×
މައި ސަފުހާ
ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 37 މީހުން

ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 37 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން އާންމުކުރި ހިސާބުތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އިއްޔެގެ ހަވީރު 6:00 އިން ފެށިގެން މިއަދުގެ ހަވީރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 22:25:42
އެންޑީއޭގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް ތިން ވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާނުކޮށްފި

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ (އެންޑީއޭ) ގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް ތިން ވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާދީ އަލުން އަނބުރާ މުޖުތަމައުއަށް ނެރުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަމުން އަންނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 22:03:33
އެއް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ހައްޔަރު ކުރި 5 މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

އެއް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ހައްޔަރު ކުރި ފަސް މީހަކު މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. "މިހާރު" އަށް އެނގެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ފަސް މީހުން ދޫކޮށްލީ، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރުމަށް ފަހު ބަންދުގެ މުއްދަތު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 19:49:11
މިދިޔަ މަހު 35،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އައި

މިދިޔަ މަހު 35،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ސާވިސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. މިއީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމަށް ފަހު މިދިޔަ ޖުލައި މަހު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 19:13:52
ޕޮޒިޓިވްވާ ގުޅުމެއްނެތް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ލެވެލް 1 އަށް ވުރެ ވެސް ދަށްވެއްޖެ

އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އެއްވަނަ އެލާޓަށް ވުރެ ވެސް ދަށްވެއްޖެ އެވެ. ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންނާ ގުޅޭ އެކި ތަފާސްހިސާބުތައް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 18:36:23
އިސްލާމްދީނުގެ ނަން ކިލަނބުވާގޮތަށް، ހިންގާ ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވުމަށް ޒިންމާދާރުވެރިންނަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

އިސްލާމްދީނުގެ ނަން ކިލަނބުވާގޮތަށް، ހިންގާ ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވުމަށް ޒިންމާދާރުވެރިންނަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދުގެ ހުތުބާ ހާއްސަ ކުރެއްވީ އިސްލާމްދީނުގައި ރުގުޔާ

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-12-04 17:56:39
ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ގާނޫނުން ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެ: އެމްޑީޕީ

ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ބިިލް ފާސްވުމުން ފުލުހުންނަށާއި އެ މުއައްސަސާއަށް މީގެ ކުރިން ދުވަހަކު ވެސް އައިސްފައި ނުވާވަރުގެ ރަނގަޅު ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ރައްޔިތުންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 15:49:00
ޕޮލިޓެކްނިކުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް އިން ފެށިގެން ޑިޕްލޮމާއާ ހަމައަށް ގެންދާ ކޯސްތަކަށް މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ އެވެ. ޕޮލިޓެކްނިކްގައި އިއްޔެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 13:16:10
ރާއްޖެއަށް އިތުރު ފްލައިން ސްކޫލެއް ބޭނުންވޭ: މިނިސްޓަރު

ޕައިލެޓުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް އިތުރު ފްލައިން ސްކޫލެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އައްޑޫގައި ހުންނަ އޭޝިއަން އެކަޑަމީ އޮފް އެއޮރޮނޯޓިކްސް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 11:48:19
ސަސް ފުރަަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި، ފަހަތުގައި އެކުވެރިކަން

މަންޗަންގޮޅީގައި ދިރިއުޅޭ އެކުވެރިންތަކެއް އެކުގައި ކުޅެން ދިއުމުގެ ތެރެއިން ޓީމެއް ހެދުމުގެ ވިސްނުން މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން އަ އެވެ. އޭރުގެ އެ ހިޔާލާ އެއްގޮތަށް ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް/ ސަސްޕަޓީސް)

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 10:15:58
ތަދު: ކޮވިޑުން ބަދަލުވި ދިރިއުޅުން ސްކްރީނަށް

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުވެގެންދިޔަ ގޮތް ދައްކައިދީ، ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި "މަދޮޝިޕް" އާއި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އާއި ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-04 00:02:52
ދެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީން ބަލަނީ

