×
މައި ސަފުހާ
ރައީސް ޔާމީން ވެއްޓުމުގެ އަސްލަކީ ޚުދު އެމަނިކުފާނު: އަމީން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން ވެރިކަމުން ވެއްޓުމުގެ އާރުކާޓީއަކީ ޚުދު އެމަނިކުފާނު ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނާއިބް ލީޑަރ އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމުގައި ހޭދަކުރެއްވި ފަސް އަހަރަކީ ފާހަގަ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-10-17 23:35:53
ރިޒޭގެ ހެޓްރިކާއެކު ނިލަންދޫ އަތުން އީގަލްސްއަށް ބޮޑު މޮޅެއް

އަހުމަދު ރިޒްވާން (ރިޒޭ) ގެ ހެޓްރިކަކާއެކު ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ފ. ނިލަންދޫ ބޮޑު ތަފާތަކުން ބަލިކޮށް ކުލަބް އީގަލްސް ފުރަތަމަ ބުރު ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި އޮވެ ނިންމާލައިފި އެވެ.

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-10-17 23:19:03
ރައީސް ޔާމީން ފިއްލަވައިގެން ރާއްޖެއިން ފުރާވަޑައިގެންފާނެތީ އެކަން ހުއްޓުވަން ޕޮލިހަށް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުންގެ ޓީމެއް މިރޭ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް މިރޭ ވަޑައިގެންފައެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ އާއި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-10-17 22:58:12
ރައީސް ޔާމީން ނުފިއްލަވާނެ: ތަރުޖަމާނު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގެން ފިއްލަވަން އުޅުއްވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނާ ބުނުން އެ މަނިކުފާނުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ މިރޭ ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ. އިދިކޮޅު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 22:01:42
ހަދަމުންދާ ރިސޯޓެއްގެ ބަދިގޭގައި ގޭސް ލީކްވެ އަށް މީހަކު ފިހިއްޖެ

ދ. އަތޮޅުގައި ހަދަމުންދާ "މާގާ" ރިސޯޓުގެ ސްޓާފް ބަދިގޭގައި ގޭސް ލީކްވެ މިއަދު ހަވީރު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަށް ބިދޭސީއަކު ފިހިއްޖެ އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އެ ރިސޯޓް ހުޅުވުމަށްޓަކައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 21:46:39
އެޗުޑީސީގެ މުދާތަކެއް ގެންދަން އުޅެނިކޮށް އަތުލައިގެންފި

އެޗުޑީސީގެ މުދާތަކެއް ދޯންޏަކަށް އަރުވައިގެން ގެންދަން އުޅެނިކޮށް މިއަދު އަތުލައިގެންފިއެވެ. އެޗުޑީސީގެ އިސް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވީ ދޯންޏަކަށް އަރުވައިގެން ގެންދަން އުޅުނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕޭނުގައި ބެނާފަދަ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-10-17 21:22:17
ކިލޯއެއްހާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އައްޑޫ ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެއް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އައްޑޫން 19 އަހަރުގެ ދިވެހި ޒުވާން ފިރިހެނަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ހިތަދޫގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރަމުންދާ ކަމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 21:20:44
ރައީސް ޔާމީން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުން ހުއްޓުވައިދިނުމަށް އެދި ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރާއްޖެ ދޫކުރައްވައި ފިއްލަވަން އުޅުއްވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އެކަން ހުއްޓުވައިދިނުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން މިރޭ ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. އެ މައްސަލައާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 21:16:40
ރައީސް ޔާމީން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަތުން ހުއްޓުވައިދިނުމަށް އެދިއްޖެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަތުން ހުއްޓުވައިދިނުމަށް އެދި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް މިރޭ ހުށަހަޅައިފި އެވެ. މިމައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-10-17 21:00:51
ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން މާދަމާ މާލެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން، ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް، މާދަމާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމާފައިވާކަން "މިހާރު" އަށް ޔަގީން ވެއްޖެ އެވެ. އެންމެ ހަގު ފިރިހެން ދަރިކަލުންނާ އެކު އެކަމަނާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 20:38:23
ކެމްޕެއިނަށް ޖެހި ހޮޅިތައް ހުޅުމާލެއިން ބޭރު ކުރަނިކޮށް ހުއްޓުވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށް ދިނުމަށް ކުރި ކެމްޕޭނަށް، ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ހުޅުމާލޭ މަގުތަކުގައި ޕީޕީއެމްގެ ދިދަ އާއި ބެނާ ދެމުމަށް ޖެހި ހޮޅިތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 20:29:54
ގަޑި ނޭނގޭ ނަމަ މެންދުރު ނަމާދު ފެށޭވަގުތާއި، ނިމޭވަގުތު ހޯދާނެ ގޮތް

