×
މައި ސަފުހާ
ނަޕޯލީގެ ކޯޗުކަން ގަޓޫސޯ އަށް

ނޭޕްލްސް (ޑިސެމްބަރު 12) – އިޓަލީގެ ނަޕޯލީގެ ކޯޗަކަށް އޭސީ މިލާނުގެ ކުރީގެ ކޯޗު އަދި ކުރީގެ މަޝްހޫރު މިޑްފީލްޑަރު ޖެނާރޫ ގަޓޫސޯ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ގަޓޫސޯ މިލާނަށް ކޯޗުކޮށްދިން ދޮޅު އަހަރުގެ ތެރެއިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 11:04:29
ޒަވީގެ ސާދު ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕުގެ ދެ ވަނަ ބުރަށް

ދޯހާ (ޑިސެމްބަރު 12) – އޯޝޭނިއާގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ކެލެޑޯނިއާގެ ހިއެންގެން ސްޕޯޓްސް 3-1 އިން ބަލިކޮށް ސްޕެއިނުގެ ލެޖެންޑް ޒަވީ ކޯޗުކޮށްދޭ ގަތަރުގެ ޗެމްޕިއަން އައް ސާދު އިން ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕުގެ ދެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 10:27:39
މޮޅަކާ އެކު ޕީއެސްޖީ، ރެއާލް އަދި ބަޔާން ބުރު ނިންމާލައިފި

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 12) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދާފައިވާ ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ އާއި ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑް އަދި ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކުން މޮޅަކާ އެކު ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ނިންމާލައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 09:42:42
އެޓަލާންޓާ އާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ދެ ވަނަ ބުރަށް

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 12) – ގްރޫޕުގެ ފުރަތަމަ ތިން މެޗުން ބަލިވި އިޓަލީގެ އެޓަލާންޓާ އަދި ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން، ފަހު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ރޭ ފުރުސަތު ހޯދައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 08:53:31
ނަޕޯލީން ކޯޗު އަންޗެލޮޓީ ވަކިކޮށްފި

ނޭޕްލްސް (ޑިސެމްބަރު 11) – ބެލްޖިއަމްގެ ގެންކް 4-0 އިން ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރަށް އިޓަލީގެ ނަޕޯލީ ރޭ ދަތުރުކުރި ނަމަވެސް އެ ކްލަބުން މެޗަށް ފަހު ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ވަކިކޮށްފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-11 09:49:49
ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލާއި ޗެލްސީ ދެ ވަނަ ބުރަށް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 11) – ފަހު މެޗާ ކުރިމަތިލިއިރު ޖާގައެއް ކަށަވަރުވެފައި ނެތް އިނގިރޭސި ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލާއި ޗެލްސީން ރޭގެ މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ފުރުސަތު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-11 09:29:03
އިންޓަ ކަޓައިފި، ބާސެލޯނާގެ ފަޓީ އަށް ރެކޯޑެއް

މިލާން (ޑިސެމްބަރު 11) – ބާސެލޯނާގެ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ފޯވާޑް އަންސޫ ފަޓީ ގޯލް ޖަހައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތާރީހުގައި ގޯލެއް ޖެހި އެންމެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑް ހެދި މެޗުން ބާސެލޯނާ އަތުން 2-1 އިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-11 09:10:37
އާސެނަލްގެ މަޝްވަރާތަކަށް މާސެލީނޯ ލަންޑަނުގައި

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 10) – އާސެނަލްގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް އައުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތަކަށް ވެލެންސިއާގެ ކުރީގެ ކޯޗު މާސެލީނޯ މި ވަގުތު ހުރީ ލަންޑަނުގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. އުނާއީ އެމެރީ ވަކިކޮށް އާސެނަލުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-10 10:24:54
އާސެނަލް އެންމެ ފަހުން މޮޅެއް ހޯދައިފި

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 10) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑް 3-1 ބަލިކޮށް އާސެނަލުން 42 އަހަރު ތެރޭ އައި އެ ޓީމުގެ މޮޅުނުވުމުގެ އެންމެ ދިގު ސިލްސިލާ އަށް ނިމުމެއް ގެނެސްފި އެވެ. މި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-10 10:23:25
ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ބޮޑެތި ކުޅިވަރު މުބާރާތަކުން 4 އަހަރު ދުވަހަށް ރަޝިޔާ ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ކުޅުންެތެރިން ބޭނުންކުރުން މަނާ ބޭސް ބޭނުންކުރުމުގެ (ޑޯޕިންގގެ) މައްސަލައިގައި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ބޮޑެތި ކުޅިވަރު މުބާރާތަކުން ހަތަރު އަހަރު ދުވަހަށް ރަޝިޔާ ސަސްޕެންޑުުކުރަން ވާލްޑް ޑޯޕިންގެ އެޖެންސީ (ޑަބްލިއުއޭޑީއޭ)

