×
މައި ސަފުހާ
އަލީ ސީޒަންގެ "ލޯބިވެވިއްޖެ" ގެ ޝޫޓިން މި މަހު ފަށަނީ

އެކްޓަރު އަލީ ސީޒަންގެ ފިލްމު ކުންފުނި އެސް ޕްރޮޑަކްޝަނުން އަލަށް ފަށާ ފިލްމު "ލޯބިވެވިއްޖެ" އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ލޯންޗްކޮށް، ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ. ފިލްމު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 08:39:01
"ސްޓާ ވޯސް" ގެ އާ ފިލްމު ބެލުމުގައި ސަމާލުވާން އިލްތިމާސެއް

މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ ސްޓާ ވޯސް ސީރީޒްގެ އާ ފިލްމު "ދަ ރައިޒް އޮފް ސްކައިވޯކާ" އަކީ ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ފްލޭޝިން ލައިޓްގެ ހަރަކާތްތައް ފެންނަ ފިލްމުތަކަށްވާތީ ފޮޓޯސެންސިޓިވް އެޕިލެޕްސީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 08:37:55
ފިލްމު ކުޅުމުގެ ކުރިން ކިއާރާ އަކީ ޓީޗަރެއް

ފިލްމު ކުޅެން ފެށުމުގެ ކުރިން ކޮށް އުޅުނު މަސައްކަތަކަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުން ކަމަށް، ކުރިއަރަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ބަތަލާ ކިއާރާ އަދުވާނީ ބުނެފި އެވެ. ބޮމްބޭ ޓައިމްސް އަށް ދިން އިންޓަވިއެއްގައި،

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 07:40:11
މަދޫރީ ޑިކްސިޓްގެ ވެބް ސީރީޒެއް ނެޓްފްލިކްސް އަށް

ކަރަން ޖޯހަރާއި ނެޓްފްލިކްސް ގުޅިގެން ހަދާ ވެބް ސީރީޒަކަށް މަޝްހޫރު ބަތަލާ މަދޫރީ ޑިކްސިޓް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ނަން އަދި ހާމަނުކުރާ މި ވެބް ސީރީޒް ހަދާނީ ކަރަންގެ ފިލްމު ކުންފުނި ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ޑިޖިޓަލް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 07:39:19
ސުޝްމިތާ އެނބުރި ބޮލީވުޑަށް އަންނަކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި

ކުރީގެ މިސް ޔުނިވާސް އަދި ބަތަލާ ސުޝްމިތާ ސެން ބޮލީވުޑަށް އެނބުރި އަންނަން އުޅޭ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެ އެވެ. އުމުރުން 44 އަހަރުގެ ބަތަލާ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ފިލްމަކީ 2010 ގެ "ނޯ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 07:38:38
"ގަލީ ބޯއި" އަށް އޮސްކާ އެވޯޑް ލިބުމުގެ އުންމީދު ވަރަށް ބޮޑު: ޕްރޮޑިއުސަރު

އަންނަ އަހަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ ބެސްޓް އިންޓަނޭޝަނަލް ފީޗާ ފިލްމު ކެޓަގަރީ އަށް އިންޑިއާ އިން މި އަހަރު ފޮނުވި ފިލްމު "ގަލީ ބޯއިި" އަށް އޮސްކާ އެވޯޑް މި ފަހަރު ލިބޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 07:38:03
ބައިސްކޯފުގެ ޗަނާޗާ ޝޯ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ

ދިވެހި މިއުޒިކްގެ ފޯރިގަދަކޮށް، ފަންނާނުންނަށް އިތުރު ފުރުސަތުތަކާއި ޕާފޯމްކުރުމަށް ރަނގަޅު ޕްލެޓްފޯމެއް ހޯދައިދިނުމަށް ބައިސްކޯފުން ބާއްވާ މިއުޒިކް ޝޯ "ޗަނާޗާ" އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އޮލިމްޕަހުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-11 17:14:54
ދީޕިކާ ޕަދްކޯންގެ "ޗަޕާކް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

