×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ 20 ބޭފުޅުންނަށް ރުހުން ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ. ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ހޯދުމަށް ރައީސް ސޯލިހު ފޮނުވި
ސަން.އެމްވީ - 2018-11-25 15:58:00
"ފަހިޕޭ" ކުރިޔަށްވުރެ ވެސް ފަހި!
ކިޔުގައިޖެހި ބިލްތައް ދެއްކުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނައީ "ފަހިޕޭ" އެޕްލިކޭޝަނޭ ބުނެވިދާނެއެވެ. މީގެ ދޮޅު އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ވުޖޫދުވި މި އެޕް ވެގެންދިޔައީ އެތައް ގޮތަކުން ލުއިފަސޭހަތަކެއް ގެނެސްދިން އެޕަކަށެވެ.
ސަން.އެމްވީ - 2018-11-25 14:48:00
އެމްޑީޕީގެ އެސްޖީ އަނަސް މަޖިލީހުގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރަނީ
އެމްޑީޕީގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އަދި ގަނޫނީ ވަކީލު އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމެރީގައި ވާދަކުރަން ނިންމައި އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް
ސަން.އެމްވީ - 2018-11-24 19:58:00
ރީބްރޭންޑް ކުރުމަށް ސަން މީޑިއާ ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި
ސަން މީޑިއާ ގްރޫޕުގެ ދަށުން ހިންގާ "ސަން އޮންލައިން" ނޫހާއި "ސަން ޓީވީ" ޗެނަލް އަދި "މޯލްޑިވް އައިލެންޑްސް" މަޖައްލާގެ ހިދުމަތް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމީ، ސަން މީޑިއާ
ސަން.އެމްވީ - 2018-09-05 17:45:11
ޖީއީ ހެލްތުކެއާ އާއި އެސްޓީއޯ އިން ގުޅިގެން ކޯސް ތަކެއް ފަށަނީ
ސިއްހީ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމަށް، އެމެރިކާގެ ޖީއީ ހެލްތުކެއާ އާއި އެސްޓީއޯ އިން ކޯސްތަކެއް ފެށުމަށް ނިންމާ، އެކަމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ. ހޮޓެލް ޖެންގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، އެއްބަސްވުމުގައި
ސަން.އެމްވީ - 2018-09-05 14:32:44
ހައިދަރުއާބާދުގެ ޝާހީ އާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ ރަން ތަށިބަރިއެއް ވަގަށް ނަގައިފި
ހައިދަރުއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 5): އިންޑިއާގެ ހައިދަރުއާބާދުގައި އެންމެ ފަހުން ރަސްކަން ކުރި ޝާހީ އާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ ރަން ތަށިބަރިއެއް ވަގަށް ނެގި މައްސަލަ އެގައުމުގެ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.
ސަން.އެމްވީ - 2018-09-05 14:24:02
ޕާކިސްތާނު އަތުންވެސް ރާއްޖެ އަށް ބޮޑު މޮޅެއް
މިމަހު އެކަކުން ނުވަޔަކަށް ސިންގަޕޫރުގައި ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން ނެޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ރާއްޖެއިން ޕާކިސްތާނުގެ މައްޗަށް ވެސް ބޮޑު ތަފާތަކުން ކުރި ހޯދައިފި އެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ
ސަން.އެމްވީ - 2018-09-05 14:16:39
ބެލޮންޑިއޯގެ ގަދަ ތިނެއްގައި އަހަރެން ހިމެނެން ހައްގު: ގްރީޒްމަން
ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ފުޓްބޯޅަ މެގަޒިން، ފްރާންސް ފުޓްބޯލް އިން ދޭ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑުގެ ގަދަ ތިނެއްގައި މި އަހަރު އޭނާ ހިމެނެން ހައްގު ކަމަށް އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގެ ތަރި އެންޓުއާން ގްރީޒްމަން ބުނެފި އެވެ. އުމުރުން
ސަން.އެމްވީ - 2018-09-05 14:10:33
ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރި ކުރާ ކުންފުންޏާ ރައީސް ޔާމީނާ ގުޅުމެއް ނެތް: ފުލުހުން
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރިކުރާ ދިވެހި ކުންފުންޏަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތް ކުންފުންޏެއް ނޫން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަން.އެމްވީ - 2018-09-05 14:05:03
ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވާން ޝެއިޚު އިލްޔާސަށް އަންގައިފި
އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް އަވަހާރަކޮށްލާފައިވާ ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަ ދެއްކެވި ކަމަށް ބުނެ އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް
ސަން.އެމްވީ - 2018-09-05 13:49:51
ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓުން އަތުލައިގަތް ބަނގުރަލާއި ބިޔަރު ނައްތާލައިފި
ބ. ދަރަވަންދޫ ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓަށް ފުރަން ދާ ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ބަނގުރަލާއި ބިޔަރުފުޅިތަކެއް ނައްތާލައިފިއެވެ. ފުލުހުން ވެބްސައިޓުގައި ބުނެފައިވަނީ މި ފުޅިތަކަކީ
ސަން.އެމްވީ - 2018-09-05 13:24:09
އިންޑިއާގެ އޭވިއޭޝަން އިންޑަސްޓްރީއަށް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން
އަވައްޓެރި އިންޑިއާގެ އޭވިއޭޝަން އިންޑަސްޓްރީއަށް މި އަހަރު ނިމޭއިރު 1.9 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ލަފާކޮށްފިއެވެ. ގޮންޖެހުންތައް އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް
ސަން.އެމްވީ - 2018-09-05 13:15:58
މިއީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ތަޖުރިބާ ހޯދަން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް: އިންޑިއާ ކޯޗް
ސާފް ސުޒުކީ ކަޕަކީ އިންޑިއާގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ތަޖުރިބާ ހޯދަން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ކޯޗް ސްޓެފަން ކޮންސްޓެންޓީން ބުނެފި އެވެ. އިންޑިއާއިން މި އަހަރުގެ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕަށް ނެރެނީ
ސަން.އެމްވީ - 2018-09-05 12:10:25
ޓްރިލިއަން ރޭހުގެ ދެވަނައަށް އެމޭޒަން، އެކަމަކު ހިފަހައްޓައެއް ނުލެވުނު!
ޓްރިލިއަން ޑޮލަރަށް އަގުކުރެވުނު ދެވަނަ ކުންފުންޏަކަށް އޮންލައިން ވިޔަފާރީގެ ކުރީގައި އުޅޭ އެމޭޒަން ވެއްޖެއެވެ. މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލުގެ އަގު އެއް ޓްރިލިއަން ޑޮލަރަށް އެރި
ސަން.އެމްވީ - 2018-09-05 12:10:09
ލޮލަށް އަޅާ ބޭސް ބޭނުންކޮށްގެން ފިރިމީހާ މަރާލައިފި
ފިރިމީހާ ބުއި ފެނަށް ލޮލަށް އަޅާ ބޭސް އަޅައިގެން، އޭނާ މަރާރުމުގެ ދައުވާ އެމެރިކާގެ އަންހެނެއްގެ މައްޗަށް އުފުލައިފި އެވެ. ސައުތު ކެރޮލައިނާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ލާނާ ކްލޭޓަން، 52، ހައްޔަރު ކުރީ އޭނާގެ
ސަން.އެމްވީ - 2018-09-05 12:00:44
ހަތަރުވަނަ ޖީއެމް ފޯރަމް ބާއްވާ ދުވަސް އިއުލާނުކޮށްފި
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޮޓެލިއާ މޯލްޑިވްސްއިން ބާއްވަމުން އަންނަ ޖީއެމް ފޯރަމްގެ ހަތަރުވަނަ ފޯރަމް އަންނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު
ސަން.އެމްވީ - 2018-09-05 12:00:13
ލަންކާގެ ބޮޑު މުޒާހަރާއަށް 5،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ސިފައިން ނެރެނީ
ސްރީލަންކާގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރާ ބޮޑު މުޒާހަރާއަށް 5،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ސިފައިން ރަޔަޓު ގިޔަރުގައި ނެރޭނެ ކަމަށް ލަންކާ ފުލުސް އިދާރާގެ އޮފިޝަލަކު ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުންގެ އިދާރާގެ އިސް އޮފިޝަލަކާއި
ސަން.އެމްވީ - 2018-09-05 11:13:41
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ އެމްޑީޕީ ޖަގަހައެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫައި ހުންނަ އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން ޖަގަހައެއްގައި ރޭ ބަޔަކު ރޯކޮށްލައިފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން ހިޔާޒް "ސަން"އަށް ވިދާޅުވީ ޖަގަހަ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް
ސަން.އެމްވީ - 2018-09-05 11:13:05
މެސީ ކުޅުން ހުއްޓާލަނީ، އެކަމަކު ބާސާގެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވުމުން!
