×
މައި ސަފުހާ
ސެނެގާލް 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ޕޮލަންޑް ބަލިކޮށްފި

ވޯލްޑްކަޕް 2018 ގައި މިއަދު ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުގައި ޕޮލަންޑް 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ބަލިކޮށް ސެނެގާލް މޮޅު ވެއްޖެއެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ފެށިގެން ޕޮލަންޑް ފެނުނީ ފަރުވާތެރި ވެގެން ތިބެ، ލިބޭ ހަނި ފުރުސަތެއްގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-06-19 21:59:05
މާނޭ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ: ސެނެގާލް ކޯޗު

މިރޭ ޕޮލެންޑާ ދެކޮޅަށް ސެނެގާލް ކުޅޭ މެޗަކީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އެޓީމު ކުޅޭ މެޗެވެ. މިއީ 2002 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު ސެނެގާލް ކުޅޭ ފުރަތަމަ ވޯލްޑް ކަޕެވެ. ކޮރެއާ އަދި ޖަޕާންގައި 2002

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-19 15:57:26
ރޮނާލްޑޯ އެއަރޕޯޓުގައި ހުރި "ބުދު" ބަދަލުކުރުމުން ގިނަބައެއްގެ ނުރުހުން!

ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ އުފަން ރަށް، ޕޯޗްގަލްގެ މެޑެއިރާގެ އެއަރޕޯޓުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި، ރޮނާލްޑޯގެ "ބަސްޓް" ނުވަތަ ބުދު އޭނާއާ ވައްތަރު އެހެން ބުދަކަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. ރެއާލް މެޑްރިޑް އަދި ޕޯޗްގަލް

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-19 13:25:58
"ސަލާ މިރޭ ކުޅޭނެ، އޭނާގެ ސަބަބުން ތާއީދު ބޮޑުވެއްޖެ"

ސެއިން ޕީޓާސްބާގް، ރަޝިއާ (ޖޫން 19) - މިސްރުގެ ތަރި މުހައްމަދު ސަލާހު މިރޭގެ މެޗުގައި ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނެ ކަމަށާއި އޭނާގެ ސަބަބުން އެ ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުން އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މިސްރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 12:21:47
ސެނެގާލްގެ ހިތްވަރަކީ 2002ގެ ހަނދާންތައް

ވޯލްޑް ކަޕުގައި ސެނެގާލްގެ އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބަކީ 2002 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ބްރޫނޯ މެޓްސޫގެ ކޯޗުކަމުގައި ނުކުމެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދުމުގެ އިތުރުން ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ވާދަކުރުމެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 11:12:28
ކަލިނިޗް ގެޔަށް ފޮނުވާލައިފި

މޮސްކޯ (ޖޫން 19) – ބުރަކަށްޓަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން ކްރޮއޭޝިއާގެ ފޯވާޑް ނިކޮލާ ކަލިނިޗް ވޯލްޑް ކަޕް ސްކޮޑުން އުނިކޮށް ގެޔަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ. އެކަމަކު ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި އޭނާ ފޮނުވާލީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 11:07:54
އާޖެންޓީނާ ޓީމަށް ބަދަލުތަކެއް؟

މޮސްކޯ (ޖޫން 19) – ވޯލްޑް ކަޕުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކްރޮއޭޝިއާއާ ދެކޮޅަށް އާޖެންޓީނާ ކުޅޭ މެޗަށް ކޯޗު ޖޯޖް ސަމްޕައޮލީ ޓީމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އަދިވެސް ޕައޮލީ ޑިބާލާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 10:47:09
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް އެންތެމްގެ ޕާކިސްތާން ވަރޝަން އުފައްދައިފި

