×
މައި ސަފުހާ
ބިދޭސީ ކޯޗާ އެކު އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ޓްރެއިިނިން ކުރިއަށް

ސާބިއާގެ ކޯޗު ކިޔަޗް ރަޑޯވަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމު ބޮޑު ސްކޮޑަކާ އެކު ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަގެންދެ އެވެ. ސާބިއާގެ ވޮލީބޯޅައިގެ އެކި ޑިވިޝަނުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-21 13:09:42
ބޯޅަހޮވާ ކުއްޖާ ލައްވައި ދޮންކެޔޮވަކެއް ނޮޅުވަން ފަރަންސޭސި ޓެނިސް ކުޅުންތެރިއަކު އުޅެފި

އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތުގައި ފަރަންސޭސި ޓެނިސް ކުޅުންތެރިއެއް ކަމުގައިވާ އިލިއޮތް ބޮންޝީތްރީ އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމެއް ކޮށްފިއެވެ. އޭނާ ކުޅުނު މެޗެއްގެ ހުސް ވަގުތުކޮޅުގެ ތެރޭގައި ކާން އުޅުނު ދޮންކެޔޮ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-21 09:11:19
ބާސެލޯނާ އަލުން ތާވަލުގެ ކުރިއަށް

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 20) – އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ގްރަނަޑާ 1-0 އިން ބަލިކޮށް އާ ކޯޗު ކުއިކީ ސެޓިއެންގެ ކޯޗުކަމުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައި ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-20 08:47:26
އެފްއާރްސީ ޒޯން ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް: "ހއ" އަދި "ހދ" ޒޯން ޗެމްޕިއަންކަން ނޮޅިވަރަންފަރަށް

ފެނަކަ ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބުން އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި އެފްއާރްސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް 2019/2020، ހއ އަދި ހދ ޒޯންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުން ހޯދައިފިއެވެ.ނޮޅިވަރަންފަރުން މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-01-19 14:04:25
ޑީސީޖޭ އިން ދިއްގަރުގައި ފުޓްބޯޅަ އެކެޑަމީ އެއް ހުޅުވައިފި

މ. ދިއްގަރަށް ނިސްބަތްވާ ޑީސީޖޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އެ ރަށުގައި ޒުވާން ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމަށް ފުޓްބޯޅަ އެކެޑެމީއެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ދިއްގަރުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގަައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-19 11:08:58
ވޮލީބޯޅައިގެ ފިރިހެން ދެ މުބާރާތުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިން ހޮވައިފި

"މިހާރު އެވޯޑްސް" ގައި ހިމެނޭ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އާއި ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ގައުމީ ވޮލީބޯޅާ ލީގާއި ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުން ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-17 09:53:13
ވެކްސިން ނުޖަހާ ތިބި ކުދިންގެ ދަފްތަރެއް މިހަފްތާ ނިމެންވާއިރަށް އެކުލަވާލެވޭނެ: މިނިސްޓަރ އަމީން

ހިމަބިހިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހަންޖެހޭ ވެކްސިން ނުޖަހާތިބި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ ދަފްތަރު މި ހަފްތާ ނިންމެންވާއިރަށް އެކުލަވާލެވޭނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނޫސްވެރިންނަށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-15 21:15:42
ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ތަށި ސިފައިން އުފުލާލައިފި

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕޮލިސް ކްލަބް އަތުން ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށް ފަހު 3-2 ސެޓުން މޮޅުވެ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ. ވޮލީގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ދެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-13 08:16:53
ފައިނަލުގެ ދެވަނަ ޖާގަ ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް ހޯދައިފި

އައްޑޫ ފުޓުބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގެ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ ޖާގަ ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް އިން ހޯދައިފިއެވެ. އެޓީމުން ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާހަ ހޯދީ ސެމީގެ ދެވަނަ މެޗުގައި މިއަދު ގޯދިއްޔާއާ ބައްދަލުކޮށް 5-0 އިން މޮޅުވެގެންނެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-10 20:52:58
ދަގަނޑޭ އަލުން ޓީސީ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ

މި ސީޒަނުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަޅައިގެން ކުޅެމުން އައި ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އަލުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-10 16:48:40
ގޭގެ މަސަައްކަތްތަކަށް ބޯޅަ ރޮބޮޓެއް

ސެމްސަންގުގެ ވާހަކަ އެންމެ ގިނައިން ދައްކާނީ އެ ކުންފުނީގެ ސްމާޓްފޯންތަކާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. އެކަމަކު ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދުނިޔޭގައި ދެކުނު ކޮރެއާ ކުންފުނި އަންނަނީ އާ ކަންކަން ތަޖުރިބާކުރަމުންނެވެ. މިއީ "ބެލީ"

