×
މައި ސަފުހާ
އުޟްޙިޔާ ކަތިލުމުގައި ބަލަން ޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތައް

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: ” الأُضْحِيَةُ ” ‘އުޟްޙިޔާ’ އަކީ އަޟްޙާ ޢީދުގައި މާތް ﷲ އާއި ކުށްތަން ވުމަށްޓަކައި ކަތިލެވޭ ނާމް ސޫތްޕެވެ. އަޟްޙާ ޢީދުގައި އުޟްޙިޔާ ކަތިލުމަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނާއި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-08-19 06:25:06
ޢަރަފާތް ދުވަހުގެ ރޯދަ ހިފުމަށް ވަޞިއްޔަތް ކުރަމެވެ

މާތްކަމާއި ބަރަކާތުން ފުރިގެންވާ ދުވަސްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ކުރިމަތިލައިފިއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އުޅެމުން މި ގެންދަނީ އެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައެވެ. ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަހެވެ. މި ދުވަސް ވަރު،

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-08-18 06:57:17
ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަދުވަހުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފަމާތޯއެވެ!

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ. نَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا وَقُدْوَتِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-08-12 06:56:31
ޙައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހައިގެ މާތްކަން

الحمد لله رب العالمين. اللهم صل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނޭވެ! އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ ﷲ ތަޢާލާ ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ މައްސަރުތަކުންކުރެ މައްސަރަކާ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-08-11 07:11:01
ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނޭ ގޮތް (2)

ޙައްޖުވުމަށް ނިޔަތްގަނެގެން ނިކުންމީހާ އޭނާގެ ޙައްޖުންނާއި ޢުމްރާއިން ﷲގެ ވަޖްހުފުޅާއި އާޚިރަތް ދުވަހުގެ ބާއްޖަވެރިކަން އެދުމަކީ ވާޖިބުކަމެކެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް ކަންދެއްކުމާއި، ފަޚުރުވެރިވެ ގަތުމަކީ ޙަރާމްކަމެކެވެ.

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-08-10 07:09:19
އަމިއްލަ ހައްޖު އަދާނުކޮށް މައިންބަފައިން ހައްޖައް ފޮނުވުން

އަމިއްލަ ހައްޖު އަދާނުކޮށް މައިންބަފައިން ހައްޖައް ފޮނުވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ފަސްވަނަ ރުކުނެވެ.

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-08-09 07:09:46
ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނޭ ގޮތް (1)

ޙައްޖުވުމަށް ނިޔަތްގަނެގެން ނިކުންމީހާ އޭނާގެ ޙައްޖުންނާއި ޢުމްރާއިން ﷲގެ ވަޖްހުފުޅާއި އާޚިރަތް ދުވަހުގެ ބާއްޖަވެރިކަން އެދުމަކީ ވާޖިބުކަމެކެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް ކަންދެއްކުމާއި، ފަޚުރުވެރިވެ ގަތުމަކީ ޙަރާމްކަމެކެވެ.

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-08-08 07:14:46
ތަތާރުންގެ އެރުމާއި ވެއްޓުން 2

ތަތާރުންގެ ހަމަލާތަކުގެ ފެށުންޚަވާރިޒަމުގައި މަރާލެވުނު ތަތާރުންގެ ބަދަލު ހިފުންކަމަށް އުޒުރު ދެއްކުމަށްފަހު ޖެންކީޒް ޚާން ދިމާކުރީ ޚަވާރިޒަމްގެ ދައުލަތަށް ހަމަލާދިނުމަށެވެ. ޚަވާރިޒަމްގެ ދައުލަތަކީ ނިސްބަތުން

މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-07-20 23:28:17
ޤުރުއާން ކިޔަވާއިރު އައުރަ ނިވާކުރުން

ސުވާލު:ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި އަންހެނުން އެމީހުންގެ މޫނާ ދެއަތްތިލަނޫން އެހެން ތަންތަން ނިވާކުރަންޖެހޭނެތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: އަންހެނާއަށް ޙިޖާބު

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-07-12 06:23:13
سورة الكوثر ގެ ތަފްސީރު

މި ސޫރަތް ބާވާލެއްވުނު ސަބަބު: ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ދަރިކަލަކު ނިޔާވި ހިނދުގައި މުޝްރިކުންގެ މީހަކު ބުނިއެވެ. “މުޙައްމަދަކީ ދަރިޔަކުވެސް ހުރި މީހެއް ނޫނެވެ.” އެހިނދު މާތް ﷲ މިސޫރަތް ބާވާލައްވިއެވެ.

