×
މައި ސަފުހާ
އާސެނަލް ކޮޅަށް ޖެހި ގޯލުގެ ހަނދާން އާކުރަމުން އަޑެބަޔޯ ރިޓަޔާކޮށްފި

ޓޯޓޯގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް އެމެނުއެލް އަޑެބަޔޯ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ. އުމުރުން 39 އަހަރުގެ ފޯވާޑްގެ ވިދުން ގަދަވީ 2006 ވަނަ އަހަރު ފްރާންސްގެ މޮނާކޯ ދޫކޮށް އާސެނަލް އާ ގުޅުނު ހިސާބުންނެވެ. އާސެނަލް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-22 12:22:43
ކޮންޓޭގެ އިހުސާސްތައް ސާފުކޮށްދޭން ޖެހޭ: ހޮއިބިއޭ

ލަންޑަން (މާޗު 22) - ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާގެ ކޯޗު އިޓަލީގެ އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަން ފާޑުކީ މައްސަލައިގައި، ކޮންޓޭގެ އިހުސާސްތައް ސާފުކޮށް ބުނެދޭން ޖެހޭކަމަށް އެ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕިއޭ-އެމީލް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-22 12:18:59
ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕަށް އިބްރަހިމޮވިޗް ދިނީ ފުލް މާކްސް

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ގަތަރުން ބޭއްވި ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ވަރަށް ފުރިހަމަ ކަމަށާއި މުބާރާތުގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް 10 އިން 10 ދޭނެ ކަމަށް ސްވިޑަންގެ ފޯވާޑް ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ބުނެފި އެވެ. ސްވިޑަން ވޯލްޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-22 12:06:34
ހާލަންޑަށް އަނިޔާވެ ސްޕެއިންއާ ދެކޮޅަށް ނުކުޅެވޭނެ

މެންޗެސްޓާ (މާޗު 22) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ސްޕެއިންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމަށް ތައްޔާރު ވަމުންދާ ނޯވޭ ގައުމީ ޓީމުގެ އިތުބާރު ފޯވާޑް އާލިން ހާލަންޑް، 22، އަށް އަނިޔާވެ ގައުމީ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-22 09:53:21
ކީޕަރަށް ހަމަލާ ދިން ސަޕޯޓަރަށް 40 އަހަރުގެ ސަސްޕެންޝަނެއް

ސެވިއްޔާގެ ގޯލްކީޕަރު މާކޯ މިޓްރޮވިޗަށް ހަަމަލާ ދިން، ޕީއެސްވީ އެއިންދޯވަންގެ ސަޕޯޓަރަކު ސްޓޭޑިއަމަކަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް 40 އަހަރަށް އެ ކްލަބުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ޔުރޮޕާ ލީގުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-21 13:08:13
ފްރާންސްގެ ކެޕްޓަންކަން އެމްބާޕޭއާ ހަވާލުކޮށްފި

ޕެރިސް (މާޗު 20) - ފްރާންސްގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ހޫގޯ ލޮރިސް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމާ ގުޅިގެން އެ ޓީމުގެ އާ ކެޕްޓަނަކަށް ޒުވާން ތަރި ކިލިއަން އެމްބާޕޭ، 24، ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-21 11:30:14
ބްރޭކަށް ފަހު ވެސް ކުޅުންތެރިންގެ ވިސްނުން ބަދަލުނުވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން: އާޓެޓާ

ލަންޑަން (މާޗު 20) - ކުރިއަށް އޮތް އިންޓަނޭޝަނަލް ބްރޭކަށް ފަހު ވެސް ކުޅުންތެރިންގެ ވިސްނުމަށް ބަދަލެއް ނައިސް ލީގުގައި ކުރިއަށް ދެވޭނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރާކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކެލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-20 12:40:52
ނުވަ ކުޅުންތެރިންނާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ، ޔުނައިޓެޑް އެފްއޭ ކަޕް ސެމީ އަށް

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 20) - ފަހަތުން އަރައި، ނުވަ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ކުޅެމުން ދިޔަ ފުލަމް 3-1 އިން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އެފްއޭ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފި އެވެ. އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ޔުނައިޓެޑްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-20 10:21:53
ފަހު ވަގުތު ރެއާލް ބަލިކޮށް ބާސާ 12 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ނަގައިފި

ބާސެލޯނާ (މާޗު 19) - ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި 12 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ. މެޗުގެ ނުވަ ވަނަ މިނިޓުގައި ވިނީޝިއުސް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-20 10:19:09
ރެއާލް ބަލިކޮށް ބާސާއިން އެއްވަނައިގައި ލީޑު ފުޅާކޮށްފި

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާއިން ލަލީގާ ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ފަރަގު ފުޅާކޮށްފިއެވެ. ރޭ ބާސެލޯނާގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2023-03-20 08:49:06
ނަޕޯލީ އަށް ހުއްޓުމެއް ނެތް، އިންޓަ އަށް ދެ ވަނަ ގެއްލިއްޖެ

