×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ވަށަފަރު ކައުންސިލުގެ ރަސްމީ ލޯގޯ ފަރުމާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ލޯގޯއާއި ދިދަ އަދި ޓީޝާޓް ފަރުމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. އެ ކައުންސިލުގެ ލޯގޯ ފަރުމާކުރުމުގެ މަގުސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ
ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-03-07 16:36:34
ހއ.އަތޮޅު އެންމެ އަލިގަދަތަރި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން: މަރްޔަމް އަޒާ ޢާދިލް
ހއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުން އަންނަ، ހއ.ދިއްދޫ ޖީޒާ، މަރްޔަމް އަޒާ ޢާދިލްއަކީ ވަރަށް ކުޑައިރުއްސުރެ ޤުރުއާން ކިޔަވައި ހިތުދަސް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކުއްޖެކެވެ.
ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-03-07 16:30:46
ސިލްސިލާ ވާހަކަ: ރުހެވޭނީ ކޮންހިތަކުން؟ (42)
ކުރީގެ ޢަދަދާ ގުޅޭ: " ޖުމާ؟ ޕްރެގްތަ؟ އެހެން ނުވާނެ! އޭނަ ނުބުނެ މީހަކާ އިންވާހަކައެއް" ހައިރާންކަމާއެކު ލަމްހާ ބުންޏެވެ. " މީހަކާ ނީނދެޔޭ! " " ވަޓް؟ " ތުންފަތުގައި އިނގިލި ޖައްސާލަމުން ލަމްހާއަށް ބުނެވުނެވެ.
ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-03-07 08:41:19
ބާރަށުގެ ތާރީހީ ކާނިގަހުގައި ރޯކޮށްލި މީހުން ހޯދައި ހައްގު އަދަބު ދިނުމަށް ގޮވާލައިފި
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށުގައި ހުންނަ ތާރީހީ ކާނިގަހުގައި ރޯކޮށްލި މީހުން ހޯދައި ހައްގު އަދަބު ދިނުމަށް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ގޮވާލައިފިއެވެ. ބާރަށު އީދުކުޅޭ މަގުގައި، ކަޅުއޮށްފުންމި އަލަށް ބަންނަވައިގެން
ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-03-07 08:18:51
ހއ.އަތޮޅު އެންމެ އަލިގަދަތަރި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން: ޢުލްޔާ އިބްރާޙިމް ޝަރީފް
ހއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުން އަންނަ، ހއ.ދިއްދޫ ލަކީސްޓަރ، ޢުލްޔާ އިބްރާޙިމް ޝަރީފްއަކީ ކުޑައިރުއްސުރެ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރަމުން އަންނަ ކުއްޖެކެވެ. ޢުލްޔާ މި
ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-03-06 15:02:54
ފުލުހުންގެ "ރައްކާ" ކެމްޕޭނުގެ ސްޕޮންސަރަކަށް އެލައިޑް
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ރޯޑް ސޭފްޓީ އެވެއާނަސް އެންޑް ޕްރިވެންޝަނުން ކުރިއަށްގެންދާ، މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ކެމްޕޭން "ރައްކާ"ގެ ސްޕޮންސަރަކަށް އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.
ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-03-06 14:54:22
އުރީދޫ ނޭޝަން ގޭމާސް ލޭންޑް 2024 އިފްތިތާހުކޮށްފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ "އުރީދޫ ނޭޝަން ގޭމާސް ލޭންޑު 2024" އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އުރީދޫ ހެޑްކުއާޓާގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ގޭމާސް ލޭންޑް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ އުރީދޫގެ
ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-03-06 14:49:31
ޗައިނާއާއެކު އެއްބަސްވީ އަސްކަރީ އާލާތްތަކާއި ތަމްރީން ހޯދުމަށް: ރައީސް
ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ސޮއިކުރި އަސްކަރީ އެއްބަސްވުމަކީ ދިވެހި ސިފައިންނަށް ހިލޭ ތަމްރީނާއި ނަން ލީތަލް އާލާތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-03-06 10:19:22
ރައީސް ވިދާޅުވަނީ ޑޮލަރު ރޭޓް ތިރިވެ އިގްތިސާދު ރަނގަޅުވުމުގެ އަސަރު ފެންނަ ކަމަށް!
