×
މައި ސަފުހާ
މިސް ވޯލްޑް މަނޫޝީގެ މިސްރާބު ބޮލީވުޑަށް؟

ބޮލީވުޑާ ގުޅުމުގެ ވިސްނުން ހުރިކަމަށް، އެންމެ ފަހުން ދުނިޔޭގެ ރީތީގެ ރާނީއަކަށް ހޮވުނު މަނޫޝީ ޗިއްލަރު ބުނެފި އެވެ. މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު ޗައިނާގައި ބޭއްވި 67 ވަނަ މިސް ވޯލްޑް މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށް، 20

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-19 10:37:52
ފިލްމު "ޒީރޯ" ގެ ކުލައިމެކްސް ގެ ޝޫޓިންގް ފަށައިފި

ޝާހު ރުކް ހާން ގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު ކަމަށްވާ "ޒީރޯ" ގެ ކުލައިމެކްސް ޝޫޓުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރ އަނަންދު އެލް.ރާއި ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ "ޒީރޯ"ގެ ކުލައިމެކްސް ގެ ޝޫޓިން އޮންނާނީ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-06-19 10:30:11
ބޮލީވުޑަށް ވުރެ ޝްވެތާ އިސްކުރީ އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ ކިޔެވުން

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޝްވެތާ ތިވާރީގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޕަލަކް ޗޯދްރީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރެމުންދާތާ މިހާރު ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. ތާރޭ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-06-19 09:49:53
ވަގުތު ޖެހުމުން ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނާނަން: މަނޫޝީ ޗިލާރް

އެކްޓް ކުރުމަކީ ލިބިފައިވާ ހުނަރެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި ވަގުތު ޖެހުމުން ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނާނެ ކަމަށް މިދިޔަ އަހަރު މިސް ވޯލްޑްގެ ތާޖު ހާސިލްކުރި އިންޑިއާގެ މަނޫޝީ ޗިލާރް ބުނެފި އެވެ. އުމުރުން 21

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 07:51:31
ސޮނީގެ "ކޮމެޑީ ސާކަސް" އެނބުރި އަންނަނީ

އަހަރުތަކެއް ކުރިން ސޮނީ ޓީވީން ގެނެސްދިން މަޝްހޫރު ކޮމެޑީ ޝޯ "ކޮމެޑީ ސާކަސް" އަނެއްކާ ވެސް ބެލުންތެރިން ހެއްވައިލަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. ސޮނީން މިހާރު އަންނަނީ ޝޯގެ ޕްރޮމޯއެއް ވެސް ދައްކަމުންނެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 07:50:37
ސަލްމާން ހާންގެ "ރޭސް 3" ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 100 ކްރޯޑް ކްލަބަށް

ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރި، ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމް "ރޭސް 3" ވެސް ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 100 ކްރޯޑް ކުލަބުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. އެ ފިލްމަށް އިންޑިއާ އިން އާދީއްތަ ދުވަހާ ހަމައަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ 106.47

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 07:49:42
ފިލްމު "ބަދްލާ" ގެ ޕްރޮޑިއުސަރަކަށް ޝާހް

އަމީތާބު ބައްޗަން ލީޑު ރޯލަކުން ފެނިގެންދާ ފިލުމު "ބަދްލާ" ޕްރޮޑިއުސް ކުރަން ޝާހު ރުކް ހާން ނިންމައިފިއެވެ. ސުޖޯއީ ގޯޝް ޑައިރެކްޓު ކުރާ ފިލްމު "ބަދްލާ" ޕްރޮޑިއުސްކުރަން ޝާހު ނިންމާފައިވާއިރު މުމްބާއީ މިރާއަށް

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-06-18 14:28:44
އަނިތާ ޑޮންގްރޭ: ބޮލީވުޑްގެ ތަރިންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރު ފެޝަން ޑިޒައިނަރެއް