ޓޮރިނޯ 4-0 އިން ބަލިކޮށް ނަޕޯލީން އިޓާލިއަން ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ހޯދިއިރު، ޔުވެންޓަސް އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެ އިންޓަ އަށް ދެ ވަނަ މަގާމް ގެއްލިއްޖެ އެވެ. ނަޕޯލީ އެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-20 08:48:56
ރޮނާލްޑޯގެ ހިލޭޖެހުމަކާ އެކު ފަހަތުން އަރައި ނަސްރު މޮޅުވެއްޖެ

ރިޔާދު (މާޗު 19) - ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހިލޭޖެހުމަކުން ކާމިޔާބު ކުރި ގޯލަކާ އެކު އައް ނަސްރުން ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގައި ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން އަބްހާ ކްލަބް ބަލިކޮށްފި އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގައި އަބްހާ ކްލަބަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-19 12:09:34
މިލާނަށް ނާކާމިޔާބު، އެކަމަކު އިބްރަހިމޮވިޗް ރެކޯޑެއް

އުދިނޭޒީ އަތުން 3-1 އިން ބަލިވެ، އިޓާލިއަން ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއް ކަށަވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އޭސީ މިލާނަށް އިތުރު ގޮންޖެހުމަކާ ރޭ ކުރިމަތިވި މެޗުގައި، ލަނޑު ޖަހައި އެ ޓީމުގެ ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް،

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-19 11:00:24
ހާލަންޑް 40 ލަނޑު ހަމަކޮށްފި، ސިޓީ އެފްއޭ ކަޕް ސެމީ ފައިނަލަށް

މެންޗެސްޓާ (މާޗު 19) - އެފްއޭ ކަޕް ކުއާޓާ ފައިނަލް އާލިން ހާލަންޑް، ބާންލީ ކޮޅަށް ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު 6-0 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފި އެވެ. ހާލަންޑްގެ ހެޓްރިކްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-19 10:42:07
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކުއާޓާގައި ރެއާލް-ޗެލްސީ އަދި ބަޔާން-ސިޓީ

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ޗެމްޕިއަން، ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި އިންގްލެންޑުގެ ޗެލްސީ އަދި ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކާއި އިންގްލެންޑުގެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.4

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-17 17:06:08
ގާޑިއޯލާ ކުރި ތައުރީފުގައި ހެޔޮ ނިޔަތެއް ނެތް: ސްޕަލެއްޓީ

މި ސީޒަނުގައި ޔޫރަޕުގައި އޮތް އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމަކީ ނަޕޯލީ އަށް ވެދާނެ ކަމަށް، މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނީ ހެޔޮ ނިޔަތެއްގައި ނޫން ކަމަށާއި އެކަމާ ފަހުރުވެރިނުވާ ކަމަށް ނަޕޯލީގެ ކޯޗު ލޫސިއާނޯ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-17 09:07:32
ޔުރޮޕާ ލީގުން އާސެނަލް ކަޓައި، ޔުނައިޓެޑާއި ޔުވެންޓަސް ކުއާޓާ އަށް

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ޕޯޗުގަލްގެ ސްޕޯޓިން ލިޒްބަން އަތުން 5-3 އިން ބަލިވެ އިންގްލެންޑުގެ އާސެނަލް ޔުރޮޕާ ލީގުން ކެޓިއިރު، އެ ލީގުގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އިން ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-17 08:42:57
ކްލޮޕް ބުނި ބަސް ސީދާ ނުވެ، ލިވަޕޫލަށް މާޔޫސްކަން

"އަންނަ އަހަރުގެ [ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލް] އޮތީ ކޮންތާކު؟ އިސްތަންބޫލްގަ ތަ؟ އަވަހަށް ހޮޓާ ބުކް ކުރޭ." މިއީ މީގެ 10 މަސް ކުރިން، މިދިޔަ ސީޒަންގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލް މެޗުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-16 10:44:23
އުމުރުން 41 އަހަރުގައި އިބްރަހިމޮވިޗް ސްވިޑަން ގައުމީ ޓީމަށް ނަގައިފި

ކަކުލުގެ އޮޕަރޭޝަނަކާ ގުޅިގެން ކުޅުމާ ދުރުގައި ނުވަ ވަރަކަށް މަސް ދުވަސް ހޭދަކުރުމަށް ފަހު ދާދި ފަހުން ކުޅެން ނުކުތް އޭސީ މިލާނުގެ ފޯވާޑް ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް އުމުރުން 41 އަހަރުގައި ސްވިޑަން ގައުމީ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-16 10:38:11
ފްރެންކްފަޓުގެ ހައްދުފަހަނައެޅި ސަޕޯޓަރުން ނޭޕްލްސްގެ ސިޓީ ސެންޓަރު ފުނޑުފުނޑުކޮށްލައިފި

