×
މައި ސަފުހާ
ލުބްނާނުގެ ވެރިރަށް ބައިރޫތުގައި ބާރުގަދަ ގޮވުމެއް ގޮވައިފި

ލުބްނާނުގެ ވެރިރަށް ކަމުގައިވާ ބައިރޫތުގެ ގުދަނެއްގައި ބާރުގަދަ ގޮވުމެއް ގޮވާ، އެތައް ހާސް ބަޔަކު ޒަޚަމު ވެއްޖެއެވެ. މިއަދުގެ ވަޤުތެއްގައި ލުބްނާނުގެ މައި ބަނދަރު ކަމަށްވާ މަރުފައު ބައިރޫތު (ނުވަތަ ޕޯޓު

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-08-05 03:22:49
ބާރުގަދަ ގޮވަމުކުން މުޅި ބެއިރޫތު ސުންނާފަތިކޮށްލައިފި

ލުބުނާނުގެ ވެރިރަށް ބެއިރޫތުގައި ބާރުގަދަ އެއްޗެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުން އެ ސިޓީގެ ބޮޑު ހިސާބަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެއެވެ. މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ހިނގި މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ ޕޯޓް އޮފް ބެއިރޫތުގައެވެ.

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-04 23:30:58
ބާރުގަދަ ގޮވުންތަކަކުން ބޭރޫތު ގުޑުވާލައިފި

ބޭރޫތު (އޮގަސްޓް 4) - ލުބުނާނުގެ ވެރިރަށް ބޭރޫތުގައި މިރޭ ބާރުގަދަ ގޮވުންތަކެއް ގޮވައި، އިމާރާތްތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބި، އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ. ބަނދަރުމަތީ ސިޓީގައި ގޮވުންތައް ގޮވީ ކީއްވެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-04 23:30:30
ބޭރޫތުގައި ބާރުގަދަ ގޮވުމެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުން 10 މީހުން މަރުވެ އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ޒަޚަމްވެއްޖެ

ބޭރޫތުގައި މިއަދު ގޮވި ގޮވުމުން ޖައްވުގެ ތެރެއަށް އަރާފައިވާ ދުންގަނޑު ލެބެނާން (ލުބްނާން) ގެ ވެރިރަށް ބޭރޫތުގައި ބާރުގަދަ ގޮވުމެއް ގޮަވައި، މުޅި ބޭރޫތަށް ގުޑުން އަރައިފިއެވެ. ރަޝިޔާގެ ސްޕަޓްނިކް ނިއުސްއިން،

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-08-04 21:16:02
ވެކްސިން އުފެއްދުމުގައި ގައިޑްލައިންތަކަށް ތަބާވާން ރަޝިޔާ އަށް އަންގައިފި

ޖެނީވާ (އޮގަސްޓް 4) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ވެކްސިން އުފެއްދުމުގައި މާ އަވަސް އަރުވާލައިގެން ކަންކަން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ގައިޑްލައިންތަކަށް ތަބާވުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ރަޝިޔާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-04 18:18:20
ފިލިޕީންސް އަނެއްކާވެސް ލޮކްޑައުންއަކަށް

ކޮވިޑް 19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވުމާއި ގުޅިގެން ފިލިޕީންސްގައި އަނެއްކާ ވެސް ލޮކްޑައުންއެއް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ކޮވިޑް 19 ގެ އިތުރު ސާރޖެއް އަތުވެދާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޑޮކްޓަރުން ބުނަމުން ދަނިކޮށް ވެރިކަންކުރާ

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-04 14:43:03
ޒިމްބާބުވޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ކާރު ޕާކުގައި ވެސް މީހުން މަރުވަނީ

