×
މައި ސަފުހާ
ކްރިސްބެލާ އަތްދަބަސް – ބްރޭންޑެޑް، ޓްރެންޑީ އަދި އެހާމެ ސްޓައިލިޝް!

ލިޔުނީ: މަރްޔަމް އަދީލާ ‎ދުނިޔޭގެ ގިނަ އަންހެނުންނެއްގެ މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ކްރިސްބެލާ ބްރޭންޑްގެ ދަބަސް މިހާރު އަންނަނީ ރާއްޖޭގައި ވެސް ވިއްކަމުންނެވެ.‎ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރިންވެސް ބޭނުންކުރަމުން

ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-12-10 11:35:09
އެލައިޑްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ލުވައިޒް އައްޔަންކޮށްފި

އެ މަގާމުގައި މީގެ ކުރިން ހުންނެވީ މުހައްމަދު ޝަފާޒް

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-12-10 10:43:10
އެމްއޭސީއެލްގެ މެރިޓް އެވޯޑު ސީއެޗްއެސްއީގެ 4 ދަރިވަރަކަށް

އެވޯޑު ލިބުނު ދަރިވަރުންނަށް އެމްއޭސީއެލް ހިންގާ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި އެކުއްޖަކު ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ދާއިރާއަކުން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއާއި ތަމްރީނު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-12-09 11:38:52
ރާއްޖެއަށް އަސާސީ ކާބޯތަކެތި ލިބުމުގައި ދައްޗެއް ނެތް: ސައީދު

ސައީދު ވިދާޅުވީ ރައީސް އެންމެ އިސްކަންދެއްވާ ސިޔާސަތަކީ ރައްޔިތުންގެ ފުޑް ސެކިޔުރިޓީ ގާއިމް ކުރުން ކަމަށާއި ވަށާ ޖެހޭ ހައްލަކާ އެކު އެކަން ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-12-09 10:51:06
ބީއެމްއެލްއިން އިމާދުއްދީންގައި ތެރަޕީ ކޮޓަރިއެއް ހަދައިދީފި

ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް އެހީވުމަށް އިސްކަން ދޭ ކަމަށާއި ހާއްސަ ގޮތެއްގައި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ކިޔަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެް ފޯރުކޮށްދޭ ކަމަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-12-07 18:14:09
މީޑިއާ ނެޓްގެ ޕެކޭޖް ބޮޑުކޮށްގެން ހަދިޔާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް

މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ބޮޑު އިނާމަކި އައިފޯނު 15 ޕްރޯ އެއް، ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-12-07 18:05:13
އިސްލާހުތަކާ އެކު ބަޖެޓް ބޮޑުވާނެ؛ މިރޭ ކޮމިޓީން ނިންމަނީ

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ 49.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-12-07 16:02:22
'ހިޔާގެ ކުލި ކުޑަކުރިޔަސް ގެއްލުމެއް ނުވާނެ؛ އާމްދަނީ ހޯދާނަން'

އާބަންކޯގެ އެމްޑީ ފަޒުލް ވިދާޅުވީ ކުންފުނީގެ ނަންމަތީ ހުރި ބިންތައް އިތުރުކޮށްގެން ވެސް، މާލީ ހިސާބުތައް ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-12-07 11:26:36
ދުބާއީ ޑިއުޓީ ފްރީގެ ގުރަކުން ދިވެއްސަކަށް 1 މިލިއަން ޑޮލަރު

5000 މީހުންގެ މެދުގައި ނެގި ގުރަކުން ދިވެއްސަކަށް 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބުނީ 275 ޑޮލަރު ހަރަދުކޮށްގެން އޭނާ ބައިވެރިވި ލޮޓަރީއެއްގެ ނަސީބުވެރިއަކަށް ހޮވިގެން

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-12-06 21:56:37
މި އަހަރު ރާއްޖެއަށް 1.7 މިލިޔަން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފި

އަހަރު ނިމެން ގާތްވަމުން އަންނަ އިރު، އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 1.7 މިލިއަނަށް އަރައިފި އެވެ.ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ

ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-12-06 13:58:36
ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެ ކުންފުނީގެ އާ ބިލް ފާސްކޮށްފި

ޖުމްލަ 16 ބާބެއް ހިމެނޭ ކުންފުންޏާ ގުޅޭ ބިލްގައި އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކަށް އޮތީ އެންމެ މީހަކަށް ވެސް ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގޭ ގޮތަށް އޮންނަ އޮތުން

