×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ހަތިމް އަންދައި، މުސްލިމުންގެ ދީނީ ކަންކަމަށް އަރައިގަތުމުގެ އަމަލުތައް ރާއްޖެއިން ކުށްވެރިކޮށްފި
ސްވިޑްން އާއި ޔޫރަޕްގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ކީރިތި ގުރްއާން އަންދައި މުސްލިމުންގެ ދީނީ ކަންކަމަށް އަރައިގަތުމުގެ އަމަލުތައް ފާޅުގައި ހިންގަމުންދާ މައްސަލާގައި އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ މަޖިލީހުގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2023-07-12 23:41:50
ޖޫނިއާ ބައިން މިއަދު އެންމެ މަތީ ސްކޯ ޔަސީން އަށް، ޝާނިފް އާއި ސައްޔިދު ވެސް ކުރިއަށް
ތުލުސްދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭއެސްއެފް އޭޝިއަން ސާފިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ބައިގެ ރެޕޭޗާޖް 1 ގައި ޔަސީން އަހުމަދު ނާޝިދު އެންމެ މަތިން ސްކޯ ކުރިއިރު، ޝާނިފް ޝަފީގް އާއި ސައްޔިދު
މިހާރު.ކޮމް - 2023-07-12 20:22:58
އޭޝިއަން ސާފިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ރާއްޖޭގެ ރާޅާއެޅުންތެރިންނަށް ރެޕޭޗާޖް 2 ކާމިޔާބު
އޭޝިއަން ސާފިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ރެޕޭޗާޖް ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ފަސް ރާޅާއެޅުންތެރިން ވެސް ކާމިޔާބު ހޯދައިފި އެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހީޓްތަކުގައި ވާދަކޮށް، ރެޕޭޗާޖްގެ ތިންވަނަ
މިހާރު.ކޮމް - 2023-07-12 20:20:35
ރައީސް މާލޭގައި ދޮރުން ދޮރަށް، ރެކޯޑު ތާއީދެއް ލިބޭނެކަން އެމްޑީޕީއަށް ޔަގީން
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ކެމްޕެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މާލޭގެ ގޭގެއަށް ދޮރުން ދޮރަށް ހަރަކާތް ފަށައިފި އެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެ ހަރަކާތުގައި ރައީސް
މިހާރު.ކޮމް - 2023-07-12 18:01:50
ކްރިކް ރިޒާގެ ދައުވާ އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި، ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ބާއްވަނީ
ރ. ފުއްގިރި ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ރިޝްވަތު ތުހުމަތުވާ ކްރިކް ރިޒާ އަށް ކުރާ ދައުވާ އަނބުރާ ފޮނުވާލަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައި، ޔާމީންގެ ދައުވާތަކުގެ ޝަރީއަތް މާދަމާއަށް ވަނީ ތާވަލުކޮށްފައި ރ. ފުއްގިރި
މިހާރު.ކޮމް - 2023-07-12 16:45:46
ގާސިމަށް ޕީޕީއެމުން ކުރިން ކުރި ބޮޑެތި ތުހުމަތުތައް ދިފާއުކޮށްފި
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމަށާއި އަނިޔާ ދިނުމުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ބައިވެރިވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަޝިޕުން މީގެ ކުރިން ކުރި ހުރިހާ ތުހުމަތެއް
މިހާރު.ކޮމް - 2023-07-12 16:31:31
ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވައި އުފައްދަވާ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" ޕާޓީއަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފި އެވެ. އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބު ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ
މިހާރު.ކޮމް - 2023-07-12 15:50:30
ގަރާޖު ހަދަން ހުޅުމާލެއިން ދޭ 23 ބިމެއްގެ ގުރު ނަގައިފި
މާލޭގައި ހުރި ގަރާޖުތަކާއި ވޯކްޝޮޕްތައް ރައްކާތެރި ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހުޅުމާލެއިން ދޭ 23 ބިން ލިބޭ މީހުންގެ މެދުގައި މިއަދު ގުރު ނަގައިފި އެވެ. ގުރު ނެގީ އާބަންކޯގެ ހެޑް އޮފީހުގައި މިއަދު މެންދުރުފަހު
މިހާރު.ކޮމް - 2023-07-12 14:51:41
ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ގެންގުޅުނު މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި
ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ގެންގުޅުނު މީހަކު 8،600ރ. އިން ޖޫރިމަނާކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ކާރެއްގައި ބަނގުރާ އުފުލަނިކޮށް ފުލުހުން އަތުލައިގަތީ ސިނަމާލެ
މިހާރު.ކޮމް - 2023-07-12 14:39:50
ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް މަޑުޖެހޭތީ ކްރިކް ރިޒާގެ ބައި އަނބުރާ ގެންދަން ޕީޖީން އެދިއްޖެ
ރ. ފުއްގިރި ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ ދައުވާކުރާ އަހްމަދު ކްރިކް ރިޒާއާ ހެދި އެ ޝަރީއަތް މަޑުޖެހިފައިވާތީ، އޭނާގެ ބައި މި ވަގުތަށް އަނބުރާ ގެންދަން ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން ކްރިމިނަލް
މިހާރު.ކޮމް - 2023-07-12 13:35:09
މައިނާ ހޮޓެލްސް އިން ރާއްޖޭގެ އިތުރު ރިސޯޓެއް ގަނެފި
ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރިސޯޓު ހިންގާ ތައިލެންޑްގެ މައިނާ ހޮޓެލްސް އިން ރާއްޖޭގެ އިތުރު ރިސޯޓެއް ގަނެފި އެވެ. މައިނާ ހޮޓެލްސް އިން ގަތީ ގދ. އަތޮޅުގައި މީގެ ހަތް އަހަރު ކުރިން ހުޅުވި އަމާރީ ހަވޮއްޑާ
މިހާރު.ކޮމް - 2023-07-12 13:31:09
އުތުރު ކޮރެއާ އިން ބެލިސްޓިކް މިސައިލެއް އަޖުމަ ބަލައިފި
އެމެރިކާ އިން ކޮރެއާ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން، އުތުރު ކޮރެއާ އިން މިއަދު ބެލެސްޓިކް މިސައިލެއް އަޖުމަ ބަލައިފި ކަމަށް، ދެކުނު ކޮރެއާ އާއި ޖަޕާނުން ބުނެފި އެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2023-07-12 13:10:42
އެއާޕޯޓް އަޅާ ތިން ރަށެއްގެ ބިން ހިއްކަން 654 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފި
ށ. ބިލެތްފަހި، ބ. ތުޅާދޫ އަދި ތ. ވިލުފުށީގައި އެއާޕޯޓް އަޅަން ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކަން 654 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ބަޔަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ ބުނީ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ ކެޕިޓަލް
މިހާރު.ކޮމް - 2023-07-12 13:09:11
3ކައުންސިލަރަކު ނުކުމެ ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ގެއްލުވާލައިފި
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ފަށާފައި ވަނިކޮށް ތިން ކައުންސިލަރަކު ނުކުމެ ކޯރަމް ގެއްލުވާލުމުން މިއަދު ވެސް ޖަލްސާ ހުއްޓާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ. ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ މިއަދު ނުބޭއްވުނު އިރު މެމްބަރުންތަކަކާ
މިހާރު.ކޮމް - 2023-07-12 13:05:51
ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލުގެ ފީ ބޮޑުކޮށްފި
ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުން ދަރިވަރުންގެ އަތުން ނަގާ ފީ ބޮޑުކޮށްފި އެވެ. އެ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް އަލީ މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ ކޮވިޑު-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމަށް ފަހު އެ ސްކޫލު ހިންގަމުން ދިޔައީ ގެއްލުމުގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2023-07-12 13:00:36
ރަނިލް: ގުރްއާން އަންދާއިރު އދ. ހަނު އޮންނަނީ ކީއްވެ؟
ސްވިޑްން އާއި ޔޫރަޕްގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ކީރިތި ގުރްއާން އަންދައި މުސްލިމުންގެ ދީނީ ކަންކަމަށް އަރައިގަތުމުގެ އަމަލުތައް ފާޅުގައި ހިންގަމުން ދާއިރު، އދ.ގެ ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތައް ހަނު އޮންނަ ސަބަބަކާ
މިހާރު.ކޮމް - 2023-07-12 12:45:41
ޔުކްރޭނުގެ ސްވިޓަލީނާ ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ ބަލިކޮށް ވިމްބެލްޑަންގެ ސެމީއަށް
މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވިމްބެލްޑަން ގްރޭންޑް ސްލޭމް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ އަންހެން ޓެނިސް ކުޅުންތެރިނާ ޕޮލެންޑްގެ އީގާ ސްވިއާޓެކް ބަލިކޮށް، ޔުކްރޭނުގެ އެލީނާ ސްވިޓޮލީނާ ސެމީ ފައިނަލަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2023-07-12 12:29:32
ތިނަދު އާއި ކޫއްޑޫގައި މަސްވެރިކަމުގެ ފެސިލިޓީތަކެއް ހަދަނީ
މިފްކޯގެ ހިދުމަތްތައް ފުޅާކުރަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގއ. ކޫއްޑު އާއި ގދ. ތިނަދޫގައި އަލަށް ގާއިމްކުރާ ފެސިލިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މިފްކޯއިން އެމްޓީސީސީއާ
މިހާރު.ކޮމް - 2023-07-12 12:25:11
ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޕަބްޖީ މުބާރާތް މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ފަށަނީ
އުރީދޫ ނޭޝަންއިން އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ ޕްރައިޒް ޕޫލަކާ އެކު ބާއްވާ ޕަބްޖީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތް މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެފި އެވެ. އުރީދޫން ބުނި ގޮތުގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2023-07-12 12:11:33
މެޕްސް ކޮލެޖުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓާ ގުޅޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމަށް އެޕްލައިކުރުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވަނީ
މެޕްސް ކޮލެޖުން ހިންގާ ބެޗެލާ އޮފް ޕްރޮކިއުމަންޓް، ލޮޖިސްޓިކްސް އެންޑް ސަޕްލައި ޗެއިން މެނޭޖްމަންޓު ކޯހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ހަމަވާނެ ކަމަށް އެ ކޮލެޖުން ބުނެފި އެވެ. އެ ކޮލެޖުން
މިހާރު.ކޮމް - 2023-07-12 11:49:50
