×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ކާފަގެ ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ހަދައި، އަނާރާ ޕީއެޗްޑީ ހާސިލްކުރައްވައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި ދީނީއިލްމުވެރިޔާ، އަނާރާ ނައީމް, ޕީއެޗްޑީ ހާސިލުކުރައްވައިފި އެވެ. އަނާރާ ޕީއެޗްޑީ ހާސިލު ކުރެއްވީ އިސްލާމިކް ޖުޑިޝަލް ސައިންސަސް އެންޑް ލެޖިސްލޭޓިވް
ސަން.އެމްވީ - 2021-06-30 18:11:54
އެމްއެންޔޫ އޮގަސްޓް އިންޓޭކާ ދިމާކޮށްވެސް ގިނަ ސްކޮލަޝިޕްތަކެއް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ 2021 ދެވަނަ ޓާމް ކޯސްތަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު އޯގަސްޓް މަހާ ހަމައަށް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. އޯގަސްޓްގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ، ޔުނިވާސިޓީގެ ދެވަނަ
ސަން.އެމްވީ - 2021-06-30 16:48:49
އެމެރިކާއަކީ ޓެރަރިސްޓް ގައުމެއް، އިރާގުން ފައްސާލާނަން: އިރާގުގެ ޖަމާއަތްތައް
އެމެރިކާއަކީ އިރާގުގައި ފަނާކުރަނިވި ހަތިޔާރު ހުރިކަމަށް ބުނެ ދޮގު ހަދައިގެން އިރާގަށް އަރައި އިރާގުގެ މިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރާލާފައިވާ އަނިޔާވެރި ޓެރަރިސްޓް ގައުމެއް ކަމަށާއި އިރާގުގައި ތިބި
ސަން.އެމްވީ - 2021-06-30 16:44:09
މަޖިލިސް ރައީސާއި އުއްތަމަފަނޑިޔާރަށް ގެކޮޅު ހަމަޖައްސައިދޭ ބިލުތައް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި
ދައުލަތުގެ ދެ ބާރުގެ ވެރިންނަށް ރަސްމީ ގެކޮޅުދޭ ހަމަޖައްސައިދޭ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ތަސްދީގުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ރައީސް ތަސްދީގުކުރެއްވި ދެ ބިލަކީ ރައްޔިތުންގެ
ސަން.އެމްވީ - 2021-06-30 15:57:13
އުރީދޫގެ ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތަކުގެ އަގުތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް
އުރީދޫއިން އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ޕްލޭންތަކަށް އަގުހެޔޮކޮށްފިއެވެ. އުރީދުއިން މިބަދަލު ގެނައީ ސަރުކާރުގެ ނެޓުހެޔޮކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުންނެވެ. މި ބަދަލުގެ
ސަން.އެމްވީ - 2021-06-30 15:32:56
ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި މާރާމާރީއެއްގެ މައްސަލައިގެ ފުލުހުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރަނީ
މި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ހިނގައިދިޔަ މާރާމާރީއަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު އެނގޭ ފަރާތެއްވާނަމަ އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ފުލުހުން އެދިއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި އެ މާރާމާރީ ހިނގީ
ސަން.އެމްވީ - 2021-06-30 15:32:15
ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ: ހައްޔަރުކުރި 5 މީހުންގެ ބަންދަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް މިދިޔަ މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހު ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ފަސް މީހުންގެ ބަންދަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.
ސަން.އެމްވީ - 2021-06-30 15:23:18
އާދީއްތަ ދުވަހު އޮފީސްތައް ހުޅުވަނީ
ޖުލައި ހަތަރެއް ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކަކާ އެއްގޮތަށް އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.
ސަން.އެމްވީ - 2021-06-30 15:14:53
ކެނެޑާގައި ހޫނުމިން ރެކޯޑު އަދަދުތަކަށް އަރާ، ކުއްލި މަރުތަކާ ގުޅިފައި
އޮޓަވާ (ޖޫން 30): ކެނެޑާގައި ހޫނުމިން ރެކޯޑު އަދަދުތަކަށް އަރާ، އެގައުމުން ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ބައެއް ކުއްލި މަރުތަކާ ހޫނުމިނާ ގުޅިފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. ކެނެޑާގެ
ސަން.އެމްވީ - 2021-06-30 15:11:27
މީޑިއާނެޓުގެ މަލްޓި ސްކްރީން މެދުވެރިކޮށް ޑާކްރެއިންގެ 'ގުޅުން' ބަލައިލަން ފުރުސަތު
މީޑިއާނެޓުގެ މަލްޓިސްކްރީން އަދި އެމްއެސްޓީވީ ވިޑިއޯ އޮން ޑިމާންޑް މެދުވެރިކޮށް މިއަދުން ފެށިގެން ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓްގެ 'ގުޅުން' ސީރީޒް ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ އެވެ. މީޑިއާނެޓުން ބުނިގޮތުގައި
ސަން.އެމްވީ - 2021-06-30 12:33:38
ނަޝީދަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރަށްވުރެ ބާރަށް އިދިކޮޅުން މަސައްކަތް ކުރޭ: ޝިޔާމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނަށް އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމަށް ސަރުކާރަށްވުރެ ބާރަށް އިދިކޮޅުން މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް ނައިފަރު
ސަން.އެމްވީ - 2021-06-30 12:17:54
ހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ ނަޒަރުން އުފެދުނީ ހުސް ޝަކުވާ!
