×
މައި ސަފުހާ
ސެމްސަންގުން އާ ދެ ފޯނު ދައްކާލައިފި، އަގު 1،000 އާއި 1،800 ޑޮލަރާ ދެމެދުގައި

ފަތްޖެހޭ އާ ދެ ފޯނެއް ސެމްސަންގުން މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ. ގެލެކްސީ ޒެޑް ފްލިޕް 4 އާއި ގެލެކްސީ ޒެޑް ފޯލްޑް 4 ތައާރަފްކުރުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓްގައި ބުނީ މިއީ ސެމްސަންގުން މިހާތަނަށް ހެދި ފަތްޖެހޭ އެންމެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-10 22:38:03
ރޮޒައިނާގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ހެކްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ފާޑު ވިދާޅުވެ، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް އޭނާގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-07-30 20:00:12
ރޮޒައިނާގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓު ހެކް ކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓު ހެކްކޮށްފިއެވެ. ރޮޒައިނާ މިއަދު "ސަން"އަށް ވިދާޅުވީ ރޭ ދަންވަރު 02:00ގެ ފަހުން އޭނާގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓަށް ނުވަދެވޭ

ސަން.އެމްވީ - 2022-07-30 18:43:02
ގޫގުލް އިން ވަޒީފާ ލިބުނީ 39 ފަހަރަށް އެޕްލައި ކޮށްގެން!

ގޫގުލްގެ ވަޒީފާ އަށް އެތައް އަހަރެއް ވަންދެއް އެޕްލައި ކޮށް 38 ފަހަރު ނުހޮވި 39 ވަނަ ފަހަރަށް އެޕްލައި ކުރުމުން ވަޒީފާ އަށް ހޮވިއްޖެ އެވެ. ގޫގުލްގެ ވަޒީފާއަކަށް 39 ވަނަ ފަހަރަށް އެޕްލައި ކޮށްގެން ވަޒީފާ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-07-30 09:16:39
އިންސްޓަގްރާމް ޓިކްޓޮކަށް ވާތީ ކައިލީ ރުޅި ގަދަވެފައި

އިންސްޓަގްރާމަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން، އެ ޕްލެޓްފޯމްގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އެއް ތަރި ކަމަށްވާ އެމެރިކާގެ ސޯޝަލައިޓް ކައިލީ ޖެނާ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ. މިހާރުވެސް 361 މިލިއަން ފޮލޮވާސް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-07-28 08:05:34
މަސްކް އަތުން 44 ބިލިއަން ހޯދަން ޓްވިޓާ އިން ކޯޓަށް

ދުނިޔޭގައި ދެވަނަ އަށް އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އީލޮން މަސްކް، މަޝްހޫރު ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް ޓްވިޓާ ގަންނަން އުޅުމަށް ފަހު، އެ އެއް ނިންމުން ބަދަލުކުރި މައްސަލައިގައި އޭނާ ގޮވައިގެން ޓްވިޓާ އިން ކޯޓަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-07-17 08:08:46
އީލޮން މަސްކް ޓްވިޓާ ނުގަންނަން ނިންމައިފި

މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކް ހަތަރު ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ޓްވިޓާ ގަންނަން ހެދި އެއްބަސްވުމާ ޓްވިޓާއިން އެކި ގޮތްގޮތުން ހިލާފްވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެ މުއަމާލާތް ދެން އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދަން އޭނާ ނިންމައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2022-07-09 07:08:56
އައިފޯނަށް "ދަ ކްލައުންފިޝް" އަނބުރާ އަންނަނީ

