×
މައި ސަފުހާ
ޔޫރޯ 2024: ސްޕޭނުން އެކުލަވާލި ޕްރޮވިޝަނަލް ސްކޮޑުން އަސެންސިއޯ ބާކީކޮށްފި

އަންނަ މަހު ޖަރުމަނުގައި ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ސްޕޭނުން އެކުލަވާލި ޕްރޮވިޝަނަލް ސްކޮޑުން މިޑްފީލްޑަރު މާކޯ އަސެންސިއޯ ބާކީވެއްޖެއެވެ. ޔޫރަޕްގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 12:16:49
ޔޫރޯ 2024: ބެލްޖިއަމުގެ ސްކޮޑުގައި ވިޓްސެލް ހިމަނައިފި

އަންނަ މަހު ޖަރުމަނުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ބެލްޖިއަމް ޓީމުގައި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގެ ޑިފެންޑަރު އެކްސެލް ވިޓްސެލް ހިމަނައިފިއެވެ. އަންނަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-29 12:16:31
ޔޫރޯ 2024: ވިޓްސެލް އަލުން އެނބުރި ބެލްޖިއަމް ޓީމަށް

އަންނަ މަހު ޖަރުމަނުގައި ފެށުމަށް ހަަމަޖެހިފައިވާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ބެލްޖިއަމް ޓީމަށް އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ޑިފެންޑަރ އެކްސެލް ވިޓްސެލް އަލުން ގެނެސް 25 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑް މިއަދު އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-28 22:57:15
ރޮނާލްޑޯގެ ރިކޯޑުތަކާއެކު އަލް ނަސްރަށް މޮޅެއް

ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގައި ރޭ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހެދި ރިކޯޑުތަކާއެކު އަލް ނަސްރުން 4-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން އަލް އިއްތިހާދު ބަލިކޮށްފިއެވެ. މި މެޗުގައި ކާމިޔާބުކުރި ދެ ލަނޑާއެކު ރޮނާލްޑޯއަށް ވަނީ ސައުދީ ލީގުގެ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-28 12:20:44
ޗެލްސީގެ އާ ކޯޗަކަށް ގެނައުމަށް ލެސްޓަރގެ ކޯޗު މަރެސްކާ އާއި ވާހަކަ ދައްކަނީ

ޗެލްސީގެ އާ ކޯޗަކަށް ލެސްޓަރ ސިޓީގެ ކޯޗު އެންޒޯ މަރެސްކާ ގެނައުމަށް ޗެލްސީން އޭނާއާ ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިފިއެވެ. ޗެލްސީގެ ކުރީގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެ ޓީމު ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު،

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-27 21:39:41
ޒަވީގެ ވަދާއީ މެޗުން ބާސެލޯނާއަށް ހަނި މޮޅެއް

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ސެވިއްޔާ އަތުން ހަނިގޮތަކަށް މޮޅުވެ، ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި އޮވެ ބާސެލޯނާއިން ލީގު ނިންމާލައިފިއެވެ. ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހަނާންޑޭޒްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެ ޓީމުން ކުޅުނު ފަހު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-27 12:11:10
ކްރިސްޓަލް ޕެލެސްގެ އޮލިސޭ ހޯދަން ޗެލްސީން ބިޑް ކުރަނީ

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ކުލަބް، ކްރިސްޓަލް ޕެލެސްގެ ތަރި މައިކަލް އޮލިސޭ ހޯދަން ޗެލްސީން ބިޑް ކުރަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުގައި އޮލިސޭގެ ސޮއި ހޯދަން ޗެލްސީން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-25 23:46:19
އެފްއޭ ކަޕް: ވާދަވެރި ސިޓީ ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑުން ތަށި އުފުލާލައިފި

ވާދަވެރި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ. ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ޔުނައިޓެޑުން ޗެމްޕިއަންކަން

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-25 23:41:58
ބާސެލޯނާގެ އައު ކޯޗަކަށް ޖަރުމަނުގެ ފްލިކް

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމުން ޒަވީ ހަނާންޑޭޒް ގެ ބަދަލުގައި އެ ކުލަބުގެ ކޯޗަކަށް ޖަރުމަނުގެ ހަންސީ ފްލިކް ގެންނަން ނިންމައިފިއެވެ. ފްލިކް އަކީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ބާސެލޯނާއަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ހިތްދަތި މެޗުތަކުގެ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-25 23:37:22
ސިޓީ ކިބައިން ބަދަލު ހިފައި، ޔުނައިޓެޑުން އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކިބައިން ބަދަލު ހިފައި، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. މިއަހަރުގެ ފައިނަލްވެސް މެންޗެސްޓާ ޑާބީ...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-25 23:21:24
ސިޓީ ބަލިކޮށް، އެފްއޭ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޔުނައިޓެޑުން ހޯދައިފި

