×
މައި ސަފުހާ
ފަލަސްޠީނު މީހުން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ގުޓަރޭޝް ހަތަރު ކަމެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި

އިސްރާއީލުން އަތްގަަދަކޮށްގެން އުޅޭ ފަލަސްޠީނުގެ ބިންތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ދެވޭ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް އދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިޔޯ ގުޓަރޭޝް ހަތަރު ކަމެއް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-08-19 07:20:05
ސާއިދުގެ ވިސްނުން އަންނަ އަހަރުގެ ދެ މުބާރާތަށް

އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި މަސައްކަތްކުރާނީ އަންނަ އަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އާއި ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-19 07:09:15
ދެވަނަ ދަރިފުޅަށް ކިޔާނީ މީރާ ބޭނުން ނަމެއް

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޝާހިދު ކަޕޫރާއި މީރާ ރާޖްޕޫތަށް ދެވަނަ ދަރިއަކު ވަރަށް އަވަހަށް ލިބޭނެ އެވެ. އާއިލާ އަށް އިތުރުވާ ދެވަނަ ދަރިފުޅަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، ދަރިފުޅަށް ކިޔާނެ ނަމަކާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-19 07:02:43
ކެނޑިޑޭޓުންނާއި ރަނިންމޭޓުންނަށް ސެކިއުރިޓީ ދޭން ފަށައިފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ކެންޑިޑޭޓުންގެ ރަނިންމޭޓުންނަށް އެމްއެންޑީއެފުން ސެކިއުރިޓީ ދޭން ފަށައިފިއެވެ. އަންނަ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-08-19 03:13:56
ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓުންނާއި ރަނިންގ މޭޓުންނަށް ސެކިއުރިޓީ ދެނީ

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންނާއި ރަނިންގ މޭޓުންނަށް މިއަދު(އާދީއްތަ) ދުވަހުން ފެށިގެން ސެކިއުރިޓީ ދޭން ފަށާނެކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-08-19 02:53:41
ސަރުކާރެއް ހިންގާނެގޮތް އަދި ހިންގަންޖެހޭނެގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ: އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހް

ސަރުކާރެއް ހިންގާނެގޮތް އަދި ހިންގަންޖެހޭނެގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައި ގަންނަވާކަމަށް، ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވީޓީވީއަށް ދެއްވި ޚާއްސަ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-08-19 01:48:55
ކުރީގެ މެންބަރު އަހުމަދު އަބުދުﷲގެ މުވައްޒަފަކު ރަހީނުކޮށް ފައިސާތަކެއް ފޭރިގެންފި

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ނައިބު އަދި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އަބުދުﷲ ހިންގަވާ އޮފީހަކަށް ބަޔަކު ވަދެ، އެ އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުއައްޒަފެއްގެ ރަހީނުކޮށް 36،500 ރުފިޔާއާއި،

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-08-19 00:29:50
ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެކިއުރިޓީ ދޭން ފަށައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ރަނިންމޭޓުންނަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެކިއުރިޓީ ދޭން ފަށައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފްގެ އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިސަރު އިބުރާހިމް އާޒިމް

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-08-19 00:14:09
މޭޑޭގެ ގައިދީއެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ ފަރުވާދެނީ

2015 ވަނަ ދުވަހުގެ މެއި މަހު އެއްވަނަ ދުވަހު ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާގައި ހައްޔަކުކޮށް ޖަލަށްލާފައިވާ ޒުވާނެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން އެބަ ގެންދެއެވެ. އެނގިފައިވާ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-19 00:03:13
ފުރުންލަސްވި ހައްޖުވެރިން ފުރައިފި

މިއަހަރު ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް އިތުރަށް ލިބުނު ކޯޓާގެ ތެރެއިން ހައްޖަށް ދިއުމަށް ހަމަޖެހުނު 400 މީހުން މިއަދު ފުރައިފިއެވެ. ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލިބުނު 1000 ކޯޓާގެ ތެރެއިން 900 ކޯޓާ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-18 23:39:46
ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ރަނިންމޭޓުންނަށް ސެކިއުރިޓީން ދޭންފަށައިފި

މިއަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެބޭފުޅުންގެ ރަނިންމޭޓުންނަށް އެމްއެންޑީއެފުން ސެކިއުރިޓީ ދޭންފަށައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުންބުނީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ރަނިންމޭޓުންނަށް

