×
މައި ސަފުހާ
ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީ އެއްވަރުވިއިރު، ލިވަޕޫލް ދެ ވަނަ އަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 25) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑު ދަނޑުގައި ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވިއިރު، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލުން ފަހަތުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-25 09:18:58
މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ވޮލީގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރަންޖެހޭ: ލަތީފް

ރާއްޖޭގެ ވޮލީބޯޅައިގެ ލީޑަޝިޕާ ގުޅޭގޮތުން ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ވޮލީބޯޅައިގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ދާދި ފަހުން އޭޝިއަން ވޮލީބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަން (އޭވީސީ)ގެ ސެންޓްރަލް ޒޯން އެސޯސިއޭޝަންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-24 10:36:03
ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެށުން ޑިސެމްބަރު 8 ގައި

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ޑިސެމްބަރު އަށް ވަނަ ދުވަހު ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުން ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި އެފްއޭއެމުން ޝެޑިއުލް އާންމުކޮށްފި އެވެ. އެފްއޭއެމުން އިއްޔެ އާންމުކުރި ޝެޑިއުލްގައިވާ ގޮތުން ޑިސެމްބަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-23 09:50:13
ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ކުރިން މޮރީނިއޯ ކުރީ "ތިން ބޯޅައިގެ" ސުވާލުތަކެއް!

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 22) - މި ފަހަރު ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކުރި ފޮޓޯއަކީ ނޫސްވެރިންނާއި ފާޑުކިޔާ ބައެއް މީހުންނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-22 11:21:57
ކުޅިވަރު ގާނޫނު އިސްލާނުކުރަނީ، ސަރުކާރުން ކުޅިވަރަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން: ހަސަން ލަތީފް

ކުޅިވަރުގެ ގާނޫނު އިސްލާހުނުކޮށް އޮތީ ރޭވުމެއްގެ ދަށުން ސަރުކާރުން ކުޅިވަރަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން ކަމަށް ސަރުކާރުގެ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ކުރީގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-21 11:52:31
ދަގަނޑޭ ދުނިޔޭގެ ލަނޑު ލިސްޓުގެ ހަ ވަނައިގައި!

މި ވަގުތު ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ގައުމީ ޓީމުގެ ހުރިހާ އުމުރުފުރަތާތަކެއްގައި ކުޅުނު ރަސްމީ މެޗުތަކާއި ހުރިހާ ޑިވިޝަނެއްގައި ކުޅުނު ކްލަބް މެޗުތައް ހިމަނައިގެން، މުޅި ދުނިޔޭން ހަ ވަނަ އެންމެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-20 11:16:10
ފަތިސް އެފްސީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު؛ ޒުވާނުން ނަމާދާއި ގާތްކުރެއްވުމާއި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރެއްވުމަށް

ފުޓުބޯޅައަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި އެއްމެ މަޤުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ކުޅިވަރެވެ. ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ލަފާ ކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ 200 އެތައް ޤައުމެއްގެ، 250 މިލިއަން ކުޅުންތެރިން

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-10-19 01:43:52
އަބޫ ދާބީގައި އީ-ސްޕޯޓްސް ހަބެއް ތަރައްގީކުރަނީ

މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ އަލް ގާނާ ކޮމްޕްލެސްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އީ-ސްޕޯޓްސް އާއި ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި ޓްރެއިނިން ކޮމްޕްލެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-15 08:30:25
މެލޭޝިއާގެ ސަރުކާރު ބަދަލުކުރަން، ރަސްގެފާނާ އަންވަރު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮކްޓޯބަރު 13) - ޕާލަމެންޓުގައި އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދެއްވައި، މެލޭޝިއާގެ ސަރުކާރު ބަދަލު ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި، އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަންވަރު އިބްރާހިމް، އެ ގައުމުގެ ރަސްގެފާނާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-13 21:03:08
ފުޓްބޯޅަ ގަވާއިދަށް ވެންގާ ހަތަރު ބަދަލެއް ހުށަހަޅަނީ

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 11) - ފީފާގެ ޓެކްނިކަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ހެޑްގެ މަގާމާ ހަވާލުވެ ހުރި މަޝްހޫރު ކޯޗު އާސެން ވެންގާ ފުޓްބޯޅައިގެ ގަވާއިދަށް ހަތަރު ބަދަލެއް ގެންނަން ހުށަހަޅަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. ބާވީސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-11 10:07:20
މެޗުގެ ނިސްބަތުން ދުނިޔޭގެ ލަނޑު ލިސްޓުގެ ދެ ވަނައިގައި ދަގަނޑޭ

