×
މައި ސަފުހާ
ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގަން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އެހީ ދޭނަން: މުއިއްޒު

ޕްރީ ސްކޫލްތައް ވެސް ސަރުކާރުގެ ތައުލީމީ ނިޒާމްގެ ތެރެއިން ހިންގުމާ މެދު ވިސްނަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 12:34:33
ސިޓީ ކައުންސިލުން ތަރައްޤީކުރި މާފަންނު ދެކުނު ހިތްފަސޭހަ މައިޒާން ހުޅުވައިފި

މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ތަރައްޤީކުރި މާފަންނު ދެކުނު ހިތްފަސޭހަ މައިޒާން ހުޅުވައިފި އެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ހެންވޭރުކޮޅު އިސްކަންދަރުމައިޒާން އަލުން އާބަތުރަ ފިލުވާ ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ތަރައްޤީކޮށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-21 12:34:11
ރައީސް ޞާލިޙާއި ޑރ. މުއިއްޒަކީ ސިޔާސީ ހަޔާތުގައި ފެނުން "އެންމެ ދޮގު ހަދާ ދެ ބޭފުޅުން": އަލީ އާޒިމް

ރިޔާސީ ރޭހުގައި ވާދަކުރައްވާ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ)ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަދި މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-09-21 12:18:10
އޮކްޓޯބަރު 30 ކުރިން ވޯޓް ނަގަން މަޖިލީހުން އީސީއަށް އަންގައިފި

މިކަމާ މެދު އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ގާނޫނީ ލަފާ ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނޭ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 11:54:47
އޮގަސްޓް މަހު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށްވެއްޖެ

ފާއިތުވި އޮގަސްޓް މަހު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 2022ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހާ އަޅާބަލާއިރު 17 އިންސައްތަ ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން އާއްމުކުރި މިދިޔަ މަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-09-21 11:22:06
ސިވިލް ކޯޓުގެ ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން ގާޒީ ފަރުހާދުއާ ހަވާލުކޮށްފި

ސިވިލް ކޯޓުގެ ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން ގާޒީއަކާ ހަވާލުކުރަން ޖެހުނީ އެ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު ނިމާލް ޖުނައިދު ކުއްލި ގޮތަކަށް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 11:21:20
އަލްޒައިމާސްގެ ނުރައްކާ ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމާ!

މިއަދަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަލްޒައިމާސް ދުވަހެވެ. އަލްޒައިމާސްއަކީ ޑިމެންޝިއާގެ އެންމެ އާންމު ވައްތަރެވެ. ޑިމެންޝިއާއަކީ ވިސްނުމަށާއި ހަނދާންކުރުމަށާއި އަދި އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ގޮތް ނިންމުމަށް ދަތިވާ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-09-21 11:19:24
ދެވަނަބުރަށް އުމަރުގެ ނިންމުން މިރޭ އިޢުލާންކުރަނީ!

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރާއިމެދު އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކޮށް ހަތަރުވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯދި އުމަރު ނަސީރުގެ ނިންމުން މިރޭ އިއުލާނުކުރާނެކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އުމަރު

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-21 11:17:44
ޑިމޮކްރެޓްސް ނިންމީ އެއްވެސް ކޮޅަކަށް ނާރަން

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ނުކުރަން އެ ޕާޓީން ނިންމައިފި އެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އުފެއްދި ޕާޓީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ދެވަނަ

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-21 11:13:52
ބީއެމްއެލުން ލޭހަދިޔާ ކުރުމުގެ ކޭމްޕެއް ބާއްވައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސަސްއާ ގުޅިގެން ލޭ ހަދިޔާ ކުރަން ކޭމްޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް ލޭ ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ބަލައި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-09-21 11:12:16
ނަހުލާ މިހާރު ކޮބާ؟

ރާއްޖޭގައި ފިލްމު ހަދާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެކަކީ ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ އެވެ. އޭނަ މިހާތަނަށް ރީތި އަދި ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދީފައިވެ

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-21 11:04:16
ސިވިލް ކޯޓު ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން ޤާޟީ ފަރުހާދު ރަޝީދުއާ ޙަވާލުކޮށްފި

ސެޕްޓެންބަރު 20 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސިވިލް ކޯޓު ހިންގުން ވަގުތީގޮތުން އެ ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ފަރުހާދު ރަޝީދުއާ ޙަވާލުކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. ސިވިލް ކޯޓު ހިންގުން ޤާޟީ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-09-21 11:01:29
އިންނަމާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޮޑު ހިލަ ރަށަށް

ރ. އިންނަމާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ބޮޑު ހިލައިގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް ސައިޓަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެމްޓީސީސީން މިއަދު މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 360 މީޓަރުގެ ގްރޮއިން ޖެހުން

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 10:58:52
ވާދޫއަށް ދެ ކެންޑިޑޭޓުންވެސް އެއް ވައުދުފުޅުތަކެއް!

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ކާމިޔާބު ލިބިވަޑައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފިނަމަ ރ. ވާދުއަށް ކޮށްދެއްވާނެ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ދެ ކެންޑިޑޭޓުންވެސް ދާދި

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-09-21 10:51:28
ގޮތް ނިންމާނީ 15 އަހަރުގެ ސިޔާސީ ތަޖުރިބާއިން: އިލްހާމް

ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ގޮތް ނިންމާނީ ސިޔާސީގޮތުން ފާއިތުވެދިޔަ 15 އަހަރު ތެރޭގައި ލިބުނު ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ،

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-09-21 10:47:14
ދެވަނަ ބުރުގައި ޑިމޮކްރެޓްސް އިން އެއްވެސް ކޮޅަކަށް ނާރަން ނިންމައިފި

މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ނުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ޑިމޮކްރެޓްސް އިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ރިޔާސީ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 10:44:18
ރަސްގެތީމުން މުއިއްޒަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް!

