×
މައި ސަފުހާ
އެމެރިކާގައި 12 ބުރީގެ އިމާރާތެއް ވެއްޓި އޭގެ ކޮންކްރީޓްތަކުގެ ދަށުގައި އެތަށްބަޔަކު ތާށިވެއްޖެ

މަޔާމީ (މޭ 25): އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާ ސްޓޭޓުގެ މަޔާމީ ސިޓީގައި 12 ބުރީގެ އިމާރާތެއް ވެއްޓި އޭގެ ކޮންކްރީޓްތަކުގެ ދަށުގައި އެތައް ބަޔަކު ތާށިވެއްޖެއެވެ. ފްލޮރިޑާ ސްޓޭޓުގެ ގަވަރުނަރު ވިދާޅުވީ ކޮންކްރީޓްތަކުގެ

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-25 15:01:52
ޖޭ ހޮޓެލް، ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް ލަގްޒަރީ ހޮޓާ، އަގުތައް ވެސް އެހާ އުސް!

ދުނިޔޭގައި މިހައިތަނަށް ހުޅުވި އެންމެ އުސް، ލަގްޒަރީ ހޮޓާ، ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ޝަންގހާއީ ގައި ހުޅުވައިފި އެވެ. “ޖޭ ހޮޓެލް” ގެ ނަން ދީފައިވާ މި ލަގްޒަރީ ހޮޓެލްގެ 120 ވަނަ ބުރީގައި 24 ގަޑިއިރުގެ ޚިދުމަތާއެކު

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-25 14:43:37
ލަންކާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މަރަން ހުކުމް ކުރި ކުރީގެ އެމްޕީއަށް ރައީސް މާފު ދެއްވައިފި

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 25): ސްރީލަންކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މަރަން ހުކުމްކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ޕާލިމެންޓު މެމްބަރު ދުމިންދަ ސިލްވާއަށް ރައީސް ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސަ މާފު ދެއްވައިފި އެވެ. ލަންކާގެ ކޮލަމްބޯ ޕޭޖު ނޫހުގައިވާ

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-25 12:41:25
ޔޫއެފާ ކުލަބުލް މުބާރާތް ތަކުގައި އަވޭ ގޯލުގެ އުސޫލަށް ދެން އަމަލް ނުކުރާނެ

ޔޫރަޕުގެ ކްލަބު ފުޓްބޯޅައިގެ މުބާރާތްތަކުގައި މިހާތަނަށް ބޭނުން ކުރަމުން އައި އަވޭ ގޯލު އުސޫލު ބޭނުން ނުކުރަން ޔޫރަޕްގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ޔޫއެފާއިން ނިންމައިފިއެވެ. މީގެ 55 އަހަރުކުރިން ފެށިގެން ޔޫއެފާއިން

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-25 10:27:43
ފައިޒާއިން ވެކްސިންވެސް ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ބުނެފި

ފައިޒާ ވެކްސިންވެސް ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓް ނުވަތަ އިންޑިއާ ވޭރިއަންޓާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. މިހެން ބުނެފައިވަނީ މިހާރު ބޭނުންކުރާ ކޯވިޑް ވެކްސިންތަކުގެ ބާރު ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓުން

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-24 21:26:16
އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ކޯވިޑް ޖެހިފައި ހުރީ އިނގިރޭސި ރައްޔިތަކަށް، 43 ފަހަރު ޕޮސިޓިވްވި

އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ކޯވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ހޯދި މީހެއްގެ ގޮތުގައިި ބެލެވިފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށް ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ. އުމުރުން 72 އަހަރުގެ ޑޭވް ސްމިތަށް ކޯވިޑް ޖެހިގެން

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-24 21:02:33
ވޯލްޑް ބޭންކުން އިންޑިއާއަށް 32 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދީފި

މި ލޯނު އެގްރިމެންޓުގައި ދެ ފަރާޓުން ސޮއި ކުރީ މިއަދު އެވެ. އިންޑިއާގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އިންޑިއާގެ މައި ސަރުކާރުން ވޯލްޑް ބޭންކު މެދުވެރިކޮށް ނެގި އެ ލޯނަކީ އެ ގައުމުގެ އުތުރުގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-24 20:15:33
ހަމަލާގެ ތަހުގީގުގެ ފާރަވެރިޔާއާ 241 ކޮމިޓީން ސުވާލުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ ތަހުގީގަށް ފާރަވެރިވާން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އައްޔަންކުރެއްވި މަންދޫބާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާ

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-24 18:41:03
ޗައިނާއަށް އަސްކަރީ ގޮތުން ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިކުރުމަށް ޖަޕާނުން ޔޫރަޕަށް ބާރުއަޅަނީ

ބްރަސަލްސް (ޖޫން 24): ޗައިނާއަށް އަސްކަރީގޮތުން ފިއްތުންތައް ކުރިމަތި ކުރުމަށް ޔޫރަޕްގެ އިއްތިހާދަށް ބާރު އަޅުއްވައި ޖަޕާނުގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ނޮބުއޯ ކިޝީ ވާހަކަ ދައްކަވައިފިއެވެ. ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމެންޓްގެ

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-24 14:03:27
އެންޓިވައިރަސް ސޮފްޓްވެޔާ އުފެއްދި މެކަފީ މަރުވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 24): އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮމާޝަލް އެންޓި-ވައިރަސް ސޮފްޓްވެޔާ އުފެއްދި ކުންފުނީގެ ބާނީ، ޖޯން މެކަފީ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ. އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރަށްވެހިކަން އޮންނަ މެކަފީ

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-24 12:01:22
ޖޯން މެކަފީ އޭނާގެ ޖަލުގޮޅީގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

މަޝްހޫރު އެންޓިވައިރަސް ސޮފްޓްވެޔާ މެކަފީ އުފެއްދި ޖޯން މެކަފީ ސްޕޭންގެ ވެރިރަށް ބާސަލޯނާގައި އޭނާ ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ޖަލުގައި އޭނާގެ ގޮޅީގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ. އޭނާގެ ވަކީލު ނޫސްވެރިންނަށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-06-24 11:16:31
ހޮންކޮންގްގެ އެޕަލް ޑެއިލީ ނޫސް ހުއްޓާލަނީ

ހޮންކޮންގް (ޖޫން 23): ހޮންކޮންގްގެ ޑިމޮކްރަސީއަށް ތާއިދު ކުރާ އެންމެ ބޮޑު ނޫސް ކަމަށްވާ އެޕަލް ޑެއިލީ ބަންދު ކުރަން ނިންމާފައިވާކަން އެ ކުންފުނިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އެޕަލް ޑެއިލީން މިއަދު ބުނި ގޮތުގައި

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-24 08:37:57
'ބާލިން-2': ލީބިޔާއިން ބޭރުގެ ސިފައިން ބޭލުމުގެ މައްސަލަ އެންމެ ކުރީގައި

ލީބިޔާގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެކުވެރި ދައުލަތްްތަކުގެ ޖަމްއިއްޔާ (އދ.) އާއި ޖަރުމަނު ގުޅިގެން ޖަރުމަނުގެ ވެރިރަށް ބާލިންގައި ބޭއްވި 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން އިއްޔެ ނިމިއްޖެއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ލީބިޔާގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-06-24 07:25:08
ޔޫރޯ 2020: ގްރޫޕް އެފް- ހަންގޭރީ އަތުން ޕޮއިންޓަކުން ފުއްދާލާ ޖަރުމަނު ދެވަނަ ބުރަށް

ޔޫރޯ 2020 ގެ ގްރޫޕް އެފްގައި ކުޅުނު ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުން ހަންގޭރީ އަތުން ޕޮއިންޓަކުން ފުއްދާލާ ޖަރުމުނަނުން މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. މި މެޗު ނިމުނީ 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-24 02:07:43
މިނީޝާއަށް ވަރުގަދަ ލަނޑެއް ލިބިފަ، ދެން ދުވަހަކުވެސް އެކްޓަރަކާއި ލޯބީގެ ގޮތުން ނުގުޅޭނެ!

