×
މައި ސަފުހާ
ރޮނާލްޑޯގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ޔުވެންޓަސް ފަހު ވަގުތު މޮޅުވެއްޖެ

ވެރޯނާ (އޮގަސްޓް 19) – ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށް ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެ ޓީމަށް ކުޅެދިން ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ކިއޭވޯ ވެރޯނާ އަތުން ފަހު ވަގުތު 3-2 އިން ޔުވެންޓަސް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-19 06:24:26
ޗެލްސީ އަތުން ބަލިވެ އާސެނަލަށް އިތުރު ހިތްދަތިކަމެއް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 19) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެޗު ނިމެން ނުވަ މިނިޓަށްވެފައި ވަނިކޮށް މާކޮސް އަލޮންސޯ ވައްދާލި ގޯލުން ޗެލްސީން 3-2 އިން ވާދަވެރި އާސެނަލް ބަލިކޮށްފި އެވެ. އާސެނަލްގެ ކޯޗުކަމާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-19 05:52:56
ސްޕެނިޝް ލީގު: މެސީގެ ދެލަނޑުން އަލަވޭސް ބަލިކޮށް ބާސާ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީ ކާމިޔާބުކުރި ދެލަނޑުން ޑިޕޯޓިވޯ އަލަވޭސް ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާއިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފިއެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު އަލަވޭސްއާ ވާދަކޮށް ބާސާ އިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-08-19 04:32:34
އިޓާލިއަން ލީގު: ރޮނާލްޑޯ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ޔުވަންޓަސްއަށް ހަނި މޮޅެއް

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ޔުވަންޓަސްގެ ޖޯޒީގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ޔުވަންޓަސް ހަނިގޮތަކަށް މޮޅުވެއްޖެއެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މިމެޗު ޗީވޯ ވެރޯނާއާ ވާދަކޮށް ޔުވަންޓަސް އިން

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-08-19 04:19:09
މެސީ ނުހިމަނާ އާޖެންޓީނާގެ ސްކޮޑް އިއުލާނުކޮށްފި

ބާސެލޯނާގެ ތަރި އަދި ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އިއްތިފާގުވާ، ލިއޮނަލް މެސީ ނުހިމަނައި އާޖެންޓީނާގެ ސްކޮޑު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. ގުއަޓަމާލާ އަދި ކޮލަމްބިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-18 14:18:34
އާސެނަލް މެޗުގައި ޗެލްސީގެ ފެބްރިގަސްއަށް ނުކުޅެވޭ

މިރޭ ޗެލްސީގެ ދަނޑު، ސްޓޭމްފޮޑް ބްރިޖުގައި އެ ޓީމާއި އާސެނަލް ބައްދަލު ކުރާ މެޗުގައި ޗެލްސީގެ މިޑްފީލްޑަރު ސެސްކް ފެބްރިގާސް އަށް ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުުގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސަރީ ބުނެފި އެވެ. ސަރީ ބުނީ

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-18 14:09:51
25 އަހަރަށް ފަހު މާކީސިއޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލައިފި

ފަންސަވީސް އަހަރަށް ފަހު އިޓަލީގެ މިޑްފީލްޑަރު ކްލައުޑިއޯ މާކީސިއޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. އުމުރުން 32 އަހަރުގެ މާކީސިއޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަން ނިންމީ އޭނާގެ ކޮންޓުރެކްޓުގައި ބާކީ ދެ އަހަރު އޮއްވަ

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-18 11:07:08
ރޮނާލްޑޯ ހުއްޓަސް ޔުވެންޓަސް ސަމާލުވާންޖެހޭ: އަލެގްރީ

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 18) - ޔުވެންޓަސްގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހުރުމަކީ މެޗުތަކުން މޮޅުވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އިދިކޮޅަށް ނުކުންނަ ޓީމުތަކާ މެދު ސަމާލުވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސިމޯ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-18 08:38:37
މޮޑްރިޗް މައްސަލައިގައި އިންޓަ އަށް އިންޒާރުދީފި

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 17) - ކްރޮއޭޝިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު ލޫކަ މޮޑްރިޗަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން އޭނާ އިންޓަ މިލާނަށް ގެންދަން މަސައްކަތްކުރާނަމަ އެ މައްސަލަ ފީފާ އަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ބުނެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން އިންޓަ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-17 10:49:50
ލުކާކޫ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ވިސްނަނީ

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 17) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ބެލްޖިއަމް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމާމެދު ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ލުކާކޫ އަކީ ދާދި ފަހުން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-17 10:25:34
ޑެބްރައިނާއަށް އަނިޔާވެ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ކުޅުމާ ދުރަށް

