×
މައި ސަފުހާ
އިޓާލިއަން ލީގު ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ: ލިއްޕީ

ރޯމް (އޭޕްރިލް 1) - އަންނަ ސީޒަން ފެށުން ލަސްވިޔަސް މި ސީޒަނުގެ އިޓާލިއަން ލީގު ފުރިހަމަކުރަން އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު މާސެލޯ ލިއްޕީ ގޮވާލައިފި އެވެ. ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން މެދުކަނދާލާފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 13:28:39
ޔުނައިޓެޑުން ސަންޗޭޒް އަށް ބޯނަހެއް ދޭން ޖެހިއްޖެ

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 1) - ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އިންޓަ މިލާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޗިލީގެ ފޯވާޑް އަލެކްސިސް ސަންޗޭޒާ އެކު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް ބޯނަހެއް ދޭން ޖެހިއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 11:51:03
ކޮވިޑް-19: ވިމްބަލްޑަން ކެންސަލްކުރަން ޖެހިދާނެ

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 1) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީވެ، މި އަހަރުގެ ވިމްބަލްޑަން ޓެނިސް މުބާރާތް ކެންސަލްކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް މުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރަމުން އަަންނަ އޯލް އިންގްލެންޑް ބުނެފި އެވެ އެގޮތަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-04-01 11:42:50
ކޮވިޑް-19: މުސާރަ ކުޑަކުރަން ހުށަހެޅީ ކުޅުންތެރިން: މެސީ

ބާސެލޯނާ (މާޗް 31) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މާލީ ގޮތުން ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރަން ބާސެލޯނާ ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ އިން ބޮޑުބައެއް އުނިކުރަން ހުށަހެޅީ ކުޅުންތެރިން އަމިއްލަ އަށް އިސް ނަގައިގެން ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-31 10:52:30
އެއް ގަރުނު ކުރިން ސްޕެނިޝް ފުލޫއިން ސަލާމަތްވި މީހަކު ކޮރޯނާ ވައިރަސްއިން ވެސް ސަލާމަތްވެއްޖެ

ކޮވިޑް- 19 ޖެހިގެން މަރުވެފައިވާ މީހުން ހަށިތައް އިޓަލީގެ އަސްކަރީ އުޅަނދުތަކުން އުފުލަނީ އުމުރުން 101 އަހަރުގެ އިޓަލީ މީހަކަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް (ކޮވިޑް- 19) ޖެހުމަށް ފަހު އޭނާ ބަލިން ސަލަމާތްވެއްޖެއެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-03-30 21:05:59
ޝަރުތަކާ އެކު ބާސެލޯނާއާ ހަވާލުވާން ޒަވީ ތައްޔާރު

މެޑްރިޑް (މާޗް 30) - ޝަރުތަކަކާ އެކު ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށް މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު އެ ފުރުސަތު ދޫކޮށްލި ގަތަރުގެ އަލް ސާދުގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ. ބާސެލޯނާގެ ކޯޗަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-30 11:47:55
ޔުވެންޓަސް އިން ހަތަރު މަހުގެ މުސާރަ ކަނޑާލައިފި

ޓިއުރިން (މާޗް 29) – ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން ފުޓްބޯޅަ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓި ކުރިމަތިވަމުންދާ މާލީ ގެއްލުންތަކާ ހެދި އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސްގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީގެ ހަތަރު މަހުގެ މުސާރަ ކަނޑާލައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-29 12:50:15
ސިޓީގެ އަދަބު ދަމަހައްޓަން ބާރުއަޅާކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 29) - ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތްތަކުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ ސީޒަނަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އިސްތިއުނާފުގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު ނަމަވެސް އެ ޓީމަށް ދީފައިވާ އަދަބު ދަމަހައްޓަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-29 11:27:13
ޑީބަލާގެ ހާލަތު ކިޔައިދީފި، ނޭވާލަން ވެސް އުނދަގޫވި

ޓިއުރިން (މާޗް 28) - ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ޖެހި ވަރަށް ގިނަ އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވި ކަމަށާއި ބައެއް ފަހަރު ނޭވާލާން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އުނދަގޫވި ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ އާޖެންޓީނާ ވިންގާ ޕައޮލޯ ޑީބަލާ ބުނެފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-28 10:38:47
ކޮވިޑް-19: އެތުލެޓިކޯ އިން ވެސް ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަނީ

މެޑްރިޑް (މާޗް 28) - ހަލުވިކަމާ އެކު ސްޕެއިނުގައި ވެސް ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާތީ ލިބޭ މާލީ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން އެ ކްލަބްގެ ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން ހުށަހަޅަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-28 10:27:53
ތިން އަހަރުވާން ގާތްވެފައިވަނިކޮށް ނޫރީ ކޯމާއިން ހޭއަރައިފި

އެމްސްޓްރެޑަމް (މާޗް 27) – ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގެ ތެރެއިން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި ދަނޑު މައްޗަށް ވެއްޓި، ސިކުނޑި އަށް ދާއިމީ ގެއްލުމެއް ލިބި ކޯމާއެއްގައި އޮތް އަޔަކްސްގެ ނެދަލެންޑްސް މިޑްފީލްޑަރު އަބްދުލްހައްގު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-27 10:34:35
ޖަރުމަނުގެ ބޮޑު ހަތަރު ކްލަބުން އެހެން ކްލަބްތަކަށް އެހީވަނީ

މިއުނިކް (މާޗް 27) – މި ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ވާދަކުރާ ޖަރުމަނުގެ ހަތަރު ކްލަބުން، ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން މާލީ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ ކްލަބްތަކަށް 20 މިލިއަން ޔޫރޯ ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-27 10:25:29
އޮގަސްޓުގައި ވިޔަސް ލީގު ނިންމަން ބޭނުން: ގްރަވީނާ

ރޯމް (މާޗް 26) – ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލާފައިވާ އިޓާލިއަން ލީގު، އޮގަސްޓުގައި ނަމަވެސް އެއްކޮށް ފުރިހަމަކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އިޓާލިއަން ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުގެ ރައީސް ގެބްރިއަލީ ގްރަވީނާ ވިދާޅުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-26 14:12:57
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު މެޗަކުން ވައިރަސް ބޮޑަށް ފެތުރުނު

މިލާން (މާޗް 26) - އިޓަލީ އާއި ސްޕެއިނުގައި ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރުން އިތުރުވި އެއް ސަބަބަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު އެޓަލަންޓާ އާއި ވެލެންސިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ކަމަށް އިޓާލީގެ ލޮމްބާޑީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-26 12:35:24
ސްޕެނިޝް ކްލަބްތަކަށް އެހީވާން 500 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ފަންޑެއް

މެޑްރިޑް (މާޗް 26) - މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލީ ގޮތުން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކްލަބްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ސްޕެއިންގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން 500 މިލިއަން ޔޫރޯގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-26 12:28:57
ކޮވިޑް-19: ބަޔާން ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަކޮށްފި

މިއުނިކް (މާޗް 25) - ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލީ ގޮތުން ދިމާވާ ދަތިތަކުން އަރައިގަންނަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކުޅުންތެރިން މުސާރަކުޑަކުރަން އެއްބަސްވުމާ އެކު އެގޮތަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-25 12:40:00
ކޮވިޑް-19: ރޮނާލްޑޯ އާއި މެސީގެ ދީލަތި އެހީތަކެއް

ބާސެލޯނާ (މާޗް 25) - ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރުމާކުރުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ޔުވެންޓަސްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-25 11:23:56
އޮލިމްޕިކްސް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

ޓޯކިޔޯ (މާޗް 25) – ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު ހަރަކާތް ކަމަށްވާ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް އާއި ޕެރަލިމްޕިކް ގޭމްސް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-25 11:12:20
ހާލަތު ރަނގަޅު، އެންމެންނަށް ޝުކުރިއްޔާ: މަލްޑިނީ

މިލާން (މާޗް 24) – ކޮރޯނާވައިރަހުން، އޭނާ ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް އިޓަލީ އާއި އޭސީ މިލާނުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޕައޮލޯ މަލްޑިނީ ބުނެފި އެވެ. މިލާނުގެ މިހާރުގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-24 12:59:20
ސްޕެނިޝް ލީގު މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފި

މެޑްރިޑް (މާޗް 24) – ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން، ސްޕެނިޝް ލީގު ހިމަނައިގެން އެ ގައުމުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ފުޓްބޯޅަ ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކެއް މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަކަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސްޕެނިޝް ލީގާއި ސްޕެނިޝް ފުޓްބޯލް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-24 12:30:46
ސީޒަން ދިގުލައިދާތީވެ ޔުނައިޓެޑުން އިގާލޯ ގަންނަނީ

