×
މައި ސަފުހާ
މާދަމާ ބޯޑަރު ހުޅުވާލަނީ، ގަތަރުގެ ފްލައިޓްތައް އޯވާބުކްވެއްޖެ

ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު މަސް ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތް އޮތުން މާދަމާ ނިމުމަކަށް ގެނެސް، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ހުޅުވާލާ އިރު، ގަތަރު އެއާލައިންގެ ފްލައިޓްތައް އޯވަބުކް ވެއްޖެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 12:35:57
ފޮނަދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ 59 ޕަސެންޓު އެމްޓީސީސީން ނިންމާލައިފި

ލ. ފޮނަދޫ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 59 ޕަސެންޓު މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ނިންމާލައިފި އެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން، މަގުގައި ހުރި ގާތައް ނެގުމާއި މަގު އެއްވަރު ކުރުމާއި ސަބް ގްރޭޑިންގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 11:13:23
ޝިޔާ ސެލޫނުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޔަގީންކަން

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭ މި ހާލަތުގައި ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ގާއިމްކުރަން އެންމެ އުނދަގޫ ތަންތަނަކީ ކަސްޓަމަަރުންނާއި ހިދުމަތްތެރިން ވަރަށް ގާތުން މަސައްްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ސެލޫންތަކެވެ. އެކަމަކު ސޯސަން މަގުގެ ދެކުނު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 10:07:18
ގޯތިގެދޮރުގެ މާކެޓު ހުރި ގޮތް ބެލުމުގެ ދިރާސާއެއް ހަދަނީ

ގޯތިގެދޮރުގެ މާކެޓު ހުރި ގޮތް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާއެއް ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީީސީ) އާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-13 20:10:24
ޓްރީ ޓޮޕް: ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ދައްކައިދީފި

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފުރަތަމަ މީހާ ޕޮޒިޓިވްވުމާ އެކު، އިންފެކްޝަން ޕްރިވެންޝަން އަދި ކޮންޓްރޯލް (އައިޕީސީ)ގެ ދަށުން ގިނަ ފިޔަވަޅުތައް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން އަޅާފައިވެ އެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-13 14:54:55
ޖޫން މަހު އެންމެ ގިނައިން އެތެރެ ކުރީ މެޝިނަރީ އާއި އިލެކްޓްރިކް ސާމާނު

މިދިޔަ ޖޫން މަހު އެންމެ ގިނައިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައިވަނީ މެޝިނަރީ އާއި އިލެކްޓްރިކް ސާމާނު ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެފި އެވެ. ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާފައިވާ ގޮތުގައި މެޝިނަރީ އާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-13 13:15:03
ބިދޭސީން ތިބޭތީ ބަންދުކުރި ކަމަށް ބުނީ ނުހުޅުވާ ގޮޅިއެއް

ބިދޭސީން ތިބެގެން ހިންގާތީ ކަމަށް ބުނެ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބަންދުކުރި ގޮޅިއަކީ މާރުކޭޓު އަލުން ހުޅުވި ފަހުން ވިޔަފާރިކުރަން ނުފަށާ ގޮޅިއެއް ކަމަށް ގޮޅިތަކުގައި ވިޔަފާރިކުރާ މީހުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-13 11:53:25
ޖޫން މަހުގެ އާމްދަނީ 82 ޕަސެންޓް ދަށް

ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) މެދުވެރިކޮށް ޖޫން މަހު ލިބުނު އާމްދަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އާމްދަނީއާ އަޅާބަލާއިރު 82 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ އެވެ. މީރާ އިން ކޮންމެ މަހަކު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-13 11:52:41
މަޝްހޫރު "މިނިސޯ"ގެ ފިހާރައެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިފި

މަޝްހޫރު ރީޓައިލް އައުޓްލެޓް، "މިނިސޯ"ގެ ފިހާރައެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ. އަމީނީމަގު ކަލާފާނު ސްކޫލު ކުރިމައްޗަށް ވާ ގޮތަށް ހުންނަ އިމާރާތުގައި ހުޅުވި މި ފިހިރާއިން އިލެކްޓްރޯނިކް ވަރަށް ގިނަ ބާވަތްތަކާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-12 17:07:32
ޑޮމެސްޓިކް ދަތުރުތަކަށް ވިލާ އާއި މަންޓާ ވެސް ތައްޔާރު

އެތެރޭގެ އުދުހުންތައް، ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި ހުއްޓާލާފައި އޮތުމަށް ފަހު އަލުން ފަށަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް ވިލާ އާއި މަންޓާ އެއާލައިން އިން ބުނެ އެވެ. ޑޮމެސްޓިކް ދަތުރުތައް ހުއްޓާލައިފައި އޮތުމަށް ފަހު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-12 13:14:51
މާގިރި ހޮޓެލްގެ އިންޒާރު މީޑިއާތަކަށް!

