×
މައި ސަފުހާ
ކީޕަރު އިމްރާންގެ ވަދާއީ މެޗަށް ދުނިޔޭގެ ދެ ފުޓުބޯޅަ ލެޖެންޑުން

ގައުމީ ޓީމާއެކު ކާމިޔާބު އަހަރުތަކެއް ހޭދަކުރި ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ގައުމީ ޓީމަށް ކުުޅުން ހުއްޓާލުމުގެ ގޮތުން ކުޅޭ ވަދާއީ މެޗުގައި ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ ދެ ލެޖެންޑުން ކަމަށްވާ ސްޕެއިނުގެ މިޝޭލް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-17 15:09:17
އިމްރާންގެ ވަދާއީ މެޗު ރާވައި ޝުމައިކަލް އާއި ސަލްގާޑޯ ގެންނަނީ

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅޭ ވަދާއީ މެޗު މި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅެން އެފްއޭއެމުން ރާވައި އެ މެޗުގައި ކުޅެން ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 12:50:04
ހަޒާޑް ކުރިއަށް ކުޅެން މަޖުބޫރުނުކުރަން: ސާރީ

ބްރައިޓަން، އިންގްލެންޑް (ޑިސެމްބަރު 17) - ޗެލްސީގެ ތަރި އެޑެން ހަޒާޑް ޓީމުގެ ފޯވާޑެއްގެ ގޮތުގައި އެންމެ ކުރިއަށް ކުޅެނީ އޭނާ އަށް އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ބުނެފި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 12:28:11
ޔުނައިޓެޑުން ޕޮގްބާ ދޫކޮށްލަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ޓިއުރިން (ޑިސެމްބަރު 17) - އަންނަ މަހު ހުޅުވޭ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އެ ޓީމުގެ ފްރާންސް މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ދޫކޮށްލަން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 12:22:58
ފެތުމުގެ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ފަސް ރެކޯޑެއް އާކޮށްފި

ޗައިނާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޝޯޓް ކޯސް ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިން ގައުމީ ފަސް ރެކޯޑެއް އާކޮށްފި އެވެ. "މިހާރު" އެވޯޑްސްގައި ހޮވި މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ އުއްމީދީ އިންޑިވިޖުއަލް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 11:39:50
އަނެއްކާ ވެސް ކިންގްސް އާއި ޓީރެކްސްގެ ފައިނަލެއް

ތިން ވަނަ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ސްޓިންގާސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބް ބަލިކޮށް މާދަމާރޭ އޮންނަ ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ކިންގްސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބުން ހޯދައިފި އެވެ. ފައިނަލުގައި ކިންގްސް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 09:54:30
މާލޭ ސްޕޯޓްސްއިން ކުނަހަންދޫ ޓީމުގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި ދެވަނަ ގައުމީ އަންހެނުންގެ ޓީ ޓުވެންޓީ ޝީލްޑް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ކުނަހަންދޫ މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-17 00:03:54
ދިއްދޫ އެއްލައްކަ ކަޕުގެ ތަށި ބްލެކްޒީނޯ އިން މިލްކުކޮށްފި

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ޓީނޭޖް ބޯއިސް 7-6 އިން ބަލިކޮށް ބްލެކްޒީނޯ އިން ހއ. ދިއްދޫ އެއްލައްކަ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި މިލްކުކޮށްފި އެވެ. އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްލަތީފް އަހުމަދު (ލަތީ) ބާއްވަވާ މި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-16 12:54:06
ގަތަރުން ވޯލްޑް ކަޕުގެ މައި ސްޓޭޑިއަމް ދައްކާލައިފި

ދޯހާ (ޑިސެމްބަރު 16) – ގަތަރުގައި 2022 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ފައިނަލް މެޗު ކުޅޭ ސްޓޭޑިއަމުގެ ޑިޒައިން އާއްމުކޮށްފި އެވެ. ޖުމްލަ 80،000 މީހުންނަށް ވަދެވޭ ލުސައިލް ސްޓޭޑިއަމަކީ ގަތަރުން ވޯލްޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-16 10:45:00
މާއްޓޭ އެނބުރި ވިކްޓްރީ އަށް!

ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ތާރީހު ދުށް އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ކޯޗު މައުރޫފް އަހުމަދު (މާއްޓޭ) އެ ކްލަބުގެ ނައިބް ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ކްލަބުގެ މާކެޓިން އައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-15 17:05:36
ވޮލީބޯލް ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ޗެމްޕިއަންކަން ސެންސް އާއި ވޮލީބޯލް އެކަޑަމީއަށް

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)އިން އިންތިޒާމުކުރާ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2018ގެ ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސެންސް ހޯދިއިރު، އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވޮލީބޯލް އެކަޑަމީ ހޯދައިފި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-15 15:19:47
ފީފާގެ ކައުންސިލަށް ރާއްޖެއިން ވާދަ ކުރާ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި މާޔަން ނަން ހުށައަޅައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ފީފާގެ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ރާއްޖެއިން ވާދަ ކުރާ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން އެފްއޭއެމްގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި މާޔަން މުހައްމަދުގެ ނަން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-15 11:00:04
ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ޓީރެކްސް އަށް

ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭ ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ކިންގްސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބް ބަލިކޮށް ޓީރެކްސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބުން 37 ވަނަ ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަަމަ ޖާގަ ރޭ ހޯދައިފި އެވެ. މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-15 10:57:29
މުހިއްމީ ތަށީގެ ވާހަކަ ދެއްކުން: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 15) - ޓީމުތަކުން ދައްކާ ކުޅުމާއި ކުރާ ހަރަދާ މި ހުރިހާ ކަމަކާމެދު ހިޔާލުފާޅުކުރާއިރު އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ އެ ޓީމެއް ހޯދާ ކާމިޔާބީ ނޫނީ ތަށީގެ ވާހަަކަ ދެއްކުން ކަމަށް މެންޗެސްޓާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-15 10:47:57
އައު ވުޒާރާއާއިއެކު ތަކަންދޫގައި ހުންނަ އަލިތަކުރުފާނުގެ ޒިޔާރަތް ހިމާޔަތްކުރެވޭނެތަ؟

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަކަންދޫއިން: އަހުމަދު ހަމީދު އާދަމް އަލިތަކުރުފާނު ޒިޔާރަތުގެ ތާރީޚް މިރަށުގައި ހުންނަނީ ފޯޗްގީޒުން ޝަހީދުކުރި އުތީމް އަލިތަކުރުފާނުގެ ހަށިކޮޅު ފަސްދާނުލެވިފައިވަނީ މި ޒިޔާރަތުގައެވެ.

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-14 09:49:34
މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް ވާދަ ކުރާ ކުޅުންތެރިންގެ ނަންތަށް އިއުލާން ކޮށްފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އާއި މޯލްޑިވްސްފުޓްބޯލް ޑޮޓް ކޮމް ގުޅިގެން ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް ވާދަ ކުރާ ހަ ކުޅުންތެރިންގެ ނަން މިއަދު އިއުލާން

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-13 21:30:04
އެންމެ މޮޅު ކޯޗުގެ މަގާމަށް ވާދަ ކުރާ ގަދަ ހަތަރު ކޯޗުންގެ ނަން އިއުލާން ކޮށްފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އާއި މޯލްޑިވްސްފުޓްބޯލް ޑޮޓް ކޮމް ގުޅިގެން ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗުގެ މަގާމަށް ވާދަ ކުރާ ގަދަ ހަތަރު ކޯޗުންގެ ނަން މިއަދު

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-13 21:00:07
އެންމެ މޮޅު ގޯލުކީޕަރަށް ވާދަ ކުރާ ކުޅުންތެރިންގެ ނަންތަށް އިއުލާން ކޮށްފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އާއި މޯލްޑިވްސްފުޓްބޯލް ޑޮޓް ކޮމް ގުޅިގެން ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު ގޯލުކީޕަރަށް ވާދަ ކުރާ ގަދަ ތިން ކުޅުންތެރިންގެ ނަން މިއަދު

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-13 20:45:04
އެންމެ މޮޅު ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ވާދަ ކުރާ ކުޅުންތެރިން އިއުލާންކޮށްފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އާއި މޯލްޑިވްސްފުޓްބޯލް ޑޮޓް ކޮމް ގުޅިގެން ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސްގައި މި އަހަރު ހޮވާ އެންމެ މޮޅު ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާއަށް ވާދަ ކުރާ ތިން ކުޅުންތެރިންގެ

