×
މައި ސަފުހާ
ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އާބާދީ ގުނާނެ މުއްދަތު ކަނޑައަޅައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ދާއިރާތަކުގެ އާބާދީ ކަނޑައެޅުމަށް ގުނާނެ މުއްދަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-25 02:19:35
ދަގަނޑޭގެ ގޯލާއެކު އީގަލްސް އަތުން ގްރީންސްޓްރީޓްސް ސަލާމަތްވެއްޖެ

މެޗުގެ އެންމެ ފަހު މިނެޓުގެ ތެރޭގައި އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ކާމިޔާބުކުރި ގޯލާއެކު ދިރާގު ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ކުލަބް އީގަލްސް އަތުން ބަލިނުވެ ގްރީންސްޓްރީޓްސް ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ. މި މެޗު

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-25 00:41:27
ސުޒޭން ފާޑު ކިޔުމުން "ޕްރެސް ބެކްޑޮރޮޕް" ބަދަލުކޮށްފި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އެދުވަހު ކުޅޭ މެޗްތަކަށް ފަހު ޕްރެސްކޮންފަރެންސް ބާއްވަން ފަހަތުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ބެނާއަށް އިޝާރާތްކޮށް ކުލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްގެ ކޯޗް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 15:48:13
ގަތަރު ބަލިކޮށް އާޖެންޓީނާ ކުއާޓާ އަށް

ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އޭޝިއާގެ ޗެމްޕިއަން ގަތަރު އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ އާޖެންޓީނާ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުޞަތު ހޯދިއިރު، އެ ގްރޫޕުގައި ހިމެނޭ ކޮލަމްބިއާ ވަނީ ފަހު މެޗުގައި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 14:06:44
ބްރެޒިލް ކަޓުވާލުމަށްފަހު ފްރާންސް ކުއާޓާ އަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފީފާ ވިމެންސް ވޯލްޑްކަޕްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ކާމިޔާބުކުރި ގޯލާއެކު ފްރާންސުން ބްރެޒިލް ކަޓުވާލުމަށްފަހު މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މި މެޗުން ފްރާންސް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 14:06:14
ފާޑުކިޔަނީ ފުޓްބޯޅަ އަށް ރަނގަޅަކަށް: ސުޒޭން

ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރަން އޭނާ ފާޑުކިޔަނީ ވަކި ބަޔަކަށް އަމާޒުކޮށް އުނދަގުލެއް ޖެއްސުމުގެ ބޭނުމުގައި ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ފުޓްބޯޅަ އަށް ރަނގަޅަކަށް ކުރާކަމެއް ކަމަށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 10:48:34
ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލަން އަލްވޭސް ނިންމައިފި

މިހާރު ބްރެޒިލްގައި ކުރިއަށްދާ ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ޑެނީ އަލްވޭސް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީގައި މަޑުނުކުރާނެކަމަށް ބުނެފިއެވެ.އޭނާ ޕީއެސްޖީގައި މަޑުނުކުރާނެކަން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-23 22:48:31
ޕެރޫއާ ދެކޮޅަށް ބްރެޒިލުން ފެންވަރު ދައްކާލައިފި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ގްރޫޕް އޭ ގެ ފަހު މެޗުގައި ޕެރޫ އަތުން ހޯދީ ބޮޑު މޮޅާއެކު ބްރެޒިލުން އެ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. މި މެޗު ބްރެޒިލް ކާމިޔާބުކުރީ 5-0 ގެ ތަފާތު ބޮޑު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-23 11:15:13
އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ޕީޓީއޭ ހޭންޑްބޯލް އަދި ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ޕީޓީއޭގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕީޓީއޭ ފުޓްސެލް އަދި ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.ދެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގެ މެޗުތައް ކުޅެފައިވަނީ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-23 09:48:32
ޒިމްބާބުވޭ އަތުން މިސްރަށް ހަނިމޮޅެއް

އެފްރިކާ ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ޒިމްބާބުވޭ އަތުން 1-0 އިން މި މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމަށްވާ މިސްރު މޮޅުވެއްޖެއެވެ.ގާހިރާގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗުގައި މިސްރުގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-22 11:34:19
ލަންކާ އަތުން އިންގްލެންޑް ބަލިވެއްޖެ