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-07-11 07:17:45
ކުއްޖާ އުފަންވާ ވަގުތު ބަންގިއަޑު އިއްވުން ސުންނަތުން ޘާބިތުތޯ؟

ސުވާލު: ކުއްޖާ ދުނިޔެއަށް އުފަންވާ އިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ކުއްޖާ އަށް އިވޭ އަޑަކަށް ބަންގީގެ އަޑު ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ވަރަށް ގިނަ މީހުން ބުނޭ. އަދި މި ގޮތަށް އަމަލު ކުރަމުން ދޭ. މި ކަމުގެ ހަގީގަތަކީ ކޮބާ؟

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-07-10 07:17:38
ސިހުރަކުން ސަލާމަތްވާން ތަވީދު އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

ސުވާލު: ޖެހިފައިވާ ސިހުރަކުން ސަލާމަތްވާން ތަވީދު އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد ތަވީދު އެޅުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ސަލާމާއި ޞަލަވާތް ލެއްވި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-07-09 06:49:02
އަބަދު ބަލިވެއުޅޭ ކުއްޖަކަށް ޤުރުއާނުން ސިފާ ހޯދާނެ ގޮތެއް ބުނެ ދެއްވައިފާނަންތޯ؟

ސުވާލު: އަބަދު ބަލިވެ އުޅޭ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ޤުރުއާން އިން ސިފާ ހޯދާނެ ގޮތެއް ބުނެ ދެއްވައިފާނަންތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ކީރިތި ގުރްއާނުގައި ހިމެނިގެންވާ ޝިފާގެ އާޔަތްތަކަކީ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-07-08 06:48:14
ޟުޙާ ނަމާދުގެ ވަގުތު ފާއިތު ވެއްޖެނަމަ ޤަޟާ ކުރެވޭނެތަ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ޟުޙާ ނަމާދުގެ ވަގުތު ފާއިތުވެއްޖެނަމަ ގަޟާކުރެވޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ، މިމައްސަލާގައި ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފެއް ހުއްޓެވެ. ޙަންބަލީންނާއި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-07-07 07:18:58
ޒުވާންކަން ދިއުމުގެ ކުރިން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒުވާންކަން ނިމިގޮސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައިބާރު ދެރަވެގެން ދިޔާމައި ދެނެއް އަޅުގަނޑުމެން ހިތަށް އަރާހައި އަޅުކަމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އަޅުގަނޑުމެން މުސްކުޅިވެ، އިންސާނުން

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-07-07 07:15:18
ހުކުރު ނަމާދުގެ އިހުގައާއި ފަހުގައި ކުރެވޭ ނަމާދު

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: ހުކުރު ނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތެއް ނުވަތަ ހުކުރު ނަމާދުގެ އިހުގައި ކުރާނެ ވަކި އަދަދެއް ވާރިދުވެފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ހުކުރުނަމާދުގެ ކުރީގައި އިމާމާ މެމްބަރަށް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-07-06 07:38:18
ބުމަހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

ސުވާލު: ބުމަހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު: بــســــــــــــــم اللّـه. الحمد للّـه وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ބުމަ ހެދުމާއި ބެހޭގޮތުން އިމާމް ބުޚާރި އާއި މުސްލިމް އަދި ސުނަނުގެ ބޭކަލުން،

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-07-05 06:43:44
ފަތިސް ނަމާދު ކުރުމުގައި ދެމިތިބޭ މީހުން

الحمد لله وصلى الله على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وبعد: އެއީ ކާމިޔާބު ލިބިގެންވާ ބައެކެވެ. އެއީ މޫނުތައް އަލިވެގެންވާ ބައެކެވެ. އެމީހުންގެ ނިތްކުރިތަކުގެ ވިދުން ގަދަވެގެންވާ ބައެކެވެ. އެއީ އެމީހުންގެ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-07-04 07:55:44
އަލްކަހޯލް ހިމެނޭ ރީތިވާ ސާމާނު ބޭނުން ކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްތޯ؟

ސުވާލު: އަލްކަހޯލްހިމެނޭ ގޮތަށް ތައްޔާރު ކޮށްފަ ހުންނަ ރީތިވުމަށް ބޭނުންކުރާ ލޯޝަންސެންޓް ފަދަ އެއްޗިހި ބޭނުން ކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه،

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-07-04 06:42:45
ގެއްލިފަހުންނަ ރޯދަ ހުކުރު ހޮނިހިރު ދެދުވަހު ހިފިދާނެތޯ؟

ސުވާލު: ގެއްލިފަހުންނަ ރޯދަ ހުކުރު ހޮނިހިރު ދެދުވަހު ހިފިދާނެތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: ހޮނިހިރު ދުވަސް އެކަހެރިކޮށް ރޯދަ ހިފުމަކީ މަކްރޫހަ ކަމެކެވެ.

