×
މައި ސަފުހާ
ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަރޭ މަންމަޔަކު ދަރިފުޅަށް ދިން ނަޞޭޙަތް

ކިންދާގެ ރަސްގެފާނު ޢަމްރު ބުނު ޙަޖަރު، އުއްމު އިޔާސް ބިންތު ޢަޥްފު ބުން މުޙައްލިމު އައްޝައިބާނީ އާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތެވެ. އަދި ރޭކުރުމުގެ ވަގުތު އައުމުން، އެކަނބުލޭގެ މަންމާފުޅު ނަޞޭހަތް ދެއްވަމުން

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-03-20 08:01:54
ފާފަ ކުރުމުން ސަލާމަތްވާން ބޭނުން ނަމަ…..

ފާފަ ތަކަށް އަރައިގެނެވެނީ ކީއްވެގެން ކަން އިނގިލައްވާތޯ؟ އިބްން އަލްޤައްްޔިމް ރަޙިމަހުއްﷲ އަލްފަވާޢިދުގައި ބަޔާން ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ހުރިހާ ފާފައެއްގެ އަސްލު ބެހިގެން ވަނީ ތިން ކަމެއްގެ މައްޗަށެވެ. ބޮޑާކަން

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-03-18 07:56:17
ބިލާލްގެފާނުގެ ބަންގި އަދި އައްޝާމްގެ ކަރުނަ

ބިލާލް ރަހިމަހުއް ﷲ ، ރަސޫލާ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަވަހާރަ ވުމަށްފަހު އެއްވެސް މީހަކަށް ބަންގި ގޮވާ ނުދެއްވައެވެ. އަދި އަބޫ ބަކުރު ރަހިމަހުއް ﷲ ގެ ޚިލާފަތުގައި ބިލާލްގެފާނު ބޭނުންފުޅުވެ ލެއްވީ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-03-17 07:53:29
ޟުހާ ސޫރަތުގެ ތަފްސީރު – 1

ސޫރަތް ބާވާލެއްވުނު ސަބަބު: މި ސޫރަތް ބާވާލެއްވުނު ސަބަބު ބަޔާން ކުރައްވާ ތަފާތު ރިވާޔަތްތައް އައިސްފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އިމާމް ބުޚާރީ އާއި މުސްލިމް ޖުންދުބު ބިން ޢަބްދިﷲ އަލްބަޖަލީގެ ކިބައިން ރިވާ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-03-15 08:48:34
ނަމާދުގައި ޙުޝޫޢަތްތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެއް

މާތް ﷲ އަށް އިޚްލާޞްތެރިވުން ވުޟޫކުރުމާއި ޠަހާރަތުގެ އެހެނިހެން ކަންކަން ރަސޫލާ ﷺ ސުންނަތާއި އެއްގޮތަށް ކުރުން ރަސޫﷲ ﷺ ނަމާދުކުރެއްވިގޮތް ދަސްކޮށް އެފަދައިން ނަމާދު ކުރެވޭތޯބެލުން މާއިރާ މިސްކިތަށް ދިއުން

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-03-14 07:29:23
ނީލަމުގައި އޮތް ފިނިފެންމާ ތޯއެވެ؟

ގަހުގެ އޮފިގަނޑުގައި ތޫނު ކަށިތަކާއި ފަތްތަކުގުގެ ހިމާޔަތުގައި ވަރުގަދަ ކަމާއެކު އިން ފިނިފެންމާ ތިބާއަށް ކަމުދޭހެއްޔެވެ؟ އެފިނިފެންމާ ތިބާއަށް ސިފަވަނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ އަގެއްނެތް ދެރަ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2018-01-02 15:56:00
ހިންދީ ޑްރާމާ ސިލްސިލާތައް ބެލުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ކޮން ކަހަލަ ކަމެއް؟

ރާއްޖެއަށް ކޭބަލް ޓީވީ ލިބުނީއްސުރެ ދިވެހިން ވަނީ ހިންދީ ޑްރާމާ ސިލްސިލާތަކުގެ އަވައިގައި ޖެހި ދެވި ހިފާފައެވެ. ހާއްސަކޮށް އަންހެނުން މި ޑްރާމާތަކަށް ދެވި ހިފި މިންވަރު ގިނައެވެ. މި ޑްރާމާތަކުގެ ސަބަބުން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2017-12-21 14:19:37
ބަންދުކޮށް އޮޅުކޮށްގެން ޖަނަވާރު ގެންގުޅުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި، އެކި ބާވަތުގެ ޖަނަވާރާއި ދޫނިސޫފާސޫފި ގޭގައި ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅުން މިވަނީ ވަރަށް އާންމު ކަމަކަށް ވެފައެވެ. މީހުން މިފަދަ ކަންތައް ކުރާތާ މިހާރު އެތައް ދުވަހެއް ވެއްޖެއެވެ. މި ކަމުގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2017-12-21 12:45:01
މަރުވުމަށްފަހު ޘަވާބަޢި ދަރުމަ ލިބޭނެ 6 ކަމެއް

