×
މައި ސަފުހާ
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ އާ ގުޅިގެން ފުލުހުންނާއި ޕީޖީ ބާއްވާ ޚާއްސަ ޕްރެސް އެއް މިރޭ!

ކުރީގެ ރައީސް އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާ އާ ގުޅިގެން ފުލުހުންނާއި ޕީޖީ ބާއްވާ ޚާއްސަ ޕްރެސް އެއް މިރޭ އޮންނާނެ އެވެ. މި ޕްރެސް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-07-24 19:12:26
ވިއްސާރައިގަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ފިލިޕިންސްގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުން މީހުން ހުސްކުރަން ފަށައިފި

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ ފިލިޕިންސްއަށްވެސް ކުރަން ފެށުމާއި އެކު އާންމުން ފުރާނަމަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ގެންދަން ފަށައިފި އެވެ. ރިޕޯޓުތައް

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-07-24 16:30:40
މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅަށް ފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅަށް ފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ. މިއީ އދ. ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައިސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ގައުމަކަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-07-24 16:13:47
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ފްލޯޓިން ގެސްޓް ހައުސް ފުޅަދޫގައި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފްލޯޓިން ގެސްޓް ހައުސްއެއް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ފަރަތާކުން ފަށައިފި އެވެ. ބ. ފުޅަދޫ ކައިރިން ހަނިފަޅު ސަރަހައްދުގައި ރީޕްސްކޭޕާސް ކުންފުނިން ތަރައްގީ ކުރާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-07-24 16:07:59
ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ތަފުސީލު މިރޭ ހާމަކުރަނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތާއި ކުރިން އާންމު ނުކުރާ ބައެއް ކަންކަން ހާމަކުރަން މިރޭ މީޑިއާ ބްރީފިންއެއް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-07-24 15:46:37
މާލެ އަދި ހުޅުމާލެއިން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑުން އެކަށީގެންވޭ: ސްޓެލްކޯ

މާލެ އަދި ހުޅުމާލެއިން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ ގްރޭޓަރމާލެ ގްރިޑް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދު ހަވީރު

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-07-24 15:33:06
ކޭސްތައް އިތުރުވެ ވިއެޓްނާމްގެ ވެރިރަށް ބަންދު ކޮށްފި

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރުން އިތުރުވުމުން ބަލި ފެތުރުން ކޮށްޓްރޯލް ކުރުމަށް ވިއެޓްނާމްގެ ވެރިރަށް ހަނޯއި 15 ދުވަހަށް ބަންދު ކޮށްފިއެވެ. ހަނޯއީ ބަންދު ކުރުމަށް ހުކުރު ދުވަހު ނެރުނު އަމުރުގައި، 2 މީހުންނަށް

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-07-24 15:12:22
ރާއްޖެ އަށް މިހާރު 39 މަންޒިލަކުން މީހުން އާދޭ

ރާއްޖެ އަށް މިހާރު 39 މަންޒިލަކުން މީހުން ދަތުރުކުރާ ކަމަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ހިންގާ އެމްއޭސީއެލުން ބުނެފި އެވެ. އެއާޕޯޓުގެ ރަސްމީ ޓްވިޓާ އެކައުންޓުގައި އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް

މިހާރު.ކޮމް - 2021-07-24 15:02:13
ކޮވިޑް ބަލީގެ މީހުންނަށް އެހީވާން 36 ވަގުތީ ނަރުހުން ހޯދަނީ

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންނަށް އެހީވާން ވަގުތީ ގޮތުން 36 ނަރުހުން ހޯދަން އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ކޮވިޑްގެ ބަލި މީހުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-07-24 13:29:39
އިންޑިޔާގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުނު މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ

އިންޑިޔާގެ މަހަރަޝްތުރަ ސްޓޭޓްގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެންގޮސް އަދި އިމާރާތް ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުނު މީހުން ހޯދައި ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަގެންދެއެވެ.

