×
މައި ސަފުހާ
އޭއެފްސީ ކަޕް: މާޒިޔާ އާއި އަބަހާނީގެ ކުރިމަތިލުމެއް

އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ރަނަރަޕް މާޒިޔާ އިން ބަންގްލަދޭޝް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ރަނަރަޕް އަބަހާނީ ލިމިޓެޑް ޑާކާއާ ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ. މުބާރާތުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-10 13:16:26
އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމުންް ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ އިވެންޓުގެ ތިން ވަނަ ހޮވި މެޗުގައި ބޫޓާން 83-46 ގެ ބޮޑު ތަފާތަކުން ބަލިކޮށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމުން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-10 09:17:53
ލަންކާ ބަލިކޮށް އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު ސެމީ އަށް

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ބާސްކެޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ސްރީ ލަންކާ އަތުން 69-64 އިން މޮޅުވެ ރާއްޖޭގެ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-08 15:02:20
ޔުނައިޓެޑް އަތުން ބަލިވެ ސިޓީގެ އުއްމީދުތައް ފެނަށް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު ފޯރިގަދަ މެންޗެސްޓާ ޑާބީގައި ޔުނައިޓެޑް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ލީގު ހޯދުމަށް ދެކެމުން އައި އުއްމީދުތައް ފެނަށް ހިނގައްޖެއެވެ.ސިޓީން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-12-08 11:21:16
ބީޗް ވޮލީގެ ކުއާޓާ އިން ރާއްޖޭގެ ދެ ޕެއާ ބަލިވެއްޖެ

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ބީޗް ވޮލީބޯޅަ އިވެންޓުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ވާދަކޮށް ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ދެ ޕެއާ ބަލިވެއްޖެ އެވެ. މި ފަހަރުގެ ގޭމްސްގައި ވާދަކުރި ރާއްޖޭގެ ދެ ޕެއާ އަކީ އަހުމަދު މުހައްމަދު (ކޯކޭ)

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-08 08:30:56
ފުޓްބޯޅައިން ރަނަށް ކުރި އުއްމީދު ފެނަށް!

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ފިރިހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި މިއަދު ގޭމްސް ބާއްވާ ނޭޕާލް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ ރާއްޖެ ފައިނަލަށް ނުހޮވި ކަޓައިފި އެވެ. ރަން މެޑެއްޔަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އައި ރާއްޖެ މުބާރާތް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-07 15:56:06
ބީޗް ވޮލީގައި ރާއްޖޭގެ ދެ ޕެއާ ކުއާޓާ އަށް

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ބީޗް ވޮލީބޯޅަ އިވެންޓުގައި މިއަދު ހެނދުނު ކުޅުނު މެޗުތަކަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ދެ ޕެއާ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ. ކުއާޓާ އިން ފުރުސަތު ހޯދީ ޕޫލް އޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-07 11:47:38
އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އަންހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގެ ލީގު ބުރުގެ ފަހު މެޗުގައި ސްރީ ލަންކާ 2-1 އިން ބަލިކޮށް ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ. އަހުމަދު ނާޝިދު (ނާދު) ގެ ކޯޗުކަމުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-07 11:19:46
ބީޗް ވޮލީގައި ރާއްޖޭގެ ޕެއާއަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ނޭޕާލުގެ ޕޮކަހާރާގައި މިއަދު ފެށި ބީޗް ވޮލީބޯޅަ އިވެންޓުގައި ރާއްޖޭގެ ޕެއާ އެއް ކަމަށްވާ އަހުމަދު މުހައްމަދު (ކޯކޭ) އާއި މުހައްމަދު ޒަޔާންގެ ޕެއާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. މިދިޔަ ޖުލައި މަހު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-06 00:29:30
ފުޓްބޯޅަ: ބަންގްލަދޭޝް އަތުން ވެސް ރާއްޖެ އަށް ޕޮއިންޓެއް

ނޭޕާލުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 13 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ފިރިހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ދެ ވަނަ މެޗުން ބަންގްލަދޭޝްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ. އެންމެ ފަހުން 2016 ވަނަ އަހަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-03 19:32:20
އަންހެން ޓީޓީ ޓީމުން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓުގައި މިއަދު ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓޭބަލް ޓެނިސް (ޓީޓީ) ޓީމު ސެމީ ފައިނަލް މެޗުން ބަލިވި ނަަމަވެސް ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް މި ގޭމްސްގައި ޓީޓީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-03 16:42:00
ޕާކިސްތާން ބަލިކޮށް އަންހެން ޓީޓީ ޓީމު ސެމީ އަށް

