×
މައި ސަފުހާ
ލިވަޕޫލް އޮތީ އެހެން ލެވެލެއްގައި: އާޓެޓާ

ލިވަޕޫލް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމު އޮތީ މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ދެއްކި ކުޅުމަށް ބަލާއިރު އެހެން ލެވެލެއްގައިކަން ގަބޫލުކުރަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 11:08:15
ބާސެލޯނާ އަށް ބޮޑު މޮޅެއް، ސުއަރޭޒް އެތުލެޓިކޯގައި ވިދާލައިފި

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އާ ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަންގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ބާސެލޯނާ 4-0 އިން ވިޔަރެއާލް އަތުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދިއިރު، ލުއިސް ސުއަރޭޒްގެ ދެ ގޯލާ އެކު އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 09:22:10
ހޮފެންހައިމް އިން ބަޔާންގެ މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑަށް ނިމުން ގެނެސްފި

މިއުނިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - މިދިޔަ އަހަރު ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑެއް ދަމަހައްޓަމުން އައި ބަޔާން މިއުނިކް މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން 4-1 އިން ހޮފެންހައިމް އަތްދަށުވެ 23 މެޗަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 00:11:33
ވާޑީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ލެސްޓާ އިން ސިޓީ ބަލިކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ޖޭމީ ވާޑީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ލެސްޓާ ސިޓީން ރަށުން ބޭރުގައި 5-2 އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބަލިކޮށްފި އެވެ. މިއީ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާގެ ކޯޗިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 00:09:12
ރާމޮސްގެ ޕެނަލްޓީން ރެއާލް މޮޅުވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ސާޖިއޯ ރާމޮސް ވައްދާލި ޕެނަލްޓީން 3-2 އިން ރެއާލް ބެޓިސް އަތުން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުން ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑާ އެއްވަރުވުމުން ރޭގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-27 10:09:42
ފަހު ވަގުތު ޔުނައިޓެޑަށް މޮޅެއް، ޗެލްސީ އަށް ޕޮއިންޓެއް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން 3-2 އިން ބްރައިޓަން އަތުން މޮޅުވިއިރު، ވެސްޓް ބްރޮމްއާ ފަހު ވަގުތު 3-3 އިން އެއްވަރުކޮށް ޗެލްސީ ބަލިނުވެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-27 09:50:18
ޑި ބޮއާ ގެނައީ ރައިކާޑް ނޫނެކޭ ބުނުމުން

އަމްސްޓެޑަމް (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - ހުސްވެފައިވާ ނެދަލެންޑްސް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ފްރޭންކް ޑި ބޮއާ ހަމަޖެއްސީ އެ މަގާމު ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި މަޝްހޫރު ކޯޗު ފްރޭންކް ރައިކާޑް ނޫނެކޭ ބުނުމުންކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-26 09:57:43
ފީފާ އިން ޓްރިނިޑާޑް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ޖެނީވާ، ސްވިޒަލެންޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - ފީފާގެ އެންގުމަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ޓްރިނިޑާޑް އެންޑް ޓޮބޭގޯގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން (ޓީޓީއެފްއޭ)ގެ މައްސަލައެއް އެ ގައުމުގެ ހައި ކޯޓުގައި ކުރިއަށްގެންދާތީ އެ ގައުމު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-26 09:55:56
ސުއަރޭޒަށް ބާސާއިން ހެދި ގޮތުން މެސީ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - ބާސެލޯނާ އިން ލުއިސް ސުއަރޭޒް ވިއްކާލިއިރު ކަންތައްތައް ކުރީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ. އުމުރުން 33

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-26 09:51:04
ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު ލިވަޕޫލް ލީގު ކަޕުގެ އަނެއް ބުރަށް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ތިން ވަނަ ބުރުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ލިންކަން ސިޓީ އަތުން 7-2 އިން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލް މުބާރާތުގެ އަނެއް ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ. ރޭގެ މެޗުން ލިވަޕޫލް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-25 10:48:37
ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް ބަޔާނުން ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ބުޑަޕެސްޓް، ހަންގޭރީ (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަަމަ ހާފުގައި ހަވި މާޓިނޭޒް ޖެހި ގޯލާ އެކު 2-1 އިން ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް ބަޔާން މިއުނިކުން ރޭ ޔޫރަޕިއަން ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. މީގެ ހަތް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-25 10:46:21
ބާސެލޯނާ އިން ހަތް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ސުއަރޭޒް ވިއްކާލައިފި

