×
މައި ސަފުހާ
ކެމަރޫން ގޮވައިގެން ސީޑޯފް މުހިއްމު ދަތުރަކަށް

އިސްމާއީލިއާ، މިސްރު (ޖޫން 24) - ކޯޗިން ކެރިއަރު ފަށައި ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ކުރަން ޖެހުނީ ހިތި ތަޖުރިބާތަކެއް ކަމަށާއި ކެމަރޫންއާ އެކު މި ފަހަރުގެ އެފްރިކަން ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސާ ކުރިމަތިލީ ކޯޗިން ކެރިއަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 12:28:19
އާޖެންޓީނާ ކުއާޓާ އަށް، މެސީ އަށް ހަމަނޭވައެއް

ޕޯޓް އަލެގްރޭ، ބްރެޒިލް (ޖޫން 24) - ކޮޕާ އެމެރިކާގައި ރޭ އޭޝިއާގެ ޗެމްޕިއަން ގަތަރު އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ އާޖެންޓީނާ އިން މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދިއިރު، އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 08:46:59
އަފްގާނިސްތާން އަތުން އިންޑިއާ ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވީ ހަމަ ކިރިޔާ!

މިހާރު އިންގްލެންޑް އަދި ވޭލްސްގައި ކުރިއަށްދާ ކްރިކެޓް ވޯލްޑްކަޕްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އަފްގާނިސްތާން އަތުން ގަދަފަދަ އިންޑިއާ ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވީ ހަމަކިރިޔާ އެވެ. އިންޑިއާ މި މެޗުން މޮޅުވީ 11 ލަނޑުންނެވެ.މި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-23 22:49:21
އަލްވޭސް ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލައިފި

ފްރާންސްގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ކެޕްޓަން ޑެނީ އަލްވޭސް އެ ކްލަބް ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލިކަން އޭނާ ހާމަކޮށްފައިވަނީ ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޕެރޫ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-23 17:58:46
މަރުގެ މެޗަކަށް މެސީ ނުކުންނަނީ ބޮޑު އިތުބާރަކާ އެކު

ރިއޯ ޑި ޖަނޭރޯ، ބްރެޒިލް (ޖޫން 23) - ކޮޕަ އެމެރިކާގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގައެއް ބޭނުން ނަމަ މޮޅުވުން މަޖުބޫރު މެޗަކަށް، އޭޝިއާގެ ޗެމްޕިއަން ގަތަރާ ދެކޮޅަށް މިރޭ އާޖެންޓީނާ ނުކުންނައިރު އިތުބާރު އެބަ އޮތް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-23 11:20:09
ޑި ލިޓް އެންމެ ފަހުން ޔުވެންޓަސް އަށް؟

އެމްސްޓެޑަމް (ޖޫން 23) – ޔޫރަޕުގެ ގިނަ ކްލަބްތަކުން ފާރަލަމުން އަންނަ އަޔަކްސްގެ އުއްމީދީ ޑިފެންޑަރު މެތިއަސް ޑި ލިޓް އެންމެ ފަހުން ޔުވެންޓަސް އަށް ސޮއިކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-23 08:44:10
ތަފާތު ބޮޑުކޮށް މޮޅުވެ ބްރެޒިލް ކުއާޓާ އަށް

ސައޮ ޕައޮލޯ، ބްރެޒިލް (ޖޫން 23) - ކޮޕަ އެމެރިކާގައި ރޭ ކުޅުނު ގްރޫޕްގެ ފަހު މެޗުން ޕެރޫ އަތުން 5-0 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ކާމިޔާބީއާ އެކު މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ބްރެޒިލް ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ. މުބާރާތް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-23 08:42:25
ސަންޗޭޒްގެ ލަނޑާއެކު ޗިލީ އިން އިކުއޭޑޯ ބަލިކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑް އަލެކްސިސް ސަންޗޭޒް ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑާއެކު އިކުއޭޑޯ އަތުން 2-1 އިން އެންމެ ފަހުގެ ދެ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ޗިލީ، ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.ރޭގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-22 11:32:26
ރޮނާލްޑޯ ނެތްތަން ފޫބެއްދޭވަރުގެ ކުޅުންތެރިއަކު ނެތް: މޮރިއެންޓެސް

ދާދިފަހުން ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވި ބެލްޖިއަމްގެ އެޑެން ހަޒާޑަކީ ހުނަރުވެރި މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއް ނަމަވެސް، އެއީ ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ބަދަލުގައި ގެނައި ކުޅުންތެރިއެއް ނޫންކަމަށް އެ ޓީމުގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-22 11:30:16
އީރާނުގެ އަންހެނުން ދަނޑަށް ވައްދަން ފީފާ އިން އެދިއްޖެ