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ މިނީޝާ ލަމްބާ ކުރިން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުނީ ބޮލީވުޑް އެކްޓަރަކާއި ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ. ރޭޑިއޯ ޗެނަލަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި މިނީޝާ ބުނެފައިވަނީ ދެން ދުވަހަކުވެސް އެކްޓަރަކާއި

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-23 22:44:04
އޮޅިގެން ފޮނުވި އެތައްސަތޭކަ ޕާރުސަލް ތަކެއްގެ ސަބަބުން އެތައް ކުދިންނަކަށް ހިލޭ މާސްކު

އެމެޒޮންއަށް އޮޅިގެން އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެނަކަށް ފޮނުވި އެތައް ސަތޭކަ ޕާރުސަލްތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ދޮރުވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް ބުނެފިއެވެ. ޖިލިއަން ކެނަން ބުނެފައި ވަނީ،

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-23 20:18:16
ވެކްސިންޖަހާ މީހުންނަށް އިންޑިއާގެ ވިޔަފާރިތަކުން ބޮޑެތި ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅަނީ

ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުމަށް އާންމުންނަށް ބާރުއަޅައި ހިތްވަރު ދިނުމުގެގޮތުން އިންޑިއާގެ ތަފާތު ވިޔަފާރި ތަކުން ތަފާތު ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅަން ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން، ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް ކާބޯތަކެތި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-23 19:01:41
އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް ޑެލްޓާ ޕްލަސް ވޭރިއެންޓާ ބެހޭ ގޮތުން ކަންބޮޑުވުން

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 23): ޔޫރަޕުން ފުރަތަމަ ފެނުނު ކޮވިޑް-19އިގެ ވޭރިއެންޓެއް ކަމަށްވާ ޑެލްޓާ ޕްލަސްގެ 22 ކޭސް އިންޑިއާއިން ފެނިއްޖެ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ. އިންޑިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-23 15:29:26
އިންޑިއާގައި ކޯވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 30 މިލިއަނަށް އަރައިފި

އަވަށްޓެރި އިންޑިއާ އިން ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 30 މިލިއަނަށް އަރައިފި އެވެ. އިންޑިއާގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އާންމު ކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އެ

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-23 14:42:35
އެމެރިކާއިން ފަލަސްތީނަށް ދޭން އުޅޭ 50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ރިޕަބްލިކަންއިން ހުއްޓުވަނީ!

ޕަލަސްތީނުގެ ގާޒާ އާރާސްތު ކުރުމަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ދޭން ނިންމާފައިވާ އެހީ އިދިކޮޅު ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީން ހުއްޓުވައިފި އެވެ. އެމެރިކާއިން އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭން ނިންމާފައިވަނީ 50 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ.

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-23 14:23:20
ޕާކިސްތާނުގެ ހާފިޒް ސައީދު ގޭގެ ކައިރީގައި މަތީގައި ބާރުގަދަ ބޮމެއް ގޮއްވާލައި

ޕާކިސްތާނުގެ ލާހޯރުގައި ހުންނަ ލަޝްކަރޭ ތޮއިބާގެ ކޯ ފައުންޑަރު ހާފިޒް ސައީދުގެ ގޭގެ ދޮރު މަތީގައި ބާރުގަދަ ބޮމެއް ގޮއްވާލައިފި އެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުގައި ބޮން ގޮއްވާލުމުގެ ހާދިސާގައި ދެ މީހަކު މަރުވެފައިވެ

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-23 13:54:52
ލަންކާގައި ނޫސްވެރިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ތަހުގީގު ކުރަން ސަރުކާރުން އަންގައިފި

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 23): ސްރީލަންކާގެ މީޑިއާތަކުގައި އަންހެން ނޫސްވެރިން ތަޖުރިބާ ކުރާ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ވާހަކަތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާ ކުރާ ހަރަކާތެއް ފެށުމާ ގުޅިގެން، އެފަދަ ތުހުމަތުތައް ތަހުގީގު

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-23 13:40:40
ސަލާމަތް ނުވާނެ ކަމަށް ބުނި ދުވަސް ނުފުރާ ވިހެއި އެންމެ ހަގު ކުއްޖާއަށް 1 އަހަރު

ދުވަސް ނުފުރާ ވިހެއި އެންމެ ހަގު ކުއްޖާގެ ގޮތުގައި ޖިނިސް ބުކް އޮފް ވޯލްޑް ރެކޯޑަށް އަރާފައިވާ ކުއްޖާއަށް 1 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކޮށްފިއެވެ. ވިހެއިރު ބަރުދަނުގައި އެންމެ 340 ގްރާމް ހުރި ކުޑަކުޑަ ރިޗަޑް