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ އިޓަލީގެ ނަޕޯލީ އާއި ޖަރުމަނުގެ އެއިންޓްރެކްޓް ފްރެންކްފަޓް ކުޅުނު މެޗާ ދިމާކޮށް ނޭޕްލްސް އަށް ދިޔަ ފްރެންކްފަޓްގެ ހައްދުފަހަނައެޅި ސަޕޯޓަރުންގެ ގްރޫޕަކުން ސިޓީ ސެންޓަރުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-16 10:08:29
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކުއާޓާގެ ފަހު ދެ ޖާގަ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ނަޕޯލީ އަށް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފަހު ދެ ޖާގަ ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި އިޓަލީގެ އެސްއެސް ނަޕޯލީ ހޯދައިފި އެވެ. މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމަށްވާ ރެއާލުން އެ ފުރުސަތު ހޯދީ ދެ ވަނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-16 09:35:10
ލިނެކާއާ އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވުމުން ބީބީސީ އިން އޭނާގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

އިނގިރޭސި ސަރުކާރުގެ އެސައިލަމް ސިޔާސަތަށް ޓްވިޓަރުގައި ފާޑުކިޔުމާ ގުޅިގެން ބީބީސީ އިން ސަސްޕެންޑްކުރި، އެ ޗެނަލުގެ ފުޓްބޯޅަ ޕްރެޒެންޓަރު އަދި ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފޯވާޑް ގެރީ ލިނެކާއާ އެކު، އެއްބަސްވުމަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-15 15:41:21
ކްލޮޕް ހުރީ ދޫދޭކަށް ނޫން، އަންޗެލޮޓީ ބުނީ ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް

މެޑްރިޑް (މާޗު 15) - ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ޖާގައެއް ހޯދަން ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރެއާލުން ހޯދި ނަތީޖާ އަނބުރާލުމުގެ އުންމީދުގައި ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ހުރި ނަމަވެސް ރެއާލުން

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-15 12:32:49
ޗެލްސީ އިން ސްޓޭމްފޯޑް ބްރިޖުގައި ރޯދަ ވީއްލުމެއް ބާއްވަނީ

ލަންޑަން (މާޗު 15) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ޗެލްސީ އިން މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހު، އެޓީމުގެ ހޯމް ސްޓޭޑިއަމް ކަމަށްވާ ސްޓޭމްފޯޑް ބްރިޖުގައި އެގައުމުގެ މުސްލިމް ކޮމިއުނިޓީ އަށް ހުޅުވާލައިގެން ރޯދަ ވީއްލުމެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-15 11:00:42
ހާލަންޑަށް ލަނޑުގެ އީދެއް، ސިޓީ އާއި އިންޓަ ކުއާޓާ އަށް

އާލިން ހާލަންޑުގެ ފަސް ގޯލާ އެކު ޖަރުމަނުގެ އާރްބީ ލީޕްޒިގް 7-0 އިން ބަލިކޮށް އިންގްލެންޑުގެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން، އަދި ޕޯޗުގަލްގެ ޕޯޓޯއާ 0-0 އިން އެއްވަރުކޮށް އިޓަލީގެ އިންޓަ މިލާނުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-15 08:52:01
ޕޮގްބާ އަނިޔާގައި: އޭނާ ހިތްވަރު ހޯދަނީ ﷲގެ ބަސްފުޅަކުން

ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅޭ ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އަނިޔާގައި ހުރެފައި އަލުން ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އައިތާ މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އަނެއްކާ ވެސް އޭނާއަށް އަނިޔާވެ، މުހިއްމު

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-14 13:48:05
ބޭސިކް ކަންކަމަށް ޑިބްރޭނާ ސަމާލުވާން ގާޑިއޯލާ އެދިއްޖެ

މެންޗެސްޓާ (މާޗު 14) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ޖާގައެއް ހޯދަން މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޖަރުމަންގެ އާރުބީ ލައިޕްޒިގާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އެޓޭކްތަކުގައި އެންމެ މުހިއްމު

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-14 13:43:01
ތިން އަހަރަށް ފަހު ވިރާތު ކޯލީ ޓެސްޓް ސައްތައެއް ހަދައިފި

އިންޑިއާ އާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ މެދުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޓެސްޓް ސިލްސިލާގެ ހަތަރު ވަނަ މެޗުގައި، އިންޑިއާގެ މި ޖީލުގެ އެންމެ މޮޅު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ވިރާތު ކޯލީ، ތިން އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ޓެސްޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-13 10:56:25
އާސެނަލް ހޯދި މޮޅުގެ ކްރެޑިޓް ޓްރޮސާޑް އަށް

ފުލަމް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ އާސެނަލުން ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި މަގާމް ވަރުގަދަކުރި މެޗުގައި، ތިން ގޯލް ޖަހަން މަގުފަހިކޮށްދިން ލެއަންދްރޯ ޓްރޮސާޑް އަށް ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-13 10:00:33
ޑިޝޯމްޕްސް އަކީ ދޮގުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ބެންޒެމާ ސިފަކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ތެރޭގައި އޭނާ އަށް ލިބުނު އަނިޔާއާ ބެހޭގޮތުން ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑިޝޯމްޕްސް އެ ގައުމުގެ "ލެ ޕާރިސިއަން" އަށް ދިން އިންޓަވިއު ގައި ދޮގު ހަދާފައި ވާކަމަށް ކަރީމް ބެންޒެމާ ތުހުމަތު

މިހާރު.ކޮމް - 2023-03-12 12:06:08