"ވޯތެއް ނޫން، 8،500 ކޮންމެ މަހަކު ހޭދަކޮށްފަ، އަދި ދެން ކުރަން މިޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮށްފަ، އަސްލު ވޯތެއް ނޫން،" މިއީ މާލެއަށް އުފަންވެ މާލޭގައި އުޅެ ބޮޑުވި އަދި ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ
ސަން.އެމްވީ - 2021-06-30 12:15:23
އަންނަ ހަފްތާގައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ތަޅުމުގައި ބާއްވަން ފަށަނީ
ކޮވިޑް19 ފެތުރުން ދަށްވުމާއެކު ސަރުކާރުން އިއުލާން ކުރި ލުއިތަކާ ގުޅިގެން އަންނަ ހަފްތާގައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ތަޅުމުގައި ބޭއްވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި
ސަން.އެމްވީ - 2021-06-30 12:10:06
ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލް ބޮޑުކުރުމުގެ 60 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ބޮޑުކޮށް، މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 60 ޕަސެންޓް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެ މަސައްކަތް ކުރާ އެމްޓީސީސީ އިން ބުނެފިއެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނިގޮތުގައި މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، މިހާރު
ސަން.އެމްވީ - 2021-06-30 11:20:01
އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް އަކަށް ހުސައިން ނިޔާޒީ އައްޔަންކުރަން ހުށަހަޅައިފި
އޮޑިޓާ ޖެެނެރަލްގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް، ކުރިން އެސިސްޓެންޓް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހުސައިން ނިޔާޒީގެ ނަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
ސަން.އެމްވީ - 2021-06-30 11:14:08
161 ކެފޭ, ރެސްޓޯރެންޓަކަށް ލޯނު ދޫކުރިން: ފައްޔާޒް
ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް 161 ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓަކަށް ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯނު ދޫކުރެވިފައި ވާނެކަމަށް އިމޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރިލީފް
ސަން.އެމްވީ - 2021-06-30 10:45:00
ނަފްރަތުގެ ބިލާ މެދު ... އާއްމު ސިޓީއެއް 1
މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިދާރާއިން 16 ޖޫން 2021 ގައި ކުރެއްވި ނަންބަރު 57-F/IU/2021/27 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެ މަޖިލިހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއަށް އަޅުގަނޑު ލިޔާ ޢާއްމު ސިޓީއެއް ނުވަތަ (open letter) އެކެވެ.
ސަން.އެމްވީ - 2021-06-30 10:15:01
މާލޭ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ހުއްޓާލާފައެއް ނޯންނާނެ: މުއިއްޒު
މާލޭގެ މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމަށް މި ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއު އަށް، ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭތީ، އެ މަޝްރޫއު މަޑުޖައްސާލާފައިވާކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު
ސަން.އެމްވީ - 2021-06-30 10:08:43
މަގޭ ހައްގެއް - 25
"ބައްޕާ... ކަމެއް ބޭނުންވީތަ؟" ސަޖަލް އަހައިލިއެވެ. ރަޝާދު ފުންނޭވާއެއް ލަމުން ބޯ ޖަހައިލިއެވެ. "ކިހިނެއްވީ ބައްޕާ؟ ބުނެބަލަ!" ސަޖަލް އަހައިލިއެވެ. ރަޝާދުގެ މޫނުމަތީގައި ހުރި އަސަރުތައް ދެނެގަންނަން އޭނާ
ސަން.އެމްވީ - 2021-06-30 09:59:31
ދެކުނު އެފްރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޒޫމާ 15 މަހަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި
ކޭޕް ޓައުން (ޖޫން 30): ދެކުނު އެފްރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖެކަބް ޒޫމާ 15 މަހަށް ޖަލަށް ލާން އެގައުމުގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ. ދެކުނު އެފްރިކާގެ ދުސްތޫރީ ކޯޓުން ޒޫމާ ޖަލަށް ލާން ހުކުމް
ސަން.އެމްވީ - 2021-06-30 09:58:05
ޔޫރޯ 2020: ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނު ކޯކުފުޅި
މިފަހަރުގެ ޔޫރޯ އެހެން ފަހަރުތަކާ މުޅިން ތަފާތެވެ. މުބާރާތް ބާއްވަން ޝެޑިއުލު ކުރިތާ އަހަރެއް ފަހުން މުބާރާތް ބޭއްވި އިރު، ކުރިއާ ތަފާތު ގިނަ ކަންތައްތަކެއް މުބާރާތުގެ ތެރެެއިން ވަނީ ފާހަގަ ވެފަ އެވެ.