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-30 07:24:51
ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު ކަހްފް ސޫރަތް ކިޔެވުމާއި ކޮންމެ ރެޔަކު މުލްކު ސޫރަތް ކިޔެވުން

ސުވާލު: ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު ކަހްފް ސޫރަތް ކިޔެވުމާއި ކޮންމެ ރެޔަކު މުލްކު ސޫރަތާއި ޔާސީން ސޫރަތް ކިޔެވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ހުކުރު ދުވަހު ކަހްފު ސޫރަތް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-29 09:47:51
ޢަރުޝީގެ ހިޔާވަހިކަން…

الحمد الله والصلاة والسلام على نبينا وبعد: ޤިޔާމަތް ދުވަހަކީ، ހުރިހާ ޚަލްޤުތައް، މާތް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތަށް ޖަމާކުރެވޭ ދުވަހެވެ. އެދުވަހުގެ ބިރުވެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ގިނަގުނަ އާޔަތްތަކާއި ޙަދީޘްތައް ވާރިދުވެގެން

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-28 07:00:37
ޤިޔާމަތްދުވަހު، މާތް ﷲ ބަސްވަޙީނުކުރައްވާނޭ 6 ބާވަތެއްގެ މީހުން

މުސްކުޅި ޢުމުރުގައި ޒިނޭކުރާ މީހާ ރަސޫލުﷲ ﷺ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. “ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-26 06:50:25
އިސްލާމްދީނުގައި ނިޔަފަތި ކަނޑަން ވަކި ވަގުތެއް ވަކި ދުވަހެއް އޮވޭތަ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ފުރަތަމަ: ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ބަސްފުޅަކުންވެސް އަދި ޢަމަލުފުޅަކުންވެސް އެކަލޭގެފާނު ނިޔަފަތި ކެނޑުމަށް ވަކި ދުވަހެއް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-23 07:29:07
ހުކުރު ދުވަހުގެ ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވާ ވަގުތު

ސުވާލު: ހުކުރު ދުވަހުގެ ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވާ ވަގުތު އަންނަނީ ހަވީރުގައިތޯ ނުވަތަ ހުކުރު ވަގުތުގައިތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-22 06:23:40
މިސްކިތުގެ އަދަބުތައް

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: މިސްކިތަކީ ﷲ ގެ ގެކޮޅެވެ. ﷲ އަށް ލޯބިވާ މީހާ އެކަލާންގެ ގެކޮޅުތަކަށް ލޯބި ކުރާނެއެވެ. އަދި އެގެކޮޅުތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް ލޯބި ކުރާނެއެވެ.

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-21 07:00:14
ފިރިމީހާކުރާ ފާހިޝް ކަންކަމުގައި އަނބިމީހާ ބައިވެރިކުރަން އުޅޭނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

ޢަޅުގަނޑުގެފިރިމީހާ އަކީ އިންޓަރނެޓުން އޮރިޔާންވީޑިއޯ ބެލުމާއި ޗެޓްކުރުމަށްލޯބިކުރާ އެކަން ކުރާމީހެކެވެ. ވަރަށް ގިނަފަހަރު ނަސޭހަތް ދިނުމުންވެސްއެކަމެއް ނުހުއްޓިއެވެ. އަދި އެކަމުގައި އަޅުގަނޑުވެސް ބައިވެރިކުރަން

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-20 06:50:03
އަޅުގަނޑުމެން ހިފި ރޯދައާ އަޅުކަން ޤަބޫލުވިބާ!

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: ހެޔޮކަމެއް ކުރެވުމުން އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އުފާވެއެވެ. ޙަޤީޤަތުގައިވެސް، ﷲ އެންގެވި ކަމެއް އެކަލާނގެ ނަބިއްޔާ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-19 07:49:38
سورة الفيل ގެ ތަފްސީރު

(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿﴾ ) “އެތުގެ އެކުވެރިންނާމެދު (އެބަހީ: فيل ބާގައިމީހުންނާމެދު (ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ، ކަންތައް ކުރެއްވިގޮތް ކަލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑައި ނުގަންނަވާތޯއެވެ؟”

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-18 07:20:38
ރަމަޟާންމަހު ގެއްލޭ ރޯދަތައް ހުއްޓާ ހަރޯދަ ހިފިދާނެތަ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: ޝައްވާލް މަހުގެ ހަރޯދަ ގުޅިފައިވަނީ ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަތައް ފުރިހަމަ ކުރުމާއެވެ. މިކަމުގެ ދަލީލަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-06-17 06:58:56