މެންދުރު ނަމާދު ވަގުތު ޖެހޭ ގަޑި ނޭނގޭ ނަމަ، މެންދުރު ނަމާދު ވަގުތު ހޯދަން މިގޮތް ތަޖުރިބާ ކޮށްލާށެވެ. އިރުގެ ދޯދި ރަނގަޅަށް ލިބޭ ހާމަ، ހަމަތަނެއްގައި ތެދު ދަނޑިބުރިއެއް (އެތަނަށް ކޮޅަށް ހުންނަ ގޮތަށް)

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-10-17 19:39:42
އެޗްޑީސީގެ މުހިންމު ލިޔެކިޔުންތަކެއް ނައްތާލާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެ

ނިމިގެން ދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއަށް ކެމްޕޭން ކުރުމުގެ ގޮތުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރި މައްސަލަ ބެލުމަށް ނިންމާފައިވަނިކޮށް

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-10-17 19:36:08
އެއްކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު އައްޑޫ ސިޓީން ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ހިތަދޫގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-10-17 19:31:03
އާޖެންޓީނާ އަތުން ފަހު ވަގުތު މޮޅުވީ ކުޅުންތެރިން ކުރި ހިތްވަރުން: ބްރެޒިލްގެ ކޯޗު

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު އާޖެންޓީނާ އަތުން މޮޅުވީ ކުޅުންތެރިން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތާއި ހިތްވަރުން ކަމަށް ބްރެޒިލްގެ ކޯޗު ޓީޓޭ ބުނެފި އެވެ. އާޖެންޓީނާގެ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ ނެތި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-10-17 19:12:05
ސައުދީ ދަތުފުޅުގައި ރައީސް ޔާމީނުގެ ވާހަކައެއް ނުދެކެވޭ: ރައީސް ނަޝީދު

ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ގުޅޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ސަައުދީން ދައްކާފައި ނުވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ،

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-10-17 18:58:08
ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު އީގަލްސް ފުރަތަމަ ބުރު ނިންމާލައިފި

ފޯވާޑް އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) އާއި މުހައްމަދު ނާއިމްގެ ލަނޑުތަކާ އެކު ފ. ނިލަންދޫ އަތުން 7-2 އިން މޮޅުވެ ކްލަބް އީގަލްސް އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިންމާލައިފި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 18:57:17
ޕޭސަސް މުބާރާތުން އެމްއެންޑީއެފްގެ ޓީމް ރިހި މެޑަލް ހޯދައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އެ ޤައުމުގައި ބާއްވަމުންގެންދާ "އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕާކިސްތާން އާމީ ފިޒިކަލް އެޖިލިޓީ އެންޑް ކޮމްބެޓް އެފިޝެންސީ ސިސްޓަމް (ޕޭސަސް) ކޮމްޕެޓިޝަން 2018" މުބާރާތުގައި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-10-17 18:28:59
އެޗުޑީސީގެ މުދާތަކެއް ސިއްރުން ގެންދަނިކޮށް ހުއްޓުވައިފި

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުގެ ބައެއް މުދާ ހުއްދަނޫންގޮތަކަށް ހުޅުމާލެއިން މިއަދު ބޭރުކުރަން އުޅެނިކޮށް އާއްމުންގެ ބަޔަކު ރިޕޯޓުކޮށްގެން ފުލުހުންގޮސް އެކަން ހުއްޓުވައިފިއެވެ. ހުޅުމާލެއިން ބޭރުކުރަން

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-10-17 18:21:09
ލީޑަރޝިޕްގެ ބޭފުޅުންނާއެކު ގާސިމް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަވައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އޮނަރަބަލް ގާސިމް އިބްރާހިމް އެޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބައެއް ބޭފުޅުންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިއެވެ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މައި އޮފީސް މ.ކުނޫޒުގައި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-10-17 18:08:44
ގައުމު ދެމި އޮތްހާ ހިނދަކު ރައީސް ޔާމީންގެ ހިދުމަތަށް ފަނޑުކަމެއް ނާންނާނެ: އަދުރޭ

