×
މައި ސަފުހާ
ޓްވިޓާ އިން ކަންގަނާ ނެރެލައިފި

ޓްވިޓާއިން ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނައުތު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ. ޓްވިޓާއިން ކަންގަނާ ސަސްޕެންޑް ކުރީ ދާއިމަށެވެ. ޓްވިޓާގެ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ޓްވީޓްކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އެ ޕްލެޓްފޯމުން

ސަން.އެމްވީ - 2021-05-05 09:58:25
އައިފޯން 12އަށް އުރީދޫ 5ޖީ މިހާރު ލިބޭނެ

އައިފޯން 12 ގެންގުޅުއްވާ އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް މާލޭގެ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކެއްގައި 5ޖީގެ ހަލުވި ސްޕީޑް މިހާރު ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. އުރީދޫއިން ބުނީ އެ ހިދުމަތް ޕޯސްޓްޕެއިޑް އަދި ޕްރިޕެއިޑް

ސަން.އެމްވީ - 2021-04-28 22:53:56
ހަމަނުޖެހުންތަކާ އެކު ޓްރަމްޕުގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑު

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑު ޓްރަމްޕުގެ ސަޕޯޓަރުން ކޮންގްރެސްގެ އިމާރާތުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމާއި އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ޓްރަމްޕު ކުރެއްވި ޓްވީޓްތަކަކާ ގުޅިގެން އޭނާގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް 12 ގަޑި އިރަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-07 06:18:44
ސެމްސަންގުގެ އާ ފޯނު މި މަހު 14 ގައި

ސެމްސަންގުން ގެލެކްސީ އެސް 21 ސީރީޒްގެ ފޯނުތައް ނެރެން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން އެ ކުންފުނީގެ ހަފުލާއަކަށް ދައުވަތު ފޮނުވައިފި އެވެ. ދާދި ފަހުން ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-05 08:34:19
އެންމެ މަގުބޫލު 5ޖީ ފޯނަކީ އައިފޯން 12

މާކެޓްގައި މިހާރު ލިބެން ހުރި 5ޖީ ފޯނުތަކަށް ބަލާ އިރު އެންމެ ގިނައިން ވިކޭ އެންމެ މަގުބޫލު ފޯނަކީ އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އައިފޯން 12 ކަމަށް މޮބައިލް ފޯނާ ބެހޭ ގޮތުން ހަދާފައިވާ ސާވާއެއްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-28 07:50:17
ޓްވިޓާގައި އެހީއަށް އެދުމާ އެކު ވަޒީފާއެއް ލިބިއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ ގެއްލުނު މީހަކަށް ވަޒީފާއަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޓްވިޓާގައި އެ ވާހަކަ ހިއްސާކުރިތާ އެންމެ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެހިއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-25 11:05:04
އެމެރިކާގެ ރައީސްގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓާ ބައިޑެން ހަވާލުވާނީ ސުމަކުން

އަންނަ މަހުގެ 20 ގައި ޖޯ ބައިޑެން އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމާ ހަވާލުވަޑައިގަންނަވާ އިރު ރައީސްގެ ރަސްމީ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ފަށާނީ އެއްވެސް ފޮލޯވަރަކާ ނުލައި ސުމަކުން ކަމަށް ޓްވިޓާ އިން ބުނެފި އެވެ. ޓްވިޓާ އިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-24 08:33:23
ޓެލެގްރާމަށް ވޮއިސް ޗެޓް ތައާރަފުކޮށްފި

މިދިޔަ އޯގަސްޓް މަހު ޓެލެގްރާމްގެ ހަތް ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ވީޑިއޯ ކޯލް ތައާރަފްކުރުމަށް ފަހު ވޮއިސް ޗެޓް ވެސް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. މިއީ ޓެކްސްޓުން ޗެޓްކުރެވޭ ގޮތަށް އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނާ އަޑުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-24 08:32:13
ދެ ހާސް ފޫޓު މަތިން ވެއްޓުނު އައިފޯނެއް ހަލާކެއް ނުވި

