×
މައި ސަފުހާ
ރެއާލް މެޑްރިޑުން އަހަންނަށް ވަގުތެއް ނުދިން: ލޮޕެޓީގް

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 17) – ރެއާލް މެޑްރިޑުން އޭނާ އަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ނުދިންކަމުގެ ހިތާމަކުރާކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުން މި ސީޒަނުގެ ކުރީކޮޅު ވަކިކުރި ހުލެން ލޮޕެޓީގް ބުނެފި އެވެ. ލޮޕެޓީގް ވިދާލީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 12:04:05
އެފްއޭކަޕްގެ ކުއާޓާއިން ސިޓީ ޖާގައެއް ހޯދައިފި

އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ޖާގައެއް ހޯދައިފި އެވެ. މިމުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ސިޓީ ފުރުސަތު ހޯދީ އިނގިރޭސި ހަތަރު ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޓީމެއް ކަމަށްވާ ނިއުޕޯޓް ކައުންޓީއާ ދެކޮޅަށް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 11:55:38
ބާސެލޯނާ އަށް މޮޅެއް، އެތުލެޓިކޯ ދެ ވަނަ އަށް

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 17) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާ އިން ރޭ ރެއާލް ވަލޮޑޮލިޑް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވިއިރު، ރަޔޯ ވަޔެކާނޯ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 09:30:54
ނިއުޕޯޓް ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުއާޓާ އަށް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 17) - އިނގިރޭސި ހަތަރު ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ނިއުޕޯޓް ކައުންޓީގެ މައްޗަށް 4-1 އިން ކުރިހޯދައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އެފްއޭ ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ. ނިއުޕޯޓް ދަނޑުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 09:22:09
މުލީގައި ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ހިންގައިފި

މ. މުލީ ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ. ވީނިއުސްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މުލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝާތިރު ވިދާޅުވީ ރަށުތެރެ ސާފު ތަނެއްގެ ގޮތުގައި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-16 10:18:48
ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ސަމާލުވާންޖެހޭނެ: ނޯޔާ

މިއުނިކް (ފެބްރުއަރީ 16) - އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ބަޔާން މިއުނިކުން ކުޅެން ޖެހޭނީ ވަރަށް ސަމާލުވެގެންކަމަށް އެ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު އަދި ކެޕްޓަން މެނުއަލް ނޯޔާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-16 09:57:58
ޔުވެންޓަސް އަށް 14 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ޓިއުރިން (ފެބްރުއަރީ 16) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ގޯލާ އެކު 3-0 އިން ފްރޮސިނޯނޭ ބަލިކޮށް ލީގުގެ އެއް ވަަނައިގައި ޔުވެންޓަސް އިން 14 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ. ރޭގެ މޮޅާ އެކު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-16 09:50:18
ރެއާލަށް ނޫނެކޭ ބުނެވުނީތީ ހިތާމަނުކުރަން: ވެންގާ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 15) - ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗުކަން ކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތުތައް ދޫކޮށްލެވުނީތީ ދެރަވެ، މާޔޫސްނުވާ ކަަމަށް މަޝްހޫރު ކޯޗު އާސެން ވެންގާ ބުނެފި އެވެ. ބާވީސް އަހަރަށް ފަހު އާސެނަލް ދޫކޮށްލުމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-15 07:19:03
ބެލަރޫސްގެ ޓީމެއް އަތުން އާސެނަލް ބަލިވެއްޖެ

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ފެބްރުއަރީ 15) - ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި އާސެނަލް ކުޅުނު މެޗުން ފުޓްބޯޅައިގައި ޔޫރަޕުގެ އާދައިގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ބެލަރޫސްގެ ބޭޓް ބޮރިސޯފް އަތުން 1-0 އިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-15 07:15:03
ޖަރުމަން ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކޮރަޕްޝަން ތަހުގީގު ކުރިއަށް

ޒިއުރިކް (ފެބްރުއަރީ 15) - ޖަރުމަނަށް 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނީ ފީފާގެ ނުފޫޒާ އެކު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އޭރު ފީފާގެ ރައީސަކަށް ހުރި ސެޕް ބްލެޓާއާ އަނެއްކާ ވެސް ސުވާލުކުރަން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-15 07:14:00
ދެ ވަނަ ލެގުގައި އަޔަކްސްއަށް އިތުރަށް ސަމާލްވާނަން: ސެންޓިއާގޯ

