×
މައި ސަފުހާ
ކޮވިޑް-19: 1،475 ވިޔަފާރި ބެލިއިރު 1،000 ތަން ރަނގަޅު

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާން ކުރި ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމުން ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުން އަމަލުކުރާ ގޮތް ބެލުމަށް ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި 1,475 ތަން ބެލިއިރު ހާހެއްހާ ތަނުން އަމަލު ކުރަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-15 00:33:13
ހުޅުމާލެ ފެސިލިޓީގައި ބާކީ ހުރީ 30 މީހުންގެ ޖާގަ

ކޮވިޑް-19 އަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހެދި މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި މިހާރު ބާކީ ހުރީ 30 މީހުންގެ ޖާގަ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗްއިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ. މިރޭގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 23:55:59
ކޮވިޑް-19 ގެ އެލަވަންސް މި މަހުގެ މުސާރައާ އެކު ލިބޭނެ: އެޗްޕީއޭ

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމައިފައިވާ ރިސްކް އެލަވަންސް މި މަހުގެ މުސާރައާ އެކު ލިބޭނެ ކަމަށް، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 23:33:08
ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 39 މީހުން

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު 39 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ. އިއްޔެގެ ހަވީރު 6 ން މިއަދު ހަވީރު 6 އާ ހަމައަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ހާމަކުރި ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ކޮވިޑް-19

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 22:29:21
ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތު އޮގަސްޓް 7 އާ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ، މުޅި ރާއްޖޭގައި އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އަންނަ މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް، ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިރޭ އިތުރުކުރައްވައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 22:14:28
އަދީބު ފުރުން މަނާކޮށްފި

ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސްގެ އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރި ހުރިހާ ދައުވާތަކެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ބޭރުކޮށްލުމުން އަދީބު މިނިވަން ވެފައި ވިޔަސް، ފުރުން މަނާކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 21:52:15
މުޞްޙަފް - 64

(13 ޖުލައި 2020 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) ހިނދުކޮޅަކަށް މެހެމަލަށް ހީވީ ފޮތުން އެރި ހިރަފުސް މުޅި ކޮޓަރިތެރެއަށް ފެތުރިގެން ދިޔަ ހެންނެވެ. އޭނާ އުނދަގުލާއެކު އެނބުރި ހުމާޔޫނާ ދިމާއަށް ބަލައިލިއެވެ. ކަމެއް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-14 21:24:08
ޢައުރަ ނިވާކުރުމަކީ ރައްކާތެރިކަމެއް: ޝައިޚު ޝުޢައިބު ނާޡިމް

ޢައުރަ ނިވާ ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާ ރައްކާތެރިކަމެއްކަމަށް އައްޝައިޚު ޝުޢައިބު ނާޡިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަދީނާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާރސިޓީއިން ކިޔަވާ ވިދާޅުވެގެން، މިހާރު ދަޢުވަތުގެ މައިދާނުގައި މަސައްކަތް

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-07-14 20:27:52
ފަގީރުންގެ ދަފްތަރު މުރާޖައާ ނުކުރެވުނީ ލޮކްޑައުންއާ ހެދި: މިނިސްޓްރީ

މި އަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތް ބެހުމުގެ ކުރިން ފަގީރުންގެ ލިސްޓު މުރާޖައާ ނުކުރެވުނީ، ކޮވިޑް-19އާ ހެދި މާލެ ލޮކްޑައުންކުރުމުން ދިމާވި ދަތިތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ޒަކާތް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 20:07:40
ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ބިދޭސީންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ހުޅުމާލޭގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން އިމާރާތްކުރާ ފްލެޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންނަށް އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުން މުސާރަ ނުދީގެން، އިއްޔެ ހިންގި ބޮޑު ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 19:56:56
އިއުތިރާފް މުހިންމެއް ނޫން، އަދީބަށް 800 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ކުރެވޭނެ ހެކި އެބަހުރި: ޕީޖީ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ކުށަށް އިއުތިރާފު ނުވިޔަސް، އޭނާގެ މައްޗަށް 800 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް އަންނަ ވަރަށް ދައުވާ ކުރެވޭނެ ހެކި އެބަހުރި ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް މިއަދު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 19:32:01
އަދީބުގެ މައްސަލަތައް ބޭރުކޮށްލުން ބަލައެއް ނުގަންނަން، އިސްތިއުނާފު ކުރާނަން: ޕީޖީ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލުން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނުފް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 18:44:47
އައިޖީއެމްއެޗުން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ

ސަރުކާރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް އައިޖީއެމްއެޗުން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު ދިވެއްސަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ މިއަދު ހަވީރު 5:05 ގައި މަރުވީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުން އައި އުމުރުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 18:18:34
ދުވާފަރުން 52 މީހަކު އެކަހެރިކޮށްފި