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-18 23:23:44
އަހުމަދު އަބްދުﷲގެ މުވައްޒަފަކު ބަނދެ، ފައިސާތަކެއް ފޭރިގެންފި

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު އަހުމަދު އަބްދުﷲގެ އަމިއްލަ އޮފީހުން ފައިސާތަކެއް ފޭރިގެންފި އެވެ. އެމްޑީޕީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ރޭގެ ވަގުތެއްގައި، އަހުމަދު ޢަބްދުﷲގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތް

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-18 23:20:23
މޭޑޭގެ ގައިދީއަކު ހާލުދެރަވެގެން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެނީ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މޭޑޭ ފާހަގަކުރަން 2015 ވަނަ އަހަރު ކުރި މުޒާހަރާގައި ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން ކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ހާލު ދެރަވެގެން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ. އައިޖީއެމްއެޗްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-18 23:14:50
ކެނޑިޑޭޓުންނާއި ރަނިންމޭޓުންނަށް ސެކިއުރިޓީ ދޭން ފަށައިފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ކެންޑިޑޭޓުންގެ ރަނިންމޭޓުންނަށް އެމްއެންޑީއެފުން ސެކިއުރިޓީ ދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. އިންތިހާބުގެ ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވަނީ، އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާ

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-18 22:35:24
ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ރަނިންމޭޓުންނަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެކިއުރިޓީ ދޭން ފަށައިފި

އަންނަ މަހު 23ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ރަނިންމޭޓުންނަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެކިއުރިޓީ ދޭން ފަށައިފި އެވެ. ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިރޭ ވިދާޅުވީ އިންތިހާބުތަކާ

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-18 22:30:34
މޭޑޭގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހެއްގެ ހާލު ދެރަވެ ހޮސްޕިޓަލުގައި

މޭޑޭ މުޒާހަރާގެ ތެރޭގައި ފުލުހަކަށް އަނިޔާކުރި ކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރު ކުރި ޒުވާނަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ހާލުދެރަވެ އޭނާއަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން އެބަ ގެންދެއެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މޭމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-08-18 22:08:00
ބޮޑު އީދާ ދިމާކޮށް ދިރާގުން ބޮޑު ޑޭޓާ ޕެކެއް ތައާރަފް ކޮށްފި

ބޮޑު އީދު ބަންދާއި ދިމާކޮށް ދިރާގުން ހާއްސަ ދެ ޑޭޓާޕެކެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުވާސަލަތީ ޚިދްމަތް އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި ދިރާގުން ބޮޑު އީދާ ދިމާކޮށް ބޮޑު ޑޭޓާ ޕެކް

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-08-18 21:43:45
ނުފުރި ތިބި 400 ހައްޖުވެރިން ފުރައިފި

ހައްޖުގެ އަޅުކަން ކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ފަހު ކޯޓާގައި ހައްޖަށްދާ މީހުންގެ ތެރެއިން ނުފުރި ތިބި ހުރިހާ ހައްޖުވެރިން މައްކާއަށް ދާން ފުރައިފިއެވެ. ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނީ ސައުދީން ރާއްޖެއަށް އިތުރުކުރި

ހަފްތާ.އެމްވީ - 2018-08-18 21:24:09
ޒުވާނުންނަށް، ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫއުތައް ދައްކާލަނީ

ޔޫތު ސިޓީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ތަރައްގީކުރާ ހުޅުމާލޭގައި މިހާރު ހިނގަމުން އަންނަ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ބަލައިލުމަށް، ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އިން

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-18 21:07:16
އަހުމަދު އަބްދުﷲގެ އޮފީހަށް ގެއްލުންދީ ފައިސާއާއި ތަކެތި ފޭރިގެންފި

އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ނައިބު، މާލީ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲގެ އޮފީހަށް ގުރޫޕަކުން ވަދެ މުދަލާއި، މުއައްޒަފުންނަށް ގެއްލުންދީ، އަހުމަދު އަބްދުﷲ "ދުއްވާލާނެ" ކަމުގެ އިންޒާރުދީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އާއި ތަކެތި

