×
މައި ސަފުހާ
ވެލިގާގެ ތިނަދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ރޯޑް ޝޯއެއް ފަށައިފި

ގދ. ތިނަދޫގައި ދިރިއުޅޭ ވެލިގާގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ރޯޑް ޝޯއެއް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ. އެ ރަށުގެ ފެރީ ޓާމިނަލް ސަރަހައްދުގައި ދެ ދުވަސް ވަންދެން ބާއްވާ ރޯޑް ޝޯގައި، ވެލިގާ އިން ލިބެން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 12:07:20
އީރާނުގެ މުޒާހަރާތައް ހޫނުވެ ތަންތަނުގައި ހުޅުޖަހަނީ

ތެހެރާން (25 ސެޕްޓެމްބަރު 2022) : އީރާނުގައި ފަރުދީ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އަޅާ ގާނޫނުތައް އިސްލާހު ކުރުމަށް ގޮވާލައި އާންމުން ކުރަމުން ގެންދާ މުޒާހަރާތައް ސުލްހަވެރި މުޒާހަރާތަކަކުން ހަރުކަށި މުޒާހަރާތަކަށް

ސަން.އެމްވީ - 2022-09-25 12:04:55
"އިންޑިއާ އައުޓް" ހުއްޓުވި އޮޕަރޭޝަންގައި ބައިވެރިވި ފުލުހުންގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރަން އެންގި މައްްސަލަ ހައިކޯޓަށް

"އިންޑިއާ އައުޓް" ހަރަކާތާ ދެކޮޅަށް ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ބައިވެރިވި ފުލުހުންގެ ނަމާއި މައުލޫމާތުތައް ހާމަކުރަން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން އެންގި މައްސަލަ ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 11:55:45
ރިޔާސީ ޓިކެޓާ ހެދި ޕާޓީގެ ތެރޭގައި ބައިބައިވުމެއް ނެތް: އަދުރޭ

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓާ ހެދި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި ފެކްޝަން އުފެދިއްޖެ ކަމަށް އަޑުފެތުރިޔަސް އެއީ ވާދަވެރިން ފަތުރާ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ތުހުމަތުތަކެއް ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 11:55:29
ޔޫއެފާ ނޭޝަންސް ލީގް: ސްވިޒަލެންޑު އަތުން ސްޕެއިން ބަލިވެއްޖެ

ޔޫއެފާ ނޭޝަންސް ލީީގުގައި ސްވިޒަލެންޑު އަތުން ސްޕެއިން ބަލުވެއްޖެއެވެ. ސްޕެއިންގެ ލަ ރޯމާރެޑާ ސްޓޭޑިއަމްގައި ރޭ ސްޕެއިންއާ ދެކޮޅަށް ސްވިޒަލެންޑް ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމު ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2022-09-25 11:48:32
ގައުމީ އަންހެން ޓީމާމެދު އިއްލެ ބޮޑު އުއްމީދެއްގައި

މިރޭ ރާއްޖޭގައި ފަށާ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ބާސްކެޓްބޯޅައިގެ އަންހެން މުބާރާތް "ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި" ގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ޓީމުން، ދިވެހި ބާސްކެޓްގައި މިހާތަނަށް ހޯދާނެ އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބު ގެންނާނެ ކަމުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 11:43:30
ވަކި ނުވެ މިހިތާ... 34

ނިދާ ބޮކީގެ ފަނޑު އަލި ކަމުގެ ތެރެއިން މިޝްޔާއަށް ފެނުނީ ފިރިހެނެކެވެ. ކޮޓަރީގެ އަލި ކިތަންމެ މަޑު ނަމަވެސް، އެ މާހައުލަށް މިޝްޔާގެ ލޯ ހޭނިލުމާއެކު، އޭނާއަށް އެއީކާކުކަން ރަނގަޅަށް އެނގުނެވެ. އެއީ އޭނާގެ

ސަން.އެމްވީ - 2022-09-25 11:41:05
40 ދައުވާއަށް އިއުތިރާފްވުމުން އަލަމްގީރަށް ތިން އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވަން އެދެފި