ދީޕިކާ ޕަދްކޯންގެ މުޅިން ތަފާތު ފިލްމެއް ބަލަން ބޭނުން ނަމަ އޭނާގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "ޗަޕާކް" އަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ބަލައިލަން ޖެހޭ ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމުގައި އޭނާ ފެންނާނީ އެސިޑް ހަމަލާއެއްގެ ޝިކާރައަކަށްވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-11 12:15:44
ބަނަފިނި

އަލަތު ކައިވެންޏަކަށް އިންސާނާ ދާންޖެހެނީ ވަކި ތަރުތީބަކުން އެތުރިފައިވާ ހަރުފަތްތަކަކުންނެވެ. ދެ މީހުން ފުރަތަމަ ބައްދަލުވަނީ ދެ ބީރައްޓެހިންގެ ގޮތުގައެވެ. އެއަށް ފަހު ދެ މީހުންގެ މެދުގައި ލޯތްބެއް އުފެދެއެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-11 09:36:34
ސޫރަޖް ބަރްޖަތިއާގެ ދަރިފުޅުގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު ކާތިކް އާރިޔަނަށް

އާއިލީ ފިލްމުތައް ހަދަން ކުޅަދާނަ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ސޫރަޖް ބަރްޖަތިއާގެ ދެވަނަ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އަވްނީޝް ބަރްޖަތިއާ ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުންނަ ފިލްމުގެ ބަތަލުގެ ރޯލް ކާތިކް އާރިޔަން އަށް ހުށަހަޅައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-11 07:38:42
"ބުރައްމަސްތުރާ" އަށް އަދިވެސް ތާރީހެއް ކަށަވަރެއް ނުވޭ

ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން މިހާތަނަށް ގެނެސްދޭ އެންމެ ތަފާތު އެއް ފިލްމަށް ވާނެ "ބުރައްމަސްތުރާ" އަދިވެސް ސިނަމާތަކަށް ގެންނާނެ ތާރީހެއް ކަށަވަރުނުވާ ކަމަށާއި އަންނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ރިލީޒްކުރާނެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-11 07:38:02
މުދައްސަރުގެ އާ ފިލްމު ހަދަނީ މަޔަކަށްވުމާ ބެހޭ ގޮތުން

ދެން ހަދާނީ އަންހެނަކު މަޔަކަށްވުމާ ބެހޭ ފިލްމެއް ކަމަށާއި އޭގެ ކާސްޓް މި މަހުގެ ތެރޭގައި ފައިނަލްކޮށް އަންނަ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ޝޫޓިން ފަށާނެ ކަމަށް މިހާރު ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމީޔާބީއެއް ހޯދަމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-11 07:37:26
ރިލީޒްކުރުމުގެ ކުރިން "ދަބަންގް 3" އަށް 155 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ ފައިދާއެއް

ސަލްމާން ޚާންގެ އާ ފިލްމު "ދަބަންގް 3" އަށް ރިލީޒްކުރުމުގެ ކުރިން 155 ކްރޯޑް ރުޕީސް (22 މިލިއަން ޑޮލަރު) ގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ. ފިލްމީ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން ބުނިގޮތުގައި ޕްރަބޫދޭވާ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-11 07:36:46
ގޯލްޑެން ގްލޯބް: ނޮމިނޭޝަންތަކުގެ ކުރި "މެރިޖް ސްޓޯރީ" އަށް

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 77 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންގެ ކުރި ނެޓްފްލިކްސްގެ "މެރިޖް ސްޓޯރީ" އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. ނޯއާ ބޯމްބެޗް ލިޔެ، ޑައިރެކްޓްކޮށް ސްކާލެޓް ޖޮހަންސަނާއި އެޑަމް ޑްރައިވާ އަދި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-10 15:01:53
"ވޮންޑަ ވުމަން 1984" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ވޮންޑަ ވުމަން" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ޓްރެއިލާ އަށް ކުރަމުން ދިޔަ އިންތިޒާރު ވޯނާ ބަރްދާޒް އިން ނިމުމަކަށް ގެނެސްދީފި އެވެ. އަންނަ އަހަރުގެ އެންމެ އުންމީދީ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ވޮންޑަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-10 08:28:54
ސްޓާ ސްކްރީން އެވޯޑްސްގައި ގަދައީ "ގަލީ ބޯއި"

