×
މައި ސަފުހާ
ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ: ޞާލިޙު ޢަލައިހިއްސަލާމް (4 ވަނަ ބައި)

އަދިވެސް ވަޙީ ކުރައްވައިފައިވެއެވެ. ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا﴾ ثمود ބާގައިމީހުން، އެއުރެންގެ އަނިޔާވެރިކަމުން (އެއުރެންގެ ނަބިއްޔާ) ދޮގުކުރޫއެވެ. ﴿ إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾ އެއުރެންކުރެ އެންމެ އަބާއްޖަވެރިމީހާ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-07-08 17:09:48
ރަމަޟާންމަހަށް މާއްދީ ގޮތުންނާއި ރޫޙާނީ ގޮތުން ވެސް ތައްޔާރުވާން ޖެހޭ: ޚުޠުބާ

ރަމަޟާންމަހުގެ ބަރަކާތްތެރިކަން ލިބިގަތުމަށްޓަކައި މާއްދީ ގޮތުންނާއި ރޫޙާނީ ގޮތުން ވެސް ތައްޔާރުވާން ޖެހޭކަން މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ހަނދާން ކޮށްދީފިއެވެ. މިއަދު ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި އިއްވި ހުކުރު

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-04-09 13:34:32
ބޭނުން ޖެހިފައިވާ މުދަލެއް އަގުބޮޑުކޮށްގެން ބާޒާރަށް ނެރެ ވިއްކާނީ ފާފަވެރިން: ޚުޠުބާ

އިޙްތިކާރު ކޮށްގެން ފައިދާ ހޯދުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި ހުއްދަ ކުރާ ކަމެއް ނޫންކަން މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ހަނދާން ކޮށްދީފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މިއަދު އިއްވި ހުކުރު ޚުޠުބާގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވަނީ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-04-02 21:39:04
ﷲއާއި ބައްދަލުވާން އެދޭނަމަ... ދެކަމަކަށް ސަމާލުވާށެ!

ﷲއާއި ބައްދަލުވާން ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް އެދޭނެއެވެ. އެކަމަށް އެދޭ މީހުން ޢަމަލުކުރަންވީފަސޭހަ ގޮތެއް ކީތިރި ޤުރްއާނުގައި ވަރަށް ސާފު ޢިބާރާތުން ﷲ ވަނީ މިވާހަކަ ބަޔާން ކުރައްވާފައެވެ. ކަހަފް ސުރަތުގެ އެންމެ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-03-18 22:17:57
ރައްބާނީ ހަތަރު ވަޢްދު

﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ ހަމަކަށަވަރުން، ތިޔަބައިމީހުން شكر ކޮށްފިނަމަ، ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް އިތުރުކޮށްދެއްވާހުށީމެވެ. (سورة إبراهيم 7) ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-03-15 08:20:45
އެންމެ ނުރައްކާތެރި ފިތުނަޔަކީ ދީނީ ފިތުނަ: ޚުތުބާ

އެންމެ ނުރައްކާތެރި ފިތުނަޔަކީ ދީނީ ފިތުނަ ކަމަށާއި އެއީ ﷲގެ އަޅުންނާއި އެ ކަލާނގެއާ ދެމެދުގައިވާ ގުޅުން އިމްތިހާނުކުރެވޭ ފިތުނަކަން މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ހަނދާންކޮށްދީފި އެވެ. ފިތުނައިން ރައްކާތެރިވުމުގެ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-03-05 20:58:22
ގައިދުރުކޮށް ޖަމާޢަތް ހެދިނަމަވެސް ނަމާދުގައި ބައިވެރިވާން ވާނެ: ޝައިހް ޝަފީއު

މިސްކިތްތަކުގައި ގައިދުރުކޮށް ޖަމާޢަތް ހެދިނަމަވެސް ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތުގައި ބައިވެރިވާން ވާނެ ކަމަށް އައްޝައިހް ޝަފީއު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތް ހަދާއިރު ގައިދުރުކޮށް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-03-02 21:04:55
ހުރިހާ ނުރައްކަލަކުން ސަލާމަތް ވާން އޮތް މަގަކީ، ﷲ އަށް ބިރުވެތިވުން: ޚުޠުބާ

