×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ދޮންކުކުޅު
ޖަންގަލީގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ޖަނަވާރުންގެ ތެރޭގައި ދޮންކުކުޅު ކިޔާ ކުކުޅެއް އުޅުނެވެ. ދޮންކުކުޅުގެ ވަރަށް ގިނަ އެކުވެރިން ތިބެއެވެ. މި ސަބަބާ ހުރެ ދޮންކުކުޅު ވަރަށް ބޮޑާވެ ފަޚުރުވެރިވެއެވެ. ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-03-20 13:17:20
ބްރައިލް ބޭނުންކޮށްގެން ޤުރުއާން ކިޔަވަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް އިފްތިތާޙްކޮށްފި
ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނާއި މީހުންގެ ތެރެއިން ފެނުމުން މަޙްރޫމްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބްރައިލްގެ އެހީގައި ޤްރުއާން ކިޔަވަން ދަސްކޮށްދޭ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-03-20 06:05:59
ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދިނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި
ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ނަން މިއަދުން ފެށިގެން ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދިނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. އިލެކްޝަންސް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-03-19 23:49:07
ހިތިވޭން
ޔަޝްމީ އާއި ރުޝްދާން ވަކިވިތާ ދެތިން އަހަރު ވެދާނެއެވެ. އެކުގައި ހޭދަކުރެވުނު ދުވަސްތައް މަތިން ދެމީހުންވެސް ވަނީ ހަނދާން ނެތިފަ ކަހަލައެވެ. ދިގުލަމުން ދިޔަ ފޮނިމީރު ހަޔާތުގެ ފަލްސަފާ މުޅިން ތަފާތު ދިރިއުޅުމަކަށް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-03-19 13:21:41
ދެ ކެންޑިޑޭޓަކު އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރާގޮތަށް ނިންމައިފި
ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ އިންތިޚާބުގައި އިތުރު ދެ ކެންޑިޑޭޓަކު ވާދަނުކުރައްވާނެކަމަށް ނިންމަވައި އެދެބޭފުޅުންގެ ނަން ނަންގަވައިފިއެވެ. އެޕްރީލް ހަވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-03-19 05:59:28
ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހުކުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭ އިމްތިޙާނުން ފާސްވި ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ހަވާލުކޮށްފި
ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހުކުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭ އިމްތިޙާނުން ފާސްވި ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ މިރޭ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިރޭ ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-03-18 23:11:58
ދިރާގު މުވައްޒަފުންގެ 15 ވަނަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފަށައިފި
ކުޅިވަރުގެ ރޫހާއި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަ އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމަށް ދިރާގު މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވިދި ވިދިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކަމުގައިވާ ދިރާގު
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-03-18 13:46:42
“ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް 9” ފެންނާނީ ކިހާތާކުބާ؟
ބެލުންތެރިންގެ ސަޕޯޓް ހޯދާފައިވާ “ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް 9” ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. އެ ފިލްމު އެންމެ ފުރަތަމަ ރިލީޒްކުރަން ނިންމީ މިއަހަރުއެވެ. ނަމަވެސް ޔުނިވާސަލް ޕިކްޗާޒް އިން ގެނެސްދޭ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-03-18 13:15:14
ބަނގުރާ އުފެއްދުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި ބިދޭސީންތަކެއް ހައްޔަރުކޮށްފި
ބަނގުރާ ކައްކައި އޭގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދިޔަ 8 ބިދޭސީއަކު މާލޭގެ ގެއަކުން ރޭ ބަންދުކޮށްފި ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމީހުން އަތުލައިގެންފައިވަނީ މައްޗަށްގޮޅީގެ ގެއަކުންނެވެ. އެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-03-18 06:03:11
ވިސާގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އިންޑިޔާއާއި ރާއްޖެ ސޮއިކޮށްފި
ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިސްބޭފުޅުންނަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް ވިސާގެ ކަންކަމުގައި ލުއި ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި، ގުޅޭ އެއްބަސްވުމަކާއެކު 3 އެއްބަސްވުމެއްގައި ރާއްޖެއާއިި އިންޑިޔާ ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-03-17 20:37:42
ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި އާއިއެކު ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން މާބޮޑަށް އިތުރު ކުރަން ޖެހިފައި!