ކޯކް ސްޓޫޑީއޯ އިން އެތައް ބައެއްގެ ލޯބި ހޯދާފައިވާ ޕާކިސްތާނުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޤުއްރަތުލްޢައިން ބަލޯޗް އާއި ޕްލެޓިނަމް ފަންނާނު ޖޭސަން ޑެރޫލޯ ގުޅިގެން ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ލަވަަ ކްރިއޭޓް ކޮށްފިއެވެ. މި ދެފަންނާން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-06-19 10:22:56
ސައުދީ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަޓީމް ދަތުރުކުރި ބޯޓުގައި ރޯވެއްޖެ

ރަޝިޔާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ކުޅެމުންދާ ސައުދީއަރަބިޔާގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ދަތުރުކުރި މަތިންދާ ބޯޓުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެއެވެ. ސައުދީ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-06-19 04:24:30
ކޭން ފަހުވަގުތު އިންގްލޭންޑް ސަލާމަތްކޮށްދީފި

ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ޖީ ގައި ޓިއުނީޝިއާ އަތުން އެއްވަރުވާން ދަނިކޮށް މެޗުގެ ފަހުވަގުތު އިންގްލޭންޑުގެ ހެރީ ކޭން އެ ޓީމު ސަލާމަތްކޮށްދީފިއެވެ. މި މެޗު އިންގްލޭންޑް ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-06-19 01:47:17
ސައުދީގެ ވޯލްޑް ކަޕް ޓީމް ދަތުރުކުރި މަތިންދާ ބޯޓުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ރަޝިއާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވާލްޑް ކަޕްގައި ކުޅޭ ސައުދީގެ ޓީމް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ މަތިންދާ ބޯޓުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެއެވެ. ބޯޓުގައި އަލިފާން ރޯވުމާ ގުޅިގެން ވަގުތުން އެ ބޯޓު ވަނީ ރަޝިއާގެ ރޮސްތޯވްގައި

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-19 01:31:02
އިތުރު ވަގުތު ޖެހި ލަނޑާއެކު ޓިއުނީސިއާ ރޮއްވާލުމަށް ފަހު އިނގިރޭސިން މޮޅުވެއްޖެ

ވޯލްޑްކަޕް 2018 ގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު ތިން ވަނަ މެޗު 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުން އިނގިރޭސިން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ އިނގިރޭސިންނެވެ. އެއީ މެޗުގެ 11 ވަނަ މިނިޓުގައި ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-06-19 01:09:58
ވޯލްޑްކަޕްގައި ޕެނަމާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން 3 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ބަލިވެއްޖެ

ވޯލްޑްކަޕް 2018 ގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބެލްޖިއަމާއި ޕެނަމާ ކުޅުނު މެޗު 3 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ބެލްޖިއަމް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މެޗު ފެށުނީއްސުރެ މެޗު ކޮންޓްރޯލު ކޮށްގެން ކުޅެމުން ދިޔައީ ބެލްޖިއަމުންނެވެ. ފުރަތަމަ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-06-18 22:23:16
ވީއޭއާރުގެ އެހީއާއެކު ދެކުނު ކޮރެއާއަތުން ސްވިޑަންއަށް މޮޅެއް

ވޯލްޑްކަޕުގައި މިފަހަރު އަލަށް ބޭނުންކުރަން ފެށި ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީޢޭއާރު) ގެ އެހީއާއެކު އޭޝިއާގެ ގަދަބާރު ދެކުނު ކޮރެއާ އަތުން ސްވިޑަން އުނދަގޫ ގޮތަކަށް ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-06-18 19:26:06
"ލަނޑު ޖަހަން މެސީއަށް އެހީއެއްވެދީ!"

