×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަތިންދާ ބޯޓެއް ޖަޕާނަށް ވެއްޓިއްޖެ
އަށް މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓެއް ކަމަށްވާ ޔޫއެސް އޮސްޕްރޭ ޖަޕާނަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ. އެ މަތިންދާ ބޯޓު ވެއްޓުނީ ޖަޕާނުގެ އައްސޭރިފަށުގެ ކައިރިއަށް މިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުދަ ދުވަހު
މިނިވަން.އެމްވީ - 2023-11-30 10:35:15
ޕީސީބީގެ ބޯޑުން މުޣުނީ ވަކިކޮށްފި
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ) އަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އައްޔަންކުރި ހަސަން މުޣުނީ އެ ބޯޑުން ވަކިކޮށްފި އެވެ. އޭނަ އެ ބޯޑްގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރީ އިއްޔެ އެވެ. އެނގިފައިވާ
މިނިވަން.އެމްވީ - 2023-11-30 10:14:50
މާލޭގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ތިން މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް, ދެމީހުން ވެންޓިލޭޓަރުގައި
މާލޭގައި ދެ ސައިކަލު ޖެހިގެން ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، ރޭ 23:26 އެހާކަންހާއިރު ވިލާ ކޮލެޖް ކައިރީގައި ދެ
މިނިވަން.އެމްވީ - 2023-11-30 09:15:30
ކޮޕް28 ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ދުބާއީއަށް ވަޑައިގެންފި
28 ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވަރކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް (ކޮޕް28) ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު
މިނިވަން.އެމްވީ - 2023-11-30 09:14:04
އާސެނަލުން ހަތް އަހަރަށްފަހު، ޗެމްޕިއަންސްލީގް ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ހޯދައިފި
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސްލީގް ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި އާސެނަލް އާއި ލެންސް ބައްދަލުކުރިމެޗް ތަފާތުބޮޑު ނަތީޖާއަކުން އާސެނަލް ކާމިޔާބުކޮށް ހަތް އަހަރުތެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗެމްޕިއަންސްލީގް ނޮކް އައުޓްބުރުގެ ޖާގައެއް
މިނިވަން.އެމްވީ - 2023-11-30 09:08:28
ފަތުވާ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބަލަދުވެރިކަމުގެ ދަށުގައި އޮންނަ ފަތުވާ މަޖިލީހަށް މެމްބަރުން އައްޔަނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގައިވާގޮތުން ފަތުވާ
މިނިވަން.އެމްވީ - 2023-11-30 08:48:27
މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް 20 ބޭފުޅަކު އައްޔަނުކޮށްފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު، މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް މިއަދު ބޭފުޅުން ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު އައްޔަނުކުރެއްވި 20 ބޭފުޅުންނަކީ: މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް : ގ.ކުދިރުވާލިގެ
މިނިވަން.އެމްވީ - 2023-11-29 19:56:55
ރަސްމީ ރިޒާވް 552.3 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ދަށަށް ހިނގައްޖެ
ހުސްވި އޮކްޓޯބަރުމަސް ނިމުނުއިރު ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާވް 552.3 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ދަށަށް ހިނގައްޖެއެވެ. މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން މިއަދު ނެރެފައިވާ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ އަދާހަމަ ރިޕޯޓްގައި
މިނިވަން.އެމްވީ - 2023-11-29 18:12:49
ކުރިއަށްއޮތް 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ޕީއެންއެފަށް 3،000 މެމްބަރުން ހަމަކުރަނީ
ކުރިޔަށް އޮތް 24 ގަޑި އިރުތެރޭ 3000 ފޯމު ހަމަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާ ކަމަށް ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރޮންޓް (ޕީއެންއެފް) އިން ބުނެފި އެވެ. ޕީއެންއެފް އިން މިގޮތަށް ބުނެފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ
މިނިވަން.އެމްވީ - 2023-11-29 17:20:52
ކުވައިތުގެ އަމީރު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި
ކުވައިތުގެ އަމީރު ޝެއިހް ނަވާފް އަލް އަހްމަދު އަލް ޖަބީރު އަލް ސަބާހް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފިއެވެ. އުމުރުން 86 އަހަރުގެ އަމީރު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކުރީ ކުއްލި ސިއްހީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް
މިނިވަން.އެމްވީ - 2023-11-29 16:19:37
ޔާމީންގެ "ޕީއެންއެފް" ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އީސީން ދީފި
ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ އާއި ވަކިވެ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އުފެއްދެވުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރޮންޓް (ޕީއެންއެފް) އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ން މިއަދު ދީފިއެވެ.