އެއް ޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ ބަންގްލަދޭޝްގެ އަލަމްގީރުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ އޮރިޔާން ކާޑު ހެދުމުގެ 40 ދައުވާއަށް އޭނާ އިއުތިރާފްވުމުން ތިން އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ކޮށްދިނުމަށް

ސަން.އެމްވީ - 2022-09-25 11:29:41
ފުލުހުގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރަނީ ފަނޑިޔާރަށް ނެތް ބާރަކުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުން: ޕީޖީ

ބަންގްލާދޭޝްގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށްވާ އެމްޑީ އަލަމްގީރާ އެކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލާގައި ފުލުސް އޮފިސަރު އަބްދުއްރަހްމާން ރަފީއު އެއް އަހަރާއި އެއް މަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކަނޑައެޅި އަދަބު އިސްތިއުނާފު

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 11:27:29
ގައިމަތިން ލޯންޗެއް ނުދުއްވަން، ޑިންގީން މަސައްކަތް ކުރީ ފިލަން: ލޯންޗް ކެޕްޓަން

ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި ލޯންޗަކާއި ޑިންގީއެއް ޖެހި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ލޯންޗު ދިޔައީ ޑިންގީން މޫދަށް ވެއްޓުނު މީހާގެ ގައިމަތިން ނޫން ކަމަށް ލޯންޗުގެ ކެޕްޓަން ހުސައިން ޝިމާއު މިއަދު ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުން

ސަން.އެމްވީ - 2022-09-25 11:13:29
ވިލިމާލެ ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ރިޕޯޓް އާންމުކުރެވޭނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގެ: އީޕީއޭ

ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލެޓްފޯމެއް ވިލިމާލެ ފަރަށް އަރައި، ލިބުނު ބޮޑު ގެއްލުން ބެލުމަށް ކުރި ސާވޭގެ ރިޕޯޓް އާންމުކުރެވޭނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގޭ ކަމަށް އެންވަޔަރަމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 10:51:04
އައިއޯއެސްގެ އާ އަޕްޑޭޓާއެކު އައިފޯން 14ގެ ކެމެރާއަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި

އައިއޯއެސް 16.0.2 އަޕްޑޭޓާއެކު އާ އައިފޯން ޕްރޯ މޮޑެލްތަކަށް ކުރިމަތިވި ކެމެރާ ޝޭކް މައްސަލައަށް އެޕަލް އިން ހައްލު ހޯދައިދީފިއެވެ. އެމެރިކާގެ ޓެކް ޖަޔަންޓް އެޕަލް އިން އައިފޯން 14 ޕްރޯ އަދި ޕްރޯ މެކްސް

ސަން.އެމްވީ - 2022-09-25 10:44:06
ނިހާޓްގެ ފުރަތަމަ ގޯލް ހާއްސަ ކުރީ ދަރިފުޅަށް

މިޑްފީލްޑަރު ހުސައިން ނިހާން (ނިހާޓް) ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ޖަހައި ދިން ފުރަތަމަ ލަނޑު އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ހާއްސަ ކޮށްފި އެވެ. އިއްޔެ ލާއޯސް އަތުން 3-1 އިން ރާއްޖެ މޮޅުވި މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ލަނޑު

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 10:42:06
ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓޯލަރު ކަމުން ރަޒީނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރުގެ މަގާމުގައި ހަ އަހަރު ހޭދަކުރައްވައި ފާތުމަތު ރަޒީނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. ސަރުކާރުގެ ހިދުމަތުގައި 20 އަހަރަށް ވުރެން ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ރަޒީނާ ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރުގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 10:41:29
ހިތް

ގަޑިން ދަންވަރު ދެގަޑި ބައިވާން ތިން މިނެޓެވެ. މުޖުތަބާގެ ދަންވަރު ޑިއުޓީ ރެޔެވެ. މާލޭގެ މަގުމަތި ވަރަށް އަމާނެވެ. ސައިކަލު އިންޖީނުގެ އަޑު ނޫން އެހެން އަޑެއް ނެތެވެ. މުޖުތަބާގެ ސަރަހައްދަކީ މައްޗަންގޮޅީގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 10:34:00
އެމްޕީއެލްގެ އޮންލައިންގެ އާ ހިދުމަތްތަކާއެކު އިތުރު ލުޔެއް

