×
މައި ސަފުހާ
ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލް އަދި ޗެލްސީ އެފްއޭ ކަޕް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި

އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުގެ މި ސީޒަންގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި އަށް ޓީމުގެ ތެރޭގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލް އަދި ޗެލްސީ ހިމެނިއްޖެ އެވެ. ޔުނައިޓެޑުން ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ކަށަވަރު ކޮށްފައިވަނީ

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-02-29 14:47:54
ލިވަޕޫލާއި ޔުނައިޓެޑް އަދި ޗެލްސީ އެފްއޭ ކަޕް ކުއާޓާ އަށް

އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ފަސް ވަނަ ބުރުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށް، ލިވަޕޫލާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަދި ޗެލްސީ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ލީގު...

ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-02-29 11:20:28
ލިވަޕޫލުން ކޯޗް ޒަބީ އަލޮންސޯ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަނީ

ލިވަޕޫލްގެ މިހާރުގެ ކޯޗް ޔާގަން ކްލޮޕް ވަކި ވުމުގެ ކުރިން ސްޕެއިނަށް ނިސްބަތްވާ ޒަބީ އަލޮންސޯ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ. މިއަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގައި ކްލޮޕް ލިވަޕޫލް ދޫކޮށްލާފައި

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-02-29 10:17:21
ކުއާޓާގައި ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލްގެ ކުރިމަތިލުމެއް

އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލް ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ. ކުއާޓާ ފައިނަލު މެޗުތަކުގެ ގުރުއަތުލުން ރޭ ކުރިއަށްގެންދިޔައިރު، ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލް ބައްދަލުކުރާ

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-29 06:00:08
ފަހުވަގުތު ގަލެގާރ ކަމިޔާބުކުރި ލަނޑާއެކު ލީޑްސް ބަލިކޮށް ޗެލްސީ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

އިގިރޭސި އެފްއޭކަޕްގެ ރައުންޑް އޮފް 16 ގައި ބުދަދުވަހުގެ ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު 3-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކޮށް ޗެލްސީ އިން މުބާރާތްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި

ގާފު.އެމްވީ - 2024-02-29 00:00:00
ހާލަންޑުގެ ފަސް ލަނޑާއެކު ސިޓީއިން ލޫޓަން ބަލިކޮށްފި

އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުގައި އާލިން ހާލަންޑުގެ ފަސް ލަނޑާއެކު މެންޗެސްޓާ ސިޓީއިން ލޫޓަން ޓައުން ބަލިކޮށްފި އެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ލޫޓަންގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ސިޓީއިން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 6-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-02-28 22:11:21
ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ލޫޓަން ބަލިކޮށް ސިޓީ ކުއާޓާ އަށް

އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުގައި ލޫޓަން ޓައުން ކޮޅަށް ރަށުން ބޭރުގައި ލަނޑު ގޯންޏެއް އޮއްސާލައި ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީން މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ލޫޓަންގެ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މި މެޗު...

ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-02-28 09:05:20
ސެވިއްޔާ އަތުން ރެއާލަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ސެވިއްޔާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ރެއާލުން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. ލަނޑުޖަހާނެ ފުރުސަތުތައް ހޯދުމުގައި ރެއާލަށް އުނދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު މި މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު

ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-02-26 12:12:38
ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް ރެއާލް އެއްވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފި

މެޗުގެ ފަހު ދިހަ މިނިޓުގެ ތެރޭގައި ކްރޮއޭޝިއާގެ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު ލޫކަ މޮޑްރިޗް ޖެހި ގޯލާއެކު، ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ސެވިއްޔާ އަތުން 1-0 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ...

ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-02-26 12:08:17
ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން 10 ވަނަ ފަހަރަށް ލީގު ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ވަަނަ ހާފުގައި ވާޖިލް ވެން ޑައިކް ބޮލުން ޖެހި ގޯލުން 1-0 އިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން 10 ވަނަ ފަހަރަށް އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.... The post ޗެލްސީ ބަލިކޮށް

ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-02-26 10:44:20
ރޮނާލްޑޯ އަދި ޓަލިސްކާގެ ލަނޑުތަކާއެކު އަލް ޝަބާބު އަތުން މޮޅުވެ، އަލް ނަސްރުން ފަރަގު ކުޑަކޮށްފި

ސައުދީ ޕްރޮފެޝަނަލް ލީގުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި 3-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން އަލް ޝަބާބު އަތުން މޮޅުވެ، އަލް ނަސްރުން ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނާގައި އޮތް އަލް ހިލާލް އާއި ދެމެދުގައިވާ ފަރަގު ހަތަރު

