×
މައި ސަފުހާ
ގިނިހިލައިން ހިލަ އާއި ވެލި ނެގުނީ މާ ގިނައިން

ނާސާގެ އޮސިރިސް-ރެކްސް އުޅަނދު ގިނިހިލައަށް ޖެހިގަނެ އޭގެ ބިންގަނޑުން ހިލަ އާއި ވެލި ނެގުނީ މާ ގިނައިން ކަމަށާއި އޭގެ ބައެއް ޖައްވު ތެރެއަށް ފައިބައިގެން ދިޔަކަން އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާ އިން އިއްޔެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-25 08:59:45
ކާތިކް އާރިޔަނަށް ކޮރެއާ ފިލްމެއްގެ ރިމޭކެއް ހުށަހަޅައިފި

ބޮލީވުޑްގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޒުވާން އެކްޓަރު ކާތިކް އާރިޔަން އަށް ކޮރެއާގެ ފިލްމެއް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާ ތުރިލާއެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ އިން ބުނީ އެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-25 07:26:14
އަލްޤާޢިދާގެ ދެވަނައަށް އެންމެ އިސް ލީޑަރު މަރާލައިފި ކަމަށް އަފްޣާން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ބުނެފި

އަލްޤާޢިދާގެ ދެވަނައަށް އެންމެ އިސް ލީޑަރު އަބޫ މުޙްސިން އަލްމިޞްރީ: އަފްޣާން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ވަނީ އިއްޔެ އޭނާ މަރާލާފައި އުސާމާ ބިން ލާދިން އެ ޖަމާއަތަކަށް ނިސްބަތްވާ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތް އަލްޤާޢިދާގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-10-25 07:20:35
ލަންކާގައި ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ކޭސް އިތުރުވެ ހާލަތު ގޯސް

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 24) - ލަންކާގައި ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ރެކޯޑް އަދަދަކަށް އިއްޔެ އިތުރުވެ، ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. ލަންކާ ސަރުކާރުގެ ހިސާބުތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-24 13:19:08
ސައުތު ކޮރެއާގައި މީހުން މަރުވަނީ ވެކްސިންގެ ސަބަބުން ނޫން

ސޯލް (އޮކްޓޯބަރު 24) - ރޯގާގެ ވެކްސިނެއް ޖެހިތާ މާގިނައިރު ނުވަނީސް ސައުތު ކޮރެއާގައި 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވެފައިވީ ނަމަވެސް އެއީ ވެކްސިން ޖެހުމާ ގުޅުންހުރި މަރެއް ނޫން ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ކަމާބެހޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-24 12:44:40
ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ވައިރަސްގެ ހާލަތު ދަނީ ގޯސްވަމުން: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ޖެނީވާ (އޮކްޓޯބަރު 24) - ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމައިގައި ނޮދަން ހެމިސްފިއާ އިން ފެންނަނީ އުއްމީދީ މަންޒަރެއް ނޫން ކަމަށާއި ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ވައިރަސްގެ ހާލަތު ދަނީ ގޯސްވަމުން ކަމަށް ދުނިޔޭގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-24 12:39:10
އެމެރިކާގެ އެންމެންނަށް ހިލޭ ވެކްސިން ލިބޭނެ ގޮތް ހަދާނަން: ބައިޑަން

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 24) - އެމެރިކާގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ވެކްސިން ހިލޭ ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. "ފުޅާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-24 12:28:56
ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓި މަރުވި ކޯބީ އާއި ޖިއާނާގެ ނަން އެމެރިކާގެ މަގުބޫލު ނަން ލިސްޓަށް

މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވެއްޓުނު ހާދިސާއެއްގައި މަރުވި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބާސްކެޓް ލެޖެންޑް ކޯބީ ބްރަޔަންޓާއިި އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޖިއާނާގެ ނަން އެމެރިކާގައި މި އަހަރު އެންމެ މަގުބޫލުވި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-24 09:32:44
ނެޓްފްލިކްސް ދެ ދުވަހަށް އިންޑިއާގައި ހިލޭ

