×
މައި ސަފުހާ
ސައުދީ އެއަރޕޯޓަށް ހޫޘީ ހަނގުރާމަވެރިން ދިން ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއްގައި އެކަކު މަރުވެ، އެތައްބަޔަކު ޒަޚަމްވެއްޖެ

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ދެކުނުގައި ޔަމަނާ ގާތުގައި އޮންނަ އަބްހާ އެއަރޕޯޓަށް، ހޫޘީ ހަނގުރާމަވެރިން ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ. މިހަމަލާތަކުގައި އާންމުންގެ އެކަކު މަރުވެ، އިތުރު 21 މީހުން ޒަޚަމްވި ކަމަށް،

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 17:49:44
އެމެރިކާއިން މަނާމާގައި މާދަމާ ބާއްވާ ކޮންފަރެންސަކީ ބޭކާރު އެއްޗެއް: ފަލަސްތީން ބޮޑުވަޒީރު

އެމެރިކާއިން އިސް ނަގައިގެން ބަހްރެއިންގައި މާދަމާ ފަށާ ފަލަސްތީނު އިގްތިސާދީ ކޮންފަރެންސަކީ އެއްވެސް ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ކޮންފަރެންސެއް ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑރ. މުހަންމަދު ޝްތައްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 17:28:35
އެމެރިކާގެ ސައިބާ ހަމަލާ ކާމިޔާބެއް ނުވޭ: އީރާން

ތެހެރާން (ޖޫން 24) - އެމެރިކާ އިން ދިން ސައިބާ ހަމަލާ ކާމިޔާބުވެފައި ނުވާ ކަމަށް އީރާނުން ބުނެފި އެވެ. "އީރާނާ ދެކޮޅަށް ދިން ސައިބާ ހަމަލާގެ ކާމިޔާބީއާ ގުޅޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކުން ދަނީ ވާހަކަ ދައްކަމުން.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 16:00:51
ސިރިސޭނާ ދޫކޮށްލެއްވި ސިޔާސީ ބާރުތައް އަލުން ހޯއްދަވަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 24) - ސްރީ ލަންކާގެ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު 2015 ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްލެއްވި ރިޔާސީ ބާރުތައް އަލުން ހޯއްދެވުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ފައްޓަވައިފި އެވެ. ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 14:01:52
އަންހެނަކު ނިދިން ހޭލެވުނު އިރު ފްލައިޓް ތެރޭ، ކަނު އަނދިރީގައި

އޮޓާވާ (ޖޫން 24) - އެއާ ކެނެޑާގެ މަތިންދާ ބޯޓަކުން ދަތުރު ކުރި އަންހެނަކު ފްލައިޓްގައި ނިދިފައި ހޭލެވުނު އިރު އޭނާ އިންނަން ޖެހުނީ ފްލައިޓް ތެރޭ ކަނު އަނދިރީގައި، އެކަނި ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. ޓިފަނީ އެޑަމްސް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 12:47:04
ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބޭއްވި އިންތިޚާބުން ވެސް އުރުދުޣާންގެ ޕާޓީ އަށް ނާކާމިޔާބު

އިސްތަންބޫލް (ޖޫން 24) - އިސްތަންބޫލްގެ މޭޔަރު ހޮވުމުގެ އިންތިޚާބު ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބޭއްވުމުން ވެސް ރައީސް ރަޖަބް އުރުދުޣާންގެ ޕާޓީ އަށް ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެ އެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ވޯޓެއް ގުނާ ނިމުނު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 11:35:07
ކޮޕާ އެމެރިކާ: ގްރޫޕްގެ ދެ ވަނަ ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި އާޖެންޓީނާ ކުއާޓާ އަށް

ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ބީގެ ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި އާޖެންޓީނާ ވެސް ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގައެއް ހޯދައިފި އެވެ. އާޖެންޓީނާ ކުއާޓާއިން ޖާގައެއް ހޯދީ ރޭ އޭޝިއާގެ ޗެމްޕިއަން ގަތަރާ ދެކޮޅަށް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 10:49:09
ޕާކިސްތާން އަތުން ބަލިވެ ދެކުނު އެފްރިކާ ކަޓައިފި