މެންޗެސްޓާ ސިޓީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބެލްޖިއަމްގެ މިޑްފިލްޑަރ ކެވިން ޑެބްރައިނާއަށް އަނިޔާވެ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ކުޅުމާ ދުރުގައި ހޭދަ ކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ. މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ޑެބްރައިނާއަށް

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-16 21:33:34
ޔޫރޯއަށް ފަހު ލުކާކޫ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލަނީ

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ މުބާރާތަށް ފަހު ބެލްޖިއަމްގެ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމަށް އިނގިރޭސި ކްލަބު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ އެގައުމުގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ނިންމައިފި އެވެ. ދެ އަހަރު

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-16 21:05:19
ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ވާދަވެރި ބައެއް މެޗުތައް އެމެރިކާގައި ކުޅެނީ!

ސްޕެނިޝް ފުޓްބޯޅަ ލީގު، "ލަ ލީގާ"ގެ ވާދަވެރި ބައެއް މެޗުތައް އެމެރިކާގައި ކުޅޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަދެއެވެ. އެމެރިކާގައި މެޗުތައް ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ، އެންއެފްއެލްގެ

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-16 19:41:09
ރޫނީ އެމްއެލްއެސްގައި ވިދަން ފަށައިފި

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ލެޖެންޑް، ވޭން ރޫނީ އެމެރިކާގެ މޭޖާ ލީގް ސޮކާ (އެމްއެލްއެސް)ގެ، ޑީސީ ޔުނައިޓެޑާ ގުޅުމަށް ފަހު މިހާރު ދައްކަމުންދާ ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބިއްޖެ

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-16 13:28:24
ވިކްޓާ މޮސެސް ނައިޖީރިއާގެ ގައުމީ ޓީމުން ރިޓަޔާ ކޮށްފި

ޗެލްސީގެ ވިންގާ، ވިކްޓާ މޮސެސް ނައިޖީރިއާގެ ގައުމީ ޓީމުން ރިޓަޔާކޮށްފި އެވެ. މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގައި ނައިޖީރިއާގެ ގައުމީ ޓީމުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި އުމުރުން 27 އަހަރުގައި މޮސެސްގެ ނިންމުމާ ބެހޭ

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-16 11:45:44
އެތުލެޓިކޯއަތުން ހިތްދަތި ގޮތަކަށް ބަލިވެ ޔޫއެފާ ސުޕަކަޕް ރެއާލްއަށް ގެއްލިއްޖެ

ވާދަވެރި އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަތުން ހިތްދަތިގޮތަކަށް ބަލިވެ ޖެހިޖެހިގެން ތިން ފަހަރު ޔޫއެފާ ސުޕަ ކަޕް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ގެއްލިއްޖެއެވެ. ޔޫއެފާ ސުޕާކަޕްއަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-16 11:14:50
ޓްރެއިިނިންގައި ޑިބްރައިނާގެ ކަކުލަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ބެލްޖިއަމްއަށް ނިސްބަތްވާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ މިޑްފީލްޑަރު، ކެވިން ޑިބްރައިނާގެ ކަކުލަށް ޓްރެއިންގައި އަނިޔާވެއްޖެއެވެ. ބުދަ ދުވަހު މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ޓްރެއިނިންގައި ޑިބްރައިނާގެ ކަކުލު ހުޅަށް އަނިޔާވި ނަމަވެސް،

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-16 11:02:29
މެސީ އަނެއްކާ ވެސް ގައުމީ ޓީމުން ރިޓަޔާކުރީތަ؟

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 16) - އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ގައުމީ ޓީމަށް އަނެއްކާ ވެސް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. މީގެ ކުރިން މެސީ ވަނީ އެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-16 10:33:46
ރޮނާލްޑޯ ނެތް މެޑްރިޑް ބަލިކޮށް އެތުލެޓިކޯ ސުޕަ ކަޕް ހޯދައިފި

ޓަލީން، އެސްޓޯނިއާ (އޮގަސްޓް 16) – ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާދި ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ނެތި ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު ރަސްމީ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ މައްޗަށް 4-2 އިން ކުރި ހޯދައި ވާދަވެރި އެތުލެޓިކޯ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-16 07:16:13
ޔުއެފާ ސުޕާ ކަޕް: ރެއާލް ބަލިކޮށް އެޓްލެޓިކޯ ތަށި އުފުލާލައިފި

ޔުއެފާ ސުޕާ ކަޕްގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިކޮށް އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ތަށި އުފުލާލައިފިއެވެ. ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް އަދި ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން އެޓްލެޓިކޯއާ ދެމެދުގައި ކުޅުނު ޔުއެފާ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-08-16 04:04:57
މިފަހަރު ވެސް ފީފާ ކަވާގައި ރޮނާލްޑޯގެ ފޮޓޯ

