×
މައި ސަފުހާ
ޕޮލެންޑް ބަލިކޮށް، ސެނެގާލްއަށް އުންމީދީ ފެށުމެއް!

ޕޮލެންޑް ބަލިކޮށް، ސެނެގާލުން މޮޅަކާއެކު ވޯލްޑް ކަޕް ފަށައިފިއެވެ. ސްޕާޓަކް މޮސްކޯ ސްޓޭޑިއަމްގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ސެނެގާލްއިން ޕޮލެންޑް ބަލިކުރީ 2-1ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިރޭގެ މެޗުގެ ކުރިން ސެނެގާލް

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-19 22:13:51
16 އަހަރަށް ފަހު ސެނެގާލަށް ބޮޑު މޮޅެއް

މޮސްކޯ (ޖޫން 19) - ސޯޅަ އަހަރަށް ފަހު އެނބުރި އައިސް ވޯލްޑް ކަޕްގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ޕޮލެންޑްގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރި ހޯދައި ސެނެގާލުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ. ކޮރެއާ އާއި ޖަޕާނުގައި 2002 ވަނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 21:59:54
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ދެކުނު އެމެރިކާ ގައުމެއް ބަލިކުރި އޭޝިއާގެ ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް ޖަޕާން

އޭޝިއާގެ ގަދަބާރެއް ކަމަށްވާ ޖަޕާނުން ދެކުނު އެމެރިކާގެ ކޮލަމްބިއާ ބަލިކޮށްފިއެވެ. ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް އެޗްގައި 2-1 އިން ކޮލަމްބިއާ ބަލިކުރުމުން، ޖަޕާން ވެފައިވަނީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތާރީޚުގައިވެސް ދެކުނު

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-06-19 19:23:51
އެމެރިކާއިން ޖައްވީ ސިފައިންގެ ލަޝްކަރެއް އުފައްދަނީ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް، އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޖައްވުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ސިފައިންގެ ލަޝްކަރެއް އުފެއްދުމަށް އަމުރުކުރައްވައިފައެވެ. ޓްރަމްޕްގެ އެ ނިންމުމާއެކު ޖައްވީ ލަޝްކަރު ވެެގެން

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-19 18:47:52
ޗައިނާގެ މުދަލުން އިތުރަށް ޓެކްސް ނަގާނެކަމުގެ އިންޒާރު

ޗައިނާއިން އެމެރިކާއަށް އެތެރެ ކުރާ މުދަލުން ޓެކްސް ނެގުން އިތުރު ކުރާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓުރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޓްރަމްޕް ވަނީ ޗައިނާގެ މުދަލުގެ ތެރެއިން 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގު

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-06-19 14:49:49
200 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޓެކްސް ނަގާނެ ކަމަށް ޗައިނާ އަށް ޓްރަމްޕް އިންޒާރު ދެއްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 19) - ޓެކްސްގެ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅިގެން ޗައިނާ އިން އެމެރިކާގެ އިމްޕޯޓު މުދަލުން ޓެކްސް ނަގަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، އިތުރު 200 ބިިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި މުދަލުން ޓެކްސް ނަގަން ޖެހިދާނެކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 14:31:24
އެއާ އިންޑިއާގެ ހިއްސާ މި ވަގުތު ނުވިއްކަން ނިންމައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 19) - މިއީ އިންޑިއާގައި އިންތިޚާބު ބާއްވާ އަހަރަށް ވާތީ، އެއާ އިންޑިއާގެ ހިއްސާ ވިއްކުމުގެ ޕްލާނާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ނުދިއުމަށް ނިންމައި، އެއާލައިނުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 14:16:21
ބިންލާދީންގެ ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބިންލާދީންގެ ޑްރައިވަރު އަބޫ ސުފިޔާން ބިން ގުމޫ ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ. އުމުރުން 59 އަހަރުގެ ބިން ގުމޫ އަކީ 1980 ވަނަ އަހަރު ލީބިޔާ ދޫކޮށް އަފްޣާނިސްތާނަށް ގޮސް އެގައުމުގައި އަލްގައީދާއާ އެކު ހަނގުރާމަތަކުގައި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-06-19 13:36:44
ސެލްފް ފައިނޭންސް ސްކީމްގެ ދަށުން އިންޑިއާގައި ކިޔަވަން ހުޅުވާލައިފި

