×
މައި ސަފުހާ
ފަޅު ތެޅުން: ރިޓަޔާކުރީ މަންމައަށް ވީ ވައުދު ފުއްދަން

އަބޫ ދާބީ (އޮކްޓޫބަރު 25) – އެމެރިކާގެ ޖަސްޓިން ގޭތުޖީ ބަލިކޮށް، މަންމަ އަށް ވީ ވައުދު ފުއްދުވުމުގެ ގޮތުން މިކްސް މާޝަލް އާޓްސް (އެމްއެމްއޭ) ވޯލްޑް ލައިޓްވެއިޓް ޗެމްޕިއަން ރަޝިއާގެ ޚަބީބް ނުމަގޮމެޑޯފް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-25 08:32:07
ބާސެލޯނާ އަތުން ރެއާލް މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޫބަރު 24) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިރޭ ވާދަވެރި ބާސެލޯނާ އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ. މި ނަތީޖާއާ އެކު ރެއާލް ވަނީ ހަ މެޗުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-24 22:05:44
"ކްލަސިކޯ އަކީ އަދިވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކްލަބް މެޗު"

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 24) - ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރާ އެލްކްލަސިކޯ އަކީ އަދިވެސް ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ކްލަބް ލެވަލްގައި ކުޅޭ އެންމެ ބޮޑު މެޗު ކަމަށް ލަލީގާގެ ރައީސް ހަވިއޭ ޓެބާސް ވިދާޅުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-24 10:52:26
ޗެލްސީ ބަދަލުވެއްޖެ، ޔުނައިޓެޑުން އެކަމާ ވިސްނަންޖެހޭ: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 24) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު މިހާރު އޮތީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ކުޅުނު ޗެލްސީ ޓީމު ނޫންކަން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ދަންނަންޖެހޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-24 10:49:07
37 އަހަރަށް ފަހު ލިއްޕީގެ ކޯޗިން ކެރިއަރު ނިމުމަކަށް

މިލާން (އޮކްޓޫބަރު 24) - އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު ކޯޗު މާސެލޯ ލިއްޕީ 37 އަހަރަށް ފަހު ކޯޗިން ކެރިއަރު ނިންމާލާފައިވާކަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. އުމުރުން 72 އަހަރުގެ ލިއްޕީ އެންމެ ފަހުން ކޯޗުކޮށްދިނީ ޗައިނާ އަށެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-24 10:45:42
ލީޑްސް އިން އެސްޓަން ވިލާގެ ރެކޯޑް ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި

ބާމިންހަމް (އޮކްޓޫބަރު 24) - އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރޭ ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 0-3 އިން ބަލިވެ، އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މި ސީޒަނުގައި އެސްޓަން ވިލާ އިން ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ ދަމަހައްޓަމުން އައި ރެކޯޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-24 10:43:19
ރޮނާލްޑޯ އަދިވެސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިިޓިވް

ޓިއުރިން (އޮކްޓޫބަރު 23) - އިޓާލިއަން ލީގުގެ މި ހަފްތާގެ މެޗުތަކުގެ ކުރިން ކުރި ކޮވިޑް-19 ޓެސްޓްތަކުން ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ގައިގައި އަދިވެސް ވައިރަސް އެބަހުރި ކަމަށް ދައްކާ ކަމަށް އިޓަލީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-23 10:03:13
ޕިކްފޯޑްގެ ދިފާއުގައި އަންޗެލޮޓީ ވާހަކަދައްކައިފި

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޫބަރު 23) - ލިވަޕޫލްގެ ޑިފެންޑަރު ވާޖިލް ވެން ޑައިކަށް ޓެކުލްކޮށް އެވަޓަންގެ ގޯލްކީޕަރު ޖޯޑަން ޕިކްފޯޑް މަސައްކަތްކުރީ ބޯޅަ ހޯދަން ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ ދިފާއުގައި އެވަޓަންގެ ކޯޗު އިޓަލީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-23 10:01:00
މިލާނާއި ރޯމާ މޮޅުވިއިރު، ނަޕޯލީ ބަލިވެއްޖެ

ނޭޕްލްސް (އޮކްޓޫބަރު 23) - ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާނާއި ރޯމާ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވިއިރު، ނަޕޯލީ ބަލިވެއްޖެ އެވެ. ރަށުންބޭރުގައި ސްކޮޓްލެންޑްގެ ޗެމްޕިއަން އަތުން މިލާން މޮޅުވީ 3-1