ފެޝަނުގެ ދުނިޔޭގައި އިންޑިއާއަކީ ވެސް މަޝްހޫރު ގައުމެކެވެ. އެގައުމަށް ކުޅަދާނަ އެތައް ފެޝަން ޑިޒައިނަރުންނެއް އުފަންވެފައިވާއިރު މިއީ ވެސް އެފަދަ ކުޅަދާނަ ޑިޒައިނަރެއްގެ ވާހަކައެވެ. އުމުރުން 54 އަހަރުގެ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-06-18 10:53:46
ނިއުމާގެ ވަދާއީ ފިލްމު "ނިވައިރޯޅި"ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި އެންމެ ކުޅަދާނަ އެއް ބަތަލާ، ނިއުމާ މުހައްމަދުގެ ވަދާއީ ފިލްމު "ނިވައިރޯޅި"ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ. ރ. އިނގުރައިދު އަށް އިއްޔެ ބައެއް ތަރިން ފިލްމުގެ ޝޫޓިންނަށް ވަނީ ފުރައިފަ

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-18 10:21:16
ރޯހިތު ޝެޓީގެ ތައުރީފު ރަންވީރު ސިންހަށް

ރަންވީރު ސިންހު މިދުވަސްކޮޅު ދަނީ ހައިދަރްއާބާދުގައި 'ސިމްބާ' އަށް ޝޫޓު ކުރަމުންނެވެ. މި ފިލްމުގައި ރަންވީރު ކުޅެނީ ފުލުހެއްގެ ރޯލެވެ. މިއީ އޭނާގެ ފިލްމީ ހަޔާތުގައި ފުލުހުއްގެ ރޯލު ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-06-18 10:19:50
"ނިވައިރޯޅި" ގެ ޓީމް އެންމެ ފަހުން ޝޫޓިން އަށް އިނގުރައިދު އަށް ހިނގައްޖެ

ކުރިން ރޭވި ގޮތަށް ޝޫޓިން ނުފެށި ލަސްވަމުން ދިޔަ، މަޝްހޫރު ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދުގެ ވަދާއީ ފިލްމް "ނިވައިރޯޅި" ގެ ޝޫޓިން އަށް އެންމެ ފަހުން ރ. އިނގުރައިދު އަށް އިއްޔެ ހިނގައްޖެ އެވެ. މިއީ މޫމިން ފުއާދު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-18 08:23:31
ޝަލަބީގެ "ތިބާ ހީލުމުން" ގައި އައްޅޯ އާއި އައިސްތުގެ ލޯބީގެ ވާހަކަ

ގިނަ ބައެއްގެ ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދާފައިވާ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީގެ އާ ލަވައެއް އަނެއްކާ ވެސް އެހުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. އީދު ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސް ދިން ލަވައިގެ ނަމަކީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-17 19:45:58
"ފަންނޭ ހާން" ގެ ޓީޒާ ރިލީޒް ކުރަނީ ފިލްމު "ސަންޖޫ" ރިލީޒް ކުރާ ދުވަހު

"ފަންނޭ ހާން" ގެ ޓީޒާ، ފިލްމު "ސަންޖޫ" ރިލީޒްކުރާ ދުވަހުގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ފިލުމު "ފަންނޭ ހާން" ގެ ޓީޒާ މީގެ ކުރިން ރިލީޒް ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ އީދު ދުވަހުގައެވެ. ނަމަވެސް ތަފާތު އެކި

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-06-17 11:10:19
ބިޔޯންސޭ އާއި ޖޭޒީގެ އާ އަލްބަމް "އެވްރީތިން އިޒް ލަވް" ނެރެފި

މިއުޒިކް ދުނިޔޭގައި ނުފޫޒު ގަދަ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ބިޔޯންސޭ އާއި ޖޭ-ޒީ، ކުރިން އިއުލާނު ނުކޮށް އާ އަލްބަމެއް ނެރެ ފޭނުންނަށް ސަޕްރައިޒެއް ދީފި އެވެ. މިހާރު ޓައިޑަލް އިން ސްޓްރީމް ކުރެވެން ހުރި އަލްބަމްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-17 10:14:16
ލަވްރާތުރީގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ އާންމުކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ ބަތަލު ސަލްމާން ހާންގެ ޅިޔަނު އާޔުޝް ޝަރްމާ ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަ ފިލްމު "ލަވްރާތުރީ"ގެ ޓިޒާ ޓްރެއިލާ އާންމުކޮށްފި އެވެ. ފިލްމުގެ ޓިޒާގައި އާޔުޝްގެ އެކްޓިން ވަރަށް ފުރިހަމަ އެވެ. ޓީޒާ

