×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ނިއު ގައުމީ ވިސްނުމުގައި، ދެކޮޅަށް އިންޑިއާގެ ދެ ބާރު
ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއަކީ ފުޓްބޯޅައިގައި އަބަދުވެސް ވާދަވެރި ދެ ގައުމެވެ. އެ ވާދަވެރިކަން ދެ ގައުމުގެ ކުލަބުތަކުގެ މެދުގައިވެސް އޮވެއެވެ. މި ސަރަހައްދުން އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ފައިނަލު ބުރަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު
އަވަސް.އެމްވީ - 2018-05-16 14:43:56
ދިރާގުގެ ތަފާތު ކުލަތަކުން، އާ މަންޒަރެއް
އަބަދު ވެސް އެންމެ މޮޅަށް، އެންމެ ސަޅިކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ އެއް ކުންފުންޏަކަށް ދިރާގު ވާނެ އެވެ. މިއީ އެހެން ކުންފުނި ތަކަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ބުނެވޭ "ބުރަ" ބަހެއް ނޫނެވެ. ދިރާގަށް 30 އަހަރު ފުރެންދާއިރު
އަވަސް.އެމްވީ - 2018-05-16 14:42:19
ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ނަޝީދު!
އޭޕްރިލް 30، 2005 ވަނަ އަހަރު ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އޭރު އޮންނަ މިނިވަން މަޖައްލާއެއް ކަމަށްވާ، "އައްޑުވަސް" ގައި ލިޔުއްވަމުން ވިދާޅުވީ މިހެންނެވެ؛ "އަޅުގަނޑު ޕާޓީގެ ލީޑަރުކަމެއް، ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމެއް
އަވަސް.އެމްވީ - 2018-05-16 11:31:34
އިޒްރޭލުގެ ގަތުލު އާންމު ނަޝީދު ކުށްވެރި ކުރައްވައިފި
އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސްގައި ހުޅުވުމާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަމުން ދިޔަ ފަލަސްތީނުގެ މީހުންގެ ތެރެއަށް އިޒްރޭލު ސިފައިން ބަޑިޖަހައި 100 އެއްހާ މީހުން މަރާލުމަކީ އެއްގޮތަކަަށް ވެސް ބަލައި
އަވަސް.އެމްވީ - 2018-05-16 11:31:11
ޔޫއޭއީގެ އަމީރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ގައިދީންނަށް މާފުދެއްވައިފި
ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް، ޔޫއޭއީގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ކުށްވެރިންގެ ތެރެއިން 1000 އަށް ވުރެ ގިނަ ގައިދީން މިނިވަން ކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ ވެރިޔާ، ޝައިހް ހަލީފާ ބިން ޒައިދު އަލް ނަހްޔާން އަމުރު ކުރައްވައިފި
އަވަސް.އެމްވީ - 2018-05-16 10:05:22
"ޑެޑްޕޫލް 2" ފޭން ސްކްރީނިން
މާވެލް އެންޓަޓެއިންމަންޓް އަދި ޓްވިއެންޓިއެތުސެންޗަރީ ފޮކްސް ގުޅިގެން 2016 ވަނަ އަހަރު ގެނެސްދިން ފިލްމު "ޑެޑްޕޫލް" ގެ ދެ ވަނަ ފިލްމު މިއަދު އާންމުކޮށް ރިލީޒް ކުރާނެ އެވެ. ފިލްމު އާންމުކޮށް ރިލީޒް ކުރުމުގެ
އަވަސް.އެމްވީ - 2018-05-16 09:55:20
މެލޭޝިޔާއިން އަންވަރު އިބްރާހިމް މިނިވަންކޮށްފި
މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ކުރީގެ ނައިބު އަންވަރު އިބްރާހިމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްގެފާނު މާފު ދެއްވައި އޭނާ މިއަދު މިނިވަންކޮށްފި އެވެ. ދާދި ފަހުން ބޭއްވުނު މެލޭޝިޔާގެ އާންމު އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން
އަވަސް.އެމްވީ - 2018-05-16 09:42:05
މާލޭގެ އެންމެ ރަތް ސަރަހައްދުތައް!
