×
މައި ސަފުހާ
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ޔޮރޯގެ ސޮއި ހޯދުމާ ގާތަށް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ލިލްގެ ޒުވާން ޑިފެންޑަރު ލެނީ ޔޮރޯގެ ސޮއި ހޯދުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފިއެވެ. ފްރާންސްގެ ލިލް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޒުވާން ސެންޓްރަލް ޑިފެންޑަރު ޔޮރޯ ޔުނައިޓެޑްގެ ހުށައެޅުން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-18 13:49:43
ބާސާގައި ޔަމާލް ދެން ބޭނުންކުރާނީ، މެސީގެ 19 ނަންބަރު ޖާޒީ!

ސްޕެއިނުގެ ތަރި، ލަމީން ޔަމާލް ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި އޭނާގެ ކްލަބު ބާސެލޯނާގައި ބޭނުންކުރާނީ، އެ ޓީމުގެ ލެޖެންޑް، ލިއޮނަލް މެސީ ވެސް ބޭނުންކުރި 19 ނަންބަރު ޖާޒީ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 09:43:31
ފްރާންސް ކުޅުންތެރިންނާ ދިމާކޮށްލި މައްސަލައިގައި މެސީ މަޢާފަށް އެދުމަށް ބުނެފި

ފްރާންސް ކުޅުންތެރިންނާ ނަސްލީގޮތުން ދިމާކޮށްލި މައްސަލައިގައި އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން، ލިއޮނަލް މެސީ މަޢާފަށް އެދެންޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކު ބުނެފިއެވެ. ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 09:42:48
އަލްޖީރިއާގެ އޮއާރް އަލް އިއްތިހާދަށް ބަދަލުވެއްޖެ

އިޓަލީގެ އޭއެސް ރޯމާ އަށް ކުޅެމުންއައި އަލްޖީރިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު، ހުސާމް އޮއާރް، ދާއިމީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގެ ކްލަބު އަލް އިއްތިހާދަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. އޮއާރް، 26، ވަނީ، އަލް އިއްތިހާދާއެކު

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 09:42:05
ރެއާލުން މޮޑްރިޗްގެ އެއްބަސްވުން އިތުރު އެއް އަހަރަށް އައުކޮށްފި

ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކްރޮއޭޝިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު، ލޫކަ މޮޑްރިޗްގެ ކޮންޓްރެކްޓް އިތުރު އެއް އަހަރަށް އައުކޮށްފިއެވެ. މޮޑްރިޗް، 38، ގެ ކޮންޓްރެކްޓް ރެއާލުން އައުކޮށްފައިވަނީ 2025 ވަނަ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-18 09:41:47
މޮޑްރިޗް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ އެއްބަސްވުން 2025 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފި

ކްރޮއޭޝިއާގެ މިޑްފިލްޑަރު ލޫކާ މޮޑްރިޗް އިތުރު އެއް އަހަރަށް ރިއަލް މެޑްރިޑްގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފިއެވެ. ސްޕެއިންގެ ރިއަލް މެޑްރިޑްއިން މިއަދު ހާމަކުރި ގޮތުގައި އެ ޓީމުގެ މިޑްފިލްޑަރ މޮޑްރިޗް އިތުރު އެއް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-17 19:27:03
އަހަރެންގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ވެއްޖެ: އެމްބާޕޭ

ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކާލުމަށް އިއްޔެ ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވާހަކަދައްކަމުން ފްރާންސްގެ ތަރި ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ވަނީ، ރެއާލަށް ބަދަލުވެވުމުން އެ ޓީމަށް ކުޅުމަށް ކުރިއްސުރެ ދެކެމުންއައި

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-17 14:47:53
ދިގު އިންތިޒާރުގެ ނިމުން، ރިއަލް މެޑްރިޑުގެ 9 ނަންބަރު ޖާޒީގައި އެމްބާޕޭ ދައްކާލައިފި