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-12-09 16:46:43
މަނާބޭހުގެ މައްސަލައިގައި ރަޝިއާ އަށް ބޮޑު ސަސްޕެންޝަނެއް

ލުސޭން، ސްވިޒަލެންޑް (ޑިސެމްބަރު 9) – މަނާބޭހުގެ މައްސަލައިގައި ރަޝިއާ އިން މަކަރު ހެދިކަން ސާބިތުވެ ވޯލްޑް އެންޓި ޑޯޕިން އޭޖެންސީ (ވާޑާ) އިން އެ ގައުމުު ކުރިއަށް ހަތަރު އަހަރު ބައިނަލްއަގްވާމީ ކުޅިވަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-09 16:37:59
"ދަށް ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުން ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭ"

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 9) – ދަށް ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ކުޅުން ރަނގަޅުކުރަން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ކުޅުންތެރިންނަށް ޗެލެންޖްކޮށްފި އެވެ. ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފަސް ވަނައިގައި އޮތް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-09 10:52:34
މަނާބޭހުގެ މައްސަލައިގައި ރަޝިއާ އަށް އަނދިރިކަން

މޮސްކޯ (ޑިސެމްބަރު 9) – މަނާބޭހުގެ މައްސަލައެއްގައި ރަޝިއާ ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު އަހަރު ބައިނަލްއަގްވާމީ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުން ސަސްޕެންޑްވުމުގެ ބިރާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ. ވޯލްޑް އެންޓި ޑޯޕިން އެޖެންސީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-09 10:15:55
ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް ވިޑާލް އިންޓަ އަށް؟

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 9) – ބާސެލޯނާގެ ޗިލީ މިޑްފީލްޑަރު އަރްޓޫރޯ ވިޑާލް ގެންދިއުމަށް އިންޓަ މިލާނުން މި ހަފުތާގައި އެ ކްލަބާ އެކު މަޝްވަރާކުރާނެ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ވިޑާލަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-09 10:03:33
ލާޒިއޯ އަތުން ބަލިވެ ޔުވެންޓަސްގެ ރެކޯޑް ނިމުމަކަށް

އިޓާލިއަން ސެރިއޭގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ރަށުން ބޭރުގައި ލާޒިއޯ އަތުން 3-1 އިން ބަލިވެ އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އިން ލީގުގައި މެޗަކުން ބަލިނުވެ ދަމަހައްޓަމުން އައި ރެކޯޑް ނިމުމަކަށް އަތުވެއްޖެއެވެ.ރޭގެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-12-08 11:20:39
ޔުވެންޓަސް ބަލިވެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

ރޯމް (ޑިސެމްބަރު 8) – ލާޒިއޯ އަތުން 3-1 އިން ބަލިވެ އިޓާލިއަން ލީގުގެ ތާވަލުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރަން ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އަށް ލިބުނު ފުރުސަތު ރޭ ގެއްލިއްޖެ އެވެ. ތާވަލުގެ އެއް ވަނައިގައި 38 ޕޮއިންޓާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-08 10:37:40
ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކް ރެކޯޑް މެސީ މުގުރާލައިފި

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 8) – މަޔޯކާ އަތުން 5-2 އިން ބާސެލޯނާ ރޭ މޮޅުވި މެޗުގައި ލިއޮނަލް މެސީ ހެޓްރިކް ހަދައި ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެންމެ ގިނަ ހެޓްރިކް ހަދައިގެން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހަދާފައިވާ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-08 10:23:12
ޔުނައިޓެޑް އަތުން ބަލިވެ ސިޓީގެ އުއްމީދު ފަނޑުވަނީ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 8) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ، ތާވަލުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލާ ދެމެދު 14 ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގެއް އައުމާ އެކު ސިޓީ އަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-08 09:51:42
ކޯޓުން އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުން ޗެލްސީގެ ނުރުހުން ފީފާ އަށް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 7) - ކުޅުންތެރިން ނުގެނެވޭގޮތަށް ފީފާ އިން ޗެލްސީ އަށް ދީފައިވާ އަދަބަށް ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަން (ސީއޭއެސް) އިން ލުޔެއް ދިނުމުން ޗެލްސީން ފީފާގެ މައްޗަށް ނުސީދާ ގޮތަކަށް ތުހުމަތުތަކެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-07 10:36:33
ހަގީގީ ރޮނާލްޑޯ އަކީ ބްރެޒިލްގެ ރޮނާލްޑޯ: އިބްރަހިމޮވިޗް