އައިފޯން އެންމެ ފުރަތަމަ ތައާރަފުކުރިއިރު، 2007 ވަނަ އަހަރުގައި ވޯލްޕޭޕަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރި "ދަ ކްލައުންފިޝް" އަނބުރާ ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ދެ ކްލައުންފިޝް ފެންނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-07-09 06:54:38
އިންސްޓަގްރާމް އާއި މެސެންޖާ ޑައުންވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންކުރާ އެއް ސޯޝަލް މީޑީއާ އިންސްޓަގްރާމް އާއި ފޭސްބުކްގެ މެސެންޖާ ގިނަ ބަޔަކަށް ޑައުން ވެއްޖެ އެވެ. ފޭސްބުކްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހިމެނޭ އިންސްޓަގްރާމް އާއި ފޭސްބުކްގެ މެސެންޖާ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-07-06 11:27:29
އެންމެ ގިނައިން ގޫގުލްއިން ހޯދީ އުރްފީ

ގޫގުލްއިން މި އަހަރު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ހޯދި އޭޝިއާ ތަރިންގެ ލިސްޓަށް، އިންޑިއާގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ތަރި އުރްފީ ޖާވިދު އަރައިފި އެވެ. އުމުރުން 24 އަހަރުގެ އުރްފީ އަކީ ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދެއްކި "މޭރީ ދުރްގާ"

މިހާރު.ކޮމް - 2022-07-01 09:10:35
ގޫގުލް ހޭންގްއައުޓްސް ނޮވެމްބަރުގައި ހުއްޓާލަނީ

މެސެޖުކުރުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުފެއްދި "ގޫގުލް ހޭންގްއައުޓްސް" އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން އެއްކޮށް ހުއްޓާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. ގޫގުލްގެ ބްލޮގް ޕޯސްޓެއްގައި ބުނީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-06-29 06:51:56
ފޭސްބުކް ގްރޫޕްތައް "ޑިސްކޯޑް" އަށް ބަދަލުވަނީ

ފޭސްބުކް ގްރޫޕްތަކުގެ އިންޓަފޭސް އަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސް، ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވެފައިވާ ސްކްރީންޝޮޓްތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި، އެ އިންޓަފޭސް ބޮޑަށް ވައްތަރީ މެސެޖުކުރުމަށް،

މިހާރު.ކޮމް - 2022-06-29 06:47:31
ހަތް އަހަރުފަހުން ކްރިސް އިވަންސް އާ އައިފޯނެއް ގަނެފި

މީގެ ހަތް އަހަރު ކުރިން ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކްރިސް އިވަންސް ގަތް އައިފޯން ސިކްސް އެސް ހަލާކުވުމުން އޭނާ އާ ފޯނެއް ގަނެފި އެވެ. މަޝްހޫރު އަދި އަގުބޮޑު ފިލްމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ތަރިންގެ އަތުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-06-25 07:16:14
އުމުރު ޔަގީންކުރަން އިންސްޓަގްރާމް އިން އާ ފީޗާއެއް ޓެސްޓުކުރަނީ

އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އުމުރު ޔަގީންކުރުމަށް އާ ފީޗާއެއް ޓެސްޓުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. އިންސްޓަގްރާމްގެ ބެލެނިވެރި ކުންފުނި މެޓާ އިން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުނީ އެ ޕްލެޓްފޯމް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-06-25 07:14:28
އިޝްތިހާރެއްގައި ދޮގުހެދުމުން ސެމްސަންގަށް 10 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޖޫރިމަނާއެއް

ވޯޓާޕްރޫފް ފޯނެއް އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ހިންގި ކެމްޕެއިނެއްގައި ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުމުން ސެމްސަންގް އޮސްޓްރޭލިއާ 10 މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ. އެ ކެމްޕެއިންގެ އިޝްތިހާރުތަކުގައި ވަނީ ސެމްސަންގްގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-06-24 08:57:11
ޓެލެގްރާމް ޕްރިމިއަމް ތައާރަފްކޮށްފި، މަހަކު 4.99 ޑޮލަރު ދައްކަންޖެހޭ

"ޓެލެގްރާމް ޕްރިމިއަމް"ގެ ހިދުމަތް, މަހަކު 4.99 ޑޮލަރު ދައްކައިގެން ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. އެ ހިދުމަތް ހޯދަން ބޭނުންވާ މީހުން ޖެހޭނީ ޓެލެގްރާމް އެޕް 8.8 ވާޝަންއަށް އަޕްޑޭޓްކޮށް، ޓެލެގްރާމް

