×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމުން ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރަނީ
އަންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ޕީޕީއެމުން ހުރިހާ ގޮނޑިއަކަށް ވާދަކުރަން ނިންމައި، ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ހުޅުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 22:30:56
މަދަނީ އިޖްރާއާތުގެ ބިލް އާންމުންގެ ޚިޔާލަށް ހުޅުވާލައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަދަނީ އިޖްރާއާތުގެ ބިލް އާންމުންގެ ޚިޔާލަށް މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މަދަނީ އިޖްރާއާތުގެ ބިލް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި ވާއިރު، އެ ބިލް ޑްރާފްޓް
މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 19:24:37
ލޯކަލް އިންތިހާބުގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެވޭނީ މި އަހަރު ނިމޭއިރު ޕާޓީގައި ތިބޭ މެމްބަރުންނަށް: އެމްޑީޕީ
އަންނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓު ދޭނެ މީހުން ކަނޑައަޅަން ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އަދި ވޯޓު ދެވޭނީ މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 18:58:53
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް "އަވާ އޮފް ކޯޑް" ފާހަގަކުރަނީ
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް "އަވާ އޮފް ކޯޑް" ފާހަގަކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މިއީ، ކޮމްޕިއުޓާ ސައިންސް އެޑިއުކޭޝަން ވީކް އަދި އެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފަރާތްތަކުން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 18:00:40
ސާއިދަށް ދިރާގުން ދިނީ ފޯނަކާއި އެއްލައްކަ ރުފިޔާ
ދިރާގުގެ އެމްބެސެޑަރު ހަސަން ސާއިދު، މި އަހަރުގެ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރަން މެޑަލް ހޯދުމުން އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުނިން އޭނާ އަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާ މިއަދު ދީފި އެވެ. މި ފައިސާ އޭނާއާ ހަވާލު
މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 16:51:33
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާ ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރެޖިސްޓްރާގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން ކުރި އިއުލާނެއްގައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރެޖިސްޓްރާގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 16:34:13
އައްޑޫގެ މަގު ހެދުމާއި ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ ޑިޒައިނާއި ކޮންސަލްޓަންސީގެ ކަންކަން އިންޑިއާ އަށް
އައްޑޫގެ މަގު ހެދުމާއި ބިން ހިއްކުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއުގެ ޑިޒައިން އަދި ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮންސަލްޓަންސީގެ މަސައްކަތް 7.1 މިލިއަން ޑޮލަރު (100 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް އިންޑިއާގެ ދެ ކުންފުންޏަކާ ޕްލޭނިން
މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 16:21:01
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އަހަރީ ދުވަސް ކުރީގެ މިނިސްޓަރުންނާއެކު
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެ މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ބައެއް ވަޒީރުންނާ އެކު އެތަނުގެ 31 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް މިއަދު ފާހަގަކޮށްފި އެވެ. މިއަދު އެ މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދާއި ކުރީގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 15:37:25
ޓޫރިސްޓުންނަށް ހާއްސަކޮށް ހެދި ޓާމިނަލް އަންނަ ހަފުތާގައި ހުޅުވަނީ
ކްރޫޒް ލައިނާތަކުން އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހދި ޓާމިނަލް އަންނަ ހަފުތާގައި ހުޅުވާނެ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 15:32:45
މަރު ކޮމިޝަނުން އާދަމް، އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލައި އިންސާފު ހޯދަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އުފެއްދެވި ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އާދަމް މުހައްމަދު އެ ކޮމިޝަނުން އިސްތިއުފާ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 14:41:29
މަގުތަކަށް ނަޖިސް ލީކުވުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ލިބިއްޖެ: އާޒިމް
މާލޭގެ މަގުތަކަށް ނަޖިސް ލީކުވުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ލިބިފައިވާކަމަށް، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެ ކުންފުނިިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 14:28:27
ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ބާރީ ސަސްޕެންޑް ކުރަން ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި
ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް ސަސްޕެންޑް ކުރަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ. ޖޭއެސްސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައިވަނީ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް
މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 14:24:51
އަންނަ އަހަރު ބަންދުގެ ގޮތުގައި އިތުރު ހަ ދުވަސް
ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައި ކަލަންޑަރުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަސްތަކުގެ އިތުރަށް އަންނަ އަހަރު ހަ ދުވަސް ބަންދުކުރައްވަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ނިންމަވައިފި އެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 14:23:50
ގާސިމް މަރާލަން ބޭނުންކުރި ހަތިޔާރާއި ހަމަލާ ދިން މީހުންގެ ޑީއެންއޭ ހޯދައިފި
ހުޅުމާލޭގައި މަރާލި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަށް ހަމަލާ ދިން ހަތިޔާރު، އޭނާ މަރާލާފައި އޮތް ތަނުގެ ކައިރިން ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި ކުށުގެ ވެށިން ޑީއެންއޭ އާއި ފިންގަޕްރިންޓް ވެސް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު
މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 14:06:12
ސޫކީގެ ދޮގުތަކާ ހެދި ރެފިއުޖީން ރުޅިގަދަވެއްޖެ
ކޮކްސް ބާޒާރު (ޑިސެމްބަރު 12) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމް ރެފިއުޖީންނާ ދެކޮޅަށް ސިފައިން ހިންގި ޖަރީމާތައް ދިފާއު ކުރައްވައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓުގައި އަން ސަން ސޫކީ އިއްޔެ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 13:47:17
ޖަމީލަށް މަންޒަރު ތަފާތު: ވިދާޅުވަނީ މިއީ އިންތިގާލީ ވެރިކަމެއް ކަމަށް!
