×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
މިއަދުވެސް ކޮވިޑުގެ މަރެއް، ނަމްބަރު 81 އަށް އަރައިފި
ކޮވިޑް19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ އިތުރުު މީހަކު މަރުވެ މި ބަލީގައި ރާއްޖޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 81 އަށް އަރައިފި އެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ ކ. މާފުށީގައި އައިސޮލޭޝަނުގައި ހުރި އުމުރުން 37 އަހަރުގެ
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-07 12:25:42
ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުރު ސާޖަރީއެއް ހަދަން ޖެހޭ: އޭޑީކޭ
ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެެ އިތުުރު ސާޖަރީއެއް ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ. ރޭ މާލޭގައި ދިން ހަމަލާގައި ޒަހަމްތައް ލިިބިވަޑައިގެން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުންދާ ރައްޔިތުންގެ
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-07 12:14:15
ރޭގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ޕްރެސްއެއް 2:00ގައި
ރޭ ނީލޯފަރު ހިނގުމުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ޕްރެސް އެއް މިއަދު މެންދުރު 2:00 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. ރޭގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ވަނީ އެލާޓް ލެވެލް ތިނަކަށް
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-07 12:13:50
އަންދަލުސްގެ ޕްރިންސް 30
މޫސަ ދެކެވަޑައިގެންނެވީ މިއީ ޖާސޫސީ ގާފިލާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ނަމަވެސް ތާރިގުގެ ވިސްނުންފުޅު ތަފާތެވެ. އޭނަ ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުމަކަށެވެ. ކުޅަދާނަކަމާއެކު ހަގުރާމަކުރުމަށެވެ.
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-07 12:10:05
އަމިއްލަ އޮފީސްތަކަށް ވެސް މުވައްޒަފުން ނުނެރެން އެޗްޕީއޭއިން އަންގައިފި
މިއަދުން ފެށިގެން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި އިދާރާތަކާއި އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކާއި އޮފީސްތަކަށް މުވައްޒަފުން ހާޒިރުވެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-07 02:53:21
ކޮވިޑް ޖެހިގެން އަނެއްކާވެސް މީހަކު މަރުވެއްޖެ، އެއީ މިއަދުގެ ހަވަނަ މަރު
ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން އަނެއްކާވެސް މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އެއީ ކޮވިޑް ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން މިއަދު މަރުވި ހަވަނަ މީހާ އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުން މިރޭ މަރުވެފައިވަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ އެމަޖެންސީ ރޫމަށް
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-07 02:53:05
ހަމަލާގެ ތަހުގީގަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ފުލުހުންގެ ޓީމެއް ރާއްޖެ އަންނަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ފެޑްރަލް ޕޮލިސްގެ ފުލުހުންގެ ޓީމެއް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-07 02:51:58
ސަލާމަތީ ކަންކަން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރަން އެމްޑީއޭ އިން ގޮވާލައިފި
ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތައް ދިނުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބަުތައް ރަނގަޅަށް ބަލައި، ސަލާމަތީ ކަންކަން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަަންސް (އެމްޑީއޭ) އިން ގޮވާލައިފި އެވެ. އެމްޑީއޭގެ
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-07 00:42:35
ކޮވިޑް ފެތުރިފައިވާ ފަސް ރަށެއްގައި ކާފިއު ހިންގާ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
މިއަދުން ފެށިގެން ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން، ކޮވިޑް ފެތުރިފައިވާ ޅ. ނައިފަރު، ކ. މާފުށި، އއ. މަތިވެރި، އއ. އުކުޅަސް އަދި ބ. އޭދަފުށީގައި ކާފިއު ހިންގައި، ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-07 00:41:13
އިވުނީ ބާރު ގޮވުމެއްގެ އަޑު، ދެން ފެނުނީ ރައީސް ނަޝީދު އުރަލައިގެން ގެންދިޔަ ތަން
"އެންމެ ފުރަތަމަ އަޑު އިވުނީ، ވަރަށް ބާރު ގަދަ އަޑެއް. ހީވީ ބޮޑު ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވި އަޑެއްހެން. ދެން ފެނުނީ ރައީސް ނަޝީދު އުރާލައިގެން ގެންދިޔަތަން،" މިއީ ރައީސް ނަޝީދު ދިރިއުޅުއްވާ ކެނެރީގޭ ކައިރީގައި
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-07 00:29:00
ސިފައިންނާ ފުލުހުންގެ އެލާޓް ސްޓޭޓަސް މަތިކޮށްފި