ދެ ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކެއް ބަލަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ އެ ތަނުން ތަހުގީގު ކުރަން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 23:34:27
މެޑިސިންއާއެކު އެމްއެންޔޫގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

މެޑިސިން ކޯހާއެކު، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެ ޔުނިވާސިޓީގެ އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ އިންޓޭކުގައި ތަފާތު ދާއިރާތަކުން 100 އަށް ވުރެ ގިނަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 23:11:37
ފަޅިމޫނު - 25

(1 ޑިސެމްބަރ 2020 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) މަންމަ ރުޅި އައިސްފައި ބުންޏެވެ. "އާނ... އާނ... އަހަރެމެން މިއީ ވިޔާނުދާ ބައެއް. ކަލެއަށް ކުރެވެން އޮތް ކަމެއް ކުރޭ. ރަނގަޅަށް މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު ވިސްނައި

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-12-03 22:37:41
ކޮވިޑް ޖެހުނު އިތުރު 153 މީހަކު ރަނގަޅު ވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފަރުވާ ދިން އިތުރު 153 މީހަކު މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅު ވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ. އެތަނުން އާއްމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 22:34:29
ތިން އަހަރު ކުރިން ފާރިސް ބަންދުކުރި މައްސަލަ ހައި ކޯޓުން ހުކުމާ ހަމައަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ހައްޔަރުކޮށް، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުންތައް ހައި ކޯޓުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 22:26:37
ޝަހީބުގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

ރާއްޖެ އެތެރެކުރި 130 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ޝަހީބު އިބްރާހިމް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފި އެވެ. ކަންނެލި ދޯންޏެއްގައި މިދިޔަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 22:25:05
ޓޫރިޒަމަށް ދިރުން އަންނަ ތަން އެބަ ފެނޭ: ރައީސް

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ހުއްޓިފައިވާ ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާ އަށް މިހާރު ދިރުން އަންނަ ތަން އެބަ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ލ. ގަމުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 20:32:59
ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރި ނުވެ މަގުތަކުގައި ނިދާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ކައުންސިލް

ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނެތި، މާލޭގެ އާއްމު ތަންތަނުގައި ނިދާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ސަރުކާރުން އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިނުވެ، އެފަދަ ތަންތަނުގައި ނިދައި ކައިބޮއި އުޅޭ މީހުންނާ ދޭތެރޭ ގަވައިދުން

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 20:29:26
މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ މި ފަހަރު ވާޗުއަލްކޮށް ބާއްވަނީ

މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ މިއަހަރު ވަޗުއަލްކޮށް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ކަނޑުގެ އުޅަނދު ފަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު އެކްސްޕޯ، "މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ" މި އަހަރުގެ އެޑިޝަން ބޭއްވާނީ މި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 20:25:17
ޑްރަގްގެ ފަރުވާ ނިންމާ މީހުން މުޖުތަމައަށް ގެނައުމަށް ކަލައިދޫގައި މަރުކަޒެއް ގާއިމް ކުރަނީ

މަސްތުވާތަކެތީގެ ޝިކާރައަކަށް ވި ނަމަވެސް އެއިން ސަލާމަތް ވުމަށް ފަރުވާ ހޯދާފައިވާ މީހުން، އަނބުރާ މުޖުތަމައުއަށް ގެނައުމަށް އެކި ކަހަލަ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ލ. ކަލައިދޫގައި މަރުކަޒެއް ގާއިމު ކުރުމަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 20:16:21
ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކީ ކުރިއަށް ދިއުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫން: އައިސްތު

މިއަދަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަހެވެ. މިއަދާ އެންމެ މުނާސަބު އެއް ވާހަކަ އަކަށް ވާނި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ހުރި ހާއްސަ ހުނަރުތަކުގެ ވާހަކަކަންކަށަވަރެވެ.

