×
މައި ސަފުހާ
ލިވަޕޫލާއި ޔުނައިޓެޑަށް ވަރުގަދަ މެޗުތަކެއް

ނިޔޯން، ސްވިޒަލެންޑް (ޑިސެމްބަރު 17) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ރަނަރަޕް ލިވަޕޫލް ދެ ވަނަ ބުރުގައި ޖަރުމަނުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހުނުއިރު، މެންޗެސްޓާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 18:18:02
ހަޒާޑް ކުރިއަށް ކުޅެން މަޖުބޫރުނުކުރަން: ސާރީ

ބްރައިޓަން، އިންގްލެންޑް (ޑިސެމްބަރު 17) - ޗެލްސީގެ ތަރި އެޑެން ހަޒާޑް ޓީމުގެ ފޯވާޑެއްގެ ގޮތުގައި އެންމެ ކުރިއަށް ކުޅެނީ އޭނާ އަށް އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ބުނެފި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 12:27:51
މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ބާސެލޯނާ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 17) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ލިއޮނަލް މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ލެވަންޓޭ 5-0 އިން ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އަލުން ލީޑުނަަގައިފި އެވެ. ރޭގެ މެޗަށް ބާސެލޯނާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 09:58:41
ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލް އެއް ވަނަ އަށް

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 16) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވާދަވެރި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް 3-1 އިން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލް އަލުން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ. މި މެޗުން ބަލިވުމުން ޔުނައިޓެޑަށް ވަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-16 23:54:40
ޔުނައިޓެޑުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މިރޭ އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތި ކުރާނަން: ކްލޮޕް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ލިވަޕޫލްގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ބޮޑެތި އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތި ކުރާނަން ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗް ޔާގެން

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-16 19:25:58
ޓޮރިނޯ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް ކުރިއަށް

ޓިއުރިން (ޑިސެމްބަރު 16) – އެއް ސިޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ ޓޮރިނޯ 1-0 އިން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގައި ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ ބަލިނުވުމުގެ ސިލްސިލާ އަށް އަނެއްކާ ވެސް މޮޅެއް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-16 10:37:28
މެޑްރިޑާއި އެތުލެޓިކޯ އިން ބާސާއާ ގާތްކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 16) – ރެއާލް މެޑްރިޑާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާއާ ގާތްކޮށްފި އެވެ. އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-16 10:34:36
އަންނަ އަހަރު ވެސް އެފްރިކާގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ އެވޯޑް ހޯދަން ބޭނުން: ސަލާހު

ބީބީސީއިން ހޮވާ އެފްރިކާ ބައްރުގެ މޮޅުކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް އަންނަ އަހަރުވެސް ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ލިވަޕޫލަށް ކުޅެމުން އަންނަ މިސްރުގެ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑް މުހައްމަދު ސަލާހު ބުނެފި އެވެ. ބީބީސީން ހޮވާ އެފްރިކާގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-15 18:48:45
ޗެލްސީން ބޯންމައުތުގެ ފޯވާޑް ވިލްސަން އަށް ބިޑްކުރަނީ

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 15) - ބޯންމައުތަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމު ފޯވާޑް ކަލުމް ވިލްސަން އަށް ބިޑްކުރަން ޗެލްސީން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ. ޗެލްސީގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-15 10:53:21
އެފްރިކާގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް މި ފަހަރު ވެސް ސަލާހު

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 15) - ބީބީސީން ހޮވާ އެފްރިކާގެ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު ލިވަޕޫލާއި މިސްރުގެ ފޯވާޑް މުހައްމަދު ސަލާހު ހޯދައިފި އެވެ. ސަލާހަކީ ޖެހިޖެހިގެން ދެ އަހަރު މި އެވޯޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-15 10:50:49
ޓެކްސްއަށް މަކަރު ހެދި ކަމުގެ ތުހުމަތު މިފަހަރު ޝަކީރާއަށް

ޓެކްސްއަށް މަކަރު ހެދި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި، ކޮލަމްބިއާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަކީރާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ސްޕެއިންގެ ޓެކްސް އިދާރާއިން ނިންމައިފިއެވެ. ސްޕެއިންގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރުން ބުނާގޮތުގައި،

