×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ހޯމް ކަރަންޓީނަށް ރަށްރަށަށް ދެވޭނެ އުސޫލު އަނެއްކާވެސް ވަރުގަދަ ކޮށްފި
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެ، އެ ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މާލެ ސަރަހައްދުގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން ހޯމް ކަރަންޓީނަށް މާލެ އިން އެހެން ރަށްރަށަށް ދެވޭ އުސޫލު އެޗްޕީއޭ އިން
މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-08 00:24:02
މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ފުލުހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވެގެން ހުރި ފުލުހަކު މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ކ. ކާށިދޫން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން މިރޭ ބުނީ 33 އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާ މަސްތުވެގެން ހުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ހައްޔަރުކޮށް ބަލައި ފާސްކުރިއިރު
މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-07 23:55:08
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އަންނަ މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި
ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މުޅި ރާއްޖޭގައި އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތު އަންނަ މަހުގެ ހައެއްގެ ނިޔަލަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިރޭ އިތުރު ކުރައްވައިފި އެވެ. އެންމެ ފަހުން އިއުލާނު
މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-07 23:19:10
ފުރުން ލަސްވި ފްލައިޓުން އިންޑިއާ އަށް ދިޔަ ދެ މީހަކު ވެސް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
އާސަންދަ އެހީގައި ބޭސްފަރުވާ އަށް އިންޑިއާ އަށް މީހުން ގޮވައިގެން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފުރަން އުޅެނިކޮށް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު އިން ކަން އެނގިގެން ފުރުން ލަސްވި ފްލައިޓުން އެ ގައުމަށް އެތެރެވި ދެ މީހަކު
މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-07 23:02:22
ކޮވިޑަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 89 މީހުން
ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 89 މީހަކު މިއަދު އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ. އެ އެޖެންސީން ބުނީ، އިއްޔެ އިރުއޮއްސި 6:00 އިން މިއަދު އިރުއޮއްސި 6:00
މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-07 22:50:09
ބޭސްފަރުވާ އަށް 50 މީހުން މިއަދު ފުރުވާލައިފި
އާސަންދައިގެ ހަރަދުގައި ފަރުވާ ހޯދުމަށް ހަތަރު ވަނަ ބެޗު މިއަދު ފުރުވާލައިފި އެވެ. އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ހާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން، ހަވީރު 6:30 ގައި ފޮނުވާލީ ބަލި މީހުންގެ އެހީތެރިންނާއެކު ޖުމްލަ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-07 21:31:47
ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ބައްޕަ އަލުން ހައްޔަރުކޮށްފި
ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި އުމުރުން ހަތަރު އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުކުރާ ފިރިހެން މީހާ އަލުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އޭނާގެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުމުން
މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-07 21:01:45
އެއާ އިންޑިއާގެ ބޯޓެއް ކެރަލާ އަށް ޖައްސަނިކޮށް ވެއްޓިއްޖެ
ކެރެލާ (އޮގަސްޓް 7) - އެއާ އިންޑިއާ އެކްސްޕްރެސްގެ މަތިންދާ ބޯޓެއްގެ ކެރަލާގެ ކާލިކަޓަށް ޖައްސަނިކޮށް މިރޭ ވެއްޓިއްޖެ އެވެ. އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން ބުނި ގޮތުގައި ދުބާއީން ފުރައިގެން 191 މީހުންނާ އެކު ދަތުރުކުރި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-07 20:58:50
ހައްގުތައް ދަމަހައްޓަންވީ ވެރިންގެ ހެޔޮކަމަކުން ނޫން، ހެޔޮއެދިގެން: އޭޖީ
ތިން ބާރު ވަކިކޮށްފައިވާ މި ނިޒާމުގައި ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަން ނަގަހައްޓައި ދެމެހެއްޓުމަކީ އޭރަކު ތިއްބަވާ ވެރިންގެ ހެޔޮކަމުން ކުރާ ކަމަކަށް ވުރެން ހެޔޮއެދިގެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް
މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-07 20:46:55
ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި ފާމަސީ އެސިސްޓެންޓް ހައްޔަރުކޮށްފި
މާލޭގެ ބޭސްފިހާރައެއްގައި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފާމަސީ އެސިސްޓެންޓު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ބޭސްފިހާރައަކަށް ދިޔަ މީހަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-07 18:09:15
