×
މައި ސަފުހާ
ކުޑަފަރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ނ. ކުޑަފަރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. ކުޑަފަރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި މަޝްރޫއު ފައްޓަވައިދެއްވީ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޗެއާމަން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 22:02:47
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި 20،000 އަށްވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާ ނިމުނު އިރު 20،612 ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 2،000 އަށްވުރެ ގިނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 14:38:48
ތިލަފުއްޓާއި ގުޅީފަޅުން ބިން ދޫކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި

ތިލަފުއްޓާއި ގުޅީފަޅުން ބިން ދޫކުރުން ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ. ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (އެޗްޑީސީ) އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އެ ކޯޕަރޭޝަނާއި ގްރޭޓާ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 14:26:21
އާރްއޭސީގެ ޗެއާމަނަކަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފި

ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި އުފެއްދި ކުންފުނި ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އާރްއޭސީ) ގެ ޗެއާމަނަކަށް އަބްދުލް ލަތީފު ގާސިމް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އޭނާ ވަނީ 2009 ވަނަ އަހަރު، އޭރު ހިންގި އަޕާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-07 19:06:08
ދެކުނުގެ ޓޫރިޒަމް ފެންނަނީ "ރާސްލާފައި ކުރިއަށް ދާނެތަން": ޑރ. މައުސޫމް

ރާއްޖޭގެ ވަކި ސަރަހައްދެއްގެ ޓޫރިޒަމް "ރާސްލާފައި ކުރިއަށް ދާނެ ތަން" ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ނަމަ، އެއީ ކުރިމަގުގެ އާދައިގެ ހާސިލްވުމަކަށް ވެދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-07 16:11:38
ލައިފް ސަޕޯޓުން ސްކޫލުތަކަށް ހޭންޑް ސެނިޓައިޒާ ހަދިޔާކޮށްފި

ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މި އަހަރު ހިންގާ ސީއެސްއާރް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށް 5،000 ފުޅި ހޭންޑް ސެނިޓައިޒާ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. ސެނިޓައިޒާ މި ހަދިޔާކުރީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-07 15:21:12
ހުއްޓާލި ގިނަ އެއާލައިންތަކުން ދަތުރުތައް އަލުން ފަށައިފި

ކޮވިޑްގެ ކުރިން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޝެޑިއުލް ފްލައިޓްތައް ބާއްވަމުން އައި ގިނަ އެއާލައިންތަކުގެ އަލުން ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ. އެމްއޭސީއެލް އިން ބުނީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަލް އެއާޕޯޓަށް ޝެޑިއުލްކޮށްގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-07 12:22:56
ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ޕްރޮޖެކްޓަށް ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ހިންގާ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ޕްރޮޖެކްޓަށް ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. އެމްއެމްއޭ އިން ބުނީ ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ ގޮތުގައި ޕްރޮޕޯސަލް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-07 12:02:45
އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެމްކޯ އިން ކުނި ނަގާނީ ރޭގަނޑު

ކުރިން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެމްކޯއިން މާލޭގެ ގެތަކުން ކުނި ނަގާނީ ރޭގަނޑުކަން އެ ކުންފުނިން ހަނދާންކޮށްދީފި އެވެ. ވެމްކޯއިން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ސިއްހީ ކުއްލި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-07 09:36:06
ވޭމަންޑޫ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ނިމެނީ

ތ. ވޭމަންޑޫގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ފަށައިފި އެވެ. ނަރުދަމާގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށްޓަކަައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-06 21:38:34
އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ އެމްޑީއަކަށް މިހާދު ހަމަޖައްސަނީ

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް މުހައްމަދު މިހާދު އައްޔަނު ކުރަން ރައީސް އޮފީހުން ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕްރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ) އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-06 17:03:14
އައިއޭއެސްގެ އެމްޑީގެ މަގާމުން ރިޒްވީ ވަކިކުރަނީ

ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން ހިންގާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިވަސްގެ ކުރިމަގާ މެދު އެތައް ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދައި، މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރިޒްވީގެ ގާބިލްކަމާ މެދު ފާޑުކިޔުން ބޮޑުވެފައި އޮތް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-06 14:37:33
ރެޑްވޭވުން ބެގްރީސް ބްރޭންޑްގެ ސީރިއަލް ތައާރަފްކޮށްފި

