×
މައި ސަފުހާ
އާމީނިއާ އާއި އާޒަރްބައިޖާން ކުރިމަތިލުމަކަށް

ނަގޯނޯ ކަރަބާޚް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ބިމުގެ މައްސަލާގަައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޒަމާންވީ އެއް ހަމަނުޖެހުން އޮންނަ ދެ ގައުމު ކަމަށްވާ އާމީނިއާ އާއި އާޒަރްބައިޖާނުން އާދިއްތަ ދުވަހު ކުރިމަތިލުމަކަށް ގޮސް 23 މީހުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 12:44:48
260 ޓަނުގެ ކުނި ލަންކާ އިން އިނގިރޭސި ވިލާތަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ގާތްގަނޑަކަށް 260 ޓަނުގެ ކުނި ސްރީ ލަންކާ އިން އަނބުރާ އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ. ލަންކާ ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވަނީ 21 ކޮންޓެއިނަރުގެ ކުނި އެ ގައުމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 11:53:35
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 2016 ގައި ޓްރަމްޕް ދެއްކެވީ 750 ޑޮލަރު

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކާމިޔާބު ކުރެއްވި، 2016 ވަނަ އަހަރާއި ވަައިޓް ހައުސްގައި ހޭދަކުރެއްވި ފުރަތަމަ އަހަރު، 2017 ގައި އިންކަމް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 11:28:46
ޓެކްސަސްގެ ސަޕްލައި ފެނުގައި ސިކުނޑި ހަލާކުވާ އެމީބާއެއް

ސިކުނޑި އަށް ގެއްލުންދޭ މައިކްރޯބެއްގެ އަސަރު އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގެ ލޭކް ޖެކްސަން ސިޓީގެ ސަޕްލައި ފެނުން ފެނިފައިވާތީ ފެން ބޭނުން ކުރުމުގައި ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. ލޭކް ޖެކްސަންގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-28 08:12:55
ކޮވިޑް-19: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އެއް މިލިއަނަށް

ޖެނީވާ (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު 31 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން ފެނުނު ކޮރޯނާވައިރަހުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އެއް މިލިއަނަށް މިރޭ އަރައިފި އެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ނުވަ މަސް ދުވަސްތެރޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-27 20:50:58
އިންޑިއާގެ ވެކްސިން އިން މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ: މޯދީ

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ވެކްސިން އުފައްދާ ގައުމުގެ ހައިސިއްޔަތުން، އިންޑިއާގެ ހުރިހާ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން، ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް އެހީތެރިކަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-27 15:08:48
ޗައިނާގެ އެތައް ހާސް ބަޔަކަށް ވެކްސިން ދެނީ

ބެއިޖިން (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ޗައިނާގައި އުފެއްދި ކޮވިޑް-19 ގެ ވެކްސިން އެތައް ހާސް ބަޔަކަށް ދޭން ފަށައިފި އެވެ. ފުރަތަމަ ދޭން ފެށީ ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށެވެ. އޭގެ ފަހުން ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުންނާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-27 14:45:42
ސަބާ ސްޓޭޓުގެ ވޯޓު ކާމިޔާބުކޮށް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - މެލޭޝިއާގެ ސަބާ ސްޓޭޓުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ސްޓޭޓް އިންތިޚާބުގައި ބޮޑުވަޒީރު މުހްޔިއްދީން ޔާސީންގެ ޕާޓީ އަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީއާ އެކު ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމު ސަލާމަތްވުމުގެ ފުރުސަތު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-27 13:20:34
"ޖަލަން ފަލަސްތީން" ގެ ނަމުގައި މެލޭޝިއާގައި މަގެއް ހުޅުވާލައިފި

