×
މައި ސަފުހާ
ކޮވިޑް- 19: އިންޑިޔާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ޗައިނާއަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެ

ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރޭ ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސްއިން ޖައްސާ ބަލި ކޮވިޑް- 19 ޖެހިގެން އިއްޔެ އިންޑިޔާގައި ރިކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުން މަރުވުމާއެކު، އެގަމުގައި މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންެގެ އަދަދު ޗައިނާއަށްވުރެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-05-29 16:34:53
ކޮރޯނާވައިރަހަކީ ޗައިނާ އިން ލިބުނު ގޯސް ހަދިޔާއެއް: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 29) - ކޮރޯނާވައިރަހަކީ ޗައިނާގެ ފަރާތުން ދުނިޔެ އަށް ލިބުނު "ވަރަށް ގޯސް ހަދިޔާއެއް" ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އެމެރިކާ އިން 100،000

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-29 15:24:58
ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން އިތުރުވުމާ އެކު ލަންކާގައި އަލުން ކާފިއު

ކޮލަމްބޯ (މެއި 29) - ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ވެއްޖެ ކަމަށް ބަލައި ސްރީ ލަންކާގެ ލޮކްޑައުން އަށް ލުއިދީ ގައުމު ހުޅުވާލާފައި ވަނިކޮށް، ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފެށުމުން އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަލުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-29 15:14:16
ހޮން ކޮންގާ ގުޅޭ ގޮތުން ޗައިނާގެ ނިންމުމަކީ ގޯހެއް: ބައެއް ގައުމުތައް

ލަންޑަން (މެއި 29) - ހޮން ކޮންގުގައި ސަލާމަތާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ތަންފީޒް ކުރަން ޗައިނާގެ ޕާލަމެންޓުން ފާސްކުރުމަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން އެއްބަސްވެފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ރޫހާ ޚިލާފަށް ކުރި ކަމެއް ކަމަށް އިނގިރޭސި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-29 14:34:18
އެމެރިކާގައި ކަޅު މީހެއްގެ މަރު، ދެން އެ ސިޓީގައި އަލިފާނާއި ހަމަނުޖެހުން

މިނިއާޕޮލިސް (މެއި 29) - އެމެރިކާގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ މިނިއާޕޮލިސްގައި ފުލުހުން، ކަޅު ނަސްލުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާ މަރުވުމާ ގުޅިގެން އެ ސިޓީގެ ހަމަނުޖެހުން ކޮންޓްރޯލް ނެއްޓި އެންމެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-29 14:19:13
މުޞްޙަފް - 27

(27 މޭ 2020 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް." ހުމާޔޫން އެ ގޮނޑީގެ އެއް ފަރާތުގައި އިށީނދެއްޖެއެވެ. އަދި މެހެމަލާ ދިމާއަށް ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. މެހެމަލް ހުރީ ކުރިމަތީގައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-05-29 11:11:29
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ 90000 އަށްވުރެ ގިނަ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލަނީ

މިއަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ 90000 އަށްވުރެ ގިނަ މިސްކިތް ހުޅުވާލުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ނޫސް އެޖެންސީއެއް ކަމަށްވާ ސަޢުދީ ގެޒެޓުން މަޢުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި އަންނަ އެޤައުމުގެ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-29 07:54:05
ދެ މަސްތެރޭ ނުދާވަރަށް ސައުތު ކޮރެއާގައި ކޭސްތައް މައްޗަށް

ސޯލް (މެއި 28) - ވޭތުވެދިޔަ ދެމަސް ދުވަސްތެރޭ ނުދާ ވަރަށް ސައުތު ކޮރެއާގައި ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް މިއަދު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ. ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި މޮޑެލް ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-28 14:14:53
މައްކާގެ ލޮކްޑައުން ލުއިކުރަނީ

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މައްކާގައި ކުރިއަށް ހިނގަމުންދާ ލޮކްޑައުން ލުއިކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ސަޢުދޫ ޢަރަބިއްޔާގެ ދާޚިލީ ވުޒާރާއިން ދާދި ދެންމެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މައްކާގެ ލޮކްޑައުން 2

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-28 13:27:24
ބަންގްލަދޭޝްގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ރޯވެ ކޮވިޑް ބަލި މީހުންތަކެއް މަރު

ޑާކާ (މެއި 28) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ކޮރޯނާވައިރަސް އައިސޮލޭޝަން ޔުނިޓެއްގައި ރޯވެ ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ ފަސް މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ. ފަޔާ ސާވިސްގެ އޮފިޝަލެއް ކަމަށްވާ ކަމްރުލް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-28 10:37:49
ލޮކްޑައުންއާ ޚިލާފުވި އެޑްވައިޒަރުގެ ތަހުގީގެއް ނުހިންގާނެ

ލަންޑަން (މެއި 28) - ލޮކްޑައުންއާ ޚިލާފުވި މައްސަލައެއްގައި ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާ އެޑްވައިޒަރުގެ ތަހުގީގެއް ނުހިންގާނެ ކަމަށާއި މިއީ އެކަންތައް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު ކުރިއަށްދާންވީ ވަގުތު ކަމަށް އިނގިރޭސި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-28 10:33:49
އިންޑިއާ އަށް 5ޖީ ލިބޭނީ އަންނަ އަހަރު

އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ އަށް 5ޖީ ތައާރަފުކުރާނެ ކަމަށާއި އެކަމާ ގުޅޭ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ވެސް ވަމުން އަންނަ އިންޑިއާގެ ސްޕޭސް ކުންފުނި ވެސްޓާ ސްޕޭސް ޓެކްނޮލޮޖީން އަންގާރަ ދުވަހު ބުނެފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-28 09:52:31
ލަންކާ އެއާޕޯޓް އޮގަސްޓް މަހު ހުޅުވަން ލަފާދީފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 27) - އަންނަ އޮގަސްޓް މަހު 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޓޫރިސްޓުންނަށް ސްރީ ލަންކާގެ އެއާޕޯޓްތައް ހުޅުވާލުމަށް ޓާސްކް ފޯސް ކޮމިޓީން ރައީސް އަށް ލަފާދީފި އެވެ. ކޮމިޓީން ބުނެފައި ވަނީ އެޕްރީލް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-27 20:59:46
ސްކޫލްތައް ހުޅުވާނީ ވައިރަހަށް ވެކްސިނެއް ލިބުނު ދުވަހަކުން: ޑުޓާޓެ

މެނީލާ (މެއި 27) - ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ސްކޫލްތައް ހުޅުވި ނަމަވެސް ފިލިޕީންސްގެ ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ދަރިވަރުން ކިޔަވަން ގެންދާނީ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދުނު ދުވަހަކުން ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-27 16:32:54
19 މީހަކަށް މިއަދު ކޯވިޑް ޖެހިއްޖެ

މިއަދު 19 މީހަކަށް ކޯވިޑް ޖެހިއްޖެއެވެ. މިއީ މިއަދުގެ މެނދުރު 2:30 ހަމައަށް ކޯވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދެވެ. މިއަދު ބަލިޖެހުނީ ދިވެހީންގެ ހަތަރު މީހުންނާއި ބަނގްލަދޭޝްގެ 13 މީހުންނާއި އިންޑިއާގެ މީހަކާއި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-05-27 15:20:16
27 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންޑިޔާއަށް ކުރިމަތިވި ގޮއްފުޅަނގީގެ އެންމެ ވަރުގަދަ 'ހަމަލާ'ގައި ދަނޑުތަކަށް ބޮޑެތި ގެެއްލުންތަކެއް

ރާޖަސްތާނުގެ ޖޭޕޫރަށް އެތައް މިލިއަން ގޮއްފުޅަނގި އެއްފަހަރާ އަރާފައި ފާއިތުވި 27 އަަަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންޑިޔާއަށް ކުރިމަތިވި ގޮއްފުޅަނގި (ލޮކަސްޓް) 'ހަމަލާ'ގައި ހުޅަނގާއި، މެދުތެރޭ އިންޑިޔާ ސްޓޭޓުތަކުގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-05-27 07:59:03
ކޮވިޑް-19: މައްކާ ފިޔަވައި ސައުދީގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވަނީ

މައްކާ (މެއި 27) - ފިޔަވަހިތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ސައުދީ އަރަބިއާގެ ލޮކްޑައުނަށް ލުއިދީ މި މަހު 31 އިން ފެށިގެން މައްކާ ފިޔަވައި އެހެން ސިޓީތަކުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-27 07:25:28
ފަލަސްޠީނުގެ ސަފީރު މިޞްރުން ފޮނުވި ޞިއްޙީ އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި

ފަލަސްޠީނުގެ ސަފީރު މިޞްރުން ފޮނުވި ޞިއްޙީ އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފިއެވެ. ފަލަސްޠިނުގެ ސަފީރު މިޞްރަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައި މިވަނީ މިޞްރުގެ ފަރާތުން ފަލަސްޠިނަށް އެތައް ޓަނުގެ ޞިއްޙީ އެހީތެރިކަން

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-05-27 03:09:38
ކޮވިޑް-19: އެމެރިކާ އިން މަރުވި މީހުން 100،000 އަށް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 27) - ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އެމެރިކާ އިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 100،000 އަށް މިރޭ އަރައިފި އެވެ. އެމެރިކާ އަކީ ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ލައްކަ އަކަށް އެރި ފުރަތަމަ ގައުމެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-27 00:39:01
ކޮވިޑް-19: މެލޭރިއާ ބޭހުގެ ތަހުލީލުތައް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ހުއްޓާލައިފި

ޖެނީވާ (މެއި 26) - ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ކުރުމުގައި، މެލޭރިއާ ބަލި މީހުންނަށް ދޭ ބޭސް ހައިޑްރޮކްސީކްލޮރޯކްއީން ދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ކުރަމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 16:49:42
ލަންކާގައި ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސިންއާ ޚިލާފުވެއްޖެ ނަމަ ހައްޔަރު ކުރާނެ