ސެލްފް ފައިނޭންސް ސްކީމްގެ ދަށުން، އިންޑިއާގައި ހަތަރު ދާއިރާއަކުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން (ޑީއެޗްއީ) އިން ބުނި ގޮތުގައި އެ ސްކީމްގެ ދަށުން ބެޗްލަރ އޮފް

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-06-19 13:29:30
ކެނަލަކުން ދަގަތްފާނު ހޯދަން އުޅުނު ދެބަފަޔަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހަޑާސްފީލްޑްގައި ކެނަލަކުން ދަގަތްފަނު ހޯދަންް އުޅުނު ދެބަފައިން މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ އެވެ. އެ ހާދިސާގައި މަރުވެފައި ވަނީ 43 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި އަދި އޭނާގެ 19 އަަހަރުގެ ފިރިހެން

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-19 13:17:17
ޒީރޯ-ޓޮލަރަންސް ސިޔާސަތުން މެލާނިއާގެ ހިތްޕުޅު ހަލާކުވެއްޖެ

ޓެކްސަސް (ޖޫން 18) - މެކްސިކޯ އިން އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވާ މައިންބަފައިންނާއި ދަރިން ދެ ތަންކޮށް އެ ކުދިންނަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތަމުން ދާ މައްސަލަ ހޫނުވެފައި ވަނިކޮށް، މެލާނިއާ ޓްރަމްޕާއި ކުރީގެ ރައީސް ޖޯޖް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 12:33:48
ސައުދީގައި ސިލްސިލާ ކޮންސެޓްތަކެއް ބާއްވަނީ

ޖިއްދާ (ޖޫން 19) - ފިތުރު އީދާ ގުޅުވައިގެން ސައުދީ އަރަބިއާގައި ސިލްސިލާ ކޮންސެޓްތަކެއް ބާއްވަމުން އެބަދެ އެވެ. މި ކޮންސެޓްތަކުގައި ސައުދީ އާއި ކުވޭތުގެ ލަވަކިޔުންތެރިން ވެސް ބައިވެރިވެ އެވެ. ސައުދީ ޖެނެރަލް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 12:15:49
ކަލަންކުގެ ޝޫޓިން ތެރެއިން އާލިއާގެ ފަޔަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ

އަބީޝޭކް ވާމަން ޑައިރެކްޓުކުރާ ފިލުމު "ކަލަންކް"ގެ ޝޫޓިން ތެރެއިން އާލިއާ ބަޓަށްގެ ފަޔަށް އަނިޔާ ވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި "ކަލަންކް"ގެ ސެޓު ތެރެއިން އާލިއާގެ ފަޔަށް

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-06-19 11:51:57
އީރާނަށް ޖާސޫސު ކޮށްދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައި އިސްރާއީލުގެ ކުރީގެ ވަޒީރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޓެލްއަވީވް (ޖޫން 19) : އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރީ ސިއްރުތައް އީރާނަށް ފޯރުކޮށްދީ އީރާނުގެ ޖާސޫސީ އެޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި އިސްރާއީލުގެ ކުރީގެ ވަޒީރެއް ކަމަށްވާ ގޮނިން ސީގެފް ހައްޔަރުކޮށްފި

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-19 11:47:37
ގެރީގެ ފަރާތުން ޖެހޭ "ކައު ޕޮކްސް" ޖެހިފައިވާ ކުއްޖަކު އިނގިރޭސިވިލާތުން ފެނިއްޖެ

ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ނުފެނިވާ ބައްޔެއްކަމަށްވާ ކައު ޕޮކްސް ޖެހިފައިވާ ކުއްޖަކު އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ވޭލްސްއިން ފެނިއްޖެއެވެ. މި ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހެއް ނުފެންނަތާ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ވެފައިވާއިރު މި

