×
މައި ސަފުހާ
ޗައިނާގައި އައިފޯން ވިއްކުން މަނާކޮށްފި

ބެއިޖިން (ޑިސެމްބަރު 13) - ޗައިނާގައި އައިފޯނު ވިއްކުން މަނާކޮށްފި އެވެ. ޗައިނާގައި އައިފޯން މަނާކުރީ، ޗައިނާގައި އުފައްދައި އެމެރިކާ އަށް އެތެރެކުރާ މުދަލުން ޓެކްސް ނެގުމަށް، ޓްރަމްޕް ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-13 10:47:53
އައިފޯނުތަކަށް އެޕަލްގެ މޯޑެމްތައް 2021 އަށް ފަހު

އެޕަލް އަށް މިއީ ނުތަނަވަސް ދުވަސްވަރެކެވެ. އައިފޯނުތަކުގެ މުސްތަގުބަލު އޮތީ އުނދަގޫ ހީކުރުންތަކެއްގަ އެވެ. ވަށައިގެން ވަނީ ދެމިއޮތުމަށް އޮތް ފިކުރުތަކެވެ. އެމެރިކާ އިސްވެ އޮވެ ޗައިނާ އަށް ދަތިކުރަން ކުރާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-13 09:45:52
ޓްވިޓާގެ ސީއީއޯ ޖެކް ޑޯސީ މިއަންމާ "ޕްރޮމޯޓް" ކުރުމުން ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެއްޖެ

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އިންސާނިއްޔާތާ ހިލާފު ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކެއް ހިންގަމުންދާ މިއަންމާ ޕްރޮމޯޓްވާ ގޮތަށް ޓްވިޓާގެ އެއް ބާނީ އަދި ސީއީއޯ ޖެކް ޑޯސީ ކުރެއްވި ޓްވީޓްތަކަކާ ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 07:36:08
ގޫގުލް ޕްލޭގައި އެންމެ ކަމުދާ އަދި ”ފޭން ފޭވަރިޓް“ ގޭމަކަށް ވެސް ”ޕަބްޖީ“!

ގޫގުލް ޕްލޭގެ މިއަހަރުގެ އެންމެ ކަމުދާ ގޭމް އެވޯޑް ގެޓަރީގެ އެއްވަނަ، ދުނިޔޭގެ އިތުރުން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެސް މަގުބޫލު މޯބައިލް ގޭމެއް ކަމަށްވާ ޕްލޭޔާއަންނޯންސް ބެޓަލް ގްރައުންޑް ނުވަތަ ޕަބްޖީ އަށް

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-08 09:00:06
އެޕަލް އިން 2020ގެ ކުރިން 5ޖީ އައިފޯނެއް ނުނެރޭނެ

އެޕަލް އިން 5ޖީ އައިފޯނެއް ތައާރުފުކުރުން ލަސްކުރުމުން ވާދަވެރިންނަށް ވާނީ ފައިދާ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ލަސްކުރުން ނޫން ގޮތެއް މި ވަގުތު އެޕަލްއަކަށް ނެތެވެ. ސަބަބުތަކެއް ހުރުމުންނެވެ. މުޅި ދުނިޔެ އަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-06 07:46:30
ގޫގުލް އިން އެންޑްރޮއިޑް މޮބައިލް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް ދޫކޮށްލަނީ

ގޫގުލް އިން، މި އަހަރުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގައި، އެންޑްރޮއިޑް ދޫކޮށްލަފާނެ ކަމަށް ބުނެވެން ފަށައިފި އެވެ. މި ގޮތަށް ޚަބަރުތައް ފެތުރެން މެދުވެރިވި ސަބަބެއް ކަމަށް ބެލެވެނީ، ގޫގުލުން އިން އެހެން މޮބައިލް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-05 07:30:30
އައިފޯނު ޗާޖިން ކަނެކްޓަރު، ޔޫއެސްބީ-ސީ އަށް ބަދަލުކޮށްފާނެތަ؟

އެޕަލް ކުންފުނިން ވަކި ގޮތެއް ނިންމާފައި ނެތް ނަމަ، މިއީ އެއްވެސް މީހަކަށް ޖަވާބުދޭން އެނގޭ ސުވާލެއް ނޫނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވިސްނައި، ފެންނަ އެއްޗެއް ބުނަން ފުރަސަތު ކޮންމެ މީހަކަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-04 08:07:10
ސެމްސަންގްގެ ފަތްޖެހޭ ފޯނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ވަގަށް ނަގައި ޗައިނާ އަށް ވިއްކާލައިފި

ފަތްޖަހައިލެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާ ކުރާ ސްމާޓް ފޯނުގެ ނަކަލެއް މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާލައި އަންނަ އަހަރު އެ ޒާތުގެ ފޯނު ބާޒާރަށް ނެރޭނެކަން ދެކުނު ކޮރެއާގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ސެމްސަންގުން އިއުލާންކޮށްފައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-04 08:06:34
މައިކްރޮސޮފްޓް އޮފީސް އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް އާ އައިކަންތަކެއް

މައިކްރޮސޮފްޓް ވިންޑޯޒް އަށް ވުރެ ވެސް، މައިކްރޮސޮފްޓް އޮފީސް އެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭނުންކުރާ މީހުން ގިނަ އެވެ. ވިންޑޯޒް ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުގައި އަދި އެޕަލް މެކްތަކުގައި ވެސް، އޮފީސް އެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭނުންކުރެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-03 06:56:00
އެޕަލް ބަލިކޮށް، އެންމެ އަގުހުރި ކުންފުންޏަކަށް މައިކްރޮސޮފްޓް

ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުހުރި ކުންފުންޏަށް މައިކްރޮސޮފްޓްވެ، އެޕަލް އެ މަގާމުން ވެއްޓިއްޖެ އެވެ. މިއީ 15 އަހަރުގެ ތެރޭގައި މައިކްރޮސޮފްޓަށް އެ މަގާމު ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިދިއަ ހުކުރުދުވަހު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-02 09:32:33
“ރެއިންބޯ އިޔާ އެންޑް“ ސޭލް: ތިން މީހަކަށް އައިފޯން 10 އެކްސްއެސް މެކްސްއެއް!

ނަސީބުވެރި ތިން ފަރާތަކަށް އައިފޯންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނަކާއެކު ރެއިންބޯ އެންޓަޕްރައިޒެސްގެ ”އިޔާ އެންޑް“ ސޭލް ފަށައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފަރުނީޗަރާއި އިމާރާތްކުރުމަށް

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-12-02 09:15:10
ރެއިންބޯ އިޔާ އެންޑް ސޭލް، ތިން ފަރާތަކަށް އެންމެ ފަހުގެ އައިފޯން!

އަހަރުގެ ނިންމުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރެއިންބޯއިން 'އިޔާ އެންޑް ސޭލް 2018' ނަމުގައި ހާއްސަ ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ. ކޮންމެ އަހަރުކުވެސް އަހަރު ނިމުން ފާހަގަ ކުރަން ކުރިޔަށް ގެންދާ ސޭލް މިއަހަރު ކުރިޔަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-01 18:05:45
ޗައިނާގައި އުފައްދާ ނަމަ، އައިފޯނުން ވެސް ޓެކްސް ނަގަންޖެހިދާނެ: ޓްރަމްޕް

ޗައިނާ އިން އެމެރިކާ އަށް އެތެރެކުރާ މުދަލުން ޓެކްސް ނެގުމުގައި މިހާތަނަށް އައިފޯން އިސްތިސްނާ ކޮށްފައި އޮތަސް ވެސް، ޗައިނާގައި އުފައްދައިގެން އެމެރިކާ އަށް އެތެރެކުރާ އައިފޯނުތަކުން 10 ޕަސެންޓް ނުވަތަ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-11-28 09:53:58
ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ކުޅުންތެރިން އެދުނު ކަންތައް އެންމެ ހަ ދުވަސް މަހްލޫފް ކޮށްދެއްވައިފި

ޤައުމީ ނެޓްބޯޅަ ޓީމުން ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓް އަހްމަދު މަހްލޫފް ކުރެން އެދުނު ކަންތައް އެންމެ ހަ ދުވަސސް ތެރޭގައި ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. އެގޮތުން

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-11-27 09:10:14
އިންސާނުން މާސް އަށް ވުރެ ކުރިން ހަނދަށް

އިންސާނުން މާސް އަށް ފޮނުވަން ކުންފުނިތަކުން ތެޅިގަތެއް ކަމަކު، އެއީ ވަގުތުން ވަގުތަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަން ކިތަންމެ ބަޔަކަށް އެނގެ އެވެ. ނަމަވެސް، އެކަމުގައި ކުރަން ހުރި އުނދަގޫ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-11-27 07:04:34
އަހަރެމެންނަށް 5ޖީ މޮބައިލް ނެޓްވޯކް މާނަކުރެވެނީ ކޮން ގޮތަކަށް؟