ހުރިހާ ނުރައްކަލަކުން ސަލާމަތް ވާން އޮތް މަގަކީ، ﷲ އަށް ބިރުވެތިވުންކަން މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ހަނދާން ކޮށްދީފިއެވެ. މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައި ﷲ އަށް ތަޤްވާވެރިވާންށާއި އެކަލާނގެ ރަޙްމަތަށް އެދި ދަންނަވަން

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-02-19 13:00:47
ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ: ހޫދު ޢަލައިހިއްސަލާމް (3 ވަނަ ބައި)

އަދި ނޫޙުގެފާނުގެ ވާހަކަ ބަޔާން ކުރެއްވުމަށްފަހު މާތް الله އަންގަވައިފައިވާ ފަދައިންނެވެ. ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّـهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-01-31 06:30:04
ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަ

ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަ ކުރުމުގައި ޠަހާރަތު ޝަރުޠުވެގެން ނުވާކަމަށާއި ސަޖިދައިން ތެދުވެ ސަލާމް ދިނުމާއި، ތަކްބީރު ކިއުމެއް ނުވާ ކަމުގައި، ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުން އައިސްފައިވާ ބަސްފުތަކަކީ އެންމެ ޞައްޙަ ބަސްކަމަށް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-01-28 08:30:52
ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ: ހޫދު ޢަލައިހިއްސަލާމް (2 ވަނަ ބައި)

إسماعيل عليه السلام ގެ ކުރިން އުޅުނު ޢަރަބިންނަށް ކިޔެނީ العرب العاربة އެވެ. އެއީ ވަރަށް ބައިވަރު ޤަބީލާތަކެކެވެ. މިޤަބީލާތަކަކީ ثمود، جرهم، طسم، جديس، أميم، مدين، عملاق، جاسم، قحطان، بنو يقطن، އެވެ. العرب

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-01-18 08:30:10
"ދީނުގެމަގު" ނެރެން ފަށައިފި

"ދީނުގެމަގު" މަޖައްލާ ނެރެން ފަށައިފިއެވެ. މިމަޖައްލާ ނެރުނު ކަން ހާމަ ކޮށްފައި މިވަނީ އެމަޖައްލާއިން ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާނެއްގައެވެ. މިނޫސް ބަޔާނުގައި އެމަޖައްލާގެ ފަރާތުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ " "ދީނުގެމަގު"

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2021-01-08 12:59:00
ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ: އިދްރީސް ޢަލައިހިއްސަލާމް

ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި އިދުރީސުގެފާނުގެ ނަން ދެފަހަރު ބަޔާން ކުރައްވައިފައިވެއެވެ. އެއީ މަރްޔަމް ސޫރަތުގައްޔާއި އަންބިޔާ އެސޫރަތުގައެވެ. މަރްޔަމް ސޫރަތުގައި ވާޙީ ކުރައްވައިފައިވަނީ ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-12-28 07:30:39
ބަންގި ޝަރުޢު ކުރެއްވުން.

ބަންގި އަށް ޢަރަބި ބަހުން ކިޔަނީ "އަޛާން" އެވެ. "أذان" ގެ މާނައަކީ ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. މިގޮތުން ކަމެއްގެ މައުލުމާތު އެހެން ބަޔަކަށް އިވޭ ވަރަށް ބަޔާންކޮށްދިނުން މީގެ މާނައިގައި ހިމެނެއެވެ. أذن المئذن أن

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-12-13 08:36:54
ކެތްތެރިކަމާއި އެކު އިންތިޒާރުކުރުމަށް ދަސްކުރާށެ: މުފްތީ މެންކް

ކެތްތެރިކަމާއި އެކު އިންތިޒާރު ކުރުމަށް ދަސްކުރުމަށް މުފްތީ މެންކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުފްތީ މެންކު މިހެން ވިދާޅުވީ މެންކު ކުރައްވައިފައިވާ ޓްވީޓެއްގައެވެ. މިޓްވީޓްގައި ވަނީ ކެތްތެރިކަމާއި އެކު އިންތިޒާރު

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-12-08 17:40:44
ތިބާގެ ސިކުނޑި ތިބާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއަށްވެސް އަދި އެންމެ ބޮޑު ދުޝްމިނަކަށްވެސް ވެދާނެ:މުފްތީ މެންކް