ރެޑްވޭވުން ބެގްރީސް ސީރިއަލް ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި އެވެ. މި ބްރޭންޑްގެ އޯޓްސް އާއި މުއެސްލީ ރެޑްވޭވުން ލިބޭނެ އެވެ. މިއީ ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަށް ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭނެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-05 15:54:28
މަސްވެރިންނަށް އައިސް ލިބުމުގައި ހުރި ދަތިތަކަށް ވައިކިންގް އިންޖިނިއަރިން އިން ހައްލު ހޯދައިދީފި

މަސްވެރިންނަށް އައިސް ލިބުމުގައި ހުރި ދަތިތަކަށް ވައިކިންގް އިންޖިނިއަރިން އިން ހައްލު ހޯދައިދީފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ވަނީ މަސް ފިނިކުރާ ނިޒާމެއް ކަމަށްވާ "އާރުއެސްޑަބްލިއު" ސިސްޓަމްތައް މަސް ދޯނިތަކުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-05 14:21:58
ބޭރުކުރަން އުޅުނު މިޔަރު އުރަހަތަކުގެ އަގު 2.6 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާ

ލޮނުމަހާ އެއްކޮށްގެން ރާއްޖެއިން އިއްޔެ ބޭރު ކުރަން އުޅުނު މިޔަރު އުރަހަތަކުގެ އަގު 2.6 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގެ އަގުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި މިޔަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-04 14:16:42
މިޔަރު އުރަހަ ބޭރުކުރަން އުޅުނީ އެންސިސްއެއް ނޫން: ވަސީމް

ކަސްޓަމްސް އިން އިއްޔެ އަތުލައިގަތް މިޔަރު އުރަހަ ޝިޕްމެންޓަކީ އެންސިސް އިން ބޭރުކުރަން އުޅުނު އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް، އެންސިސް ފިޝަރީސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެންސިސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-04 11:51:46
އަހަރު ފެށުނު ދުވަހު ޓޫރިސްޓުން މަދުވިޔަސް އިއްޔެ 4،000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް

ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ވަރަށް މަތީގައި ހުރުމަށް ފަހު، އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އެ އަދަދު ދަށްވި ކަމަށް ވިޔަސް އިއްޔެ އަނެއްކާވެސް އަދަދު މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-03 15:54:08
އެސްބީއައިގެ ކާޑު ލިމިޓު 100 ޑޮލަރަށް ދަށްކޮށްފި

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި)ގެ ކާޑުތަކުން އޭޓީއެމް އާއި ޕީއޯއެސްތަކުން ފައިސާ ނެގޭ އަދަދު 100 ޑޮލަރަށް ދަށްކޮށްފި އެވެ. އެ ބޭންކުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-03 15:26:26
ކޮވިޑްގައި ބީއެމްއެލްގެ ދައުރު ބޮޑު، ރައްޔިތުންނަށްވީ ފަސޭހަ

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވި ތަފާތު ހާލަތުގައި ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަ އެވެ. ވިޔަފާރި ކުރުމާއި ފައިސާ ގެންގުޅުމުގެ އާދަތައް، ޒަމާނީ ފަސޭހައިގެ ތެރެއަށް ވަދެ، އެތައް ބަޔަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-03 14:25:18
ކާގޯ ފެރީން ގެންނަ މުދަލުގެ އަދަދު އަންނަނީ އިތުރުވަމުން: އަމްރު

އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ކާގޯ ފެރީގެ ހިދުމަތް ފެށި ފަހުން އެ ގައުމުން ކުޅުދުފުއްޓަށް ގެންނަ މުދަލުގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-03 12:32:39
ލުއިތަކާއެކު ފުޑް ކޯޓުގެ ގޮޅިތައް ބީލަމަށް

ބޮޑެތި ލުއިތަކާއެކު އެސްޓީއޯއިން ފުޑް ކޯޓުގެ 13 ގޮޅިއެއް ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެސްޓީއޯއިން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ މި ގޮޅިތަކަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-03 11:22:30
ކްރިސްމަސް އާއި އާ އަހަރަށް ފަހު ޓޫރިސްޓުން އައުން ދަށަށް

