×
މައި ސަފުހާ
ސާރާ އަލީ ހާންގެ އަލަތު ފިލްމަކީ ކޮބައިކަން އަނެއްކާ ވެސް އޮޅުންބޮޅުންވެއްޖެ

ސައިފް އަލީ ހާންގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ސާރާ އަލީ ހާން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރަން އިއުލާން ކުރި ފިލްމު "ކެދަރްނާތު" އަކީ އަރަތެކެވެ. އަބީޝެކް ކަޕޫރް ޑައިރެކްޓް ކުރާ މި ފިލްމް މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އިއުލާން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-19 07:03:17
ސަލްމާން ހާނާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ އޫލިއާ ވަންތޫރް ވެސް ބޮލީވުޑް ފިލްމެއް ކުޅެނީ

ސަލްމާން ހާނާއި އޭނާގެ އާއިލާއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ރޮމޭނިއާގެ ސެލެބްރިޓީ އޫލިއާ ވަންތޫރް ވެސް ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް ކުޅެން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. އަޑުތައް އަރާފައިވާ ގޮތުން އޭނާ ލީޑިން ބަތަލާއެއްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-19 07:03:00
ޑިޒްނީގެ "ލޭޑީ އެންޑް ޓްރޭމްޕް" ގެ ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމެއް

ކުރިން ގެނެސްދީފައިވާ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމްތަކެއް އަސްލު އެކްޓަރުންނާ އެކު އުފައްދަން ޑިޒްނީން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް އަނެއްކާ ވެސް ފިލްމެއް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ. މި ފަހަރު ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމެއްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-19 07:02:19
ޕްރިމިއާ ލީގު: އާސެނަލްގެ މައްޗަށް ޗެލްސީ ކުރިހޯދައިފި

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލްގެ މައްޗަށް ޗެލްސީ ކުރިހޯދައިފިއެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އާސެނަލްގެ މައްޗަށް ޗެލްސީ ކުރިހޯދީ 2-3 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ޗެލްސީގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މިމެޗުގައި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-08-19 04:19:03
ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި ނިކް ޖޯނަސްގެ އެންގޭޖްމަންޓް ރަސްމީވެއްޖެ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި ނިކް ޖޯނަސްގެ ގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެން ދައްކަން ހުރީ ތުންތުންމަތިން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ. މިދިޔަ މަހު ޕްރިޔަންކާގެ 36 ވަނަ އުފަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް ދެ ތަރިން އެންގޭޖްވެފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-18 15:20:41
ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރުގެ ކައިވެންޏަށް ދެ އާއިލާއިން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

ބޮލީވުޑް އެންމެ މަޤްބޫލު ޖޯޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދީޕިކާ ޕަދުކޯން އާއި ރަންވީރު ސިންގ ގެ ކައިވެނި ނޮވެމްބަރު މަހު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާއިރު މިހާރު އިވޭ އަޑަކީ މިކައިވެންޏަށް

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-08-18 09:38:32
އެކްޓަރު އަޔޫޝްމަން ކުރާނާގެ އަންހެނުން ޑައިރެކްޝަނަށް

ބޮލީވުޑްގައި ޑައިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންގެ އަދަދު މަދެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ފަރާ ހާން، މެގްނާ ގުލްޒާރް، ޒޯޔާ އަހްތަރު، ރީމާ ކަތުގީ، ގޯރީ ޝިންޑޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-18 08:50:04
ކަރީނާ އާއި އަރްޖުން ކަޕޫރްގެ ޖޯޑު އަލުން އެކީގައި ފެނިދާނެ

"ކީ އެންޑް ކާ" ގައި ފެނިގެން ދިޔަ ކަރީނާ ކަޕޫރާއި އަރްޖުން ކަޕޫރްގެ ޖޯޑު ބޮޑު ސްކްރީނުން އަލުން އެކީގައި ފެނިދާނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި އެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އަނޫރާގް ބާސޫ 2007 ގައި ގެނެސް ދިން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-18 08:49:28
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ބަތަލާއަކީ ސްކާލެޓް ޖޮހަންސަން

ދުނިޔޭގައި މި ވަގުތު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ބަތަލާއަކީ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ސްކާލެޓް ޖޮހަންސަން ކަމަށް ފޯބްސް މަޖައްލާ އިން ބުނެފި އެވެ. ފާއިތުވި އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-18 08:48:53
ކުނާލްގެ ކޯލީގެ އާ ފިލްމްގެ ނަމަކީ "ރާމްޔުގް"

މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ކުނާލް ކޯލީ ޒަމާންގަނޑަކަށް ފަހު، ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރަން އުޅޭކަން ހިއްސާ ކުރުމަށް ފަހު، ފިލްމްގެ ނަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އިންޑިއާގެ ތާރީހުގެ މުހިއްމު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާ ރާމާޔަން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-17 07:56:17
"ކިލް ބިލް" ގެ ހިންދީ ރިމެކިންއެއް ހަދަނީ