މެލޭޝިއާގެ ކުއަލަލަމްޕޫރުގައި "ޖަލަން ފަލަސްތީން"ގެ ނަމުގައި މަގެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. މިމަގު ހުޅުވާދެއްވީ ކުއަލަލަމްޕޫރުގެ މެދުގައި މި މަގު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައި ދެއްވީ ކުއަލަލަމްޕޫރުގެ މޭޔަރު އަދި ފަލަސްތީނަށް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-09-27 12:42:08
މުސްލިމުންނާ ނަސާރާއިންނަށް އެއް މުޖުތަމައެއްގައި ސުލްހަވެރި ގޮތުގައި ނޫޅެވޭނެ: ހަންގޭރީގެ ބޮޑުވަޒީރު

ަންގޭރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިކްޓަރް އޮރްބާން މުސްލިމުންނަށް އީޔޫގެ ގައުމުތަކުގައި ވަޒަންެވެރިވުމުގެ ފުރުސަތުދޭ ގޮތަށް ޔޫރަޕިއަން ޔުނިއަން (އީޔޫ) ގެ ތަންފީޒީ ބާރު، ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ސިޔާސަތަށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-27 11:42:50
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް ބަރެޓްގެ ނަން ކަނޑައަޅައިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ގާތްގަނޑަކަށް މަހަކަށް ކައިރިވި އިރު، އެމެރިކާގެ ދެ ޕާޓީގެ މެދުގައި އޮތް ވާދަވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ހުސްވި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގޮނޑިއަށް، އަންހެން ފަނޑިޔާރެއް ކަމަށްވާ އަމީ ކޮނޭ ބަރެޓްގެ ނަން،

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-27 09:33:01
މިޞްރުގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

މިޞްރުގައި ހިނގަމުންދާ މުޒާހަރާތަކާއި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އެކަކު މަރުވެއްޖެކަމަށް، އެ ޤައުމުގެ އެކްޓިވިސްޓުންނާއި ހަވާލާދީ، ބުނެފިއެވެ. އެއްވެފައިވާ ގިނަ ބަޔަކު ގޮވާލާފައިވަނީ މިޞްރުގެ ރައީސް އަބްދުލް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-09-27 00:13:32
ކޮވިޑްގައި ދެ މިލިއަން މީހުން މަރުވުން އެކަށީގެންވޭ: ޑަބްލިޔުއެޗުއޯ

ވެކްސިނެއް ލިބި، ގިނަ ބަޔަކާ ހަމައަށް އެ ފޯރުމުގެ ކުރިން ކޮވިޑް-19ގައި މުޅި ދުނިޔެއިން ދެ މިލިއަން މީހުން މަރުވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް، ޑަބްލިޔުއެޗުއޯ އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-26 20:39:56
ހާލީ-ޑޭވިޑްސަން އިންޑިއާ ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި

ޓެކްސް އަށް ދައްކަން ޖެހޭ އަދަދު އުފެލުންދާތީ އާއި މަގުބޫކަލަން ވެސް ދަށްކަމުން، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ސައިކަލް ކުންފުނި ހާލީ-ޑޭވިޑްސަން އިން އިންޑިއާގެ މާކެޓް ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-26 08:26:45
"ވަރަށް ދެރަވެއްޖެ": ދެކުނު ކޮރެޔާގެ ކިބައިން ކިމް ޖޮންގ އުން މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ދެކުނު ކޮރެޔާގެ ރައީސު މޫން ޖައެ-އިން (ކ) އަދި އުތުރު ކޮރެޔާގެ ޒައީމު ކިމް ޖޮންގ-އުން (ވ) އުތުރު ކޮރެޔާގެ ސިފައިން ކަނޑުމަތިން ހިފެހެއްޓި ދެކުނު ކޮރެޔާ މީހަކު މަރާލައި އޭނާގެ ހަށިގަނޑަށް ތެޔޮއަޅައި އަންދާލި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-25 20:01:43
ފަޅިމޫނު - 1

