×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ރިސޯޓެއްގައި ރޭޕްގެ އަމަލެއް ނުހިނގާ، އުޅުނީ ގައިގައި އަތްލާން: ފުލުހުން
ރިސޯޓެއްގައި ދިވެހިި އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި ކަމަށް ބުނާ މައުލޫމާތުތަކެއް ފެތުރުނަސް، އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ނުރުހުމުގައި އަތްލާން މަސައްކަތް ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން
މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 23:12:27
ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު 52 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި، ގިނައީ ރިސޯޓްތަކުން
ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ރާއްޖެއިން 52 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައީ ރިސޯޓްތަކުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ކަމަށެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 22:42:04
ކުޑަފަރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ނ. ކުޑަފަރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. ކުޑަފަރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި މަޝްރޫއު ފައްޓަވައިދެއްވީ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޗެއާމަން
މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 22:02:47
ކޯސްތަކަށް ދޫކުރާ މުވައްޒަފުން ފާސް ނުވާ ނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ޚަރަދު އަނބުރާ ހޯދަނީ
ވަޒީފާގެ ވާޖިބުތަކާ ގުޅިގެން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކޯހެއް ނުވަތަ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަ ނުކޮށްފި ނަމަ ނުވަތަ ފާސް ނުވެއްޖެ ނަމަ އެ މީހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް އަދި ކޯހުގެ ޚަރަދު އެ މީހަކު އަތުން އަނބުރާ ހޯދާ
މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 19:15:28
އިދިކޮޅު އެއްވުމުގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ދޫކޮށްލައިފި
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން އިއްޔެ މާލޭގައި ބޭއްވި އިހްތިޖާޖްގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި އެންމެން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. އިއްޔެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކައިރީގައި އިހްތިޖާޖް
މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 17:58:27
ފައިޒާ ވެކްސިން ކޮވިޑްގެ ވޭރިއެންޓްތަކާ ދެކޮޅަށް ވެސް ރަނގަޅު
ކޮވިޑް-19ގެ ވައިރަސް މިއުޓޭޓްވެ އުފެދިފައިވާ ވޭރިއެންޓްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ދެ ވޭރިއަންޓާ ދެކޮޅަށް ވެސް، ފައިޒާ ވެކްސިން ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ބޭނުންކުރެވޭކަމަށް ދިރާސާއަކުން
މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 17:07:28
ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް ގޮވާލުމުގެ އަޑާ އެކު ކެބިނެޓް މެންބަރުން އިސްތިއުފާ ދެނީ
ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 8) - އެމެރިކާގެ ގާނޫނު އަސާސީގެ 25 ވަނަ އިސްލާހުގެ ބޭނުން ހިފައި، ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކޮށް، ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ނައިބް ރައީސް މައިކް ޕެންސް ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 16:13:25
ދެއްވަދޫގައި ކަރަންޓީނު މީހުން ބޭރަށް ނުކުތީ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ކަމަށް އެންގުމުން
ގއ. ދެއްވަދޫގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންނަށް ފުރަތަމަ ދެވުނީ ނުބައި ނަތީޖާއެއް ކަމަށާއި އެ ރަށުގައި ބަލި ފެތުރުނީ، ކަރަންޓީނު ނިިންމައި، އެ މީހުންގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ކަމަށް އެންގުމުން ރަށުތެރެއަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 15:43:21
ދިވެހި ކަނޑުން ހުދު ކޯމަހެއް، ވަރަށް ތަދު މަންޒަރެއް
ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގައި ހިމެނޭ ގުދުރަތީ ދިރުންތަކުގެ މުއްސަނދިކަން ކިތައްމެ ގިނަޔަސް، ހުދު ކޯމަހެއް ފެނުމަކީ ވަރަށް ތަދު މަންޒަރެކެވެ. އެކަމަކު ހދ. އަތޮޅުގައި މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު ބަޔަކަށް އެ ހާއްސަ
މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 15:28:17
ކޮންގްރެސްގެ ހަމަނުޖެހުމުގައި ޒަޚަމްވި ފުލުހަކު މަރުވެއްޖެ
ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 8) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަޕޯޓަރުން އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް އިމާރާތަށް ވަދެ ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލުމުގެ ތެރޭގައި ލިބުނު ޒަޚަމްތަކަށް ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ ކެޕިޓޮލް ފުލުސް
މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 15:24:05
ދޯންޏެއް އުރި، ކަނޑުވި ބަޔަކު ސަލާމަތްކޮށްފި
ރ. އަތޮޅުގެ ގިިރިއަަކަށް އުރުނު ދޯންޏެއް ދިޔަވެ އަޑިއަށް ދިއުމުން ކަނޑުވެފައި ތިބި ތިން މީހަކަށް ފުލުހުން އެހީވެ، ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މުދާ އަރުވައިގެން ރ. މީދުއަށް ދަތުރުކުރި އެ ދޯނި އުރިފައި
މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 15:08:11
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި 20،000 އަށްވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާ ނިމުނު އިރު 20،612 ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 2،000 އަށްވުރެ ގިނަ
މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 14:38:48
ތިލަފުއްޓާއި ގުޅީފަޅުން ބިން ދޫކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި
ތިލަފުއްޓާއި ގުޅީފަޅުން ބިން ދޫކުރުން ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ. ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (އެޗްޑީސީ) އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އެ ކޯޕަރޭޝަނާއި ގްރޭޓާ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް
މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 14:26:21
ޓޫރިސްޓުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ ރޭޓް 1 ޕަސެންޓަށް ވުރެ ދަށުގައި
ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވި ފަހުން އައި ޓޫރިސްޓުންގެ ތެރެއިން އެއް ޕަސެންޓު މީހުން ވެސް ކޮވިޑަޑް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ނުވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން
މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 14:20:10
ބްލެޓާގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ވާހަަކަތައް މީޑިއާގައި ނުދައްކަން އެދިއްޖެ
ޕެރިސް (ޖެނުއަރީ 8) - ކުއްލިއަކަށް ހާލަތު ގޯސްވެގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ފީފާގެ ކުރީގެ ރައީސް ސެޕް ބްލެޓާގެ ސިއްހަތާ ގުޅުވައިގެން މީޑިއާގައި އެކި ވާހަކަތައް ނުދެއްކުމަށް އޭނާގެ ދަރިފުޅު
މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 11:06:09
ފިޓް 14 ކުޅުންތެރިން ހަމަވާނަމަ މެޗު ކުޅޭނެ: އެފްއޭ
ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 8) - އިންގްލެންޑުގައި ކޮވިޑް-19ގެ އާ ސްޓްރެއިން ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރެމުން އަންނައިރު މި ހަފްތާގައި ފަށާ އެފްއޭ ކަޕްގެ މެޗުތައް ކުޅެވޭނެ ހާލަތްތައް އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިން ހާމަކޮށްފި އެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 11:03:40
ފަސް އަހަރު ފަހުން ބެންޒެމާގެ މައްސަލަ ބަލަނީ
ޕެރިސް (ޖެނުއަރީ 8) - އޮރިޔާންކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު މެތިއު ވަލްބުއޭނާ އަށް ބިރުދައްކަން މަސައްކަތްކުރިކަމަށް ކަރިމް ބެންޒެމާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުގެ މައްސަލަ ފަސް އަހަރު
މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 11:01:03
އީގަލްސްގެ ވިސްނުން ރެލިގޭޝަނުން ސަލާމަތްވުމަށް؟!
ސީޒަން ފެށިއިރު ޗެމްޕިއަން ކަމަށް ވާދަކުރަން އުއްމީދުކުރި ނަމަވެސް މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާނަމަ މަސައްކަތްކުރަން ޖެހެނީ ރެލިގޭޝަނުން ސަލާމަތްވާން ކަމަށް އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފި
މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 10:57:02
އެނބުރިވަަޑައިގަންނަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވަން ޖިހާދު ހުށަހެޅުއްވި
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ރާއްޖޭން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މަނާކުރި އަމުރު މުރާޖައާކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއިރު، ރާއްޖޭން ބޭރަށް ވަޑައިގެންފައި އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވާނެކަމުގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 10:49:35
ނައުޝަމްގެ ފޮޓޯތަކުން ލޯތްބާއި ހިތްދަތިކަމުގެ ވާހަކައެއް