ތިބާގެ ސިކުނޑި ތިބާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއަށްވެސް އަދި އެންމެ ބޮޑު ދުޝްމިނަކަށްވެސް ވެދާނެކަމަށް މުފްތީ އިސްމާޢިލް މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުފްތީ މެންކް މިހެން ވިދާޅުވީ ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-11-22 19:25:18
ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައި ﷲއަށް ވަކީލުކުރުމަށް ދަސްކުރާށެ: މުފްތީ މެންކް

ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައި ﷲއަށް ވަކީލުކުރުމަށް ދަސްކުރުމަށް މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުފްތީ މެންކް މިހެން ވިދާޅުވީ މުފްތީ ކުރަށްވައިފައިވާ ޓްވީޓެއްގައެވެ. މިޓްވީޓް ފައްޓަވައިފައިވަނީ ފިކުރު ބޮޑުވުން ދޫކޮށްލުމަށް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-11-16 21:46:55
އިސްރާއީލުން މަސްޖިދުލް އަޤްޞާގައި ލައުޑް ސްޕީކަރު ހަރުކޮށްފި

އިސްރާއީލު ސިފައިން އަލްމަސްޖުދުލް އަޤްޞާގެ އުތުރު އަދި ހުޅަނގު ފާރުތަކުގައި ލައުޑް ސްޕީކަރު ހަރުކޮށްފިއެވެ. މެދުއިރުމަތީގެ ޚަބަރު އޭޖެންސީތަކުން ލިޔުއްވާ ގޮތުގައި އިސްތިޢުމާރު ކުރެވިފައިވާ އިރުމަތީ ޤުދުސްގައިވާ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-09-29 08:25:20
ބ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ދަރުސް ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

ބ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ދީނީ ވަޢުޡު ވިދާޅުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިހަފްތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގޮސްފިއެވެ. ބ ހިތާދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާނުންގެ ޖަމާޢަތެއް އިސްނަންގަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މިދަރުސް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-09-29 08:00:31
ޕީސް ފައުންޑޭޝަނުން ޝައިޚު ޙުސައިން ޔީ އާއިއެކު ލައިވް ސްޓްރީމެއް ގެންދަވަނީ

މެލޭޝިޔާގެ މަޝްހޫރު ދާޢީ، ޝައިޚު ޙުސައިން ޔީ އާއި ޕީސް ފައުންޑޭޝަނާއި ގުޅިގެން ޚާއްޞަ ލައިވް ސްޓްރީމެއް ގެންދެވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އަލްޚާދިމްގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޞަފްޙާގައި، އަދި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-09-27 08:49:57
ޖަރުމަނުގެ މިސްކިތެއްގެ އަޑު ކަނޑައިދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށައެޅުނު މައްސަލަ މުސްލިމުންނާއި އެއްކޮޅަށް ނިމިއްޖެ

ޖަރުމަނު ވިލާތުގެ މިސްކިތެއްގެ ބަންގީގެ އަޑު ކަނޑައިދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށައެޅުނު މައްސަލަ މުސްލިމުންނާއި އެއްކޮޅަށް ނިމިއްޖެއެެވެ. ޖަރުމަނުގެ ނޯތު ރައިން-ވެސްޓްފާލިއާގެ އޮއިރް-އާރކެންޝްވިކް ނަމަކަށްކިޔާ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-09-27 07:00:22
ޒަކާތް ދިނުމަށާއި، މުދަލަށް ރައްކާތެރިވާންވާނެ: ހުކުރު ޚުޠުބާ

އިންސާނުންނަށް މާތް ﷲ މިންވަރުކުރެއްވެވި ރިޒްޤުގެ ތެރެއިން ދެއްވާ މުދަލަކީ ބައެއްފަހަރު ނުރައްކާތެރި ފިތުނައެއް ކަމަށާއި، އަދި މުދަލަކީ އިންސާނާ އިމްތިޙާނު ކުރެއްވެވުމަށް މިންވަރު ކުރައްވާ އެއްޗެއްކަމުގައި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-09-25 22:18:17
އޮކްޓޫބަރު 4ވަނަ ދުވަހު ދެޙަރަމް ހުޅުވާލަނީ