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-19 11:41:05
މޯދީ އަށް ވައުދެއް ހަނދާން ކޮށްދޭން އިންޑިއާ މީހަކު 800 މޭލަށް ހިނގައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 19) - އިންތިޚާބުގެ ވައުދެއް ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އަށް ހަނދާން ކޮށްދޭން އިންޑިއާ މީހަކު 1،350 ކިލޯ މީޓަރު (838 މޭލު) އަށް ހިނގައިފި އެވެ. މުކްތިކަންޓް ބިސްވާލް ވަނީ އިރުމަތީގެ އޮރިއްސާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 11:30:26
އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެންފި

އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުން ޗައިނާ އަށް ވަަޑައިގެންފި އެވެ. ކުއްލި ދަތުރުފުޅެއްގައި ކިމް ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެންނެވީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ. ކިމްގެ މިދަތުރުފުޅުގައި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-06-19 11:26:26
ޗައިނާގެ އުފެއްދުންތަކުން އިތުރު ޓެކުހެއް ނަގަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޓްރަމްޕް ދެއްވައިފި

ޗައިނާއިން އެމެރިކާ އަށް އެތެރެކުރާ އިތުރު މުދާތަކުން ޓެރިފް ނަގަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވައިފިއެވެ. ޗައިނާއިން އެމެރިކާއަށް އެތެރެކުރާ ޓެކްނޮލަޖީ އާ ގުޅުންހުރި

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-19 10:52:35
އެންމެ ފަހުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ތަރި މިރޭ ނުފެނިދާނެ!

ސަރަންސްކް، ރަޝިއާ (ޖޫން 19) - އަނިޔާގައި ހުރި ކޮލަމްބިއާގެ ތަރި ޖޭމްސް ރޮޑްރިގޭޒް މިރޭ ޖަޕާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުވުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ އެންމެ ފަހު ވަގުތު ކަމަށް ކޮލަމްބިއާގެ ކޯޗު ހޯސޭ ޕެކަމަން ބުނެފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 10:50:10
ޓްރަމްޕުގެ ސަމިޓަށް ފަހު ކިމް ޗައިނާ އަށް

ބެއިޖިން (ޖޫން 19) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ބައްދަލު ކުރެއްވިތާ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ފަހުން ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ. ކިމްގެ ދެ ދުވަހުގެ ދަތުރުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 10:42:39
އިސްރާއިލްގެ ކުރީގެ ވަޒީރު ގޮނެން ސެގެވް ހައްޔަރުކޮށް ދައުވާ އުފުލައިފި

އިސްރާއީލްގެ ތިމާވެއްޓާއި ހަކަތައާއި ބެހޭ ކުރީގެ ވަޒީރު ގޮނެން ސެގެވްގެ މައްޗަށް އިރާނަށް ޖާސޫސް ކޮށްދެއްވި ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ގޮނެންގެ މައްޗަށް ވަނީ 2005 ވަނަ އަހަރު މަސްތުވާތަކެތީގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-06-19 10:34:16
ކޭންގެ ދެ ގޯލުން އިންގެލްޑް ސަލާމަތް ކޮށްދީފި

އިންގްލެންޑުން ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ޖީގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ހެރީ ކޭން ޖެހި ދެ ގޯލާ އެކު ޓިއުނީޝިއާ ކައިރިން ސަލާމަތް ވެއްޖެ އެވެ. ތިން ވަނައަަށް އެންމެ ޒުވާން ޓީމާ އެކު ވޯލްޑް ކަޕަށް ދިޔަ އިންގްލެންޑުން

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-19 10:31:54
އިރާނަށް ޖާސޫސް ކޮށްދިން ކަމުގެ ތުހުމަތު އިޒްރާއީލުގެ ކުރީގެ ވަޒީރަކަށް

އިރާނަށް ޖާސޫސްކޮށްދިން ކަމުގެ ތުހުމަތު އިޒްރާއީލުގެ ކުރީގެ އެނާޖީ މިނިސްޓަރު ގޮނެން ސަޖެވްގެ މައްޗަށް ކޮށްފިއެވެ. އުމުރުން 62 އަހަރުގެ ގޮނެން އިޒްރާއީލުގެ އެނާޖީ މިނިސްޓަރުކަން ކޮށްފައިވަނީ 1990 ގެ އަހަރުތަކުގައެވެ.