ރަޝިޔާގައި ކުޅެމުންދާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި އައިސްލޭންޑާއި އާޖެންޓާނާ ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެން ނިމުނުތާ ތިން ހަތަރު ދުވަސް ފާއިތުވެގެންދިޔައިރުވެސް ލިއޮނަލް މެސީއަށް ކިޔަމުންދާ ފާޑުކިއުންތަކަށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-06-18 17:15:42
ބެލްޖިއަމްގެ ރަންޖީލު: ކެތްތެރިކަމުގެ ނަތީޖާއެެއް

ދެކުނު ކޮރެއާ އާއި ޖަޕާންގައި 2002 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ވޯލްޑް ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ބެލްޖިއަމް ކެޓީ އެ ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ބްރެޒިލް އަތުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން ދެން އައި ހަތަރު އަހަރަކީ ބެލްޖިއަމް ފުޓްބޯޅައިގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-18 11:20:36
ސްވިޒަލެންޑުން ގަދަފަދަ ބްރެޒިލް ހިފަހައްޓައިފި

ރޮސްޓޯފް-އޮން-ޑޮން (ޖޫން 18) - ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ފޭވަރިޓެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިފައިވާ ފަސް ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ބްރެޒިލް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ ސްވިޒަލެންޑާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ ޕޮއިންޓަކުން ފުއްދާލަން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-18 00:55:45
އަލެކްޒެންޑަރ ގެ ލަނޑުން ސާބިޔާއިން ކޮސްޓަރިކާ ބަލިކޮށްފި

ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ސާބިޔާއި ކޮސްޓަރިކާ މިރޭ ކުޅުނު މެޗު 1-0 އިން ކޮސްޓަރިކާ ބަލިކޮށް ސާބިއާ ފެށުން ރަނގަޅު ކޮށްފިއެވެ. މުހިންމު މިލަނޑު ސާބިޔާއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަލެކްޒެންޑަރ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-06-17 22:26:53
ކޮސްޓަ ރިކާ އަތުން ސާބިއާ އަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

ސަމާރާ (ޖޫން 17) - ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ކޮސްޓަ ރިކާ އަތުން 1-0 އިން ސާބިއާ މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ. މި ގްރޫޕުގައި ދެން އޮތް ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ ބްރެޒިލާއި ސްވިޒަލެންޑަކީ އަނެއް ބުރަށްދާނެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-17 19:05:09
ޗެމްޕިއަން ޖަރުމަނަށް ދަނޑު ބޭރުން އުނދަގޫތަކެއް

މޮސްކޯ (ޖޫން 17) - ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޖަރުމަން މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ ނުކުންނާނީ މެކްސިކޯއާ ދެކޮޅަށެވެ. ފުރަތަމަ މެޗާ ކުރިމަތިލާއިރު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-17 13:08:19
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކޮންމެ ގްރޫޕެއްގައި ކުޅުންތެރިއެއް ހިމަނައިގެން ބާސެލޯނާ ކުޅވަރުގެ ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް

ވޯލްޑްކަޕްގެ ތާރީޚުގައި ޓީމެއްގެ ކުޅުނެތެރީން ވޯލްޑްކަޕްގެ އެކި ގްރޫޕުތަކުގައި ހިމެނުނު ފުރަތަމަ ކުލަބަކަށް ބާސެލޯނާ ވެއްޖެއެވެ. މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕްގެ 8 ގުރޫޕުގައި މަދުވެގެން ބާސެލޯނާގެ އެއްކުޅުންތެރިއަކު

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-06-17 12:00:00
ގްރޫޕް ބީ: ޕޯޗުގަލް

ދެހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ކާމިޔާބުކޮށް، ޕޯޗުގަލް ވޯލްޑް ކަޕަށް ދިޔައީ އިތުރު ހިތްވަރަކާއެކުގައެވެ. ޕޯޗުގަލްގެ ސްކޮޑުގައި ތަޖުރިބާކާރު ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ހިމެނޭ އިރު، ޒުވާން ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާއެކު

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-17 10:36:18
ނައިޖީރިއާއަކަށް ކްރޮއޭޝިއާ މަތައެއް ނުކުރެވުނު: ކްރޮއޭޝިއާ 2، ނައިޖީރިއާ 0

