×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ބީއެމްއެލް އިން ސްޓާފް ޗެރިޓީ ރަން' 2023 ބާއްވައިފި
މުޖުތަމަޢުއަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތްތައްކުރާ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް އެހީވުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ބާއްވާ 'ސްޓާފް ޗެރިޓީ ރަން' ބާއްވައިފި އެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ޗެރިޓީ ރަންގައި
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2023-12-01 19:48:50
މިހާތަނަށް 40 މީހަކަށް އެއިޑްސް ޖެހުނު، 15 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި!
މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި އެއިޑްސް ބަލި 40 މީހަކަށް ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން 15 މީހަކު އެބަލީގައި މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފި އެވެ. އެޗްޕީއޭއިން އާންމުކޮށްފައިވާ
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2023-12-01 19:32:08
ހައިކޯޓުވެސް އެއް މަހުގެ ރިސެސްއަށް
ހައި ކޯޓު ރިސެސްއަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. ހައިކޯޓުން ބުނީ އެ ކޯޓު ރިސެސްއަށް ގޮސްފައިވަނީ މިއަދުން ފެށިގެން މިމަހުގެ 30 ގެ ނިއަލަށް ކަމަށެވެ. ރިސެސްއަށް ދިޔަނަމަވެސް މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ބާވަތްތަކުގެ
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2023-12-01 19:28:54
ޔާމީންގެ ނަމުގައި ބެހެއްޓި ހުސްގޮނޑި މަތިން ހަނދާން ނުނެތޭކަން ދައްކާލައިފި
ޕީޕީއެމް އިސް މެމްބަރުން ކ. ހުރާ އަށް ވަޑައިގަތުމުން ސަޕޯޓަރުން ނުކުމެ، ކުރީގެ ރައީސް ޔާމިނު އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ނަމުގައި ބަހައްޓަމުންދިޔަ "ގޮނޑިކޮޅު" މަތިން ހަދާން ނުނެތޭކަން ހާމަކޮށް، އެމަނިކުފާނަށް އޮތް
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2023-12-01 19:24:04
އެއް ލީޓަރަށްވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ވިއްކުން މަނާކުރުން އަންނަ އަހަރަށް
ތިމާވެށްޓަށް ގެއްލުންދޭ ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ލީޓަރާއި އެއަށްވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފެންފުޅި ރާއްޖޭގައި ވިއްކުން މަނާކުރާ ތާރީހަށް ބަދަލުގެނެސްފި
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2023-12-01 18:25:39
މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކަށް ވާނީ ދިވެހިންގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރުން: ރައީސް
މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކަށް ވާނީ ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދީ، ދިވެހިންގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރުން ކަމުގައި ރައީސް މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސްގައި
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2023-12-01 16:39:02
މޭޔަރުކަމުގެ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ހުޅުވާލައިފި
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު އަދި މާލޭގެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތިން ދާއިރާއެއްގެ މެންބަރު އިންތިހާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި އިލެކްޝަންގައި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2023-12-01 16:19:40
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރަސްގެފާނާ ރައީސް މުއިއްޒު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
އަށާވީސް ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވޯކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް (ކޮޕް28) ގެ ހަވާސާގައި، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރަސްގެފާނު، ޗާލްސް ތިން ވަނައާ ރައީސް މުހައްމަދު
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2023-12-01 16:13:24
ވީއައިއޭގެ އެއަރޯނޮޓިކަލް މެސެޖް ހޭންޑްލިން ނިޒާމު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކޮށްފި
ވޭލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ގައި ބޭނުންކުރާ އެއަރޮނޯޓިކަލް މެސެޖް ހެންޑްލިން ސިސްޓަމް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމާ ހިދުމަތްދޭން ފަށައިފި އެވެ. މި އަހަރު ކުރީކޮޅު ފެށުނު
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2023-12-01 15:38:44
އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑަރީ ތިން ކުންފުންޏަށް ވެރިން ހަމަޖައްސައިފި
އެސްޓީއޯގެ ތިން ސަބްޒިޑަރީ ކުންފުނި ކަމަށްވާ މިފްކޯ އާއި މޯލްޑިވް ގޭސް އަދި އެފްއެސްއެމްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ކަމަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މިފްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ކަމަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2023-12-01 10:04:25
ސްޓްރެސް މަތިވުމުން ބަނޑުހަރުވޭ – ސިކުނޑިއާއި ބަނޑުގެ ގުޅުން ހީކުރާ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑު
