×
މައި ސަފުހާ
1 މިލިއަން ވޯޓުލާ މަރުކަޒު: އިންޑިއާގެ އާންމު އިންތިޚާބަށް ނަޒަރެއް

އަވައްޓެރި އިންޑިއާއިން މިދަނީ އެ ގައުމުގެ އާންމު އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ ބޮޑު ޑިމޮކްރެސީގެ ލަގަބާއިއެކު އިންޑިއާއިން އެ ގައުމުގެ އާންމު އިންތިޚާބު އަންނަ މެއިމަހުގެ ތެރޭގައި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-18 01:35:07
ފަރުވާ ނުލިބި، ޔަމަނުގައި އެއްހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިތިބި ދެ ކުދިން މަރުވެއްޖެ

ގައުމުން ބޭރުން ލިބެންޖެހޭ އަވަސް ފަރުވާ ނުލިބި، ހަނގުރާމައިގެ ވިލާގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް ޔަމަނަށް އުފަންވި އެއް ހަށިގަނޑަކުން ގުޅިފައި ތިބި ފިރިހެން ދެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ދެ ހަފްތާގެ އަބްދު އަލް

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-17 20:47:52
ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އިންޑިއާއިން ކަޝްމީރުގެ 23 ފިރިހެނުން ހައްޔަރު ކޮށްފި

އިންޑިއާއިން ވެރިކަންކުރާ ކަޝްމީރު ފަޅީގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދިން ވަރުގަދަ ކާރުގެ ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ޒިންމާ އުފުލާފައިވާ ޖަމާއަތާ ގުޅުންހުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ 23 މީހަކު އިންޑިއާއިން ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 20:30:11
އިސްރާއީލުން އުޅެނީ ހަނގުރާމައެއް ފަށާނެ މަގު ފަހިކުރެވޭތޯ: އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޒާރިފް

ހަނގުރާމައެއް ފަށާނެ މަގެއް ފަހިކުރެވޭތޯ އިސްރާއީލުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މުހަންމަދު ޖަވާދު ޒާރިފް، އިސްރާއީލު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރި ކުރައްވައިފިއެވެ. އީރާނުގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 19:35:42
ކްރޫޒް މިސައިލް ފޮނުވާލެވޭ ސަބްމެރިންނެއް އީރާނުން އުފައްދައިފި

ތެހެރާން (ފެބްރުއަރީ 17) - އީރާނުން އުފައްދާފައިވާ ކްރޫޒް މިސައިލް ފޮނުވާލުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ސަބްމެރިން މިއަދު ދައްކާލަން ނިންމައިފި އެވެ. ފާތިހުގެ ނަން ދީފައިވާ މި ސަބްމެރިން އަކީ އީރާނުން އުފެއްދި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 16:49:31
އޭސީސީގެ ރައީސް ލުތުފީއަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރަނީ

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީއަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ލުތުފީގެ މިފަދަ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރަމުންދާ ކަން ފުލުހުން

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 16:28:06
ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑްރަގު ޑީލަރުން އަމާން ދެނީ

ޑާކާ (ފެބްރުއަަރީ 17) - ބަންގްލަދޭޝްގެ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑްރަގު ޑީލަރުން އަމިއްލަ އަށް އަމާން ދީފި އެވެ. އެ މީހުން އަމާން ދީފައި ވަނީ އަދަބަށް ލުއި ހޯދުމަށެވެ. އަދި އަލުން އާދައިގެ ދިރިއުޅުމަކަށް ދިއުމަށެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 14:04:36
ޕާކިސްތާން މީހުންގެ ސައުދީ ވިސާ ފީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 17) - ސައުދީ އަށް ދަތުރު ކުރާ ޕާކިސްތާން މީހުންގެ ވިސާ ފީ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ކުޑަކޮށްފި އެވެ. އިސްލާމްއާބާދުގައި ހުންނަ ސައުދީ އެމްބަސީން ބުނީ ޕާކިސްތާން މީހުންގެ ސިންގަލް އެންޓްރީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 13:19:10
އެމެރިކާގެ އެހީއަކީ ވެނެޒުއެލާ އަށް އަރައިގަތުމުގެ ރޭވުމެއް: މަދޫރޯ

