×
މައި ސަފުހާ
އަޒުހާން އެންމެ ފަހުން ފެނުނީ ކާރަކަށް އަރަނިކޮށް، ދެން ވީގޮތެއް ނޭނގޭ

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ޒުވާނާ އެންމެ ފަހުން ފެނިފައި ވަނީ މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ފަތިހު ކާރަކަށް އަރަނިކޮށް ކަމަށާއި އޭގެ ފަހުން އޭނާ ހޯދާކަން ކުރި މަސައްކަތް އަދި ކާމިޔާބު

ސަން.އެމްވީ - 2022-09-25 13:09:43
ކްރައުން އެންޑް ޗަމްޕާ ރިސޯޓްސްގެ ސީއޯއޯ އަކަށް ސޮލާހު

ރާއްޖޭގައި ރިސޯޓް ހިންގާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުނި، ކްރައުން އެންޑް ޗަމްޕާ ރިސޯޓްސްގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިން އޮފިސަރުގެ މަގާމަށް މުހަންމަދު ސޮލާހު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި މިވަރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 12:52:33
އީރާންގެ ބުރުގާ ހަމަނުޖެހުން: 35 މަރު، 1200 ހައްޔަރު

ބުރުގާ އެޅުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި އަންހެނަކު މަރުވުމާ ގުޅިގެން، އީރާންގެ އެކި ސަހަރުތަކުގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ވަރުގަދަވަމުން ގޮސް، 10 ދުވަސް ފާއިތުވެ ދިޔައިރު،

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 12:42:24
އެސްޓީއޯ އިން ހިޓާޗީ ފްރިޖުގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

އެސްޓީއޯ އިން ހިޓާޗީ ފްރިޖުގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އާއި އެސްޓީއޯގެ ރީޖަނަލް ފިހާރަތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން 20 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 12:41:38
ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރު ރަޒީނާ އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ފާތިމަތު ރަޒީނާ އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވައިފިއެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރު ލަމާން ވަހީދު މިއަދު 'ސަން' އަށް ވިދާޅުވީ ރަޒީނާ އެ

ސަން.އެމްވީ - 2022-09-25 12:34:06
ރަޝިޔާގެ މުޒާހަރާތަކުން 700 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ރަޝިޔާ އިން ޔޫކްރޭނާ ދެކޮޅަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ އަށް، ރަޝިޔާގެ ރިޒާވް ސިފައިން ނެރުމަށް، ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިން ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން، އެކަމާ ދެކޮޅަށް އާންމުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުން މިހާތަނަށް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 12:31:13
ނާޒިމްގެ އަދަބު ލުއިކުރި ގޮތް ގާނޫނާ ހިލާފް ވާތީ އިސްތިއުނާފުކުރާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ބަންގްލަދޭޝްގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށްވާ އެމްޑީ އަލަމްގީރާ އެކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ކަމަށް އިއުތިރާފް ވުމުމުން ގާނޫނީ ވަކީލު ނާޒިމް ސައްތާރަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަދަބު ކަނޑައެޅި އިރު ގާނޫނާ ހިލާފަށް އަދަބު

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 12:31:03
އަޒުހާން އެންމެ ފަހުން ފެނުނީ ހުޅުމާލެއިން ޓެކްސީއަކަށް އަރާތަން!

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން މީގެ ހަ ދުވަސް ކުރިން ގެއްލުނު މުހައްމަދު އަޒުހާން އެންމެ ފަހުން ފެނުނީ ޓެކްސީއަކަށް އަރާތަން ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ސީސީޓީވީތަކުގެ ފުޓޭޖުތައް ދިރާސާކޮށްގެން ލިބުނު

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 12:29:24
ޗެކް ރިޕަބްލިކް ބަލިކޮށް ޕޯޗުގަލް އެއްވަނައަށް

ޔޫއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ޗެކް ރިޕަބްލިކް ބަލިކޮށް ޕޯޗުގަލް އެއްވަނައަށް ޖެހިލައިފިއެވެ. ސްޕެއިންގެ ލަ ރޯމާރެޑާ ސްޓޭޑިއަމްގައި ރޭ ޗެކް ރިޕަބްލިކްއާ ޕޯޗުގަލް ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމު ކާމިޔާބުކުރީ 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2022-09-25 12:24:20
ރަޝިޔާއާ ގުޅޭ ތަންތަނަށް ފުރިހަމަ ހިމާޔަތް ދެނީ

މިހާރު ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި ރަޝިޔާގެ ސިފައިން ހިފާފައިވާ ޔޫކްރޭންގެ ބިންތައް ރަޝިޔާއާ އެއްކޮށްލުމަށް، އެ ބިންތަކުގެ ރައްޔިތުން ތާއީދުކޮށްފި ނަމަ، އެ ބިންތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެންނަށް ވެސް ފުރިހަމަ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 12:20:05
ފިރިހެން އެންމެ މޮޅު އެތުލީޓަކީ ސާއިދު، އެންމެ މޮޅު އަންހެން އެތުލީޓަކަށް ޖާއިޝާ

ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފިިރިހެން އެތިލީޓުގެ މަގާމު ހަސަން ސާއިދު ހޯދިއިރު އެންމެ މޮޅު އަންހެން އެތުލީޓުގެ މަގާމު އާމިނަތު ޖާއިޝާ ޖުނީޒު ހޯދައިފިއެވެ. ހުޅުމާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގައި

ސަން.އެމްވީ - 2022-09-25 12:16:56
ވެލިގާގެ ތިނަދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ރޯޑް ޝޯއެއް ފަށައިފި

ގދ. ތިނަދޫގައި ދިރިއުޅޭ ވެލިގާގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ރޯޑް ޝޯއެއް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ. އެ ރަށުގެ ފެރީ ޓާމިނަލް ސަރަހައްދުގައި ދެ ދުވަސް ވަންދެން ބާއްވާ ރޯޑް ޝޯގައި، ވެލިގާ އިން ލިބެން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 12:07:20
އީރާނުގެ މުޒާހަރާތައް ހޫނުވެ ތަންތަނުގައި ހުޅުޖަހަނީ

ތެހެރާން (25 ސެޕްޓެމްބަރު 2022) : އީރާނުގައި ފަރުދީ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އަޅާ ގާނޫނުތައް އިސްލާހު ކުރުމަށް ގޮވާލައި އާންމުން ކުރަމުން ގެންދާ މުޒާހަރާތައް ސުލްހަވެރި މުޒާހަރާތަކަކުން ހަރުކަށި މުޒާހަރާތަކަށް

ސަން.އެމްވީ - 2022-09-25 12:04:55
"އިންޑިއާ އައުޓް" ހުއްޓުވި އޮޕަރޭޝަންގައި ބައިވެރިވި ފުލުހުންގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރަން އެންގި މައްްސަލަ ހައިކޯޓަށް

"އިންޑިއާ އައުޓް" ހަރަކާތާ ދެކޮޅަށް ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ބައިވެރިވި ފުލުހުންގެ ނަމާއި މައުލޫމާތުތައް ހާމަކުރަން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން އެންގި މައްސަލަ ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 11:55:45
ރިޔާސީ ޓިކެޓާ ހެދި ޕާޓީގެ ތެރޭގައި ބައިބައިވުމެއް ނެތް: އަދުރޭ

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓާ ހެދި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި ފެކްޝަން އުފެދިއްޖެ ކަމަށް އަޑުފެތުރިޔަސް އެއީ ވާދަވެރިން ފަތުރާ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ތުހުމަތުތަކެއް ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 11:55:29
ޔޫއެފާ ނޭޝަންސް ލީގް: ސްވިޒަލެންޑު އަތުން ސްޕެއިން ބަލިވެއްޖެ