އިންޑިއާގައި ނެޓްފްލިކްސް ހިލޭ ބެލޭނީ ޑިސެމްބަރު 4 އާއި 5 ގައި އިންޑިއާގައި މިހާރު ވެސް ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް އޮންނަ ނެޓްފްލިކްސްގެ ހިދުމަތް އެ ގައުމަށް ހިލޭ ދެ ދުވަހަށް ދޭ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ. "ސްޓްރީމް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-24 09:15:01
ކޮވިޑް- 19 ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވަމުން ދާއިރު ދުނިޔޭގެ އުތުރު ފަޅީގެ ގައުމުތައް ނާޒުކު ފައްތަރެއްގައި: ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް އަދަނޯމް ގެބްރަޔޭސަސް ކޮވިޑް- 19 ޖެހޭ މީހުންނާއި، އެ ބަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ހަލުވިކަމާއެކު އިތުރުވަމުން ދާއިރު ދުނިޔޭގެ އުތުރު ފަޅީގެ ގައުމުތައް ވަނީ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-10-24 07:53:06
ލަންކާގެ ރައީސަށް އިތުރު ބާރުތައް ދޭން ޕާލަމެންޓުން ފާސްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 23) - އިސް އޮފިޝަލުން އައްޔަންކުރުމާއި ވަކި ކުރުމާއި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް އުވާލުމުގެ ބާރު ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ އަށް ލިބިދެވޭ ގޮތަށް އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-23 23:04:10
ލަންކާގެ ހޮސްޕިޓަލަކުން ފިލި ކޮވިޑުގެ ބަލި މީހާ ހޯދައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 23) - ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފަރުވާ ދިނުމަށް ކޮސްގަމާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އެޑްމިޓްކުރި 26 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ހުކުރު ދުވަހު އެނދުނު ހޮސްޕިޓަލުން ފިލާފައި ވަނިކޮށް ބޮރެއްލާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-23 22:33:15
އިސްރާއީލާއެކު ގުޅުން ގާއިމުކުރަން އެއްބަސްވުމާއެކު ޓެރަރިޒަމަށް ވާގިވެރިވާ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓުން ސޫދާން އުނިކޮށްފި

ސޫދާނުގެ ސުވެރިން ކައުންސިލްގެ ރައީސު ޖެނެރަލް ޢަބްދުލް ފައްތާޙު ބުރްހާން އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް (ޚާރިޖީ ވަޒީރު) މައިކް ޕޮމްޕެއޯއާކު މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އިސްރާއީލާއެކު ގުޅުން ގާއިމުކުރާ ތިންވަނަ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-10-23 21:59:10
ޓްރަމްޕް-ބައިޑަންގެ ބަހުސް: ކުރި ހޯދީ ކޮން ފަރާތެއް؟

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 23) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ރިޕަބްލިކަން ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޖޯ ބައިޑަން ރޭ ބޭއްވި އެންމެ ފަހު ޓީވީ ބަހުސްގައި އެއްވެސް ބޭފުޅަކު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-23 17:01:29
އަހަރަކު 250 ހާސް މުސްލިމު ފަތުރުވެރިން އިސްރާއީލަށް ގެންނަން ބޭނުން

މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު އިސްރާއީލުގެ މަސްއޫލުވެރިއަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މުސްލިމު ފަތުރުވެރިން އިސްރާއީލަށް ގެނައުމަށް ތައްލު އަބީބް (ޓެލްއަވީވް) އާއި (އަބޫދާބީ) އަބޫ ޡަބްއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ފެށުމަށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-10-23 14:55:01
ޓްރަމްޕް-ބައިޑަންގެ ފަހު ބަހުސް: ކޮވިޑާއި ތިމާވެއްޓާއި ކޮރަޕްޝަނަށް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 23) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަން ބޭއްވެވި އެންމެ ފަހު ޓީވީ ބަހުސްގައި ކޮވިޑް އާއި މޫސުމީ މައްސަލަތަކާއި ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-23 12:46:17
އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ބަހުސު: އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް އަނެކަކު ބަލިކޮށްލެވޭ ވަރުގެ 'ހަމަލާއެއް' ދެވިފައި ނުވޭ

އަންނަ ނޮވެންބަރު މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ މިހާރުގެ ރައީސު ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕްއާއި، ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-10-23 09:12:09
ކުވައިތުގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއް ކޮވިޑް-19ގައި ނިޔާވެއްޖެ

ކުވައިތުގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޑރ ފަލާޙް އިސްމާޢީލް މުންދަކާރް ކޮވިޑް-19ޖެހިގެން ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ޑރ ފައިސަލް ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-10-22 20:31:06
އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓް އީރާނަށް!

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 22) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ މީހުންނާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އީރާނަށާއި ރަޝިޔާ އަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެފްބީއައި އިން ބުނެފި އެވެ. ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ އެމެރިކާގެ އިސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-22 13:23:25
ބައިޑަން އަށް ކެމްޕޭން ކުރައްވަން އޮބާާމާ ނުކުންނަވައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 23) - ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަން އަށް ކެމްޕޭން ކުރެއްވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ނުކުންނަވައިފި އެވެ. އޮބާމާގެ ވެރިކަމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ނައިބަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-22 12:25:50
ގިނިހިލާގައި ނާސާގެ އުޅަނދު "ޖެހިގެންފި"

ނާސާގެ ޖައްވީ އުޅަނދު އޮސިރިސް-ރެކްސް އިން ދުނިޔެއާ 200 މިލިއަން މޭލު ދުރުން ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ގިނިހިލައެއްގެ ފަސްގަނޑުގައި ޖެހިގަނެ، ސަލާމަތުން އުދުހިގެންފި އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އޮތް ބޮޑު ސުވާލަކީ،

