×
މައި ސަފުހާ
އެއް ދުވަސް ތެރޭ ކޮވިޑުގެ 3 ވަނަ މަރު، މިފަހަރު އިންޑިއާ ޓޫރިސްޓެއް

އއ. ރަސްދޫއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ އިންޑިއާ ފަތުރުވެރިޔަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ އިންޑިއާ ފަތުރުވެރިޔަކު ރަސްދޫގައި މަރުވިކަން އެ ރަށު ކައުންސިލުން "ސަން"އަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނެވެ. މިއީ

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 17:09:39
އިންޑިއާއިން ލަންކާއަށް މީހުން ދަތުރު ކުރުން މަނާކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 6): އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް-19 ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރިފައި ވުމުން އެގައުމުން ސްރީލަންކާއަށް މީހުން ދަތުރު ކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ. ލަންކާގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ (ސީއޭއޭ)އިން ބުނި ގޮތުގައި

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 15:26:45
މަޑިހާ ސަން ބަދިގެ: ޗިކެން ކެބާބް

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 200 ގްރާމް ބޯންލެސް ޗިކަން ބްރެސްޓް 1 ފިޔާ ރެޑް ބެލްޕެޕާއެއްގެ އެއްފަޅި ރީނދޫ ބެލްޕެޕާއެއްގެ އެއްފަޅި އަލަނީސިއެއްގެ ހަތަރުބައިކޮށްފައި އެއްބައި ރަހަލާވަރަށް ލޮނާއި އަސޭމިރުސް 2 ސަމުސާ

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 14:24:48
އާ ކޮވިޑް ވޭރިއެންޓާ ދެކޮޅަށް ވެކްސިންތައް މަސައްކަތް ކުރޭ: އިންޑިއާ

ދިއްލީ (މެއި 6): އިންޑިއާއިން ފެނުނު އާ ކޮވިޑް-19 ވޭރިއެންޓާ ދެކޮޅަށް ވެކްސިންތައް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް އެގައުމުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ސާމްޕަލްތައް އެނެލައިޒް ކުރާ ސެންޓާ ފޯ ސެލިއުލާ އެންޑް މޮލެކިއުލާ ބަޔޮލޮޖީ

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 14:21:22
ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކާމިޔާބަށް ފަހުވެސް ސީޝެލްސްގައި ކޭސްތައް ގިނަވާތީ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު

ވިކްޓޯރިއާ (މެއި 6): އާބާދީގެ 60 ޕަސެންޓަށް ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ ސީޝެލްސްގައި ބަލީގެ ކޭސްތައް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން އަނެއްކާވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ފަށައިފި އެވެ. ސީޝެލްސްގައި

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 12:47:58
ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ޕޭޓެންޓުތައް ވެއިވް ކުރަން އެމެރިކާއިން ތާއިދުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (މެއި 6): ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންތައް އީޖާދު ކުރި ފަރާތްތައް ނޫން އެހެން ބަޔަކު އެ ވެކްސިން އުފެއްދުން ހުއްޓުވުމަށް ދީފައިވާ ލައިސެންސް ނުވަތަ ޕޭޓެންޓާ ހިލާފަށް އަމަލު ކުރަން ހުއްދަ ދިނުމަށް އެމެރިކާއިން

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 10:35:27
ޗޮޮކްލެޓް ކްރަޝް 6

"ނުދެނެ ތިއްބާ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަސްވަކިވެގެން ދަނީއެވެ. ވަގުތު ބޭކާރުނުކޮށް ބަހުސް ކުރުމާއި ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާއި މާނައެއްނެތް ވާހަކަތަކާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ވަކިވެ ސޯޝަލް މީޑިއާއިން ދުރުވެ މި

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 10:21:07
ޖީ7 ބައްދަލުވުމަށް ދިޔަ އިންޑިއާގެ ޑެލިގޭޝަންގެ ދެ މެމްބަރަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ދިއްލީ (މެއި 5): އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އޮތް ޖީ7 ގައުމުތަކުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ދިޔަ އިންޑިއާގެ ޑެލިގޭޝަނުން ދެ މެމްބަރަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ. އިންޑިއާގެ ޑެލިގޭޝަނުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވި

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-05 20:33:39
އިންޑިއާގައި އޮކްސިޖެން ނުލިބިގެން މީހުން މަރުވުން ގަތުލްއާއްމަކާ އެއްފަދަ: ކޯޓު

ދިއްލީ (މެއި 5): އިންޑިއާގައި މެޑިކަލް އޮކްސިޖެން ނުލިބިގެން މީހުން މަރުވުމުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭ ބަޔަކު އެ ކުރަނީ ޖިނާއީ ކުށެއް ކަމަށާއި އެއީ ގަތުލްއާއްމެއް ހިންގުމާ އެއްފަދަ ކަމެއް ކަމަށް އެގައުމުގެ

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-05 20:32:00
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ކުންފުންޏަކުން ބޭނުންކޮށްފައި ހުރި ނޭސަލް ސްވޮބްތައް ވިއްކިކަން ހާމަވެއްޖެ

ޖަކާޓާ (މެއި 5): އިންޑޮނޭޝިއާގެ ކުންފުންޏަކުން ކޮވިޑް-19 ނޭސަލް ސްވޮބް ޓެސްޓުތައް އެއް ފަހަރު ބޭނުން ކުރުމަށް ފަހު ދޮވެ، އަލުން ވިއްކި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ. އިންޑޮނޭޝިއާގެ ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-05 11:47:41
ކޮވިޑް އާ ކުރިމަތިލުމަށް އިންޑިއާ ސިފައިން ނެރެދިނުމަށް ނިއުދިއްލީގެ ލޯކަލް ސަރުކާރުން ގޮވާލައިފި

ނިއުދިއްލީ (މޭ 5) : އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު އެންމެ ގިނަ ސްޓޭޓް ކަމަށްވާ ނިއު ދިއްލީގައި ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ އެތަށް ބަޔަކު އޮޖްސިޖަން ނުލިބިގެން މަރުވަމުންދިޔުމަކީ އިންސާނީ ކާރިސާ އެއްކަމަށާ

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-05 10:53:13
އެމެރިކާއިން 60 ކާގޯ ބޯޓުގެ ހަތިޔާރާއި އަސްކަރީ ސާމާނު އަފްޣާނިސްތާނުން ބޭރުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (މޭ 5) : އެމެރިކާ ސިފައިން އަފްޣާނިސްތާނުން ބޭލުމަށް ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 60 ކާގޯ ބޯޓުގެ ހަތިޔާރާއި އަސްކަރީ ސާމާނު އަފްޣާނިސްތާނުން ބާލައިގެން އެމެރިކާއަށް އަނބުރައި

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-05 10:26:16
އަހަރުތަކަކަށް ފަހު ތުރުކީން މިސްރު އަދި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއާއި ގުޅުން ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް

ސައޫދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒާއި ތުރުކީ ރައީސު އެރްދޮޣާން 2017 ވަނަ އަހަރު ބައްދަލުކުރައްވަނީ މިސްރާއި ތުރުކީގެ ގުޅުން ގޯސްވެފައި އޮންނަތާ ގާތްގަނޑަކަށް 8 އަހަރު ފަހުން އެ ގުޅުން ރަނގަޅުކޮށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-05-05 08:25:27
ޗައިނާގެ އެހީގައި ހަދާ ކޮލޮމްބޯ ޕޯޓް ސިޓީގެ ބިލްގެ ބަހުސު ސްރީލަންކާގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުން ފަސްކޮށްފި

ކޮލޮމްބޯ ޕޯޓް ސިޓީގެ މަސައްކަތް ނިމޭއިރު އޮންނާނެ ގޮތުގެ ތަސައްވުރެއް ސްރީލަންކާގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގައި މާދަމާ ފަށަން ތާވަލްކޮށްފައި އޮތް ކޮލޮމްބޯ ޕޯޓް ސިޓީ އިކޮނޮމިކް ކޮމިޝަންގެ ބިލްގެ ބަހުސު ފަސްކުރަން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-05-04 23:39:36
އިންޑިއާ ފުރަބަންދު ކުރަން އިދިކޮޅުން ގޮވާލައިފި

ދިއްލީ (މެއި 4): އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް-19އިގެ ކޭސްތައް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން އެގައުމު ފުރަބަންދު ކުރަން އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރާހުލް ގާންދީ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. އިންޑިއާގެ އިދިކޮޅު ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ކުރީގެ ރައީސް