ފައިސާ ޗާޕްކުރުން ހުއްޓާލުމުން އޭގެ ރަނގަޅު އަސަރު ފެންނަން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި ދިވެހި ފައިސާގެ އަގު ހިފެހެއްޓި، ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ ރޭޓް ދަށްވާން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-03-06 09:00:26
ހަނިމާދޫ ގޭބިސީތަކުން ކުނިއުކުމަށް ނަގާ ފީ ކުޑަކޮށް، ރޯދަމަހުގެ ކުނި ފީ މާފުކޮށްދީފި
ހދ.ހަނިމާދޫގެ ގޭބިސީތަކުން ކުނިއުކުމަށް ނަމަގަމުން އައި ފީ ކުޑަކޮށް ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހު ގޭބިސީތަކުން ކުނި ފީ ނުނަގަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. އެ ކައުންސިލުގެ 130 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގައި
ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-03-05 22:11:46
ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި ހެދި އާ މިސްކިތް ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުވަނީ
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ މިސްކިތް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު "އެކްސް"ގައި
ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-03-05 17:45:54
ރޯދަ މަހު ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ފަށާނީ ހެނދުނު 8:30 ގައި
ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަހު ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ހެނދުނު 8:30 އާއި 9:00 އާ ދޭތެެރޭ ފަށަން ނިންމައި އެކަން ސްކޫލްތަކަށް އަންގައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީން ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވި ސާކިއުލާއެއްގައި ބުނީ އެއް ދަންފަޅި
ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-03-05 13:20:16
ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު މަޖިލީހުން ފާސް ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހެއް!
ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމަށް ފަހު އުފައްދާ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާއި މިނިސްޓްރީތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.
ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-03-05 13:17:39
ރޯދަ މަހު ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް މުދާ އުފުލޭނެ ވަގުތުތައް އިއުލާންކޮށްފި
މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރި ބޭނުންތަކަށް މުދާ އުފުލޭނެ ވަގުތުތައް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، ރޯދަ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރޯދަ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ
ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-03-05 13:07:40
ކުޅުދުއްފުށީގައި ވެމްކޯ މެދުވެރިކޮށް ކުނި ނެގުމުގެ ހިދުމަތަަށް އެދެން ހުޅުވާލައިފި
ކުޅުދުއްފުށީގައި ވެމްކޯ މެދުވެރިކޮށް ކުނި ނެގުމުގެ ހިދުމަތަަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ މި ހިދުމަތަށް އެދި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނީ މު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކަމަށެވެ.
ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-03-05 11:57:25
ހއ.އަތޮޅު އެންމެ އަލިގަދަތަރި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން: ފާތިމަތު ލުޖައިން އިބްރާހިމް
ހއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުން އަންނަ، ހއ.ދިއްދޫ ހަވީރީފިނި، ފާތިމަތު ލުޖައިން އިބްރާހިމްއަކީ ވަރަށް ކުޑައިރުއްސުރެ ޤުރުއާން އުނގެނެންފަށައި މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކުރަމުން އައިސްފައިވާ
ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-03-05 11:52:43
ސިލްސިލާ ވާހަކަ: ރުހެވޭނީ ކޮންހިތަކުން؟ (41)
ކުރީގެ އަދަދާގުޅޭ: " އެ އަންހެން ކުއްޖަކަށްޓަކައި ތިހާ ވަފާތެރިވެވޭނީ މަދު ދުވަސްކޮޅަކަށް... އޭނާގެ އަތުން އަހަރެން މުއާ ޖަހައިގަންނާނަން" ޒޯޔާއަށް ހިތާހިތާ ބުނެވުނެވެ. އޭރު މުއާޒްވެސް އޭނާގެ ފަހަތުން
ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-03-05 10:04:20
އެމެރިކާގެ ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވަނީ ޔަހޫދީން ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކެއް ހިންގާ ކަމަށް!