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 6) – ހަގީގީ ރޮނާލްޑޯ އަކީ ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ރޮނާލްޑޯ ނަޒާރިއޯ ކަމަށް ބުނެ ޕޯޗުގަލްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ސްވިޑަންގެ ފޯވާޑް ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-06 15:23:51
އެލެގްރީ ސީޒަނުގެ މެދުތެރެއިން ޓީމަކާ ހަވާލުނުވާނެ

މިލާން (ޑިސެމްބަރު 6) – އަންނަ ސީޒަނުގެ ކުރިން ޓީމަކާ ހަވާލުނުވާނެ ކަމަށް އާސެނަލާއި ބަޔާން މިއުނިކުން ގެންނަން ބޭނުންވާ ކޯޗުންގެ ލިސްޓުގެ ކުރީގައި އޮތް އިޓަލީގެ މަސިމިލިއާނޯ އެލެގްރީ ބުނެފި އެވެ. ޔުވެންޓަސް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-06 15:20:15
އާސެނަލަށް ދިމާވެފައިވަނީ އިތުބާރުގެ މައްސަލަ: ލިއުންބާގް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 6) – އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިންގެ އިތުބާރު ދަށްވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް ވަގުތީ ކޯޗު ފްރެޑީ ލިއުންބާގް ބުނެފި އެވެ. އުނާއި އެމެރީ ވަކިކޮށް ވަގުތީ ގޮތުން ލިއުންބާގް ހަވާލުވެގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-06 15:17:06
ނޭމާ އާއި އެމްބާޕޭގެ ލަނޑުތަކުން ޕީއެސްޖީ ލީޑު ފުޅާކޮށްފި

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 5) – ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އާއި ނޭމާގެ ލަނޑުތަކުން ނާންޓެސް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޕީއެސްޖީން ފްރާންސް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ. ޕީއެސްޖީން މިދިޔަ ހަފުތާގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-05 12:03:00
ޒިދާން ބޭނުންވަނީ ޕޮގްބާ

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 5) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ގެންނަން ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ކްލަބުގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ ހިޔާލު އެކަމާ ތަފާތު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-05 11:57:48
އެވަޓަން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލް ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 5) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަވެރި އެވަޓަން 5-2 އިން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން ތާވަލުގެ އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ދެމެހެއްޓިއިރު، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-05 09:36:12
އިޓާލިއަން ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ރޮނާލްޑޯ އަށް

މިލާން (ޑިސެމްބަރު 4) – އިޓާލިއަން ލީގުގެ މި އަހަރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ޔުވެންޓަސްގެ ޕޯޗުގީސް ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-04 11:04:59
މެސީ ބެލޮންޑިއޯ ހަ ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 3) – ކްލަބާއި ގައުމީ ޓީމަށް ތަފާތު ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ހޯދައިނުދެވުނަސް، އިންޑިވިޖުއަލީ ދެއްކި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމާ އެކު ބާސެލޯނާގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ ކެރިއަރުގައި ރެކޯޑް ހަ ވަނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-03 08:52:55
ޔުވެންޓަސް ފަހަތަށް ޖައްސާލައި އިންޓަ އެއް ވަނަ އަށް

މިލާން (ޑިސެމްބަރު 2) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި އިއްޔެ ޔުވެންޓަސް އާއި ސަސުއޮލޯ 2-2 އިން އެއްވަރުވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި، އިންޓަ މިލާނުން ސްޕާލް 2-1 އިން ބަލިކޮށް ތާވަލުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ. މީގެ ކުރިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-02 10:38:31
އާސެނަލާއި ޔުނައިޓެޑުގެ މެޗުތައް އެއްވަރު

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 2) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އަޑިގަނޑުން އަރައިގަންނަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި އާސެނަލް ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ޕޮއިންޓަކުން ފުއްދާލަން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-02 10:18:04
މެސީގެ ގޯލުން ބާސެލޯނާ އަލުން ކުރިއަށް

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 2) – މެޗުގެ ފަހުކޮޅު ލިއޮނަލް މެސީ ވައްދާލި ލަނޑާ އެކު އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް 1-0 އިން ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމަށް އަލުން އަރައިފި އެވެ. ވާދަވެރި ރެއާލް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-02 10:17:48