×
މައި ސަފުހާ
ސަންޗޭޒް ގެންދަން އިންޓަ އިން މަސައްކަތްކުރަނީ

މިލާން (އޮގަސްޓް 20) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ޗިލީ ވިންގާ އެލެކްސިސް ސަންޗޭޒް ލޯން އުސޫލުން ގެނައުމަށް އިންޓަ މިލާނުން ސީރިއަސް މަޝްވަރާތަކެއް ފަށައިފި އެވެ. އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ކޯޗަކަށް ގެނެސް އިންޓަ އިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 11:12:30
ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު ސާރީ އަށް ނިއުމޯނިއާ ޖެހިއްޖެ

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 20) – ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ އަށް ނިއުމޯނިއާ ޖެހިއްޖެ އެވެ. ސާރީ ހުން އައިސްގެން އުޅޭތީ ހަފުތާ ބަންދުގައި ޓްރިއެސްޓިނާއާ ދެކޮޅަށް ޔުވެންޓަސް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 11:08:28
ޕޮގްބާ ޕެނަލްޓީ ބޭކާރުކުރި މެޗުން ޔުނައިޓެޑަށް ޕޮއިންޓެއް

ވުލްވްހެމްޓަން (އޮގަސްޓް 20) – ޗެލްސީ 4-0 އިން ބަލިކޮށް ވަރުގަދަ ފެށުމެއް ހޯދި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅުނު ދެ ވަނަ މެޗުގައި ރޭ ވުލްވްސްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ. މި މެޗުން މޮޅުވާން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 09:01:40
ލެސްޓާ އިން ޗެލްސީ ހުއްޓުވިއިރު، ޝެފީލްޑް ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ޗެލްސީ އިން މޮޅުވާންދަނިކޮށް ލެސްޓާ ސިޓީން ހިފެހެއްޓިއިރު، ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް ވަނީ ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދާފައެވެ.ޗެލްސީގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު 1-1 އިން ލެސްޓާއާ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-19 21:37:12
އަލަތު މެޗުގައި އަލްވެސް ލަނޑު ޖަހައި ސައޮ ޕޯލޯ މޮޅުކޮށްދީފި

ސައޮ ޕޯލޯ (އޮގަސްޓް 19) – ބްރެޒިލް ލީގުގައި ސައޮ ޕޯލޯ އަށް ޑެނިއަލް އަލްވެސް ކުޅެދިން ފުރަތަމަ މެޗުގައި އޭނާ ޖެހި ގޯލާ އެކު ސިއަރާ އަތުން 1-0 އިން ސައޮ ޕޯލޯ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. އުމުރުން 36 އަހަރުގެ އަލްވެސްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-19 11:47:30
ސްޕާސް އިން ސިޓީ ހިފެހެއްޓިއިރު، ލިވަޕޫލާއި އާސެނަލް މޮޅުވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިހަފްތާގައި ކުޅުނު ބޮޑު މެޗުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާ އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓ މޮޅުވިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓިއިރު، ލިވަޕޫލާއި އާސެނަލް ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެއްޖެއެވެ.ސިޓީގެ ދަނޑުގައި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-19 10:47:48
ޗެލްސީ އަށް މޮޅެއް ނުހޯދި ތިން ވަނަ މެޗު: "ކެތްތެރިވާން ޖެހޭ"

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 19) – ޗެލްސީގެ ޒުވާން ސްކޮޑް ކުރިއަރަން ވަގުތުކޮޅެއް ނަގާނެ ކަމަށް، ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ލެސްޓާ ސިޓީއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވި މެޗަށް ފަހު ޗެލްސީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފި އެވެ. ދާދި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-19 09:46:15
ސުއަރޭޒް މަހެއްހާ ދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 18) – ބާސެލޯނާގެ އުރުގުއޭ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒްގެ ފަޔަށް ލިބުނު އަނިޔާއާ ގުޅިގެން މަހެއްހާ ދުވަސް ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ސުއަރޭޒުގެ ކަނާތު ކުޑަކަޅުވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-18 12:24:17
ސިޓީ އާއި ޓޮޓެންހަމް އެއްވަރު، ލިވަޕޫލް ކުރިއަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 18) – ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ކުޅުނު މެޗު 2-2 އިން އެއްވަރުވި އިރު ލިވަޕޫލާއި އާސެނަލް ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. ފުރަތަމަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-18 08:55:04
ކުޓީނިއޯ ލޯން އުސޫލުން ބަޔާން މިއުނިކަށް

