×
މައި ސަފުހާ
ސިޔާސީ ނުފޫޒު

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ ނޫސްބަޔާނުގައި އެ ވާހަކަ ނެތީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ދައުލަތުގެ މީޑިޔާއިން ބުނީ އެއީ އަސްލެއް ނެތް ވާހަކައެއްކަމާއި، އެ ފޮޓޯއަކީ ބަޔަކު ހަދައިގެން އުޅޭ އެއްޗެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-22 08:16:09
ސިޔާސީ ނުފޫޒު

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ "ނަޖާތު އެބަ ޖެހޭ ހުއްޓުވަން." ފަޒީލު މަޑުމަޑުން ބުނުއްވިއެވެ. ސަރުކާރުން ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓަކީ މިޝްކާކަން އިއުލާނުކުރި ރޭ، ނަޖާތު ފާޅުގައި ކެންޕޭނުކުރަން ފެށިއެވެ. ބިރުކުޑަކަމާއި، ޖެހިލުންކުޑަކަމާއި،

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-19 07:32:00
ސިޔާސީ ނުފޫޒު

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ ދެ ޕާޓީން ވެސް ބޭނުންވީ އަވަސް ހައްލެކެވެ. އެކަމަކު ދެ ޕާޓީން ކަންކުރީ ދެ ގޮތަކަށެވެ. ކުރިން ނަޖާތަށް ތާއީދުކުރި، ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީން އަތުކުރިއޮޅައިލީ ނަޖާތާ ވީހާ ވެސް ދުރަށް ދާށެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-15 09:03:19
އަޖޭގެ ވަރަށް ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް 2024 ގައި

ބޮލީވުޑްގައި މިހާތަނަށް ހަދާނެ އެންމެ އަގު ބޮޑު ފިލްމަށް ވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ވަރުގަދަ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓަކަށް އަޖޭ ދޭވްގަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ޕިންކްވިލާ އިން ބުނެފި އެވެ. މި ވަގުތު ބެއާ ގްރިލްސްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-15 06:52:42
ރޯހިތަށް ރާއްޖޭން ދިމާވީ ހީނާއާ

އިންޑިއާގެ އެކްޓަރު ރޯހިތު ރޯއި ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އަންނަނިކޮށް، އޭނާ ހުރި ރިސޯޓުން އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ހީނާ ޚާނާ ދިމާވެގެން އެކުގައި ފޮޓޯ ނަގައި އިންސްޓަގްރާމްގައި އެ ވާހަކަ ބުނެފި އެވެ. ވެލައްސަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-14 10:52:52
ބަތަލާއިންގެ ފީ ކުޑަވާންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް: ކަރީނާ

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރަށް "ސީތާ: ދި އިންކާނޭޝަން" ކިޔާ ފިލްމެއް ހުށަހެޅުމުން އެއަށް 12 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ ފީއެއް ޑިމާންޑްކުރި ކަމަށް ބުނެ ފެތުރުނު ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން ރައްދު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-14 06:43:32
ބެއާ ގްރިލްސްގެ ޝޯއަށް އަޖޭ ރާއްޖެއަށް އަންނަނީ

ޑިސްކަވަރީ ނެޓްވޯކުން ގެނެސްދޭ ބެއާ ގްރިލްސްގެ މަޝްހޫރު ޝޯ "އިން ޓު ދަ ވައިލްޑް" ގެ އެޕިސޯޑެއްގައި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަޖޭ ދޭވްގަން ބައިވެރިވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހި، އޭގެ ޝޫޓިން އަށް ރާއްޖެ އަށް އަންނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-13 10:45:34
ސިޔާސީ ނުފޫޒު

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ "މިނިވަން ކެންޑިޑޭޓެއް ގޮތުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރަން ނަޖާތު ނިންމައިފި!" ރާއްޖޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ނޫހުގައި ޖަހައިފައި އޮތެވެ. މޭޒުމައްޗަށް އެ ނޫސް ޖެހުމާއެކު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-12 07:10:37
"ލިޓްލް މާމެއިޑް" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން 2023 ގައި

ޑިޒްނީ ގެނެެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ކުރީގެ ކާޓޫން ފިލްމު "ލިޓްލް މާމެއިޑް" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމު ގެނެސްދޭނީ 2023 ގައި ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. ދެހާސް ނަވާރައިގައި އިއުލާންކުރި ފިލްމު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ތާވަލުކޮށްފައި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-12 07:07:28
އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ލެޖެންޑް ގަންގޫލީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު އިއުލާންކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ލެޖެންޑް ސޯރަވަން ގަންގޫލީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް ހަދަން އުޅޭ ވާހަކަ ދެކެވެމުން އަންނަނިކޮށް އެ ފިލްމު ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. މި ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކުރަނީ ޑައިރެކްޓަރު ލަވް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-10 08:53:42
ލިއޮނާޑޯގެ "ޑޯންޓް ލުކް އަޕް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ލިއޮނާޑޯ ޑި ކެޕްރިއޯ އާއި ޖެނިފާ ލޯރެންސް އެކީގައި ކުޅެފައިވާ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ޑޯންޓް ލުކް އަޕް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. އެޑަމް މެކޭ ލިޔެ، ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-10 08:50:47
ބީބާގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް އަންނަ މަހު އެމެޒޯން ޕްރައިމަށް