ހަރާރޭ (އޮގަސްޓް 4) - ޒިމްބާބުވޭގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހެލްތު ވޯކަރުން ނެތުމުން، ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ގެންދާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ނުދެވި ކާރު ޕާކިންގައި ތިބެ މަރުވަމުންދާ ކަމަށް އޮފިޝަލަކު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-04 13:42:27
ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޖާދޫގެ ހައްލެއް ނެތް: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ޖެނީވާ (އޮގަސްޓް 4) - ވެކްސިނެއް ހޯދުމަށް ގައުމުތަކުން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް، ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޖާދޫގެ ހައްލެއް ނެތް ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުނެފި އެވެ. "ވަރަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-04 11:24:43
މެކްސިކޯގައި ނޫސްވެރިޔަކަށް ހަމަލާދީ މަރާލައިފި

މެކްސިކޯގެ ނޫސްވެރިޔެއް ކަމަށްވާ ޕައުލޯ މޮރުގަރޭސްއަށް ހަމަލާދީ މަރާލައިފިއެވެ. އޭނާ މަރާލާފައިވަނީ އިގުއާލާ ސިޓީގެ ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށް އިންސާފުކުރަމުން ދަނިކޮށް އެ ރެސްޓޯރަންޓަށް ގަދަކަމުން

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-03 21:45:04
މިސްރުގެ ޕިރަމިޑްތައް ހެދީ އޭލިއަނުންނެއް ނޫން

ގާހިރާ (އޮގަސްޓް 3) - މިސްރުގެ ޕިރަމިޑް (އަހުރާމް) ތައް ހަދާފައި ވަނީ އޭލިއަނުން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ބިލިއަނަރު އީލޮން މަސްކް ވިދާޅުވުމުން މިސްރުން ރައްދު ދީފި އެވެ. މިސްރުން ވަނީ އީލޮން މަސްކް އެ ގައުމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-03 13:19:37
ހަރަމްފުޅު ސާފުކުރަން ދުވާލަކު 2،400 ލިޓަރުގެ ސެނިޓައިޒާ

މައްކާ (އޮގަސްޓް 3) - މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ ދުވަސްތަކުގައި ހަރަމްފުޅު ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށް ދުވާލަކު އެވްރެޖްކޮށް 2،400 ލީޓަރުގެ ސެނިޓައިޒާ ބޭނުން ކުރި ކަމަށް އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ސައުދީގެ ރަސްމީ ނޫސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-03 12:52:37
އިންޑިއާގެ ނުފޫޒްގަދަ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަމިތު ޝާހަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އެޑްމިޓްކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 3) - އިންޑިއާގައި އެންމެ ނުފޫޒް ގަދަ ސިޔާސީ އެއް ލީޑަރު ކަމަށްވާ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަމިތު ޝާހަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ. "ވޭތުވެދިޔަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-03 11:19:09
ދެ މަހަށް ފަހު ސްޕޭސްއެކްސްގެ އެސްޓްރޮނޯޓުން އެނބުރި ދުނިޔެ އަށް

ފްލޮރިޑާ (އޮގަސްޓް 3) - އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަން (އައިއެސްއެސް) ގައި ދެ މަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަ ކުރުމަށް ފަހު ސްޕޭސްއެކްސް ކްރޫ ޑްރެގަން ކެޕްސޫލްގައި، ދެ އެސްޓްރޮނޯޓުން މިރޭ އެނބުރި ބިމަށް އަތުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-03 03:09:50
އިސްރާއީލުގެ ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރަކު ފަލަސްޠީނުގެ ކުޑަ ބަދަވީ ކުއްޖަކަށް ހަޖޫ ޖަހައިފި

އިސްރާއީލުގެ ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރަކު ފަލަސްޠީނުގެ ބަދަވީ ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ހަޖޫ ޖަހައިފިއެވެ. ޒަމާނީ މީސްމީޑިޔާގެ އެއް އޮޅިކަމަށްވާ ޓިކްޓޮކުގައި ފެތުރުނު އެއް ވީޑިޔޯއެއްގައި އިސްރާއީލުގެ ރޮއި އޮޒްއޭ ކިޔުނު ޕްރެޒެންޓަރަކު

