×
މައި ސަފުހާ
ކަރީނާ ބޮއިކޮޓްކުރަން ގޮވީ މިހެންވެ!

ބޮލީވުޑްގެ ބަަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރު ބޮއިކޮޓްކުރަން ޓްވިޓާގައި ގޮވާލައިފި އެވެ. ބަތަލާ ކަރީނާ ބޮއިކޮޓްކުރަން ގޮވާލީ މައިތޮލޮޖިކަލް ފިލްމު "ސީތާ" ކުޅެން ކަރީނާ 12 ކުރޯޑު ރުޕީސްގެ އަގެއް ކިޔުމުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-15 08:26:51
މިއީ ކޯވިޑް ޖެހިދަނެތީ އަމީތާބު ފިލްމު ޝޫޓިންތަކަށް ދާއިރު މިހާރު ހުންނަގޮތް!

އިންޑިއާގެ މަހާރާޝްޓްރާ ސްޓޭޓްގެ ލޮކްޑައުންއަށް ލުއިދޭން ފެށުމާއި އެކު ބޮލީވުޑްގެ މެގާ ސްޓާ އަމީތާބު ބައްޗަން ފިލްމީ މަސައްކަތްތަކާއި އަލުން ގުޅިއްޖެ އެވެ. މިއަދު އަމީތާބު އަލުން ޝޫޓިންތަކަށް ދާންފެށިކަން

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-14 15:00:35
ކާންސް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް އަންނަ މަހު

ކޮވިޑް19 ޕެންޑެމިކްގެ ސަބަބުން މިދިޔަ އަހަރު ނުބޭއްވުނު ކާންސް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް މިއަހަރު ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. ފްރާންސްގައި ބާއްވާ ކާންސް ފިލްމު ފެސްޓިވަލަކީ ދުނިޔޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-14 08:58:29
އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންހް އަށް ނިސްބަތްކޮށް ހަދާފައިވާ ފިލްމުގެ ޓްރެއިލަރ ދައްކާލައިފި

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންހް ރާޖުޕުތުއަށް ނިސްބަތްކޮށް ހަދާފައިވާ ފިލްމް ގެ ޓްރެއިލަރ ދައްކާލައިފި އެވެ. ޓީވީ އެކްޓަރު ޒުބަރު ޚާން ސުޝާންތުގެ ރޯލު އަދާކުރާ އަދި ލޯބިވެރިޔާ ރިއާ ޗަކްރަބަތީގެ

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-13 16:20:18
ސުޝާންތަށް ބިނާކޮށް އުފައްދާ ފިލްމެއްގެ ޓްރެއިލާ އާންމުކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންހް ރާޖްޕުތަށް ބިނާކޮށް އުފައްދާ ފިލްމެއްގެ ރަސްމީ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. "ނިއާއޭ: ދަ ޖަސްޓިސް"ގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-13 11:30:24
ލަކްޝަދީބުގެ ފިލްމު އުފެއްދުންތެރިއަކު 'ދައުލަތާ ދެކޮޅު އަމަލަކަށް ހިތްވަރު ދިން' ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަނީ

ލަކްޝަދްވީޕް (ލަކްޝަދީބު) ގެ ފިލްމު އުފެއްދުންތެރިޔާ ޢާއިޝާ ސުލްޠާނާ ދައުލަތާ ދެކޮޅު އަމަލަކަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ކުށުގައި އިންޑިޔާގެ ޔުނިއަން ޓެރިޓަރީއެއް ކަމުގައިވާ ލަކްޝަދްވީޕް (ލަކްޝަދީބު) ގެ ފިލްމު

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-06-11 23:11:41
ކަރީނާ ފިލްމު ކުޅެދޭ އަގު 12 ކްރޯޑަށް ބޮޑުކޮށްފި، ޑައިރެކްޓަރުން އާދޭސް ކުރުމުންވެސް ގޮތް ދޫނުކުރި!

