×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
އެމްޕީއެލް ކެފޭ ހިންގުން ލެމަން ގްރާސްއާ ހަވާލުކޮށްފި
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން މާލޭގެ އުތުރު ބަނދަރުގައި ހިންގަމުން އައި ނޯތު ޕޯޓް ކެފޭ ލެމަން ގްރާސްއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. އެމްޕީއެލްގެ ކެފޭ ހިންގަން ލެމަން ގްރާސް އިން އިއްޔެ ފަށާފައިވާއިރު،
މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 14:51:29
ބީއެމްއެލް އިން މާސްޓަކާޑާއި އެމްޕޮސް ތައާރަފްކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ބޭންކިންގެ އާ ހިދުމަތްތަކެއް ރާއްޖެ އަށް މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. މިއަދު ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ބޭންކުން ވަނީ ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 14:16:18
ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ދަތުގެ ފަރުވާގެ ހިދުމަތް ރައީސް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި
ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ދަތުގެ ފަރުވާގެ ހިދުމަތް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ފައްޓަވައިދެއްވައިފި އެވެ. އެ އަތޮޅު ކުޑަހުވަދޫގައި ހުންނަ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި މި ހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ރައީސް
މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 13:47:24
މަހާޒާއި ދިޔާނާގެ ނަން މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗުން ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ޑްރަގް ކޯޓުގެ ގާޒީ މަހާޒް އަލީ ޒާހިރާއި ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ފާތުމަތު ދިޔާނާ ސައީދުގެ ނަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ރައްޔިތުންގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 13:45:52
ޕެލޭގެ ރެކޯޑް ރޮނާލްޑޯ މުގުރާލާނެ: މެންޑޭސް
މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 17) - ބްރެޒިލްގެ ލެޖެންޑް ޕެލޭގެ ލަނޑު ޖެހުމުގެ ރެކޯޑް ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ މުގުރާލާނެ ކަމަށް އޭނާގެ އޭޖެންޓް ޖޯޖް މެންޑޭސް ބުނެފި އެވެ. އުމުރުން 34 އަހަރުގެ ރޮނާލްޑޯ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 13:23:17
ޖަފްނާގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓެއް ހުޅުވައިފި
ޖަފްނާ (އޮކްޓޯބަރު 17) - ސްރީ ލަންކާގައި 37 އަހަރަށް ދިގުދެމިގެން ދިޔަ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ އެންމެ ވަރުގަދައަށް ހިނގި އެ ގައުމުގެ އުތުރުގެ ޖަފްނާގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. ސްރީ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 13:12:06
ބާރަށުން ރުއްގަސް ނެގީ ހުއްދަ ނުދެނީސްކަން އެނގުމުން މައްސަލަ ބަލަނީ
ބާރަށުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއްގަސް ނެގީ ދެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ބޭނުމަށް، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ކަމަށް ކުރިން ބުނި ނަމަވެސް އެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ހުއްދަ ނުދޭކަން އެނގި، އެންވަޔަރަމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ)
މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 12:57:59
މަދީނާގައި ހިނގި ބަސް އެކްސިޑެންޓެއްގައި 35 އުމްރާވެރިން މަރު
މަދީނާ (އޮކްޓޯބަރު 17) - މަދީނާގައި އިއްޔެ ހަވީރު ހިނގި ބަސް އެކްސިޑެންޓެއްގައި 35 އުމްރާވެރިން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްމީ މީޑިއާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. މަދީނާ ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނަކު
މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 12:28:58
ސަރުކާރުން ބަދަލުގެ ނަމުގައި ފުރަނީ ރައްޓެހިންގެ ޖީބު: ޖަމީލް
ރައްޔިތުންނަށް ވީ އެންމެ މުހިންމު ވައުދާ ހިލާފުވެ، ސަރުކާރުން ރައްޓެހިންގެ ޖީބުތައް ފުރަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ދައުލަތުން
މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 12:07:36
އާދަޔާޚިލާފު ސަންދޯއްތަކެއް މިސްރުން ފެނިއްޖެ
ގާހިރާ (އޮކްޓޯބަރު 17) - މިސްރުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ އަލް އަގްސަރާ ކައިރި ސަރަހައްދަކުން، ވަރަށް އާދަޔާޚިލާފު ޑިޒައިނަކަށް ހަދާފައިވާ ގަދީމީ ސަންދޯއްތަކެއް ފެނިއްޖެ އެވެ. މިސްރުގެ ތަރިކައާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން
މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 12:01:26
ކޮރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް އަމަލެއް ނުހިންގަން: ޝަޒައިލް
