×
މައި ސަފުހާ
އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެނބުރި އައުން ޖޫން 20 ގައި

ރޯމް (މޭ 29) – އިޓާލިއަން ލީގު އަންނަ ޖޫން 20 ވަނަ ދުވަހު ފެށިދާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު ވިންޗެންޒޯ ސްޕަޑަފޯރާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ޔޫރަޕުން އެންމެ ބޮޑުވި އެއް ގައުމު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-29 15:11:59
ފުރުސަތު ނަގާލުމުން ލިޕްޒިގުގެ ކޯޗު ރަތަށް

ބާލިން (މެއި 28) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ހާތާ ބާލިންއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވެ، ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް އަރަން އާރްބީ ލިޕްޒިގަށް ލިބުނު ފުރުސަތު ނަގާލުމުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖޫލިއަން ނާގަލްސްމަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-28 13:08:49
ޓްރާންސްފާ ބާޒާރު ވަރަށް ތަފާތުވާނެ: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (މެއި 28) - ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކާ އަޅާބަލާއިރު ކުރިއަށް އޮތް ޓްރާންސްފާ ބާޒާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުވާނެ ކަމަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ. ކޯޗިން ކެރިއަރުގައި މޮރީނިއޯ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-28 13:02:55
ސަޕޯޓަރުން ނެތި ކުޅެން އުނދަގޫވާނެ: މެސީ

ބާސެލޯނާ (މެއި 28) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ސްޕެނިޝް ލީގު (ލަލީގާ) އަންނަ މަހު ފެށުމަކީ ހިތްހަަމަޖެހުމެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު ސަޕޯޓަރުން ނުލައި މެޗުތައް ކުޅެން ޖެހުމަކީ އުނދަގޫވާނެ ކަމެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-28 12:56:13
ގާޑިއޯލާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗު: ރޮބެން

އެމްސްޓެޑަމް (މޭ 27) – ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އަކީ އޮފެންސިވް ފުޓްބޯޅައިގެ މާސްޓަރު ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗު ކަމަށް، ގާޑިއޯލާގެ ކޯޗުކަމުގައި ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅުނު ނެދަލެންޑްސްގެ ވިންގާ އާޔެން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-27 15:28:25
އިބްރަހިމޮވިޗުގެ އަނިޔާ ސީރިއަސް އެއް ނޫން

މިލާން (މޭ 27) – އޭސީ މިލާނުގެ ސްވިޑަން ފޯވާޑް ޒަލަޓަން އިބްރަހިމޮވިޗުގެ ފައިގެ އާކިލެސް ޓެންޑަން އިރައިގެން ގޮސް ސީޒަން ނިމި އަދި ފަހަރެއްގައި ކެރިއަރު ވެސް ނިންމާލަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ކަމަށް ހީވި ބިރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-27 12:44:57
ޑޯޓްމަންޑް ބަލިކޮށް ބަޔާން ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް

ޑޯޓްމަންޑް (މޭ 27) – ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް 1-0 އިން ބަލިކޮށް ބަޔާން މިއުނިކުން ޖަރުމަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިގެން އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ކުރިއަށް މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-27 12:18:48
ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށް އިގާލޯ އެނބުރި ޗައިނާ އަށް؟

މެންޗެސްޓާ (މެއި 26) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ލޯން ޑީލެއްގައި ގެނައި ނައިޖީރިއާގެ ފޯވާޑް އޮޑިއޯން އިގާލޯގެ އެއްބަސްވުން އިތުރު ކުރަން ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުނުވުމުން އޭނާ އަލުން ޗައިނާގެ ޝަންހާއި ގްރީންލެންޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 14:31:23
ވޯލްޑް ކަޕް ތެރޭގައި ކަބަލޭރޯ އަށް މަރުގެ އިންޒާރު

ލަންޑަން (މެއި 26) - ރަޝިއާގައި 2018 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށްދިޔަ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތެރެއިން އޭނާ އަށް މަރުގެ އިންޒާރުދީފައިވާ މެސެޖުތަކެއް ލިބުނު ކަމަށް އާޖެންޓީނާގެ ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު ވިލީ ކަބަލޭރޯ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 13:51:15
ކެންސަލްކުރި ފްރެންޗް ލީގު ފަށަން ލިޔޯނުން ސަރުކާރުގައި އެދިއްޖެ

ޕެރިސް (މެއި 26) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަަބަބުން ފްރެންޗް ލީގު ކެންސަލްކުރަން ނިންމި ނިންމުން ބަދަލުކޮށް އަލުން ލީގު ފަށަން ހުއްދަދިނުމަށް އެދި ލިޔޯނުން ފްރާންސްގެ ސަރުކާރުގައި އެދިއްޖެ އެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 13:39:06
ޔުވެންޓަސްގެ ޝައުގުވެރިކަން ޑެމްބެލޭ އަށް