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 24) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ގެނެސްފައިވާ ނައިޖީރިއާގެ ފޯވާޑް އޮޑިއޯން އިގާލޯގެ އެއްބަސްވުން، އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ދިގުލައިދާތީ، ދާއިމީކުރަން އެ ޓީމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-24 11:31:23
ކޮވިޑް-19: ޔޫރަޕްގެ ފައިނަލްތައް މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް ފަސްކޮށްފި

ޒިއުރިކް (މާޗް 24) - ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ޔޫރަޕްގެ ކްލަބް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތަކުގެ ފައިނަލް މެޗުތައް މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް ފަސްކުރަން ޔޫރަޕްގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ޔުއެފާ އިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-24 10:09:21
ލިވަޕޫލަށް ޗެމްޕިއަންކަން ހައްގު: ރޫނީ

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 23) – މި ސީޒަނުގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިވަޕޫލަށް ހައްގު ކަމަށާއި، ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލާފައިވާ މި ސީޒަނުގެ ލީގު ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ވެސް އެއްކޮށް ފުރިހަމަކުރަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-23 13:49:13
މުސާރަ ކުޑަކުރަން ބާސާ ކުޅުންތެރިން އެއްބަސް

ބާސެލޯނާ (މާޗް 23) – ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ މާލީ ގެއްލުންތަކާ ހެދި، މުސާރަ ކުޑަކުރަން ބާސެލޯނާ ކުޅުންތެރިން ތިބީ ތައްޔާރުގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-23 12:25:40
ކޮވިޑް-19: މުސާރަ ކުޑަކުރަން އެއްބަސްނުވުމުން ޓީމުން ވަކިކޮށްފި

ޒިއުރިކް (މާޗް 22) - ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މާލީ ގޮންޖެހުންތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ސްވިޒަލެންޑްގެ ސިއޯން އެފްސީން ކުރާ މަސައްކަތުގައި، މުސާރަ ކުޑަކުރަން އެއްބަސްނުވި ނުވަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-22 10:42:57
ކޮވިޑް-19: ޑީބަލާ އާއި މަލްޑިނީ ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ޓިއުރިން (މާޗް 22) – އޭސީ މިލާނުގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު އަދި ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޕައޮލޯ މަލްޑިނީ އާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު، މިލާނުގެ ފޯވާޑް ޑެނިއަލް މަލްޑިނީ އަދި ޔުވެންޓަސްގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ޕައޮލޯ ޑީބަލާ ކޮރޯނާވައިރަސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-22 10:37:14
ކޮވިޑް-19: ގަވާއިދާ ހިލާފުވެ ރެއާލުގެ ޔޮވިޗް މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރޭގައި

ބެލްގްރޭޑް، ސާބިއާ (މާޗް 21) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނިކޮށް، އެ ކްލަބްގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ލޫކަ ޔޮވިޗްގެ ފަރާތުން ގަވާއިދާ ހިލާފު ގިނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-21 12:01:37
ބާސެލޯނާގެ ހުށަހެޅުމަށް ވުރެ ކޫމަން އަށް ނެދަލެޑްންސް މުހިއްމު

މެޑްރިޑް (މާޗް 21) - ބާސެލޯނާ ކޯޗަކަށްވާން ލިބުނު ހުށަހެޅުން ދޫކޮށްލީ ނެދަލެންޑްސްގައި އޭނާ ކުރަމުން އަންނަ މަަސައްކަތް މި ވަގުތަށް މުހިއްމުވުމުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަން ބުނެފި އެވެ. ޖެނުއަރީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-21 11:58:43
އިންޑިއާގެ ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް ބެނާޖީ މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާ އަށް 1962 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޝިއަން ގޭމްސް އިން ރަން މެޑަލް ހޯދައިދިނުމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ފަހުން ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދި އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-21 11:34:00
ކޮވިޑް-19: ކަރަންޓީން ގަވާއިދާ ހިލާފުވުމުން މައުންޓަށް އަދަބެއް؟

ލަންޑަން (މާޗް 20) - ޗެލްސީގެ ކަލުމް ހަޑްސަން-އޮޑޯއި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާތީ އެ ކްލަބުން އެކުލަވާލި ހޯމް އައިސޮލޭޝަން (ކަރަންޓީން) ގަވައިދާ އެ ޓީމުގެ މޭސަން މައުންޓް ހިލާފުވުމުން އޭނާ އަށް އަދަބެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-03-20 11:56:16