×
މައި ސަފުހާ
އަހަރެންގެ ކުންފުނިތަކުގައި އައިފޯން މަނާކުރާނަން: އެލަން މަސްކު

އެޕަލް ކުންފުނީގެ އައިފޯނާއި އެހެނިހެން ޑިވައިޒް ތައް އޭނާގެ ކުންފުނިތަކުގައި މަނާކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަދި މީހާ އެލަން މަސްކު ބުނެފިއެވެ. އެލަން މަސްކު މިހެން ބުނެފައިވަނީ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-06-12 23:55:48
ބައިނޭންސްގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ ޖަލު ހުކުމް ފައްޓަވައިފި

މަނީ ލޯންޑަރިންގް އަށް ފުރުސަތު ދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޖާއޮގެ މައްޗަށް އިއްވާފައި ވަނީ 4 މަސް ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-06-01 15:39:34
ކޮމްޕިއުޓަރަށް ހަމަލާދީ ފޭރޭ ބޮޑު ނެޓްވޯކެއް ބަންދުކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނާ ގޮތުގައި މި ނެޓްވޯކުން 19 މިލިއަން އައިޕީ ހެކުކޮށް 6 ބިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރު ވަނީ ވަގަށް ނަގާފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-30 15:32:28
އެންވިޑިއާގެ ހިއްސާގެ އަގު 1،000 ޑޮލަރުން މައްޗަށް އަރައިފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު 2 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއާ ބަލާފައި މިއަހަރު 14 ބިލިއަން ޑޮލަރު އެންވިޑިއާއަށް ވަނީ ލިބިފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-23 12:13:34
ސެމްސަންގް ޗިޕު ވިޔަފާރިއަށް އާ ވެރިއަކު ހަމަޖައްސައިފި

އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ފަހުގެ މެމޮރީ ޗިޕުތައް އުފެއްދުމަށް ސެމްސަންގް އިން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-22 09:26:03
އިންޑޮނީޝިއާގައި ސްޓާލިންކް އިންޓަނެޓް ހިދުމަތް ލޯންޗުކޮށްފި

އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖަޒީރާ އެތައް ހާސް ރަށްތަކެއް އޮންނަ އިރު ބައެއް ރަށްތަކަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް އިންޓަނެޓް ހިދުމަތެއް ނުލިބޭ

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-20 15:48:00
ގޫގުލް އިން ބާރުގަދަ އޭއައި މޮޑެލްތަކެއް ލޯންޗުކޮށްފި

ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަކުގައި އޭއައި ހިމެނުމަށް ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނިތަކުން އަންނަނީ ވާދަކުރަމުން

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-15 09:17:42
އޫރު ކިޑްނީ ލެއްވި ފުރަތަމަ އިންސާނާ މަރުވެއްޖެ

އޭނާ މަރުވީ ޓްރާންސްޕްލާންޓްއާ ގުޅިގެން ކަމެއް އަދި އެނގިފައެއް ނުވޭ. އެކަމަކު އޭނާގެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބުވުމަކީ ސިއްހީ ފަރުވާއަށް ލިބުނު ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-13 10:03:27
ފޭސްބުކުން ޝިފްޒާގެެ ޙަޔާތުގެ ޑައިރީން ދުވަހެއް

ތިރީގައި މިނަކަލް ކޮށްލަނީ ނޫސްވެރިޔާ އަދި ޓީވީ އެންކަރު ޝިފްްޒާ މުސްތަފާ އޭނާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި އާންމުކޮށްފައިވާ މުހިއްމު ލިއުމެކެވެ. މިލިއުމުގައި އޭނާ މުޖުތަމުއަށް ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ވަރަށް ވެސް އަގު

މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-05-11 14:48:48
ފުލުހުންގެ ލޯގޯ ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ނަންބަރުތަކުން ވަޓްސްއެޕް މެދުވެރިކޮށް ގުޅަމުންދާތީ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފި

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އެކި ލޯގޯ ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެކި ނަންބަރުތަކުން ވަޓްސްއެޕް މެދުވެރިކޮށް ފުލުހުންގެ ނަމުގައި އެކި މީހުންނަށް ގުޅަމުންދާތީ އެކަން އާންމުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފިއެވެ.