ބޭރޫތުގެ ބަނދަރުގެ ގުދަނެއްގައި ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް ރައްކާކުރަން ޖެހުނު ގޮތް
ބޭރޫތު (އޮގަސްޓް 7) - ލުބުނާނުގެ ވެރިރަށް ބޭރޫތު ގުޑައިގެންދާވަރުގެ ބާރުގަދަ ގޮވުންތަކެއް ގޮވުމާ އެކު އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފަ އެވެ. ގޮވާފައި ވަނީ ބޭރޫތުގެ ބަނދަރާ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-07 16:46:55
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުގެ ވާހަކަ ދައްކަނީ ސިޔާސީ އަރައިރުމެއް އޮވެގެނެއް ނޫން: ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު
ވެރިކަން ހިންގަން އެންމެ ރަނގަޅީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ކަމަށް ވިދާޅުވަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން އެއްވެސް ކަހަލަ އަރައިރުމެއް އޮވެގެން ނޫން ކަމަށާއި އަދި އެއީ ވަރަށް ފޫހި، އާދައިގެ ވާހަކައެއް ކަމަަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-07 15:18:37
ތައިލެންޑުން "ޓްރެވަލް ބަބްލް" އެއްބަސްވުންތައް ފަސްކޮށްފި
ތައިލެންޑުން އޭޝިއާގެ އެކި ގައުމުތަކާ އެކު ހަދަން އުޅުނު "ޓްރެވަލް ބަބްލް" އެއްބަސްވުންތައް ވަކި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ. "ޓްރެވަލް ބަބްލް"އަކީ ދެ ގައުމެއްގެ ދޭތެރޭގައި ވަކި އެއްބަސްވުމެއްގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-07 15:16:50
ދިރާގު "މަމެން"ގެ ވާހަކަ ހިއްސާކޮށްގެން ހިލޭ ޑޭޓާ
ދިރާގު "މަމެން" މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންގެ ވާހަކަ ހިއްސާ ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެ ކުންފުނިން ފަށައިފި އެވެ. މި ޑޭޓާ ހޯދުމަށް އެޕްލިކޭޝަންގެ "މަމެން ރިފެރަލް" ފީޗާ މެދުވެރިކޮށް
މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-07 14:05:26
އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ އައިސީޔޫގައި ރޯވެ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި މީހުންތަކެއް މަރުވެއްޖެ
އަހުމަދުއާބާދު (އޮގަސްޓް 7) - އިންޑިއާގެ ހުޅަނގުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ އަހުމަދުއާބާދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ އައިސީޔޫގައި އަލިފާން ރޯވެ އެ ތަނުގައި ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހުންތަކެއް މަރުވެއްޖެ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-07 12:22:02
ޑރ. ފައުޗީ އަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދޭން ފަށައިފި
ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 7) - ވައިޓް ހައުސްގެ ކޮރޯނާވައިރަސް ޓާސްކް ފޯހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ތަޖްރިބާކާރު ޑރ. އެންތަނީ ފައުޗީ އަށް މަރުގެ އިންޒާރުތައް ލިބެމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ސީއެންއެންގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-07 12:16:28
ފާމަސީ އެސިސްޓެންޓަކު އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަަލައެއް ބަަލަނީ
ބޭސް ފިހާރައަކަށް ދިޔަ އަންހެނަކަށް އެ ތަނުގައި ހުރި ފާމަސީ އެސިސްޓެންޓަކު ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް މިއަދު ވިދާޅުވީ މާލޭގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-07 12:03:12
42 އަހަރު ތެރޭ ރަނިލް އަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ
ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 7) - ސްރީ ލަންކާގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުން އެންމެ ބޮޑު ހިތްދަތިކަމެއް ލިބުނު ސިޔާސީ ލީޑަރަކީ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ)ގެ ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-07 11:30:40
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް
ބޮބީ ޑިއޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ކްލާސް އޮފް 83" މި މަހުގެ 21 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، އޭގެ ރަސްމީ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ. މި ފިލްމަކީ ޝާހްރުކް ޚާންގެ ރެޑް ޗިލީޒް އެންޓަޓައިންމަންޓާއި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-07 10:30:50
28 ނަރުހަކަށް މުސާރަ ނުލިބޭތީ ކަންބޮޑުވޭ: ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލްސް ޔޫނިއަން
އަތޮޅުތަކުގެ އެކި ހޮސްޕިޓަލްތަަކާއި ހެލްތު ސެންޓަރުތަކަށް އަލަށް ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީ 28 ނަރުހަކަށް މިދިޔަ ދެ މަހުގެ މުސާރަ ނުލިބޭތީ މޯލްޑިވްސް ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލް ޔޫނިއަން (އެމްއެޗްޕީޔޫ) އިން ކަންބޮޑުވުން
މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-07 10:25:38
"މުލާން" އަންނަ މަހު ޑިޒްނީ ޕްލަސް އަށް
