×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ދަރިން ނަމާދަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަކީ މައިންބަފައިންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް: ޚުޠުބާ
އެންމެ ތުއްތުއިރުން ފެށިގެން ދަރިން، ނަމާދަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަކީ މައިންބަފައިންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށް ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ބުނެފިއެވެ. ދަރީން ނަމާދަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ މައްޗަށް
އެކި.އެމްވީ - 2024-04-12 13:06:36
ޕީއެންއެފްގެ ލޯގޯ، ހުޅެވިހަނދަކާއި ތަރިއެއް
ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްވެހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރޮންޓު (ޕީއެންއެފް) ގެ ލޯގޯ އާއި ދިދަ ދައްކާލައިފިއެވެ. ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގެ ޖަލްސާ ބައްވާފައި ވަނީ މިދިޔަ އީދު ވިލޭރޭގައެވެ.
އެކި.އެމްވީ - 2024-04-12 00:03:55
ހަ ރޯދައަށް ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ގަޑި ކަނޑައަޅައިފި
ހަ ރޯދައިގައި ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. މި އަހަރުގެ ޝައްވާލް މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތް ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ އެހެން އަހަރުތަކެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް، ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރުފަހު
އެކި.އެމްވީ - 2024-04-11 19:56:38
މާވަށުން 30 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކައިދޭނަން: ރައީސް
ހައްދުންމަތީ މާވަށުގެ ބިން ހިއްކާއިރު، ކުރިން ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 15 ހެކްޓަރުގެ ބަދަލުގައި 30 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އެކި.އެމްވީ - 2024-04-11 19:56:05
ލ. އަތޮޅުގައި ދެވަނަ އެއަރޕޯޓެއް އަޅާނަމަ ބޭނުމީ ރަށުގައި އެއަރޕޯޓު އަޅަން: މާވަށު ކައުންސިލް
ހައްދުންމަތީގައި ދެވަނަ އެއަރޕޯޓެއް ގާއިމުކުރާނަމަ އެ ރަށުގައި އެ އެއަރޕޯޓު ގާއިމުކޮށްދެއްވުމަށް ލ. މާވަށު ކައުންސިލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ އަރިހުގައި އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. މާވަށު
އެކި.އެމްވީ - 2024-04-11 17:39:09
މ. ރަބީއުވިލާގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަނީ
މާފަންނު ރަބީއުވިލާގައި އަލިފާން ރޯވެގެން އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ. އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ރަބީއުވިލާގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އެގޭގައި
އެކި.އެމްވީ - 2024-04-10 20:57:23
ރައީސް، ފިތުރު އީދު ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ ވެރިންނަށް ފޮނުއްވައިފި
ފިތުރު އީދު ދުވަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ ވެރިންނަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ މި މުނާސަބަތުގައި ރައީސް ފޮނުއްވި މެސެޖުގައި،
އެކި.އެމްވީ - 2024-04-10 17:36:49
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި އީދުގެ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނާ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުޙައްމަދު
އެކި.އެމްވީ - 2024-04-10 17:36:33
މިއަދަކީ އެޕަލް ވިޝަން ޕްރޯ ހޯދުމުގެ ފަހު ފުރުސަތު
މިއަދަކީ އުރީދޫ ހަދިޔާ ފޮށިން އެޕަލް ވިޝަން ޕްރޯ ހޯދަން ލިބޭ ފަހު ފުރުސަތު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ބުނެފައި ވަނީ ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަދިޔާ ފޮށި ހުޅުވަން
އެކި.އެމްވީ - 2024-04-10 14:44:58
ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި، ވަގުތީ ރައީސަކަށް ޔާމީންގެ ދަރިކަލުން ޒޭން
ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އުފައްދަވާ ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރޮންޓު (ޕީއެންއެފް) އުފެއްދުމަށް ބާއްވަން ޖެހޭ ޖަލްސާ ބާއްވައިފިއެވެ. ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ނިންމީ
އެކި.އެމްވީ - 2024-04-10 14:43:26
ޢީދު ދުވަހު އެންމެ މުހިންމު ކަމެއް ދޭން ޖެހޭނީ އިޖުތިމާޢީ ގުޅުންތައް ވަރުގަދަކުރަން: ޚުޠުބާ
ޢީދު ދުވަހު އެންމެ މުހިންމު ކަމެއް ދޭން ޖެހޭ އެއް ކަމަކީ އަހަރެމެންގެ އިޖުތިމާޢީ ގުޅުންތައް ވަރުގަދަކުރުމަށް ކަމަށް ޢީދު ޚުޠުބާގައި ބުނެފިއެވެ. ޢީދު ޚުޠުބާގައި ބުނީ އަހަރެމެން މި ވަނީ މަތިވެރި މަހަކާއި
އެކި.އެމްވީ - 2024-04-10 08:49:54
ރައީސް މައުމޫން ވެސް އީދު ސަލާން ކުރައްވަނީ
ފިތުރު އީދު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އީދު ސަލާން ކުރައްވާ ގޮތަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. ‘އެކްސް’ ގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނާ ބައްދަލުކޮށްލައި
އެކި.އެމްވީ - 2024-04-10 06:47:28
ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ދެނީ ޝަރުތު ހަމަވި އެންމެނަށް ގޯތި ދޫކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން
ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ގޯތި ލިބުމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ދޫކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން ދީފިއެވެ. ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން މިއަދު
އެކި.އެމްވީ - 2024-04-09 19:39:04
‘ދިރާގު އީދު ބޯކިބާ’ ހަރަކާތް މި އީދުގައި ވެސް އޮންނާނެ!
މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ވެސް އެ ކުންފުނީގެ ‘ދިރާގު އީދު ބޯކިބާ’ ހަރަކާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފިއެވެ. މިއީ މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގެ ހަރަކާތްތައް ފަށައި، ދިވެހިންގެ މެދުގައި
އެކި.އެމްވީ - 2024-04-09 18:01:09
100ޖީބީ އާއެކު އުރީދޫން އީދަށް ހާއްސަ އޮފަރތަކެއް
ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ހާއްސަ އޮފަރތަކެއް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. އުރީދޫން ބުނީ މި އޮފަރތަކަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް މި އީދުގައި ރައްޓެހިންނާއި އާއިލާ އާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގައި އެ ކުންފުނިން
އެކި.އެމްވީ - 2024-04-09 17:04:50
ދިރާގާއި ލަޔަންސްގޭޓް ޕްލޭއިން އެކްސްކްލޫސިވް އެންޓަޓެއިންމެންޓް ކޮންޓެންޓް ރާއްޖެއަށް
ދިރާގާއި ލަޔަންސްގޭޓް ޕްލޭ ގުޅިގެން އެކްސްކްލޫސިވް، ޕްރިމިއަމް ޑިޖިޓަލް މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ކޮންޓެންޓް ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިއެވެ. ދިރާގުން ބުނީ މި ޕަރޓްނަރޝިޕާ އެކު ދިރާގު އީޒޯން މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް
އެކި.އެމްވީ - 2024-04-09 16:53:17
ޒަކާތު ހައުސްގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް ޝައިޚް ޢިއްޒައްދީން
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޒަކާތުގެ މަގާމަށް ފަޟީލަތުއް ޝައިހް ޢިއްޒައްދީން ޢަދްނާން އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ. ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޒަކާތުގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރެއްވި ޢިއްޒައްދީނަށް މަގާމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވާފައި
އެކި.އެމްވީ - 2024-04-09 14:18:58
ރައީސް އެދިވަޑައިގަތީ އެއްބައިވަންތަކަމާ އެކު ޢީދުގެ އުފާވެރިކަން ވީއެންމެ ބޮޑަކަށް ފާހަގަކުރަން
އެއްބައިވަންތަކަމާ އެކު ޢީދުގެ އުފާވެރިކަން ވީއެންމެ ބޮޑަކަށް ފާހަގަކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ދިވެހި ކުދިބޮޑު އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. “އީދު އަލި”
އެކި.އެމްވީ - 2024-04-09 04:51:11
މަރާމާތަށްފަހު ޖުމްހޫރީ ފައްވާރާ އަލުން ހުޅުވައިފި
ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގެ ފެންއަރުވާ ވަޑާން ނުވަތަ “ޖުމްހޫރީ ފައްވާރާ” މަރާމާތުކޮށް ނިންމުމަށްފަހު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ
އެކި.އެމްވީ - 2024-04-09 04:28:05
ސައުދީއަށް ހަނދެއް ނުފެނުނު، ފިތުރު އީދަކީ ބުދަ ދުވަސް
މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަހަކީ ބުދަ ދުވަސް ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. ސައުދީގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހަނދު ބެލުމުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، ހަރަމައިން އިން ބުނެފައި
އެކި.އެމްވީ - 2024-04-08 22:58:23
ފިތުރު އީދު ދުވަހަކީ ބުދަ ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި
މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަހަކީ އަންނަ ބުދަ ދުވަސް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިިކަން އިއުލާނު ކޮށްފައި ވަނީ ޝައްވާލު މަހުގެ ހަނދު ސާބިތު ކުރުމަށް އިސްލާމީ
އެކި.އެމްވީ - 2024-04-08 22:55:42
ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ގޮވާން ބަހަން ފަށައިފި
