×
މައި ސަފުހާ
ކޮކާ ކޯލާގެ އީޕީއެލް ޕްރޮމޯޝަނުން ހޮވުނު 14 މީހަކު އިނގިރޭސިވިލާތަށް!

ކޮކާ ކޮލާ ފިއެސްޓާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން 14 މީހަކު އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަ ލީގުގެ މެޗެއް ބަލަން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ފުރައިފި އެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ހަތް މީހަކަށް އެ މީހުން ބޭނުންވާ އިތުރު އެކަކު ގޮވައިގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-25 18:00:16
ބާސެލޯނާ އަށް ޒިދާން މެސެޖެއް ދީފި

މެޑްރިޑް (އޭޕްރީލް 25) - އަންނަ ސީޒަނުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް ފެންނާނީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށް ކަމަށާއި އެ ޓީމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޓާގެޓަކީ ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުން ކަމަށް ބުނެ ވާދަވެރި ބާސެލޯނާ އަށް ރެއާލުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-25 12:32:31
ހަމަލާގެ ހިތާމަތަކުގެ ތެރެއިން ލަންކާ އަށް މެޑެއްޔެއް!

ގަތަރުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ސްރީ ލަންކާގެ ވިދުޝާ ހީނަތިމުލާ ވާދަކުރާއިރު އޭނާ އަށް ވަނީ ފުން ހިތާމައެއް ލިބިފަ އެވެ. އެ ގައުމުގައި މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ދިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-25 09:24:37
މިލާން ބަލިކޮށް ލާޒިއޯ ފައިނަލަށް

މިލާން (އޭޕްރިލް 25) – އޭސީ މިލާން 1-0 އިން ބަލިކޮށް އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ލާޒިއޯ އިން ރޭ ހޯދައިފި އެވެ. ލާޒިއޯގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގު 0-0 އިން އެއްވަރުވެފައިވާތީ ދެ ލެގުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-25 09:14:31
އެއް ވަނަ އަށް އަރައި ސިޓީން ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު ހޯދައިފި

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރިލް 25) – ވާދަވެރި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް 2-0 އިން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައި ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު ހޯދައިފަ އެވެ. ބާކީ ތިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-25 07:14:11
އަލަވޭސް ބަލިކޮށް ލީގު ހޯދުމާއި ގާތަށް ބާސެލޯނާއިން ޖެހިލައިފި

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އަލަވޭސްގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުުރި ހޯދާ ލީގު ހޯދުމާއި ގާތަށް ބާސެލޯނާއިން ޖެހިލައިފި އެވެ. އަލަވޭސްގެ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މި މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ވަނީ ފެނިގެންގޮސްފަ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 11:08:16
އާސެނަލްގެ ހަތް ކުޅުންތެރިޔަކު ވިއްކާލަން އެމެރީ ބޭނުންވޭ

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 24) - އަންނަ ސީޒަނަށް އާސެނަލް ޓީމަށް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ ބުނެފައިވާއިރު، ސީނިއާ ޓީމުގެ ހަތް ކުޅުންތެރިން ވިއްކާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-24 10:10:29
ޔުނައިޓެޑް ދަނޑުގައި ކުޅެން ޖެހިލުމެއްނުވޭ: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 24) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ މޮޅުވުން މަޖުބޫރު މެޗަކަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމު ދަނޑުގައި ކުޅެން މިހާރު ޖެހިލުންނުވާ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-24 09:15:36
ބާސެލޯނާ ލީގު ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް 24) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އަލަވޭސް އަތުން 2-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ބާސެލޯނާ އިން ޖެހިލައިފި އެވެ. ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު 34 މެޗުން ބާސެލޯނާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-24 08:44:04
ލީގުގެ ތިން ވަނައަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ޗެލްސީއަށް ގެއްލިއްޖެ

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތިން ވަނަ މަގާމަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ޗެލްސީއަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ. ލީގް ތާވަލްގެ ތިން ވަނަ މަގާމަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ޗެލްސީއަށް ގެއްލުނީ ރޭ ބާންލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-23 11:55:09
ހަޒާޑް ނެތްތަން ފޫބައްދާނީ ކުޓީނިއޯ؟