އެފްއޭ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބަލިކޮށް، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަންގައި މިރޭ ކުރިއަށް ދިޔަ ފައިނަލް މެޗު ޔުނައިޓެޑުން ކާމިޔާބު

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-25 21:09:12
ޔޫރޯ 2024: ޖޯޖީނިއޯ އާއި ވިކާރިއޯ އިޓަލީ ސްކޮޮޑުގައި ހިމަނައިފި

އަންނަ މަހު ޖަރުމަނުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އިޓަލީ ޓީމުގައި އާސެނަލްގެ ޖޯޖީނިއޯ އާއި ޓޮޓެންހަމްގެ ގޯލްކީޕަރު ގުއްލިއެލްމޯ ވިކާރިއޯ ހިމަނައިފިއެވެ. ވިކާރިއޯ އެންމެ ފަހުގެ ޔޫރޯ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-23 22:23:58
ސްޕެއިން އާއި ވުލްވުސްގެ ކުރީގެ ކޯޗު ލޮޕެޓެގޫ ވެސްޓްހަމްގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖައްސައިފި

ސްޕެއިން އާއި އިނގިރޭސި ކްލަބް ވުލްވްސްގެ ކޯޗު ޖޫލެން ލޮޕެޓެގޫ ވެސްޓްހަމް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ލޮޕެޓެގޫ ވެސްޓަހަމްގެ ކޯޗުކަމަށް ހަމަޖައްސާފައިމިވަނީ އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުގައި ހުރި ޑޭވިޑް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-23 19:59:55
ޔޫރޯ 2024: ޕޯޗުގަލް ސްކޮޑުގައި މި ފަހަރުވެސް ރޮނާލްޑޯ

އަންނަ މަހު ޖަރުމަނުގައި ބާއްވާ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް އެކުލަވާލި ޕޯޗުގަލް ޤައުމީ ޓީމުގެ ސްކޮޑުގައި ފުޓުބޯޅަ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހިމަނައިފިއެވެ. މުބާރާތަށް އެކުލަވާލި ސްކޮޑުގައި އުމުރުން 39 އަހަރުގެ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-22 21:56:36
ޗެލްސީގެ ކޯޗު ކަމުން ޕޮޗެޓީނޯ ވަކިވެއްޖެ

އެންމެ ސީޒަނެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، ދެފަރާތުގެ އެއްބަސްވުމާއެކު ޗެލްސީގެ ކޯޗު ކަމުން މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ވަކިވެއްޖެ އެވެ. ޕޮޗެޓީނޯ ވަކިވިކަން...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-22 13:25:52
ވިކީލީކްސްގެ ބާނީ އަސާންޖް އެމެރިކާއަށް ފޮނުވަން ކުރި އަމުރު އިސްތިއުނާފު ކުރުުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފި

ވިކީލީކްސްގެ ބާނީ ޖޫލިޔަން އަސާންޖާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގައި އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާތަކުގެ ޝަރިޢަތް ކުރުމަށް އޭނާ އެމެރިކާއަށް ފޮނުވައިލުމަށް އެދި އެ ޤައުމުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާ އެއްކޮޅަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-22 10:05:55
ރޮނާލްޑޯއަށް ތައުރީފްކުރަމާ! ޔޫރޯއަށް ޕޯޗުގަލްގެ ޓީމަށް ނަގައިފި

މިއީ ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ޔޫރޯގައި ކުޅޭނެ ހަ ވަނަ ފަހަރު. އޭނާގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ 11 ވަނަ މުބާރާތް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-22 09:29:17
ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގަމުން ޕޮޗެޓީނޯ އިސްތިއުފާ ދީފި

ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމުން މައުރިސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ އިސްތިއުފާ ދީފިއެވެ. ޗެލްސީގެ ބަޔާނުގައި އެ ޓީމުގެ ސްޕޯޓިން ޑައިރެކްޓަރ ލައުރެންސް ސްޓެވާޓް އާދި ޕައުލް ވިންސްޓެންސްލީ ބުނެފައިވަނީ ޕޮޗެޓީނިއޯ އެ ޓީމު ދޫކޮށްލަން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-22 00:05:34
ޔޫރޯ 2024: ޕޯޗުގަލްގެ ސްކޮޑުގައި ރޮނާލްޑޯ ހިމަނައިފި

އަންނަ މަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޕޯޗުގަލް ޓީމުގައި އެ ޓީމުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހިމަނައިފިއެވެ. ޖަރުމަނުގައި އަންނަ މަހުގެ 15 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-21 21:00:14
ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗު ކަމަށް ކޮމްޕެނީ ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރަނީ

ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗު ކަމަށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުން ރެލިގޭޓްވި ބާންލީގެ ކޯޗު ވިންސެންޓް ކޮމްޕެނީ ގެނައުމަށް އެ ޓީމުން މަސައްކަތް ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗުކަމުން ތޯމަސް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-21 20:14:43
ސަލާހް ލިވަޕޫލްގައި މަޑު ކުރާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް!

