×
މައި ސަފުހާ
"ޖުމްހޫރީ ކޯލިޝަނަށް" އެހެން ޕާޓީތަކުން ދެކޮޅުހަދައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިއަދު "ޖުމްހޫރީ ކޯލިޝަން"ގެ ނަމުގައި އިއުލާން ކުރެއްވި ކޯލިސަނަށް އިދިކޮޅު އެހެން ޕާޓީތަކުން އިންކާރުކޮށްފި އެވެ. ގާސިމް ފޭސްބުކް ލައިވް މެދުވެރިކޮށް ޖުމްހޫރީ

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-19 22:42:10
ޖޭޕީގެ ކެބިނެޓްގައި ފުވައްމުލަކުގެ ދެމީހުން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވެރިކަމެއްގައި އެޕާޓީން އެކުލަވާލާ ކެބިނެޓްގައި ފުވައްމުލަކުގެ ދެ މީހުން ހިމެނިއްޖެއެވެ. ޖޭޕީގެ ކެބިނެޓްގައި ހިމެނެނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން އުފެއްދި ކެބިނެޓްގައި ވެސް ހިމެނުނު

މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-06-19 22:29:38
އދ. ގެ މައި މަރުކަޒުގައި ދިވެއްސަކު ހުނަރު ދައްކާލައިފި

އދ. ގެ މައި މަރުކަޒުގައި ދިވެހި ކުރެހުންތެރިއަކު އޭނާގެ ހުނަރު ދައްކާލައިފި އެވެ. ކޮފީ ބޭނުންކޮށްގެން ކުރަހަމުން އަންނަ ހުސައިން އިއްފަލް (އިއްފަ) ވަނީ، އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ހޯދަން ރާއްޖޭން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 22:26:55
ދެލީޑަރުން ހާޒިރު ކުރަން ކުރި ޓްވީޓުން ފުލުހުންނަށް ފާޑުކިޔުން

އިދިކޮޅު ދެ ލީޑަރުން ކަމަށްވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް، ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައި ފުލުހުން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 20:34:58
އައްޑޫ މީހުން އަތުން ނެގި ގޯތިތައް އަލުން ހަވާލުކުރަން ފަށަނީ

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދުވަސްވަރު ސ. ހިތަދޫ އީކުއަޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު (އީސީސީ) ސަރަހައްދުން ވަކިކުރި ގޯތިތައް އޭގެ ވެރި ފަރާތްތަކާ އަންނަ ހަފުތާ އިން ފެށިގެން ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 20:24:53
އަންނަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން އައްޑޫ ރައްޔިތުންނާ ގޯތި ހަވާލު ކުރަން ފަށަނީ

އަންނަ ހަފަތާއިން ފެށިގެން އައްޑޫ ރައްޔިތުންނާ ގޯތި ހަވާލު ކުރައްވަން ފަށްޓަވާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-06-19 20:20:51
ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ފާރިސް ތަމްސީލް ކުރެއްވީ ރައީސް މައުމޫން: ހެކީން

ޕީޕީއެމްގެ ހުއްދަ ނެތި އެ ޕާޓީ ތަމްސީލް ކުރިކަމަށް ބުނެ ޝަޚްސް އޮޅުވާލި ކަމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ތަމްސީލް ކޮށްފައިވަނީ ކުރީގެ

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-19 20:13:38
ޖުމްހޫރީ ކޯލިޝަން އުފައްދަވައި ހިޔަނި ކެބިނެޓް އިއުލާން ކުރައްވައިފި

ޖުމްހޫރީ ކޯލިޝަން އުފައްދައި އެކޯލިޝަންގެ ހިޔަނި ކެބިނެޓް މިއަދު އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. ޖެޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި 20 މިނިސްޓަރުން ތިއްބަވާނެ ގޮތަށް ހަމަ ޖައްސަވައި އެކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ އެޕާޓީގެ ލީޑަރު

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-06-19 20:01:59
ރައީސް ނަޝީދާއި ގާސިމް ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައި ޗިޓް ފޮނުވައިފި

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމަށް ފިއްލަވައިގެން އުޅުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ވުމަށް އެދެބޭފުޅުންނަށް ޗިޓް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-06-19 20:00:27
ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާ ކާބޯތަކެތި ކަސްޓަމްސްއިން ނައްތާލައިފި

ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއި ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ކާބޯތަކެތި ނައްތާލައިފިއެވެ. ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ އެތަކެއްޗަކީ ތަފާތު އެކި ފަހަރުމަތީން ކަސްޓަމްސްގެ

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-19 19:40:58
ސައުތު އޭޝިއަން ޔޫތު ސަމިޓުގެ ޕްރީ ސަމިޓު ބައްދަލުވުން ހޮނިހިރު ދުވަހު

އިންޓަނޭޝަނަލް ޔޫތު ކޮމިޓީ (އައިވައިސީ)އިން ބާއްވާ ސައުތު އޭޝިއަން ޔޫތު ސަމިޓު (ސޭސް)ގެ މިއަހަރުގެ ސަމިޓުގެ ކުރިން ބާއްވާ ޕްރީ-ސަމިޓު ބައްދަލުވުން އަދި މޯލްޑިވްސް ޔޫތު ލީޑާސް ޑައިލޮގް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-19 19:40:12
ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށްވެސް ވޯލްޑް ކަޕް ބެލުމަށް ހާއްސަ ޖަގަހައެއް!

ރަޝިއާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ފޯރި ރާއްޖޭގައިވެސް ގަދަވެފައިވާ އިރު، މާލެއާއި އަތޮޅު ތެރޭގައިވެސް ޖަގަހަތައް ތައްޔާރުކުރެވި، އެންމެން އެއްތަނެއްގައި މެޗުތައް ބެލުމުގެ އިންތިޒާމްތައް

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-19 19:26:17
ޖޭޕީން ކޯލިޝަން ހަދައި، ހިޔަނި ކެބިނެޓް އިއުލާން ކުރިއިރު އެހެން ޕާޓީތަކަށް ނޭނގޭ!

އަދާލަތު ޕާޓީ އާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދައި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ހިޔަނި ކެބިނެޓް މިއަދު އިއުލާން ކުރެއްވިއިރު، އެއީ އެ ޕާޓީތަކަށް އެނގިގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 19:24:13
ދުބާއީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާނެ އަންހެން ބޭފުޅަކު ހޮވަނީ

ދުބާއީގައި މި އަހަރު ނޮވެންބަރު ހަތަރަކުން 16 އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޝައިޙާ ފާޠިމަތު ބިންތު މުބާރަކް ދުބާއީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާނެ އަންހެން ބޭފުޅަކު ހޮވުމުގެ

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-19 19:07:02
އެމްޑީޕީ އެއްފަރާތްކޮށް ޖުމްހޫރީ ކޯލިޝަންގެ ކެބިނެޓް އިއުލާންކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ވެއްޖެނަމަ އެކުލަވާލާނެ ކެބިނެޓެއް އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީއާ ނުލައި އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ފޭސްބުކު ލައިވް މެދުވެރިކޮށް އެ ކެބިނެޓް މިއަދު އިއުލާން ކުރެެއްވީ

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-19 19:06:21
ވިކްޓަރީއާ އެއްވަރުވެ ޓީސީ އަށް ހަތަރު ވަނަ

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ވިކްޓަރީއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ، ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ހަތަރު ވަނައިގައި އޮވެ ލީގު ނިންމާލައިފި އެވެ. ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތް ޓީސީ އާއި ފަސް ވަނައިގައި އޮތް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 18:37:41
ޓީސީ އާއި ވިކްޓަރީގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރުވެއްޖެ

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކުޅުނު ފަހު މެޗުން އެދެޓީމު އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ. ލީގުގައި މިދެޓީމު ކުޅުނު ފަހުމެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 އިންނެވެ. ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި މިއަދު

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-06-19 18:29:18
ޖޭޕީގެ ޗީފް ސްޕޯކްސް ޕާސަން ކަމަށް އަލީ ސޯލިހު އައްޔަންކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޗީފް ސްޕޯކްސްޕާސަންގެ މަގާމަށް އަލީ ސޯލިހު އައްޔަންކޮށްފިއެވެ. ވީއެފްޕީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ މަގާމަށް އަލީ ސޯލިހު އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ މިއަދުއެވެ. ކުރިން ޑީއާރުޕީގެ މީޑިއާގައި

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-06-19 18:28:19
ގާސިމްގެ ހުށަހެޅުން ގަބޫލު ނުކުރައްވާކަން ނުސީދާކޮށް ކަމާލުއްދީން ހާމަ ކުރައްވައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް މިއަދު އިއުލާން ކުރެއްވި ޖުމްހޫރީ ކޯލިޝަންގެ ކެބިނެޓުގައި މިނިސްޓަރުކަން ހުށަހެޅުއްވުން އެމަގާމު ބޭނުން ނުވާކަން ނުސީދާކޮށް ޖޭޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-06-19 18:10:28
ޖޭޕީއާއިއެކު ކޯލިޝަން ހަދާފައި ނުވާކަމަށް ރައީސް މައުމޫނުގެ ފަޅިން ބުނެފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއިއެކު ކޯލިޝަން ހަދާފައި ނުވާނެކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަޅިން ބުނެފިއެވެ. ޕީޕީއެމްއާއި ވަކި ރައީސް މައުމޫނާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫނު

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-06-19 17:57:55
އެމްޑީޕީ ނުހިމަނައި ޖުމްހޫރީ ކޯލިޝަންގެ ކެބިނެޓް އިއުލާނުކޮށްފި

އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ އެމްޑީޕީ ބައިވެރިނުކޮށް، ޖުމްހޫރީ ކޯލިޝަންގެ ކެބިނެޓް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިއަދު އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ. ޖަރުމަނުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން އެ ގައުމުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 17:39:21
ދިފާއީ ހެކި ބަސް ނަގައި ފާރިސްގެ މައްސަލަ ނިމުމަކާ ހަމައަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޝަހްސު އޮޅުވައިލުމުގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ދިފާއީ ހެކިންގެ ހެކި ބަސް ނަގައި ނިންމާލައި، މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-06-19 17:31:00
އެމްޑީޕީ ނުލާ ޖޭޕީ ކޯލިޝަންގެ ކެބިނެޓު ގާސިމް އިއުލާން ކުރައްވައިފި

އެއް ކެންޑިޑާޓަކަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި އެއްބަސް ނުވެވިއްޖެ ނަމަ އެމްޑީޕީ ނުހިމަނައި ޖުމްހޫރީ ކޯލިޝަންގެ ސަރުކާރެއްގައި ކެބިނެޓު އޮންނާނެ ގޮތް ގާސިމް އިބްރާހީމް އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. ގާސިމް

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-06-19 17:23:34
އެއްވެސް ބަޔަކާއިއެކު ކޯލިޝަން ނުހަދަން: ޢަދާލަތު ޕާޓީ

އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އެއްވެސް ބަޔަކާއި އެކު ކޯލިޝަން ހަދާފައި ނުވާނެކަމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީން ބުނެފިއެވެ. ޢަދާލަތު ޕާޓީން މިހެން ބުނީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުނެރެވިއްޖެ ހާލަތެއްގައި

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-06-19 17:19:07
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ހިޔަނި ކެބިނެޓް އިއުލާންކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވެރިކަމެއްގައި 20 މިނިސްޓްރީ އުފައްދާނެ ކަން އިއުލާންކުރުމަށްފަހު ޖޭޕީގެ ހިޔަނި ކެބިނެޓް ވެސް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ޖޭޕީގެ ފަރާތުން މިކަން ހާމަކުރެއްވީ އެޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މިވަގުތު އެޕާޓީގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-06-19 16:54:09
ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފިއެވެ. ކަސްޓަމްސް އިން އިއްޔެ ވަނީ ރަލުގެ ބާވަތްތައް އެކުލެވޭ 10412 ފުޅި އާއި 1350 ދަޅު ނައްތާލާފައެވެ. އެތަކެތި ނައްތާލާފައިވަނީ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-06-19 16:25:50
ރަފީން އިންތިޒާމުކުރާ ޔޫތު ޑައެލޮގް އަދި ޕްރީ ސަމިޓް ބައްދަލުވުން މި މަހުގެ 23ގައި

ރީޖަނަލް އެލާއަންސް ފޯ ފޯސްޓްރިން ޔޫތް (ރަފީ) ޖަމްއިއްޔާ އިން ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޔޫތު ލީޑާރސް ޑައެލޮގް އަދި ޕްރީ ސަމިޓް ޔޫތު ބައްދަލުވުން މި މަހުގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-06-19 16:06:50
މޮޅުވުން ހައްގު، އެއްވަރުވެގެން ނިމުނު ނަމަވެސް ހިތްހަމަ ޖެހޭނެ: ސައުތުގޭޓް

އިންގްލެންޑުން ރޭ ކުޅުނު ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޓިއުނީޝިއާ ބަލިކުރީ 2-1ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗުގައި އިންގްލެންޑުން ޖެހި ދެ ގޯލް ވެސް ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން ކާމިޔާބުކޮށްދިން އިރު، އޭނާގެ ފަހު ގޯލަކީ

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-19 16:03:19
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަށް ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަށް ސްޕެޝަލިސްޓް ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން ހޯދުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ކިޑްނީގެ ބަލިތަކާއި ހިތުގެ ބަލިތަކާ ބެހޭ ޚާއްސަ

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-19 15:54:11
ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕްގެ ގުރު ނަގައިފި

ކްލަބު އެމްޓީސީސީ އާއި އެމްޓީސީސީ ވިލިމާލޭ ޔުނިޓާ ގުޅިގެން ވިލިމާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުޒުކީ މެރިން ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕް 2018ގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި އެވެ. މިއަދު އެމްޓީސީސީ ޓަވަރުގެ ބޯޑު

ސަން.އެމްވީ - 2018-06-19 15:50:01