×
މައި ސަފުހާ
އިންޑިއާ ޓީމު ސިޑްނީގައި ކޭމްޕްކޮށްފި، ތިން މެޗު ކުޅޭނެ

ބަންގްލަދޭޝްގައި އަންނަ މަހު ފަށާ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް (ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް) ގެ ތަށި ދިފާއުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ތައްޔާރުވުމަށް އިންޑިއާގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ތަމްރީން ކޭމްޕެއް ފަށައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-19 07:11:54
މެސީގެ ދެ ގޯލާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން ލީގު ހުޅުވައިފި

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 19) - ލިއޮނަލް މެސީގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ޑިޕޯޓިވޯ އަލަވެސް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ތަށި ދިފާއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ފަށައިފި އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-19 06:43:24
ގައުމީ ޓީމުގައި ސާމިރު: އުއްމީދެއް ހާސިލްވުން!

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމަށް ގައުމީ ޓީމު ގަތަރުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި މުހައްމަދު ސާމިރު ހިމެނުން ވެގެންދިޔައީ ހައިރާންކަމަކަށެވެ. ގައުމީ ކޯޗު ކްރޮއޭޝިއާގެ ޕީޓަ ސެގާޓްގެ އިރުޝާދުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-18 10:19:51
އަހަރެންގެ ސްޓައިލް އާސެނަލާ ގުޅޭނެ: އެމެރީ

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 18) - ކޯޗިންގައި އޭނާ ގަބޫލުކުރާ ގޮތާއި އޭނާގެ ސްޓައިލް އާސެނަލާ ގުޅޭނެ ކަމަށާއި އެކަން ވަކިގޮތަކަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ދައްކާ ވާހަކަތަކާ މީހުންނަށް ދޭނެ ރައްދެއް ނެތް ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-18 08:43:50
ޑި ބްރޭނާ ނެތްތަން ފޫބައްދަން އުނދަގޫވާނެ: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 18) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކުޅުންތެރިއާ ކެވިން ޑި ބްރޭނާ އަށް އަނިޔާވުމަކީ ލިބުނު ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކަމަށާއި އޭނާ ނެތްތަން ފޫބައްދަން އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-18 08:41:38
ދިރާގު އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ: ފައިނަލް މެޗުތައް މާދަމާ ހަވީރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ދިރާގު އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2018 ގެ ފައިނަލް މެޗުތައް މާދަމާ ހަވީރު ކުޅޭނެ އެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-17 23:02:05
ކުވޭތުގެ އެތުލީޓުންނަށް ގޭމްސް އިން ފުރުސަތުދީފި

ޒިއުރިކް، ސްވިޒަލެންޑް (އޮގަސްޓް 17) - އިންޑޮނީޝިއާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ކުވޭތުގެ އެތުލީޓުންނަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތުދޭން އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އައިއޯސީ) އިން ނިންމައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-17 10:38:22
ޔޫއެސްސީ 14 ވަނަ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި މިއަހަރު 7 ޓީމް

އއ. މަތިވެރީ ޔޫނިއަން ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެންވާ ބާއްވާ ޔޫއެސްސީ 14 ވަނަ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި މިއަހަރު ވާދަކުރަނީ 7 ޓީމްކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެފިއެވެ. ޔޫއެސްސީ 14 ވަނަ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-08-16 21:11:02
ދަގަނޑޭ ޓީމުން ބާކީކުރި މައްސަލާގައި އެފްއޭއެމްގެ ރާގު ބަދަލުވެއްޖެ!؟

ދިވެހި ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ކުރިއަށް އޮތް ސާފު ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ނެގި ދިވެހި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ސްކޮޑުން ބާކީ ކުރުން އެއީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕީޓާ ސެގަޓްގެ ނިންމުމެއް ކަމުގައި ހީވެފަައި

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-16 20:52:31
އޭޝިއަން ގޭމްސް: އިންޑޮނޭޝިއާއިން ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ލަދުގަންނަވާލައިފި

މިހާރު އިންޑޮނޭޝިއާގައި ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި އިންޑޮނޭޝިއާގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ބައްދަލު ކުރި މެޗުން އިންޑޮނޭޝިއާ ކުރި ހޯދައިފި އެވެ. ދިވެހި

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-16 20:02:35
އޭޝިއަން ގޭމްސް: އިންޑޮނޭޝިއާ އަތުން ރާއްޖޭގެ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ބަލިވެއްޖެ

އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި އިންޑޮނޭޝިއާ އަތުން ރާއްޖޭގެ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ބަލިވެއްޖެއެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުޅުނު މި މެޗު އިންޑޮނޭޝިއާއާ ވާދަކޮށް ރާއްޖެ ބަލިވީ 0-6 ގެ ތަފާތުބޮޑު ނަތީޖާއަކުންނެވެ. އިންޑޮނޭޝިއާގައި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-08-16 19:20:12
މަޝްހޫރު ނަންތަކާ އެކު ވެލިދޫ އީދު ކުޅިވަރު ފޯރި ގަދަ ވާނެ

ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު އީދު ފާހަގަކުރަން، މަޝްހޫރު މޫނުތަކަކާ އެކު ނ. ވެލިދޫގައި ކުޅިވަރުތަކާއި މިއުޒިކް ޝޯތަކެއް ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. އެ ރަށުގައި "އެމްއެޗް އީދު ކުޅިވަރު 1439" ބާއްވަނީ އެމްއެޗާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-16 15:04:21
މޮސެސް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

އިނގިރޭސި ކްލަބު ޗެލްސީ އަދި ނައިޖީރިޔާގެ ތަރި، ވިކްޓަރ މޮސެސް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ. އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މޮސެސްގެ ރަސްމީ ޓްވިޓާ އެކައުންޓުގައި ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްގައި ބުނެފައި ވަނީ ކުލަބު

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-08-16 13:50:14
ސާފް ސުޒުކީ ކަޕާ މެދު ބަކާ އުއްމީދުގައި

މި ފަހަރުގެ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެވޭނެ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް މިޑްފީލްޑަރު މުހައްމަދު އާރިފް (ބަކާ) ބުނެފި އެވެ. ރާއްޖެ އަށް 2008 ވަނަ އަހަރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-16 12:30:58
ބަންގުލަދޭޝްގެ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ އެލަވެންސް، ބިންހެލުން އައި ލޮމްބޮކްއަށް

ބަންގުލަދޭޝްގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބޭ ޑެއިލީ އެލަވަންސްގެ ބައެއް، މިދިޔަ ހަފްތާގައި އިންޑޮނޭޝިއާއަށް ބިންހެލުމެއް އައި ސަރަހައްދަށް އެހީވުމަށް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-16 11:27:09
ޕްލާސްޓިކާ ދުރު ރާއްޖެއަކަށް ކުރާ ދަތުރު

ޕްލާސްޓިކަކީ ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންދޭ މެޓީރިއަލްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ، ނެތިދާން އެންމެ ގިނަ ދުވަސް ނަގާ މެޓީރިއަލްއެވެ. ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސާސް އަހަރުން ފެށިގން 1،000 އަހަރުގެ މުއްދަތެއް، ޕްލާސްޓިކް ޑީކޮމްޕޯސް

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-16 10:29:29
ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާފަންނު ހޯދައިފި

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކަމަށްވާ، ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ފައިނަލުގައި ލ. ގަމުގެ މައްޗަށް ޕެނަލްޓީގައި ކުރި ހޯދައި މާފަންނު

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-16 09:36:33
ޑި ބްރޭނާއަށް އަނިޔާވެ ސިޓީ އަށް ހާސްކަން

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 16) – މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ މެދުތެރޭގެ މައި އިންޖީނު ކެވިން ޑި ބްރޭނާގެ ކަކުލަށް އަނިޔާވެ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހިދާނެކަމުގެ ބިރު ހީވެއްޖެ އެވެ. އުމުރުން 27 އަހަރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-16 07:31:29
ގަތަރުގައި ކުރިއަށްދާ ޓްރެއިނިންގެ އިންތިޒާމުތައް ވަރަށް ފުރިހަމަ: ބަކާ

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ގައުމީ ޓީމު މިހާރު ގަތަރުގައި ކުރަމުންދާ ކޭމްޕްހާ އިންތިޒާމު ރަނގަޅު ޓްރެއިނިން ކޭމްޕެއްގައި މީގެ ކުުރިން އޭނާ ބައިވެރި ނުވާ ކަމަށް މިޑްފީލްޑަރު މުހައްމަދު އާރިފް

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-15 21:22:31
ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމާއި ސްވިމިން ޓީމު އޭޝިއަން ގޭމްސްއަށް ފުރައިފި

ދިވެހި ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމާއި ސްވިމިން ޓީމު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ބައިވެރިވުމަށް، މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު އިންޑޮނޭޝިއާއަށް ފުރަައިފި އެވެ. މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ފަށާ މިއަހަރުގެ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-15 20:17:24
އޭޝިއަން ގޭމްސްއަށް ރާއްޖޭގެ ބެޑްމިންޓަން ޓީމާއި ސްވިމިންގ ޓީމު ފުރައިފި

