×
މައި ސަފުހާ
އިތުބާރު - 23 (އެންމެ ފަހުބައި)

(11 ނޮވެމްބަރ 2019 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) އެ އަޑު އަންނަ ދިމާއަށް އިސް އުފުލައި ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި އޭނާ އިސް ދަށަށް ޖަހައިގެން އިނދެ އެ ދިމާއަށް ނަޒަރު އަމާޒު ކުރާން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އެ ސެންޓުގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-11-12 17:22:08
ފަލަސްތީނުގެ އިސް ޑޮމާންޑަރަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި

ތެލް އަވީވް (ނޮވެމްބަރު 12) - އިޒްރޭލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކެއްގައި ފަލަސްތީނުގެ އިސްލާމިކް ޖިހާދުގެ އިސް ކޮމާންޑަރެއް ކަމަށްވާ ބަހާ އަބޫ އަލް އަތާ މިއަދު ޝަހީދުކޮށްލައިފި އެވެ. އަތާ، 42، ދިރިއުޅޭ ގެއަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 16:22:53
ސައުދީގައި ޝޯއެއް ދެނިކޮށް ސްޓޭޖަށް އަރައި ހަމަލާދީފި

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 12) - ސައުދީ އަަރަބިއާގެ ވެރިރަށް ރިޔާޒުގައި ލައިވްކޮށް ސްޓޭޖް ޝޯއެއް ދެނިކޮށް ވަޅި ހިފައިގެން ހުރި މީހަކު ސްޓޭޖަށް އަރައި އިއްޔެ ހަމަލާދީފި އެވެ. ރިޔާޒުގެ ކިންގް އަބްދުﷲ ޕާކުގައި ބޭއްވި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 14:49:04
ތުރުކީން ހައްްޔަރުކުރި އައިއެސް މީހުން ގައުމުތަކަށް ފޮނުވަން ފަށައިފި

އަންކަރާ (ނޮވެމްބަރު 12) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން އެ މީހުންގެ ގައުމުތަކަށް ފޮނުވަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ތުރުކީން ބުނެފި އެވެ. ދާޚިލީ ވުޒާރާ އިން ބުނީ އެމެރިކާ އަށް ނިސްބަތްވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-12 13:30:50
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ މައްސަލައިގައި ގެންބިޔާއިން މިޔަންމާއާ ދެކޮޅަށް ދުނިޔޭގެ ކޯޓުގައި ދައުވާ އުފުލައިފި

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް މިޔަންމާއިން ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާތަކުގެ މައްސަލަ ހުޅަނގު އެފްރިކާގެ މުސްލިމް ގައުމެއް ކަމުގައިވާ ގެންބިޔާއީން އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް (އައިސީޖޭ) އަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-11-11 22:32:30
ޑައިވިން ކުރަން ފޭބި ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ޑައިވިންކުރަން ފޭބި ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. މަރުވެފައިވަނީ ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިއެކެވެ. އޭނާ މަރުވީ ޑައިވިނަށްގޮސް އުޅެނިކޮށް ހާޓުއެޓޭކެއް ޖެހިގެން ކަމަށް އެ ސިޓީން ވާހަކަ ދެއްކި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-11-11 12:31:11
ގާތިލަކަށް މައާފް ދެއްވުމުން ސިރިސޭނާ އަށް ފާޑުކިޔުން

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 11) - ސްވިޑަންގެ ފުރާވަރު އުމުރުގެ ކުއްޖަކު މަރާލިކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ ގާތިލަކަށް މައާފް ދެއްވުމުން ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަށް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-11 12:20:34
ނަޖީބުގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ނޮވެމްބަރު 11) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީގެ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅިގެން ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ މައްޗަށް ކުރާ ފުރަތަމަ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ވަރަށް ހެކި އެބަހުރި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-11 12:20:03
ޑައިވިނަށް ދިޔަ ޗައިނާ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގައި ޑައިވިނަށް ގޮސް އުޅުނު ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ. ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ، މަރުވެފައި ވަނީ 25 އަހަރުގެ ޗައިނާ ފިރިހެނެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-11 12:11:53
ބަލި ހާލުގައި އޮތް ނަވާޒް ޝަރީފު އިތުރު ފަރުވާ އަށް ގައުމުން ބޭރަށް ގެންދަނީ

ލާހޯރު (ނޮވެމްބަރު 7) - ހަތް އަހަރުގެ ހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރަން ޖަލުުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހާލުދެރަވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-11 10:26:33
53 ބިލިއަން ފީފާގެ ތެޔޮ ވަޅެއް އީރާނުން ފެނިއްޖެ

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 11) - އީރާނުުގެ ތެލުގެ ރިޒާވް ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް އިތުރުކޮށްދޭނެ ވަރުގެ ބޮޑު ތެޔޮ ވަޅެއް ފެނިއްޖެ ކަމަށް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ. މެދުތެރޭގެ ޔަޒްދު ސިޓީގައި،

