×
މައި ސަފުހާ
ނޫސްވެރިޔާގެ މަރުގެ އިތުބާރު ހުރި ތަހުގީގަކަށް އދ. އިން ގޮވާލައިފި

ދޯހާ (ޑިސެމްބަރު 17) - އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓުގައި މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ މަރުގެ އިތުބާރު ހުރި ތަހްގީގެއް ކުރުމަށް އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް ގޮވާލައްވައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 19:21:01
އެމެރިކާގެ ސެނެޓުގެ ނިންމުމާ އެކު ސައުދީ ރަތަށް

ރިޔާޒް (ޑިސެމްބަރު 17) - ޔަމަނުގެ ހަނގުރާމަ އަށް ފޯރުކޮށްދޭ އަސްކަރީ އެހީ ހުއްޓާލަން އެމެރިކާގެ ސެނެޓުން ފާސްކުރުމާ ގުޅިގެން ސައުދީ ސަރުކާރުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ. ޔަމަނަށް ހަމަލާ ދޭ ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 16:47:41
އިންޑިއާގެ އެހީ: 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ބަޖެޓް ސަޕޯޓް، 800 މިލިއަން ޑޮލަރު މަޝްރޫއުތަކަށް

އިންޑިއާ އިން ދިން އެހީގައި ހިމެނެނީ ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރާއި ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ މަޝްރޫއުތަކަށް ދިން 800 މިލިއަން ޑޮލަރު އަދި ކަރެންސީ ސްވެޕްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިދިން 400 މިލިއަން ޑޮލަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 16:18:48
އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް 1.4 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ހަމަޖައްސައިދީފި

ރާއްޖެއަށް 1.4 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީއެއް ދޭން އިންޑިއާ އިން ނިންމައިފި އެވެެ. އިންޑިއާއިން 21 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ހަމަޖައްސައިދޭނެކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-17 13:40:09
ބަރުދަނުގައި 552 ކެރެޓުގެ އަލިމަހެއް ހޯދައިފި

ބަރުމިނުގައި 552 ކެރެޓުގެ އަލިމަހެއް ކެނެޑާއިން ހޯދައިފި އެވެ. ހަބަރުތައް ބުނާގޮތުން ނަމަ، ގާތްގަނޑަކަށް ކުކުޅު ބިސް ސައިޒުގެ ރީނދޫ ކުލައިގެ އެ އަލިމަސް ހޯދާފައިވަނީ ކެނެޑާގެ އުތުރުގެ ހިސާބެއްގައި އޮންނަ

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-17 07:30:05
ރަނިލް މަގާމުން ވަކިކުރީ އިޚްލާސްތެރި ނިޔަތެއްގައި: ރައީސް ސިރިސޭނާ

ބޮޑުވަޒީރުކަމުން ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވަކިކުރެއްވީ އިޚްލާސްތެރި ނިޔަތެއްގައި ކަމަށް، ސްރީލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލަ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަގާމުން ވަކިކުރެއްވިތާ 51 ދުވަސްފަހުން ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-17 00:24:45
ނޭޕާލްގައި އިންޑިއަން ރުފީސްގެ ބައެއް ނޫޓުތައް ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި

އިންޑިއަން ރުޕީސްގެ 100 އިން މަތީގެ ނޫޓުތައް ނޭޕާލްގައި ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ. އިންޑިއަން ރުޕީސްގެ 2000، 500 އަދި 200ގެ ނޫޓުތައް ނޭޕާލްގައި ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވަނިކޮށް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-16 22:53:54
ސްރީލަންކާ ސިޔާސީ މައްސަލަގަނޑުން އަރައިގަނެވުމުން އިންޑިއާއިން އެކަމަށް މަރްހަބާ ކިޔައިފި

ސްރީލަންކާގައި ހިނގަމުންދިޔަ ސިޔާސީ މައްސަލަގަނޑުން އަރައިގަނެވުމުން އިންޑިއާއިން އެކަމަށް މަރްހަބާ ކިޔައިފިއެވެ. އިންޑިއާ ޚާރިޖިއްޔާގެ ތަރުޖަމާނު ރަވީޝް ކުމާރު ވިދާޅުވީ، މިކަމުން ހާމަވެގެންދިޔައީ ސްރީލަންކާގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-16 18:48:35
ރަނިލް ވިކްމަރަމަސިންހަ އަލުން ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލަ ސިރިސޭނާ، ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ އައްޔަން ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން، އޭނާ މިއަދު ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް ސިރިސޭނާ، ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-16 17:48:19
ދަރަނި ފޫބެއްދުމަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭ: އިންޑިއާގެ މާލީ ވަޒީރު

