×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
އިންތިހާބަކާ ނުލައި ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ ގޮނޑި ޕީއެންސީއަށް
އިންތިޚާބަކާ ނުލައި ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީއެންސީއަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަން އަންނަ ޖޫން މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-12 20:30:36
"ފްލައި ޓު ޕެރިސް ވިތު އުރީދޫ"ގެ ނަސީބުވެރިޔާ ޕެރިހަށް ފުރައިފި
އުރީދޫގެ ޕްރިމިއަމް ޕާޓްނަރު ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ހާއްސަ ލަކީޑްރޯގެ ނަސީބުވެރިޔާ އިއްޔެ ޕެރިހަށް ފުރައިފި އެވެ. މި ހާއްސަ ލަކީޑްރޯއަކީ 18 އޮކްޓޯބަރުން ފެށިގެން 31 ޑިސެމްބަރު
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-12 19:38:12
ފުރަތަމަ ތިން މަހު އާސަންދަ ސްކީމުން 838 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފި
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހު އާސަންދަ ސްކީމުގެ ދަށުން 838 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އާސަންދައިގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. އާސަންދަ ކޮމްޕެނީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުން
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-12 19:18:37
ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް
މިއަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް، ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ބާއްވައިފި އެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 އިން ހަވީރު 6:00 އަށް ހުޅުމާލެ، ރުއްގަނޑު 2 ސަރަހައްދުގައި
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-12 17:58:04
11 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ރަސްމީ ފާލަން މަރާމާތުކުރަން ފަށައިފި
ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާއެކު ގިނަ ދުވަހު ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ރަސްމީ ފާލަން އަލުން ތަރައްގީކުރަން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ފަށައިފި އެވެ. މި މަސައްކަތަށް މިފާލަން
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-12 17:45:34
ގަތަރުން ދިނީ ރާއްޖެއާ އެކު އޮތް ގުޅުން ބަދަހިކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން
ރާއްޖެ އާ އެކުގައި އޮތް ގުޅުން ބަދަހި ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ގަތަރުން މިއަދު ދީފި އެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިހާރު ގަތަރަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުގައި އޭނާ ވަނީ ގަތަރުގެ ބޮޑުވަޒީރު
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-12 17:34:13
10،000 ޑޮލަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ބޭރަށް ގެންދާ ނަމަ، ހިފަހައްޓައި ސުވާލު ކުރަނީ!
ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި 10،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ގެންދާ ނަމަ، އެ ފައިސާ ހިފަހައްޓައި އެއީ ކޮން ގޮތަކަށް ހޯދި ފައިސާއެއްތޯ ސުވާލު ކުރެވޭ ގޮތަށް ފައިސާ ޑިކްލެއާކުރަން އޮންނަ އުސޫލު
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-12 17:14:43
ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިން އިސްލާހު ކުރަން ވަކި ރަށަކަށް ގެންދަނީ
ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް ފަހު އެ ކުދިން އިސްލާހު ކުރަން ވަކި ރަށަކަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ހޯމްލޭންޑް މިނިސްޓްރީގެ
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-12 16:59:04
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް ޖުލައި މަހު އޮޕަރޭޝަނަށް ގެންނާނަން: ސައީދު
ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކެއްގެ ހިދުމަތް ޖުލައި މަހު ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކ. ފުނަދޫގައި އަޅާ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް އެންޑް ފައިނޭޝަލް ޒޯނާއި އިހަވަންދިއްޕޮޅުގެ
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-12 16:52:04
ރާއްޖޭގެ ހާއްސަ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދުތައް ތަރައްގީކުރަން ދުބާއީ ކުންފުންޏަކަށް
ރާއްޖޭގެ ހާއްސަ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދުތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ޔޫއޭއީގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ފްރީ ޒޯން އޮތޯރިޓީ (އިފްޒާ) އާއެކު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މީރުމާގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރާއްޖޭގެ
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-12 13:53:19
ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިނިސްޓަރު ޒަމީރު ގަތަރަށް
ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ގަތަރަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި އެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ އިއްޔެއިން ފެށިގެން މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-12 09:03:51
ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ހޮސްޕިޓަލެއް ހުޅުމާލޭގައި އަޅަނީ
ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ހޮސްޕިޓަލެއް ހުޅުމާލޭގައި އަޅަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލް އަޅަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައި ވަނީ ހުޅުމާލެ ދެވެނަ ފިޔަވަހީގަ އެވެ. "މިހާރު" ނޫހަށް ދެއްވި
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-11 19:50:09
ބަލި މީހުންނަށް މި "ޝިފާ" ދެނީ ނަމޫނާ ލޯތްބާއި އަޅާލުން
ނަރުހުންނަކީ ޚާއްސަ ތައުލީމަކާއި ތަމްރީނެއް ލިބިގެން ޑޮކްޓަރުގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ބަލިމީހާގެ ފަރުވާގެ އެންމެހައި މަރުހަލާތަކެއްގައި އެންމެ އެހީތެރިވާ ފަރާތެވެ. ބަލިމީހާ އެންމެ ބޭނުންވާ ވަގުތު އެންމެ ގާތުން
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-11 15:12:02
އިންޑިއާއިން ވިއްކި ބޮންޑު ދައްކަން ޖެހޭ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭން އެދެފި
އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި) މެދުވެރިކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރަށް ވިއްކި 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޓީ- ބޮންޑުގެ ތެރެއިން މިއަހަރު ބާކީ ދައްކަން ޖެހޭ 150 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މުއްދަތު
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-11 15:02:48
ފައިބައިގެން ދިޔަ ކޮންމެ ސިފައިންގެ މީހަކަށް މަދަނީ މީހަކު އެބަތިބި: ޒަމީރު
ރާއްޖޭގައި ހެލިކޮޕްޓަރާއި ޑޯނިއާ މަތިންދާބޯޓު ދުއްވަން ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވާލިއިރު އެއިން ކޮންމެ މީހަކަށް މަދަނީ މީހަކު އެބަތިބި ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް އޮފީހުގައި
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-11 14:07:19
ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ރޮބޯމޭން އަށް ބިނާކޮށް ފިލްމެއް އުފައްދަނީ
ދިވެހި ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު "ރޮބޯމޭން" އަށް ބިނާކޮށް ދިވެހި ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް މީޑިއާނެޓާއި އޯކޭޒް އިންކް އިން ފަށައިފި އެވެ. "ރޮބޯމޭން - ދަ މޫވީ" ގެ ނަމުގައި ގެނެސްދޭ މި ފިލްމުގެ ސްކްރީންޕްލޭ
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-11 08:23:18
ފްރާންސް އިން ރާއްޖެ އަށް: އޭޓީއާރުގައި 17 ގަޑިއިރު އުދުހުމުގައި މި ބޭފުޅުން
ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލީޓަށް އެންމެ ފަހުން އިތުރުކުރި 42 ގޮނޑީގެ އޭޓީއާރް މަރުކާގެ ބޯޓުގައި އުދުހިފައި، ޔޫރަޕުގެ ފްރާންސްގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޓޫލޫސް އިން ރާއްޖޭގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރާ
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-11 08:05:57
ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ތެދުވި ލީޑަރު ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި ޖަލުގައި
ނިއު ދިއްލީ (މެއި 11) - ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އިންޑިއާގައި މަސައްކަތްކޮށް އާއްމުންގެ ބޮޑު މަގްބޫލް ކަމެއް ލިބި، އެންމެ ފަހުން ވެރިރަށް ދިއްލީގެ ޗީފް މިނިސްޓަރުކަން ވެސް ހޯއްދަވާފައިވާ އަރްވިންދު ކެޖްރިވާލަށް،
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-11 07:57:58
ނޫރައިން މި ދެއްވި އިންޓަވިއުގެ ކުރިން ވެސް އެއީ ގަދަ ތަރިއެއް
ދުބާއީގައި އޮތް ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ހަފްލާގެ ތެރޭގައި މީޑިއާއަކަށް އިނގިރޭސި ބަހުން މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ޗެއާޕާސަން އައިޝަތު ނޫރައިން ޖަނާހު
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-11 07:56:43
އިންޑިއާ އިން ހިންގާ މަޝްރޫއުތައް އަވަސްކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި
އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ލޯނާއި ހިލޭ އެހީގައި ރާއްޖޭގައި ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއުތައް އަވަސްކުރުމަށް އިންޑިއާ އާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ. މި މަޝްވަރާތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު އިންޑިއާއަށް
