×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެން، އެއް ގަލަކަށް ނޭރުނު!
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް 39 ދުވަހަށް ވެފައިވާއިރު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އާއި ޑިމޮކްރެޓްސްގެ އިތުރުން، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) އިން އިންތިޚާބަށް އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެން އެއްބަސްވިގޮތަށް ކަންކަން
ސަން.އެމްވީ - 2023-08-01 10:04:00
ޔާމީން މިނިވަންވެދާނެތީ އިސްތިއުނާފު އޮތީ ހުއްޓުވާފައި: ސައީދު
އިދިކޮޅު ލީޑަރު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިނިވަންވެދާނެ ކަމުގެ ބިރަށް، ސަރުކާރުން އޮތީ ހައިކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ އެ މަނިކުފާނުގެ އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ ހުއްޓުވާފައި ކަމަށް ރައްޔިތުން
ސަން.އެމްވީ - 2023-07-12 23:56:40
ކާޓާގެ އަހަރީ ޓެކްނިކަލް ކޮންފަރެންސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި
ކޮމަންވެލްތް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓެކްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓާސް (ކާޓާ)ގެ 43 ވަނަ އަހަރީ ޓެކްނިކަލް ކޮންފަރެންސް ވިލާ ނޯޓިކާ-ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑްގައި ފަށައިފިއެވެ. މި އަހަރުގެ ކާޓާ ކޮންފަރެންސްގެ ތީމްއަކީ ކަމުގައިވާ
ސަން.އެމްވީ - 2023-07-12 22:20:31
ޝީޝާ ''މެގަ ޑީލް''ގެ ދަށުން ސައިކަލްތަކަށް ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް
ޝީޝާ "މެގަ ޑީލް" ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން ހޮންޑާ ސައިކަލްތައް ވަރަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ. މެގަ ޑީލް ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން ޝީޝާއިން ވަނީ ހޮންޑާ ބްރޭންޑްގެ ސައިކަލް ގަތުމަށް ބޭނުންވާ މީހުނަށް
ސަން.އެމްވީ - 2023-07-12 20:29:38
މަގުމަތީގެ ސަލާމަތީ ޕްރޮގްރާމްގެ ސްޕޮންސަރުންނާ އެކު ސޮއިކޮށްފި
މަގުމަތީގެ ސަލާމަތްތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ކުރިއަށް ގެންދާ "ރޯޑް ސޭފްޓީ އެވެއާނަސް" ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސްޕޮންސަރުންނާ އެކު ފުލުހުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންނާ
ސަން.އެމްވީ - 2023-07-12 20:24:51
އިންތިޚާބު އެއްބުރުން ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ، އެ މަންޒަރު އެބަ ފެނޭ: ރައީސް
މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އެއްބުރުން ކާމިޔާބު ކުރެއްވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށާއި އެ މަންޒަރު އެ މަނިކުފާނަށް ސާފުވާ ކަމަށް ދެވަނަ ދައުރަކަށް ކެމްޕޭން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ސަން.އެމްވީ - 2023-07-12 18:54:43
ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ގޮތުން 22 ރިސޯޓަކުން ޖަވާބެއް ނުދޭ: އީސީ
ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ވޯޓު ލާނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ ގޮތުން 22 ރިސޯޓަކުން ޖަވާބެއް ނުދޭ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ން މިއަދު ބުނެފިއެވެ.