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-18 21:02:41
އިމްރާން ހާނަށް ރައީސް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަޤާމަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި އިމްރާން ޚާނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-08-18 20:49:06
ސައުދު އާއި އަބްދުﷲ އަލުން ޕީޕީއެމް އަށް ގުޅުމަށް ދައުވަތު ދީފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިނަދޫ ތަމްސީލުކުރެއްވި ސައުދުﷲ ހިލްމީ އާއި އަބްދުﷲ އަހުމަދު އަލުން ޕީޕީއެމް އަށް ގުޅުމަށް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ދައުވަތު ދެއްވައިފި އެވެ. ތިނަދޫގައި މިއަދު ޕީޕީއެމް

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-18 20:47:06
އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު އަހުމަދުގެ މުވައްޒަފަކު ރަހީނުކޮށް ފައިސާތަކެއް ފޭރިގެންފި

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު އަހުމަދު އަބްދުﷲގެ އަމިއްލަ އޮފީހަށް ވަޅި ހިފައިގެން ތިބި ބަޔަކު ރޭ ވަދެ، އެތަނުގައި އެ ވަގުތު ހުރި މުވައްޒަފަކު ބަނުމަށް ފަހު، 36،500ރ. ފޭރިގެންފި އެވެ. އެމްޑީޕީން ނެރުނު

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-18 20:37:07
ޕީޕީއެމް އަކީ ރާއްޖޭގެ ވަތަނީ ފައުޖު – ޑރ.ޝަހީމް

ޕީޕީއެމްއަކީ ރާއްޖޭގެ ވަތަނީ ފައުޖުކަމަށާއި ، މި ފައުޖު ވަނީ ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ދެކުނަށް ފެތުރިފައިކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ.މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ތިނަދޫގައި މިއަދު ކުރިޔަށްގެންދިޔަ

ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-08-18 20:26:23
ފާރިސް ޖަލުގައި ބާއްވައިގެން ޔާމީނަށް ލިބޭނެ މޮޅެއްނެތް، އިންތިޚާބުގައި ބޮޑުތަނުން ބަލިވާނެ: މުހަންމަދު ފައިސަލް

ފާރިސް މައުމޫން ޖަލަށްލައިގެން ރައީސް ޔާމިނަށް ލިބޭނެ އެއްވެސް މޮޅެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި، ކުރިއަށްއޮތް އިންތިހާބުން ބޮޑުތަނުން ޔާމީން ބަލިވާނެކަން މިހާރު ޔަގީން ވެއްޖެ ކަމަށް، ފާރިސްގެ ފަރާތުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-08-18 19:32:22
ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމުން ބޮޑުވަޒީރުގެ އޮފީހަށް

"މި ވާލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުވުމުން، އަހަރެން އެކަމަކަށް މިހާރު ބޭނުންވެފައިވާ ކަން ހާސިލުކުރުމަށް ބޮޑު އެހީއެއް މިލިބުނީ. އެއީ ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލެއް ބިނާކުރުން." ޕާކިސްތާނުގެ ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ކެޕްޓަންގެ ގޮތުގައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-08-18 19:31:11
މެމްބަރު އަބުޅޯ އާއި ސައުދު އަލުން ޕީޕީއެމާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ޝަހީމް ދައުވަތު ދެއްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގދ. ތިނަދޫ ދެ މެމްބަރުން ކަމަށްވާ އަބްދުﷲ އަހުމަދު (އަބުޅޯ) ސައުދުﷲ ހިލްމީ އަލުން ޕީޕީއެމާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް

މިހާރު.ކޮމް - 2018-08-18 19:23:42
ރައީސް ޔާމީން، އިމްރާން ޚާނަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވި ކުރީގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ އިމްރާން ޚާނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް ޔާމީން ފޮނުއްވި ތަހުނިޔާގެ މެސެޖުގައި

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-18 19:17:44
އެމްއޭސީއެލުގެ ޔޫތު ކޮމިއުނިޓީން އީދު ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ފޯރިގަދަކޮށްލަނީ

މިފަހަކަށް އައިސް އެންމެ ފޯރިގަދަކޮށް އީދު ފާހަގަކުރާ އެއް ރަށަކީ ހުޅުމާލެ އެވެ. ބޮޑު އާބާދީ އެއް އޮންނަ ހުޅުމާލޭގައި ފޯރިގަދަކޮށް އީދު ފާހަގަކުރުމަށް ހަރަކާތްތައް ރާވާފައިވާ އެއްބަޔަކީ އެމްއޭސީއެލް ޔޫތު

ސަން.އެމްވީ - 2018-08-18 19:10:46