×
މައި ސަފުހާ
ނެދަލޭންޑްސްގެ ސްޝިފޯލް އެއާޕޯޓުގައި ވަޅިން ހަމަލާއެއްދޭން މަސައްކަތްކޮށްފި

ނެދަލޭންޑްސްގެ އެމްސްޓަޑޭމްގެ އެންމެ ބާރުބޮޑު އެއް އެއާޕޯޓުގައި ވަޅިއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހަމަލާ ދޭން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިކަމަށް އެގައުމުގެ ފުލުހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ވަޅިއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހަމަލާދިނުމަށް

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2017-12-16 04:05:06
އަށް ޕްލެނެޓް ހިމެނޭ އިރުގެ ނިޒާމެއް ހޯދައިފި

އަހަރެމެންގެ އިރުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ޕްލެނެޓްގެ އަދަދާ އެއް ވަރުގެ ޕްލެނެޓްތަކެއް ހިމެނޭ އެހެން ތަރިއެއް އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާ އިން ހޯދައި، އެކަން ރޭ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ޖުމްލަ އަށް ޕްލެނެޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-15 13:34:30
ޓްރަމްޕާ ރަޝިޔާއާ ގުޅުވައިގެން އުޅެނީ ގެއްލުންދޭން: ޕުޓިން

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޖޭ ޓްރަމްޕަށް ކާމިޔާބުކޮށްދޭން ރަޝިޔާއިން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިކަަމަށް ކުރާ ތުހުމަތު ތަކަކީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޚުދު އެމެރިކާއަށް ގެއްލުންދޭން ކުރާ ކަަމެއް

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-12-15 11:28:42
ޑިސްނީއިން 52.4 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ފޮކްސްގެ ޗެނަލްތައް ގަންނަނީ

ފިލްމާއި ސީރީސް އުފައްދާ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ކުންފުނި ކަމަށްވާ "ޓްވެންޓީ ފަސްޓް ސެންޗަރީ ފޮކްސް" ކުންފުނީގެ ބޮޑު ބައެއް ގަތުމަށް ވޯލްޓް ޑިސްނީ ކޮމްޕެނީއިން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ފޮކްސް ގަތުމަށް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-15 11:13:21
50،000 ރުޕީއިން ފެށި ވިޔަފާރިން އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެއް އުފެދުނު ގޮތް

ވަޒީފާއެއް ނެތި އެތައް އަހަރެއް އުޅުމަށްފަހު މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުބޮޑު ކުންފުންޏެއްގެ ވެރިއަކަށްވީ ނީރާޖް ގުޕްތާގެ ވާހަކައަކީ އާދަޔާ ޚިލާފު ވާހަކައެކެވެ. ގުޕްތާއަކީ އިންޑިއާގެ މެދުފަންތީގެ އާއިލާއަކަށް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-15 10:59:43
އެންމެ ފަސޭހައިން ސްޓްރެސް ފިލާނެ ގޮތް!

ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ އެކި ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ކޮންމެ މީހަކީވެސް ސްޓްރެސް، ނުވަތަ ފިކުރު ކުރާނެ މީހެކެވެ. މިފަދަ ކަމަކާއި ފިކުރު ކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ގިނަ މީހުން މި ޒަމާނުގައި ސްޓްރެސް ފިލުމުގެ ބޭނުމުގައި

ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-12-15 10:30:23
ގެވެށި ފަރުވާ: ދުޅަހެޔޮ ހިތެއްގެ ވެރިއަކަށްވުމަށް ކުރެވިދާނެ ހަތް ކަމެއް

އިންޑިއާގެ މަދްޔަ ޕްރަދޭޝްގައި ހުންނަ ޖީ އާރު މެޑިކަލް ކޮލެޖް އަދި ޖޭ އޭ ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސްގެ ކާޑިއޯލޮޖީ ޑިޕާޓްމެންޓްގެ، ހެޑް ޕްރޮފެޝަރ، ޑރ. ޕުނީތު ރަސްތޯގީ ލިޔުއްވާފައި ވެ އެވެ.“މެޑިކަލް ދާއިރާއަށް

ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-12-15 10:23:03
ކޮންމެ ހުކުރުދުވަހަކީ ރުޅިވެރިކަމުގެ ދުވަހަށް ހެދުމަށް ގޮވާލަން: ހަމާސްގެ ވެރިޔާ އިސްމާއިލް ހަނިއްޔާ

ގުދުސްއަކީ އިސްރާއީލުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް ރަސްމީގޮތުން ގަބޫލުކުރައްވައި، އިސްރާއީލުގައި ހުރި އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސްއަށް ބަދަލު ކުރެއްވުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމެވި ނިންމެވުމާ ދެކޮޅަށް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-14 20:30:28
މިޔަންމާ ސިފައިން ފުރަތަމަ މަސްދުވަހު 6،700 މުސްލިމުން މަރާލި: އެމް.އެސް.އެފް

މިޔަންމާ ސިފައިން ރާޚައިން ސްޓޭޓަށް އަރައިގަތް ފުރަތަމަ މަސްދުވަހު އެކަނިވެސް 6،700 ރޮހިންގާ މުސްލިމުން މަރާލި ކަމަށް ޑޮކްޓަރސް ވިތައުޓް ބޯޑރަސް (އެމް.އެސް.އެފް) އިން މިއަދު ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ޕޯސްޓަކަށް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-14 19:02:13
އިރާގުން 38 މީހަކު ދަންޖައްސައިފި

ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވެ މަރުގެ ހުކުމް އިއްވާފައިވާ 38 މީހެއްގެ ހުކުމް އިރާގުން ދަންޖައްސައިގެން ތަންފީޒު ކޮށްފިއެވެ. މިއީ، މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 25 ގެ ފަހުން އެއް ދުވަހެއްގައި މިހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-14 18:22:56
ޖިންސީ ތުހުމަތާ އެކު އެމެރިކާ ސިޔާސީ މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

ފުރާވަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވުމުން އެމެރިކާގެ ވެރިކަން ކުރާ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ މީހަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. ސީއެންއެން ބުނީ ސޯޝަލް މީޑިއާ

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-12-14 14:16:31
އދ މައްޗަށް ފުށިކައިރިޔަށް ޑައިވިންގޮސްއުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު މީހާ ފެނިއްޖެ

އދ. މައްޗަފުށި ސެންޓާރާ ގްރޭންޑް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ކައިރިޔަށް ޑައިވިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ބިދޭސީ މުވައްޒަފު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އެމީހާ މަރުވެފައި

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2017-12-14 14:00:49
ޑައިރެކްޓަރު އަދި އެކްޓަރު ނީރަޖް މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ފިލްމީ ތަރި އަދި ޑައިރެކްޓަރު ނީރަޖް ވޯރާ ކޯމާއެއްގައި އޮންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސްފަހުން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ މަރުވީ މިއަދު ފަތިހު 4:00 ޖަހާއެހާއިރު މުމްބާއީގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގަ އެވެ. ހިންދީ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-14 13:57:42
އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހޯދާ ސޫދާނުގެ ރައީސް ތުރުކީގައި

އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓު (އައިސީސީ) އިން ހޯދަމުން ގެންދާ ސޫދާންގެ ރައީސް އޮމަރް އަލް ބަޝީރު އިއްޔެ އިސްތާންބޫލުގައި އޮތް އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޮޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ) ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގައި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-14 12:18:42
މިޔަންމާ ސިފައިން ރޯހިންޔާ މީހުން މެރީ ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ ގިނައިން

