×
މައި ސަފުހާ
ނަމާދަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަކީ މައިންބަފައިންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ މަސްއޫލިޔަތެއް: ހުކުރު ޚުޠުބާ

އެންމެ ތުއްތުއިރުން ފެށިގެން ދަރިން، ނަމާދަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަކީ މައިންބަފައިންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ މަސްއޫލިޔަތެއް ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. "ދަރީން ނަމާދަށް އަހުލުވެރިކުރުވުން"

ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-04-12 13:59:29
ދަރިން ނަމާދަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަކީ މައިންބަފައިންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް: ޚުޠުބާ

އެންމެ ތުއްތުއިރުން ފެށިގެން ދަރިން، ނަމާދަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަކީ މައިންބަފައިންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށް ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ބުނެފިއެވެ. ދަރީން ނަމާދަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ މައްޗަށް

އެކި.އެމްވީ - 2024-04-12 13:06:36
ބާއްޖަވެރިކަމަށް އެދޭނަމަ، އުޅުމާއި ގުޅުން ދަމަހައްޓަން ޖެހޭނީ އިސްލާމީ ގިއުގަޑުގެ ތެރޭގައި!

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ހިލޭ އަންހެން ކުދިންނާ ފިރިހެން ކުދިން ރައްޓެހިވެ ގައިގޯޅިވެ ތަންތަނުގައި އެކަހެރިވެ އުޅުމަކީ އިސްލާމްދީން ވަރަށް ބޮޑަށް މަނާ ކުރައްވާފައިވާ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-04-12 11:52:24
ހުކުރު ދުވަހުގެ އަދަބުތަކާއި ސުންނަތްތައް

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد: ހުކުރު ދުވަހަކީ ހަފުތާގެ އެންމެ މާތް ވެގެންވާ ދުވަހެވެ. އަދި އެދުވަހަކީ މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް އަންނަ ހަފުތާގެ ޢީދު ދުވަހެވެ. މިދުވަހު

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-04-12 10:34:54
ހުކުރު ދުވަހު ހިނައިގަތުމުގެ މާތްކަމާއި ހިނައިގަންނާނެ ގޮތް

الحمد لله رب العامين، الصلاة و السلام على نبينا محمد و آله و صحبه أجمعين. أما بعد. ޙަދީޘް عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-04-12 10:33:36
ނަބިއްޔާއަށް ތަބާވުމުގެ ވާޖިބުކަން

ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ތަބާވުމަކީ ވާޖިބެކެވެ. އަދި އިސްލާމްދީނަށް ތަބާވެވޭނީ އެކަލޭގެފާނު އަމުރުކުރެއްވި ކަންކަމަށް ތަބާވެގެންނެވެ. އެހެނީ އެކަލޭގެފާނަކީ އެންމެ ފަހުގެ ރިސާލަތު ފޮނުއްވައި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-04-12 10:32:56
ﷲއަށް އީމާންވުމަކީ ކޮބާ؟

الحمد لله رب العالمين. والصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين. أما بعد: ﷲއަށް އީމާންވުން ބަހުގެ ގޮތުން އީމާންވުމަކީ ޤަބޫލުކުރުމެވެ. ޝަރުޢީގޮތުން އީމާންވުމަކީ ހިތުން އިޢުތިޤާދުކުރުމާއި އެކު، ދުލުން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-04-11 11:24:01
ޢީދު ދުވަހު އެންމެ މުހިންމު ކަމެއް ދޭން ޖެހޭނީ އިޖުތިމާޢީ ގުޅުންތައް ވަރުގަދަކުރަން: ޚުޠުބާ

ޢީދު ދުވަހު އެންމެ މުހިންމު ކަމެއް ދޭން ޖެހޭ އެއް ކަމަކީ އަހަރެމެންގެ އިޖުތިމާޢީ ގުޅުންތައް ވަރުގަދަކުރުމަށް ކަމަށް ޢީދު ޚުޠުބާގައި ބުނެފިއެވެ. ޢީދު ޚުޠުބާގައި ބުނީ އަހަރެމެން މި ވަނީ މަތިވެރި މަހަކާއި

އެކި.އެމްވީ - 2024-04-10 08:49:54
އީދުގައި އުފާފާޅުކުރާއިރު ފަލަސްތީނު މަތިން ހަނދާން ކުރުމަށް ޚުޠުބާގައި ގޮވާލައިފި

ފިޠުރު އީދުގެ މި އުފާވެރި މުނާސަބަތުގައި، އެކަކު އަނެކަކާ ސަލާންގަލާންކޮށް، ހަދިޔާ ބަދަލުކޮށް، ކުޅިވަރާއި އުފާފާޅުކުރުމުގެ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ފަލަސްޠީނުގެ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުން

ނާރެސް.ކޮމް - 2024-04-10 08:38:28
ރައީސް މައުމޫން ވެސް އީދު ސަލާން ކުރައްވަނީ

ފިތުރު އީދު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އީދު ސަލާން ކުރައްވާ ގޮތަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. ‘އެކްސް’ ގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނާ ބައްދަލުކޮށްލައި

