×
މައި ސަފުހާ
ކްރައިމިއާގެ ކޮލެޖެއްގައި ބަޑިޖެހުމުގެ ސަބަބުން 19 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކަޅު ކަނޑުގެ އައްސޭރީގައި އޮންނަ ރަޝިޔާގެ ސަރަހައްދެއް ކަމުގައިވާ ކްެރައިމިއާގެ ކޮލެޖެއްގައި ބަޑިޖެހުމުގެ ސަބަބުން 19 މީހުން މަރުވެ ސާޅީހަކަށް މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ. ރަޝިޔާގެ ތަހުގީގީ އިދާރާއިން ހާމަކުރި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-10-18 07:31:27
ފަހު ވަގުތު ޕޮއިންޓް ގެއްލި ނިއު ހަތަރު ވަނައިގައި

ނިއު ރޭޑިއަންޓް މޮޅުވާން ދަނިކޮށް، ފަހު ވަގުތު ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ވައްދާލި ދެ ގޯލާ އެކު 2-2 އިން މެޗު އެއްވަރުވުމުން ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ހަތަރު ވަނައިގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 23:57:34
ނިއުއާއެކު ކީޕަރު އިމްރާން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލައިފި

ކުލަބަށް ފައިދާ ނުކުރާކަމަށް ބުނެ ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ތަޖުރިބާކާރު ކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދާއެކު އެ ކުލަބުން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކޮށްފި އެވެ. ވީ ސްޕޯޓްސްއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުން ކީޕަރު އިމްރާނަށް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-10-17 19:23:45
އެންމެ ކްލަބަކާ އެކު ވޮލީގެ އަހަރީ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

ފުރިހަމަ މެމްބަޝިޕް ލިބިފައިވާ އެންމެ ކްލަބަކާ އެކު ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ ރޭ ބާއްވައި އަސާސީ ގަވާއިދަށް އިސްލާހުތަކެއް ގެނެސް އާ ލޯގޯއެއް ފާސްކޮށްފި އެވެ. މީޑިއާ އަށް ދައުވަތު ނުދީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 13:32:09
ނިއު އިން އިމްރާނުގެ ކޮންޓްރެކްޓް އުވާލައިފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދަށް އެ ކްލަބުން މުސާރަ ނުދޭތީ އޭނާ ޕްރެކްޓިހަށާއި މެޗަށް ހާޒިރުވުން ހުއްޓާލުމުން، ކްލަބުން އޭނާގެ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލްކޮށްފި އެވެ. ނިއުގެ އޮފިޝަލަކު ބުނީ އިމްރާނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 12:15:30
މި ކާމިޔާބީ އެެހެން ލެވެލަކަށް ގެންދަން ބޭނުން: އަޖުފާން

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން މި ފަހަރު ލިބުނީ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކަމަށާއި އުއްމީދަކީ މި ކާމިޔާބީ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންގޮސް ބައިނަލްއަގްވާމީ ކާމިޔާބެއް ހޯދުމަށް ކަމަށް ބެޑްމިންޓަން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 10:45:37
އަޖުފާން އާއި ނަބާހާ ގައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

މައިލޯ ބެޑްމިންޓަން ގައުމީ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން މުހައްމަދު އަޖުފާން ރަޝީދު އަދި އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ފާތިމަތު ނަބާހާ ރޭ ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ އަޖުފާން މި މުބާރާތުގެ ތަށި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 09:03:38
ފްރާންސް އަތުން ބަލިވެ ޖަރުމަނަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެއްޖެ

ސެއިން ޑެނިސް، ފްރާންސް (އޮކްޓޫބަރު 17) - ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ ޖަރުމަނު ރެލިގޭޓްވުމުގެ ބިރުބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. ނޭޝަންސް ލީގުގެ ފުރަތަމަ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 09:00:08
ފުރުސަތު ލިބުމާއެކު ތައިލެންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރަށް އާންމުންގެ ރުޅިގަނޑު އޮއްސާލައިފި

ތައިލެންޑްގެ އަސްކަރީ ބޮޑުވަޒީރު ޕްރަޔުޓް ޗަން އޯ ޗާ، އާންމުންގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމުގެ ނިޔަތުގައި ފޭސްބުކް ޕޭޖެއް ހެއްދެވުމުން، އާންމުންގެ ރުޅިވެރިކަމާއި ނަފްރަތު އޭނާއަށް އޮއްސާލައިފިއެވެ. ތައިލެންޑްގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-10-16 20:00:41
ހޯކްސް ސްޕޯޓްސް އަތުން އާއި ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މޮޅުވެއްޖެ

