×
މައި ސަފުހާ
އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީން ލިބުނު އާމްދަނީ 10 ޕަސެންޓް ދަށަށް

އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ މަހު ލިބުނު އާމްދަނީ 10 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ އެވެ. ކަސްޓަމުން މިއަދު އާއްމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން، އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ އާއި އެހެނިހެން ފީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 18:06:36
ފަޅުތެރެއިން ބައެއް ހިއްކައިގެން، ބޮޑު ޕާކިން އޭރިއާއެއް ހަދަނީ

ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ނިމެން ވާއިރު، ހުޅުލޭ ފަޅުތެރޭން ބައެއް ހިއްކައިގެން ބޮޑު ޕާކިން އޭރިއާއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. ޕާކިން އޭރިއާ އަށް ހިއްކަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ، ހުޅުލޭ ފަޅަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 14:52:44
އެމްޕީއެލް އިން މުދާ ނެރުމުގައި ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުން މުދާ ނެރުން ލަސްވެ، ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވަމުން ދާ ކަމަށް ބައެއް ކުންފުނިތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ލޮޖިސްޓިކްސް ދާއިރާގައި ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހަމައެކަނި ޕަބްލިކް ކުންފުނި،

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 13:57:29
އެނބޫދޫފަޅު ތަރައްގީ ކުރާ ކުންފުނިން، ކޮނޮއްޓާއާ އެކު 310 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ހަ ރިސޯޓެއް ގަނެފި

މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓުތަކާއި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިއާ އެކު ކ. އެނބޫދޫފަޅު ތަރައްގީކުރާ ތައިލެންޑްގެ ސިންހަ އެސްޓޭޓް ކުންފުނިން އެމެރިކާގެ ހަވާއީގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އައުޓްރިގާގެ ހަ ރިސޯޓެއް، 310 މިލިޔަން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-18 14:25:04
ރެޑްވޭވް ލިވިން، އެންމެ ގިނަ މުދާ އެއްތާކުން ލިބޭ ފިހާރަ

ރެޑްވޭވުން މާލޭގައި، ފުލުފުލުގައި އެތައް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. ތަފާތު ސާމާނުތައް ވިއްކާ ފިހާރަތަކެވެ. އާންމުކޮށް ގޭތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ ސާމާނުން ފެށިގެން ކަރަންޓު ސާމާނު އަދި ފަރުނީޗަރުގެ ގިނަ ވައްތަރުތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-18 13:15:53
"ޗިކިން"ގެ ރެސްޓޯރެންޓެއް ޕެވިލިއަންގައި ހުޅުވައިފި

ރަސްފަންނުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހަދާފައިވާ ޕެވިލިއަންގައި ޔޫއޭއީގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓްފުޑް ފްރެންޗައިޒް، "ޗިކިން"ގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ. ހަވާ އެރުވުމާ އެކު ބޭއްވި ކުލަގަދަ ހަފުލާއެއްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-17 22:39:31
މެޕްސް ކޮލެޖު: ފެންވަރު ރަނގަޅު މަތީ ތައުލީމަކަށް

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހުރި މަތީ ތައުލީމު ދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން މެޕްސް ކޮލެޖަކީ އެންމެ ގިނަ ދުވަސް ވީ އެއް މަރުކަޒެވެ. މެޕްސް ކޮލެޖުގެ ނަން މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ "ފެންވަރު ރަނގަޅު" ތައުލީމު އަދި "ބައިނަލްއަގުވާމީ"

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-17 12:30:20
ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް ކޮންސަލްޓަންޓް ރޮން ކައުފްމަންގެ އިވެންޓެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ

އެތައް ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ، ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް ކޮންސަލްޓަންޓް ރޮން ކައުފްމަންގެ އިވެންޓެއް އޮގަސްޓް 4 ގައި ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. މި އިވެންޓު ބާއްވަނީ މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-16 16:56:45
އޭސް ހާޑްވެއާ އިން 300،000ރ. ހޯދުމުގެ ފަހު ފުރުސަތު

މާދަމާ އަކީ އޭސް ހާޑްވެއާ އަދި ކަލަ ބޭންކުން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފެށި ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަން "ރޯދަ ބަދަލު"ގެ ފަހު ދުވަހެވެ. މާދަމާގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮމޯޝަނުގައި އޭސް ހާޑްވެއާ އަދި ކަލަ ބޭންކުން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-14 20:44:30
"ފިލްމް ފޯ ޗޭންޖް" އަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

މުޖުތަމައުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދައްކުވައިދޭ ކުރު ފިލްމުތަކެއް ހަދަން ދިރާގުން ޔޫއެންޑީޕީއާ ގުޅިގެން ޒުވާނުންނަށް ހިންގާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް "ފިލްމް ފޯ ޗޭންޖް" އަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ދިރާގުން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-14 16:40:30
ގަމުގެ ދޫގަސް، އެމްޕީއެލްއާ ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކޮށްފި

އައްޑޫ ގަމުގައި އަހަރުތަކެއް ކުރިން ފެށިގެން، ދޫގަހުގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އައި ގެސްޓް ހައުސް އަލުން ތަރަައްގީކޮށް 120 ކޮޓަރިއާ އެކު ހުޅުވަން، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އާ މިއަދު ރަސްމީކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-14 16:00:57
އަންނަ މަހު މަންދު ކޮލެޖުން ފަށާ ކޯސްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މަންދު ކޮލެޖުން އަންނަ މަހު ފަށާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެ ކޮލެޖުން ބުނީ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-13 12:01:28
ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ވޯލްޑް ކަޕް ދެއްކުމަށް ހުރަހެއް ނެތް: ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ޕީއެސްއެމްގެ އިތުރުން، ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ވެސް ދެއްކޭނެ ކަމަށާއި، އެކަމުގައި ގާނޫނީ އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-12 14:57:43
ވޯލްޑް ކަޕް ފޯރިއާ އެކު، ޖާޒީއަށް ޑިމާންޑް ބޮޑުވެއްޖެ

އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ފަށާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތަކުގެ ޖާޒީގެ ޑިމާންޑް ބޮޑުވެ، މާލޭގެ ގިނަ ފިހާރަތަކުން ޖާޒީ ހުސްވާން ފަށައިފި އެވެ. މާލޭގައި ކުޅިވަރު ސާމާނަށް ހާއްސަ އެންމެ މަޝްހޫރު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-12 08:29:29
ގޯލެއް ޖަގައިގެން، އަލޯރާ އިން ޑިސްކައުންޓެއް

އަލޯރާ ޕޭން ހޯމް އިން ކުރިއަށް އޮތް ވޯލްޑް ކަޕާ ގުޅުވައިގެން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. މާލޭގައި ފަރުނީޗަރު ވިއްކާ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ފިހާރަ ކަމަށްވާ އަލޯރާ އިން ބުނީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ނިޔަލަށް،

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-11 18:48:36
ވިލާ އަށް ރަށްތައް ދޫކުރި އެއްބަސްވުންތައް އޭސީސީން ތަހުގީގުކުރަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ކުންފުންޏަށް ހުރިހާ ރަށްތަކެއް ދޫކުރުމަށް ހެދި ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމަންޓުތަކުގެ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ކުރީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-10 13:20:36
ރެއިންބޯގެ ރޯދަ ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

އަގު ބޮޑު އިނާމުތަކާ އެކު ރެއިންބޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި އަހަރުގެ ރޯދަ ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ކުންފުނިން މިދިޔަ މާޗު މަހުގެ 25 އިން މެއި މަހުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-10 11:39:47
ނޮބީލިއާ ބްރޭންޑުގެ ބަދިގެ ސެޓު ރެއިންބޯ އިން ވިއްކަން ފަށައިފި

ޖަރުމަނުގެ މަޝްހޫރު ނޮބީލިއާ ބްރޭންޑުގެ ބަދިގެ ސެޓް، ރެއިންބޯ ލިވިން މޯލް އިން ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ. ޗާންދަނީ މަގާއި ކެނެރީމަގު ގުޅޭ ކަންމަތީގަ ހުންނަ ރެއިންބޯ ލިވިން މޯލް އިން، ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-10 11:22:15
ފްލައިދުބާއީން ލަންކާގެ މައްޓަލަ އަށް ކުރަމުން އައި ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަނީ

މައްޓަލާ - ސްރީލަންކާ (9 ޖޫން) ސްރީލަންކާގެ މައްޓަލާ ރާޖަޕަކްސަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (އެމްއާރުއައިއޭ) އަށް ފްލައިދުބާއީން ކުރަމުން އައި ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ. މިހާތަނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-09 19:08:51
ލިޓަސް އިން ގުރުއާން މުބާރާތެއް ފަށައިފި

ތަފާތު ޕްރޮމޯޝަންތަކާއި އެކު ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދަމުން އަންނަ ލިޓަސް ފިހާރަ އިން ގުރުއާން މުބާރާތެއް ފަށައިފި އެވެ. ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ސައިކަލު ވިއްކާ ފިހާރަ އިން ބުނީ ގުރުއާން މުބާރާތް ކުރިއަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-08 23:20:12
ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓާސް އިން ފުލުފުލުން އިނާމްތައް!

