×
މައި ސަފުހާ
ބްރެޑް ޕިޓް އަނިޔާކުރި ކަމަށް ބުނެ އެންޖެލީނާޖޮލީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި

ބްޜެޑް ޕިޓާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅުނު އިރު އޭނާ އަނިޔާކުރި ކަމަށް ބުނެ އެންޖެލީނާޖޯލީ 2016 ވަނަ އަހަރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިކަމަށް މީޑިއާ އިން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ. ބްރެޑް ޕިޓާއި އެންޖެލީނާ ޖޯލީ ވަރިވީ 2016

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-18 06:53:31
ޖޮނީ ޑެޕްގެ އަމިއްލަ އުފެއްދުމެއް 25 އަހަރު ފަހުން

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޮނީ ޑެޕް 25 އަހަރަށް ފަހު، އަމިއްލައަށް ޑައިރެކްޓުކޮށް އާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ އޭނާގެ ކުރީ އަނބިމީހާ އެކްޓަރު އެމްބާ ހާޑާ ދެކޮޅަށް ކޯޓުގައި،

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-17 10:59:02
ޝުކުރު

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ "ކޮން ހިސާބެއްގަ ގެ ހުންނަނީ؟" މަލްސާ އަހައިފައި އޮތެވެ. އެ ސުވާލަށް އަހަރެން ޖަވާބުދޭކަށް ނުޖެހެއެވެ. އެހެނަސް ޖަވާބު ނުދީފި ނަމަ، މަލްސާއަށް ފިލަން އަހަރެން މަސައްކަތްކުރާކަން ވަރަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-17 06:45:58
ޝުކުރު

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ "ހޫ އިޒް ދެޓް މަންމާ؟" ފިހާރައިން ނުކުމެފައި އުސައިދު އެހިއެވެ. އަހަރެންގެ ހިތް އޮތީ ދެކޮޅަށް ކިރިކިރިއެވެ. ހަގީގަތް ހާމަކުރަން އެ އަށް ވުރެ ވަކި ރަނގަޅު ދަނޑިވަޅެއް ނުލިބޭނޭ ހިތަށްއެރިއެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-14 06:39:31
ޕްރިމިއާ ލީގު: ބޯންމައުތު އަތުން ސިޓީއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ފަސޭހަ ކަމާއެކު އޭއެފްސީ ބޯންމައުތު ބަލިކޮށްފިއެވެ. ސީޓީގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު އެ މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 4-0ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-14 01:13:50
ޓައިގާ ބުނަނީ އަކަންކްޝާއާ ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށް

ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ލޯބި އެއް ޖޯޑު، ޓައިގާ ޝްރޮފާއި އެކްޓްރެސް ދިޝާ ޕަޓާނީ ވަކިވި ހަބަރުން ސަޕޯޓަރުން މާޔޫސްވެފައި ތިއްބާ، ޓަައިގާ އާ ލޯބިވެރިޔަކު ހޯދާފައިވާ ކަމަށް އަޑުއަރައިފި އެވެ. އެކަމަކު ޓައިގާ ބުނަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-12 07:59:02
ލޯބިވެރިޔާއާ އެކު ރާކީ ލަވައެއް ކުޅެނީ

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި، ރާކީ ސާވަންތާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ އާދިލް ޚާން، ވީޑިއޯ ލަވައެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. "ޑްރާމާ ކްއީން" ގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ނެށުންތެރިޔާ ރާކީ އާއި ވިޔަފާރިވެރިޔާ އާދިލް ރައްޓެހިވީ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-12 07:58:08
އުރީދޫ ކްލަބް ޕްރިމިއާ ލައުންޖަށް ބަަދަލު ގެނެސް، ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

އުރީދޫގެ ކްލަބް ޕްރިމިއާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ކްލަބް ޕްރިމިއާ ލައުންޖު، އަޕްގްރޭޑްކޮށް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ. ހ. މާދޫގައި ހަދާފައިވާ އެ ލައުންޖް ހުޅުވައި ދެއްވީ އެންވައިރަމެންޓް

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-11 16:18:18
ޝުކުރު

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ "ކާކު؟" އަހަރެން އެހީމެވެ. "ޒެކް! އަހަންނަކަށް ވެސް ނޭނގެ އަސްލު ނަމެއް. ޒެކް ކިޔާނީ. މި ގެ ކައިރީގަ އޭނަގެ ގެ ހުންނާނީ،" ލަޔާން ބުންޏެވެ. "ހަމަ އުސައިދު ވަރު ވާނީ. ޒެކް ބުންޏޯ ކަލޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-10 07:11:30
ހަ ވަނަ އަށް އެންމެ މުއްސަނދި އެކްޓަރަކީ އަކްޝޭ

ބޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ ތަރި، އަކްޝޭ ކުމާރަކީ ދުނިޔޭގެ ހަ ވަނައަށް އެންމެ މުއްސަނދި ތަރިކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު، އަނުރާގް ކަޝްޔަޕް ބުނެފި އެވެ. އަނުރާގް އެކަން ހާމަކުރީ އަކްޝޭ އާއި ތާޕްސީ ޕަންނޫގެ ކުރިއަށް އޮތް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-09 06:10:25
ޝުކުރު