ކޮލަމްބޯ (މެއި 26) - ސްރީ ލަންކާގައި މިއަދުން ފެށިގެން ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސިންއާ ޚިލާފުވެ އަދި ފޭސްކް މާސްކް ނާޅައި އުޅޭ މީހުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް މިހާރު ދީފައިވާ ކަމަށް ޑެޕިއުޓީ އިންސްޕެކްޓާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 16:03:40
ސޮނީގެ އާ ފޯނު "މާކް ޓޫ" އެންމެ ފުރަތަމަ އެމެރިކާ އަށް

ސޮނީގެ ފޯނު ކަލެކްޝަނުގެ ތެރެއިން ނެރޭ އާ ފޯނު "އެކްސްޕީރިއާ މާކް ޓޫ" އެންމެ ފުރަތަމަ ވިއްކާ ގައުމަކަށް އެމެރިކާ ހަމަޖައްސައި، އަންނަ މަހުގެ އެކަކުން ފެށިން ޕްރި-އޯޑަރަށް ހުޅުވައިލަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 09:15:36
ދެކުނު ކޮރެއާގެ އިމާރާތެއްގެ މަަތިން "ރާޅު ޖަހަނީ"

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން އޭޝިއާގައި އެންމެ އަރާހުރި އެއް ގައުމުކަމަށްވާ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސޯލްގެ ގަންގްނަމް ޑިސްޓްރިކްޓް އިމާރާތެއްގެ މަތިން ރާޅު ޖަހަނީ އެވެ. މިއީ ތްރީޑީގެ ޖާދޫއެކެވެ. ބަލާބެލުމަށް ހީވަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 09:10:49
ކޮވިޑް-19: ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ ރޭހަށް ތައިލެންޑް ވެސް ވަދެއްޖެ

ބެންކޮކް (މެއި 26) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމަށް ދުނިޔެ އިން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތަށް ތައިލެންޑް ވެސް ވަދެ އަގުހެޔޮ ވެކްސިނެއް ރާމާމަކުނު ބޭނުންކޮށްގެން ޓެސްޓް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ތައިލެންޑުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-26 07:06:19
ކޮވިޑް- 19 ގެ ބޭހެއްގެ ގޮތުގައި ހައިޑްރޮކްސީކްލޮރޮކުއިން ތަޖުރިބާކުރުން ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން މެދުކަނޑާލައިފި

މެލޭރިޔާއަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ބޭސް، ހައިޑްރޮކްސީކްލޮރޮކުއިން ކޮވިޑް- 19 ގެ ބަލިމީހުންނަށް ތަޖުރިބާކުރުމުގެ ގޮތުން ދިނުން މެދުކަނޑާލަން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ)

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-05-25 23:18:04
މުޞްޙަފް - 24

(23 މޭ 2020 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) ބަސްހުއްޓާ ތަނުގެ ދިގުގޮނޑި މިހާރު ފެންނަނީ ވަރަށް ފަޅުކޮށެވެ. އެއްކަލަ ކަޅު އަންހެން ކުއްޖާ އެ ދުވަހުގެ ފަހަކުން ނާދެއެވެ. އެއީ ކާކު ކަމެއްވެސް ނޭނގެއެވެ. ދިޔައީ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-05-25 16:46:12
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުން ރަންވަޅާ ހަމައަށް ކޮރޯނާވައިރަސް

ޖޮހަނަސްބާގު (މެއި 25) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުން ރަންވަޅު ކަމަށް ބެލެވޭ ސައުތު އެފްރިކާގެ އެމްޕޮނެންގައި މަސައްކަތް ކުރާ 164 މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން އެ ތަން ބަންދުކޮށްފި އެވެ. ސައުތު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-25 13:28:32
ނަތަންޔާހޫގެ ކޮރަޕްޝަން ޝަރީއަތް ފަށައިފި

ގުދުސް (މެއި 25) - އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ ކޮރަޕްޝަން ޝަރީއަތް ގުދުސްގައި އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ. ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ އާ ދައުރެއް ދާދި ފަހުން ފެއްޓެވި އުމުރުން 70 އަހަރުގެ ނަތަންޔާހޫ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-25 13:13:34
ތެޔޮ ހިފައިގެން އީރާނުގެ ޓޭންކަރެއް ވެނެޒުއެލާ އަށް

ތެހެރާން (މެއި 25) - ވެނެޒުއެލާ އަށް ދިމާވެފައިވާ ތެލުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އެ ގައުމަށް ތެޔޮ ހިފައިގެން ދިޔަ އީރާނުގެ ޓޭންކަރު ވެނެޒުއެލާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް އިއްޔެ ވަދެއްޖެ އެވެ. ކުރިން ބެލެވެފައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-25 13:02:25
އިންޑިއާ ކުއްޖެއްގެ ނަމަކަށް "ލޮކްޑައުން ޔާދަވް"

ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖައްސާ ކޮވިޑް-19 ގެ މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭ އިންޑިއާގައި އުފަންވި ކުދިންތަކަކަށް ކޮވިޑް އާއި ކޮރޯނާގެ ނަން ދީފައިވެ އެވެ. މި ފަހަރު މިއޮތީ ބަލީގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑު ލޮކްޑައުން ތަޖުރިބާކުރަމުންދާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-05-25 09:34:48