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-11 10:08:39
ބޮލީވިޔާގެ ރައީސު މޮރާލެސް އިސްތިއުފާދެއްވައިފި އޭނާ އިސްތިއުފާދެއްވާފައި މިވަނީ އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ކުރެވުނު ވަރުގަދަ މުޒާހަރާތަކަކަށް ފަހު

ބޮލީވިޔާގެ ރައީސު އީވޯ މޮރާލެސް މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވައިފިއެެވެ. އޭނާ އިސްތިއުފާދެއްވާފައި ވަނީ ވަރުގަދަ މުޒާހަރާތަކަކާއެކު ގައުމު ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައި ވަނިކޮށް، ގައުމުގެ މަސްލަހަތަށްޓަކައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-11-11 07:41:11
އެމެރިކާގެ ބިލިއަނަރު ބްލޫމްބާގް ރިޔާސީ ރޭހުގައި ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 10) - އަންނަ އަހަރު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އަލަބާމާ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕްރައިމަރީގައި ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބިލިއަނަރު މައިކަލް ބްލޫމްބާގް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-10 18:39:00
ޖަޕާނަށް 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮންޑެއް ވިއްކަނީ

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ހަމަޖައްސަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮންޑެއް ޖަޕާނަށް ވިއްކަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-10 18:04:52
އީރާނުން ހޯދާ ރީތީގެ ރާނީ އަށް ފިލިޕީންސް އިން ހިމާޔަތް

މެނީލާ (ނޮވެމްބަރު 10) - ޖިނާއީ ކުށްތަކެއްގެ ތުހުމަތުގައި އީރާނުން ހޯދަމުންދާ އެ ގައުމުގެ ކުރީގެ ރީތީގެ ރާނީއެއް ކަމަށްވާ ބަހާރާ ޒާރޭ ބަހާރީ އަށް ފިލިޕީންސް އިން ހިމާޔަތްދީފި އެވެ. ދެހާސް ސާދަ ވަނަ އަހަރުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-10 13:24:22
އިންޑިއާގެ ފިލްމަކާ ހެދި އަފްޣާނިސްތާނުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ، ޑައިރެކްޓަރު އަޝުތޯޝް ގޮވަރިކާގެ ތާރީހީ ހަނގުރާމަ ފިލްމު "ޕާނިޕަޓް" ގެ ޓްރެއިލާއާ ގުޅިގެން އަފްޣާނިސްތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. އެ ގައުމުގެ ނުފޫޒު ގަދަ ބައެއް މީހުންނާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-10 09:34:20
ޖަޕާނުގައި އަންހެން މުވައްޒަފުން އައިނު އެޅުން މަނާކުރަނީ

ޖަޕާނުގެ ކުންފުނިތަކުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ އަންހެން މުވައްޒަފުން ނަމްބަރު އައިނު އެޅުން މަނާކުރަމުންދާތީ އެކަމަށް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ. ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ނަންބަރު އައިނު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-10 09:33:21
އިތުބާރު - 20

(8 ނޮވެމްބަރ 2019 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "މިއީ ކޮން ސަކަރާާތެއްތޯ؟ އެކަހަލަަ ޝަރުޠެއް ހުށަހަޅަން އެއީ ކާކުތޯ؟ އެންމެ ފުރަތަމަ ވަގުތުން ކާވެނި ކުރުވަން ތެޅިގަތީ. އަވަސް ކުރަން އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވީ ބައްޕަ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-11-09 21:14:11
ބާބްރީ މިސްކިތް ހުރި ބިން ހިންދޫންނަށް ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (ނޮވެމްބަރު 9) - އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝް ސްޓޭޓުގެ އަޔޯދިއާގެ ބާބްރީ މިސްކިތް ހުރި ބިން ހިންދޫންނަށް ދޭން އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ. އިންޑިއާގެ އެންމެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-09 14:00:28
އިންތިޚާބަށް ފަހު ރަނިލްގެ މަގާމު ގެއްލޭނެކަން ޔަގީންވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 9) - ސްރީ ލަންކާގައި އަންނަ ހަފުތާގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފަހު ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ މަގާމު ގެއްލޭނެކަން ގާތްގަނޑަކަށް ޔަގީންވެއްޖެ އެވެ. އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-09 13:57:05
ޒާކިރު ނައިކުގެ މައްސަަލައިގައި މެލޭޝިޔާއިން އިންޑިޔާއަށް ރަސްމީ ސިޓީއެއް ފޮނުވަނީ