މިއުނިކް (އޮގަސްޓް 17) – ބްރެޒިލް މިޑްފީލްޑަރު ފިލިއްޕެ ކުޓީނިއޯ ލޯން އުސޫލުން ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކަށް ދޫކޮށްލަން ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ. ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-17 08:20:07
ފުރަތަމަ މެޗުން ބާސެލޯނާ ބަލިވެއްޖެ

ބިލްބާއޯ (އޮގަސްޓް 17) – މި ސީޒަނުގެ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯ އަތުން 1-0 އިން ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ ބަލިވެއްޖެ އެވެ. ބިލްބާއޯގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި އެ ޓީމު މޮޅުވީ 88 ވަނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-17 08:05:08
ޔޫރަޕްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރާ ގަދަ ތިން ކުޅުންތެރިން އިއުލާންކޮށްފި

ޔުއެފާ އިން ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އަދި ލިވަޕޫލްގެ ވާޖިލް ވެން ޑައިކް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެއެވެ.މި އޮގަސްޓް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-16 13:49:38
ބަލޮޓެލީ އެނބުރި އިޓަލީ އަށް

މިލާން (އޮގަސްޓް 16) – ފްރާންސްގެ އޮލިމްޕިކް މާސޭ އަށް ކުޅެމުން އައި އިޓަލީގެ ފޯވާޑް މާރިއޯ ބަލޮޓެލީ ބްރެޒިލްގެ ފްލެމިންގޯގެ ހުށަހެޅުން ދޫކޮށް އަމިއްލަ ގައުމުގެ ބްރެޝިއާ އަށް ބަދަލުވުމާ ގާތަށް ގޮސްފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-16 11:49:21
ބާސެލޯނާއާ ގުޅެން މުސާރަ ކުޑަކުރަން ވެސް ނޭމާ ތައްޔާރު

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 16) – ބާސެލޯނާއާ އަލުން ގުޅުމަށްޓަކައި މުސާރައިން 15 މިލިއަން ޔޫރޯ ކުޑަކުރަން ވެސް ޕީއެސްޖީގެ ނޭމާ ހުރީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް ސްޕެނިޝް ފުޓްބޯޅައިގެ ތަޖުރިބާކާރު ހުއިލަމް ބަލަގޫ ބުނެފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-16 11:44:31
ލިވަޕޫލުން ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް އުފުލާލައިފި

ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް ފައިނަލްގައި ވާދަވެރި ޗެލްސީ ބަލިކުރުމަށްފަހު ލިވަޕޫލުން އެމުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލައިފިއެވެ. މި މެޗުގެ އިތުރުވަގުތު ކުޅެ ނިމުނުއިރު ދެ ޓީމު 2-2 އިން އެއްވަރުވުމުން ޕެނަލްޓީ ޝޫޓްއައުޓްގައި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-15 15:48:32
ރޮނާލްޑޯ ބުނަނީ މެސީ އަށް ވުރެ އޭނާ މޮޅުކަމަށް!

ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީއާ އޭނާގެ ތަފާތަކީ ގިނަ ކްލަބްތަކެއްގައި ބޮޑެތި މުބާރާތްތައް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވުން ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފިއެވެ.މެސީގެ ސީނިއާ ކްލަބް ކެރިއަރުގައި

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-15 14:15:31
އަނިޔާގެ ސަބަބުން ސެރީނާ އަނެއްކާ ވެސް މެޗެއް ދޫކޮށްލައިފި

އޮހިއޯ، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (އޮގަސްޓް 15) - އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކުޅެވެން ނެތުމުން ސިންސިނާޓީ މާސްޓާސް ފުރަތަމަ ބުރުގައި އިއްޔެ ޖަޕާނުގެ ޒެރިނާ ޑިޔާސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް މެޗު މަޝްހޫރު ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-15 10:56:48
ނޭމާ ރެއާލަށް ބަދަލުވުން ވެސް ރަނގަޅު: ރިވާލްޑޯ

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 15) - ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ނޭމާ ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވުމަކީ ވެސް ރަނގަޅު ނިންމުމަކަށްވާނެ ކަމަށް ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ ތަރި ރިވާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ. މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ޕީއެސްޖީން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-15 10:52:42
މެސީ އަށް ވުރެ އަހަރެންގެ ކެރިއަރު ފުރިހަމަ: ރޮނާލްޑޯ

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 15) - ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ވުރެ އޭނާގެ ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ފުރިހަމަކަމަށާއި އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ގިނަ ކްލަބްތަކެއްގައި އޭނާ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-15 10:49:27
ޕެނަލްޓީން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލް ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