ގައުމު ދެމި އޮތްހާ ހިނދަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހިދުމަތަށް ފަނޑުކަމެއް ނާންނާނެކަމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަދުރޭ މިހެން

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-10-17 17:34:36
ޗެނަލް 13 ޖަވާބު ދާރީވާން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އަންގައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ފަސް މެމްބަރުންގެ އަބުރަށް ހުތުރުވާ ގޮތަށް ޗެނަލް 13 އިން ކޮންޓެންޓް ފޮނުވި ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެ ސްޓޭޝަނަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 17:18:22
ރައީސް ޔާމީން އުޅުއްވަނީ ރީތިކޮށް ބަލި ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވަން އެނގިވަޑައި ނުގަންނަވައިގެން ކަމަށް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ

ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އުޅުއްވަނީ ރީތިކޮށް ބަލި ގަބޫކުފުޅުކުރައްވަން ނޭނގިގެން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޗެއަރމަން އޮފް ޓްރާންސިޝަން ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ޔާމީން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-10-17 17:08:30
ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓަށް ފައިސާ ހޯދާކަށް ނުގުޅަން: މިނިސްޓްރީ

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އެއްވެސް މީހެއްގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދަން ނުގުޅާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 15:24:37
ގްރޭޑް 1 އަށް ދަރިވަރުން ބެހި ގޮތުން ބެލެނިވެރިން ހިތްހަމަނުޖެހިފައި!

މާލޭގެ ސްކޫލުތަކުގެ ގްރޭޑް އެކަކަށް އަލަށް ވެއްދި ދަރިވަރުން ސްކޫލުތަކަށް ބަހާލިގޮތުން ބައެއް ބެލެނިވެރިން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ އެވެ. ގްރޭޑު އެކަކަށް ވެއްދުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އަށް ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 15:22:36
ގަޓު ރައީސޭ ކިޔާފަ ފިލާތީ އަންނަނީ ހިނި: މަހްލޫފް

މީހުންނަށް އަނިޔާ ދީފައި ގަޓް ރައީސް އޭ ކިޔާފައި ފިލާތީ އަންނަނީ ހިނި ކަމުގައި ގަލޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަހްލޫފް މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-10-17 15:03:43
އިންތިޚާބު ބާތިލްކުރަން ހިސާބު އަދަދެއް ވެސް ނުބުނެވުނު: ހަސަން ލަތީފް

މިދިޔަ މަހު 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުު ބާތިލްކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ދުސްތޫރީ މައްސަލަ ސާބިތު ކުރަން ގާނޫނެއްގެ މާއްދާގެ ނަންބަރު ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 14:56:40
ސިޔާސީ މީހުންނަށް އުނދަގޫވާ ކަންކަން ކުރެވުނު: ރައީސް ޔާމީން

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް އިސްކަން ދެއްވައިގެން މަސައްކަތް ކުރެއްވި އިރު، ސިޔާސީ އެކިއެކި މީހުންނަށް އުނދަގޫވާ ކަންކަން ކުރެއްވިފައިވާ ކަމަށާއި ވޭތުވެ ދިޔަ ފަސް އަހަރަކީ އެ މަނިކުފާނަށް ފަސޭހަފުޅު ފަސް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-10-17 14:54:18
ދަސްނުވި ކަމަކީ މީހުންގެ ވިސްނުން ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތް: ރައީސް

ނިމިގެންމިދާ ފަސްއަހަރުގެ ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ވިސްނިވަޑައިނުގެންނެވުނު އަދި ދަސްނުވި ކަމަކީ މީހުންގެ ވިސްނުން ބަދަލުވަމުންދަނީ ކޮން ކަހަލަ ނުފޫޒެއްގެ ތެރެއިން އަންނަ ބަދަލުތަކެއްގެތެރެއިން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-10-17 14:49:31
އަހަންނަކީ ފިނޑިއެއް ނޫން، ގައުމު ދޫކޮށް ފިލަންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ޝައިނީ

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްދު ޝައިނީ އަކީ ފިނޑިއެއް ނޫން ކަމަށާއި ގައުމު ދޫކޮށް ފިލަންވީ ސަބަބެއް ނެތްކަމުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-10-17 14:47:17