ބާސެލޯނާ (މޭ 25) – ޔުވެންޓަސްގެ މިޑްފީލްޑަރު މިރަލެމް ޕިޔަނިޗް ގަތުމަށް ބާސެލޯނާ އިން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން އެ ޓީމުގެ ވިންގާ އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭ ގެނައުމަށް ޔުވެންޓަސް އިން ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-25 15:46:07
ކުޓީނިއޯ ނުގަންނަން ބަޔާނުން ނިންމައިފި

މިއުނިކް (މޭ 25) – ބާސެލޯނާގެ ލޯނެއްގެ ދަށުން ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ 130 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ގަތުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފާފައިނުވާ ކަމަށް ބަޔާނުގެ ޗެއާމަން ކާލް-ހެއިންޒް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-25 13:45:17
ނޭމާ އަށް ކޯޗުކޮށްދޭން ބާސެލޯނާ ކޯޗު ބޭނުންވޭ

މެޑްރިޑް (މޭ 25) – ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލް ފޯވާޑް ނޭމާ އަށް ކޯޗުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އޭނާ ބާސެލޯނާ އެނބުރި އަތުވެއްޖެ ނަމަ ވަރަށް އުފާވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ކުއިކީ ސެޓިއެން ބުނެފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-25 13:45:03
ޑޯޓްމަންޑާ ކުރިމަތިލުމުގެ ކުރިން ބަޔާނަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

މިއުނިކް (މެއި 24) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރަށުންބޭރުގައި ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑާ ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ މެޗަކަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބަޔާން މިއުނިކް މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-24 13:57:08
ސަރުކާރުގެ ރުހުމާ އެކު އަންނަ މަހު 8 ގައި ލަލީގާ ފަށަނީ

މެޑްރިޑް (މެއި 24) – ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ސްޕެނިޝް ލީގު (ލަލީގާ) ޖޫން 8 ވަނަ ދުވަހު އަލުން ފެށޭނެ ކަމަށް ސްޕެއިންގެ ބޮޑުވަޒީރު ޕެޑްރޯ ސަންޗޭޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ލީގުގެ ރައީސް ހަވިއޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-24 13:55:09
ސިމޯނީ މަރުވުމުން ރޮނާލްޑޯ ހިތާމައިގައި

މިލާން (މެއި 23) - އިންޓަ މިލާނުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ލުއިޖީ ސިމޯނީ މަރުވުމުން އޭނާ އަށް ކުރެވެނީ އެދުރެއް ގެއްލިގެންދިޔަކަމުގެ އިހުސާސް ކަމަށް އޭނާގެ ކޯޗުކަމުގައި އެ ޓީމަށް ކުޅުނު ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ އެއް ވަނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-23 13:25:26
ނިއުކާސަލަށް ފަހު ސައުދީން އިތުރު ކްލަބްތަކެއް ގަންނަނީ

ލަންޑަން (މެއި 23) - އިންގްލެންޑުގެ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް، ސައުދީ އަރަބިއްޔާ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންގެ ހިއްސާ އޮތް ކުންފުންޏަކަށް ވިއްކާލި ޑީލް ނިމުމާ އެކު ސައުދީން އިތުރު ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-23 13:22:47
މި ކުއްޖާ އެ އަޅާލި ތިން ބުރަކީ ސްކޭޓްބޯޑިންގައި އަޖައިބެއް، އަންތަރީސް ވެއްޖެ

ޒުވާން ސްކޭޓާސްގެ ތެރޭގައި އަބަދުވެސް އޮންނަނީ ކޮންމެވެސް މޮޅު ކަމެއް ކޮށްލުމުގެ ހުވަފެންތަކެވެ. އެކަމަކު ސްކޭޓްބޯޑިންގައި، ބުރުއެޅުމާއި ތަންތަނުގެ މައްޗަށް އެރުން ފަދަ ކަންކަމުގައި ވެސް ހައްދުތަކެއް އޮވެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-23 11:32:20
ރެއާލުގައި ހަޒާޑަށް ބެލޮންޑިއޯ ހޯދިދާނެ: މާޓިނޭޒް

ބްރުސެލްސް (މޭ 22) – ބެލްޖިއަމްގެ ޕްލޭމޭކަރު އެޑެން ހަޒާޑަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގައި ހުރެ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ކާމިޔާބުކުރެވިދާނެ ކަމަށް ބެލްޖިއަމްގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މާޓިނޭޒް ބުނެފި އެވެ. ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެލްސީގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-22 16:50:15
މެޗެއް ކުޅެން އަދި ތައްޔާރެއް ނޫން: ޑި ޔޮން

ބާސެލޯނާ (މޭ 22) – މެދުކެނޑުމަށް ފަހު އަލުން ފަރިތަކުރުންތައް ފެށުމުން ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަމަކު އަދި މެޗެއް ކުޅެން ތައްޔާރު ނޫން ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ނެދަލެންޑްސް މިޑްފީލްޑަރު ފްރޭންކީ ޑި ޔޮން ބުނެފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-22 15:42:41
ލޮކްޑައުނަށް ފަހު ރެއާލް ފެންނަނީ ތާޒާކޮށް: ޒިދާން

