×
މައި ސަފުހާ
އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޝަކުވާތައް އިބޫ އަށް

ރާއްޖޭގައި ތަފާތު ވިޔަފާރިތައް ކުރާ އަންހެނުން، އެ ދާއިރާގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)އާ މިއަދު ހިއްސާ ކުރައްވައިފި އެވެ. އިބޫގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހުގައި މިއަދު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 20:36:26
ޔޫއެފްއެސްގެ ފިހާރައިގައި އަބްސީގެ ޝޯތަކެއް ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރީގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރަމުން އަންނަ ޔުނައިޓެޑް ފުޑް ސަޕްލަޔާސް (ޔޫއެފްއެސް) އިން މާލޭގައި ހިންގާ އެކްސް-ޒޯން ފިހާރައިގައި މަހަކު އެއް ފަހަރު، މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-14 12:51:44
ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރަން ކޮކާ ކޯލާގެ "ޝެއާ އަ ކޯކް" ރާއްޖޭގައި ކެމްޕެއިން ފަށައިފި

ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރަން ހިތްވަރު ދިނުމަށް ކޮކާ ކޯލާ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ، ޝެއާ އަ ކޯކް ކެމްޕޭން ރާއްޖޭގައި މިއަދު ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ. އާޓް ގެލެރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، ކޮކާ ކޯލާއިން ދުނިޔޭގެ އެކި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-11 16:30:20
ބީއެމްއެލްގައި ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި

ބީއެމްއެލްއަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކޮށްދިީފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ރޭ އެވޯޑް ދީފި އެވެ. ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓަލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް އެވޯޑް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-11 16:12:06
ރެއިންބޯގެ އޮންލައިން ސްޓޯރު ލޯންޗުކޮށްފި

ފަރުނީޗަރު ވިއްކުމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ކުންފުނި ކަމަށްވާ ރެއިންބޯގެ އޮންލައިން ސްޓޯރު އިއްޔެ ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ 28 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން، ރެއިންބޯ ލިވިން މޯލްގައި ބޭއްވި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-10 13:10:39
އެޗްޑީސީގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން އޮތީ ދަށްވެފައި: މުއިއްޒު

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-09 18:36:58
އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ރެއިންބޯގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ރެއިންބޯ ކުންފުނީގެ އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. ފަރުނީޗަރު ވިއްކުމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ކުންފުނީގެ 28 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން، އެ ކުންފުނީގެ ހަތަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-09 18:08:15
ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ދަރީންނަށް މިއަދު ވަރަށް ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް

ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ މުވައްޒަފުންގެ ދަރީންނަށް ވަރަށް ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް މިއަދު އެ ބޭންކުން ހިންގައިފި އެވެ. އެ ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ދަރީންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް އެ ބޭންކުގެ އޮފީސްތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-03 20:17:10
ކުޑަކުދިންނަށް ބީއެމްއެލްއިން ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މިޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން، 18 އަހަރު ނުވާ ކުދިންގެ ނަމުގައި އެ ކުދިންގެ މައިންބަފައިންނަށް "ކިޑްސް ސޭވާސް އެކައުންޓް"

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-01 15:39:14
މިދިޔަ އަހަރު ސްޓެލްކޯއަށް 52.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް ލިބިއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރު ސްޓެލްކޯއަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 52.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ. މާލެ އާއި ބައެއް ރަށްތަކަށް ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތްދޭ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިން މިއަދު އާއްމުކުރި މިދިޔަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-09-30 16:10:28
200 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަންޖެހިދާނެތީ ޓާޓާއެކު އަލުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަނީ

ކުރީގެ އޯޑިއޯން ސިނަމާ ހުރި ބިމާއި ކުރީގެ ނާދީ ހުރި ބިމުގައި ފްލެޓް އަޅަން އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުންޏާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން އުވާލުމުން އެ ކުންފުންޏަށް ބަދަލުގައި 200 މިލިއަން ޑޮލަރު (ތިން ބިލިއަން ރުފިޔާ)

މިހާރު.ކޮމް - 2018-09-30 14:32:05
ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ސާވިސް އެލަވަންސަށް ދުވާލަކަށް 200ރ. ދެނީ

ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް، ސާވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި، 200ރ. ދޭ ގޮތަށް ގަވައިދު އިސްލާހުކޮށްފި އެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ނާކާމިބާ ކުރިމަތިވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-09-30 14:00:37
އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި އާ ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީތައް ނުހިމެނުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން: އިބޫ

އަންނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި އާ ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީތައް ނުހިމެނުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފައިވާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-09-27 18:48:59
ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވޭނީ އެކުގައި، އެއް އަޒުމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން: ރައީސް

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް ލބެމުން އަންނަ ކުރިއެރުންތައް ދަމަހައްޓައި، އެ ސިނާއަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށް، ރާއްޖޭގެ ސުލްހަމަސަލަސްކަން ގާއިމްކޮށް، އެ އަޒުމުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-09-27 14:39:04
ވެލިގާގެ ބާޒާރުމަތީ ފިހާރަ އާ ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

ވެލިގާ ހާޑްވެއާގެ ބާޒާރުމަތީ ފިހާރަ އާ ތަނަކަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށް، އަލުން ހުޅުވައިފި އެވެ. ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހާޑްވެއާގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކުންފުނިން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، ކަސްޓަމްސް ކައިރި ހުޅުވި ފިހާރައަކީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-09-27 12:32:00
ޓޫރިސްޓުން އައި އަދަދު ދެ ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖޭ އަށް އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 2.2 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާއްމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-09-27 10:37:24
ބަޖެޓްގައި އާ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ހިމަނާނީ މަޖިލީހުން

އަންނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް މި މަހުގެ 30ގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާއިރު، އާ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް އެ ބަޖެޓްގައި ނުހިމެނޭނެ ކަމަށާއި އެ ސިޔާސަތުތައް ބަޖެޓްގައި ހިމަނާނީ މަޖިލީހުން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-09-26 17:38:04
ދަ ރެސިޑެންސް އާއި ދިގުރަށުގައި ހަދާ ރިސޯޓު ބްރިޖަކުން ގުޅާލައިފި

ގއ. ފަޅުމާފުށީގައި އޮންނަ ދަ ރެސިޑެންސް އާއި ދިގުރަށް ބްރިޖަކުން ގުޅުވާލައިގެން ހަދާ ދަ ރެސިޑެންސްގެ ދެ ވަނަ ރިސޯޓު އަންނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ދަ ރެސިޑެންސް ބައި ސެނިޒާރޯގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-09-25 15:24:40
ކޫއްޑުގެ 183 މުވައްޒަފަކަށް ކުއްލި ޕްރޮމޯޝަން ދީފި

ގއ. ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ 183 މުވައްޒަފަކަށް ކުއްލި ޕްރޮމޯޝަނެއް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދީފި އެވެ. ކޫއްޑޫގެ އިސް މުވައްޒަފަކު މިއަދު ބުނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން މާދަމާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-09-22 15:43:52
އެނބޫދޫފަޅުގައި ހިލްޓަންގެ އާ ރިސޯޓެއް އަންނަ އަހަރު ހުޅުވަނީ

ކ. އެނބޫދޫފަޅުގައި ހަދާ ކްރޮސް ރޯޑްސްގައި ހިލްޓަންގެ އާ ރިސޯޓެއް އަންނަ އަހަރު ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ "ޓީޓީޖީ އޭޝިއާ" ގައި ބުނެފައި ވަނީ "ސައި ލެގޫން" ގެ ނަމުގައި އާ ރިސޯޓެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-09-22 15:25:33
ފެންވައިރުކުރާ މީހުންނަށް ޓެކްނިކަލް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމެއް އެލިއާ އިން ބާއްވައިފި

ފެންވައިރުކުރާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޓެކްނިކަލް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމެއް އެލިއާ އިންވެސްޓްމެންޓްސް އިން މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ. އެލިއާ އިން ބުނީ އެ ޓްރެއިނިންގެ ސެޝަންގައި ފާހާނާއަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-09-20 22:57:29
ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާއެކު ދޮވެމި ފިހާރަ އަލުން ހުޅުވައިފި

