×
މައި ސަފުހާ
އާ ވޭރިއަންޓް ހޯދުމުން ލިބުނީ "އަދަބު": ސައުތު އެފްރިކާ

ކޭޕް ޓައުން (ނޮވެމްބަރު 28) - ކޮވިޑުގެ އާ ވޭރިއަންޓެއް އުޅޭކަން ދެނެގަނެ އެކަން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އަށް އެންގުމުން އެ ގައުމަށް ތައުރީފް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ލިބުނީ "އަދަބު" ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 12:24:08
އާ ވޭރިއަންޓަށް ބޫސްޓަ ޝޮޓެއް މޮޑާނާ އިން އުފައްދަނީ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 28) - ސައުތު އެފްރިކާ އިން މިހާރު ފެނިގެން އުޅޭ ކޮވިޑުގެ އާ ވޭރިއަންޓަށް ވަރަށް އަވަހަށް ބޫސްޓާ ޝޮޓެއް އުފައްދާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ މޮޑާނާ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. ކޮވިޑުގެ އާ ވެރިއަންޓް،

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 11:35:23
އާ ވޭރިއަންޓާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ގައުމަކުން އިޒްރޭލަށް މީހުން ދިއުން މަނާ

ތެލް އަވީވް (ނޮވެމްބަރު 28) - ސައުތު އެފްރިކާ އިން ފެނުނު ކޮވިޑުގެ އާ ވޭރިއަންޓާ ގުޅިގެން އިޒްރޭލަށް ބިދޭސީން ދަތުރު ކުރުން 14 ދުވަހަށް މަނާކޮށްފި އެވެ. އާ ވޭރިއަންޓް އޮމިކްރޮންގެ އެއް ކޭސް އިޒްރޭލުން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 10:51:01
ސައުތު އެފްރިކާ އިން ނެދަލޭންޑްސް އަށް ދިޔަ ބޯޓަކުން ގިނަ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އެމްސްޓެޑަމް (ނޮވެމްބަރު 28) - ސައުތު އެފްރިކާ އިން ނެދަލޭންޑްސްގެ އެމްސްޓެޑަމަށް ދަތުރުކުރި ދެ ބޯޓަކުން 61 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ. އެ އެންމެން ވެސް މިހާރު ތިބީ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-28 10:16:58
ކޮވިޑް-19 ގެ އާ ވޭރިއެންޓް 'އޮމިކްރޯން' އަކީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ވޭރިއެންޓެއް ކަމަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ވައިރަހުގެ އަލަށް ފެނުނު ބީ.1.1.529 ވޭރިއެންޓަކީ "ވޭރިއެންޓް އޮފް ކޮންސާން" (އެއާމެދު ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ވޭރިއެންޓެއް) ގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާއިން ގިންތިކޮށްފިއެވެ. ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-27 07:21:54
ފުރަތަމަ 3ޑީ ލޯ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މީހަކަށް

މިހާތަނަށް 3ޑީ ލޮލެއް ލިބުނު ފުރަތަމަ މީހާގެ ޝަރަފު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މީހަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ އިން ދުނިޔެ ހޯދަމުން އަންނަ ކުރިއެރުންތަކުގެ ތެރެއިން 3ޑީ ޕްރިންޓެޑް ލޯ ލިބުނު މީހާ އަކީ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-27 05:40:17
ކޮވިޑުގެ އާ ވޭރިއަންޓަކާ އެކު އަނެއްކާވެސް ބޯޑަރުތައް ބަންދު!

އާ ވެރިއަންޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ސައެންސްވެރިން މިހާރު ވެސް ދަނީ އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރަމުން. އެކަމަކު މިއީ ކޮވިޑުގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ވޭރިއަންޓަށް ވެދާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އެބައޮތް. ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 26)

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-26 17:00:25
ލަންކާގައި ކޮންޓެއިނާ ބަނދަރެއް ހަދަން ޗައިނާ އަށް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 26) - ސްރީ ލަންކާގައި ޑީޕް-ސީ ބަނދަރެއް ހެދުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޗައިނާ ހާބަ އިންޖިނޭރިން ކޮމްޕެނީއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ވިޔަފާރި ހަބުތަކުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-26 15:48:53
ރަޝިޔާގެ ބޯޓުދެލި ނަގާ މައިނެއްގައި ހިނގި ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 52 އަށް

މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތެރިވާ މީހުން އިއްޔެ ގޮަވައި މައިން ކައިރީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ރަޝިޔާގެ ސައިބީރިޔާގައި ބޯޓުދެލި (ކޯލް) ނަގާ މައިނެއްގައި ހިނގި ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-26 07:23:56
އިންޑިއާގައި ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ ގާނޫނަކުން މަނާކުރަން ތައްޔާރުވަނީ

ޑިޖިޓަލް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ އިންޑިއާގައި ގާނޫނަކުން މަނާކުރަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ "ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ އެންޑް ރެގިއުލޭޝަން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-26 06:20:43
ގެއްލުނު އިންޑިއާގެ ފުލުސް އޮފިސަރު މަސްތަކެއް ފަހުން ފެނިއްޖެ

