×
މައި ސަފުހާ
ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހު މާސްކް އެޅުމަށް ބައިޑަން އިލްތިމާސް ކުރައްވަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 4) - އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހު އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން މާސްކް އަޅައިގެން އުޅުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ޖޯ ބައިޑަން ވިދާޅުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 17:11:55
ހަނދުން ސާމްޕަލް ހިފައިގެން ޗައިނާގެ އުޅަނދު ދުނިޔެއަށް

ބެއިޖިން (ޑިސެމްބަރު 4) - ޗައިނާގެ ޗަންގުއޫ-5 ހަނދުގެ މިޝަންގެ މުހިންމު މަރުހަލާއެއްގައި ހަނދުން ސާމްޕަލް ހިފައިގެން ޖައްވީ އުޅަނދު ދުނިޔެ އަށް މިސްރާބު ޖަހައިފި އެވެ. ޗައިނާ އިން ހަނދުން ވެއްޔާއި ގަލާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 12:46:28
ޝާހްރުކް ޓީމުގެ އެހީއާއެކު އެމެރިކާގައި ކްރިކެޓް ލީގެއް ފަށަނީ

ނިއު ދިއްލީ، އިންޑިއާ (ޑިސެމްބަރު 4) - ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރި ޝާހްރުކް ހާންގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކަލްކަތާ ނައިޓް ރައިޑާސް އިން އެމެރިކާގައި މޭޖަ ލީގު ކްރިކެޓް މުބާރާތް ފަށަން އެހީތެރިވާން ނިންމައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 10:32:15
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން ރަަށަށް ފޮނުވި ފައިސާ މިއަހަރު އިތުރުވެއްޖެ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މަސައްކަތެރިން އެމީހުންގެ އާއިލާތަކަށް މިއަހަރުގެ ފުރަތަަމަ 10 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޮނުވި ފައިސާ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އެ މުއްދުގައި ފޮނުވި ފައިސާއަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-12-04 09:45:08
އެމެރިކާގައި ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންނާއި އެޑްމިޓްކުރާ މީހުން ރެކޯޑް އަދަދުން މައްޗަށް

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 3) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް އެމެރިކާގައި ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންނާއި ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކުރާ މީހުން ރެކޯޑް އަދަދުން މައްޗަށް ޖެހިއްޖެ އެވެ. ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކުރި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 18:58:14
ޤަޠަރާއި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އެއްބަސްވުމަކާ ގާތަށް

ޖެރަޑް ކުޝްނާ ޤަޠަރުގެ އަމީރު ޝޭޚް ތަމީމް ބިން ޙަމަދު އާލްޘާނީއާ ދޯހާގައި ބައްދަލުކުރައްވަނީ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއާއި އިތުރު 3 ގައުމެއް ގުޅިގެން ޤަޠަރު ހިސާރުކުރި ފަހުން 3 އަހަރުވެފައިވާއިރު، ޤަޠަރީ ސައޫދީ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-12-03 17:18:20
ހޮން ކޮންގުގެ ޑިމޮކްރެސީ އެކްޓިވިސްޓުން ޖަލަށް

ހޮން ކޮން (ޑިސެމްބަރު 3) - ހޮން ކޮންގުގެ ޑިމޮކްރެސީ އެކްޓިވިސްޓުން ކަމަށްވާ ޖޯޝުއާ ވޮންގް، އަގްނީސް ޗޯ އަދި އިވާން ލަމް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި އެވެ. އުމުރުން ވިހީގެ އަހަރުތަކުގެ ޒުވާން ތިން އެކްޓިވިސްޓުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 14:52:21
ރަޝިޔާގެ ވެކްސިން އަންނަ ހަފުތާގައި ގިނަ ބަޔަކަށް ދޭން ޕުޓިން އަންގަވައިފި