ރ.ރަސްގެތީމުން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް ޚޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފިއެވެ. މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރަސްގެތީމަށް

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 10:40:35
ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުުން ލޭ ހަދިޔާކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސާވިސްއާ ގުޅިގެން މިއަދު ބޭއްވި ކޭމްޕުގައި 46 މުވައްޒަފުން ވަނީ ލޭ ހަދިޔާކޮށްފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 10:30:49
ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ނިންމީ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ނުކުރަން

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ނުކުރުމަށް މި އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން ވޯޓު ހޯދި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ނިންމައިފިއެވެ. ޑިމޮކްރެޓްސްއަކީ

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-09-21 10:26:39
މާލީ، ނައިޖަރު އަދި ބުރުކީނާ ފާސޯއިން ދިފާއީ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައިފި

ހަނގުރާމައެއްގެ ތުންފަތް މައްޗަށް ވެއްޓިފައިވާ ނައިޖަރު ދިފާއު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ގައުމާ އިންވެގެން އޮންނަ މާލީ އަދި ބުރުކީނާ ފާސޯއިން ނައިޖަރާއެކު ދިފާއީ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައިފިއެވެ. ނައިޖަރުގެ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 10:20:06
ޝަރުތުތަކަށް އެއްބަސްނުވުމުން ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ވަކި ކޮޅަކަށް ނޭރި

އެމްޑީޕީން ވަނީ އަންނަ މަހުގެ 30ގެ ކުރިން ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނަގަން އެއްބަސްވެ، ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ހުށަހަޅައިގެން އިއްޔެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ގަރާރަށް ތާއީދުކޮށްފައި

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 10:16:02
އުސޫލްތަކާ ހިލާފަށް ހެލިކޮޕްޓަރު ބޭނުމެއް ނުކުރޭ

އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާގައި އޮޮންނަ ހެލިކޮޕްޓަރު އެއްވެސް އިރެއްގައި އުސޫލާ ހިލާފަށް ބޭނުން ނުކުރާ ކަމަށް އެމްޑީއެފުން ބުނެފި އެވެ. ގަމުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ސަދަން ކޮމާންޑްގައި އޮންނަ ހެލިކޮޕްޓަރު

އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-21 10:08:55
ސިފައިންގެ ފްލެޓުތައް ހަވާލު ކުރަން ފަށައިފި

ސިފައިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރި "ސިފްކޯ ހިޔާ" ގެ ފްލެޓުތައް ލިބުނު މީހުންނާ ފްލެޓު ހަވާލު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ސިފްކޯ ފްލެޓްތައް ލިބުނު މީހުންނަށް ތަޅުގަނޑިތައް ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 10:06:23
އެމްޑީޕީއާ ދުރަށްދިޔައީ ރައީސް ސާލިހުގެ ސަބަބުން: ހަސަން ލަތީފް

ޑިމޮކްރެޓުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އާ ދުރަށްދިޔައީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަބަބަކުން ނޫން ކަމަށާއި ޕާޓީއާ ދުރަށް ދިޔައީ މިހާރުގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-09-21 10:04:32
އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތަކީ ފަންނީ ދާއިރާއަކަށް ހެދީ މި ސަރުކާރުން: ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ

އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑުން ގިންތި ކުރެވޭ ފަންނީ ދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެ ކަނޑައެޅިގެން ދިއައީ މިސަރުކާރުން ކުރި މަސައްކަތުންކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން

ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2023-09-21 10:00:16
ޓްރީ ޓޮޕްގައި ކެންސަރު ސްކްރީނިން ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި

މި ކްލިނިކުން ކެންސަރު ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށާއި ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ދެނެގަތުމަށް އެހީތެރިވެދީ، ފަރުވާ ދޭނެ

ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 09:48:57
ފައްޔާޒް، ކެމްޕެއިންގައި ޒުވާނުންތަކަކާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް، މި މަހުގެ 30 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ކެމްޕޭނުގެ ތެރެއިން ޒުވާނުންނާ ރޭ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ފައްޔާޒު ޒުވާނުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވީ ސީ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 09:39:34
ރިޔާޒް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕީޕީއެމް ޕޯޑިއަމަށް، އެއީ ތަރައްގީގެ ފިކުރު!

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް ތާއީދު ކުރަން ނިންމެވި އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯއްދެވުމުން ކަމަށާއި

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 09:25:08
އިސްކަންދަރު މައިޒާން އާބާތުރަ ކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވާލައިފި

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ތަރައްޤީކުރި އިސްކަންދަރު މައިޒާން ފާއިތުވި 5 އަހަރު އަޅާނުލުމުގެ ސަބަބުން ވީރާނާވެފައި ވަނިކޮށް މާލެ ސިޓީކައުންސިލުން އިސްކަންދަރު ޕާކު އާބާތުރަ ފިލުވުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-21 09:23:06
ދެވަނަ ބުރުގައި ނިންމާ ގޮތެއް އުމަރު މިރޭ އިއުލާން ކުރައްވަނީ

މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ނިންމާ ގޮތެއް މިރޭ އިއުލާން ކުރައްވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު 9 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ

ވަގުތު.އެމްވީ - 2023-09-21 08:53:08