×
މައި ސަފުހާ
"އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓަކީ ޔޫރަޕް އަޑީގައި އޮވެގެން ހިންގާ ސިޔާސީ ކޯޓެއް"

ފިލިޕީންސުން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓް (އައިސީސީ) އިން ވަކިވުމަށް ނިންމައިފަ އެވެ. އައިސީސީ އިން ވަކިވުމަށް ފިލިޕީންސުން ނިންމީ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެގެ ޒައާމަތުގައި އެގައުމުން

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-20 16:09:02
ރައީސް މައުމޫންގެ ބަންދާއިމެދު ގޮތް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކޮށްފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފައިވަނިކޮށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޒު މައުމޫން އަބުދުލްގައްޔޫމްގެ ބަންދާއިމެދު ގޮތް ނިންމުމަށް ދާދި ދެންމެއަކު ކޯޓަށް ހާޒިރު ކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުންގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-03-20 16:03:09
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޓީޗަރުގެ އެވޯޑު އިނގިރޭސިއަކަށް، އިނާމު މިލިއަން ޑޮލަރު

ދުބާއީ (މާޗް 20): ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޓީޗަރުގެ އެވޯޑު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓީޗަރެއް ކަމަށްވާ އެންޑްރިއާ ޒަފިރާކްއަށް ދީފި އެވެ. ފަގީރު ކުދިންގެ ތައުލީމީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމްއިއްޔާއެއް

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-20 15:43:25
ޒައިނަބުގެ ގާތިލްގެ އިސްތިއުނާފް ހައި ކޯޓުން ބަލައެއް ނުގަތް

ލާހޯރު (މާޗް 20) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕްކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަނިޔާކޮށް މަރާލި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ޒައިބް އަންސާރީގެ ގާތިލް އިމްރާން އަލީގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ މަރުގެ އަދަބުގެ އިސްތިއުނާފް ލާހޯރުގެ ހައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 15:30:15
އައިއެސް އިން ރަހީނު ކުރި އިންޑިއާގެ 39 މީހަކު ވަނީ މަރާލާފައި: އިންޑިއާ

ދިއްލީ (މާޗް 20): ދެހާސްސާދަ ވަނަ އަހަރު އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން ރަހީނު ކުރި އިންޑިއާގެ 39 މީހަކު މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާސް މިނިސްޓަރު ސުޝްމާ ސުވަރާޖް ވިދާޅުވެއްޖެ

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-20 15:10:00
ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެ، އިންޑިއާ އެމްބަސީން ވިސާ ދޫކުރުމަށް ބުރޫ އަރައިފި

ސިސްޓަމަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ އެމްބަސީން ދިވެހީންނަށް ވިސާ ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ބުރޫ އަރައިފިއެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، ވިސާ ދޫކުރުމުގެ ސިސްޓަމަށް މައްސަލައެއް

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-20 15:01:45
ސައުދީ ވަލީއަހުދު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އެމެރިކާއަށް

ސައުދީ ވަލީއަހުދު ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް އަލް ސައުދު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އެމރިކާއަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ. ވަލީއަހުދުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕާ

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-03-20 14:29:27
އިރާގުގައި ރަހީނުކުރި އިންޑިއާގެ 39 މީހުން ވަނީ މަރާލާފައި

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 20) - އިރާގުގައި ރަހީނު ކުރި އިންޑިއާގެ 39 މީހުން މަރުވެފައިވާކަން ޔަގީންކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުޝްމާ ސްވަރާޖް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އިންޑިއާގެ ޕާލަމެންޓުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 14:28:23
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި 4 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބ. އަތޮޅު ރިސޯޓަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމަތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-03-20 14:17:46
އެމެރިކާ އާއި ދެކުނު ކޮރެއާގެ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް އަންނަ މަހު ފަށަނީ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 20): އެމެރިކާ އާއި ދެކުނު ކޮރެއާއިން ގުޅިގެން ބާއްވާ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް އަންނަ މަހު ފަށާނެ ކަމަށް އެ ދެ ގައުމުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. މީގެ ކުރިން މިމަހު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި އެތަމްރީނުތައް

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-20 13:22:13
ރަޝިއާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު

ރަޝިޔާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޮޑު ތަފާތަކުން ލަޑިމިއާ ޕުޓިން މިވަނީ ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މިއީ ޕުޓިން ރައީސް ކަމަށް އައި ހަތަރުވަނަ ދައުރެެވެ. ރަޝިޔާގައި ރައީސްގެ ދަައަރުގެ ގޮތުގައި 6 އަހަރުގެ މުއްދަތެއް

އަވަސް.އެމްވީ - 2018-03-20 13:20:44
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޓީޗަރަކަށް އިނގިރޭސިވިލާތު މީހެއް، އިނާމަކަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު

