×
މައި ސަފުހާ
"ކަވާ" ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު

ވިހި އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު ހަމަޖައްސައި އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-18 14:14:36
ރެފްރީއަށް ހަމަލާދީ ދަނޑަށް ގެއްލުން ދިން މައްސަލަ ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ރެފްރީއަށް ހަމަލާދީ ދަނޑަށް ގެއްލުން ދިން މައްސަލަ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ. އެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮގެން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-18 13:12:35
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މޫސަ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ކަމުން މޫސާ ނާޝިދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްގެ ދައުރު ހަމަވެފައިވަނިކޮށް މޫސަ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ ދެއްވި އިރު، ދައުރު ހަމަވުމުގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-18 12:48:10
ފުވައްމުލަކު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ނުރައްކާތެރި މަންޒަރެއް، ރެފްރީއަށް ހަމަލާދީފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ މެޗެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ސަޕޯޓަރަކު ދަނޑަށް އަރައި ރެފްރީ އަށް ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއްދީފިއެވެ. ފޭސްބުކުގައި ދައުރުވަމުން އަންނަ އެ ހަމަލާގެ ވީޑިއޯގައި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-17 13:44:09
ސައުތުގޭޓު ގޮއްސި، ހިތްހަމަ ޖެހިއްޖެ؟

ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ޔޫރޯ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ބަލިވެ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ސައުތުގޭޓު އިނގިރޭސި ޓީމުގެ ކޯޗު ކަމުގެ މަގާމު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ޔޫރޯގެ ފައިނަލުގައި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-17 13:23:23
ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރާ ދެކޮޅު މުޒާހަރާގެ ފަސް ބައިވެރިން މަރުވެއްޖެ

ބަންގްލްދޭޝްގައި ސަރުކާރު ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ޢައްޔަން ކުރުމުގައި އަމަލު ކުރަމުންދާ ކޯޓާ ނިޒާމާއި ސިޔާސަތުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ފަސް މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. ވަޒީފާ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-17 13:18:07
ޔޫރޯގެ 'ބެސްޓް 11' ގައި ސުޕެއިންގެ ހަ ކުޅުންތެރިން!

ޔޫރޯ އިން ނެރުނު މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު 11 ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުން ސްޕެއިންގެ ހަ ކުޅުންތެރިން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ސްޕެއިން އިން ޖާގަ ހޯދި ހަ ކުޅުންތެރިންނަކީ ލަމީން ޔަމާލް އާއި ޑެނީ އޮލްމޯ އާއި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-17 13:10:52
ކުޅިވަރު މަޝްރޫޢުތައް ނުނިމި ހުރީ ބަޖެޓަށްވުރެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ގިނަވުމުން: ވަޒީރު ރާފިޢު

ކުޅިވަރުގެ ދައިރާގެ މިހާރު ފެށިފައިހުރި މަޝްރޫޢުތައް ލަސްވަނީ ބަޖެޓައް ވުރެ މަޝްރޫޢުތައް ގިނަވުމުން ކަމަށް ކުޅިވަރާއި ހަށިހެޔޮކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު ޢަބްދުﷲ ރާފިޢު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަޒީރު މިހެން ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-17 12:29:13
ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ވޮލީ ޓީމުތައް 2027 ގެ އައިއޯއައިޖީ ފައިނަލަށް ގެންދިއުމުގެ އަމާޒު

ބުރާސްފަތި ދުވަހު މާލޭގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފަވާ ސެންޓްރަލް އޭޝިއަން ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ 20 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމު ތައްޔާރުކުރަމުން ދަނީ 2027 ވަނަ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-16 11:44:49
ފުޓުބޯޅަ އާއި ޕީއެސްއެމްގެ ތާރީޚީ ގުޅުން

މި އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި އަޝުހާ އީދުގައި ދިވެހިންނާ ބައްދަލުކުރީ ދެ އީދެއްގެ އުފާވެރިކަން ގެނެސްދެމުންނެވެ. އީދުގެ އުފަލާއި ކުޅިވަރުތައް ވަގުތުން ދުރަށް ދައްކަމުން، ރޭގަނޑުގެ އެންމެ ހިތްފަސޭހަ ވަގުތުތަކުގައި

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-14 16:27:11
ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި މިރޭ ފެންނާނީ އެންމެ ހަގު ރެފްރީ

ޖަރުމަނުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގެ ރެފްރީއަކަށް ފްރާންސްގެ ފްރާންކްއިސް ލެޓެކްސިއާ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ފީފާގެ ރެފްރީއެއްގެ ގޮތުގައި 2017 އިން ފެށިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-14 14:05:30
އިނގިރޭސި - ސްޕޭން ފައިނަލް މެޗު ކުޅޭ ބޯޅަ އަކީ ކޮބާ؟