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-17 10:11:35
ޝަނާޔާ ވެސް ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނާނެ: ސަންޖޭ ކަޕޫރް

އަނިލް ކަޕޫރްގެ އާއިލާ އިން ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނާނެ ތަރިން އަދިވެސް ކުރިއަށް ތިބީ އެވެ. ސޯނަމް ކަޕޫރާއި އަރްޖުން ކަޕޫރް އަދިު ހާޝްވަރްދަން ކަޕޫރަށް ފަހު، ޖާންވީ ކަޕޫރް ވެސް އަންނަ މަހުގެ 20 ގައި ރިލީޒް ކުރާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-17 09:36:49
"ރޭސް 3" ކްރިޓިކުންނަށް ކަމަކު ނުދިޔަ

ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމް "ރޭސް 3" ވަރަށް މޮޅުވާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް، މި ފިލްމް ކްރިޓިކުންނަށް ކަމުދާ އެއްޗަކަށް ނުވި އެވެ. ގިނަ ކްރިޓިކުން މިއަށް ރޭޓިން ވެސް ދީﷲާއި ހުރީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-17 09:36:09
"ބަގަޅޭ" ބާއްވާފައި މަދޮށިޕް "ފަރީ" ގެނެސް ދޭން ނިންމައިފި

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ވިޝްކާ" ގައި ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތް ކުރި މަދޮށިޝިޕް ސްޓޫޑިއޯ އިން "ބަގަޅޭ" ގެ ނަމުގައި އުފައްދަން އުޅުނު ފީޗާ ފިލްމު މަޑުޖައްސާލާފައި އެހެން މަސައްކަތެއް ފަށައިފި އެވެ. އެ ފިލްމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-17 09:35:08
ސަލްމާން، ކެޓްރީނާ އަދި ސޮނާކްޝީއަށް ދައުވާކޮށްފި

އެމެރިކާގައި ބާއްވަން ރޭވި އިވެންޓެއްގައި ޕަފޯމް ކުރަން އެއްބަސްވެ، އަގު ވެސް ނެގުމަށް ފަހު، އެގްރިމަންޓާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ސަލްމާން ހާނާއި ކެޓްރީނާ ކައިފް އަދި ސޮނާކްޝީ ސިންހާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-17 09:34:20
ފަތިސްހަނދުވަރު

ބުރާސްފަތި ދުވަހާ ގުޅޭ "އިންސާނުންނަކީ ވަރަށް ބުއްދިވެރި ބަޔެއް. ވަރަށް ހެއްވާ ވެސް ބަޔެއް. ދަރިފުޅަށް އެނގޭތަ އެ މީހުންގެ އުސޫލު؟ އެ މީހުން އާބާދުވާ ކޮންމެ ތަނެއް އެ މީހުން ކައި ހުސްކުރާނެ! ދެން ޖެހޭނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-17 09:31:44
ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: ބޮލީވުޑް ތަރިންގެ ފިތުރުއީދު ތަހުނިޔާ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރި ސަލްމާން ޚާން، އޭނާގެ އާއިލާ މެމްބަރުންނާއެކު، މުމްބާއީގައި ހުންނަ އޭނާގެ ގޭގެ މަތީބުރީގައިހުރެ، ގެ ކައިރިއަށް މިއަދު އެއްވި ސަޕޯޓަރުންނާ އަތުގެ އިޝާރާތުން ފިތުރު އީދުގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-06-17 00:12:10
ރަންވީރުއާއެކު ފިލްމެއް ކުޅެލަން ބޭނުން: ރަންބީރު

ރަންބީރު ކަޕޫރު އަދި ރަންވީރު ސިންހްއަކީ މި ފަހުން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި އެންމެ ހުނަރުވެރި ދެ އެކްޓަރުންނެވެ. ކުޅޭ ކޮންމެ ފިލްމެއްގައި ވެސް ދެ މީހުންގެ ފަރާތުން މޮޅު އެކްޓިންއެއް ފެނިގެން ދާއިރު، ދެ މީހުން

