×
މައި ސަފުހާ
ވަލްކޭ މައްސަލަ ހިފައިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޯޓަށް

ލުސޭން، ސްވިޒަލެންޑް (ނޮވެމްބަރު 12) – ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައެއްގައި ފީފާގެ ކުރީގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ޖެރޯމް ވަލްކޭ އަށް ފީފާ އިން ދީފައިވާ 10 އަހަރުގެ ސަސްޕެންޝަން ޔޫރަޕިއަން ކޯޓް އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 11:57:13
އިނގިރޭސި ސްކޮޑުން ސްޓާލިން ބޭރުކޮށްފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 12) – އިންގްލެންޑުގެ ކޭމްޕް ތެރެއިން ލިވަޕޫލުގެ ޖޯ ގޯމޭޒާ ތަޅާފޮޅުމުން، މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ރަހީމް ސްޓާލިން ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގެ އިންގްލެންޑް ސްކޮޑުން ބާކީކޮށްފި އެވެ. ޕްރިމިއާ ލީގުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 11:54:03
މިނީ މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް ޖިއްދާގައި

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 12) – ބަދަލުތަކާ ބާއްވާ ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް މުބާރާތް އޮންނާނީ އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ސައުދީ އަރަބިއާގައި ކަމަށް ސްޕެނިޝް ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ. ސްޕެނިޝް ލީގު ޗެމްޕިއަނާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 11:50:32
މެޗު ނުނިމެނީސް ބަދަލުކުރުމުން ރޮނާލްޑޯ ރަތަށް!

އިޓާލިއަން ސެރިއޭގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އޭސީ މިލާން އަތުން 1-0 އިން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުރީކޮޅު ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބަދަލުކުރުމުން ރުޅިއައިސްގެން މެޗު ނުނިމެނީސް

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-11 20:09:55
ޗެމްޕިއަން ސިޓީ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލަށް 8 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު ބޮޑު މެޗުގައި އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން ތާވަލްގެ އެއްވަނައިގައި 8 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ނަގައިފިއެވެ. މި މެޗުން ލިވަޕޫލް މޮޅުވީ 3-1 އިންނެވެ.މިއީ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-11 20:08:24
ބަދަލުކުރުމުން ރޮނާލްޑޯ މެޗު ނުނިމެނީސް ގެޔަށް؟

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 11) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ އޭސީ މިލާން އަތުން 1-0 އިން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެ ތާވަލުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަލުން އެރި މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބޭލުމުން އޭނާ މެޗު ނުމެނީސް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-11 08:46:09
ޗެމްޕިއަން ސިޓީ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލް ލީގު ރޭހުގައި ކުރިއަށް!

ލިވަޕޫލް (ނޮވެމްބަރު 11) – އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އަދި އެންމެ ބޮޑު ވާދަވެރިޔާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ 3-1 އިން ބަލިކޮށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން އަށް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައި 29 އަހަރަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-11 08:15:57
ބަޔާނަށް ބޮޑު މޮޅެއް، ލެވަންޑޯސްކީގެ ރެކޯޑް ކުރިއަށް

މިއުނިކް (ނޮވެމްބަރު 10) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ވާދަވެރި ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑްގެ މައްޗަށް 4-0 އިން ބަޔާން މިއުނިކުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދިއިރު، އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ މި މެޗުގައި ވެސް ލަނޑު ޖަހައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-10 10:01:21
ލެސްޓާ ދެ ވަނަ އަށް އެކަމަކު ލީގުގެ ވާހަކަ ނުދައްކާނެ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 10) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ލެސްޓާ ސިޓީ ޖެހިލި ނަމަވެސް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަމަށް އެ ޓީމު ވާދަކުރާނެ ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންނުވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-10 09:51:03
ލިވަޕޫލް ދަނޑުގައި ރެކޯޑް ދަށް ވިޔަސް ގާޑިއޯލާ ބިރެއް ނުގަނޭ

ލިވަޕޫލް (ނޮވެމްބަރު 10) - ލިވަޕޫލް ދަނޑުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު 16 މެޗުން ވެސް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް މޮޅެއް ލިބިފައިނުވުމަކީ މިރޭގެ މެޗުގައި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ބިރު ގަންނަންވީ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-10 09:43:51
ރޭންކިން އެއް ވަނަ ދިފާއުކުރަން ނަޑާލް ކެތްމަދުވެފައި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 8) - އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށާ އޭޓީޕީ ފައިނަލްސްގައި ކުޅެ ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ މަގާމު ދަމަހައްޓަން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް މަޝްހޫރު ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ރަފައެލް ނަޑާލް ބުނެފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-08 10:46:22
އެމްބާޕޭ އަށް ނުފޫޒުފޯރުވާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ޒިދާނަށް