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-23 12:49:08
ޕާކިސްތާނުގައި އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ޖަގަހައެއް ނުހެދޭނެ

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ސުލްހަ ގާއިމު ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ބައިވެރިއަކަށް ވާން ޕާކިސްތާން އޮތީ ތައްޔާރަށެވެ. އެކަމަކު އެމެރިކާގެ ސިފައިން ފޭބީމާ އަޅުގަނޑުމެން ބަލާނީ އިތުރު ހަމަނުޖެހުމެއްގެ ތެރެއަށް ނުވަދެ ވޭތޯއެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-06-23 10:39:52
ޔޫރޯ 2020: އިންގްލެންޑާއި ކްރޮއޭޝިއާ ގަދަ 16 އަށް

ޔޫރޯ 2020 ގެ ގްރޫޕް ޑީގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ އިންގްލެންޑާއި ކްރޮއޭޝިއާ ގަދަ16 ވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ރޭ ޗެކްރިޕަބްލިކް އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ އިންގްލެންޑް ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރީ

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-23 09:51:11
އީރާނާ ގުޅުންހުރި 33 ވެބްސައިޓެއް އެމެރިކާއިން ބަންދުކޮށްފި

އެެމެރިކާއިން ބަންދުކޮށްފައިވާ ވެބްސައިޓްތަކަށް ވަނުމުން ފެންނަ މެސެޖް އީރާނާ ގުޅުންހުރި 33 ވެބްސައިޓަކަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް އެމެރިކާގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖަސްޓިސްއިން ހަދައިފިއެވެ. އެމެރިކާއިން ބުނީ އެ ވެބްސައިޓްތައް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-06-23 08:12:44
"ބުރައްމަސްތުރާ"ގެ ފަހު މަންޒަރުތައް ނަގާނީ ހަންގޭރީގައި

އަޔާން މުކަރްޖީގެ ވަރުގަދަ ފިލްމު "ބުރައްމަސްތުރާ"ގެ ފަހު ޝެޑިއުލްގެ ޝޫޓިން ހަންގޭރީގައި ނެގުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. ދެހާސް އަށާރަ ވަނަ އަހަރު މި ފިލްމު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމިއިރު މި ފިލްމު ވަނީ

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-23 07:42:42
މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު "އާރުއާރުއާރް"ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

ކުޅަދާނަ ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓް 27، ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމު "އާރްއާރްއާރް"ގެ ޝޫޓިން އަނެއްކާ ވެސް ފަށައިފި އެވެ. ކޮވިޑް ޕެންޑެމިކްގެ ސަބަބުން މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މެދުކެނޑިފައި އޮތުމަށް ފަހު ފިލްމުގެ ބާކީ

ސަން.އެމްވީ - 2021-06-23 07:37:52
އިންޑިއާގެ ޓަވަންގަށް ބިން ހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ، މިއީ މި ހަފްތާގަ އިންޑިއާއަށް އައި ތިން ވަނަ ހެލުން

އިންޑިއާގެ އަރޫނާޗަލް ޕްރަދޭޝްގެ ޓައުނެއް ކަމަށްވާ ޓަވަންގަށް 4.6 މެގްނެޓިއުޑްގެ ބޭރު މިނުގައި ބިން ހެލުމެއް އައިސްފި އެވެ. މި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ މިރޭ އިންޑިއާ ގަޑިން 10:14 ގައި އެވެ. އިންޑިއާގެ

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-06-23 00:01:54
އިންޑިޔާގެ ޖެޓް އެއާވޭޒް އަލުން އުދުހެން ތައްޔާރުވަނީ

ބަނގުރޫޓުވެގެން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހު ހުއްޓާލި އިންޑިޔާގެ އަމިއްލަ އެއާލައިން ޖެޓް އެއާވޭޒް އަނެއްކާވެސް އުދުހެން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ލަންޑަނުގައި މައި އޮފީސް ހުންނަ ކަލްރޮކް ކެޕިޓަލްއާއި ޔުނައިޓެޑް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-06-22 23:18:11