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-08-03 00:05:56
ނަތަންޔާހޫގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާލައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ނުކުމެއްޖެ

ތެލް އަވީވް (އޮގަސްޓް 2) - އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާލައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ނަތަންޔާހޫއާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށާފައި ވަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-02 13:00:07
ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ވެކްސިން: ކިހާ ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެ؟

ޖެނީވާ (އޮގަސްޓް 2) - މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ވެކްސިނެއް ތައްޔާރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް، ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކާ ބެހޭ އެމެރިކާގެ ޚާއްސަ ތަޖްރިބާކާރު ޑރ. އެންތަނީ ފައުޗީ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-02 12:38:50
ކޮވިޑް-19 ގެ ވެކްސިން ރަޝިޔާ މީހުންނަށް އޮކްޓޫބަރުގައި ދެނީ

މޮސްކޯ (އޮގަސްޓް 2) - ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ފުޅާ ދާއިރާގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ރަޝިޔާގައި އޮކްޓޯބަރު މަހު ފަށާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިނިސްޓަރު މިޚައިލް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-02 11:52:59
އެމެރިކާގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކުރާނަން: ޓްރަމްޕް

ޗައިނާގެ ޓިކްޓޮކް އެމެރިކާގައި މަނާކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހުކުރު ދުވަހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމެރިކާ އިން މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ދަނީ ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން ހިންގާ ޓިކްޓޮކަކީ އެމެރިކާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-02 08:40:28
ޢީދަކީ ފަޤީރުންނަށް ހެޔޮ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އެބައިމީހުންގެ ހިތްތަކަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދިނުމަށް ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތެއް: މަޖްމަޢުލް ބުޙޫޘިލް އިސްލާމިއްޔާ

މި ޢީދަކީ ފަޤީރުންނަށް ހެޔޮ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އެބައިމީހުންގެ ހިތްތަކަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދިނުމަށާއި ރަޙިމުގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތެއްކަމަށް އަޒްހަރުގެ ދީނީ ޢިލްމު ފަތުރާ މުއައްސަސާ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-08-01 22:17:13
އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ވެކްސިނެއް ލިބޭނެކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު: ފައުޗީ

ވޮޝިން (އޮގަސްޓް 1) - ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ކާމިޔާބު ވެކްސިނެއް މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ލިބޭނެކަމުގެ އުއްމީދު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް، ގައިންތަޔަށް އަރާ ބަލިތަކާ ބެހޭ އެމެރިކާގެ ތަޖްރިބާކާރު ޑރ. އެންތަނީ ފައުޗީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-01 20:38:11
ކޮވިޑް-19: އަނެއްކާވެސް ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި ދުވަހެއް

ޖެނީވާ (އޮގަސްޓް 1) - އިއްޔެ އަކީ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި ދުވަހެއް ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްުޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުނެފި އެވެ. އިއްޔެ މުޅި ދުނިޔެ އިން 292،527 މީހުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-01 13:11:49
މަދު ބަޔަކާ އެކު ހައްޖުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން މާއުނދަގޫ: ރަސްގެފާން

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 1) - މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިކުރީ މަދު ބައެއް ނަމަވެސް އެ މީހުންގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަން ކުރަން ޖެހުނު މަސައްކަތް ދެ ގުނަ އިތުރުވި ކަމަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-01 12:41:13
ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ދެމަފިރިންނަށް ވެސް ހިލޭ ހައްޖެއް

މައްކާ (އޮގަސްޓް 1) - ސައުދީގައި ދިރިއުޅޭ މުހައްމަދު އާއި ހިބާ އަށް މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު އިރު އެ މީހުންގެ ކައިވެންޏަށް އަދި އަހަރެއް ނުފުރެ އެވެ. މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވާން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-01 12:28:44
ކޮރޯނާވައިރަސް ނައްތާލާ ޑިވައިސްއެއް އިންޑިއާ އިން އުފައްދައިފި