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 8) - ޕީއެސްޖީގެ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާ އަށް ޕީއެސްޖީގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު ލިއޮނާޑޯ ވަރަށް ބޮޑަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-08 10:29:22
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ދެ ވަަނަ ބުރަށް

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 8) - ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން 3-0 އިން ޕާޓިޒަން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ. ޔުނައިޓެޑްގެ އިތުރުން ދެ ވަނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-08 10:24:58
ޔުވެންޓަސް އާއި ޕީއެސްޖީ އަދި ބަޔާން ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކަށްފަހު ޔުވެންޓަސް އާއި ޕީއެސްޖީ އަދި ބަޔާން މިއުނިކް އެ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.ގްރޫޕް އޭ ގައި ހިމެނޭ ޕީއެސްޖީން ވަނީ ރޭ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-07 14:13:26
ކްލަބެއް ސަލާމަތްކުރަން ސަޕޯޓަރުން މިލިއަން ޑޮލަރު އެއްކޮށްފި

ތޫނިސް (ނޮވެމްބަރު 7) – ޓިއުނީޝިއާގެ ކްލަބް އެފްރިކާ އަށް ދިމާވި މާލީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އެ ކްލަބުގެ ސަޕޯޓަރުން އެއް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 450،000 ޑޮލަރު (6.9 މިލިއަން ރުފިޔާ) އެއްކޮށްފި އެވެ. ޓިއުނީޝިއާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-07 12:01:03
އިޓާލިއަން ލީގުގައި ފަސް ބަދަލުގެނެވޭ ގޮތަށް ހަދަނީ

ރޯމް (ނޮވެމްބަރު 7) – އިޓާލިއަން ލީގުގެ މެޗުތަކުގައި ފަސް ކުޅުންތެރިން ބަދަލުކުރެވޭނެ އުސޫލެއް ތައާރަފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ އެވެ. އިޓަލީ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ވަނީ، ފުޓްބޯޅައިގެ ގަވާއިދު ހަދާ އިންޓަނޭޝަނަލް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-07 11:58:10
އަނިޔާގެ މައްސަލަ: ގާޑިއޯލާ އަށް އުނދަގޫތަކެއް

މިލާން (ނޮވެމްބަރު 7) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ އެޓަލަންޓާއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވި މެޗުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ގޯލްކީޕަރު އެޑަސަން އަށް އަނިޔާވެ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އަށް އިތުރު އުނދަގޫތަކަކާ ކުރިމަތިލާން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-07 10:19:05
ބަޔާނާއި ޕީއެސްޖީ އަދި ޔުވެންޓަސް ދެ ވަނަ ބުރަށް

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 7) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ބަޔާން މިއުނިކާއި ޕީއެސްޖީ އަދި ޔުވެންޓަސް އިން ބާކީ ދެ މެޗު އޮއްވައި މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-07 09:10:57
ޝަކާ އަތުން އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް ނަގައިފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 6) އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްއާ އާސެނަލް އެއްވަރުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ގްރަނިޓް ޝަކާ ސަޕޯޓަރުންނަށް އިހުތިރާމް ކުޑަކޮށް ކުރި އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-06 12:18:51
ޖެހިޖެހިގެން ދެ ދުވަހު، ދެ ބައްރެއްގައި ލިވަޕޫލް ކުޅެނީ

ލިވަޕޫލް (ނޮވެމްބަރު 6) – ދުނިޔޭގެ ކްލަބް ފުޓްބޯޅައިގައި އަންނަ މަހު އާދަޔާހިލާފު ކަމެއް ހިނގާނެ އެވެ. އިނގިރޭސި ގަދަބާރު ލިވަޕޫލުން ތަފާތު ދެ މުބާރާތެއްގައި ޖެހިޖެހިގެން ދެ ދުވަހު، ދެ ބައްރެއްގައި ދެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-06 08:47:13
ޗެލްސީން ފަހަތުން އަރައި އަޔަކްސްއާ އެއްވަރުކޮށްފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 6) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފޯރިގަދަ މެޗެއްގައި ރޭ، ދެ ކުޅުންތެރިން މަދުކޮށް ކުޅުނު އަޔަކްސްއާ ފަހަތުން އަރައި ޗެލްސީން 4-4 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ. މި ނަތީޖާގެ ހުރިހާ ފައިދާއެއްކުރީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-06 08:07:32
ބާސެލޯނާ އޮތީ ޕްރެޝަރުގައި: ވަލްވާޑޭ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 6) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ލެވަންޓޭ އަތުން ބަލިވެ އޭގެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުގައި ރޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ޗެކް ރިޕަބްލިކުގެ ސްލާވިއާ ޕްރާގްއާ 0-0 އިން އެއްވަރުވުމާ އެކު ބާސެލޯނާ މިހާރު އޮތީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-06 08:01:50
ގޯމޭސްގެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު، އެނބުރި އަންނާނެ