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކޮމްޕިއުޓަރާއި އެއާ ގުޅޭ ގިނަ ސާމާނު ވިއްކާ ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓާސް އިން ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ވަރަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފެށިގެން ކުރިއަށް ދާއިރު، އެ ތަނުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް،

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-07 12:14:07
ދަ ކިޗަންގެ ބޭކަރީ، ތަފާތު މީރު ރަހަތަށް ގެއަށް!

ދާދި ފަހުން ހުޅުވުނު ރެސްޓޯރެންޓެއް ނަމަވެސް، ދަ ކިޗަން އަކީ ކޮން ތަނެއްކަން ނޭނގޭ ޒުވާނަކު މިހާރު މަދުވާނެ އެވެ. އެކި ހިސާބުތަކުގެ ތަފާތު ރަހަތަކުން މުއްސަނދިވެފައިވާ ރެސްޓޯރެންޓެކެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-07 12:07:08
ވޯލްޑް ކަޕް ދައްކަން ކޭބަލް ޓީވީ އޮޕަރޭޓަރުންނާ އެކު އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވޭ: ޕީއެސްއެމް

އަންނަ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރަޝިޔާގައި ފަށާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ މެޗުތައް ސޮނީ ޕިކްޗާސްގެ ޗެނަލްތަކުން ދައްކަން ރާއްޖޭގެ ކޭބަލް ޓީވީ އޮޕަރޭޓަރުންނާ އެކު މިހާތަނަށް އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވޭ ކަމަށް ޕީއެސްއެމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-06 16:24:32
ލުއި ލޯނު ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން މެއި 15ގެ ނިޔަލަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ލުއި ލޯނު ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިޔާ މިއަދު ހޮވައިފި އެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-05 13:02:17
އޮފް ސީޒަނާއެކު ރިސޯޓުތަކުގެ ސާވިސް ޗާޖު ދަށަށް

މި އަހަރުގެ ޓޫރިޒަމްގެ އޮފް ސީޒަނާ އެކު ރިސޯޓުތަކުގެ ސާވިސް ޗާޖު ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ އޭޕްރިލް މަހު އެއް ހާސް ޑޮލަރުން މަތީގެ އަދަދެއް ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި އަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-05 12:16:22
ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް އައިއޭއެސްގެ ސަބްސިޑަރީއަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑަކީ، ސަރުކާރުގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ކުންފުނި، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް (އައިއޭއެސް)ގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-04 13:50:04
އެޗްޑީއެފްސީގެ ބޮންޑްގައި އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް ހާއްސަކޮށް ފައިނޭންސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ހިދުމަތްދޭ ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީއެފްސީ) އިން މިއަދު މި ވަނީ އެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-03 18:09:46
ސީ ޕްލޭނާ އެކު، އާ ޑޮމެސްޓިކް އެއާލައިނެއްގެ ޚިދުމަތް އޮކްޓޯބަރު މަހު ފަށަނީ

ސީ ޕްލޭނާ އެކު، އާ ޑޮމެސްޓިކް އެއާލައިނެއްގެ ޚިދުމަތް އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. "މަންތާ އެއާ" ގެ ނަމުގައި އާ އެއާލައިނެއް އުފައްދަނީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި އެންމެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-03 18:09:25
ރެއިންބޯއިން "ވޯލްޑް ކަޕް ފީވާ" ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕާ ދިމާކޮށް ރެއިންބޯ ލިވިން މޯލުން "ވޯލްޑް ކަޕް ފީވާ"ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި އެވެ. ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފަރުނީޗަރުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކުންފުނިން ބުނީ އެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-03 13:51:22
އޯގޭނިކް ބިއުޓީ އަދި ވެލްނެސް އަށް ހާއްސަ ފިހާރަ އެއް ހުޅުވައިފި

ރީތިވުމާއި ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ބޭނުންވާ އޯގޭނިކް އަދި ނެޗުރަލް އުފެއްދުންތައް ވިއްކުމަށް ޚާއްސަ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. އޯކިޑްމަގު ސަމުގާ ކުރިމަތީގައި އިއްޔެ ރޭ ހުޅުވި "އޮން ވީ" ފިހާރަ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-02 13:30:00