×
މައި ސަފުހާ
ސަލްމާން މިސްކިތުގެ އޭސީތައް ރަނގަޅުކޮށް މި މަހުގެ 25 ކުރިން ނިމޭނެ: މިނިސްޓްރީ Pizza Mia FIFA Foari Pizza Buona World Cup score prediction 2022 Hut Predictions Veligaa World Cup Foari

ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ އޭސީތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ނިންމައިލެވޭނެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެ މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރަން ބޭނުންކުރާ ދެ ފަންގިފިލާ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-12-05 16:20:08
ބްރިޖުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ކެރޭނެއްގެ ބައެއް ވެއްޓިއްޖެ Veligaa World Cup Foari Pizza Mia FIFA Foari Pizza Buona World Cup score prediction 2022 Hut Predictions

ތިލަމާލެ ބްރިޖު އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ކެރޭނެއްގެ ބައެއް ވިލިމާލެ ކަނޑަށް މިއަދު ވެއްޓިއްޖެ އެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކު މިއަދު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ވެއްޓުނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-12-05 16:06:29
ބްރިޖު މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ކެރޭނެއް ވެއްޓިއްޖެ

ތިލަމާލެ ބްރިޖު މަސައްކަތުގައި އެފްކޯންސް އިން މޫދު ޕްލެޓް ފޯމެއްގައި ބޭނުން ކުރަމުން އައި ކެރޭނެއް، މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނިކޮށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެ މަސައްކަތް ބަލަހައްޓާ

ސަން.އެމްވީ - 2022-12-05 15:30:20
ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 1.5 މިލިއަނަށް އަރައިފި، 1.6 ހަމަކުރަން ބޭނުނަވަނީ އެއްލައްކަ Pizza Mia FIFA Foari Hut Predictions Veligaa World Cup Foari Pizza Buona World Cup score prediction 2022

ރާއްޖެ އަށް އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 1.5 މިލިއަނަށް އަރައިފި އެވެ. އެ ކާމިޔާބީއާއެކު، ރާއްޖެ އިން ކަނޑައެޅި އަމާޒަށް ވާސިލުވުމަށް ދެން ބޭނުންވަނީ އެއް ލައްކަ ޓޫރިސްޓުން ގެނައުމެވެ. މި އަހަރު ނިމޭއިރު 1.6

މިހާރު.ކޮމް - 2022-12-05 15:10:07
ޓިކެޓަށް ހަރަދު ކުރައްވަނީ ރައީސް އަމިއްލަފުޅަށް، ކެއުމާއި ހުރުން ހަމަޖައްސާނީ ގަތަރުން Pizza Mia FIFA Foari Hut Predictions Veligaa World Cup Foari Pizza Buona World Cup score prediction 2022

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ މެޗެއް ބައްލަވަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގަތަރަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެ ގައުމުގައި ހުންނެވުމާއި ފަރިއްކޮޅުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސާނީ ގަތަރުގެ ސަރުކާރުން ކަމަށް ރައީސް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-12-05 14:12:19
ދިރާގުން ހުށަހެޅި މައްސަލައަށް ތަދައްޚުލްވާން އެދުނު ތިން ކުންފުންޏަކަށް ފުރުސަތެއް ނުދިން

ދިރާގު ޓީވީގެ ލައިސަންސް އާ ނުކުރަން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ދިރާގުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަށް ތަދައްޚުލްވާން ތިން ކުންފުންޏަކުން ހުށަހެޅިޔަސް އެ ފުރުސަތު

ސަން.އެމްވީ - 2022-12-05 14:07:41
ސަލްމާން މިސްކިތުގެ އޭސީތައް އާ އަހަރުގެ ކުރިން މަރާމާތުކުރާނެ: މިނިސްޓްރީ

ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ނަމާދުކުރާ ބައިގައި ހުންނަ އޭސީތައް އާ އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން މަރާމާތުކޮށް ނިންމާނެކަމަށް އެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮންޓްރެކްޓަރު ބުނެފައިވާކަމަަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފިއެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2022-12-05 13:28:29
އައިއެފްސީ އިން ރާއްޖެ އާއި ލަންކާއަށް އާ ކަންޓްރީ މެނޭޖަރެއް ހަމަޖައްސައިފި

އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އައިއެފްސީ) އިން ރާއްޖެ އާއި ސްރީލަންކާއަށް އާ ކަންޓްރީ މެނޭޖަރެއް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އެގޮތުން މި މަގާމަށް ހަމަޖައްސައިފައިވަނީ ސްޕެއިންގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ އަލެހަންޑްރޯ

ސަން.އެމްވީ - 2022-12-05 13:24:25
ނިރުފެހިގޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ވެންޓިލޭޓަރަށްލީ މީހާ ހާލު ރަނގަޅުވެ ދޫކޮށްލައިފި

މިދިޔަ މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މ. ނިރުފެހިގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހިގެން ހާލު ސީރިއަސްވެ ވެންޓިލޭޓަރަށް ލީ ބިދޭސީ މީހާ، އެއްކޮށް ރަނގަޅުވެ، މިހާރު އޭނާ ޑިސްޗާޖުކޮށްފައިވާކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗް

ސަން.އެމްވީ - 2022-12-05 12:59:19
ހުޅަނގު އައްސޭރިއާ މެދު އެމެރިކާގެ އިންޒާރެއް އިޒްރޭލަށް Hut Predictions Veligaa World Cup Foari Pizza Buona World Cup score prediction 2022 Pizza Mia FIFA Foari

އިޒްރޭލުން ހިފާފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ޔަހޫދީ އާބާދީތައް ގާއިމު ނުކުރުމަށާއި، އެ ބިމަކީ އިޒްރޭލުގެ ބިމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑަނޭޅުމަށް، އެމެރިކާ އިން އިޒްރޭލަށް އިންޒާރުކޮށްފި އެވެ. އެމެރިކާގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-12-05 12:38:04
ދުވާލަކަށް 3 ސްކޭމް، 23 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން! Hut Predictions Pizza Mia FIFA Foari Pizza Buona World Cup score prediction 2022 Veligaa World Cup Foari

މި އަހަރު މިހާތަނަށް ސްކޭމްގެ 998 މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެކި ސްކޭމްތަކުން މީހުންނަށް އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ނަގަމުންދާ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-12-05 12:30:26
ބަންދުގައި ހުރި މީހެއްގެ އަތުން ފޭރުނުކަން ފުލުހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތެއްނުވި Pizza Buona World Cup score prediction 2022 Pizza Mia FIFA Foari Hut Predictions Veligaa World Cup Foari

ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި ބިދޭސީއަކު ބަންދުން ދޫކޮށްލާނީ ފައިސާ ދިނުމުން ކަމަށް ބުނެ އެ މީހާގެ އަތުން ފޭރުނު ކަމަށް ބުނެ ފުލުހެއްގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-12-05 12:24:22
ބްލެކްމެއިލްކޮށްގެން ތުޅާދޫއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބްލެކްމެއިލްގެ މައްސަލައެއްގައި ބ. ތުޅާދޫއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. "ސަން"އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެ މައްސަލަައިގައި އެ މީހާ ހައްޔަރުކުރީ ބަރަހަނާ ވީޑިއޯތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން ދެމަފިރިއަކު

ސަން.އެމްވީ - 2022-12-05 12:05:42
ޕީޖީއަށް ރައްދުދީ ނެރުނު ބަޔާން: އިތުރު ދެ މެޖިސްޓްރޭޓެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ Hut Predictions Pizza Mia FIFA Foari Veligaa World Cup Foari Pizza Buona World Cup score prediction 2022

ސ. ހިތަދޫ ކޯޓުން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލަށް ރައްދުދީ ނޫސް ބަޔާނެއް ނެރުނު މައްސަލާގައި ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ހިންގާ ތަހުގީގުގެ ތެރެއިން އިތުރު ދެ މެޖިސްޓްރޭޓެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ބަލަން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-12-05 11:52:54
ހުޅުމާލޭގެ ދެބައި ގުޅޭ މޫދު ތެރެއަށް ވެއްޓިފަ އޮތް މީހަކު ސަލާމަތް ކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ ފޭސް އެކެކާއި ފޭސް ދޭއް ގުޅޭ ސަރަހައްދުގެ މޫދަށް ވެއްޓިފައި އޮތް މީހަކު މިއަދު ސަލާމަތް ކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ, ހުޅުމާލެ ފޭސް އެކަކާއި ދޭއް ގުޅޭ ހިސާބު މޫދުގައި މީހަކު އޮތްކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބިގެން

ސަން.އެމްވީ - 2022-12-05 11:26:57
މާލޭގެ ގިނަ ރެސްޓޯރަންޓްތަކަކަށް ސިމްޑީގެ އިލީ ކްރީމާ Hut Predictions Pizza Mia FIFA Foari Pizza Buona World Cup score prediction 2022 Veligaa World Cup Foari

ސިމްޑީން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފުކުރި "އިލީ ކްރީމާ" މާލޭގެ 48 ރެސްޓޯރަކުން މިހާރު ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އިލީ ކްރީމާ އަކީ އައިސް މައިކްރޯ ކްރިސްޓަލްތަކެއް ހިމެނޭ، އިލީ އެސްޕްރެސޯ ރަހައިގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-12-05 11:12:35
ދަށު ކޯޓަކުން ހައިި ކޯޓުގެ އަމުރު ބާތިލް ކުރި މައްސަލަ: އިތުރު ދެ މެޖިސްޓްރޭޓެއްގެ ސްލޫކީ މައްސަލަ ބަލަނީ

ހައި ކޯޓުގެ އަމުރެއްގެ ދަށުން މީހަކު ބަންދު ކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ އަމުރު ސަސްޕެންޑްކޮށް އޭނާ ދޫކޮށްލައި އެ ނިންމުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނޫސްބަޔާނެއް ނެރުމުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް

ސަން.އެމްވީ - 2022-12-05 11:07:59
ދެމަފިރިއަކު ބްލެކްމެއިލްކުރި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި Hut Predictions Veligaa World Cup Foari Pizza Mia FIFA Foari Pizza Buona World Cup score prediction 2022

ދެމަފިރިއަކު ބްލެކްމެއިލްކޮށް، އެ މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދަން އުޅުނު މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތަށް ބ. ތުޅާދޫން މީހަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އުމުރުން 31 އަހަރުގެ އެ ފިރިހެންމީހާ ހައްޔަރުކުރީ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-12-05 11:04:56
ސްކޭމް ކޯލްތަކުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުން ހިސާބު އަދަދުތަކަކަށްވުރެ މާ ބޮޑު: މިނިސްޓަރު އިމްރާން

މަކަރާއި ހީލަތުން މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ފޭރިގަތުމަށް ކުރާ ސްކޭމް ކޯލްތަކުގެ ސަބަބުން އާންމުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުން ހަމައެކަނި ހިސާބު އަދަދު ތަކަކަށްވުރެ މާ ބޮޑު ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު

ސަން.އެމްވީ - 2022-12-05 11:00:24
މިސްކިތްތައް ބަލަހައްޓަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރިީން ބަޖެޓު ދޭކަށް ނުޖެހޭ: މިނިސްޓްރީ

މިސްކިތްތައް ބަލަހައްޓަން އެ މިނިސްޓްރީން ބަޖެޓު ދޭކަށް ނުޖެހޭކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފިއެވެ. މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވައި ބަލަހައްޓަން އެ މިނިސްޓްރީން ފައިސާ ނުދޭކަމަށް މާލޭ ސިޓީ

ސަން.އެމްވީ - 2022-12-05 10:43:04
ޕާކިސްތާނުގެ އާ ސަފީރު، ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅި އާ ސަފީރު އެޑްމިރަލް (ރިޓަޔާޑް) މުޙައްމަދު ފައްޔާޒް ގިލާނީ، ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް ޑރ. އަޝްރަފް ޢަބްދުއްރަޙީމާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވީ

ސަން.އެމްވީ - 2022-12-05 10:38:55
ޔޫއޭއީގެ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ޚާއްސަ ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި

ޔުނިއިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގެ 51ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރަން މާލޭގައި ހުންނަ އެ ގައުމުގެ އެމްބަސީއިން ރޭ ޚާއްސަ ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ހޮޓެލް ޖެންގައި އޮތް އެ ހަފްލާގައި ޔޫއޭއީން

ސަން.އެމްވީ - 2022-12-05 10:37:36
މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ހާހަކާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ސްކޭމް މައްސަލަ، 23 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން!