މި ވަގުތު ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން، މެޗުގެ ނިސްބަތުން ގައުމީ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދިން ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގެ ދެ ވަނައިގައި އޮތީ ރާއްޖޭގެ އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އެވެ. ދަގަނޑޭ ދެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-11 10:02:45
ފިފްޕްރޯ އިން އޭއެފްސީ އަށް ފާޑުކިޔައިފި

ކޮވިޑް-19ގެ ދަތިކަމުގެ ތެރޭގައި އޭޝިއާގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ، އޭއެފްސީން އޭޝިއާގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ހާލު ޖެހިފައި ތިބި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނާ މެދު މާ ބޮޑު އަޅާލުމެއް ނުބާއްވާ ކަމަށް ބުނެ، ކުޅުންތެރިންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-10 09:38:36
އަލިބެ މާފަށް އެދެން ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން އަންގައިފި

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އާދަމް މަނިކު (ތާޅަފިލި އަލިބެ)ގެ މައްސަލައެއް ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީޓީއޭއެމް) އިން ބެލުމަށް ފަހު އޭނާ އަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ މާފަށް އެދެން އަންގައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-08 10:16:16
ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލްގެ ރައީސަކަށް ނާހިދު

ހުސްވެފައިވާ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް މަޝްހޫރު ބާސްކެޓްބޯޅަ ކޯޗު އިބްރާހިމް ނާހިދު އިއްޔެ އައްޔަންކޮށްފި އެވެ/ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް (ކުޅިވަރާ ބެހޭ ގައުމީ މަޖިލީސް)ގެ ރައީސްގެ މަގާމު ހުސްވީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-08 08:40:44
ކޮވިޑާ ހެދި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ވިސްނިން: ކަވާނީ

މޮންޓެވީޑޯ، އުރުގުއޭ (އޮކްޓޫބަރު 7) - އޭނާގެ އާއިލާގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހުމާ ގުޅިގެން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައި އަމިއްލަ ގައުމުގައި އާއިލާ ގާތުގައި މަޑުކުރަން ބޭނުންވާތީ ރިޓަޔާކުރަން ވިސްނި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-07 11:19:18
ކޮންޓެކްޓް ކުޅިވަރުތަކަށް ރިސްކު އެބައޮތް: އެޗްޕީއޭ

ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް މަދުވަމުން އަންނާތީ ދިން ލުއިތަކުގެ ތެރޭގައި ފުޓްބޯޅަ ފަދަ ކޮންޓެކްޓް ކުޅިވަރުތަކަށް ހުއްދަދީފައިނުވަނީ އަދިވެސް އެ ފަދަ ހަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން ބަލި ފެތުރުމުގެ ރިސްކު އޮތް މިންވަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-07 09:53:53
އެމެރިކާގެ މުސްލިމުން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަށް ކުރާ ތާއީދު %12 ދަަށަށް

2018 ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު، އެމެރިކާގެ މުސްލިމުން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަށް ކުރާ ތާއީދު %12 ދަށްވެ، ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީއަށް ކުރާ ތާއީދު %2 އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލް އޮން އެެމެރިކަން-އިސްލާމިކް ރިލޭޝަންސް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-10-06 23:05:33
ވޮލީ މުބާރާތްތައް ފެށޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އަންނަ އަހަރު

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ މުބާރާތްތައް ދެން އެންމެ އަވަހަށް ވެސް ބޭއްވޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އަންނަ އަހަރު ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ. ވީއޭއެމްގެ އިންޓަރިމް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-06 13:49:25
ޖޮކޮވިޗް އަތުން އަނެއްކާވެސް ލައިން ޖަޖެއްގައި ބޯޅައިން ޖެހިއްޖެ

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 6) - އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ޔޫއެސް އޯޕަން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން ލައިން ޖެޖެއްގައި ބޯޅައިން ޖެހުމުން މުބާރާތުން ވަކިކުރި ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ކުޅުންތެރިޔާ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް އަތުން އިއްޔެ ފްރެންޗް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-06 10:17:38
ގައުމީ ވޮލީ ކޯޗުގެ ކޮންޓްރެކްޓްވަނީ ހަމަވެފައި: ވީއޭއެމް