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-12-06 10:53:53
އެމެކްސް ކާޑުން ވިޔަފާރިކޮށްގެން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އިނާމު

މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާ މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ގުރުއަތުން ހޮވޭ ދެ ފަރާތަކަށް 25،000ރ.ގެ އަގުހުރި ގިފްޓް ބަންޑަލްއެއް ލިބޭނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-12-01 12:14:05
މަހުގެ އަގާ ހުރެ ގެއްލުން ބޮޑުވެ، ވިލާގެ މަސް ވިޔަފާރި ކުޑަކުރަނީ

މަހުގެ އަގާ ހުރެ ގެއްލުން ބޮޑުވެ، ވިލާގެ މަސް ވިޔަފާރި ކުޑަކުރަނީ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-11-30 15:04:12
ވަޖީހުގެ އަމާޒު: 2 ދުވަހުގެ މަސައްކަތް 1 ދުވަހުން ކުރުން

ވަޖީހު ވަނީ މީގެ ކުރިން އެމްޕީއެލްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ކަމާއި އެސިސްޓެންޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުގެ މަގާމު ވެސް އަދާކުރައްވާފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-11-30 12:03:37
މަންޓާ އެއާއިން ބެންގަލޫރު-ކުޑަހުވަދޫ ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ޖެނުއަރީގައި މި ފަށާ ދަތުރުތަކާ އެކު މެދު ރާއްޖެތެރެ އާއި ބޭރު ދުނިޔެ ސީދާ ދަތުރުތަކުން ފުރަތަމަަ ފަހަރަށް ގުޅާލެވޭނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-11-30 10:52:38
އާޒިމްއާ ގުޅުވައިގެން ފަތުރާފައިވަނީ ދޮގު ހަބަރެއް: އެމްޓީސީސީ

އެމްޓީސީސީ އިން ބުނީ އެ ކުންފުނިން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ކުންފުނީގެ އެކި ބޭނުންތަކަށް ގެންނަ މުދަލުގެ މުއާމަލާތްތަކަކީ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިޔުމެންޓު ޕޮލިސީތަކާއި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-11-28 16:25:44
21 ކުންފުންޏަކަށް އެމްޑީން ހަމަޖައްސައިފި؛ މިއަދު އޮފީހަށް

އެމްޑީންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަން ރައީސް މުހައްމަދު މުއިއްޒު ފޮނުއްވި ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ސްކްރީން ކުރުމުގެ މަރުހަލާ ވަނީ ނިންމާފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-11-28 14:10:36
ޔޭޔޭ ކޮފީ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ބޮޑެތި އިނާމުތައް ހަވާލުކޮށްފި

މިދިޔަ އޮގަސްޓުން އޮކްޓޯބަރުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ބޮޑު އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެ މީހަކަށް ސައިކަލު ދީފައިވޭ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-11-27 18:35:34
'ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް ބޭރުން ފައިސާ ލިބެން ފަށާނީ އަންނަ މަހު'

މަޖިލީހުން ހަމަޖައްސައިދިން 6.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓަށް، 4.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ (271.9 މިލިއަން ޑޮލަރު) ހޯދަން ރާވާފައި ވަނީ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-11-27 15:09:00
އައިހަވަން އާއި ގާދޫ ބަނދަރު މަޝްރޫއު އަލުން ފަށަނީ

އެއީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އިއުލާނުކޮށް، މަސައްކަތް ފަށާފައި އޮތް ދެ މަޝްރޫއު

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-11-27 13:32:08
ކޮޕީރައިޓް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނާތީ ހިޔާލަށް ހުޅުވާލައިފި

ކޮޕީރައިޓް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ބިލެއް ޑްރާފްޓުކުރުމަށް މި ސަރުކާރުގެ ހަފްތާ 14 ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރޭ ވަނީ ހިމަނާފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-11-27 12:48:22
ސަރުކާރުގެ 22 ކުންފުންޏަކަށް ވެރިން ހަމަޖައްސަން ފޮނުވައިފި