ފުރާންސް ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ކިލިއަން އެންބާޕޭ ރިއަލް މެޑްރިޑުގެ ޖާޒީގައި މިއަދު ދައްކާލައިފިއެވެ. ރަސްމީކޮށް ރިއަލް މެޑްރިޑުގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އެންބާޕޭ ދައްކާލާފައިވަނީ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-16 19:10:47
ޖިރޫ ފްރާންސް ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

ފްރާންސް ގައުމީ ޓީމަށް މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑުޖަހައިދީފައިވާ ފޯވާޑް، އޮލިވިއޭ ޖިރޫ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލިކަން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. "އަހަރެން އެންމެ ބިރުގަންނަ ވަގުތު އައިސް ޖެހިއްޖެ. ގައުމީ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-16 11:20:37
ޕްރީ ސީޒަން ފުރަތަމަ މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިވެއްޖެ

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޕްރެމިއާ ލީގުގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ބަލިވެއްޖެއެވެ. ޔުނައިޓެޑާއި ނޯވޭގެ ރޮސެންބާގް ވާދަކުރި މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ކާމިޔާބުކުރި

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-16 11:11:04
ޝަކީރީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

ސްވިޒަލޭންޑްގެ ވިންގް، ޒެރްދާން ޝަކީރީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ. ކުރީން ބަޔާން މިއުނިކާއި، ލިވަޕޫލަށް ކުޅެފައިވާ މިހާރު އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ޝަކީރީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލިކަން އިޢްލާންކުރީ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-16 10:58:25
މުލާ ވެސް ގައުމީ ޖާސީ ދޫކޮށްލައިފި

ޖަރުމަނުގެ ހުނަރުވެރި، ކާމިޔާބު މިޑްފީލްޑަރު ތޯމަސް މުލާވެސް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ. މުލާގެ އިތުރުން ސްވިޒަލޭންޑުގެ ޝަކީރީ އާއި އާޖެންޓީނާގެ ޑި މަރިއާ ވެސް ވަނީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލާފައެވެ.

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-15 23:44:01
ކުރިމަގާއި މެދު އެއްޗެއް ބުނަން ސައުތުގޭޓަކަށް ނުކެރުނު

ޔޫރޯ 2024 ގެ ފައިނަލުގައި ސްޕެއިން އަތުން ބަލިވެ ޖެހިޖެހިގެން ދެވަނަ ޔޫރޯގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމާއި އެކު ގިނަ ބައެއްގެ ފާދު ކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާ އިނގިރޭސި ކޯޗު ސައުތުގޭޓަށް އޭނާގެ ކުރިމަގާއި މެދު އެއްޗެއް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-15 23:27:56
އަރައުހޯ ހަތަރު މަހަށް ކުޅުމާއި ދުރަށް

ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އުރުގުއޭގެ އުއްމީދީ ޑިފެންޑަރު ރޮނާލްޑް އަރައުހޯ އަށް ހަތަރު މަސް ދުވަސް ވަންދެން ނުކުޅެވޭނެ ކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ. އަރައުހޯ އަށް އަނިޔާ ވެފައިވަނީ ނިމިދިޔަ ޔޫރޯ މުބާރާތުގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-15 22:43:18
ސްވިޒަލޭންޑުގެ ޝަކީރީ ވެސް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

ސްވިޒަލޭންޑުގެ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ މައި އެއް ތަނބު ޒާޑަން ޝަކީރީ ވެސް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ. ނިމިގެން ދިޔަ ޔޫރޯ އަދި ކޮޕާ އެމެރިކާ މުބާރާތާއި އެކީ މި ޖެނެރޭޝަނުގައި އުފެދުނު އެންމެ ހުނަރުވެރި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-15 21:06:06
ޔޫރޯ ފައިނަލް: ޔަގީންކަމުގައި ސްޕޭން، ޝައްކުމަތީގައި އިނގިރޭސިން

ޖަރުމަނުގެ ބާލިން އަކީ ފުޓްބޯޅައިގެ މުއްސަދި ތާރީހެއް އޮތް ޝަހަރެވެ. މިރޭގެ ފައިނަލް މެޗު ކުޅޭ އޮލިމްޕިއާ ސްޓޭޑިއަމަކީ ޖަރުމަނުގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ތާރީހާއި މާޒީގެ ހިތްގައިމުކަން ރީތިކޮށް ފެންނަންއޮތް ލާމަސީލު

