×
މައި ސަފުހާ
މޮރީނިއޯގެ ޓެކްޓިކްސް އައުޓްޑޭޓްވީތަ؟

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗް ހޯސޭ މޮރީނިއޯ މިހާރު ފެންނަނީ އައުޓްޑޭޓް ވެފައިވާ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ޗެލްސީގެ ކުރީގެ ސްޓައިކަރު ކްރިސް ސަޓަން ބުނެފި އެވެ. ޔުނައިޓަޑް އޮތީ އިނިގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގްގެ

އަވަސް.އެމްވީ - 2018-03-20 12:40:24
ފިއޮރެންޓީނާގެ ޓްރެއިނިން ސެންޓަރަށް އެސްޓޯރީގެ ނަން

ފްލޮރެންސް (މާޗް 20) – ދާދި ފަހުން ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ފިއޮރެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ޑޭވިޑޭ އެސްޓޯރީގެ ހަނދާނުގައި، އެ ކްލަބުގެ ޓްރެއިނިން ސެންޓަރުގެ ނަން އޭނާގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. އެސްޓޯރީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 11:57:56
ފިއޮރެންޓީނާގެ ޓްރެއިނިން ގްރައުންޑަށް އަސްޓޯރީގެ ނަމުން ނަންދީފި

ފިއޮރެންޓީނާގެ ޓްރެއިނިން ގްރައުންޑަށް ދާދިފަހުން ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެފައިއޮތްވާ ފެނުނު އެޓީމުގެ ކެޕްޓަން ޑޭވިޑޭ އަސްޓޯރީގެ ނަމުން ނަންދީފިއެވެ. ޓީމާއެކު ހޮޓެލްގައި ހުއްޓާ ކުއްލި ގޮތަށް މަރުވި ޓީމުގެ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-03-20 11:52:16
ވެލްބެކްގެ ޑައިވް މައްސަލަ ނުބަލަން ޔޫއެފާއިން ނިންމައިފި

އާސެނަލްގެ ފޯވާޑު ޑެނީ ވެލްބެކްގެ "ޑައިވް" މައްސަލަ ނުބެލުމަށް ޔޫއެފާއިން ނިންމައިފިއެވެ. މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި އޭސީ މިލާނާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލް ނުކުތް މެޗުގައި ރިކާޑޯ ރޮޑްރިގޭޒްގެ ފައުލަކާއި

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-03-20 11:52:09
ޑްރަގު ޑީލަރުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ޓްރަމްޕް ގޮވާލައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 20) - ޑްރަގު ޑީލަރުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. ޑްރަގުގެ މައްސަލަ ބޮޑު ނިއު ހެމްޝަޔާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 11:17:22
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން 9 ކުޅުންތެރިޔަކު ދޫކޮށްލަނީ!؟

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ޓީމުގެ 9 ކުޅުންތެރިޔަކު ދޫކޮށްލަން އުޅޭކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. ތާވަލުގެ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-03-20 10:19:32
ވޯލްޑް ކަޕުން ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެނަމަ ކުޅުން ހުއްޓާލުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް: މެސީ

އާޖެންޓީނާގެ ހުނަރުވެރި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ލަޔޮނަލް މެސީ ކުރިއަށް އޮތް ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގައި އާޖެންޓީނާއަށް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ނުދެއްކިއްޖެނަމަ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ބުނެފިއެވެ. އާޖެންޓީނާގެ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-03-20 10:06:21
ޕޯޗުގަލްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވާޑް ރޮނާލްޑޯއަށް

ޕޯޗުގަލްއަށް ނިސްބަތްވާ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ސީޒަނުގައި އެންމެ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާއަށް ދޭ އެވާޑް "ކްއިނަސް ޑެ އޯރޯ" ރިއާލް މެޑްރިޑުގ ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިޔާ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-03-20 09:52:27
ފެޑެރާ ހުއްޓުވާލެވުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫން: ޑެލް ޕޮޓްރޯ

ނިއު ޔޯކް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (މާޗް 20) - ޓެނިސް ލެޖެންޑް ރޮޖާ ފެޑެރާ ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ހުއްޓާ އޭނާ ހުއްޓުވާލެވުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ދާދި ފަހުން އިންޑިއަން ވެލްސް ފައިނަލުގައި ފެޑެރާގެ މައްޗަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 09:35:19
ހެޓްރިކު ރެކޯޑް ރޮނާލްޑޯ ފުޅާ ކޮށްފި

ސްޕެނިޝް ލީގްގައި އެންމެ ގިނަ ހެޓްރިކު ހެދި ކުޅުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑް ރޮނާލްޑޯ ފުލާ ކޮށްފި އެވެ. ޖިރޯނާ އަތުން 6-3 ން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވި މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ހަތަރު ލަނޑު ޖަހާފަ އެވެ. ސްޕެނިޝް ލީގްގައި

