×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ
ސްޓެލްކޯއިން ދެމުން އަންނަ ކަރަންޓުގެ ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާތީ މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. ސްޓެލްކޯއިން
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-29 08:34:00
ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތް ބަލައިނުގަންނަށް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ނިންމައިފި
ފަލަސްތީނަކީ ވަކި މިނިވަން ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި ނުގަންނަށް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ނިންމައިފިއެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާގެ ގުރީންް ޕާޓީން އެ ގައުމުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ކަމަށްވާ ހައުސް އޮފް ރިޕުރެޒެންޓޭޓިވް އަށް
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-29 08:31:51
24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ޢައްޒާގައި 46 މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި
ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ފަލަސްތީނުގެ ޢައްޒާގައި އިސްރާއީލުގެ ނިރުބަވެރިންގެ ހަމަލާތަކުގައި 46 މީހުން ޝަހީދުވެ 110 މީހުން ޒަހަމްވިފައިވާ ކަމަށް ޢައްޒާގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނެފިއެވެ. އިސްރާއީލުގެ
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-28 23:59:24
ރާއްޖެއިން ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދި ނަމަވެސް، މާލީ އެހީ ނުލިބުމަކީ ގޮންޖެހުމެއް - ރައީސް
ރާއްޖެއިން އިގްތިސޯދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ކުރިއެރުންތަަކެއް ހޯދާފައިވީނަމަވެސް ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީ ލިބުމަކީ އެންމެ ގޮންޖެހުން ބޮޑު މަސައްކަތް ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-28 23:58:51
ސުނީތާގެ އުފަންދުވަހު އޭނާގެ ފިހާރަ ފަޅާލައި ވައްކަންކޮށްފި
ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ނެށުން ތެރިޔާ ސުނީތާ އަލީގެ ފިހާރަ (ސުނީ ސްޕެޝަލް) ފަޅާލައި، ފިހާރައިން ވައްކަންކޮށްފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު "ވަގުތު"އާ ހިއްސާ ކުރަމުން ސުނީތާ ބުނީ ފިހާރަ ފަޅާޅިކަން އެނގުނީ
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-28 23:51:11
މަރުވާންވެގެން ފުންމާލީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކުރޫސް ލައިނާއިން
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކުރޫސް ލައިނާއިން ދަތުރުކުރި މީހަކު ކަނޑަށް ފުންމާލާ އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ. މި ކުރޫސް ލައިނާ ދަތުރު
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-28 23:28:27
ޣައްޒާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ޔަހޫދީ ހަތިޔާރު ކުންފުނިތަކަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް
ޔަހޫދީންގެ ޣައިރު ޤާނޫނީ ދައުލަތް އިސްރާއީލްގެ އަނިޔާވެރި އަސްކަރިއްޔާ އިން މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ޔަހޫދީ އިސްރާއީލްގެ
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-28 23:24:46
ފަލަސްތީން ވަކި ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި ނުގަންނަން: ޑެންމާކް
ފަލަސްތީނަކީ ވަކި މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި އަދި ބަލައިގަނެވެން ނެތް ކަމަށް ބުނެ ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތް ބަލައިގަތުމާއި ބެހޭ ބިލް ޑެންމާކްގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ބޭރު ކޮށްލައިފިއެވެ. ފަލަސްތީނުގެ
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-28 23:04:29
ޔޫރޯ 2024: ވިޓްސެލް އަލުން އެނބުރި ބެލްޖިއަމް ޓީމަށް
އަންނަ މަހު ޖަރުމަނުގައި ފެށުމަށް ހަަމަޖެހިފައިވާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ބެލްޖިއަމް ޓީމަށް އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ޑިފެންޑަރ އެކްސެލް ވިޓްސެލް އަލުން ގެނެސް 25 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑް މިއަދު އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-28 22:57:15
ޔަހޫދީންގެ ހަަމަލާތައް ހުއްޓުވައިދީ: ޣައްޒާ
ޔަހޫދީންގެ ޣައިރު ޤާނޫނީ ދައުލަތް އިސްރާއީލްގެ އަނިޔާވެރި އަސްކަރިއްޔާ އިން ޣައްޒާގެ ރަފަހް އަށް ދެމުން ގެންދާ އަނިޔާވެރި ރަހުމް ކުޑަ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައި ދިނުމަށް ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ކަމަށް ޖިހާދު
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-28 22:35:17
ރަތް ކަނޑުގައި ދަތުރުކުރި އުޅަނދަކަށް ހަމަލާދީފި