މިސްކިތަކަށް މުޞްޙަފެއް ހަދިޔާކުރާށެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ ﷲގެ ކަލާމްފުޅެވެ. އެ ޤުރުއާނުން ކިޔަވާ ކޮންމެ އަކުރަކަށް 10 ހެޔޮކަން ދެއްވާނެކަމުގެ އުފާވެރި ޙަބަރު މާތް ނަބިއްޔާ ﷺ ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. މިސްކިތްތަކަކީ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-10-14 07:47:24
އިމާމް ނަވަވީގެ 40 ހަދީޘް (ނުވަވަނަ ބައި)

ނަވާރަވަނަ ހަދީޘް عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي (صلى الله عليه وسلم) يوماً، فقال لي: “يا غلام إني أعلّمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفـظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-10-08 07:37:32
މުއްސަނދިވާން ބޭނުންތަ؟ މިކަންކަން ކޮށްލާ!

ރިބާއާ ދުރުހެލިވާށެވެ! މާތްﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ” يَمْحَقُ اللَّـهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ” سورة البقرة 276 މާނައީ: “ﷲ، ރިބާ އުނިކުރައްވައި، އޭގެ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-10-07 07:43:46
ﷲ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ 8 ބާވަތެއްގެ މީހުން

އިޙްސާންތެރިން މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. “وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ” سورة البقرة 195 މާނައީ: “ތިޔަބައިމީހުން އިޙުސާންތެރިވާށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އިޙުސާންތެރިން ދެކެ ﷲ ލޯބިވެވޯޑިގަންނަވައެވެ.”

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-10-03 07:34:43
އިމާމް ނަވަވީގެ 40 ހަދީޘް (އަށްވަނަ ބައި)

ފަނަރަވަނަ ހަދީޘް عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: ” من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-10-01 07:05:01
އާޝޫރާ ދުވަހުގެ މާތްކަން

ޢާޝޫރާ ދުވަހަކީ މުޙައްރަމު މަހުގެ ދިހަވަނަ ދުވަހެވެ. މިދުވަހަށް ޢާޝޫރާ މިނަން ދެވިފައިވަނީ ޢަރަބަހުގެ ޢަދަދު ތަކުގެ ތެރެއިން ޢަޝަރަ (ދިހައެއް) މިކަލިމައިންނެވެ. ހަމައެފަދައިން މުޙަރަމު މަހުގެ ނުވަނަ ދުވަހަށް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-09-29 08:05:48
އުޙުދު ހަނގުރާމަ - 13

ކައުސާހިބާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ލާމަސީލު ޤިޔާދަތާއި ކެތްތެރިވެ ވަޑައިގަތުމާއި، ސާބިތުވެވަޑައިގެންހުންނެވުމާއި، ކެރިވަޑައިގަތުމުގެ ތާރީޚީ ހަނދާނެއް * * * * މިދެންނެވި ބޭބޭކަނބަލުންގެ ތެރެއިން އެންމެ

ސަން.އެމްވީ - 2017-09-28 11:23:13
ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ އަލީގައި ހިތާމަތަކާއި ދުރަށް ދާށެވެ!

ދުނިޔޭގައި އުޅޭއިރު ހިތާމަ ތަކާއި ކުރިމަތިވާނެއެވެ. އެއީ ކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް ކުރިމަތިވާނެ ދަތި ދުވަސްތަކެވެ. އެ ދުވަސްތައް މަތިން ހަނދާން ކުރުމުގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނެތެވެ. އުފަލާއި ހިތާމައަކީ ކައިރީ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2017-09-24 10:55:55
އިމާމް ނަވަވީގެ 40 ހަދީޘް (ހަތްވަނަ ބައި)

އެގާރަވަނަ ހަދީޘް عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : “دع ما يريبك إلى ما لا يريبك”. (رواه الترمذي

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-09-24 07:00:44
މަރަށް މަރުހިފަންވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟

އާދެ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިމުޖުތަމަޢަށް ބަލާލާއިރު ފެންނަމުންދަނީ މީހުންގެ ފުރާނަ އެއްވެސް ބިރެއްނެތި މަދިރިމަރާބީދާއިން މަރަމުން ދާތަނެވެ. މީހުންގެ މުދާ ފޭރިގަންނަތަނެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މުޅިމުޖުތަމަޢަށްވަނީ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-09-24 07:00:11
މޫސާގެފާނު މަރުގެ މަލާއިކަތާގެ ލޯފުޅު އުފުރާލެއްވެވި ޙާދިޘާ

އަބޫހުރައިރާ (ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު) ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ. ” މަރުގެ މަލާއިކަތާ މޫސާގެފާނުގެ އަރިހަށް(އިންސާނެއްގެ ސިފައިގައި) ވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ.

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-09-21 08:10:24
ޞާލިޙް އެކުވެރިން އިޚްތިޔާރު ކުރާށެވެ.

