×
މައި ސަފުހާ
އޮބާމާގެ ބާސްކެޓް ޖާޒީއެއް 120،000 ޑޮލަރަށް

ނިއު ޔޯކް (އޮގަސްޓް 20) - ހައި ސްކޫލް ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ބޭނުންކުރެއްވި ބާސްކެޓްބޯލް ޖާޒީއެއް ނިއު ޔޯކުގެ ނީލަމެއްގައި 120،000 ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ. އުމުރުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 14:43:27
ލަންކާ ސިފައިންގެ ވެރިއަކަށް ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމައިގެ ތުހުމަތުކުރި ޖެނެރަލެއް

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 20) - ލަންކާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާގެ މަގާމަށް، ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ޖެނެރަލަކު ހަމަޖެއްސުމުން ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާން ފަށައިފި އެވެ. މޭޖާ ޖެނެރަލް ޝަވެންދުރަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 12:38:33
ޒާކިރު ނައިކް މެލޭޝިއާގައި ތަގްރީރު ކުރުން މަނާކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 20) - "ގައުމީ ސަލާމަތަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ" ގޮތުގައި ކަމަށް ބުނެ ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޒާކިރު ނައިކް މެލޭޝިއާގައި ތަގްރީރު ކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު މެލޭޝިއާގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 11:57:41
ގެއްލުނު ޗައިނާ މީހާ ހޯދާތާ ތިން ދުވަސް

އާދީއްތަ ދުވަހު ކ. ކަނޑޫމާ ތިލައަށް ޑައިވިނަށް ފޭބި ފަހުން ގެއްލުނު ޓޫރިސްޓް މީހާ އަދިވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. "އޮކާ އެމް7 އެސް" ސަފާރީން ޑައިވިނަށް ފައިބައިގެން އުޅެނިކޮށް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 10:57:42
ޓްރަމްޕާއި ނަތަންޔާހޫގެ އަނިޔާވެރިކަން ސިއްރެއް ނުކުރެވޭނެ: އިލްހާން

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 20) - ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި އިޒްރޭލްގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ހިންގާ ޖަރީމާތައް ސިއްރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެކަންކަން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 10:51:13
އާދަޔާ ހިލާފު ބާރަށް ދުވާ އިންޑިއާ މީހަކަށް ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ

އިންޑިއާގެ މީހަކު އާދަޔާހިލާފު ބާރަށް ދުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިގެން އޭނާ އަށް އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބި، ސަރުކާރުން ވެސް އޭނާގެ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭން ނިންމައިފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-20 08:13:08
ޕްރޮސެކިއުޓަރުން އެެދިގެން ނަޖީބުގެ ޝަރީއަތް ފަސްކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 19) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތް، ޕްރޮސެކިއުޓަރުން އެދިގެން އަންނަ ހަފުތާގެ ހޯމަ ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ. ނަޖީބުގެ ވެރިކަމުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-19 12:38:12
އެމެރިކާގެ ހުށަހެޅުމަށް ޖިބްރޯލްޓާ އިން ދެކޮޅު ހެދުމުން އީރާނުގެ ޓޭންކަރު ފުރައިފި

ޖިބްރޯލްޓާ (އޮގަސްޓް 19) - އީރާނުގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރު ހިފެހެއްޓުމަށް އެމެރިކާ އިން ޑިމާންޑް ކުރި ނަމަވެސް އެ ހުށަހެޅުމަށް ޖިބްރޯލްޓާ އިން ދެކޮޅު ހެދުމާ އެކު ޓޭންކަރު އިއްޔެ ހަވީރު ފުރައިފި އެވެ. އީރާނުގެ ތެޔޮ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-19 10:45:01
ތެޔޮ ޓޭންކަރަށް ހިމާޔަތް ދޭން މިތިބީ ތައްޔާރަށް: އީރާނު ކަނޑުގެ ސިފައިން އާދްރިޔާން ދަރްޔާ-1 ވަނީ ރޭ ދަންވަރު ޖިބްރޯލްޓާއިން ފުރާފައި

ޖިބްރޯލްޓާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިހާރު ދޫކޮށްލާފައިވާ ސުޕަ ޓޭންކަރު އާދްރިޔާން ދަރްޔާ-1 (ކުރީގެ ގްރޭސް-1. މިހާރު ނަން ބަދަލުކުރެވިފައި) ދަތުރުކުރާއިރު، އެ ޓޭންކަރަށް ހިމާޔަތްދޭން ތައްޔާރަށް ތިބި ކަމަށް އީރާނުގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-18 22:17:57
ޔަމަނުގެ ހޫތީން އީރާނަށް "ސަފީރެއް" ކަނޑައަޅައިފި

ސަންއާ (އޮގަސްޓް 18) - ޔަމަނުގެ ހޫތީން އީރާނަށް "ސަފީރެއް" ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. ހޫތީންގެ ސަފީރެއް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން ޔަމަނުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ބަލައިގެންފައިވާ ސަރުކާރުން ވަނީ އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-18 15:48:59
ހިޒްބުﷲގެ އިންޒާރަށް ޖެހިލުމެއް ނުވޭ: ނަތަންޔާހޫ

ތެލް އަވީވް (އޮގަސްޓް 18) - ހިޒްބުﷲގެ އަސްކަރީ ގާބިލްކަން ހުރި މިންވަރާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ޖަމާއަތުގެ ލީޑަރު ހަސަން ނަސްރުﷲ ދެއްވި އިންޒާރަށް ކުޑަކޮށް ވެސް ޖެހިލުން ނުވާ ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-18 14:30:27
ޑާކާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި 15،000 ގެ އަނދައިފި

ޑާކާ (އޮގަސްޓް 18) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރިރަށް ޑާކާގެ ފަގީރު ހިސާބުގަނޑެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި 15،000 ގެ އެނދުމުން ބައި ލައްކައެއްހާ މީހުން ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ އެވެ. މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-18 12:13:22
ކާބުލްގެ ކައިވެނި ހަފުލާއެއްގައި ބޮން ގޮއްވައި 63 މީހުން މަރު

ކާބުލް (އޮގަސްޓް 18) - އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގައި ކައިވެނި ހަފުލާއެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ބޮން ގޮއްވާލުމުން 63 މީހުން މަރުވެ 180 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ. މަންޒަރު ދުށް މީހުން ބުނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-18 11:07:10
"ﷲ ޓްރަމްޕް ހަލާކުކުރައްވާށި!": ރަޝީދާ ޠުލައިބުގެ މާމަގެ ދުޢާ

އެމެރިކާގެ ރައީސު ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ހަލާކުކުރެއްވުން އެދި އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގެ މުސްލިމް އަންހެން މެންބަރު ރަޝީދާ ޠުލައިބުގެ މާމަ ދުޢާކޮށްފިއެވެ. އެމެރިކާގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރީ ގެ، ހައުސް އޮފް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-18 08:10:17
ފާނޫޒު - 35

(16 އޯގަސްޓު 2019ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) ފަސްވަނަ ބާބު އެމެރިކާގައި ހޭދަކުރަންޖެހުނު ދުވަސްތަކަކީ ސާލާރްގެ ހަޔާތުގެ އެންމެ ހިތް ދަތި ދުވަސްތަކެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް ޗުއްޓީ އަށް އޭނާ އާއިލާ އާއެކު އެމެރިކާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-17 15:48:20
ޒާކިރު ނައިކްއާ މެލޭޝިއާ ފުލުހުން ސުވާލުކުރަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 17) - މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ އެކި ނަސްލުތަކުގެ މީހުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޒާކިރު ނައިކް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން އޭނާ ފުލުހުންގެ އޮފީހަށް ހާޒިރު ކުރާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-17 12:02:05
ކުއްލި ހާލަތުގައި ޒުވާރި ދަނޑަށް ބޯޓު ޖެއްސި ޕައިލެޓަށް ތައުރީފް

