×
މައި ސަފުހާ
ގޮނޑީގައި އިނދެގެން ނަމާދުކުރުން

لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد ޤިޔާމާއި ރުކޫޢުއާއި ސުޖޫދަކީ ނަމާދުގެ ރުކުންތަކެކެވެ. އެހެންކަމުން ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާމީހާ ކޮޅަށް ހުރެގެން ނަމާދުކުރަންވާނެއެވެ. ބައްޔެއްގެ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-12 07:01:26
ކާންފެށުމުގެ ކުރިން ބިސްމިކިޔަން ހަނދާން ނެތުން

ސުވާލު: ބިސްމި ނުކިޔާ ކާން އިނދެފައި ކަނިކޮށް ބިސްމި ނުކިޔާކަން ހަނދާންވުމުން ދެން ކިހިނެއްތޯ ހަދާނީ؟ ޖަވާބު: لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد އިމާމް ތިރްމިޒީ، އަބޫ ދާއޫދު

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-06-06 06:35:03
އިމާމާއެކު ތަރާވީޙާއި ވިތުރި ކުރުމަށްފަހު ދަމުނަމާދު ކުރެވޭނެތަ؟

އިމާމު މީހާއާ އެކުގައި ތަރާވީޙް ނިންމައި ވިތުރި ކުރުމަށް ފަހުގައި ދަމުނަމާދު ކުރަން ބޭނުމެވެ. މިއީ ހުއްދަ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ހުއްދަ ނަމަ ދަމުނަމާދަށް ފަހު އަލުން ވިތުރި ކުރަން ޖެހޭނެ ހެއްޔެވެ؟ އަލްއިމާމު

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-05-23 06:55:13
القدر ސޫރަތުގެ ތަފްސީރު

(إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿﴾) ( إِنَّا )ގެ ޟަމީރު އިޢާދަވަނީ ﷲ އަށެވެ. (أَنزَلْنَاهُ) ގެ ޟަމީރު އިޢާދަވަނީ ގުރްއާނަށެވެ. (إِنَّا) މިތަނުގައި ޖަމްޢުގެ ޞީޣާ ބޭނުން ކުރައްވާފައިވަނީ ﷲ ގެ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-05-21 07:53:07
މުއުމިނުންގެ އިމްތިޙާން

ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޚައްބާބު ބުނުލްއަރައްތުގެ އަރިހުން އަލްއިމާމުލްބުޚާރީ ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލުއްﷲ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-05-12 07:07:05
ތަރާވީޙް ނަމާދު

އަޅުގަޑުމެންގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހެއް އައުމުން ފެށޭ އެންމެ ބޮޑު ބަޙްޘަކީ ތަރާވީޙް ނަމާދު ގެ ރަކްޢަތްތަކުގެ ޢަދަދުގެ ބަޙްޘެވެ. ބައެއް ބޭފުޅުން 11 ރަކްޢަތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، 11 ރަކްޢަތް ކުރާ އިމާމަކު

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-05-05 07:05:08
الزلزلة ސޫރަތުގެ ތަފްސީރު – 2

(فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَن يَعْـمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ). މިތާގައި (من) އަކީ شرطية އެވެ. އެއިން ދޭހަވަނީ ނުވަތަ ޢާއްމުކަމެވެ. އެހެނީ އެހެނީ ކޮންމެ އިންސާނަކުވެސް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-05-03 07:40:36
އިރު އޮއްސެންވާއިރަށް ކުޑަކުދިން ގެއަށް ވައްދައި ދޮރުތައް ލެއްޕުން

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: އިހުޒަމާނުއްސުރެ މީހުން ކުރަމުން އައިސްފައިވާ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކަކީ ބޯދާ ކަންތައްތަކޭ ބުނެވެއެވެ.