ސުއިޒަލޭންޑާއި ނިއުޔޯކަށް ރާއްޖެ ހަދަން މަސައްކަތް ކުރަނީ އެވެ. އެކަން ކުރަން ބޮޑެތި އިމާރާތްތައް މައްޗަށް ނަގަނީ އެވެ. މަގުތައް ހަދަނީ އެވެ. އެކަމަކު އެ ގައުމުތަކުގައި މި ފަދަ "ތަފާތު ކުލަ" ތަކެއް ފެނުން
އަވަސް.އެމްވީ - 2018-05-16 09:25:37
ބާޒާރަށް ދިއުމުން ލޮލަށް ކުޅިވެއްޖެ!
ރޯދަ ފެށުމުން ބޭނުންވާނެ ބައެއް ސާމާނު ގަންނަ ބާޒާރަށް ދިއައީ އެވެ. މުޅި ބާޒާރު ގާތްގަނޑަކަށް އޮތީ ފުރިފަ އެވެ. މީހުން ގިނަ އެވެ. މާރުކޭޓަށް ވަނތް ތަނުން ލޮލުން ދިލަ ނަގާހެން ވެސް ހީވާން ފެށި އެވެ. ވާގޮތް
އަވަސް.އެމްވީ - 2018-05-16 09:25:15
"ކަރާ" ޖެހި ރޯދަ ޕްރޮމޯ: ވިއްކަނީ ކަރަލެއް ނޫން!
ރޯދައިގެ ބަރަކާތާއެކު ދިވެހިންނަށް މިއޮތީ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެ މޫސުން މަރުހަބާ ކިޔާފަ އެވެ. ބަދިގޭގައި ބޭނުންކުރާ ތަށި ސަމްސަލުން ފެށިގެން ކޮޓަރި ފިނިކުރާ އޭސީއާ ހަމަޔަށް ފިހާރަތަކުގައި ހުރީ ސޭލް އަޅުވާފަ
އަވަސް.އެމްވީ - 2018-05-16 09:16:56
ކުރީގެ އެއްވަނަ ކީޕަރުގެ ކެރިއަރުން ފިލާވަޅުތައް!
ގައުމީ ކީޕަރުގެ އަންގި، އިމްރާން މުހައްމަދު އެޅުމުގެ ކުރިން، އެއް ވަނަ ކީޕަރަކީ، ކ. ހުރާގެ އިސްހާގް އީސާ އެވެ. މަޑުމައިތިރި މިޒާޖުގެ އިސްހާގަކީ، ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލްގައި ހަރަކާތް އަވަސް ކީޕަރެކެވެ. ހާއްސަކޮށް
އަވަސް.އެމްވީ - 2018-05-16 09:09:45
ކަރާގެ އަގު މިފަހަރުވެސް މިވީ ރަނަށް!
ރޯދަ މަހު އެންމެ ޑިމާންޑް އުފުލޭނީ ކަރާ އެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އެކަން ވަނީ އެގޮތަށެވެ. ރޯދަ މަހުގެ ބާޒާރަށް ބަލާއިރު މި އަހަރު ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ނިސްބަތުން މަދެވެ. ހާއްސަކޮށް ކަރާ ވަރަށް މަދެވެ.
އަވަސް.އެމްވީ - 2018-05-16 09:09:21
ބޮޑެތި އިސްލާމީ ގައުމުތަކަށް ރޯދަ މަސް ފެށޭނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު
ބޮޑެތި އިސްލާމީ ގައުމުތަކަށް މާދަމާ 1439 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު މިރޭ ނުފެނުމާ ގުޅިގެން، މިއަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ މޭ 17 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. އެގޮތުން
އަވަސް.އެމްވީ - 2018-05-16 00:04:40
ރައީސްގެ ނަސޭހަތް: ރޯދަމަހު އިސްލާމީ ރިވެތި އަހުލާގު ދައްކަވާ
ރަމަޟާން މަަހުގެ ދުވަސްތަކާ ރޭތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށާއި ރިވެތި އަހުލާގުގެ މަތީގައި ތިބުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބުދުﷲ ޔާމީނު އަބުދުލް ގައްޔޫމު ދިވެހިންނަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި އެވެ.
