×
މައި ސަފުހާ
އިންސްޓަގްރާމް ޕޯސްޓެއް މައްސަލައިގައި ކަވާނީ ހޫނުފެނަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަަރު 30) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ސައުތެމްޓަން އަތުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް މޮޅުކޮށްދޭން އެހީވި އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ އިންސްޓަގްރާމްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގެ މައްސަލަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-30 08:51:26
މައިކްރޮސޮފްޓުގެ "އިމާޖް އެކްސް ޕިޗް" މުބާރާތަށް ރާއްޖޭގެ ފަހިޕޭ ހޮވިއްޖެ

މައިކްރޮސޮފްޓުން އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ "އިމާޖް އެކްސް ޕިޗް" މުބާރާތަށް ރާއްޖޭގެ ސްޓާޓްއަޕެއް ކަމަށްވާ ފަހިޕޭ ހޮވިއްޖެ އެވެ. މި މުބާރާތުގައި ފަހިޕޭގެ އިތުރުން އޭޝިއާގެ އިތުރު 20

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-29 14:01:29
ސްނެޕްޗެޓުން ކޮންމެ ދުވަހަކު މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

އާދަޔާހިލާފު މޮޅު ކުރު ވީޑިއޯކޮޅު ތައްޔާރުކުރެވޭ ގޮތަށް ސްނެޕްޗެޓުން "ސްޕޮޓްލައިޓް" ގެ ނަމުގައި އާ ފީޗާއެއް ތައާރަފުކޮށް އޭގެ އެހީގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-26 08:08:09
ފޭސްބުކުން ފެނުނު އާޓިކަލްއެއްގެ ސަބަބުން އިސްލާމްވި އުޚްތާ

لا إله إلا الله محمد رسول الله މީގެ ހަތްއަހަރުކުރިން މި ބަސްކޮޅަކީ އަހަރެންގެ ދުލުން ދުވަހަކުވެސް އަޑުއިވިދާނޭ ބަސްކޮޅުތަކަކަށް ވާނެކަމަށް ޚުދު އަހަރެންވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރަމެވެ. ފުރާވަރަށް އަރަމުން އައިއިރު

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-11-24 08:00:13
ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާތީ ސޮލޮމަން އައިލެންޑްސްގައި ފޭސްބުކް މަނާކުރަނީ

ފޭސްބުކްގައި ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާތީ ސޮލަމަން އައިލެންޑްސްގައި އެ ޕްލެޓްފޯމް މަނާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނީ ފޭސްބުކް މަނާކުރަން ނިންމައި ސަރުކާރުން މިހާރު އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-20 08:17:50
އިންސްޓަގްރާމުގައި އެންމެ އަވަހަށް މިލިއަން ފޮލޯވަރުން ހަމަކުރުމުގެ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓެއް ހެދިތާ އެންމެ އަވަހަށް އެއް މިލިއަން ފޮލޯވަރުން ހޯދުމުގެ ރެކޯޑް އޮތް، ތިމާވެށީގެ ތާރީހީ އިލްމުވެރިޔާ ޑޭވިޑް އެޓެންބަރާގެ ރެކޯޑް "ހެރީ ޕޮޓާ" ސީރީޒްތަކުގެ ފިލްމުތަކުން ވިދާލި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-16 08:13:08
ގޫގުލް ފޮޓޯސްގެ "އަންލިމިޓެޑް" ސްޓޯރޭޖް ހުއްޓާލާތީ ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ހައި ކޮލިޓީގައި ފޮޓޯ ރައްކާކުރަން ބޭނުންކުރެވޭ ގޫގުލް ފޮޓޯސް އިން ދީފައި އޮތް ވަކި މިންވަރެއް ނެތި ފޮޓޯ ރައްކާކުރެވޭ އިހްތިޔާރު ނިމުމަކަށް ގެނެސް 15 ޖީބީ އަށް ވުރެ ގިނައިން ފޮޓޯ އަޕްލޯޑްކުރާ ނަމަ އަގު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-14 08:49:11
އުރީދޫން އައިފޯނު 12 ޕްރޯ އާއި 12 މިނީ ޕްރީއޯޑަރަށް ހުޅުވައިލަނީ