"މުލާން" ބަލަން 30 ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހޭނެ އެންމެ ފުރަތަމަ 2018 ގައި ގެނެސްދޭން ނިންމުމަށް ފަހު މި އަހަރަށް ފަސްކޮށް، ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި އެކި ފަހަރުމަތިން ތާރީހު ބަދަލުވަމުން ދިޔަ ޑިޒްނީގެ ލައިވް-އެކްޝަން
މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-07 10:09:29
އިސްރާފު ކުރުމުގެ ނުބައި އާދަ ދޫކޮށްލަން ނަފްސު ހޭނުވުން
ދިރިއުޅުމުގެ އެކިއެކި ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ ބިމުގެ ޚަލީފާކަން އަދާކުރުމުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން ﷲ އަށް އަޅުވެތިވުމަށްޓަކައި ނަމާދުކޮށް އެކަމުން އަވަދިވުމާ އެކު ބިމުގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-07 10:02:27
"ނާގިން 5" ފެށުން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ
ކަލާޒް އިން މިހާރު ގެނެސްދޭ ސުޕަނެޗްރަލް ސިލްސިލާ "ނާގިން" ގެ ހަތަރު ވަނަ ސީޒަން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ނިންމާލައި، އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ "ނާގިން 5" ދައްކަން ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ. އެކްތާ ކަޕޫރްގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-07 09:56:27
ރިތިކް ރޯޝަން ވެސް ޑިޖިޓަލް ކޮންޓެންޓަށް
އިންޑިއާގައި ވެބް ސީރީޒްތަކާއި ވެބް ފިލްމުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު މާކެޓެއް ހުޅުވި، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިން ވެސް މިހާރު އެ ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖަހަމުން އަންނަ އިރު، އެކްޓަރު ރިތިކް ރޯޝަން ވެސް ދެން މާ ގިނަ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-07 09:45:55
ރޮނާލްޑޯ ފިޓްކޮށް ހުރުމަކީ ސާރީ އަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް
ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 7) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޕްރެޝަރު މެޗަކަށް ކުރިމަތިލާއިރު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ފަދަ މި މުބާރާތުގައި ރެކޯޑް ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިއަކު ޓީމުގައި ހުރުމަކީ ހިތްހަަމަޖެހުމެއް ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-07 09:39:31
ރެއާލާ ވާދަކޮށް ސިޓީގެ މޮޅުކަން ދައްކަންޖެހޭ: ގާޑިއޯލާ
މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 7) - ރެއާލް މެޑްރިޑަކީ މުއްސަނދި ތާރީހެއް އޮތް ބޮޑު ކްލަބެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު މި ވަގުތުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު އޭނާގެ ނަޒަރުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަކީ ރެއާލަށް ވުރެން މޮޅު ޓީމެއް ކަމަށާއި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-07 09:37:12
ގޫގުލް "ފައިލްސް" އަށް ތިޖޫރިއެއް
ގޫގުލް ފައިލްސް އަކީ އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. ގޫގުލް އިން އުފައްދައި އާންމު ބޭނުންތަކަށް ޕްލޭ ސްޓޯރުން މި އެޕްލިކޭޝަން ލިބެ އެވެ. ގޫގުލް ފައިލްސް އަކީ ފޯނުގައި ހުރި ފައިލްތައް ހޯދައި ބަލައި، އެކި
މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-07 09:35:47
ޔޫރޮޕާ ލީގު: 48 އަހަރަށް ފަހު ވުލްވްސް ކުއާޓާ އަށް
ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 7) - އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ގްރީސްގެ އޮލިމްޕިއާކޯސް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ 48 އަހަރަށް ފަހު ވުލްވްސް އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ. ވުލްވްސް
މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-07 09:32:47
ބަޝުންދުރާ އިން ބްރެޒިލް ފޯވާޑެއްގެ ސޮއި ހޯދައިފި
އޭއެފްސީ ކަޕާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނަށް ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބްރެޒިލްގެ ފްލުމިނެސޭގެ ފޯވާޑް ރޮބްސަން އަޒެވޭޑޯ ޑަ ސިލްވާ (ރޮބީނިއޯ) ގެ ސޮއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗެމްޕިއަން ބަޝުންދުރާ ކިންގްސް
މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-07 09:29:53
ޓިކްޓޮކާ ވާދައަށް ހެދި އިންސްޓަގްރާމް "ރީލްސް" 50 ގައުމަކަށް ދޫކޮށްލައިފި
މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން އިންސްޓަގްރާމުން ޓެސްޓްކުރަމުން އަންނަ "ރީލްސް" ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން 50 ގައުމަކަށް ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ. ފޭސްބުކްގެ ދަށުން ހިންގާ އިންސްޓްރާމަށް މުޅިން އަލަށް ގެނައި ފީޗާއެއްގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2020-08-07 09:21:16