ދުބާއީ (މާޗް 20) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޓީޗަރުގެ މަގާމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އެންމެ ފަގީރު އެއް ހިސާބުގެ ސްކޫލެއްގައި މަސައްކަތް ކުރި ޓީޗަރެއް ކަމަށްވާ އަންދުރިއާ ޒަފިރަކޫ ހޮވައިފި އެވެ. ދުބާއީގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 13:10:32
ހިޗްކީ: އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ޝްވެކް ސިނަމާ އަށް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ރާނީ މުކަރްޖީ އަލުން ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަ ފިލްމު "ހިޗްކީ" އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ޝްވެކް ސިނަމާގައި ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ސިދާތް މަލްހަތްރާ ޑައިރެކްޓްކޮށް އުފައްދާ

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-20 13:00:01
އަބާޔާ ލުމާމެދު އަންހެނުންނަށް އިޚްތިޔާރު އޮންނަން ވާނެ: ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 20) - އަންހެނުންނަށް އިހްތިރާމް ކުރެވޭ ގޮތަށް ދީނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ހެދުން އަޅާނަމަ ކޮންމެހެން ކަޅު ކުލައިގެ އަބާޔާލުން ސައުދީ އަންހެނުންނަށް މަޖްބޫރު ނޫން ކަމަށް ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-20 11:59:06
ޕޯޗުގަލް ވޯލްޑް ކަޕުގައި ބޭނުންކުރާނެ ޖާޒީ ދައްކާލައިފި

ޕޯޗުގަލް ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ކުރިއަށް އޮތް ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގައި ބޭނުން ކުރާ ރަސްމީ ޖާޒީ ދައްކާލައިފިއެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރު ޔޫރޯ ކާމިޔާބު ކުރި ޕޯޗުގަލްގެ ޓީމުން ބޭނުން ކުރި ޖާޒީއާ މާބޮޑުތަފާތެއް ނެތް މި ޖާޒީ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-03-20 11:52:56
އަނގައިގެ ސިއްހަތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އެއްކޮށް ގައުމުތައް ރޭންކު ކުރަނީ

އިޓަލީ އާއި ޖަޕާނުގެ ޑެންޑިސްޓުން އިސްނަގައިގެން އަނގައިގެ ސިއްހަތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އެއްކޮށް އަނގައިގެ ސިއްހަތުގެ ދާއިރާގައި ގައުމުތައް ރޭންކު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. އޯރަލް ހެލްތު އޮބްޒަވޭޓަރީ

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-20 10:55:56
އެމެރިކާގައި އޫބާގެ ސެލްފް ޑްރައިވިން ކާރަކުން ޖެހި އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 20): ޓެކްސީ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އޫބާގެ ސެލްފް ޑްރައިވިން ކާރަކުން ޖެހި އެމެރިކާގެ އެރިޒޯނާގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އެހާދިސާ ހިނގީ ކާރު 'އޮޓޮނޮމަސް

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-20 10:46:15
މިއީ ވަން ޕްލަސް 6ގެ ޑިޒައިނަށް ވެދާނެބާ؟

ސްމާޓް ފޯނުތަކުގެ ދުނިޔޭގައި ވަން ޕްލަސް އަކީ މިހާރު ފަހަގަ ކުރަން ޖެހޭ ނަމެކެވެ. ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތައް ހޯދާ، ސެމްސަންގް، އެޕަލް ފަދަ ކުންފުނިތަކާ ވާދަކުރަން ފަށާފައިވާ ވަން

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-20 10:27:20
ގޫތާގެ ސްކޫލަކަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި 15 ކުޑަކުދިން މަރުވެއްޖެ

ސީރިއާގެ އިރުމަތީ ގޫތާގެ ސްކޫލަކަށް ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކެއްގައި 15 ކުޑަކުދިންނާއި ދެ އަންހެނުން މަރުވެއްޖެއެވެ. ސީރިއަން އޮބްސަވެޓޮރީ އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސްއިން ހާމަކުރި ގޮތުގައި އެ ހަމަލާދީފައިވަނީ ހޯމަ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-03-20 10:13:30
އަނގައިގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދިނުމަށް ދެން ބޭނުންކުރާނީ ނެނޯ ޓެކްނޮލަޖީ

އަނގައިގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދީ، އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރުމުގައި ނެނޯ ޓެކްނޮލަޖީ ބޭނުން ކުރުމުން ތަދު އިހުސާސްވާ މިންވަރު ކުޑަވާ ކަމަށާއި އޮޕަރޭޝަން ކުރުމަށް ފަހު، އެތަން (އޮޕަރޭޝަން ކުރާތަން) ފަސޭހަވާން ނަގާ

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-20 10:09:29
އެމެރިކާ އާއި ދެކުނު ކޮރެއާ ގުޅިގެން އަސްކަރީ ތަމުރީނުތަކެއް ބާއްވަނީ