އެޕަލް ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އައިފޯނު 12 ޕްރޯ އާއި 12 މިނީ ޕްރީއޯޑަރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިރޭ ހުޅުވައިލާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. މޫލީ މެދުވެރިކޮށް، ފޯނުތަކަށް ޕްރީ އޯޑަރު ކުރުމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-12 21:46:12
އިންޑިއާގައި ވަޓްސްއެޕް ޕޭ އަށް ހުއްދަ ދީފި

ވަޓްސްއެޕް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރެވޭ ގޮތް އިންޑިއާގައި ރަސްމީކޮށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އިންޑިއާގެ ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންކުރާ ވަޓްސްއެޕުން ދޭ މި ހިދުމަތް މުޅި ގައުމަށް ލިބޭ ގޮތަށް ފުޅާކުރީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-08 07:48:36
އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އަށް ފަހު ޓްރަމްޕް ޓްވިޓާ އިން ބްލޮކްކޮށްފާނެ

އެމެރިކާގެ ރިއާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރެވުމާ އެކު ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ބްލޮކްކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި އެވެ. މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އިއުލާނު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-06 14:10:36
ފޭސްބުކުން ކްލައުޑް ގޭމިން ތައާރަފުކޮށްފި

ފޭސްބުކުން މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ލޯންޗްކުރި ފޭސްބުކް ގޭމިންގެ ދަށުން ކްލައުޑް ގޭމިންގެ ހިދުމަތް ވެސް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. އެންޑްރޮއިޑް ޑިވައިސްތައް ގެންގުޅޭ މީހުންނަށް މި ވަގުތު ބޭނުންކުރެވުނަސް މާ ލަސްތަކެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-01 08:01:03
ނަބިއްޔާގެ ދިފާޢުގައި 38 ޖަމިއްޔާއެއް އެކުވެގެން ބާއްވާ ދަރުސް މިރޭ ފޭސްބުކްއިން

ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ދިފާޢުގައި 38 ޖަމިއްޔާއެއް އެކުވެގެން ބާއްވާ ދަރުސް މިރޭ ފޭސްބުކްއިން ލައިވް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلمގެ ސިޔަރަތާއި، އެކަލޭގެފާނުގެ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-10-30 14:24:06
އުރީދޫން ފަހުގެ އައިފޯނުތައް ޕްރީއޯޑަރަށް މިރޭ ހުޅުވާލަނީ

އެޕަލް ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އައިފޯނު 12 އަދި އައިފޯނު 12 ޕްރޯ އުރީދޫން ޕްރީއޯޑާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިރޭ ހުޅުވައިލާނެ އެވެ. މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ފޯނުތަކަށް ޕްރީ އޯޑާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-29 23:49:54
ދިރާގުން ފަހުގެ އައިފޯނުތައް ޕްރީއޯޑަރަށް ހުޅުވައިލަނީ

ދިރާގުން އައިފޯނު 12 އަދި އައިފޯނު 12 އަށް ޕްރޯ ޕްރީއޯޑާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިރޭ ހުޅުވައިލާނެ އެވެ. މި ފުރުސަތު ދިރާގުން ހުޅުވައިލާނީ މިރޭ 12:00 އިން ފެށިގެންނެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް www.dhiraagu.com.mv

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-29 23:47:04
ގޫގުލްގެ ޕްރޮޖެކްޓް ލޫންގެ ބެލޫންއެއް ރާއްޖެއަށް ވެއްޓިއްޖެ

އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ނުލިބޭ އެކަހެރި ހިސާބުތަކަށް އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށްދޭން، ޖައްވަށް ބެލޫންތަކެއް ފޮނުވައިގެން ގޫގުލް އިން ހިންގާ "ޕްރޮޖެކްޓް ލޫން" ގެ ބެލޫންއެއް ރާއްޖޭ ސަރަހައްދަށް ވެއްޓުމުން ސިފައިންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-29 13:31:56
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފަހުގެ އައިފޯނުތައް ވިއްކަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެޕަލްގެ ފަހުގެ ސީރީޒް، އައިފޯން 12 އާއި 12 ޕްރޯ ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ. މި ފޯނުތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ވިއްކަން މި ފެށީ "ބެސްޓްބައި" އިންނެވެ. އެ ފިހާރަ އިން މިއަދު ހަވީރު 4:00