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-14 13:56:45
ފައިނަލް މެޗު ކުޅޭ އޮލިމްޕިއަސްޓޭޑަން އަކީ ކޮންތަނެއް؟

ބާލިން އަކީ ޖަރުމަނުގެ މައި ޝަހަރެވެ. ވެރިރަށެވެ. ޔޫރަޕުގެ މީހުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލު ސިޓީ އެވެ. ޖަރުމަނުގައި ބާއްވާ ކުޅިވަރުގެ ބޮޑެތި އިވެންޓްތައް ބާއްވަނީ ވެސް ބާލިންގަ އެވެ. ޖަރުމަނުގައި މިރޭ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-14 13:56:03
ފައިނަލް މެޗުގެ ރެފްރީ ލެޓެކްސިއާ އަކީ ޖެހިލުންކުޑަ މީހެއް

2002 ވަނަ އަހަރު ފްރާންސްގެ ނީސް އާއި ނޯންޓްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ނޯންޓްސް އަށް ޕެނަލްޓީ އޭނާ ދެކޮޅު ހެދި އެވެ. ފަހުން އެ މެޗުގައި ނޯންޓްސްގެ ކީޕަރާއެކު ދެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ރަތްކާޑު ދައްކައި ދަނޑުން

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-14 13:04:46
ސްޓޯންސް ހުރީ މުޅި އިންގްލެންޑަށްޓަކައި ޔޫރޯގެ ތަށި އުފުލާލުމުގެ އުއްމީދުގައި

މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިނގިރޭސި ޑިފެންޑަރު، ޖޯން ސްޓޯންސް ވަނީ، ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ސައުތުގޭޓް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ ކަމަށާއި، މުބާރާތުގެ ފައިނަލާ ހަމައަށް އިންގްލެންޑް ގެނެސްދިނުމުގައި

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-13 14:06:41
ސައުދީ ލީގުގެ ހުރިހާ އަމާޒެއް ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށާއި، އަމިއްލަ ގައުމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް!

ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުން މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ކްލަބުތަކަށް ހިތްވަރުދެނީ، އެ ކްލަބަކަށް ނިސްބަތްވާ ކުޅުންތެރިންނާއި އެހެނިހެން ގައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން އިތުރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ކަމަށް ދޭހަވާފަދަ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-13 14:02:46
އުރުގުއޭ ކުޅުންތެރިންނާއި ކޮލޮމްބިއާ ސަޕޯޓަރުންނާއި ދެމެދު ހިނގި ހަމަ ނުޖެހުމުގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކޮޕަ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި އުރުގުއޭ އަދި ކޮލޮމްބިއާ ވާދަކުރި މެޗަށްފަހު އުރުގުއޭގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ކޮލޮމްބިއާގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ދެމެދު ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގެ މައްސަލަ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-12 22:17:49
އެމެރިކާގެ ކޯޗުކަން ކުރުމަށް ލިބުނު ހުށަހެޅުމަށް ކްލޮޕް ފުރަގަސްދީފި

އެމެރިކާގެ ފިރިހެން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ ހަވާލުވުމަށް އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަން (ޔޫއެސްއެސްއެފް) އިން ލިވަޕޫލްގެ ކުރީގެ ކޯޗު، ޔާގެން ކްލޮޕަށް ހުށަހެޅުމުން އެކަމަށް އޭނާ ފުރަގަސްދީފައިވާ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-12 13:47:19
ޔޫރޯ 2024: ސްޕެއިނާ އިންގްލެންޑް ބައްދަލުކުރާ ފައިނަލް މެޗަށް ފްރާންސްގެ ރެފްރީއެއް

ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުރިއަށް އޮތް ފައިނަލް މެޗުގެ އޮފިޝަލްކަން ކުރުމަށް ފްރާންސްގެ ރެފްރީ ފްރާންސުއާ ލެޓެކްސިއާ، ޔުއެފާ އިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ލެޓެކްސިއާ، 35، އަކީ ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލްގައި

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-12 13:45:47
ޗެލްސީން އޮލްމޯ ގަންނާކަށް ނޫޅޭ

އާރްބީ ލެއިޕްޒިގަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ހުނަރުވެރި ޒުވާން ތަރި ޑެނީ އޮލްމޯ ގަންނަން ނޫޅޭ ކަން ޗެލްސީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އޮލްމޯގެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަ ނުވަނިސް އޭނާ ގަންނަ ނަމަ ޖެހޭނީ ލެއިޕްޒިގް އަށް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-10 23:22:02
ނުކުޅެވުނަސް ޓީމާއެކު ޖަރުމަނުގައި ދެމިހުންނާނަން- ޕެޑްރީ

ކްއާޓާ ފައިނަލްގައި ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ 10 މިނިޓްގެ ތެރޭގައި ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން މުބާރާތުގައި ދެން އިތުރަށް ނުކުޅެވުނަސް ޓީމާއެކު ދެމިހުންނާނެ ކަމަށް ސްޕެއިންގެ ފޯވާޑް ޕެޑްރީ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-07 20:00:54
ޔޫރޯ 2024 ކުއާޓާ ފައިނަލް: ތުރުކީ - ނެދަލޭންޑް | ޕްރިވިއު

ޔޫރޯ 2024 ގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފަހު މެޗުގައި މިރޭ ނެދަލޭންޑާއި ތުރުކީ ބައްދަލު ކުރާ އިރު ނެދަލޭންޑް މި މުބާރާތުގައި ބަލިވެފައި ވަނީ އެންމެ މެޗަކުންނެވެ. އަދި ތުރުކީ ވެސް ބަލިވެފައިވަނީ އެންމެ މެޗަކުންނެވެ.

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-06 19:01:12
ޔޫރޯ 2024: ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް ރޮނާލްޑޯ ރޮއްވާލައިފި

ޔޫރޯ 2024 ގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލްގައި ޕޯޗުގަލް ބަލިވުމާއެކު، ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކެރިއަރ ނިމުމަކަށް އައިސްފިކަމަށް ބެލެވެއެވެ. 39 އަހަރުގެ ރޮނާލްޑޯއަށް މި މުބާރާތުގައި އެއްވެސް ލަނޑެއް

ނާރެސް.ކޮމް - 2024-07-06 08:14:21
ރޮނާލްޑޯގެ ރެޔެއް ނޫން، ޕޯޗުގަލް ކަޓުވާލައި ފްރާންސް ސެމީއަށް!

ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ޕޯޗުގަލް އަދި ފްރާންސް ވާދަކުރި މެޗު ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ފްރާންސް ކާމިޔާބުކޮށް ސެމީ ފައިނަލުން މިރޭ ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ޖަރުމަނުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި ދެ ޓީމުގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-06 02:51:15
އެއްކޮޅަށް މާބޮޑަށް ބުރަވާނެ މެޗެއް ނޫން މިއީ: ޑެޝޯމްޕްސް

ޔޫރޯ 2024 ގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި މިރޭ ޕޯޗުގަލްއާ ދެކޮޅަށް ނިކުތުމުގެ ކުރީން، ފްރާންސްގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑެޝޯމްޕްސް ބުނީ، ހުރިހާ ގޮތަކަށް ބެލިޔަސް ޕޯޗުގަލްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗު ވާނީ ބޮޑު

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-07-05 11:59:15
މެސީގެ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބު ނުވިޔަސް، އާޖެންޓީނާ ސެމީ ފައިނަލަށް!

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކޮޕަ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި އެކުއެޑޯ އަދި އާޖެންޓީނާ ވާދަކުރި މެޗު ޕެނަލްޓީ އިން ކުރި ހޯދާ އާޖެންޓީނާ ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. އެމެރިކާގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-07-05 10:37:53