މުމްބާއީ (ނޮވެމްބަރު 25) - ރިޝްވަތު ނެގި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ އިންޑިއާގެ ފުލުސް އޮފިސަރަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާތާ މަސްތަކެއް ފަހުން ފެނިއްޖެ އެވެ. ގެއްލުނު އުމުރުން 59 އަހަރުގެ ޕްރަމްބީރު ސިންގަކީ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-25 15:46:04
އިޒްރޭލުގެ އެތުލީޓުންނަށް މެލޭޝިއާ އިން ވިސާ ނުދިން

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ނޮވެމްބަރު 25) - މެލޭޝިއާގައި އަންނަ މަހު ބާއްވާ ސްކްއޭޝް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އިޒްރޭލުގެ އެތުލީޓުންނަށް ވިސާ ދިނުމަށް ކުއާލަ ލަމްޕޫރުން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ. ވޯލްޑް ޓީމް ޗެމްޕިއަންޝިޕް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-25 12:04:40
އިޒްރޭލުގައި ފަސް އަހަރުގެ ކުދިންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ދޭން ފަށައިފި

ތެލް އަވީވް (ނޮވެމްބަރު 25) - އުމުރުން ފަސް އަހަރުގެ ކުދިންނަށް ވެސް ކޮވިޑް ވެކްސިން ދޭން އިޒްރޭލުން ފަށައިފި އެވެ. ކޮވިޑުގެ އިތުރު ރާޅަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އުމުރުން ހަގު ކުދިންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-25 11:35:33
ބޮޑުވަޒީރުކަން ލިބުނުތާ އެއްދުވަސްތެރޭ އިސްތިއުފާ

ސްޓޮކްހޯމް (ނޮވެމްބަރު 25) - ސްވިޑަންގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމަށް މަގްޑަލެނާ އެންޑަސަން އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުން އައްޔަންކުރިތާ އެއް ދުވަސް ވެސް ނުވަނީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. ސްވިޑަންގެ ފުރަތަމަ އަންހެން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-25 11:22:11
ޗައިނާގެ ކޯސްޓްގާޑުގެ އަމަލުތައް ފިލިޕީންސް އިން ކުށްވެރިކޮށްފި

މެނީލާ (ނޮވެމްބަރު 24) - ސައުތު ޗައިނާ ކަނޑުގައި ފިލިޕީންސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައި އޮންނަ އަތޮޅެއްގައި ތިބޭ އެ ގައުމުގެ ސިފައިންނަށް ސަޕްލައި ހިފައިގެން ދަތުރުކުރި އުޅަނދަކަށް ޗައިނާގެ ކޯސްޓް ގާޑުގެ ތިން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-24 16:30:11
ތުރުކީ ފައިސާގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ވެއްޓިއްޖެ

ތުރުކީގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ފައިސާ "ލީރާ" ގެ އަގު ކުއްލިއަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ. މިވަގުތު ފައިސާގެ އަގު ހުރީ އެމެރިކާ ޑޮލަރަކަށް 12.49 ލީރާ އެވެ. ޔޫރޯއަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-24 12:34:54
110 ގައުމަކަށް ބައިޑަންގެ ދައުވަތު، ޗައިނާ ނުހިމެނޭ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 24) - ޑިމޮކްރެސީއާ ގުޅޭ ގޮތުން ބާއްވާ ވާޗުއަލް ސަމިޓަކަށް 110 ގައުމަކަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ދައުވަތު ދެއްވައިފި އެވެ. ޑިސެމްބަރު 9-10 އަށް ބާއްވާ އޮންލައިން ސަމިޓަށް ދައުވަތު

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-24 12:07:16
ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ބެންގަލޫރު "ފެނުއަޑީގައި"

ބެންގަލޫރު (ނޮވެމްބަރު 24) - ވޭތުވެދިޔަ ތިން ދުވަހު ވަރަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި އިންޑިއާގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބް ބެންގަލޫރުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންބޮޑުވެ މީހުންގެ ގެދޮރަށާއި މުދަލަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-24 11:45:00
އީރާނަށް އިޒްރޭލުން ހަމަލާއެއް ދިނުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވަނީ

ތެލް އަވީވް (ނޮވެމްބަރު 24) - މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ރެޑް ސީގައި އިޒްރޭލާއި އެމިރޭޓްސް އަދި ބަހުރޭން ގުޅިގެން ވަނީ ކަނޑު މަތީގެ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ބާއްވައިފަ އެވެ. އެ ތަމްރީނުތަކުގައި އެމެރިކާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-24 11:02:24
ތެލުގެ އަގު ދަށްކުރަން އެމެރިކާއިން ފިޔަވަޅު އެޅުމުން އަގު ދިޔައީ މައްޗަށް