ހެނދުނު ހޭލާއިރު ކަންބޮޑުވާ ކަންކަމާމެދު ވިސްނާ ސްޓްރެސްވެފައި އަދި ބަނޑުގައި ވެސް ރިއްސާތީ އުޅޭ މީހުން މަދެއް ނޫނެވެ. ސްޓްރެސްވުމަކީ ހަމައެކަނި ނަފުސާނީ ހާލަތު ގޯސްވީކަމުގައި ދެކިގެން ނިންމާލެވޭވަރު ކަމެއް
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2023-12-01 10:01:00
އިންޒާރަކާއެކު ސަލްމާންގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކޮށްފި
ފާއިތުވި ހަފްތާގައި ލިބުނު އާ އިންޒާރުތަކަކާއެކު މުމްބާއީގެ ފުލުހުން ބޮލީވުޑްގެ ސުޕަސްޓާ ސަލްމާން ޚާންގެ ސެކިއުރިޓީ އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްދީފި އެވެ. ފުލުހުން ސަލްމާންގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކޮށްފައި މިވަނީ
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2023-12-01 06:30:25
"ޑަންކީ"ގެ ޓްރެއިލާ ނެރޭ ދުވަސް އާއްމުވެއްޖެ
ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ ޝާހްރުކް ޚާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "ޑަންކީ"ގެ އޮފިޝަލް ޓްރެއިލާ ނެރޭނެ ދުވަސް އާއްމުވެއްޖެ އެވެ. އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ޑަންކީގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ޓީމުން
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2023-12-01 06:29:53
ކުރިއަށް އޮތް ޗުއްޓީގައި ރާއްޖޭގެ ރަށަކަށް ދިއުން ކިހިނެއް ވާނެ؟
ހިނގަމުން މި އަންނަ ދިރާސީ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމުގެ ޗުއްޓީ ވެސް ބޯމަތިވަނީ އެވެ. އަހަރު ނިމެން 30 ދުވަހަށްވިއިރު ގިނަ އާއިލާ ތަކުގެ މެދުގައި މިހާރު ކުރެވޭ މަޝްވަރާއަކަށް ވާނީ ލިބޭ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރާނެ ގޮތެކެވެ.
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2023-12-01 06:29:25
ލިސްޓަރިން: ތަފާތު ގިނަ ބޭނުންތަކެއް ކުރެވޭ!
ލިސްޓަރިން މައުތު ވޮޝްއަކީ އަހަރުމެންގެ ގިނަ ގޭގެތަކުން އާއްމުކޮށް ފެންނަ އެއްޗެކެވެ. އަނގައގެ ސާފުތާހިރުކަމަށް ބޭނުން ކުރެވޭ މި ބާވަތަކީ ހައިރާން ކުރުވަނިވި އެހެން ބޭނުންތަކެއް ވެސް ހިފޭ އެއްޗެކެވެ. މި
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2023-12-01 06:28:56
ނަމަނަމަ ކިނބިއްސެއް ނާޅައި ނުހިފަހައްޓާތި!
ކިނބިއްސަކީ ގިނަ ފަހަރަށް ނޭފަތުގައި ހުންނަން ނުޖެހޭ އެއްޗެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެޅޭ އެއްޗެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެކި ޒާތްޒާތުގެ ހިރަފުހާއި، ބެކްޓީރިއާ، ދުން ނުވަތަ ކުދި ދިރޭ އެއްޗެތިވެސް ހިމެނެ އެވެ. ނޭފަތަށް
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2023-12-01 06:28:27
މުނައްވަރާއި އަބީޝޭކްގެ އެކުވެރިކަމަށް މަންނަރާގެ ސަބަބުން ރޫޅިއްޖެ
ސަލްމާން ހާން ހޯސްޓްކުރާ "ބިގް ބޮސް" އަކީ އިންޑިއާގެ މިހާރު އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ރިއަލިޓީ ޝޯ އެވެ. "ބިގްބޮސް"ގެ 17 ވަނަ ސީޒަން ކަލާޒް ޓީވީއިން މިހާރު ދައްކަމުން އަންނައިރު ކޮންމެ ދުވަހު ބިގްބޮސް ގެއިން
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2023-12-01 06:27:53
މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުންގެ ގޮތުގައި އިތުރު 17 ބޭފުޅަކު، ޖުމްލަ 61 ނައިބުން
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކުގެ މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް އިތުރު 17 ބޭފުޅުން އައްޔަނުކުރައްވައިފި އެވެ. އަލަށް އައްޔަންކުރި 17 ނައިބުންނާއެކު މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 61 ނައިބުން
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2023-11-30 20:17:39
މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ ދޮގު ހަދައި އޮޅުވާލައިގެން، ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ: އާޒިމް
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ ދޮގު ހަދައި އޮޅުވާލައިގެން ކަމަށާއި މިއީ ކާމިޔާބު ސަރުކާރަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީ ކުރީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2023-11-30 19:48:22
މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ހުރަސް އެޅޭގޮތަށް އޮތް މާއްދާ ބާތިލް ކޮށްފި
އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި ގިސާސް ހިފުމަށް ހުރަސް އެޅޭގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގައި އޮތް މާއްދާއެއް މިއަދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލް ކޮށްފި އެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ބާތިލް ކޮށްފައި ވަނީ ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގެ
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2023-11-30 18:46:29
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން އިތުރު އެމްއާރުއައި މެޝިންގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ހިދުމަތް ހޯއްދަވާ ބޭފުޅުންނަށް އެމްއާރުއައި ސްކޭން ހެދުމުގައި ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެންމެ ފަހުގެ އަޑުމަޑު އާ އެމްއާރުއައި މެޝިނެއްގެ ހިދުމަތް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ފަށައިފި އެވެ.
