×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ސަރުކާރުގެ "ހަފްތާ 14"އަށް އޮސްޓްރޭލިއާ ސަފީރު ތައުރީފު ކުރައްވައިފި
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް މިހާރުން މިހާރަށް ބޭނުންވާ ތަރައްގީގެ މުހިންމު ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ "ހަފްތާ 14"އަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސަފީރު ތައުރީފު
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2023-11-30 10:11:41
ކޮޕް28 ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ދުބާއީއަށް ވަޑައިގެންފި
28 ވަނަ ކޮޕް ސަމިޓުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދުބާއީއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މި ސަމިޓަކީ ރާއްޖޭގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީއަށް ރާވާފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު،
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2023-11-30 09:13:52
އަނެއްކާވެސް މާލޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި، އަނިޔާވި 3 މީހުންގެ ހާލުވެސް ސީރިއަސް
ރޭ މާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ބޮޑެތި އަނިޔާވި ތިން މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ރޭ 23:26 ހާއިރު ވިލާކޮލެޖު ކައިރީ 2 ސައިކަލު ޖެހިގެން އެކްސިޑެންޓެއް
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2023-11-30 08:32:03
އިންޑިއާ ޓަނަލް: ދަރިފުޅު ދެކެން ބައްޕަ ކުރި 600 ކިލޯމީޓަރުގެ ދަތުރާއި ލޯބިން ދިން ބޮސް!
އިންޑިއާގެ އުއްތަރްކާންދް ގައި ހަދަމުން ދިޔަ ޓަނަލެއްގައި 41 މީހަކު ތާށިވި ހާދިސާ އަކީ އިންޑިއާގައި މިހާތަނަށް ބަޔަކު ބިމުއަޑީގައި ތާށިވެ ސަލާމަތް ނުކުރެވި ދިޔަ ހާދިސާއެވެ. 17 ދުވަސް ވާން ދެން 41 މީހަކު
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2023-11-29 23:39:12
މާލޭގެ ޕަވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަނީ
ގްރޭޓާމާލޭ ރީޖަންގެ ޕަވާ ސެކިއުރިޓީ ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި، ސިކްސްތް ޕަވާ ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައްޓަން ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2023-11-29 22:25:56
އެމްއޭސީއެލްގެ އެމްޑީ ޝަރީފްގެ ފުރަތަަމަ ދުވަސް: ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ އަޕްޑޭޓް ބައްލަވާލައްވައިފި
މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ އެމްޑީއަކަށް ހަމަޖެއްސެވި އިބްރާހިމް ޝަރީފް މުހައްމަދު މަސައްކަތާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު މަސައްކަތަށް ނިކުމެވަޑައިގެން ފުރަތަމަ ދުވަހު ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2023-11-29 21:44:30
ހަމާސް އިން ރަހީނުކުރި 10 މަހުގެ ކުއްޖާ އާއި 4 އަހަރުގެ ބޭބެ މަރުވީ އިޒްރޭލުން ބޮން އެޅުމުން
އޮކްޓޯބަރު 7, 2023 ގައި ހަމާސް އިން އިޒްރޭލަށް ދިން ކުއްލި ހަމަލާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ރަހިނު ކުރި އިރު އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އުމުރުން އެންމެ ހަގު ކުއްޖާ އާއި އޭނާގެ ބޭބެ މަރުވީ އިޒްރޭލުން ބޮން އެޅުމުން
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2023-11-29 21:11:31
ހުޅުމާލޭގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޝަކުވާތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދޭނަން: ފަޒުލް
ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާތައް ހައްލުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އާބަންކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ފަޒުލް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފަޒުލް މިއަދު ވަނީ ހުޅުމާލޭ ފޭސް
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2023-11-29 20:12:08
މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް އިތުރު 20 ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް އިތުރު 20 ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް އިއްޔެ ވެސް 26 ބޭފުޅަކު ވަނީ އައްޔަންކުރައްވާފައެވެ.