ތިން ވަނަ ބޮޑުހަނގުރާމަ ވަރަށް ކައިރިވެއްޖެ: ރަޝިޔާ
ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ޔޫކްރެއިނަށް ދެމުން ދާ އަސްކަރީ ހަތިޔާރުތަކުގެ ސަބަބުން، ދުނިޔޭގެ ތިން ވަނަ ބޮޑުހަނގުރާމަ މިހާރު އޮތީ ވަރަށް ކައިރީގައި ކަމަށް ރަޝިޔާ އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ. ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް
މިހާރު.ކޮމް - 2023-07-12 11:42:51
ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތެއްގައި ވާދަކުރި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ރާޅާއެޅުންތެރިޔާ އާޔާ ދެއްކީ ހިތްވަރު
ކ. ތުލުސްދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭއެސްއެފް އޭޝިއަން ސާފިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި، މަރިޔަމް ރާހިލް ނަސީމް (އާޔާ) މިވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ރާޅާއެޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ
މިހާރު.ކޮމް - 2023-07-12 11:42:16
ނޭޓޯ މަހާސިންތާގެ ބައިވެރިން ލިތުއޭނިއާ އަށް
ލިތުއޭނިއާގައި މިއަދު ފަށާ ނޭޓޯގެ އެންމެ އިސް ވެރިންގެ މަހާސިންތާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް، އެ ޖަމާއަތުގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ ވެރިން، ލިތުއޭނިއާގެ ވެރިރަށް ވިލްނިއަސް އަށް ވަޑައިގަންނަވަން ފައްޓަވައިފި
މިހާރު.ކޮމް - 2023-07-12 11:39:32
ނޭޓޯ އިން ޒެލެންސްކީ ރުޅިއަރުވާލައިފި
ޔޫކްރެއިން އަށް ނޭޓޯގެ މެންބަރުކަން ދެވޭނެ ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައިދެވެން ނެތް ކަމަށް ނޭޓޯގެ ވެރިން ނިންމެވުމުން، ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ ކޯފާވެ އެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ
މިހާރު.ކޮމް - 2023-07-12 11:39:20
ވާދަވެރި ހީޓްތަކަކަށް ފަހު އިނާން އާއި ކަޔާން ޒަކީ ވެސް ރެޕޭޗާޖް ބުރަށް
އޭއެސްއެފް އޭޝިއަން ސާފިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ޖޫނިއާ ކެޓެގަރީގެ މެއިން އިވެންޓުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަވެރި ހީޓްތަކަކަށް ފަހު، ރާއްޖޭގެ މުހައްމަދު އިނާން އަބްދުލް ހަންނާން އާއި
މިހާރު.ކޮމް - 2023-07-12 11:36:31
އޭޝިއަން އިންޑޯ އެންޑް މާޝަލް އާޓްސް ގޭމްސް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި
ނޮވެމްބަރު މަހު ތައިލެންޑުގައި ބާއްވަން ތާވަލްކުރި މިއަހަރުގެ އޭޝިއަން އިންޑޯ އެންޑް މާޝަލް އާޓްސް ގޭމްސް، އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ. މިއީ މި މުބާރާތް ފަސްކުރަން ޖެހުނު ދެވަނަ ފަހަރެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2023-07-12 11:31:13
މުންތޭގެ ހިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް، އަޒީލް އަށް ޑަބްލިއު އޭ ރެފްރީ ބްރޯންޒް ލެވަލް ސެޓްފިކެޓް
ތައިލެންޑްގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އޭޝިއާ އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ 25 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ބައްދަލުވުމުގައި، ރާއްޖޭގެ އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ، އަހުމަދު މުންތަގިމް (މުންތޭ) ކޮށްދިން ހިދުމަތުގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2023-07-12 11:27:19
ރިލްވާންގެ މަރުގެ ތުހުމަތުވާ އިސޫ ވެސް ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި
ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިލްވާނާއި ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުވާ އިސްމާއިލް އަބްދުއްރަހީމް (އިސޫ) ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލީ ޓެގް
މިހާރު.ކޮމް - 2023-07-12 11:23:21
ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕޭން ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ފަށައިފި، ފައިސާ ހަމަޖައްސާނެ: ހީނާ
އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ކެމްޕޭނުތައް ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ފެށިއްޖެ ކަމަށާއި، ކެމްޕޭނަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2023-07-12 11:21:34
ކްރިކް ރިޒާއަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މެޑިކަލް ދޫކުރީ ޓެސްޓު ނުހަދާ
ރ. ފުއްގިރި ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ ތުހުމަތުވާ އަހްމަދު ކްރިކް ރިޒާގެ ބަލި ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން އައިޖީއެމްއެޗުން މެޑިކަލް ރިޕޯޓެއް ދީފައިވަނީ އޮތީ އެ ހޮސްޕިޓަލުން އެއްވެސް ޓެސްޓެއް ނުހަދައި
މިހާރު.ކޮމް - 2023-07-12 11:14:50