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-12-03 19:38:47
ލާމަރުކަޒު ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން، ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން އެނގިއްޖެ: ރައީސް

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރުމުން، ހިދުމަތްތައް ރަށްރަށުގައި ދިނުން ނުވަތަ ލާމަރުކަޒު ކުރުމުގެ މުުހިއްމުކަން އެނގިވަޑައިގެންފި ކަމަށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 19:20:46
ކޮވިޑް ވެކްސިން އެންމެންނަށް ވެސް ހިލޭ ލިބޭނެ: ރައީސް

ކޮވިޑް-19އިން ދިފާއުވުމަށް މިހާރު ގައުމުތަކުން ހަދާ ވެކްސިން، ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެންނަށް ވެސް ހިލޭ ލިބޭނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ލ. ގަމު ހޮސްޕިޓަލުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 19:11:38
ނޫސްވެރިން ބައިވެރިކޮށްގެން ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަން، ކަންބޮޑުވުންތަކާ ހެދި މެދުކަނޑާލައިފި

ނޫސްވެރިން ބައިވެރިކޮށްގެން ފުލުހުން ހިންގި "އެންޓި-ސްޓްރީޓް ޑީލިން" އޮޕަރޭޝަން، ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާ ހެދި މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ. މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފުލުހުން ހިންގި 72 ގަޑިއިރުގެ އެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 17:24:26
ތޫފާނުގައި ހާލުގައި ޖެހިގެން ލަންކާގެ ދެ ބޯޓެއް ރާއްޖެއަށް

ސްރީ ލަންކާގެ ކައިރީގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ތޫފާން، "ބުރެވީ"ގައި ޖެހި، މިސްރާބު އޮޅިގެން އެ ގައުމުގެ ދެ މަސް ބޯޓެއް ރާއްޖެ ސަރަހައްދަށް މިއަދު ވަދެއްޖެ އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނީ، ހެނދުނު އެ ދެ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 16:32:57
ނުބައިކަމެއް ކުރަން އުޅެފައި އެކަން ހުއްޓައިލިޔަސް އެވެސް ހެޔޮކަމެއް: ޝައިޙް ޢަބްދުﷲ

ނުބައިކަމެއް ކުރަން އުޅެފައި އެކަން ހުއްޓައިލިޔަސް އެވެސް ހެޔޮކަމެއް ކަމަށް ޝައިޙް ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޙް ޢަބްދުﷲ ބިން އިބްރާހިމް މިހެން ވިދާޅުވީ ޝައިޙް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. އެޓްވީޓުގައި

ދިއިސްލާމް.ކޮމް - 2020-12-03 15:42:09
ފްރާންސުން އަނެއްކާވެސް އެގައުމުގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި

ޕެރިސްގެ އިރުއުތުގައި އޮންނަ ޕަންޓީން އަވަށުގެ ގްރޭންޑް މޮސްކްގެ ބޭރުގައި ހުރި އިއުލާނެއް މުސްލިމް އަންހެނަކު ކިޔަނީ ފްރާންސުން އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ "ވަކިވެގަތުމުގެ ފިކުރު ގެންގުޅޭ" މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-12-03 15:08:39
ފަސް ކުޅުންތެރިން ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތް ހަދަން ތާއީދެއް ނުލިބުނު

ކުރިއަށް އޮތް ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގެ މެޗުތަކުގައި ފަސް ކުޅުންތެރިން ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް ހެދުމަށް ކްލަބްތަކުގެ މެދުގައި ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގައި އެގޮތަށް އެކަން ކުރުމަށް ތާއީދެއް ނުލިބުނު ކަމަށް ފުޓްބޯޅަ

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 14:38:59
ސަސްގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކަށް ފަތަހަ ހަމަޖައްސައިފި

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި އަލަށް ވާދަކުރާ ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) ގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކަށް "ފަތަހަ" ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ފަހަތަ މޯލް އާއި ފަތަހަ ސުންބުލި އަދި ފަތަހަ ސްޓާގެ ފިހާރަތައް ހިންގާ ރީޓެއިލް

މިހާރު.ކޮމް - 2020-12-03 14:22:29