ވީއޭއެމް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އާއި ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. މިމެޗުން އާއިސްޕޯޓްސް ކުލަބް މޮޅުވީ ހޯކްސް ސްޕޯޓްސް އާ ވާދަކޮށް 3-1 ސެޓުންނެވެ. މެޗުގެ ސެޓުތައް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-10-16 14:24:24
ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަން: ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ފޮނަދޫ އަށް

50 ވަނަ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ލ. ފޮނަދޫ މެދުއަވަށު ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހޯދައިފި އެވެ. ފޮނަދޫ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު އެތެރެ ކޯޓުގައި އިއްޔެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-10-16 13:56:49
ސާފް ސުޒުކީ ކަޕުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ވޮލީ ކޯޓުގައި

ނިމިގެން ދިޔަ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހޯދި ރާއްޖޭގެ ކުޅަދާނަ ގޯލްކީޕަރު މުހައްމަދު ފައިސަލް، މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި އާއި ސްޕޯޓްސް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-16 13:43:34
ފައިނަލުގައި އަޖުފާނާއި ނިބާލްގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލުގައި ގައުމީ ޓީމުގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު އަޖުފާން ރަޝީދާއި ނިބާލް އަހުމަދު ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ. ތަޖުރިބާކާރު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-16 10:20:39
ސްޕެއިން ބަލިކޮށް އިންގްލެންޑަށް އުއްމީދެއް

ސެވިލް، ސްޕެއިން (އޮކްޓޫބަރު 16) - ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ސްޕެއިން އަތުން 3-2 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު އިންގްލެންޑުން މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރަށް ދިއުމުގެ އުއްމީދު އާކޮޮށްފި އެވެ. ނޭޝަންސް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-16 09:35:55
"އެންރީކޭއާ އެކު ސްޕެއިން އަންނަނީ ވިދަމުން"

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 15) – އާ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭއާ އެކު ސްޕެއިން އަންނަނީ އަނެއްކާ ވެސް ވިދަމުން ކަމަށް ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް ބުނެފި އެވެ. ހުލެން ލޮޕެޓީގާ އެކު ސްޕެއިން ރަނގަޅު ފައްތަރެއްގައި އޮއްވާ،

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-15 13:33:27
ކްލަބްތަކުން ހަރަދުކުރި ގޮތް ބަލާނަން: އެފްއޭއެމް

ސަރުކާރުން އިސްނަގައިގެން ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެސްއޯއީ އެސިސްޓަންޓްސް ޕްރޮގްރާމުގެ ނަމުގައި ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް އެހީވުމަށް ދިން ފައިސާ އެ ޓީމުތަކުން ހަރަދުކުރި ގޮތް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-15 10:45:16
އިޓަލީގެ ކްލަބަކަށް ކުޅެން ލުކާކޫ ބޭނުންވޭ

ބްރުސެލްސް، ބެލްޖިއަމް (އޮކްޓޫބަރު 15) - ކެރިއަރުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން އިޓާލިއަން ލީގުގެ ކްލަބަކަށް ކުޅެން ބޭނުންވާ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅޭ ބެލްޖިއަމްގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ބުނެފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-15 10:39:14
ފަހު ވަގުތުގެ ގޯލާ އެކު އިޓަލީ ސަލާމަތްވެ ޕޮލެންޑް ރެލިގޭޓްވެއްޖެ

ކޮރްޒޯ (އޮކްޓޯބަރު 15) – ފަހު ވަގުތު ކްރިސްޓިއާނޯ ބިރާގީ ވައްދާލި ގޯލާ އެކު ޕޮލެންޑް 1-0 އިން ބަލިކޮށް އިޓަލީން ޔުއެފާ ނެޝަނަލް ލީގުގެ، ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ދެމި އޮތްއިރު ޕޮލެންޑް ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނަށް ރެލިގޭޓްވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-15 10:06:08
ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ޕޮލިހަށް

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގައި އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗުން ކްލަބް ވެމްކޯ އަތުން 3-2 ސެޓުން ބަލިވި ނަމަވެސް ޕޮލިސް ކްލަބް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. ޕޮލިހަށް އެއް ވަނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-15 08:58:42
ޝަންހާއީ ތަށި ކާމިޔާބުކޮށް ޖޮކޮވިޗްގެ ހާއްސަ އަމާޒެއް

