×
މައި ސަފުހާ
ކްލޮޕް 2024 ގައި ޖަރުމަނު ގައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވަނީ؟!

މިއުނިކް (ޖުލައި 14) - ލިވަޕޫލާ އެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު ޔާގެން ކްލޮޕް ދެން ހަވާލުވާނީ ޖަރުމަނު ގައުމީ ޓީމާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ޖަރުމަނުގެ މީޑިއާއެއް ކަމަށްވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 13:28:59
ސައުތެމްޓަނާ އެއްވަރުވެ ޔުނައިޓެޑް ފުރުސަތު ނަގާލައިފި

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 13) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސައުތެމްޓަނާ 2-2 އިން އެއްވަރުވުމުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ތިން ވަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ އެވެ. މި ބުރުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 09:22:26
މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ސަސްޕެންޝަން ކޯޓުން އުވާލައިފި

ޒިއުރިކް (ޖުލައި 13) - ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތްތަކުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ ސީޒަނަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އިސްތިއުފާނުގެ މައްސަލަ ބަލައި ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަން ފޯ ސްޕޯޓްސް (ސީއޭއެސް) އިން އެ ސަސްޕެންޝަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-13 14:15:18
ވީއޭއާރްގެ ވާހަކަ ދައްކަނީ ބަހަނާއެއް ހޯދަން: ޒިދާން

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 13) - ވާދަވެރި ޓީމުތަކުން ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް) އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑާ ގުޅުވައިގެން ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އެ މީހުން ބޭނުންވާ ވަކިކަމަކަށް މިސްރާބު ބަދަލުކޮށްލައި ބަހަނާއެއް ހޯދުމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-13 11:30:32
ނަސްލީ ފުރައްސާކުރި 12 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލަންޑަން (ޖުލައި 13) - ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްގެ ވިންގާ ވިލްފްރިއެޑް ޒަހާއާ ނަސްލީ ގޮތުން ފުރައްސާރަކުރި 12 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. އޭނާއާ ނަސްލީ ގޮތުން ދިމާކޮށް އިންޓަނެޓުން މެސެޖްތަކެއް ލިބުނުކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-13 11:22:44
އާސެނަލް ބަލިިވިއިރު، ލެސްޓާ ފުރުސަތު ނަގާލައިފި

ލަންޑަން (ޖުލައި 13) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން އާސެނަލް 2-1 އިން ބަލިވިއިރު، ރެލިގޭޝަން ޒޯނުގައި އޮތް ބޯންމައުތު އަތުން 4-1 އިން ބަލިވެ، ލެސްޓާ ސިޓީ ތިން ވަނަ އަށް އަރަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-13 09:46:03
ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ގޯލުން ޔުވެންޓަސް ލީގާ ކައިރިއަށް

ޓިއުރިން (ޖުލައި 12) – ފަހު ވަގުތު ޕެނަލްޓީއަކުން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވައްދާލި ގޯލާ އެކު އެޓަލާންޓާއާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ ތާވަލުގެ ކުރީގައި އަށް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-12 12:47:11
20 އަހަރު ކުރިއާ މިހާރުގެ މޮރީނިއޯގެ ތަފާތެއް ނެތް: އާޓެޓާ

ލަންޑަން (ޖުލައި 12) - މީގެ 20 އަހަރު ކުރިން ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ފުޓްބޯޅައިގައި ވިސްނަމުން އައި ގޮތާ މިހާރު ވެސް ތަފާތެއް ހުރިހެން ހީނުވާ ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ. އާޓެޓާ ވަނީ 1999 ވަަނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-12 11:09:33
ލިވަޕޫލްގެ ރެކޯޑަށް ނިމުމެއް، ޗެލްސީ އަށް ހާސްކަން

ލަންޑަން (ޖުލައި 12) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ ލިވަޕޫލް ރޭ 1-1 އިން ބާންލީއާ އެއްވަރުވެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ދަމަހައްޓަމުން އައި ސައްތަ އިން ސައްތަ ރެކޯޑަށް ނިމުމެއް އައިއިރު،