ސަން.އެމްވީ - 2023-07-12 18:26:34
މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝެއިޙް އިލްޔާސް ޖަމާލް އެމްޑީއޭއަށް
މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޙް އިލްޔާސް ޖަމާލް، މޯލްޑިވްސް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ)އަށް ސޮއި ކުރައްވައިފިއެވެ. އިލްޔާސް ޖަމާލް "ސަން"އަށް ވިދާޅުވީ އެމްޑީއޭއަށް ސޮއިކުރަން ނިންމީ، ފުޅާ
ސަން.އެމްވީ - 2023-07-12 18:15:22
ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް: ބިއްލޫރި ޝީޓުތައް ފޭބީ ބުރިޖު މައްޗަށް
މާލޭން ސިނަމާލެ ބުރިޖަށް އަރަންދިޔަ ޕިކަޕަކަށް އަރުވާފައި ހުރި ބިއްލޫރި ޝީޓުތަކެއް ބްރިޖު މައްޗަށް ވެއްޓުމުގެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް މިއަދު ހިނގައިފިއެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު ގާތްގަނޑަކަށް
ސަން.އެމްވީ - 2023-07-12 17:11:35
ރާއްޖޭގައި ޗައިނާ އާއި އިންޑިއާގެ ކޯޅުމަކަށް މި ސަރުކާރުން ޖާގައެއް ނުދޭ: ޝާހިދު
ރާއްޖޭގައި ޗައިނާ އާއި އިންޑިއާއިން ކޯޅުމަށް މި ސަރުކާރުން ޖާގައެއް ނުދޭ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ނިއު ދިއްލީގައި ހުންނަ ކައުންސިލް
ސަން.އެމްވީ - 2023-07-12 15:53:00
ޑިމޮކްރެޓްސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނިންމައިފިއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއީލް ހަބީބު ވިދާޅުވީ އެ ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުމެއް
ސަން.އެމްވީ - 2023-07-12 15:37:49
ގާސިމަށް ތާއީދު ކުރާކަށް މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން: ޕީޕީއެމް
ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެއްވެސް ޕާޓީއެއްގެ ފަހަތަށް އަރައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ވިސްނުން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ނުގެންގުޅޭ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ސަން.އެމްވީ - 2023-07-12 15:08:37
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މާ ބޮޑު މައްސަލައެއް ނެތް: ހަބީބު
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މާ ބޮޑު މައްސަލަތަކެއް ނެތްކަމަށާއި މަސައްކަތްތައް އެއްވެސް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރަމުން އަންނަކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއީލް ހަބީބު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ސަން.އެމްވީ - 2023-07-12 13:02:08
ހޮޅުދޫ ފާރު ވެއްޓުން: އެކަކަށް އަދިވެސް ފަރުވާ ދެނީ
ނ. ހޮޅުދޫގައި މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ގައިމައްޗަށް ފާރެއް ވެއްޓި ހިނގި ހާދިސާގައި އަނިޔާވި ތިން މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ހިނގި މި ހާދިސާގައި އަނިޔާވެފައި
ސަން.އެމްވީ - 2023-07-12 12:29:15
ރިލްވާނާއި ޔާމީންގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރި އިސޫ ވެސް ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި
މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަޙްމަދު ރިލްވާން ޢަބްދުﷲ އާއި ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާކޮށްފައިވާ މ. ލެގޫންވިއު، އިސްމާއީލް އަބްދުއްރަހީމް އާދަމް (އިސޫ)ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.
ސަން.އެމްވީ - 2023-07-12 12:01:25
ޔުކްރެއިން ހަނގުރާމައިގެ ހާލަތުގައި އޮއްވައި ނޭޓޯގެ މެންބަރުކަން ނުދެވޭނެ: ސްޓޮލްޓަންބާގް
ވިލްނިޔަސް (12 ޖުލައި 2023): ޔުކްރޭނަކީ މިހާރު އެހެން ގައުމަކާއެކު ހަނގުރާމަ ކުރަމުންގެންދާ އަދި ހަނގުރާމައެއް ތެރޭގައިވާ ގައުމެއް ކަމަށާއި ޔުކްރޭނަށް ނޭޓޯގެ މެމްބަރުކަން ދޭން ނޭޓޯގެ ގިނަ ގައުމުތަކުން
ސަން.އެމްވީ - 2023-07-12 11:45:03
ދިވެހި ޅެންވެރިކަމަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވި އާމިނަތު ޢައްބާސް އަވަހާރަވެއްޖެ
ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ އާމިނަތު ޢައްބާސް އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. އާމިނަތު ޢައްބާސް އަވަހާރަވީ ކެންސަރުގެ އާލާސްކަންފުޅަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވީ
ސަން.އެމްވީ - 2023-07-12 09:40:56
ބޭސްފަރުވާއަށް އަދީބު ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
ނުރައްކާތެރި ނާރުގެ ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. އަދީބު ބޭރަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ މެޑިކަލް ބޯޑުން މިއަދު ހުއްދަ
ސަން.އެމްވީ - 2023-07-11 23:59:54
ކްލަބް މޯލްޑިވްސްގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު
ކްލަބް މޯލްޑިވްސްގެ މި އަހަރުގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު ހަމަޖައްސައި، އެ ކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ކްލަބް މޯލްޑިވްސް އަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ޝަރަފުވެރި