ކަލްޓް ފިލްމެއްގެ ދަރަޖަ ހޯދާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޝަން ފިލްމް "ކިލް ބިލް" ގެ ހިންދީ ރިމެކިންއެއް ގެނެސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. ކްއެންޓިން ޓެރެންޓީނޯގެ ކާމިޔާބު ފިލްމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ކިލް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-17 07:55:37
ކައިވެނި ކުރާނީ ރިއާ އާއި އަންޝުލާ ކައިވެނި ކުރީމަ: އަރްޖުން ކަޕޫރް

ކައިވެނި ކުރާނީ ދެބެންގެ ދެދަރި ކޮއްކޮ އަދި ޕްރޮޑިއުސަރު ރިއާ ކަޕޫރާއި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ އަންޝުލާ ކަޕޫރް ކައިވެނި ކުރުމުން ކަމަށް އެކްޓަރު އަރްޖުން ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ. އެޗްޓީ ކެފޭ އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-17 07:53:34
ޖަޔަލަލީތާއާ ބެހޭ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި

ޓަމިލް ނާޑޫގެ ކުރީގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު އަދި ކުރީގެ ބަތަލާ ޖަޔަލަލީތާގެ ހަޔާތާ ބެހޭ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ. އިންޑިއާގެ ސައުތު ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ އާއި ބޮލީވުޑްގެ ކާސްޓުންތަކެއް ބައިވެރިވާ މި ފިލްމް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-17 07:52:38
ދީޕިކާއާއި ރަންވީރުގެ ކައިވެނި ހަފްލާއަށް ފޯނެއް ނުގެންދެވޭ

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަޑުކޯނާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ރަންވީރު ސިންގްގެ ކައިވެނީ ހަފްލާއަށް ފޯނު ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފިއެވެ. ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ރަންވީރާއި ދީޕިކާ ކައިވެނިކުރާނެ ކަމަށް ހަބަރުތައް

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-16 13:07:37
ޝަލަބީ: އީދުގައި ހޯރަފުށިން ލަންކާއާ ހިސާބަށް

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އިން ޝަލަބީ އިބްރާހީމް ވިދާލި ހިސާބުން އެންމެ ބިޒީ އެއް އާޓިސްޓަކީ އޭނާ އެވެ. ހާއްސަކޮށް، ކޮންމެ އީދެއްގަ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތް އަލްހާ އީދުގައި ޝަލަބީ އާއި ޓީމް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-16 12:54:36
"ޕަޓާކާ"ގެ ޓްރެއިލާ އާންމުކޮށްފި

ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމަޔަށް ގެނެސްދީފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ވިޝާލް ބަދަރްވާޖްގެ ކުރިޔަށް އޮތް ފިލްމު "ޕަޓާކާ"ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. ޓްރެއިލާ އިން ދައްކުވައިދެނީ

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-16 11:52:30
ކަންގަނާގެ ކުރިއަށްއޮތް ފިލްމު "މަނިކަރްނިކާ"ގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު ނެރެފި

ކަންގަނާ ރަނައުތް ގެ ކުރިއަށްއޮތް ފިލްމު "މަނިކަރްނިކާ"ގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު ނެރެފިއެވެ. އިންޑިއާގެ މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން އެފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު ނެރެފައިވާއިރު އެޕޯސްޓަރުގައި ކަންގަނާ ފެނިގެންދަނީ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-16 10:43:33
ހަބޭސްގެ ބޮޑުއީދު ޝޯތައް ހއ އަދި ހދ ގައި

މަޝްހޫރު ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ބޭންޑްގެ ބޮޑުއީދު ޝޯތައް މި ފަހަރު ހއ. އާއި ހދ. އަތޮޅުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ދެ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކުގައި ދޭ ޝޯތަކުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ބޭންޑްގެ އިތުރުން އޭގެ ދަށުން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-16 10:24:03
ކާޖޮލްގެ ފިލްމު "ހެލިކޮޕްޓަރު އީލާ"ގައި އަމީތާބު!

އަންނަ މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު ޕްރަދީޕް ސަރްކާރު ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމު "ހެލިކޮޕްޓަރު އީލާ" އިން ފިލްމުގެ ލީޑު ތަރި މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކާޖޮލް ދޭވްގަން އާ

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-16 09:19:25
އިރްފާން ހާން އެމެޒޯންގެ "ގޯމިންޓް" ވެސް ދޫކޮށްލައިފި

ނާދިރު ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދަން އިނގިރޭސިވިލާތަށް މިދިޔަ މާޗް މަހު ފުރުމުގެ ކުރިން އިރްފާން ހާން ކުޅެން ފަށާފައިވާ އޮތް އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯގެ ސީރީޒްގެ "ގޯމިންޓް" ވެސް އޭނާ ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ. ފޭސްބުކްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-16 08:19:47
"ސުއީ ދާގާ" އަށް ފުރަތަމަ ބުނީ ނޫނެކޭ: އަނުޝްކާ ޝަރްމާ

