×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
މުރައިދޫގެ ބައެއް އަންހެން ދަނޑުވެރިންނަށް ކައުންސިލުން ގަސްކާނާ ހަދިޔާކޮށްފި
ހއ. މުރައިދޫގެ ބައެއް އަންހެން ދަނޑުވެރިންނަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ގަސްކާނާ ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. މުރައިދޫ ކައުންސިލުގެ ޖެންޑާ އިކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭންގައި “އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުން” ހިމަނާފައިވާއިރު،
ތިލަދުން.ކޮމް - 2023-11-30 08:27:01
އެންމެ މުސްކުޅި އެގާރަ ލައިގެން ފެށި މެޗުން ބަލިވެ ސެވިއްޔާ ކަޓައިފި
އެވްރެޖް އެންމެ ދުވަސްވީ ކުޅުންތެރިން ފުރަތަމަ އެގާރާގައި ހިމަނައިގެން ރޭ ޕީސެސްވީ އެންދޮވެންއާއި ދެކޮޅަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ނުކުތް މެޗުން ސެވިއްޔާ ބަލިވެ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރުން ޖާގަ ނުލިބި އެ ޓީމް
ތިލަދުން.ކޮމް - 2023-11-30 07:54:09
އެންސްޕާގެ ސީއީއޯއަކަށް ހީނާ ހަމަޖައްސައިފި
ނޭޝެނެލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެންސްޕާ)ގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސާ (ސީއީއޯ) މަގާމަށް ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު އިއްޔެ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މީޑިއާގެ ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް
ތިލަދުން.ކޮމް - 2023-11-30 07:30:15
ބެލިންހަމްގެ މޮޅު ކުޅުމާއިއެކު ރެއާލުން ނަޕޯލީ ބަލިކޮށްފި
ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިންގްލެންޑްގެ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރ ޖޫޑް ބެލިންހަމްގެ މޮޅު ކުޅުމާއިއެކު ރެއާލް މެޑްރިޑުން ނަޕޯލީ ބަލިކޮށްފިއެވެ. ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ރެއާލުން ކާމިޔާބު ކުރީ
ތިލަދުން.ކޮމް - 2023-11-30 06:57:24
ކޮޕް28 ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ރައީސް ދުބާއީއަށް ވަޑައިގެންފި
ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، 28 ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވަރކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް (ކޮޕް28) ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޔުނައިޓެޑް
ތިލަދުން.ކޮމް - 2023-11-30 06:27:22
މާލޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްއެއް، 2 މީހަކު ވެންޓިލޭޓަރުގައި
މާލޭ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި 3 މީހަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ވެެއްޖެ އެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އަނިޔާވެފައިވަނީ އަންހެނަކާއި ދެ ފިރިހެނުންނަށެވެ. އަނިޔާވި
ތިލަދުން.ކޮމް - 2023-11-30 02:58:01
އާރުޓީއެލް އެޕަށް ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓެއް
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) ގެ އާރުޓީއެލް އެޕްލިކޭޝަނަށް ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓުގެ ފީޗާ އިތުރުކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރުޓީއެލް) އެޕަކީ އެމްޓީސީސީގެ ބަހުގެ
ތިލަދުން.ކޮމް - 2023-11-29 20:53:39
ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ގައުމީ ކުތުބުހާނާއަށް ބޮޑު ބަދަލެއް
ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ގައުމީ ކުތުބުހާނާ އަށް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފިއެވެ. އެ ބޭންކުން ވަނީ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުބް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުތުބުޚާނާގައި ޒަމާނީ ސެކިއުރިޓީ ގޭޓެއް ގާއިމުކޮށްފައެވެ. އަދި ފޮތް
ތިލަދުން.ކޮމް - 2023-11-29 20:46:07
އިތުރު 20 ނައިބު ވަޒީރުން ޢައްޔަނުކޮށްފި
ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ވަޒީރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް އިތުރު 20 ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ. މިގޮތުން ޢައްޔަނުކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ؛ * މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ގ.ކުދިރުވާލިގެ
ތިލަދުން.ކޮމް - 2023-11-29 17:47:43
އަލީ ވަހީދު ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި އިނގިރޭސިވިލާތުން 20,000 ޕައުންޑް އޭނާއަށް ދެނީ
ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި އަލީ ވަހީދުގެ ކިބައިން މާފަށް އެދި އަދި ބަދަލުގެ ގޮތުގެ 20،000 ޕައުންޑް ދޭން އެ ގައުމުން ނިންމާފައިވާ
ތިލަދުން.ކޮމް - 2023-11-29 17:32:37
ދެން އަންނަ އިންތިހާބަކަށް ކުރިމައްޗެއް ނުލާނަން، އެހެން މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ގިނަ: ނަޝީދު
ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް، މައްޗަންގޯޅި މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނަޝީދު މި
ތިލަދުން.ކޮމް - 2023-11-29 15:45:18
ޕީއެންއެފް އުފައްދަން އީސީން ހުއްދަދީފި
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އާ ސިޔާސީ ޕާޓީ، ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރަންޓް (ޕީއެންއެފް) އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ދީފިއެވެ. ރައީސް ޔާމީން އުފައްދަވަން މަސައްކަތްކުރާ ޕާޓީގެ
ތިލަދުން.ކޮމް - 2023-11-29 15:13:33
އުރީދޫ ފަން ރަންގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ހަމަވާނެ!