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2023-11-29 19:19:14
އާރުޓީއެލް އެޕްލިކޭޝަނަށް ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓު ތައާރަފު ކޮށްފި
ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރުޓީއެލް)ގެ އެޕްލިކޭޝަނަށް ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓެއް ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ، އެމްޓީސީސީގެ ބަހުގެ ހިދުމަތާއި ހައި ސްޕީޑް ފެރީގެ ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2023-11-29 18:11:10
ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ގައުމީ ކުތުބުހާނާއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަނީ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ އެހީގައި ގައުމީ ކުތުބުހާނާއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ނިންމާ އެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ގައުމީ ކުތުބުހާނާއަށް ގެންނަ ޒަމާނީ ބަދަލުތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށާއި މަސައްކަތް
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2023-11-29 18:09:49
މި ސަރުކާރުން އަދުރޭގެ އާއިލާއަށް 33 މަގާމް ދިން ކަމަށް މަލީހް ތުހުމަތު ކޮށްފި
ޕީއެންސީގެ ޗެއާޕާސަން އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ގެ އާއިލާއަށް މި ސަރުކާރުން 33 މަގާމު ދީފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަލީހް މިހެން ވިދާޅުވީ،
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2023-11-29 18:08:03
މުގުނީ ޕީސީބީއަށް އައްޔަންކުރިތާ 3 ދުވަސް ނުވަނީސް ވަކިކޮށްފި
ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ)ގެ މެންބަރު ކަަމަށް އައްޔަންކުރި ހަސަން މުގުނީ އެ މަގާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޕީސީބީގެ ބޯޑަށް މުގުނީ އައްޔަންކޮށްފައިވާ
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2023-11-29 17:03:05
ހަރުފަތަކަށްފަހު ހަރުފަތެއް ވަޖީހު އެމްޑީގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން އޮފީހަށް، މުވައްޒަފުންގެ ހޫނު މަރުހަބާ!
އެމްޕީއެލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން، މުހައްމަދު ވަޖީހު އިބްރާހިމް އޮފީހަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވައިފިއެވެ. އެމްޕީއެލްގެ ހެޑް އޮފީހަށް މިއަދު ރަސްމީކޮށް ވަޖީހު ނިކުމެވަޑައިގެންފައިވާއިރު
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2023-11-29 16:30:06
ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓަށް ބަދަލު ގެނެސް، ޝަރުތުހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ފްލެޓް ދީފައިވޭ: އޭސީސީ
މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ދިނުމަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ "ގެދޮރުވެރިޔާ" ސްކީމްއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓް އިތުރުކޮށް ޝަރުތުހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަށް
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2023-11-29 16:28:21
އިނގިރޭސި ވިލާތުން އަލީ ވަހީދު ހައްޔަރުކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ނިންމާ، ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 20،000 ޕައުންޑް ދެނީ!
ބޭސް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ހައްޔަރުކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އަލީ ވަހީދުގެ މައްސަލާގައި ވަކާލާތު
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2023-11-29 15:31:29
ހިޔާ ފްލެޓްގެ ފިނިޝިންގެ އަގު ދޭން ރާވާފައިވާ ގޮތާ މެދު ސުވާލުކުރަން މިނިސްޓަރު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ
ހިޔާ ފްލެޓްގެ ފިނިޝިންގެ އަގު ދޭން ރާވާފައިވާ ގޮތާ މެދު ސުވާލުކުރަން ހައުސިންގް، ލޭންޑް އެންޑް އާބަން ޑިވަލޮޕްމަންޓް، ޑރ. އަލީ ހައިދަރު އަހުމަދު ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަން އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2023-11-29 15:08:25
ރައީސް ޔާމީންގެ އާ ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އީސީއިން ދީފި
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަލަށް އުފައްދަވާ ޕާޓީ ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރަންޓް (ޕީއެންއެފް) އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ދީފިއެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ދަރިކަލުން ޒެއިން އަބްދުالله ޔާމީންގެ
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2023-11-29 15:04:08
އުރީދޫ ފަން ރަން 2023 އަށް ރެޖިސްޓަރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާރޭ 12 ޖެހުމާ ހަމައަށް
އުރީދޫ ފަން ރަން 2023 އަށް ރެޖިސްޓަރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ (މާދަމާ ރޭ) 12 ޖަހުމާ ހަމައަށް ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ބުނެފިއެވެ. އުރީދޫ ފަން ރަން 2023 އަށް ރެޖިސްޓަރ
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2023-11-29 14:16:30