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-13 20:03:01
އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗުން އިއުލާނުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސްގެ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރާ 6 ކުޅުންތެރިންނާއި އެންމެ މޮޅު ކޯޗުންނަށް ވާދަކުރާ ހަތަރު ކޯޗުންގެ ނަންތައް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅައަށް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-13 18:58:35
ފީފާ ކައުންސިލަށް މާޔަންގެ ނަން ހުށަހަޅައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ފީފާގެ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި މާޔަން މުހައްމަދުގެ ނަން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ހުށަހަޅައިފި އެވެ. އެފްއޭއެމުން ބުނީ ޖުމްލަ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-13 18:54:05
ގައުމު ބިނާކުުރުމުގައި އެންމެ އިސް ރޯލެއް އަދާކުރަނީ ޒުވާނުން: މަލީހު

ގައުމެއް ބިނާވެގެން ދިއުމުގައި އެންމެ އިސް ރޯލެއް އަދާ ކުރާ ބަޔަކީ ޒުވާނުން ކަމަށް މިނިސްޓާ އޮފް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިނިސްޓަރު މަލީހު މިހެން ވިދާޅުވީ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-13 15:26:55
މެޑްރިޑުގެ ނަޒަރު އަނެއްކާ ވެސް އިކާޑީ އަށް

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 13) – އިންޓަ މިލާނުގެ ކެޕްޓަން އަދި އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް މައުރޯ އިކާޑީ ހޯދުމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން އަލުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. އިންޓަގެ ކުރިމަގާ ގުޅިފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-13 11:00:04
ކިންގްސް ބަލިކޮށް ޓީރެކްސް ގައުމީ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ކިންގްސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބް 74-69 އިން ބަލިކޮށް ޓީރެކްސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބުން 13 ވަނަ ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. މި ދެ ޓީމު ފުރަތަމަ ބުރު ކުޅުނު މެޗުގައި ޓީރެކްސް އަތުން ކިންގްސް ވަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-13 09:48:39
ބަންދެއް ނުކުރޭ، މީޑިއާތަކުން ފެތުރީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް: ޑެވޮލީނާ

މުމްބާއީގެ ޖަވާހިރު ވިޔަފާރިވެރިއެއް ކަމަށްވާ ރާޖޭޝްވަރު އުދާނީގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ސްޓާ ޕްލަސްގެ ކުރީގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ" ގައި ގޯޕީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-13 07:37:18
ބާސެލޯނާ އަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ރެކޯޑެއް

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 12) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްއާ 1-1 އިން ބާސެލޯނާ އެއްވަރުވުމާ އެކު އެ ޓީމަށް މުބާރާތުގެ ހާއްސަ ރެކޯޑަކާ އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ. ބާސެލޯނާ އިން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-12 13:19:57
ޕޮގްބާ ނަމޫނާ ދައްކަން މޮރީނިއޯ ގޮވާލައިފި

ވެލެންސިއާ، ސްޕެއިން (ޑިސެމްބަރު 12) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ރަށުންބޭރުގައި ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ނަމޫނާ އަކަށްވާން އެ ޓީމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-12 11:36:21
ނަބީހާ އާއި ނިބާލް ދެ ވަނަ ބުރަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔޮނެކްސް ބަންގްލަދޭޝް އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ އައިމިނަތު ނަބީހާ އާއި ނިބާލް އަހުމަދު ދެ ވަނަ ބުރުން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-12 10:42:35
ކުޅުންތެރިންނަށް ދެވޭ މުސާރަ އެފްއޭއެމުން ކަނޑައަޅައިފި

ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ކަނޑައަޅައި ކްލަބުތަކަށް ފޮނުވައިފި އެވެ. އެފްއޭއެމުން މީގެ ކުރިން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-11 19:06:22
އެފްއޭއެމުން މުސާރަ ކަނޑައަޅައި ކްލަބްތަކަށް ފޮނުވައިފި

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު ކަނޑައަޅައި އެފްއޭއެމް އިން ކްލަބްތަކަށް ފޮނުވައިފަ އެވެ. އެފްއޭއެމުން އެންމެ ފުރަތަމަ އިއުލާންކުރިއިރު އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ކުޅުންތެރިންނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 12:50:09