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރު ފިލްމު ކުޅެދޭ އަގު12 ކްރީޑް ރުޕީސްއަށް ބޮޑުކޮށްފި އެވެ. ކަރީނާ މިވަގުތު ހުރީ ދެވަނަ ދަރިފުޅު ވިހައިގެން ފިލްމީ މަސައްކަތްތަކާއި ދުރުގަ އެވެ. މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ21 ވަނަ ދުވަހު

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-07 19:41:19
އައިނާ 3 ޓްރެއިލާ

އައްސަލާމް އަލައިކުމް.. މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ފަސްވަނަ ވާހަކަ ސިލްސިލާ “ލޯބިވާވަރު އަންގަދޭހިތްވޭ” އަށް ފަހު ނެރޭނެ އަޅުގަނޑު ހަވަނަ ވާހަކަ ސިލްސިލާ އެވެ. އައިނާ ސީޒަން އެކަކާކާއި ދޭކައްފަހު އަޅުގަނޑު މިވަނީ

އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-06-05 14:10:17
އަކްޝޭ ގެ އާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ސެޕްޓެމްބަރު މަހު

ބޮލީވުޑްގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮލޫ އެކްޓަރުންގެ ތެރޭ ހިމެނޭ އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "އޯ މައި ގޯޑް 2"ގެޝޫޓިން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ދެހާސް ބާރައިގައި

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-05 09:09:54
ކޮންޖުއަރިންގެ ތިން ވަނަ ބައިގެ އާ ޓްރެއިލާ އެއް

ކާމިޔާބު ދެ ބައި ގެނެސްދީފައިވާ މަޝްހޫރު ފިލްމު "ދަ ކޮންޖުއަރިން"ގެ ތިން ވަނަ ބައިގެ ރަސްމީ ޓްރެއިލާ ނެރިފައި ވަނިކޮށް ފިލްމުގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް ނެރެފިއެވެ. ގައިން ހީބިހި ނަގައިގެން ދިޔަ މި ޓްރެއިލާ އިން

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-03 08:54:49
ވިދްޔާގެ "ޝޭރްނީ"ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

ހުނަރުވެރި ބަތަލާ ވިދްޔާ ބާލަންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "ޝޭރްނީ"ގެ ރަސްމީ ޓްރެއިލާ އާންމުކޮށްފި އެވެ. ވަރުގަދަ ފިލްމުތަކަކުން އަބަދު ވެސް ޖާގަ ހޯދާ ވިދްޔާގެ މި ފިލްމު ރިލީޒްކުރާނީ އެމެޒޯން ޕްރައިމްގަ އެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-03 08:28:28
ކަރީނާ “ނިއު ނޯމަލް”ގައި ޕޯސްޓުކުރި އާ ފޮޓޯއިން އެންމެން ހައިރާން ކޮށްލައިފި

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރު މިއަދު އިންސްޓަގްރާމަށް ދޫކޮށްލި ފޮޓޯއަކުން އެންމެން ހައިރާން ކޮށްލައިފި އެވެ. އަބަދުވެސް ހަށިގަނޑަށް ވަރަށް ބަލާ ކަރީނާ ފާހަގަވަނީ ބަނޑުބޮޑުވުމަށް ފަހު ވިހެއުމާއި ހަމައަށް

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-02 18:37:39
ކޯވިޑްގެ ހާލަތުގައި ބޮލީވުޑްގައި ގެ ގަތުމުގެ ފޯރި، މިފަހަރު އަގުބޮޑު ގެއެއް ގަނެލީ އަޖޭ

ބޮލީވުޑްގެ ތަރިންނަކީ ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ވަރަށް ފޯރި ނަގާ ވާދަވެރި ބައެވެ. ވަކި ކަމެއް ނޫންނެވެ. ފިލްމު ކުޅުމުން ފެށިގެން ދިރިއުޅުމާއި އާއިލީ ކަންކަމުގައިވެސް އެކަކު އަނެކަކަށް ވާދަވެރިކަން އޮވެ އެވެ.

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-01 07:57:56
"އެލީޓް 4"ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

ނެޓްފްލިކްސްގެ އެންމެ މަގުބޫލު ސްޕެނިޝް ޝޯތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "އެލީޓް"ގެ ހަތަރު ވަނަ ސީޒަންގެ ރަސްމީ ޓްރެއިލާ ނެރެފި އެވެ. ޝައުގުވެރި ގިނަ މަންޒަރުތަކެއް ޓްރެއިލާ އިން ފެނިގެންދިޔަ އިރު މިފަހަރުގެ ސީޒަންގައި

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-22 10:54:57
ފްރެންޑްސް ރީޔޫނިއަންގެ ޓްރެއިލާ ބަލާފައި ރޮވިއްޖެ

ދިވެހިންގެ މެދުގައި ބޮޑު މަގްބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ އެންމެންގެ ވެސް ފޭވަރިޓް "ފްރެންޑްސް"ގެ ރީޔޫނިއަން އެޕިސޯޑުގެ ރަސްމީ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފިއެވެ. މި މަހު 27 ވަނަ ދުވަހު އެޗްބީއޯ މެކްސް އިން ދެއްކުމަށް

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-22 10:22:53
ހޮލީވުޑް ޕްރޮޖެކްޓްގައި ޖެކަލީން އަކީ ފުލުހެއް؟!