މޯލްޑިވް ގޭސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޝަޒައިލް ޝިޔާމަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކުރެވި އޭނާ ސަސްޕެންޑު ކުރި ނަމަވެސް ކޮރަޕްޝަނުގެ އެއްވެސް އަމަލެއް ހިންގާފައި ނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ސަރުކާރުގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 11:40:30
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އޯޕަން ޑޭ ފަށައިފި
ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މިއަދު އޯޕަޑް ޑޭ އެއް ފަށައިފި އެވެ. ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 11:36:22
ތުރުކީގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވޭނެ ބާރެއް ދުނިޔެއަކު ނެތް: އުރުުދުޣާން
އަންކަރާ (އޮކްޓޯބަރު 17) - ސީރިއާގެ އިރުއުތުރުގައި ކުރުދީ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީ ސިފައިން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓުވޭނެ އެއްވެސް ބާރެއް ދުނިޔޭގައި ނެތް ކަމަށް ތުރުކީގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 11:35:17
އެތުލެޓިކްސް ހަތަރު ކޯޗަކު ފާސްތަކެއް ނަގަނީ
އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ހަތަރު ކޯޗަކު ކޯޗިން ފާސްތަކެއް ނެގުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކޮލިފައިޑް ކޯޗުން ތިބެ އެތުލީޓުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި އެސޯސިއޭޝަނުން
މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 11:30:27
ދެ ލޯންޗެއް އެކްސިޑެންޓުވެ ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
މާލެ ބޭރުގައި ދެ ލޯންޗެއް ޖެހިގެން ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް މިއަދު އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ލޯންޗެއް އެކްސިޑެންޓުވެގެން 10:00 ހާއިރު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 11:28:02
ރިލްވާން މައްސަލާގައި ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓި މީހަކު އިސްތިއުނާފަށް
މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ވަގަށް ނެގި ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިލްވާނާ ގުޅޭ ގޮތުން، ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ކުރި ތަހުގީގަށް ފަހު ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓި 15 މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު އެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި
މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 11:19:10
ފެރޯ އައިލެންޑްސް އަތުން ޒުވާން ޓީމު ބަލިވެއްޖެ
ބަންގްލަދޭޝްގައި އިއްޔެ ފެށި ޔުއެފާ އެސިސްޓް 16 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅާ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ޔޫރަޕުގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ފެރޯ އައިލެންޑްސް އަތުން 10-3 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ. މި މެޗުގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 10:25:16
ކްލަސިކޯ މެޗު އެހެން ދަނޑަކަށް ބަދަލުކުރަނީ؟
މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 17) - ބާސެލޯނާ ސަރަހައްދުގައި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގަމުންދާ ދުވަސްވަރަކަށްވާތީ މި މަހު 26 ވަނަ ދުވަހު އެ ސިޓީގައި ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރާ އެލް ކްލަސިކޯ މެޗު އެހެން
މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 09:16:33
ތޮއްޖެއްސުމަކީ ތަރައްގީއެއް ނޫން، އަނިޔާ!
ވޭތުވެދިޔަ ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީގެ ނަމުގައި އެތައް ވާހަކަތަކެއް ދައްކައި އެތަކެއް މަންޒަރުތަކާއި ޕްލޭންތައް ކުރަހާ ހަދަ އެވެ. އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ، އާ އުސްމިންތަކަކަށް، ތަރައްގީ ޔަގީން،
މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 09:09:24
ތުރުކީ މައްސަލައިގައި ޔުއެފާ އިން ތަހުގީގު ފަށައިފި
ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 17) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ތުރުކީ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ދެ މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރިއިރު ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ބާރުލިބޭ ފަދަ އިޝާރާތެއް ކޮށްފައިވާތީ އެ މައްސަލަ ބަލަން ޔުއެފާ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 09:01:35
މިއީ ވެހެން ފަށައިފިއްޔާ ދިގުދެމިގެން ދާ ވިއްސާރަ!
ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ގެޔަށް ނުދެވި މިސްކިތުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ހުރި ޒުވާނެއްގެ ކައިރިއަށް ޖެހިލުމަށް ފަހު ދުވަސްވީ މީހަކު ވާހަކަ ދައްކަން ފެށި އެވެ. އޭނާ ބުންޏެވެ: "ކޮއްކޯ ހައިރާންވާނެ ކަމެއް ނެތް!
މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 08:45:56
މަނީ ރަތުނަމްގެ ފިލްމަށް ސޮއިކުރިކަން އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ ކަށަވަރުކޮށް ދީފި
ޑައިރެކްޓަރު މަނީ ރަތުނަމްގެ އާ ފިލްމަށް ސޮއިކުރިކަން ބަތަލާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ. އައިޝްވާރިޔާ ހިންދީ ބަހުން އަަޑުއަޅައިދީފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "މެލަފިސަންޓް: މިސްޓްރެސް އޮފް އީވިލް"
މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 06:50:31
ކަންގަނާގެ ފިލްމު ކުންފުނިން އަންނަ އަހަރު ފިލްމު ހަދަން ފަށަނީ
ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަރު މަނިކަރްނިކާގެ ނަމުގައި އަމިއްލަ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްއެއް ރަޖިސްޓްރީކުރީ މި އަހަރު ކުރީކޮޅު ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "މަނިކަރްނިކާ: ދި ކްއީން އޮފް ޖާންސީ" ގެ މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރު
މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 06:49:29
ކެޓްރީނާ އާއި ވިދިޔާ އެއް ފިލްމަކަށް
ޑައިރެކްޓަރު އާނަންދު އެލް ރާއީ ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފިލްމެއް ކެޓްރީނާ ކެއިފާއި ވިދިޔާ ބާލަން އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން ބުނިގޮތުގައި ދެ ތަރިންނަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 06:48:13
އުފަން ދުވަހު ޝާހްރުކް ޚާން ދެތިން ފިލްމެއް އިއުލާންކޮށްފާނެ
ޝާހްރުކް ޚާން އާ ފިލްމަކަށް ސޮއިނުކޮށްގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރާ ފޭނުންނަށް އޮތީ އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. މީޑިއާތަކުން މިހާރު ރިޕޯޓްކުރަމުން އަންނަ ގޮތުގައި އަންނަ މަހުގެ 2 ގައި ފާހަގަކުރާ އޭނާގެ 54 ވަނަ އުފަން
މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 06:47:16
ކައިވެނީގެ ކާމިޔާބީގެ ސިއްރަކީ ދަރިން: ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމް
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމް އާއި ކުރީގެ ބޭންޑް "ސްއިސް ގާލްސް" ގެ މެމްބަރު ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމްގެ ކައިވެނީގެ މައްސަލަތަކެއް ޖެހި، ދެ މީހުން ވަރިފަށަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ދޭތެރެއިން މީޑިއާތަކުގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 06:46:09
މިއީ އާދައިގެ ސައިކަލެއް ނޫން
ވެހިކަލްތައް އެކި ގޮތްގޮތަށް މޮޑިފައިކޮށްގެން ދުއްވާ މީހުން މިހާރު ބައިވަރެވެ. އިންޑިއާގެ އުއްތަރް ޕްރަދޭޝްގެ ބެރިލީން ފެންނަ ރަތް ކުލައިގެ މި ސައިކަލަކީ ވެސް މޮޑިފައިކުރިލެއް ބޮޑުކަމުން، ބަޔަކު ހީވެސް
މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 06:45:11
ގޫގުލްގެ ޕިކްސެލް 4 ގަންނައިރު ހެޑްފޯނެއް ނުލިބޭ
އައިފޯނުން 3.5އެމްއެމް ހެޑްފޯން ޖެކް އުނިކުރުން ބަޔަކަށް ވީ ބޮޑު މަޖާގަނޑަކަށެވެ. ގޫގުލް ވެސް މި ކަމުގައި ބައިވެރިވެ، މަލާމާތްކޮށް ހެދި އެވެ. އެކަމަކު އަހަރު ނުވަނީސް، ގޫގުލްގެ ޕިކްސެލް ފޯނުތަކުން ހެޑްފޯން
މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 06:44:12
ޖައްވު ނުސާފުވުމުގެ ނުރައްކާ މާބަނޑު މީހުންނަށް
ވައި ނުސާފުވެ، ޖައްވު ތަޣައްޔަރުވުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ސިއްހީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން، މާބަނޑު އަންހެނުންނަށް ބައިގެން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ. ނޭޗާ ސަސްޓެއިނެބިލިޓީ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 06:43:04
އޭސީސީގެ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރުމުން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިއަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި
އިސްވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ހޯދުމެއް ނެތި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރި ކަމަށް ބުނެ، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިއަކު އިއްޔެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި އެވެ. އޭސީސީގެ ވެރިންނާ މިދިޔަ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-10-17 00:31:05