ޕީސީބީއިން ބުނީ ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކަށް އެމްޑީއިން ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށާއި މިއަދުވެސް އެމްޑީއިން އައްޔަން ކުރެވޭތޯ ބަލަމުންދާކަމަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-11-27 11:28:41
'25ރ.އަށް މަސް ނުގަނެވޭނެ؛ މަސްވެރިން ވެސް ބޭނުން އަގެއް ނޫން'

މި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ މަސް ކިލޯއެއްގެ އަގު 20ރ.އަށް ވުރެ ދަށް ނޫން އަގަކަށް ކުޑަކޮށް، ބޮޑު އާމްދަނީއެއް އިހުސާސް ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މަސްވެރިންނަށް ތެޔޮ ވިއްކުމުގައި ބޭސް ރޭޓެއް ކަނޑައެޅުން

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-11-26 20:48:20
ރޯދައަށް އެންމެ ފުރިހަމަ މަރުހަބާ: ރަމަޒާން ފެސްޓް 2024

މިއީ ކުޅުދިޔާކޮށްލާ ކަހަލަ މީރު ކާބޯތަކެތިން ފެށިގެން މަޖާ ހަރަކާތްތަކާއި ލައިވް އެންޓަޓައިންމަންޓް، ފޯރިގަދަ މާހައުލެއްގައި ވިޔަފާރިކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ކުދިބޮޑު އަދި ހުރިހާ މިޒާޖެއްގެ މީހުންނަށް ލިބޭނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-11-26 13:53:24
އެމްއޭސީއެލްއިން 139 މުވައްޒަފެއްގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ މައި ވައިގެ ބަނދަރު، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ހިންގާ އެމްއޭސީއެލްގައި 4،000އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރޭ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-11-26 13:30:27
ގޭތެރެއިން މީރު ވަސް ދުއްވާލާ އެއަރ ފުރެޝްނަރގެ އާ ސްޓޮކެއް ޕޮއިސް ޕާރފިއުމްސްއަށް

ގޭތެރެއިން މީރު ވަސް ދުއްވާލާ އެއަރ ފުރެޝްނަރގެ އާ ސްޓޮކެއް ޕޮއިސް ޕާރފިއުމްސްއަށް ގެނެސްފިއެެވެ. ޕޮއިސް ޕާރފިއުމްސް އިން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުން އަންނަނީ ގޭތެރޭގައި މީރު ވަހެއް ދުއްވާލުމަށް މިހާރު

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-11-20 09:05:46
ޕީސީބީ ހުސްކަމެއްގައި؛ ކުންފުނިތަކަށް ވެެރިން ލުން ލަސްވެދާނެ

މީގެ ކުރިން އެ ބޯޑުގައި ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ ދައުރު ހަމަވުމުން ކުރީގެ ސަރުކާރުން އޮތީ އެ ބޯޑަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންނުކޮށް؛ އެހެންވެ އެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަން ކޯރަމް ހަމަވާ ވަރަށް ބޯޑު މެންބަރުންނެއް

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-11-18 11:10:54
ޑޮލަރު 18ރ އިން މައްޗަށް؛ ތަޖުރިބާކާރުން ދައްކަނީ އެކި ސަބަބު

ކަޅު ބާޒާރުގައި މިހާރު ޑޮލަރުގެ އަގު އެހުރީ މި ފަހުން ފެނުނު އެންމެ މަތީ ރޭޓްގައި. ޓޫރިޒަމް ސީޒަންއާ އެކު އަނެއްކާވެސް ތިރިވުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-11-18 10:27:43
މުއިއްޒަށް ޖެހޭނީ 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން؛ ނޫނީ ރިޒާވް ހުލި

އެމްއެމްއޭގެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި މިދިޔަ މަސް ނިމުނު އިރު ރިޒާވްގައި ހުރީ 78 މިލިއަން ޑޮލަރު؛ ހަރަދުތަކަށް ބޭރުން ފައިސާ ނުލިބޭ ނަމަ ރިޒާވް އެކީ ބޭނުންކޮށް ހުސްވުމުގެ ހާލަތު މެދުވެރިވުމުގެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-11-16 15:48:12
މީޑިއާއަށް ފައިސާ ހިމަނައި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓަށް ރުހުން

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުން ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަނީ ސަބްސިޑީތަކާއި މަޝްރޫއުތަކަށް ހިނގާ ހަރަދުގެ އިތުރުން އާސަންދައަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-11-16 13:11:13