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި އަޔަކްސްއާ ދެކޮޅަށް ނިންކުންނައިރު ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗް ސެންޓިއާގޯ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-14 13:31:05
"ރޮނާލްޑޯގެ ކުރިން އިކާޑީ ގެންނަން މަސައްކަތްކުރިން"

ޓިއުރިން (ފެބްރުއަރީ 13) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ގެނައުމުގެ ކުރިން އިންޓަ މިލާނުގެ ފޯވާޑް މައުރޯ އިކާޑީ ގެންނަން މަސައްކަތްކުރި ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު ފަބިއޯ ޕަރަޗިޓީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-13 10:50:00
ޕީއެސްޖީން ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 13) - އާ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާއާ އެކު ބަލިނުވެ 11 މެޗު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ،

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-13 08:55:37
ޗެލްސީ ކޯޗުކަން މިވަގުތު ބޭނުމެއް ނޫން: ލަމްޕާޑް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 12) - ޗެލްސީ ކޯޗުކަން މި ވަގުތު ބޭނުންނުވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ތަރި އަދި މިހާރު ޑާބީ ކައުންޓީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފި އެވެ. އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިދިޔަ އާދިއްތަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-12 09:59:50
އެއް ވަނައިގައި ޔުވެންޓަސްއިން 11 ޕޮއިންޓުގެ ބޮޑު ލީޑެއް ނަގައި ހަމަޖެހިލައިފި

އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ޔުވެންޓަސްއިން 11 ޕޮއިންޓުގެ ބޮޑު ލީޑެއް ނަގައި ހަމަޖެހިލައިފި އެވެ. ލީގް ތާވަލްގެ އެއް ވަނަ މަގާމްގައި ޔުވެންޓަސްއިން ބޮޑު ލީޑެއް ނަގައި ހަމަޖެހިލީ ރޭ ސައުސޮލޯއާ ދެކޮޅަށް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-11 12:53:17
އޮޒިލް ވިއްކާލަން އާސެނަލްގެ ބޯޑުން ނިންމައިފި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 11) - އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރު މެސުތު އޮޒިލް ވިއްކާލަން އެ ކްލަބުގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. މި ފަހަރުގެ ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-11 09:20:28
ޔުވެންޓަސް 11 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި

ރެޖިއޯ އެމިލިއާ (ފެބްރުއަރީ 11) – ސައުސޮލޯ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި 11 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ. ޔުވެންޓަސް އަށް ލީޑު ފުޅާކުރަން ފުރުސަތު ލިބުނީ ދެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-11 09:18:54
ބިލްބާއޯ އިން ބާސެލޯނާ ހުއްޓުވައިފި

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 11) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ. ރޭގެ މެޗުން މޮޅުވެގެން ބާސެލޯނާ އަށް އަށް ޕޮއިންޓުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-11 08:55:03
ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ސިޓީ އެއް ވަނަ އަށް

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 11) – ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯގެ ހެޓްރިކާ އެކު ޗެލްސީ އަތުން ތަފާތު ބޮޑުކޮށް، 6-0 އިން މޮޅުވެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އަރައިފި އެވެ. މިއީ 1991 ވަނަ އަހަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-11 01:49:45
އެތުލެޓިކޯ ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ދެ ވަނަ އަށް އަރައިފި

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 10) – ވާދަވެރި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް 3-1 އިން ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން، އެ ޓީމު ފަހަތަށް ޖައްސާލައި ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް ރޭ އަރައިފި އެވެ. މިއީ ނަތީޖާތައް ދަށްވުމުން ހުލެން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-10 09:12:49
ބޮޑު މޮޅަކާއެކު ލިވަޕޫލް އަލުން 1 ވަނައަށް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ބޯންމައުތުގެ މައްޗަށް ހޯދި 3-0 ގެ ބޮޑު މޮޅާއެކު ލިވަޕޫލް އަނެއްކާ ވެސް ލީގު ތާވަލުގެ 1 ވަނައަށް އަރައިފިއެވެ. ލިވަޕޫލް އާއި ސިޓީ މިހާރު 26 މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު، ސިޓީގެ މައްޗަށް

ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-02-10 08:53:28
ލިވަޕޫލް އެއް ވަނަ އަށް، ޔުނައިޓެޑް ހަތަރަކަށް

ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 10) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ފުލަމް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ހަތަރު ވަނަ އަށް ޖެހިލިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބޯންމައުތު އަތުން 3-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު ލިވަޕޫލް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-10 08:50:49
މެޑްރިޑް ޑާބީ މެޗުން މޮޅުވެ ރެއާލް 2 ވަނައަށް. ބޭލް 100 ލަނޑު ހަމަކޮށްފި.

ސްޕެއިންގެ މެޑްރިޑަށް ނިސްބަތްވާ 2 ކްލަބްގެ ވާދަވެރި މެޗުގައި، ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ މަޝްހޫރު ވަންޑަ މެޓްރޮޕޮލިޓާނޯ ސްޓޭޑިއަމްގައި 3-1 އިން އެ ޓީމް ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްެރިޑުން ލީގު ތާވަލުގެ 2 ވަނައަށް

ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-02-10 07:53:59
ގަދަ ހަތަރަކަށް ޔުނައިޓެޑް ޖެހިލައިފި

ފުލަމް ބަލިކޮށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރަކަށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ޖެހިލައިފިއެވެ. ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ފުލަމްގެ މައްޗަށް ޔުނައިޓެޑް ކުރިހޯދީ 3-0 އިންނެވެ. ފުލަމްގެ ދަނޑުގައި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-09 19:55:49
ތަށްޓަށް ވާދަކުރުމާ ދެމެދު އޮތީ ދެ އަހަރުގެ ދުރުމިނެއް: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 9) – ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތަށްޓަށް ވާދަކުރުމާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ އޮތީ ދެ އަހަރުގެ ދުރުމިނެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެހިސާބަށް ދިއުމަށްޓަކައި ސްކޮޑް އެއްކޮށް ބަދަލުކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-09 10:33:07
"މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވާން ހަޒާޑް ނިންމައިފި"

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 9) – ޗެލްސީގެ މިޑްފީލްޑަރު އެޑެން ހަޒާޑް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާ ގެނައުމާ މެދު މެޑްރިޑުން ސީދާ ގޮތެއް ނުނިންމާ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މަޝްހޫރު ނޫސްވެރިޔާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-09 10:30:11
ލީގުގެ ރޭހުގައި ޗެލްސީއެއް ނެތް: ސާރީ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 9) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ވާދަކުރާ ރޭހުގައި ޗެލްސީ ނެތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ބުނެފި އެވެ. ސާރީ މިހެން ބުނެފައިވަނީ މާދަމާ އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-09 10:27:19
ލިވަޕޫލުގައި ތަށި ހޯދުމުގެ ތަޖުރިބާ މަދު: ބެނާޑޯ ސިލްވާ

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 8) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ރޭހުގައި ކުރިއަށްދާން ބަލާއިރު ލިވަޕޫލަށް ދިމާވާނެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ ތަށި ހޯދުމުގެ ތަޖުރިބާ މަދުވުން ކަމަށް އެ ޓީމާ އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރަމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-08 11:05:06
ނޯންޓްސް އިން ސަލާގެ އަގު ހޯދަން ކޯޓަށް؟

ނޯންޓްސް (ފެބްރުއަރީ 7) - ޕްރައިވެޓް ޖެޓެއް ވެއްޓި ގެއްލިފައިވާ ކާޑިފް ސިޓީގެ އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް އެމިލިއާނޯ ސަލާ އެ ކްލަބަށް ވިއްކާލި އަގު ހޯދަން ނޯންޓްސް އިން ކާޑިފް ގޮވައިގެން ކޯޓަށް ދިއުމަށް ތައްޔާރުވަމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-07 10:27:43
ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައި ސިޓީ އެއް ވަނަ އަށް

ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 7) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެވަޓަން ދަނޑުގައި އެ ޓީމު އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ. މި މެޗަކީ ކުރިން މި މަހު 24 ވަނަ ދުވަހު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-07 10:16:57