އަންނަ މަހު ބާޒާރަށް ނެރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ފީފާ 19 ގެ ކަވަރުގައި މިފަހަރު ވެސް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާޅްޑޯގެ ފޮޓޯ ބޭނުން ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. އީއޭ ސްޕޯޓްސްގެ އުފެއްދުމެއް ކަމުގައިވާ ފީފާ 18 ގެ ކަވަރުގައި

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-15 20:46:42
މެކްސިކޯގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއަކަށް ހަމަލާދީ މަރަލާއިފި

މެކްސިކޯގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގެ ތެރެއިން ކުޅުންތެރިއެއް ގަޔަށް ބަޑި ޖަހާ އޭނާ މަރާލައިފި އެވެ. އެގައުމުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓް ކުރާ ގޮތުގައި މެކްސިކޯގެ ގޭންގަކުން 100 އަށްވުރެ ގިނަ އަހަރު ބަޑިޖަހާ އެ ކުޅުންތެރިޔާ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-15 20:36:59
ފަރުވާއަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

މިދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް އައިބީޒިއާގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދޭން ފެށި ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ރޮނާލްޑޯ ހޮަސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެމުން

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-15 20:26:55
މެސީ ދެވަނަ ފަހަރަށް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ލަޔޮނަލް މެސީ "ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން" ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަން ހާމަކޮށްފި އެވެ. 4-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން ފްރާންސް އަތްދަށުވެ އާޖެންޓީނާ ވޯލްޑް

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-15 20:06:07
ޕެލަސްގެ އެއްބަސްވުން ޒާހާ އާކޮށްފި

ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ އައިވަރީ ކޯސްޓްގެ ވިންގާ ވިލްފްރައިޑް ޒާހާ އެ ކްލަބާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކޮށްފިއެވެ. ޕެލަސްގެ އެއްބަސްވުން އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ޒާހާ އާކޮށްފައިވަނީ އޭނާ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-08-15 18:53:24
ނިއުމޯނިއާއަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ރޮނާލްޑޯ ނަޒާރިއޯ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ލެޖެންޑް ރޮނާލްޑޯ ނަޒާރިއޯއަށް ނިއުމޯނިއާ ޖެހުމުން، އެކަމަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު އޭނާ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. އުމުރުން 41 އަހަރުގެ ރޮނާލްޑޯއަށް ނިއުމޯނިއާ ޖެހުމުން

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-15 13:12:22
ކްލޮޕަށް ރާމޯސް ބަހުގެ ހަމަލައެއް ފޮނުވާލައިފި

ޓަލީން، އެސްޓޯނިއާ (އޮގަސްޓް 15) - އޭނާ އަކީ ކުޅުންތެރިންނަށް ގަސްދުގައި އަނިޔާދޭ މީހެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ ލިވަޕޫލުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް ބަހުގެ ހަމަލައެއް ފޮނުވާލައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-15 11:43:20
ސަޕޯޓަރުން ނެތި ވެސް އިނގިރޭސި ކްލަބްތަކަށް ފައިދާ!

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 15) - އިނގިރޭސި ލީގުތަކުގައި ވާދަކުރާ ކްލަބްތަކުގެ މެޗުތައް ބަލަން ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ނުވަނަސް އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ޓީމުތަކަށް މުޅި އަހަރަށް ބަލާއިރު ފައިދާވާ ކަމަށް ބީބީސީގެ ދިރާސާ އަކުން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-15 11:32:48
ރޮނާލްޑޯ ނެތަސް ރެއާލް ނުހުއްޓުވޭނެ: ރާމޯސް

ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށް ޔުވެންޓަސްއަށް ދިޔަ ނަމަވެސް، މި ސީޒަނުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް ލަލީގާ ހޯދުން ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ރެއަލްގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް ބުނެފިއެވެ. ގިނަ

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-15 10:21:37
އެންޒޮންޒީ ރޯމާ އަށް، ބަކަޔޯކޯ މިލާނަށް

ރޯމް (އޮގަސްޓް 14) – ސެވިއްޔާގެ ފްރާންސް މިޑްފީލްޑަރު ސްޓީވަން އެންޒޮންޒީ އޭއެސް ރޯމާ އަށް އަދި ޗެލްސީގެ ފްރާންސް މިޑްފީލްޑަރު ޓިމެއޯ ބަކަޔަކޯ އޭސީ މިލާނާ ގުޅިއްޖެ އެވެ. ރޯމާ އިން، ފްރާންސާ އެކު މި އަހަރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-15 07:15:56