×
މައި ސަފުހާ
ދެއްކި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން މޮރީނިއޯ ހޫނުފެނަށް!

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 15) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިދިޔަ ހަފްތާގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ކުރިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ދެއްކި ވާހަކަތަކަކާ ގުޅިގެން އިނގިރޭސި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-15 10:14:40
ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސަލާހް ހޯދުމަށް ފާރަލަނީ

ސްޕެއިންގެ ޗެމްޕިއަނުންކަމުގައިވާ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ކުރިޔަށް އޮތް ޓްރާންސްފާރ ވިންޑޯވގައި ގެނައުމަށް އެންމެ ޝައުގުވެރިވާ ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގެ ކުރިޔަށް ކުއްލިގޮތަކަށް ލިވަޕޫލްގެ ފޯވަޑް މޮހަންމަދް ސަލާހްގެ

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2017-12-14 14:06:43
ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕުގެ ފައިނަލުން ރެއާލް ޖާގަ ހޯދައިފި

ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕުގެ ފައިނަލުން ރެއާލް މެޑްރިޑް ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. ރެއާލް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ރޭ ޔޫއޭއީގެ އަލް-ޖަޒީރާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗް 2-1 ލަނޑުން ކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ. ރޭގެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-14 13:20:46
ލީގް ތާވަލްގެ އެއް ވަނަ މަގާމްގައި ސިޓީއިން 11 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ސްވަންސީ ސިޓީ އަތުން ފަސޭހަ ކަމާއެކު 4-0 ލަނޑުން މޮޅުވެ، ލީގް ތާވަލްގެ އެއް ވަނަ މަގާމްގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީއިން 11 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައި ހަމަޖެހިލައިފި އެވެ. ރޭގެ މޮޅާއެކު

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-14 12:46:40
ޔޫއޭއީގެ އަލްޖަޒީރާ ބަލިކޮށް ރިއާލް ކްލަބު ވޯލްޑް ކަޕް ފައިނަލަށް

ޔޫއޭއީގެ އަލް ޖަޒީރާ ސެމީ ފައިނަލުން ބަލިކޮށް ޔޫރޮޕްގެ ޗެމްޕިއަން، ރިއާލް މެޑްރިޑުން ކްލަބު ވޯލްޑް ކަޕް ފައިނަލްގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރު ކޮށްފިއެވެ. ރިއާލް އިން މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-12-14 10:19:11
ސްވަންސީ ބަލިކޮށް ސިޓީން ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި

ރޭ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ސްވަންސީއާ ބައްދަލު ކުރި މެޗު ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބުކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ތާވަލުގެ އެއް ވަނާގައި ލީޑު ދަމަހައްޓައިފިއެވެ. ރޭގެ މެޗު މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ކާމިޔާބު ކުރީ 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-12-14 10:18:53
ލުކާކޫގެ ލަނޑުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް މޮޅެއް

ރޭ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ބޯންމަތް ބައްދަލު ކުރި މެޗު ހަނި ނަތީޖާއަކުން ޔުނައިޓެޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. ރޭގެ މެޗު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ކާމިޔާބު ކުރީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗުގައި

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-12-14 10:18:32
ތާރީހީ ކާމިޔާބެއް ހޯދަން ޒިދާން ކެތްމަދުވެފައި

އަބޫ ދާބީ، ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޑިސެމްބަރު 13) - ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕް ސެމީ ފައިނަލުގައި މިރޭ ޔޫއޭއީގެ ޗެމްޕިއަން އަލް-ޖަޒީރާއާ ދެކޮޅަށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ނުކުންނައިރު މި މުބާރާތުގެ ތަށި ދިފާއުކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-13 11:40:14
ލިވަޕޫލްގެ ސަލާހު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ފަށައިފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިވަގުތު އެންމެ ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ހުރި އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށްވާ މިސްރުގެ މުހައްމަދު ސަލާހު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ސްޕެއިންގެ ގަދަބާރު ރެއާލް މެޑްރިޑުން ފަށާފައިވާ ކަމަށް މީޑީއާ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-13 10:18:21
އެފްރިކާގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ އެވޯޑް ލިބުމުން ކުރިއަށްދާން އާހިތްވަރެއް ލިބިއްޖެ: ސަލާހު

ބީބީސީ އިން ހޮވި އެފްރިކާ ބައްރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއާގެ އެވޯޑް ލިބުމުން އިތުރަށް ކުރިއަށްދާން މުޅިން އާހިތްވަރެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށް ލިވަޕޫލަށް ކުޅޭ މިސްރުގެ މިޑްފީލްޑަރު މުހައްމަދު ސަލާހު

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-12 14:51:35
ޗެލްސީ އަތުގައި މެސީ ހުއްޓުވުމުގެ ރެކޯޑެއް!