އިސްރާއީލުން ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކެއް ހިންގަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާ އަށް ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލައި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެމެރިކާގެ ނައިބު
ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-03-05 09:41:05
އުރީދޫ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން ޕީއެސްޖީގެ މެޗު ބަލާލަން ފުރުސަތު ލިބޭ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި
އުރީދޫ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން ޕީއެސްޖީގެ މެޗު ބަލާލަން ފުރުސަތު ލިބޭ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފިއެވެ. މުއީ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޕްރިމިއަމް ޕާޓްނަރު ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ހާއްސަ
ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-03-04 21:46:30
ރޯދަ މަހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް އެއް ދުވަހާ އުތީމުގެ ގިނަ ބަޔަކު ދިއްދުއަށް
ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް އެއްދުވަހާއި އުތީމްގެ ވަރަށް ގިނަބަޔަކު ދިއްދޫއަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ދޯނި ފެރީގައި އުތީމްގެ 160 މީހަކު ވަނީ ރޯދަމަހަށް ބޭނުންވާ
ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-03-04 21:39:14
ހއ.އަތޮޅު އެންމެ އަލިގަދަތަރި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން: ޢާއިޝަތު ރީޝް ނަސީމް
ހއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުން އަންނަ، ހއ.ދިއްދޫ ވައްޓަރު، ޢާއިޝަތު ރީޝް ނަސީމްއަކީ އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެ ގޭގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައި، ކުލާސްތަކަށް ގޮސް ޤުރުއާން އުނގެނެން މަސައްކަތް
ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-03-04 16:46:37
ނަޝީދުގެ ކެމްޕޭންގައި ސަލަފްގެ ރައީސް ބައިވެރިވެއްޖެ
ވިހި ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރާ އެދާއިރާގެ މިހާރުގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު (މޮސްޓާ)ގެ ކެމްޕޭންގައި ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ ރައީސް ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.
ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-03-04 14:06:22
''އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގައި އުފެއްދިދާނެ ކާބޯތަކެތި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުން''
ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގައި އުފެއްދިދާނެ ހުރިހާ ކާބޯތަކެއްޗެއް، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް، ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުން ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް
ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-03-04 11:06:47
ރޯދަ މަހުގެ ފެނާއި ކަރަންޓް ބިލަށް ބޮޑު ލުޔެއް ދެނީ
ރޯދަ މަހު ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ބިލް ބޮޑު ނުވާނެ ގޮތަށް "ކެޕް" ކުރަން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނިންމަވައި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަން އަންގަވައިފިއެވެ. ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު، ރ. އަތޮޅަަށާއި ބ. އަތޮޅުގެ
ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-03-04 10:46:00
ޕާކުކޮށްފައި އޮތް ވޭނެއްގައި ސައިކަލެއް ޖެހި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އިމިގްރޭޝަން ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރު ކުރިމަތީގައި ޕާކުކޮށްފައި އޮތް އެތަނުގެ ވޭނެއްގައި ސައިކަލެއް ޖެހި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ހުޅުމާލޭ ގުލްއަލާމާ ހިންގުމުން ހުޅަނގުން
ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-03-04 10:39:30
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕާސަނަލް ފައިނޭސިން ވަގުތުން ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް، (ބީއެމްއެލް) އިސްލާމިކް ޕާސަނަލް ފައިނޭންސިން އަށް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުމުން ނަގުދު ފައިސާ ލިބޭ ގޮތަށް ވަގުތުން އެޕްރޫވަލް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން
ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-03-04 09:52:41
ފޮޑެންގެ ލަނޑުތަކުން ސިޓީން ފަހަތުން އަރާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި ޑާބީ މެޗު، ޔުނައިޓެޑުން ލަނޑެއް ޖަހާފައި ވަނިކޮށް ފަހަތުން އަރައި ތިން ލަނޑު ޖަހައިގެން (3-1) ސިޓީން މެޗު ކާމިޔާބު
ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-03-04 09:48:03
ވީއައިއޭގެ އައު ޓާމިނަލް ބޭނުންކުރަން ފެށުމަށް ހާއްސަ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވައިލަނީ
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ގެ އައު ޓަރމިނަލްގެ އޮޕަރޭޝަންސް ފެށުމަށް ހާއްސަ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވައިލާނެ ކަމަށް ކަމަށް އެމްއޭސީއެލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް މުޙައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-03-04 09:07:17
ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ގަވައިދާ ހިލާފަށް ޕާކްކުރާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް ޕާކް ކުރާ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާތީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ ސަަރަހައްދުގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ޕާކް ކުރާ ނަމަ، ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަށާނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފިއެވެ.
ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-03-03 21:10:18
ޗައިނާ އިން 12 އެމްބިއުލާންސް ހަދިޔާކޮށްފި
ޗައިނާ އިން 12 ގްރީން އެމްބިއުލާންސް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. ސިއްހަތާބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނިގޮތުގައި މިއީ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޗައިނާ އެމްބަސީގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހަދިޔާކުރި 12 ގްރީން އެމްބިއުލާންސެވެ. މި
ތިލަދުން.ކޮމް - 2024-03-03 20:44:52