އުމުރުން ދުވަސްވީ ފިރިމީހާގެ އެއްވެސް ހަނދާނެއް ނެތެވެ. ވާހަކައެއް ނުދެއްކެ އެވެ. އެކަމަކު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ނެތި، ފޫހިކަމެއް ނެތި، އަނބިމީހާ އޭނާއަށް ހިދުމަތްކޮށްދޭތަންވީ، ފޮޓޯގްރާފަރު ނައުޝަމް ވަހީދަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 10:38:51
ބިއްލޫރި ޕެލެޓްގެ ދަށުވި މީހާގެ ކަށިތަކަށް ގެއްލުންވެފައި؛ މިހާރު އޮތީ ވޯޑުގައި
މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް ބާލާފައި ހުރި ކޮންޓެއިނާއެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެ އުޅެނިކޮށް އޭގެ ތެރޭގައި ހުރި ބިއްލޫރި ޕެލެޓެއް ވެއްޓި ތާށިވީމީހާގެ ހަށިގަނޑުގައި ފްރެކްޗާތައް ގިނަ ކަމަށާއި އިމަޖެންސީ ރޫމުގައި ފަރުވާ
މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 09:26:23
ސެނިޓައިޒާއެއް ނެރުމުން ކައިލީ ރޮލާކައިފި
މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ސެލެބްރިޓީ އަދި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޒުވާން ވިޔަފާވެރިޔާ ކައިލީ ޖެނާގެ "ކައިލީ ސްކިން" ގެ ދަށުން ހޭންޑް ސެނިޓައިޒާއެއް ނެރުމުން އާންމުންގެ ފަރާތުން ފާޑުކިޔުންތައް
މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 07:41:12
މި އަހަރުގެ ގްރެމީ އެވޯޑްސް މާޗަށް ފަސްކޮށްފި
ގްރެމީ އެވޯޑް ހަފުލާ ކުރިން ބާއްވަން އޮތީ މި މަހުގެ 31 ގައި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ނޮމިނޭޝަންތައް އިއުލާންކޮޮށްފައިވާ މި އަހަރުގެ ގްރެމީ އެވޯޑްސް ހަފުލާ މާޗަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ. ކުރިން މި މަހުގެ 31
މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 07:40:54
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް
ޑައިރެކްޓަރު ފަރުހާދު ސަމްޖީގެ އާ ފިލްމު "ބައްޗަން ޕާންޑޭ" ގެ ޝޫޓިން ބުދަ ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ. އަކްޝޭ ކުމާރާއި ކްރިތީ ސެނަން އަދި ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒް ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ކުރިއަށް ދަނީ ޖައިސަލްމާރްގަ
މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 07:40:41
އަޖޭގެ "ސިންގަމް 3" ގެ ވިލަން އަކީ ޖެކީ
އަޖޭ ދޭވްގަންއާ އެކު، ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީ ގެނެސްދޭ ކޮޕް ޕްރެންޗައިޒް "ސިންގަމް" ގެ ތިން ވަނަ ބައިގެ ވިލަން އަކީ ޖެލީ ޝްރޮފް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. އެކްޓަރު ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ ބައްޕަ ޖެކީ އަކީ
މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 07:40:26
ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހާ މުވައްޒަފުންނަށް 500 ޑޮލަރުގެ ބޯނަހެއް
އެމެރިކާގައި މިހާރު ކޮވިޑް ވެކްސިން ދެމުން އަންނަ އިރު، ހިއުސްޓަންގެ ހޮސްޕިޓަލަކުން އެތަނުގެ މުވައްޒަފުން ވެކްސިން ޖެހުމަށް ހިތްވަރުދީ އެކަމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން، ވެކްސިން ޖަހާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 07:40:08
އިންސާނުން ކޮޕީކުރާ ހުނަރުވެރި ރޮބަޓެއް
އެމެރިކާގެ ބޮސްޓަން ޑައިނަމިކްސް އިން އުފެއްދި "ރޮބޮޓް ކުއްތާ" ގެ ވާހަކަ މިހާރު އަލެއް ނުވާނެ އެވެ. "ސްޕޮޓް" ގެ ނަން ދީފައިވާ އެ ރޮބޮޓަކީ އިންސާނުންނަށް ނުރައްކާވާ ކަހަލަ މަސައްކަތްތަކާއި އިންސާނުންނަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 07:39:51
ޑެލިވަރީ އަވަސްކުރަން އެމެޒޯން އިން މަތިންތާބޯޓުތަކެއް ގަނެފި
އެމެޒޯންގެ ޑެލިވަރީ ހިދުމަތް އެމެރިކާގައި މިހާރަށް ވުރެ އަވަސްކޮށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ކާގޯ އުފުލަން މަތިންދާބޯޓްތަކެއް ގަނެފި އެވެ. ބޭނުންކޮށްފައިވާ 11 ބޯޓެއް ގަތްކަން ކަށަވަރުކޮށްދެމުން، ދުނިޔޭގެ އެންމެ
މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 07:39:34
ރާއްޖޭން ފެނުނީ އެމްއެޗް370 ކަމަށް ބާރު ލިބޭ އާ ހޯދުމެއް
މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން، މެލޭޝިއާ އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް370 ގެއްލުނު ދުވަހު ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައިރިން، ކުލަތައް ވަކިވާހާ ތިރިން ދިޔަ ކަމަށް ބުނާ މަތިންދާބޯޓަކީ އަދިއަދަށްދާންދެން ވެސް ފެނިފައި ނުވާ
މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 07:27:11
ކޮވިޑްގެ އާ ޓްރެންޑެއް: ރިސޯޓުތަކުގައި ބަލި މީހުން ގިނަ ވަނީ
ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށާއި މިއީ އާ ޓްރެންޑެއް ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ން މިރޭ ބުނެފި އެވެ. އެ ސެންޓަރުން ބޭއްވި
މިހާރު.ކޮމް - 2021-01-08 00:00:24