×
މައި ސަފުހާ
ޓީ ޓުވެންޓީ ޕްރިމިއާ ލީގު: މާލޭ ސްޕޯޓްސް އާއި މިލާނަށް މޮޅެއް

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ޓީ ޓުވެންޓީ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި މިލާން ކްރިކެޓު އެކަޑަމީ ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. އިއްޔެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗް އޮފްއެފްސީއާއި

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-14 12:36:30
ޓީ ޓުވެންޓީ ޕްރިމިއާ ލީގު: މާލޭ ވެޓަރަންސް އާއި މިލާން ކްރިކެޓަށް މޮޅެއް

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޓީ ޓުވެންޓީ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާލޭ ވެޓަރަންސް އާއި މިލާން ކްރިކެޓު އެކަޑަމީ ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. ކޮންމެ ހަފްތާ ބަންދެއްގައި މުބާރާތުގެ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-13 11:46:00
ވިޝާލްގެ މޫނުގައި އަރްމާން ޖަހައިފި

ބިގްބިސް އޯޓީޓީ ސީޒަން 3 ގެ ބައިވެރިން ކަމަށްވާ ވިޝާލް ޕާންޑޭގެ މޫނުގައި އަރްމާން މަލިކް ޖަހައިފިއެވެ. ބިގްބޮސް އަކީ ތަފާތު އެކި ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހިންގާ ރިއަލިޓީ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-07 11:44:39
ނޭވާ ލާ ހިނދުު ހީވޭ ގާތުގައި ވާހެން (ޓްރެއިލާރ)

އެއްދިމާލަކަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރިއިރު އެދެލޮލުގައި ވަނީ ބަޔާން ކުރަން ދަތި އަސަރުތަކެކެވެ. ފޮރުވިފައިވާ ހިތާމަތަކެއް ވާފަދައެވެ. “ޒެވިއަލް” ފާރުގައި ލެގިލައިގެން ހުރި ޒެވިއަލްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނީ

އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2024-07-02 12:20:02
ކަރީނާގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮޑަކްޝަން ސެޕްޓެމްބަރުގައި!

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިއެއް ކަމަށްވާ ކަރީނާ ކަޕޫރު ޚާންގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮޑަކްޝަން މަސައްކަތް އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރުގައި ނެރޭނެ ކަމަށް ބުނެ ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފިއެވެ. "ދަ ބަކިންގްހަމް މާޑާސް"

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-02 10:36:04
ޓީ ޓުވެންޓީ ޕްރިމިއާ ލީގު: މާލޭ ސްޕޯޓްސް އާއި ސީބީއެލްއަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ކްރިކެޓް ބޯރޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ޓީ ޓުވެންޓީ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުތައް މާލޭ ސްޕޯޓްސްއާއި ސީބީއެލް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ފުރަތަމަ މެޗް މާލޭ ވެޓްރަންސްއާއި ބައްދަލުކޮށް

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-29 12:04:25
ހަގީގީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް އުފައްދާ ފިލްމު "ކަމަނާ" ގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރ އާއްމުކޮށްފި

ހަގީގީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް އުފައްދާ ދިވެހި ފިލްމު "ކަމަނާގެ" ޕޯސްޓަރު ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ. މީސް މީޑިއާގެ ދެ މަންސައެއް ކަމަށްވާ ޓިކްޓޮކާއި އިންސްޓަރގްރަމްގައި ގެވެށި އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކައި, ހޭލުންތެރި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-28 09:49:07
އާފްތާބުއާ އެކުގައި ފިލްމު "ކަސޫރް"ގައި އުރުވަޝީ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި އާފްތާބް ޝިވްދަސާނީ އާ އެކުގައި ފިލްމު ކަސޫރުގައި އުރުވަޝީ ރައުޓެލާ ހިމެނޭ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ. މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަދި ޕްރޮޑިއުސަރު އާފްތާބު ވަނީ 2001 ވަނަ އަހަރު ތްރިލާ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-24 16:48:39
ފިލްމު "ކަކުޑާ" ޕްރިމިއާރ ކުރާ ދުވަސް ހާމަކޮށްފި

ހިންދީ ބިރުވެރި މަޖާ ފިލްމު "ކަކުޑާާ" ޕްރެމިއާރ ކުރާ ދުވަސް ހާމަކޮށްފިއެވެ. ސޮނާކްޝީ ސިންހާ އާއި ރިތޭޝް ދޭޝްމުކް އަދި ސަލީމް ޤާލިބް ފެނިގެންދާ މި ފިލްމު ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ޖުލައި 12 ވަނަ ދުވަހު

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-21 22:45:35
"12ތް ފެއިލް" ޝަންހާއި ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި އަޅުވަނީ