ވޯލްޑްކަޕް 2018 ގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކްރޮއޭޝިއާއާއި ނައިޖީރިއާ ކުޅުނު މެޗު 2 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ކްރޮއޭޝިއާ ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މި މެޗު ފެށިގެން ކުރީކޮޅު ތެ ޓީމުންވެސް ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ކައުންޓަރ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-06-17 02:26:28
ކްރޮއޭޝިއާއިން ނައިޖީރިއާގެ ޒުވާން ޓީމު ބަލިކޮށްފި

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި މިރޭ ކުޅުނު ގްރޫޕް ޑީގެ މެޗުގައި ކްރޮއޭޝިއާއިން ނައިޖީރިއާގެ ޒުވާން ޓީމު ބަލިކޮށްފިއެވެ. ކަލިނިންގްރާޑް ސްޓޭޑިއަމްގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗު ކްރޮއޭޝިއާއިން ކާމިޔާބުކުރީ 2-0ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-17 02:16:43
ނޭމާ އަދި މުޅީން ފިޓު ނޫން ކަމަށް ބްރެޒީލްގެ ކޯޗު ބުނެފި

ނޭމާ އަދިވެސް މުޅީން ފިޓު ނޫން ކަމަށް ބްރެޒީލްގެ ކޯޗު ޓީޓޭ ބުނެފިއެވެ. އެހެންވީމާ ނޭމާގެ އަސްލު ކުޅުން މިރޭ ވޯލްޑްކަޕްގައި ބްރެޒީލް ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ފެނިދާނެ ކަމާމެދު ޝައްކު އުފައްދަމުން އެބަ ގެންދެއެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-06-17 01:02:50
މެސީއަށް އޭނާގެ ޖާދޫ ދައްކައެއް ނުލެވުނު

ބާސެލޯނާއަށް ލިއޮނަލް މެސީ ކުޅޭ ފެންވަރަށް ގައުމީ ޓީމަށް ނުކުޅެވޭ ކަމުގެ ޝަކުވާގެ އަޑު އަބަދުވެސް ވަރަށް ގަދައެވެ. ވޯލްޑް ކަޕްގައި އާޖެންޓީނާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުގައި ކުޑަކުޑަ އައިސްލޭންޑާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-06-17 00:35:36
މޮޅަށް ކުޅުމާއެކުވެސް ޑެންމާކް އަތުން ޕެރޫ ބަލިވެއްޖެ

ވޯލްޑްކަޕް 2018 ގައި މިރޭ 9 ޖެހިއިރު ފެށި ޕެރޫ ޑެންމާކް މެޗު 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ޑެންމާކް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ އިތުރު ވަގުތުގެ ކުޅުމުގެ ތެރޭގައި ޕެރޫއަށް ޕެނަލްޓީއެއް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-06-16 23:27:13
މެސީ އަށް ކުރާ އިތުބާރަށް ބަދަލެއް ނާދޭ: ކޯޗު

މޮސްކޯ (ޖޫން 16) - ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އާޖެންޓީނާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ އައިސްލެންޑާ 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު، މެޗުން މޮޅުވާން ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އާޖެންޓީނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އަތުން ބޭކާރުވީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-16 22:59:15
ބްރެޒީލްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ކެޕްޓަންކަން ކުރާނީ މާސެލޯ

ވޯލްޑްކަޕް 2018 ގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ބްރެޒީލް ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ކެޕްޓަންކަން ކުރާނީ މާސެލޯއެވެ. ބްރެޒީލްގެ ކެޕްޓަންކަން މުޅި މުބާރާތުގައި ކުރާނީ އެކަކުތޯ ނުވަތަ ދައުރުވާ ގޮތަށް އެކު ކުޅުންތެރިންތޯ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-06-16 22:14:31
އައިސްލެންޑުން މެސީގެ އާޖެންޓީނާ ހިފަހައްޓައިފި

މޮސްކޯ (ޖޫން 16) - ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މުޅިން އަލަށް ވާދަކުރާ ކުޑަކުޑަ ގައުމެއް ކަމަށްވާ އައިސްލެންޑުން މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ ލިއޮނަލް މެސީގެ އާޖެންޓީނާއާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-16 20:01:30