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-04-26 07:46:31
އިރު އޮއްސެންވާއިރަށް ކުޑަކުދިން ގެއަށް ވައްދައި ދޮރުތައް ލެއްޕުން

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: އިހުޒަމާނުއްސުރެ މީހުން ކުރަމުން އައިސްފައިވާ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކަކީ ބޯދާ ކަންތައްތަކޭ ބުނެވެއެވެ.

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-04-26 07:00:16
الزلزلة ސޫރަތުގެ ތަފްސީރު

(إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿﴾ ) “ބިންގަނޑު އޭގެ (އެންމެފަހުގެ) ހެލިގަތުމުން ހެލިގެންފިހިނދެވެ.” މިތަނުގައި މިވާ ހެލިގަތުމުގެ މުރާދަކީ ގިޔާމަތުގެ ހެލުންގަނޑުގެ ވާހަކަ އެވެ. އެކަމަށް އިޝާރާތް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-03-01 07:19:18
البروج ސޫރަތުގެ ތަފްސީރު – 2

(إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿﴾) (بطش ) މާނައަކީ: “ޢުގޫބާތް ދެއްވުން” (لشديد ) ވަރުގަދަވެގެންވުން، ސޫރަތުލް މާއިދާގެ 98 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވޭ: (اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-02-01 07:55:43
البروج ސޫރަތުގެ ތަފްސީރު

(وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿﴾ ) މިތަނުގައި “ވާވް” އަކީ ޙަރްފު ގަސަމް އެކެވެ. ﷲ ތަޢާލަ އުޑު ގަންދެއްވާ ހުވާ ވަޙީ ކުރައްވަނީއެވެ. (الْبُرُوجِ ) އަކީ “ބުރްޖް” ގެ ޖަމްޢު އެވެ. އެއީ އުސްތަންތަނެވެ. މިތަނުގައި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-25 09:53:25
ބޭހާ ނުލާ ކިޑްނީގައި އުފެދޭ ހިލަ ބޭރުކުރާނެ ގޮތް

ބަލިތައް ޖައްސަވާ، އަދި ބަލިތައް ފަސޭހަ ކުރައްވާ ﷲ ތަޢާލާއަށް ޙަމްދުހުއްޓެވެ. އަދި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތް ލައްވާށިއެވެ. ކިޑްނީގައި ހިލަ އުފެދުމަކީ ޔޫރޮލޮޖީ ނިޒާމަށް ޖެހޭ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-19 08:10:34
މައްޔިތާގެ މޫނު ބަލަން ދިއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

މައްޔިތާގެ މޫނު ބަލަން ދިއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ތޯއެވެ؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد: މައްޔިތާގެ މޫނުބެލުމަކީ އޮންނަ ކަމެކެވެ. އިތުރު އެކަލޭގެފާނުން އަވަހާރަވެ ވަޑައިގަތުމުން މުސްލިމުން

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-18 08:07:58
ގެއްލުން ނުވާނެ ވިޔަފާރިއެއް

﴿إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އުންމަތަކީ އެއް އުންމަތެކެވެ. މި ކަން ބަޔާން ކުރައްވާ ﷲ سبحانه و تعالى ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. سورة الأنبياء 92 ހަމަކަށަވަރުން މިއީ އެއް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2019-01-02 17:14:05
ކްރިސްމަސް ދުވަަހަށް ނޫނެކޭ ބުނަންވީ ކީއްވެ؟

ދުވާލަކު ފަސް ފަހަރު މާތް ﷲ ގެ އެއްކައުވަންތަކަމުގެ ކަލިމަ މިފަޒާތެރޭގައި ގޮވާލެއެވެ. ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު މިންބަރުމަތިން ‘ﷲ މެނުވީ ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަންވެވޭ އެހެން އިލާހަކު ނުވާކަމަށް އަޅު ހެކިމަވެ.’

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-25 10:06:46
އަތުގަ ހިފައިލުމަކީ މައްސަލައެއްތަ؟ ކޮނޑުގަ ބޯއަޅައިލުމަކީ މައްސަލައެއްތަ؟ ނޫން! ނޫން!

