×
މައި ސަފުހާ
ބްލެޓާގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ވާހަަކަތައް މީޑިއާގައި ނުދައްކަން އެދިއްޖެ

ޕެރިސް (ޖެނުއަރީ 8) - ކުއްލިއަކަށް ހާލަތު ގޯސްވެގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ފީފާގެ ކުރީގެ ރައީސް ސެޕް ބްލެޓާގެ ސިއްހަތާ ގުޅުވައިގެން މީޑިއާގައި އެކި ވާހަކަތައް ނުދެއްކުމަށް އޭނާގެ ދަރިފުޅު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 11:06:09
ފިޓް 14 ކުޅުންތެރިން ހަމަވާނަމަ މެޗު ކުޅޭނެ: އެފްއޭ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 8) - އިންގްލެންޑުގައި ކޮވިޑް-19ގެ އާ ސްޓްރެއިން ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރެމުން އަންނައިރު މި ހަފްތާގައި ފަށާ އެފްއޭ ކަޕްގެ މެޗުތައް ކުޅެވޭނެ ހާލަތްތައް އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 11:03:40
ފަސް އަހަރު ފަހުން ބެންޒެމާގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ޕެރިސް (ޖެނުއަރީ 8) - އޮރިޔާންކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު މެތިއު ވަލްބުއޭނާ އަށް ބިރުދައްކަން މަސައްކަތްކުރިކަމަށް ކަރިމް ބެންޒެމާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުގެ މައްސަލަ ފަސް އަހަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 11:01:03
ބާސެލޯނާ އަށް އުއްމީދެއް

ބިލްބާއޯ (ޖެނުއަރީ 7) – ލިއޮނަލް މެސީގެ ދެ ގޯލާ އެކު އެތުލެޓިކް ކްލަބް 3-2 އިން ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ތިން ވަނަ އަށް އަރައި ތަށްޓަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އުއްމީދެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-07 10:34:31
ޕޮޗެޓީނޯގެ ކޯޗުކަމުގައި ޕީއެސްޖީގެ ފުރަތަމަ މެޗު އެއްވަރު

ޕެރިސް (ޖެނުއަރީ 7) - ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަަން ޕީއެސްޖީގެ އާ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ހަވާލުވި ފަހުން އެ ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ފްރެންޗް ލީގުގައި ސެއިންޓް އެޓިއެންއާ 1-1 އިން ރޭ އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-07 10:23:32
ޔުވެންޓަސްގެ އަތްދަށުވެ މިލާނުގެ ބަލިނުވުމުގެ ސިލްސިލާ އަށް ނިމުމެއް

މިލާން (ޖެނުއަރީ 7) – ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އަތުން 3-1 އިން ބަލިވެ އިޓާލިއަން ލީގުގައި އޭސީ މިލާނުގެ ބަލިނުވުމުގެ ސިލްސިލާ އަށް 27 މެޗަށް ފަހު ނިމުމެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ. އެ ޓީމު އެންމެ ފަހުން ބަލިވީ މިދިޔަ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-07 10:17:49
ޔުނައިޓެޑް ކަޓުވާލައި ސިޓީ އަނެއްކާ ވެސް ފައިނަލަށް

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 7) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް 2-0 އިން ބަލިކޮށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީން މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. އޭޕްރީލް 25

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-07 09:45:54
ޕީއެސްޖީގެ ޓްރާންސްފާ ލިސްޓުގައި ރާމޯސް އާއި މެސީ!