މިރޭ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުވާ ގޮތަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް އާއި ފުލުހުންގެ އެލާޓް ސްޓޭޓަސް މަތިކޮށް، ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ. އެމްއެންޑީއެފް
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 23:24:18
އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެނީ ހަމަލާ ތަހުގީގުކުރަން، ބޭރުގެ އެހީ ހޯދާނަން: ހޯމް މިނިސްޓަރު
ގ. ކެނެރީގޭ ސަރަހައްދުގައި މިރޭ އެއްޗެއް ގޮއްވާލައި ދިން ހަމަލާގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަނިޔާވެފައި ވާއިރު، ފުލުހުން އެންމެ އިސްކަމެއްދޭ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 23:12:18
ރައީސް ނަޝީދަށް ގިނަ ޒަހަމްތައް ލިބިފައިވޭ، މިހާރު ހާލު ރަނގަޅު: އޭޑީކޭ
ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދިރިއުޅުއްވާ ގޭކައިރީ މިރޭ ދިން ހަމަލާގައި އެމަނިކުފާނަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް މިރޭ 8:30 ހާއިރު އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނު
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 23:00:46
ކޮވިޑުގައި ނައިފަރުން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއަދުގެ ފަސް ވަނަ މަރު
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ޅ. ނައިފަރުން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މަރުވެފައި ވަނީ އުމުރުން 97 އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.މިއަދު މެންދުރު އެރަށުން ވަނީ އުމުރުން 88 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު މަރުވެފަ އެވެ.
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 22:45:02
މާލެއިން 526 މީހުންނާއެކު، މިއަދު 703 މީހުން ޕޮޒިޓިވް
ރާއްޖެއިން މިއަދު އިތުރު 703 މީހުން ކޮވިޑް19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ. މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލެ ސަރަހައްދުން 526 މީހުންނާއި އަތޮޅުތަކުން 167 މީހުންނާއި ހިންގަމުންދާ ރިސޯޓުތަކުން
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 22:33:27
މިއީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ފުރާނަ ދުއްވާލަން ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއެއް: އެމްޑީޕީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކާރުކޮޅު ކައިރީގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލައި މިރޭ ހަމަލާއެއް ދިނީ އެމަނިކުފާނުގެ ފުރާނަ ދުއްވާލަން ކަމަށް އެމްޑީޕީ އިން ބުނެފި އެވެ. 'ރާއްޖެ ޓީވީ'
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 22:32:33
ކާފިއު ހިންގިޔަސް ފައި މަގުގައި ދަމު ނަމާދަށް ދެވޭނެ: މިނިސްޓްރީ
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކާފިއު އިއުލާނުކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ފައި މަގުގައި ދަމު ނަމާދަށް ދެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގައި ރޭގަނޑު ނުވަޔަކުން ފަތިހު ހަތަރަކަށް އަންނަނީ
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 22:21:43
ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދަށް އާންމުން ނުދާން ފުލުހުން އަންގައިފި
ގ. ކެނެރީގޭ ސަރަހައްދުގައި މިރޭ އެއްޗެއް ގޮއްވާލާފައި ވާއިރު، އެ ސަރަހައްދަށް އާންމުން ޖަމާނުވުމުމަށް ފުލުހުން އަންގައިފި އެވެ. އެއްޗެއް ގޮއްވާލާފައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 22:19:30
ކޮވިޑް ޖެހިގެން 80 އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއަދުގެ ހަތަރު ވަނަ މަރު
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފަރުވާދެމުން ދިޔަ އުމުރުން 80 އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މަރުވެފައި ވަނީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލީޓިގައި ފަރުވާދެމުން ދިޔަ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ މަރުވީ
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 21:47:56
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ ކުށްވެރިކޮށް، އަވަސް ތަހުގީގެއް ހިންގަން އިދިކޮޅުން ގޮވާލައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކާރުކޮޅު ކައރިން އެއްޗެއް ގޮއްވާލާފައިވާތީ އެކަން ކުށްވެރިކޮށް، އަވަސް ތަހުގީގެއް ހިންގުމަށް އިދިކޮޅި ކޯލިޝަނުން ގޮވާލައިފި އެވެ. މިރޭ
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 21:45:43
ކެނެރީގެ ކައިރީ އެއްޗެއް ގޮއްވާލައި ރައީސް ނަޝީދަށް އަނިޔާވެއްޖެ
ގ. ކެނެރީގެ ކައިރީގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ. "ސަން" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާދިނުމަށް ރައީސް ނަޝީދު މިހާރު