އިންޑިއާ އަކީ ކުރިއަރަމުންދާ ބޮޑު އިގްތިސޯދަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ދަރަނި ފޫބެއްދުމަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަރުން ޖެއިތްލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-16 14:45:48
ރަނިލް އަށް އަަލުން ބޮޑު ވަޒީރުކަން ދީފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 16) - މަގާމުން ދުރުކުރި ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ އަށް ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަން އަލުން މިއަދު ދީފި އެވެ. ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ރަނިލް ހަމަޖެއްސުމާ އެކު ލަންކާގައި އުފެދުނު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-16 12:51:35
ނޭހާ އާއި ހިމާންޝް ކޯލީ ރުޅިވިކަން ޔަގީންވެއްޖެ

އިންޑިއާގައި މިހާރު އެންމެ ކުރީގައި އުޅޭ އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނޭހާ ކައްކާރް، އެކްޓަރު ހިމާންޝް ކޯލީއާ ރުޅިވިކަމަށް ފުރަތަމަ ޚަބަރުތައް ފެތުރުނީ ނޭހާ އޭނަގެ އިންސްޓަގްރާމް ޕޭޖުން ހިމާންޝްގެ ހުރިހާ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-16 12:05:31
ވޯލްޑް ކަޕުގެ ސެމީގައި މެޑްރިޑާ ވާދަކުރަނީ ޖަޕާނުގެ ކަޝިމާ

އަލް އައިން (ޑިސެމްބަރު 16) – ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި އެންމެ ފަހު ދެ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑާ ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޖަޕާނުގެ ކަޝިމާ އެންޓްލާސް ހޯދައިފި އެވެ. ދެ ވަނަ ބުރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-16 10:50:33
ނޫސްވެރިޔާގެ މަރުގެ މައްސަލަ ދޫނުކުރާނަން: ތުރުކީ

އަންކަރާ (ޑިސެމްބަރު 16) - މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ މަރުގެ ހަގީގަތް ހޯދާފައި ނޫނީ ތުރުކީން ހުއްޓާނުލާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މެލްވުތު ކަވުސޮގްލޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. "ތަހުގީގުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-16 10:15:32
ޑްރޯނެއްގައި މަތިންދާ ބޯޓެއް ނުޖެހުނީ ކިރިޔާ

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 16) - ހުއްދަކޮށްފައިވާ އުސްމިނަނަށް ވުރެ ގާތްގަނޑަކަށް 20 ގުނަ މަތިން އުދުހުނު ޑްރޯނެއް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސްޓެންސްޓެޑް އެއާޕޯޓަށް ދަތުރުކޮށްފައި ދިޔަ މަތިންދާ ބެއްޓެއްގައި ނުޖެހި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-16 09:57:08
ޖީސީސީ އަކީ ދަތް ނެތް ޖަމިއްޔާއެއް: ގަތަރު

ދޯހާ (ޑިސެމްބަރު 16) - ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް (ޖީސީސީ) އަކީ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައި ނުވާ "ދަތް ނެތް ޖަމިއްޔާއެއްގެ" ގެ ގޮތުގައި ގަތަރުން ސިފަކޮށްފި އެވެ. ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޝެއިޚް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-16 09:53:47
ބްރޫސް ވޭއިން އަކީ ޚިޔާލީ ކެރެކްޓަރ އެއް ކަމެއް ޓްރަމްޕް އަށް އެނގިވަޑައެއް ނުގަތް

'ދަ ޑާކް ނައިޓް ރައިޒެސް' ގައި ބްރޫސް ވޭއިން ގެ ރޯލު ކުޅުނު ތަރި ކްރިސްޓިއަން ބޭލް ބުނާ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ރައީސަށް ބްރޫސް ވޭން އަކީ ޚިޔާލީ ކެރެކްޓަރ އެއް ކަމެއް އެނގިވަޑައެއް ނުގަތެވެ. ވެރައިޓީ އަށް ދިން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-12-16 00:47:14
އިޝާ އަމްބާނީ އަށް ލަތާ މަންގޭޝްކަރްގެ ޚާއްޞަ ހަދިޔާ އެއް

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ދުނިޔޭގެ ނުށްތަކުގެ ސުރުޚީތަކުން ޖާގަ ހޯދާފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގު ބޮޑު ކާވެނީގެ ވާހަކައިންނެވެ. އިންޑިއާގެ އެންމެ މުއްސަނދި މަހުޖަނު، މުކޭޝް އަމްބާނީގެ ދަރިފުޅު އިޝާގެ ކައިވެންޏަކީ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-12-15 23:36:18
ޗައިނާގެ އޮފިޝަލުން އެމެރިކާއަށް އެރުން މަނާކުރަން އިންޒާރުކޮށް އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްއިން ބިލެއް ފާސްކޮށްފި

ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުން އެމެރިކާއަށް އެރުން މަނާކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށްބުނެ، އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްއިން ބިލެއް ފާސްކޮށްފިއެވެ. އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްއިން މިފަދަ ބިލެއް މިފާސްކުރީ، ޗައިނާގެ ބައެއްގެގޮތުގައި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-15 20:10:44
ޗައިނާ، ޕާކިސްތާން އަދި އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ކާބުލްގައި ފެށިއްޖެ

ޗައިނާ، ޕާކިސްތާން އަދި އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ކާބުލްގައި މިއަދު ފެށިއްޖެއެވެ. މިއީ، ވިޔަފާރިއާއި، ތަރައްގީއާއި، ސަރަހައްދުގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ހުއްޓުމެއް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-15 18:20:39
ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުން މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުން މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. ސްރީލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލަ ސިރިސޭނާ، އޮކްޓޫބަރުމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-15 17:35:56
ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ ބިލިއަނަރުން އުޅޭ 10 ގައުމަކީ މިއީ!

ދުނިޔޭގައި އުޅޭ ބިލިއަނަރުން ނުވަތަ މުއްސަނދި މަހުޖަނުންގެ އަދަދު ވަރަށް ވެސް ގިނައެވެ. އަދި އެ އަދަދު ދަނީ ވެސް އިތުރުވަމުންނެވެ. ސުވިޒަލެންޑުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކިން ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޔޫބީއެސް

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-15 17:00:06
މި ގުރާގެ ކަމަކީ ވެރިމީހާގެ އެމަޒަން އެލެކްސާ ބޭނުންކޮށްގެން އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރިކުރުން!

ބައެއް ވައްތަރުގެ ގުރައަކީ އެއަށް ލިބިގެންވާ ތޫނުފިލި ކަމުގެ ސަބަބުން އާދަޔާ ހިލާފު ކަންކަން ކޮށްލާ ދޫންޏެކެވެ. ބައެއް ބަސްތަކާއި ލަފުޒުތައް ކިޔާލުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ވެސް ބައެއް ގުރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-15 15:09:37
އިންޑިއާގައި ކުނި ބަތެއް ކައިގެން 11 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކަރްނާޓަކާ (ޑިސެމްބަރު 15) - އިންޑިއާގެ ފައްޅިއެއްގައި ބޭއްވި ހަފުލާއެއްގެ ތެރޭގައި ކުނިވެފައި ހުރި ބަތެއް ކައިގެން 11 މީހުން މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ބަލިވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. ދެކުނުގެ ކަރްނާޓަކާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-15 12:40:15
އެންމެ ފަހުން ރާޖަޕަކްސާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 15) - ލަންކާގައި އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރަން ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-15 12:09:40
މެކްސިކޯގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި

މެކްސިކޯ (ޑިސެމްބަރު 15) - މެކްސިކޯގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގެ ދޮރުތައް އާ ރައީސް އަންދުރޭސް މެނުއަލް ލޮޕޭޒް އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ވެރި ކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ރައީސް އޮބްރާޑޯ ވަނީ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-15 11:10:39
އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ހުޅަނގު ގުދުސް: އޮސްޓްރޭލިއާ

ސިޑްނީ (ޑިސެމްބަރު 15) - އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ހުޅަނގު ގުދުސް ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ސްކޮޓް މޮރިސަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ނަމަވެސް އޮސްޓްރޭލިއާ އެމްބަސީ ތެލް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-15 10:45:58
މިނިމަސް ކާންވެގެން މީހަކު މަރާލި ދެ މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް!

ސައުތު އެފްރިކާގައި މިނިމަސް ނުވަތަ އިންސާނުންގެ މަސް ކައިގެން އުޅުނު ކަމަށް ސާބިތުވި ދެ މީހަކަށް އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އެގައުމުގެ ކޯޓަކުން އިއްވައިފިއެވެ. އެ ދެމީހުން ވެސް އުމުރު ދުވަހަށް ޖަލަށްލާން

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-15 09:59:03
އިންޑިއާގައި ފައްޅިއަކުން ދިން ކާއެއްޗެއް ކައިގެން 10 މީހަކު މަރުވެއްޖެ!

ނިއު ދެއްލީ (އޭޕީ) – އިންޑިއާގެ ހިންދޫ ފައްޅިއަކުން ދިން ކާއެއްޗެއް ކައިގެން 10 މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުންގެ އޮފިސަރު މަހާދޭވް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ބެންގަލޯގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ ކާނަޓަކާ ސްޓޭޓްގައި އަލަށް

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-15 09:30:04
ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ އަންނަ އާދީއްތަދުވަހު އަލުން ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވަނީ

ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ އަންނަ އާދީއްތަދުވަހު އަލުން ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވާނޭ ކަމަށް، ރަނިލްގެ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީން ބުނެފިއެވެ. ޔޫއެންޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ޕާލަމެންޓް މެމްބަރެއް ކަމަށްވާ ރާޖިތާ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-14 22:07:08