×
މައި ސަފުހާ
ލަންކާ އިން ޕެޓްރޯލް ހުސްވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (މެއި 16) - ސްރީ ލަންކާ އިން ޕެޓްރޯލް ހުސްވެފައިވާ ކަމަށާއި އެންމެ އަސާސީ ތަކެތި ގަންނަން ވެސް ޑޮލަރު ހޯދަން ދަތިވެފައިވާ ކަމަށް އާ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިދިޔަ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 21:04:52
ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު މިއަދު ގައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވާނެ

ސްރީ ލަންކާ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިސާދީ މައްސަލަތަކުން އުފެދުނު ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތައް ހައްލުކުރުމުގެ ވިސްނުމާ އެކު މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި އާ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ މިއަދު ހަވީރު

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 14:21:49
ރަޝިޔާގެ ހަކަތައަށް ޔޫރަޕް ބަރޯސާވުން ހުއްޓެނީ

ވިލާތުގެ ގައުމުތަކަށް ބޭނުންވާ ހަކަތައިގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމުގައި ރަޝިޔާ އަށް ބަރޯސާވުން ވަރަށް އަވަހަށް ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް، ޔޫކްރޭންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ގައުމާ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 12:17:19
ސްވިޑްން އަށް ވެސް އެންމެ މުހިންމީ ނޭޓޯގައި ބައިވެރިވުން

ނޭޓޯގެ މެމްބަރުކަން ހޯދުމަށް އެދި ރަސްމީކޮށް ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންވާ ކަމަށް، ސްވިޑްންގެ ބޮޑުވަޒީރު މަގްޑަލޭނާ އެންޑާސަން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވީ އެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 12:08:36
އެމެރިކާގައި ދެ ދުވަސް ތެރޭގައި 11 މީހުން މަރާލައިފި

އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގެ ފިހާރައެއްގެ ތެރެ އަށް ޒުވާނަކު ވަދެ ބަޑި ޖަހައި 10 މީހަކު މަރައިލިތާ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި، ކެލިފޯނިއާގެ އޮރެންޖް ކައުންޓީގެ ފައްޅިއެއްގެ ތެރޭގައި އިއްޔެ ބަޑި ޖަހައި އެކަކު މަރާލައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 12:02:12
ލަވަކިޔާ ކުއްޖާ

ނޯޓު: މިއީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ ލިޔުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ޢަބްދުލްވަކީލް ސުލަމާލް ޝިންވާރީ ލިޔުއްވައިފައިވާ ކުރު ވާހަކައެއްގެ ތަރުޖަމާ އެކެވެ. ސުލަމާލް ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ 1964 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-16 11:07:38
ފަލަސްޠީނުގައި 'ނަކްބާ'ގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

އިއްޔެ ޣައްޒާގައި ބޭއްވި 'ނަކްބާ' ގެ ދުވަހުގެ ހިނގާލުމުގެ ތެރޭން ފަލަސްޠީނުގައި އިއްޔެ 74 ވަނަ 'ނަަކްބާ' (ބޮޑު މުސީބާތް) ގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިއީ ފަލަސްޠީނުގެ ބިމުގައި ޔަހޫދީންގެ ދައުލަތް އިސްރާއީލު

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-16 08:24:47
ޚަރްކީވުން ރަޝިޔާ ސިފައިން ފައިބަން ފަށައިފި

ޔޫކްރޭންގެ ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު ސަހަރު ކަމަށްވާ ޚަރްކީވްގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުގައި ތިބެ، ހަފުތާތަކެއް ވަންދެން ހަމަލާ ދިނުމަށް ފަހު، ރަޝިޔާ ސިފައިން އެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ދާން ފަށާފައިވާ ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-15 14:05:42
ފިންލޭންޑް، ނޭޓޯއާ ގުޅުމަކީ ހަދާ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް: ޕުޓިން

ރަޝިޔާގެ ހުޅަނގު އުތުރުން އިންވެގެން އޮތް، ނޯޑިކް ސަރަހައްދުގެ ފަސް ގައުމުގެ ތެރެއިން ފިންލޭންޑް، ނޭޓޯއާ ގުޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެ ގައުމުން ހަދާ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް ކަމަށް ރަޝިޔާގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-15 13:58:54
ނޫސްވެރިޔާ ޝީރީން މަރާލުން، ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި، ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލު ސިފައިން ހިންގި އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކެއްގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭން އުޅެނިކޮށް، އިޒްރޭލު ސިފައިން ބަޑިޖަހައި، އަލް ޖަޒީރާގެ ނޫސްވެރިޔާ ޝީރީން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-15 12:16:26
އެމިރޭޓްސްގެ ރައީސަކަށް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޒާޔިދު

އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތު (ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް)ގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް އެ ގައުމުގެ ހަތް އެމިރޭޓްގެ ތެރެއިން އަބޫ ދާބީގެ ވެރިޔާގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި، ޝައިޚް މުހައްމަދު ބިން ޒާޔިދު އާލް ނަހްޔާން އިއްޔެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-15 12:04:06
އީރާނުގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މުޒާހަރާތަކުގައި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

އީރާނުގެ ރައީސު އިބްރާހީމް ރައީސީ ބާޒާރަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވަނީ އީރާނުގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކާ ހަވާލާދީ އެގައުމުގެ ޚަބަރުފަތުރާ ބައެއް ވަސީލަތްތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ސަރުކާރުން އަސާސީ ކާބޯތަކެތީގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-14 23:59:43
ލަންކާގެ އާ ކެބިނެޓަށް ހަތަރު މިނިސްޓަރުން

ކޮލަމްބޯ (މެއި 14) - ސްރީ ލަންކާ އަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ އިގްތިސާދީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އެކުލަވާލާ އާ ސަރުކާރަށް ހަތަރު މިނިސްޓަރުން ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-14 19:51:58
ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ޖެހުނަކަ ނުދޭނަން، ތިން އިރު ކާންދެވޭތޯ ބަލާނަން: ރަނިލް

ކޮލަމްބޯ (މެއި 14) - ސްރީ ލަންކާގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތު ރަނގަޅުވުމުގެ ކުރިން އަދިވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވާނެ ކަމަށާއި އަމާޒަކީ ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ނުޖެހި، އާއިލާތަކަށް ތިން ކާންދެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދައިދިނުން ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-14 19:11:47
ޔޫއޭއީގެ ރައީސް އަވަހާރަވެއްޖެ

އަބޫ ދާބީ (މެއި 13) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި ވެރިންގެ ތެެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގެ ރައީސް ޝެއިޚް ޚަލީފާ ބިން ޒައިދު އަލް ނަހްޔާން މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-13 17:32:51
ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމާ އަނެއްކާވެސް ރަނިލް ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި

ސްރީލަންކާގެ އިގުތިސާދީ ހާލަތު ގޯސްވެ ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ނުކުމު ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރި އިހުތިޖާޖުތަކަށް ފަހު ބޮޑުވަޒީރު އަދި ކުރީގެ ރައީސު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ ހޯމަ ދުވަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި ވަނިކޮށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-12 18:04:23
ފިންލެންޑް ފިޔަވަޅަކަށް ފަހު ފިޔަވަޅެއް ނޭޓޯއާ ކައިރިއަށް

ނޯޑިކް ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން، 800 މޭލުގެ ދިގު ސަރަހައްދަކުން ރަޝިޔާއާ ގުޅިފައި އޮތް ފިންލޭންޑް ނޭޓޯގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް މިއަދު ލިބިއްޖެ އެވެ. ފިންލެންޑް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-12 14:54:49
ރާޖަޕަކްސާ އާއި ނަމަލް އާއި އިތުރު ބަޔަކު ފުރުން މަނާކޮށްފި

ލަންކާގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވި ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު އަދި ކެބިނެޓްގައި ބާރުގަދަ ވަޒީރު ނަމާލް ރާޖަޕަކްސާގެ އިތުރުން 13 މީހަކު ގައުމުން ފުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ. ލަންކާގެ މީޑިއާތަކުން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-12 13:52:17
ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް އަނެއްކާވެސް ރަނިލް

ސްރީ ލަންކާގެ އިގްތިސާދީ މައްސަލަތައް ގޯސްވެ ކުރިމަތިވި ސިޔާސީ ޕްރެޝަރުގައި ބޮޑުވަޒީރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން އެ މަގާމަށް މީގެ ކުރިން ފަސް ފަހަރު ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރައްވާފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-12 13:50:34
އުތުރު ކޮރެއާ އިން ކޮވިޑް ފެނުމުން ގައުމު ފުރަބަންދުކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމުތަކެއްގައި ދެ އަހަރު ވަންދެން ފެތުރެމުން ދިޔަ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އުތުރު ކޮރެއާ އިން ފެނިއްޖެ ކަމަށް ބުނެ، އެ ގައުމު މިއަދުން ފެށިގެން ފުރަބަންދުކޮށްފި އެވެ. މިދިޔަ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-12 13:48:23
ޖަޒީރާގެ ނޫސްވެރިޔާ މަރައިލުމުން، މުޅި މީޑިއާގައި އިޒްރޭލަށް ނުރުހުން