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 20:56:13
ރާއްޖެ ދަތުރު ނުކުރުމަށް އެމެރިކާއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި
ކޮވިޑުގެ ހާލަތު މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ގޮސްވެފައި ވާތީ ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ނުކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ސެންޓަފޯ ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަން (ސީޑީސީ)އިން އިލްތިމާސްކޮށް އެޑްވައިޒަރީ ނެރެފި އެވެ. ސީޑީސީއިން
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 18:07:39
ހިޔާނާތުގައި ބައިވެރިވި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓު މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގައި ބައިވެރިވި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުރިން ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުގައި ތިބި މީހުންނާއި، މިހާރު މަގާމުތައް ފުރުއްވަމުންދާ މީހުންގެ ލިސްޓު އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން މަޖިލީހަށް
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 17:40:17
އެއް ދުވަސް ތެރޭ ކޮވިޑުގެ 3 ވަނަ މަރު، މިފަހަރު އިންޑިއާ ޓޫރިސްޓެއް
އއ. ރަސްދޫއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ އިންޑިއާ ފަތުރުވެރިޔަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ އިންޑިއާ ފަތުރުވެރިޔަކު ރަސްދޫގައި މަރުވިކަން އެ ރަށު ކައުންސިލުން "ސަން"އަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނެވެ. މިއީ
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 17:09:39
އެމްޑީޕީ ޕީޖީން އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލަ ބަލަން ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައިފި
އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ބޭރުގެ މާހިރުން ބައިވެރިކޮށްގެން އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގުރޫޕުން ބަލައި ތަހުގީގެއް ހިންގުމަށް އެދިވަޑައިގެން އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 16:36:23
ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ވެކްސިން ޖެހުން ދުވާލު، މިއަދު ވެކްސިން ނުޖަހާނެ
ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ ސިޓީގައި ވެކްސިން ޖެހުން ދުވާލުގެ ވަގުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ދެންމެ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ، މިރޭ މާލެ ސިޓީގެ ހުރިހާ ވެކްސިން ސެންޓަރުތަކެއް ބަންދުވާނެ ކަމަށެވެ.
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 16:30:04
ކްލައިމެޓް އެމަޖެންސީ ގާނޫނުން ރައީސް އޮފީހަށް އަނެއްކާވެސް ބޮޑު މަގާމެއް
ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ ފޯ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ގެ ނަމުގައި ރައީސް އޮފީހުގައި ސިޔާސީ މަގާމެއް އުފައްދަން ޖެހޭ ގޮތަށް ކްލައިމެޓް އެމަޖެންސީ ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި އެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ކްލައިމެޓް
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 16:06:20
ޖިންސީ ކުށުގެ ތުހުމަތުވާ ގައްދޫގެ އިންތިހާބީ ރައީސް އަލުން ހައްޔަރުކުރަން ޕީޖީން ކޯޓަށް
ޖަލުގައި ހުއްޓައި ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުވި ގދ. ގައްދޫ، ވިންސެންޓް، މުހައްމަދު އަހުމަދު (އެމްޑީ) ބަންދުން ދޫކޮށްލި އަމުރު ދައުލަތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި އެވެ. ކުޑަކުދިންތަކަކަށް
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 16:03:02
ވިކްޓިމްގެ ހައްގުތައް ބެލެންސްކޮށް، އަލީގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި މައްސަލަ ނިންމައިދީ: ދައުލަތް
ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ގޯނާ ލިބުނު ކަމަށް ބުނާ ފަރާތްތަކުގެ ހައްގުތައްވެސް ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ބެލެންސްކޮށްގެން މައްސަލަ ނިންމައިދިނުމަށް ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 16:01:26
ދައުލަތުން އިބުރާއަށް ބަދަލު ދޭން ޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު
ކުރީގެ އެމްއީއެސް އިމާރާތުގައި މަންދު ކޮލެޖް ހިންގުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލު ކުރި މައްސަލައިގައި އެ ކޮލެޖްގެ ވެރިޔާ، އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް (އިބްރާ)އަށް ބަދަލު ދޭން ޖޭހޭ ކަމަށް އެމްޑިޕީގެ ރައީސް
ސަން.އެމްވީ - 2021-05-06 15:55:52