×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ައީރާނުގައި އަންހެނުން ހެދުން އެޅުމާ ބެހޭ ގާނޫނު ހަރުކަށިކޮށްފި
ގާނޫނާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް 10 އަހަރު ދުވަހާ ހަމައަށް ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވުމުގެ ބާރު މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ސަރުކާރަށް ލިބޭނެ
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 12:54:14
ވެނެޒުއެލާ ޖަލެއްގެ ކޮންޓްރޯލު ހޯދަން 11،000 ސިފައިން ފޮނުވައިފި
ޓޮރޮކޮން ޖަލުގެ ކޮންޓްރޯލު ގޭންގެއްގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮންނަތާ އެތައް އަހަރެއް ވަނީ ވެފައި
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 12:50:53
ޕޯލެންޑުން ޔޫކްރެއިނަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުން ހުއްޓާލަނީ
މި ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައި ވަނީ ޔޫކްރެއިނުގެ ގޮވާމުގެ އުފެއްދުންތައް އެތެރެކުރުން ޕޯލެންޑުން މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 12:48:14
ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގަން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އެހީ ދޭނަން: މުއިއްޒު
ޕްރީ ސްކޫލްތައް ވެސް ސަރުކާރުގެ ތައުލީމީ ނިޒާމްގެ ތެރެއިން ހިންގުމާ މެދު ވިސްނަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 12:34:33
އޮކްޓޯބަރު 30 ކުރިން ވޯޓް ނަގަން މަޖިލީހުން އީސީއަށް އަންގައިފި
މިކަމާ މެދު އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ގާނޫނީ ލަފާ ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނޭ
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 11:54:47
ސިވިލް ކޯޓުގެ ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން ގާޒީ ފަރުހާދުއާ ހަވާލުކޮށްފި
ސިވިލް ކޯޓުގެ ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން ގާޒީއަކާ ހަވާލުކުރަން ޖެހުނީ އެ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު ނިމާލް ޖުނައިދު ކުއްލި ގޮތަކަށް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 11:21:20
1 ބިލިއަންގެ މުދާ އިތުރަށް އިމްޕޯޓު، އެކަމަކު އެކްސްޕޯޓް ދަށަށް
ކަސްޓަމްސް މެދުވެރިކޮށް މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްގައި 391 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބުނު އިރު، މިދިޔަ މަހު ލިބުނީ 324 މިލިއަން ރުފިޔާ
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 11:01:49
ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުުން ލޭ ހަދިޔާކޮށްފި
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސާވިސްއާ ގުޅިގެން މިއަދު ބޭއްވި ކޭމްޕުގައި 46 މުވައްޒަފުން ވަނީ ލޭ ހަދިޔާކޮށްފައި
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 10:30:49
އެމްޓީސީސީން އިންޖީނު ގަންނަން އެމްއައިބީ މެދުވެރިކޮށް ލުއި ދެނީ
މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް، އެމްޓީސީސީން ވިއްކާ ޔަންމާ އަދި ސުޒުކީ އިންޖީނު ގަންނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް، ދިގު މުއްދަަތަކަށް ބަހާލައިގެން އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 10:18:02
ޝަރުތުތަކަށް އެއްބަސްނުވުމުން ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ވަކި ކޮޅަކަށް ނޭރި
އެމްޑީޕީން ވަނީ އަންނަ މަހުގެ 30ގެ ކުރިން ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނަގަން އެއްބަސްވެ، ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ހުށަހަޅައިގެން އިއްޔެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ގަރާރަށް ތާއީދުކޮށްފައި
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 10:16:02
ޓްރީ ޓޮޕްގައި ކެންސަރު ސްކްރީނިން ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި
މި ކްލިނިކުން ކެންސަރު ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށާއި ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ދެނެގަތުމަށް އެހީތެރިވެދީ، ފަރުވާ ދޭނެ
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 09:48:57
ބަޔާން އަތުން ޔުނައިޓެޑް ވީ ބަލި، އާސެނަލްގެ ފެށުން މޮޅު
ބަޔާންގެ ހަތަރު ލަނޑުގެ ތެރެއިން އިނގިރޭސި ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން ކާމިޔާބުކޮށްދިން ޕެނެލްޓީ ހިމެނޭ
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 09:38:13
ޗައިނާގެ 'ލިޕްސްޓިކް ކިންގް'އަށް ހުރިހާ ކޮޅަކުން ފާޑުކިޔުން
ފަސް މިނިޓްގެ ތެރޭގައި 150،000 ލިޕްސްޓިކް ވިއްކި ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ތަރިއަށް ބުނެވުނީ ބުނެގެން ނުވާނެ އެއްޗެއް
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 09:03:28
'ކުރަހާ ރާއްޕެ' މައުރަޒުން ފުރިހަމަ ހުނަރާއި ގިނަ މެސެޖުތަކެއް
މަޝްހޫރު އާޓިސްޓު އަދި ހުނަރުވެރި ވަޑި އަލީ އިޝާން (ކުރަހާ ރާއްޕެ)ގެ ފުރަތަމަ ސޯލޯ މައުރަޒުގައި އޭނާގެ އެ ދެ ހުނަރު ލާމެހި، ގިނަ އާޓްވޯކްތަކެއް ހިމެނޭ
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-21 06:05:42
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމާ ކުޅެން މާލީ ހާލަތު ތަނެއް ނުދޭ: ސައީދު
އަންނަ މަހުގެ 30ގެ ކުރިން އެ ވޯޓު ނެގުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ހުށަހެޅި ގަރާރު މަޖިލީހުން މިއަދު ވަނީ ފާސްކޮށްފައި
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-20 23:57:01
ވަގަށް މަސްވެރިކަން ކުރި ލަންކާގެ 5 ބޯޓު ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި
އެ ބޯޓުތައް އަތުލައިގެންފައި ވަނީ، ރާއްޖޭގެ މަސްދޯންޏެއް ކަމަށްވާ 'އަސުރުމާ 3' އިން ކުރި ރިޕޯޯޓަކާ ގުޅިގެން ކޯސްޓްގާޑުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-20 23:44:01
'ދިވެހި ބަހާއި އިސްލާމް މާއްދާ ދެމެހެއްޓޭނީ އަޅުގަނޑު ހޮވައިގެން'
މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އިސްލާމް މާއްދާ އިނގިރޭސިބަހުން ކިޔަވައިދޭން ހުށަހެޅީ ދިވެހި ބަހާއި އިސްލާމް މާއްދާ މަތިން ކުދިން ފޫހިކޮށްލުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމަށް
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-20 23:27:48
ފައްޔާޒު ކެމްޕޭނުގައި ޒުވާނުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ފައްޔާޒު ވަނީ އެ ތަނުގައި ތިބި ޒުވާނުންނާ ވަކިވަކިން ބައްދަލުކުރައްވައި އެ މީހުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑުއައްސަވާފައި
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-20 23:10:41
ބައެއް މަޝްރޫއު 5 ފަހަރަށް ވެސް ދީފައި އެބަހުރި: މުއިއްޒު
އެކަން ކުރަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރޭވިގެން، މަޝްރޫއުގެ އަގުގެ %15 އެޑްވާންސަށް ދީގެން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-20 20:43:40
އަލީ ވަހީދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ
އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރެއްވި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރަށް ވުރެ ވެސް ދަށުން، އެންމެ 5،460 ވޯޓާ އެކު ހަތަރު ވަނަ ލިބިވަޑައިގެންނެވި ގާސިމްގެ ކެމްޕޭނުގައި ވެސް އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވި އެއް ބޭފުޅަކީ
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-20 20:31:14
ސިފްކޯ ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންނަށް ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރަން ފަށައިފި
ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ސަރުކާރުގައި އަޅަން ނިންމައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށި ސިފްކޯ ފްލެޓް މަޝްރޫއު، އެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި ނުނިމި ދިގުލައިގެން ދިއުމަކީ ސިފައިންގެ ދުވަސްވީ ކަންބޮޑުވުމެއް
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-20 20:00:09
ނިޒާމީ ގަރާރުގެ ވޯޓުގައި ޕީޕީއެމްއިން ބައިވެރިއެއް ނުވި
ވޯޓް ނެގި ވަގުތު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ 2 މެންބަރަކު އަދި ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ އެމްޑީޕީގެ 16 މެންބަރަކު ތަޅުމުގައި ތިއްބެވި
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-20 16:58:09
އެންމެ ފަހުން ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލައިފި
ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 16 މެމްބަރުންގެ ތާއީދާ އެކު ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރި
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-20 16:53:55
ކުޑަގިރީގެ ސްލައިޑަކުން ވެއްޓި އަނިޔާވި ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ
މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ޒުވާނާއަށް ދިޔައީ ފަރުވާ ދެމުން
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-20 16:43:52
'ފުލުހުން ބައެއް ކެމްޕޭނު ހަރަކާތްތަކަށް ހުރަސްއަޅައި ހުއްޓުވާ'
ބިނާކުރުވަނިވި ގޮތެއްގައި ފާޑު ކިޔުމަށާއި ނަޒާހަތްތެރިކަމާ އެކު ކެމްޕޭނު ކުރުމަށް އިސްކަންދީ، އަނެކާގެ އަބުރާއި އިއްޒަތަށް އަރައި ނުގަތުމަށާއި ނަފްރަތު އުފެދޭ ވާހަކަތައް ނުދެއްކުމަށް ވެސް އެ ކޮމިޝަނުން
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-20 16:35:57
ސިކުންގެ ލީޑަރުގެ މަރާ ގުޅިގެން 3 ގައުމަކުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ
އިންޑިއާއިން އޭނާއަކީ "ޓެރަރިސްޓެއް"ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-20 15:53:07
ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ ތާއީދު އޮތީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށް: އަބްދުއްރަހީމް
އޮންނާނީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ތާއީދާ އެކު ގާނޫނުއަސާސީގައި ލިޔެފައި ވާތީ އެ ނިންމުމަށް އިހުތިރާމް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-20 15:50:46
މާލޭގައި 20 އަހަރުވީ މީހުންނަށް ގޯތި ދޭ ސްކީމު ވެސް މި ދައުރުގައި
'ބިންވެރިޔާ' ސްކީމުން މާލޭ މީހުންނަށް އެކަނި ގޯތި ދޫކުރިއިރު، މާލޭގައި ދިރިއުޅޭތާ 20 އަހަރު ވެފައިވާ އެހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނާއި ދަފްތަރުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ގޯއްޗާއި ފްލެޓު ދިނުމަށް ރައީސް ސޯލިހު
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-20 15:19:47
ޖަޕާނުން ޗައިނާއަށް އެތެރެ ކުރާ މަހުގެ މިންވަރު %67 ދަށްވެއްޖެ
އޭޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު އިގްތިސާދުން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު އަވަށްޓެރި ޖަޕާނުން 571 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސީފުޑް އެތެރެކޮށްފައި
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-20 15:15:43
500އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓުލާ ފޮށިތަކުގައި 2 ކިއޫ ހަދާނެ
މި ފަހަރު ބޭނުން ކުރާނީ ކުރިއަށް ވުރެ ކުލަ ގަދަ ގަލަމެއް ކަމަށް ވެސް އީސީން ބުނޭ
ދައުރު.އެމްވީ - 2023-09-20 15:09:29