×
އައްނާސް
ފަހަތަށް
الناس
﴿١﴾ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! މީސްތަކުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން ރައްކާތެރިކަން ލިބިގަންނަމެވެ.
﴿٢﴾ مَلِكِ النَّاسِ
(އެކަލާނގެއީ) މީސްތަކުންގެ ރަސްވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ.
﴿٣﴾ إِلَٰهِ النَّاسِ
(އެކަލާނގެއީ) މީސްތަކުންގެ އިލާހުވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ.
﴿٤﴾ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ
ފިލައިހުރެ ވަސްވާސްދޭ ޝައިޠާނާގެ ނުބައިކަމުންނެވެ. (އެބަހީ: ޝައިޠާނާގެ ނުބައިކަމުން އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން ރައްކާތެރިކަން ލިބިގަންނަމެވެ.)
﴿٥﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ
އެ (ޝައިޠާނާ) އެއީ މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކުގައި ވަސްވާސް އުފައްދާ ޝައިޠާނާއެވެ.
﴿٦﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
ޖިންނީންގެ ތެރެއިންނާއި، މީސްތަކުންގެ ތެރެއިންވާ ޝައިޠާނުންނެވެ.
ފަހަތަށް