ލަންޑަން (އޭޕްރިލް 23) – ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަދަލުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ޕްލޭމޭކަރު އެޑެން ހަޒާޑް ނެތްތަން ފޫބައްދަން ޗެލްސީން ބާސެލޯނާގެ ފިލިއްޕެ ކުޓީނިއޯ ގެންނަން ވިސްނާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-23 11:01:11
ބޭލް ލޯން އުސޫލުން ވެސް ދޫކޮށްލަން މެޑްރިޑް ތައްޔާރު

މެޑްރިޑް (އޭޕްރިލް 23) – ގަރެތު ބޭލް ވިއްކާލެވޭ ގޮތް ނުވެއްޖެ ނަމަ ލޯން އޫސޫލުން ނަމަވެސް އޭނާ ދޫކޮށްލަން ރެއާލް މެޑްރިޑް އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ރެއާލް މެޑްރިޑުން 2013 ވަނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-23 10:20:09
ޑެހެއާ މައްސަލައިގައި ސޯލްޝެއާގެ ލަފާ ހޯދަނީ

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 23) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ގޯލްކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާގެ އާ އެއްބަސްވުމުގެ މައްސަލައިގައި އުފެދިފައިވާ ހިޔާލުތަފާތުވުންތަަކަށް ހައްލެއް ހޯދަން އެ ކްލަބްގެ މެނޭޖްމަންޓުން ކޯޗު އޮލެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-23 09:15:01
ޗެލްސީ ފުރުސަތު ނަގާލިއިރު، ސާރީ ބެންޗުން ފޮނުވާލައިފި

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 23) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބާންލީއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ތެރޭގައި ލީޑެއް ނެގުމުގެ ފުރުސަތު ޗެލްސީން ނަގާލިއިރު، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-23 08:46:45
ލަންކާއަށް ލިބުނު ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވުމަށް އައިފިލް ޓަވަރު ނިއްވާލައިފި

އިއްޔެ ސްރީލަންކާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކައް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން އެގައުމަށް ލިބިފައިވާ ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން ފްރާންސްގެ އައިފިލް ޓަވަރ ނިއްވާލައިފިއެވެ. މިފަދަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކާއި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-22 13:34:56
ސްކޮޑް ވަރުގަދަކުރާނަން، ޑީބަލާ މަޑުކުރާނެ: ޔުވެންޓަސް

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 22) – އަންނަ ސީޒަނަށް ޔުވެންޓަސް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި، އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ޕައޮލޯ ޑީބަލާ ވިއްކާލާނެ ކަމަށް ދެކެވެމުން އަންނަ ވާހަކަތައް އެ ކްލަބުގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-22 11:56:10
ޕީއެސްޖީން ލީގު ކާމިޔާބުކުރިއިރު، ނޭމާ އެނބުރި އަތުވެއްޖެ

ޕެރިސް (އޭޕްރިލް 22) – ކީލިއަން އެމްބާޕޭގެ ހެޓްރިކުން މޮނާކޯ 3-1 އިން ބަލިކޮށް ޕީއެސްޖީ ފްރާންސް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ އުފާފާޅުކޮށްފި އެވެ. ޖުމްލަ 33 މެޗުން 84 ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވާ ޕީއެސްޖީ އަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-22 11:24:56
ސަޕޯޓަރުންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން: ސޯލްޝެއާ

ލިވަޕޫލް (އޭޕްރިލް 22) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެވަޓަން އަތުން 4-0 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވި މެޗުގައި ދެއްކި ކުޅުމަށް ސަޕޯޓަރުންގެ ކިބައިން ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ މައާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-22 11:01:21
މެސީ އަށް ހާއްސަ ޕްރެޝަރެއް ނެތް: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް 21) - މި އަހަރުގެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދަން ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ހާއްސަ ޕްރެޝަރެއް އޮތް ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-21 09:14:13
ގާޑިއޯލާގެ މައްސަލައަކީ މެސީ ނެތުން: ހުލިޓް

ދޯހާ (އޭޕްރިލް 21) – މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އަށް މިހާރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުނުކުރެވެނީ އޭނާގެ ޓީމުގައި ލިއޮނަލް މެސީ ނެތުމުން ކަމަށް އޭސީ މިލާނާ އެކު މުބާރާތް ތިން ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-21 09:11:29
ރެކޯޑް ކާމިޔާބަށް ފަހު ރޮނާލްޑޯ ދިނީ ޔަގީންކަން

