×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ގެއެއްގެ ނުވަ ވަނަ ބުރިން ވެއްޓުނު ކަޓިން ބޯޑަކުން ޖެހި މީހެއްގެ ބޯ ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ
މާލޭގެ އިމާރާތެއްގެ ނުވަ ވަނަ ބުރިން މިރޭ ވެއްޓުނު ކަޓިން ބޯޑަކުން ޖެހި މީހެއްގެ ބޯ ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މިރޭ 12 ޖަހަން އުޅެނިކޮށް، ހިނގި މި ހާދިސާގައި އުމުރުން 58 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއްގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-18 01:18:34
ހުޅުމާލޭގެ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ގަލަކުން ޖެހި މީހަކު މަރުވެއްޖެ
ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ގަލަކުން ޖެހި ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހަކު މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މިރޭ 7:50 ހާއިރު ހިނގި މި ހާދިސާގައި އުމުރުން 44 އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާގެ ބޮލުގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-18 00:10:28
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަށް ޖިނާއީ ދައުވާ ކުރަނީ
ސެނަހިޔާ ހޮސްޕިޓަލު ކައިރިން ކަފިހިހުރަހަކުން މަގު ހުރަސްކުރަން އުޅެނިކޮށް އެކްސިޑެންޓުވި އުމުރުން 46 އަހަރުގެ އަންހެނެއްގެ ގައިގައި ކާރަކުން ޖެހުނު މައްސަލައިގައި ޑްރައިވަރަށް ޖިނާއީ ދައުވާ ކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 23:33:41
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ ހިންގުން އަލީ ވަހީދަށް
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބިފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތާާ ގުޅިގެން ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގާފައިވާތީ އޭނާގެ މަގާމާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު
މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 23:31:08
ސިމާދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ
ގއ. ވިލިނގިލީ އޮޑިފަހަރު ބަންނަ ހަރުގެއެއް ކައިރީގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނުނު ހުސެއިން ސިމާދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. ސިމާދު،
މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 22:16:13
ރައީސުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އެމެރިކަން ސެންޓަރުން ކުއިޒެއް ބާއްވަނީ
އެމެރިކާގެ ރައީސުންނާ ގުޅޭ ހާއްސަ ކުއިޒެއް މާދަމާ ރޭ ބާއްވަން އެމެރިކަން ސެންޓާ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އޭސީއެމް) އިން ނިންމައިފި އެވެ. މާދަމާ އަކީ އެމެރިކާގެ ފުރަތަމަ ރައީސް ޖޯޖް ވޮޝިންގްޓަންގެ އުފަންދުވަހެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 20:45:22
މަތީ ތައުލީމާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި
މަތީ ތައުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ޖަމިއްޔާގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ. ޕްރައިވެޓް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ފީމް) ގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ޖަމިއްޔާއިން
މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 19:29:09
އޯލް ސްޓާ ޓީމަކާއި ވަރުގަދަ ކްލަބެއް ރާއްޖެ ގެންނަނީ
ދުނިޔޭގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ އޯލް ސްޓާ ޓީމެއް މި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ރާއްޖެ ގެންނަ ގޮތަށް އަދި އަންނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ވަރުގަދަ ކްލަބެއް ގެންނަ ގޮތަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން
މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 19:01:30
އޯލް ސްޓާ ޓީމަކާއި ވަރުގަދަ ކްލަބެއް ރާއްޖެ ގެންނަނީ
ދުނިޔޭގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ އޯލް ސްޓާ ޓީމެއް މި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ރާއްޖެ ގެންނަ ގޮތަށް އަދި އަންނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ވަރުގަދަ ކްލަބެއް ގެންނަ ގޮތަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން
މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 19:00:13
އިންޓަ ކޮންޓިނެންޓަލް ކަޕުން ރާއްޖޭގެ ޖޫނިއާ ޓީމަށް ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ!