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ސްކޭމްގެ 998 މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަލްޓި އެޖެންސީ ވޯކްޝޮޕް އޮން ކޮމްބެޓިން ސްކޭމް

ސަން.އެމްވީ - 2022-12-05 10:18:21
އޮޅުވާލައިގެން 180،000ރ. ޓްރާންސްފާކުރި މީހާ 1 އަހަރު ވީއިރު ވެސް ނުހޯދޭ Pizza Mia FIFA Foari Hut Predictions Veligaa World Cup Foari Pizza Buona World Cup score prediction 2022

އެކައުންޓުގެ ވެރި ފަރާތަށް ނޭނގި އެ އެކައުންޓުން އެހެން މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް 180،000ރ. ޓްރާންސްފާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީގެ އަހަރެއް ކުރިން ހޯދަން އިއުލާން ކުރި މީހަކު ނުފެނިގެން އަނެއްކާވެސް އިއުލާނުކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-12-05 09:49:01
ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުނު މީހަކު 10 އަހަރަށް ޖަލަށް

ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކާ ބެހުނު ފިރިހެނަކު 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ. ކުޑަ ކުއްޖަކާ ބެހުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި, ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖިންސީ ނިޔަތެއް އޮވެގެން ޤަޞްދުގައި

ސަން.އެމްވީ - 2022-12-05 08:50:32
ކުއްޖަކާ ބެހުނު މީހަކު 10 އަހަރަށް ޖަލަށް Veligaa World Cup Foari Pizza Mia FIFA Foari Pizza Buona World Cup score prediction 2022 Hut Predictions

ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ، އޭނާ 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ. އޭޕްރީލް، 2020 ގައި ކ. އަތޮޅުގެ ރަށަކުން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-12-05 00:02:56
ބީއެމްއެލްއިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)އިން މޯލްޑިވްސް ޑެފް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްޑީއޭ) އާ ގުޅިގެން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ކ. ގުރައިދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ

ސަން.އެމްވީ - 2022-12-04 23:44:52
ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ރީތި ފިނޮޅުގައި ފަޅާލާފައި އޮތީ ވެލައެއް Hut Predictions Veligaa World Cup Foari Pizza Mia FIFA Foari Pizza Buona World Cup score prediction 2022

ހުސްވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ދިރުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވެލާގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ "ގްރީން ސީ ޓާޓްލް" އެއް، އއ. ރަސްދޫ ކައިރީ އޮންނަ މަޑިވަރު ފިނޮޅުގައި ފަޅާލާފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ އެވެ. ގްރީން ސީ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-12-04 22:19:52
ލަންދުއާއި މަރޮށީގެ ހެލްތް ސެންޓަރުގައި އާ އިމާރާތްތައް ހުޅުވައިފި

ނ. ލަންދުއާއި ށ. މަރޮށީ ހެލްތް ސެންޓަރުގައި އިމާރާތްކުރި އާ އިމާރާތްތައް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު އާދިލް ހުޅުވައިދެއްވައިފިއެވެ. ލަންދޫ ހެލްތް ސެންޓަރުގެ އާ އިމާރާތް ހުޅުވާފައި ވަނީ

ސަން.އެމްވީ - 2022-12-04 20:50:25
ހިފެހެއްޓި މަސްބޯޓުތަކުން ގިނަ އަދަދަކަށް މިޔަރު ބާނާފައިވޭ: އެމްއެންޑީއެފް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދަނިކޮށް ހިފެހެއްޓި ސްރީލަންކާގެ ތިން މަސްބޯޓުން ގިނަ އަދަދަކަށް މިޔަރު ބާނާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން

ސަން.އެމްވީ - 2022-12-04 20:36:39