ބާސެލޯނާއާއެކު ހަދާފައި ވާ ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް އެ ކްލަބަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ސުޕަރސްޓަރ، ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފިއެވެ. ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު
ސަން.އެމްވީ - 2018-09-05 10:52:07
އިންޖީނުގޭން ވަގަށް ނެގި އޭސީ އަނބުރާ ރައްދުކޮށްފި
ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު އިންޖީނުގޭން ވަގަށްނެގި އޭސީއެއް، އަނބުރާ އެ ތަނަށް ގެންގޮސްފައި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެއެވެ. އެ ރަށުން "ސަން" އަށް ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނީ، ވަގު ކަލޭގެ އޭސީ އަނބުރާ އިންޖީނުގެއަށް ގެންދިޔައީ
ސަން.އެމްވީ - 2018-09-05 10:51:18
ޔޫތް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ނިއުގެ މައްޗަށް ގްރީން ސްޓްރީޓުން ކުރި ހޯދައިފި
ނަވާރަ އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ މައްޗަށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއިން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. އިއްޔެ ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ގްރީން ސްޓްރީޓު މޮޅުވީ 2-1ގެ
ސަން.އެމްވީ - 2018-09-05 10:17:24
މިހާ ކާމިޔާބުވެ އަހަރެން މީހަކަށް ހަދައިދިން މީހަކީ ސަލްމާންގެ ބައްޕަ: ޝާހު
އުމުރުން 52 އަހަރުގެ ކުޅަދާނަ ބަތަލް ޝާހުރުކް ހާނަކީ ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް އެކްޓަރެވެ. ޝާހް ބުނަނީ އޭނައަށް މިއަދު އެހާ ހިސާބަށް އާދެވުނީ ސަލްމާން ޚާންގެ ބައްޕަ ސާލިމް ހާން ގެ ސަބަބުން
ސަން.އެމްވީ - 2018-09-05 10:16:30
ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް އަރައި ނުވަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ
ޓޯކިޔޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 5): ޖަޕާނަށް ގަދަ ވަޔާއި ބޯ ވާރެޔާއެކު ބާރުގަދަ ތޫފާން ޖެބީ އަރައި، ނުވަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. ޖަޕާނުގެ ޕަބްލިކް ބްރޯޑްކާސްޓާ، އެންއެޗްކޭގައިވާ ގޮތުން އެތޫފާނުގެ ސަބަބުން މަރުވި
ސަން.އެމްވީ - 2018-09-05 10:15:26
ސިޔާސީ ފިކުރާއި ދީން ހަތިޔާރަކަށް ނެގުން
އެއްވެސް ކުށަކާ ނުލައި، އެންމެ ގިނައިން އަނިޔާ ދެވޭ މައުސޫމުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެކައްޗަކީ އިންސާނުން ވާހަކަ ދައްކައި އުޅޭ ބަހެވެ. ބަސް އެއްވެސް ކުށެއް ނުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އިންސާނުން ބަހަށް ގިނަގުނަ
ސަން.އެމްވީ - 2018-09-05 10:10:22
ރާއްޖެއާ އިންޑިއާ ވަރުގަދަ، އެކަމަކު ނަތީޖާ ނެރެނީ ދަނޑުމަތީގައި: ލަންކާ ކޯޗް