ބޮގޯޓާ (ފެބްރުއަރީ 17) - ވެނެޒުއެލާ އަށް އެހީގެ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭން އެމެރިކާ އިން އުޅުމުގެ ބޭނުމަކީ އެ ގައުމަށް އަރައިގަތުމަށް ކަމަށް ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމެރިކާގެ އެހީގެ ތަކެތި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 11:41:00
މިސަރުކާރުގައި ޓެރަރިޒަމަށް އޮންނާނީ "ޒީރޯ ޓޮލެރެންސް": މިނިސްޓަރު މާރިޔާ

މި ސަރުކާރުގައި ޓެރަރިޒަމަށް އޮންނާނީ "ޒީރޯ ޓޮލެރެންސް"ގައި ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރު މާރިޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއިން ވެރިކަންކުރާ ކަޝްމީރު ފަޅީގައި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 11:32:18
އިންޑިއާގެ އަނިޔާއިންް ލިބެނީ ހިތްވަރު ޢާދިލް ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ މީހަކަށް ވީ ކީއްވެގެން؟

އިންޑިއާގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ކަޝްމީރުގެ ޕުލްވާމާ ސަރަހައްދުގައި ޢާދިލް އަޙްމަދު ޑާރު ދިން ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ހަމާލާގެ ޒިއްމާ އުފުލަން ޖެހޭނީ އިންޑިއާގެ އަނިޔާވެރި ސިފައިންކަމުގައި ޢާދިލުގެ މައިންބަފައިން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-17 10:03:15
"ގްރޭޓް ބެރިއަރ ރީފް" އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ނުރައްކަލެއްގެ ތެރެއަށް

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ކުރިމަތިވި ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާތަކާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ ބޮޑު މުރަކަ ފަރު ކަމަށްވާ "ގްރޭޓް ބެރިއަރ ރީފް" އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ނުރައްކަލެއްގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 01:27:24
އިންޑިއާގެ "ހައި-ސްޕީޑް" ރޭލު އެންމެ ފުރަތަމަ ދަތުރަށްފަހު ހުއްޓިއްޖެ

އިންޑިއާއިން އުފެއްދި "ހައި-ސްޕީޑް" ރޭލުގެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާޙު ކުރިތާ 1 ދުވަސް ނުވެ، ރޭލުގެ ޚިދުމަތް ހުއްޓިއްޖެއެވެ. "ވާންދް ބާރަތް އެކްސްޕްރެސް"ގެ ނަން ދީފައިވާ މި ރޭލަކީ އިންޑިއާގެ އުފެއްދުމެކެވެ. މިއީ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 01:20:24
މުހަންމަދު ބިން ސަލްމާން މާދަމާ ޕާކިސްތާނަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ނުފޫޒުގަދަ ވަލީއަހުދު މުހަންމަދު ބިން ސަލްމާން މާދަމާ (އާދީއްތަދުވަހު) ޕާކިސްތާނަށް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ދެދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މުހަންމަދު ބިން ސަލްމާން ޕާކިސްތާނަށް ވަޑައިގަތުމަށް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 01:07:19
ބަޑިއާއި ސިފައިން ބޭނުންކޮށްގެން ކަޝްމީރުގެ މައްސަލަ ހައްލެއް ނުކުރެވޭނެ: ކުރީގެ ޗީފް މިނިސްޓަރ

ބަޑިއާއި ސިފައިންގެ ފައުޖުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކަޝްމީރުގެ މައްސަލަ ހައްލު ނުކުރެވޭނޭކަމުގައި ކަޝްމީރުގެ ކުރީގެ ޗީފް މިނިސްޓަރ ފާރޫޤް ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ކަޝްމީރުގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-16 22:43:02
އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން ބަޑިޖަހައި ފަލަސްތީނުގެ 20 މީހުން ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި އިއްޔެ އެކަނިވެސް އިސްރާއީލުގެ ޔަހޫދީ ސިފައިން ބަޑިޖަހައި ފަލަސްތީނުގެ 20 މީހުން ޒަހަމްކޮށްލައިފިއެވެ. ޣައްޒާގެ ދެކުނުގައިވާ އިސްރާއީލާއި