ތެހެރާން (ޖޫން 22) - އަންހެން ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ވަނުމުގެ ހުއްދާ އީރާނުން އަލުން ދިނުމަށް ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. ސާޅީސް އަހަރު ވަންދެން އީރާނުގައި މެޗުތައް ބަލަން އަންހެން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-22 09:34:34
ސަންޗޭޒްގެ ގޯލުން މޮޅުވެ ޗިލީ ކުއާޓާ އަށް

ސަލްވަޑޯ، ބްރެޒިލް (ޖޫން 22) - އަލެކްސިސް ސަންޗޭޒްގެ ގޯލުން 2-1 އިން އިކުއެޑޯ ބަލިކޮށް ކޮޕާ އެމެރިކާގެ އެންމެ ފަހު ދެ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ޗިލީ މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-22 09:29:48
ފުރަތަމަ މެޗުން މިސްރު މޮޅުވެއްޖެ

ގާހިރާ، މިސްރު (ޖޫން 22) - އެފްރިކަން ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ޒިމްބާބްވޭގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރިހޯދައި މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމަށްވާ މިސްރުން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ. ކުރިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-22 09:27:29
ޝަރުތަކާ އެކު ޕޮގްބާ ވިއްކާލަން ސޯލްޝެއާ އެއްބަސްވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖޫން 22) - ކްލަބް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ޕައުލް ޕޮގްބާ ޝަރުތަކާ އެކު ވިއްކާލަން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-22 09:24:58
ޗެލްސީ އަކީ މާޒީ، ޔުވެންޓަސް ވަރަށް ހާއްސަ: ސާރީ

ޓިއުރިން (ޖޫން 21) - ޗެލްސީ އަކީ މިހާރު އޭނާގެ މާޒީ ކަމަށާއި ޔުވެންޓަސްއާ ހަވާލުވީ އެއީ ހާއްސަ ކްލަބަކަށްވެފައި އެ ޓީމުން އޭނާ ބޭނުންވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުން ކަމަށް ޔުވެންޓަސްއާ ދާދި ފަހުން ހަވާލުވި އިޓަލީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-21 08:48:24
ރެއާލް މެޑްރިޑުން ކަސްޓިއްޔާގެ ކޯޗަކަށް ރައުލް ހަމަޖައްސައިފި

މެޑްރިޑް (ޖޫން 21) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ބީ ޓީމު ކަމަށްވާ ކަސްޓިއްޔާގެ ކޯޗަކަށް އެ ކްލަބުގެ ލެޖެންޑް ސްޕެއިނުގެ ރައުލް ގޮންޒާލޭސް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މެޑްރިޑުގެ ސީނިއާ ޓީމު ނެގުމަށް ފަހު ދެން އޮންނަ އެންމެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-21 08:15:40
ތިން މުބާރާތަކާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކޮށް ޕްލެޓިނީ ދޫކޮށްލައިފި

ޕެރިސް (ޖޫން 20) - ތިން މުބާރާތެއް ބާއްވަން ގައުމުތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިންގާފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ސުވާލުކުުރުމަށް ފަހު ޔުއެފާގެ ކުރީގެ ރައީސް ފްރާންސްގެ މިޝޭލް ޕްލެޓިނީ ފުލުހުންގެ ބަންދުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-20 09:28:25
މިލާނުގެ ކޯޗަކަށް މަލްޑިނީގެ ހޮވުމަކީ ޖިއަމްޕައޮލޯ

މިލާން (ޖޫން 20) – އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާނުގެ އާ ކޯޗަކަށް ސަމްޕްޑޯރިއާގެ ކުރީގެ ކޯޗު ސްވިޒަލެންޑުގެ މާކޯ ޖިއަމްޕައޮލޯ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އޭނާ އަހަރަކު 2.2 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މުސާރައެއް ލިބޭ ދެ އަހަރުގެ ދުވަހުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-20 09:24:45
ޕެރެގުއޭއާ އެއްވަރުވެ އާޖެންޓީނާގެ އަމިއްލަ ބާރު ގެއްލިއްޖެ

ބެލޯ ހޮރިޒެންޓޯ (ޖޫން 20) – ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އާޖެންޓީނާ ކުޅުނު ދެ ވަނަ މެޗުގައި މިއަދު ލިއޮނަލް މެސީގެ ލަނޑާ އެކު ޕެރެގުއޭއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު، ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދިއުމުގެ އަމިއްލަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-20 09:11:17
ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާއިން ނޭމާއަށް ޝައުގުވެރިވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު ފީއެއްގައި ފްރާންސްގެ ގަދަބާރު ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން( ޕީއެސްޖީ) އާއި ގުޅުނު ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ ހޯދުމަށް ސްޕެއިންގެ ގަދަ ދެ ބާރު ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާއިން މަަސައްކަތް ފަށާފައިވާ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-19 21:01:26
މާރްތާގެ ގޯލާއެކު، ފީފާ ވޯލްޑްކަޕްގެ ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް

މިހާރު ފްރާންސްގައި ކުރިއަށްދާ އަންހެނުންގެ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސީ ގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އިޓަލީ ކޮޅަށް ބްރެޒިލްގެ މާރްތާ ކާމިޔާބުކުރި ގޯލާއެކު އެ މުބާރާތުގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ގިނަ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-19 20:16:23
ޕޮގްބާގެ މުސާރަ ޔުނައިޓެޑުން ބޮޑުކުރަނީ

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލާާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދިނުމުން ޕައުލް ޕޮގްބާގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ޔުނައިޓެޑުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ޔުނައިޓެޑުގައި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-19 14:47:08
ޕޮގްބާގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ޔުނައިޓެޑުން ނިންމައިފި

މެންޗެސްޓާ (ޖޫން 19) - ކްލަބް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަހަލަ އިޝާރާތެއް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ޕައުލް ޕޮގްބާ ދީފައިވަނިކޮށް އޭނާގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށް ޓީމުގައި މަޑުކުރުވަން ޔުނައިޓެޑުން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-19 12:54:26
ނޭމާ ހޯދަން މެޑްރިޑުން ކަސެމިރޯ ދޫކޮށްލަނީ

މެޑްރިޑް (ޖޫން 19) – ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލް ފޯވާޑް ނޭމާ ގަތުމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި، އެ ޓީމުގެ ބްރެޒިލް މިޑްފީލްޑަރު ކަސެމިރޯ ގުރުބާންކުރަން މެޑްރިޑް އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-19 12:04:29
ބިދޭސީން ވޯލްޑްކަޕް ބަލަން ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ވަގުތީގޮތުން ބޮޑު ސްކްރީނެއް ބަހައްޓައިފި

މިދިޔަ މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ފެށުނު އައިސީސީ ކްރިކްޓް ވޯލްޑްކަޕް ބަލަން ބިދޭސީންނަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ވަގުތީގޮތުން ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ބޮޑު ސްކްރީނެއް ބަހައްޓައިފިއެވެ. ބިދޭސީންތަކެއް ތޮއްޖެހިގެން

ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-06-19 11:12:19
މޮރީނިއޯގެ މިސްރާބު ގައުމީ ޓީމަކާ ދިމާލަށް

ލިޒްބަން (ޖޫން 19) - ކޯޗިން ކެރިއަރުގައި ދެން ފެނުން އެންމެ ގާތީ ގައުމީ ޓީމަކުން ކަމަށް މަޝްހޫރު ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ. މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިކުރި ފަހުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-19 10:41:24
ވީއޭއާރް އިން ބްރެޒިލް ހުއްޓުވައިފި

ސަލްވާޑޯ (ޖޫން 19) – ބްރެޒިލް ޖެހި ދެ ގޯލް ވެސް ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް) ބޭނުންކޮށްގެން ރެފްރީ ކެންސަލްކުރުމާ އެކު، ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބްރެޒިލާއި ވެނެޒުއޭލާ މިއަދު 0-0 އިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-19 09:34:07
ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ޕްލެޓިނީ ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕެރިސް (ޖޫން 18) – ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ވަނަ އަހަރު ގަތަރުގައި ބާއްވަން ފުރުސަތު ދިން މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަކަށް ޔުއެފާގެ ކުރީގެ ރައީސް ފްރާންސްގެ މިޝޭލް ޕްލެޓިނީ، މިއަދު ފްރާންސުގައި ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-18 14:41:59
އެމްބާޕޭ މަޑުކުރާނެ ކަމުގެ ބޮޑު ޔަގީންކަމެއް

ޕެރިސް (ޖޫން 18) – ފްރާންސް ފޯވާޑް ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ޕީއެސްޖީގައި އަމިއްލަ އަށް ވެސް ޒިންމާތައް ނަގަންވީ ކަމަށާއި އޭނާ އަންނަ ސީޒަނުގައި ކްލަބުގެ މަޑުކުރާނެ ކަމުގެ 200 ޕަސެންޓް ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-18 11:05:50
ލަމްޕާޑްގެ ޝަރުތުތަކަށް އަބްރަމޮވިޗް އެއްބަސްވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖޫން 18) - ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާނީ ވަކި ކަންތައްތަކާ މެދު އެ ކްލަބުން އެއްބަސްވާނަމަ ކަމަށް ބުނެ، އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ތަރި އަދި ޑާބީ ކައުންޓީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ހުށަހެޅި ޝަރުތުތަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-18 09:01:02
ޗެމްޕިއަން ޗިލީން ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޖަޕާން ބަލިކޮށްފި

ސައޮ ޕައޮލޯ، ބްރެޒިލް (ޖޫން 18) - ކޮޕާ އެމެރިކާގެ އެންމެ ފަހު ދެ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ޗިލީ މި ފަަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ޖަޕާން އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. ކޮޕަ އެމެރިކާގެ 2015 އާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-18 08:53:05