ލަންޑަން (ޖޫން 24) – ޕާކިސްތާން އަތުން 49 ލަނޑުން ބަލިވެ ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕުން ދެކުނު އެފްރިކާ ކަޓައިފި އެވެ. އަނެއްކޮޅުން މި ނަތީޖާއާ އެކު ޕާކިސްތާނަށް ވަނީ ސެމީ ފައިނަލުގެ އުއްމީދު އާވެފަ އެވެ. ޖުމްލަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 09:29:04
ޚާޝުޤްޖީ މަރާލި މައްސަލަ ބެލުމަށްވުރެ ރައީސު ޓްރަމްޕަށް މުހިއްމީ ސައޫދީ ފައިސާ

ސައޫދީ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލު ޚާޝުޤްޖީ މަރާލި މައްސަލަ އެމެރިކާގެ ތަހުގީގީ އިދާރާ، ފެޑަރަލް ބިއުރޯ އޮފް އިންވެސްޓިގޭޝަން (އެފްބީއައި) އިން ތަހުގީގު ނުކުރޭތޯ އެމެރިކާގެ ރައީސު ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕަށް ސުވާލު ދެންނެވުމުން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-24 06:34:58
25 އަހަރަށްފަހު އުރުދުޣާންގެ ޕާޓީއަށް އިސްތަމްބޫލްގެ ވެރިކަން ގެއްލި، އިސްތަމްބޫލް އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ އަތްމައްޗަށް

ތުރުކީގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޓީ ކަމަށްވާ އިސްތަމްބޫލަށް މޭޔަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް މިއަދު އަލުން ބޭއްވި ވޯޓް، ތުރުކީގެ އިދިކޮޅު ރިޕަބްލިކަން ޕީޕަލްސް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް އަކްރަމް އިމަމޮގްލު އިޢްލާން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 01:22:55
އިސްތަންބޫލުގެ މޭޔަރުކަށް އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިމާމޮގްލޫ

ތުރުކީގެ އެންމެ ބޮޑު ރަށް އިސްތަންބޫލުގެ މޭޔަރު ހޮވަން މިއަދު އެރަށުގައި ބޭއްވި އިންތިޚާބު އިދިކޮޅު ރިޕަބްލިކަން ޕީޕަލްސް ޕާޓީ (ސީއެޗްޕީ) ގެ ކެންޑިޑޭޓް އަކްރަމް އީމާމޮގްލޫ ކާމިޔާބުކުރައްވައިފިއެވެ. ފާއިތުވި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-23 22:43:46
އެމެރިކާގެ އިގްތިސާދީ ޕްލޭނާ ފަލަސްތީން ދެކޮޅު ހަދައިފި

މަނާމާ (ޖޫން 23) - މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ އިގްތިސާދީ ޕްލޭނަށް ފަލަސްތީނުން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ. ދިގު އިންތިޒާރެއް ކުރަމުންދާ ސުލްހައިގެ ޕްލޭނުގެ އިގްތިސާދީ އިންޖީނެއްގެ ގޮތުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-23 15:52:36
އީރާނަށް ސައިބާ ހަމަލާ ދިނީ ޑްރޯން ވައްޓާލުމުން

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 23) - އީރާނުގެ މިސައިލް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމަށް އެމެރިކާ އިން ސައިބާ ހަމަލާ ދިނީ އަސްކަރީ ޑްރޯނެއް ވައްޓާލުމުން ބަދަލު ހިފަން ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ވޮޝިންޓަން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-23 15:21:56
ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ހުއްޓާލައިފި ނަމަ އީރާން ވާނީ އެންމެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިޔާ އަށް: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 23) - އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓާލައިފި ނަމަ އެ ގައުމުގެ އެންމެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިޔާ އަށް ވާނެ ކަމަށާ އަދި އިސްލާމީ ރިޕަބްލިކް ވެގެންދާނީ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ވަރަށް ފުދުންތެރި ގައުމަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-23 13:21:19
ލަންކާ ހަމަލާ: ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްފި

މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާގައި ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ކޮށްފި އެވެ. ލަންކާގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-23 11:54:14
ކޮޕާ އެމެރިކާ: ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ބްރެޒިލް ކުއާޓާއަށް

ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް އޭގެ އެއް ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ބްރެޒިލް ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގައެއް ހޯދައިފި އެވެ. މުބާރާތުގެ ކުއާޓާއިން ބްރެޒިލް ޖާގައެއް ހޯދީ ގްރޫޕްގެ ފަހު މެޗުގައި ރޭ ޕެރޫއާ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-23 10:50:47
ލަންކާގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 23) - ސްރީ ލަންކާގައި އެޕްރީލް މަހު ދިން އީސްޓާ ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ހިންގި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ކުރައްވައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-23 10:41:05
ކެޓްރީނާ ލައިގެން މިހުރި ޓީޝާޓްގެ އަގު އިނގޭތަ؟

ކެޓްރީނާ ކައިފްގެ އެއާޕޯޓް “ލުކް” އަކީ ގިނަ ފޭނުންނަށް ވަރަށް ކަމުދާ ފެނިލުމެކެވެ. ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް ހެދުން އަޅި ނަމަވެސް، މުޅިންވެސް ކެޓްރީނާ އެފަދަ ތަންތަނުން ފެނިގެންދަނީ އަގުބޮޑެތި އަދި ބްރޭންޑެޑް

ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-06-23 10:34:53
'ގަރުނުގެ އެއްބަސްވުމުގެ' އިގްތިސާދީ ބައި އެމެރިކާއިން ހާމަކޮށްފި

މެދުއިރުމަތީގައި ސުލްހަ ގާއިމްކުރުމަށް ރައީސު ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާ 'ގަރުނުގެ އެއްބަސްވުމުގައި' ހިމެނޭ އިގްތިސާދީ ބައި އިއްޔެ ވައިޓް ހައުސްއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ހާމަކުރި ބައިގައި ވާގޮތުން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-23 09:25:01
އެމެރިކާ މީހުން ދެކެނީ ހަނދަށް ދިއުން މުހިންމު ނޫން ކަމަށް

ހަނދަށް ދިއުމަށް ވުރެ، ބޮލަށް އެއްޗެއް ވެޓިދާނެ ކަމަށް އެމެރިކާ މީހުން ގަންނަ ބިރު ބޮޑެވެ. އެ މީހުން އެދެނީ ހަނދަށް ދިއުން ފަސްކޮށްފައި، ގިނިހިލަތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމެވެ. މާސް އަށް ދިއުމަކީ މުޅިން އެހެން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-23 07:33:50
މޮޅުވީ އިންޑިއާ، އަފްގާނިސްތާނަށް ސާބަސް!

ސައުތުހެމްޓަން (ޖޫން 22) – ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕުގައި މިރޭ ގަދަފަދަ އިންޑިއާ އަތުން އަފްގާނިސްތާން މޮޅުވުމާ ދާދި ގާތުގައި އޮއްވާ މުހައްމަދު ޝާމީ ހެދި ހެޓްރިކުން ނަތީޖާ އަނބުރާލައި އިންޑިއާ އިން 11 ލަނޑުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-22 23:27:42
މުރްސީ އަވަހާރަކޮށްލި ކަމުގެ ތުހުމަތު ސީސީގެ މައްޗަށް ދަރިކަލުން ކުރައްވައިފި

ގާހިރާ (ޖޫން 22) - މިސްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު މުރްސީ އަވަހާރަކޮށްލީ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ފަހަތުގައި ހުންނެވި އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ ރައީސް އަބްދުލް ފައްތާހު ސީސީ ކަމަށް މުރްސީގެ ދަރިކަލުން އަބްދުﷲ ތުހުމަތު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-22 22:52:34
ކަންކަން ފަޅާއަރުވާލި ޓީޗަރު އޮތީ ސްކޫލްތެރޭގައި ވަޅުލާފައި