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-12 10:01:03
ބާސެލޯނާ މޮޅުވިއިރު އޮންރީގެ ރެކޯޑާ މެސީ ހަަމަކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 12) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް ވަލޮޑޮލިޑް އަތުން 1-0 އިން ބާސެލޯނާ މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އާސެނަލްގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ތިއަރީ އޮންރީ ހަދާފައިވާ ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-12 09:59:51
އަނިޔާގައި ހުއްޓަސް ތަށި އުފުލާލާނީ ހެންޑަސަން

ލިވަޕޫލް (ޖުލައި 11) - އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުގައި ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން މި ސީޒަނުގައި ދެން ލިވަޕޫލްގެ ކެޕްޓަން ޖޯޑަން ހެންޑަސަން އަށް ނުކުޅެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ލީގު ތަށި އުފުލާލުމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-11 10:29:24
ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ރޮނާލްޑޯ ރެއާލާ ދެކޮޅަށް؟

ނިޔޯން، ސްވިޒަލެންޑް (ޖުލައި 11) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ޔުވެންޓަސް އޭނާގެ ކުރީގެ ޓީމު ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހިދާނެ އެވެ. އިއްޔެ ނެގި ޗެމްޕިއަންސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-11 10:26:39
އަލަވޭސް ބަލިކޮށް ރެއާލް ލީގާ ގާތަށް

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 11) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ޑިޕޯޓިވޯ އަލަވޭސް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑް ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ. ކޮންމެ ޓީމަކަށް ބާކީ ތިން މެޗު އޮތްއިރު، ރޭގެ މޮޅާ އެކު ރެއާލް ވަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-11 10:23:49
ވެން ޕާސީގެ ގަދަ ތިނެއްގައި މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯ ނެތް

ލަންޑަން (ޖުލައި 10) - އޭނާގެ ނަޒަރުގައި މި ވަގުތަށް ބަލާއިރު މި އަހަރުގެ ބެލޮންޑިއޯ (މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ) އަށް ވާދަކުރާނެ ތިން ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނުހިމެނޭނެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-10 10:33:42
ހަޒާޑްގެ ދިފާއުގައި ޒިދާން ވާހަކަ ދައްކައިފި

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 10) - މި ސީޒަނުގައި އަނިޔާ އެކި މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން އެޑެން ހަޒާޑަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގައި އޭނާގެ އަސްލު ކުޅުން ނުދެއްކޭ ކަމަށް ބުނެ އަމާޒުވާ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ރެއާލްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-10 10:31:25
އެސްޓަން ވިލާ ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑް ރޭހުގައި ކުރިއަށް

ބާމިންހަމް (ޖުލައި 10) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި އެސްޓަން ވިލާ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ޖާގަ ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި ކުރިއަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-10 09:25:01
ޔުނައިޓެޑުން ވެސް ހަރަދުކުރުމުގައި ވިސްނާނެ: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 9) - ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މާލީ ދަތިތަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ވެސް އެބައޮތް ކަމަށާއި ޓީމު ވަރުގަދަކުރުމުގައި ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ފައިސާ ހަރަދުކުރާނީ ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-09 12:52:02
ބާސެލޯނާ އިން ރެއާލާ އެއް ޕޮއިންޓް ގާތަށް

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 9) – އެސްޕަންޔޯލް 1-0 އިން ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ރެއާލް މެޑްރިޑާ އެއް ޕޮއިންޓް ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ. ބާސެލޯނާ 35 މެޗުން 76 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން ދެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-09 11:18:18
ސިޓީ ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދިއިރު ލިވަޕޫލަށް ރެކޯޑެއް

ލަންޑަން (ޖުލައި 9) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން 5-0 އިން ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދިއިރު، ބްރައިޓަން 3-1 އިން ބަލިކޮށް ލީގުގެ ތާރީހުގައި އެއް ސީޒަނެއްގައި އެންމެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-09 09:27:26
ވީއޭއާރާ މެދު ބާސެލޯނާގެ ރައީސާއި ކޯޗުގެ ހިޔާލު ތަފާތު

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 8) - ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް)އާ ބެހޭގޮތުން ބާސެލޯނާގެ ޖޯސެފް ބާޓޮމެއު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ މެދު އެއްބަސްވެވެން ނެތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ކީކޭ ސެޓިއެން ބުނެފި އެވެ. ދާދި ފަހުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-08 13:21:03
މިލާނުން ފަހަތުން އަރައި ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި

މިލާން (ޖުލައި 8) – އޭސީ މިލާން އަތުން 4-2 އިން ބަލިވެ ޔުވެންޓަސް އަށް އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި 10 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގަން ލިބުނު ފުރުސަތު ރޭ ގެއްލިއްޖެ އެވެ. ތާވަލުގެ ދެ ވަނައިގައި އޮތް ލާޒިއޯ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-08 09:31:40
މުހިއްމު މޮޅަކާ އެކު ޗެލްސީ ތިން ވަަނަ އަށް

ލަންޑަން (ޖުލައި 8) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން 3-2 އިން މޮޅުވެ ޗެލްސީ ލީގުގެ ތިން ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ. ޗެލްސީ ލީގުގެ ތިން ވަނަ އަށް އެރީ ކުރިން އެ މަގާމުގައި އޮތް ލެސްޓާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-08 09:09:49
ހާއްސަ އިހުތިޔާރަކާ އެކު ޒަވީ އަލް ސާދުގައި މަޑުކޮށްފި

ދޯހާ، ގަތަރު (ޖުލައި 6) - ހާއްސަ އިހުތިޔާރެއް ލިބޭގޮތަށް ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށް ސްޕެއިނުގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު ޒަވީ ހެނާންޑޭސް ގަތަރުގެ އަލް ސާދުގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި މަޑުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ޒަވީއާ އެކު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-06 12:49:52
ބާސެލޯނާ އިން އުއްމީދު ދަމަހައްޓައިފި

ވިޔަރެއާލް (ޖުލައި 6) – ރަށުން ބޭރުގައި ވިޔަރެއާލް 4-1 އިން ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ހަނި އުއްމީދު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ. ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ ރޭހުގެ ކުރީގައި އޮތް ރެއާލް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-06 09:06:28
ސިޓީ އަދަބުން ސަލާމަތްވާނެ ކަމަށް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި

ލަންޑަން (ޖުލައި 5) - ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތްތަކުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ ސީޒަނަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ މައްސަލަ މި ވަގުތު ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަން ފޯ ސްޕޯޓްސް (ސީއޭއެސް) އިން ބަލަމުން އަންނައިރު،

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-05 12:37:49
ޗެލްސީން މަގާމް ދެމެހެއްޓިއިރު، ޔުނައިޓެޑް ވިއްދާފައި

ލަންޑަން (ޖުލައި 5) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 3-0 އިން ވަޓްފޯޑް ބަލިކޮށް ހަތަރު ވަނައިގައި މަގާމް ދެމެހެއްޓިއިރު، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ބޯންމައުތުގެ މައްޗަށް 5-2 އިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-05 09:33:24
ބުފޮން އަށް ރެކޯޑެއް، ޔުވެންޓަސް އަށް ބޮޑު ލީޑެއް

ޓިއުރިން (ޖުލައި 5) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި އެންމެ ގިނަ މެޗު ކުޅުމުގެ ރެކޯޑް ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ގާއިމްކުރި މެޗުން ޓޮރިނޯ 4-1 އިން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން ލީގުގެ ކުރީގައި ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-05 09:29:30
ސާނޭ ބަޔާނަށް ސޮއިކޮށްފި، ތިއާގޯ ލިވަޕޫލަށް؟

މިއުނިކް (ޖުލައި 4) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އައި ޖަރުމަނުގެ ވިންގް ލެރޯއި ސާނޭ ބަޔާން މިއުނިކަށް ސޮއިކުރިއިރު، އެ ޓީމަށް ކުޅޭ ސްޕެއިނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ތިއާގޯ އަލްކަންޓާރާ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-04 11:14:07
ޕޮގްބާ އާއި ފެނާންޑޭސް އަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 4) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ދެ މިޑްފީލްޑަރުން ކަމަށްވާ ޕައުލް ޕޮގްބާ އާއި ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް އަށް ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ. ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ބޯންމައުތާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-04 11:11:18
ސިޓީން، ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ބޮޑު ތަފާތަކުން ބަލިކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 3) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކަށަވަރުކުރި ލިވަޕޫލް، އޭގެ ފަހުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން، އެ ޓީމާ ތަށްޓަށް އެންމެ ވާދަކުރި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަތުން ތަފާތުބޮޑުކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-03 10:30:52