"އަޖައިބެއް ކަހަލަ ކަމެއް. ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކަންތައް ވިޔަސް ޖަނަވާރެއް ވާނީ ޖަނަވާރަކަށް. އެހެރަ ފެންނަ ޖަނަވާރުގެ ކިބައިގައި މިވެނި ވަރަކަށް އިންސާނިއްޔަތުކަން އެބަހުއްޓެކޭ އަހަރެމެން ނުބުނަމު. ޖަނަވާރަކަށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-25 16:38:40
އިންޑިއާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެސްޕީ ބާލަސުބްރަމާނިއަމް މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެސްޕީ ބާލަސުމްބަރާމިއަމް މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އެތައް ފިލްމަކަށް ރީތި އެތައް ލަވަތަކެއް ކިޔައިދީފައިވާ 74 އަހަރުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މިއަދުގެ މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-25 15:11:49
ޗައިނާގައި މުސްލިމުން ހައްޔަރުކުރަން އިތުރު ކޭމްޕްތައް ހަދައިފި؛ އަނިޔާވެރިކަން ބޮޑު

ނޯޓް: މިއީ އޮސްޓްރޭލިއަން ސްޓްރެޓެޖިކް ޕޮލިސީ އިންސްޓިއުޓްގެ ރިސާޗަރެއް ކަމަށްވާ ނަތަން ރިއުސާ "ދަ ގާޑިއަން" ގައި ޝާއިއުކުރައްވާފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ހުލާސާ ތަރުޖަމާއެކެވެ. އޭނާ އަކީ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ގުޅޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-25 15:09:43
އިންޑިއާގެ މުސްލިމް މާމަ، ޓައިމްގެ ނުފޫޒު ގަދަ 100 މީހުންގެ ތެރޭގައި

އެތައް މިލިއަން މުސްލިމުންނަކަށް އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް ފާސްކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ގާނޫނާ ދެކޮޅަށް ނިއު ދިއްލީގައި ކުރިއަށް ދާ މުޒާހަރާތަކުގެ އެއް ރޫހު ކަމަށް ބެލެވޭ މުސްލިމް މާމަ، ޓައިމް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-25 14:56:29
އިސްރާއީލު ސިފައިން ފަލަސްޠީނުގެ މުސްކުޅިއެއްގެ ކަރަށް އެރުމުން މިޞްރުގެ އަޒްހަރުން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި

އިސްރާއީލު ސިފައިން ފަލަސްޠީނުގެ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މުސްކުޅިއެއްގެ ކަރަށް އެރުމުން އަޒްހަރުން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ. މިސެޕްޓެމްބަރު މަހު އަލްއަޒްހަރުއްޝަރީފުގެ ރަސްމީ މީސްމީޑިޔާ ތަކުގައި ޢާއްމު ކުރެވިފައިވާ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-09-25 14:00:31
ކޮވިޑް- 19 ގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ މަސައްކަތްތެރީން މުސާރައިން 3.5 ޓްރިލިއަން ޑޮލަރު އުނިވެގެންދިޔަ: އދ.

ކޮވިޑް- 19 ގެ ސަބަބުން ކުރިން އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މާ ބޮޑު ގެއްލުން ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވެފައިވާ ކަމުގައި އދ.ން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެތަކެއް ސަތޭކަ މިލިއަން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-25 08:31:44
އިސްރާއީލުގެ ސިފައިންގެ މީހަކު، ފަލަސްޠީނުގެ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މުސްކުޅިއެއްގެ ގައިމަތީ ކަކޫޖެހި ވީޑިޔޯއެއް ޢާއްމުވެއްޖެ

އިސްރާއީލުގެ ސިފައިންގެ މީހަކު، ފަލަސްޠީނުގެ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މުސްކުޅިއެއްގެ ގައިމަތީ ކަކޫޖެހި ވީޑިޔޯއެއް ޢާއްމުވެއްޖެއެވެ. ގިނަ ނޫސްތަކުގައި، އަދި މީސްމީޑިޔާގައި ދައުރުވަމުންދާ މިވީޑިޔޯއަކީ މިމަހުގެ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-09-25 08:08:50
ކައިވެނިކުރަން ހިތްވަރުދޭން ޖަޕާނުން 600،000 ޔެންގެ އެލަވަންސެއް ދެނީ