ހައްގު ގޮތުގައި ދެމިހުރެ، ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގަށް އިންސާނާ ގެންގޮސް ދިނުމުގައި އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިޔަކަށް ވަނީ ހެޔޮލަފާ ޞާލިޙް އެކުވެރިންނެވެ. އަދި ނުބައި ނުލަފާ މީހުންނާ ދުރުހެލިވުމެވެ. ސަބަބަކީ އިންސާނާ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-09-08 08:00:35
ގުރުއާންގެ އަޑުއިވިގެން އިސްލާމްވި ޒުވާނާގެ ވާހަކަ

ނޫރް އަރްސާ މަރިޔަމް (23އ) އަކީ ޖަޕާނުގެ ޓޯކިޔޯއަށް ނިސްބަތްވާ އަންހެނެކެވެ. މެލޭޝިޔާގެ ބަސްތައް ދަސްކުރުމުގައި އުޅުނު އަރްސާއަށް އެހެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާއަށް މާނަ ނޭގެ އެތައް ބަސްތަކެއް އޭނާއަށް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2017-09-01 11:04:10
އީދާއި ހުކުރު އެއް ދުވަހަކަށް ވެއްޖެނަމަ ހުކުރު ނުކުރިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު ހެއްޔެވެ؟

އީދާއި ހުކުރު އެއް ދުވަހަކަށް ވެއްޖެނަމަ ހުކުރު ނުކުރިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ގިނަ ބަޔަކު ހިތައް އަރާނެ ސުވާލެކެވެ. މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ބޭނުންވާ އެތައް ބަޔަކު މިހާރުވެސް އެ ސުވާލު ދީނީ އިލްމުވެރިންނާއި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2017-08-31 15:58:01
ޢީދު ދުވަހުގެ ޙުކުމްތަކުގެ ތެރެއިން…

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ. نَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا وَقُدْوَتِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-08-31 09:25:09
ޢަރަފާތް ދުވަހުގެ މާތްކަން

الحمد لله رب العالمين. الصلاة و السلام على نبينا محمد و آله صحبه أجمعبن. أما بعد : ޢަރަފާތްދުވަހަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެންމެ މާތްކުރެއްވި ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ދުވަހެކެވެ. އެދުވަހަކީ އެދުވަސްތަކެއްގައި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2017-08-30 14:41:11
ޒުވާން އަންހެނަކު އިސްލާމްވި ގޮތުގެ ވާހަކަ އޭނާގެ ދުލުން…

އަހަންނަކީ އެއިރު ކްރިސްޓިއަން ދީނުގައި ހުރި މީހެކެވެ. އަހަރެން އިސްލާމިވި ގޮތް އަހަރެން ކިޔާދޭނަމެވެ. މިއީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އަންހެނަކު އޭނާ އިސްލާމްވި ގޮތް މުޅި ދުނިޔެއަށް ކިޔާދީފައިވާ ގޮތެވެ. އަހަންނަކީ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2017-08-27 14:26:46
ހައްޖަށް ދެވޭ ގޮތްވީ ޑްރޯނެއްގެ ސަބަބުން!

އަލް.ހަސަން އަބްދުﷲއަކީ ގާނާގެ، ގާނާނިއަން ވިލޭޖަށް ނިސްބަތްވާ ފަގީރު މީހެކެވެ. "އަހަރެން މައްކާއަށް ގެންދެވޭނެ ވަރުގެ ޑްރޯންއެއް ނެތްތަ" މިއީ އަބްދުﷲ ތުރުކީގެ ޓީވީ ކްރޫއެއް ކައިރީ ކުރި ސުވާލެވެ. އެ ސްވާލުކުރުމުން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2017-08-27 08:45:53
ﷲގެ ރުހިވޮޑިގަތުން – ދެދުނިޔޭގެ ކާމިޔާބު

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ﷲގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ޙާޞިލުކުރުމީ، އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ މަޤްޞަދުކަމުގައި ހަދައި، އެގޮތް މަތީ ހެނދުންކޮށް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-08-18 08:58:17
ޙައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހުގެ މާތްކަން

ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުމަށް އެންމެ އެދެވިގެންވާ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަސް ހިމެނިގެންވެއެވެ. މާތް ﷲ އެދުވަސްތައްވަނީ އެހެން ދުވަސްތަކަށްވުރެ މަތިވެރި ކުރައްވާ މާތް ކުރައްވާފައެވެ.

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-08-14 07:41:28
އީމާންކަން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް

ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ވަރުގަދަ އީމާންތެރި ކަމެއްގައި ދެމި ހުރުމަށްޓަކައި ކުރަންވީ ކަންތައްތައް ބައިވަރެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި: ގިނަގިނައިން ގުރްއާން ކިޔަވާ އޭގެ މާނަ އާއި މެދުގައި ފުންކޮށް ވިސްނުން. ގުރްއާނުގައި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-08-13 08:50:32
އިމާމް ނަވަވީގެ 40 ހަދީޘް (ހަވަނަ ބައި)

ނުވަވަނަ ހަދީޘް عن أبي هريرة عبدالرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: “ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2017-08-13 07:58:41