×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
އިޓަލީ ލީގަށް އަންނަން މެސީ އަށް ރޮނާލްޑޯގެ ޗެލެންޖެއް
ޓިއުރިން، އިޓަލީ (ޑިސެމްބަރު 11) - މި ސީޒަނުގައި ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވި މަޝްހޫރު ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އޭނާއާ އެންމެ ވާދަވެރި ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އިޓާލިއަން ލީގަށް އަންނަން ޗެލެންޖްކޮށްފި އެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 09:00:09
އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ ކުންފުނިތައް ރެޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީސް މެދުވެރިކޮށް އުވައިލަނީ
އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ ކުންފުނިތައް ރެޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީސް މެދުވެރިކޮށް، އުވައިލެވޭ ގޮތަށް ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. ސަރުކާރުގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 08:36:20
ބޮޑު ޗުއްޓީ ބަދަލުކޮށްލަން ފެނޭތަ؟
ދަރިންގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރު ވަޒީފާ އިން ޗުއްޓީ ހޯދަން އުނދަގޫ ހެއްޔެވެ؟ ބޮޑު ޗުއްޓީގައި ތަންތަނަށް ދިޔުމުގެ ޚަރަދު ބޮޑުވެފައި ބާރު ބޮޑުކަމުން ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވޭ ހެއްޔެވެ؟ ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 07:42:50
ހޮލީވުޑްގައި ކުރިއަށް ހުރީ ކޮން ފިލްމުތަކެއް؟
އަހަރު ނިމުމަކަށް އަންނަ އިރު މި އަހަރަކީ ވެސް ވަރަށް ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ހޮލީވުޑްގެ ސިނަމާތަކަށް އައި އަހަރެކެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި "ބްލެކް ޕެންތާ" އާއި "އެވެންޖާޒް: އިންފިނިޓީ
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 07:41:15
ރާނީ މުކަރްޖީގެ "މަރުދާނީ" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދާކަން އިއުލާންކޮށްފި
ދެހާސް ސާދަ ވަަނަ އަހަރު ރާނީ މުކަރްޖީ ފުލުހެއްގެ ރޯލު ކުޅުނު ކާމިޔާބު ފިލްމު "މަރުދާނީ" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދަން ނިންމާފައިވާކަން އެ ފިލްމު ގެނެސް ދިން ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން ޔަގީންކޮށް ދީފި
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 07:40:35
ސަލްމާނާއި އަނުޝްކާގެ ޖޯޑު ދެވަނަ ފިލްމަކުން ފެނިދާނެ
މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރިލީޒް ކުރި "ޕަދުމާވަތު" އަށް ފަހު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ދެން ހަދާނެ ފިލްމެއް އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ސަލްމާން ހާން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށް
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 07:39:37
ޖަމާލް ޚާޝޮގްޖީގެ މަރާ ބެހޭ ޑޮކިއުމަންޓްރީއެއް ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޝޯން ޕެން ހަދަނީ
މިދޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝޮގްޖީ މަރާލި ހާދިސާ އަށް ބިނާކޮށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޝޯން
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 07:38:51
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބިޔަ ކެންގަރޫ "ރޮޖާ" މަރުވެއްޖެ
ބިޔަކަމުން މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން 2015 ގައި ހުއްޓުނު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކެންގަރޫ ރޮޖާ މަރުވެއްޖެ އެވެ. ރޮޖާ ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ އެލީސް ސްޕްރިންގްސްގެ ކެންގަރޫ ސެންކްޗުއަރީން ބުނީ 12 އަހަރުގެ ރޮޖާ މަރުވީ މި
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 07:38:06
އިންޑިއާގެ ދެ މަހުޖަނުންގެ ދަރިންގެ ކައިވެނި ބޮޑު އީދަކަށް
އިންޑިއާގެ ފިލްމީ ތަރިން ކަމަށްވާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯނާއި ރަންވީރު ސިންގްގެ އިތުރުން ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި އެމެރިކާގެ ނިކް ޖޯނަސް ފަދަ މަޝްހޫރު ތަރިންގެ ކައިވެނިތަކާ އެކު އިންޑިއާ އަށް އައިސްފައި އޮތް ކައިވެނީގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 07:37:24
ވަންޕްލަސް 6ޓީ އަށް ވުރެ ވަންޕްލަސްގެ 5ޖީ ފޯނުތައް އަގުބޮޑުވާނެ