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ގައި ހިންގާ ދޮވެމި ފިހާރައަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އަލުން މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. އެއާޕޯޓްގެ އެރައިވަލް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-09-19 18:55:05
ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައި ހަތަރު ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ)ގައި އަލަށް ހެދި ވޯޓާ ފްރަންޓް އިމާރާތުގައި މަޝްހޫރު ކޭއެފްސީ އާއި ޕިއްޒާ ހަޓާއި ކޮސްޓާ ކޮފީ އަދި ހާވެސްޓް މާކެޓް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. މިއީ، ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-09-19 17:21:22
މަރުބަލި ނޫން އެހެން ހުރިހާ ބައްޔަކަށް ޝިފާއެއް!

މަރުބަލި ނޫން އެހެން ހުރިހާ ބައްޔަކަށް ހުރި ޝިފާއެއްގެ ގޮތުގައި ހަދީސްގައި އައިސްފައިވާ އެއްޗަކީ ކަޅު ދިރި އެވެ. ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ވެސް ކަޅު ދިރި ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-09-19 16:34:50
އަލޯރާގެ 18 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ހާއްސަ ސޭލެއް

އަލޯރާ ޕޭން ހޯމްގެ 18 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ހާއްސަ ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ. ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފަރުނީޗަރުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކުންފުނިން އިއްޔެއިން ފެށިގެން މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ސޭލްގައި،

މިހާރު.ކޮމް - 2018-09-19 16:13:39
ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރީ 3 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޮޑު އަގެއްގައި!

އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރީ އެކަމަށް ކުރިމަތިލި ދެ ވަނަ ޗާޕްހާނާ އިން ހުށައެޅި އަގަށް ވުރެ 3 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޮޑު އަގެއްގައި، އެމް ސެވަން ޕްރިންޓާސް އިން ކަން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-09-19 12:38:44
ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައި މާދަމާ ކޭއެފްސީ އާއި ޕިއްޒާ ހަޓް ހުޅުވަނީ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ)ގައި އަލަށް ހެދި ވޯޓާ ފްރަންޓް ބިލްޑިންގައި މަޝްހޫރު ކޭއެފްސީ އާއި ޕިއްޒާ ހަޓް މާދަމާ ހަވީރު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 200 މީހުންގެ ޖާގަ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-09-18 22:08:52
ސެންޓާއި ކޮސްމެޓިކްސް އަށް ލެ ޕާފިއުމްގެ އާ ފިހާރައެއް

ގިނަ އަދަދެއްގެ ސެންޓާއި ރީތިވުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާ އެކު ލެ ޕާފިއުމްގެ އާ ފިހާރަ ރޭ ހުޅުވައިފިއެވެ. މަޖީދީމަގު، ހުދުމާ ފިހާރަ ކައިރީ ހުންނަ މި ފިހާރަ ހުޅުވީ ޑީޖޭ އައްޔަގެ ހިތްގައިމު މިއުޒިކާ އެކުގަ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-09-18 20:23:14
ތާރީޚީ ދުވަހެއް، އާ ރަންވޭއަށް ފުރަތަމަ ބޯޓު ޖައްސައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއާބަސް އޭ 380 މަރުކާގެ ބޯޓެއް ދެންމެ ޖައްސައިފި އެވެ. މި ބޯޓު އާ ރަންވޭއަށް ޖެއްސީ އެއާޕޯޓުގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ރަސްމިއްޔާތުގައި،

މިހާރު.ކޮމް - 2018-09-18 15:49:35
އާ ރަންވޭއަށް ޖައްސާ ފުރަތަމަ ބޯޓު އާބޫދާބީން ފުރައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭއަށް ޖައްސަން އަންނަ ފުރަތަމަ އެއާބަސް އޭ380 މަރުކާގެ ބޯޓު ޔޫއޭއީގެ އަބޫ ދާބީން ފުރައިފި އެވެ. ޔޫއޭއީގެ ގައުމީ އެއާލައިން، އިއްތިހާދު އެއާވޭސްގެ މަތިންދާބޯޓު،

މިހާރު.ކޮމް - 2018-09-18 12:12:01