އަވަސް.އެމްވީ - 2018-05-15 23:12:07
ވެމްކޯއިން ރޯދައަށް އަގުހެޔޮކޮށް ކާށި، ކުރުނބާ ވިއްކަނީ
ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ދައުލަތުގެ ކުންފުނި ވެމްކޯއިން މި ފެށުނު ރޯދަމަހު މާލޭގައި އަގުހެޔޮކޮށް ކާށްޓާއި ކުރުނބާ އަދި ގަބުޅި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ވެމްކޯއާއި އެމިނިސްޓްރީ
އަވަސް.އެމްވީ - 2018-05-15 22:47:01
ޑެނީ އަލްވޭޒް ބާކީކޮށް ބްރެޒިލް ސްކޮޑު އިއުލާންކޮށްފި
ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ބްރެޒިލްގެ ކޯޗު ޓިޓޭ 23 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑެއް އިއުލާން ކޯށްފި އެވެ. ގްރޫޕް އީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ސްވިޒަލެންޑާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ ބްރެޒިލް ޓީމުގެ ސްކޮޑުން ފުރުސަތު ނުލިބޭ
އަވަސް.އެމްވީ - 2018-05-15 21:58:04
މުލަ ރޯދަ ދުވަހަކީ މާދަމާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި
މިހިނގާ 1439 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ މާދަމާ، 16 ވާ ބުދަ ދުވަސް ކަމަށް ފަލަކީ އިލްމްގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ހަނދު ކޮމިޓީ އިން ނިންމުމާ ގުޅިގެން، މާދަމާ އަކީ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ރޯދަ ދުވަސް
އަވަސް.އެމްވީ - 2018-05-15 21:36:14
މަނަދޫ ކައުންސިލުން ރޯދައަށް ރައްޔިތުންނަށް މަސްދަޅު ބަހައިފި
ރޯދަ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުން ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލުން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަަށް މަސްދަޅު ބަހައިފިއެވެ. މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު އުމަރު އަވަސް އަށް މިއަދު ވިދާޅުވީ ރަށު ކައުންސިލްގެ ހަރަދުގައި އެރަށުގެ
އަވަސް.އެމްވީ - 2018-05-15 20:34:58
ދައުވާ ސާފުނުވާ ކަމަށްބުނެ މަހުލޫފްގެ ގިނަ ހުށަހެޅުންތަކެއް
މާފުށީ ޖަލު ސަރަހައްދުގައި މުޒާހަރާ ކުރި މައްސަލާގަ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާފު ނުވާ ކަމަށްބުނެ މަހުލޫފްގެ ވަކީލުންގެ ފަރާތުން ގިނަ
އަވަސް.އެމްވީ - 2018-05-15 20:15:30
ރޯދަ މަަހަށް އުރީދޫ ވަރަށް ހާއްސަ
ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާ ތަހުނިޔާ އެންމެހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފޮނުވައި، ރަމަޟާން މަހުގެ އުފަލުގައި އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ހިދުމަތްތަކާއި ޕްރޮމޯޝަން ތަކެއް ފަށައިފި އެވެ. އުރީދޫގެ
އަވަސް.އެމްވީ - 2018-05-15 20:14:39
ޕޯޗްގަލުން ބަރޯސާ ވާނީ ރޮނާލްޑޯއަކަށް ނޫން
މަޝްހޫރު އެޓޭކިން ފޯސްއަކާއެކު ވޯލްޑްކަޕުގައި ވާދަ ކުރާ ޕޯޗުގަލްގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގެ ސްކޮޑް އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ. ޕޯޗުގަލްގެ އެޓޭކިން ފޯސްގައި އެންމެ ވަރުގަދަ ނަމަކީ ރޮނާލްޑޯ އެވެ. ނަމަވެސް ޕޯޗްގަލްގައި
އަވަސް.އެމްވީ - 2018-05-15 18:29:52
އަމާޒަކީ ޕްރައިމަރީގައި ނަޝީދަށް ބައިލައްކަ ވޯޓު ހޯދުން: މެނޭޖަރު
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ އެމްޑީޕީގެ 50،000 މީހުންގެ ވޯޓާއެކު ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެވުން ކަމަށާއި އެކަމުން ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ބައިވެރި ކުރަން ޖެހޭނެކަން
އަވަސް.އެމްވީ - 2018-05-15 18:26:40