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޖެކަލީން ފާނަންޑޭޒް ހޮލީވުޑަށް ނުކުންނަ ޕްރޮޖެކްޓް "ވުމަން"ސްޓޯރީސް"ގައި އޭނާ ކުޅޭނީ ފުލުހެއްގެ ރޯލުކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފި އެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް އޭނާ މިހާރު ނިންމާލާފައިވާ

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-20 09:09:21
ވިދްޔާ ބާލަންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު އެމެޒޯން އަށް

ހުނަރުވެރި ބަތަލާ ވިދްޔާ ބާލަންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "ޝާރްނީ" އެމެޒޯން ޕްރައިމްގައި ސްޓްރީމް ކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ. ވަރުގަދަ ފިލްމުތަކަކުން އަބަދުވެސް ޖާގަ ހޯދާ ވިދްޔާގެ މި ފިލްމް އެމެޒޯން އިން

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-18 10:00:12
ވެނޮމް 2 ގެ ޓްރެއިލާ އާންމުކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހުނު ފިލްމު "ވެނޮމް: ލެޓް ދެއާ ބީ ކާނޭޖް- ވެނޮމް 2"ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. މީގެ ކުރިން ފިލްމު ވެނޮމް އަޅުވާ ތާރީޚު ފަސްކޮށްފައި ވަނީ ކޮވިޑް19ގެ

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-11 10:01:46
ކޮމެޑީ ފިލްމު ބައިވެރިޔާ މާދަމާއިން ފެށިގެން މަލްޓިސްކްރީނުން ފެންނާނެ

ދިވެހި ފިލްމު ބައިވެރިޔާ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން މީޑިއާ ނެޓް މަލްޓި ސްކްރީނުން ފެންނާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ނެޓުން ބުނެފި އެވެ. މަޖާ ކަންތައްތަކެއް ފެނިގެންދާ ބައިވެރިޔާ ފިލްމުން ފެންނަ މައިގަނޑު ތަރިންގެ ތެރޭގައި

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 11:35:41
ލޫސިފާގެ ސީޒަން ފަހެއްގެ ދެވަނަ ބައިގެ ޓްރެއިލާ ބެލިންތަ؟

ނެޓްފްލިކްސްގެ އޮރިޖިނަލް ސީރީޒް ލޫސިފާގެ ފަހު ސީޒަން (ސީޒަން ފަހެއް)ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ރަސްމީ ޓްރެއިލާ އާންމުކޮށްފި އެވެ. ސީރީޒްގެ ޓްރެއިލާ އާންމުކުރުމާ އެކު ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ އެ ބައި ބެލުމަށް ކެތްމަދުވެފައިވާ

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-02 09:53:05
ރަންވީރު އާ ޖެކަލީންގެ "ސާކަސް" މިއަހަރު

ބޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންކް އާ ޖެކަލީން ފާނަންޑޭޒް އެކުގައި ފެނިގެންދާ ފިލްމު "ސާކަސް" މި އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. މި ފިލްމަކީ ފިލްމީ ކެރިއަރުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް

ސަން.އެމްވީ - 2021-04-26 10:48:46
ކޮންޖުއަރިންގެ ތިން ވަނަ ބައިގެ ޓްރެއިލާ ނެރެފި، ބޭނުންވަނީ އަވަހަށް ފިލްމު ބަލަން!

