×
މައި ސަފުހާ
ނެދަލަންޑްސް: ރޭވުންތެރިކަން ކުޑަ، މޮޅު ކުޅުންތެރިންގެ ޓީމެއް

17 މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީ އެއް އޮތް ނެދަލޭންޑްސްގެ އަމާޒަކީ މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯގެ ތައްޓެވެ. ނަމަވެސް މެދުތެރެ އަށް ކުޅޭ ބާސެލޯނާގެ ޑިފެންޑަރު ފްރޭންކީ ޑިޔޮންގަށް ނުކުޅެވުމަކީ އެމީހުންގެ އުއްމީދު ފަނުފުލުން

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-12 13:36:09
ޕޮލަންޑް: އަދިވެސް ބަރޯސާވަނީ ލެވަންޑޯސްކީއަށް

އެންމެ ފަހުގެ ވޯލްޑްކަޕުގައި އާޖެންޓީނާ އާއި މެކްސިކޯ އަދި ސައޫދީ އަރަބިއާ ހިމެނުނު ގްރޫޕުން ދެ ވަނަ ބުރަށް ހޮވުމުން އެއީ ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށް ޕޮލެންޑުން ސިފަކުރި އެވެ. ނަމަވެސް ފްރާންސް އަތުން ބަލިވެ ކެޓުމާއެކު

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-12 13:35:35
އިޓަލީ: މުޅިން ބަދަލުވެއްޖެ، އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ފޯވާޑް ލައިން

އިޓަލީ އަކީ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ވަރުގަދަ ބްރޭންޑެކެވެ. ވޯލްޑްކަޕް ހަތަރު ފަހަރު ކާމިޔާބު ކުރިއިރު މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯ އަށް ނުކުންނަނީ ތަށި ދިފާއު ކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ އަށް ފަހު އިޓަލީގެ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-12 13:22:51
މޮލްޑޯވާ ބަލިކޮށް ޔޫކްރެއިނުން ފެންވަރު ދައްކާލައިފި

މި މަހު ޖަރުމަނުގައި ފަށާ ޔޫރޯ އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޔޫކްރޭނުން ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ބޮޑު ތަފާތަކުން މޮލްޑޯވާ އަތުން މޮޅުވެއްޖެއެވެ. މިއީ އެ ޓީމުން ޔޫރޯ އަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި މި ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-12 13:06:45
ރޮނާލްޑޯގެ އެހީގައި އަޔަލަންޑް އަތުން ޕޯޗުގަލް މޮޅުވެއްޖެ

ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޕޯޗުގަލް ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ އެހީގައި ރިޕަބްލިކް އޮފް އަޔާލެންޑް އަތުން ފަސޭހަކަމާއެކު އެ ޓީމު މޮޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭގެ މެޗުން ޕޯޗުގަލް

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-12 13:05:57
ޖަރުމަން: ތަށި ނޫން އެއްޗެއް ބޭނުމެއް ނޫން

ޖަރުމަނަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފުޓްބޯޅަ ޓީމެވެ. ހަތަރު ފަހަރު ވޯލްޑްކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު ޔޫރޯ ވެސް އެމީހުން ވަނީ ތިން ފަހަރު ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ. އަންހެނުންގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ޖަރުމަނަކީ ގަދަ ބައެކެވެ.

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-12 12:58:16
ޖޯޖިއާ: ޔޫރޯއިން ފެންނާނެ އެންމެ ބަލި ޓީމަށް ވެދާނެ

ޖޯޖިއާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ކުޅިވަރުތަކަކީ ފުޓްބޯޅަ އާއި ރަގްބީ އާއި ބާސްކެޓްބޯޅަ އަދި ރެސްލިން އާއި ޖޫޑޯ އެވެ. އެ ގައުމުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނަން ހިނގާ ރެސްލިން ކުޅުންތެރިން އެބަތިއްބެވެ. ތަފާތު ގިނަ ނަންތަކެއް

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-12 12:44:42
އިކުއެޑޯ އަތުން އާޖެންޓީނާ އަށް ހަނި މޮޅެއް

ބައިނަލްއަގުވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި އާޖެންޓީނާ އަދި އިކުއެޑޯ ވާދަކުރި މެޗު އާޖެންޓީނާ އިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ކޮޕަ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅުނު އެކުވެރި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-10 22:40:55
ފްރާންސް މޮޅުވިޔަނުދީ ކެނެޑާ އިން ހިފަހައްޓާލައިފި

ފްރާންސް އާއި ކެނެެޑާ ވާދަކުރި ބައިނަލްއަގުވާމީ އެކުވެރި ކަމުގެ މެޗު 0-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން އެއްވަރު ވެއްޖެއެވެ. ކުރިއަށްއޮތް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން ފްރާންސް އިން އެކުވެރިކަމުގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-10 19:41:39
ފްރާންސް: ކުރިއަށްވުރެ ވަރުގަދަ، އަމާޒަކީ ތަށި