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ ޖެހިގެންއައި ދުވަހު ތައުފީގު އައީ މަލްސާ ގޮވައިގެންނެވެ. އަހަރެން ހުރީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައެވެ. ނުލާހިކު ރަނގަޅަށް ވާހަކަދެކެވި، އެއްބަސްވެވިފައި އޮތް ކަމެއް ތައުފީގު ހަނދާންނެތުނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-07 06:44:30
އެންމެފަހުން ކިމް އާއި ޕީޓް ވަކިވެއްޖެ

މުޅި ހޮލީވުޑްގައި ވެސް އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން އޮތް ސެލެބްރިޓީ ޖޯޑު ކިމް ކާޑޭޝިއަން އާއި ޕީޓް ޑޭވިޑްސަން ވަކިވެއްޖެ އެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ހީވެސް ނުކުރާ ޖޯޑު އެކީގައި ވަރަށް އުފަލުން އުޅޭތަން ފެނުމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-07 06:40:36
ޕްރިމިއާ ލީގް: ސައުންތުއެމްޓަން އަތުން ޓޮޓެންހަމްއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ސައުތުއެމްޓަން އަތުން ފަސޭހަކަމާއެކު ޓޮޓެންހަމް މޮޅުވެއްޖެއެވެ. މިރޭ ޓޮޓެންހަމްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު އެ މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. އާ ސީޒަނުގައި

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-06 22:28:51
ޕްރިމިއާ ލީގު ފެށެނީ: ފުރަތަމަ މެޗު މީޑިއާނެޓުން ހިލޭ ބަލާލެވޭނެ

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗު މީޑިއާނެޓުން ހިލޭ ބަލާލެވޭނެ ކަމަށް މީޑިއާނެޓުން ބުނެފިއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފޯރިގަދަ ކުލަބް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކަމުގައިވާ އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަ ލީގު މާދަމާ ފެށިގެންދާއިރު

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-05 19:29:22
ޕްރިމިއާ ލީގު ފެށުމުގެ ކުރިން ކުކުރޭލާ ޗެލްސީ އަށް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 5) - މިރޭ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގް ފެށުމުގެ ކުރިން ބްރައިޓަން އަށް ކުޅޭ ސްޕެއިންގެ ވާތު ބެކް މާކް ކުކުރޭލާ ޗެލްސީ އަށް ސޮއި ކޮށްފި އެވެ. ޖޫން 2028 ގެ ނިޔަލަށް ޗެލްސީ އިން ކުކުރޭލާގެ ސޮއި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-05 19:04:39
އާސެނަލް އާއި ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް މެޗުން ޕްރިމިއާ ލީގު މިރޭ ފަށަނީ

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އާ ސީޒަން މިރޭ ފަށާނެ އެވެ. ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 12 ޖަހާއިރު ބައްދަލުކުރާނީ އާސެނަލް އާއި ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އެވެ. އާސެނަލްގެ އިންވިންސިބަލް ކެޕްޓަން ޕެޓްރިކް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-05 11:57:03
ޖޯކާގެ ދެވަނަ ބައި 2024 ގައި ނެރެނީ

ވާކީން ފީނިކްސް ލީޑް ރޯލުން ފެނުނު ސައިކޮލޮޖިކަލް ތުރިލާ "ޖޯކާ"ގެ ދެވަނަ ބައި 2024 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. ޑީސީގެ އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭ އެއް ވިލަން ކެރެކްޓާ އަށް ބިނާކޮށް، ވަކީން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-05 07:33:03
ޖެޓްގައި އެންމެ ގިނައިން އުދުހެނީ ޓޭލާ ސްވިފްޓްކަން އެނގުމުން މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

ޕްރައިވެޓް ޖެޓު ދުއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ލީކުވި މައުލޫމާތުތަކެއްގައި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓާ އެންމެ ގިނައިން ޕްރައިވެޓް ޖެޓްގައި ދަތުރުކުރާ އެކަކުކަން ހާމަވުމާ އެކު އޭނާ ހޫނުފެނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-04 07:46:13
ޝުކުރު

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ "މަލްސާއަށް އޯކޭތަ މި ބޭބީ ގެންދިޔަސް؟" އަހަރެން އެހީމެވެ. "އެންދޭ އެންދޭ!" ގެންދޭ ބުނަން އުޅެގެން މަލްސާއަށް ބުނެވެނީ އެހެންނެވެ. މަލްސާ އޭރު ވެސް ހުރީ އަމަލުވެފައެވެ. އަހަރެން ތައުފީގަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-03 08:06:29
ޝުކުރު

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ "ގަދަކަމުން ރާމިޒާ ގޮވައިގެން ރަށަށް ހިނގައްޖެ!" ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ރާމިޒާގެ މަންމަ ބުންޏެވެ. "ގަދަކަމުންނޭ؟" އަހަންނަށް ބުނެވުނެވެ. "ކާކު އޭނަ ގަދަކަމުން ގެންދިޔައީ؟" "އޭނަގެ ބަފާ!