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-15 09:45:04
ރެއާލުން އެ ފެންނަނީ ރޮނާލްޑޯ ނެތްތަން: ވެން ޑަ ވާޓް

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 14) - ރެއާލް މެޑްރިޑް މި ސީޒަނުގައި އެހާ ދަށީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނެތުމުން ކަމަށް އެ ޓީމަށް ކުރިން ކުޅުނު ނެދަލެންޑްސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ރަފައެލް ވެން ޑަ ވާޓް ބުނެފި އެވެ. މެންޗެސްޓާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-14 11:28:58
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ބޮޑު ބަދަލަށް ގައުމުތަކުން ތާއީދު: އިންފަންޓީނޯ

ދޯހާ، ގަތަރު (ޑިސެމްބަރު 14) - ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާ ޓީމުތައް އިތުރުކުރުމަށް ފީފާ އިން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު، 2022 ވަނަ އަހަރު ގަތަރުގައި ބާއްވާ މުބާރާތުގައި އެކަން ކުރަން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-14 11:26:27
ފުލުހުން އެދުމުން ފްރެންޗް ލީގު މެޗުތަކެއް ފަސްކޮށްފި

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 13) - ފްރާންސް ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން އަންނަ މުޒާހަރާތަކުގެ ސަބަބުން މި ހަފްތާ ބަންދުގައި ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ފްރެންޗް ލީގުގެ ބައެއް މެޗުތައް ފަސްކުރަން މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-13 14:09:22
ބޮޑެތި ޓީމުތަކަށް ނާކާމިޔާބު، ސިޓީ އަށް މޮޅެއް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 13) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ރޭ ޔޫރަޕުގެ ގަދަބާރުތައް ކަމަށްވާ އިންގްލެންޑުގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑް އާއި އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް ބަލިވިއިރު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-13 09:52:55
ނަޕޯލީގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާ ލިވަޕޫލް ދެ ވަނަ ބުރަށް ދެމިގެންފި

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ނަޕޯލީގެ މައްޗަށް ހޯދި ހަނިމޮޅާއެކު ލިވަޕޫލް ދެ ވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ރޭ ގްރޫޕް ސީ ގައި ކުޅުނު ފަހު މެޗުތަކުގެ ކުރިން އެ ގްރޫޕުން އެއްވެސް ޓީމަކަށް ދެ ވަނަ ބުރު ކަށަވަރު

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-12 13:07:59
އަނިޔާގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ ގާޑިއޯލާ އަށް ބޮލުގެ ރިހުމެއް

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 12) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އަނިޔާގެ މައްސަލަ އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާގެ ހާސްކަން ވެސް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. އަނިޔާގެ ސަބަބުން ސިޓީގެ މުހިއްމު ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ކެވިން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-12 11:39:42
ތަފާތު ދައްކައި ލިވަޕޫލާއި ޓޮޓެންހަމް ދެ ވަނަ ބުރަށް

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 12) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖު ފަހު މެޗުގައި ތަފާތު ދައްކައި ލިވަޕޫލާއި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ. ލިވަޕޫލުން އަމިއްލަ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-12 09:24:58
އިޓަލީ ލީގަށް އަންނަން މެސީ އަށް ރޮނާލްޑޯގެ ޗެލެންޖެއް

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (ޑިސެމްބަރު 11) - މި ސީޒަނުގައި ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވި މަޝްހޫރު ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އޭނާއާ އެންމެ ވާދަވެރި ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އިޓާލިއަން ލީގަށް އަންނަން ޗެލެންޖްކޮށްފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 09:00:09
ރިވަ ޕްލޭޓުން ކޮޕާ ލިބެޓެޑޯރެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 10) - ދެކުނު އެމެރިކާގެ ކްލަބް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ކޮޕާ ލިބެޓެޑޯރެސްގެ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ރޭ 3-1 އިން ބޮކަ ޖޫނިއާސް ބަލިކޮށް ރިވާ ޕްލޭޓުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-10 11:11:44
ސްޓާލިން މީޑިއާ އަށް ފާޑުކިޔައިިފި