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2023-11-30 18:38:12
އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ކާޑުން ވިޔަފާރިކޮށްގެން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ބޮޑު އިނާމެއް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ކާޑު ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަނަކީ ބީއެމްއެލް އިން ދޫކޮށްފައިވާ އެމެކްސް ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑުން ކަސްޓަމަރުން
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2023-11-30 18:32:20
ކޭޕާކް މަންޑޭގެ މައްޗަށް 225 ދައުވާއެއް، އަންނަ ހަފްތާ ކޯޓަށް ފޮނުވަނީ
ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުން އަންނަ ކޭޕާކް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލައިގައި އެ މަސައްކަތް ކުރާ ކޮރެއާގެ ހަންބޯ ޓެކް ކުންފުނީގެ ރާއްޖޭގެ އެޖެންޓްގެ މައިނޯރިޓީ ހިއްސާދާރު ހަސަން މަމްދޫހު (މަންޑޭ)ގެ މައްޗަށް 225 ދައވާ
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2023-11-30 17:39:24
ޝިފާގު ޕީއެންސީން ވަކިވެ، ރައީސް ޔާމީންގެ ފަހަތްޕުޅަށް އަރުއްވައިފި
ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ)ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމުން އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާގު މުފީދު (ހިސްޓޯ) އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. ރައީސް އަދި ޕީއެންސީގެ
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2023-11-30 17:22:51
ޕީއެންއެފަށް މެމްބަރުން އިތުރު ކުރަން މިރޭ ފުވައްމުލަކަށް ޓީމެއް ފުރަނީ
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އުފައްދަވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރަންޓް (ޕީއެންއެފް) އަށް މެމްބަރުން ވެއްދުމަށް ޕީއެންއެފްގެ ޓީމެއް ފުވައްމުލަކަށް މިރޭ ފުރާ ގޮތަށް
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2023-11-30 14:54:33
ޓްރީޓޮޕުން އައިވީއެފް ހެދި 6 މީހެއްގެ ފަރުވާ ކާމިޔާބު
ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން އައިވީއެފް ހެދި ފުރަތަމަ ބެޗުން ހަ މީހަކު ބަނޑުބޮޑުވެ، ފަރުވާ ކާމިޔާބުވެއްޖެ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2023-11-30 14:40:35
ނައީމާ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ 3 މީހުންނަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި
ނ. މަނަދޫގައި އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ނައީމާ މޫސާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރާ ތިން މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2023-11-30 14:38:43
މަންޓާ އެއާގެ ދަތުރުތައް ބެންގަލޫރަށް ފަށަނީ
މަންޓާ އެއާއިން އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރަށް އަންނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ދަތުރުރައް ފަށާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. މަންޓާ އެއާ އިން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މަންޓާ އެއާގެ ދަތުރުތައް ފުޅަކުރުމަށް އަންނަ
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2023-11-30 14:37:22
ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދަނީ
ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓުން ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2023-11-30 14:32:20
ހަރަދުތައް ހަމަޖައްސަން 2.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް ވިއްކަނީ
ސަރުކާރުގެ ހަރަދުތައް ހަމަޖައްސަން 2.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓްރެޒަރީ ބިލް (ޓީބިލް) ވިއްކަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ޖުމްލަ 2.8
ހުރިހާ.އެމްވީ - 2023-11-30 12:52:40