×
މައި ސަފުހާ
ތަމަޅަ އެކްޓަރު ސޫރިއާ ބޮލީވުޑަށް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ތަމަޅަ އެކްޓަރު ސޫރިއާ އަށް ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ޕިންކްވިލާ އިން ބުނި ގޮތުގައި 48 އަހަރުގެ އެކްޓަރަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-17 10:09:04
އެއްކާފްގެ އާ ތުރިލާ ސިލްސިލާ 'ޤަރީނާ'ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި

މީޑިއާނެޓް ވީޑިއޯ ކްލަބަށް އަންނަ ގަރީނާގެ ވާހަކަ ބިނާވެފައި އޮތީ އިންވެސްޓިގޭޓިވް ޖާނަލިސްޓަކާއި ފުލުސް އޮފިސަރަކު ހިންގާ ތަހުގީގެއްގެ މައްޗަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-17 09:15:44
ސަލްމާންގެ އާ ފިލްމުގެ ބަތަލާއަކަށް ސަމަންތާ

ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަނަށް ސަލްމާން ޚާން ސޮއިކޮށް، ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރީތައްވަމުން އަންނަ ފިލްމުގެ ބަތަލާ އަކީ އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ސަމަންތާ ރޫތު ޕްރަބޫ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-15 06:58:50
އެންސިންކްގެ އެންމެން އަލުން އެއްތަންވެއްޖެ

އެންސިންކްގެ ފަސް މެމްބަރުން އެކުގައި ސްޓޭޖަކުން އެންމެ ފަހުން ފެނިފައިވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރު

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-14 06:05:00
"ވެކްސިން ވޯ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

ކޮވިޑްގެ ތެރޭގެ ހާދިސާތަކެއް ދައްކުވައި ދޭނެ ފިލްމު "ދަ ވެކްސިން ވޯ" ގެ ޓްރެއިލާ އާންމުކޮށްފި އެވެ. މި މަހުގެ 28 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ މި ފިލްމަކީ މިދިޔަ އަހަރު ބޮކްސް އޮފީހުގައި އެންމެ

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-13 10:30:29
ސިޓީތަކާ ގުޅިގެން އޭޝްޓަން ކުޗާ އާއި މީލާ ކޫނިސް ހޫނު ފެނަށް

'ދެޓް ސެވެންޓީސް ޝޯ' އިން އެކުގައި ފެނުނު ރަހުމަތްތެރިޔާގެ އަދަބު ލުއިކުރަން ފަނޑިޔާރަށް ބާރުއެޅި ސިޓީތަކުގެ މައްސަލައިގައި ކުޗާ އާއި ކޫނިސް މައާފަށް އެދުނީ މީހުން ބަލައިގަތް ގޮތަކަށް ނޫން

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-12 06:06:50
އައިޝްވާރިއާ ބޮލީވުޑަށް ނެރެން އުޅުނީ ސަނީ

އައިޝްވާރިއާ ރާއީ ބޮލީވުޑަށް ނެރެން އުޅުނީ އޭނަ ކަމަށް މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސަނީ ޑިއޯލް ބުނެފި އެވެ. މިދިޔަ މަހު ރިލީޒްކޮށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި އާ ރެކޯޑްތަކެއް ހެދި "ގަދަރު 2" ގެ ބަތަލު "އާޕް ކީ އަދާލަތު" ޝޯގައި

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-10 11:54:27
ޝާހްރުކާއި އަމީތާބްގެ ފެނިލުމެއް އެކީގައި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިން ކަމަށްވާ ޝާހްރުކް ޚާނާއި އަމީތާބް ބައްޗަން އެކީގައި ފެންނަ އިޝްތިހާރެއް އާންމުކޮށްފި އެވެ. މި އިޝްތިހާރަކީ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ހަވާދުގެ ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ "އެވަރެސްޓް ސްޕައިސެސް"

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-09 06:42:38
އަކްޝޭގެ އާ ފިލްމުގައި ހަގީގީ ހާދިސާއެއް

ހަގީގީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ އާ ފިލްމު "މިޝަން ރާނީގަންޖު" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައި އެ ފިލްމު ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ކޯލްމައިނެއްގެ ތެރޭގައި ތާށިވާ ބަޔަކު

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-08 10:35:58
ޝާހު ރުކް އާއި އަމީތާބު އެކުގައި: މިފަހަރު ހަވާދު އިޝްތިހާރަކުން

