×
މައި ސަފުހާ
ފުށިދިއްގާ ހިންގުން ހުއްޓުވައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ އދ. ފުށިދިއްގާގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޓޫރިސްޓުން ބައިތިއްބައި މަންފާ ހޯދި މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށްދޭން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ފުލުހުންނަށް މިރޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-19 23:52:49
އޭޑީކޭ އަށް ހިޔާލު ހުށަހަޅަން ހާއްސަ ޕޯޓަލެއް

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ހިދުމަތް ހޯދާ މީހުންނަށް އެ ހޮސްޕިޓަލާ ގުޅޭ ހިޔާލު ހިއްސާކުރުމަށް ހާއްސަ ޕޯޓަލެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. މިއަދު ފެށި މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެކްސްޕޯގައި މި ޕޯޓަލް ތައާރަފްކޮށްދެއްވީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-18 20:50:45
މެޑިކަލް އެކްސްޕޯ ފަށައިފި؛ ސްޓޯލްތަކުން ޒަމާނީ ހިދުމަތް

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ސިއްހީ ދާއިރާގެ އެންމެ ބޮޑު އެކްސްޕޯ ކަމަށްވާ "މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެކްސްޕޯ" މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވާ މި އެކްސްޕޯ ހުޅުއްވައިދެއްވީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-18 19:40:50
އަހަރެއްހާ ދުވަސް ތެރޭގައި ޔުނިފައިޑް ޕޭމެންޓް ގޭޓްވޭ ތައާރަފް ކުރާނެ: ގަވަރުނަރު

މޯލްޑިވްސް މޮނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ގާއިމް ކުރާ ޔުނިފައިޑް ޕޭމެންޓް ގޭޓްވޭގެ ނިޒާމް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ބޭނުން ކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ބޭންކް އޮފް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 15:12:31
ބީއެމްއެލް އިން މާސްޓާކާޑާއި ބިޒްނަސް ޑެބިޓް ކާޑު ތައާރަފުކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ރާއްޖެއަށް މާސްޓާކާޑާއި ބިސްނަސް ޑެބިޓް ކާޑު ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.މާސްޓާ ކާޑު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަނަރު ޢަލީ ހާޝިމެވެ. އަދި އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-17 14:52:01
އެމްޕީއެލް ކެފޭ ހިންގުން ލެމަން ގްރާސްއާ ހަވާލުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން މާލޭގެ އުތުރު ބަނދަރުގައި ހިންގަމުން އައި ނޯތު ޕޯޓް ކެފޭ ލެމަން ގްރާސްއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. އެމްޕީއެލްގެ ކެފޭ ހިންގަން ލެމަން ގްރާސް އިން އިއްޔެ ފަށާފައިވާއިރު،

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 14:51:29
ކެރިއަރ އެކްސްޕްލޮރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އިން އޯޕަން ޑޭ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީގެ ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓްގެ "އެކްސްޕްލޮރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް"ގެ ދަށުން އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީއިން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-17 14:42:53
ބީއެމްއެލް އިން މާސްޓަކާޑާއި އެމްޕޮސް ތައާރަފްކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ބޭންކިންގެ އާ ހިދުމަތްތަކެއް ރާއްޖެ އަށް މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. މިއަދު ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ބޭންކުން ވަނީ ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 14:16:18
ކޮރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް އަމަލެއް ނުހިންގަން: ޝަޒައިލް

މޯލްޑިވް ގޭސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޝަޒައިލް ޝިޔާމަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކުރެވި އޭނާ ސަސްޕެންޑު ކުރި ނަމަވެސް ކޮރަޕްޝަނުގެ އެއްވެސް އަމަލެއް ހިންގާފައި ނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ސަރުކާރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 11:40:30
އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ލިމިޓެއް ނެތި ފިޔާ ލިބޭނެ

އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއްވެސް ލިމިޓެއް ކަނޑައެޅުމެއް ނެތި ފިޔާ ވިއްކަން ފަށާނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެފި އެވެ. އެސްޓީއޯގެ މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރު އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ފިޔާގެ އާ ޝިޕްމެންޓެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-16 17:06:25
ފަންނު އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން ރަން ފަސް ވަނަ ހޮވާ، އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ފަންނު އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން އެންމެ މޮޅު ފަސް ވަނަ ހޮވާ، ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ހަމަޖެހިގެންދާނެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-16 13:16:10
މޯލްޑިވް ގޭހުގެ އެމްޑީ ޝަޒައިލް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