ރަތް ކަނޑުގައި ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ އާގު ބޯޓަކަށް މިސައިލް ބޭނުން ކޮށްގެން ހަމަލާއެއް ދީފި ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސެންޓްރަލް ކޮމާންޑުން ބުނެފިއެވެ. އެމެރިކާގެ ސެންޓްރަލް ކޮމާންޑުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި އުޅަނދު
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-28 22:29:00
ދަތުރު ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ޕާޓްނަރަކީ ދަރިފުޅުކަމަށް ޕްރިޔަންކާ ބުނެފި
ބޮލީވުޑް އަދި ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ މިވަނީ އޭނާ ދެން މަސައްކަތް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމު "ބްލަފް"ގެ ޝޫޓިންއަށް އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ގޮސްފައެވެ. އޭނާގެ މީސް މީޑިއާގައި ހިއްސާ ކޮށްފައިވާ
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-28 22:25:52
މާލެ މިސްކިތްތައް ސާފް ކުރަން އިތުރު ދިވެހިން ހޯދަނީ
މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ސާފް ކުރަން އިތުރު ދިވެހިން ހޯދަން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން . މާލެ ސިޓީގައި ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ 34 މިސްކިތްތައް ފޮޅާސާފް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދިވެހިންނާއި
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-28 22:00:38
މީގެ 30 އަހަރު ކުރިން މަޖަލަކަށް ހަދާފައި ފޮރުވި ހެމްބާގާއަކުން އަޖައިބު ކުރުވަނިވި ތަފާތު ކަމެއް
މީގެ 30 އަހަރު ކުރިން ދެ ރައްޓެހިން މަޖަލަކަށް ހަދާފައި ފޮރުވި މެކްޑޯނަލްޑްސްގެ ހެމްބާގާއިން އަޖައިބު ކުރުވަނިވި ތަފާތު ކަމެއް ފެނިއްޖެއެވެ. 1995 ވަނަ އަހަރު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ދެ ރައްޔިތުން ކަމަށްވާ ކޭސީޑީންއާއި
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-28 21:50:00
ސްޕެއިނުން ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތް ރަސްމީކޮށް ބަލައިގެންފި
ސްޕެއިނުން ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތް ރަސްމީކޮށް ބަލައިގެންފައިވާކަން ސަރުކާރުން އިއުލާން ކޮށްފިއެެވެ. ސްޕެއިންގެ ބޮޑުވަޒީރު ޕެޑްރޯ ސަންޗޭޒް މެއި 28 ވަނަ ދުވަހު އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-28 16:29:47
ރައީސް ބޭނުންފުޅުވާ ސްޕީޑެއްގައި މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ދޭނަން - އަބްދުއްރަހީމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފެށިގެން ދިޔަ ދައުރުގައި ރައިސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ބޭނުންފުޅުވާ ސްޕީޑެއްގައި މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-28 16:08:17
ރަފާހުގެ ކޭމްޕަށް ހަމަލާ ދެވުނީ އޮޅިގެން- ޖައްބާރު ނަތަންޔާހޫ
ނިރުބަވެރި އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކުގައި ޣައްޒާގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ ރަފާހަށް ހޯމަ ދުވަހު ހަމަލާދެވުނީ އޮޅިގެން ކަމަށް އިސްރާއީލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު، ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ބުނެފިއެވެ.
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-28 15:59:44
241 ކޮމިޓީގައި 13 މެމްބަރުން، އެހެން ކޮމިޓީތަކުގައި 11 މެމްބަރުން ތިބޭ ގޮތް ހަދައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީ (241 ކޮމިޓީ) އަށް 13 މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރުމަށާއި މަޖިލިހުގައި ދެން ހިމެނޭ އެހެން ކޮމިޓީތަކަށް 11 މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-28 15:47:45
މަސައްކަތް ކުރާނީ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ކަމެއްގައި މައިނޯރިޓީ ޝާމިލްކޮށްގެން: ފީއެންސީ ޕީޖީ
މަސައްކަތް ކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް މައިނޯރިޓީ ޕާޓީތައް ޝާމިލްކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުން ބުނެފިއެވެ. އެ ޕާޓީގެ ޕީޖީ އިން މިއަދު ބޭއްވި
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-28 15:46:09
ސައުދީން ދިން ކަދުރު މާދަމާ ތިނަދޫގައި ބަހަން ފަށަނީ
ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަދިޔާ ކުރި ކަދުރު މާދަމާ ތިނަދޫ ސިޓީގައި ބަހަން ފަށާނެ ކަމަށް ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. އެ ކައުންސިލުން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ކަދުރު
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-28 15:41:34
އާ ގަވައިދު އެކުލަވާލެވެން ދެން 19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް އަމަލު ކުރަނީ