އެކި.އެމްވީ - 2024-04-10 06:47:28
ޒަކާތު ހައުސްގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް ޝައިޚް ޢިއްޒައްދީން

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޒަކާތުގެ މަގާމަށް ފަޟީލަތުއް ޝައިހް ޢިއްޒައްދީން ޢަދްނާން އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ. ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޒަކާތުގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރެއްވި ޢިއްޒައްދީނަށް މަގާމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވާފައި

އެކި.އެމްވީ - 2024-04-09 14:18:58
ޒަކާތު ހައުސްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޒަކާތުގެ މަޤާމަށް ޝައިޚް ޢިއްޒައްދީން

މޯލްޑިވްސް ޒަކާތު ހައުސްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޒަކާތުގެ މަޤާމަށް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޢިއްޒައްދީން ޢަދްނާން އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ. ޒަކާތު ހައުސްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޒަކާތުގެ މަޤާމަށް ޢިއްޒައްދީން

ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-04-09 13:30:42
މުސްލިމް ވަރލްޑް ލީގުގެ އެންމެ މަތީ މަޖްލީހުގެ މެންބަރަކަށް ޑރ.ޝަހީމް

މުސްލިމު ވަރލްޑް ލީގުގެ (ރާބިޠަތުލްޢާލަމީލް އިސްލާމީ) ގެ އެންމެ މަތީ މަޖްލީހުގެ މެންބަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ޢައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-04-09 10:38:41
30 - އެންމެ ފުރިހަމަ އުއްމަތް

ހަމަބުއްދި ބޭނުންކުރުމާއި ޝަރީޢާ ތަންފީޒުކުރުމުގައިވެސް މެދުމިންގަނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަކީ އިސްލާމްދީން ބާރުއަޅާ ކަމެކެވެ. ހައްދުން ނެއްޓިގެން ގޮސް މާ ބޮޑަށް ހަރުކަށިވުމާއި، އަނެއްކޮޅުން ގޮސް އެއްވެސް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-09 09:30:07
ރޯދައާއި ސުވާލު: ތަރާވީޙް ނަމާދަށް، އަންހެނުން މިސްކިތަށް ދިއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

ފިތުނަވެރި ކަމުން ސަލާމަތްވެގެންވާ ނަމަ، މިސްކިތަށް ނަމާދަށް އައުމަކީ އަންހެން ކަނބަލުންގެ މައްޗަށް ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެކެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރައްވައެވެ. (لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-04-09 09:07:34
ރޯދައާއި ސުވާލު: ރަމަޟާންމަހުގެ ހަނދު ސާބިތު ކުރުމަށް ކިތައް މީހުންގެ ހެކިބަސް ބޭނުންވޭތަ؟

އެމީހެއްގެ ޚަބަރު ގަބޫލު ނުކުރެވޭ، ނުވަތަ ލޮލުގެ ފެނުން ކޮށި މީހަކު ހަނދު ފެނިއްޖެ ކަމަށް ހެކިބަސް ދިންނަމަވެސް އެކަން ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެކެއްގެ ހެކިބަހުންވެސް ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ޘާބިތުވާނެއެވެ.

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-04-09 09:07:03
ދަންމަރު: އެދުވަހަކުން ވާނީ ކިހިނެއް؟

ހުރިހައި ކަމަކާއި، އެއްޗެއްގެ ވެރިޔަކީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެވެ. ދުނިޔޭގައި އިންސާނުންނަށް ލިބޭ ހުރިހައި ނިޢުމަތަކީ އެކަލާނގެ ދެއްވާ ނިޢުމަތެވެ. ރިޒުޤު ދެއްވުމުގެ ކުޅަދާނަކަށް ﷲ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-09 09:00:10
ފިތުރު އީދު ދުވަހަކީ ބުދަ ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަހަކީ އަންނަ ބުދަ ދުވަސް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިިކަން އިއުލާނު ކޮށްފައި ވަނީ ޝައްވާލު މަހުގެ ހަނދު ސާބިތު ކުރުމަށް އިސްލާމީ

އެކި.އެމްވީ - 2024-04-08 22:55:42
ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ގޮވާން ބަހަން ފަށައިފި

މި ރަމަޟާން މަހު ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެފައިވާ ގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް ބެހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސްއިން ބުނެފިއެވެ. ޒަކާތު ހައުސްއިން ބުނީ ފިތުރު ޒަކާތުގެ

އެކި.އެމްވީ - 2024-04-08 19:02:05
މިރޭ ރާއްޖެއަށް ހަނދެއް ނުފެންނާނެ: ރައީސް މައުމޫން

އިތުބާރުހުރި ފަލަކީ ހިސާބުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިރޭ ރާއްޖެއަށް ހަނދު ނުފެންނާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެެއެވެ. ރައީސް މައުމޫން މިއަދު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ

އެކި.އެމްވީ - 2024-04-08 18:20:30
ނަރަކައިން ސަލާމަތްވާން ކުރެވިދާނެ ކަންކަން

الحمد لله، الصلاة و السلام على نبينا محمد و آله وصحبه أجمعين. ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަހީކުރައްވާފައިވެއެވެ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ‌وا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارً‌ا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-04-08 11:50:36
ރޯދަވީއްލުން ދިނުމުގެ މާތްކަން

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد: ރަމަޟާންމަހަކީ ހަމައެކަނި ރޯދަހިފުމުގެ މައްސަރެއްނޫނެވެ. އެއީ ޤުރުއާން ކިޔަވައި ހޭދަކޮށް އުޅުމުގެ މައްސަރެވެ. އެމައްސަރުގައި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-04-08 11:46:44
ރޯދަ އާއި ސުވާލު: ފަރުޟު ރޯދައަށް ނިޔަތް ގަނާނީ ކޮން ވަގުތެއްގައި؟

ފަރުޟު ރޯދައަށް ނިޔަތް ގަނާނީ ކޮން ވަގުތެއްގައި؟ الحمدلله، والصلاةوالسلامعلىنبينامحمدوعلىآلهوصحبهوسلموبعد ފަރްޟު ރޯދައަށް ނިޔަތް ގަންނާނީ ފަޖުރު ލުމުގެ ކުރިންނެވެ. والله أعلم The post ރޯދަ އާއި ސުވާލު:

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-04-08 09:57:56
ރޯދަ އާއި ސުވާލު: ރަމަޟާން މަހު 12 ހަތިމް ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

ރަމަޟާން މަހުގައި 12 ހަތިމް ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ ބައެއް ފަހަރު އަޑުއިވޭ ގޮތުގައި 7 ދުވަހުން ހަތިމެއް ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށްތޯ ދީނުގައި އޮންނަނީ؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-04-08 09:55:13
29 - ސުވަރުގޭގެ މަތީން ހަނދާންކުރާށެވެ.

ބަނޑުހައިހޫނުކަން ނުވަތަ ފަގީރުކަން ނުވަތަ ހިތާމަ ނުވަތަ ނާއިންސާނު ފަދަ އެއްވެސް އުނިކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ ސުވަރުގޭގައި ލިބޭނޭ ދާއިމީ އުފަލާއި މުއްސަނދިކަމާއި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ މަތީން ހަނދާންކުރާށެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-08 09:30:09
ދަންމަރު: ފައިޞަލާގެ ދުވަސް

އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސްގެ 9 ސެޕްޓެމްބަރ 1983 ގެ ނޫހުގައ އޮތް ޚަބަރެއްގެ ސުރުޚީ އަކަށް އޮތެވެ. "ވިދާހައި އެއްޗަކީ ރަނެއްނޫނެވެ." ޚަބަރުގައި އޮތީ މިސް ސިބިލްޑިސިލްވާ ނަމަކަށް ކިޔާ އަންހެނަކަށް ދިމާވި ކަމެއްގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-08 09:00:38
28 - މިންވަރަށް އީމާންވާށެވެ.

ދިރިއުޅުން ފަހި ކުރުމަށްޓަކައި އިންސާނަކަށް އެޅޭނެ އެންމެ މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި މިންވަރަށް އީމާންވުން ހިމެނެއެވެ. މުދާކަމުގައި ވިޔަސް، ދަރިންކަމުގައި ވިޔަސް، ގެދޮރުކަމުގައި ވިޔަސް، ހަށިގަނޑުކަމުގައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-07 21:15:48
ޞަދަޤާތުން ފަރުވާ ހޯދާނީ ކިހިނެއް

ޞަދަޤާތަކީ ހަމައެކަނި މުދަލާއި ފައިސާއިން ދޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. މުދަލާއި ފައިސާއިން ޞަދަޤާތް ދިނުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިފައި ނެތް މީހަކަށް އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ޞަދަޤާތް ދެވިދާނެ އެވެ. މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގައިވަނީ،

ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-04-07 16:39:00
ކައުސާހިބާ (6)

( 30 މާރިޗު 2024 ވަނަދުވަހު ޝާއިޢުކުރި ބަޔާގުޅޭ ) ރަސޫލުކަމައިގެން ފޮނުއްވުމުގެ ކުރިން ، އެބޭކަލަކަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ހުވަފެންފުޅު ، ސީދާވުމަކީ ، ﷲ ގެ ވަޙީބަސްފުޅުގެ ނިޝާނެއްކަމުގައި ، ކައުއިތުރު ރަސޫލާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-07 13:03:04
ރޯދަ އާއި ސުވާލު: ހުމާ ދެކޮޅަށް ޖަހާ ވެކްސިން ޖެހުމުން ރޯދަ ގެއްލޭނެތަ؟

ރޯދަ އަށް ހުރެ ހުމާ ދެކޮޅަށް ޖަހާ ވެކްސިން ޖެހުން ރޯދަ ގެއްލޭނެތޯ؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبعد ރޯދަ އަށް ހުރެ ހުމާއި ދެކޮޅަށް ޖަހާ ވެކްސިން ޖެހުމަކުން ރޯދަ އެއް ނުގެއްލޭނެއެވެ.

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-04-07 10:22:00