×
މައި ސަފުހާ
ޝާހިދު ކުރައްވާ ހޭދަތަކުގެ އޮޑިޓެއް ހަދަންޖެހޭ: ޝިޔާމް

އދގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ހޭދަކުރައްވާ ހޭދަކުރެއްވުންތަކުގެ އޮޑިޓެއް މިހާރުން މިހާރަށް ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-18 16:00:08
އިންޑިއާ އަށް ޝަހީބު، މެލޭޝިއާ އަށް އަލިދީ، އެމެރިކާ އަށް ޣަފޫރު އައްޔަންކުރަން ރުހުން ދީފި

ރާއްޖެ އިން އިންޑިއާ އާއި މެލޭޝިއާ އަދި އެމެރިކާ އަށް އަލަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ރުހުން ދީފި އެވެ. އިންޑިއާ އަށް ކަނޑައަޅާ އާ ސަފީރަކީ ކުރީގެ ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މަގާމު

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-18 15:47:07
މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅުނު ހަތަރު ޒުވާނުން ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހަތަރު ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ހަތަރު ޒުވާނުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-18 15:13:15
ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލަށް 770 މިލިއަން ރުފިޔާ، މި އަހަރު މަސައްކަތް ފަށާނެ

ލ. ގަމުގައި ހަދާ ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލަށް (50 މިލިއަން ޑޮލަރު) 771 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅައި، އެ މަސައްކަތް މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ފަށާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުން "މިހާރު" އާ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-18 14:56:39
ގެވެށި އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންގެ މަރުކަޒު ހަދަން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް ހުޅުމާލެ އިން ބިން ދީފި

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުން ބައިތިއްބާނެ މަރުކަޒެއް ހަދަން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް ހުޅުމާލެ އިން ބިމެއް ދީ، އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އެޗްޑީސީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-18 14:53:17
ހީލަތުން 18 މިލިއަން ނެގި މައްސަލަ: ފަސް އަހަރާއި ހަތް މަހަށް ޖަލަށް

ޝީޝާ ކުންފުނީގެ ތިން ހިއްސާދާރުންގެ އެކައުންޓުން 18 މިލިއަން ރުފިޔާ އޮޅުވާލައިގެން ނެގިކަން ސާބިތުވި މީހާ ފަސް އަހަރާއި ހަތް މަހަށް ޖަލަށްލާން ހައި ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ. ޝީޝާ ތިން ބެއިން ސްޓޭޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-18 14:28:42
ވިނަރެސްގެ ކޮމާޝަލް ޔުނިޓްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލެ 2 ގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ވިނަރެސް ފްލެޓްގައި ހިމެނޭ ކޮމާޝަލް ޔުނިޓްތައް ކުއްޔަށް ނެގުމަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ވިނަރެސްގެ 10 ޓަވަރުގައި 1،344 ފްލެޓް ހިމެނޭއިރު އެ ޓަވަރުތަކުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-18 14:27:02
އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ ދޫކުރަން ފަށައިފި

އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އޯލެވެލް އަދި އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ މިއަދު ދޫކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަން (ޑީޕީއީ)އިން ބުނީ މިއަދު މެންދުރު 12:00އިން ފެށިގެން އެ ދަރިވަރަކު

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-18 14:10:57
ނިޒާމީ ވޯޓާ މެދު ހިޔާލު ހޯދަން އެކަކަށް ވެސް އިންކާރެއް ނުކުރެވޭނެ: ނަޝީދު

ނިޒާމީ ވޯޓާ މެދު ދެކޭ ގޮތް ރައްޔިތުންގެ ގާތުން އަހައި ހިޔާލު ހޯދަން އެކަކަށް ވެސް އިންކާރު ނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-18 13:57:30
ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނެގުމަށް އިންކާރެއް ނުކުރެވޭނެ: ނަޝީދު

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނަގަން ރައްޔިތުން ގާތު އެހުމަކީ އެކަކަށްވެސް އިންކާރު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-18 13:18:49
ސްޓެލްކޯގެ އިންޖީނެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ސްޓެލްކޯގެ އިންޖީނެއްގައި މިއަދު ރޯވެއްޖެ އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މިއަދު މެންދުރު ސްޓެލްކޯގެ އިންޖީނެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގިކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބުނީ 12:15 ގައި ކަމަށާއި އަދި 12:26 ހާއިރު، އަލިފާންގަނޑު