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ވިކްރާންތްް މައްސޭގެ 12ތް ފެއިލް ޗައިނާގެ ޝަންހައި ފިލްމު ފެސްޓިވަލުގައި އަޅުވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. މިއީ މަނޯޖް ކުމާރް ޝަރްމާގެ ދިރިއުޅުމުގެ މައްޗައް ހަދާފައިވާ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-21 22:12:01
ފިލްމު "ސިންގަމް އަގެއިން" ނޮވެމްބަރަށް ލަސްކޮށްފި

އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އައި ސިންގަމް މި ސީރީޒްގެ އައު ބައި "ސިންގަމް އަގެއިން" މި އަންނަ ނޮވެމްބަރުގައި އެޅުވުމަށް ލަސްކޮށްފިއެވެ. ކުރިން މި ފިލްމު އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ އޮގަސްޓު މަހުގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-14 22:40:36
ފިލްމު "ކިލް" ގެ ޓްރެއިލާ ނެރެފި

ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފަރާތުން ގެނެސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމު "ކިލް" ގެ ޓްރެއިލާ ނެރެފިއެވެ. މި ފިލްމު ސިނަމާތަކުގައި އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި އަންނަ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ފިލްމަކީ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-12 22:59:23
ކަރީނާ ފަރާތުން ސޯނަމް އަށް އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިއެއް ކަމަށްވާ ސޯނަމް ކަޕޫރުގެ އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ކަރީނާ ކަޕޫރު ޚާންގެ ފަރާތުން ފޮނުވައިފިއެވެ. ސޯނަމް އާ އެކީގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ހިއްސާކޮށް ކަރީނާ އިންސްޓަގްރާމް ސްޓޯރީގައި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-09 14:38:53
"ވެނޮމް 3"ގެ ޓްރެއިލާ ނެރެފި

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ސުޕަރހީރޯ ފްރެންޗައިޒް "ވެނޮމް 3" ގެ އޮފިޝަލް ޓްރެއިލާ ނެރެފިއެވެ. މި ފިލްމަކީ މި އަންނަ އޮކްޓޫބަރ މަހުގެ 25ގައި ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމެކެވެ. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ މި ފިލްމަކީ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-04 15:18:00
ޖުނައިދާއި ހުޝީގެ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ގެ ބޮޑުބައި ނިންމައިލައިފި

ބޮލީވުޑްގެ ޕާފެކްޝަނިސްޓް ގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު އާމިރު ހާން ގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ޖުނައިދު ހާން އާއި ބޮލީވުޑްގެ އެފަދަ ދެވަނައެއް ނެއް ބަތަލާ މަރުހޫމާ ޝްރީދޭވީ ގެ ހަގު ދަރިފުޅު ހުޝީ ކަޕޫރް އެކީގައި ކުޅެން

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-06-03 14:40:27
"މޯނާ 2″ގެ ޓްރެއިލާ

ޑިޒްނީގެ އެނިމޭޓަޑް ފިލްމު "މޯނާ 2″ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ބެލުންތެރިނަން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ ޑިޒްނީގެ އެނިމޭޓަޑް ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާގައި ބެލުންތެރިން ޝައުގުވެރިވާ ފަދަ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-06-02 17:54:54
ފިލްމު "މަހަރާޖާ"ގެ ޓްރެއިލާ ނެރެފި

އިންޑިއާގެ ފިލްމީ ތަރި ވިޖޭ ސޭތުޕަތީގެ 50 ވަނަ ފިލްމު ކަމަށްވާ "މަހަރާޖާ" ޓްރެއިލަރ އިއްޔެ ނެރެފިއެވެ. މި ޓްރެއިލާއަށް އާންމުންގެ ފަރާތުން އަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުންނެވެ. އަދި ފިލްމު އަޅުވާނެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-31 23:51:43
ފިލްމު "އަ ފެމިލީ އެފެއާ"ގެ ޓްރެއިލާ ނެރެފި

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ހޮލީވުޑްގެ ލޯބީގެ ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "އަ ފެމިލީ އެފެއާ" ގެ ޓްރެއިލާ ނެރެފިއެވެ. މި ފިލްމުގެ ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ ތަރިންގެ ތެރޭގައި ނިކޯލް ކިޑްމޭން އާއި ޒެކް އެފްރޯން އަދި ޖޯއީ ކިންގް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-30 22:19:15
ޖުނައިދުގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު ޖޫން 14 ގައި

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި އާމިރު ޚާންގެ ދަރިފުޅު ޖުނައިދު ޚާން ފިލްމީ ދުނިޔެ އަށް ތައާރަފުވާ ފިލްމް "މާހާރާޖް" އަންނަ މަހުގެ 14 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރީމިއާ ނުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 14:21:07
ރަންބީރު ދެމަފރިންގެ އާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ނޮވެމްބަރުގައި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމުގައިވާ ރަންބީރު ކަޕޫރު އާއި އާލިއާ ބަޓް ގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމްގެ ޝޫޓިން އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ހަބަރުތަށް ބުނެފިއެވެ. ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 09:44:33
ގެވެށި އަނިޔާގެ ހަގީގީ ހާދިސާއަކަށް 'ކަމަނާ' އޮގަސްޓުގައި