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކްރިކެޓް ވޯލްޑްކަޕްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ސްރީ ލަންކާ އަތުން ބަލިވެ މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު އިންގްލެންޑަށް ތާވަލްގެ އެއްވަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުޞަތު ގެއްލިއްޖެއެވެ. ލަންކާ އިން މި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-22 11:28:36
ޓޮރޭޒް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި

ސްޕެއިނާއެކު ވޯލްޑްކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ފޯވާޑް ފެނާންޑޯ ޓޮރޭޒް، 18 އަހަރަށްފަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފިއެވެ.ކުރީން ލިވަޕޫލްއާ ޗެލްސީ އަށް ކުޅުނު އުމުރުން 35 އަހަރުގެ ޓޮރޭޒް މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަނީ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-21 16:21:52
ޓޮރޭޒް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި

މެޑްރިޑް (ޖޫން 21) - ޖަޕާނުގެ ސަގަން ޓޮސޫ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިނުގެ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ފެނާންޑޯ ޓޮރޭޒް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ. އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި ލިވަޕޫލް އަދި ޗެލްސީގެ އިތުރުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-21 14:00:44
އެފްރިކާ ފުޓްބޯޅައިގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ސަމޫރާ ފޮނުވަނީ

ޒިއުރިކް (ޖޫން 21) – އެފްރިކާގެ ފުޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ ކޮންފެޑެރޭޝަން އޮފް އެފްރިކަން ފުޓްބޯލް (ކާފް) އިސްލާހީ މަސައްކަތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތާ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ ފީފާ އިން ހަވާލުވެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-21 08:02:07
ކުޅުން ހުއްޓާލުމުގެ ކުރީން އެމްއެލްއެސް ގައި ކުޅެން ބޭނުން: އެމްބާޕޭ

ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ޒުވާން ފޯވާޑް ކިލިއަން އެމްބާޕޭގެ ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ނިންމާލުމުގެ ކުރީން އެމެރިކާގެ މޭޖާ ލީގް ސޮކާގައި ކުޅެން ޝައުގުވެރިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.އުމުރުން 20 އަހަރުގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-20 16:58:39
އައިލެންޑާސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ފައިނަލަށް އެފްއޯޑީ އާއި ޑީސީޖޭ

މެދުރާއްޖެ ތެރޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކަމަށްވާ އައިލެންޑާސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2019 ގެ ފައިނަލަށް އެފްއޯޑީ އާއި ޑީސީޖޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބު ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. މ. ދިއްގަރުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-20 14:59:59
ޔުއެފާ މުބާރާތާ އެކު ފުޓްބޯޅައިގެ އުއްމީދީ ވާހަކަތަކެއް

ޔުއެފާގެ އެހީގައި އެފްއޭއެމުން އަންނަ މަހު އައްޑޫގައި ބާއްވާ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި އުއްމީދީ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި މުސްތަގުބަލުގައި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-20 14:21:51
ސިއްހީ ސަބަބަކާ ގުޅިގެން އެންރީކޭ ސްޕެއިނުން ވަކިވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (ޖޫން 20) – ސިއްހީ ހާލަތު ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން، ސްޕެއިންގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ލުއިސް އެންރީކޭ އަމިއްލަ އަށް ވަކިވެއްޖެ އެވެ. ކުރިން ބާސެލޯނާ އާއި ރޯމާ އަށް ކޯޗުކޮށްދިން އެންރީކޭ ސްޕެއިންއާ އެކު ދެ އަހަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-20 08:54:26
ސްޕެއިންގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން އެންރީކޭ އިސްތިއުފާދީފި

މިދިޔަ ޖުލައިމަހުގައި ސްޕެއިންގެ ކޯޗުގެ މަގާމާއި ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހަވާލުވީ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ލުއިސް އެންރީކޭގެ އާއިލީ ސަބަބަކާހުރެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދީފިއެވެ.ގާތްގަނޑަކަށް 11 މަސްދުވަހު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-20 07:44:24
ޕީއެސްޖީން ނޭމާ ވިއްކާލަން ތައްޔާރު!