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން ވާދަކުރުމުގެ މިނިވަން މާހައުލެއް، މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކުރިމަތިވި އިރު ރާއްޖޭގައި ނެތެވެ. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ތިއްބެވީ ވާދަނުކުރެއްވޭ ގޮތަށް ގާނޫނީ މަޅިއެއްގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 13:34:37
ރާއްޖެ އާއި އިންޑިިއާ ގުޅިގެން ހިންގާ މަޝްރޫއުތައް އަވަސްކުރަން މަޝްވަރާ ކޮށްފި
ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫއުތައް އަވަސްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު، އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ވިޖޭ ގޮކާލްއާ އިއްޔެ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 13:33:50
ދަނޑުވެރިންނަށް 2.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދީފި
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ދަނޑުވެރިންނަށް 2.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދީފައިވާ ކަމަށް ދަނޑުވެރިކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 13:23:13
އެފްއޭއެމުން ވިކްޓްރީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި، ލީގުގައި ވާދަނުކުރެވޭނެ!
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި މިހާރު ވާދަކުރާ އެންމެ ޒަމާންވީ ކްލަބް ކަމަށްވާ ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗުންނަށް ނުދީ ހުރި މުސާރަ ދޭށާއި ކްލަބް ލައިސަންސްގެ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަން
މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 13:03:44
އަދީބު އަތުން ރިޝްވަތު ނެގި ކަމަށް ބުނެ އަނިލްގެ މައްސަލަ އޭސީސީ އަށް
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ 3.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ އަތުން ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލް ރިޝްވަތު ނެންގެވި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލައެއް
މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 12:51:10
މާލޭގެ އާ ސްކޫލުން 170 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިންނަށް ޖާގަ ދީފި
ކުރީގެ އެމްއީއެސް އިމާރާތުގައި ހަދާ އާ ސްކޫލުން 170 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިންނަށް ޖާގަ ދީފި އެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވީ، އިއްޒުއްދީން ނަމުގައި ހުޅުވާ އާ ސްކޫލުން މިހާތަނަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 12:49:28
އާ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް: ދިވެއްސެއްގެ އިލްތިމާސް
މީގެ ނުވަ އަހަރު ކުރިއަށް ހަނދާންތައް ދޫކޮށްލާ ނަމަ ފެންނާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓާ ހެދި ސިޔާސީ ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެއްގެ ތެރެއަށް ރާއްޖެ ވެއްޓިފައި އޮތް ތަނެވެ. ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އެމްޑީޕީއަށް މަޖިލިހުގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 12:44:58
މާޒިޔާ-ގްރީން މެޗުން ހޯމަ ދުވަހު ލީގު ފަށަނީ
ބޮޑު މެދުކެނޑުމަށް ފަހު ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު، މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނާއި ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސްގެ މެޗުން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ފަށާނެ އެވެ. މި ސީޒަނުގައި ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ލީގު މެދުކަނޑާލީ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 12:43:23
ސެނެޓުގެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތަަކަށް ޓްރަމްޕުގެ މައްސަލަ
ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 12) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗް ކުރަން ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްސް އަންނަ ހަފުތާގައި ފާސްކޮށްފި ނަމަ ޖެނުއަރީ މަހު ސެނެޓުގެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތަކަށް ވާނީ ޓްރަމްޕުގެ މައްސަލަ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 12:25:02
ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ބާ ކައުންސިިލުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ވަކީލުން ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް އުފެދިފައިވާ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 12:15:52
އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު
ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 12) - ފަސް އަހަރު ތެރޭ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ބާއްވާ ތިން ވަނަ އިންތިޚާބުގައި މިއަދު ވޯޓުލާން ފަށައިފި އެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ވަނީ 2015 އަދި 2017 ވަނަ އަހަރު ވެސް އާއްމު އިންތިޚާބު
މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 12:02:50
ނަޕޯލީގެ ކޯޗުކަން ގަޓޫސޯ އަށް
ނޭޕްލްސް (ޑިސެމްބަރު 12) – އިޓަލީގެ ނަޕޯލީގެ ކޯޗަކަށް އޭސީ މިލާނުގެ ކުރީގެ ކޯޗު އަދި ކުރީގެ މަޝްހޫރު މިޑްފީލްޑަރު ޖެނާރޫ ގަޓޫސޯ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ގަޓޫސޯ މިލާނަށް ކޯޗުކޮށްދިން ދޮޅު އަހަރުގެ ތެރެއިން
މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 11:04:29
އެމެރިކާގައި މި އަހަރު އެންމެ މަގުބޫލީ ދިވެހިރާއްޖެ
އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލު މަންޒިލަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ކަމަށް ސާޗް އެންޖިން ގޫގުލްގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. ގޫގުލް އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ނެރޭ "އިޔާ އިން ސާޗް" ލިސްޓުން ދައްކާ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 11:04:27
ޓައިމް މަޖައްލާގެ އަހަރުގެ ޝަހުސިއްޔަތަކަށް ގްރެޓާ ތަންބާގް
ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 12) - މަޝްހޫރު މަޖައްލާ ޓައިމް އިން މި އަހަރުގެ ޝަހުސިއްޔަތުގެ މަގާމު ތިމާވެއްޓަށް މަސައްކަތްކުރާ ސްވިޑަންގެ އަންހެން އެކްޓިވިސްޓް ގްރެޓާ ތަންބާގަށް ދީފި އެވެ. މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 10:54:25
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން
މިހާރު.ކޮމް - 2019-12-12 10:48:33