މި ދެކެވެނީ 5ޖީ މޮބައިލް ނެޓްވޯކްތަކުގެ ވާހަކަ އެވެ. މުޅި ދުނިޔެ މިސްރާބު އޮތީ 5ޖީ އަށެވެ. ދުނިޔޭގެ މޮބައިލް އިންޓަނެޓް ގުޅުންތަކަށް، އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށްޓަކައި، ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް އަންނަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-11-25 07:25:08
ޝިލްޕާ ޝެޓީ އިންސްޓަގްރާމަށް 8 މިލިއަން ހަމަވުން ފާހަގަކުރީ ރާއްޖޭގައި

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ޗުއްޓީއަށް ރާއްޖެ އައި ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝެޓީ އިންސްޓަގްރާމުން ފޮލޯ ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު 8 މިލިއަނަށް އެރުމުން އެކަން ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކޮށްފި އެވެ. އޭނާޕާ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރި ކަނުހުރާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-11-24 17:24:51
ސްކްރީންގެ އަލި ހެޔޮވަރުކުރަން އެންޑްރޮއިޑް ޑިވައިސްތަކަށް ދަސްކޮށްދެނީ

އެންޑްރޮއިޑް ޑިވައިސްތަކުގެ ސްކްރީން ދިއްލޭ މިންވަރު ހެޔޮވަރުކުރެވެނީ އެ ޑިވައިސްއެއް އޮންނަ މާހައުލަކަށެވެ. އެ ތަނެއް އަލިގަދަ ނަމަ، ސްކްރީން އަލިގަދަވެ އެވެ. އަދި އަލި ފަނޑު މާހައުލެއް ނަމަ، ސްކްރީން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-11-23 06:12:20
އިންސްޓަގްރާމުން ފޭކް ލައިކާއި ކޮމެންޓް ހުއްޓުވަނީ

ފޮޓޯ ޝެއާކުރާ މަޝްހޫރު ޕްލެޓްފޯމް އިންސްޓަގްރާމުގައި ފޭކް ލައިކާއި ކޮމެންޓް ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. އިންސްޓަގްރާމުން ބުނީ ތާޑްޕާޓީ ސާވިސްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ލައިކާއި ކޮމެންޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-11-21 07:30:46
ޖީމެއިލްގެ އާ ލޭއައުޓު ވަރަށް ފޫހި، އެކަމަކު ބަދަލުކޮށްލެވިދާނެ

އާ ކަންތައްތަކަށް ފަރިތަވުމަކީ އުނދަގޫކަމެކެވެ. އެކަމަކު، އެއިން ކަމަކަށް ފަރިތަވެ، އާދަވުމުން، އެ ކަމެއް ކުރެވުން ލަސްކުރެވުނީތީ ދެރަވާ ކަންތައްތައް ވެސް ހުރެ އެވެ. އެކަމަކު ވެސް ބުނަން ޖެހެނީ، ގޫގުލް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-11-20 07:48:09
އުންމީދަކީ 2020 ލައިގަތުމުގެ ކުރިން ސެމްސަންގް ވައްޓާލުން: ވާވޭ

ވާވޭ އަކީ އަޒުމު ވަރުގަދަ ކުންފުންޏެކެވެ. އެޕަލް އަށް ވުރެ ކުރިއެރުމަށް ކުރި މަސައްކަތުން ވާވޭ މިހާރު އޮތީ ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ދެވަނައިގަ އެވެ. ވާވޭ އަށް ދެން އޮތް އުންމީދަކީ 2020 އައުމުގެ ކުރިން ސެމްސަންގް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-11-18 12:12:12
ފޭސްބުކްގައި ލިޔެގެން އާސަހަރާގެ ޖަމާއަތްތެރިއަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމައިފި

އާސަހަރާގައި ޖަމާއަތްތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި 13 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރި ޖަމާއަތްތެރިއަކު، ފޭސްބުކްގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ބަދުނާމުކޮށް ލިޔެފައިވާތީ އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމަށް ނިންމައި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-11-15 23:31:38
ވަޔަލެސް ޗާޖިން، ވަޔަލެސް ރިވާސް ޗާޖިން!

