×
ޤުރުއާން
ހޯމް ޕޭޖަށް
ހައްދަވާ
×

ޤުރުއާން
ކިޔެވުން: ސްޕީޑް:
﴿١﴾ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ވައްތީންޏާއި، ޒައިތޫނި ގަންދެއްވަމެވެ.
﴿٢﴾ وَطُورِ سِينِينَ އަދި ޠޫރުސައިނާ ގަންދެއްވަމެވެ.
﴿٣﴾ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ އަދި އަމާން ކަން ލިބިގެންވާ މި ރަށް (އެބަހީ: މައްކާ) ގަންދެއްވަމެވެ.
﴿٤﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ، އެންމެ ރިވެތި ޞޫރައިގައި އިންސާނާ ހެއްދެވީމެވެ.
﴿٥﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ، އެ އިންސާނާ (ނަރަކައިގެ) އަޑީގެ އެންމެ އަޑިޔަށް ރައްދުކުރެއްވީމެވެ.
﴿٦﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ އީމާންވެ ޞާލިޙު ޢަމަލުތައްކުޅަ މީހުން މެނުވީއެވެ. ފަހެ، އެއުރެންނަށް، ކެނޑިގެން ނުދާނޭ ދަރުމަ ހުއްޓެވެ.
﴿٧﴾ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ އެއަށްފަހުވެސް ޖަޒާދެއްވުމުގެ ދުވަހާމެދު އިންކާރު ކުރަން، ތިބާޔަށް ޖައްސަނީ ފަހެ، ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟
﴿٨﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ޙުކުމް ކުރައްވާ އެންމެ ޢަދުލުވެރި ރަސްކަލާނގެ ކަމުގައި، ﷲ ވޮޑިގެންނުވޭހެއްޔެވެ؟
ފަހަތަށް **************************** ކުރިއަށް
މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު: 7241.15ރ
ދިވެހިބަހުން ލިޔެ ސްކޭންކޮށްފައިވާ އިމޭޖެއް ލިޔުންކޮޅަކަށް ބަދަލުކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުތޯ؟ ދިވެހި އޯ.ސީ.އާރު ޓޫލް މިހާރު ދިވެހި.އެމްވީގައި!
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ދިވެހި ކަލަންޑަރު އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ޕްލޭސްޓޯރުން ލިބެން އެބަހުރި
އަޖުމަ ބެއްލެވުމަށް މިތަނަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!
ނަމާދު ވަޤުތު (21-09-2023)
އިމްސާކް04:23  
ފަތިސް04:43  
އިރުއަރާ05:54  
މެންދުރު12:03  
އަޞްރު15:06  
މަޣްރިބް18:05  
ޢިޝާ19:16  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމާދު ވަޤުތު »
ކަލަންޑަރު (21-09-2023) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރު »
މޫސުން (21-09-2023)
ރަށް ފިނިހޫނުމިން މިއަދު މާދަމާ
ކ. މާލެ 29°C
ގދ. ކާނޑެއްދޫ 27°C
ލ. ކައްދޫ 28°C
ހދ. ހަނިމާދޫ 28°C
ސ. ގަން 27°C
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން »
ފައިސާ (21-09-2023)
  ބޭންކް ފައިސާ ގަންނަ ވިއްކާ
MIB USD 15.37 15.42
BML USD 15.00 15.42
MCB USD 15.40 15.42
BOC USD 15.40 15.42
HSBC USD 15.00 15.42
SBI USD 15.28 15.42
HBL USD 15.41 15.42
ދިވެހި ފައިސާ »

© 2013 - 2023 ދިވެހި(ޑޮޓް)އެމްވީގެ ފިކުރީމުދާ