ޔޫރަޕުގެ މަޝްހޫރު އެތައް ކްލަބެއް ބައިވެރިވާ 13 އަހަރުން ދަށުގެ އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ 13 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމު ބައިވެރިކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ ކަމަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 18:25:03
ކަލްޗަރަލް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް އަލީ ވަހީދު އިންޑިޔާއަށް!
ކަލްޗަރަލް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އިންޑިޔާއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ދުބާއީގައި ބޭއްވި އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލް ކަޕް ބައްލަވާލެއްވުމަށްފަހު
މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 18:24:13
ކަފިހިހުރަސް އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ޑްރައިވަރުގެ ހުއްދަ ބާތިލްކޮށްފި
ސެނެހިޔާ ކައިރީގައި އޮންނަ ކަފިހިހުރަސް މަތިން މަގު ހުރަސް ކުރަނިކޮށް ޓެކްސީއެއްގައި ޖެހި އަންހެނަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއްވި މައްސަލައިގައި ޓެކްސީ ދުއްވި ޑްރައިވަރުގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައި، ހުއްދަ ބާތިލްކޮށްފި
މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 18:05:57
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް ކުރާ ދައުވާގެ ލިޔުންތައް ހަވާލުކޮށްފި
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާގެ ލިޔުންތައް އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުންނާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާކޮށް،
މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 17:37:56
ވިކްޓްރީގެ ހުށަހެޅުމުގައި ސޮއިކުރި ކްލަބްތަކުގެ އަދަދާ މެދު ސުވާލުތަކެއް
އެފްއޭއެމްގެ ލީޑާޝިޕުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމަށްޓަކައި އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް ބާއްވައިދޭން އެދި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހުށަހެޅި ސިޓީގައި 19 ކްލަބަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 17:13:28
ކްރޫޒް މިސައިލް ފޮނުވާލެވޭ ސަބްމެރިންނެއް އީރާނުން އުފައްދައިފި
ތެހެރާން (ފެބްރުއަރީ 17) - އީރާނުން އުފައްދާފައިވާ ކްރޫޒް މިސައިލް ފޮނުވާލުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ސަބްމެރިން މިއަދު ދައްކާލަން ނިންމައިފި އެވެ. ފާތިހުގެ ނަން ދީފައިވާ މި ސަބްމެރިން އަކީ އީރާނުން އުފެއްދި
މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 16:49:31
އާޒިމާގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް، ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި
މަނީ ލޯންޑާ ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ދައުވާ ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އާޒިމާ ޝަކޫރުގެ މައްޗަށް ކޮށް، ދައުލަތުން މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ. ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 16:43:06
ހުޅުމާލޭގައި ބޭންކަށް ޖަމާކުރަން ދިޔަ ފައިސާތަކެއް އަނެއްކާވެސް ފޭރިގެންފި
ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ފިހާރައެއްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ބޭންކަށް ޖަމާކުރަން ދަނިކޮށް، މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު ވަޅިން ބިރު ދެއްކުމަށް ފަހު އެ ފައިސާތައް މިއަދު ފޭރިގެންފި އެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ބޭންކުތަކަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 16:19:44
"ކޮބާ ސާފު" ކެމްޕެއިން ވައިގައި ހިފައި މުޅި ރާއްޖެ އަށް
އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުމާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ޕްލާސްޓިކް ފުޅި އާއި ދަޅާއި ސިމެންތި ކޮތަޅާއި ކަރަންޓު ނަރާއި ޕެކެޓާއި ސުޕާރި ޕެކެޓާއި ކުނިވާ ޒާތުގެ އެކިއެކި ކުނިބުނި ނަގައި ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރި
މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 16:13:38
ދިދަ ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލު ބާތިލްކޮށްފި
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ނެރުނު، ދިވެހި ގައުމީ ދިދަ ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭ އުސޫލު ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ. މައްސަލަ ބޮޑުވި އުސޫލުގައި ވަނީ ގައުމީ ދިދަ ބޭނުންކުރެވޭނެ މިންގަނޑުތަކާއި
މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 15:48:39
ފައިނޭޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓްގެ ވެރިޔަކަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ ފައިނޭޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް (އެފްއައިޔޫ) ގެ އިސްވެރިޔާގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ. އެމްއެމްއޭ އިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ އެ މަގާމަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 15:44:31
އޭސީސީގެ ރައީސް ލުތުފީގެ މަނީ ލޯންޑަރިން މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރަނީ
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ލުތުފީ އާއި އިތުރު ބަޔަކު ބައިވެރިވެގެން ހިންގި
މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 15:40:51
އެމްޕީއެލްގެ ޗެއާމަނަަކަށް ނަޒާކީ ޒަކީ ހަމަޖައްސައިފި
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ގެ ޗެއާމަނަކަށް މުހައްމަދު ޒަކީ (ނަޒާކީ) މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ބަލަހައްޓާ އިދާރާގެ ޗެއާމަނަކަށް މ. އަހުމަދު އާބާދު، މުހައްމަދު ޒަކީ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 14:55:52
ޕްރައިމަރީން ބަލިވުމުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތް މާއްދާ ރަނގަޅު: ދައުލަތް
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕްރައިމަރީން ނާކާމިޔާބުވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގައި އޮންނަ މާއްދާ ރަނގަޅު ކަމަށް ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 14:44:14
ޕީޕީއެމް/ ޖޭޕީ: ހިތްހަމަނުޖެހުމާއި ކޯޅުންގަނޑެއްގައި!
އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވާ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި ޕީޕީއެމުން ދިން ޓިކެޓްތަކަށް ބަދަލު އައުމާ އެކު، އެ ދެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. ބައެއް މީހުން
މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 14:33:03
މޫސުމާ ބެހޭ މުއާހަދާ އާއި އދ. އިސްލާހުކުރަން ޖެހޭ: ނަޝީދު
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމާ ބެހޭ މުއާހަދާ "ޔޫއެން ފްރޭމްވޯކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް" އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 14:16:15
ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑްރަގު ޑީލަރުން އަމާން ދެނީ
ޑާކާ (ފެބްރުއަަރީ 17) - ބަންގްލަދޭޝްގެ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑްރަގު ޑީލަރުން އަމިއްލަ އަށް އަމާން ދީފި އެވެ. އެ މީހުން އަމާން ދީފައި ވަނީ އަދަބަށް ލުއި ހޯދުމަށެވެ. އަދި އަލުން އާދައިގެ ދިރިއުޅުމަކަށް ދިއުމަށެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 14:04:36
ޕާކިސްތާން މީހުންގެ ސައުދީ ވިސާ ފީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަކޮށްފި
އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 17) - ސައުދީ އަށް ދަތުރު ކުރާ ޕާކިސްތާން މީހުންގެ ވިސާ ފީ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ކުޑަކޮށްފި އެވެ. އިސްލާމްއާބާދުގައި ހުންނަ ސައުދީ އެމްބަސީން ބުނީ ޕާކިސްތާން މީހުންގެ ސިންގަލް އެންޓްރީ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 13:19:10
ގަމުގައި 200 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަނީ
ގަމުގައި 200 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށްގެންދާ މި މަޝްރޫއު، ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް
މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 13:14:20
ޕްލޭނެއް ނެތި ކޭލަކުނު ހަވާލުކުރާތީ ކަންބޮޑުވުން
ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ހދ. ކޭލަކުނު ބެލެހެއްޓުމަށް ޕްލޭނެއް ނެތި، ވަގުތީ ގޮތުން އެ ރަށް ބަލަހައްޓާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިއުލާނު ކުރުމުން، ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން
މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 13:13:08
އަދާލަތާ އެކު ވަރަށް އަވަހަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވޭނެ: އެމްޑީޕީ
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަރަށް އަވަހަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެމްޑީޕީން
މިހާރު.ކޮމް - 2019-02-17 13:08:18