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-23 09:58:37
އާސެނަލާއި ޓޮޓެންހަމް އަދި ލެސްޓާ އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 23) - ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި މި ސީޒަނުގައި ވާދަކުރާ އިނގިރޭސި ތިން ޓީމު ކަމަށްވާ އާސެނަލާއި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަދި ލެސްޓާ ސިޓީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-23 09:57:05
ލިވަޕޫލާއި ސިޓީ މޮޅަކުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފަށައިފި

އަމްސްޓަޑަމް (އޮކްޓޫބަރު 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ދެ ޗެމްޕިއަނުން ކަމަށްވާ ލިވަޕޫލާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން މޮޅަކުން މި ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފަށައިފި އެވެ. ސިޓީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-22 08:47:33
ރެއާލް ބަލިވިއިރު، ޗެމްޕިއަން ބަޔާނަށް ބޮޑު މޮޅެއް

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 22) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމަށްވާ ރެއާލް މެޑްރިޑް މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ޔޫކްރޭނުގެ ޝަހުތަރު ޑޮނެސްކް އަތުން 3-2 އިން ބަލިވިއިރު، އެންމެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-22 08:45:45
އާސެނަލަށް ވަފާތެރިވުމުގެ ބަދަލެއް ނުލިބުނު: އޮޒިލް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 21) - އާސެނަލްގެ މި ސީޒަނުގެ ޔޫރޮޕާ ލީގާއި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސްކޮޑުން އޭނާ ބާކީކުރުމުން، އެނގިގެން ދިޔައީ ކްލަބަށް ވަފާތެރިވުމުގެ ފައިދާއެއް ނުލިބުނުކަން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ޖަރުމަނުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-21 20:00:59
އަނިޔާގެ މައްސަލަ ބޮޑު އެކަމަކު ލިވަޕޫލަށް ގޮތް ހުހެއް ނުވޭ: ކްލޮޮޕް

އަމްސްޓެޑަމް (އޮކްޓޫބަރު 21) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ރަށުންބޭރުގައި ނެދަލެންޑްސްގެ ގަދަބާރު އަޔަކްސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ލިވަޕޫލްގެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިންތަކެއް އަނިޔާގައި ތިބި ނަމަވެސް އެއީ ގޮތް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-21 11:59:48
އާސެނަލުން އޮޒިލް ބާކީކޮށްފި، ޗެކް ޗެލްސީ ޓީމަށް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 21) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރި 25 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑުން މެސުޓް އޮޒިލް ބާކީކުރިއިރު، މިދިޔަ އަހަރު ފުޓްބޯޅައިން ރިޓަޔާކުރި އުމުރުން 38 އަހަރުގެ ގޯލްކީޕަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-21 09:50:44
ޗެލްސީ އެއްވަރުވިއިރު، ޔުނައިޓެޑުން ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށްފި

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 21) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޗެލްސީން ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން ސެވިއްޔާއާ އެއްވަރުވިއިރު، މިިދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން، ޕީއެސްޖީ ދަނޑުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-21 09:37:13
ބާސެލޯނާ، ޔުވެންޓަސް އަދި ލާޒިއޯ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޫބަރު 21) – ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ އާއި އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އަދި ލާޒިއޯ އިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ. ގްރޫޕް ޖީ ގައި ހަންގޭރީގެ ފެރެންސްވަރޯސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-21 09:30:03
މެގުއާ އަނިޔާގައި ހުރުމުން ކެޕްޓަން ބޭންޑް ފެނާންޑޭސް އަށް

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 20) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީއާ ދެކޮޅަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުޅޭ މެޗުގައި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކެޕްޓަން ހެރީ މެގުއާ ނުކުޅޭތީ މިރޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-20 10:20:59
ހަމައެކަނި ޑިފެންޑަރުން ކުށްވެރިނުކުރާނަން: ލަމްޕާޑް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 20) - މި ސީޒަނުގައި މިހާތަނަށް ޗެލްސީ ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި އެ ޓީމު ކޮޅަށް ވަދެފައި ހުރި ގޯލުތަކުގައި ހަމައެކަނި ޑިފެންޑަރުން ކުށްވެރިނުކުރާނެ ކަމަށާއި އެކަމުގައި މުޅި ޓީމުގެ ޒިންމާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-20 09:32:54
ތިން ކުޅުންތެރިންގެ ޑީލާ ހެދި ޒިދާނަށް ޕްރެޝަރު

