×
މައި ސަފުހާ
އިތުރު ވަގުތު ބެލިންހަމް ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުން ރެއާލް މޮޅުވެއްޖެ

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ޖޫޑް ބެލިންހަމް ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑާއެކު ރެއާލް މެޑްރިޑް 1-0 އިން ޖަރުމަނުގެ ޔޫނިއަން ބާލިން އަތުން މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 10:32:13
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: އާސެނަލް އެނބުރި އައުން ވަރަށް ވަރުގަދަ!

ހަ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު މި ފަހަރުގެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ވާދަކުރާ އިނގިރޭސި ކްލަބު، އާސެނަލް އިން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ނެދަލެންޑްސްގެ ޕީއެސްވީ އެއިންދޯވަން ބަލިކޮށްފައެވެ.

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 10:26:43
ބަޔާން އަތުން ޔުނައިޓެޑް ވީ ބަލި، އާސެނަލްގެ ފެށުން މޮޅު

ބަޔާންގެ ހަތަރު ލަނޑުގެ ތެރެއިން އިނގިރޭސި ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން ކާމިޔާބުކޮށްދިން ޕެނެލްޓީ ހިމެނޭ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 09:38:13
ބާސެލޯނާގައި އޮތް ޒުވާން ޓީމު އަންނަނީ ކުރިއަރަމުން: ގުންޑޮގާން

ބާސެލޯނާގެ އެތެރޭގެ ސަގާފަތަކީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ މުޅިން ތަފާތު ސަގާފަތެއް ކަމަށާއި، މިހާރު އޮތް ޒުވާން ޓީމު އަންނަނީ ކުރިއަރަމުން ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ މިޑްފީލްޑަރު އިލްކާއި ގުންޑޮގާން ބުނެފިއެވެ. މިދިޔަ ހޫނު

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 08:29:16
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ޕީއެސްޖީ އަށް މޮޅެއް، ނިއުކާސަލްއާ މިލާންގެ ކުރިމަތިލުން ވީ އެއްވަރު

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް އަތުން 2-0 އިން ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ މޮޅުވިއިރު، ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑާ އޭސީ މިލާން ބައްދަލުކުރި މެޗުން ދެ ޓީމުން ކުރެ ޓީމަކަށް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-20 11:12:06
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ފަހަތުން އަރައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މޮޅުވެއްޖެ

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އެންމެ ފަހުގެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ފަހަތުންއަރައި 3-1 އިން ސާބިއާގެ ރެޑް ސްޓާ ބެލްގްރޭޑް އަތުން މޮޅުވިއިރު، އެ ޓީމުގެ ޕޯޗުގަލް ތަރި ބެނާޑޯ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-20 10:59:21
ޗެންޕިއަންސް ލީގު: ފުރަތަމަ މެޗް ބާސެލޯނާ އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޗެންޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ ފުރަތަމަ މެޗް ބާސެލޯނާ ރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ޔޫރަޕްގެ ޕްރިމިއާ ކޮންޓިނެންޓަލް މުބާރާތުގެ ޖާގަ ބާސެލޯނާ ކަށަވަރު ކުރީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި 88 ޕޮއިންޓާއެކު ލަލީގާގެ ޗެމްޕިއަންކަން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-20 08:54:59
ފުރަތަމަ މެޗުން ސިޓީ، ބާސާ އަދި ޕީއެސްޖީ އަށް މޮޅެއް

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ބާސެލޯނާ އަދި ޕީއެސްޖީ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. މުބާރާތުގެ އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަނުން ކަމަށްވާ ސިޓީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މޮޅުވީ ރެޑް ސްޓާ ބެލްގްރޭޑްއާ

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-20 05:59:45
އީރާނުން، ރޮނަލްޑޯ އަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި

އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަލް ނަސްރުއާ އީރާންގެ ޕާސެޕޯލިސް ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ކުރިން އީރާނަށް ދަތުރުކުރުމުން ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-18 23:11:28
ބެޓިސް އަތުން ހޯދީ ބޮޑު މޮޅާއެކު ބާސެލޯނާ އެކަކަށް

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރެއާލް ބެޓިސް އަތުން 5-0 އިން ހޯދީ ބޮޑު މޮޅާއެކު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން، ބާސެލޯނާ އިން ތާވަލްގެ އެއްވަނަ އަށް ޖެހިލައިފިއެވެ. މިއީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-17 16:48:43
އިތުރު ވަގުތުގައި ދެ ގޯލު ޖަހައި ޓޮޓެންހަމުން ޝެފީލްޑް ބަލިކޮށްފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާ އިން ލީގުގެ ތާވަލުގެ ދެވަނައަށް ޖެހިލައިފިއެވެ. ލީގު ތާވަލުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ސިޓީ އަށް ފަސް މެޗުން 15 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު،

