×
މައި ސަފުހާ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކުގެ މަސައްކަތްކުރަން ހުއްދަދެނީ

މާލޭގެ ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތަށް ދީފައިވާ ލުއި ދިނުމުގެ އުސޫލުގެ ދަށުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ހުއްދައަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-29 17:47:59
ކަނޑިމާއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިއްހީ ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި

ދ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ކަނޑިމާ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުން ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާމާނު ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އަށް މިއަދު ހަދިޔާ ކޮށްފި އެވެ. ކޮވިޑް-19އާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-28 18:10:17
އެއާޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބަސް ދަތުރުކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) ގެ މުވައްޒަފުން މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު ދަތުރު ކުރުމަށް ބަހުގެ ހިދުމަތް ދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އެ ކުންފުނިން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ. ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-28 18:09:07
ބޭންކްތައް ހުޅުވުން އަނެއްކާވެސް ހަފުތާއަކު ތިން ދުވަހަށް

އީދުގެ ކުރިން ހިދުމަތް ދެމުން އައި ގޮތަށް، ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާގައި، ހަފުތާއަކު ތިން ދުވަހު ބޭންކްތައް ހުޅުވާ ގޮތަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭއިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އޮފީސްތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-28 00:28:18
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނައިޓް މާކެޓާއި އެކްސްޕޯ އޮންލައިކޮށް

އެންމެ ކުރިއްސުރެ ފެށިގެން މާލޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ނައިޓު މާކެޓު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން ސަޕްލައިޑޮޓްއެމްވީން ނިންމައިފި އެވެ. އަންނަ ޖުލައި މަހު ބާއްވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-27 22:59:19
ކޮމަންވެލްތު ގައުމުތަކުގެ ޓޫރިޒަމް ހުޅުވާލަން ރާއްޖޭން އެދިއްޖެ

ކޮމަންވެލްތުގެ ހުރިހާ ގައުމެއްގެ ޓޫރިޒަމް އަލުން ހުޅުވާލައި ރައްކާތެރިގޮތުގައި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަލުން ފަށައިގަތުމަށް ކޮމަންވެލްތުގެ އެހީ އަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-27 19:33:12
ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅު ހޭދަ އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވެސް 867 މިލިއަން ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. މިއީ އޭގެ ކުރީ ހަފުތާއާ އަޅާބަލާއިރު އެންމެ 0.7 ޕަސެންޓް ދަށްވުމެކެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-27 12:07:21
ރޯދަ މަހު 70،000 ބަސްތާގެ ކާޑު ފޯރުކޮށްދެވުނު: އަމްރު

އެސްޓީއޯ އިން މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ރައްޔިތުންނަށް 70،000 ބަސްތާގެ ކާޑު ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އަމްރު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 18:13:17
ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް ހަދިޔާކުރަން ރަންގަލިން މާސްކު ފަހަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް ހަދިޔާ ކުރަން ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑުން މާސްކު ފަހަން ފަށައިފި އެވެ. މި މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ރަންގަލިން ފެށި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 15:28:05
އުލިގަމަށް ދާ ޔޮޓުތަކުން ނަގާ ފީގެ 75 ޕަަސެންޓު ކުޑަކޮށްފި

ހއ. ހުލިގަމުގައި ޔޮޓް ޓޫރިޒަމް ފުޅާ ކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޔޮޓްތަކުން ކަސްޓަމްސް އަށް ނަގާ ފީ 75 ޕަސެންޓު ކުޑަކޮށްފި އެވެ. މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކަސްޓަމްސްގެ އާއްމު ގަވާއިދަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-25 12:40:24
ކޮވިޑް ޓެސްޓުތައް ހަދާނީ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން: އޭޑީކޭ

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު ،އެކަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-25 12:16:58
ކުކުޅު ފިހާރައިން އީދު ހަދިޔާއާއެކު، ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ކުކުޅު ފައި ޕެކެޓު ކޭހެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުކުޅު ފިހާރައިން ފަށައިފި އެވެ. މިއީ، މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފޭސްބުކްގައި އެ ފިހާރައިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮމޯޝަނެކެވެ. އެގޮތުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-25 10:03:13
ބީއެމްއެލް ކަސްޓަމަރުންގެ 87 ޕަސެންޓް މިހާރު އިންޓަނެޓް ބޭންކިން ބޭނުންކުރޭ: ސައީދު

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށި ފަހުން، އޮންލައިން ހިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރާވަރު އިތުރުވެ، މިހާރު އެކުންފުނީގެ 87 ޕަސެންޓް ކަސްޓަމަރުން އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގެ ހިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ބީއެމްއެލްގެ ޕަބްލިކް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-24 11:17:29
ވިލާ ގޭހުގެ ޚިދުމަތް އީދު ދުވަހު ވެސް ލިބޭނެ

ވިލާ ގޭހުގެ ޚިދުމަތް ފިތުރު އީދު ދުވަހު ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. ވިލޭ ގޭހުން ބުނީ، ފިތުރު އީދު ދުވަހު ގޭހަށް އޯޑަރު ނެގުމާއި ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް ދޭނީ މެންދުރު ފަހު 3:00 އިން ރޭގަނޑު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-23 23:19:51
ބިމު ކުލިން 900 މިލިއަން ރުފިޔާ މި އަހަރު މަދުވާނެ: އަމީރު

ކުރިއަށް އޮތް ހަ މަސްދުވަހުގެ ބިމު ކުލި ދެއްކުން ފަސްކުރުމުން ސަރުކާރަށް ލިބެން ޖެހޭ 900 މިލިއަން ރުފިޔާ މިއަހަރު މަދުވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ނޭޝަނަލް އިމާޖެންސީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-23 17:41:14
މިހާތަނަށް އިންކަމް ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި 290،000ރ. ދީފި

ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން، އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ފަންޑުން މިހާތަނަށް 69 މީހަކަށް 290،000ރ. ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިއަދު ދަރުބާރުގޭގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-23 16:41:54
ގިނަ ބައެއްގެ ޕެންޝަން ބެލެންސް އުޅެނީ އެއް ލައްކައަށް ވުރެ ދަށުގައި

ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އާބާދީގެ 55 ޕަސެންޓް މީހުންގެ ފަންޑް ބެލެންސް އުޅެނީ 100،000ރ. އަށް ވުރެ ދަށުގައި ކަމަށް އެ އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ. މިއަދު ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-23 16:12:44
ކޮވިޑް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ޓޫރިސްޓުން އަތުން 8 ޑޮލަރު ނަގަން ލަފާދެނީ

ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އަށް އަލުން އަންނަ އިރު ކޮވިޑް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކަށް އަށް ޑޮލަރު ނަގަން ލަފާދޭން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީން ނިންމައިފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލާފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-22 23:35:08
ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ކްރޫއިން ހޭޒްމަޓް ސޫޓުގައި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން، ދަތުރުމަތީގައި ކްރޫން ބޭނުންކުރުމަށް ގަތަރު އެއާވޭސް އިން ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އިކުއިޕްމެންޓް (ޕީޕީއީ) ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ގަތަރުގެ ރަސްމީ އެއާލައިން، ގަތަރު އެއާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-22 21:54:20
ޓޫރިޒަމް ގައިޑްލައިންގައި ހިމެނި ފީތައް ނުނަގަން ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އަލުން ފެށުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލައިފައިވާ ގައިޑްލައިނުގައި ހިމަނާފައިވާ ފީތައް ނުނަނަގަން އެ މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ގޮތަށް މިނިސްޓްރީން ނިންމީ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-22 01:40:17
އާރްއޯއެލްގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ލާނިން ސިސްޓަމްގެ ހިދުމަތަށް ހުޅުވާލައިފި

ގޭގައި ތިބެގެން ޓީޗަރުންނަށް ކިިޔަވައި ދެވޭނެ އޮންލައިން ސިސްޓަމެއް އާރްއޯއެލް އިން ގާއިމްކޮށް، އެ ހިދުމަތަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލާއިފި އެވެ. ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-21 17:48:33
އެމްޕީއެލްގެ މުވައްޒަފުން ލޮކްޑައުންގައި 28 ދުވަސް، ހިދުމަތަށް ހުއްޓުމެއް ނެތް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އެއް ބަޔަކީ، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރި ބަނދަރު ހިންގާ އެމްޕީއެލްގެ މުވައްޒަފުންނެވެ. އޮފީހުގައި ލޮކްޑައުންވެ ތިބެ އެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-21 13:56:41
ގައިޑްލައިން ޑްރާފްޓްކުރަން މަޝްވަރާއެއް ނުކުރޭ: މަޓާޓޯ

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރި ޑްރާފްޓް ގައިޑްލައިން އެކުލަވައިލީ މަޝްވަރާ ނުކޮށް ކަމަށާއި އެއާ މެދު ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތައް އެބަހުރި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އޭޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-21 11:19:20
އެއާޕޯޓު، ޖުލައި މަހު ހުޅުވާލަނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްނުވެ، ރަނގަޅަށް ދާ ނަމަ އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ހުޅުވާލައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ދަތުރުތައް ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-20 22:10:04
ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްދޭން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަހު، ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އަލުން ފަށާ އިރު، ރިސޯޓުތަކަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން މި އަހަރުގެ ފަހު ހަ މަސް ދުވަހު ބިމު ކުލި ދައްކަން ޖެހޭ މުއްދަތު ފަސްކޮށްދޭން ނިންމަވާފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-20 21:19:41
އެމްޓީސީސީ އަށް 62 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާވެއްޖެ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި މޯލްޑީވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި 62.34 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ. އެމްޓީސީސީން އާންމުކޮށްފައިވާ ކުއާޓަލީ ރިޕޯޓުގައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-20 13:15:20
މަސްމާރުކޭޓުން ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް މާދަމާ ފަށަނީ

މަސް މާރުކޭޓުން މަސް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭން މާދަމާ ފަށާނެ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ، މަސް މާރުކޭޓު ބޭނުންކުރާ މީހުން މާރުކޭޓު ސަރަހައްދު އެއްކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-19 23:01:49
އެމްޑީގެ މުސާރަ ކަނޑައަޅަނީ ފިނޭންސުން: ސްޓެލްކޯ

ސްޓެލްކޯއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ސިޓީގައިވާ ގޮތުން އެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ މުޣުނީ އަށް އިނާޔަތްތަކާއެކު މަހަކު މަދުވެގެން 98،000ރ. މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބިވަޑައިގަންނަވާ. ސްޓެލްކޯއިން ރޭ ނެރުނު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-19 12:49:38
އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 5،000ރ. ނުލިބޭ މީހުން ރަޖިސްޓްރީވާން އެދިއްޖެ

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި އާމްދަނީ އަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުކޮށް، 5،000ރ. އަށް ވުރެން މަދުން ލިބޭ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ދޭ ހަމަޖެއްސި "އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް" އަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-18 11:25:39
ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އަށް ބަދަލު ގެނެސް، އުސޫލު އާއްމުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ބަދަލު ގެންނާނެ މިންގަޑުތައް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާއްމުކޮށްފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ސާކިއުލާއެއްގައި ބުނީ ސަރުކާރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-17 22:37:07