އިސްލާމްދީނަށް ގޮވައިލުމުގެ މަސައްކަތުގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯއްދަވާފައި އިންޑިޔާގެ ވާހަކަދެއްކުންތެރިޔާ ޑރ. ޒާކިރު ނައިކު އޭނާގެ އުފަން ގައުމަށް އަނބުރައި ފޮނުވާލެވެން ނެތް ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ރަސްމީ ސިޓީއެއް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-11-09 08:34:45
ޔުކްރޭން މައްސަލައިން ސަލާމަތްކޮށްދޭން އެޓާނީ ޖެނެރަލް އަރިހުން ނޭދެން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 8) - ޔޫކްރޭނުގެ ރައީސް އަށް ފޯނުން ގުޅުއްވައިގެން ސިޔާސީ ވާދަވެރިއަކަށް ޕްރެޝަރު ކުރެއްވި މައްސަލައިން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުގައި އެދިފައި ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-08 19:25:32
ބަޣުދާދީގެ އަންހެނުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ގިނަ މައުލޫމާތު ލިބުނު: ތުރުކީ

އަންކަރާ (ނޮވެމްބަރު 8) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އަބޫބަކްރު އަލް ބަޣުދާދީގެ އަންހެނުން އަސްމާ ފައުޒީ މުހައްމަދު އަލް ގުބައިސީގެ ފަރާތުން އެ ޖަމާއަތާ ބެހޭ ވަރަށް ގިނަ މައުލޫމާތު ލިބުނު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-08 12:21:26
އިތުބާރު - 19

(7 ނޮވެމްބަރ 2019 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) ޢާރިފީންގެ ވާހަކަ ނިމުނީމާ އަޤްޞާ އޭނާޔާ ދިމާއަށް ފުންކޮށް ބަލައިލުން ފިޔަވައި އެހެން ކަމެއް ނުކުރެއެވެ. އަނގައިން ނުބުނެ އިނީއެވެ. ޢާރިފީންގެ ކޮޓަރިން ނުކުމެގެން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-11-08 11:15:00
ސެލިއުޓް ނެގި ކުޅުންތެރިންގެ ދިފާއުގައި ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުގާން

އިސްތަންބޫލް (ނޮވެމްބަރު 8) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ތުރުކީ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރިއިރު ސެލިއުޓް ނަގައި ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ބާރުލިބޭ ފަދަ އިޝާރާތެއް ކޮށްފައިވާތީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-08 10:34:33
ޕާކިސްތާނުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރާހަތުގެ ލަވަ ސަލްމާންގެ "ދަބަންގް 3" އިން ބޭރުކޮށްލައިފި

އަންނަ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ، ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު "ދަބަންގް 3" އަށް ޕާކިސްތާނުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރާހަތު ފަތޭހް އަލީ ޚާން ރިކޯޑް ކުރި ލަވަ "ނައިނާ ލަޅޭ" ނުހިމަނަން ނިންމައި، އެ ލަވަ އެހެން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-08 07:57:57
އިތުބާރު - 18

(6 ނޮވެމްބަރ 2019 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "އެންމެ ފަހަރަކު އަހަރެންގެ މަންމަޔާ ބައްދަލު ކޮށްލެވިދާނެތަ؟ އަހަރެމެންގެ ގެއަށް ގޮސް މަންމަޔާ ބައްދަލު ކޮށްލެވޭނެތަ؟ މަންމަ ބޭނުން ވަނީ ޞަބާ ކުރެން މައާފަށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-11-07 16:49:11
ލުބުނާނުގެ ކިޔަވާ ކުދިން ސްކޫލަށް ނުގޮސް މުޒާހަރާ އަށް

ބޭރޫތު (ނޮވެމްބަރު 7) - ލުބުނާނުގެ އެތައް ހާސް ދަރިވަރުންނެއް މިއަދު ސްކޫލަށް ނުގޮސް ސަރުކާރާ ދެކޮޅު މުޒާހަރާ އަށް ނުކުމެއްޖެ އެވެ. ގައުމީ ދިދަތައް ހިފައިގެން ކިޔަވާ ކުދިން ވަނީ ވެރިރަށް ބޭރޫތުގައި ހުންނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-07 15:41:49
ގޭގައި އައިސީޔޫއެއް ހަދައި ނަވާޒް ޝަރީފް ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި

ލާހޯރު (ނޮވެމްބަރު 7) - ހަތް އަހަރުގެ ހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރަން ޖަލުުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހާލުދެރަވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ދެ ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ޕާކިސްތާނުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-07 13:21:54
ޕައިލެޓަށް އޮޅިގެން ހައިޖެކް އެލާމް އެޅުމުން އެއާޕޯޓް ސަމާލުކަމަށް

އެމްސްޓެޑަމް (ނޮވެމްބަރު 7) - ހޮލެންޑުގެ އެމްސްޓެޑަމްގެ މަޝްހޫރު ސްކިޕޯލް އެއާޕޯޓުގައި އޮތް މަތިންދާ ބޯޓެއްގެ ޕައިލެޓަށް އޮޅިގެން ހައިޖެކް އެލާމް އެޅުމުން އެއާޕޯޓުގައި ބޮޑު ސެކިއުރިޓީ އޮޕަރޭޝަނެއް ރޭ ހިންގަން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-11-07 12:24:20