އެ ހޮޓާލާ ބެހޭ ގޮތުން ދޮގު މައުލޫމާތު ފަތުރާ ފަރާތްތަކާއި މީޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް، މާގިރި ހޮޓަލުން ރޭ ބުނެފި އެވެ. މާލޭގައި ހިންގާ އެންމެ ފެންވަރު މަތީ އެއް ހޮޓަލުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-11 12:55:43
ގޭމްގެ އެސްޖީގެ މަގާމުން ސައުދުﷲ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ގޭމް)ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުން ސައުދުﷲ އަހުމަދު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ. އޭނާ ސަސްޕެންޑު ކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-10 19:15:20
ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްތަކަށް އޮންލައިންކޮށް މިހާރު ނަމްބަރު ނެގޭނެ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗުތަކާއި ސާވިސް ސެންޓަރުތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަކަށް އޮންލައިންކޮށް ނަންބަރު ނެގޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖއްސައިފި އެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ މި ބަދަލާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-10 19:14:27
ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް ޑޮލަރު ލިބޭނެ: ގަވަރުނަރު

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އިގްތިސާދަށް އައިސްފައިވާ ހީނަރުކަމާ އެކު ވެސް ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ޑޮލަރު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ވިޔަފާރިވެރިތަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-10 16:44:26
އެންމެ ބިޑެއް ހުށަހެޅިޔަސް ބިޑް ކާމިޔާބުކުރެވޭ ގޮތަށް ގަވައިދު އިސްލާހުކޮށްފި

އެންމެ ބިޑެއް ހުށަހަޅައިގެން ވެސް ބިޑް ކާމިޔާބުކުރެވޭ ގޮތަށް މާލިއްޔަތު ގަވައިދަށް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް ޕްރޮކިއުމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް އަހުމަދު މުޖުތަބާ ވިދާޅުވީ މާލިއްޔަތު ގަވައިދަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-09 14:38:46
އިތާފުށި: ހުޅުވިތާ އަހަރެއް، ދުނިޔޭގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރިސޯޓަކަށް

އިތާފުށި، ނުވަތަ ވަލްޑޯފް އެސްޓޯރިއާ މޯލްޑިވްސް އިތާފުށި، ދުނިޔޭގެ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ރިސޯޓްތަކުގެ ލިސްޓުގެ ފަސް ވަނައަށް އަރައިފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ މަގުބޫލު މަންޒިލްތަކާ ގުޅޭ ހަބަރުތައް ގެންނަ "ޓްރެވަލް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-09 12:02:47
ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަ ބެލޭނެ މާހައުލެއް ނެތުމުން ގެސްޓު ހައުސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ބެލޭނެ މާހައުލެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ގެސްޓު ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ގޭމް)ގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުން މޫސާ ނާސިހު އިއްޔެ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. ނާސިހު "މިހާރު"

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-09 10:43:12
ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ އަގު 18ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ

ޓޫރިޒަމް ހުއްޓުމާ އެކު، ރާއްޖެ ޑޮލަރަށް ޖެހި، ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ އަގު 18ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ އެވެ. ރާއްޖޭގައި ޑޮލަރުގެ ރަސްމީ ރޭޓަކީ 15:42ރ ކަމަށް ވިޔަސް، މާލޭގައި ހިންގާ ޑޮލަރު އެކްސްޗޭންޖުތަކުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-09 08:57:11
ލޮކްޑައުންގެ ލުޔާއެކު އޭސް ހާޑްވެއާގެ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނެއް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާނުކުރި ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ލުޔާއެކު އޭސް ހާޑްވެއާއިން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓުތަކާއެކު ޖުލައި މަހަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގައި އެ ފިހާރަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-08 15:21:48
ބީއެމްއެލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކުރިން ބީއެމްއެެލް އިސްލާމިކް ހިންގި މ. ސީޓްރެކްސް ބިލްޑިންގުގައި ހުންނަ ބީއެމްއެލްގެ ޑިޕާޓްމަންޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ އިދާރީ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ މުވައްޒަފަކު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-08 14:59:19
ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ކުރި ހޭދަ ބިލިއަނަކަށް އަރައިފި

ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް މިދިޔަ ހަފުތާގެ ނިޔަލަށް ކުރި ހަރަދު 1.028 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރައިފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކޮންމެ ހަފުތާއަކު އާއްމުކުރާ ކޮވިޑް-19އާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-08 14:51:38
އެމިރޭޓްސް އިން ރާއްޖެއަށް ކާގޯ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

މި މަހުގެ ތެރޭގައި އެމިރޭޓްސް އިން ރާއްޖެ އަށް ކާގޯ ދަތުރުތައް ފަށާނެ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ބުނެފި އެވެ. އެ އެއާލައިނުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީގެ ރާއްޖެއާއެކު އިތުރު 100 މަންޒިލަކަށް ކާގޯގެ ހިދުމަތް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-07 14:08:57
މާފަރު އެއާޕޯޯޓުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރާ ލެބް ނިންމާލައިފި

މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓު ކުރަން ގާއިމްކުރާ ޕީސީއާރު ލެބޯޓްރީގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި އެވެ. މި ލެބް މާފަރު އެއާޕޯޓްގައި ހެދީ ރާއްޖޭގައި މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓުތަކެއް ހިންގަމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-07 11:37:18
ބޯޑަރު ހުޅުވުމާ އެކު، ފުރަތަމަ ޚިދުމަތަށް ނުކުންނާނީ 42 ރިސޯޓެއް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ލުޔާއެކު، މި މަހުގެ 15 ގައި ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވައިލާއިރު، ފުރަތަމަ ފަހަރު ވެސް 42 ރިސޯޓެއް އަލުން ހިންގަން ފަށާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-06 19:58:13
އޭސީސީގެ ލަފައެއް ނުލިބުމަކީ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ކުއްޔަށް ދޭން ހުރަހެއް ނޫން: ޝިއުނާ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި އެ އެއާޕޯޓް ހިންގާ އެމްއޭސީއެލް އިން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ލަފައެއް ނުލިބިގެން ހުރަސް އެޅިފައި އޮތް ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-06 15:51:04
ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް އޮތް ހައްލަކީ ގުޅިފަޅުގައި ތަރައްގީކުރާ ޕޯޓު: އެމްޕީއެލް

މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް، ގުޅިފަޅުގައި ތަރައްގީކުރާ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ ސަބަބުން ހައްލު ލިބޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ބުނެފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-06 13:03:27
ދަނޑުވެރިކަން ދަސްކޮށްދޭން ސޮނޭވާ އިން އޮންލައިން ކޯހެއް

ޖަޒީރާ މާހައުލެއްގައި ކާނާ ހައްދަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް "އޯގަނިކް ޓްރޮޕިކަލް ގާޑެނިން" ގެ ނަމުގައި އޮންލައިން ކޯހެއް ސޮނެވާ އިން ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ. ކުޑަ ބެލްކަންޏެއްގައި، ގޭގެ ބަގީޗާގައި ނުވަތަ ބޮޑު ދަނޑެއްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-06 12:04:17
ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި އޭޕްރީލް މަހު ލިބުނީ 35.7 މިލިއަން ރުފިޔާ

މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި، ޓޫރިޒަމްގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ލިބުނީ 35.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި އޭޕްރީލް މަހު ލިބުނު އާމްދަނީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-06 10:29:56
ގިނަ އެއާލައިންތަކުގެ ދަތުރުތައް އޮގަސްޓްގައި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމަށް ފަހު މި މަހުގެ 15 ގައި ހުޅުވައިލި ނަމަވެސް ގިނަ އެއާލައިންތަކުގެ ދަތުރުތައް ފަށަނީ އޮކްޓޫބަރުގައި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޑެޓް (އެމްއޭސީއެލް)

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-05 18:10:41
ބޯހިޔާވަހިކަމާއި މަސްވެރިކަމަށް ސައޫދީން 771 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް

ސަރުކާރުން ހިންގަމުން އަންނަ މަސްވެރިކަމާއި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝަރޫއުތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ފަންޑު ފޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ރާއްޖެ އަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރު (771 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ލޯނެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-05 14:38:08