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-26 19:37:44
ފޭސްބުކްގައި 'އިސްލާމޮފޯބިޔާ' ހުއްޓުވުމަށް ޒަކަބާގްގެ ކިބައިން އިމްރާން ޚާން އެދިވަޑައިގެންފި

އިސްލާމްދީނާ މެދު ނަފްރަތު އުފައްދާ ތަކެތި ފޭސްބުކްގައި ޖެހުން ހުއްޓުވުން އެދިވަޑައިގެން ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ފޭސްބުކްގެ ސީއީއޯ މާކް ޒަކަބާގްއަށް ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވައިފިއެެވެ. އިމްރާން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-10-26 06:58:31
ސެމްސަންގުގެ ޗެއާމަން އަވަހާރަވެއްޖެ

ދެކުނު ކޮރެއާގެ މަޝްހޫރު ފޯނު ކުންފުނި ސެމްސަންގްގެ ޗެއާމަން ލީ ކުން-ހީ މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ. އާއިލާ އިން އެކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިން ނަމަވެސް 78 އަހަރުގެ ލީގެ މަރުގެ ސަބަބެއް ހާމައެއްނުކުރެ އެވެ. ލީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-25 11:42:22
ވަޓްސްއެޕް ޗެޓް ދާއިމީކޮށް މިއުޓްކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ވަޓްސްއެޕްގެ މެސެޖު ނޮޓިފިކޭޝަން ދާއިމަށް މިއުޓްކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ. ފޭސްބުކްގެ ދަށުން ހިންގާ ވަޓްސްއެޕްގައި ކުރިން ޗެޓްތައް މިއުޓްކުރެވެނީ ވަން-ޓު-ވަން މުއާމަލާތަކާއި ގްރޫޕް ޗެޓްތައް އެއް އަހަރަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-25 07:21:29
ފޭސްބުކްގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ފޮލޯކުރާ އެއާލައިނަކީ ގަތަރު އެއާވެސް

ވިހި މިލިއަން ފޮލޯވަރުންނާ އެކު ފޭސްބުކްގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ފޮލޯ ކުރާ އެއާލައިނަކަށް ގަތަރު އެއާވޭސް ވެއްޖެ އެވެ. ގަތަރު އެއާވޭސް އިން ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމުތަކުގައި އެ އެއާލައިންގެ ޕޭޖުތައް ހުޅުވީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-23 20:58:41
އީލޮން މަސްކްގެ "ސްޓާލިންކް" އާ މައިކްރޮސޮފްޓް ގުޅިއްޖެ

ދުނިޔޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ހަލުވި ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް، މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކްގެ ސްޕޭސް އެކްސްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ "ސްޓާލިންކް" ޕްރޮޖެކްޓާ މައިކްރޮސޮފްޓް ގުޅިއްޖެ އެވެ. އެންމެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-23 10:06:20
އެމްޓީސީސީން "މައިކްރޮސޮފްޓް ޑީ365" ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި

އެމްޓީސީސީން ބޭނުން ކުރަމުން އައި "އެންޓަޕްރައިސަސް ރިސޯސަސް ޕްލޭނިން" (އީއާރުޕީ) ސޮފްޓްވެއާ "މައިކްރޮސޮފްޓް ޑީ365" އަށް އަޕްގްރޭޑްކޮށް މިއަދުން ފެށިގެން ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މި ސޮފްޓްވެއާ އިފްތިތާހު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-21 13:40:47
އައިފޯން 12 ގައި ދެ ސިމާ އެކު 5ޖީ ސަޕޯޓެއްނުކުރާނެ

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދައްކައިލި އައިފޯން 12 ބޭނުންކުރާ ފަށާއިރު، ދެ ސިމް އެއްފަހަރާ ބޭނުންކުރާ ޑުއެލް ސިމް މޯޑުގައި 5ޖީ ނުލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. ޓެކް ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-21 08:07:08
ސެމްސަންގް އެސް21 ޑިސެމްބަރުގައި؟