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް އަންމަ މަހު އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ގެނެސްދޭ ނިންމައިފި އެވެ. އަންނަ މަހުގެ 8 ގައި ސްޓްރީމްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓަރީގެ ނަމަކީ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-09 06:53:32
ސިޔާސީ ނުފޫޒު

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ "ކާކު؟" ނަޖާތު އެހިއެވެ. "ރައީސް ތާމިރު!" މުންސިރު ވަރަށް ޔަގީންކަމާ އެކުގައި ބުންޏެވެ. "ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ!" ނަޖާތު އެއްޗެއް ބުނަން އަނގަ ހުޅުވައިލިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-08 08:15:31
ރޭޕްގެ ޝިކާރައަކަށްވި މީހެއްގެ ނަން ހާމަކުރުމުން ބޮލީވުޑްގެ ތަރިންތަކެއް ހައްޔަރުކުރަން އެދެފި

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އިންޑިއާގައި ހަތަރު މީހަކުވެގެން ޑޮކްޓަރަކު ރޭޕްކޮށް، ދިރިއޮއްވައި އަންދާލައި މަރާލުމުން އެ މީހާގެ ނަން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހާމަކުރި އިންޑިއާގެ 38 ސެލެބްރިޓީއަކު ހައްޔަރުކޮށްދޭން އެދި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-08 07:01:49
ހިތުގެ ދިރުން (ޓްރެއިލާރ)

“ހިތުގެ ދިރުން” މި ވާހަކައަކީ އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި އަންހެނުންނަށް ގިނައިން ކުރިމަތިވާ އެކި ކަހަލަ ހާލަތްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ އެކި ކަހަލަ ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކަށް އިސްލާމީ ސައިކޮލޮޖީގެ އިލްމުގައި

އެސްފިޔަ.ކޮމް - 2021-09-07 12:21:14
"ސްޕައިޑަ-މޭން: ނޯ ވޭ ހޯމް" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ރެކޯޑް ފޮތަށް ވެސް އަރައިފި

މާވެލްގެ އިން ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ސްޕައިޑަ-މޭން: ނޯ ވޭ ހޯމް" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ރިލީޒްކުރިތާ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ޔޫޓިއުބުން އެ ބެލި މީހުންގެ އަދަދު ރެކޯޑަށްވެ، ގިނިސް ވޯލްޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-06 07:09:34
ސިޔާސީ ނުފޫޒު

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ އޭނަގެ ތުންފަތުގައި ވަނީ ލާނެތް ހިނިތުންވުމެކެވެ. އެއީ ހޮސްޕިޓަލެއް ނުވަތަ ކުލިނިކެއް ވެސް ނޫނެވެ. ނަޖާތު ކުށް ކުރިކަމަށް ދެކޭ މީހުންނާއި ނުދެކޭ މީހުން ދާދި ހަމަހަމައެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ދުށް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-05 07:41:16
"ދިލް ބޭޗާރާ" ގެ ބަތަލާ އުފަންދުވަހަށް ރާއްޖޭގައި

މިދިޔަ އަހަރު މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ ފަހު ފިލްމު "ދިލް ބޭޗާރާ" ގެ ބަތަލާ ސަންޖަނާ ސާންގީ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ. މި މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަކުރި އޭނާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-04 15:16:48
"ބިގް ބޮސް 13" ކާމިޔާބުކުރި ސިދާތު ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ 13 ވަނަ ސީޒަން ކާމިޔާބުކޮށްގެން ބޮޑު މަޝްހޫރުކަމެއް ހޯދި އިންޑިއާގެ އެކްޓަރު ސިދާތު ޝުކްލާ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނީ 40 އަހަރުގެ އެކްޓަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-02 12:12:16
ސިޔާސީ ނުފޫޒު

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ "އެސްއެސްއެޗު ކުންފުނީގައި ރައީސް ތާމިރުގެ ހިއްސާ އޮވޭ!" ނޫހެއްގެ ފަލަ ސުރުހީގައި ބޮޑު އަކުރުން ފަވައިލިއެވެ. އެސްއެސްއެޗު ކުންފުނި ސަރުކާރު ތެރެއަށް މޫލައިފައިވާ ވަރު ހާމަވާން ފެށުމުން،

މިހާރު.ކޮމް - 2021-09-01 08:06:52
ޝިލްޕާގެ ޕްލޭނަކީ ފިރިމީހާ ވަކިވުން؟

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝެޓީގެ ފިރިމީހާ ރާޖް ކުންދުރާ ޖަލުގައި އޮންނަތާ މިހާރު ދެ މަސް ވަނީ އެވެ. ޝިލްޕާ އަށް މިކަމާ ކުރިމަތިވީ އަހަރުތަކެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ކުޅުނު ފިލްމު "ހަންގާމާ 2" މިދިޔަ މަހުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-31 06:35:45
ސިޔާސީ ނުފޫޒު

