×
މައި ސަފުހާ
100 ޕްލަސްގެ ބެރީ އާއި އެކްޓިވް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކޮށްފި

ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ 100 ޕްލަސް އިން ރާއްޖެއަށް އާ ދެ ރަހައެއް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ. އާ ރަހަތައް ތައާރަފް ކުރީ، "ކެރޭނެތަ"ގެ ނަމުގައި މިރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ހަރަކާތްތަކާ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-15 23:03:36
ފޯނަށް ލާރި އަޅަން ފިހާރައަށް ދުވަން ޖެހުނު ދުވަސް ފާއިތުވެ ހިނގައްޖެ!!

ތިއީ ވަރަށް ބިޒީ މީހެއް ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ވަރަށް ކަންނެތް މީހެއް ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ރައްޓެހިންނަށް އަބަދު ރީލޯޑް ނުވަތަ ރާސްޓަސް ކުރަން ފިހާރައަށް ދުވަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ ފިހާރަ ބަންދުކުރަން 5 މިނެޓަށް ވީމަ ދުންޖަހާފަ

މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2017-12-15 18:57:56
ރަނގަޅު އަގެއް ނުލިބުމުން ކިހަވައް ހުރަވަޅި ވިއްކާލުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ އަނަންތާރާ ކިހަވައް މޯލްޑިވްސް ވިއްކާލަން ހުޅުވާލުމުން އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު އަގެއް ނުލިބުމުން އެމްޓީޑީސީން އެކަން މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ. އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ޓޫރިޒަމްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-15 15:58:27
ބީއެމްއެލްއިން އޭޝިއާގެ ބޭންކިން ކޮންފަރެންސެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އަންނަ އަހަރު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑު ބޭންކިން ކޮންފަރެންސެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭންކުން ބުނީ އޭޝިއަން ބޭންކާސް އެސޯސިއޭޝަން

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-14 13:18:55
އެމްޓީސީސީން އިތުރު ދެ އޭސީ ފެރީ މިމަހު ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ

އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ރ. އިނގުރައިދޫގައި މީގެ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ބަންނަ ފެށި، ތިން އޭސީ ފެރީގެ ތެރެއިން ދެ ފެރީ މި މަހު ބޭނުންކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ. ހުޅުމާލޭގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-14 12:34:19
މިނިވަން ވިޔަފާރިން ސަފާރީ ޓޫރިޒަމަށް ނުރައްކަލެއް ނެތް: ލޭމް

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ސޮއިކުރި މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގައި، ސަފާރީ ޓޫރިޒަމުން ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް މި ވަގުތު ނެތް ކަމަށް ލިވްއަބޯޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-13 13:21:43
އިންވެސްޓްމެންޓް ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވުމަށް 350 މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފި

ރާއްޖެ އިން ދުބާއީގައި މި މަހު ބާއްވާ އިންވެސްޓްމެންޓް ފޯރަމްގައި މިހާތަނަށް 350 މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ޔޫއޭއީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-13 12:36:20
100 ޕްލަސްގެ "ކެރޭނެތަ" ޕްރޮމޯޝަން ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަނީ

ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ލިބިފައިވާ 100 ޕްލަސް އިން ރާއްޖެ އަށް އިތުރު ރަހަތަކެއް ތައާރަފް ކުރުމަށް ބާއްވާ "ކެރޭނެތަ" ޕްރޮމޯޝަން ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް 100 ޕްލަސްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-13 11:40:05
ފަރެސްމާތޮޑާގައި ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގައި ދޭން ފަށައިފި އެވެ. އެ ބޭންކުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ ފައިސާ ނެގުމުގެ އިތުރުން އެ އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-12 23:25:17
މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކާއި ގާޑިޔާތައް ވެސް ހުސްކުރަނީ؛ މި މަހުގެ 28 އަށް ވަނީ މުހުލަތު ދީފައި