މި އަހަރަކީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި ތާށިކަން ބޮޑު އުނދަގޫ އަހަރެއް ނަމަވެސް ފޯނު ނެރޭ ކުންފުނިތައް ތިބީ މަޑަކުންނެއް ނޫނެވެ. އޭގެ ހެއްކަކީ އެޕަލްގެ އައިފޯން 12 މި އަހަރު ނެރޭނެކަމާ ދޭތެރޭ ވެސް ސުވާލު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-19 06:21:09
އާ އައިފޯނާއެކު ޗާޖަރާއި ހެޑްފޯން ނުލިބޭތީ ސެމްސަންގުން މަލާމާތްކޮށްފި

އެޕަލްގެ އައިފޯން 12އާ އެކު ޗާޖިން އެޑަޕްޓަރާއި ހެޑްފޯން ނުދޭތީ ސެމްސަންގުން "މަލާމާތްކޮށްފި" އެވެ. ސްމާޓްފޯނުގެ ވިޔަފާރީގައި އެންމެ ވާދަވެރި، ސެމްސަންގުން އެޕަލް އަށް ސޯޝަލް ފޭސްބުކްގައި މަލާމާތް ކުރީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-15 19:08:49
ވެކްސިނާ ދެކޮޅު އިޝްތިހާރުތައް ފޭސްބުކުން މަނާކޮށްފި

މުޅި ދުނިޔެ މި ވަގުތު ތަޖުރިބާކުރަމުންދާ ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރާނެ ވެކްސިންތަކުގެ ޓްރަޔަލްތައް ކުރިއަށް ދާއިރު، ވެކްސިނާ ދެކޮޅު ކޮންޓެންޓްތައް ފޭސްބުކުން މަނާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-15 08:32:56
އައިފޯން 12ގެ 4 ފޯނެއް؛ ޑިޒައިން ވައްތަރީ އައިފޯން 4 އާ

އެޕަލް އިން އައިފޯންގެ ޑިޒައިނަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސް 5ޖީ އާ އެކު އައިފޯން 12 އާއި އައިފޯން 12 މިނީ އާއި އައިފޯން 12 ޕްރޯ އަދި އަދި އައިފޯން 12 ޕްރޯ މެކްސް ދައްކާލައިފި އެވެ. އައިފޯން 12 ގެ ސްކްރީންގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-13 23:28:43
ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާ ކުޑަކަމަށް ވިދާޅުވެ ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ޕޯސްޓް ފޭސްބުކުން ޑިލީޓްކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 7) - ކޮވިޑުގެ ނުރައްކާ ކުޑަ ކަމަށް ދެއްކުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއް ފޭސްބުކުން ޑިލީޓްކޮށްފި އެވެ. ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ކޮވިޑަށް ވުރެ އެކި ސީޒަންތަކުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-07 11:53:46
އައިފޯން 12 ނެރުން މި މަހުގެ 13 ގައި

އެޕަލް އައިފޯން 12 މި އަހަރު ނެރޭނެކަމާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފެދިފައި ވަނިކޮށް، މި މަހުގެ 13 ގައި އެޕަލްގެ އިވެންޓަކަށް އަނެއްކާވެސް ދައުވަތު ދީފި އެވެ. މިކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ވެސް ބާއްވަނީ ވާޗުއަލް އިވެންޓެކެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-07 10:11:49
ބުލީއާ ދެކޮޅަށް އިންސްޓަގްރާމުން އާ ފީޗާއެއް ޓެސްޓްކުރަނީ

އިންސްޓަގްރާމްގައި ޕޯސްޓްކުރާ އެއްޗިއްސަށް ކުރާ ކޮމެންޓްތަކަށް ފާރަވެރިވުމަށްޓަކައި މިދިޔަ އަހަރު "ރެސްޓްރިކްޓް" ކިޔާ ޓޫލެއް ތައާރަފުރުމަށް ފަހު، ފުރައްސާރަ އާއި ބުލީގެ ކޮމެންޓްތައް އަމިއްލަ އަށް ފޮރުވޭ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-07 07:42:58