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-10 09:45:09
ތައުލީމާއި ކުޅިވަރު އެކުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް

ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމައުއެއް ބިނާ ކުރުމަށްޓަކައި ތައުލީމާއި ކުޅިވަރު އެކުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަ ކުރުމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-08 23:08:19
ފުސްބިއްލޫރި (15)

(5 ޖެނުއަރީ 2019ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) އިރުކޮޅަކު މަންމައަށް ބަލަން އިނދެފައި ޒަނީން ބުންޏެވެ. "މަންމާ، އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ މަރިޔަމާ ނީނދެވެންޏާ އަހަރެން ދުވަހަކުވެސް މީހކާ ނީންނާނަން." "ތިވާހަކަ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-07 13:12:19
ފަސްޓް ޝާކްސް އެމްއޭއޭ ކޮމްބެޓް ސްޕޯޓްސް ޓޯނަމެންޓް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ފަށަނީ

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮމްބެޓް ސްޕޯޓްސް ޓޯނަމެންޓް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.ޝާކްސް މާޝަލް އާރޓްސް އެކެޑެމީއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި މުބާރާތް ކުރިއަށް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-01-07 13:02:11
ޑި ރޮސީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

ރޯމް (ޖެނުއަރީ 7) – އާޖެންޓީނާގެ ގަދަބާރު ބޮކާ ޖޫނިއާސްއާ މީގެ ހަޔެއްކަ މަސް ކުރިން ގުޅުނު އިޓަލީގެ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު ޑެނިއަލް ޑި ރޮސީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ. އެ ޓީމަށް އެންމެ ހަތް މެޗު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-07 12:05:15
ގައުމީ ވޮލީ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސިފައިން ހޯދަައިފި

ލީގުގެ ފަހު މެޗުގައި ރޭ ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށް ފަހު ޕޮލިސް ކްލަބް އަތުން 3-2 ސެޓުން ބަލިވި ނަމަވެސް ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ. ރޭގެ މެޗުން ސިފައިންނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-07 09:02:11
އެއްވަނައިގައި އޮވެ ފޭދޫ ސްޕޯޓްސްއިން ގުރޫޕް ސްޓޭޖު ނިންމާލައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިހާރު ބާއްވަމުންދާ "އައްޑޫ ފުޓުބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ގުރޫޕު ސްޓޭޖުގެ ފަހުމެޗު ވެސް ކާމިޔާބުކޮށް ފޭދޫ ސްޕޯޓްސްއިން ބީ ގްރޫޕުގެ އެއްވަނަ ހޯދައިފިއެވެ. އެޓީމަށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-06 20:54:56
މޮރީނިއޯ އަށް މި ފަހަރު ގޯސްވީ ބޯޅަ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 6) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް ކުޅެނީ ރަނގަޅު ބޯޅައަަކުން ނޫން ކަމަށް ބުނެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ޝަކުވާކޮށްފި އެވެ. އެފްއޭ ކަޕްގައި ރޭ ޓޮޓެންހަމް ކުޅުނު މެޗުން ވަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-06 11:31:58
ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ފޮރެންސިކް ލިންގުއިސްޓިކްސްގެ އުކުޅު ބޭނުންކުރަންޖެހޭ

ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ކުޑަ ގައުމެއް ކަމުގައިވީ ނަަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައިވެސް ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށްތައް ވަނީ އާއްމުވެފައެވެ. ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކާއި ކޮރަޕްޝަނާއި މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ބޮޑެތި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-05 13:52:42
ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފި

އައްޑޫ ފުޓުބޯލްޗެމްޕިއަން ޝިޕްގައި ފޭދޫ ސޮޕޯޓްސް މިހާތަނަށް ކުޅުނުތިން މެޗުން މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. އެ ޓީމުގެ ތިންވަނަ މެޗުގައި މިއަދު ބައްދަލުކުރީ އެފްސީ ޒެފިއާ ޓީމާއެވެ. އެމެޗު

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-03 03:34:05
2019: ކުޅިވަރުން ދިވެހިންނަށް ފަހުރާއި އުފާވެރިކަން

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ތާރީހުގައި ކާމިޔާބީގެ އެކި ސޮފުހާތަކެއް ލިޔެވިގެން ގޮސްފި އެވެ. ތަފާތު ކުޅިވަރުތަކުން ބައިނަލްއަގުވާމީ މައިދާނުގައި ދިވެހި ދިދައިގެ ދަށުގައި ކުޅެ، ބުރަ މަސައްކަތުން ގައުމު ފަހުރުވެރިކޮށްދީފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-01-01 07:36:41
ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗު ވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