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-17 09:30:27
ސިޓީ އާއި ލިވަޕޫލް މޮޅުވިއިރު، ބްރައިޓަން އަތުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ލިވަޕޫލް މޮޅުވިއިރު، ބްރައިޓަން އަތުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވެއްޖެއެވެ. ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑްގެ ދަނޑުގައި ފަހަތުންއަރައި 3-1

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-16 22:01:51
ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ރޮނާލްޑޯ ދައުވާކުރަނީ

އިޓަލީގެ ފުޓުބޯޅަ ކުލަބު ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަން އެ ކުލަބުގެ ކުރީގެ ތަރި އަދި ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނިންމައިފިއެވެ. ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-09-16 15:56:26
ރޮނާލްޑޯ ބާކީކޮށްލި ސަންޓޯސް، ޕޮލެންޑުގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިކޮށްފި

ޕޯޗުގަލްގެ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ހެޑް ކޯޗުކަމުން ވަކިވެ، ޕޮލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވި ފެރްނާންޑޯ ސަންޓޯސްއަށް އެ މަގާމު ވެސް ގެއްލިއްޖެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ގަތަރުގައި ބޭއްވި ފީފާ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-09-13 23:36:00
ޕޮގްބާ އެ ފަދަ ކަމެއް ނުކުރާނެ، އަހަރެން ގަބޫލެއް ނުކުރާނަން – ޑެޝޯމްޕްސް

ދާދިފަހުން އެންޓި ޑޯޕިން މައްސަލައެއްގައި ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ޔުވެންޓަސްގެ މިޑްފީލްޑަރު، ޕައުލް ޕޮގްބާއާ އެފަދަ ކުށެއް ނުކުރާނެ ކަމަށާއި. އެކަން ގަބޫލު ނުކުރާނެ ކަމަށް ފްރާންސްގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑެޝޯމްޕްސް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-13 22:23:56
ޖަރުމަނުން ފްރާންސް ބަލިކޮށްފި

ބައިނަލްއަގްވާމީ ރަޙުމަތްތެރި ކަމުގެ މެޗެއްގައި ޖަރުމަނުން ފްރާންސް ބަލިކޮށްފިއެވެ. ޖަރުމަނުން ފްރާންސްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދީ 2-1 އިންނެވެ. މި މެޗު ފަށައިގެން ޖަރުމަނުން އައީ ބޯޅަ ހިފެހެއްޓުމުގެ ބަދަލުގައި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-13 14:22:10
"މަގޭ ވާދޫ": ރ. ވާދޫ ޕްރޮމޯޓްކުރަން ލަވައެއް ނެރެފި

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ވާދޫގެ ޕްރޮމޯ ލަވައެއް ނެރެފިއެވެ. ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ވާދޫ ޕްރޮމޯޓްކޮށް އިޝްތިހާރުކުރުމަށް އެރަށު ޒުވާނުންތަކެއް ހިންގަމުން އަންނަ ރ. ވާދޫ ޓުއަރސްއިން ނެރެފައިވާ މިލަވަޔަކީ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-09-12 18:53:10
ޖަރުމަނުގެ ކޯޗުކަމުން ފްލިކް ވަކިކޮށްފި

ފަހަކަށްއައިސް ޓީމުގެ ނަތީޖާތައް ދަށްވުމާއި ގުޅިގެން ޖަރުމަނުގެ ކޯޗުކަމުން ހަންސީ ފްލިކް ވަކިކޮށްފިއެވެ. އެންމެ ފަހުގެ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށްފަހު އޭރުގެ ކޯޗު ޔަކީމް ލޯ، މަގާމު ދޫކޮށްލަން ނިންމުމާއެކު

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-10 23:44:23
ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހުނު މޮރޮކޯ ރައްޔިތުންނަށް ރޮނާލްޑޯގެ އެހީތެރިކަން

މޮރޮކޯއަށް ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ މެންދަމު އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހުނު އެތައް ބަޔަކަށް، މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ފަރާތުން ދީލަތި އެހީތެރިކަމެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-09-10 19:01:38
ޗެލްސީގެ ޕްރޮޖެކްޓް ރަނގަޅެއް ނޫން – ކެޕާ

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިނުގެ ގޯލްކީޕަރު ކެޕާ އަރިއްޒަބަލާގާ، އޭނާގެ ކުރީގެ ޓީމު ޗެލްސީ އަށް ފާޑު ކިޔައިފިއެވެ. ކެޕާ، 28، ޗެލްސީން ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ރެއާލަށް ބަދަލުވީ އެ ޓީމުގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-07 20:06:47
މެސީއާ މެދު އޮތް ވާދަވެރިކަން މިހާރު ނެތިއްޖެ: ރޮނާލްޑޯ