ސަން.އެމްވީ - 2023-07-11 23:36:58
ޖޭއެމްސީ މުވައްޒަފުން ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލުކޮށްފި
ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ތަރައްގީ ކުރާ ފްލެޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޖޭއެމްސީގެ މުވައްޒަފުންގެ ކެއުން ގޯސްވެގެން ކަމަށް ބުނެ ބަނޑުހައި ހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލު ކޮށްފިއެވެ. އެ ކުންފުނީގެ 2,000
ސަން.އެމްވީ - 2023-07-11 23:32:34
''ސަން ސިޔާމް ދ. މީދޫ ކައުންސިލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް 2023''ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޔަންގް ސްޓާއަށް
"ސަން ސިޔާމް ދ. މީދޫ ކައުންސިލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް 2023"ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޔަންގް ސްޓާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހޯދައިފިއެވެ. ޔަންގް ސްޓާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މީދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި މިއަދު ހަވީރު
ސަން.އެމްވީ - 2023-07-11 23:28:16
އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ ޕަބްޖީ މުބާރާތެއް އުރީދޫން ފަށަނީ
އަގުހުރި ފައިސާގެ އިނާމާ އެކު "އުރީދޫ ނޭޝަން ޕަބްޖީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް" މި ހިނގާ ޖުލައި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ތާވަލު ކޮށްފިއެވެ. އުރީދޫން ބުނީ އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ ޕްރައިޒް ޕޫލަކާ އެކު ރާއްޖޭގައި
ސަން.އެމްވީ - 2023-07-11 21:26:26
ކެންސަރު ސްކްރީނިން އެޕެއް ތައްޔާރު ކުރަން، އެމްއޭސީއެލުން އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ
މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުން، ކެންސަރު ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އެހީ، މިއަދު އެ ސޮސައިޓީއާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މި ކަމަށްޓަކައި
ސަން.އެމްވީ - 2023-07-11 21:24:18
ޔާމީނަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ގޮވާލާ، ގާސިމްގެ ފާޑު ކިޔުން ސަރުކާރަށް
އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއް ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފަތުރުވެރިކަމަށް ވ. އާރަށް ކުއްޔަށް
ސަން.އެމްވީ - 2023-07-11 20:55:43
ހޮޅުދޫގައި މަގުހެދުމުގެ ތެރެއިން ފާރެއް ވެއްޓި އެކެއްގެ ބޯ ފެޅިއްޖެ
ނ. ހޮޅުދޫގައި މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ތިން މީހެއްގެ ގަޔަށް ފާރެއް ވެއްޓި އެ މީހުންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ. މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ސަން.އެމްވީ - 2023-07-11 20:44:23
ރައީސް 35 މިލިއަން ނެންގެވި ކަމަށް ވިދާޅުވީ އަސްލު ވަގު ހޯދަން: އަލީ ވަހީދު
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ތެރެއިން ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު, 35 މިލިއަން ރުފިޔާ ނެންގެވި ކަމަށް މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވި ވަހަކައަކީ 'ސްމޯކް ސްކްރީން'ކޮށް އަސްލު ވަގުން ހޯދަން ދެއްކެވި ވާހަކައެއް
ސަން.އެމްވީ - 2023-07-11 18:10:41
ޔާމީންގެ ލަފާފުޅަށް، ޕީޕީއެމުން ގާސިމާ ބައްދަލުކޮށްފި
ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ލަފާފުޅަށް، އެ ޕާޓީ ހިމެނޭ ކޯލިޝަނުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމާ މިއަދު ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ގާސީމާ
ސަން.އެމްވީ - 2023-07-11 16:18:25
އިހަވަންދޫގައި ގެސްޓްހައުސް އަޅައި ޒުވާނުންނާ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރާނަން: ނާޒިމް
ހއ. އިހަވަންދޫގައި ގެސްޓުހައުސްތައް އަޅައި ޒުވާނުންނާ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ރައީސް ކާނަލް ރިޓަޔާޑް މުހައްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭ އިހަވަންދޫގައި
ސަން.އެމްވީ - 2023-07-11 15:05:21
އަލީ ވަހީދު ރާއްޖެއަށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އޮތީ ބާތިލްކޮށްފަ
ދައުވާތަކެއް އުފުލާފައިވަނިކޮށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގަތް ކުރީގެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތްއިރު އޭނާ ތަންފީޒުކުރަން ޖެހޭ ހުކުމެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަލީ ވަހީދުގެ
ސަން.އެމްވީ - 2023-07-11 14:41:56
އަށް އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި
އާއިލީ ގޮތުން ގުޅުން އޮންނަ އުމުރުން އަށް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި އުމުރުން 75 އަހަރުގެ މީހަކަށް ކުރި 10 އަހަރުގެ ހުކުމް ހައި ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފިއެވެ. އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހަސަން
ސަން.އެމްވީ - 2023-07-11 14:10:04