×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
މާފުށީ ޖަލުގައި އަނެއްކާ ވެސް ހަމަނުޖެހުންތަކެއް، ފުލުހުންގެ ބެކަޕް ޓީމެއް ވެސް ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި!
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް (އެމްސީއެސް) އިން މާފުށީ ޖަލުގައި މިރޭ ހިންގާ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެކަޕް ޓީމެއް ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި ޖަލުގައި އެބަތިބި ކަމަށް ފުލުހުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-25 01:03:36
އީގަލްސް އަތުން ފަހު ވަގުތު ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް ޕޮއިންޓެއް
ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ވައްދާލި ގޯލުން ކްލަބް އީގަލްސްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ލީގުގެ ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓް ހޯދައިފި އެވެ. އީގަލްސް
މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-25 00:34:35
ލުތުފީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަތާ ދެ މަސް
ނޮވެމްބަރު 3 ގެ އުދުވާނީ ހަމަލާގެ މޭސްތިރިޔަކަށް ހުރި ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ފިލައިގެން އުޅުމަށް ފަހު، ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ އަށް އަމިއްލަ އަށް ހާޒިރުވުމުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 22:54:19
އުރީދޫ ކަލަ ރަން އެކްސްޕޯ މާދަމާ ފަށަނީ
އުރީދޫ ކަލަ ރަންގެ އެކްސްޕޯ މާދަމާ ފަށާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މި އެކްސްޕޯ އޮންނާނީ، ކަލަ ރަން ބާއްވާ އައްޑޫގަ އެވެ. މިއަހަރު އަލަށް އައްޑޫގައި ބާއްވާ ކަލަ ރަން އަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 21:52:04
ހައި ކޯޓާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީން ބަލަނީ
ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކެއް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލަން ނިންމައި، ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ. ޖޭއެސްސީން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 21:34:26
ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން ސީއެސްއާރް ހަރަކާތްތައް ގިނައިން ހިންގަނީ ސިޔާސީ ބޭނުންތަކަށް: ޒިޔަތު
ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ގިނަ ކުންފުނިތަކުން އިޖުތިމާއީ ފައިދާއަށް ހަރަކާތްތައް ހިންގަނީ ސިޔާސީ މަގްސަދުތައް ހާސިލު ކުރުމަށް ކަމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯން
މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 21:25:22
ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލަން ޖޭއެސްސީން ފަށަން ނިންމައިފި
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ އެހީއާ އެކު ފެށުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ. ޖޭއެސްސީން އެގޮތަށް ނިންމީ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 21:21:38
ދާއިރާތަކުގެ އިންތިހާބަށް އާބާދީ ގުނާނެ މުއްދަތު ކަނޑައަޅައިފި
އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އިދާރީ ދާއިރާތަކުން އިންތިހާބުކުރާ ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި އާބާދީ ގުނާނެ މުއްދަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން
މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 21:19:23
އެޗްޑީސީން އަގު ހެޔޮކޮށް ބިން ވިއްކަން އުޅުނީ މެންޑޭޓް ސާފު ނުވާތީ: ޒިޔަތު
މިދިޔަ އަހަރު ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އަގު ހެޔޮކޮށް ބިންތަކެއް ވިއްކަން ނިންމާފައި އޮތީ އެ ކުންފުނީގެ މެންޑޭޓު އެންމެ ފުރިހަމަށް ސާފު ނުވެ އޮތުމުން ކަމަށާއި ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް
މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 21:13:20
މެޖިސްޓްރޭޓް ނިހާންގެ ސަސްޕެންޝަން ތިން އަހަރު ފަހުން އުވާލަން ނިންމައިފި
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ސައްހަ ނޫން ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސަސްޕެންޑްކުރި އދ. މާމިގިލީ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ނިހާންގެ ސަސްޕެންޝަން ތިން އަހަރު ފަހުން
މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 21:03:35
ދަ ގްރާންޑޭ އިން ތިން ވަނަ މޮޅު ހޯދައިފި
ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ދަ ގްރާންޑޭ އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅުނު ތިން ވަނަ މެޗުން ވެސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. މި މޮޅާ އެކު ނުވަ ޕޮއިންޓާ އެކު އެ ޓީމު އޮތީ އެއް ވަނައިގަ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 20:06:08
ދެ ޔުނިވަސިޓީ ވަކިން ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު
ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ދަށަށް އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ މެންޑޭޓް ބަދަލުކޮށް، ދެ ޔުނިވަސިޓީ އެއްކޮށްލައިގެން ހިންގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގިނަ މެމްބަރުން މިއަދު ގޮވާލެއްވި ނަމަވެސް، ދެ ޔުނިވަސިޓީ ވަކިން
މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 19:39:57
ތަމްރީންތަކަށް ގައުމީ ޓީމެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫރަޕަށް
އަންނަ މަހު މޮރިޝަސްގައި އޮންނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމަށް ސާބިއާގައި ޓްރެއިނިން ކޭމްޕެއް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފުރުސަތު
މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 19:23:25
ޖަލުގެ ހަމަނުޖެހުމާ ގުޅޭގޮތުން އެޗްއާރުސީއެމްގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް
މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކ. މާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން ތަހުގީގުކޮށް ތައްޔާރު ކުރި ރިޕޯޓު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި
މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 18:16:58
އަދީބުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްސަލައެއް ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކޮށްފައިވާތީ އެ މައްސަލަ ނިމެންދެން އަދީބުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.
މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 17:57:13
ބޮޑު އީދުގެ ކުރިން ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓަށް ދަތުރު ފަށާނަން: މިނިސްޓަރު
ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު އީދުގެ ކުރިން، ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ދަތުރުތައް ފަށާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ބޮޑު އީދު ޗުއްޓީ އަންނަ އޮގަސްޓު މަހު
މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 16:55:54
ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި: އީޕީއޭ
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރުގައި އެންވަޔަރަމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާފައިވާ ކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު ނައީމް މިއަދު މަޖިލީހުގައި
މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 16:51:38
ތޫނު ހަތިޔާރާ އެކު ދެ މީހަކު މަރަދޫން ހައްޔަރުކޮށްފި
ތޫނު ހަތިޔާރާ އެކު ދެ މީހަކު ސ. މަރަދޫން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ 18 އަހަރުގެ މީހަކާއި 23 އަހަރުގެ މީހެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މި މީހުން ހައްޔަރުކުރީ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 16:46:01
ދަރިވަރުންނާ ބެހުނު ކަމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކުރި ޓީޗަރުގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް
ރާއްޖޭގެ ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުންތަކަކާ ތަކުރާރުކޮށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މިއަދު ހައްޔަރުކުރި ޓީޗަރު ތަހުގީގަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކޯޓުން 10 ދުވަސް ދީފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ 46 އަހަރުގެ ފިރިހެން
މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 16:29:04
ދެ ޔުނިވަސިޓީ އެއްކޮށްލަން އާދަމް ޝަރީފް ދެކޮޅު
ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ދަށަށް އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ މެންޑޭޓް ބަދަލުކޮށް، ދެ ޔުނިވަސިޓީ އެއްކޮށްލައިގެން ހިންގުމަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާ ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު، ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް
މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 16:22:53
އެމެރިކާގެ ސައިބާ ހަމަލާ ކާމިޔާބެއް ނުވޭ: އީރާން
ތެހެރާން (ޖޫން 24) - އެމެރިކާ އިން ދިން ސައިބާ ހަމަލާ ކާމިޔާބުވެފައި ނުވާ ކަމަށް އީރާނުން ބުނެފި އެވެ. "އީރާނާ ދެކޮޅަށް ދިން ސައިބާ ހަމަލާގެ ކާމިޔާބީއާ ގުޅޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކުން ދަނީ ވާހަކަ ދައްކަމުން.
މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 16:00:51
ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި
ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރު ދިނުމުގެ ބިލް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ. ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް އަދި ކޮރަޕްޝަންގެ ކަންކަން ބެލުމަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 15:59:31
މިފަހަރު ވެސް 900 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ލޯނަށް ހުށަހެޅި
ރާއްޖޭން ބޭރުން ކިޔަވަން ދޫކުރާ ލޯނަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދެ ވަނަ ފަހަރަކަށް ހުޅުވާލުމުން ވެސް 900 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ހުށަހެޅި ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީގެ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 15:54:58
ދައުލަތަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ތްރީއޭ ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި
ދައުލަތަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު (42 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ) ދައްކަން ތްރީ އޭ ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ. ސިވިލް ކޯޓުން އެގޮތަށް ހުކުމްކުރީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ނަގާ ޓެކްސް ކަމަށްވާ
މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 15:53:56
ވޯޓިން ސިސްޓަމަށް މައްސަލަ ދިމާވެ، މެމްބަރުން ވޯޓު ދެއްވީ ރޯލް ކޯލަކުން!
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވޯޓިން ސިސްޓަމަށް ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވުމާ ގުޅިގެން ރޯލް ކޯލަކަށް ގޮސް، ގިނަ ކަންކަން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ. މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގައި، ވޯޓިން ސިސްޓަމް ބޭނުންކޮށްގެން ހަތް ކަމަކަށް
މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 15:52:48
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހިދުމަތްތަކެއް ޑިޖިޓަލްކޮށްފި
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަ ހިދުމަތެއް ޑިޖިޓަލްކޮށްފި އެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ތައާރަފުކުރީ އެސްއެމްއެސް/އީމެއިލް ޕޯޓަލް، ޕޭރޯލް ރަޖިސްޓަ، އެސްއޭޕީ ޔޫސާ ފޯމް، އެސްއޯއީ ގޭޓްވޭ،
މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 15:10:19
ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގައި ފުލުހުން އިހުމާލުވި ކަމަށް ބުނެ މަޖިލީހުން ބަލަނީ
ވަގަށް ނަގާފައިވާ މިނިވަން ނިއުސްގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުވައިލި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ފުލުހުން އިހުމާލު ވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ކަމުގެ ހަގީގަތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަލަން މިއަދު
މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 15:05:42
ޝައިމް ގެއްލުނު މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު މަޖިލީހުން ހޯދަނީ
ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ، އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ޝައިމް އަބްދުﷲ ގެއްލުނު މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ހޯދައިގެން އެ މައްސަލަ ބަލަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް
މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 15:03:53
ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ރަޝިއާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ރަޝިއާ އަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޝާހިދުގެ މި ދަތުރުގައި، ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ސަރްގޭ ލަވްރޯފްއާ ބައްދަލުކުރައްވައި
މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 14:23:58
އެޗްޑީސީގެ ޚިޔާނާތްތައް ބަލަން އޭސީސީ ވަދެއްޖެ
ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ "ހާއްޔެއް"ގެ ގޮތުގައި ތުހުމަތު ކުރި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އާ ގުޅޭ ޚިޔާނާތްތަކެއް ތަހުގީގު ކުރަން އެތަނަށް، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން
މިހާރު.ކޮމް - 2019-06-24 14:10:02