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ "ކިހިނެއްވީ؟" ނަޖާތު ސުވާލުކުރިއެވެ. މުންސިރު ވާހަކައެއް ނުދެއްކިއެވެ. ބަލަހައްޓައިގެން ހުރީއެވެ. މުންސިރު ހުރީ، ބުނަން އައި ވާހަކަ ބުނާނެ ގޮތެއް ނުވަތަ އެ ވާހަކަ ފަށާނެ ގޮތެއް ނޭނގިފައެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-29 08:15:00
ޓައިގާގެ ކޮއްކޮ ކްރިޝްނާ ފިލްމެއް ނުކުޅޭނެ

އެކްޓަރު ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ ކޮއްކޮ ކްރިޝްނާ ޝްރޮފަކީ އިންސްޓަގްރާމްގައި ވަރަށް މަޝްހޫރު މީހެކެވެ. އާންމުންގެ ތެރޭގައި އޭނާ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ފިޓްނެސް ފްރީކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ފިޓްނެސްއާ އެކު ހަށިގަނޑު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-28 06:58:46
ކަންގަނާގެ "ދާކަޅް" އަކީ ބޮލީވުޑް ބަތަލާއެއްގެ އެންމެ އަގު ބޮޑު ފިލްމު

ދާދި ފަހުން ހަންގޭރީގައި ޝޫޓިން ނިންމާލި، ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ އެކްޝަން ސްޕައި ތުރިލާ "ދާކަޅް" އަކީ މިހާތަނަށް ބޮލީވުޑްގައި ބަތަލާއަކު މައިގަނޑު ރޯލު ކުޅޭ ފިލްމަކަށް އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއްކުރި ފިލްމު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-27 09:56:17
ސިޔާސީ ނުފޫޒު

މަޝްހޫރު "އޮޑީ" މަރުކާގެ އީޓްރޯން ޖީޓީ ކްއާޓްރޯއަކީ، އޮޑީ ކުންފުނިން އުފެއްދި އެންމެ ފަހުގެ ކާރެވެ. ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައިވަނީ އޭގެ އެންމެ ކާރެކެވެ. މާލޭގެ ހަލިމަގުން، މެދުމިނުގެ ދުވެއްޔެއްގައި އެ ކާރު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-25 08:14:49
ޑައިރެކްޓަރު ބަންސާލީ އަލަށް މިއުޒިކް އަލްބަމެއް ނެރެނީ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ، އަންނަ މަހު މިއުޒިކް އަލްބަމެއް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ. "ސުކޫން" ގެ ނަން ދީފައިވާ އަލްބަމްގައި މުޅިން ވެސް ހިމެނޭނީ ބަންސާލީގެ އަމިއްލަ މިއުޒިކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-25 07:08:32
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކޮވިޑާ ހެދި ރިލީޒްކުރުން ފަސްކޮށްފައި އޮތް، ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ ފިލްމު "ތަލައިވީ" އަންނަ މަހުގެ 10 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައި، އޭގެ އާ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ. އޭއެލް ވިޖޭ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-25 07:06:04
ވިޝާލް އަދިވެސް އުޅެނީ ތަވަޔަކުން ސަލާމަތް ނުވެގެން

"ބިގް ބޮސް" ގެ 13 ވަނަ ސީޒަނުގައި ހިނގި އަރައިރުންތަކެއްގެ ތެރޭގައި ބައިވެރިޔަކު އޭނާގެ ގައިގައި ތަވައަކުން ޖެހި ހާދިސާގެ ސަބަބުން އަދިވެސް ގިނަ ބަޔަކު އޭނާއާ ދިމާކުރާ ކަމަށް ޓީވީ އެކްޓަރު ވިޝާލް އަދިތިޔާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-25 07:02:36
އާ ފިލްމުގައި އައިޝްވާރިއާ ފެންނާނެ ގޮތް އާންމުވެއްޖެ

ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ނުކުރާތާ ފަސް އަހަރު ފަހުން އައިޝްވާރިއާ ރާއީ މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ފިލްމު "ސެލްވަން ޕޮނިޔިން" ގައި އޭނާ ފެންނާނެ ގޮތް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ލީކްވެއްޖެ އެވެ. ޓްވިޓާގައި ދައުރުވަމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-25 06:59:21
ސުނިލް ޝެޓީގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅުގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު ޑިސެމްބަރަށް ފަސްކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުނިލް ޝެޓީގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އަހާން ޝެޓީ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާ ފިލްމު "ތަޅަޕް" ޑިސެމްބަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ. ކުރިން އެ ފިލްމު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން އޮތީ އަންނަ މަހުގެ 24 ގަ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-08-25 06:55:51