×
އަލް އިޚްލާޞް
ފަހަތަށް
الإخلاص ކުރިއަށް
﴿١﴾ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! އެއީ އެއްކައުވަންތަ اللَّه އެވެ.
﴿٢﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ
اللَّه އީ، އެންމެހާ ތަކެތި އެކަލާނގެއަށް ބޭނުންތެރިވެގެންވާ، އަދި އެއްވެސް އެއްޗަކަށް، އެކަލާނގެ ބޭނުންވެވޮޑިގެންނުވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ.
﴿٣﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
އެކަލާނގެއަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް އުފަންވެގެނެއް ނުވެތެވެ. އަދި އެއްވެސް އެއްޗަކަށް އެކަލާނގެ އުފަންވެވޮޑިގެނެއް ނުމެވޭމެއެވެ.
﴿٤﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
އަދި އެކަލާގެއާ އެއްފަދަވެގެންވާ، ހަމައެކަކުވެސް ނުވެތެވެ.
ފަހަތަށް
ކުރިއަށް