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-16 21:39:34
ފުއްލާ އާއިލާގެ ޖަނަވާރުތަކުގެ މެދުގައި ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ފެތުރެނީ

އެމެރިކާގެ 24 ސްޓޭޓެއްގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ފުއްލާ އާއިލާގެ ޖަނަވާރުތަކުގެ މެދުގައި ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ފެތުރެން ފަށައިފިއެވެ. "ކްރޯނިކް ވޭސްޓިންގް ޑިސީސް"ގެ ނަން ދީފައިވާ މި ބަލި، ފުއްލާ ޢާއިލާގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-16 20:33:23
އިންޑިއާގެ އެންމެ ބާރު ރޭލް ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި ވެސް މައްސަލަ ޖެހިއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 16) - އިންޑިއާގެ އެންމެ ސްޕީޑް ބާރު ރޭލްގެ ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި ވެސް ބްރޭކް ފެއިލްވެ މައްސަލަ ޖެހިއްޖެ އެވެ. އިންޑިއާގައި އުފައްދާފައިވާ ސެމީ ހައި ސްޕީޑް ވަންޑެ ބާރަތު އެކްސްޕްރެސްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-16 19:52:49
ޕާކިސްތާން އެކަހެރިކުރަން މޯދީ ދެކޭ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ނުވާނެ: ގުރައިޝީ

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 16) - ޑިޕްލޮމެޓިކް ގޮތުން ޕާކިސްތާން އެކަހެރި ކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ހުވަފެން ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޝާހް މަހްމޫދު ގުރޭޝީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-16 19:11:12
ޕާކިސްތާނުގެ އެންމެ މަތީ މަދަނީ ޝަަރަފް ޕްރިންސް މުހައްމަދަށް

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 16) - ޕާކިސްތާނުގެ އެންމެ މަތީ މަދަނީ ޝަރަފް ކަމަށްވާ "ނިޝާނީ ޕާކިސްތާން" ސައުދީ ވަލީ އަހުދު ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އަށް އަަރުވަން ނިންމައިފި އެވެ. ޕާކިސްތާނަށް ޕްރިންސް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-16 18:43:41
ހުއާން ގުއައިޑޯއަކީ ވެނެޒުއެލާގެ ގާނޫނީ ރައީސްކަމުގައި ބަލައިގަތުމަށް އެމެރިކާއިން އީޔޫއަށް ގޮވާލައިފި

ހުއާން ގުއައިޑޯއަކީ ވެނެޒުއެލާގެ ގާނޫނީ ރައީސްކަމުގައި ބަލައިގަނެ އެކަން ގަބޫލު ކުރުމަށް އެމެރިކާއިން ޔޫރަޕްގެ އިއްތިހާދަށް ގޮވާލައިފިއެވެ. ޖަރުމަނުވިލާތުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ މިއުނިކް ސެކިއުރިޓީ ކޮނަފަރެންސްގައި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-16 18:36:38
ޕާކިސްތާނަށް ދީފައިއޮންނަ އިގްތިސާދީ ހުރިހާ އިނާޔަތްތަކެއް އިންޑިއާއިން ނިގުޅައިގެންފި

އިންޑިއާއިން ޕާކިސްތާނަށް ދީފައި އޮންނަ އިގްތިސާދީ ޚާއްސަ އިނާޔަތް ލިބިދޭ ގައުމުގެ ދަރަޖަ، އިންޑިއާއިން ނިގުޅައިގެންފިއެވެ. އިންޑިއާއިން މިފިޔަވަޅުއެޅީ، އިންޑިއާއިން ވެރިކަންކުރާ ކަޝްމީރު ފަޅީގައި އިންޑިއާ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-16 17:37:40
ޕާކިސްތާން މުޅިން އެކަހެރިކޮށްލާނަން: އިންޑިއާ

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 16) - ކަޝްމީރުގައި އިންޑިއާގެ ސެންޓްރަލް ރިޒާވް ޕޮލިސް ފޯސް (ސީއާރްޕީއެފް) އަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާ އަށް ފަހު ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައުން ޕާކިސްތާން މުޅިން އެކަހެރިކޮށްލާނެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-16 17:14:19
މިއޮތީ މާ ކެބެޖެއް! މީހަކާ އެއްވަރު!