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - ބާސެލޯނާ އިން އުރުގުއޭ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ހަތް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވާދަވެރި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ. ބާސެލޯނާ އިން ސުއަރޭޒް ދޫކޮށްލަން ނިންމީ އެ ޓީމުގެ އާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-24 09:33:09
ކުޅު ޖެހުމުން ޑި މާރިއާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - މާސޭގެ ކުޅުންތެރިއަކު ގަޔަށް ޕީއެސްޖީގެ އާޖެންޓީނާ މިޑްފީލްޑަރު އެންހެލް ޑި މާރިއާ ކުޅު ޖަހާފައިވާތީ އޭނާ ހަތަރު މެޗަށް ސަސްޕެންޑްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. މި މަހު 14 ވަނަ ދުވަހު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-24 09:29:24
ކައިގެ ހެޓްރިކާ އެކު ޗެލްސީ އަނެއް ބުރަށް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ތިން ވަނަ ބުރުގައި ރޭ ކައި ހާވާޓްޒްގެ ހެޓްރިކާ އެކު 6-0 އިން ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ބާންސްލީ ބަލިކޮށް ޗެލްސީ މުބާރާތުގެ އަނެއް ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-24 09:20:55
މޮރާޓާ އަލުން ޔުވެންޓަސް އަށް

ޓިއުރިން (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ޔުވެންޓަސް އިން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމު ފޯވާޑް އަލްވާރޯ މޮރާޓާގެ ސޮއި ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ އުމުރުން 27 އަހަރުގެ މޮރާޓާ ޔުވެންޓަސްއާ ގުޅުނު ދެ ވަނަ ފަހަރެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-23 10:44:01
ރެއާލުން ބޭލް އަށް އިހުތިރާމެއް ނުކުރޭ: ބޭލްގެ އޭޖެންޓް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ރެއާލް މެޑްރިޑުން އެ ޓީމަށް ކުޅުނު ގެރެތު ބޭލް އަށް އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ އިހުތިރާމެއް ނުލިބުނު ކަމަށް ބޭލްގެ އޭޖެންޓް ޖޮނަތަން ބާނެޓް ބުނެފި އެވެ. ހަތް އަހަރު ރެއާލްގައި ހޭދަކުރުމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-23 10:43:39
ޕްރޮސިކިއުޓަރުން އެދުނީ ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް ޖަލަށްލާން

ޒިއުރިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ޓީވީ ރައިޓްސް ނެގުމުގައި ފީފާގެ ކުރީގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ޖެރޯމް ވަލްކޭ އަށް ރިޝްވަތު ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް ނާސިރު އެލް ހެއްލާފީގެ މައްޗަށް ސްވިޓްޒަލެންޑްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-23 10:43:14
ޔުނައިޓެޑަށް މޮޅެއް، ކޮވިޑާ ހެދި ޓޮޓެންހަމް މެޗު ފަސްކޮށްފި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން 3-0 އިން ލޫޓަން ޓައުން ބަލިކޮށް އަނެއް ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދިއިރު، ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް ލޭޓަން އޯރިއެންޓްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-23 10:42:49
ބާސެލޯނާގެ ކޮންޓްރެކްޓް އުވާލައި ސުއަރޭޒް އެތުލެޓިކޯ އަށް

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ބާސެލޯނާއާ އެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް އުވާލުމަށް ފަހު ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވާން އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-22 11:00:39
ފިންސެންފައިލްސް: ޗެލްސީގެ ވެރިޔާ އަބްރަމޮވިޗް ހޫނު ފެނަށް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - ކުށުގެ އަމަލުތަކުންނާއި ނުހައްގު މަންފާގެ ގޮތުގައި ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ދައުރުކުރުމުގައި ބޭންކްތައް މެދުވެރިކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ އެތައް ހާސް މުއާމަލާތެއްގެ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ލީކުވިއިރު،