ސަން.އެމްވީ - 2021-06-30 09:54:25
ވަގުތީ ޕާކިން ސްލޮޓްތަކަށް ކުރިމަތިލާން އަންނަ ހަފްތާގައި ހުޅުވާލަނީ
މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދު ތަކުގައި ހަދާ ވަގުތީ ޕާކިން ސްކޮޓްތަކަށް ކުރިމަތިލާން އަންނަ ހަފްތާގައި އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން
ސަން.އެމްވީ - 2021-06-30 09:50:24
ޖަޕާނުން 10 އެމްބިއުލާންސްއާއި 9 ސީ އެމްބިއުލާންސް ދެނީ
ޖަޕާނު ސަރުކާރުން 10 އެމްބިއުލާންސް އާއި، ނުވަ ސީ އެމްބިއުލާންސް ހިލޭ ދޭނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ސަރުކާރުން ވަނީ އަތޮޅުތެރެއަށް ބޭނުންވާ 96 އެމްބިއުލާންސް
ސަން.އެމްވީ - 2021-06-30 09:32:00
"ރޭސް 4"ގެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ފަށަނީ
މަގްބޫލު "ރޭސް" ފްރެންޗައިޒްގެ ހަތަރުވަނަ އިންސްޓޯލްމަންޓް "ރޭސް 4" ގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފަށާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. ދެހާސް އަށާރަވަނަ އަހަރު ރޭސް 3 ނުކުތް އިރު އެ ފިލްމަށް މާބޮޑު ތަރުހީބެއް
ސަން.އެމްވީ - 2021-06-30 09:25:22
ޕެނަލްޓީގެ މާޔޫސްކަމުގައި ހުރި އެމްބާޕޭއަށް ޕެލޭ ހިތްވަރު ދީފި
ޔޫރޯ 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ސްވިޓްޒަލެންޑާ ދެކޮޅަށް ފްރާންސްގެ ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވެ، އެ ޓީމު މުބާރާތުން ކެޓުމާ ގުޅިގެން ބްރެޒިލްގެ ލެޖެންޑް ޕެލޭ އޭނާއަށް ހިތްވަރު ދީފި އެވެ.
ސަން.އެމްވީ - 2021-06-30 09:01:41
ރަޝިއާގެ "ބަނޑުދަށުގައި" އެމެރިކާ އަސްކަރީ ތަމްރީންތަކެއް ފަށައިފި
ކިއޭވް (ޖޫން 29) : ރަޝިއާގެ ބަނޑުދަށުގައި އޮންނަ ޔުކްރޭންގެ ސިފައިންނާ ގުޅިގެން ކަޅުކަނޑު ސަރަހައްދުގައި އެމެރިކާ އާއި އެމެރިކާގެ ބައިވެރިން އަސްކަރީ ތަމްރީންތަކެއް ފަށައިފި އެވެ. ރަޝިއާގެ އައްސޭރިފަށް
ސަން.އެމްވީ - 2021-06-30 07:25:31
ވީޑިއޯ އަކާއެކު "ކްރިޝް 4" އިއުލާންކޮށްފި
ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް ކްރިޝްގެ ހަތަރު ވަނަ ބައި އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. "ކްރިޝް" އަށް 15 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަމުން ފިލްމުގެ ލީޑު އެކްޓަރު ރިތިކް ރޯޝަން ޓްވިޓާގައި ހިއްސާކުރި ވީޑިއޯގައި ބުނީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި
ސަން.އެމްވީ - 2021-06-30 07:02:15
ޔޫރޯ 2020: ޖަރުމަނު ކަޓުވާލައި އިންގްލަންޑް ކުއާޓާއަށް
މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔޫރޯ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަވެރި ޖަރުމަނު ބަލިކޮށް އިންގްލަންޑުން ކުއާރޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފި އެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޖަރުމަނުގެ
ސަން.އެމްވީ - 2021-06-29 23:15:11
މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ މާލެއިން 42، ރަށްރަށުން 125
ރާއްޖެއިން އިތުރު 178 މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން އާންމުކުރި ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން، މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭ ހިމެނެނީ މާލެ ސަރަހައްދުން ޕޮޒިޓިވްވި 43 މީހުންނާއި، ރަށްރަށުން
ސަން.އެމްވީ - 2021-06-29 22:09:11
ނެގެޓިވް ޕީސީއާރު ޓެސްޓަކާއެކު އަންނަ ދެކުނު އޭޝިޔާ ފަތުރުވެރިންނަށް އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދޫކުރަން ފަށަނީ
ޖުލައި މަހުގެ 15 އިން ފެށިގެން ނެގެޓިވް ޕީސީއާރު ޓެސްޓަކާއެކު ދެކުނު އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުން އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް އަނެއްކާވެސް އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދޫކުރަން ފަށާނެކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ބުނެފިއެވެ.
ސަން.އެމްވީ - 2021-06-29 21:50:08