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 6) - މި ސީޒަނަށް ފަހު ޕީއެސްޖީ އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމުގެ ވިސްނުމުގައި ގެންދަން ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޮސް އާއި ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-06 10:42:20
ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރިއެރުން ދައްކަން ބޭނުމީ ތަށި ހޯދައިގެން: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 6) - އޭނާ ހަވާލުވި ފަހުން މިހާތަނަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުން ދައްކަން ބޭނުންވަނީ ތަށި ހޯދައިގެން ކަމަށާއި އެއީ މި ސީޒަނުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒުކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-06 10:10:19
ބްރެންޓްފޯޑް ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމް ފައިނަލަށް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 6) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕް ސެމީ ފައިނަލުގައި ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ބްރެންޓްފޯޑްގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރިހޯދައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އިން މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-06 09:56:24
އުރުގުއޭ ކުޅުންތެރިންގެ ޔޫނިއަނުން އިނގިރޭސި އެފްއޭ އަށް ފާޑުކިޔައިފި

މޮންޓެވީޑޯ (ޖެނުއަރީ 5) - ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާ ގުޅޭ ޕޯސްޓެއްގެ މައްސަލައިގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ އުރުގުއޭ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ އަށް އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިން އަދަބު ދިނުމުން އުރުގުއޭގެ ކުޅުންތެރިންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-05 10:15:11
ލިވަޕޫލް ބަލިވިއިރު ކްލޮޕްގެ ޕެނަލްޓީ ޝަކުވާއެއް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 5) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ސައުތެމްޓަން އަތުން 1-0 އިން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ބަލިވިއިރު، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ޕެނަލްޓީ ނުލިބުމުގެ ޝަކުވާކޮށްފި އެވެ. ލީގުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-05 10:12:08
މިލާން ތާވަލުގެ ކުރި އަލުން ހޯދައިފި

ބެނެވެންޓޯ (ޖެނުއަރީ 4) – އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅެ ބެނެވެންޓޯ 2-0 އިން ބަލިކޮށް އޭސީ މިލާނުން އިޓާލިއަން ލީގުގެ ތާވަލުގެ ކުރިއަށް އަނެއްކާ ވެސް އަރައިފި އެވެ. އެ ޓީމަށް ތާވަލުގެ ކުރި ވަގުތީ ގޮތުން ގެއްލުނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-04 10:48:51
ފަހު ވަގުތުގެ ގޯލުން އެތުލެޓިކޯ އަލުން އެއް ވަނަ އަށް

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 4) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު ޑިޕޯޓިވޯ އަލަވެސް 2-1 އިން ބަލިކޮށް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން އަލުން އެއް ވަނަ އަށް އެރިއިރު، ހުއެސްކާ އަތުން ބާސެލޯނާ 1-0 އިން ހަނި މޮޅެއް ހޯދައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-04 10:26:46
ސިޓީ އަތުން ބަލިވެ ލަމްޕާޑަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 4) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ވާދަވެރި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަތުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 3-1 އިން ބަލިވެ، ޗެލްސީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. ޑިސެމްބަރު މަހާ ހަމައަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-04 09:44:39
ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު އިންޓަ ތާވަލުގެ ކުރިއަށް

މިލާން (ޖެނުއަރީ 3) – އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ލޮޓާރޯ މާޓިނޭޒްގެ ހެޓްރިކާ އެކު ކްރޮޓޯނޭ 6-2 އިން ބަލިކޮށް އިންޓަ މިލާނުން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ. އެކަމަކު އެ ޓީމުން ތާވަލުގެ ކުރި ހޯދީ،

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-03 19:13:31
ރެއާލް މެޑްރިޑް އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 3) – ސެލްޓާ ވީގޯ 2-0 އިން ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ. އެކަމަކު އެ ޓީމަށް އެއް ވަނަ ލިބުނީ ދެ ވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ވުރެ އިތުރަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-03 09:41:36
ޓޮޓެންހަމް ތިން ވަަނަ އަށް، އާސެނަލްގެ ފޯމު ކުރިއަށް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 3) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 3-0 އިން ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ތިން ވަނަ އަށް ޖެހިލިއިރު، ރަށުން ބޭރުގައި ވެސްޓް ބްރޮމްގެ މައްޗަށް 4-0