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓުގައި މިއަދު ޕާކިސްތާންގެ މައްޗަށް 3-1 އިން ކުރި ހޯދައި ރާއްޖޭން މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ މި ގޭމްސްގައި އަންހެން ޓީމު ސެމީގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-03 12:39:47
ސާއިދު ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރާއްޖޭގެ ސުޕަ އެތުލީޓް ހަސަން ސާއިދު ރަން މެޑަލް ހޯދައި، ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު މުބާރާތުގެ 35 އަހަރު އަހަރުވީ ތާރީހުގައި ރާއްޖެ އަށް ފުރަތަމަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-03 10:30:21
ފުޓްބޯޅަ: ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ އެއްވަރުވެއްޖެ

ނޭޕާލުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 13 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ފިރިހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ސްރީ ލަންކާއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ބަންގްލަދޭޝްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-02 18:45:56
އިންޑިއާ އަތުން ނާކާމިޔާބު، އަންހެން ޓީޓީ ޓީމުގެ ފޯކަސް ދެ ވަނަ މެޗަށް

ނޭޕާލުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް (ޓީޓީ) އިވެންޓުގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ވަރުގަދަ އިންޑިއާ އަތުން ބަލިވި ނަމަވެސް ޓީމުގެ މައިގަނޑު ފޯކަސް އޮތީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-02 14:42:05
ޓީމު އިވެންޓުގައި އަންހެން ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް ނާކާމިޔާބީ

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ބެޑްމިންޓަން ޓީމު އިވެންޓުގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވެ މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ. ނޭޕާލުގެ ޕޮކަހާރާގައި ކުރިއަށްދާ ބެޑްމިންޓަން އިވެންޓުގައި ރާއްޖޭން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-01 21:13:02
ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް: އިންޑިއާ ނުކުޅޭތީ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓަށް ބޮޑު ބަދަލެއް!

ނޭޕާލުގައި ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ފިރިހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުން އިންޑިއާ ވަކިވުމާ އެކު، ކޮންމެ ދުވަހަކު މެޗެއް ކުޅެން ޖެހޭ ގޮތަށް މުބާރާތް ލީގު އުސޫލުން ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމުމުން ރާއްޖޭން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-30 11:59:30
ބްރެޒިލް ފުޓްބޯޅައިގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ އަށް ބޮޑު އަދަބެއް

ޒިއުރިކް (ނޮވެމްބަރު 30) – ބްރެޒިލް ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުގެ ކުރީގެ ރައީސް ރިކާޑޯ ޓެކްސޭރާ ރިޝްވަތުގެ މައްސަލައެއްގައި މުޅި އުމުރަށް ފުޓްބޯޅައިން ސަސްޕެންޑްކުރަން ފީފާ އިން ނިންމައިފި އެވެ. ސަސްޕެންޑްކުރުމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-30 11:23:08
ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް: ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމަށް މުބާރާތް ނިމިއްޖެ

ނޭޕާލުގައި އިއްޔެ ފެށި 13 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ފިރިހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ އިވެންޓުގައި މިރޭ ސްރީ ލަންކާ އަތުން ބަލިވެ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމަށް މުބާރާތް ނިމިއްޖެ އެވެ. ރާއްޖެ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ އިވެންޓުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-29 22:43:28
ލިވައިސް ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތައް ސޮނީ ސްޕޯޓްސްއަށް!

ޖީންސްގެ އުފެއްދުންތަކަށް މަޝްހޫރު ލިވައިސް ބްރޭންޑް، ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. އަމީނީ މަގުގައި ހުންނަ، ސޮނީ ސްޕޯޓްސްގެ ފިހާރައިން ލިވައިސް ބްރޭންޑްގެ ޖީންސްގެ އިތުރުން ޓީޝާޓާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-28 17:58:34
ގޭމްސްގެ ބެޑްމިންޓަން އިވެންޓުގެ އިސް ރެފްރީކަން ޒޯލާ އަށް

އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ނޭޕާލުގައި ފަށާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ބެޑްމިންޓަން އިވެންޓުގެ އެންމެ އިސް ރެފްރީއަކަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ރެފްރީ އަލީ އަބްދުލް ކަރީމް (ޒޯލާ) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ނޭޕާލުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-28 11:10:24
ބެޑްމިންޓަން އަތޮޅު ލީގު ޓީމް އިވެންޓް ޗެމްޕިއަންކަން ހޮޅުދޫ އަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ 12 ވަނަ ބެޑްމިންޓަން އަތޮޅު ލީގުގެ ޓީމް އިވެންޓުގެ ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނ. ހޮޅުދޫ ބެޑްމިންޓަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީން ހޯދައިފި އެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅިވަރު އެކުވެނި ބެޑްމިންޓަން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-27 12:40:30
ދުވަަސްވީ މީހުން ރާޒުވާ ކުޅުމުން ހަނދާން ގަދަވޭ

ރާޒުވާ އާއި ބިންގޯ ފަދަ ބޯޑް ގޭމްތައް ކުޅުމުން، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ހަނދާން ގަދަކޮށްދޭ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ. ދަ ޖާނަލް އޮފް ގެރޯންޓޮނޮލީ ސީރީޒް ބީ: ސައިކޮލޮޖިކަލް ސައިންސެސްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-27 07:12:07
ރާއްޖޭގެ ވޮލީގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދަން ދުނިޔޭގެ ފެޑެރާޝަނާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ވީއޭއެމް) އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދަން ދުނިޔޭގެ ވޮލީބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނާ (އެފްއައިވީބީ) އެކު ރާއްޖޭގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-26 21:41:38
ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އިން ފިރިހެން ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް ފުރުސަތެއް ނެތް!

ނޭޕާލުގައި މި ހަފުތާގައި ފަށާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އަށް ފިރިހެން ޓީމެއް ނުފޮނުވަން ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން (ބީއޭއެމް) އިން ނިންމައިފި އެވެ. އެކަމަކު އަންހެން ޓީމު ބައިވެރިކުރާނެ އެވެ. އެ ޓީމުން ވަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-25 11:00:28
ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ޗައިނާގެ އީ-ސިނގިރޭޓްގެ ބްރޭންޑެއް އިޝްތިހާރު ކުރަނީ

ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ދުންފަތުގެ ބްރޭންޑެއް އިޝްތިހާރުކޮށްފައި ހުންނަ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ގޭޓެއްގެ ކުރިމަތީގައި، ކުޅިބަލަން ތިބޭ މީހުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް ދަމާފައިވާ ބެނާއެއްގައި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-23 14:18:00
ރާއްޖެ އަށް ބްލައިންޑް ފުޓްބޯޅަ ތައާރަފްކޮށްފި

އެފްއޭއެމް އާއި މޯލްޑިވްސް ޕެރަލިމްޕިކް ކޮމިޓީ އަދި ސްޕެޝިއަލް އޮލިމްޕިކްސް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ބްލައިންޑް ފުޓްބޯޅަ ރާއްޖެ އަށް ތައާރަކޮށްފި އެވެ. ބްލައިންޑް ފުޓްބޯޅަ ތައާރަފްކުރުމަށް އިއްޔެ އެފްއޭއެމް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-23 13:32:50
ކިޔަވާ ކުދިންގެ ސާމާނު ގަންނަންވީ ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން

މި އަހަރަށް ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ނިމި، ދެން އޮތީ އަންނަ އަހަރަށް ތައްޔާރު ވުމެވެ. ދިރާސީ އާ އަހަރަށް ސްކޫލަށް ދިއުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ސާމާނު ގަތުމެވެ. ހުރިހާ އެންމެން ވެސް މިހާރު ބޭނުންވަނީ އެންމެ ފަހުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-22 19:33:09
ސަރުކާރެއް އުފެއްދުމުގައި އިޒްރޭލް ފެއިލްވެ، އަނެއްކާވެސް އާ އިންތިޚާބަކާ ދިމާލަށް

ތެލް އަވީވް (ނޮވެމްބަރު 21) - އިޒްރޭލުގައި ސަރުކާރެއް އުފައްދަން ލިބުނު މުއްދަތުގައި ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ސިޔާސީ ވާދަވެރިޔާ ބެނީ ގާންޒަށް އެކަން ނުކުރެވި ފެއިލްވުމާ ގުޅިގެން އަހަރެއްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-21 14:48:28
ބެޑްމިންޓަން: ސިންގަލްސް ތަށި ޒަޔާނާއި ނަބާހާ އަށް

ލިޓަސް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ތަށި ޒަޔާން ޒަކީ އަދި އަންހެން ބައިގެ ތަށި ގައުމީ ޗެމްޕިއަން ފާތިމަތު ނަބާހާ ހޯދައިފި އެވެ. ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-21 09:14:15