ފްރެންޗް ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ ގަތުމަށް ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ އޭނާގެ ކްލަބުން ވިއްކާލަން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް ފަހުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.ބައެއް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-19 20:42:26
ވެނެޒުއޭލާ އިން ބްރެޒިލް ހިފެހެއްޓިއިރު ޕެރޫ މޮޅުވެއްޖެ

ކޮޕާ އެމެރިކާގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ވީޑިއޯ އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް)ގެ އެހީ ހޯދުމަށްފަހު ރެފްރީ ބްރެޒިލް ޖެހި ގޯލްތައް ކެންސަލްކުރުމުން ވެނެޒުއޭލާ އަތުން އެ ޓީމަށް މޮޅުނުވެވުނުއިރު ޕެރޫ ވަނީ ބޮލީވިއާ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-19 20:14:36
ލީގުގެ ތައްޔާރީތަކަށް ސުޒޭންގެ ފާޑުކިޔުން

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން އަށް މަސް ދުވަހަށް ފަހު އަލުން ފެށިއިރު ހާލަތު އޮތްގޮތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި އަދި ފުޓްބޯޅަ އަށް އިހުލާސްތެރިކަމެއްނެތި އެއްވެސް ކަމެއް ރަނގަޅުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކްލަބް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-19 19:35:58
ވޮލީ ޓީމުގެ މެނޭޖަރުކަމުން ޑިލައިޓް އައްޔަ އިސްތިއުފާދީފި

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ މެނޭޖަރުގެ މަގާމު ފުރަމުން އައި އަލީ ލަތީފް (ޑިލައިޓް އައްޔަ) މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ. ޑިލައިޓް އައްޔަ އަންނަނީ 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-19 12:09:28
ތައްޔާރުނުވާތީ އަންހެން ބީޗުވޮލީ ޓީމަށް އައިއޯއައިޖީން ފުރުސަތު ނުދޭން ނިންމައިފި

މުބާރާތަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ތައްޔާރުނުވާތީ މިއަހަރު ބާއްވާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ގައުމީ ބީޗްވޮލީ އަންހެން ޓީމް ބައިވެރިނުކުރަން ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. ވީ ސްޕޯޓްސްއަށް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-18 22:23:15
ޔުއެފާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕްލެޓިނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

2022 ވަނަ އަހަރު ގަތަރުގައި ބާއްވާ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕާއި ގުޅުންހުރި ކޮރަޕްޝަން މައްސަލައެއްގައި ޔުއެފާގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ފްރާންސްގެ ލެޖެންޑް މިޝޭލް ޕްލެޓިނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.ބެލެވޭގޮތުގައި،

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-18 14:40:45
އާޖެންޓީނާ އަށް މަރަޑޯނާ ފާޑުކިޔައިފި

ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ކޮލަމްބިއާ އަތުން 2-0 އިން އާޖެންޓީނާ ބަލިވުމުން އެ ޓީމުގެ ލެޖެންޑް ޑިއޭގޯ މަރަޑޯނާ ފާޑުކިޔައިފިއެވެ.މި މުބާރާތުގެ ތާރީޚުގައި މިހާތަނަށް އެންމެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-18 14:40:24
ވޮލީގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރާނީ އުސޫލުގެ ތެރެއިން: ކޮމިޓީ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ ހިންގުން ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އިން ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީ އަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރާއިރު އަމަލުކުރާނީ އޮންނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-18 11:49:14
ޓޮޓީ 30 އަހަރަށް ފަހު ރޯމާ ދޫކޮށްލައިފި

ރޯމް (ޖޫން 18) – އޭއެސް ރޯމާ އަށް މަރުދިން އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ފްރެންޗެސްކޯ ޓޮޓީ އެ ކްލަބުގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުން އިއްޔެ އިސްތިއުފާ ދީފައިވާއިރު އޭނާ އިޓަލީގެ އެހެން ކްލަބަކާ ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-18 10:15:01
ޗެލްސީ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ސާރީ ޔުވެންޓަސް އަށް

ޗެލްސީ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމާއި ހަވާލުވާން މައުރީޒިއޯ ސާރީ އެއްބަސްވެއްޖެކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗުކަމާއި އޭނާ ހަވާލުވަނީ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައެވެ.މިދިޔަ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-17 22:35:36
އައްޑޫގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި

ޔުއެފާ އަންޑަ 15 އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓްގެ ނަމުގައި އައްޑޫސިޓީގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ބޮޑު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. އެފްއޭއެމާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އަދި ޔޫއޭފާ ގުޅިގެން ފުރަތަމަ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-17 19:02:58