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-22 10:57:53
ރަނގަޅު ފެށުމަކާ އެކު ސިޓީ އަށް ލީގުގެ ރެކޯޑެއް

ވުލްވަހެމްޓަން، އިންގްލެންޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި 3-1 އިން ވުލްވްސް ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ރެކޯޑެއް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ. ސިޓީ ވަނީ މިދިޔަ 10 ސީޒަނުގައި ވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-22 09:35:22
ޕިރްލޯގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެ

ޓިއުރިން (ސެޕްޓެމްބަރު 21) – އާ ކޯޗު އަންދްރޭ ޕިރްލޯގެ ކޯޗުކަމުގައި ޔުވެންޓަސް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ސަމްޕްޑޯރިއާ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. އިޓަލީގެ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު ކްލައިޑިއޯ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-21 10:07:51
ލީގުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ފުރަތަމަ މެޗު އެއްވަރު

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް މި ފަހަރުގެ ސީޒަނުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑްއާ 0-0 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-21 09:54:46
ޗެލްސީ އަތުން ލިބުނު މޮޅުން ކްލޮޕަށް ހާއްސަ އުފަލެއް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ޗެލްސީ އަތުން 2-0 އިން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް މޮޅުވިއިރު، މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔަ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން އެ ޓީމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-21 09:19:39
ޝަކުވާ ނުކުރާނަން، ލިވަޕޫލް ބަލިކުރެވޭނެ: ލަމްޕާޑް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ޗެލްސީ އޮތީ އެންމެ ބޭނުންވާ ހާލަތުގައި ނޫން ނަމަވެސް އެ ކަމާ ބެހޭ ޝަކުވާ ނުކުރާނެ ކަމަށާއި ލިވަޕޫލް ބަލިކުރެވޭނެ ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-20 12:17:12
ޓޮޓެންހަމާ އެކު ބޭލްގެ އަމާޒު ތަށި ހޯދުން

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ހަތް އަހަރު ފަހުން އެނބުރި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަށް އާދެވުމުން ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ އެ ޓީމާއެކު ތަށިތަކެއް ހޯދަން ކަމަށް ވޭލްސްގެ ތަރި ގަރެތު ބޭލް ބުނެފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-20 09:24:29
އައިޕީއެލް: ފުރަތަމަ މެޗުން ދޯނީގެ ޗެންނާއީ މޮޅުވެއްޖެ

އަބޫ ދާބީ (ސެޕްޓެމްބަރު 20) – މި އަހަރުގެ އިންޑިއަން ޕްރިމިއާ ލީގު (އައިޕީއެލް) ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން މުމްބާއީ އިންޑިއަންސް އަތުން ފަސް ވިކެޓުން އެމްއެސް ދޯނީގެ ޗެންނާއީ ސުޕަ ކިންގްސް މޮޅުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-20 06:47:46
ލިވަޕޫލާ އެކު ވެސް ތަށި ހޯދަން ބޭނުން: ތިއާގޯ

ލިވަޕޫލް (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - އޭނާ ކުރިން ކުޅުނު ބާސެލޯނާ އާއި ބަޔާން މިއުނިކުގައި ހުރެ ކާމިޔާބު ހޯދި ގޮތަށް ލިވަޕޫލްގައި ވެސް ތަށި ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ދާދި ފަހުން އެ ޓީމަށް ސޮއިކުރި ސްޕެއިނުގެ މިޑްފީލްޑަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-19 06:58:59
ސަޕޯޓަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ބަލައިގަންނަން: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އާ ކުޅުންތެރިން ގެންނަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެންމެ ބޭނުންވާ ކުރިއެރުންތައް ނުފެންނާތީ ސަޕޯޓަރުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-19 06:56:50
ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބަޔާން އަށް ގޯލު ޖަހައިފި

މިއުނިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ޖަރުމަނު ލީގުގެ އާ ސީޒަނުގެ ފުރަތަަމަ މެޗުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކުން 8-0 އިން ޝާލްކާ ބަލިކޮށްފި އެވެ. ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދައި ޖަރުމަނު ލީގުގެ ރޭގެ މެޗު ކުޅުނުއިރު،

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-19 06:54:42