ވަޅޯމަސް މާރުކޭޓުގެ އިތުރުން ލޯކަލް މާރުކޭޓާއި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކާއި ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ގާޑިޔާތައް ވެސް ހުސްކުރަން މިމަހުގެ 28ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު ދީފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-12 20:45:36
"ޕީއެސްއެމް ކަނެކްޓް"ގެ ނަމުގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް)އިން "ޕީއެސްއެމް ކަނެކްޓް"ގެ ނަމުގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަޝްހޫރު ޗެނަލްތައް ހިމެނޭ "ޕީއެސްއެމް ކަނެކްޓް"ގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-12 17:10:56
ކޮމާޝަލް ބޭންކްގެ ބްރާންޗެއް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގައި ހުޅުވައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގައި ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ސީބީއެމް) ގެ ބްރާންޗެއް އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ. ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރި ކުންފުނި، ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-12 11:25:04
އެފްޓީއޭއާއެކު ސަފާރީ ޓޫރިޒަމް ގެއްލިދާނެކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ

ޗައިނާ އާއި ރާއްޖެ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ސޮއިކުރި މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުން (އެފްޓީއޭ)އާ ގުޅިގެން، ސަފާރީ ޓޫރިޒަމްގެ ތެރެއަށް ޗައިނާ މީހުން ވަދެ އަތްގަދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމުން ލިވްއަބޯޑް އެސޯސިއޭޝަން

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-11 23:23:12
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވުން އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިންތަކެއް ބޮޑު ޚަރަދެއްް ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވުން އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ. މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިންތަކެއް ހިމެނޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-11 15:10:03
ވަޅޯމަސް މާރުކޭޓު ހުސްކުރަން ދިން މުއްދަތު މިމަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި

ވަޅޯމަސް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ހުސްކުރަން، ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އެންގުމަށް ފަހު ޝަކުވާ ބޮޑުވުމުން މި މަހުގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ. އެ ތަނުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-11 14:05:03
އެފްޓީއޭއާއެކު އަންނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީން ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރު ގެއްލޭނެ

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ އިން ސޮއިކުރި މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމާއެކު، އަންނަ އަހަރު އެކަނި ވެސް ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރު (61.6 މިލިއަން ރުފިޔާ) އާމްދަނީން ގެއްލޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ލަފާކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-11 12:22:53
އެމްޓީސީސީގެ ބަހުގެ ހިދުމަތަށް ވެސް ދަތުރު ކާޑު ތައާރަފްކުރަނީ

އެމްޓީސީސީން ދެމުން އަންނަ ހުޅުމާލެ ފެރީ ހިދުމަތުގައި ބޭނުންކުރާ "ދަތުރު ކާޑު" ބަހުގައި ވެސް ބޭނުންކުރޭ ގޮތަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ޓްރާންސްޕޯޓް ސާވިސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެގްޒެކްޓިވް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-10 14:14:12
ވަޅޯމަސް މާރުކޭޓް ހުސްކުރަނީ، ވިޔަފާރިވެރިން ގޮތް ހުސްވެފައި!

ވަޅޯމަސް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ހުސްކުރަން، ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ކުއްލިއަކަށް އެންގުމާ ގުޅިގެން އެ ތަނުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ. އެ ތަނުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-10 13:55:26
އޭސް ހާޑްވެއާގެ އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް، ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތަކާ އެކު ގިނަ ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް

އޭސް ހާޑްވެއާ އަށް ހަ އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް، 80 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. އޭސް ހާޑްވެއާ އިން ބުނީ މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮމޯޝަނުގައި ޑިސްކައުންޓުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-10 11:09:14
މައިންނަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ލިޓަސްއިން ފަށައިފި

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ސައިކަލް ވިއްކަމުން އަންނަ ލިޓަސްއިން، މައިންނަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. ލިޓަސް އިން ބުނީ "ފިސާރި ކަނބަލުން" ގެ ނަމުގައި މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮމޯޝަނަކީ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-10 10:20:04
އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީގެ އޯޕަންޑޭ ކުރިއަށް ދަނީ

އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީ (އައިޔޫއެމް) އިން އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ފަށަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކޯސްތަކަށް ވަނުމަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ އޯޕަންޑޭ ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-09 18:35:16
ޑެލި ފްރާންސްގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެއަށް!