ޝައިކޯކޭން ބާޒާރަށް ނެރެން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި މަހުގެ 15 ގައި. މުޅި ދުނިޔެ އަށް މިހާރު މުސީބާތަކަށް ވެފައިވާ ކޮވިޑް-19 ޖައްސާ ކޮރޯނާވައިރަސް ނައްތާލާނެ ކަމަށް ބުނާ ޑިވައިސްއެއް އިންޑިއާ އިން އުފައްދައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-01 09:40:55
އިސްލާމީ ގިނަ ގައުމުތަކެއްގައި އީދުނަމާދު ކުރީ މާސްކު އަޅައިގެން ދުރުދުރުގައި ތިބެގެން

އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ވެރިރަށް ޖަކާޓާގައި ހުންނަ އަލްއަޒްހަރު ގްރޭޓް މޮސްކްގައި މިއަދު އީދުނަމާދު ކުރަނީ މިއަދު އިސްލާމީ ގިނަ ގައުމުތަކެއްގައި ފާހަގަކުރި އީދަކީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މުސްލިމުން އެންމެ ފަނޑު ގޮތަކަށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-31 22:40:41
އެމެރިކާގެ އުޅަނދު މާސްއަށް، މިފަހަރު ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވެސް ހިފައިގެން!

ދުނިޔޭގެ އަވަށްޓެރި އަދި ދުނިޔެއާ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އެއްގޮތް ސިފަތަކެއް ވެސް ހުރި މާސް ޕްލެނެޓްގައި އެއްވެސް އިރެއްގައި ދިރުމެއް ވި ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ސައިންސްވެރިންގެ ބޮޑު އަދި ޖަވާބެއް ހޯދަން މަސައްކަތް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-31 17:02:46
ބްރެޒިލްގެ ފަސްޓް ލޭޑީ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ބްރެޒީލިއާ (ޖުލައި 31) - ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ޖައިރް ބޮލްސޮނަރޯގެ އަނބިކަނބަލުން މިޝޭލް ބޮލްސޮނަރޯ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ. ފަސްޓް ލޭޑީ މިޝޭލް ޕޮޒިޓިވްވެފައި މި ވަނީ ބޮލްސޮނަރޯ އަށް ކޮވިޑް-19

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-31 11:40:54
އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް އަންނަ މަހު ހުޅުވާނެ ކަމަށް ކުރި އުންމީދު ފެނަށް!

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އިންޑިއާގައި އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުންއާ ހެދި ބަންދުކޮށްފައި ހުންތަނާ މިހާރު ފަސް މަހެއްހާ ދުވަސްވެފައިވާ ސިނަމާތައް އަންނަ މަހު ހުޅުވަން ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދޭނެ ކަމަށް ކުރި އުންމީދު ފެނަށްވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-31 08:50:07
އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމުގެ ޚިޔާލު ޓްރަމްޕް ދެއްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 31) - އެމެރިކާގައި މި އަހަރު ނޮވެމްބަރު މަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމުގެ ޚިޔާލު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވައިފި އެވެ. ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ ޕޯސްޓަލް ވޯޓިން އިތުރުވުމަކީ ވޯޓުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-31 08:42:25
މާސްގައި ދިރުން ހުރިތޯ ބަލަން ނާސާ އިން އުޅަނދެއް ފޮނުވައިފި

ކޭޕް ކެނެވާރަލް (ޖުލައި 31) - މާސްގައި އެއްވެސް ޒަމާނެއްގައި ދިރުމެއް ހުރިތޯ ބެލުމަށް އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އެޖެންސީ ނާސާ އިން އުޅަނދެއް ފޮނުވައިފި އެވެ. އެއްޓަނުގެ ހަ ފުރޮޅުލީ ރޯވާ، އެޓްލަސް ރޮކެޓުގައި އުދުއްސާލައިފައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-31 08:29:58