މޯލްޑިވް ގޭހުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޝަޒައިލް ޝިޔާމް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަޖުރަމާނު އިބްރާހިމް ހޫދު މިއަދު ވިދާޅުވީ، ޝަޒައިލް ސަސްޕެންޑް ކުރީ އިއްޔެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ސަސްޕެންޑް ކުރީ، ރައީސް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-16 10:46:19
ލޮޔިޑް ބްރޭންޑްގެ އޭސީއާއި ސްޓޭންޑާޑް ބްރޭންޑްގެ ފަންކާ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި

މުޅި ދުނިޔޭގެ މަޤުބޫލުކަން ހޯދައިފައިވާ އިންޑިއާގެ ހަވެލްސް ކުންފުނީގެ، ދެ ބްރޭންޑެއް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.އިއްޔެ ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި އިންޑިއަން އެކްސްޕޯ 2019ގައި ސެވެން ވީކްސްއިން ރާއްޖެއަށް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-16 10:11:16
ބިދޭސީންގެ ކިޔޫއަށް ހައްލެއް ނެތް، މިއަދު ވެސް އެތަށް ސަތޭކަ ބަޔަކު ރަޖިސްޓާވާން އެއްވެފައި

އަނެއްކާ ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ ދޮށުގައި ކިޔޫގައި ޖެހިއްޖެ އެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީިން ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ގަވައިދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަށް ހުޅުވާލީ މިދިޔަ މަހު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-16 10:08:59
މާރުކޭޓު ހެދުން ލަސްވާތީ ވިޔަފާރިވެރިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް އަލުން މަރާމާތުކުރަން ބަންދު ކުރި ފަހުން ދެ މަސް ވީއިރު ވެސް މަސައްކަތް ނުނިމޭތީ، ގޮޅިތަކުގެ ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން ނުރުހުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް ހިންގި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-15 14:44:57
ޖައުސާ ޝޯރޫމް ރީބްރޭންޑުކޮށްފި، މިހާރު އެއީ "ޖޭސީސީ"

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޓައިލްސް އާއި ފާހާނާ އަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ވިއްކަމުން އަންނަ ޖައުސާ ސެރަމިކް ސިޓީ، ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނެއް ވިއްކާ ތަނަކަށް ހަދައި ޖާހް ސިޓީ ސެންޓާ (ޖޭސީސީ)ގެ ނަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-15 11:58:24
އިންކަމް ޓެކްސްގެ ބިލް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ސަރުކާރުން އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. މި ބިލް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ، އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ވަހީދެވެ. މި ބިލްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-15 11:57:19
އިގްތިސާދީ ދުވެލި އެންމެ ދަށް ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ!

ދެކުނު އޭޝިއާ ގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް އިގްތިސާދު ދަށަށް ދިޔަ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނިއްޖެ އެވެ. ވޯލްޑް ބޭންކުން، ސައުތު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގެ އިގްތިސާދާ ގުޅޭ ގޮތުން އާންމުކުރި ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-14 14:04:15
ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފި

ޓްރޭޑްނެޓް މޯލްޑިވްސް ކޯޕަރޭޝަނުގެ ނަމުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން އުފެއްދެވި ކުންފުންޏަކީ ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-13 21:49:02
މުޖުތަމައަށް ފައިދާވާ ފަސް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތަށް ބީއެމްއެލް އިން އެހީވެއްޖެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ތައާރަފްކުރި "އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިނިއުޓީ" ފަންޑުގެ ދަށުން އިތުރު ފަސް ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ފަންޑު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާތަކުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-12 20:07:37
ރާއްޖޭގައި އަނެއްކާވެސް ރެކޯޑެއް

ޖަގަލް ކުރަމުން ދުވުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު މުގުރާލި މިކަލް ކެމަރަލް އަނެއްކާވެސް ރާއްޖޭގައި މިއަދު ރެކޯޑެއް މުގުރާލައިފި އެވެ. ކެނެޑާ އަށް ނިސްބަތްވާ މިކަލް، މިފަހަރު ރެކޯޑު ހެދީ،

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-11 17:51:39
ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ނޯޓުން ހަދިޔާ ބަހައިފި

ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ނޯޓު އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ޓީޗަރުންނަށް ހަދިޔާ ބަހައިފި އެވެ. ނޯޓުން ވަނީ އެ ބްރޭންޑުގެ އުފެއްދުންތައް ހިމަނައިގެން ހަދާފައިވާ 540 ގިފްޓްޕެކް 18 ސްކޫލެއްގެ ޓީޗަރުންނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-11 16:07:19
ހިއްސާއަށް އެދި ހުށަހެޅި އަދަދު ގިނަވުމުން އެމްއައިބީން ރިފަންޑު ކުރަނީ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ހިއްސާ ގަންނަން ހުށަހެޅި އަދަދު ގިނަވުމުން ބައެއް މީހުންނަށް ރިފަންޑް ދޭން އެ ބޭންކުން ނިންމައިފި އެވެ. އެމްއައިބީން ބުނީ ހިއްސާ ވިއްކަން ހުޅުވާލުމުން 17،713

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-11 15:02:37
މަންޓާ އިން އިތުރު ސީޕްލޭނެއް ގެނެސްފި

މަންޓާ އެއާ އިން އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ސީޕްލޭނެއް ގެނެސްފި އެވެ. ދެ ވަނަ ސީޕްލޭންގެ ގޮތުގައި ގެނައީ ޑީއެޗްސީ- 6 ޓްވިން އޮޓާ މަރުކާގެ ބޯޓެކެވެ. މި ސީޕްލޭންގައި ޖާމިން ޖީ950 އެންއެކްސްއައި ޓެކްނޮލޮޖީ ހިމެނެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-11 12:39:47
ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެއާ ގުޅޭ އޮންނައިލް ސާވޭއެއް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ސިސްޓަމެޓިކް ކަންޓްރީ ޑައިގްނޯސްޓިކް (އެސްސީޑީ) އަށް ބޭނުންވާ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްޓަކައި ވޯލްޑް ބޭންކުން އޮންލައިން ސާވޭއެއް ފަށައިފި އެވެ. އެސްސީޑީ އަކީ ވަކި ގައުމަކަށް ހާއްސަކޮށް،

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-10 23:34:50
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައާ ގުޅޭ ވޯކްޝޮޕެއް ސްޓެލްކޯއިން ފަށައިފި

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައާ ގުޅޭގޮތުން "ފިއުޗާ އޮފް އެނާޖީ ސިސްޓަމް"ގެ ނަމުގައި ވަޓްސިލާ ކުންފުންޏާ ގުޅިގެން ސްޓެލްކޯއިން ވޯކްޝޮޕެއް ފަށައިފި އެވެ. މިއަދު ކުރިއަށްގެންދާ މި ވޯކްޝޮޕުގައި ވަޓްސިލާގެ ތަޖުރިބާކާރުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-10 15:26:56
ލެކިއުޓްގެ "ސަޕްރައިޒް އަވާ"، ޑިސްކައުންޓާ އެކު

ނިމޭ ވަކި ދުވަސް ސިއްރުކޮށް، އެކަމަކު ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ސެންޓްތަކުން ރަނގަޅު ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް، "ސަޕްރައިޒް އަވާ" ގެ ނަމުގައި ލެކިއުޓުން ފަށައިފި އެވެ. ލެކިއުޓުން ބުނީ މި ޕްރޮމޯޝަންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-10 12:57:09
މަންޓާގެ ފުރަތަމަ ސީޕްލޭން ގެނެސްފި

މަންޓާ އެއާގެ ފުރަތަމަ ސީޕްލޭން އިއްޔެ ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ. ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭގައި ޖެއްސުމުން އެ ބޯޓަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން ފެނުގެ ސެލިއުޓެއް ދިނެވެ. މި ބޯޓަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައިވަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-10 12:06:34
ބާޒާރުން ފިޔާ ހުސްވެއްޖެ

އިންޑިޔާގެ ސަޕްލަޔަރުން ފިޔާ ވިއްކުން ހުއްޓާލުމުން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުން ފިޔާ ހުސްވެއްޖެ އެވެ. ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ހޯލްސޭލްކޮށް ފިޔާ ވިއްކި ގިނަ ތަންތަނުގައި މިހާރު ފިޔާ ވިއްކާކަށް ނެތެވެ. އަދި ހޯލްސޭލް ބައެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-10 11:58:53
ޕޯސްޓް އޮފީހުގެ އީ-ޓުކުރި އިފްތިތާހުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ޕޯސްޓުގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑުން "އީ-ޓުކުރި" ގެ ނަމުގައި އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެއް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ. ރޭ ޕޯސްޓް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި މި ހިދުމަތް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-10 11:32:25