އެމްޕީއެލްގެ "ޕޯޓްޑިޖިޓަލްކޮށް" ކެމްޕެއިނުގެ ދަށުން އޮންލައިން ތިން ހިދުމަތެއް ރޭ ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ 36 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ތައާރަފުކުރީ "އެމްޕީއެލް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 10:33:53
އެމޭޒަން އިން 99 ޑޮލަރުން ފެށިގެން ހެޔޮ އަގުތަކެއްގައި އާ ފަޔާ ޓެބްލެޓްތައް ވިއްކަނީ

އެމެޒޯނުގެ ފަހުގެ ޓެބްލެޓްތައް 99 ޑޮލަރުން ފެށިގެން ހެޔޮ އަގުތަކެއްގައި ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ. އެމެޒޯނުން ނެރުނު "ފަޔާ 8" ޓެބްލެޓްތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ ވާޝަންތައް ބުދަ ދުވަހު އިއުލާންކޮށްފައި ވާއިރު، އަލަށް

ސަން.އެމްވީ - 2022-09-25 10:22:09
މުޖުތަމައަށް އެހީވާން އެމްޕީއެލުން 600،000ރ. ގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑެއް

އިޖުތިމާއީ ހަރަކާތްތަކާއި މުޖުތަމައަށް އެހީތެރިވުމަށް އެމްޕީއެލުން 600،000ރ. ގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑެއް ރޭ އިފުތިތާހުކޮށްފި އެވެ. އެ ކުންފުންޏަށް 36 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި "ޕޯޓް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 10:07:17
ނައިޖީރިޔާގައި މިސްކިތަކަށް ހަމަލާދީ 15 މީހުން މަރާލައިފި

ހަތިޔާރުއެޅި ބަޔަކު ނައިޖީރިޔާގެ ހުޅަނގު އުތުރުގައި އޮންނަ ޒަމްފަރާ ސްޓޭޓްގެ މިސްކިތަކަށް ހަމަލާދީ، އެ މިސްކިތުގައި ނަމާދަށް ތިބި މީހުންގެ ތެރޭން 15 މީހުން މަރާލައިފިއެވެ. ބުއްކުޔޫމް ލޯކަލް ގަވަމެންޓް

އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-09-25 09:59:36
ސެންޓްރަލް ލީގު/ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން: އާލިމްގެ ދެ ވަނަ ހެޓްރިކާ އެކު މޮޅުވެ، ގުރައިދޫ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

އެފްއޭއެމް ސެންޓްރަލް ލީގު ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ގުރޫޕް ބީ ގެ އެއް ވަނަ ކ. ގުރައިދޫ ސްޕޯޓްސް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް ހޯދައިފި އެވެ. ގުރައިދޫ އިން އެއްވަނަ ޔަގީން ކުރީ ބާކީ އެއް މެޗު އޮއްވައި، އިއްޔެ ހަވީރު ގަލޮޅު

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 09:57:42
ސްވިޒަލެންޑުން ސްޕެއިން ބަލިކޮށްފި، ޕޯޗުގަލް ކުރީގައި

ޒަރަގޯޒާ (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - ހަތަރު އަހަރު ތެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސްޕެއިންގެ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމަށް އަމިއްލަ ފަސްގަނޑުގައި ނާކާމިޔާބާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު އިރު، ރަށުން ބޭރުގައި ފަސޭހަ ކަމާ އެކު ޗެކް ރިޕަބްލިކް

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 09:54:54
ފެޑެރާ ކެރިއަރު ނިންމާލީ އުފާވެރިކަމުގެ ކަރުނައާ އެކު

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ސްވިޒަލެންޑުގެ ރޮޖާ ފެޑެރާ ރަސްމީކޮށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ. އުމުރުން 41 އަހަރުގައި ފެޑެރާ ކުޅުން ހުއްޓާލީ ލަންޑަނުގައި

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 09:48:58
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުންފުންޏަކުން ސެޓެލައިޓް ޑޭޓާ ޝެއާކުރާ ޚިދުމަތެއް ތައާރަފުކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުޑަ ސެޓެލައިޓް ސްޓާޓްއަޕެއް ކަމަށްވާ "އޯޕަން ކޮސްމޮސް" އިން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ސެޓެލައިޓުން ލިބޭ މައުލޫމާތު އެހެން ކުންފުނިތަކަށާއި، ސަރުކާރުތަކާ ހިއްސާކުރާ ޚިދުމަތެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

ސަން.އެމްވީ - 2022-09-25 09:28:56
ފަތުވާ މަޖިލިސް ވާ ވެފައި އޮންނަތާ އަހަރެއް، ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ!