ޔޫއެފާ ނޭޝަންސް ލީީގުގައި ސްވިޒަލެންޑު އަތުން ސްޕެއިން ބަލުވެއްޖެއެވެ. ސްޕެއިންގެ ލަ ރޯމާރެޑާ ސްޓޭޑިއަމްގައި ރޭ ސްޕެއިންއާ ދެކޮޅަށް ސްވިޒަލެންޑް ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމު ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2022-09-25 11:48:32
ގައުމީ އަންހެން ޓީމާމެދު އިއްލެ ބޮޑު އުއްމީދެއްގައި

މިރޭ ރާއްޖޭގައި ފަށާ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ބާސްކެޓްބޯޅައިގެ އަންހެން މުބާރާތް "ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި" ގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ޓީމުން، ދިވެހި ބާސްކެޓްގައި މިހާތަނަށް ހޯދާނެ އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބު ގެންނާނެ ކަމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 11:43:30
ވަކި ނުވެ މިހިތާ... 34

ނިދާ ބޮކީގެ ފަނޑު އަލި ކަމުގެ ތެރެއިން މިޝްޔާއަށް ފެނުނީ ފިރިހެނެކެވެ. ކޮޓަރީގެ އަލި ކިތަންމެ މަޑު ނަމަވެސް، އެ މާހައުލަށް މިޝްޔާގެ ލޯ ހޭނިލުމާއެކު، އޭނާއަށް އެއީކާކުކަން ރަނގަޅަށް އެނގުނެވެ. އެއީ އޭނާގެ

ސަން.އެމްވީ - 2022-09-25 11:41:05
40 ދައުވާއަށް އިއުތިރާފްވުމުން އަލަމްގީރަށް ތިން އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވަން އެދެފި

އެއް ޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ ބަންގްލަދޭޝްގެ އަލަމްގީރުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ އޮރިޔާން ކާޑު ހެދުމުގެ 40 ދައުވާއަށް އޭނާ އިއުތިރާފްވުމުން ތިން އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ކޮށްދިނުމަށް

ސަން.އެމްވީ - 2022-09-25 11:29:41
ފުލުހުގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރަނީ ފަނޑިޔާރަށް ނެތް ބާރަކުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުން: ޕީޖީ

ބަންގްލާދޭޝްގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށްވާ އެމްޑީ އަލަމްގީރާ އެކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލާގައި ފުލުސް އޮފިސަރު އަބްދުއްރަހްމާން ރަފީއު އެއް އަހަރާއި އެއް މަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކަނޑައެޅި އަދަބު އިސްތިއުނާފު

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 11:27:29
ގައިމަތިން ލޯންޗެއް ނުދުއްވަން، ޑިންގީން މަސައްކަތް ކުރީ ފިލަން: ލޯންޗް ކެޕްޓަން

ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި ލޯންޗަކާއި ޑިންގީއެއް ޖެހި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ލޯންޗު ދިޔައީ ޑިންގީން މޫދަށް ވެއްޓުނު މީހާގެ ގައިމަތިން ނޫން ކަމަށް ލޯންޗުގެ ކެޕްޓަން ހުސައިން ޝިމާއު މިއަދު ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުން

ސަން.އެމްވީ - 2022-09-25 11:13:29
ވިލިމާލެ ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ރިޕޯޓް އާންމުކުރެވޭނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގެ: އީޕީއޭ

ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލެޓްފޯމެއް ވިލިމާލެ ފަރަށް އަރައި، ލިބުނު ބޮޑު ގެއްލުން ބެލުމަށް ކުރި ސާވޭގެ ރިޕޯޓް އާންމުކުރެވޭނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގޭ ކަމަށް އެންވަޔަރަމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 10:51:04
އައިއޯއެސްގެ އާ އަޕްޑޭޓާއެކު އައިފޯން 14ގެ ކެމެރާއަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި

އައިއޯއެސް 16.0.2 އަޕްޑޭޓާއެކު އާ އައިފޯން ޕްރޯ މޮޑެލްތަކަށް ކުރިމަތިވި ކެމެރާ ޝޭކް މައްސަލައަށް އެޕަލް އިން ހައްލު ހޯދައިދީފިއެވެ. އެމެރިކާގެ ޓެކް ޖަޔަންޓް އެޕަލް އިން އައިފޯން 14 ޕްރޯ އަދި ޕްރޯ މެކްސް

