×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ޑިމޮކްރެޓްސް ނިންމީ އެއްވެސް ކޮޅަކަށް ނާރަން
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ނުކުރަން އެ ޕާޓީން ނިންމައިފި އެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އުފެއްދި ޕާޓީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ދެވަނަ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-21 11:13:52
ނަހުލާ މިހާރު ކޮބާ؟
ރާއްޖޭގައި ފިލްމު ހަދާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެކަކީ ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ އެވެ. އޭނަ މިހާތަނަށް ރީތި އަދި ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދީފައިވެ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-21 11:04:16
ސްޓޭޑިއަމް ފުޓްސަލް ދަނޑު ހަދަން ހަވާލުކޮށްފި
އައްޑޫ ހިތަދޫ ސްޓޭޑިއަމް ސަރަހައްދުގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ހަދަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މި މަސައްކަތް މިއަދު ހަވާލުކުރީ ހިތަދޫ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ސަން ޝެލް މޯލްޑިވްސްއާ އެވެ.
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-21 10:24:30
އުސޫލްތަކާ ހިލާފަށް ހެލިކޮޕްޓަރު ބޭނުމެއް ނުކުރޭ
އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާގައި އޮޮންނަ ހެލިކޮޕްޓަރު އެއްވެސް އިރެއްގައި އުސޫލާ ހިލާފަށް ބޭނުން ނުކުރާ ކަމަށް އެމްޑީއެފުން ބުނެފި އެވެ. ގަމުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ސަދަން ކޮމާންޑްގައި އޮންނަ ހެލިކޮޕްޓަރު
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-21 10:08:55
ރުވާންޑާގެ ރައީސް 4 ވަނަ ދައުރަކަށް
ރުވާންޑާގެ ރައީސް ޕޯލް ކަގާމޭ ވެރިކަމުގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރަކަށް ވެސް ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ. ދެހާސް ވަނަ އަހަރު ރައީސް ކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ކަގާމޭ، 65، ވިދާޅުވި އަންނަ އަހަރުގެ އިންހާބުގައި
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-21 09:54:04
އޭއައިގެ އެހީގައި އަނިލްއަކާ "ނުކުޅެވޭނެ"
އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިންސް (އޭއައި) ގެ އެހީގައި އިންޑިއާގެ ފިލްމީ ތަރި އަނިލް ކަޕޫރްގެ ޝަހުސިއްޔަތާ ގުޅުން ހުރި އެއްވެސް އެއްޗެއް އުފެއްދައި ބޭނުން ކުރުން ކޯޓުން މަނާކޮށްފި އެވެ. އެފަދަ އަމުރަކަށް އެދި ދިއްލީ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-21 09:21:56
ހުޅުދޫގައި ޒުމްބާ ކްލާސްތަކަކަށް ހުޅުވާލައިފި
އައްޑޫ ހުޅުދޫގައި ބާއްވާ ޒުމްބާ ކްލާސްތަކެއްގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވައިފި އެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ ހުޅުދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުން އިންތިޒާމުކޮޮށްގެން ބާއްވާ ޒުމްބާ އާއި ސްޓްރޯން ނޭޝާން ކްލާސްތައް
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-21 08:52:36
ޑިޝާ އާއި ރާހުލް އަށް އަންހެން ކުއްޖެއް
އިންޑިއާގެ ޓީވީ ތަރި ޑިޝާ ޕަރްމަރް އާއި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރާހުލް ވައިދިއާ އަށް އަންހެން ކުއްޖަކު ލިބިއްޖެ އެވެ. ޑިޝާ ވިހެއީ އިއްޔެ އެވެ. އެ ވާހަކަ ރާހުލް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށް ބުނީ ލިބުނީ އަންހެން
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-21 06:33:10
ބަޔާނުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ބަޔާން މިއުނިކުން 4-3 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި އެވެ. ގްރޫޕް އޭ ގައި ހިމެނޭ މި ދެ ޓީމު ރޭ ބަޔާންގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ކުރީކޮޅު
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-21 06:06:25
އުމަރުގެ ނިންމުން މިރޭ ހާމަކުރަނީ
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތެއް މިރޭ އިއުލާން ކުރައްވާނެ ކަމަށް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މި މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-21 06:05:43
ނިޒާމީ ވޯޓުގެ ވާހަކަ ދައްކާނީ ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ފަހު
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއްގެ ވާހަކަ ދައްކަންވީ ޖަލަށްލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައިސް އަދި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-21 05:58:55
ރިޔާޒުގެ ތާއީދު ރައީސް ސޯލިހަށް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ތާއީދު ކުރައްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ. ރިޔާޒު ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-21 00:04:40
ތިލަމާލެ ބްރިޖް ނިންމާނީ އަޅުގަނޑު: މުއިއްޒު
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫއު ނިންމާނީ އޭނާގެ ސަރުކާރެއްގައި ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރ. ހުޅުދުއްފާރުގައި މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަމުން މުއިއްޒު
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-20 22:32:45
އިންޖީނު އެމްއައިބީން ނެގުމުން ޑިސްކައުންޓެއް
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ވިއްކާ އީންޖީނު އިސްލާމިކް ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް ނަގައިގެން ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-20 22:14:25
ލަންކާގެ މަސް ބޯޓުތައް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި
ރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤުތިޞާދީ ސަރަޙައްދުގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ކަމަށް ބެލެވިގެން ކޯސްޓްގާޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވުނު ޝްރީލަންކާގެ 5 މަސްބޯޓް، މާލެ ގެނެސް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-20 22:12:53
ސިފައިންގެ ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރަން ފަށައިފި