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-03 09:11:31
ޗެލްސީގެ ޓްރާންސްފާތަކެއް ހިނގާނެ: ލަމްޕާޑް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 2) - މި މަހުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓް ތެރޭގައި ޗެލްސީގެ ހަރަކާތްތަކެއް ހިނގާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފި އެވެ. މި ސީޒަނުގެ ކުރިން އޮތް ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ލަމްޕާޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-02 10:40:54
މެޗު ނުކުޅެވޭނަމަ ކުރިން އަންގަންޖެހޭނެ: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 2) - ކޮވިޑް-19ގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ގިނަވި ނަމަވެސް ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވާ މެޗު ކުޅެވޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ވަގުތު އޮއްވައި އެނގެންޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ބޯޑަށް ޓޮޓެންހަމްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-02 10:38:22
އޮޒިލް ޓީމަށް ނަގަން އާސެނަލް ކުޅުންތެރިން އެދެނީ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 2) - އާސެނަލުގެ ޔޫރޮޕާ ލީގާއި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ސްކޮޑުން ބާކީކޮށްފައި ހުރި ޖަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރު މެސުޓް އޮޒިލް ސްކޮޑަށް އަލުން ނަގަން އެ ޓީމުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިިން ކްލަބްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-02 10:35:50
ޔުނައިޓެޑުން ލިވަޕޫލާ ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން އެއްވަރުކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 2) - އިނގިރޭސި ޕްރިިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެސްޓަން ވިލާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން، އެއް ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލާ ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ. އެއް ވަނައިގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-02 10:34:02
އަގްނެލީ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ؟!

ޓިއުރިން (ޖެނުއަރީ 1) - ކްލަބުގެ ދަރަނި ބޮޑުވުމާއި ލީޑަޝިޕުން އެހެން މީހަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ވިސްނުމުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ރައީސް އަންދްރެއާ އަގްނެލީ އެ ޓީމު ދޫކޮށްލުމުގެ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-01 09:24:06
ކަވާނީ ތިން މެޗަށް ސަސްޕެންޑް!

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 1) - އިންސްޓަގްރާމްގައި ކުރި ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާ ގުޅޭ ޕޯސްޓެއްގެ މައްސަލައިގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ އުރުގުއޭ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ ތިން މެޗަށް ސަސްޕެންޑްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-01 09:21:56
ސުއަރޭޒްގެ ގޯލުން އެތުލެޓިކޯ އެއް ވަނައިގައި ލީޑުނަގައިފި

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 31) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ލުއިސް ސުއަރޭޒްގެ ގޯލުން 1-0 އިން ގެޓަފޭ ބަލިކޮށް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ދެ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ. ދެ ވަނައިގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-31 10:40:24
ލީޑުފުޅާކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ލިވަޕޫލުން ނަގާލައިފި

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 31) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެ، ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ފަސް ޕޮއިންޓަށް ލީޑުފުޅާކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ލިވަޕޫލުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-31 10:37:05
ފަހު ވަގުތު މޮޅުވެ ޔުނައިޓެޑް ދެ ވަނަ އަށް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 30) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު މާކަސް ރެޝްފޯޑް ވައްދާލި ގޯލުން 1-0 އިން ވުލްވްސް ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ. ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-30 09:09:09
އެމެރިކާގައި ކުޅެން މެސީ ޝައުގުވެރިވޭ

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 29) – އެމެރިކާ ލީގުގައި ކުޅެން ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ. މެސީގެ ކޮންޓްރެކްޓް މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވުމުން އޭނާ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރާނެ ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-29 12:00:00
ކަވާނީ މަޑުކުރުވަން ސޯލްޝެއާ ބޭނުންވޭ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 29) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ އުރުގުއޭ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ އަށް ޓޮޕް ސްޓްރައިކަރެއްގެ ގޮތުގައި އަދިވެސް އަހަރުތަކެއް ކުޅެވިދާނެ ކަމަށާއި އޭނާގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރަން ބޭނުންވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-29 11:49:12
ޗެލްސީ އަށް ޕްރެޝަރު، ސިޓީގައި ކޮވިޑް ކޭސްތަކެއް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 29) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 1-1 އިން އެސްޓަން ވިލާއާ އެއްވަރުވެ ޗެލްސީން ޕްރެޝަރުން އަރައިގަންނަން ކުރި މަސައްކަތުގައި އިތުރު އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވިއިރު،

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-29 11:02:04