ޕޭސްޓްރީ އަށް ލޯބިކުރާ ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ރާއްޖެ އަށް މުޅިން އަލަށް ގެންނަ ފްރެންޗައިޒެއް ކަމަށްވާ ޑެލި ފްރާންސްގެ އުފެއްދުންތައް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ޑެލި ފްރާންސްގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖޭގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-09 15:08:14
ޔޭޔޭ ކޮފީގެ "ސިޕް އެންޑް ވިން" ޕްރޮމޯޝަންގެ ތިންވަނަ މަހުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސް އިން ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުން އަންނަ ޔޭޔޭ ކޮފީގެ އަގުބޮޑު ޕްރޮމޯޝަންގެ ތިން ވަނަ މަހުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައި، އެ މީހުންނަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދޭން ނިންމި ލެޕްޓޮޕްތައް ހަވާލުކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-07 15:10:57
އެންމެ މަގުބޫލް މެރިން އިންޖީނުގެ މަގާމު މި އަހަރު ވެސް ޑޫސާން ޑައިވޫ އަށް

މޯލްޑިވްސް ބޯޓިން އެވޯޑްސްގެ "މޯސްޓް ޕްރިފާޑް މެރިން އިންޖީން ބްރޭންޑް އޮފް ދަ އިޔާ" ނުވަތަ އެންމެ މަގުބޫލް މެރިން އިންޖީނުގެ އެވޯޑް، ވީއޭއެމްކޯ އިން ވިއްކާ ޑޫސާން ޑައިވޫ އިން ހޯދައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ އޮޑިދޯނިފަހަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-07 15:02:44
އުރީދު އާއި ކޮކާކޯލާ އިން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ރާއްޖެ އިން ކޮކާކޯލާ އަށް ލިބޭ ތަރުހީބު ފާހަގަކޮށް، ދިވެހިންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމަށް އެ ކުންފުންޏާއި އުރީދޫ ގުޅިގެން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. އަންނަ މަހުގެ 14 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮމޯޝަންގައި،

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-07 14:57:20
މަހުގެ އެކްސްޕޯޓާއި އާމްދަނީ ވެސް ވަރަށް ބޮަޑަށް ދަށަށް

މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ރާއްޖެ އިން މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އެކްސްޕޯޓްކުރި މިންވަރާއި ލިބުނު އާމްދަނީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ނެރުނު

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-07 13:30:22
ޑޮލަރުން ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށްވެ ރިޒާވް 179 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވެއްޓިއްޖެ

ޑޮލަރުން ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށްވެ، ވަގުތުން ވަގުތަށް ބޭނުންކުރަން ހުންނަ ޔޫޒަބަލް ރިޒާވް 179 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ. މަރުކަޒީ ބޭންކުން މިއަދު އާއްމުކުރި މިދިޔަ މަހުގެ އިގްތިސާދީ ރިވިއުގައި ބުނެފައި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-07 12:28:12
ބޯޓިން އެވޯޑްސް، އިންޖީނަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ސާވިސްދެނީ އެލިޔާ އިން

ރާއްޖޭގެ އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމުގެ ދާއިރާގެ ކުންފުނިތަކާއި ޖަމިއްޔާތައް ވަރުގަދަކޮށް، ފުޅާކުރުމުގެ ހިތްވަރެއްގެ ގޮތުން ދޭ މޯލްޑިވްސް ބޯޓިން އެވޯޑްސްގައި އެލިޔާ އިން ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދައިފި އެވެ. މި އަހަރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-07 10:54:19
އިއްތިހާދު އެއާވޭސް އިން ރާއްޖެއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަނީ

ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގެ އިއްތިހާދު އެއާވޭސް އިން އަބޫދާބީ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. އެ އެއާލައިނާ ހަވާލާދީ ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައި ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-07 09:16:35
ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރަން ބްރިޓިޝް އެއާވޭސްއިން ހުށަހެޅި ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފި: ޑިފެންސް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަނުން ރާއްޖެ އަންނަ ބްރިޓިޝް އެއާވޭސް އިން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރަން ހުށަހެޅި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-06 18:47:57