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-04 15:42:51
އިންޑިއާ ވެސް ވެކްސިނަށް ޖެހެނީ، ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމަށް ބުރޫ އަރަނީ

ދިއްލީ (މެއި 4): އިންޑިއާއަށް ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ލިބުމުގެ ދަތިކަން ޖުލައި މަހާ ހަމަޔަށް ދެމިގެންދާނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ސެރަމް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްއައިއައި)ގެ ވެރިޔާ އަދަރު ޕޫނަވާލާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-04 15:42:02
އިންޑިއާގެ ކޮވިޑް ކޭސްތައް 20 މިލިއަނަށް، ބުނަނީ ބަލި ޖެހޭ މިންވަރު ދަށްވާ ކަމަށް

ދިއްލީ (މެއި 4): އިންޑިއާއިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 20 މިލިއަނަށް އަރައިފި އެވެ. އިންޑިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ރިޕޯޓު ކުރި ގޮތުގައި އެގައުމުން 24 ގަޑި އިރު ތެރޭ ކޮވިޑްގެ

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-04 11:27:24
ފަރުހާންގެ "ތޫފާން" ރިލީޒްކުރުން ފަސްކޮށްފި

ބޮކްސިން ކުޅޭ މީހެއްގެ ރޯލުން ފަރުހާން އަޚްތަރު ފެނިގެންދާ ފިލްމު "ތޫފާން" ރިލީޒްކުރުން ފަސްކޮށްފި އެވެ. މި ފިލްމަކީ މި މަހު 21 ވަނަ ދުވަހު އެމެޒޯން ޕްރައިމުގައި ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހުނު ފިލްމެކެވެ. ފިލްމު

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-04 10:24:14
27 އަހަރުގެ ޒަވާޖީ ހަޔާތަކަށް ފަހު ބިލް އަދި މެލިންޑާ ގޭޓްސް ވަރިވާން ނިންމައިފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ދެމަފިރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބިލް ގޭޓްސްއާއި އޭނާގެ އަންހެނުން މެލިންޑާ ގޭޓްްސް 27 އަހަރު އެކުގައި އުޅުމަށް ފަހު، ވަރިވާން ނިންމައިފިއެވެ. މިކަން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނީ ދެމީހުންގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-05-04 09:41:46
ސައޫދީ އާއި އީރާނުގެ މަސްއޫލުވެރިން ބަޣްދާދުގައި އިތުރު ސިއްރު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ބަޣްދާދު (މޭ 3) : ސައޫދީ އާއި އީރާނުގެ މަސްއޫލުވެރިން ބަޣްދާދުގައި ސިއްރިޔާތުގައި އިތުރު ބައްދަލުވުމެއް މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހުގެ ފަހުކޮޅުގައި ބާއްވައިފި ކަމަށް އެމެރިކާގެ ނޫހެއްކަމަށްވާ ނިއުޔޯކް ޓައިމްސް

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-03 14:34:28
ލަންކާއަށް ވައިގެ މަގުން ދަތުރު ކުރެވޭ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 3): ސްރީލަންކާގައި ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަން ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން އެގައުމަށް ވައިގެ މަގުން ދަތުރު ކުރެވޭ މީހުންގެ އަދަދު މަދު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ލަންކާގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-03 13:58:31
ސަލްމާންގެ "ކަބީ އީދު ކަބީ ދިވާލީ"ގެ ނަން އެހެން ނަމަކަށް!

ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު އެކްޓަރު ސަލްމާން ޚާން ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމު "ކަބީ އީދު ކަބީ ދިވާލީ"ގެ ނަން ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފިލްމުގެ ޓީމުން ހާމަކޮށްފި އެވެ. ސާޖިދު ނަޑިއަދްވާލާ ޕްރޮޑިއުސްކޮށް

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-03 10:10:02
އަފްޣާނިސްތާނުގައި ތިބި އެމެރިކާގެ ސިފައިން އަނބުރާ ގެންދަން ފަށައިފި