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 10) - ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ފެށެނީ މީޑިއާއާ ހަމައިން ކަމަށް ބުނެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ފޯވާޑް ރަހީމް ސްޓާލިން މީޑިއާ އަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ. އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހޮނިހިރު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-10 10:11:37
ރެއާލް މޮޅުވިއިރު ބޭލް ފާޑުކިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދީފި

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 10) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ހުއެސްކާ އަތުން 1-0 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖަހައި ގަރެތު ބޭލް އޭނާ އަށް އަމާޒުވަމުން އަންނަ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދީފި އެވެ. ރޭގެ މެޗަކީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-10 10:07:31
"ރޮނާލްޑޯ އަކީ ފުޓްބޯޅަ ތާރީހުގެ ބޮޑު ޗެޕްޓަރެއް"

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 9) - ފުޓްބޯޅަ ތާރީހުގައި "ރޮނާލްޑޯ" މި ނަމަކީ ބޮޑު ހިއްސާއެއް އޮންނާނެ ޗެޕްޓަރެއް ކަަމަށް ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ އެއް ވަނަ ފޯވާޑް ލުއިޒް ރޮނާލްޑޯ ނަޒާރިއޯ ބުނެފި އެވެ. ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-09 09:55:52
ޕޮގްބާ ޖެނުއަރީ މަހު ކްލަބް ދޫކޮށްލަފާނެ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 9) – ޕައުލް ޕޮގްބާ ޖެނުއަރީ މަހު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްގޮސްދާނެ މިންވަރަކަށް އޭނާ އާއި އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯގެ ގުޅުން ގޯސްވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-09 09:53:21
ޗެލްސީން ސިޓީ ބަލިކޮށްފި، ލިވަޕޫލަށް އެއް ވަނަ

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 9) - މެޗަކުން ބަލިނުވެ އޮތް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ މައްޗަށް ޗެލްސީން ރޭ 2-0 އިން ކުރި ހޯދައި އެ ޓީމުގެ ބަލިނުވުމުގެ ސިލްސިލާ އަށް ނިމުން ގެނައުމާ އެކު ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމް ލިވަޕޫލަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-09 09:45:23
ބާސެލޯނާ އިން އެއް ވަނައިގައި ލީޑުފުޅާކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 9) – ހިލޭ ޖެހުމުން ލިއޮމަލް މެސީ ވައްދާލި ހިތްގައިމު ދެ ލަނޑާ އެކު އެސްޕަންޔޯލް އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-09 09:36:00
ޗެލްސީ އަތުން ސިޓީ ބަލިވިއިރު، ސަލާހްގެ ހެޓްރިކާއެކު ލިވަޕޫލް 1 ވަނައަށް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ޗެލްސީ އަތުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބަލިވިއިރު، މުހައްމަދު ސަލާހްގެ ހެޓްރިކާއެކު ލިވަޕޫލުން ބޯންމައުތު ބަލިކޮށް ތާވަލުގެ އެއް ވަނައަށް އަރައިފިއެވެ. މިރޭ ބޯންމައުތާ

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-09 00:41:14
ކިނބިދޫ ދާއިރާ އެމްޕީ ކަޕް: ކަނޑޫދޫ އަތުން ހިރިލަންދުއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކިނބިދޫ ދާއިރާ އެމްޕީ ކަޕް 2018 ގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ކަނޑޫދޫ އަތުން ހިރިލަންދޫ ފަސޭހަ މޮޅެއް ހޯދައިފިއެވެ. ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-08 20:13:53
ސިޓީ މެޗަކީ ޗެލްސީ އަށް އިމްތިހާނެއް: ސާރީ

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 8) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ ލީގުގައި ކުރިއަށްދާން ބަލާއިރު ޗެލްސީ އަށް އިމްތިހާނެއް ކަމަށާއި ނަތީޖާ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ނުކުތް ނަމަވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-08 09:09:42
މޮރީނިއޯ ޔުނައިޓެޑްގައި ހުރީ އުފަލުން: އޭޖެންޓް

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 8) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އެ ކްލަބްގައި ހުރީ އުފަލުން ކަމަށް އޭނާގެ އޭޖެންޓް ޖޯޖް މެންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ. ޔުނައިޓެޑްގައި މޮރީނިއޯގެ މުސްތަގުބަލާ މެދު ސުވާލު އުފެދިފައިވަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-08 09:06:52