މިފެށޭ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހު ދެޙަރަމް ހުޅުވާލާނެކަމަށް ސަޢުދީޢަރަބިއްޔާގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓްރީ އިން ބުނެފިއެވެ. ދެޙަރަމް ހުޅުވާލުމާއި އެކު ޢުމްރާގެ އަޅުކަން ކުރުމަށް ހުޅުވިގެންދާ އިރު ޙާއްސަ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-09-23 10:29:48
އިންޑިޔާގައި ހައްޔަރު ކުރެވުނު މުސްލިމު ޑޮކްޓަރަށް ޖަލުގައި ތަޅާ އަނިޔާކުރެވިފައިވޭ: އަލްޖަޒީރާ

މުސްލިމުންނާއި މެދު ގެންގުޅޭވޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި އިދިކޮޅަށް އަޑުއުފުއްލެވުމުން އިންޑިޔާގައި ހައްޔަރު ކުރެވުނު މުސްލިމު ޑޮކްޓަރަށް ޖަލުގައި އަނިޔާކުރެވުނުކަމަށް އަލްޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓު ކޮށްފިއެވެ. މިސްޕްޓެމްބަރު

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-09-22 16:15:16
ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހަކު ސަޖިދައިގައި އަވަހާރަވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހާ ސަޖިދައިގައި އަވަހާރަވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ. ސަޢުދީ ގެޒެޓުން މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ރިޕޯޓު ކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި އޭގެ 4 ދުވަސް ކުރިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-09-13 22:52:34
މުދަލު ޒަކާތަށް އިހުމާލު ވުމަކީ އާޚިރަތުގައި ތިމާގެ ހަލާކު: ހުކުރު ޚުޠުބާ

މުދަލު ޒަކާތަށް އިހުމާލު ވުމަކީ އާޚިރަތުގައި ތިމާގެ ހަލާކުކަމަށް ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ފާހަގަ ކުރައްވައިފިއެވެ. މިދިޔަ ފެބްރިއަރީ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އޮތް ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވާ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-09-09 03:18:58
ދަރިންގެ މެދުގައި ތަފާތު ކުރުމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ޙަރާމުކަމެއް: ޝައިޚު ޢަލީ ޒައިދު

ދަރިންގެ މެދުގައި ތަފާތު ކުރުމަކީ ބޮޑު ވެގެންވާ ޙަރާމުކަމެއް ކަމަށް އައްޝައިޚު ޢަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އައްޝައިޚު ޢަލީ ޒައިދު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ޝައިޚުގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޞަފްޙާގައި ލިޔުއްވާފައިވާ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-08-31 22:57:26
ކަލްޗަރަލް މުޢާހަދާގައި ބައިވެރި ނުވުމަށް ޢިލްމުވެރިން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދަންނަވައިފި

ކަލްޗަރަލް މުޢާހަދާގައި ބައިވެރި ނުވުމަށް ޢިލްމުވެރިން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދަންނަވައިފިއެވެ. ޢިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުގެ ރަސްމީ މީސްމީޑިޔާ ޞަފްޙާތަކުގައި ޢާއްމުކުރެވިފައިވާ މިސިޓީގައި ޢިލްމުވެރިންގެ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-08-31 21:56:27
ނޫސްވެރިންނަކީވެސް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ހުއްޓިހުރެ ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭ ބައެއް: ޝައިޚު ޝަފީޢު

ނޫސްވެރިންނަކީވެސް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ހުއްޓިހުރެ ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭ ބައެއްކަމަށް ޝައިޚު ޝަފީޢު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޚު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ "ޝައިޚު ޝަފީޢު ޢަބްދު ﷲ" މިނަމުގައި ޓެލެގްރާމު މެދުވެރިކުރައްވާ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-08-31 11:33:51
އިސްރާއީލުގެ ޖަލުގައި ހުރި ފަލަސްޠީނުގެ ކުޑަކުއްޖަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވުވެއްޖެ

އިސްރާއީލުގެ ޖަލުގައި ހުރި ފަލަސްޠީނުގެ ކުޑަކުއްޖަކު ކޯވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވުވެއްޖެއެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ ޑިފެންސް ފޯ ޗިލްޑްރަން އިންޓަނޭޝަނަލް-ޕެލަސްޓައިނު (ޑީސީއައިޕީ) އިން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ޕޮޒިޓިވުވެފައިވަނީ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-08-26 23:16:56