ބެލްމާން، އޮސްޓްރޭލިއާ: އާދަޔާ ހިލާފު ސައިޒުތަކަށް ހުންނަ އެއްޗެހި ދެކެމުއެވެ. އެގޮތުން އާންމުކޮށް ފެންނަ ސައިޒަށްވުރެ ދެތިން ގުނަ އެއް ބޮޑު އެއްޗެހި ވެސް ހުރެއެވެ. ކޮންމެއަކަސް އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަންހެނަކު

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2019-02-16 16:26:51
ޕާކިސްތާނު އެކަހެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިންޑިޔާއިން ފަށައިފި

އިންޑީޔާގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮންނަ ކަޝްމީރުގައި އިންޑިޔާ ފުލުހުންގެ ބަހަކަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި ފުލުހުންގެ 44 މީހުން މަރާލުމާ ގުޅިގެން، އެ ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ޕާކިސްތާނުކަމަށް ބުނެ، އެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-16 09:46:16
އެމެރިކާ-މެކްސިކޯ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި ފާރެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ރައީސު ޓްރަމްޕް ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކުރައްވައިފި

އެމެރިކާއާއި މެކްސިކޯއާއި ގުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ރައީސު ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ގައުމީ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކުރައްވައިފިއެވެ. އެއީ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި ފާރެއް ބިނާކުރަން އޭނާ ބޭނުންފުޅުވާ ފައިސާ ދިނުމަށް އެމެރިކާގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-16 08:15:32
ފިލިޕީންސް ފުލުހެއްގެ ގަޔަށް ޕުޑިން ޖެހި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ޑީޕޯޓްކޮށްލަނީ

ޕުޑިން ތައްޓާ އެކު ރޭލަށް ނޭރޭނެ ކަމަށް އަންގައި، އެކަން ހުއްޓުވި ފުލުހެއްގެ ގަޔަށް ސޯޔާބީން ޕުޑިން ތައްޓެއް ޖެހި ޗައިނާގެ ޒުވާން އަންހެނަކު ފިލިޕީންސުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-16 07:12:54
އެމެރިކާ އިން ހަދަން އުޅެނީ ގޯހެއް: މަދޫރޯ

ކަރާކަސް (ފެބްރުއަރީ 15) - އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ވެނެޒުއެލާގައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން އެމެރިކާ އިން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ބޮޑު ގޯހެއް ކަމަށް ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމެރިކާއާ ގުޅިގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-15 23:42:51
ކަޝްމީރުގައި ހަމަލާ ދިން މީހުންނަށް ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދޭނަން: މޯދީ

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 15) - ކަޝްމީރުގައި އިންޑިއާގެ ޕެރަމިލިޓަރީ ފުލުހުންނަށް ދިން ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާގެ ރައްދު ވަރުގަދަ އަށް ދޭނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކަޝްމީރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-15 23:22:16
ޕާކިސްތާނުގެ ކިބައިން ވަރުގަދައަށް ބަދަލުހިފާނެ ކަމަށް އިންޑިއާއިން އިންޒާރު ކޮށްފި

އިންޑިއާއިން ވެރިކަންކުރާ ކަޝްމީރު ފަޅީގައި ވަރުގަދަ ކާރުބޮމެއް ގޮއްވާލައި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އެތައް ބަޔަކު މަރާލި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ވަރުގަދައަށް ބަދަލުހިފާނޭ ކަމަށް ބުނެ އިންޑިއާއިން ޕާކިސްތާނަށް އިންޒާރު

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-15 17:41:24