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-06-19 10:30:00
ކިމް ޗައިނާއަށް ވަޑައިގެންފި

އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގް-އުން ޗައިނާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއީ މިއަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ ފަހުން ކިމް ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ތިން ވަނަ ފަހަރެެވެ. ކިމް ޗައިނާއަށް ވަޑައިގެންފައި މިވަނީ އެމެރިކާގެ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-06-19 10:11:36
ބްރިޓިޝް ސެންސަރު ބޯޑުން 'ރޭސް 3' އަށް ލިބުނީ ‘12A’ ހުއްދައެއް

ރެމޯ ޑި ސޫޒާގެ 'ރޭސް 3' ރިލީިޒް ކުރިތާ ހަތަރު ދުވަސް ވީއިރު އެފިލްމު ދަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގެ ރެކޯޑުތައް މުގުރަމުންނެވެ. ސާޅްމާން ޚާން އާއި އަނިލް ކަޕޫރް އާއި ބޮބީ ޑެއޯލް އާއި ސާގިބު ސަލީމް އާއި ޖެކްލިން ފެނާންޑެސް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-06-19 09:55:40
ބިންލާދިންގެ ޑްރައިވަރު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ލީބިޔާ ސިފައިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ބިންލާދިންގެ ކުރީގެ ޑްރައިވަރު އަބޫ ސުފިއާން ބިން ގުމޫ ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ. އޭނާ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ގްރޫޕެއް ކަމުގައިވާ ދާނާ

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-06-19 08:45:04
އީރާނަށް ޖާސޫސުކޮށްދިނުމުގެ ކުށުގައި އިސްރާއީލުގެ ކުރީގެ ވަޒީރެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

އީރާނަށް ޖާސޫސީ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިން ކަމުގެ ތުހުތުމަތުގައި އިސްރާއީލުގެ ކުރީގެ ވަޒީރަކު ހައްޔަރުކޮށް، އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ކަމުގައި އިސްރާއީލު ދާޚިލީ ސަލާމަތާ ބެހޭ އިދާރާ ޝިން ބެތު (ޝާބާކް)

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-06-19 08:27:43
ތުރުކީ ސިފައިން ސީރިޔާގެ މަންބިޖްގައި ފޯރިމަރަނީ

ތުރުކީ ވިލާތުގެ އިމާ ގާތުގައި ސީރިޔާގެ އުތުރުގައި އޮންނަ މަންބިޖްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުރުދީ ހަނގުރާމަވެރިން އެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ފައިބައިގެން ދާކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި، ތުރުކީ ވިލާތުގެ ސިފައިންނާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 07:59:50
އިޒްރޭލުގެ ކުރީގެ މިނިސްޓަރެއް އީރާނަށް ޖާސޫސް ކޮށްދިން މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަނީ

އިޒްރޭލުގެ ކެބިނެޓްގައި މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ހިމެނުނު މިނިސްޓަރެއް އީރާނަށް ޖާސޫސް ކޮށްދިން މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނެފި އެވެ. އިޒްރޭލުގެ އެތެރޭގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 07:59:03
ހުދައިދާ އޮތީ އިންސާނީ ކާރިސާއެއްގެ ތުންފަތް މަތީގައި

ޔަމަނަށް އަތް ގަދަކޮށްގެން ތިބި ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް، ބަނދަރުމަތީ ރަށެއް ކަމަށްވާ ހުދައިދާ މިނިވަން ކުރުމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އާއި އެމިރޭޓްސްގެ ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރުން ފަށާފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 07:58:17