އަޅުގަނޑު ނުބުނަން އެއީ މައްސަލައެކޭ، އެއީ ދެމަފިރިންގެ ލޯބި، އެދެމީހުންގެ ގުޅުން، މާތް ﷲ އެ ދެ ރޫޙުގެ މެދުގަ ލައްވާފައިވާ ލޯތްބާ ކުލުނާ ހަމްދަރުދީ އާ ރަޙުމަތް އެއީ، ޘަވާބާއި ދަރުމަ ހުރި ކަމެއް އެއީ، ހަމަ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-23 07:11:24
މިމާޔޫސްކަމުން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތް ބުނެދީ… އަމިއްލައަށް މަރުވާނަމޭވެސް ހިތަށްއަރާ

ސުވާލު : އަޅުގަނޑަކީ ސްކޫލް ކުއްޖަކީމެވެ. ބޯއި ފްރެންޑެއް (ލޯބިވެރިޔަކު) ގެންގުޅެމެވެ. ނަމަވެސް ﷲ ގަންދީ ބުނަމެވެ. އޭނަޔާއެކު އެއްވެސް ބަދުއަޚްލާޤީ ގުޅުމެއް ނުހިންގަމެވެ. އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ އޭނައާ ކައިވެނި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-21 10:30:02
ދެމަފިރިންގެ ހައްޤުތައް

އިސްލާމްދީނުގައި ފިރިމީހާގެ މައްޗަށްވާ އަނބިމީހާގެ ޙައްގުތަކެއްވެއެވެ. ހަމައެފަދައިން އަނބިމީޙާގެ މައްޗަށްވާ ފިރިމީހާގެ ޙައްގުތަކެއްވެސް ވެއެވެ. އަދި ދެމަފިރިން އެކަކު އަނެކަކަށް ދޭންޖެހޭ ޙައްގު ތަކެއްވެސް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-19 09:28:25
މީހުންނާ ދިމާއަށް ވަނަންކިޔުން

ސުވާލު: ދީނީގޮތުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ރަނގަޅު މާނައެއް އެކުލެވިގެންވާ ނަމެއް ކިޔަންޖެހެއެވެ. ނަމަވެސްބައެއް މީހުން ވަނަން (ނިކްނޭމް) ބޭނުންކުރެވެ. ވަނަންބޭނުންކުރުމުން މާ ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމުގައިވެޔެއެވެ.

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-10 07:20:12
سورة العصر ގެ ތަފްސީރު (2)

މީގެ ތެރެއިން ސަލާމަތްވެގެންވާ ބަޔަކީ އެއްވެސް ޝައްކެތް ނެތް މިންވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއި އެކު އީމާންވެފައިވާ މީހުންނެވެ. ﷲ ވޮޑިގެންވާ ކަމާއި، އެއިލާހުގެ އުލޫހިއްޔަތުވަންތަކަމާއި، ރުބޫބިއްޔަތު ވަންތަ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-09 07:37:05
ޒުވާންދުވަސްވަރު ދަރިފުޅަކު މަރުވެއްޖެނަމަ އޭނާއަށްޓަކައި ކޮށްދެވޭނެ ކަމަކީކޮބާ؟

ސުވާލު: ޒުވާން ދަރިފުޅަކު މަރުވެއްޖެނަމަ އޭނާއަށްޓަކައި ކޮށްދެވޭނެ ކަންތަކަކީ ކޮބާ، ކުރުމަށް ޚާއްޞަދުޢާއެއް ލިބިދާނެތޯ؟ އަދި އޭނާއަށްޓަކައި ހޭދައެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ކުރެވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަކީ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-07 10:20:53
ﷲ ތަޢާލާ ގެ ޚާއްޞަ ރަޙްމަތް ހޯދާނީ ކިހިނެއް؟

ﷲ ތަޢާލާ ގެ ރަޙްމަތް ވަނީ ހުރިހާ މަޚްލޫޤުންގެ މައްޗަށް އާންމު ވެގެންނެވެ. އަދި ޚާއްޞަ ކޮށް އިންސާނުންގެ ތެރެއިން އީމާްވެގެން ތިބި މީހުންނަށެވެ. الرحيم އެއީ އެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން އިސްމުފުޅެކެވެ.