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ގުރުއަތުލުމަށް ފަހު އެންމެ ގިނަ ބަޔެއްގެ ކަޅި އަމާޒުވި މެޗަކީ ޗެލްސީ އާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކުރާ މެޗެވެ. މި މެޗަކީ އެހެން ގޮތަކުން ވެސް ވަރަށް ހާއްސަ މެޗެކެވެ. އެއީ ފާއިތުވި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-12 10:35:48
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ކުޅެނީ ފޫހި ކުޅުމެއް: ވެން ހާލް

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ކުޅެނީ ފޫހި ކުޅުމެއް ކަމަށާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކުޅުން ބަލަން މާ ގަޔާވާކަމަށް ޔުނައިޓެޑުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ވެން ހާލް ބުނެފިއެވެ.ޑާބީގައި ޔުނައިޓެޑް ބަލިވި މެޗާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަމުން

ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-12-12 10:00:23
އެފްރިކާގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު ސަލާހަށް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 12) - އިނގިރޭސި މީޑިއާ ބީބީސީ އިން ހޮވާ އެފްރިކާގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމް ލިވަޕޫލަށް ކުޅޭ މިސްރުގެ މިޑްފީލްޑަރު މުހައްމަދު ސަލާހު ހޯދައިފި އެވެ. އުމުރުން 25 އަހަރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-12 09:52:24
ބޭލް އެނބުރި ޓޮޓެންހަމްއަށް ގޮސްދާނެބާ..؟

ޓޮޓެންހަމްގެ ކުރީގެ ތަރި ގެރެތް ބޭލް އެނބުރި އެކުލަބަށް އައުމުގެ ފުރުސަތެއް އެބަ އޮތްކަމަށް އެކުލަބުގެ ކޯޗު މޯރީޝިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ހާމަކޮށްފިއެވެ. ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފީއަކަށް ބޭލް ޓޮޓެންހަމްއިން ރެއާލްއަށް ބަދަލުވިއިރު

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2017-12-12 03:35:41
ޗެލްސީ ބާސާއާ ދެކޮޅަށް، ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ޕީއެސްޖީ ގަދަ ހިފުމަކަށް

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދިފާއީ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް މިސީޒަންގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16 ގައި ފްރާންސްގެ ގަދަ ބާރު ޕީއެސްޖީ އާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަން ޖެހިއްޖެ އެވެ. އިންގިރޭސި ޗެމްޕިއަން ޗެލްސީ ވާދަކުރަން

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-12-11 21:18:43
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ގަދަ 16: ސްޕެއިންގެ ކްލަބްތަކާ ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ ޓީމުތަކެއް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16 ޓީމުގެ ބުރުގެ ގުރު މިއަދު ނެގިއިރު، ސްޕެއިންގެ ތިން ކްލަބަށް ވަރުގަދަ ޓީމުތަކާ ލައްވާލައިފިއެވެ.ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އެންމެ ފަހުން ދެ އަހަރުވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ރެއަލް

ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-12-11 20:00:09
ރެއާލް-ޕީއެސްޖީ އަދި ބާސެލޯނާ-ޗެލްސީގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ނިޔޯން، ސްވިޒަލެންޑް (ޑިސެމްބަރު 11) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަަ ބުރުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ފްރާންސްގެ ގަދަބާރު ޕީއެސްޖީ ބައްދަލުކުރަން ޖެހުނުއިރު، މި މުބާރާތުގައި ބަލިނުވެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-11 16:59:03
ބާސާ ލީޑް ފުޅާކޮށްފި، އެތުލެޓިކޯއަށް ރެކޯޑެއް

ސްޕެނިޝް ލީގްގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބަސެލޯނާއިން ވިޔަރެއާލްގެ މައްޗަށް 2-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން ކާމިޔާބު ހޯދައި ތާވަލުގެ ކުރީގައި ފަސް ޕޮއިންޓްގެ ލިޑެއް ނަގައިފި އެވެ. އަދި ރެއާލް ބެޓިސްއާ ދެކޮޅަށް ހަނިގޮތަކަށް

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-12-11 14:17:45
ޑާބީ މޮޅާއެކު ސިޓީއަށް 11 ޕޮއިންޓްގެ ބޮޑު ލީޑެއް

މަޝްހޫރު މެންޗެސްޓާ ޑާބީ މެޗުން މޮޅު މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ޕްރިމިއާ ލީގު ތާވަލުގެ އެއް ވަނައިގައި 11 ޕޮއިންޓްގެ ބޮޑު ލީޑެއް ނަގައިފިއެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ އޯލްޑް ޓްރެފޯޑް ދަނޑުގައި

ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-12-11 14:07:55
ލީގް ހޯދަން ކުރަމުންއައި މަސައްކަތް ގާތްގަނޑަކަށް ގެއްލިއްޖެ: މޮރީނި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގް ހޯދަން ކުރަމުންއައި މަސައްކަތް ގާތްގަނޑަކަށް ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ. މޮރީނިއޯ މިހެން ބުނީ ލީގުގައި ރޭ ވާދަވެރި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-11 11:35:23
ފޯމު ދަމަހައްޓައިފިނަމަ ބާސެލޯނާ ދެކެ ޖެހިލުންވާނެ: ވަލްވޭޑޭ