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމަށް ގެނައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ކޯޗު ސާބިއާގެ މިލޮރަޑް ކިޔާޗް އާއި އޭނާގެ ޓްރެއިނަރު ކިޔަޗް ރަޑޯވަންގެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވެފައިވާ ކަމަށް ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-05 12:07:08
ފުޓްބޯޅަ ޕްރެކްޓިސް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށިދާނެ

ފުޓްބޯޅަ ޕްރެކްޓިސްތައް ފެށުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ވަރަށް އަވަހަށް ހުއްދަ ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ޕްރެކްޓިސް ފަށާނެ ކަމަށް ކްލަބްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-04 13:00:07
ކަންބޮޑުވުންތައް ހިފައިގެން ފުޓްބޯޅަ ކޯޗުން ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވާ ކުޅިވަރު ކަމަށްވާ ފުޓްބޯޅަ އަށް ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ހިއްސާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ފުރަތަމަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-03 05:52:35
ގޯހެއް ހެދުނު ނަމަ މާފަށް އެދެން: މެސީ

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ކުރި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ގޯހެއް ހެދިފައިވާނަމަ އެކަމަކަށް ކްލަބްގެ އެންމެންގެ އިން ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-30 09:55:05
އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް ކުޅިވަރު ހިންގުމާ ދުރަށް

ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައި އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް ކުޅިވަރުގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާއާ ރަސްމީކޮށް ފެއަށް ޖެހިވަޑައިގެންފި އެވެ. މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ކުރީގެ ރައީސް "މިހާރު"

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-29 12:37:56
އަޒަރުބައިޖާނާއި އަރްމޭނިއާއި ދެމެދު ހަނގުރާމަ ފަށައިފި

އަޒަރުބައިޖާނާއި އަރްމޭނިއާއި ދެމެދު ހަނގުރާމަ ފަށައިފިއެވެ. މިދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ހަނގުރާމަ ފަށައިފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ. މިހަނގުރާމައަކީ ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައި އޮތް ޒަމާންވީ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-09-28 17:16:02
އީތަން: ފުޓްބޯޅައިގެ ހުނަރާއި އުއްމީދުތަކުން ފުރިފައި

ހުނަރުވެރި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން ރާއްޖޭގައި ތިބިކަން އެންމެންނަށް ވެސް އެނގެ އެވެ. އެކަމަކު ޒުވާން އުމުރުގައި ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށް ވަކި ޓާގެޓެއް ހާސިލްކުރަން މައިންބަފައިންގެ އެއްބާރުލުމާ އެކު ކުރިއަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-25 10:59:16
ބަކާ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އަށް ސޮއިކޮށްފި

ގްރީންސްޓްރީޓްސްގެ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު މުހައްމަދު އާރިފް (ބަކާ) އަންނަ ސީޒަނުގައި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އަށް ކުޅެން ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މި ސީޒަން ކެންސަލްކުރުމަށް ފަހު އަންނަ ސީޒަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-24 12:51:34
މައްސަލައެއް ބަލާތީ އަލިބެ ޓީޓީ އިމާރާތްތަކަށް ވަނުން މަނާކޮށްފި

ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީޓީއޭއެމް) އިން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އާދަމް މަނިކު (ތާޅަފިލި އަލިބެ)،

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-23 12:02:44
ބައެއް ވައިރަސްތައް ފަސޭހައިން ނެތިދަނީ ކީއްވެ؟

މީގެ ހާހެއްހާ އަހަރު ކުރިން، އިންގްލެންޑްގެ ރަސްކަލަކު އޭރު އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅުނު ވައިކިންގްސް ހުރިހާ ފިރިހެނުން ގަތުލުކުރި އެވެ. ނޮވެމްބަރު 13، 1002 އަކީ ވައިކިންގްސް އަށް ނަސީބުދެރަ އަދި ހިތާމައިގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-23 08:18:51
ޖޫނިއާ ޓީމުގައި އެ އޮތީ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މުސްތަގުބަލު: ސޮބާ

މިހާރު އޮތް 13 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަކީ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މުސްތަގުބަލު ކަމަށް ޒުވާން ކޯޗު ސޮބާހު މުހައްމަދު (ސޮބާ) ބުނެފި އެވެ. ސޮބާ މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުން އަަންނަނީ ޓީސީ އެކެޑަމީގަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-22 12:56:22