ދެހާސް ފޫޓް މަތިން ވެއްޓުނު ފޯނެއް ސަލާމަތުން އޮވެދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހެއްޔެވެ؟ ގަބޫލު ނުކުރެވުނަސް މި އައިފޯނު 2،000 ފޫޓް މަތިން ވެއްޓިގެން ވެސް ސަލާމަތްވި އެވެ. މާ ބޮޑު ކަމެއް އެޔަކަށް ނުވެ އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-19 08:45:11
ޓްވިޓާއިން އާ ވެރިފިކޭޝަން ޕްރޮސެސްއެއް އަންނަ މަހު ފަށަނީ

ޓްވިޓާ އެކައުންޓްތައް ވެރިފައިކޮށްދިނުމުގައި އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި އާ ޕްރޮސެސްއެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ޓްވިޓާ އިން ބުނެފި އެވެ. ޓްވިޓާ އިން ބުނި ގޮތުގައި މިހާރު ވެރިފައިކޮށްދީފައި ހުރި އެކައުންޓްތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-19 08:40:20
ޓްވިޓާގެ "ޕެރިސްކޯޕް" ހުއްޓާލަނީ

މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން ޓްވިޓާގެ ދަށުން ހިންގަމުން އަންނަ ވީޑިއޯ ސްޓްރީމިން އެޕް "ޕެރިސްކޯޕް" އަންނަ އަހަރު ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަން އިއުލާންކޮށް ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެ އެޕް ހުއްޓާލަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-17 08:25:57
ޓްވިޓާ އަށް އަޔަލެންޑުން ޖޫރިމަނާއެއް

ޓްވިޓާގެ ބާގަނޑެއްގެ ސަބަބުން ޕްރައިވެޓް ޓްވީޓްތަކެއް އާންމުވި މައްސަލައެއްގައި އަޔަލެންޑުން ޓްވިޓާ ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ. ޓްވިޓާ އަށް އައި 450،000 ޕައުންޑް (605,403 ޑޮލަރު) ގެ ޖޫރިމަނާ ވެގެން ދިޔައީ އީޔޫގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-17 08:21:30
ޓްވިޓާ އިން ސްކޮޑް ގަނެފި

ޓްވިޓާގެ ފީޗާތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް އޭގެ ޝައުގުވެރިކަން މިހާރަށް ވުރެ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން، ސްކްރީން-ޝެއަރިން އެޕެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ސްކޮޑް، ޓްވިޓާ އިން ގަނެފި އެވެ. މި މުއާމަލާތް ދެ ކުންފުނިން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-14 07:33:10
ޓްވިޓާގެ ވެރިޔާ އިތުރު 15 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ ގެއްލި ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ދަށްވެފައިވާ މީހުންގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރަން އެމެރިކާގެ 16 ސްޓޭޓަކުން ފަށާފައިވާ ޕްރޮގްރާމަށް ޓްވިޓާގެ ސީއީއޯ ޖެކް ޑޯޒީ އަނެއްކާ ވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-13 07:46:49
ވާދަވެރިން ދުއްވާލަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ފޭސްބުކަށް އެމެރިކާ އިން ދައުވާކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އެއް ސޯޝަލް ޕްލެޓްފޯމް ފޭސްބުކުން ވާދަވެރިން ދުއްވާލަން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ފޭސްބުކަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ. މާކް ޒަކަބާގްގެ ފޭސްބުކަށް ވައިޓް ހައުސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-11 08:15:27
ބްރެޒިލްގައި އައިފޯނު 12 ވިއްކޭނީ ޗާޖަރާ އެކު

އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އައިފޯން 12 އާ އެކީ ޗާޖަރު ނުދޭތީ ކުރިމަތިވި ޝަކުވާތަކަށް ފަހު ބްރެޒިލްގައި ޗާޖަރާ އެކީގައި ނޫނީ އައިފޯން ނުވިއްކަން އެޕަލް އަށް އަންގައިފި އެވެ. ބްރެޒިލްގެ ސައޮ ޕޯލޯގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-10 09:08:18
އެޕަލް އަށް ޖޯކު ޖެހި ސެމްސަންގު ވެސް ފޯނާއެކު ޗާޖަރާއި އިއަފޯނު ނުދޭން ނިންމައިފި

އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު ފޯނާއެކު ޗާޖިން އެޑަޕްޓަރު ނުދޭން ނިންމުމުން އެކަމަށް ޖޯކު ޖެހި މީހުންގެ ތެރޭގައި ސެމްސަންގު ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އެޕަލްގެ ފޯނުތަކުގައި ހެޑްފޯން ޖެކް ނުހިމަނަން ނިންމުމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-09 19:02:36
އިންސްޓަގްރާމް ޕޯސްޓެއް މައްސަލައިގައި ކަވާނީ ހޫނުފެނަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަަރު 30) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ސައުތެމްޓަން އަތުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް މޮޅުކޮށްދޭން އެހީވި އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ އިންސްޓަގްރާމްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގެ މައްސަލަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-30 08:51:26
މައިކްރޮސޮފްޓުގެ "އިމާޖް އެކްސް ޕިޗް" މުބާރާތަށް ރާއްޖޭގެ ފަހިޕޭ ހޮވިއްޖެ

މައިކްރޮސޮފްޓުން އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ "އިމާޖް އެކްސް ޕިޗް" މުބާރާތަށް ރާއްޖޭގެ ސްޓާޓްއަޕެއް ކަމަށްވާ ފަހިޕޭ ހޮވިއްޖެ އެވެ. މި މުބާރާތުގައި ފަހިޕޭގެ އިތުރުން އޭޝިއާގެ އިތުރު 20

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-29 14:01:29
ސްނެޕްޗެޓުން ކޮންމެ ދުވަހަކު މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

އާދަޔާހިލާފު މޮޅު ކުރު ވީޑިއޯކޮޅު ތައްޔާރުކުރެވޭ ގޮތަށް ސްނެޕްޗެޓުން "ސްޕޮޓްލައިޓް" ގެ ނަމުގައި އާ ފީޗާއެއް ތައާރަފުކޮށް އޭގެ އެހީގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-26 08:08:09
ފޭސްބުކުން ފެނުނު އާޓިކަލްއެއްގެ ސަބަބުން އިސްލާމްވި އުޚްތާ

لا إله إلا الله محمد رسول الله މީގެ ހަތްއަހަރުކުރިން މި ބަސްކޮޅަކީ އަހަރެންގެ ދުލުން ދުވަހަކުވެސް އަޑުއިވިދާނޭ ބަސްކޮޅުތަކަކަށް ވާނެކަމަށް ޚުދު އަހަރެންވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރަމެވެ. ފުރާވަރަށް އަރަމުން އައިއިރު

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-11-24 08:00:13
ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާތީ ސޮލޮމަން އައިލެންޑްސްގައި ފޭސްބުކް މަނާކުރަނީ

