×
މައި ސަފުހާ
ޕްރިމިއާ ލީގާއި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުވެސް ލިވަޕޫލަށް ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ: ވައިނަލްޑަމް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގާއި ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުވެސް ލިވަޕޫލަށް ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ ކަމަށް ނެދަލޭންޑްސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޖޯޖީނިއޯ ވައިނަލްޑަމް ބުނެފިއެވެ. އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ލިވަޕޫލް އޮތީ ވަގުތީގޮތުން

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 19:02:43
ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ އާ ފިލްމުގެ ބަތަލަކީ އިޝާންތަ؟

އެކްޓަރު އިޝާން ޚައްޓާރް ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ފިލްމު ދަޅަކްގެ ކާމިޔާބާއެކު ގިނަ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ލޮލުގައި އަަޅައިގެންފަ އެވެ. ސްރީދޭވީގެ ދޮށީ ދަރިފުޅު ޖާންވީ ކަޕޫރާއެކު އިޝާން ކުޅެފައިވާ އެ ފިލްމަކީ ކަރަން

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 15:11:12
ފޫހިވޭ، ވަރަށް ފޫހިވޭ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ ގޮތެއް ނިންމަންޖެހުނީ އަހަންނެވެ. ވަގުތު އޮއްވާ އެ ހޮރުން ނުނިކުމެއްޖެއްޔާ އަހަރެންގެ ވެސް ފަހު މަންޒިލަކަށް ވާނީ ޖަލުގެ ތޭރިތަކު ބިއްދޮށްކަން އަހަންނަށް ޔަގީންވިއެވެ. އެކަމަކު ވަންނާނެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 08:08:00
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ޕީއެމް ނަރެންދުރަ މޯދީ" ގައި މޯދީގެ ރޯލް ވިވެކް އޮބެރޯއީ ކުޅެމުން އަންނަ އިރު، ފިލްމުގައި އޭނާގެ މަންމަގެ ރޯލް ކުޅެން ޒަރީނާ ވައްހާބް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 08:07:11
ކޭޓީ ޕެރީ އާއި އޯލެންޑީ ބްލޫމް އެންގޭޖްވެއްޖެ

މީގެ ކުރިން ކައިވެނިކޮށް، އެ ކައިވެނިތައް ރޫޅިފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އޯލެންޑޯ ބްލޫމާއި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކޭޓީ ޕެރީ އެންގޭޖްވެއްޖެ އެވެ. އެންގޭޖްވި ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 08:05:10
"ޖޭމްސް ބޮންޑް" ގެ 25 ވަނަ ފިލްމު ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު ތިން ވަނަ ފަހަަރަށް ބަދަލުކޮށްފި

"ޖޭމްސް ބޮންޑް" ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. ބޮންޑްގެ ރޯލުން ޑެނިއެލް ކްރެއިގް ފެނިގެންދާ ފަހު ފިލްމު އަދި އޭނާ އެ ކެރެކްޓާ ކުޅޭ ފަސް ވަނަ ފިލްމު މިހާރު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 08:04:32
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާނީ މުކަރްޖީ 2014 ގައި ކުޅުނު ކާމިޔާބު ފިލްމު "މަރުދާނީ" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު މުމްބާއީގައި ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ. ޑީއެންއޭ އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރާނީ ފުލުހެއްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-16 07:15:41
ކަމަލް ހަސަންގެ "އިންޑިއަން 2" އަޖޭ ދޫކޮށްލައިފި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ސުޕަސްޓާ ކަމަލް ހަސަންގެ ވަދާއީ ފިލްމު "އިންޑިއަން 2" ގެ ވިލަންގެ ރޯލް ކުޅެން ލިބުނުކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް ފަހު، އެ ފިލްމު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށްވޭ އަޖޭ ދޭވްގަން ބުނެފި އެވެ. މިދިޔަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-16 07:14:56
ޓައިގާ އާއި ޑިޝާ އެންގޭޖްވީތަ؟

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ޓައިގާ ޝްރޮފާއި ޑިޝާ ޕަޓްނީ އެކީގައި ޗުއްޓީތަކަށް ދިއުމާއި އެކީގައި އެކި ތަންތަނުން ފެނުމަކީ އާންމު ކަމަކަށް ވިޔަސް، ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކަމަކަށް ރަސްމީކޮށް އެއްބަހެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-16 07:14:20
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަލްމާން ހާން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް އަންނަ މަހު ނެރޭ ފިލްމު "ނޯޓްބުކް" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ. އޭނާ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ޕޯސްޓަރު ހިއްސާކުރަމުން ބުނީ ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ދައްކައިލާނެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-15 08:05:53
"ޗަޕާކް" ގައި ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ފެންނަލެއް ވަރަށް ތަފާތު ވާނެ: މެގްނާ ގުލްޒާރު