އަވަސް.އެމްވީ - 2018-03-19 14:09:07
ރޮނާލްޑޯގެ ކެރިއަރުގައި ކާމިޔާބުކުރި ފަންސާސްވަނަ ހެޓްރިކާއެކު ރެއާލްއަށް މުހިންމު މޮޅެއް

ޕޯޗުގަލް އަދި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ތަރި، ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ކެރިއަރުގައި އޭނާ ކާމިޔާބުކުރި 50 ވަނަ ހެޓްރިކާއެކު ރެއާލް މެޑްރިޑުން މުހިންމު މޮޅެއް ހޯދައިފިއެވެ. ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި ރޭ ގިރޯނާއާ ދެކޮޅަށް

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-19 13:19:38
ޔާޔާ ޓޫރޭ ރިޓަޔަމެންޓު އުވާލާ އަލުން ގައުމީ ޓީމަށް

މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ހުނަރުވެރި މިޑްފިލްޑަރ ޔާޔާ ޓޫރޭ ރިޓަޔަމެންޓު ނިމުމަކަށް ގެނެސް ގައުމީ ޓީމަށް އަލުން ކުޅެން ނިންމައިފިއެވެ. މީގެ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލާ ގައުމީ ޓީމުން

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-03-19 12:08:11
އެފްއޭކަޕް ސެމީގައި ޔުނައިޓެޑާއި ޓޮޓެންހަމް

އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕުގެ ސެމީގެ މެޗުތަކުގެ ގުރުނަގައި މެޗުތައް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. އަންނަ އޭޕްރީލް މަަހުގެ 21/20 ވާ ހަފްތާ ބަންދުގައި ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މެޗުތަކަށް ހޮވިފައިވާ ޓީމުގެ ތެރެއިން މެންޗެސްޓާ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-03-19 11:40:32
މޮރާޓާ ލަނޑުޖެހުމުން ކޮންޓޭއަށް ބޮޑުހިތްހަމަ ޖެހުމެއް

އެފްއޭކަޕްގެ ކްއާޓާ ފައިނަލުގައި ލެސްޓާ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ޗެލްސީގެ ސްޓައިކަރު އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ލަނޑު ޖެހުމުން ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ އެކަމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަ ޖެހުން ފާޅު ކޮށްފި އެވެ. ލެސްޓާ

އަވަސް.އެމްވީ - 2018-03-19 10:44:34
އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯ ބަލިކޮށް ބާސާ އެއްވަނާގައި ލީޑު ފުޅާކޮށްފި

އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ލަލީގާ ތާވަލުގެ އެއްވަނާގައި ލީޑު ފުޅާކޮށްފިއެވެ. ރޭ ލަލީގާގައި މި ދެޓީމު ބައްދަލު ކުރި މެޗު ބާސެލޯނާއިން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗު ފެށިގެން 8 ވަނަ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-03-19 09:37:31
ރޮނާލްޑޯގެ ހަތަރު ލަނޑާއެކު ރިއާލްއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ރޭ ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި ރިއާލް މެޑްރިޑާއި ޖިރޯނާ ބައްދަލު ކުރި މެޗު ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ރިއާލް މެޑްރިޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. ރޭގެ މެޗުން ރިއާލް ކާމިޔާބު ކުރީ 6-3 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ރޭގެ މެޗުގައި

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-03-19 09:36:58
ވިއަރެއާލް އަތުން ބަލިވެ އެތުލެޓިކޯ ތައްޓާ ދުރަށް

ރޭ ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި ވިއަރެއާލް ބައްދަލު ކުރި މެޗުން ބަލިވެ އެތުލެޓިކޯއިން ލީގު ތައްޓަށް ކުރަމުން އައި އުއްމީދަށް ހުރަސްއެޅިއްޖެއެވެ. ރޭގެ މެޗުން އެތުލެޓިކޯ ބަލިވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-03-19 09:36:48
ބާސެލޯނާ ލީޑުފުޅާކުރިއިރު، ރޮނާލްޑޯ 50 ވަނަ ހެޓްރިކް ހަދައިފި

މެޑްރިޑް (މާޗް 19) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ޖިރޯނާ ކޮޅަށް ޖެހި ގޯލުތަކާ އެކު ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކެރިއަރުގައި 50 ވަނަ ހެޓްރިކް ހެދިއިރު، ލީގުގެ ދެ ވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-19 09:35:39
ސެމީގައި ޔުނައިޓެޑާއި ޓޮޓެންހަމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ލަންޑަން (މާޗް 19) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ. އަނެއް ސެމީ ފައިނަލުގައި ވާދަކުރާނީ ރޭ ކުޅުނު ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފަހު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-19 09:13:30
މާކޮސް ރޯހޯ ޔުނައިޓެޑާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ޑިފެންޑަރ މާކަސް ރޯހޯ އެޓީމާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކޮށްފިއެވެ. ސީރިއަސް އަނިޔާއަކަށްފަހު ޓީމާއި ދާދިފަހުން އަލުން ގުޅުނު މާކޮސް ރޯހޯ ޔުނައިޓެޑުގެ އެއްބަސްވުން އާކޮށްފައިވަނީ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-03-18 12:52:01
އެންރީކޭ އާއި ގާޑިއޯލާ ކޮޕީ ނުކުރަން: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (މާޗް 18) - ބާސެލޯނާ އަށް ކުރިން ކޯޗުކޮށްދިން ލުއިސް އެންރީކޭ އާއި ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ހޯދި ކާމިޔާބީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެ މީހުން ކޮޕީ ކުރުން ނޫން ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އޭނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-18 10:53:59
ސޮލާހްގެ ހެޓްރިކުން ލިވަޕޫލަށް ބޮޑު މޮޅެއް