1960 އާއި 1964ގައި ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކުޅެން ހާއްސަ ބޯޅައެއް ބޭނުންކުރިކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ނެތެވެ. މުބާރާތަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ހާއްސަ ބޯޅައެއް ތައްޔާރުކޮށް ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވަނީ 1968 ވަނަ އަހަރު

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-14 12:55:46
ރަމީޒު އަވަހާރަވީ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެނިކޮށް ހާލު ދެރަވެގެން

ހއ. މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް، އަހުމަދު ރަމީޒު ކުއްލި ގޮތަކަށް އަވަހާރަވީ އެރަށުގައި އެކުވެރި ކަމުގެ ފުޓްބޯޅަށް މެޗެއް ކުޅެމުން ދަނިކޮށް ހާލު ދެރަވެގެންކަން އެނގިއްޖެއެވެ. "ވަގުތު" އާއި ވާހަކަ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-13 22:08:16
މައިލޯ ވީއޭއެމް ކަޕް: ސީދާ ތިން ސެޓުން ދަރަނބޫދޫ ބަލިކޮށް، ޕޮލިސް ކުލަބް ފައިނަލަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ މައިލޯ ވީއޭއެމް ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ދެވަނަ މެޗުގައި އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ދަރަނބޫދޫ ޑިވެލޮޕްމެންޓް އާއި ޕޮލިސް ކުލަބް ވާދަކުރި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ޕޮލިސް ކުލަބުން ފައިނަލްގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-12 23:42:19
ފަލަސްތީނަށް ތާއިދު ކުރާތީ ޓީމުން ވަކި ކުރި ކުޅުންތެރިއަކަށް ކޯޓުން ކާމިޔާބު!

ޖަރުމަނުގެ މެއިންޒް އަށް ކުޅެމުންދިޔަ އަންވަރް އަލް ގަޒީގެ ކޮންޓްރެކްޓް އެ ޓީމުން ބާތިލް ކުރުމާއި ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހުށައެޅި މައްސަލަ އަލް ގަޒީ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އަލް ގަޒީ އާއި ޖަރުމަނުގެ ކުލަބެއް ކަމަށްވާ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-12 23:34:07
މައިލޯ ވީއޭއެމް ކަޕް: ވޮލީބޯލް ޔޫތް ނިއު ޖެނެރޭޝަން ބަލިކޮށް ވެމްކޯ ފައިނަލަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ މައިލޯ ވީއޭއެމް ކަޕް 2024ގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވޮލީބޯލް ޔޫތް ނިއުޖެނެރޭޝަން އަދި ކުލަބް ވެމްކޯ ވާދަކުރި މެޗު ކުލަބް ވެމްކޯ ކާމިޔާބުކޮށް ފައިނަލުން ޖާގަ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-12 23:10:30
މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް ޗެލެންޖު، ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް ކެންސަލްކޮށްފި

އަންނަ މަހު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް "މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް ޗެލެންޖު 2024" ކެންސަލްކޮށްފިއެވެ. ބެޑްމިންޓަން އޭޝިއާ އިން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ގޮތުން އަންނަ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-12 20:58:59
އިންތިޚާބުތަކަށް ދައުލަތުން އެތައް ޚަރަދެއްކުރޭ، ވޯޓުލާން ނުކުތުން ވަރަށް މުހިންމު: ފުއާދު

ކޮންމެ އިންތިޚާބަކަށް ދައުލަތުން އެތައް ޚަރަދެއްކުރާއިރު ވޯޓުލާން ކޮންމެ މީހަކުވެސް ނުކުތުމަކީ ކުރުން ވަރަށް މުހިންމުކަމެއްކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީޤު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފުއާދު

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-12 17:15:12
ބަންގްލަދޭޝްއިން ރާއްޖެއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޅިވަރު ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި

ބަންގްލަދޭޝްއިން ރާއްޖެއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޅިވަރު ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ކުޅިވަރާއި ހަށިހެޔޮކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ތަކެތި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ބަންގްލަދޭޝްއިން ރާއްޖެއަށް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-12 13:53:57
މައިލޯ ވީއޭއެމް ކަޕް: ފަހު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ޕޮލިސް ކުލަބް ސެމީ އަށް

މައިލޯ ވީއޭއެމް ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގައި ޕޮލިސް ކުލަބް އަދި އަސްދިގާ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް އަދި ޕޮލިސް ކުލަބް ވާދަކުރި މެޗު ޕޮލިސް ކުލަބުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-11 16:07:36
މައިލޯ ވީއޭއެމް ކަޕް: ގުޑީސް ބަލިކޮށް ވޮލީބޯލް ޔޫތު ނިއުޖެނެރޭޝަން ސެމީ ފައިނަލަށް

މައިލޯ ވީއޭއެމް ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގައި ގުޑީސް ސްޕޯޓްސް ކުލަބް އަދި ވޮލީބޯލް ޔޫތު ނިއު ޖެނެރޭޝަން ވާދަކުރި މެޗު ވޮލީބޯލް ނިއު ޖެނެރޭޝަން ކާމިޔާބުކޮށް ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ޔޫތް ސެންޓާ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-11 14:06:24
ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސްކަމުގެ ތިންވަނަ ދައުރަކަށް އައްޔަ އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފި

ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން (ޓީޓީއޭއެމް)ގެ ރައީސްގެ މަގާމު ހޮވުމަށް ނެގި ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓުން ރުހުން ލިބި، އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސްކަމުގެ ތިންވަނަ ދައުރަކަށް އަލީ ރަޝީދު (އައްޔަ) އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފި

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-11 12:19:35
ޓީޓީގެ ރައީސަކަށް ތިންވަނަ ދައުރަކަށް އައްޔަ އިންތިހާބުކޮށްފި

ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީޓީއޭއެމް) ގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ތިންވަނަ ދައުރަކަށް އަލީ ރަޝީދު (އައްޔަ) އިންތިހާބު ކޮށްފިއެވެ. ޓީޓީއޭއެމްގެ އެކްސްކޯ އިންތިހާބުގައި ކޮންމެ މަގާމަކަށް ވެސް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-10 23:56:15
މައިލޯ ވީއޭއެމް ކަޕް: ކުލަބް ވެމްކޯ އަދި އަލްމާ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް ވެސް ފަސޭހަ މޮޅެއް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ މައިލޯ ވީއޭއެމް ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ގުރޫޕް އޭ ގައި ހިންމަފުށި ވިކްޓޯރިއަސް ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި އަލްމާ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް ވާދަކުރި މެޗު ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު އަލްމާ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން ކާމިޔާބުކުރިއިރު،

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-10 20:13:08
ޔޫރޯ ސެމީ ފައިނަލް: އިންގްލެންޑް - ނެދަލެންޑްސް | ޕްރިވިއު

މިހާރު ޖަރުމަނުގައި ކުރިއަށްދާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ދެވަނަ މެޗަށް މިރޭ އިންގްލެންޑް އަދި ނެދަލެންޑްސް ނިކުންނައިރު، މި ދެ ޓީމަކީވެސް މިފަހަރު ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ކުރިން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-10 18:13:06
މައިލޯ ވީއޭއެމް ކަޕް: ޔޫތު ނިއު ޖެނެރޭޝަން ސެމީގެ އުންމީދު އާކޮށްފި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ މައިލޯ ވީއޭއެމް ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގައި އަސްދިގާ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް އަދި ވޮލީބޯލް ޔޫތު ނިއުޖެނެރޭޝަން ވާދަކުރި މެޗު ވޮލީބޯލް ޔޫތް ނިއުޖެނެރޭޝަން އިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-10 14:06:53
ދައުލަތުން ގެއްލިފައިވާ 128،400،000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދުމަށް އޭސީސީއަށް ހުރަސްތަކެއް

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ސަތޭކަ އަށާވީސް މިލިއަން ހަތަރު ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދުމަށް މިދިޔަ އަހަރު ނިންމާފައިވީ ނަމަވެސް އެފައިސާ ހޯދުމަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-10 07:59:13
މައިލޯ ވީއޭއެމް ކަޕް: ހިންމަފުށި އަތުން ވެމްކޯއަށް ފަސޭހަ މޯޅެއް، އަލްމާ އަތުން ދަރަންބޫދޫއަށް ވެސް މޯޅެއް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ މައިލޯ ވީއޭއެމް ކަޕްގައި ހިންމަފުށި ވިކްޓޯރިއަސް ކުލަބް އަދި ކުލަބް ވެމްކޯ ވާދަކުރި މެޗު ފަސޭހަކަމާއިއެކު ކުލަބް ވެމްކޯ އިން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު، އަލްމާ ސްޕޯޓްްސް އާއި އެސޯސިއޭޝަން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-09 21:35:56
ޑެސްޕިކަބަލް މީ 4 ބޮކްސް އޮފީހުގައި ވިދާލައިފި

ޔުނިވާސަލް ޕިކްޗާސްގެ އެންމެ ފަހުގެ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު ކަމުގައިވާ ޑެސްޕިކަބަލް މީ ގެ 4 ވަނަ ބަޔަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބި ވިދާލައިފިއެވެ. މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައި ތިއޭޓަރުތަކުގައި އެހާ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-08 23:06:00
އޮކޯޗާ ރާއްޖެ ދަތުރު ނިންމާލީ ލެޖެންޑުންގެ ފުޓްސަލް މެޗަކުން

އުރީދޫގެ ދައުވަތަކަށް ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) ގެ ކުރީގެ ތަރި އަދި ނައިޖީރިއާގެ ފުޓްބޯޅަ އައިކަން، ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑު ޖޭ-ޖޭ އޮކޯޗާ އުރީދޫގެ ދައުވަތަކަށް ރާއްޖޭ އަށް ކުރި ދަތުރު ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-08 21:22:02