އިޒްރޭލުން ހިފާފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުގައި އިޒްރޭލު ސިފައިން ހިންގަމުން ދިޔަ ޖަރީމާތަކެއްގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި، އަލްޖަޒީރާގެ އަރަބި ޓީވީ ޗެނަލްގެ ރިޕޯޓަރެއް ކަމަށްވާ ޝީރީން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-12 12:52:43
އުތުރު ކޮރެޔާގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރިފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

އުތުރު ކޮރެޔާގެ ވެރިރަށް ޕިޔޮންގްޔަންގްގެ މަންޒަރެއް ކޮވިޑް-19 އެގައުމައި ފެތުރިފައިވާ ކަމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އުތުރު ކޮރެޔާގެ ސަރުކާރުން ބުނެފިިއެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ އެންމެ ހަލުވިކޮށް ފެތުރޭ ވައްތަރު، އޮމިކްރޯން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-12 08:07:43
ޔޫކްރޭނުން ރަޝިޔާ ހިފި ބިންތައް އެއީ ރަޝިޔާގެ ތަންތަން

ރަޝިޔާ ސިފައިން މިހާރު ޔޫކްރޭންގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި، ރަޝިޔާ ސިފައިން ހިފާފައިވާ ޔޫކްރޭންގެ ބިންތަކަކީ ރަޝިޔާގެ ސަރަހައްދުތަކެއް ކަމަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް، ރަޝިޔާގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-11 14:42:22
އެމެރިކާ އިން ޔޫކްރޭނަށް 39.8 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

އަސްކަރީ އަދި އިގްތިސާދީ ގޮތުން ޔޫކްރޭނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާ އިން 39.8 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް، އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރިގެ، ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްސް އިން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-11 14:37:46
ޕުޓިންގެ އަމާޒަކީ ދިގު ހަނގުރާމައެއް: އެމެރިކާ

ރަޝިޔާގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިން މިހާރު ތައްޔާރުވަމުން ދަނީ، ރަޝިޔާ އިން މިހާރު ޔޫކްރޭނާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދަންމައިލުމަށް ކަމަށް، އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ އިން ބުނެފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-11 12:07:17
އާންމުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ ރާޖަޕަކްސާ ހޯދަނީ

ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމުން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވި މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ ސިފައިންގެ ހިމާޔަތުގައި ކޮންމެވެސް ތަނެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި އިރު، އޭނާ ހޯދުމަށް އާންމުންގެ ބައެއް މީހުން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-11 12:04:54
ބޮޑެތި ބާރުތަކަކާ އެކު ލަންކާ ސިފައިން މަގުތަކަށް

ސްރީ ލަންކާގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން، ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އެ ގައުމުގެ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ދީފި އެވެ. ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސަގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-11 11:54:10
ރާޖަޕަކްސަ ހައްޔަރުކުރަން ގޮވާލައިފި

އިއްޔެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ ވަގުތުން ހައްޔަރުކޮށް ތަހުގީގު ހިންގުމަށް، އެ ގައުމުގެ ސިޔާސީ ބައެއް ބޭފުޅުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ގޮވާލައްވަން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-10 13:52:24
ގޯލް ފޭސްގެ ހާދިސާ ތަހުގީގުކުރަން އަންގައިފި

ސްރީ ލަންކާގެ ގޯލް ފޭސްގައި ސުލްހަވެރި މުޒާހަރާއެއްގައި ތިބި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުންގެ ތެރެއަށް، ވަދެގަނެ ހަމަލާ ދީ ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މީހުންގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް، ސްރީ ލަންކާގެ ޖިނާއީ ތަހުގީގުތަކާ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-10 13:18:50
ޔޫކްރޭނާ ދެކޮޅަށް، އަޑަށް ވުރެ ބާރަށް ދަތުރުކުރާ މިސައިލް ބޭނުންކޮށްފި

ރަޝިޔާ ސިފައިން މިހާރު ޔޫކްރޭންގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި، އަޑަށް ވުރެ ބާރަށް ދަތުރުކުރާ މިސައިލް ބޭނުންކޮށްގެން، ޔޫކްރޭންގެ ދެކުނު އައްސޭރީގެ ބަނދަރު ސަހަރެއް ކަމަށްވާ އޮޑެއްސާ އަށް ހަމަލާތަކެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-10 12:37:14