މިމަހު އިންޑޮނޭޝިއާގައި ފަށާ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ވާދަކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ބެޑްމިންޓަން ޓީމާއި ސްވިމިންގ ޓީމު ފުރައިފި އެވެ. އިންޑޮނޭޝިއާގެ ދެ ސިޓީއެއްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 18 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-08-15 18:55:18
ޓީމު ބައްޓަންކުރަނީ އެޓޭކިން ފުޓްބޯޅައަކަށް: ސެގާޓް

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ރޭ ރާއްޖެ ކުޅުނު މެޗުން ގަތަރުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ އަލް-މަރްޚިޔާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 4-3 އިން މޮޅުވިއިރު، އެންމެ ހިތްހަމަ ޖެހުނީ ބުރަ ބޮޑު ޓްރެއިނިންތަކަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-15 18:19:31
ނީލާ އާއި ޒަޔާނާ އެކު ގޭމްސް އަށް ބެޑްމިންޓަން ޓީމު ފުރައިފި

އެންމެ ފަހުން އެކުލަވާލި ޓީމުން ފުރުސަތު ގެއްލުނު ޒަޔާން ޒަކީ އާއި ތަޖުރިބާކާރު އަންހެން ކުޅުންތެރިޔާ ނީލާ ނަޖީބު ހިމަނައިގެން ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުން އަށް ކުޅުންތެރިންނާ އެކު އޭޝިއަން ގޭމްސް އަށް ފުރައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-15 12:12:05
އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ބައިވެރިވާން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމް ފުރައިފި

މި އަހަރު އިންޑޮނޭޝިއާގައި ބާއްވާ 18 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖޭގެ ބެޑްމިންޓަން ޓީމް ރޭ އެ ގައުމަށް ފުރައިިފި އެވެ. އޭޝިއަން ގޭމްސްއަށް ހޮވާފައިވާ ރާއްޖޭގެ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުގައި ހިމެނެނީ

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-15 11:16:34
ފްރެންޑްލީއެއްގައި ގައުމީ ޓީމު ގަތަރުގެ ކްލަބެއްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފި

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ގަތަރުގެ ކްލަބަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗަކުން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމު މޮޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭ ގަތަރުގައި އެ ގައުމުގެ ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ކްލަބެއް ކަމަށްވާ

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-15 09:25:42
އިޓަލީގައި ބްރިޖެއް ވެއްޓި 35 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އިޓަލީގެ ހުޅަނގު އުތުރުގައި އޮންނަ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޖެނޮއާގައި ބްރިޖެއްގެ ބައެއް ވެއްޓި 35 މީހަކު މަރުވެ އެތައް ބަޔަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. މޮރަންޑި ބްރިޖަކީ ޖެނޮއާއަށް ވަދެވެން އޮންނަ މައި

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-15 08:58:16
ސާފަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ގައުމީ ޓީމު މޮޅުވެއްޖެ

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމަށް ގަތަރުގައި ކޭމްޕްކޮށްފައިވާ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ ޕްރެކްޓިސް މެޗުން ގަތަރުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ އަލް-މަރްޚިޔާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 4-3 އިން ރޭ މޮޅުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-15 07:33:14
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސްޓެލްކޯއަށް

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޓީމް އިވެންޓުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސްޓެލްކޯއިން ހޯދައިފިއެވެ. ސްޓެލްކޯއިން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ރޭ މުބާރާތުގެ

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-14 12:55:59
ރާއްޖޭން ޕާކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް މެޗެއް ކުޅެނީ

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޕާކިސްތާން ގައުމީ ޓީމާ އެކު މެޗެއް ކުޅެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ. ގަތަރުގައި ޓްރެއިނިން ކޭމްޕް ފުރިހަމަ ކުރަމުން އަންނަ ގައުމީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-14 12:25:25
ދުވަހަކު ވެސް

އަހަރެންނަކީ އެއްވެސް އިރަކު ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ލޯބިކުރި މީހެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ ކަމެއްގައި ބައިވެރިވި މީހެއް ވެސް ނޫނެވެ. އެފަދަ ޖަލްސާތަކާއި އެއްވުންތަކަށް ދިޔަ މީހެއް ވެސް ނޫނެވެ. އެކަމާ އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-08-14 12:02:57