މި ރަމަޟާން މަހު ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެފައިވާ ގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް ބެހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސްއިން ބުނެފިއެވެ. ޒަކާތު ހައުސްއިން ބުނީ ފިތުރު ޒަކާތުގެ
އެކި.އެމްވީ - 2024-04-08 19:02:05
މިރޭ ރާއްޖެއަށް ހަނދެއް ނުފެންނާނެ: ރައީސް މައުމޫން
އިތުބާރުހުރި ފަލަކީ ހިސާބުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިރޭ ރާއްޖެއަށް ހަނދު ނުފެންނާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެެއެވެ. ރައީސް މައުމޫން މިއަދު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ
އެކި.އެމްވީ - 2024-04-08 18:20:30
މަރާމާތަށްފަހު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގެ ފައްވާރާ މިރޭ ހުޅުވަނީ
ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި ފެންއަރުވާ ވަޑާން (ފައްވާރާ) މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު މިރޭ އަލުން ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އެކި.އެމްވީ - 2024-04-08 05:07:19
ސައުދީން ހަދިޔާކުރި ކަދުރު ބަހަން ފަށަނީ، ކޮންމެ ގެއަކަށް ލިބޭނީ ޕެކެޓެއް
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކުރި ކަދުރު މާދަމާ ބަހަން ފަށާނެ ކަމަށާއި ކޮންމެ ގެއަކަށް ލިބޭނީ އެއް ޕެކެޓް ކަދުރު ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. މި ރޯދަ މަހަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ވަނީ
އެކި.އެމްވީ - 2024-04-08 03:56:16
ރައީސް އެދިވަޑައިގަތީ އެމަނިކުފާނަށް އިތުބާރުކޮށް އައްޑޫގެ ތާރީހު ބަދަލުކުރަން ޕީއެންސީއަށް ވޯޓު ދޭން
އައްޑޫ ސިޓީގެ ތާރީހު ބަދަލުކޮށްލުމަށް އެމަނިކުފާނަށް އިތުބާރުކޮށް ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
އެކި.އެމްވީ - 2024-04-08 03:05:32
އިދާރާތަކުން އެހީތެރިކަން ނުލިބޭތީ ޕީއެންއެފް އުފައްދަން ބާއްވާ ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފި
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ލިބެން ޖެހޭ އެހީތެރިކަން ނުލިބުމުން ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރޮންޓް (ޕީއެންއެފް) އުފައްދަން ބާއްވާ ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފިއެވެ. ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އުފައްދަވާ
އެކި.އެމްވީ - 2024-04-08 01:32:15
ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ
ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އުފައްދަވާ ޕާޓީ، ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރޮންޓް (ޕީއެންއެފް) އުފެއްދުމަށް ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާގައި އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީން
އެކި.އެމްވީ - 2024-04-08 00:23:17
ނަތީޖާ ނެރުމުގައި އެންމެ ދުވަހެއް ބޭކާރުކޮށްލުމަކީ ވެސް ބުއްދިވެރިގޮތެއް ނޫން: ރައީސް
ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދިނުމަށް ނަތީޖާ ނެރެން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަމަށް އެންމެ ދުވަހެެއް ވިޔަސް ބޭކާރުކޮށްލުމަކީ ބުއްދިވެރިގޮތެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އެކި.އެމްވީ - 2024-04-07 05:49:37
ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންނަށް ދޭންވީ ފަރުވާ، އަދަބެއް ނޫން: ޕީޖީ
ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވެސް ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންނަށް އަދަބު ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ދެމުން އަންނަނީ ފަރުވާ ކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އއ. ރަސްދޫގެ މިސްކިތެއްގައި
އެކި.އެމްވީ - 2024-04-07 04:57:02