މި އަހަރުގެ ސްޓާ ސްކްރީން އެވޯޑްސްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ކެޓަގަރީތަކުން "ގަލީ ބޯއި" އެވޯޑްތައް އުފުލާލައި، ވިދުން ގަދަކޮށްފި އެވެ. އެ ފިލްމަށް ޖުމްލަ 11 އެވޯޑް ލިބުނެވެ. އަންނަ އަހަރުގެ އޮސްކާގެ ފޮރިން ލެންގްއޭޖް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-10 08:20:57
ކެތެރީން ޒީޓާ-ޖޯންސް ބޮލީވުޑަށް ޝައުގުވެރި

އާއިލާ އަކީ ބޮލީވުޑާ ވަރަށް ގަޔާވާ ބައެއް ކަމަށާއި އަސްލު އޭނާ އުފަންވާންވީ ވެސް އިންޑިއާ އަށް ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކެތެރީން ޒީޓާ-ޖޯންސް ބުނެފި އެވެ. އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގައި މިހާރު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-10 07:05:58
އިންދަރު ކުމާރުގެ ފިލްމަކަށް އަޖޭ ދޭވްގަން، ރަކުލް ޕްރީތު އަދި ސިދާތު މަލްއުތުރާ

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރިލީޒްކޮށް، 100 ކްރޯޑް ކުލަބުން ވެސް ޖާގަ ހޯދި ފިލްމު "ޓޯޓަލް ދަމާލް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު އިންދަރު ކުމާރުގެ ފިލްމަކަށް އަޖޭ ދޭވްގަން އާއި ރަކުލް ޕްރީތު ސިންގް އިތުރުންް ސިދާތު މަލްއުތުރާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-10 07:05:06
ރޮކް ބުނަނީ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކުން ފެނިދާނެ ކަމަށް

ބޮލީވުޑަކީ ވަރަށް އިހުތިރާމްކުރާ އިންޑަސްޓްރީއެއް ކަމަށާއި ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކުން ފެނިދާނެ ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޑްވޭން (ރޮކް) ޖޯންސަން ބުނެފި އެވެ. އޭނާގެ އެންމެ ފަހުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-10 07:04:25
ކެޓްރީނާގެ ބިރުވެރި ފިލްމަކީ "ފޯންބޫތު"

ބޮލީވުޑްގެ އޭ ލިސްޓް ތަރިންނަކީ މިހާތަނަށް ބިރުވެރި ޖޯންރާގެ ފިލްމުތަކާ ވަރަށް ދުރު ބައެކެވެ. އެކަމަކު މި ފަހުން ހޮރޯ-ކޮމެޑީތައް ހޯދާ ބޮޑު ކާމިޔާބީތަކާ ގުޅިގެން ބިރުވެރި ފިލްމުތައް މަޝްހޫރު ތަރިންގެ ރާޑަރަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-10 07:03:41
ހަތަރު ހަފުތާ ފަހުން ލަތާ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

މަހެއްހާ ދުވަސްވަންދެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލަތާ މަންގޭޝްކަރް ގެއަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު މުމްބާއީގެ ބްރީޗް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-09 11:01:14
ބިގް ބޮސް 13: ރަޝްމީގެ ހިތް ހަލާކު، ހިމާންޝީ ގެއިން ބޭރަށް

ކަލާޒްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 ގެ މި ހަފުތާގެ އުސްއަލިތަކަށް ބަލާއިރު ހޯސްޓް ސަލްމާން ޚާން "ވީކެންޑް ކާ ވާރު" ގައި ބައިވެރިންނަށް ކޮޅުދޮށިން ވަނީ ދީފަ އެވެ. އަދި އޭނާ މި ޝޯ ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-09 10:50:41
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާޖްމުމާރު ރާއޯ އާއި ނުޝްރަތު ބަރޫޗާ ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ތުއްރަމް ޚާން" ގެ ނަން "ޝަލާންގް" އަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. ހެންސެލް މެހެތާ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމަކީ އަޖޭ ދޭވްގަން އާއި ލަވް ރަންޖަން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-09 07:27:51
"އަ ސޫޓަބަލް ބޯއި" އިން ބޭރުކޮށްލި ވާހަކަ ރަންދީޕް ދޮގުކޮށްފި