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-09 12:10:43
އެޕްލިކޭޝަން މަނާކުރާ ގާނޫނާ ދެކޮޅަށް ޓިކްޓޮކް އިން ދައުވާކޮށްފި

މީގެ ކުރިން ޓިކްޓޮކް އިން ކޯޓަށް ވެއްދި ބައެއް މައްސަލަތައް އެ ކުންފުންޏާ އެއް ކޮޅަށް ވެސް ނިމިފައި އެބަހުރި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-08 14:13:28
ފޭސްބުކްގައި ދިވެއްސަކު ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ޕޯސްޓު ކުރާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަނީ

މާތް ﷲ ވޮޑިގެން ވުން ފަދަ އިސްލާމް ދީނުގެ އަސާސްތަކާ ހިލާފަށް ދިވެއްސަކު ފޭސްބުކްގައި ޕޯސްޓުކުރާ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްސް މެދުވެރިކޮށް އާންމު މީހަކު ވަނީ...

ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-06 21:11:58
އައިފޯންގެ ވިޔަފާރި ބޮޑުތަނުން ދަށަށް، އެޕަލްއިން ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް؟

އެޕަލްގެ ފްލެގްޝިޕް ޕްރޮޑަކްޓް ކަމަށްވާ އައިފޯންގެ ވިޔަފާރި ބޮޑު ތަނުން ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. އެގޮތުން މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން މާޗު

ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-06 05:53:41
ފުލުހުންގެ ލޯގޯ ބޭނުންކޮށްގެން ވަޓްސްއެޕުން އެކި މީހުންނަށް ސްކޭމް ކޯލްތަކެއް

ފުލުހުންގެ ލޯގޯ ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެކި ނަންބަރުތަކުން ވަޓްސްއެޕުން އެކި މީހުންނަށް ސްކޭމް ކޯލްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ ލޯގޯ ބޭނުންކޮށްގެން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-05 22:52:25
ގޫގުލްއިން "އޯޑިއޯ އިމޯޖީސް" ތައާރަފް ކޮށްފި

ގޫގުލް ފޯނުތައް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެ ކުންފުނިން މުޅިން އާ ތަފާތު ފީޗާއެއް ކަމަށްވާ "އޯޑިއޯ އިމޯޖީސް" ތައާރަފް ކޮށްދީފި އެވެ. ގޫގުލްގެ އޯޑިއޯ އިމޯޖީސްއަކީ ފޯނުން މީހަކާ ގުޅައިގެން ހުންނަ ވަގުތު އެމީހަކަށް

ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-04 07:49:59
ހަސަން އާޒިމްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން: އިންތިހާބީ މެންބަރަކު މަރާލަން ސިހުރު ހެދުން

ށ. ފުނަދޫގެ އިންތިހާބީ މެންބަރު މުޙައްމަދު މަމްދޫހު (މަންޑޭ) މަރާލުމަށް ސިހުރު ހެދިކަމުގެ ތުހުމަތުގައިި ފުނަދޫއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، ސިހުރު ހެދުމަށް އޭނާ ގެންގުޅުނު ފޮތްތަކާއި ހެދި ސިހުރުގެ ބައެއް ބައިތައް

މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-05-03 17:58:05
އައިފޯން ވިޔަފާރި ހުރިހާ މާކެޓުތަކެއްގައި ދަށަށް ހިނގައްޖެ

ކުރިއަށް ހުރި މަސްތަކުގައި ވިޔަފާރި ކުރިއަރާނެ ކަމަށް އެޕަލް އިން ވަނީ ބުނެފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-03 17:39:56
ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި އައިފޯނު ވިއްކާ މިންވަރު ދަށަށް

ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމެއްގައި އެޕަލް އައިފޯން ވިއްކާ މިންވަރު ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީ ޖަޔަންޓުން ބުނީ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސް ދުވަހުގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-03 17:33:02
އިބްރާހިމް އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓެއް ހުޅުވައިފި

ޒުވާން އަންހެން ކުދިންގެ މެދުގައި ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ލިބިފައިވާ އަދި ބޮލީވުޑް އަށް ތައާރަފް ވުމަށް ތައްޔާރު ވަމުން އަންނަ އިބްރާހީމް އަލީ ޚާން ރަސްމީކޮށް އިންސްޓަގްރާމާ ގުޅިއްޖެ އެވެ. މީގެ ކުރިން ރަސްމީކޮން

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-03 09:48:25
މައިކްރޮސޮފްޓް މެލޭޝިއާގައި 2.2 ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކުރަނީ

ތައިލެންޑް އާއި އިންޑޮނީޝިއާގައި ވެސް މައިކްރޮސޮފްޓުން އިންވެސްޓް ކުރާނެކަން ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-02 18:38:22
އައިފޯން ޕްރޯ މެކްސް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަން މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް ޕްލެޓްފޯމް އެމް-ފައިސާ އިން ކުރިއަށް ގެންދަމުންދާ ޕްރޮމޯޝަން “އެމް-ފައިސާ އެންޑް ވިން”ގެ މުއްދަތު 31...

ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-05-02 14:10:36
އެމެޒޯންގެ ފައިދާ އަންދާޒާތަކަށް ވުރެ ތިން ގުނަ މައްޗަށް

ހަރަދުތައް ކުޑަކޮށް އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް އެމެޒޯން އިން ވަނީ ގިނަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2024-05-02 08:29:27
ގޫގުލް ޑައުންވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސާޗް އިންޖީނު ގޫގުލް މިއަދު ޑައުންވެއްޖެއެވެ. އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރާ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ގޫގުލްގެ ހިދުމަތްތަކާއި ހާއްސަކޮށް ގޫގުލް ސާޗްގައި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވަމުންދާކަން ރިޕޯޓް ކުރަމުންނެވެ.

ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-01 21:26:09
ހަށި ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ އިތުރު ޓެލެގްރާމް ޗެނަލެއް ފުލުހުން ބަންދުކޮށްފި

ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް އަރައިގަތުމަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތަށް ހިންގަމުންދިޔަ އިތުރު ޓެލެގްރާމް ޗެނަލެއް ފުލުހުން ބަންދުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން މިފަހަރު ބަންދު ކޮށްފައި ވަނީ ޓެލެގްރާމްގައި "އެމްވީ ކޯލް ގާލްސް" ގެ

ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-01 20:12:44
އެމް-ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން އައިފޯން ޕްރޯ މެކްސް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަން މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް ޕްލެޓްފޯމް އެމް-ފައިސާ އިން ކުރިއަށް ގެންދަމުން ދިޔަ ޕްރޮމޯޝަން “އެމް-ފައިސާ އެންޑް ވިން” ގެ މުއަދަތު މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަނާއެކު އެމް-ފައިސާ

އެކި.އެމްވީ - 2024-05-01 20:01:50
އެމް-ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން އައިފޯން ޕްރޯ މެކްސް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަން އަހަރުގެ ނިޔަލަށް

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް ޕްލެޓްފޯމް އެމް-ފައިސާ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮމޯޝަން "އެމް-ފައިސާ އެންޑް ވިން" ގެ މުއްދަތު ޑިސެމްބަރު 31، 2024 އަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަނާ އެކު އެމް-ފައިސާ

ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-01 16:13:37
ހަށިވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ޓެލެގްރާމް ޗެނަލެއް ފުލުހުން ހުއްޓުވައިފި

ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް އަރައިގަތުމަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތަށް ހިންގަމުން އައި ޓެލެގްރާމް ޗެނަލެއް ހުއްޓުވައި ފުލުހުން މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ "އެމްވީ ކޯލް ގާލްސް" ގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އައި

މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-05-01 13:16:48
ފުލުހުން “އެމްވީ ކޯލްސް ގާލްސް” ގެ ނަމުގައި ހިންގަމުންދިޔަ ޓެލެގްރާމް ޗެނަލެއް ސައިޒް ކޮށްފި

“ފުލުހުން “އެމްވީ ކޯލްސް ގާލްސް” ގެ ނަމުގައި ހިންގަމުންދިޔަ ޓެލެގްރާމް ޗެނަލެއް ސައިޒް ކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލަ ދަނީ މިހާޜު ތަހުގީގް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ މީހުން

ހުވަދޫމީޑިއާ.ކޮމް - 2024-05-01 12:50:03
ޒުވާން އަންހެން ކުދިންގެ އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް، އިބްރާހީމް ރަސްމީކޮށް އިންސްޓަގްރާމަށް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސައިފް އަލީ ޚާންގެ ދަރިފުޅު އިބްރާހީމް އަލީ ޚާން ރަސްމީކޮށް އިންސްޓަގްރާމާ ގުޅިއްޖެއެވެ. އޭނާ ވަނީ ޕޫމާގެ އުފެއްދުންތައް އިންޑިއާގައި އިޝްތިހާރު ކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތާ އެކު

މިނިވަން.އެމްވީ - 2024-05-01 12:49:08
"އެމްވީ ކޯލް ގާލްސް"ގެ ނަމުގައި ހިންގަމުންދިޔަ ޓެލެގްރާމް ޗެނަލެއް ފުލުހުން ބަންދު ކޮށްފި

ހަށިވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ޕްރޮމޯޓްކުރަމުންދިޔަ ޓެލެގްރާމް ޗެނަލެއް ބަންދު ކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ބަންދު ކޮށްފައިވަނީ "އެމްވީ ކޯލް ގާލްސް" ގެ ނަމުގައި ހިންގަމުންދިޔަ ޓެލެގްރާމް

ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-01 12:47:23