ގާފު.އެމްވީ - 2024-02-26 04:10:50
އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިވަޕޫލުން ހޯދައިފި

އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިވަޕޫލުން ހޯދައިފިއެވެ. ލަންޑަންގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު ފައިނަލްމެޗް ލިވަޕޫލުން ކާމިޔާބުކުރީ ވާދަވެރި ޗެލްސީއާ ވާދަކޮށް 1-0 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-02-26 02:36:24
އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިވަޕޫލުން ހޯދައިފި

އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިވަޕޫލުން ހޯދައިފިއެވެ. ލަންޑަންގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު ފައިނަލްމެޗް ލިވަޕޫލުން ކާމިޔާބުކުރީ ވާދަވެރި ޗެލްސީއާ ވާދަކޮށް 1-0 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

އިރުވަރު.ކޮމް - 2024-02-26 02:19:43
ކަރަބައޯ ކަޕްގެ ތަށި ޗެލްސީ ބަލިކުރުމަށް ފަހު ލިވަޕޫލަށް

މިރޭ ވެމްބުލީ ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުޅުނު އިނގިރޭސި ކަރަބައޯކަޕްގެ ފައިނަލުގައި ވާދަވެރި ޗެލްސީ 1-0 އިން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ. މެޗުފެށިގެން ދެޓީމުން ވެސް އައީ ގޯލާ އަމާޒުކޮށް ރަނގަޅު

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-02-26 00:36:07
ލީގު ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަނަކަށް ލިވަޕޫލް

ޗެލްސީ 1-0 ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ ލިވަޕޫލުން ލީގު ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި 10 ވަނަ ފަހަރެވެ. ލިވަޕޫލަކީ މި މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމެވެ.

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-26 00:12:06
އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑާއެކު ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން 10 ވަނަ ފަހަރަށް ލީގު ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

އިގިރޭސި ލީގުކަޕްގެ ފައިނަލްގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން 10 ވަނަ ފަހަރަށް ލީގު ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ. އަދި މިއީ ޗެލްސީ އާއި ވާދަކޮށް އެޓީމު ޖެހިޖެހިގެން

ގާފު.އެމްވީ - 2024-02-26 00:00:00
ބީޗް ސޮކާ ވޯލްޑްކަޕް ފައިނަލުގައި އިޓަލީ ބަލިކޮށް ބްރެޒިލް ޗެންޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ދުބާއީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ބީޗު ސޮކާ ވޯލްޑްކަޕް 2024 ގެ ފައިނަލުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ، ބްރެޒިލް އާއި އިޓަލީ ވާދަކުރި މެޗު 6-4 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކޮށް ބްރެޒިލް މުބާރާތްގެ ޗެންޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ގާފު.އެމްވީ - 2024-02-25 19:15:44
ސްޕެނިޝް ލަލީގާ: ވަގުތީ ގޮތުން ތާވަލުގެ ދެވަނައަށް ބާސެލޯނާ

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި ރޭ ގެޓާފޭގެ މައްޗަށް 4-0 އިން ކުރި ހޯދާ ވަގުތީ ގޮތުން ތާވަލުގެ ދެ ވަނައަށް ބާސެލޯނާ ޖެހިލައިފިއެވެ. މި މެޗު ފެށިގެން 20 ވަނަ މިނެޓުގައި ބާސެލޯނާގެ ރަފީނިއާ ވަނީ ގޯލެއް ޖަހާ މެޗުގެ ލީޑު

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-02-25 12:56:39
ރޭގެ މެޗުން ބަލިވިޔަސް ޓެން ހާގް ބަލަނީ "ބޮޑު މަންޒަރަށް"

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގްގައި ރޭގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ފުލަމް ބައްދަލު ކުރި މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިވީނަމަވެސް ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރިމަގު ފެންނަނީ އުންމީދީ ގޮތެއްގައި ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗް އެރިކް

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-02-25 11:25:45
އާސެނަލް އިން ބޮޑުފަރަގަކާއި އެކު ރޭގެ މެޗުން މޮޅުވެއްޖެ

ރޭ ނިއުކާސަލް އާއި ދެކޮޅަށް އާސެނަލް އިން ކުޅުނު މެޗު ބޮޑު ތަފާތަކުން އާސެނަލް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. އާސެނަލްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައިކުޅުނު މި މެޗު އެޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ނެވެ.