އިންޑިއާ އަދި ރާއްޖެއަކީ ވެސް ވަރުގަދަ ދެ ޓީމު ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މެޗުތަކުގައި ނަތީޖާ ނެރެނީ ދަނޑުމަތިން ކަމަށް ސްރީލަންކާގެ ކޯޗު ނިޒާމް ޕަކީރް އަލީ ބުނެފިއެވެ. ޕަކިރް އަލީ މީގެ ކުރީން ވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ
ސަން.އެމްވީ - 2018-09-05 09:46:43
އިދިކޮޅު އިއްތިހާދަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެ ނަމަ ރާއްޖެ ބައިބައިވެގެން ދާނެ: ޑރ. ޝަހީމް
މި މަހުގެ 23ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ކާމިޔާބު ލިބި ވެރިކަން ލިބިއްޖެ ނަމަ ރާއްޖެ ބައިބައިވެގެން ދާނެ ކަމަށް ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓުގެ ރަނިން މޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު
ސަން.އެމްވީ - 2018-09-05 09:28:58
"ބާރަތު"ގައި ސަލްމާންގެ ބައްޕަ އަކަށް ޖެކީ ޝްރޮފް!
އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ޑައިރެކްޓްކުރާ ބޮލީވުޑް ފިލްމު "ބާރަތު"ގައި ލީޑު ރޯލު ކުޅޭ ސަލްމާންގެ ބައްޕަގެ ރޯލު ކުޅެނީ ކާކުކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ. އެ ފިލްމުގައި ސަލްމާންގެ ބައްޕަ އަކަަށް އުޅޭނީ ކުޅަދާނަ ބަތަލް ޖެކީ
ސަން.އެމްވީ - 2018-09-05 09:25:53
"ސްޓްރީ"އަށް ލިބެމުންދާ ކާމިޔާބީ އާއެކު ފިލްމުގެ ދެވަނަ ބަޔަކާ ދިމާއަށް!
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެތަރިން ކަމަށްވާ ޝްރައްދާ ކަޕޫރާއި ރާޖްކްމާރު ރޯއޯ ލީޑު ރޯލު ކުޅެ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރި "ސްޓްރީ"އަށް އަންނަނީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުންނެވެ. މި އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމަށް
ސަން.އެމްވީ - 2018-09-05 09:06:15
މަނިކް އާޓްސްއިން ވޮއިސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ކާމިޔާބުކުރި ތަރި ޚާލިދުގެ ލަވައެއް ނެރެނީ
ދެހާސްދިހަ ވަނަ އަހަރު އެމްއެންބީސީން ބޭއްވި "ވޮއިސް މޯލްޑިވްސް"ގެ އެއްވަނަ ހޯދި މުހައްމަދު ޚާލިދުގެ ވީޑިއޯ ލަވައެއް މަނިކް އާޓްސް އިން ނެރެން ނިންމައިފިއެވެ. މަނިކް އާޓްސްއިން ތައްޔާރުކުރާ އެ ލަވަ ކިޔާފައިވަނީ
ސަން.އެމްވީ - 2018-09-05 09:03:52
އާތިފްގެ "ޗަލްތޭ ޗަލްތޭ" އަޑުއަހަން ލަތާ ބޭނުމެއް ނޫން!
ފިލްމު "މިތުރޯން" އަށް އާތިފް އަސްލަމް ކިޔައިދީފައިވާ "ޗަލްތޭ ޗަލްތޭ" ގެ ރީމިކްސް އާމެދު އަސްލު ލަވަ ކިޔައިދީފައިވާ މެލޮޑީ ކުއީން ލަތާ މަންގޭޝްކަރް ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ހުރި ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ.
ސަން.އެމްވީ - 2018-09-05 08:59:53