މޮސްކޯ (އޮގަސްޓް 17) - ބޯޓުގެ އިންޖީނުގައި ދޫނިތަކެއް ޖެހުމުން ކުއްލި ހާލަތުގައި، ޒުވާރި ދަނޑަކަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޯޓު ޖައްސައި، 233 މީހުން ސަލާމަތްކޮށްދިން ޕައިލެޓަށް ބަތަލެއްގެ ދަރަޖައިގައި އެތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-17 11:34:11
އީރާނުގެ ޓޭންކަރު ހިފަހައްޓަން އެމެރިކާ އިން އަމުރު ނެރެފި

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 17) - ޖިބްރޯލްޓާ އިން ދޫކޮށްލި އީރާނުގެ ތެޔޮ ހުރި ޓޭންކަރު ގްރޭސް 1 ހިފަހައްޓަން އެމެރިކާގެ ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން އަމުރު ނެރެފި އެވެ. ދެ މިލިއަން ފީފާގެ ސާފު ނުކުރާ ތެޔޮ ހުރި ސުޕަ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-17 10:34:29
ކަޝްމީރުގެ މައްސަލައިގައި ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ގޮތެއް ނުނިންމުނު

ކަޝްމީރުގެ އިންޑިޔާ ފަޅީގައި އިންޑިޔާއިން މިހާރު ހިންގަމުން ގެންދާ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެސަރަހައްދުގައި އިތުރުވަމުންދާ ނުތަވަސްކަމާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުމެއް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-17 08:30:13
ފާނޫޒު - 34

(12 އޯގަސްޓު 2019ގައި ޝާއިއު ކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "ވަރި ނެގުމުގެ ހައްގު ކާވެނީގެ ލިޔުންތަކުގައި އަހަންނަށް ދީފައި އޮންނާނެ. އަހަރެމެން އެއްބަސްވީ އެގޮތަށް." އިމާމާ ޔަގީން ކަމާއެކު ބުންޏެވެ. "ކޮން އިރަކު؟ ކޮންތާކު؟

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-16 16:51:53
އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ވެރިރަށް ކަލިމަންޓާން އަށް ބަދަރުކުރަން ނިންމައިފި ރައީސު ވިދޯދޯ ވަނީ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް މިއަދު އެކަން ރަސްމީކޮށް ހުށަހަޅުއްވާފައި

ޖަކާޓާގެ ބަދަލުގައި އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ވެރިކަންކުރާ އައު ރަށެއް ކަލިމަންޓާންގައި ހެދުމުގެ މައްސަލަ ރައީސު ޖޯކޯ ވިދޯދޯ މިއަދު އެގައުމުގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް ރަސްމީކޮށް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ. "ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-16 15:41:36
އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގެ މުސްލިމް ދެ މެންބަރުން އިޒްރޭލަށް ވަނުން މަނާކޮށްފި

ތެލް އަވީވް (އޮގަސްޓް 16) - އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގައި ހިމެނޭ މުސްލިމް ދެ މެންބަރުން ކަމަށްވާ ރަޝީދާ ތަލީބާއި އިލްހާން އުމަރު އިޒްރޭލަށް އެތެރެވުން މަނާކޮށްފި އެވެ. އިޒްރޭލް ސަރުކާރަށް ފާޅުގައި ފާޑުކިޔަމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-16 12:32:30
ޖަޕާނު "ކިޓްކެޓް" އޮރިގަމީ އަށް ހާއްސަ

ނެސްލޭގެ ކިޓްކެޓް ޗޮކްލެޓަށް އެންމެ ބޮޑު މާކެޓަށް އޮންނަ ގައުމަކީ ޖަޕާނެވެ. ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން އެ ގައުމުގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެ މިލިއަން މިނީ ކިޓްކެޓް ބާ ވިކެ އެވެ. އެއާއެކު ނެސްލޭ ޖަޕާން

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-16 09:41:47
މެލޭޝިޔާ ފުލުހުން ޒާކިރު ނައިކު ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރަނީ

މެލޭޝިޔާގައި މިހާރު ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ، ދީނީ ތަޤްރީރުކުރެއްވުމަށް މަޝްހޫރު ޑރ. ޒާކިރު ނައިކު ފުލުހަށް ހާޒިކޮށް ސުވާލުކުރަން އެގައުމުން ނިންމައިފިއެވެ. އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ހައްޔަރުކުރަން ބޭނުންވެފައިވާ،

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-16 08:27:59
އީރާނުގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރު ދޫކޮށްލަން ޖިބްރޯލްޓާ ކޯޓުން އަންގައިފި

ޖިބްރޯލްޓާ (އޮގަސްޓް 15) - ޖިބްރޯލްޓާ އިން ހިފަހައްޓާފައިވާ އީރާނުގެ ތެޔޮ ހުރި ޓޭންކަރު ދޫކޮށްލަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަންގައިފި އެވެ. ގްރޭސް 1 ޓޭންކަރު މިދިޔަ މަހު 4 ވަނަ ދުވަހު ޖިބްރޯލްޓާގެ ބޭރުން ހިފެހެއްޓީ

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-15 23:17:22
ޖިބްރޯލްޓާއިން އީރާނުގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރު ދޫކޮށްލައިފި

ސްޕޭންގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ އިނގިރޭސި ސަރަހައްދެއްކަމުގައިވާ ޖިބްރޯލްޓާއިން ހިފަހައްޓާފައި އޮތް އީރާނު ތެޔޮ ޓޭންކަރު ގްރޭސް-1 މިއަދު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ތެޔޮ ޓޭންކަރަށް ދަތުރުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޮތްކަމަށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-15 22:14:18
ރަޝިޔާގެ މަތިންދާބޯޓެއް ދޫނި ބައިގަނޑެއްގައި ޖެހިގެން ކުއްލި ހާލަތުގައި ޒުވާރި ދަނޑަކަށް ޖައްސައިފި

މޮސްކޯގެ ޒުކޯވްސްކީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ކްރައިމިއާގެ ސިންފެރޮޕޯލްއަށް ފުރި ރަޝިޔާގެ މަތިންދާބޯޓެއް ދޫނި ބައިގަނޑެއްގައި ޖެހުމުން ކުއްލި ހާލަތުގައި ކައިރީގައި އޮތް ޒުވާރި ދަނޑަކަށް ޖައްސައިފިއެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-15 14:55:58
އެއާޕޯޓުގައި މުޒާހަރާ ކުރެވުނީތީވެ މައާފަށް އެދިއްޖެ

ހޮން ކޮން (އޮގަސްޓް 15) - ހޮން ކޮންގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓުގައި ވޭތުވެދިޔަ ދެ ތިން ދުވަހު ވަރުގަދަ މުޒާހަރާތަކެއްކޮށް އެއާޕޯޓް ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް، އެތައް ބަޔަކަށް އުނދަގޫތައް ފޯރާފައިވާތީ މުޒާހަކުރި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-15 13:58:03
އެމެރިކާ އިން އުޅެނީ ގަލްފުގެ ގައުމުތަކުގެ ޚަޒާނާ ހުސްކުރަން: ރޫހާނީ

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 15) - ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅި ހިމާޔަތް ކުރަން ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާ އިން ގަލްފުގައި އަސްކަރީ ބާރެއް އުފައްދަން އުޅެނީ އެ ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކުގެ ޚަޒާނާ ހުސްކުރަން ކަމަށް އީރާނުގެ ރައީސް

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-15 13:33:50
އަހަރެމެންގެ ހިތް ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ: ގެއްލުނު ކުއްޖާގެ އާއިލާ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 15) - "އަހަރެމެންގެ ހިތް ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ" ކަމަށް ބުނެ، މެލޭޝިއާ އިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު ނޯރާ ގުއޮރިންގެ އާއިލާގެ ހިތާމަތައް ބޭރުކޮށްލައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2019-08-15 13:13:07