މިނިސްޓަރު ރަމީލާ ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް
މި ސަރުކާރުގެ އެގްރިކަލްޗާ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއާ މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު ރަމީލާ ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަތުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރު ރަމީލާ މިއަދު
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2023-11-29 14:14:49
އިޒްރޭލުގެ ޖަރީމާތައް، ބައިނަލްއަގްވާމީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ތަހުގީގުކުރުމަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި
ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނު ގާޒާގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ބައިނަލްއަގްވާމީ
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2023-11-29 14:06:59
އެފްކޮންސްގެ 69.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާ ފަސްކުރުމުގެ އަމުރު ނެރެދެވެން ނެތް: ސިވިލް ކޯޓު
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫއު ހިންގާ ކުންފުނި އެފްކޮންސްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ 69.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާ ފަސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ. އެފްކޮންސް ޖޫރިމަނާކޮށްފައި
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2023-11-29 14:03:10
ކުރަން ހުރި މަސައްކަތް ނިމުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކުރުކޮށްލައިފި
މިއަދަށް ތާވަލުކުރި މަސައްކަތްތައް ނިމުމުން، މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަވަހަށް ނިންމާލައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަށް ވަނީ ތިން ކަމެއް އެޖެންޑާކޮށްފައެވެ. އެއީ: މާފަންނު މެދު
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2023-11-29 11:43:06
ޕީއެސްއެމްގެ ނިއުސް ހެޑްގެ މަގާމުން އަފްޒަލް ދުރުކޮށް، އަމީން އާ ހަވާލުކޮށްފި
ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ގެ ނިއުސްރޫމް ހިންގުން ވަގުތީގޮތުން އެ މީޑިއާގެ ސީނިއާ ނޫސްވެރިޔާ ހުސެއިން އަމީންއާ ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ. އެ މަގާމުގައި ކުރިން ހުރީ 1999 ވަނަ އަހަރު ފެށިގެން އެ ކުންފުނީގައި
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2023-11-29 11:25:12
ކާރެއް ކޮންޓްރޯލްނުވެ، ހައިވޭގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި
ކާރެއް ކޮންޓްރޯލްނުވެ، ހައިވޭގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ހިނގި އެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ ބްރިޖް ހައިވޭއިން ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ހޮޅިދަނޑިއެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައިވާ
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2023-11-29 11:03:01
އެކި ދާއިރާތަކުން ގައުމަށް ހިދުމަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޝަރީފް މި ފަހަރު އެމްއޭސީއެލްއަށް، ދެއްވަނީ އުންމީދީ މެސެޖެއް
މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް އިބްރާހިމް ޝަރީފް މުހައްމަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. އެމްއޭސީއެއްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2023-11-29 10:24:53
ވީއައިއޭ ތަރައްގީ ކުރުން އަވަހަށް ނިންމާ އުދުހުންތައް އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ނިންމުމާ އެކު ވައިގެ އުދުހުންތައް އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2023-11-29 10:17:22
ސްޓެލްކޯގެ 25 އަހަރުގެ ހިދުމަތަށްފަހު އެމްޑީގެ މަގާމަށް ފަހުމީ، ކުންފުނި އަނދަވަޅުން ނަގައިދޭނެކަމަށް ވިދާޅުވި
ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ތަޖުރިބާކާރު ހުސައިން ފަހުމީ އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުން ތައުލީމް ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ ހުސައިން ފަހުމީ އަކީ ވިޔަފާރިއާއި އެކައުންޓިންގެ ތަޖުރިބާކާރެކެވެ.
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2023-11-29 10:08:53
ރާއްޖެއިން ތުރުކީއަށް އެތެރެކުރާ މަހުގެ ބާވަތްތަކުން ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަން މަޝްވަރާ ކޮށްފި
ރާއްޖެއިން ތުރުކީއަށް އެތެރެކުރާ މަހުގެ ބާވަތްތަކުން ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަން މަޝްވަރާ ކޮށްފައި ވާކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ. ރޭ ތުރުކީވިލާތުގެ އަންކާރާގައި ހުންނަ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގެސްޓްހައުސްގައި،
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2023-11-29 09:47:50
ރިޔާސީ ވައުދުތައް ފުއްދައިދެއްވުމުގައި ފަސްޖެހިވަޑައި ނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތަކާ ގުޅިފައިވާ ރިޔާސީ ވައުދުތައް ފުއްދައި ދެއްވުމުގައި ފަސްޖެހިވަޑައި ނުގަންނަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދެއްވައިފިއެވެ. ތުރުކީވިލާތުގެ ގްރޭންޑް
ދަޕްރެސް.އެމްވީ - 2023-11-29 09:40:50