ރ. ދުވާފަރުން ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން، އެ ރަށުން 52 މީހަކު އެކަހެރިކޮށްފި އެވެ. ދުވާފަރުގައި ޕޮޒިޓިވްވީ، ހޯމް ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ހަމަކޮށް، ކޮވިޑް-19 އަށް ނެގެޓިވްވުމުން ދޫކޮށްލި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 17:55:14
ފަނޑިޔާރު އިސްމާޢީލް ރަޝީދުގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާނަން: ޕީޖީ ޝަމީމް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އިސްމާޢީލް ރަޝީދު "ހެއްވާ" ކަމެއް ކުރެއްވީތީ އެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-14 17:09:36
ކަރަންޓީނުގައި ހުންނަން ޖެހޭ މީހަކު ރަށު ތެރެއަށް ނުކުންނާތީ ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލެ އިން ރ. ހުޅުދުއްފާރަށް ގޮސް ކަރަންޓީނުގައި ހުންނަން ޖެހޭ މީހަކު، ރަށުތެރޭގައި އުޅޭތީ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުސްް އޮފީހުން މިއަދު ބުނީ، ކަރަންޓީނުގެ އުސޫލާ ހިލާފުވެގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 16:55:25
17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ބިރު ދައްކައި، އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މާލޭގައި އުމުރުން 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ބިރު ދައްކައި އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ. ފުލުސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނީ، ކުޑަކުއްޖާ އަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ވެސް ކުރި އެ މައްސަލަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 16:49:30
އަލުން ދަޢުވާ ކުރީމާ އަދީބަށް 800 އަހަރަށްވުރެ ބޮޑު ހުކުމެއް އަންނާނެ: ޕީޖީ ޝަމީމް

އަޙްމަދު އަދީބާއެކު ހަދާފގައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ބޭރުން ދައުވާ ކުރުމުންވެސް އޭނާއަށް 800 އަހަރަށްވުރެ ބޮޑު ހުކުމެއް އަންނާނޭ ކަމަށް ޕީޖީ ޙުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕީޖީ ޙުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-14 16:48:22
އަދީބުގެ ޙުކުމް ރަނގަޅެއް ނޫން. އިސްތިއުނާފު ކުރާނަން: ޕީޖީ ޝަމީމް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަޙްމަދު އަދީބުގެ މައްސަލައިގައި ހުޚުމް ކުރެއްވީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި ވުމާއެކު އެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-14 16:38:43
ޑރ. އިޔާޒްގެ ރައްދު އީވާ އަށް: ގޮނޑިއެެއް ލިބުމަކީ ސައިޒު އޮޅެން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒް އަބްދުއް ލަތީފްގެ ވާހަކަތަކަކީ އިސްލާމްދީނަށް "ހުތުރު އެރުވުން" ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 16:25:29
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލަ މިހާރު ވުޖޫދަކު ނެތް، ޔާމީން މިނިވަން ކުރޭ: ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ

އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށް ބުންޏަސް އެއީ މިހާރު ވުޖޫދުގައި ނެތް މައްސަލައެއްކަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ކުރި ހުކުމުން ސާބިތު ވެއްޖެ ކަމަށާއި އެހެންވެ،

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 16:11:57
ކަރަންޓީނުގެ އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވި މީހަކު ހުޅުދުއްފާރުން ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލެއިން ރ. ހުޅުދުއްފާރަށް ގޮސްފައިވާ މީހަކު ކަރަންޓީނުގެ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ރަށުތެރޭގައި އުޅެމުންދާތީ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 30 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ.

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2020-07-14 16:04:16
އިނިގިރޭސި ސަފީރު، ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ކެރޮން ރޮސްލާ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ. ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 15:40:17
މި ދުވަސްވަރު ބާނިތައް ކުޑަ، ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހު އުދަ އެރުން ދުރު: މެޓް

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް އާދަޔާ ހިލާފަށް އުދަ އެރުމުގެ ހާދިސާތަކެއް ކުރިމަތިވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، މިހާރު ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ބާނި ކުޑަ ކަމަށް، މެޓް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. މެޓުން ބުނީ ބާނިތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 14:33:33
ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަށް އަންހެނުން ވަނީ ލައިގެން ހުންނަ ހެދުމެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބެލުމަކީ ލާއިންސާނީ އަމަލެއް: އީވާ

ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަށް އަންހެނުން ވަނީ ލައިގެން ހުންނަ ހެދުމެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބެލުމަކީ ލާއިންސާނީ އަމަލެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ މުޙައްމަދު އިޔާޒަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބް ރައީސް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-14 13:52:29
އީވާގެ ބަހުގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ޑރ. އިޔާޒަށް

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒް އަބްދުއްލަތީފް، އިސްލާމްދީނުގެ ނަމުގައި ދިވެހި އަންހެނުންނަށް ފުރައްސާރަ ކުރައްވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ގަލޮޅު އުތުރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 13:22:50
މަހިބަދޫން ދެ މީހަކު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އދ. މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ދެ މީހަކު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން

ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2020-07-14 13:00:43
އުރީދޫގެ މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވި ހާލަތުގެ ސަބަބުން އުރީދޫގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން މި އަހަރު ނިމެންދެން ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. އުރީދޫގެ މި ނިންމުމުގެ ބޭނުމަކީ ޑިޖިޓަލް ވަސީލަތްތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 12:30:52
ހުއްދަ ނުހޯދައި އެއްވުންތަކާއި ހިނގާލުންތައް ދެން ނުބޭއްވޭނެ!

ލިއުމުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ނޫނީ މުޒާހަރާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ. ކުރިން ހުއްދަ ހޯދުމަކާނުލައި މުޒާހަރާކުރުމަކީ ގާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ހައްގެއް ކަމަށާއި ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހުމަކީ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 12:28:23
ސީއެސްސީއަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) ގެ މެމްބަރުކަމުން ހުސްވެފައިވާ ހަތަރު މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ހުޅުވައިލައިފި އެވެ. ސީއެސްސީގެ ހަތަރު މެމްބަރަކު މަގާމުން ވަކިކުރަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-07-14 12:27:21