ކްރިސްމަސް އާއި އާ އަހަރަށް ފަހު ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން އާއްމުކުރި ހިސާބުތަކުގައިވާ ގޮތުން އާ އަހަރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-02 16:26:29
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އީ-މެގަޒިން ނެރެފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ "މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ބުލެޓިން" އީ-މެގަޒިންގެ ފުރަތަމަ އަދަދު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ނެދެއްވައިފި އެވެ. އެ އަދަދު ނެރެދެއްވުމަށް ފަހު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި އެ މަނިކުފާނު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-01 16:57:02
ތާޑް ޕާޓީ މޮޓޯ އިންޝުއަރަންސްގެ ބަދަލު ހޯދާނީ ކިހިނެއް؟

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ލާޒިމް ކުރެވިފައިވާ ތާޑް ޕާޓީ މޮޓޯ އިންޝުއަރަންސް އިން ބަދަލު ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާއަކީ އާއްމު ގޮތެއްގައި މީސް މީޑިއާގައި ވަރަށް ގިނައިން ދެކެވޭ ވާހަކަ އެކެވެ. ފަހުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-01 12:43:13
މޯލްޑިވް ގޭހަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއް، އާމްދަނީ އިތުރުވި

މި ވޭތުވެގެންމިދާ ނުވަ ވަރަކަށް މަހަކީ ކުރިން އެއްވެސް ބަޔަކު ލަފާކޮށްފައިނުވާނެ ފަދަ ބޮޑު ބަލިމަޑުކަމެއްގެ އަނދިރި ދުވަސްތަކެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ހޮސްޕިޓަލިޓީ އިންޑަސްޓްރީ އާއި އެއާލައިން އިންޑަސްޓުރީ ފަދަ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-01 10:57:37
ސަފާޔާގެ އިޔާ އިންޑް ސޭލް ފަށައިފި

އަހަރު ނިމުމާ ދިމާކޮށް ސަފަޔާ އިން "އިޔާ އިންޑް ސޭލް" ގެ ނަމުގައި ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. ލައިފް ސަޕޯޓްގެ ފިހާރައެއް ކަމަށްވާ ސަފަޔާއިން ވިޔަފާރިކުރާ ހުރިހާ އެންމެންނަށް މިޕްރޮމޯޝަނުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-31 15:38:04
ގަތަރު އެއާވޭސް އިން ރާއްޖެއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްފި

ގަތަރު އެއާވޭސް އިން ރާއްޖެއަށް ކުރާ ދަަތުރުތައް އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ. އެ އެއާލައިނުން އިއްޔެއާ ހަމައަށް ބާއްވަމުން އައީ ދުވާލަކު ތިން ފްލައިޓެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖެއަށް އޮތް ޑިމާންޑް ބޮޑުވެ އިއްޔެއިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-31 11:46:56
މި އަހަރު 5.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް ވިއްކައިފި

ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައް މެނޭޖްކުރުމަށް މި އަހަރު 5.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީިބިލް ވިއްކައިފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި ދިވެހި ރުފިޔާ އިންނާއި ޑޮލަރުން ޓީބިލް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-30 13:39:04
ވެހިކަލްތަކުގެ އަހަރީ ފީ ސްޓިކާ އޮންލައިންކޮށް ދޫކުރަނީ

އެއްގަމު އުޅަނދުގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކުމުން ދޫކުރުމަށް އާ ސްޓިކާއެއް ތައާރަފުކޮށް، އޮންލައިންކޮށް ފީ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް، އަންނަ މަހުން ފެށިގެން އޮންލައިންކޮށް ސްޓިކާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމް މީރާ އިން ހަމަޖައްސައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-30 13:14:43
މާދަމާ އެމްއައިބީ ވެސް ބަންދުވާނެ

އަހަރު ނިމުމާ ދިމާކޮށް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ވެސް މާދަމާ ބަންދުވާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ. އެ ބޭންކުން ބުނީ މިއަދަކީ މިއަހަރުގެ ހިދުމަތްދޭ އެންމެ ފަހު ދުވަސް ކަމަށާއި ދެން ބޭންކް ހުޅުވާނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-30 13:14:29