ލިވަޕޫލްގެ ފޯވާޑް މުހައްމަދު ސަލާހް، އެ ޓީމުގައި މަޑު ކުރާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދީފިއެވެ. މިސްރުގެ ގައުމީ ޓީމަށް ވެސް ކުޅެމުން އަންނަ ސަލާހް "އެކްސް" ގައި ކުރި ޕޯސްޓަކާ އެކުގައި ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަންގައި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-21 19:35:38
ލިވަޕޫލްގެ އައު ކޯޗަކަށް ނެދަލެންޑުގެ އާނޭ ސްލޮޓް

ލިވަޕޫލްގެ އައު ކޯޗަކަށް ނެދަލޭންޑްސްގެ އާނޭ ސްލޮޓް ހަމަޖައްސާ، ކުލަބުން އެކަން ރަސްމީކޮށް ހާމަކޮށްފިއެވެ. ކުލަބުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައިވަނީ، ސްލޮޓްގެ މޭސްތިރިކަމުގެ ދަށުން ޓީމުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށް

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-21 18:52:10
އާސެނަލް ދެން ފެންނާނީ ވަރުގަދަކޮށް، ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ވެސް ހޯދާނެ: އާޓެޓާ

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ތަށި މިފަހަރު ނުލިބުނު ނަމަވެސް އާސެނަލްގެ ފެންވަރު މިހާރު ތަފާތު ކަމަށާއި އެނބުރި އަންނާނީ މާ ވަރުގަދަކޮށް ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފިއެވެ. އެވަޓަން އަތުން 2-1

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-21 18:20:56
ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗަކަށް އާނޭ ސްލޮޓް ހަމަޖައްސައިފި

ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗަކަށް އާނޭ ސްލޮޓް ހަމަޖެއްސިކަން އެ ކުލަބުން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. ލިވަޕޫލުން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-21 13:15:27
އާސެނަލް ރޮއްވާލައި، ސިޓީއިން ރެކޯޑަކާއެކު ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވެސްޓް ހޭމް ބަލިކޮށް، ވިދިވިދިގެން ހަތަރު ފަހަރު ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ފުރަތަމަ ޓީމުގެ...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-19 23:38:49
އާސެނަލް އަށް ތަށި ލިބޭނެ ކަން ގަބޫލު ކުރަން ޖެހޭ: އާޓެޓާ

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތަށި އާސެނަލް އަށް ލިބެން ޖެހޭ ކަން ގަބޫލު ކުރަން ޖެހޭ ކަމުގައި އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މިކެލް އާޓެޓާ ބުނެފިއެވެ. އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ހޯދުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު އާސެނަލް އަށް އޮތީ ގެއްލިފައެވެ.

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-19 10:14:13
ސުލޫކީ މައްސަލައެއްގައި ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ސުލޫކީ މައްސަލައެއްގައި ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މަސިމިލިއާނޯ އެލެގްރީ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ. ޔުވެންޓަސް އިން 1-0 އިން އެޓަލާންޓާ ބަލިކޮށް...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-18 11:35:36
ޓިޝޫއެއްގައި މެސީ އާއި ބާސާ ދެމެދު ސޮއި ކުރި ފުރަތަމަ އެއްބަސްވުން ބޮޑު އަގުގައި ވިއްކާލައިފި

އުމުރުން 13 އަހަރުގައި އާޖެންޓީނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ބާސެލޯނާ އާއި ދެމެދު ޓިސޫއެއްގައި ސޮއިކޮށް ވެވުނު އެއްބަސްވުން 762،400 ޕައުންޑަށް ވިއްކާލައިފިއެވެ. 16.5 ސެންޓިމީޓަރުގެ ހަތަރެސްކަން މި ޓިސޫ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-18 11:06:20
މުއްސަނދިކަމުގެ ގޮތުން މެސީއަށް ވުރެ ރޮނާލްޑޯ މާ ކުރީގައި

ފޯބްސްއިން ނެރުނު ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިންގެ މުއްސަނދިކަމުގެ ލިސްޓްގައި ރޮނާލްޑޯ އެއް ވަނާގައި އުޅޭ އިރު މެސީ އުޅެނީ ތިން ވަނާގައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-18 10:55:32
ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު ކަމުން އަލެގްރީ ވަކިކޮށްފި

ޔުވެންޓަސްގެ ހެޑް ކޯޗުގެ މަގާމުން މަސީމިލިއާނޯ އަލެގްރީ ވަކިކޮށްފިއެވެ. މީގެ ކުރިން ޔުވެންޓަސް އިން ނިންމާފައި އޮތީ މި ސީޒަން ނިމުމަށްފަހު އޭނާ މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ސީޒަން ނިމެން އެ ޓީމަށް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-18 10:31:01