ވިހި ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހިންގާ ގަވައިދު އެކުލަވާލެވެން ދެން 19 ވަނަ މަޖިލީހުން އަމަލު ކުރަމުން އައި ގަވާއިދަށް އަމަލު ކުރަން މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފިއެވެ. މަޖިލިހަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވި
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-28 15:35:22
ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަކީ ހަމައެކަނި އިދިކޮޅު މެންބަރުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން: އަޒާން
ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަކީ ހަމައެކަނި އިދިކޮޅު މެންބަރުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީގެ މަޖިލިސް މެންބަރުންގެވެސް ކޮނޑުގައި އެޅުވިފައިވާ ޒިންމާއެއް ކަމަށް އައްޑޫ ހިތަދޫ
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-28 15:29:07
ކައްޓާއްޕާ މި ފަހަރު ނިކުންނަނީ ސާލްމާން އާއި އިދިކޮޅަށް
ޖޫން މަހު ސޫޓު ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ސަލްމާން ގެ ފިލްމެއް ކަމަށްވާ " ސިކަންދަރު" ގެ ވިލަން ރޯލަށް "ބާހޫބަލީ" ގައި ކަޓައްޕާގެ ރޯލް ކުޅުނު އެކްޓަރު ސަތިއާރާޖް ހަމަ ޖައްސައިފިއެވެ. މިކަން އޭނާ ވަނީ
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-28 15:25:44
ތިނަދޫގައި ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އެހެލާފައިވާ ކަނޑު އުޅަނދުތައް ނަގަން އަންގައިފި
ގދ. ތިނަދޫގައި ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އެހެލާފައިވާ ކަނޑު އުޅަނދުތައް ނަގަން ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އަންގައިފިއެވެ. އެ ކައުންސިލުން ބުނީ ތިނަދޫ ސިޓީގެ އޮޑި ވަޅުގެ ސަރަޙައްދުގައި ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-28 15:22:38
އިސްރާއީލުގެ ޓޭންކުތައް ރަފާހުގެ މެދުތެރެއަށް ވަންނަނީ
ނިރުބަވެރި އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ޓޭންކުތައް ޣައްޒާގެ ދެކުނުން އޮންނަ ރަފާހުގެ މެދުތެރެއާއި ކައިރިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތަކުން ބުނެފިއެވެ. ރޮއެޓާސް ނޫހުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ނިރުބަވެރި އަސްކަރިއްޔާގެ
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-28 15:03:59
އޭއޭއޭއިން ޕައިލެޓް ކޯސް ފުރިހަމަ ނުކުރެވުނު ދަރިވަރުންނަށް ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
އޭޝިއަން އެކަޑަމީ އޮފް އެރޮނޯޓިކްސްގައި ޕައިލެޓް ލައިސަންސް ކޯސް ފުރިހަމަނުކޮށް މެދުކަނޑާލަން ޖެހުނު ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން، އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ބާކީބައި މޯލްޑިވިއަން އޭވިއޭޝަން އެކަޑަމީގައި ފުރިހަމަކުރުމަށް
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-28 14:47:18
ރާއްޖެ ބޮއިކޮޓް ކުރި އިންޑިއާގެ އީޒީމައިޓްރިޕަށް ގެއްލުންވެ، ރާއްޖެއަށް ބުކިން ހައްދައިދޭން ފަށައިފި
އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ބޮއިކޮޓް ކުރުމަށް ހިންގި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި އީޒީމައިޓްރިޕް ޓްރެވަލް އޭޖެންސީން އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖެއަށް ބުކިން ހައްދައިދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ނޫސްތަކުގައި
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-27 23:44:19
ބީއެމްއެލް އިން ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އިސްލާމިކް ކްރެޑިޓް ކާޑު ތައާރަފްކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިސްލާމިކް އިން ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޝަރުއީ ހަމަތަކަށްފެތޭ ކްރެޑިޓް ކާޑު މިރޭ ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ކާޑު ނެޓްވޯކްގައި ބޭނުންކުރެވޭ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-27 23:32:19
ރަަފަހްގެ ކޭމްޕަށް ރޭ ދިން ލާއިންސާނީ ހަމަލާ ރާއްޖެއިން ކުށްވެރިކޮށްފި
ޖައްބާރު ޔަހޫދީން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގެ އެތައް ރައްޔިތުންތަކެއް ހިމާޔަތް ހޯދަމުން އަންނަ ރަފަހްގައި ހުންނަ ކޭމްޕަކަށް ރޭ ހަމަލާދީ އެތައް ބަޔަކު ޝަހީދު ކުރުން ރާއްޖެއިން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ. ނިރުބަވެރިން
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-27 23:24:29
ހަގީގީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް އުފައްދާ އައު ދިވެހި ފިލްމެއް، ނަމަކީ "ކަމަނާ"!
ހަގީގީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް އުފައްދާ އައު ދިވެހި ފިލްމް "ކަމަނާ"ގެ ނަން ލޯންޗްކޮށްފިއެވެ. ކިޑްސް ޕްރޮޑަކްޝަންސް އާއި ސަޓާން ސްޓޫޑިއޯ ގުޅިގެން އުފައްދާ އެ ފިލްމްގެ ނަން ލޯންޗްކޮށްފައި ވަނީ މިއަދު ހަވީރު
ވަގުތު.އެމްވީ - 2024-05-27 23:00:06