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-18 12:58:45
ޔާމީން ނޫނީ ގައުމު ހަވާލުކުރާވަރުގެ ލީޑަރަކު ނެތް ކަން މާދަމާ ރޭ ފެންނާނެ: އަދުރޭ

މި ގައުމު ހަމަ މަގަށް އެޅުވުމަށް އިދިކޮޅު ލީޑަރު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނޫން ލީޑަރަކަށް ރައްޔިތުން ނޭދޭކަން ކާނިވަލުގައި މާދަމާ ރޭ ބާއްވާ "ހަވާލޭ ވަތަން" ޖަލްސާއިން ފެންނާނެ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-18 12:54:44
ޖަރުމަނު ސަފީރު ޝާން އިތުރު ހަ ގައުމެއްގެ ސަފީރުކަމަށް އައްޔަންކުރަން ރުހުން ހޯދަނީ

ރާއްޖެއިން ޖަރުމަނަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު އައިޝަތު ޝާން ޝާކިރު، އިތުރު ހަ ގައުމުގެއްގެ ނޮން ރެސިޑެންޓް ސަފީރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ފިންލެންޑް، ސްވިޑަން،

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-18 12:50:38
އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ ދޫކުރަން ފަށައިފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯ ލެވެލް އަދި އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ ދޫކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަން (ޑީޕީއީ) އިން ބުނީ އޯލެވެލް އަދި އެސްއެސްސީގެ ނަތީޖާ މިއަދު 12:00

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-18 12:46:17
ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީ ކޮންސްޓަބަލްގެ ވަޒީފާއަށް ހުޅުވާލައިފި

ފުލުހުންގެ ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީ ކޮންސްޓަބަލް ވަޒީފާއަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިއުލަރީ ކޮންސްޓަބަލްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-18 12:45:23
ސްޓެލްކޯގެ އިންޖީނެއްގައި ރޯވެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

މާލެއަށް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބޭނުން ކުރާ އިންޖީނެއްގައި ރޯވެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ. ސްޓެލްކޯގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް "ސަން"އަށް ވިދާޅުވީ މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން އިންޖީނެއްގައި

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-18 12:38:28
ތަށި ލިބިގެން އުފަލެއް ނެތް، އަސްލު މަސައްކަތް ދެން އޮތީ: އާފީ

ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދިއަސް އެއްވަނަ ޑިވިޝަނަށް ނުދެވޭތީ އުފާ ކުރެވެން ނެތް ކަމަށާއި، ހަގީގީ މަސައްކަތް ފެށޭނީ ޕްލޭއޮފް ބުރުން ކަމަށް ރޭ ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-18 12:02:08
މާލެއަށް ހިޖުރަކޮށް ދަފްތަރުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް ގޯތި ދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: އަސްލަމް

އެހެން ރަށަކުން މާލެއަށް ހިޖުރަކޮށް ދަފްތަރުގައި ޖެހުނު ރައްޔިތުންނަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ދޫކުރާ ގޯއްޗަށް ލުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ނުވިސްނަވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-18 11:59:05
43 މެންބަރުންނާއެކު މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފަހު ދައުރު ފަށައިފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ 87 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 43 މެންބަރުންނާއެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފަހު ދައުރު ފަށައިފިއެވެ. މަޖިލީހުގެ ފަހު ދައުރަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 30 ބިލެއް ފޮނުވުމަށް

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-18 10:51:03
ވިސްނުން ބަދަލެއް ނުކުރަން، މާލެ އަށް ހިޖުރަ ކުރި ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ދިނުމެއް ނެތް: އަސްލަމް

ރަށްރަށުން ހިޖުރަކޮށްގެން މާލެ އައިސް ދަފްތަރުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-18 10:16:47
ޕްލެޓްފޯމް ފަރަށް އެރުމަކީ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ލަސްވާންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން: އަސްލަމް

ވިލިމާލެ ފަރަށް ޕްލެޓްފޯމް އެރި ނަމަވެސް އެއީ ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ލަސްވާން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށް ޕްލޭނިންގެ މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-18 10:15:01
ސީއޭ މޯލްޑިވްސްއިން އެކައުންޓެންޓުންނަށް ހާއްސަ ފޯރަމެއް

އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަޑް އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް ދި މޯލްޑިވްސް (ސީއޭ މޯލްޑިވްސް) އިން އައިއެފްއާރުއެސް އަދި އައިއެސްއޭއެސް ފޯރަމްގެ ނަމުގައި އެކައުންޓެންޓުންނަށް ޚާއްސަ ޓެކްނިކަލް ފޯރަމެއް އިންތިޒާމުކޮށްފިއެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-18 09:20:00
ޕެޓްރޯލް ލީޓަރަކުން 58 ލާރި، ޑީސަލް ލީޓަރަކުން 45 ލާރި ހެޔޮކޮށްފި

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފިއެވެ. އެސްޓީއޯއިން ރޭ ހާމަކުރިގޮތުގައި މިއަދުން ފެށިގެން އެ ކުންފުނިން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-18 09:04:24
ހުކުރު ދުވަހު އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އިން ވިޔަފާރިކޮށްގެން ދުވަހާ ގުޅޭ ހަދިޔާއެއް

ހުކުރު ދުވަހު އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އިން ވިޔަފާރިކޮށްގެން ހަދިޔާއެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. "ޖުމްއަ ސްޕެޝަލް" ގެ ނަމުގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ފެށި ޕްރޮމޯޝަނަކީ ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-18 06:57:48
ހުޅުމާލެ 2 ގެ ކްލިނިކަށް އާސަންދަ ލިބޭނެ

ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހުޅުވާފައިވާ ހަމައެކަނި ކްލިނިކަށް އާސަންދަ ދިނުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށާއި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުމުން އެ ހިދުމަތް ފެށޭނެ ކަމަށް އާސަންދަ ކުންފުނިން އިއްޔެ ބުނެފި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-18 06:56:22
އެސްޓީއޯ އިން ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ޕެޓްރޯލް ލިޓަރަކުން 58 ލާރި އަދި ޑީސަލް ލިޓަރަކުން 45 ލާރި ވަނީ ހެޔޮކޮށްފައި ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ހެޔޮވުމާ އެކު، އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގު ވެސް ހެޔޮކޮށްފި އެވެ. އެސްޓީއޯއިން މިރޭ ނެރުނު

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-18 05:40:18
ނަޝީދު ބާކީވެއްޖެ، ބަރުލަމާނީ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު ތިބީ ސެކިއުރިޓީ އެކަނި

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދަވާ ބަރުލަމާނީ ބައްދަލުވުމަށް މިރޭ ވަޑައިގެންނެވިއިރު، އެ ޖަގަހާގައި ތިބީ އެމަނިކުފާނުގެ ސެކިއުރިޓީ

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-18 01:15:54
ޓީނޭޖު ބަލިކޮށް ބުރުން ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވެސް ހޯދައިފި

ފައިނަލުގައި ކްލަބް ޓީނޭޖުގެ މައްޗަށް 4-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން ކާމިޔާބު ހޯދައި، ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވެސް ހޯދައިފި އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ތިންވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-17 23:57:48
ބާ ޖަމާލުއްދީންގައި ހުރި ކުނިތަކެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ބާ ޖަމާލުއްދީން ތެރޭގައި ހުރި ކުނިތަކެއްގައި ރޯވެ އަނދައިފި އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މިރޭ 22:50 ހާއިރު އެކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބިގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ޓީމުން އަލިފާން ނިއްވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-08-17 23:50:16
ވިލިމާލޭގައި ބަގީގެ ޚިދުމަތް ސިޓީ ކައުންސިލުން ދިނުމަށް ފާސް ކޮށްފި

ވިލިމާލޭގައި ބަގީގެ ޚިދުމަތް އެގްރިމެންޓުގައިވާ ގޮތަށް ނުދޭތީ، 99 ހޯލްޑިންގްސްއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށް، އެ ޚިދުމަތް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދިނުމަށް ފާސް ކޮށްފިއެވެ. ބަގީގެ ޚިދުމަތް ނުލިބި،

ސަން.އެމްވީ - 2022-08-17 23:22:54