މިޔަންމާގެ ރާޚައިން ސްޓޭޓުގައި ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ކަމަށް ބުނެ އެގައުމުގެ ސިފައިން މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު ފެށި އޮޕަރޭޝަނުގައި މީހުން މަރާފައި ވަނީ ކުރިން ހީކުރެވުނު ވަރަށް ވުރެެ މާ ގިނައިން ކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-12-14 12:14:12
ގެއްލުނު ޗައިނާގެ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓަރު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ސެންޓާރާ ގްރޭންޑް ރިސޯޓުން ސްނޯކެލިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު އެ ރިސޯޓުގެ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓަރު މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ. ޑައިވް ކުރަން ގޮސް އުޅެނިކޮށް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ގެއްލުނު

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-14 12:09:05
ގެއްލުނު ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓަރު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ސުނޯކްލިންއަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ. ސެންޓާރާ ގްރޭންޑް އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ގެއްލުނު އެ ރިސޯޓުގެ ޑައިވިންގް އިންސްޓްރަކްޓަރު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އދ. މަހިބަދޫ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-12-14 12:03:13
ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ޗައިނާ މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

އދ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ސެންޓާރާ ގްރޭންޑް ރިސޯޓުން ސްނޯކެލިންއަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ޗައިނާ މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ. -- ތަފްސީލް އަންނަނީ --

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-14 11:53:25
ފިރިޔަކުު އެދޭނަމަ ޖިންސު ނުލުމަށް އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރަކު އެދިއްޖެ

ކައިވެނިކުރަން ބައިވެރިޔަކު ބޭނުންވާ އަންހެނުން ޖީންސް ނުލުމަށް އިންޑިޔާގެ މިނިސްޓަރަކު އެދިއްޖެ އެވެ.ކިޔަވާ ކުދިންތަކަކާއި ވާހަކަދައްކަމުން އިންޑިޔާގެ ހިޔުމަން ރިސޯސް މިނިސްޓަރ ސައްތްޔަޕަލް ސިންހް ބުނެފައިވަނީ

ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-12-14 09:45:04
ޓްރަމްޕަށް ސިކުނޑީގެ ބައްޔެއް ޖެހިފައިވޭތޯ ބެލުމަށް މަޝްހޫރު ޑޮކްޓަރަކު ގޮވާލައްވައިފި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނުރައްކާތެރި ސިކުނޑީގެ ބައްޔެއް ކަމަށްވާ "ޑިމެންޝިއާ"ގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށާއި، މިކަން ކަށަވަރުކުރަން ވީއެންމެ އަވަހަށް ޓެސްޓުތައް ހަދަން

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2017-12-14 09:26:15
ސައުދީ ވަލީ އަހުދު އިޒްރޭލަށް ވަޑައިގަންނަވަން ދައުވަަތު ދީފި

ސައުދީ ވަލީ އަހުދު އަދި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އަލް ސައުދު އިޒްރޭލަށް ވަޑައިގަންްނަވަން އެގައުމުން ފާޅުގައި ދައުވަތު ދީފިއެވެ. ސައުދީ ކުންފުންޏަކުން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ނޫހެއް

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-12-14 09:18:56
ގޮތް ދޫނުކުރާ މީހުންގެ އުމުރު ދިގުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު: ދިރާސާ

ގޮތް ދޫނުކުރުމުން ގިނަ ފަހަރަށް ލިބެނީ ގެއްލުމެވެ. އެކުވެރީންނާއި މައްސަލަ ޖެހޭގޮތް ވެ އެވެ. އާއިލާތައް ރޫޅިދާގޮތްވެސް ވެ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގޮތް ދޫނުކުރާ މީހުންގެ އުމުރު ދިގުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށް

ދުވަސް.އެމްވީ - 2017-12-14 08:30:10
މެދުއިރުމަތީގެ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކަށް ހަތިޔާރު ވިއްކަނީ އީރާން؛ ޓިލަސަން

މެދުއިރުމަތީގެ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކާ އެކު އީރާނުން ހަތިޔާރުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެކަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ސަރަހައްދީ ގައުމުތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-14 07:02:47
އިރުމަތީ ގުދުސަކީ ފަލަސްތީނުގެ ވެރިރަށް: އޯއައިސީ

ފަލަސްތީނަކީ މިނިވަން ދައުލަތެއް ކަމަށާއި އެ ދައުލަތުގެ ވެރި ރަށަކީ އިރުމަތީ ގުދުސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ އެންމެ އިސް ވެރިންގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން ނިންމާލައިފި އެވެ. ގުދުސަކީ އިޒްރޭލުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-14 06:47:40
އެމެރިކާ: އަހަންނަކީ ބޮޑު ބާރު، ހަދާނީ ބޭނުން ގޮތެއް!

ގުދުސްއަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ބިންތައް ފަދަ އާދައިގެ ބިމެއް ނޫނެވެ. އެއީ މުސްލިމުންގެ ފުރަތަމަ ގިބްލަ ކަމުގައިވާ މަސްޖިދުލް އަގްސާ ހުރި ބިމެވެ. މަސްޖިދުލް އަގްސާ އަކީ ކީރިތި ރަސޫލާގެ އިސްރާ ދަތުރުފުޅުގެ ފަހު

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-14 06:30:03
ފަލަސްތީނުގެ ވެރިރަށުގެ ގޮތުގައި ގުދުސް ކަނޑައެޅުމަށް 57 ގައުމަކުން ގޮވާލައިފި

ފަލަސްތީނުގެ ވެރިރަށަކީ އިރުމަތީ ގުދުސް ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް މުސްލިމް 57 ގައުމަކުން ގޮވާލައިފިއެވެ. މިގޮތުން އޮގަނައިޒޭޝަން ފޯ އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ)ންވަނީ އިޒްރޭލުން ވެރިވެގެންފައިވާ ގުދުސްއަކީ

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2017-12-14 02:34:41
އިންޑިއާ އެމްބެސެޑަރާ ބައްދަލު ކުރުމުން ގއ.އަތޮޅުގެ ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

އިންޑިއާ އެމެބެސެޑަރު އަކިލޭޝް މިޝްރާއާއި ބައްދަލު ކުރި މައްސަލާގައި ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިން މެންބަރުން ސަސްޕެންޑުކޮށްފިއެވެ. ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން މުސާރަ ނުހިނގާ ގޮތަށް ތިން މަސް ދުވަހަށް

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2017-12-13 19:04:53
ގުދުސަކީ ފަލަސްތީނުގެ ވެރިރަށް ކަމުގައި ބަލައިގަތުމަށް އުރްދުޣާން ގޮވާލައްވައިފި

ގުދުސްއަކީ ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތުގެ ވެރިރަށް ކަމުގައި ގަބޫލު ކުރުމަށް، ތުރުކީ ވިލާތުގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބް އުރްދުޣާން މިއަދު ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައަށް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. އުރްދުޣާން މި

މިހާރު.ކޮމް - 2017-12-13 16:35:18
"ސުއި ދާގާ" އަށް ވަރުން ފަހަން ދަސްކުރަނީ

ޒުވާން އެކްޓަރު ވަރުން ދަވަން ދެން ކުޅެން ފަށާ ފިލްމަކީ ޔާޝް ރާޖް ފިލްމްސްއިން އުފައްދާ "ސުއި ދާގާ" ކިޔާ ފިލްމެކެވެ. ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރްމާ އެކު ވަރުން ފެނިގެންދާ މި ފިލްމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ އޭނާ މިހާރު

އަވަސް.އެމްވީ - 2017-12-13 14:58:37
ރަޝިއާގެ ސިފައިންގެ ފުރަތަމަ ފައުޖު ސީރިޔާއިން ބާލައިފި

ރަޝިއާގެ ރައީސް ލާދިމިއާ ޕުޓިން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ސިރިއާއަށް ކުރެއްވި ކުއްލި ދަތުރުފުޅެއްގައި ވަނީ ސީރިއާގައި ތިބި ރަޝިއާގެ ސިފައިން ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް ފެއްޓެވުމަށް އޭނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަށް އަމުރު

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2017-12-13 14:55:44