ލަކްނޫގައި މިހާރު ޝޫޓިން ކުރިއަށްދާ މީރާ ނައިރްގެ ސިލްސިލާ "އަ ސޫޓަބަލް ބޯއި" ގެ ސެޓްގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކަކާ ގުޅިގެން އޭގެ ކާސްޓުން އެކްޓަރު ރަންދީޕް ހޫޑާ ބޭރުކޮށްލި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އޭނާ ދޮގުކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-09 07:27:01
އަޔޫޝްމަން ކްރާނާ އަށް ދެން އޮތީ ކަރަން ޖޯހަރްގެ ފިލްމެއް

ފިލްމެއް ހިޓަކަށް ހަދަން ބޭނުން ނަމަ އެ ގެރެންޓީ މިހާރު ކަށަވަރުކޮށް ދޭނެ އެއް އެކްޓަރަކީ އަޔޫޝްމަން ކުރާނާ އެވެ. ކުޅުނު ކޮންމެ ފިލްމަކުން ޒުވާން އެކްޓަރު އެކަން ސާބިތުކޮށް ދީފަ އެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-09 07:26:13
ދީޕިކާއާ އެކު ވިކީ ނުވަތަ ސިދާންތު

ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަނާ ގުޅިގެން ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ބަތަލާގެ ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމުގެ ބަތަލުގެ ރޯލުން ފެންނާނީ ވިކީ ކޯޝަލް ނުވަތަ ސިދާންތު ޗަތުރަވެދީ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. މީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-09 07:25:31
ނުފެންނަ ފިރި

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން މުހުސިނަކަށް އެއްބަހެއް ނުވެވުނެވެ. އެންމެ ލޯބިވި މީހާ ހާލުގަޖެހުނީމަ އޭނަ އޮޔާދާން ދޫކޮށްލާކަށް އަހަރެންނަކަށް ނުކެރުނެވެ. މުހުސިން ރަނގަޅުކުރަން އަހަރެން ބޭނުމެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-08 07:32:04
"އަލައްދިން" ގެ ސްޕިންއޮފެއް ޑިޒްނީ ޕްލަސް އަށް

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރިލީޒްކޮށް، ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި "އަލައްދިން" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމުގެ ސްޕިންއޮފެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ. އަދި ނަން އިއުލާންނުކުރާ މި ފީޗާ (މިނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-08 07:30:53
ކެނެޑާގެ ރަށްވެހިކަން ހޯދި ސަބަބު އަކްޝޭ ކިޔައިދީފި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރުގެ އަތުގައި އިންޑިއާގެ ރަށްވެހިކަމުގެ ބަދަލުގައި ކެނެޑާގެ ރަށްވެހިކަން އޮންނާތީ އަމާޒުވެފައިވާ ފާޑުކިޔުންތަކާ ގުޅިގެން އޭނާ ކުރިން ނުދައްކާ ވާހަކަތަކެއް ދައްކައިފި އެވެެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-08 07:30:12
ސޮނާކްޝީ ބުނަނީ ބަތަލުން މުސްކުޅި ނުވާ ކަމަށް

ބޮލީވުޑްގެ ދުވަސްވީ ގިނަ އެކްޓަރުން އެ މީހުންގެ އުމުރަށް ވުރެ ދެ ގުނަ ހަގު ބަތަލާއިންނާ އެކު ފިލްމުތައް ކުޅުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ބަތަލާއިން މިކަހަލަ ރޯލެއް ކުޅެފި ނަމަ އަމާޒުވާ ފާޑުކިޔުންތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-08 07:29:34