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-11 07:13:58
ސްޕާ ސިލޯން މޯލްޑިވްސް ރަސްމީކޮށް މި މަހު 11 ގައި ހުޅުވަނީ
ސްރީލަންކާގެ މަޝްހޫރު އަޔުވްރެދިކް ބްރޭންޑް ސްޕާ ސިލޯންގެ ފިހާރައެއް މާލޭގެ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް އެ ކުންފުނިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. ސްޕާ ސިލޯން މޯލްޑިވްސް އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-11 06:42:50
ސިޔާސީ އުދަރެހުގައި ހައްދުންމައްޗާއި ފުވައްމުލަކުގެ އާއިލީ ގުޅުން
ހައްދުންމައްޗާއި ފުވައްމުލަކަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ޚާއްސަ ދެއަތޮޅެކެވެ. ހައްދުންމައްޗަކީ ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑެތި ރަށްތައް ހުރި އަތޮޅުކަމަށް ވާއިރު، ފުވައްމުލަކަކީ އެއް އަތޮޅެއްގެ ގޮތުގައި ވަކިން
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-11 06:41:26
އިސްމާއިލް ވަޖީހަށް މުހިންމު 10 ސުވާލެއް
1. މިހާރު ސިންގަޕޫރުގައި ދިރިއުޅެނީ ކީއްވެ؟ ޖަވާބު: ސިންގަޕޫރަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރި އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ކުދިންނަށް ތައުލީމް ދިނުމަށް. 2. އަދިވެސް ވަރަށް ފިޓްކަން ފާހަގަވޭ. ކޮބާ ފިޓްނަސް ރޫޓިން އަކީ؟
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-11 06:25:11
ޑާކްރެއިންގެ "ބީބީ" ގެ ޝޫޓިން ނިމިއްޖެ، މިއީ ބިރުވެރި ކޮމެޑީއެއް
ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުގެ ބިރުވެރި ކޮމެޑީ ފިލްމު "ބީބީ"ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ. ޑާކްރެއިން އިން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް ގެނެސްދޭ މި ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ ޓީވީއެމް އަދި ދިވެހި އެފްއެމްގެ މަޝްހޫރު ޕްރެޒެންޓަރު
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-11 06:22:13
އަޅާނުލާ ހުންނަ ވަރަށް ވުރެ މެހީގެ ނުރައްކާ ބޮޑު؟
މެހީގެ މަސައްކަތަކީ އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް ކާއެއްޗެއް ހޯދުމެވެ. އެއީ މެހީގެ އުމުރު ބިނާވެފައި ވަނީ ލިބޭ ކާބޯތަކެތީގެ މައްޗަށް ކަމަށް ވާތީ އެވެ. ކާ އެއްޗަކާ ނުލައި މެއްސަކަށް ދިރިއުޅެވެނީ އެންމެ ދެތިން ދުވަހެވެ.
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-11 06:13:09
ރުޅި ކޮންޓްރޯލް ނުކުރާ ނަމަ ހިތުގެ ބަލިތަކަށް މަގުފަހިވޭ: ދިރާސާ
ރުޅި ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެން މީހުންނާއި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދެވޭ ތަން އާދެ އެވެ. އަނެކާ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ބަސްތައް ވެސް ދޫކޮށްލެވެ އެވެ. ރުޅިއައިސްގެން އަމިއްލަ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުންދޭ މީހުން ވެސް އުޅެ އެވެ. ބައެއް
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-11 06:10:51
ޕެންޑާގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމަށް ކުއްތާތަކެއް ޑައިކުރި މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ
ޗައިނާގެ ޖަނަވާރުން ބަލަހައްޓާ ޒުލެއްގައި ޕެންޑާތަކެއް ގޮތުގައި ދެއްކުމަށް، ކުއްތާތަކެއްގެ ކެހެރިތައް ކޮށާއި ކުރުކޮށް ޑައިކުރުމުން ގިނަ ބަޔަކު ފާޑުކިޔައިފި އެވެ. ޗައިނާގެ "ޖިއެންގް ސޫ" އަވަށުގެ ޓައިޒޫ
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-11 06:10:26
ރަންބީރުގެ އާ ސްޓައިލަށް އާއްމުންގެ ތައުރީފް އޮހެނީ!
ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު އެކްޓަރު ރަންބީރު ކަޕޫރު ވަނީ ވަރަށް ފަހުން އޭނާގެ އިސްތަށިގަނޑުގެ ސްޓައިލަށް ބަދަލު ގެނެސް އާ ސްޓައިލަކަށް އިސްތަށިގަނޑު ހަދައިފަ އެވެ. ބޮލުގެ ދެ ފަރާތުން ތުނިކޮށް ކޮށާފައި ހުރި އެ
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-11 05:31:55
މި އަހަރުގެ ކޭންސް ފެސްޓިވަލްގައި އައިޝްވާރްޔާ އާއި އަދިތީ ފެންނާނެ!
ކުރިއަށް އޮތް މި އަހަރުގެ ކޭން ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި ބޮލީވުޑްގެ ދެތަރިން ކަމަށްވާ އައިޝްވާރްޔާ ރާއީ އާއި އަދިތީ ރާއޯ ހައިދަރީ ފެންނާނެ އެވެ. އެ ދެ ތަރިން ކޭންގެ ރެޑް ކާޕެޓުން ފެންނާނީ މަޝްހޫރު ކޮސްމެޓިކް
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-11 05:31:23
އަގުބޮޑު ހެދުމަކާއެކު ރަންވީރުގެ ތަފާތު ފެނިލުމެއް!
ދާދި ފަހުން އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި ހުޅުވި ގަހަނާ ފިހާރައެއް ކަމަށްވާ ޓިފަނީ އެންޑް ކޯ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ރަންވީރު ސިންހް ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. ރަންވީރުގެ އެ ފެނިލުމުން އާއްމުންނާއި
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2024-05-11 05:30:00