×
އަލް ކައުޡަރް
ފަހަތަށް
الكوثر ކުރިއަށް
﴿١﴾ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ ގިނަގުނަވެގެންވާ ހެޔޮކަން (އޭގެތެރޭގައި ކައުޘަރޭ ކިޔުނު އާރުވެސް) ކަލޭގެފާނަށް ދެއްވީމެވެ.
﴿٢﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
ފަހެ، ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް ކަލޭގެފާނު ނަމާދު ކުރައްވާށެވެ! އަދި ޤުރުބާން ކުރައްވާށެވެ!
﴿٣﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ
ހަމަކަށަވަރުން، ކަލޭގެފާނު ކޯފާއިސްކުރުވާ މީހާ އެއީ، ހުރިހާ ހެޔޮކަމަކުން ކެނޑިގެންވާ މީހާއެވެ.
ފަހަތަށް
ކުރިއަށް