ވޮޝިންޓަން (މެއި 2): އަފްޣާނިސްތާނުގައި ބާކީ ތިބި އެމެރިކާގެ ސިފައިން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި އެވެ. އެމެރިކާ އިން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ތާލިބާނާ އެކު ހެދި

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-02 13:45:07
މަޑިހާ ސަން ބަދިގެ: ޝަކްޝުކާ

ޝަކްޝުކާއަކީ އުތުރު އެފްރިކާ އަދި މެދުއިރުމަަަތީގެ ގައުމުތަކުގައި ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަށާއި އެހެނިހެން ބައެއް ގަޑިތަކުގައި ކެއުމަށް ހާއްސަކޮށް ތައްޔާރުކުރާ މީރު ޑިޝްއެކެވެ. ޓޮމާޓޯ އަދި ބިސް އަޅާއިގެން ހަދާ

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-02 12:20:43
މުޅި އިންޑިއާ ފުރަބަންދުކޮށްގެން ނޫނީ އެގައުމުން ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭނެ: ފައުޗީ

ވޮޝިންޓަން (މޭ 2) : އިންޑިއާގެ ހުރިހާ ސްޓޭޓްތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް މުޅި ގައުމު ފުރަބަންދަކަށް ގޮސްގެން މެނުވީ އިންޑިއާގައި އާދަޔާ ޚިލާފު ބާރުމިނެއްގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19ގެ ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭނެ

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-02 12:05:45
ޓީވީ އެކްޓަރު ބިކްރަމްޖީތު މަރުވެއްޖެ

މަގްބޫލު ޓީވީ އެކްޓަރު ބިކްރަމްޖީތު ކެންވާބަލް 52، އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ. ފިލްމުތަކުން ވެސް ފެނިގެންދާ ބިކްރަމްޖީތު މަރުވީ ކޮވިޑް19 އަށް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށެވެ. އިންޑިއާގެ މިލިޓަރީގައި ވެސް މަސައްކަތްކުރި

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-02 09:59:55
ތަޖިކިސްތާނާއި، ކިރްގިޒްސްތާން ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ކިރްގިޒްސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އުލުކްބެކް މަރިޕޯވް (ކ) އާއި ތަޖިކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ކޮހިރް ރަސޫލްޒޯދާ (ވ) ފާއިތުވި އެޕްރީލް މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު މޮސްކޯގައި ބައްދަލުކުރައްވަނީ ކުރީގެ ސޯވިއެޓް ޔުނިއަން ރޫޅިގެން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-05-02 08:16:35
އިންޑިއާއިން އޮސްޓްރޭލިއާއަށްދާ މީހުންނަށް ޖަލު ހުކުމެއް

ކެންބެރާ (މެއި 1): ކޮވިޑް-19އިގެ ނުރައްކަލާ ހެދި އިންޑިއާއިން އޮސްޓްރޭލިއާއަށް މީހުން ދަތުރު ކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެފަދަ ދަތުރެއް ކުރާ ބަޔަކަށް ގިނަވެގެން ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-01 14:33:36
ކޮވިޑާ ބެހޭ އިންޒާރުތަކަށް ސަރުކާރުން އަޅާ ނުލި: އިންޑިއާގެ ސައިންސުވެރިން

ދިއްލީ (މެއި 1): އިންޑިއާއިން ކޮވިޑް-19އިގެ އާ، ނުރައްކާތެރި ވޭރިއެންޓެއް ފެނި، އެގައުމުގައި ކޭސްތައް އިތުރުވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސައިންސުވެރިން ދިން އިންޒާރަށް އޭރު ސަރުކާރުން މާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދިން ކަމަށް

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-01 14:32:21
މުމްބާއީއަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ލިބުން ދަތިވެ، ވެކްސިން ސެންޓަރުތައް ބަންދުކޮށްފި

މުމްބާއީ (އޭޕްރިލް 30): އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޓީ ކަމަށްވާ މުމްބާއީއަށް ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ލިބުން ދަތިވެ، ހުރިހާ ވެކްސިން ސެންޓަރެއް މިއަދުން ފެށިގެން ތިން ދުވަހަށް ބަންދުކޮށްފި އެވެ. އިންޑިއާ އަކީ ދުނިޔެއިން

ސަން.އެމްވީ - 2021-04-30 16:32:33