މިނިވަން.އެމްވީ - 2023-11-29 15:48:41
އެފްކޮންސް ބޮޑު ޖޫރިމަނާ ފަސްކޮށްދިނުމުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް ކޯޓުން ނުދިން
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުން ކުރާ އެފްކޮންސްގެ ޕްލެޓްފޯމް ވިލިމާލޭ ފަރަށް އެރި މައްސަލައިގައި ކޮށްފައިވާ 69 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާ ފަސްކޮށްދިނުމުގެ ވަގުތީ އަމުރު ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ސިވިލްކޯޓުން
މިނިވަން.އެމްވީ - 2023-11-29 14:00:05
އެމްޓީސީސީ އާއި ވެމްކޯ ހިމެނޭހެން ގިނަ ކުންފުނިތަކަށް އެމްޑީން ހަމަޖައްސައިފި
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އާއި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ވެމްކޯ) ހިމެނޭހެން ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ގިނަ ކުންފުނިތަކަކަށް މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.
މިނިވަން.އެމްވީ - 2023-11-29 11:13:41
ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
ހުޅުމާލެގައި ކާރަކާއި 3 ސައިކަލު ޖެހި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. މި ހާދިސާގައި ހައްޔަރުކުރީ ކާރު ދުއްވަން އިން 30 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ.
މިނިވަން.އެމްވީ - 2023-11-29 10:40:34
ފަލަސްތީނާއިއެކު ދިވެހިން ދެމިތިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ދެއްވައިފި
ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ތާއިދުކޮށް އެއްބާރުލުންދިނުމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން އަބަދުވެސް ދެމިތިބޭނެ ކަމަށާއި އަދި އެ ގައުމަށް ވެދެވެންއޮތް ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް
މިނިވަން.އެމްވީ - 2023-11-29 10:36:08
އީވާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އަންނަ ހަފްތާގެ އާދިއްތައަށް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ އަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފި އެވެ. އެމްޑީޕީގެ 50 މެންބަރަކު ސޮއިކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި
މިނިވަން.އެމްވީ - 2023-11-29 10:26:28
ރައީސް ޔާމީން ގެ ޕީ އެން އެފް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ މިއަދު ދެނީ
ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ އާއި ވަކިވެ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އުފެއްދެވުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރޮންޓް (ޕީއެންއެފް) އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ މިއަދު މެންދުރުފަހު ދޭނެ
މިނިވަން.އެމްވީ - 2023-11-29 09:25:29
ޗެމްޕިއަންސްލީގް ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ޑޯޓްމަންޑް ހޯދައިފި
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސްލީގް ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި އިޓަލީގެ އޭސީމިލާން ބަލިކޮށް، ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމުންޑް، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސްލީގް ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. މިލާނޯގައި
މިނިވަން.އެމްވީ - 2023-11-29 09:02:57
ރައީސްގެ ވައުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް ހިޔާ ފިނިޝިންއަށް ފައިސާ ދެއްވާނެ: ފަޒުލް
ހިޔާ ޓަވަރުތަކުގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ފްލެޓްތަކުގެ ވެރިން ކުރި ހޭދައިގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ދެއްވަން ވައުދުވި ފައިސާ ދެއްވާނޭކަމުގެ ޔަގީންކަންދޭ ކަމަށް
މިނިވަން.އެމްވީ - 2023-11-29 00:35:51
ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތުތައް އިތުރުކުރުމަށް ތުރުކީ އާއެކު ވާހަކަތައް ބާއްވައިފި
ތުރުކީވިލާތުން ރާއްޖޭގެ ދަރިވަރުންނަށް ދެމުން އަންނަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، ސްކޮލަރޝިޕްތައް އިތުުރުކުރުމަށް ތުރުކީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަން، ޔޫސުފް ތެކިން އާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
މިނިވަން.އެމްވީ - 2023-11-28 23:31:54
ޑިއުޓީއަކާ ނުލައި ތުރުކީއަށް މަހުގެ ބާވަތްތައް އެތެރެކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި
ޑިއުޓީއަކާ ނުލައި ތުރުކީއަށް މަހުގެ ބާވަތްތައް އެތެރެކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއާ ތުރުކީ އާ ދެމެދު މަޝްވަރާތައް ބާއްވައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހާރިޖީ ވަޒީރު މޫސާ ޒަމީރު އެކްސްގައި ވިދާޅުވީ، ރައީސް
މިނިވަން.އެމްވީ - 2023-11-28 23:03:57
ޕީއެންއެފް ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ މާދަމާ ލިބޭނެ: ފުއާދު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަލަށް އުފައްދަވާ ޕާޓީ ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރަންޓް(ޕީއެންއެފް) އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ މާދަމާ ލިބޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕީއެންއެފް
މިނިވަން.އެމްވީ - 2023-11-28 22:39:35
މާވެޔޮމިސްކިތް ކައިރީ މަގުމައްޗަށް ވާގޮތަށް ބަހައްޓާފައިހުރި ސްޓެލްކޯގެ ފޯމަރު ނަގަނީ
މާވެޔޮ މިސްކިތް ކައިރީގައި މަގުމައްޗަށްވާ ގޮތަށް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ސްޓެލްކޯގެ ޓްރާންސްފޯމަރު އެ ތަނުން ނެގުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފައްޓަވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން ފަހުމީ ވިދާޅުވެއްޖެ
މިނިވަން.އެމްވީ - 2023-11-28 21:12:13
ފެނަކައިގެ އެމްޑީއަކަށް ކުރީގެ މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު، މުއާޒް
ސަރުކާރުގެ ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނި، ފެނަކައިގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރުކަން ކުރެއްވި މުއާޒް މުހައްމަދު ރަޝީދު އައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ. ފެނަކައިގެ
މިނިވަން.އެމްވީ - 2023-11-28 18:44:12
އިސްލާމީ ދާއިރާއިން ކަނބަލުންގެ ލީޑަރޝިޕް ފެނިގެންދިއުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް: ޝަހީމް
އިސްލާމީ ދާއިރާއިން އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ލީޑަރޝިޕް ފެނިގެންދިއުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.މުހައްމަދު ޝަހީލް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ،
މިނިވަން.އެމްވީ - 2023-11-28 18:24:37
އަސަންދައިގެ އެމްޑީގެ މަގާމަށް ޒީނިޔާ އައްޔަން ކުރައްވައިފި
އާސަންދައިގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް އާމިނަތު ޒީނިޔާ އައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އާސަންދަ ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ ، މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރި ޒީނިޔާ އަކީ
މިނިވަން.އެމްވީ - 2023-11-28 16:55:54
އެސްޓީއޯގެ އައު މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް ޝިމާދު
ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ހިއްސާވާ ކުންފުނި، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓިއޯ) ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ޝިމާދު އިބްރާހީމް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެސްޓީއޯއިން މިއަދު ބުނީ،
މިނިވަން.އެމްވީ - 2023-11-28 16:21:56
ހަމާސް އިން އިތުރު 11 މީހަކު މިނިވަންކޮށްފި
ހަމާސް ޖަމާއަތުން ރަހީނުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން 11 މީހަކު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނީ ދޫކުރި މީހުން މިހާރު އިޒްރޭލަށް ދަތުރުކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. ހަމާސް އިން މިނިވަންކުރި މީހުންގެ
މިނިވަން.އެމްވީ - 2023-11-28 15:17:23
ނައީމާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުވާ 3 މީހުންނަށް ދައުވާކުރުމާމެދު މިހަފްތާގައި ގޮތެއްނިންމަނީ
މިދިޔަ އޭޕްރީލް 7، ގައި މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު، ނ. މަނަދޫ، އަންނާރުމާގެ، ނައީމާ މޫސާ މަރާލި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުވާ މީހުންނަށް ދައުވާ ކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ. ޕީޖީ އޮފީހުގެ
މިނިވަން.އެމްވީ - 2023-11-28 15:15:44
އެމްޓީސީގެ ވެރިންނާ ގުޅޭގޮތުން ފެތުރި ހަބަރު ދޮގުކޮށް މައްސަލަބަލަން އެދިއްޖެ
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ބޮޑުއަގުގައި ބޮޑު ހިލަ ޝިޕްމަންޓެއް ގަނެ ވެރިން ފައިދާނަގާކަމަށް ފެތުރުނު ހަބަރު އެ ކުންފުނިން ދޮގުކޮށްފިއެވެ. އެކަން ހާމަކުރީ އެމްޓީސީސީގެ
މިނިވަން.އެމްވީ - 2023-11-28 14:24:04