ސްމާޓްފޯން މާކެޓަށް 5ޖީ ފޯނުތައް ތައާރަފުކުރާއިރު، އެ ތަނުގައި ވަންޕްލަސް ހުންނާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނި ގޮތުގައި، 5ޖީ މޮބައިލް ނެޓްވޯކަށް ފައްކާކޮށް، އެންމެ ފުރަތަމަ ފޯނެއް
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 07:36:45
ޓްވިޓާގެ ސީއީއޯ ޖެކް ޑޯސީ މިއަންމާ "ޕްރޮމޯޓް" ކުރުމުން ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެއްޖެ
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އިންސާނިއްޔާތާ ހިލާފު ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކެއް ހިންގަމުންދާ މިއަންމާ ޕްރޮމޯޓްވާ ގޮތަށް ޓްވިޓާގެ އެއް ބާނީ އަދި ސީއީއޯ ޖެކް ޑޯސީ ކުރެއްވި ޓްވީޓްތަކަކާ ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 07:36:08
އާ ސަރުކާރުން ދައުލަތުގެ މާލީ ހާލަތު އާންމުކުރަން ފަށައިފި
އާ ސަރުކާރުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދައުލަތުގެ މާލީ ހާލަތު އަންގައިދޭ ރިޕޯޓް އާންމުކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރި މާލީ ރިޕޯޓުގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން މިއަދާ ހަމައަށް މި
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-11 00:00:34
ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދާއި ހަސަނަށް އިބްރާގެ ގޮވާލުން: މިވަގުތު ޕާޓީ އޮފީހާ ދުރަށް ވަޑައިގަންނަވާ!
ޕްރައިމަރީ ނިމެންދެން އެމްޑީޕީގެ އޮފީހާ ދުރަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފަށް، އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް (އިބްރާ) މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-10 23:18:06
މައުމޫންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން އެޗުއާރުސީއެމަށް
ޖަލުގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) އާ މެދު ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާކަން، އެމަނިކުފާނު
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-10 22:55:34
ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް އައްޑޫ ކައުންސިލްގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފި
ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުތައް އަލުން ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އައްޑޫގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ކުރަމުން ދިޔަ ބައެއް މަސައްކަތްތައް އަލުން އައްޑޫ
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-10 22:09:37
އެއްބަސްވުންތައް މުރާޖާ ކުރަން ކޮމެޓީއެއް ހަދައިފި
ރާއްޖެ ދަރަނިވެރިވާ ގޮތަށް ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ނަގާފައިވާ ލޯންތަކާއި އެއްބަސްވުންތައް މުރާޖާކުރަން ހާއްސަ ކޮމެޓީއެއް އެޓާނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން މިއަދު އެކުލަވާލައިފި އެވެ. ރައީސް
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-10 21:37:34
ވައުދުތައް ފުއްދަން 16 ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނަން: އޭޖީ
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް ޓަކައި 16 ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން 10 ބިލެއް މިހާރު ވެސް ފޮނުވާފައިވާނެ
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-10 21:27:26
މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ނުހޯދި ޖީސީސީ ސަމިޓް ނިމިއްޖެ
ރިޔާޒް (ޑިސެމްބަރު 10) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވެރިރަށް ރިޔާޒުގައި ބޭއްވި ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް (ޖީސީސީ) ގެ 39 ވަނަ ބައްދަލުވުން ނިމުނު އިރު މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދިފައި ނުވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-10 20:35:45
ލަންކާގެ ވަޒީރުންގެ މުސާރަތައް ހިފަހައްޓައިފި
ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 10) - ސްރީ ލަންކާގެ ކޯޓަކުން ނެރެފައިވާ އަމުރާ އެއްގޮތަށް ވަޒީރުންނާއި އެ މީހުންގެ ސްޓާފުންނަށް ދޭ މުސާރަތައް ހިފަހައްޓައިފި އެވެ. ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިހާރު ހަމަޖައްސާފައި
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-10 20:13:57
އިތުރު ތިން ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި
އިތުރު ތިން މިނިސްޓްރީއެއްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުކަމަށް ތިން ބޭފުޅަކު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ. އެއީ: 1- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބަކަށް ޑރ. ނައުޝާދު މުހައްމަދު،