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-22 11:48:49
އިންޑިއާގެ ތަމަޅައިންގެ ފިއްތުންތަކާ ހެދި މުތިއާގެ ބައޮޕިކް ވިޖޭ ދޫކޮށްލައިފި

ސްރީ ލަންކާގެ ކްރިކެޓް ތަރި މުތިއާ މުރަލިތަރަންގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "800" އިންޑިިއާ އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިއުލާންކުރުމާ އެކު އެ ގައުމުގެ ތަމަޅައިން އެ ފިލްމާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެ، މުތިއާގެ ރޯލް ކުޅެން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-22 09:55:15
ކޮވިޑާ ހެދި ކައިވެނީގެ ހަފުލާ އެމެރިކާ-ކެނެޑާ ބޯޑަރުގައި

ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި އެއް ގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ހުރި ތާށިކަމާ ހެދި ދެ ފަރާތުގެ އާއިލާގެ މީހުން އެއް ތަނެއްގައި ތިބެގެން ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ބޭއްވެން ނެތުމުން ކެނެޑާގެ ދެ މީހަކު އެ ގައުމާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-22 09:52:48
އޮކްސްފޯޑް ވެކްސިންގެ ވޮލަންޓިއަރަކު ބްރެޒިލުން މަރުވެއްޖެ

ސައޮ ޕޯލޯ (އޮކްޓޯބަރު 23) - އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީން އުފެއްދި ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ވެކްސިންގެ ވޮލަންޓިއަރަކު ބްރެޒިލް އިން މަރުވެއްޖެ އެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފައި ވަނީ މަރުވެފައި ވަނީ ޓެސްޓް ވެކްސިން ދިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-22 02:24:00
އިތިއޯޕިއާގެ ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚު މުޙައްމަދު ޢަލީ އާދަމް އަވަހާރަވެއްޖެ

އިތިއޯޕިއާގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިޔާ، ފަޟީލަތުއްޝައިޚު މުޙައްމަދު ޢަލީ އަލްއަޘުޔޫބީ އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. ޢަރަބި އިސްލާމީ ނޫސް އޭޖެންސީ ތަކުން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި އައްޝައިޚު މުޙައްމަދު ޢަލީ އާދަމު އަލްއަޘްޔޫބީ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-10-21 23:41:17
ހަތް މަހަށް ފަހު ޓޫރިސްޓުންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕަށް ތައިލެންޑުން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ބެންކޮކް (އޮކްޓޯބަރު 21) - ހަތް މަހަށް ފަހު ޓޫރިސްޓުންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕަށް ތައިލެންޑުން މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ. މިއީ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން އިނދަޖެހިފައިވާ ތައިލެންޑުގެ އިގްތިސާދު އަލުން ކޮޅަށްޖެހުމަށްޓަކައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-21 20:11:06
ލަންކާ އިން ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑް ފޮރުވަން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 21) - ސްރީ ލަންކާގެ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑް އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އެބައޮތް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ގެންދަނީ އެކަން ފޮރުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށް އެ ގައުމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-21 19:27:57
އިންޑިއާގެ ބޯޑަރު ހުރަސްކުރި ޗައިނާ ސިފައިންގެ މީހާ އަނބުރާ ހަވާލުކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (އޮކްޓޯބަރު 21) - އިންޑިއާގެ ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް އެ ގައުމުގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެ އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި ޗައިނާ ސިފައިންގެ މީހާ އަނބުރާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ނިއު ދިއްލީން ބުނެފި އެވެ. ޕީޕަލްސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-21 18:58:30
ލީބިޔާގެ ވާދަވެރި ފަރާތްތަކުން އެއްގަމާ ވައިގެ މަގުތައް ހުޅުވާލަން އެއްބަސްވެއްޖެ: އދ.

ލީބިޔާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް މިހާރު ކުރިއަށްދާ މަޝްވަރާތަކުގައި، ލީބިޔާގެ ހުރިހާ ރަށްތަކަކާއި، ސަރަހައްދުތައް ގުޅުވައިދޭ އެއްގަމާއި ވައިގެ މަގުތައް ހުޅުވާލުމަށް ވާދަވެރި ދެ ސަރުކާރުން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-10-21 17:09:06
ޗައިނާ އިން އުފެއްދި ވެކްސިން ބްރެޒިލް މީހުންނަށް ދެނީ

ސައޮ ޕައުލޯ (އޮކްޓޯބަރު 21) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޗައިނާ އިން އުފެއްދި ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބްރެޒިލްގައި ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ. ސައޮ ޕައުލޯގެ ގަވަރުނަރު ޖާއޯ ޑޯރިއާ ވިދާޅުވީ ޗައިނާގެ ކޮރޯނާވެކް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-21 11:48:35