×
މައި ސަފުހާ
ޓޮމް ކްރޫޒްގެ ޖައްވީ ފިލްމަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބަޖެޓެއް

ޖައްވީ ސްޓޭޝަން (އައިއެސްއެސް) ގައި ޝޫޓްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޓޮމް ކްރޫޒްގެ ފިލްމުގެ އަންދާޒާ ބަޖެޓަކަށް ޔުނިވާސަލް ޕިކްޗާޒްއާ އެކު 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިފި އެވެ. މިކަމަށް އެއްބަސްވެފައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-04 09:01:25
ފިޓްކޮށް ހުންނަން ކުރާ ކަމަކީ ހިނގުން: ސައިފް

ފިޓްކޮށް ހުންނަ އެއް އިރެއްގައި ވެސް މާ ގިނަ ވަގުތު ޖިމްގައި ހޭދަނުކުރާ ކަމަށާއި އަބަދު ވެސް އެންމެ ގިނައިން ކުރާ ކަމަކީ ހިނގުން ކަމަށް އެކްޓަރު ސައިފް އަލީ ޚާން ބުނެފި އެވެ. މި މަހުގެ 16 ގައި 50 އަހަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-04 08:51:01
ކުރިއަށް އޮތް 50 އަހަރުތެރޭ ސިނަމާތަކުގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓިދާނެ: ނަސީރުއްދީން ޝާހް

ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ ނުފޫޒު މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ގަދަވަމުން އަންނާތީ، ކުރިއަށް އޮތް 50 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސިނަމާތަކުގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓިދާނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ތަޖުރިބާކާރު އެކްޓަރު ނަސީރުއްދީން ޝާހް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-04 08:43:53
ދީޕިކާގެ ފަހަތުން ރަންވީރު ވެސް ޕްރޮޑިއުސަރަކަށް

އަންހެނުން ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ކުޅުނު ފުރަތަމަ ފިލްމު "ޗަޕާކް" މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ގެނެސްދީފައި ވަނިކޮށް، ރަންވީރު ސިންގް ވެސް ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ފިލްމީ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-04 08:34:26
ޕްރިމިއާ ލީގު ފަށާ ތާރީހާ މެދު ލަމްޕާޑް ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 3) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އާ ސީޒަން ފަށަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީހު މާ އަވަސް ކަމަށް ބުނެ ޗެލްސީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ. މިހާރު އޮތްގޮތުން ޕްރިމިއާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-03 12:47:02
ދެން އޮތީ "މަނީ ހައިސްޓް" ނިންމައިލުން

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ވަަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ ސްޕެއިންގެ މަޝްހޫރު ސީރީޒް "މަނީ ހައިސްޓް" ގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް ވަނަ ސީޒަނާ އެކު އެ ނިންމައިލާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އެކަން ނެޓްފްލިކްސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-03 06:52:46
ސަލްމާނަށް ތުހުމަތުކޮށް "ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" ބޮއިކޮޓްކުރަން ގޮވަނީ

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ ހެދި ފަސް މަހެއްހާ ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ސޮނީ ޓީވީގެ ކޮމެޑީ ޝޯ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އަލުން ދައްކަން ފެށުމާ އެކު، އެ ޝޯ ބޮއިކޮޓްކުރަން ބައެއް މީހުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-03 06:47:41
ކަންގަނާގެ ގެ ކައިރީގައި ފުލުހުން ފޯރިމަރަނީ

ހިމާޗަލް ޕްރަދޭޝްގެ މަނާލީގައި ހުންނަ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ ކައިރިން ބަޑިޖަހާ އަޑު އިވިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކުރުމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ފޯރިމަރަން ފަށައިފި އެވެ. މަނާލީގެ ފެހި ވާދީއެއްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-03 06:41:20
އަމީތާބް ބައްޗަން ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

އަމީތާބާ އެކު އެޑްމިޓްކުރި އަބީޝެކަށް އަދިވެސް އަންނަނީ ފަރުވާދެމުން. ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަމީތާބް ބައްޗަން ބަލިން ރަނގަޅުވެ، މިއަދު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-02 20:48:56
އަމީތާބު ކޮރޯނާ ވައިރަހުން ސަލާމަތްވެގެން ގެއަށް

ކޮރޯނާ ވައިރަސްޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެނދުމަތިކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ ފިލްމް ސްޓާރ އަމީތާބް ބައްޗަން 77އ ބައްޔަށް ނައްސިވުމުން ގެއަށް ފޮނުވާލައިފިއެވެ. އަމީތާބް ވެސް ވަނީ އޭނާ ގެއަށް ބަދަލުވިކަން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-08-02 19:29:47
ލޯބި ހޯދަން ލޯތްބާ ދުރަށް