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 20) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކްލަބްތަަކަށް ދޫކޮށްލި ތިން ކުޅުންތެރިއެއްގެ ޑީލް ކުރިއަށްދިޔަ ގޮތާ މެދު އެ ކްލަބުގެ ބޯޑުގެ ބައެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-20 09:30:24
ޑިޕާއީ ޖެނުއަރީ މަހު ބާސެލޯނާއާ ގުޅިދާނެ

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޫބަރު 19) – ލިޔޯންގެ ނެދަލެންޑްސް ވިންގާ މެމްފިސް ޑިޕާއީ ޖެނުއަރީ މަހު ގެންނަން ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަން ބުނެފި އެވެ. ކޫމަންގެ ކޯޗުކަމުގައި ނެދަލެންޑްސް ގައުމީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-19 11:31:43
ޓޮޓެންހަމް ފުރުސަތު ނަގާލައިފި، އެސްޓަން ވިލާ ދެ ވަނަ އަށް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 19) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ، ބޮޑު ލީޑެއްގައި އޮތް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ކޮޅަށް ފަހު ވަގުތު ވަން ގޯލުތަކާ އެކު 3-3 އިން ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑާ އެއްވަރުވިއިރު، ލެސްޓާ ސިޓީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-19 09:35:10
ލިވަޕޫލްގެ ވެން ޑައިކަށް ސީޒަން ނިމުމުގެ ބިރު އެބައޮތް

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޫބަރު 18) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު އެވަޓަންއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވި މެޗުގައި ލިވަޕޫލްގެ ނެދަލެންޑްސް ޑިފެންޑަރު ވާޖިލް ވެން ޑައިކްގެ ކަކުލަށް ލިބުނު ސީރިއަސް އަނިޔާއާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-19 09:07:48
ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ވެސް ބަލިވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 18) – އަންނަ ހަފުތާގައި އެލް ކްލެސިކޯ މެޗަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ކުޅުނު މެޗުތަކުން ރޭ ބަލިވެއްޖެ އެވެ. ރެއާލް ބަލިވީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކަޑިޒް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-18 10:45:34
ޔުނައިޓެޑާއި ސިޓީ އަށް މުހިއްމު ތިން ޕޮއިންޓް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 18) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ކުޅުނު މެޗުތަކުން މުހިއްމު ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދައިފި އެވެ. އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސިޓީން އާސެނަލް ބަލިކުރީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-18 09:33:46
އިބްރަހިމޮވިޗުގެ ދެ ގޯލުން މިލާނުން އިންޓަ ބަލިކޮށްފި

މިލާން (އޮކްޓޫބަރު 18) – ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެގެން ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޖެހި ދެ ލަނޑާ އެކު އޭސީ މިލާނުން އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ވާދަވެރި އިންޓަ މިލާން 2-1 އިން ބަލިކޮށްފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-18 09:29:38
ލިވަޕޫލާއި އެވަޓަން އެއްވަރު، ޗެލްސީ ފުރުސަތު ނަގާލައިފި

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޫބަރު 17) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ލިވަޕޫލާއި އެވަޓަން ކުޅުނު މެޗު 2-2 އިން އެއްވަރުވިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޗެލްސީ ކުޅުނު މެޗުން ފަހު ވަގުތު ސައުތެމްޓަނާ 3-3 އިން އެއްވަރުވެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-17 23:07:46
ޑިބްރޭނާ ކުޅުމާ ދުރަށްދިޔައިރު، އަގުއޭރޯ ފިޓްވުމާ ގާތަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 17) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކެޕްޓަން ކެވިން ޑިބްރޭނާ އަށް އަނިޔާވެ ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހުނުއިރު، އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯގެ ފިޓްނަސް ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ސިޓީގެ ކޯޗު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-17 07:54:09
ޕޮގްބާ އިތުރު އެއް އަހަރަށް މަޑުކުރުވަން ޔުނައިޓެޑުން ނިންމައިފި

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 17) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އެ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާގެ އެއްބަސްވުން އިތުރު އެއް އަހަރަށް އާ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ޕޮގްބާއާ އެކު ޔުނައިޓެޑުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-17 07:52:18
ބާސެލޯނާގެ އިންތިހާބީ ކެންޑިޑޭޓަކު އެމްބާޕޭއާ ވާހަކަދައްކަނީ

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 17) - ބާސެލޯނާގެ އެޓޭކް ވަރުގަދަކުރަން ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ގެންނަން ވާހަކަތަކެއް ދެކެވެމުން އަންނަ ކަމަށް، އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ބާސެލޯނާގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ވިކްޓަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-17 07:50:08