކޯ (މެއި 29): މާލީއަށް ފާއިތުވި ނުވަ މަސް ތެރޭގައި ގެނައި ދެވަނަ ބަޣާވާތުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވި ސިފައިންގެ ކާނަލް އަދި ނައިބު ރައީސް އަސިމީ ގޮއިޓާ އެގައުމުގެ ދުސްތޫރީ ކޯޓުން ރައީސްކަމަށް އައްޔަންކޮށްފި

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-29 14:00:37
އަންދަލުސްގެ ޕްރިންސް 32

ފްލޮރިންޑާގެ އަނގައިގާ އެއްބައި އޮތްވާ ސުލޭމާން ލޯމަތިން ގެއްލުނެވެ. ފްލޮރިންޑާއާއި ބޮޑުދައިތަ އަހުން ފޭބުމަށްފަހު އިންތިޒާރުކުރަމުން ދިޔައީ އާލްފްގެ ޚަބަރަކަށެވެ. އޭނަގެ ޚިޔާލު ހިތަށް ގެނެވުމުން ހިތް

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-28 09:06:20
ޕާޓީ ވެރިކަމުން ބާކީވާ މީހުން

ދުނިޔެ މިދަނީ ބަދަލުވަމުންނެވެ. ހީވެސް ނުކުރާހާ އަވަހަށެވެ. ހިތަށްވެސް ނާރާ ގޮތްގޮތަށެވެ. ﷲ ގެ މިންވަރުފުޅާއި އިރާދަފުޅުން، އެއްބަޔަކަށް އުފާ އަދި އަނެއްބަޔަކަށް ނުތަނަވަސްކަން ލިއްބައިދެމުންނެވެ. މުޅިދުނިޔެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-05-26 10:45:26
ހަތަރު މިނެޓް ފަހުން ބަޝީރު ފޯމު ލުމުން، އަތޮޅު ރައީސް ނިމާލް އިންތިހާބަކާ އެލްޖީއޭއަށް

ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސުން ތަމްސީލު ކުރުމަށް ކުރީގެ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ އެމްޑީ، ކ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަހުމަދު ނިމާލު އިންތިހާބަކާ ނުލައި ހޮވިއްޖެ އެވެ. އަތޮޅު

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-25 14:41:50
މާލީގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ރައީސާއި ބޮޑުވަޒީރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބަމަކޯ (މެއި 25): މާލީގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އެގައުމުގެ އިންތިގާލީ ސަރުކާރުގެ ރައީސާއި ބޮޑުވަޒީރު ހައްޔަރުކޮށްފި ކަމަށް އދ. އާއި އެފްރިކަން ޔޫނިއަންއިން ބުނެފި އެވެ. އދ. އާއި އެފްރިކަން ޔޫނިއަން އިއްޔެ ނެރުނު

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-25 10:53:56
މާލީގެ ރައީސު ދޫކޮށްލަން އދ.ން ގޮވާލައިފި

މާލީގެ ރައިސު ބާހް އިންޑާއު ހުޅަނގު އެފްރިކާގެ ގައުމެއް ކަަމަށްވާ މާލީގައި ސިފައިންގެ ބެލުުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ރައިސު ބާހް އިންޑާއުއާއީ ބޮޑުވަޒީރު މުޚްތާރު ވާން ވަގުތުން ދޫކޮށްލުމަށް އެގައުމުގައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-05-25 08:22:21
އެފްއޭއެމް އިމާރާތުގައި ހަދާ ފްލޫ ކްލިނިކުގެ 70 ޕަސެންޓު ނިމިއްޖެ

އެފްއޭއެމް އިމާރާތުގައި ހަދާ ފްލޫ ކްލިނިކުގެ 70 ޕަސެންޓު މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ އެވެ. އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެމްއެންޑީއެފް ސާވިސް ކޯގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. މަސައްކަތުގައި އެމްއެންޑީއެފް ސާވިސް ކޯގެ

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-22 15:51:04
ނޭޕާލުގައި ސަރުކާރެއް އެކުލަވާ ނުލެވިގެން ޕާލަމެންޓް އުވާލައި އާންމު އިންތިޚާބެއް އަލުން ބާއްވަނީ

ކަތުމަންޑޫ (21 މޭ) : ނޭޕާލުގެ ޕާލަމެންޓް އުވާލައި އާންމު އިންތިޚާބެއް އަލުން ބޭއްވުމަށް އެގައުމުގެ ރައީސާ ބިދްޔާ ދޭވީ ބަންޑާރީ ނިންމަވައިފިއެވެ. ބިދްޔާގެ އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ނޭޕާލުގެ

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-22 11:58:21