މެޑްރިޑް (މެއި 21) - ކޮވިޑް-19ގެ މެދުކެނޑުމަށް ފަހު ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކުޅުންތެރިން ފަރިތަކުރުންތަކަށް އައިއިރު ޖުމްލަކޮށް މުޅި ޓީމު ފެންނަނީ ކުރިއަށް ވުރެން ތާޒާކޮށް ކަމަށް ރެއާލްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-21 15:25:55
ކުޅުންތެރިންނަށް ގެއްލުމެއް ވިޔަ ނުދޭނަން: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (މެއި 21) - ކޮވިޑް-19 ގެ މެދުކެނޑުމަށް ފަހު އަލުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗުތައް ފަށަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު، ގަސްދުގައި އެނގިހުރެ ކުޅުންތެރިން ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްނުލާނެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-21 15:13:10
ކޯޓުގައި އޮތް ސިޓީ މައްސަަލަ އަންނަ މަހަށް ތާވަލުކޮށްފި

ޒިއުރިކް (މެއި 20) - ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތްތަކުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ ސީޒަނަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އިސްތިއުނާފުގެ އަޑުއެހުންތައް އަންނަ މަހު ފަށަން މައްސަލަ ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަން ފޯ ސްޕޯޓްސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-20 13:43:15
ސަޕޯޓަރުންނަށް ނުވަދެވުނަސް ފޮޓޯތަކުން ދަނޑުފުރާލަނީ!

ބާލިން (މެއި 20) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ދެ މަސް ދުވަހަށް ލީގު މެދުކެނޑުމަށް ފަހު މިދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި މެޗުތައް ފެށީ ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދަ އެވެ. އެކަމަކު މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސްކުރިން ބޮރޫޝިއާ މުންޗެންގްލަޑްބަކް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-20 13:38:26
ބާސެލޯނާ އިން ޔަގީންކަން ނުދޭތީ ރަކިޓިޗް ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (މެއި 30) - ބާސެލޯނާ އިން އޭނާގެ މުސްތަގުބަލާ ގުޅޭގޮތުން ޔަގީންކަމެއް ނުދޭތީ ކްރޮއޭޝިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު އިވާން ރަކިޓިޗް، އެ ކްލަބްގެ މެނޭޖްމަންޓާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ. އުމުރުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-20 13:33:26
މުސާރަ ކުޑަނުކުރާނަމަ ރެއާލުން ޕޮގްބާ ނުގަންނާނެ

މެޑްރިޑް (މެއި 19) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ގަންނަން ރެއާލް މެޑްރިޑުން މަސައްކަތް ފަށާނީ އޭނާ މުސާރަ ކުޑަކުރަން އެއްބަސްވުމުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ޔުނައިޓެޑުން ތަށްޓަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-19 14:18:55
އިބްރަހިމޮވިޗް މިލާނުގައި މަޑުނުކުރާނެ: މިހަލޮވިޗް

ބެލްގްރޭޑް (މޭ 18) – ސްވިޑަން ފޯވާޑް ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް މި ސީޒަނަށް ފަހު އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާން ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް އޭނާގެ ގާތް އެކުވެރިޔާ އަދި އިޓަލީގެ ބޮލޯނިއާގެ ކޯޗު ސިނިސާ މިހަލޮވިޗް ބުނެފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-18 14:13:06
ކްލަބްތަކުގެ ޕްރެޝަރާ ހެދި ބަންގްލަދޭޝް ލީގު ކެންސަލްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޕްރިމިއާ ލީގު އަވަހަށް ފެށޭނެ ހާލަތެއް ނެތުމުން ގިނަ ކްލަބްތަކެއްގެ ހުށަހެޅުމާ އެއްގޮތަށް ލީގު ކެންސަލްކުރަން ބަންގްލަދޭޝްގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ނިންމައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-18 12:31:26
ނިއު ނޯމަލްގައި ކުޅުން ވަރަށް އުދަނގޫ: މުލާ

މިއުނިކް (މެއި 18) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލި ޖަރުމަނު ލީގުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށައިގެން ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދައި ކުޅޭއިރު ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަށާއި ސިފަވަނީ އުމުރުންދުވަސްވީ މީހުންގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-18 12:22:07
ތާރީޚުގެ ތެރެއިން: ސްޕެނިޝް ފުލޫގެ ވަބާ

ވިހިވަނަ ގަރުނު ދުއް އެއްމެ ނުރައްކާތެރި އެއް ވަބާއަކީ ސްޕެނިޝް ފުލޫއެވެ. އެ ވަބާގައި މުޅި ދުނިޔެއިން 50 މިލިއަން މީހުން މަރުވިއެވެ. ވަބާގެ ނުރައްކާތެރިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ކުރިމަތިވީ 20 އަހަރާއި 30 އަހަރާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-05-18 12:11:37