މިހާރު.ކޮމް - 2022-07-31 07:23:00
ރީސްގެ ދަރިފުޅު ވެސް އެކްޓިން އަށް

ހޮލީވުޑްގެ އައިކޮނިކް އެކްޓަރު ރީސް ވިދަސްޕޫންގެ ދަރިފުޅު ވެސް އޭނާގެ މަންމައާ އެއް މަގަކުން އެކްޓިންގެ ދާއިރާ އަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. ރީސް އާއި އޭނާގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާ ރާޔަން ފިލިޕްގެ ދޮށީ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-07-30 09:19:53
ފިރިންނަށް ވުރެ އާމްދަނީގައި ކާމިޔާބު ތަރިން

ފިރިހެން ތަރިންނާ އެއްވަރަށް މަސައްކަތްކުރިޔަސް ފިރިހެނުންނަށް ލިބޭ އުޖޫރައިގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި އަންހެން ތަރިންނަށް ލިބޭތީ މީގެ ކުރިން ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ތަރިން އެކަމުގެ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައިވެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2022-07-28 08:02:26
ޝުކުރު

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ "ނުކުރާނަން!" އެ ވަގުތު ހިތުގައި އޮތް ގޮތަށް އަހަރެން ބުނެލީމެވެ. އެހެން ބުނި އިރު ވެސް، ދެން ކުއްޖަކު ނުވިހޭނެކަން އަހަންނަށް އެނގެއެވެ. ނުވިހުނިއްޔާ ވާނީ ކީއް ހެއްޔެވެ؟ ނުވިހާ ދަރިފުޅުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-07-27 07:38:15
ބަރަހަނާ ފޮޓޯތަކާ ގުޅިގެން ރަންވީރުގެ މައްސަލަ ޕޮލިހަށް

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގް، އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުކުރި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. ތަފާތު ގޮތަކަށް ހެދުން އަޅާތީ، ރަންވީރަށް އަބަދުވެސް ފާޑުކިޔުމާ ކުރިމަތިލާން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-07-27 07:35:24
"ބްލެކް ޕެންތާ"ގެ ޓްރެއިލާ އިން ފޭނުން ހިތުގައި ޖައްސުވައިފި

މާވެލް ސްޓޫޑިއޯ އިން ނެރޭ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބައެއް އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ "ބްލެކް ޕެންތާ"ގެ ދެވަނަ ބައި "ވަކަންޑާ ފޮރެވާ"ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. މާވެލް އިން 2018 ގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-07-25 07:06:32
ސަނާ ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓާލީ ކައްވަޅުގައި އަނދާތަން ހުވަފެނުން ފެނުމުން!

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ސަނާ ޚާން ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓާލައި، ބުރުގާ އަޅައި ދިރިއުޅުން އެއްކޮށް ބަދަލުކޮށްލީ، ހުވަފެނުގައި ފެނުނު ބިރުވެރި މަންޒަރުތަކެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ. "ވަޖާ ތުމް ހޯ" އާއި "ޖެއި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-07-25 07:01:34
ޝުކުރު

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ "މި ފަހަރު ވިހަންޏާވިހާނީ ބޯއީއެއް." އަހަރެން ބުނީމެވެ. ދިފްލާގެ ހާސްކަން ހައްތަހާ އިތުރުވިއެވެ. އަހަރެން ބުނި އެއްޗަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ދިފްލާ ވިސްނީ އެއިން ނުކުތް މާނައަށެވެ. "ކޮބާ ތީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-07-24 07:21:30
ވެލިގާ ހާޑްވެއާގެ ފެންޓަސީ ޕްރިމިއާ ލީގު ފަށައިފި

ވެލިގާ ހާޑްވެއާގެ ފެންޓަސީ ޕްރިމިއާ ލީގު (އެފްޕީއެލް) ފަށައިފި އެވެ. ވެލިގާ އިން ބުނީ މި ފަހަރުގެ އެފްޕީއެލަށް ވެސް އަގު ހުރި އިނާމުތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ އިނާމަކީ 50،000ރ.

މިހާރު.ކޮމް - 2022-07-23 18:54:48
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވިދިވިދިގެން ތިންވަނަ ފަހަރަށް މާޒިޔާއިން ހޯދައިފި

މިއަދު ހަވީރު، ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ މައްޗަށް 1-0 ގެ މޮޅުވެ، މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުން، ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވިދިވިގެން ތިންވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ މާޒިޔާއިން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-07-22 17:59:11
ކައިލީ އަކީ ތިމާވެށީގެ "ކްރިމިނަލް" އަކަށް ވެއްޖެ

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އާއިލާ އަށް ނިސްބަތްވާ 'ރިއަލިޓީ' ޓީވީ ތަރި ކައިލީ ޖެނާ ދަތުރުކޮށް އުޅޭ ގޮތުގެ ސަބަބުން އޭނާއަކީ ތިމާވެށީގެ "ކްރިމިނަލް"އެއްގެ ގޮތުގައި މީހުން ސިފަކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2022-07-21 07:59:34