މި އަހަރުގެ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑަށް މެސީ ނޮމިނޭޓްވި އިރު 30 ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓްގައި ރޮނާލްޑޯ ނުހިމެނޭ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-07 18:35:54
ބެލޮންޑިއޯގެ ނޮމިނޭޝަންސް އިޢްލާންކޮށްފި، މެސީ އާއި ހާލަންޑް ހިމެނުނުއިރު ރޮނާލްޑޯ ނުހިމެނޭ

ފްރާންސްގެ މަޖައްލާ އެއް ކަމަށްވާ، ފްރާންސް ފުޓްބޯލް އިން އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ދޭ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑަށް ނޮމިނޭޓްވި 30 ކުޅުންތެރިން އިޢްލާންކުރިއިރު، އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-07 13:47:41
ބެލޮންޑިއޯ އަށް ރޮނާލްޑޯ ނޮމިނޭޓެއް ނުވި

ފްރާންސުގެ މަޝްހޫރު ކުޅިވަރު މަޖައްލާ، ފްރާންސް ފުޓްބޯލް އިން ދެމުން އަންނަ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑަށް ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ މިފަހަރު ނޮމިނޭޓް ނުވި އެވެ. ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ 30 ކުޅުންތެރިންގެ

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-07 05:58:24
ފީބާ ބާސްކެޓްބޯޅަ ވޯލްޑް ކަޕް: އެމެރިކާ، ސާބިއާ، ޖާމަނީ އަދި ކެނެޑާ ސެމީ

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފީބާ ބާސްކެޓްބޯޅަ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗުތަކަށްފަހު އެމެރިކާ އާއި ސާބިއާގެ އިތުރުން ޖާމަނީ އާއި ކެނެޑާ އިން އެ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-06 21:36:09
އެމްބާޕޭގެ ދެ ލަނޑާއެކު ލިޔޯން އަތުން ޕީއެސްޖީ އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ފްރެންޗް ލީގުގައި ރޭ ފްރާންސްގެ ތަރި ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ކާމިޔާބުކުރި ދެ ލަނޑާއެކު ރަށުން ބޭރުގައި އޮލިމްޕިކް ލިޔޯން އަތުން ފަސޭހަކަމާއެކު ޕީއެސްޖީ މޮޅުވެއްޖެއެވެ. މި މެޗުން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވީ 4-1 އިންނެވެ.

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-04 14:07:01
މާޓިނޭޒްގެ ދެލަނޑާއެކު ފިއޮރެންޓީނާ ބަލިކޮށް އިންޓަ އެއްވަނަ އަށް

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް، ލަޓާރޯ މާޓިނޭޒް ކާމިޔާބުކުރި ދެލަނޑާއެކު އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފިއޮރެންޓީނާ 4-0 އިން ބަލިކޮށް، އިންޓަ މިލާނުން ތާވަލްގެ އެއްވަނަ އަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-04 13:55:58
އޮސަސޫނާ އަތުން ބާސެލޯނާ އަށް ހަނި މޮޅެއް

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ އިން 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އޮސަސޫނާ ބަލިކޮށްފިއެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ބާސެލޯނާ ވަނީ ތާވަލްގެ އެންމެ ކުރީގައި އުޅޭ ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެ ޕޮއިންޓަށް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-04 12:54:30
އިތުރު ވަގުތު ޖެހި ދެ ލަނޑާއެކު އާސެނަލުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ އިތުރުވަގުތުގައި ޖެހި ދެ ލަނޑާއެކު އާސެނަލުން ވާދަވެރި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފިއެވެ. މި މެޗުން އާސެނަލް މޮޅުވީ 3-1 އިންނެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-04 09:13:09
އުމުރުން 4، އެކަމަކު 7 ބަހަކުން ވާހަކަ ދައްކާ!

އުމުރުން ހަތަރު އަހަކީ އާންމު އުސޫލުން ނަމަ ކުއްޖަކު ރަނގަޅަށް ވާހަކަ އެނގެން ފަށާ އުމުރެވެ، އެކަމަކު އުމުރުން އެންމެ 4 ކުއްޖަކު ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާދާކޮށް، ހަތް ބަހަކުން ވާހަކަ ދައްކައޭ ބުނެފި ނަމަ

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-04 09:06:22
ލާޒިއޯ އަތުން ނަޕޯލީ ބަލިވެއްޖެ

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-1 އިން ލާޒިއޯ އަތުން ނަޕޯލީ ބަލިވެއްޖެއެވެ. މިއީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނަޕޯލީ މި ފަހަރުގެ ސީޒަނުގައި ބަލިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަނެއްކޮޅުން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-03 13:48:02