ގާޒީ ބޭނުންވާ ހުކުމް އިއްވާ، ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނެތް: މަހުލޫފް
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ހިނގާފައި ނުވާ ކަމެއް ހިނގައިފި ކަމުގެ މައުލޫމާތު ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާއަކަށް ދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއިން ދިފާއުވުމަށް އެއްވެސް
އަވަސް.އެމްވީ - 2018-05-15 18:20:55
ނަޖީބުގެ މައްޗަށް ވަރަށް އަވަހަށް ދައުވާ ކުރެވޭނެ: މަހާތީރު
ވަން މެލޭޝިއާ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑް (1 އެމްޑީބީ) އިން ގެއްލުނު ބިލިޔަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރުގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބުއް ރައްޒާގާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް ކަމަށް
އަވަސް.އެމްވީ - 2018-05-15 18:17:58
އިޒްރޭލުން ހިންގި ގަތުލުއާއްމު ރާއްޖެއިން އަދިވެސް ކުށްވެރި ނުކުރޭ
ފަލަސްތީނުގެ ޣަައްޒާއާ އިޒްރޭލު ގުޅޭ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުން ދިޔަ ހަތިޔާރެއް ނެތް ފަލަސްތީނު މީހުންގެ ގަޔަށް އިޒްރޭލު ސިފައިން ބަޑި ޖަހައި އޭގެ ތެރެއިން 58 މީހުން މަރައިލި ގަތުލު އާއްމު
އަވަސް.އެމްވީ - 2018-05-15 17:49:05
ދެ ރަށެއްގެ ބަނދަރާއި އއ. ރަސްދޫގެ ބޭރުތޮށި ހަދަން ހަވާލުކޮށްފި
އއ. ހަނިމާދޫ އާއި އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގެ ބަންދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތާއި އއ. ރަސްދޫގެ ބޭރުތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)އާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ހައުސިން
އަވަސް.އެމްވީ - 2018-05-15 17:37:39
12 މެންބަރުންގެ މައްސަލަ: ޕީޖީއަށް އޮޅުންތައް ބޮޑުވެ ދައުވާ ބޭރުކުރަން ގޮތް ނިންމަނީ
ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނަރަލް، ޕީޖީގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެންބަރެއްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރަން ހުރި މުވައްޒަފަކަށް ގަސްދުގައި ހުރަސް އެޅުމުގެ ދައުވާގައި ޕީޖީއަށް ހެދިފައިވާ
އަވަސް.އެމްވީ - 2018-05-15 16:51:30
ރޯދައަށް ބާޒާރު ހަލަބޮލިވެފައި
ރޯދަމަސް ފެށެން ދުވަހަކަށް ވެފައިވާއިރު މާލޭގެ ބާޒާރުމަތި މިވަނީ ތޮއްޖެހިފައެވެ. ރޯދައަށް ބާޒާރު ކުރުމަށާއި ރަށްރަށް ކާބޯތަކެތި ފުރުވުމަށްޓަކައި ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ބާޒާރުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.
އަވަސް.އެމްވީ - 2018-05-15 16:35:52
މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ރޯދަމަހު ކުރާނީ ހަ ގަޑިއިރު: މިނިސްޓްރީ
ޗައިނަ މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖަށް ދާ "ރިންގް ރޯޑް" ހަދަމުން އަންނަ މުވައްޒިފުން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނީ ހަ ގަޑިއިރާ ބައި ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އިން ބުނެފި އެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އިން މިހެން
އަވަސް.އެމްވީ - 2018-05-15 16:31:28
އާޓިފިޝަލް ބީޗު ހަދަން 13 މިލިއަނަށް އެމްޓީސީސީއަށް!
މާލޭ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި ހުންނަ އާޓިފިޝަލް ބީޗު ތަރައްގީ ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެން ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީއަށް)އަށް ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ސޮއި
އަވަސް.އެމްވީ - 2018-05-15 16:12:44