ސަން.އެމްވީ - 2022-09-25 10:44:06
ނިހާޓްގެ ފުރަތަމަ ގޯލް ހާއްސަ ކުރީ ދަރިފުޅަށް

މިޑްފީލްޑަރު ހުސައިން ނިހާން (ނިހާޓް) ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ޖަހައި ދިން ފުރަތަމަ ލަނޑު އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ހާއްސަ ކޮށްފި އެވެ. އިއްޔެ ލާއޯސް އަތުން 3-1 އިން ރާއްޖެ މޮޅުވި މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ލަނޑު

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 10:42:06
ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓޯލަރު ކަމުން ރަޒީނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރުގެ މަގާމުގައި ހަ އަހަރު ހޭދަކުރައްވައި ފާތުމަތު ރަޒީނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. ސަރުކާރުގެ ހިދުމަތުގައި 20 އަހަރަށް ވުރެން ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ރަޒީނާ ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 10:41:29
ހިތް

ގަޑިން ދަންވަރު ދެގަޑި ބައިވާން ތިން މިނެޓެވެ. މުޖުތަބާގެ ދަންވަރު ޑިއުޓީ ރެޔެވެ. މާލޭގެ މަގުމަތި ވަރަށް އަމާނެވެ. ސައިކަލު އިންޖީނުގެ އަޑު ނޫން އެހެން އަޑެއް ނެތެވެ. މުޖުތަބާގެ ސަރަހައްދަކީ މައްޗަންގޮޅީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 10:34:00
އެމްޕީއެލްގެ އޮންލައިންގެ އާ ހިދުމަތްތަކާއެކު އިތުރު ލުޔެއް

އެމްޕީއެލްގެ "ޕޯޓްޑިޖިޓަލްކޮށް" ކެމްޕެއިނުގެ ދަށުން އޮންލައިން ތިން ހިދުމަތެއް ރޭ ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ 36 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ތައާރަފުކުރީ "އެމްޕީއެލް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 10:33:53
އެމޭޒަން އިން 99 ޑޮލަރުން ފެށިގެން ހެޔޮ އަގުތަކެއްގައި އާ ފަޔާ ޓެބްލެޓްތައް ވިއްކަނީ

އެމެޒޯނުގެ ފަހުގެ ޓެބްލެޓްތައް 99 ޑޮލަރުން ފެށިގެން ހެޔޮ އަގުތަކެއްގައި ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ. އެމެޒޯނުން ނެރުނު "ފަޔާ 8" ޓެބްލެޓްތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ ވާޝަންތައް ބުދަ ދުވަހު އިއުލާންކޮށްފައި ވާއިރު، އަލަށް

ސަން.އެމްވީ - 2022-09-25 10:22:09
މުޖުތަމައަށް އެހީވާން އެމްޕީއެލުން 600،000ރ. ގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑެއް

އިޖުތިމާއީ ހަރަކާތްތަކާއި މުޖުތަމައަށް އެހީތެރިވުމަށް އެމްޕީއެލުން 600،000ރ. ގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑެއް ރޭ އިފުތިތާހުކޮށްފި އެވެ. އެ ކުންފުންޏަށް 36 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި "ޕޯޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 10:07:17
ނައިޖީރިޔާގައި މިސްކިތަކަށް ހަމަލާދީ 15 މީހުން މަރާލައިފި

ހަތިޔާރުއެޅި ބަޔަކު ނައިޖީރިޔާގެ ހުޅަނގު އުތުރުގައި އޮންނަ ޒަމްފަރާ ސްޓޭޓްގެ މިސްކިތަކަށް ހަމަލާދީ، އެ މިސްކިތުގައި ނަމާދަށް ތިބި މީހުންގެ ތެރޭން 15 މީހުން މަރާލައިފިއެވެ. ބުއްކުޔޫމް ލޯކަލް ގަވަމެންޓް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-09-25 09:59:36