މިއީ ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ފުންނާބުއުސް ދެ އެކްޓަރުން 17 އަހަރަށް ފަހު އެކުގައި ސްކްރީނުން ފެނުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-08 06:07:42
ފްރެޑީ މާކިއުރީގެ ޕިއާނޯ ރެކޯޑް އަގަކަށް ވިއްކާލައިފި

އޭނާ އަތުން ލިޔުނު 'ބޮހީމިއަން ރެޕްސޮޑީ'ގެ ލިރިކްސްއަށް ވެސް 1.38 މިލިއަން ޕައުންޑް ލިބުނު

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-08 06:06:01
ޑެނީ މާސްޓަސަން ރޭޕްގެ ކުށުގައި މަދުވެގެން 30 އަހަރަށް ޖަލަށް

މާސްޓަސަން 30 އަހަރާއި މުޅި އުމުރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކުރީ އޭނާ އެންމެ މަޝްހޫރުވި 2000ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު ދެ އަންހެނަކު ރޭޕްކުރިކަން ސާބިތުވެގެން

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-08 06:05:11
'ޖަވާން' ރިލީޒްކުރިތަނާ ވަގު ކޮޕީ ހަދައި ލީކު ކޮށްލައިފި

ފުރި ބާރުވެފައިވާ ސިނަމާތަކުގައި ބެލުންތެރިންގެ ތަރުހީބުގެ ހަޅޭކާއި ނެށުމާއި ބެރުޖެހުމާ އެކު އެ ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޝޯތައް މިއަދު އަންނަނީ ދައްކަމުން

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-07 18:33:21
ރޯލިން ސްޓޯންސް އިން 18 އަހަރަށް ފަހު އާ ލަވަތަކެއް

އަލްބަމްގެ ކުރިން ލީޑް ސިންގަލްގެ ގޮތުގައި އާ ލަވައެއް ވަނީ ރިލީޒް ކޮށްފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-07 06:06:09
ސޯފީ ޓާނާ އާއި ޖޯ ޖޯނަސް ވަރިވަނީ

ކުޑަ ދެ ކުދިން ތިބި ދެމަފިރިން ކައިވެނިކުރީ 2019ގައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-07 06:05:23
ސުކީ: ޝިލްޕާގެ 30 ވަނަ އަހަރުގެ ހާއްސަ ފިލްމު

'ސުކީ'ގައި ޝިލްޕާއަކީ އަތްނބަކާއި މައެއްގެ ބުރަ ޒިންމާތައް ނޫން ކަމެއް ނެތް ހަޔާތަކަށް އުފާވެރިކަން ގެންނަން ސްކޫލް ރީޔޫނިއަންއަކަށް ދާ އަންހެނެއް

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-07 06:05:22
"ތޭންކް ޔޫ ފޯ ކަމިން" ޓްރެއިލާ

ޒަމާނީ އަންހެނުންތަކެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ބޮލީވުޑްގެ ޗިކް-ފްލިކް "ތޭންކް ޔޫ ފޯ ކަމިން" ގެ ޓްރެއިލާ މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ. އަންނަ މަހުގެ 6 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންންނަ ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމަކީ މަޝްހޫރު

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-06 16:53:30
ކަރީނާގެ "ޖާނޭ ޖާ" ކުރިން އައިޝްވާރިއާ އަށް

މި މަހު ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރީމިއާކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަރީނާ ކަޕޫރްގެ މިސްޓްރީ ތުރިލާ "ޖާނޭ ޖާ" އަކީ ކުރިން އައިޝްވާރިއާ ރާއީއާ އެކީ ހަދަން ޕްލޭންކުރި ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓަރު ސުޖޯއި ގޯޝް ބުނެފި އެވެ. ފިލްމުގެ

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-06 09:15:43
'ޖަވާން' އެޅުވުމުގެ ކުރިން އެތައް ލައްކަ ޓިކެޓެއް ވިކިއްޖެ

ޝާހު ރުކް ހާން އާއި ނަޔަންތަރާ ފެންނާނެ 'ޖަވާން'ގެ ލަވަތަކާއި ޓްރެއިލާ ފެނި ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ ފިލްމުގެ އިންތިޒާރުގައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-06 06:07:28
'ފުކްރޭ 3': މިފަހަރު އިންތިހާބީ ކުރިމަތިލުމެއް

'ފުކްރޭ' އަކީ ހިންދީ ސިނަމާގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ކޮމެޑީ ފްރެންޗައިޒް

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-06 06:06:54
ނެޓްފްލިކްސްގެ 'ޖާނޭ ޖާން': ކަރީނާ ބޮޑު ކަމެއް ސިއްރުކޮށްގެން