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ "ހަމަ އެންމެ ފަހަރަކު ބުނަން ޖެހޭނީ،" ރިފާ ޔަގީންކަން ދިނެވެ. "ބުނޭ!" "މަންމަ ކަންތައް ކުރަންވީ ގޮތް ކިޔައިދޭކަށް އަހަންނަކަށް ނޭނގޭނެ،" ނަޝްފާ ޖަވާބުދިނެވެ. "އަހަންނަކަށް ނޭނގެ ބޮޑެތި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-02 09:14:45
ޖާންވީ ކަޕޫރްގެ "ގުންޖަން ސަކްސޭނާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

"ގުންޖަން ސަކްސޭނާ" މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރާނެ. ޒުވާން ބަތަލާ ޖާންވީ ކަޕޫރް ޕައިލެޓެއްގެ ރޯލް ކުޅެފައިވާ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ގުންޖަން ސަކްސޭނާ: ދަ ކަރްގިލް ގާލް" ގެ ޓްރެއިލާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-02 09:09:43
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ރިތިކް ރޯޝަންގެ ފިލްމު "ސުޕަ 30" މި މަހުގެ 6 ގައި ނެދެލަންޑްސްގައި އަޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ. ޑަޗް ބަހުން ސަބް-ޓައިޓްލްކޮށްގެން ފިލްމު ނެދަލެންޑްސްގެ ތިން ސަރަހައްދެއްގައި ދައްކަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-02 09:01:15
ސުޝާންތުގެ މަރު: ރިއާ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކޮށްފި

އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތު މަރުވި އިރު އޭނާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުނު ބަތަލާ ރިއާ ޗަކްރަބަތީ އަށް އާއިލާ އިން ކުރި ތުހުމަތުތަށް ރިއާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ. މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ދަންޖެހިގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-02 08:53:40
ސަލްމާން ޚާން "މޭނޭ ޕިޔާރު ކިޔާ" ކުޅުނީ އެންމެ 31،000 ރުޕީސް އަށް

ސަލްމާން ޚާން ތަރިއަކަށް ބަދަލުކޮށްލި ފިލްމު ކަމަށްވާ "މޭނޭ ޕިޔާރު ކިޔާ" ކުޅުނީ އެންމެ 31،000 ރުޕީސް (413 ޑޮލަރު) އަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. އެކަމަކު ސަލްމާނަކީ މިހާރު ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރުންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-02 08:46:09
ސުޝާންތުގެ "ދިލް ބޭޗާރާ" މި މަހުގެ 9 ގައި ސްޓާ ޕްލަސް އަށް

ޖޫން މަހު މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ރާޖްޕޫތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ދިލް ބޭޗާރާ" މި މަހުގެ 9 ގައި ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސްދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. އެ ފިލްމު އެ ޗެނެލުން ގެނެސްދޭކަން އިއުލާންކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-01 13:49:55
"ޝާދީ މުބާރަކް" ސްޓާ ޕްލަސް އަށް

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ އެކު ހުއްޓުނު ޓީވީ ޝޯތައް މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން ފެށި އިރު ސްޓާ ޕްލަސް އިން "އަނޫޕަމާ" ގެ ނަމުގައި ވަނީ އާ ސިލްސިލާއެއް ފަށައިފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން އަނެއްކާވެސް އެ ޗެނެލުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-01 08:45:28
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެކްޓަރު ބޮބީ ޑިއޯލް ކުޅެފައިވާ ވެބް ސީރީޒް "އާޝްރާމް" މި މަހު ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ. މި މަހުގެ 28 ގައި އެމްއެކްސް ޕްލެޔާ އިން ސްޓްރީމްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ސީރީޒްގެ ޓީޒާއެއް ވެސް މިހާރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-01 08:32:27
ސޯނޫ ސޫދާ އެކު "ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" މިރޭ އަލުން ފަށަނީ

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ އެކު ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައި އޮތް ސޮނީ ޓީވީގެ މަގުބޫލު ކޮމެޑީ ޝޯ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" މެހުމާނެއްގެ ގޮތުގައި އެކްޓަރު ސޯނޫ ސޫދާ އެކު މިރޭ ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. ސޮނީން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-01 08:21:59
ސުޝާންތުގެ އެކައުންޓުން ރިއާ 15 ކްރޯޑް ރުޕީސް ޓްރާންފާކުރި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތު މަރުވި ހާދިސާ ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނައިރު، އޭނާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުނު ބަތަލާ ރިއާ ޗަކްރަބަތީ، ސުޝާތުންގެ އެކައުންޓުން 15 ކްރޯޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-01 08:13:23
"ނާގިން 5" ގެ ކާސްޓަށް ހީނާ އާއި މޯހިތު