އުރީދޫ ފަން ރަން 2023 އަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ރޭ 12 ޖަހާއިރު ބަންދުވާނެއެވެ. ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރާ އުރީދޫ ފަން ރަންގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ 5 ނޮވެމްބަރުގައެވެ. މި ހަރަކާތަކީ
ތިލަދުން.ކޮމް - 2023-11-29 15:12:39
އިސްރާއީލުން ހިންގާ ޖަރީމާތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް، ރާއްޖެއިން ގޮވައިލައިފި
ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގައި ހިންގާ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ނަމުގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ގޮވައިލައްވައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ރައީސް
ތިލަދުން.ކޮމް - 2023-11-29 14:21:00
އެފްކޮންސްގެ ބޮޑު ޖޫރިމަނާ ފަސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނުލިބުނު
ތިލަމާލެ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތްކުރާ އެފްކޮންސް ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ 69 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާ ފަސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ނިންމައިފި އެވެ. ތިލަމާލެ ބްރިޖް
ތިލަދުން.ކޮމް - 2023-11-29 13:46:47
އީވާ ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހަށް އެޖެންޑާކޮށްފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމުން ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ވަކިކުރަން މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަޖިލިހުގެ އިދާރާ އިން
ތިލަދުން.ކޮމް - 2023-11-29 10:58:56
މޫސާ ސިރާޖު ޕީއެންސީ އަށް
ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު މޫސާ ސިރާޖު، ޕީޕަލް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) އާއި ގުޅިއްޖެއެވެ. މޫސަ ޕީއެންސީ އާއި ގުޅިވަޑައިގެންކަން ޢިއުލާން ކުރެއްވީ މިއަދު ކުރިއަށްދާ ރައްޔިތުންގެ
ތިލަދުން.ކޮމް - 2023-11-29 10:51:31
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީން ކުރަން އުރީދޫ ލާނިން އެކެޑެމީ ތައާރަފު ކޮށްފި
ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އުރީދޫ ގްރޫޕް އިން އުރީދޫ ލާނިން އެކެޑެމީ (އޯލާ) ތައާރަފު ކޮށްފިއެވެ. މި އެކެޑެމީ ހުޅުވުމުގެ މަގްސަދަކީ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ހުނަރުވެރިންނަށް
ތިލަދުން.ކޮމް - 2023-11-29 10:29:28
ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކުރުން މަތީ ދިވެހިން ދެމިތިބޭނެ: ރައީސް
ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ތާއިދުކޮށް އެއްބާރުލުންދިނުމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން އަބަދުވެސް ދެމިތިބޭނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް
ތިލަދުން.ކޮމް - 2023-11-29 09:52:43
ކުރުވާހަކަ: ހާދަ ލޯބިންނޭ ހިނިތުންވަނީ އޭނާ
ޑްރެސިންގޓޭބަލްގެ ކުރިމަތީގައި ހުރި ގޮނޑީގައި އަހަރެން އިށީނދެލީ އޮފީހަށް ދާން ތައްޔާރުވާށެވެ. އަހަންނަކީ އަބަދުވެސް ރީތިކަމަށް ވަރަށް ލޯބިކުރާ އަންހެން ކުއްޖަކީމެވެ. ޚާއްސަކޮށް އޮފީހަށް ދާއިރު އަހަރެން
ތިލަދުން.ކޮމް - 2023-11-29 08:50:13
ތުރުކީން ރާއްޖެއަށް ދޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ސްކޮލާޝިޕްތައް އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި
ތުރުކީވިލާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށ ްދޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ސްކޮލާޝިޕް ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފިއެވެ. މި މަޝްވަރާކުރައްވާފައި ވަނީ، ތުރުކީވިލާތުގެ މިނިސްޓަރ
ތިލަދުން.ކޮމް - 2023-11-29 08:38:21
ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ޖެހޭ: ސީއެސްސީ ނައިބު ރައީސް
ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރަން ޖެހޭ ކަމުގައި ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) ގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް
ތިލަދުން.ކޮމް - 2023-11-29 08:19:10
ތުރުކީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ރާއްޖޭގައި ހިންގަން މަޝްވަރާކޮށްފި
ތުރުކީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ޚާއްސަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގަން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. މި މަޝްވަރާ ކުރިއަށް ގެންދަވާފައި ވަނީ އުރްދުޣާންގެ ދައުވަތަކަށް ރައީސްގެ
ތިލަދުން.ކޮމް - 2023-11-28 23:20:59
ފުރަތަަމަ ދުވަހު ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީ ފެއްޓެވީ މާވެޔޮ މިސްކިތް ކަންމަތީގައި ހުރި ޓްރާންސްފޯމަރު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް
މާވެޔޮ މިސްކިތް ކަންމަތީ މަގަށްވާ ގޮތަށް ބަހައްޓާފައި ހުރި ސްޓެލްކޯގެ ޓްރާންސްފޯމަރު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް، ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން ފަހުމީ ފައްޓަވައިފައެވެ. ސްޓްލެކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ
ތިލަދުން.ކޮމް - 2023-11-28 21:28:52
ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމަށް ހުއްދަ ދިނުމާމެދު މާދަމާ ގޮތެއް ނިންމަނީ
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އާ ސިޔާސީ ޕާޓީ، ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރަންޓް (ޕީއެންއެފް) އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައެއް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާމެދު މާދަމާ ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް އީސީން މިއަދު ބުނެފިއެވެ.
ތިލަދުން.ކޮމް - 2023-11-28 20:45:28
ސަރުކާރު ހިއްސާވާ 20 ކުންފުޏަކަށް އެމްޑީން ޢައްޔަނުކޮށްފި
ސަރުކާރު ހިއްސާވާ 20 ކުންފުންޏަކަށް މެނޭޖިންޑިން ޑިރެކްޓަރު (އެމްޑީ) އިން ޢައްޔަނުކޮށްފިއެވެ. ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑް (ޕީސީބީ) އިން މިއަދު ބުނީ އުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަޓައިޒް
ތިލަދުން.ކޮމް - 2023-11-28 19:19:42
ލަމްހާ އަނެއްކާވެސް ބަންދުކޮށްދޭން އެދި ޕީޖީން ހައި ކޯޓަށް
އައިޖީއެމްޗްގައި މަސައްކަތްކުރި ފިލިޕިންސްގެ ނަރުހެއް ކަމަށްވާ މޭރީ ގްރޭސް މަރާލި މައްސަލާގައި ދައުވާ ލިބޭ ހަލީމަތު ލަމްހާ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމުން ދައުލަތުން އެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފި
ތިލަދުން.ކޮމް - 2023-11-28 18:55:49
މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ނެއްލައިދޫގައި ބާއްވާ މަސްރޭހުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި
މި އަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހދ.ނެއްލައިދޫގައި ބާއްވާ މަސްރޭހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަސްމީކޮށް މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ
ތިލަދުން.ކޮމް - 2023-11-28 13:19:20
''ތުރުކީގައި ދިވެހި އެމްބަސީއެއް ހުޅުވަން މަޝްވަރާކޮށް، ލުއި ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކުރާނަން''
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް ތުރުކީވިލާތުގައި ހުޅުވުމަށްކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރައްވާނެކަމަށާއި، ތުރުކީވިލާތުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ދެވެން އޮތް ހުރިހާ ލުއި ފަސޭހައެއް ހޯދައިދެއްވަން
ތިލަދުން.ކޮމް - 2023-11-28 13:12:46
ނައިބު ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމަށް 26 ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކުގެ ނައިބު ވަޒީރުންގެ މަގާމަށް 26 ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ. އެ ބޭފުޅުން އައްޔަނު ކުރެއްވި ވުޒާރާތައް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ.
ތިލަދުން.ކޮމް - 2023-11-28 13:04:52