މޮސްކޯ (ޑިސެމްބަރު 3) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ރަޝިޔާގައި އުފެއްދި ވެކްސިން އަންނަ ހަފުތާ އިން ފެށިގެން ގިނަ ބަޔަކަށް ދިނުމަށް ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިން ސިއްހީ އޮފިޝަލުންނަށް އަންގަވައިފި އެވެ. ރަޝިޔާގައި އުފެއްދި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 13:23:24
އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ހަވާދު ކުންފުނި އެމްޑީއެޗްގެ ވެރިޔާ މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނަލްތަކުން ވަރަށް ގިނައިން އިޝްތިހާރުކުރާ "އެމްޑީއެޗް" ހަވާދުގެ ބާނީ މަހާޝޭ ދަރަމްޕާލް ގުލާޓީ (އެމްޑީއެޗް) މަރުވެއްޖެ އެވެ. އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ގައުމުގައި ވަރަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 13:05:15
2024 ގައި ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ޚިޔާލު ޓްރަމްޕް ގެންގުޅުއްވާ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 3) - މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނާކާމިޔާބީ ގަބޫލްކުރައްވަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު ހެއްދެވި ނަމަވެސް އެމެރިކާގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ދެން ބާއްވާ 2024 ވަނަ އަހަރު ވެރިކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 12:57:10
އިސްރާއީލުން ފަލަސްޠީނަށް ދޭން ޖެހޭ 1 ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ދީފި

ކޮވިޑް- 19 ގެ ސަބަބުން ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ނާބުލުސްގެ މަގެއްގައި ފަލަސްޠީނު މީހަކު އިށީނދެލައިގެން އިސްރާއީލުން ހިފަހައްޓާފައި ހުރި ފަލަސްޠީނުގެ 1 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށްވުރެ ގިނަ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-12-03 08:20:59
ޠޫފާން 'ބުރެވި' ސްރީލަންކާއަށް އަރައިފި

ޠޫފާން 'ބުރެވި' ދަތުރުކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މަގު ބޭ އޮފް ބެންގޯލްގައި އުފެދި ހުޅަނގަށް ދަތުރުކުރަމުންދާ ޠޫފާން 'ބުރެވި' ސްރީލަންކާއަށް އަރައިފިއެވެ. ރޭ 8:30 (ރާއްޖޭގަޑިން ރޭގަނޑު 8:00) ހާއިރު ޠޫފާން އަރާފައިވަނީ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-12-03 07:41:41
ޗައިނާއަށް ދޫނުދޭން އިންޑިޔާއިން ވެސް ބްރަހްމަޕުތުރާ ހުރަސްކޮށް ޑޭމެއް ބިނާކުރަނީ

އިންޑިޔާގެ އަވަށެއްގެ ބަޔަކު ބްރަހަމްޕުތުރާ ކޯރުގައި ދަތުރުކުރަނީ އިންޑިޔާގެ އިރުއުތުރު ސްޓޭޓެއް ކަމުގައިވާ އަރުނަޗަލް ޕްރަދޭޝައި ބްރަހްމަޕުތުރާ ކޯރު ހުރަސްކޮށް ޑޭމެއް ބިނާކުރުމާއެކު 10 ގިގަވޯޓް ހައިޑްރޯޕަވަރ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-12-02 19:12:46
ފައިޒާ ވެކްސިން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އިނގިރޭސިވިލާތުން ދީފި

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރުށް ފައިޒާއާއި ބަޔޯންޓެކް ގުޅިގެން އުފެއްދި ވެކްސިން އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިން ފުރަތަމަ ގައުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތް ވެއްޖެއެވެ. އެގައުމުން ބުނެފައި ވަނީ އަންނަ ހަފުތާއިން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-12-02 15:53:44
ފައިޒާގެ ވެކްސިން އަށް އިނގިރޭސވިލާތުން ހުއްދަ ދީފ

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 2) - އެމެރިކާގެ ފައިޒާ އާއި ޖަރުމަނުގެ ބަޔޯއެންޓެކް ގުޅިގެން، ކޮރޯނާވައިރަހަށް އުފެއްދި ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އިނގިރޭސި ވިލާތުން މިއަދު ދީފި އެވެ. "ފައިޒާ-ބަޔޯއެންޓެކުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-02 13:31:46
ނަތީޖާ އަށް ބަދަލު އަންނަވަރުގެ ކަމެއް ނެތް: އެޓާނީ ޖެނެރަލް