އެމެރިކާ އާއި ދެކުނު ކޮރެއާ ބައިވެރިވާ އަސްކަރީ، ބޮޑު ތަމުރީންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިިފިއެވެ. އެ ތަމުރީންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-03-20 09:53:37
އިހްތިރާމް ލިބޭގޮތަށް ހެދުން އަޅާނަމަ އަބާޔާލުމަށް ސައުދީ އަންހެނުންނަށް މަޖުބޫރުކަމެއްނެތް: ވަލީއަހުދު

މީހުންގެ އިހުތިރާމް ލިބޭގޮތަށް ރީތިކޮށް ހެދުން އަޅާނަމަ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަންހެނުން ކަޅުކުލައިގެ އަބާޔާ ލުމަކީ މަޖުބޫރުކަމެއް ނޫން ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ނުފޫޒުގަދަ ވަލީއަހުދު މުހަންމަދު ބިން ސަލްމާން

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-03-20 00:48:09
މުސްލިމުންނާމެދު އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި ނަފުރަތުކަމެއްނެތް: ކެން އިސާކްސް

އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން ފޮރ މައިގްރޭޝަން ނުވަތަ ހިޖުރަވެރިންނާބެހޭ އދގެ އޭޖެންސީ، އައި.އޯ.އެމްގެ އާ ވެރިޔަކަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކެން އިސާކްސް، އޭނާއަކީ މުސްލިމުންނާ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-03-19 23:39:50
ޓްރަމްޕްގެ ދޮށީ ދަރިކަލުންގެ އަނބިކަނބަލުން ވެނެސާ ކައިވެނި ރޫޅާލަނީ!

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ދޮށީ ދަރިކަލުން ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޖޫނިއާގެ އަނބިކަނބަލުން ވެނެސާ ޓްރަމްޕް ކައިވެނި ރޫޅާލެއްވުމަށް ކްރިމިނަލް ޑިފެންސް އެޓާނީއެއް އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-03-19 22:41:57
އެމްއެޗް17 ވައްޓާލި ކަމަށް ބުނާ ޕައިލެޓް އަމިއްލަ އަށް މަރުވެއްޖެ

ކިއޭވް (މާޗް 19) - މެލޭޝިއާ އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް17 އަށް މިސައިލް ހަމަލާދީ 2014 ވަނަ އަހަރު ވައްޓާލި ކަމަށް ރަޝިޔާ އިން ބުނާ ޔުކްރޭނުގެ ޕައިލެޓް މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ. އެމްސްޓެޑަމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-19 19:08:28
ޚާލިދާ ޒިޔާ މިނިވަން ކުރުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުއްޓުވައިފި

ޑާކާ (މާޗް 19) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށް ސާބިތުވި ކަމަށް ބަލާ ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލާފައިވާ ބަންގްލަދޭޝްގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޚާލިދާ ޒިޔާ، ކަފާލާތުގެ ދަށުން ޖަލުން ނެރުމަށް ދަށު ކޯޓުން އެންގި ނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-19 16:12:52
ވީޑިއޯ ގޭމަކާ ހެދި އެމެރިކާގެ ނުވަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު 13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 19): ވީޑިއޯ ގޭމެއް ކުޅެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އުފެދުނު ދެބަސްވުމަކާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ މިސިސިޕީގައި ނުވަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު އޭނާގެ 13 އަހަރުގެ ދައްތަގެ ބޮލަށް ބަޑި ޖަހާ މަރާލައިފި އެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2018-03-19 16:11:48
ސޫކީ "ބަލިވެގެން" ކަމަށް ބުނެ އިވެންޓަކުން ފިއްލަވައިފި

ސިޑްނީ (މާޗް 19) - މިއަންމާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީ އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް މިހާރު ކުރައްވާ ދަތުރުގައި މާދަމާ ދެއްވަން އޮތް އާއްމު ތަގްރީރަކާއި ސުވާލާއި ޖަވާބު ސެޝަނެއް "ބަލިވެގެން" ކަމަށް ވިދާޅުވެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-19 15:30:46
ޕަދުމާވަތަށް 300 ކަރޯޑު ލިބިއްޖެ

ބޮލީވުޑްގައި މިހާތަނަށް އެންމެ މައްސަލަ ބޮޑުވި ފިލްމު، ޕަދުމާވަތަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި 300 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިއްޖެ އެވެ. މި ކާމިޔާބީއާއެކު މި ފިލްމުގެ ލީޑްރޯލު ކުޅެފައިވާ ރަންވީރު ސިންގު ބުނެފައިވަނީ މި

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-03-19 15:06:03
ރަސްކަމާ ދެމެދު އޮތް ހުރަހަކީ މަރު: ވަލީއަހުދު މުހައްމަދު

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 19) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްކަމުގެ ތަޚުތު ލިބުމަށް އޮތް ހަމައެކަނި ހުރަހަކީ މަރު ކަމަށް ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމެރިކާ އަށް ކުރައްވާ ރަސްމީދަތުރުފުޅުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-03-19 15:04:44