ބެއިޖިން (ޖޫން 22) - މީގެ 16 އަހަރު ކުރިން ގެއްލުނު ޗައިނާގެ ސްކޫލެއްގެ ޓީޗަރެއްގެ ހަށިގަނޑު އެ ސްކޫލް ތެރޭގައި ވަޅުލާފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ. ޑެންގް ޝިޕިން ނަމަކަށް ކިޔާ ޓީޗަރު ވަނީ އަލަށް ހެދި ކުޅިވަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-22 21:01:43
އެމެރިކާގެ ކޮންމެ ބިރަކަށް ރައްދު ދޭނަން: އީރާން

ތެހެރާން (ޖޫން 22) - އީރާނަށް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ބިރަކަށް ވަރުގަދަ އަށް ރައްދު ދޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. "އީރާނުގެ ބޯޑަރުތަކާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-22 19:29:37
1އެމްޑީބީގެ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅުންހުރި 5 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދޭނެކަމަށް މެލޭޝިޔާއިން އުއްމީދުކުރޭ

މެލޭޝިޔާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖިބޫ ރައްޒާގުގެ ވެރިކަމުގައި އުފެއްދި 1 މެލޭޝިޔާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބަރްހާދް (1އެމްޑީބީ) ގެ ޚިޔާނާތުގެ ތެރެއިން ގެއްލިފައިވާ 5 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޯދޭނެކަމަށް މެލޭޝިޔާއިން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-22 08:07:59
"އާރްއާރްއާރް" ގެ އިންޑިއާ އިން ބޭރުގެ ރައިޓްސް 70 ކްރޯޑަށް ވިއްކާލައިފި

އަންނަ އަހަރު ސްކްރީނަށް އަންނާނެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ އެސްއެސް ރާޖަލޯމީގެ އާ ފިލްމު "އާރްއާރްއާރް" އިންޑިއާ އިން ބޭރުގެ މާކެޓްތަކުގައި ދެއްކުމުގެ ރައިޓްސް 70 ކްރޯޑް ރުޕީސް (10 މިލިއަން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-22 07:07:38
އަށް އަހަރު ފަހުން އާބާދީ އެންމެ ބޮޑުވާނީ އިންޑިއާގައި

ކުރިއަށް އޮތް 8 އަހަރުގެ ތެރޭގައި، އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ގައުމަކަށް އިންޑިއާ ވާނެ ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފި އެވެ. އދ.ގެ މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ޕޮޕިއުލޭޝަން ޕްރޮސްޕެކްޓްސް ރިޕޯޓްގައި ބުނި ގޮތުގައި އިންޑިއާގެ އާބާދީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-22 07:02:15
ޑްރޯން ވައްޓާލުމާ ގުޅިގެން އީރާނަށް ހަމަލާ ދޭން ޓްރަމްޕް ހުއްދަ ދެއްވި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 21) - އެމެރިކާގެ ޑްރޯނެއް ވައްޓާލުމާ ގުޅިގެން އީރާނަށް ވައިގެ ހަމަލާ ދިނުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުއްދަ ދެއްވި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. އެމެރިކާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-21 15:45:04
ޑްރޯން ވައްޓާލުމަކީ އީރާނުން ހެދި ބޮޑު ގޯހެއް: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 21) - އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ސާވެލަންސް ޑްރޯނެއް ވައްޓާލުމަކީ އީރާނުން ހެދި ބޮޑު ގޯހެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އީރާނުން ބުނެފައި ވަނީ އެމެރިކާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-21 15:23:58
ޖަޕާނުން އުރުގުއޭ ހުއްޓުވައިފި

ކޮޕާ އެމެރިކާގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ޖަޕާނުން މި މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމުކަމަށްވާ އުރުގުއޭ މޮޅުވިޔަނުދީ ހިފަހައްޓައިފިއެވެ. މި މެޗު ނިމުނީ 2-2 އިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ.މި ނަތީޖާއާއެކު ގްރޫޕު

ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-21 13:08:51