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 2) - އެމެރިކާގައި މި އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މަކަރު ހަދާފައިވާ ކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް ވިލިއަމް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-02 10:50:54
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަށް އަސަރުކުރާ ވަރުގެ ކަމެއް ހިނގާފައި ނުވޭ: އެމެރިކާގެެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް

އެމެރިކާގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ވިލިއަމް ބާރ ވ ފާއިތުވި ނޮވެންބަރު މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަށް އަސަރުުކުރާ ވަރުގެ ކަމެއް އެ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ހިނގާފައި ނުވާކަމަށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-12-02 07:42:06
އިންޑިއާގެ "ފައު-ޖީ" ޕްލޭސްޓޯރުގައި ޕްރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުޅުވާލައިފި

ޗައިނާގެ ބައިވެރިވުމެއް ކުރިން އޮންނާތީ އިންޑިއާގައި މަނާކުރި ވީޑިއޯ ގޭމް ޕަބްޖީގެ ބަދަލުގައި އިންޑިއާ އިން އުފެއްދި އެ ގައުމުގެ އަމިއްލަ ގޭމް ފައު-ޖީ: ފިއަލެސް އެންޑް ޔުނައިޓެޑް ގާޑް، ޕްލޭ ސްޓޯރުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-02 07:40:06
ސްރީލަންކާގެ ޖަލުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމަށް ފަހު ގިނަ އަދަދެއްގެ ގައިދީން ދޫކޮށްލައިފި

ގައިދީން އާއިލާތަކުން އެމީހުންެގެ ތިމާގެ ގައިދީން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި ފުލުހުންނަށް އާދޭސްކުރަނީ ސްރީލަންކާގެ މަހާރަ ޖަލުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ފަހު އެގައުމުން އެތައް ސަތޭކަ ގައިދީން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-12-01 20:28:13
ލަންކާގެ ޖަލުތަކުގައި ކޮވިޑް ފެތުރޭތީ ގައިދީން ދޫކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 1) - ސްރީ ލަންކާގެ ތޮއްޖެހިފައިވާ ޖަލުތަކުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ އެތައް ސަތޭކަ ގައިދީނެއް ޖަލުން މިނިވަން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. އޮފިޝަލުން ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އެތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-01 19:29:43
ޖޯ ބައިޑަންގެ އިގުތިސާދީ ޓީމު ހާމަކޮށްފި

ޖޯ ބައިޑަންގެ އިގުތިސާދީ ޓީމު އެމެރިކާގެ ރައީސުކަމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފައިވާ ޖޯ ބައިޑަން އޭނާގެ ވެރިކަމުގައި އިގުތިސާދީ ދާއިރާ ހިންގަވާނެ އިސް ބޭފުޅުން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. މިދާއިރާގެ އެންމެ އިސް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-12-01 16:29:41
މޮޑާނާގެ ވެކްސިންގެ ހުއްދަ އަށް އެދިއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 1) - އެމެރިކާގެ މޮޑާނާ ކުންފުނިން ކޮރޯނާވައިރަހަށް އުފެއްދި ވެކްސިންގެ ހުއްދަ އަށް އެދިއްޖެ އެވެ. މޮޑާނާގެ ވެކްސިން އަށް ހުއްދަ ދޭނީ އެމްއާރްއެންއޭ ވެކްސިންގެ ޓްރަޔަލް ޑޭޓާ އަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-01 13:03:43
ކޮވިޑުގެ ބިރަށް ލަންކާގެ ޖަލެއްގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ހަ މަރު

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 30) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ނާޅާ ކަމަށް ބުނެ ސްރީ ލަންކާގެ ޖަލެއްގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ހަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-30 13:51:48
ބައިޑަންގެ ޕްރެސް ޓީމަށް މުޅިން ވެސް އަންހެނުން