'ކަހާނީ'ގެ ޑައިރެކްޓަރު ސުޖޯއީ ގޯޝްގެ މި ކްރައިމް ތުރިލާ ބިނާކޮށްފައިވަނީ ޖަޕާނުގެ ނާވިލަކަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-06 06:05:00
މިއީ ކަރީނާގެ ވަރަށް ތަފާތު ރޯލަކަށް ވާނެ

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރް ވަރަށް ތަފާތު ރޯލަކުން ފެންނާނެ ފިލްމު "ޖާނޭ ޖާ" ގެ ޓްރެއިލާ މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ. މި މިސްޓްރީ ތުރިލާ އަކީ "ކަހާނީ" އާއި "ބަދުލާ" ފަދަ މަގުބޫލު ތުރިލާތައް ގެނެސްދިން

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-05 16:50:47
"ދޯނޯ" ގެ ޓްރެއިލާ ހިތްގައިމު

ފިލްމީ އާއިލާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ދެ ޒުވާނަކު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާ ފިލްމު "ދޯނޯ" ގެ ޓްރެއިލާ މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ. އަންނަ މަހުގެ 5 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމަކީ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-04 17:03:35
'ޖަވާން'ގެ ޓްރެއިލާ: ޝާހު ރުކްގެ އާ އެކްޝަން ފިލްމަށް ތައުރީފު

ގިނަ ބަޔަކަށް ޓްރެއިލާ ކަމުގޮސްގެން ވާހަކަދައްކަމުން އަންނަ އިރު، ފިލްމަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-01 06:06:19
"ޖަވާން" ގެ ޓްރެއިލާ ހަމަ ތަފާތު

އަންނަ މަހު ސިނަމާތަކަށް ދޫކޮށްލަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޝާހްރުކް ޚާންގެ އާ ފިލްމު "ޖަވާން" ގެ ޓްރެއިލާ މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ. ޓްރެއިލާ އިން މިއީ އެކްޝަން ތުރިލާ އަކީ ވަރަށް ޝައުގުވެރި އެއްޗަކަށްވާނެކަމުގެ

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-08-31 11:51:36
ކަރީނާގެ "ޖާނެ ޖާ" އުފަން ދުވަހު

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރްގެ އާ ފިލްމު "ޖާނެ ޖާ" އޭނަގެ އުފަން ދުވަހި ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި އެވެ. އަންނަ މަހުގެ 21 އަކީ ކާމިޔާބު ބަތަލާގެ 43 ވަނަ އުފަން ދުވަހެވެ. އެހެންވެ

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-08-30 14:03:07
'ދި އާޗީސް' ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު އިއުލާން ކޮށްފި

އާޗީގެ ގޮތުގައި ފެންނާނީ އަގަސްތުޔާ ނަންދާ، ސުހާނާ ހާން ކުޅެފައިވަނީ ވެރޯނިކާ ލޮޖުގެ ބައި، ހުޝީ ކަޕޫރު ތަމްސީލުކޮށްދޭނީ ބެޓީ ކޫޕާ ކެރެކްޓާ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-08-30 06:06:02
މާހިރާ ހާން 'ރައީސް'އާ އެކު ޑިޕްރެޝަނަށް ވެއްޓި ނަފްސާނީ ބަލީގައި

ޕާކިސްތާނުގެ އެކްޓަރު ބުނީ އިންޑިއާ މީހުންގެ ބިރުދެއްކުންތަކާއި ފާޑުކިޔުންތަކުގެ ސަބަަބުން އޭނާގެ ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް ހިލި، ބޭސް ބޭނުންކުރާތާ ހައެއްކަ އަހަރު ވެފައިވާ ކަމަށް

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-08-30 06:06:00
'ނީނާ' އޮލިމްޕަހުގައި ބެލުމަށް ބާކީ 7 ދުވަސް

މި މަހު 6 ގައި ރިލީޒް ކުރި ފަހުން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ފިލްމު އޮލިމްޕަހުގައި އަޅުވާނެ އެންމެ ފަހު ތާރީހަކީ 4 ސެޕްޓެމްބަރު

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-08-28 17:17:47
ސިންގަޕޫރުގައި ނެގި 'ނޮވެމްބަރު': 1.6 މިލިއަން ހަރަދުވި

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓުގެ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން 2020ގެ ކުރީކޮޅުގައި ނިމިފައި ރިލީޒް ކުރުން ލަސްވުމަށް ފަހު އަންނަ ޑިސެމްބަރުގައި ބޮޑު ސްކްރީނުގައި އަޅުވާނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-08-26 06:07:28