ސަން.އެމްވީ - 2022-06-22 09:16:38
މަހަކު 4.99 ޑޮލަރު ދައްކާ ގޮތަށް ޓެލެގްރާމް ޕްރިމިއަމް ތައާރަފުކޮށްފި

މަހަކު 4.99 ޑޮލަރު ދައްކައިގެން ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް "ޓެލެގްރާމް ޕްރިމިއަމް"ގެ ހިދުމަތް އިއްޔެ ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. ޓެލެގްރާމްގެ ބްލޮގް ޕޯސްޓެއްގައި ވަނީ ޕްރިމިއަމްއިން ލިބޭނެ ހާއްސަ ހިދުމަތްތައް ތަފުސީލުކޮށްދީފަ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-06-21 08:26:17
ޓްވިޓާ ހަދަންވީ ޓިކްޓޮކް ކަހަލަ އެޕަކަށް ކަމަށް މަސްކު ބުނެފި

ޓްވިޓާ ހަދަންވީ ޓިކްޓޮކް ކަހަލަ އެޕަކަށް ކަމަށް ބިލިއަނަރު އިލޯން މަސްކް ބުނެފިއެވެ. ޓްވިޓާގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކޮށް ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން މަސްކު ބުނީ އެ އެޕް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އެއް

ސަން.އެމްވީ - 2022-06-19 08:44:01
ސްނެޕްޗެޓްގައި ވެސް މަހު ފީ ދައްކަންޖެހޭ ހިދުމަތެއް ތައާރަފުކުރަނީ

"ސްނެޕްޗެޓް ޕްލަސް"ގެ ނަމުގައި މަހު ފީ ދައްކައިގެން ބޭނުންކުރެވޭ ހިދުމަތެއް ތައާރަފުކުރަން އުޅޭ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. ސްނެޕްގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން ލިޒް މާކްމަން "ދި ވާޖް" ނޫހަށް ވިދާޅުވީ "ސްނެޕްޗެޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-06-18 07:20:23
އިލޯން މަސްކް ޓްވިޓާގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރަނީ

ދުނިޔޭގެ ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންކުރަމުންދާ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމެއް ކަމަށްވާ ޓްވިޓާ ގަންނަން ނިންމާފައިވާ އިލޯން މަސްކު އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. މާދަމާ އޮންލައިންކޮން

ސަން.އެމްވީ - 2022-06-15 12:42:10
ގޫގުލް އިންޖީނިއަރަކު އޭއައި ސިސްޓަމެއްގައި އަމިއްލަ އިހުސާސްތައް ހުންނަ ކަމަށް ބުނެފި

ގޫގުލްގެ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) ސިސްޓަމެއްގައި، އޭގެ އަމިއްލަ އިހުސާސްތައް ހުންނަ ކަމަށް އެތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ އިންޖީނިއަރަކު ބުނެފި އެވެ. ގޫގުލް އިން ބުނީ، އަމިއްލަ އިހުސާސްތައް ހުންނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-06-14 07:06:06
ޓެލެގްރާމް ޕްރިމިއަމް މި މަހު ފަހުކޮޅު ތައާރަފުކުރަނީ

މަހު ފީ ދައްކައިގެން ބޭނުންކުރެވޭ "ޓެލެގްރާމް ޕްރިމިއަމް" މި މަހު ފަހުކޮޅު ތައާރަފުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ޓެލެގްރާމްގެ ފައުންޑާ، ޕެވެލް ޑުރޯވް އެ މެސެޖިން އެޕް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފޮނުވި މެސެޖެއްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-06-12 07:09:53
ރަޝިއާގައި މައިކްރޮސޮފްޓްގެ ވިޔަފާރި ކުޑަކޮށް، 400 މުވައްޒަފުން ވަކިކުރަނީ