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-05 06:57:16
سورة العصر ގެ ތަފްސީރު (1)

މި ސޫރަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން އިމާމް ޝާފިޢީ ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. “މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް ހަމައެކަނި ސޫރަތުލް ޢަޞްރި ބާވާލެއްވި ނަމަވެސް ފުދިގެން ދިޔައީހެވެ.” އޭގެ މާނައަކީ މިސޫރަތުގައި ހުރިހާ ކަމެއް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-12-02 07:22:27
އިސްލާމްދީނުގައި ނިޔަފަތި ކެނޑުމަށް ވަކި އުޞޫލެއް އޮވޭތަ؟

ސުވާލު:އިސްލާމް ދީނުގައި ނިޔަފަތި ކެނޑުމަށް ވަކި އުޞޫލެއް އެބައޮތްތޯ؟ ޖަވާބު: ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި ނިޔަފަތި ކެނޑުމަކީ ފިޠުރަތުގެ ތެރެއިން ވާކަމެކެވެ. މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-11-16 07:58:13
ކަށުނަމާދުގެ ދުޢާ

ސުވާލު:އަންހެން ފިރިހެން އަދި ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރެވޭއިރު މައްޔިތާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ދުއާ ގެނެސް ދެވޭތޯ ދަންނަވަން،އަދި ތިންމުށް ވެލި ޖަހާއިރު ކިޔާ ދުޢާވެސް ގެނެސް ދިނުން އެދެން! ޖަވާބު:

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-10-10 06:46:36
ޖެހޭ މުސީބާތަކީ ވެސް ހެވެއް!

މުއުމިނު މީހާއަށް ޖެހޭ ކޮންމެ މުސީބާތަކަށް ﷲ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى އެ މުސީބާތުގެ ޒަރިއްޔާއިން އޭނާގެ ފާފަތައް ފުއްސަވައިދެއްވައެވެ. ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسـلم ޙަދީޡްފުޅު ކުރައްވާފައިވެއެވެ. “އެއްވެސް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-10-08 22:09:41
ވަރަށް ފުރިހަމަ ދުޢާއެއް!

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ މި ދުޢާ އަކީ އަހަރެމެންނަށް ތަކުރާރުކޮށް އެތައްފަހަރަކު އަޑު އިވޭ ދުޢާއެކެވެ. އެކަމަކު އަހަރެމެން މި ދުޢާގެ ފުރިހަމަ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-10-08 06:47:57
ﷲ އާއިމެދު ޔަގީންކަން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ބުނެދެއްވާ؟

ސުވާލު: ޢަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް ބައެއްފަހަރު ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއާމެދު، ބައެއްފަހަރަށް ވަރަށް ނުބައި، ގޯސް، ކާފަރު ޚިޔާލްތައް އަރައެވެ. އެކަމާ ވަރަށް ބޮޑަށް އަހަރެން ދެރަވެއެވެ. މިގޮތަށް އަންނަ ބައެއް ޚިޔާލުތަށް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-10-06 07:31:20
ކަހަފް ސޫރަތުގެ މާތްކަން

ކަހަފް ސޫރަތުގެ މާތްކަމާއި ބެހޭގޮތުން އެތައް ޙަދީޘްތަކެއް ވާރިދުވެގެންވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ޙަދީޘްތަކަކީ ޞައްޙަ ޙަދީޘްތަކުގައިވީއިރު ޞައްޙަނޫން ޙަދީޘްތައްވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އޭގެތެރެއިން ޞައްޙަ ބައެއްޙަދީޘް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-10-05 07:58:32