އަންނަ މަހުގެ 28 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމް "ސުއީ ދާގާ: މޭޑް އިން އިންޑިއާ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ހުށަހެޅުމުން، ސްކްރިޕްޓް ކިޔާފައި ފުރަތަމަ އެ ފިލްމަށް ބުނީ ނޫނެކޭ ކަމަށް ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރްމާ ބުނެފި އެވެ. މި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-16 08:19:14
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 25 ވެގެން ދާނީ އިންޑިއާގެ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ގަދަ ހިފުމަކަށް ދާނެ ދުވަހަކަށެވެ. ލޯބީގެ މައްސަލަގަނޑެއްގައި ހައިޖާނު އުފައްދާފައިވާ ކަންގަނާ ރަނާވަތާއި ރިތިކް ރޯޝަން ލީޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-16 08:18:30
އައިޝްވާރިޔާ ރާއީގެ ހަޔާތާ ބެހޭ ފިލްމެއް ހަދަން މައްސަލައެއް ނެތް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ގިނަ ތަރިންނަކީ އެ މީހުންގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފޮރުވަން އުޅޭ ބައެކެވެ. އެހެންވެ އެ މީހުންގެ ހަޔާތާ ބެހޭ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމްތައް ބޮޑު ސްކްރީނަށް ގެންނާކަށް ވެސް ބައެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-16 08:17:55
ބޮލީވުޑް ތަރިންގެ ފަރާތުން މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ތަފާތު ގޮތަކަށް

މިއަދަކީ އިންޑިއާގެ 72ވަނަ މިނިވަން ދުވަހެވެ. މިނިވަން ދުވަހުގެ އުފަލުގައި ބައިވެރިވެ ބޮލީވުޑްގެ ތަރިންދަނީ އެމީހުންނަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކަސް ތަހުނަިޔާ ފޮނުވަމުންނެވެ. ސޯޝަލްމީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ތަހުނިޠަ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-08-15 15:57:54
ފިލްމު ބާރަތަށް ނޯރާ ސްޕެއިންގެ ބަސް ދަސް ކުރަނީ

އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ޑައިރެކްޓުކޮށް ނެރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފިލްމު ބާރަތަށް ނޯރާ ފަތޭހީ ސްޕެއިން ބަސް ދަސްކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ސަލްމާނު ހާނާއި ކެޓްރީނާ ކައިފް ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމު "ބާރަތު" ގައި

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-15 13:36:22
"ހެލިކޮޕްޓަ އީލާ" ގައި އަމީތާބުގެ ހާއްސަ ފެނިލުމެއް

ލީޑު ރޯލުން ކާޖަލް ދޭވްގަން ފެންނަ"ހެލިކޮޕްޓަ އީލާ"ގައި އަމީތާބު ބައްޗަން ވެސް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަ ޕްރަދީޕް ބުނެފިއެވެ. ފިލްމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޕްރަދީޕް ބުނީ ފިލްމުގައި އަމީތާބު

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-15 11:31:12
ފިލްމު "83" ގައި ރަންވީރަށް ކަޕިލް ޓްރެއިނިން ދެނީ

ކަބީރް ހާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "83" ގައި ރަންވީރު ސިންގަށް، ކަޕިލް ދޭވް ޓްރެއިނިން ދޭން ނިންމައިފިއެވެ. އިންޑިއާގައި މަގުބޫލު ކުޅިވަރެއް ކަމަށްވާ ކްރިކެޓާއި ބެހޭ ގޮތުން ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެފިލްމުގައި

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-15 10:36:21
ފަތިސްހަނދުވަރު

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ މަންމަގެ ވާހަކަ މި ގޭތެރޭގަ އެކަކު ވެސް ދެން ދައްކައިގެން ނުވާނެ." ޖިނާ ބުންޏެވެ. ރޮށި ފުށުންޖަހައިލުމަށް ފަހު އަނެއް ރޮށި ދަމަން ފަށައިފައި ޒޫނާ ގަޑިއަށް ބަލައިލިއެވެ. ގަޑިން ހަތެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-15 10:10:53
"ޒޯޔާ ފެކްޓާ" ގައި ކިޔައިދެނީ ވިރާޓް ކޯލީގެ ވާހަކަ ބާ؟

ސޯނަމް ކަޕޫރާއި ދަލްގޫރް ސަލްމާންގެ ފިލްމް "ޒޯޔާ ފެކްޓާ" ގެ ޝޫޓިން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އެ ފިލްމް ބެހޭ ގޮތުން ތަފާތު ވާހަކައެއް މިހާރު އަންނަނީ ދެކެވެމުންނެވެ. މި ފިލަމްކީ އަނޫޖާ ޗޯހަން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-15 07:55:36
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކުރިން ސްކްރީނުން އެކުގައި ނުފެންނަ ޖޯޑުތައް އެކީގައި ފެނިގެން ދިއުން ވެގެން ދާނީ ބެލުންތެރިންނަށް ވަރަށް ހާއްސަ ކަމަކަށެވެ. އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ދެ ފިލްމަކުން އަލަށް ސްކްރީން ހިއްސާކުރާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-15 07:55:06