ރަޝިއާގައި މައިކްރޮސްޕޮޓްގެ ވިޔަފާރި ކުޑަކޮށް، 400 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ބްލޫމްބާގް އިން ރިޕޯޓްކުރި ގޮތުގައި، މައިކްރޮސޮފްޓް އިން އެގޮތަށް ނިންމީ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-06-09 06:11:16
ފޭސްބުކާއި އިންސްޓަގްރާމުން ސިޔާސީ އިޝްތިހާރުތަކާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހާމަކުރަނީ

ފޭސްބުކާއި އިންސްޓަގްރާމްގައި ސިޔާސީ އިޝްތިހާރުތައް ޖަހާ މީހުންނާއި ކުންފުނިތަކުން އެ އިޝްތިހާރުތައް ވަކި ބަޔަކަށް އަމާޒުކޮށް، ދައްކާ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ހާމަ ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް

ސަން.އެމްވީ - 2022-05-31 08:57:31
ސެމްސަންގުން ފޯނު އުފެއްދުން މަދުކުރަނީ

ސްމާޓްފޯނު އުފައްދާ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސެމްސަންގުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ފޯނު އުފައްދާ މިންވަރު މަދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ދެކުނު ކޮރެއާގެ ޓެކް ކުންފުނި ސެމްސަންގަކީ ސްމާޓްފޯނު

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-28 07:47:13
ސެމްސަންގުން 80،000 ވަޒީފާ އުފައްދަނީ

ސެމްސަންގުން 350 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްކޮށް، ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު 80،000 ވަޒީފާ އުފައްދަން ރާވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. ރަޝިއާ-ޔުކްރެއިން ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އެ ކުންފުނީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-25 06:39:18
ވަޓްސްއެޕަށް ބިޒްނަސް ޗެޓް ތައާރަފުކުރަނީ

ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ބިޒްނަސް ޗެޓް" ފީޗާއެއް ތައާރަފުކުރަން ވަޓްސްއެޕުން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. ވަޓްސްއެޕްގެ މައި ކުންފުނި މެޓާގެ ވެރިޔާ މާކް ޒަކަބާގު ވިދާޅުވީ އެ ފީޗާ އަކީ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް،

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-23 06:39:15
ގޫގުލްގައި ދިވެހި ތަރުޖަމާ ނުބައިވެއްޖެ ނަމަ، ދެން ކަންތައް ކުރަންވީ ގޮތް!

އާންމުކޮށް ދިވެހިން އުޅޭ ގޮތަށް، ގޫގުލް ޓްރާންސްލޭޓަށް ދިވެހި ބަސް އިތުރުކުރުމާ އެކު، ދެކޮޅު ނުބަލައި، ޝަކުވާ ފުންޏެއް އޮއްސާލި އެވެ؛ އެއީ މީހަކު ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނި އެއްޗެކެވެ. އެހެން ކިޔަން ޖެހުނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-17 09:11:03
އައިފޯންތަކުގައި ޔޫއެސްބީ-ސީ ބޭނުންކުރަން ޓެސްޓްކުރަނީ

އައިފޯން ޗާޖުކުރަން ޔޫއެސްބީ-ސީ ޕޯޓް ބޭނުންކުރުމަށް ޓެސްޓްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. އެޕަލްގެ އެތެރޭގެ ސިއްރު ޚަބަރުތައް އާންމުނާ ހަމަ އަށް ތިލަކުރާ ބައެއް މީހުންނާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓްތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-16 07:10:35
ޕިކްސެލް ވޮޗް އަދި ގޫގުލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލައިފި

ގޫގުލްގެ ފުރަތަމަ ސްމާޓްވޮޗް، ޕިކްސެލް ވޮޗްގެ އިތުރުން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކުންފުނިން ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އާ ޑިވައިސްތައް ރޭ ދައްކާލައިފި އެވެ. ގޫގުލް އިން ބޭއްވި "އައި/އޯ" ކީނޯޓުގައި ވަނީ އާ ހާޑުވެއާތަކުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-05-12 11:22:35