މުހައްމަދު ސޮލާހް ކާމިޔާބު ކުރި ހަތަރު ލަނޑާއެކު، ވަޓްފޯޑްގެ މައްޗަށް 5-0 ގެ ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ލިވަޕޫލު މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. ލިވަޕޫލްގެ އެންފީލްޑް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ސޮލާހް ވަނީ ކޮންމެ ހާފެއްގައި

އަވަސް.އެމްވީ - 2018-03-18 10:34:47
މޮރާޓާ ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމުން ބާކީކޮށްފި

އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމުން ބާކީކޮށްފިއެވެ. ސްއިންގެ ގައުމީ ޓީމުން ޖަރުމަނާއި އާޖެންޓީނާ ބައްދަލު ކުރާ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުތަކަށް ނެގި ސްކޮޑުން މޮރާޓާގެ އިތުރު ވެސް ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-03-18 10:28:40
ސަލާހްގެ ހަތަރު ގޯލާ އެކު ލިވަޕޫލަށް ބޮޑު މޮޅެއް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ލިވަޕޫލުން ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ބޮޑު ތަފާތަކުން ވަޓްފޯޑު ބަލިކޮށްފި އެވެ. ލިވަޕޫލް ރޭގެ މެޗުން މޮޅުވީ 5-0ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗުގައި މިސްރުގެ ތަރި މުހައްމަދު ސަލާހް ވަނީ ހަތަރު

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-18 10:22:15
ހުސްއަތާ ސީޒަން ނިންމާލަން ޖެހުނަސް އަހަރެން މިހިރީ އުފަލުން: ކޮންޓޭ

ހުސްއަތާ ސީޒަން ނިންމާލަން ޖެހުނަށް އޭނާ ޓީމާއި މެދު ހިތްހަމެޖެހޭ ކަމަށާއި އޭނާ ހުރީ އުފަލުން ކަމަށް ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ބުނެފިއެވެ. އެފްއޭކަޕުގައި ލެސްޓާއާއި ބައްދަލު ކުރާ ކުއާޓާ ފައިނަލު

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-03-18 10:01:27
އެސްޕަލްއިން ޔުވެންޓަސް ހިފަހައްޓައިފި

ރޭ އިޓަލީ ލީގުގައި އެސް.ޕީ.އޭ.އެލް 2013އާ ޔުވެންޓަސް ބައްދަލު ކުރި މެޗު އެއްވަރު ޔުވެންޓަސްއިން ތައްޓަށް ކުރަމުންއައި އުއްމީދަށް ހުރަސްއެޅިއްޖެއެވެ. ރޭ މި ދެޓީމު ބައްދަލު ކުރި މެޗުގައި ދެޓީމުން ކުރެ ޓީމަކަށް

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-03-18 09:49:51
މެސީއާ ވާދަކުރަން ސަލާހު ބޭނުމެއް ނުވޭ: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (މާޗް 18) - މި ސީޒަނުގައި ލިވަޕޫލަށް ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ މިސްރުގެ ވިންގް މުހައްމަދު ސަލާހު ހުރީ ތަފާތު ފޯމެއްގައި ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ލިއޮނަލް މެސީއާ ވާދަކުރަން އޭނާ ބޭނުންނުވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-18 08:49:10
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލް އެފްއޭކަޕް ސެމީއަށް

ރޭ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ބްރައިޓަން އަދި ވަޓްފޯޑު ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓޭޑާޢި ލިވަޕޫލުން އިނގިރޭސި އެފް.އޭ ކަޕުގެ ސެމީގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރު ކޮށްފިއެވެ. ރޭގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-03-18 08:42:43
ރެއާލްގައި ބޭލް ހުރީ ހިތްހަމަޖެހިގެން: ޒިދާން

ރެއާލް މެޑްރިޑުގައި ވޭލްސްގެ ކެޕްޓަން ގެރެތް ބޭލް ހުރީ ހިތްހަމަޖެހިގެން ކަމަށް ރެއާލްގެ ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ބުނެފިއެވެ. ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ޖިރޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން ބޭއްވި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-03-17 20:09:45
ގާޑިއޯލާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ސިޓީއަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ: ސާނޭ

ޕެޕް ގާޑިއޯލާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީއަށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެޓީމުގެ ޖަރުމަން ވިންގާ ލީރޯއި ސާނެ ބުނެފިއެވެ. ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ސާނޭ ބުނީ މި އަހަރު

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-03-17 20:09:34