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-07-24 12:55:02
ކޮވިޑް ބަލީގައި 60 އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އައި އުމުރުން 60 އަހަރު މީހަކު ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ، ހުޅުމާލޭގެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަނިކޮށް ރޭ ދަންވަރު މަރުވީ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ކަމަށެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-07-24 11:38:09
ނަޑެއްލާގައި ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 100 އިން މައްޗަށް، ހާލަތު ގޯސް

ގދ. ނަޑެއްލާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 100 އިން މައްޗަށް ގޮސް، ހާލަތު ގޯސް ވެއްޖެ އެވެ. އެ ރަށުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފެނުނީ މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު، ހާލު ބޮޑުވެގެން

މިހާރު.ކޮމް - 2021-07-24 11:35:38
ޓައިމް މެގަޒިން އިން ހޮވާ އެންމެ ވަރުގަދަ 100 މަންޒިލްގެ ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ!

ޓައިމް މެގަޒިން އިން ހޮވާ އެންމެ ވަރުގަދަ 100 މަންޒިލްގެ ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ ހިމެނިއްޖެ އެވެ. އެ މެގަޒިންގެ މިއަހަރުގެ ގަދަ 100 ގެ ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ ހިމެނެނީ 53 ވަނައިގަ އެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭ

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-07-24 08:23:31
ސައީދު: މީދޫގެ ތާރީހު ޝައުގުވެރިކޮށްލި ޒުވާނާ

މުނާސަބަތުތަކަށް ޅެން ހަދަ އެވެ. ތަފާތު ހިޔާލުތަކަށް ވާހަކަ ލިޔެ އެވެ. އެކި މައްސަލަތަކުގެ ބަހުސްގައި ހިނގާ ގަލަމެކެވެ. އަހުމަދު ސައީދުގެ ހިތް ދޫވެފައިވަނީ ވެސް ދިވެހިބަހާއި ތާރީހަށެވެ. ހާއްސަކޮށް އޭނާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-07-24 07:11:56
ކޮވިޑުގައި ޖެހި އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް އޯޕަނިންއަށް ފަޅުކަން

ޓޯކިޔޯ (ޖުލައި 23) - ބާއްވަން ކަނޑައެޅި ތާރީހަށް ވުރެ އެއް އަހަރު ފަހުން އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް ރަސްމީކޮށް މިރޭ ފަށައިފި އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ބާއްވަން އޮތް ގޭމްސް މި އަހަރަށް ފަސް ކުރަން ޖެހުނީ މުޅި ދުނިޔެ ފިއްތާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-07-24 01:46:30
ހުކުރު މިސްކިތަށް އެރީ ޗައިނާ މީހެއް؛ ބުނަނީ އަޅުކަމެއް ނުކުރާ ކަމަށް

މީގެ ދެ ދުވަހެއް ކުރިން މާލޭގެ ހުކުރު މިސްކިތަށް އަރައި "މެޑިޓޭޓް" ކުރި މީހާ އަކީ ސައްހަ ވިސާގައި ރާއްޖެ އައިސް އުޅޭ ޗައިނާ މީހެއް ކަމަށާއި އޭނާ މިސްކިތަށް އެރީ އަޅުކަމެއް ކުރުމުގެ ގޮތުން ނޫން ކަމަށް ބުނެފި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-07-24 00:09:08
އިންޑޮނީޝިއާގައި ކޮވިޑު ޖެހިގެން މިއަދު ރެކޯޑު އަދަދަކަށް މީހުން މަރުވެއްޖެ

މިވަގުތު ދުނިޔޭގައި ކޮވިޑު-19 ގެ ހާލަތު އެންމެ ގޯސްވަމުންދާ އިންޑޮނީޝިއާގައި މިއަދު ރެކޯޑު އަދަދަކަށް މީހުން ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ. އިންޑޮނީޝިއާގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއަދު ކޮވިޑަށް 49،071

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-07-23 23:43:17
އީދު ބަންދު ނިމުމުން ބަންގްލަދޭޝް އަނެއްކާވެސް ލޮކްޑައުން ކުރަނީ

އަލްހާ އީދު ބަންދު ނިމުމާއި އެކު ބަންގްލަދޭޝް އަލުން ލޮކްޑައުން ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ބަންގްލަދޭޝް އެއްކޮށް ލޮކްޑައުން ކުރީ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ގޯސްވެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-07-23 23:28:16
ބޯޑަރު ހުރަސް ކުރި އަރްމޭނިއާ ސިފައިންތަކެއް އަނެއްކާވެސް އަޒަރްބައިޖާނު ޖަލަށްލާން ހުކުމް ކޮށްފި

އަރްމޭނިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ 13 ސިފައިން އަޒަރްބައިޖާން ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ. އަޒަރްބައިޖާންގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެ ސިފައިންނަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައިވަނީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ދެ ގައުމުގެ ބޯޑަރު ގުޅޭ

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-07-23 23:10:47
އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށްދޭ އެހީ އިތުރުކޮށް، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފި

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށްދޭ އެހީ އިތުރުކޮށް، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފި އެވެ. މި އެހީ އިތުރުކޮށް، ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ އައު ކުރެވިފައިވާ މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-07-23 22:34:24
ރާއްޖެއިން މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވީ 92 މީހުން!

ރާއްޖެއިން މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވީ 92 މީހުން ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފި އެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ ފާއިތުވި 24 ގަޑި އިރުގެ ތެރޭގައި ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ މާލެއިން 21 މީހުންނާއި އަތޮޅުތަކުން 48 މީހުންނާއި ރިސޯޓުތަކުން

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-07-23 22:14:06
ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގަން އިންޑިޔާ އިން 70 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެނީ

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ދަށުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކަށް އެހީވުމަށް އިންޑިޔާ އިން 70 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީއެއް ދީފި އެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-07-23 22:03:02
ރާއްޖެ އަށް އިންޑިޔާ އިން ދޭ ހިލޭ އެހީ އިތުރުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން އާ ކޮށްފި

ރާއްޖެ އަށް އިންޑިއާ އިން ދޭ ހިލޭ އެހީ އިތުރު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން މިއަދު އާ ކޮށްފި އެވެ. އިންޑިޔާގެ އެހީ އިތުރުކޮށް، "ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް" ހިންގުމަށް އެމްއޯޔޫއެއްގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-07-23 21:53:21
ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އެހީތެރިކަމަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ޝުކުރުއަދާ ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް އަދި އދގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަންގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޝާޙިދު، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި އެވެ.

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-07-23 20:00:34
ޝާހިދު، މޯދީއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބީ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން އިންޑިއާ އަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު، އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-07-23 19:50:13
ޑްރަގް ނެޓްވޯކަކުން "ރަހުނު" ކުރި މިސްބާހު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ޑްރަގް ނެޓްވޯކެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވާ، މިސްބާހު މުހައްމަދު މިއަދު މާލެ އައުމާއެކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-07-23 18:22:41
ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭނީ ކޮވިޑުން އަރައިގަތުމަށް: ޝާހިދު

އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްކަން ދެއްވާނީ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ކަމަށާއި މިހާރު ލިބެން ހުރި ވަސީލަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމާއެކު އާންމުންގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2021-07-23 16:13:46
ކަންކަން ހައްލު ކުރަން ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް ރާވައިގެން ވިސްނުންތެރިކަން އިސްކުރުން މުހިންމު: ރޮޒެއިނާ

ކަންކަން ހައްލު ކުރަން ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް ރާވައިގެން ވިސްނުންތެރިކަން އިސްކުރުން މުހިންމު ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ކުރައްވާފައިވާ ޓްވޓެެއްގަ

އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2021-07-23 15:14:22
މުސްލިމުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ޗައިނާ އެމްބަސީ ކައިރީގައި މުޒާހަރަކޮށްފި

ވީގޫރު މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހިންގާ ޖަރީމާތައް ކުށްވެރިކޮށް، ޗައިނާގެ ނުފޫޒު ރާއްޖޭގައި ހުއްޓުވަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން މާލޭގައި ހުންނަ ޗައިނާގެ އެމްބަސީ ކައިރީގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2021-07-23 15:10:15
2،500 ޓަނުގެ މަސް ރައްކާ ކުރެވޭ ބޯޓެއް މިފްކޯ އިން ގެނެސްފި

ދެހާސް ފައްސަތޭކަ ޓަނުގެ މަސް ރައްކާ ކުރެވޭ ބޯޓެއް މިފްކޯ އިން އިއްޔެ ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިސްމާއިލް ފައުޒީ "މިހާރު"އަށް ވިދާޅުވީ މި ބޯޓު ގެނައީ ތައިލެންޑުން ކަމަށެވެ.

މިހާރު.ކޮމް - 2021-07-23 14:31:07