ފްރާންސަކީ ދުނިޔޭގައި ވެސް މި ވަގުތު އޮތް އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޓީމެކެވެ. ފާއިތުވެދިޔަ އަށެއް އަހަރަށް ބަލާއިރު ވެސް އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމެވެ. މި އަށް އަހަރު ތެރޭގައި އެމީހުން ވަނީ ވޯލްޑްކަޕުގެ ފައިނަލުގައި

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-10 17:21:45
އިންގްލަންޑް: މުހިންމު ކުޅުންތެރިންނަށް އަނިޔާވެ އާދައިގެ ހާލަތެއްގައި

އިންގްލޭންޑަކީ ޔޫރަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނުލިބި އޮތް އެންމެ މޮޅު ޓީމެވެ. އެމީހުންނަށް ބައިނަލް އަގްވާމީ މުބާރާތަށް މިހާތަނަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ 1966ގެ ވޯލްޑް ކަޕެވެ. އޭގެ ފަހުން ތައްޓެއް ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-10 17:17:30
ޑެންމާކް: މޮޅުވާނީ ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗުވެސް ކުޅެގެން

ޑެންމާކަކީ 1992 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރަޕިއަނުގެ ޗެމްޕިއަނުންނެވެ. އެކަމަކު މިކާމިޔާބީގެ ވާހަކަ އޭގެ ހަތަރު އަހަރު ފަހުން މުޅިން ފަނޑުވެދިޔައީ ޖެހިގެން އައި މުބާރާތުގައި ޗެމްޕިއަނެއްގެ ކިބާގައި ހުންނަންވާ އެއްވެސް

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-10 17:12:29
ޗެކް ރިޕަބްލިކް: ޔޫރޯގެ ކުރިން އަޚުލާގީ މައްސަލަތަކުން އަރައިގެންފި

ޗެކްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަމާން 10 ގައުމުގެ ތެރެއިން އެއް ގައުމެވެ. އެކަމަކު ގައުމީ ޓީމަށް މި ފަހުން ކުރިމަތިވި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ އަޚުލާގީ މައްސަލަ އެވެ. ކުރީގެ ކޯޗު ޔަރޮސްލާވް ސިލްހަވީ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-10 17:06:30
ޔޫރޯ 2024: މުބާރާތުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭނެ ކުޅުންތެރިން

މިހާރު އުމުރުން 39 އަހަރުގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަކީ އަދިވެސް ޕޯޗުގަލްގެ އެންމެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށްވާ، ރޮނާލްޑޯ އަކީ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-10 01:53:54
އޮސްޓްރިއާ: ރަންގްނިކް ނުފޫޒާއި ބާރުގައި ތަފާތު ދައްކާނެ

އޮސްޓްރިއާ އަކީ ކޮފީ ބުއިމުގައި އަރާތިބި ބައެކެވެ. ފިނިމޫސުމުގެ ކުޅިވަރުތަކާއި މިއުޒިކަށް އެމީހުން އިންތިހާ އަށް ލޯބިކުރެ އެވެ. ރަސްމީ ބަހަކީ ޖަރުމަނު މަހެވެ. މިހެންވެ މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯ އަށް ޖަރުމަނަށްދާއިރު

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-09 18:40:26
ކްރޮއޭޝިއާ: މިއީ އެ މީހުންގެ ފަހަރުތަ؟

ކްރޮއޭޝިޔާ އަކީ ޔޫރަޕުގެ ދެކުނު އިރުމަތީގައި އޮތް މީސްކޮޅު މަދު އެކަމަކު ފުޓްބޯޅައިގެ ގައުމެކެވެ. ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ރީތި ގައުމެކެވެ. އެއީ ޔޫގޯސްލާވިޔާ ބައިބައިވެގެން

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-09 18:36:54
ގްރީންވުޑްގެ ސޮއި ހޯދަން މޮރީނިއޯގެ ފެނަބާޗޭ އިން ބޭނުންވޭ

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑް މޭސަން ގްރީންވުޑް ހޯދުމަށް ތުރުކީގެ ފެނަބާޗޭ އިން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފިއެވެ. ގްރީންވުޑް ގެޓާފާ އާ އެކުގައި ގާއިމުކުރި ލޯން އެއްބަސްވުން މިހާރު ވަނީ ހަމަވެފައެވެ. ގްރީންވުޑަށް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-09 15:21:24
ޔޫރޯ 2024: އިނގިރޭސި ސްކޮޑުން މެގުއާ އާއި ގްރީލިޝް ބާކީކޮށްފި

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް އެންމެ ބޮޑަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އެއް ޓީމު ކަމަށްވާ އިންގްލެންޑުގެ ފައިނަލް ސްކޮޑުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ހެރީ މެގުއާ އާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ޖެކް ގްރީލިޝް ބާކީކޮށްފިއެވެ.