ޑެލަވެއާ (ނޮވެމްބަރު 30) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޖޯ ބައިޑަންގެ ޕްރެސް ޓީމަށް މުޅިން ވެސް އަންހެން މެންބަރުން އިންތިޚާބުކޮށްފި އެވެ. ބައިޑަންގެ އޮފީހުން ބުނީ މިއީ އެމެރިކާގެ ތާރީޚުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-30 13:20:57
ސައޫދީ-ޤަޠަރު މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭތޯ ކުޝްނާ މެދުއިރުމައްޗަށް

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއާއި ޤަޠަރުގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައިވާ މައްސަލަ ރައީސު ޑްނާލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ދައުރު 20 ޖަނަވަރީ 2021 ގައި ނިމުމުގެ ކުރިން ހައްލުކުރެވޭތޯ ކުރެވޭ ފަހު މަސައްކަތުގައި ރައީސު ޓްރަމްޕްގެ ސީނިޔާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-11-30 07:54:03
އިސްލާމީ 11 ގައުމަކަށް ޔޫއޭއީން ވިޒިޓް ވިސާ ނުދޭން ނިންމި ސަބަބު އަދިވެސް ސާފުކޮށްނުދޭ

އިސްރާއީލުގެ ޓެލްއަވީވުން ދުބާއީއަށް ދިޔަ ފްލައި ދުބާއީގެ ފުރަތަމަ ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރި އިސްރާއީލު މީހަކު އެ ދަތުރުގެ ހަނދާނީ ޓައިއެއް އަޅައިގެން އިސްލާމީ 11 ގައުމަކާއި ލެބްނާން (ލުބްނާން) އަދި ކެންޔާއިން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-11-29 17:14:59
ބޯކޯ ހަރާމްގެ ހަނގުރާމަވެރިން ނައިޖީރިޔާގެ ދަނޑަކަށް ހަމަލާދީ 110 މީހުން މަރާލައިފި

ބޯކޯ ހަރާމްގެ ހަނގުރާމަވެރިންތަކެއް ނައިޖީރިޔާގެ އިރުއުތުރު ރަށެއް ކަމުގައިވާ މައިޑުގުރީ ކައިރީގެ އަވަށްތަކަށް ބޯކޯ ހަރާމް ޖަމާއަތުގެ ހަނގުރާމަވެރިން އިއްޔެ ހަމަލާދީ އެދަނޑުގައި މަސައްކަތްކުރަން ތިބި 110

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-11-29 15:01:25
މެލޭޝިއާގައި އިންތިޚާބު ބާއްވާނީ ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލްވުމުން: ބޮޑުވަޒީރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ނޮވެމްބަރު 29) - މެލޭޝިއާ އިން އިންތިޚާބަކަށް ދާނީ ކޮރޯނާވައިރަހުން ސަލާމަތްވި ދުވަހަކުން ކަމަށް ބޮޑުވަޒީރު މުހްޔިއްދީން ޔާސީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-29 12:55:03
އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ ސައެންޓިސްޓް އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ ތުހުމަތު އިޒްރޭލަށް

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 29) - އީރާނުގެ އެންމެ ސީނިއާ ނިއުކްލިއާ ސައެންޓިސްޓް މުހްސިން ފަޚްރިޒާދާ އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ ތުހުމަތު އިޒްރޭލުގެ ބޮލުގައި ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ އަޅުވައިފި އެވެ. ރޫހާނީ ވަނީ ފަޚްރިޒާދާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-29 12:47:05
ޓްރަމްޕުގެ ކޭމްޕުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުން ވެސް ނާކާމިޔާބު

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 29) - ޕެންސިލްވޭނިއާގެ ވޯޓު ކާމިޔާބު ކުރީ ޖޯ ބައިޑަންކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެމެރިކާގެ ފެޑެރަލް އިސްތިއުނާފް ކޯޓަކަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ކޭމްޕުން ހުށަހެޅި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-29 00:00:30