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 11) - ސީޒަނުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ އޮތް ބާސެލޯނާ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެ ފޯމު ދަމަހައްޓައިފި ނަމަ ޓީމުތަކުން ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހިލުންވާނެ ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-11 10:58:26
ވާދަވެރި ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ސިޓީއަށް ބޮޑު ލީޑެއް

އިންގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަވެރި ޔުނައިޓެޑުގެ މައްޗަށް 1-2 ކުރިހޯދައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީއިން ލީގު ތާވަލުގެ އެއްވަނަ މަގާމުގައި 11 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ. މިމޮޅާއެކު ސިޓީ އަދިވެސް އޮތީ ލީގުގައި

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-12-11 08:17:47
މެންޗެސްޓާ ޑާބީ: ޒުވާން ރަޝްފޯޑާއި މާޝިއަލް ޔުނައިޓެޑްގެ ފުރަތަމަ 11 އަށް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މެންޗެސްޓާއަށް ނިސްބަތްވާ ދެ ކުލަބު ކަމަށްވާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން މިރޭ ޑާބީ މެޗަށް ނުކުންނައިރު، ޔުނައިޓެޑުން ފުރަތަމަ ކުޅެން ނެރޭ 11 ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި

ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-12-10 21:25:15
ފަހު ވަގުތު ޖިރޫ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑުން އާސެނަލް ބަލިނުވެ ސަލާމަތް ވެއްޖެ

ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އޮލިވިއާ ޖިރޫ ފަހު ވަގުތު ކާމިޔާބު ކޮށްދިން ލަނޑާއެކު އާސެނަލް ސައުތުހެމްޓަން އަތުން ބަލިނުވެ ސަލާމަތް ވެއްޖެއެވެ.ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ސައުތުހެމްޓަންގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ވަރަށް

ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-12-10 20:49:59
ފަސޭހަ ކަމާއެކު ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް ރެއާލް ތިން ވަނައަށް ޖެހިލައިފި

ފަސޭހަ ކަމާއެކު ސެވިއްޔާ އަތުން 5-0 ލަނޑުން މޮޅުވެ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ތިން ވަނަ މަގާމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ޖެހިލައިފި އެވެ. ރެއާލްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި އެޓީމުން ޖެހި ފަސް ލަނޑު ވެސް ފެނިގެން

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-10 13:46:26
ލީގުގެ އެއް ވަނައަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ޔުވެންޓަސްއަށް ގެއްލިއްޖެ

އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސްއަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ. ޔުވެންޓަސްއަށް އެފުރުސަތު ގެއްލުނީ ރޭ އިންޓަ މިލާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗް ދެ ޓީމް ކުރެ އެއްޓީމަކަށްވެސް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-10 12:22:51
ޖެހިޖެހިގެން ހަތް ވަނަ ފަހަރަށް ރޮނާލްޑޯ 50 ގޯލް

ފްރާންސް ފުޓްބޯލްއިން ދޭ ބެލަންޑޯ އެވޯޑް ފަސް ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދުމަށްފަހު، އޭނާހޯދި ބެލަންޑޯ އެވޯޑްތައް ދައްކާލުމަށްފަހު ޕޯޗްގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޖެހިޖެހިގެން ހަތް ވަނަ ފަހަރަށް 50 ގޯލް ހަމަ

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-12-10 11:46:36
މޮރީނިއޯ ބަލިކުރުން އެހާ ހާއްސައެއް ނޫން: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 10) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދުމަކީ މިހާރު އެހާ ހާއްސަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ނުކުންނަ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-10 11:46:19
ޔުވެންޓަސް ހުއްޓުވައި އިންޓަ އެއް ވަނައިގައި

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އާ އެއްވަރުކޮށް، އިންޓަ މިލާންއިން ތާވަލުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފި އެވެ. ރޭގެ މެޗުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވިނަމަ، އެ ޓީމަށް ތާވަލުގެ އެއް ވަނަ އަށް އެރުނީހެވެ. ނަމަވެސް

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-12-10 11:02:52
ޔުވެންޓަސްއާ އެއްވަރުކޮށް އިންޓަ މަގާމް ދަމަހައްޓައިފި

ޓިއުރިން (ޑިސެމްބަރު 10) – ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސްއާ 0-0 އިން އެއްވަރުކޮށް އިންޓަ އިން ބަލިނުވުމުގެ ސިލްސިލާ ދަމަހައްޓައި އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި މަގާމް ދިފާއުކޮށްފި އެވެ. އިންޓަ 40 ޕޮއިންޓާ އެކު

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-10 10:21:41