ލިވަޕޫލް (ނޮވެމްބަރު 5) – އެވަޓަންގެ އަންދްރޭ ގޯމޭސްގެ ކަނާތު ފަޔަށް ލިބުނު ސީރިއަސް ހާނިއްކަ އަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ކުރި އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު ކަމާށާއި އޭނާ އެއްކޮށް ރިކަވާނެ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލެވޭ ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-05 11:53:06
ސަލާ މައްސަލައިގައި ކާޑިފަށް ފީފާގެ އިންޒާރެއް

ކާޑިފް (ނޮވެމްބަރު 5) - ޕްރައިވެޓް ޖެޓެއް ވެއްޓި މަރުވި ފްރާންސްގެ ނޯންޓްސްގެ އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް އެމިލިއާނޯ ސަލާގެ ޓްރާންސްފާ ފީގެ ފުރަތަމަ އިންސްޓޯލްމަންޓް ދައްކަން ކާޑިފް ސިޓީން ދެކޮޅު ހަދާތީ އެ ޓީމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-05 09:08:59
ބާސެލޯނާ ބަލިވުމުން ފާޑުކިޔުންތައް އިތުރުވޭ: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 5) - ބާސެލޯނާ މެޗަކުން ބަލިވެއްޖެނަމަ އެހެން ޓީމުތަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެ ޓީމަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވާކަމަށް ބުނެ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ. ލީގުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-05 09:04:45
ޔާޔާ ޓޫރޭގެ މައްސަލައެއް ފީފާގެ ސަމާލުކަމަށް

ޝަންހާއީ (ނޮވެމްބަރު 4) - ޗައިނާ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ގިންޑާއޯ ހުއަންހާއި އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު ޔާޔާ ޓޫރޭ، ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާ ގުޅިގެން ފެންމަތިވާ މައްސަލަތަކުގައި ފީފާއިން އަޅާނުލާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-04 13:43:30
ލިވަޕޫލް މެޗަށް ހާއްސަ ނަޒަރަކުން ނުބަލާނެ ކަމަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ގާޑިއޯލާ ބުނެފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުގައި ތާވަލްގެ އެއްވަނައިގައި އުޅޭ ލިވަޕޫލްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ހާއްސަ އަހައްމިއްޔަތެއްދީގެން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކުރިއަށް އޮތް އެޓަލާންޓާއާ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-04 10:24:42
އެމްބާޕޭ ދެން ފެންނާނީ ރެއާލުން: މޮނާކޯ ރައީސް

މޮންޓެ ކާލޯ (ނޮވެމްބަރު 4) - ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅޭ ފްރާންސްގެ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑް ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ދެން ފެންނާނީ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ކަމަށް އެމްބާޕޭގެ ކުރީގެ ކްލަބް މޮނާކޯގެ ރައީސް ވަޑިމް ވަސީލިއެވް ވިދާޅުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-04 09:15:43
ބޮޑު ބައްޔާ އެކު ބަޔާނުން ކޯޗު ވަކިކޮށްފި

މިއުނިކް (ނޮވެމްބަރު 4) - ޖަރުމަން ލީގުގައި އެއިންޓްރަކްޓް ފްރޭންކްފާޓް އަތުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ 5-1 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާ އަކުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކް ބަލިވުމުން ކޯޗު ނިކޯ ކޮވަޗް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-04 09:01:47
10 އަހަރުތެރޭ ލީގުގައި ބަޔާންގެ އެންމެ ބޮޑު ބަލި

މިއުނިކް (ނޮވެމްބަރު 3) - ޖަރުމަން ލީގުގައި ރޭ އެއިންޓްރަކް ފްރޭންކްފާޓް އަތުން 5-1 އިން ބަލިވެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކް 10 އަހަރު ތެރޭ ލީގުގައި އެންމެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-03 11:10:20