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-07 01:54:34
ވަގުތު ޔޫރޯ ފޯރި: އޮސްޓްރިއާ

މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ނިކުންނަ އޮސްޓްރިއާ ޓީމު މީގެ ކުރިން ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކުޅެފައިވަނީ ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިންނެވެ. މިފަހަރު ޖަރުމަނުގައި ކުޅެން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-06 23:59:57
ޔުނައިޓެޑުން އިވާންސްގެ އެއްބަސްވުން އައުކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރަނީ

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން، ޖޮނީ އިވާންސްގެ އެއްބަސްވުން އައުކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ޔުނައިޓެޑުން ވަކިވިތާ އަށް އަހަރު ފަހުން،...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-06-05 21:57:30
ފެނާންޑޭޒް ބޭނުންވަނީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޔުނައިޓެޑްގައި މަޑުކުރަން

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކެޕްޓަން އަދި ތަރި ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭޒް އެ ކުލަބުގައި ދިގު މުއްދަތެއް ވަންދެން މަޑުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ. ޕޯޗުގަލްގެ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފެނާންޑޭޒް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-05 14:26:39
ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސްގެ ދެ ލަނޑާއެކު ޕޯޗުގަލްއަށް މޮޅެއް

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޕޯޗުގަލް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ފިންލެންޑް އަތުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. ޕޯޗުގަލްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު އެ ޓީމު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 4-2

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-05 11:38:24
އެތުލެޓިކޯ އިން މެމްފިސް ޑިޕާއީ ދޫކޮށްލަނީ

އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ޓީމުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާއިރު، އެ ލިސްޓުގައި ނެދަލެންޑުގެ ތަރި، މެމްފިސް ޑިޕާއީ ހިމަނައިފި އެވެ....

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-06-04 21:15:33
ރެއާލް އަށް ކުޅުމަކީ ދެކެމުން އައި ހުވަފެނެއް: އެމްބާޕޭ

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅުމަކީ ދެކެމުން އައި ހުވަފެނެއް ކަމަށް، ފްރާންސްގެ ތަރި ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ބުނެފި އެވެ. ދިގު އިންތިޒާރަކަށްފަހު،...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-06-04 14:47:12
ކަސެމީރޯ އަދި ރޮނާލްޑޯ އަލުން އެއްޓީމަކުން ފެނިދާނެ

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓަޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ތަރި ކަސެމީރޯ އަލް ނަސްރަށް ބަދަލު ވެދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނަން ފަށައިފިއެވެ. ކުރިން ރެއާލް މެޑްރިޑަށް އަދި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓަޑަށް ވެސް އެކީ ކުޅުނު

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-04 14:11:02
އެމްބާޕޭ އެންމެ ފަހުން ރެއާލަށް ސޮއިކޮށްފި

ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދާދި ފަހުން ހޯދި ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ފްރާންސްގެ ތަރި ކީިލިއަން އެމްބާޕޭ ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އުމުރުން 25 އަހަރުގެ އެމްބާޕޭއަކީ ވޭތުވެދިޔަ ހައެއްކަ އަހަރު ރެއާލުން އެކި ފަހަރު

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-04 01:19:28
އަތުވާކަށް ނެތް، ރެއާލް މެޑްރިޑް ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުހަށް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް ބަލިކުރުމަށްފަހު، 15 ވަނަ ފަހަރަށް ތަށި އުފުލާލައި، ރެއާލް މެޑްރިޑް ދުނިޔޭގެ...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-06-02 10:42:51
ސައުދީ ކިންގްސް ކަޕް: އަލް ނަސްރު ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން އަލް ހިލާލަށް

ޕެނަލްޓީގައި އަލް ނަސްރު ބަލިކޮށް، ސައުދީ ކިންގްސް ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަލް ހިލާލުން ހޯދައިފިއެވެ. ކިންގް އަބްުދުﷲ ސްޕޯޓްސް ސިޓީ ސްޓޭޑިއަމުގައި ރޭ ކުޅުނު މި މެޗު އަލް ހިލާލު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ޕެނަލްޓީ

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-06-02 02:32:49
ވަގުތު ޔޫރޯ ފޫރި: ޑެންމާކް

މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ޖަރުމަނުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތަކަށް ބަލާލާއިރު މިއަދުވެސް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ދައްކަމުން ދާނެ އެއް ޓީމަކަށް ޑެންމާކު ވާނެއެވެ. މިފަހަރުގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-01 08:18:28
ޔޫރޯ 2024: ޑެންމާކުގެ ސްކޮޑުގައި އެރިކްސަން ހިމަނައިފި

އަންނަ ޖޫން މަހު ޖަރުމަނުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ޑެންމާކުގެ ސްކޮޑުގައި ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން އަނެއްކާވެސް ހިމަނައިފިއެވެ. އެންމެ ފަހުން

ޕީއެސްއެމްނިއުސް.އެމްވީ - 2024-05-31 17:26:57