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު މައްޗަށް ދާތީ އަގު ކޮންޓުރޯލުކުރުމަށް އެމެރިކާއާއި ބައެއް އެހެން ގައުމުތަކުގެ ރިޒާވުން ބާޒާރަށް ތެޔޮ ދޫކުރަން ނިންމިތާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު މައްޗަށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-24 08:06:20
ސައުދީގައި ޕާފޯމް ނުކުރަން އެދި ބީބާއަށް ހާޝުގްޖީގެ ލޯބިވެރިޔާގެ ސިޓީއެއް

ސައުދީ އަރަބިއާގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ހާޝުގްޖީ އެ ގައުމުން މަރާލާފައިވާތީ އެ ގައުމުގައި ޕާފޯމްކޮށްގެން ނުކުރަން ހާޝުގްޖީގެ ލޯބިވެރިޔާ ހަދީޖާ ސެންޖީޒް، މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-24 06:51:59
ބަލްގޭރިއާގައި ބަހެއްގައި ރޯވެ 45 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ބަލްގޭރިއާގެ ހުޅަނގު ސަރަހައްދެއްގެ ހައިވޭއަކުން ދަތުރުކުރި ބަހެއް އެކްސިޑެންޓްވެ އޭގައި ރޯވުމުގެ ސަބަބުން، މަދުވެގެން 45 މީހަކު މަރުވެ އިތުރު ހަތް މީހަކު ޒަހަމްތަކަކާ އެކު ސަލާމަތް ވެއްޖެ އެވެ. ބަލްގޭރިއާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-23 14:52:41
އެއްބަސްވުމާ ހިތްހަމަނުޖެހި ސޫދާންގެ 14 ވަޒީރުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

މަގާމުން ދުރުކޮށްފައި ހުންނެވުމަށް ފަހު، މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު އަލުން އެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރި ބޮޑުވަޒީރު އަބްދުﷲ ހަމްދޫކް، ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރައްވަން ފެއްޓެވުމާއެކު، ކެބިނެޓްގައި ހިމެނޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-23 12:05:47
ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް: ޖަރުމަން

މިހާރު މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަންނަން ބޭނުން ނަމަ، ކޮވިޑުން ދިފާއުވުމުގެ ވެކްސިން ޖެހުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް، ޖަރުމަނު ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ. ޖަރުމަން ވިލާތުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-23 11:58:47
އިތިއޮޕިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ހަނގުރާމައިގެ ކުރީ ސަފަށް

އިތިއޮޕިއާގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ދާހިލީ ހަނގުރާމައިގައި، ސަރުކާރު ސިފައިންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން، މިއަދުން ފެށިގެން ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނަށް ވަޑައިގެން، އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-23 11:54:57
ހަގީގަތް ގަބޫލުކޮށް ދަތިކުރުން ހުއްޓައިލާ: އީރާން

މިއަދުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައުގެ ހަގީގަތް ގަބޫލުކޮށް، އީރާނަށް ދަތިކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އުވައިލުމަށް، އީރާނުން އެމެރިކާ އަށް ގޮވާލައިފި އެވެ. ނޮވެމްބަރު 29، 2021 ގައި، އޮސްޓްރިއާގެ ވިއެނާގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-23 11:52:31
އިންޑިޔާއިން އަފްޣާނިސްތާނަށް ފޮނުވާ ގޮދަން ޕާކިސްތާނު ސަރަހައްދު ހުރަސްކޮށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަދީފި

އިންޑިޔާއިން އިންސާނީ އެހީގެ ގޮތުގައި އަފްޣާނިސްތާނަށް ފޮނުވަން ބޭނުންވާ ގޮދަން ޕާކިސްތާނު ސަރަހައްދު ހުރަސްކޮށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ނިންމާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ބޮޑުވަޒީރު ޢިމްރާން ޚާން އިއްޔެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-23 07:47:26
ފަރަންސޭސި ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް މުސްލިމެއް

އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ފަރަންސޭސި ވިލާތުގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް، އެ ގައުމުގެ މުސްލިމުންގެ ޕާޓީ، ޔޫނިއަން އޮފް ފްރެންޗް މުސްލިމް ޑިމޮކްރޭޓްސްގެ ރައީސް ނަޖީބް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-22 15:39:46
އޮސްޓްރިއާ އަނެއްކާވެސް ފުރަބަންދަކަށް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން، ވިލާތުގެ ގައުމުތަކުގައި އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުތަކުގައި މުޒާހަރާތައް ކުރަމުން ދަނިކޮށް، މުޅި އޮސްޓްރިއާ މިއަދުން ފެށިގެން ފުރަބަންދު ކޮށްފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-22 15:30:20
ހިނގާލުމެއްގެ ތެރެއަށް ކާރެއް ވައްދާލައި ބަޔަކު މަރާލައިފި

ކްރިސްމަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، އެމެރިކާގެ ވިސްކޮންސިން ސިޓީގައި އިއްޔެ ހަވީރު ބޭއްވި ހިނގާލުމެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް، ބާރު ދުވެލީގައި އައި ކާރެއް، އެމީހުންގެ ގައިގައި ޖައްސައި ބަޔަކު މަރާލައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-11-22 15:24:18