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-02-25 10:46:07
ނަތީޖާ ރަނގަޅުކޮށް ބާސާ ދެވަނައަށް

ސީޒަންގެ މެދަކާއި ހިސާބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ނަތީޖާތައް ދަށްވެ ތާވަލުގެ ގަދަ ދެ ޓީމްގެ ތެރެއިން ބޭރުވެފައި ދުވަސްގަނޑެއްގައި އޮތިމަށްފަހު ނަތީޖާތައް ރަނގަޅުކޮށް ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ދެވަނައަށް ބާސެލޯނާ ޖެހިލައިފިއެވެ.

ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-02-25 08:50:20
ލިވަޕޫލް ހަމަޖެހިލަން ފުރުސަތު ނުދީ ސިޓީއާ އާސެނަލް ކުރިއަށް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަ ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ބޯންމައުތުއާ ވާދަކޮށް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް، މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ލީގު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލާއި ދެމެދުގައިވާ ފަރަގު ކުޑަކޮށްލިއިރު ތިންވަނައިގައި

ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-02-25 07:40:41
ފުލަމް އަތްދަށުވެ ޔުނައިޓެޑުން ފުރުސަތު ނަގާލައިފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ފުލަމް ބައްދަލު ކުރި މެޗު 2-1 ގެ ނަތީޖާ އަކުން ފުލަމް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. ޔުނައިޓެޑުގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގެ ފުރަތަަމަ ހާފުގައި ދެޓީމުގެ ފަރާތުން...

ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-02-25 07:10:44
ސިޓީން ލިވަޕޫލްއާ ޕޮއިންޓަކާ ގާތަށް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ބޯންމަތް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ، މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލްއާ ޕޮއިންޓަކަށް ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ. ލިވަޕޫލް މި ވަގުތު އެއް ވަނައިގައި އޮތީ 26

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2024-02-25 06:00:21
އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފުލަމް އަތުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވެއްޖެ

އިގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފުލަމް އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

ގާފު.އެމްވީ - 2024-02-25 00:30:00
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގް: ފަހުވަގުތު ޖެހި ގޯލުން، ފުލަމް އިން ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފި

އިންގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މިރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އާއި ފުލަމް ބައްދަލު ކުރި މެޗު 2-1 ގެ ނަތީޖާ އަކުން ފުލަމް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ދަނޑުގައި މިރޭ ކުޅެވުނު މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-02-24 23:57:43
ލޮޕޭޒްގެ ކޮންޓްރެކްޓް ގަތަރުން އާކޮށްފި

އެންމެ ފަހުގެ އޭޝިއަން ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ކޯޗު، މާކޭޒް ލޮޕޭޒްގެ އެއްބަސްވުން ގަތަރުން އާ ކޮށްފިއެވެ. ލޮޕޭޒް، 62، ގަތަރުގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުވީ މިދިޔަ ޑިސެންބަރު މަހުގައެވެ. އޭނާ އާއެކު

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-02-24 15:31:04
33 މެޗުން ބަލިނުވެ ގާޑިއޯލާގެ ރެކޯޑު ޒަބީ އެލަންސޯ މުގުރާލައިފި

ޖަރުމަނުގެ ބުންޑަސްލީގާގައި ރޭ މައިންޒާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ލީގު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި 11 ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގަކާއި އެކު މެޗަކުން ބަލިނުވެ އެންމެ ގިނަ މެޗު ކުޅުނު ޖަރުމަނުގެ ޓީމުގެ ރިކޯޑު ޒަބީ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-02-24 14:36:11
ބަޔާންގެ އަންބީޓެން ރެކޯޑް މުގުރާލައި ލެވަކޫސަން ހަމަޖެހިލައިފި

ޖަރުމަނު ލީގުގެ ގަދަބާރު، ބަޔާން މިއުނިކުން ބަލިނުވެ އެންމެ ގިނަ މެޗު ކުޅެގެން ހަދާފައިވާ ރެކޯޑް ބަޔާން ލެވަކޫސަން އިން މުގުރާލައިފިއެވެ. ރޭ ޖަރުމަނު ލީގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލެވަކޫސަން އިން ވަނީ 2-1

ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-02-24 11:35:02
ޓޯނީ ކްރޫޒް އަނބުރާ ގައުމީ ޓީމަށް

ޖަރުމަނުވިލާތަށް އުފަން ހުނަރުވެރި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ޓޯނީ ކްރޫޒް އަލުން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ނިންމައިފިއެވެ. މިހާރުވެސް ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ މެދުތެރެއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޓޯނީ ކްރޫޒް ގައުމީ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-02-23 10:56:29