ޝަންހާއީ، ޗައިނާ (އޮކްޓޫބަރު 15) - ޝަންހާއީ މާސްޓާސް ތަށި އުފުލާލުމަށް ފަހު މިހާރު އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން އެއް ވަނަ އަށް އަލުން އެރުން ކަމަށް ސާބިއާގެ ހުނަރުވެރި ޓެނިސް ކުޅުންތެރިއާ ނޮވަކް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-15 08:56:33
ބަކާ އާއި ކުދު އިއްބެ ތަށްޓާއިއެކު އުފަން އަތޮޅަށް ދިޔުމުން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔައިފި

އާރިފު (ބަކާ) އާއި އިބްރާހިމް މަހުދީ ޙުސައިން (ކުދު އިއްބެ) ސާފް ސުޒުކީ ތަށްޓާއިއެކު އެދެކުޅުންތެރިންގެ އުފަން އަތޮޅު އްޑޫސިޓީއަށް ދިޔުމުން އެސިޓީން ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔައިފިއެވެ. ސާފް ޗެމްޕިއަން

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-10-15 02:49:04
ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންކަން ސީއެސް ސްޕޯޓްސް އަށް

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޓީމް އިވެންޓް ބައިން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެގެން ސީއެސް ސްޕޯޓްސް އިން މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ. ކުޅިވަރު އެކުވެނި އިންޑޯ ބެޑްމިންޓަން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-14 23:57:48
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގައި ޕޮލިސް ކުލަބު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގައި ޕޮލިސް ކުލަބު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފިއެވެ. ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރެ ކޯޓުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗު ހުޅުމާލެ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާ ވާދަކޮށް ޕޮލިސް ކުލަބުން

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-10-14 10:19:19
ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޕޮލިސް ކުލަބު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފި

50 ވަނަ ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޕޮލިސް ކުލަބުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ފަސޭހަކަމާއެކު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރެ ކޯޓުގައި އިއްޔެ ހަވީރު މެޗު ޕޮލިސް ކުލަބު ކާމިޔާބުކުރީ އެފްއެމް

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-10-14 10:07:15
ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި އޮންރީ އެނބުރި މޮނާކޯ އަށް

މޮންޓެ ކާލޯ (އޮކްޓޯބަރު 14) – މީގެ 24 އަހަރު ކުރިން އޭނާ ކްލަބް ކެރިއަރު ފެށި އޭއެސް މޮނާކޯގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވެ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް ތިއެރީ އޮންރީ ކޯޗިން ކެރިއަރު ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި އެވެ. އުމުރުން 41 އަހަރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-14 09:54:27
މޮރީނިއޯއާ އެކު އަލުން މަސައްކަތްކުރަން ހަޒާޑް ބޭނުންވޭ

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 14) – ކުރީގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯއާ އެކު އަލުން މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޗެލްސީގެ ފޯވާޑް އެޑެން ހަޒާޑް ބުނެފި އެވެ. ޗެލްސީއާ 2012 ވަނަ އަހަރު ގުޅުނު ހަޒާޑް ވަނީ މޮރީނިއޯގެ ކޯޗުކަމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-14 08:57:35
ޖަރުމަން އަތުން ނެދަލެންޑްސް ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި

އެމްސްޓްރެޑަމް، ނެދަލެންޑްސް (އޮކްޓޫބަރު 14) - ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޖަރުމަނު އަތުން 3-0 އިން ނެދަލެންޑްސް އިން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ ނެދަލެންޑްސްގެ ތާރީހުގައި ޖަރުމަނު އަތުން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-14 08:32:01
ބޮޑުތަފާތަކުން ތިމަރަފުށި ބަލިކޮށް ޓީސީ 21 ޕޮއިންޓާއި ހަމަޖެހިލައިފި

ހޮނިހިރުދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު މިމެޗުން ތިމަރަފުށި އަތުން ޓީސީ މޮޅުވީ 7-0 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗުގެ ދެވަނަ މިނެޓުގައި މުހައްމަދު ސާމިރު ނަގައިދިން ކޯނަރަކުން ޓީސީ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޑިފެންޑަރު

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-10-14 02:41:03
ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ހައްގީ މޮޑްރިޗަށް: ހަޒާޑް

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 13) – މި އަހަރުގެ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކްރޮއޭޝިއާ މިޑްފީލްޑަރު ލޫކާ މޮޑްރިޗަށް ހައްގު ކަމަށް ޗެލްސީގެ ބެލްޖިއަމް ފޯވާޑް އެޑެން ހަޒާޑް ބުނެފި އެވެ. މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-13 13:59:54