އިސްތަންބޫލް (އޮގަސްޓް 15) – މި ސީޒަނުގައި ކްލަބާ ގުޅި، އެއް ވަނަ ގޯލްކީޕަރު އެލިސަން ބެކާ އަށް އަނިޔާވުމުން ފުރަތަމަ އެގާރައިން ފުރުސަތު ލިބުނު އެޑްރިއަން މަތަކުރި ޕެނަލްޓީއާ އެކު 5-4 އިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-15 03:17:26
ޗެލްސީ ފަސޭހަކޮށް ނުނަގާނަން: ކްލޮޕް

އިސްޓަންބުލް، ތުރުކީ (އޮގަސްޓް 14) - ޔޫރަޕްގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން މިރޭ މިިދިޔަ އަހަރުގެ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ފަސޭހަކޮށް ނުނަގާނެ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގަން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-14 09:48:23
ސިޓީން ކުށް ގަބޫލުކުރުމުން ފީފާ އިން ޖޫރިމަނާއަކުން ފުއްދާލައިފި

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 14) - ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ޓީމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރިއިރު ގޯސްތަކެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ގަބޫލުކުރުމުން ފީފާއިން އެ ކްލަބް ސަސްޕެންޑްނުކުރަން ނުނިންމައި ޖޫރިމަނާއަކުން ފުއްދާލައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-14 09:46:20
ގޭންގުގެ އިންޒާރުތަކާ އެކު އޮޒިލާއި ކޮލަސިނަޗްގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކޮށްފި

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 13) - އާސެނަލްގެ މެސުޓު އޮޒިލް އާއި ސީޑް ކޮލަސިނަޗަށް ހަމަލާދޭން މަސައްކަތްކުރި ދެ މީހެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދަނިކޮށް އެ ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް އިތުރު ހަމަލާތަކެއް ދޭނެކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-13 07:45:28
އެތުލެޓިކޯ އިން އަރަގޯނޭސްގެ ސްޓެޗޫއެއް ބަހައްޓަނީ

އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއެކު ކުޅުންތެރިއެއްގެ އިތުރުން ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ކާމިޔާބީތައް ހޯދައިދީފައިވާ ސްޕެއިނުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ލުއިސް އަރަގޯނޭސްގެ ހަނދާނުގައި އެ ކްލަބުގެ ވަންޑާ މެޓްރޮޕޮލިޓާނޯ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-12 14:20:28
ޔުނައިޓެޑުން ފަސޭހަކަމާއެކު ޗެލްސީ ބަލިކޮށްފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން 4-0 ގެ ބޮޑު ތަފާތަކުން ޗެލްސީ ބަލިކޮށްފިއެވެ.މިއީ 1965 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޗެލްސީ އަތުން ޔުނައިޓެޑް ހޯދި އެންމެ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-12 13:06:23
ޗައިނާ ލީގަށް މަލާމާތެއް ނުކުރަން: ޔާޔާ ޓޫރޭ

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ޗައިނީސް ސުޕަ ލީގާ ބެހޭގޮތުން އޭނާ ދެއްކި ވާހަކަތަކަކީ އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ އަށް މަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ނޫން ކަމަށް މިހާރު ޗައިނާގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ކްލަބެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-12 08:57:52
ޔުނައިޓެޑުގެ ބޮޑު މޮޅާ އެކު ލަމްޕާޑަށް ހިތްދަތި ފެށުމެއް

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 12) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް 4-0 އިން ޗެލްސީ އަތުން މޮޅުވުމުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވެ މި ސީޒަނާ ކުރިމަތިލި ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ފްރޭންކް ލަމްޕާޑަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-12 08:55:38
ރޮނާލްޑޯގެ މައްޗަށް ފެލިކްސް ކުރި ހޯދައިފި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންސް ކަޕްގައި ޕޯޗުގަލްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ޔުވެންޓަސްގެ މައްޗަށް އެ ގައުމުގެ ޒުވާން ތަރި ޔާއޯ ފެލިކްސް ކުޅެމުން އަންނަ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑު 2-1 އިން ކުރިހޯދައިފިއެވެ.ޔުވެންޓަސްއާ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-11 11:39:04
ގޯސް ޕްރެޝަރުތަކެއް ބޭނުމެއް ނޫން: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 11) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކުރިން އޮތް ހިސާބަށް ދިއުމަކީ އެ ކްލަބާ ގުޅުންހުރި އެންމެން ބޭނުންވާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަން ހާސިލުކުރަން އާ ސީޒަނެއް ފަށާ ދުވަހު ކުޅުންތެރިންނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-11 08:55:40
ޕީއެސްޖީން ނޭމާ ވިއްކާލަން ތައްޔާރުވަނީ

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 11) - ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ނޭމާ ގަންނަން ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު، އޭނާ ވިއްކާލަން ޕީއެސްޖީން ތައްޔާރުވަމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-11 08:52:16