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 21) - ފިއޮރެންޓީނާ 2-1 އިން ބަލިކޮށް އިޓާލިއަން ލީގު ރޭ ޖެހިޖެހިގެން އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކޮށް، މި އަދަދަށް ވިދިވިދިގެން ތަށި ހޯދި ޔޫރަޕުގެ ބޮޑު ލީގެއްގެ ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޝަރަފް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-21 08:40:02
އޮފީހުގެ ތެރެއިން ހަރުފަ ފެނިގެން ލައިބީރިޔާގެ ރައީސް ގެޔަށް

ލައިބީރިޔާގެ ރިއާސީގެ އޮފީހުގެ ތެރެއިން ހަރުފަ ފެނިގެން އެތަން ދޫކުރައްވައި ރައީސް ޖޯޖް ވެއާ އަމިއްލަ ގެޔަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ެރިއާސީ ތަރުޖަމާން ސުމިތު ޓޯބީ ވިދާޅުވީ އޮފީހުގެ ތެރެއިން ފެނުނީ ކަޅު ދެ ހަރުފައެއް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-20 11:35:15
ބާސާ އަތުން ބަލިވެގެން ލަދެއް ނުގަނޭ: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 19) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ލެގުން ބާސެލޯނާ އަތުން ބަލިވެ މުބާރާތުން ކެޓުމަކީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ލަދުގަންނަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށާއި އޭގެން ނެގޭނެ ބައިވަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-20 09:42:17
ޔުވެންޓަސް އިން ސަލާހް ގަންނަން ރޮނާލްޑޯ އެދިއްޖެ

ޓިއުރިން (އޭޕްރީލް 20) - އަންނަ ސީޒަނުގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރަން އަމާޒުހިފައި ޔުވެންޓަސް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން ލިވަޕޫލްގެ ފޯވާޑް މުހައްމަދު ސަލާހު ގަންނަން އެ ޓީމުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-20 09:40:30
ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލުމަކީ ނޭމާ ހެދި ގޯހެއް: ރިވާލްޑޯ

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 19) – ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލުމަކީ ނޭމާ ހެދި ގޯހެއް ކަމަށް ބާސެލޯނާ އާއި ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ރިވާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ. ބްރެޒިލްގެ ސަންތޯސް އިން ވިދާލި ނޭމާ 2013 ވަނަ އަހަރު ބާސެލޯނާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-19 12:26:04
އާސެނަލާއި ޗެލްސީ ސެމީ ފައިނަލަށް

ނޭޕްލްސް (އޭޕްރިލް 19) – ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުން އިންގްލެންޑުގެ ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް އަދި ސްޕެއިނުގެ ވެލެންސިއާ އާއި ޖަރުމަނުގެ އެއިންޓްރެކްޓް ފްރެންކްފަޓް ޖާގަ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. ސެމީ ފައިނަލުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-19 11:48:55
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ޓޮޓެންހަމް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސެމީއިން ޖާގައެއް ހޯދައިފި

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ޖާގައެއް ހޯދައިފި އެވެ. ޓޮޓެންހަމް ސެމީއިން ޖާގަ ހޯދީ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ވާދަކޮށެވެ.

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-18 11:46:46
ޕީއެސްޖީ އަށް ތިން ވަނަ ފަހަރު ވެސް ނާކާމިޔާބު

ޕެރިސް (އޭޕްރީލް 18) - ފްރެންޗް ލީގުގައި ރޭ ރަށުންބޭރުގައި ނޯންޓްސް އަތުން 3-2 އިން ބަލިވެ ލީގު ކަށަވަރުކުރަން ލިބުނު ތިން ވަނަ ފުރުސަތު ވެސް ޕީއެސްޖީން ނަގާލައިފި އެވެ. މޮޅެއް ހޯދައިގެން ލީގު ކަށަވަރުކުރަން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-18 09:32:40
ޑި ޔޮން މައްސަލައިގައި ޕިރްލޯ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

މިލާން (އޭޕްރީލް 18) - އަޔަކްސްގެ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ފްރެންކީ ޑި ޔޮން ގަތުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ޔުވެންޓަސް އަށް ލަފާދިންއިރު ވެސް އެގޮތަށް އަމަލުނުކުރުމުން އެކަމާ މެދު އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ތަރި އަންދްރޭ ޕިރްލޯ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-18 09:22:54
ސެމީގައި ލިވަޕޫލާއި ބާސެލޯނާގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ލިޒްބަން، ޕޯޓޯ (އޭޕްރީލް 18) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުން ޕޯޓޯ 4-1 އިން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ލިވަޕޫލުން ހޯދައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-04-18 04:15:45