އައްޑޫ ފުޓުބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގައި މިއަދު ބައްދަލުކުރީ އެފްސީ ޒެފިއާއި ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް އެވެ. މިމެޗު 4-1 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކުރީ ފޭދޫ ސްޕޯޓްސްއެވެ. މިއީ މިމުބާރާތުގައި މި ދެޓީމްގެ ވެސް ދެވަނަ މެޗެވެ. ކުޅުނު

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-12-31 20:16:25
އޭއެފްސީ 2019: ގޯދިއްޔާ ކޮޅަށް ބޭރުމަތީން 5 ލަނޑު ޖަހައިފި

އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މިއަދު ހަވީރު އެފްސީ ބޭރުމަތި އަދި ގޯދިއްޔާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ބޭރުމަތީން ގޯދިއްޔާ ކޮޅަށް ފަސްލަނޑު ޖަހައިފިއެވެ. މިއީ މިމުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް މިހާ ތަފާތު ބޮޑުކޮށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-12-30 20:20:51
އޭއެފްސީ 2019: ކުލަބު ރިވެރިން އިން ޒެފިއާ ބަލިކޮށްފި

އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މިއަދު ހަވީރު އެފްސީ ޒެފިއާއި ކުލަބު ރިވަރިން ބައްދަލުކުރި މެޗު 5-1 ލަނޑުން ރިވެރިން މޮޅުވެއްޖެއެވެ. އައްޑޫ ފުޓުބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މިމެޗު ގެ ފުރަތަމަ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-12-29 20:38:52
ފައިސާ ނުލިބިގެން އެފްއޭއެމް ގޮވައިގެން ކުންފުންޏަކުން ކޯޓަށް

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ދަތުރުތަކަކަށް އޭސް ޓްރެވަލް މެދުވެރިކޮށް އެފްއޭއެމުން ގަތް އެއާ ޓިކެޓްތަކަށް ލިބެން ޖެހޭ އަށް ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ނުދީގެން އެ ކުންފުނިން އެފްއޭއެމް ގޮވައިގެން ކޯޓަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-29 11:25:21
އޭއެފްސީ 2019: ގޯދިއްޔާ ބަލިކޮށް މުލިމަތި ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި

އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް (އޭއެފްސީ 2019) ގެ ތިން ވަނަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ބައްދަލުކުރީ މުލިމަތި ޔުނައިޓެޑާއި ގޯދިއްޔާއެވެ. މިމެޗު 3-4 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކުރީ މުލިމަތިއެވެ. މިއީ މުލިމަތި މިމުބާރާތުގައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-12-28 19:52:58
ޕޮލިހާއި ސިފައިން މޮޅަކުން ގައުމީ ވޮލީ ލީގު ފަށައިފި

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގައި ޕޮލިސް ކްލަބާއި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު އެތެރެ ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ހަވީރު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-28 11:19:56
އޭއެފްސީ 2019: ރިވެރިން ބަލިކޮށް ފޭދޫސްޕޯޓްސް ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދައިފި

އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް (އޭއެފްސީ 2019) މިއަދު ބައްދަލުކުރީ ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް އާއި ރިވެރިންއެވެ. ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށް ފަހު 4-3 ލަނޑުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް އެވެ. މިމެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-12-27 20:20:08
ފުޓްބޯޅަ އަށް ފާޑުކިޔައިގެން ލިބުނު އެއްވެސް ހައްލެއް ނެތް: މޯހަން

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ހާލަތު މިހާރު އޮތީ މާޔޫސްވާންޖެހޭ ހިސާބެއްގައި ކަމަށާއި ފާޑުކިޔައިގެން އެއްވެސް ހައްލެއް ނުލިބުނުކަމަށާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން ކުރިއަށްދިއުން ނޫން ގޮތެއް ފެންނަން ނެތް ކަމަށް ކްލަބް އީގަލްސްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-27 14:10:41
ފުޓްބޯޅަ ސިޔާސީ ކުރުން ރަނގަޅެއްނޫން: އިންފަންޓީނޯ

ދޯހާ (ޑިސެމްބަރު 27) - ފީފާ އިން އިންތިޒާމުކުރާ މުބާރާތްތަށް އެކި ގައުމުތަކުގައި ބޭއްވުމުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުގެ ތެރެއަށް ސިޔާސީ ކަންތައްތަކެއް ވެއްދުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-27 14:04:40