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-16 10:53:32
ޑިޒްނީގެ ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމް "ޑަމްބޯ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

"ޑަމްބޯ" ގެ މީގެ ކުރިން ބެލުންތެރިންނަށް ފެނިފައި ވާނީ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެކަމަކު ޑިޒްނީން މި ފަހަރު މި ފިލްމް ގެނެސް ދެނީ ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެ ސްޓޫޑިއޯގެ ކާމިޔާބު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-16 10:52:57
ސަލްމާން ހާންގެ ޅިޔަނު އާޔޫޝް ޝަރްމާގެ ފިލްމް "ލަވްރާތުރީ" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

ސަލްމާން ހާންގެ ޅިޔަނު އާޔޫޝް ޝަރްމާ ބޮލީވުޑަށް ނެރެން ސަލްމާން ފެށި މަސައްކަތް މިހާރު މި އަންނަނީ ނިމުމަކާ ގާތް ވަމުންނެވެ. އޮކްޓޯބަރު ފަހެއްގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމް "ލަވްރާތުރީ"

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-16 10:48:48
އޭއާރް ރަހްމާންގެ ބައޮގްރަފީ އޮގަސްޓްގައި ނެރެނީ

އޮސްކާ ހާސިލުކޮށްފައިވާ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އޭއާރް ރަހްމާންގެ ބައޮގްރަފީ އޮގަސްޓް މަހު ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ. ޗެންނާއީގެ ލިޔުންތެރިޔާ ކްރިޝް ޓްރިލޯކް ލިޔެފައިވާ ބައޮގްރަފީ އަށް ދީފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-16 10:48:11
ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ "ބާރަތު" ކުޅެން އެއްބަސްވީ 12 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް

އަހަރުތަކަކަށް ފަހު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ސޮއިކުރި ފުރަތަމަ ބޮލީވުޑް ފިލްމް "ބާރަތު" ކުޅެން އެއްބަސްވީ 12 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. މިހާރު ހޮލީވުޑްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަތަލާ އިންޑިއާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-16 10:47:29
ސަލްމާންގެ ޅިޔަނު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވާ ފިލްމުގެ ޓީޒާ އާއްމުކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ބަތަލު ސަލްމާން ހާންގެ ކޮއްކޮ އަރްޕިތާ ހާންގެ ފިރިމީހާ އަޔޫޝް ސަރްމާ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވާ ފިލްމު "ލަވްރާތްރީ" ގެ ޓީޒާ އާއްމުކޮށްފިއެވެ. ލަވްރާތްރީގެ ޓީޒާ އިއްޔެ އާއްމުކޮށްފައިވާއިރު

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-06-15 09:13:36
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމްތަކުގެ ލިސްޓަށް "އިންފިނިޓީ ވޯ" އަރައިފި

މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު ރިލީޒް ކުރި "އެވެންޖާޒް: އިންފިނިޓީ ވޯ" ބޮކްސް އޮފީހުގައި ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދައި ތާރީހުގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ އެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް "އެވެންޖާޒް" ސީރީޒްގެ ދެ ފިލްމެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-15 08:14:21
"ވީރޭ ދީ ވެޑިން" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމައިފި

މި ޒަމާނުގެ ޒުވާން ހަތަރު އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމް "ވީރޭ ދީ ވެޑިން" އަށް އާންމުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު ބޮޑު ތަރުހީބާ އެކު، މީގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ. މި ފިލްމަކީ މަޝްހޫރު ޕްރޮޑިއުސަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-15 08:13:44
"ސަންޖޫ" ގައި ފާހާނާއިން ނަޖިސް ލީކުވާ މަންޒަރު އުނިކުރަން އެދެފި

މި މަހުގެ 29 ގައި ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމް "ސަންޖޫ" ގެ މަންޒަރެއް އުނިކޮށްދޭން އެދި ސެންޓްރަލް ބޯޑް އޮފް ފިލްމް ސެޓިފިކޭޝަން (ސީބީއެފްސީ) އަށް ސަންގާޝް ކިޔާ ފައުންޑޭޝަނަކުން ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި އެވެ. އެ ފައުންޑޭޝަންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-15 08:13:10