ފޭސްބުކްގައި ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާތީ ސޮލަމަން އައިލެންޑްސްގައި އެ ޕްލެޓްފޯމް މަނާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނީ ފޭސްބުކް މަނާކުރަން ނިންމައި ސަރުކާރުން މިހާރު އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-20 08:17:50
އިންސްޓަގްރާމުގައި އެންމެ އަވަހަށް މިލިއަން ފޮލޯވަރުން ހަމަކުރުމުގެ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓެއް ހެދިތާ އެންމެ އަވަހަށް އެއް މިލިއަން ފޮލޯވަރުން ހޯދުމުގެ ރެކޯޑް އޮތް، ތިމާވެށީގެ ތާރީހީ އިލްމުވެރިޔާ ޑޭވިޑް އެޓެންބަރާގެ ރެކޯޑް "ހެރީ ޕޮޓާ" ސީރީޒްތަކުގެ ފިލްމުތަކުން ވިދާލި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-16 08:13:08
ގޫގުލް ފޮޓޯސްގެ "އަންލިމިޓެޑް" ސްޓޯރޭޖް ހުއްޓާލާތީ ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ހައި ކޮލިޓީގައި ފޮޓޯ ރައްކާކުރަން ބޭނުންކުރެވޭ ގޫގުލް ފޮޓޯސް އިން ދީފައި އޮތް ވަކި މިންވަރެއް ނެތި ފޮޓޯ ރައްކާކުރެވޭ އިހްތިޔާރު ނިމުމަކަށް ގެނެސް 15 ޖީބީ އަށް ވުރެ ގިނައިން ފޮޓޯ އަޕްލޯޑްކުރާ ނަމަ އަގު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-14 08:49:11
އުރީދޫން އައިފޯނު 12 ޕްރޯ އާއި 12 މިނީ ޕްރީއޯޑަރަށް ހުޅުވައިލަނީ

އެޕަލް ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އައިފޯނު 12 ޕްރޯ އާއި 12 މިނީ ޕްރީއޯޑަރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިރޭ ހުޅުވައިލާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. މޫލީ މެދުވެރިކޮށް، ފޯނުތަކަށް ޕްރީ އޯޑަރު ކުރުމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-12 21:46:12
އިންޑިއާގައި ވަޓްސްއެޕް ޕޭ އަށް ހުއްދަ ދީފި

ވަޓްސްއެޕް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރެވޭ ގޮތް އިންޑިއާގައި ރަސްމީކޮށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އިންޑިއާގެ ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންކުރާ ވަޓްސްއެޕުން ދޭ މި ހިދުމަތް މުޅި ގައުމަށް ލިބޭ ގޮތަށް ފުޅާކުރީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-08 07:48:36
އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އަށް ފަހު ޓްރަމްޕް ޓްވިޓާ އިން ބްލޮކްކޮށްފާނެ

އެމެރިކާގެ ރިއާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރެވުމާ އެކު ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ބްލޮކްކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި އެވެ. މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އިއުލާނު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-06 14:10:36
ފޭސްބުކުން ކްލައުޑް ގޭމިން ތައާރަފުކޮށްފި

ފޭސްބުކުން މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ލޯންޗްކުރި ފޭސްބުކް ގޭމިންގެ ދަށުން ކްލައުޑް ގޭމިންގެ ހިދުމަތް ވެސް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. އެންޑްރޮއިޑް ޑިވައިސްތައް ގެންގުޅޭ މީހުންނަށް މި ވަގުތު ބޭނުންކުރެވުނަސް މާ ލަސްތަކެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-11-01 08:01:03
ނަބިއްޔާގެ ދިފާޢުގައި 38 ޖަމިއްޔާއެއް އެކުވެގެން ބާއްވާ ދަރުސް މިރޭ ފޭސްބުކްއިން

ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ދިފާޢުގައި 38 ޖަމިއްޔާއެއް އެކުވެގެން ބާއްވާ ދަރުސް މިރޭ ފޭސްބުކްއިން ލައިވް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلمގެ ސިޔަރަތާއި، އެކަލޭގެފާނުގެ

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-10-30 14:24:06
އުރީދޫން ފަހުގެ އައިފޯނުތައް ޕްރީއޯޑަރަށް މިރޭ ހުޅުވާލަނީ

އެޕަލް ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އައިފޯނު 12 އަދި އައިފޯނު 12 ޕްރޯ އުރީދޫން ޕްރީއޯޑާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިރޭ ހުޅުވައިލާނެ އެވެ. މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ފޯނުތަކަށް ޕްރީ އޯޑާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-10-29 23:49:54