"ވަޔަލެސް ޗާޖިން" އަކީ ސްމާޓްފޯން ބެޓެރީ ޗާޖުކުރަން ބޭނުންކުރާ ޓެކްނޮލޮޖީއެކެވެ. ވަޔަލެސްކޮށް ބެޓެރީ ޗާޖްކުރާ ނަމަ، އެއްވެސް ޒާތެއްގެ ވާގަނޑެއް ފޯނަށް ގުޅާކަށް ނުޖެހެ އެވެ. އެކަމަކު، ވަޔަލެސްކޮށް ބެޓެރީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-11-14 07:04:02
އެޕަލް އަށް ބައިތައް އުފައްދާ ފެކްޓަރީތަކުގައި ކުޑަކުދިން މަސައްކަތްކުރާ މައްސަލަ ބަލަނީ

އެޕަލްގެ ޑިވައިސްތަކަށް ހާޑްވެއާ ބައިތައް އުފައްދާ ފެކްޓްރީތަކުގައި، ކުޑަކުދިން ލައްވައި މަސައްކަތްކުރުވުމަކީ، ދޭތެރެ ދޭރެއިން ގަދަވާ އަޑެކެވެ. ޗައިނާގައި އައިފޯނު އުފެއްދުމުގައި ވެސް ކުޑަކުދިން ބޭނުންކުރުން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-11-12 07:27:05
ސެމްސަންގުގެ ފަތްޖަހައިލެވޭ ފޯނު އަންނަ އަހަރު ނެރެނީ

ފަތްޖަހައިލެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކުރާ ސްމާޓްފޯން އަންނަ އަހަރު ނެރޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސެމްސަންގުން ދީފި އެވެ. އެމެރިކާގެ ސެން ފްރެންސިސްކޯގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި "ސެމްސަންގް ޑިވެލޮޕާ ކޮންފަރެންސް" ގައި ސެމްސަންސަންގު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-11-09 06:20:48
ލައްޕާލީމަ ފޯނަކަށް، ހުޅުވާލުމުުން ޓެބަކަށް، ސެމްސަންގެ އާ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް!

ސެމްސަން ކުންފުނިން މުޅިން އާ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ތައާރަފްކޮށް 'އިންފިނިޓީ ފްލެޓް ޑިސްޕްލޭ' އާއި އެކު އުފައްދާފައިވާ ފަތްޖަހާލެވޭ މުޅިން އާ ވައްތަރެއްގެ ސްމާޓްފޯނެއް ދައްކާލައިފި އެވެ. ސެމްސަން ޑިވެލޮޕާ ކޮންފަރެންސް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-11-08 09:00:21
ޑްރޭގަންޕްލައި ސާޗް އިންޖީން އަކީ އެކްސްޕެރިމެންޓެއް: ގޫގުލް

ޗައިނާ މާކެޓަށް ޚާއްސަކޮށް އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރި ސާޗް އިންޖީން އަކީ އެކްސްޕެރިމެންޓެއް ކަމަށް ގޫގުލުން ބުނެފި އެވެ. މިހެން ބުނީ މި ޕްރޮޖެކްޓާ މެދު ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2018-11-07 07:34:45
5ޖީ އައިފޯނުގައި އިންޓެލް މޯޑެމްއެއް

އެންޑްރޮއިޑް ސްމާޓްފޯނުތައް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން 5ޖީ ނެޓްވޯކަށް ތައްޔާރުވަނީ އެވެ. ނެޓްވޯކް ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކުން ވެސް 5ޖީ އަށް ތައްޔާރުވަނީ އެވެ. މަސްރަހުގައި ޚަބަރުތައް ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރު، 2019

މިހާރު.ކޮމް - 2018-11-06 07:18:36
ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް10 ގައި އަލްޓްރާސޮނިކް ފިންގާޕްރިންޓް ސްކޭނާއެއް

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް10 އާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވެނީ އުންމީދީ ވާހަކަތަކެވެ. ސްމާޓްފޯން މާކެޓަށް އާ ޓެކްނޮޖީ ތައާރުފުކުރަން ސެމްސަންގް އުޅޭ ވާހަކަ އެވެ. މާނަ އަކީ، ސްމާޓްފޯނަކުން މީގެ ކުރިން ފެނިފައި ނެތް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-11-05 05:33:48
އައިފޯނު ވިކޭ ވަރު އެޕަލް އިން ސިއްރުކޮށްފާނެ

އައިފޯނު ވިކޭ އަދަދު، ދުވަހަކަށް ވުރެ ދުވަހެއް ދަށްވަމުން ދާ ކަމަށް ބުނެވެ އެވެ. އެކަމަކު، އެޕަލް އަށް ލިބޭ ފައިދާ ދަށަށް ދާ ކަމަށް ބުނާތީއެއް ނުއިވެ އެވެ. އައިފޯން އަދި އައިޕެޑް ވިކޭ އަދަދު ދަށްވާ ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-11-04 07:31:52