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-10 20:09:35
އިންޑިއާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ގަވަރުނަރު ކުއްލި ގޮތަކަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 10) - "އަމިއްލަ ސަބަބުތަކަކާ ހުރެ ކަމަށް" ވިދާޅުވެ އިންޑިއާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ގަވަރްނަރު އުރްޖީތު ޕަޓޭލް ކުއްލި ގޮތަކަށް މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-10 19:57:59
ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން ޗެކް އެންޑޯޒް ކުރުން، އެމްއެމްއޭގެ އެންގުމަށް ހުއްޓާލައިފި
ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން ޗެކް އެންޑޯޒް ނުކުރަން އެމްއެމްއޭއިން އެންގުމުން އެގޮތަށް އަމަލްކުރަން ފަށައިފި އެވެ. އެމްއެމްއޭގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރު ވިދާޅުވީ ކޮރަޕްޝަނުގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-10 19:46:09
އޭސީސީން ސީ ލައިފްގެ މައްސަލަ ނުބަލާ ކަމަށް ބުނެ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް
ހުޅުމާލޭގައި ހައުސިން މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގަން ހަވާލުވި ސީ ލައިފުން މަކަރާއި ހީލަތް ހެދި މައްސަލަ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ނުބަލާ ކަމަށް ބުނެ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް މިއަދު އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-10 18:51:08
މާފަންނު ސަހަރާގައި، މަދިރި އުފެދޭ ވަޅުގަނޑަށް ފަސް އަޅައިފި
މެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމެއް ބެހެއްޓުމަށް މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައިވާ ވަޅުގަނޑުގައި ފެން ހެދި މަދިރި އުފެދޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވުމުން އެ ތަނަށް މިއަދު ފަސް އަޅައިފި އެވެ. މާފަންނު ސަހަރާގެ ދެކުނު ކަނުގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-10 17:22:54
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެމްއެމްއޭގެ ހާއްސަ އޮޑިޓެއް ކުރަނީ
މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ގެއްލުނު މައްސަލާގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ޚާއްސަ އޮޑިޓެއްގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-10 17:09:29
ވާވޭގެ ވެރިޔާގެ ސިއްހީ މައްސަލަތަކެއް ހާމަކޮށްފި
ވެންކޫވާ (ޑިސެމްބަރު 10) - ކެނެޑާ އިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ޗައިނާގެ ވާވޭ ކުންފުނީގެ އެގްޒެކެޓިވް މެންބަރެއް ކަމަށްވާ މެންގް ވަންޒޫގެ ސިއްހީ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ. ވާވޭ ކުންފުނީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-10 17:06:12
ތުރުކީގެ ހުށަހެޅުމަށް ސައުދީން އަނެއްކާވެސް ދެކޮޅު ހަދައިފި
ރިޔާޒް (ޑިސެމްބަރު 10) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ތުރުކީ އަށް ހަވާލު ކުރުމަކީ ވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އާދިލް އަލް ޖުބައިރު ވިދާޅުވެއްޖެ
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-10 16:21:45
ހަމަ އެންމެ ރަށެއް ވެސް ބާކީއެއް ނުކުރާނަން: ރައީސް
ސަރުކާރުން ހަމަ އެއްވެސް ރަށެއް ބާކީ ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އއ. ފެރިދުއަށް މިއަދު ވަޑައިގެން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-10 15:50:32
މަޖިލީހުން 20 ޕަސެންޓް އަންހެނުންނަށް ދޭންޖެހޭ: ޝިދާތާ
އަންނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގައި ބާއްވާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި މަދުވެގެން 20 ޕަސެންޓް އަންހެނުންނަށް ދިނުމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ސިދާތާ ޝަރީފް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. ބައިނަލްއަގުވާމީ އިންސާނީ
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-10 15:24:40
ދައުލަތަށް 2.2 ބިލިއަން ހޯދަން އޭސީސީން ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކަށް އަންގައިފި
ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 2.2 ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކަށް އަންގައިފި އެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އަނބުރާ ދައުލަތަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2018-12-10 14:38:28