ފިލްމުގެ ލީޑް ތަރިންގެ ގޮތުގައި ފެނިގެންދާނީ ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) އާއި މަރިޔަމް އައްޒަ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-28 06:00:00
'ޝަރުތު'ގެ ސީޒަން ފިނާލޭ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު

އެމްއެސް އޮރިޖިނަލްސް ބެނާގެ ދަށުން ތައްޔާރުކޮށް ޖުމްލަ 15 އެޕިސޯޑު ހިމެނޭ މި ސީރީޒްއަކީ ޑައިރެކްޓަރު މުހައްމަދު އަބޫބަކުރު (މާއެނބޫ)ގެ ފުރިހަމަ މަސައްކަތް ފެންނަ ސީރީޒްއެއް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-23 10:44:52
ރަންބީރް އާއި ސައީގެ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ހުއްޓިއްޖެ

އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ރަންބީރް ކަޕޫރް އަދި ސައީ ޕައްލަވީގެ ފިލްމު ރަމަޔަނާގެ ޝޫޓިން ހުއްޓިއްޖެއެވެ. މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފެށިފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-21 15:34:11
ކާރުން ފައިބަނިކޮށް ކަރީނާ ނުވެއްޓުނީ ކިރިޔާ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ކަރީނާ ކަޕޫރު ޚާން ކާރުން ފައިބަން އުޅެނިކޮށް ވެއްޓެންދިޔަ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް އާންމު ވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ކަރީނާ މުމްބާއީން ފެނިފައި ވަނީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ލޯކް ސަބާ 2024

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-21 14:38:58
މައިދައިތަ އާއި އެކުގައި ކަރީނާގެ އިޝްތިހާރެއް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރު އޭނާގެ މައިދަތަ އަދި ކުރީގެ ބަތަލާ ޝަރުމީލާ ޓެގޯރް އާއި އެކުގައި ކުޅެފައިވާ އިޝްތިހާރެއް ދައްކަން ފަށައިފިއެވެ. ޅީ ދަރިފުޅާއި އެކުގައ ޝަރުމީލާ ކުޅެފައިވާ މި އިޝްތިހާރަކީ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-20 09:29:24
"ޗަންދޫ ޗެމްޕިއަން" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކައިލައިފި

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ކާތިކް އާރިޔާން ގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމް "ޗަންދޫ ޗެމްޕިއަން" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. މި ފިލްމް އަކީ ބެލުންތެރިން ކެތްތެރި ކަމެއް ނެތި އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ ފިލްމްއެކެވެ.

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-19 20:58:10
ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މިފަހަރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ފޯޑެން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މި ސީޒަނުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ތަރި ފިލް ފޯޑެން ހޮވިއްޖެއެވެ. މި ސީޒަންގެ ލީގުގައި ބާކީ އެއް މެޗު އޮތް އިރު، މިހާތަނަށް ފޯޑެން ވަނީ 17 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-19 11:03:50
ސައުތެމްޓަނާއި ލީޑްސް ޔުނައިޓަޑް، ޕްރިމިއާ ލީގުން ފުރުސަތު ލިބޭނީ އެއް ޓީމަށް!

އިނގިރޭސި ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ޕްލޭ އޮފް ފައިނަލަށް ލީޑްސް ޔުނައިޓަޑާއި ސައުތެމްޓަން ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ރޭ ވްސްޓް ބްރޮމްވިޗާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ސައުތެމްޓަނުން ފައިނަަލަށް ދަތުރުކުރި އިރު ލީޑްްސް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-18 10:25:57
"ހައުސް އޮފް ދަ ޑްރެގަން"ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކައިލައިފި

އެޗްބީއޯގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ސީރީޒް "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް"ގެ ޕްރީކުއެލް ސީރީޒް "ހައުސް އޮފް ދަ ޑްރެގަން"ގެ ދެވަނަ ސީޒަންގެ ޓްރެއިލާ ދައްކައިލައިފިއެވެ. ހައުސް އޮފް ދަ ޑްރެގަންގެ ފުރަތަމަ ސީޒަންއަށް ބެލުންތެރިންގެ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-17 18:44:01
"މިސްޓަ އެންޑް މިސިޒް މާހީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކައިލައިފި

"މިސްޓަ އެންޑް މިސިޒް މާހީ" ގެ ޓްރެއިލާ މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ. ރާޖްކުމާރު ރާއޯ އާއި ޖާންވީ ކަޕޫރްގެ ދެމަފިރިންގެ ގޮތުގައި ކާމިޔާބު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިންނަށް ވާން ދެކޭ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދަން ކުރަން

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-16 11:15:59