ދާދި ފަހުން ރާއްޖޭގައި އެ ބަޔަކަށް ބޭނުންވާ ގޮތަށް "ފަތުވާ" ނެރެމުން އައީ މުސްލިމުން ޔޯގާ ހެދުމުގެ މައްސަލައިގަ އެވެ. މި އަހަރުގެ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބައިވެރިވުން ވެސް އޮވެގެން އިންޑިއާ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 09:01:26
ނޭހާގެ އާ ރިމިކްސް ކަމުނުދިޔުމުން ފޭނުންނަށް މެސެޖެއް

ނޭހާ ކައްކަރް މި ހަފުތާގައި ނެރުނު އާ ރިމިކްސްއަށް ގިނަ ބަޔެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވުމުން ދިގު މެސެޖެއް ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ނޭހާ ކައްކަރް އަކީ ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ހޯދާފައިވާ ލަވަކިޔުންތެރިއެއް ނަމަވެސް، ހަމަ

ސަން.އެމްވީ - 2022-09-25 08:58:03
އެނޯލާ ހޯމްސް 2ގެ ޓްރެއިލާއާއެކު މިލީއަށް ތަރުހީބު

އެނޯލާ ހޯމްސްގެ ފުރަތަމަ ފިލްމަށްފަހު އެ ފިލްމުގެ ސީކުއެއްގެ ޓްރެއިލާ ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. މަޝްހޫރު ޑިޓެކްޓިވް ޝާލޮކް ހޯމްސްގެ ކޮއްކޮ، އެނޯލާއަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ފުރަތަމަ ފިލްމަށް ގިނަ ބައެއްގެ ރަނގަޅު

ސަން.އެމްވީ - 2022-09-25 08:48:50
އަދްޔާން ރީނދޫވެ، ލިވާގެ ބޮޑު ބައްޔެއްގައި

ވިހައިގެން އައިޖީއެމްއެޗުން ގެއަށް ދޫކޮށްލިއިރު ވެސް ތުއްތު ނޫހް އަދްޔާން ޝުއައިބް ހުރީ ރީނދޫކޮށެވެ. އެކަމާ ކަންބޮޑުވެ، ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ވެސް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކި އެވެ. އެއް މަސް ވިއިރު ވެސް ގައިން ރީނދޫކަން

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 06:44:11
ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރެއް އޮތް ނަމަ އާމްދަނީ މި އަށް ވުރެ މަތިވާނެ: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރެއް އޮތް ނަމަ، ގައުމަށް ވަންނަ އާމްދަނީ މިހާރު ހުންނާނީ މިހާރަށް ވުރެ މަތީގައި ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެ މަނިކުފާނު

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 00:52:58
އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރާނަން: ނާޒިމް

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) ގެ ފަރާތުން އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ނުކުންނަވާނެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައަޅަން ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ދަނގެތި ދާއިރާގެ

މިހާރު.ކޮމް - 2022-09-25 00:36:40
ނީލަން ކިޔާ ތަކެއްޗަށް ޚާއްސަ ޕޯޓަލްއެއް އެމްޕީއެލްއިން އަލަށް ތައާރަފުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑު (އެމްޕީއެލް)އިން "ޕޯޓު ޑިޖިޓަލްކޮށްގެން" ނަމުގައި ފަށައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކެންޕެއިންގެ ދަށުން ނީލަން ކިޔާ ތަކެއްޗަށް ޚާއްސަ ޕޯޓަލްއެއް އަލަށް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. ހެންވޭރު ދަނޑުގައި

ސަން.އެމްވީ - 2022-09-24 23:50:19