ކާމިޔާބު ދެ ބައި ގެނެސްދީފައިވާ މަޝްހޫރު ފިލްމު "ދަ ކޮންޖުއަރިން"ގެ ތިން ވަނަ ބައިގެ ރަސްމީ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. މި ފަހަރުގެ ފިލްމުގައި ފެނިގެންދާނީ ވެސް ކުރީ ދެ ފިލްމެކޭ އެއްގޮތަށް ހަގީގީ ހާދިސާއަކަށް

ސަން.އެމްވީ - 2021-04-24 12:46:51
ރާދޭގެ ޓްރެއިލާ އާންމުކޮށްފި

ކާމިޔާބު އެކްޓަރު ސަލްމާން ޚާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "ރާދޭ ޔުއާ މޯސްޓް ވޯންޓެޑް ބާއީ"ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. ވަރުގަދަ އެކްޝަން މަންޒަރުތަކެއް ފެނިގެންދާ މި ޓްރެއިލާގައި ޝައުގުވެރި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް

ސަން.އެމްވީ - 2021-04-24 12:40:48
"ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް 9"ގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް

އާންމުންގެ މެދުގައި ބޮޑު މަގްބޫލު ކަމެއް ހޯދާފައިވާ ފްރެންޗައިޒް "ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް"ގެ ނުވަ ވަނަ ބައިގެ އާ ޓްރެެއިލާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ. މި ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ އެއް އާންމުންނާ ހަމައަށް

ސަން.އެމްވީ - 2021-04-15 10:20:50
އަމީތާބްގެ ގުޑްބާއިގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ތަރިންގެ ތެރޭ ހިމެނޭ ކުޅަދާނަ އެކްޓަރު އަމީތާބު ބައްޗަންގެ ‘ގުޑްބާއި’ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ. ވިކާސް ބާލްގެ ޑައިރެކްޝަނުގެ ދަށުން މި ފިލްމު ގެނެސްދޭއިރު މި ފިލްމުގެ އަންހެން

ސަން.އެމްވީ - 2021-04-05 10:11:38
ބްލެކް ވިޑޯގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް ދައްކާލައިފި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ސްކާލެޓް ޖޮހޭންސަން ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމު "ބްލެކް ވިޑޯ"ގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް ދައްކާލައިފިއެވެ. މާވެލް ސްޓޫޑިއޯ އިން ގެނެސްދޭ މި ފިލްމުގެ އާ ޓްރެއިލާ އާންމުކުރިއިރު މި ޓްރެއިލާ

ސަން.އެމްވީ - 2021-04-05 09:32:12
ހިތުގެ ޝަކުވާ… ޓްރެއިލާރ

ރައިޝާ އަކީ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އެންމެ ރީތި ހޫރުޕަރީ އަކަށް ނުވިނަމަވެސް، ފިރިހެން ކުދިން ހިތްކިޔާ ކަހަލަ ގޮތެއް ހުންނަ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ކިޔަވާ މޮޅުވެގެން ޑޮކްޓަރަކަށް

އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-03-29 21:36:48
ފިލްމުފެއާ: އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކަށް "ތައްޕަޅު"، އެކްޓަރަކަށް އިރުފާން ޚާން

ފަސްދޮޅަސް ހަވަނަ ފިލްމުފެއާ އެވޯޑްގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކަށް ތާޕްސީ ޕަންނޫ ލީޑު ރޯލު ކުޅުނު ފިލްމު "ތައްޕަޅު" ހޮވިއްޖެއެވެ. އެ ފިލްމަށް ވަނީ މި ހަފްލާގައި އެންމެ ގިނަ އެވޯޑު ވެސް ލިބިފައެވެ. ޖުމްލަ ހަތް

ސަން.އެމްވީ - 2021-03-29 09:00:30
ކަންގަނާގެ "ތަލައިވީ"ގެ ޓްރެއިލާ ވަރަށް ގަދަ

ބޮލީވުޑްގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އަންހެން ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނައުތު 34، ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދާ "ތަލައިވީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފިއެވެ. މިއަހަރު ނެރޭ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ފިލްމު ތަލައިވީގެ ޓްރެއިލާ

ސަން.އެމްވީ - 2021-03-24 08:09:40
ބަވަތި އާ ހައްދު ފިލްމު ފެސްޓިވަލަށް

އަބްދުލް ފައްތާޙްގެ 21 އަހަރުގެ ފިލްމު ކެރިއަރުގައި ޑައިރެކްޓްކޮށް، އުފެއްދި އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ފިލްމު "ހައްދު" އާ ޑައިރެކްޝަނަށް އަލަށް ނުކުތް އިލްޔާސް ވަހީދުގެ "ބަވަތި" ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިކުރާ

ސަން.އެމްވީ - 2021-03-22 07:55:35