ހީނާއާ އެކު މިހާރު ވަނީ "ނާގިން 5" ގެ ޕްރޮމޯއެއް ވެސް ދައްކާލާފައި ކަލާޒް ޗެނެލްގެ ސިލްސިލާ "ނާގިން 5" ވަރަށް އަވަހަށް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އޭގެ ކާސްޓުން ހީނާ ޚާނާއި މޯހިތު މަލްއުތުރާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-31 09:15:12
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ލިބުނު 2018 ގެ ކަންނާޑާ ފިލްމު "ކޭޖީއެފް: ޗެޕްޓާ 1" ގެ ސީކްއެލް "ޗެޕްޓާ 2" އިން އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު ފެންނާނެ ގޮތް ދައްކާލައިފި އެވެ. ކަންނާޑާ އެކްޓަރު ޔާޝް ލީޑް ރޯލް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-31 09:01:45
އާމިރާއި ޝާހްރުކް ޚާން ދޫކޮށްލި ފިލްމު ފަރްހާން އަޚްތަރަށް

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ އެސްޓްރޮނޯޓް ރާކޭޝް ޝަރުމާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ ފަރްހާން އަޚްތަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. މުމްބާއީ މިރާ އިން ބުނީ ފަރްހާނަށް ފިލްމު ހުށަހެޅުމާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-31 08:27:09
ސުޝާންތުގެ މަރު: ލޯބިވެރިޔާ އަށް ކުރެވޭ ޝައްކު ބޮޑުވެއްޖެ

އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތު މަރާ އެކު މުޅި ބޮލީވުޑް އޮތީ ބޮޑު ހާޖާނުގަނޑެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. އޭނާ މުމްބާއީގައި ދިރިއުޅު އެޕާޓްމަންޓްގައި މިދިޔަ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ދަންޖެހިގެން މަރުވި ވާހަކައާ އެކު،

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-30 15:16:26
ސޯފީ ޓާނާ އަށް އަންހެން ކުއްޖެއް

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދި ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގައި މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅުނު ބަތަލާ ސޯފީ ޓާނާ އަށް އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ އެވެ. ސޯފީ، 24، އާއި ޖޯ ޖޯނަސް، 30، ކައިވެނިކުރީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-30 08:45:48
ދަރިފުޅުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާކަށް އަދި ނުޖެހޭ: އީލޮން މަސްކް

ދެ މަސްވީ ދަރިފުޅާ އެކު މި ވަގުތު އޭނާ އަށް ކުރާނެ ވަކި ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި ދަރިފުޅުގެ ބެލުމުގެ ޒިންމާ އެއްކޮށް ނަގަނީ ގްރައިމްސް ކަމަށް އީލޮން މަސްކް ބުނެފި އެވެ. ސްޕޭސް އެކްސް އަދި ޓެސްލާ ކުންފުނީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-30 08:29:48
އަޔޫޝްމަން ކްރާނާ އަށް އެތުލީޓެއްގެ ރޯލް

އަބަދުވެސް ތަފާތު ކޮންޓެންޓްތަކުގެ ފިލްމުތައް ކުޅޭ ބޮލީވުޑްގެެ ޒުވާން އެކްޓަރު އަޔޫޝްމަން ކްރާނާ ފިލްމެއްގައި އެތުލީޓެއްގެ ރޯލް ކުޅެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. މިދިޔަ މަހު ރިލީޒްކުރި "ގުލާބޯ ސިތާބޯ" އާއި މި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-30 08:24:55
"ޓެނެޓް" އަންނަ މަހުގެ 26 ގައި ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި

މި އަހަރު ރިލީޒްކުރެވިދާނެ ކަމާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފެދުނު ކްރިސްޓޯފާ ނޯލަންގެ އުންމީދީ ފިލްމު "ޓެނެޓް" އަންނަ މަހުގެ 26 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނާނެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ. ހަތްދިހަ ގައުމެއްގައި ހުރި އައިމެކްސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-30 08:19:04
ޕްރޭނާގެ ދަރިފުޅު ބޮލީވުޑަށް ނެރެނީ ވިވެކް އޮބެރޯއީ

ދާދި ފަހުން ފިލްމު ކުންފުންޏެއް އުފައްދައި އަމިއްލަ އަށް ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކުރަން ނުކުތް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ވިވެކް އޮބެރޯއީގެ ކުންފުނިން އިއުލާންކުރި ދެވަނަ ފިލްމު "ރޯޒީ" އިން ޕަލަކް ޗައުދަރީ ބޮލީވުޑަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-30 08:13:02
ހުވާކޮށްފާ ބުނަން: ޔޫއްޕެގެ ސީރީޒެއް

"ހުވާކޮށްފާ ބުނަން" އަކީ ތިން ސީޒަނަކަށް ގެނެސްދޭނެ އެއްޗެއް. ކޮންމެ ސީޒަނެއްގައި ހިމެނޭނީ 26 އެޕިސޯޑް "ހުވާކޮށްފާ ބުނަން" ގެ ނަމުގައި ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ލިޔެ، ޑައިރެކްޓްކުރާ ސިލްސިލާއެއްގެ މަސައްކަތް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-30 08:04:14