މިހާރު ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ފިލްމު "ޗަޕާކް" އިން ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ފެންނާނީ އޭނާއަކީ ކާކުކަން ނޭނގޭހާ ތަފާތުކޮށް ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު މެގްނާ ގުލްޒާރު ބުނެފި އެވެ. މި ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާއަކީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-15 08:05:08
ސަނީ ޑިއޯލްގެ ދަރިފުޅު ކަރަން ޑިއޯލް ބޮލީވުޑަށް ނެރޭ ފިލްމު ޖުލައި 19 ގައި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސަނީ ޑިއޯލްގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ކަރަން ޑިއޯލް ބޮލީވުޑަށް ނެރޭ ފިލްމު "ޕަލް ޕަލް ދިލް ކޭ ޕާސް" އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 19 ގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. މި އަހަރު ބޮލީވުޑަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-15 08:04:27
ކަންގަނާ ރަނާވަތު ދެން ޑައިރެކްޓް ކުރާނީ އަމިއްލަ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް

މިދިޔަ މަހު ރިލީޒް ކުރި "މަނިކަރްނިކާ: ދަ ކްއީން އޮފް ޖާންސީ" އިން ރަސްމީކޮށް ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުތުމަށް ފަހު، ބަތަލާ ކަންގަނާ އޭނާގެ ދެވަނަ ޑައިރެކްޝަނުގެ ގޮތުގައި އަމިއްލަ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް ހަދަން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-15 08:03:36
ކަރަން ޑިއޯލްގެ ފުރަތަމަ ފެނިލުންވެސް ވަރަށް ރީތި

ވެލެންޓައިންސް ޑޭ އާއި ދިމާކޮށް ނެރުނު ފިލްމަކަށް ވެފައިވަނީ "ގަލީ ބޯއީ" އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ސަނީ ޑިއޯލް އަށް ޑެބިއުޓެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާގެ ދަރި ކަރަން ޑިއޯލް ފެނިގެންދާނެ ފިލްމް "ޕަލްޕަލް ދިލްކޭ ޕާސް" ގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-14 14:09:15
"ފޯޓީ ޕްލަސް" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީއިން ނެރެފައިނުވާ ހޮރޯ ކޮމެޑީ ނުވަތަ ބިރުވެރި އަދި ހެއްވާ މަޖާ މިޒާޖަށް އުފައްދާފައިވާ ފިލްމް ”ފޯޓީ ޕްލަސް“ ގެ ޓިކެޓް މިއަދު އޮލިމްޕަހުގައި ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-14 12:46:15
ގޮށްރާޅު : ރާއްޖޭގައި އާންމުވެފައިވާ އިޖުތިމާއީ މައްސަލައެއް ދައްކުވައިދޭ މޮޅު ފިލްމެއް

ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމަންޓްގެ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ގޮށްރާޅު" މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ރިލީސްކޮށްފައިވާއިރު އެ ފިލްމަށް އަންނަނީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުންނެވެ.ގޮށްރާޅަކީ މޫމިން ފުއާދުގެ ވާހަކައަކަށް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-14 12:23:56
"ރާޅެއްހެން" ބެލުންތެރިންނަށް ހިބަކޮށްފި

މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު އޮލިމްޕަހުގައި އެޅުވި ފިލްމް "ގޮށްރާޅު" ވަނީ ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފު ހައްގުވެގެން ދިޔަ ފިލްމަކަށެވެ. ހަމައެކަނި ފިލްމް ރީތި ކަމުންނެތް ނޫނެވެ. އެ ފިލްމު ބަލަންދިޔަ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-14 12:18:44
ޑެނީ ބޮއިލްއާ އެކު "ޔަސްޓަޑޭ" އަށް

އޮސްކާ ވެސް ހޯދި މަގުބޫލު ފިލްމު "ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނާ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ޑެނީ ބޮއިލް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދޭ މިއުޒިކަލް ކޮމެޑީ "ޔަސްޓަޑޭ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. މި ފިލްމުގެ ސްކްރީންޕްލޭ ލިޔެފައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-14 07:40:06
"ގަލީ ބޯއި" އަކީ އެމިނެމްގެ "8 މައިލް" ގެ ކޮޕީއެއް ނޫން: ޒޯޔާ އަހްތަރު

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ ރަންވީރު ސިންގްގެ ފިލްމު "ގަލީ ބޯއި" އަކީ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރެޕާ އެމިނެމް 2002 ގައި ކުޅުނު ފިލްމު "8 މައިލް" ގެ ކޮޕީއެއް ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ޑައިރެކްޓަރު ޒޯޔާ އަހްތަރު ދޮގުކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-14 07:39:27
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 8 ގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ސުޖޯއީ ގޯޝްގެ ތުރިލާ "ބަދުލާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. ސްކޮޓްލެންޑްގައި މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވާ މި ފިލްމުގެ މުހިއްމު ތަރިންނަކީ އަމީތާބް ބައްޗަން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-14 07:38:47
"އަކުއާމޭން" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމައިފި

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކޮށް، ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިލިއަން ޑޮލަަރަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "އަކުއާމޭން" ގެ ދެވަނަ ބައެއް އުފައްދަން ނިންމައިފި އެވެ. ވޯނާ ބްރޮސް އިން މިހާރު ވަނީ ފުރަތަމަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-14 07:37:53
"ނޯ އެންޓްރީ"ގެ ދެވަނަ ބައި ސަލްމާން ހާނާ ނުލައި

ޑައިރެކްޓަރު އަނީސް ބަޒްމީ 2005 ގައި ގެނެސް ދިން ކާމިޔާބު ފިލްމު "ނޯ އެންޓްރީ" ގެ ދެވަނަ ބައި ގެނެސް ދޭނީ ސަލްމާން ހާނާ ނުލައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ބޯނީ ކަޕޫރް ޕްރޮޑިއުސް ކުރި ފިލްމުގެ ދެވަނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-14 07:37:15
ސްރީދޭވީގެ ހަގު ދަރިފުޅުވެސް ފިލްމުކުޅެން ތައްޔާރުވަނީ

އެކްޓްރެސް ސްރީދޭވީ އާއި ޕްރޮޑިއުސަރު ބޮނީ ކަޕޫރަށް ލިބިފައިވާ ދެ ދަރިންގެ ތެރެއިން ދޮށީ ދަރިފުޅު ޖާންވީ ކަޕޫރް މިދިޔަ އަހަރު ފިލްމު ދަޅަކް އިން ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނިކުމެފައިވާއިރު، ހަގު ދަރިފުޅު ޚުޝީ ކަޕޫރްވެސް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-13 10:25:33
ފޫހިވޭ، ވަރަށް ފޫހިވޭ

ލޯބިވާންޖެހެނީ އަހަރެން ލޯބިވާ މީހެއް ދެކެއެވެ. އަހަރެން ފޫހިނުވާނީ އޭރުންނެވެ. ނޫނެކެވެ. އަހަރެން ދެކެ ލޯބިވާ މީހެއް ދެކެއެވެ. އަހަރެން ވަރިކޮށްފައި ނުދާނީ އޭރުންނެވެ. ނޫނެކެވެ. އެހެން މީހުންނަށް ކަމުދާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-13 08:07:47
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅު ކެމްޕޭނެއްގައި ސަންޖޭ ދަތު

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް އަންނަ މަހު އިންޑިއާގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ކެމްޕޭނެއްގައި ބައިވެރިވާން، ކުރިން މަސްތުވާތަކެތީގެ ޝިކާރައަކަށްވި މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު ނިންމައިފި އެވެ. މި މަހުގެ 18 އާއި 19

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-13 06:39:43
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

"މޭނޭ ޕިޔާރް ކިޔާ" އިން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ކުރީގެ ބަތަލާ ބަގިޔާޝްރީގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އަބިމަންޔޫ ދައްސާނީގެ އަލަތު ފިލްމު "މަރުދު ކޯ ދަރުދީ ނެހީ ހޯތާ" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައި، ފިލްމު ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-13 06:36:48
ބޯނީ ކަޕޫރް މިސްރުގެ ފިލްމެއްގެ ހިންދީ ރިމޭކެއް ގެނެސް ދެނީ

ދެހާސް ސޯޅައިގައި ރިލީޒްކުރި ހިންދީ ފިލްމު "ޕިންކް" ގެ ތަމަޅަ ރިމޭކެއް ޕްރޮޑިއުސް ކުރަމުން އަންނަ ބޯނީ ކަޕޫރް، މިސްރުގެ މަގުބޫލު ފިލްމެއްގެ ހިންދީ ރިމޭކެއް ވެސް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ. ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-13 06:35:01
"ބާގީ 3" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ޝްރަދާ ކަޕޫރަށް

ދެހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި "ބާގީ" ގައި ވެސް ބަތަލާގެ ރޯލް ކުޅުނު ޝްރަދާ ކަޕޫރް މި ފްރެންޗައިޒްގެ ތިން ވަަނަ ފިލްމަށް ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މީގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ސާޖިދު ނަދިއަދްވާލާގެ ފިލްމު ކުންފުނި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-13 06:33:46
ރިތިކް ރޯޝަންގެ "ސުޕަ 30" ނިންމައިދެނީ ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ކެޝަޕް

އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ރިތިކް ރޯޝަންގެ "ސުޕަ 30" ގެ ޕޯސްޓް ޕްރޮޑަކްޝަން މަސައްކަތްތައް ނިންމަން ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ކެޝަޕް ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ. އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދެމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-13 06:32:15
އަމިތާބްގެ ފިލްމް ބަދްލާގެ ޓްރެއިލާ ނެރެފި

ތާޕްސީ ޕައްނޫ އަދި އަމިތާބް ބައްޗަން ލީޑްރޯލުތަކުން ފެނިގެންދާ ފިލްމު ބަދްލާގެ ޓްރެއިލާ ނެރެފި އެވެ. މި ފިލްމުގައި ތާޕްސީ އަދާކުރަނީ މީހަކު މަރާލުމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހެއްގެ ރޯލެވެ. އަދި އަމިތާބް ފެންނާނީ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-12 16:45:41