ސިފައިންނާއި އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށް ދޭން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ "ސިފްކޯ ހިޔާ" ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންނަށް ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ސިފްކޯ ފްލެޓްތައް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-20 21:25:44
ފަސް އަހަރު ފަހުން އަލީ ވަހީދު ޖޭޕީ ދޫކޮށްލައިފި
މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަދި ޖޭޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް އަލީ ވަހީދު ޖުމުހޫރީ ޕާޓީ ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. އަލީ ވަހީދު ޖޭޕީން ވަކިވެޑައިގެންކަން ހާމަކުރައްވައި، ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޕާޓީގެ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-20 20:22:49
އިފުރު ރިސޯޓް ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުޅުވަނީ
ރ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ އިފުރު އައިލޭންޑް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ. މި ރިސޯޓަކީ 147 ވިލާގެ ތަނެކެވެ. އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހިތްގައިމު، ފެހި މާހައުލެއް
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-20 17:11:10
ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ތާއީދު ކުރާނީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށް
ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީން ތާއީދުކުރާނީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށް ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް ދެވަނަ ބުރުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-20 17:00:07
ލިޔުންތެރިކަން ކުރިއަރުވަން ޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް
ލިޔުންތެރިކަން ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ "ޔުނިވަސިޓީ ބުކް ރައިޓިން ގްރާންޓް" ގެ ދަށުން ފޮތްތަކެއް ނެރެދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-20 16:47:03
ހިތަދޫ ފަޅު ބޭރުން ޑައިވްކުރާ ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކޮށްފި
ހިތަދޫގައި އާންމު ބަނދަރާއި ދިމާލުން އޮންނަ 'ފަސްގަނޑު'ގެ އުތުރުން އަދި މާހެރެ އިރުން ސަރަހައްދެއް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ހިމާޔަތްކޮށްފި އެވެ. އެގޮތުން ހިމާޔަތް ކުރަން ކަނޑައަޅާ ސަރަހައްދަކީ ހިތަދޫ ފަޅުތެރެއިން
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-20 16:37:34
ޑްރަގްސްއާ އެކީ 3 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ވަކި ދެ މައްސަލައެއްގައި މާލެ ސަރަހައްދުން 3 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ މައްސަލާގައި ވިލިމާލެއިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 31އ. ދިވެހި
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-20 16:27:51
ކެމްޕެއިނަށް ދައުލަތުގެ ވަސީލަތް ބޭނުން ކުރޭތޯ ތަހުގީގުކުރޭ
ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ނަހަމަ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރޭތޯ ބެލުމަށް ކަމާގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކުން ތަހުޤީގު ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ގޮވާލައިފިއެވެ. ހިއުމަން
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-20 15:56:03
"ބިންވެރިޔާ" ގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި 10 ބުރިއަށް ނެގޭނެ
ސަރުކާރުގެ ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި 10 ފަންގިފިލާއަށް އިމާރާތް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ކަމަށް ހުޅުމާލެ ބަލަހައްޓާ އާބަންކޯއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އާބަންކޯއިން އިން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ، ބިންވެރިޔާ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-20 15:38:44
އޮކްޓޯބަރު 30 ގެ ކުރިން ނިޒާމީ ވޯޓް ނަގަން ފާސްކޮށްފި
ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ އާންމު ވޯޓު ނެގުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު މަޖިލީހުން
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-20 15:22:49
ނިޒާމީ ވޯޓާ ގުޅޭ ގަރާރު މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި
ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ އާންމު ވޯޓު ނެގުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު މުޅި
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-20 14:57:27
ނިޒާމީ ވޯޓު އޮކްޓޯބަރު 30 ގައި ނަގަން އެމްޑީޕީން ތާއީދު
އޮކްޓޯބަރު 30 ގައި ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ އާންމު ވޯޓު ނަގަން އެމްޑީޕީން ތާއީދު ކުރާކަމަށް ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-20 14:49:21
އަދީބުގެ ފަރުވާގެ މުއްދަތު އަނެއްކާ ވެސް އިތުރުކޮށްފި
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްފިއެވެ. ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އަދީބު ބޭސްފަރުވާއަށް ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގަންނަވަން ހުއްދަ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-20 14:23:13
ގަރާރަކުން ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކާ މެދު ސުވާލު އުފައްދައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގަރާރަކުން ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނެގިދާނެތޯ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް ސުވާލު އުފައްދަވައިފިއެވެ. ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-20 13:55:18
ބުރުގާ އަޅާ މީހުން ރަމްޒުކޮށްދޭ މޮނިއުމަންޓެއް
ބުރުގާ އަޅާ މުސްލިމު އަންހެނުންނަށް ހިތްވަރުދީ އެކަން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ބުރުގާ އަޅާ މީހުން ރަމްޒުކޮށްދޭ މޮނިއުމަންޓެއް ބަހައްޓަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. މީގެ މަސައްކަތް މިހާރު
އައްޑޫލައިވް.ކޮމް - 2023-09-20 11:47:28