އެލަވަންސް ދޭން ފަށާނީ އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލުޖް ފެށިގެން ކައިވެނިކުރާ މީހުންނަށް ޖަޕާނުގައި އާބާދީ އިތުރުވާ ރޭޓް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާތީ ކައިވެނިކޮށް، ދަރިން ހޯދަން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެ ގައުމުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-25 07:34:40
މިހާރު ޗައިނާގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހަކީ ފެން އުފައްދާ ކުންފުންޏެއްގެ ވެރިއެއް

އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު އަދި އިގްސާދީ ބޮޑު ބާރެއް ކަމަށްވާ ޗައިނާގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ މަގާމު އަލީބާބާ ގްރޫޕްގެ ކުރީގެ ޗެއާމަން ޖެކް މާ ފަހަތަށް ޖައްސައިލުމަށް ފަހު، ފެން ކުންފުންޏެއްގެ ވެރިއަކަށް ލިބިއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-25 07:04:36
ވިހަ ދިން ރަޝިޔާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

ސައިބީރިޔާގެ އެއާޕޯޓެއްގައި ބޭނުންކުރެއްވި ފެނަށް އަޅާފައި ހުރި ނުރައްކާތެރި ވިހައެއް ބޮއިގެން، މަތިންދާބޯޓު ތެރޭގައި ހާލު ސީރިއަސްވި ރަޝިޔާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އެލެކްސީ ނަވަލްނީ، ފަރުވާއަށް ފަހު ޖަރުމަނުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-24 14:41:14
ދުނިޔެއިން ރަން ހުސްވަނީތަ؟

މިދިއަ މަހު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ރަނުގެ އަގު ވަނީ ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް މައްޗަށް އަރައި، އައުންސެއް 2،000 ޑޮލަރު ހުރަސްކޮށްފަ އެވެ. މި ބަދަލު އައީ ރަނުގެ ވިޔަފާރިކުރާ މީހުންގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވިޔަސް، ދުނިޔޭގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-24 10:32:49
ޓްރަމްޕް ހުންނެވީ ސުލްހަވެރިކޮށް ވެރިކަން ދޫކުރައްވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނޫން

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުން ބަލިވެވަޑައިގަތަސް އޭނާ ހުންނެވީ ސުލްހަވެރިކޮށް އެމެރިކާގެ ވެރިކަން ދޫކުރައްވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށް، ވައިޓް ހައުސްގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-24 09:24:24
ބޯޑަރު ބަންދުކުރިތާ ހަ މަސް ފަހުން ޗައިނާ އިން ލުއިތަކެއް ދީފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމުން އެޅި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގައި ޗައިނާ އިން އެ ގައުމުގެ ބޯޑަރު ބިދޭސީންނަށް ބަންދުކުރިހާ ހަ މަސް ފަހުން ލުއިތަކެއް ދީފި އެވެ. މާޗް މަހު ޗައިނާ އިން ވަނީ ޑިޕްލޮމެޓުންނާއި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-24 09:14:50
ސައޫދީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދައިފި

ސައޫދީ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދެވުމުގައި އިސްކޮށްއުޅުއްވާ ބޭފުޅުން ރޭ ޕާޓީ އުފެދުނުކަން އިއުލާންކުރައްވަނީ ބޭރުގައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ބޭފުޅުން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-24 07:29:34
ކައިވެނީގެ ހަދިޔާއަކަށް ޕާކިސްތާނު މީހަކު އަންހެނުންނަށް "ހަނދުން" ބިމެއް ގަނެދީފި

ޕާކިސްތާނު މީހަކު ކައިވެނީގެ ހަދިޔާއަކަށް އަނބިމީހާ އަށް "ހަނދުން" ބިމެއް ގަނެދީފި އެވެ. އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނީ ލޫނާ ސެޓްލްމަންޓް އިނިޝިއޭޓިވް (އެލްއެސްއައި) ގެ ދަށުން އެއް އޭކަރުގެ ބިމެއް، 23 އަހަރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-09-23 07:01:05