ލިޔަން ފެށުމުގެ ކުރިން މިކޮލަމްގެ ކިޔުންތެރިންގެ އިޒުނައާއި އެކު ދެ ކަމެއް ފާހަގަކޮއްލާނަމެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާގައި އަޅުގަނޑު ލިޔުނު ކޮފީ ވިތު ޝެއިޚް ކޮލަމް ކިޔުއްވި އަދި ކޮމެންޓް ކުރެއްވި އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-03-17 14:40:39
ނ.ފޮއްދޫއާއި ޅޮހީގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ- ރައީސް
ނ.ފޮއްދޫއާއި ޅޮހީގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފަށްޓަވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިކަން އިޢުލާން ކުރެއްވީ ނ.ވެލިދޫގައި ބޭއްވި
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-03-17 06:03:10
ހެލިކޮޕްޓަރު އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި އުޅޭ އިންޑިއާ ސިފައިންނަކީ ދާއިމީކޮށް ރާއްޖޭގައި ތިބޭބައެއް ނޫން – އެމްއެންޑީއެފް
ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ހެލިކޮޕްޓަރު އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އިންޑިއާ ސިފައިންނަކީ ދާއިމީކޮށް ރާއްޖޭގައި ތިބޭބައެއް ނޫން ކަމަށާއި އަދި އެއީ ޓާމް ބަދަލުވާގޮތަށް ތިބޭ ޖުމްލަ 50 މީހުންކަމަށް މޯލްޑިވްސް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-03-16 21:46:39
ވައިބަރގައި ވެސް މިހާރު ކޮންފަރެންސް ކޯލް ކުރެވޭނެ!
ވައިބަރއިން ނެރިފައިވާ ވައިބަރ ގުރޫޕް ކޯލަކީ އަދި މިހާތަނަށް ހެދުނު ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޕް ގެ ވާޝަން ތަކުގެ ތެރެ އިން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮންފަރެންސް ކޯލް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހެދި އެޕެވެ. ވައިބަރއިން މި ވާޝަން ނެރެން
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-03-16 20:31:08
ޢުމަރުގެ ޙަރަކާތް ހުއްޓުވީ ސިޓީކައުންސިލުން އެދުމުން – ފުލުހުން
އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އުމަރު ނަސީރު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި ބާއްވަން އުޅުނު ޙަރަކާތް ފުލުހުން ހުއްޓުވީ ސިޓީކައުންސިލުން އެކަމަށް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-03-16 06:21:49
ބަނގުރަލުގެ ޙަރާމްކަން ފަނޑުކުރުމަކީ ހީލަތްތެރި ޢަމަލެއް: އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ
ބަނގުރަލުގެ ޙަރާމްކަން ފަނޑުކޮށް، ޙުރުމަތުގެ ހައިބަތު ދުއްވާލުމަކީ ހީލަތްތެރި ޢަމަލެއްކަމަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ރައީސް އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ބިން މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޚް އަބްދުﷲ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-03-15 12:13:26
ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ހިލާފަށް މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ބަހައްޓާ ފޮށީގެ އަދަދު ގިނަ
އަންނަ މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި 501 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ. އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-03-15 12:07:32
މިސްކިތްތަކަށް ދިން ހަމަލާގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު 40 އަށް އަރައިފި
ނިއުޒިލޭންޑްގެ ކްރިސްޗާޗް ސަރަހައްދުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް މިއަދު ދިން ހަމަލާގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު 40 އަށް އަރައިފި ކަން ނިއުޒިލޭންޑް ސަރުކާރުން ކަށަވަރު ކޮށްދީފިއެވެ. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖެސިންޑާ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-03-15 11:56:05
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދަތުރުފުޅު، މާދަމާ ނ. އަތޮޅަށް
ކުރއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު އެޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-03-15 06:24:31
މަޚްލޫފްގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށް އޭސީސީން ބުނެފި
ގޭގައި މަޑުކުރަން އެންގެވި ޔޫތް މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު މަޚްލޫފްގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް ބަލަމުން ނުދާކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެމްއެމްޕީއާރސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލޯންޑަރ ކުރުމަށް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-03-14 20:39:37
“ދަ ކޮމިޝަން އޮން ދަ ސްޓޭޓަސް އޮފް ވިމެންގެ” ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
އ.ދ.ގެ މައި އިދާރާގައި ކުރިއަށް ދާ “ދަ ކޮމިޝަން އޮން ދަ ސްޓެޓަސް އޮފް ވިމެން”ގެ 63ވަނަ ސެޝަންގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަލްފާޟިލާ ޝިދާތާ ޝަރީފް ސްޓޭޓްމަންޓް ދެއްވައިފިއެވެ.
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-03-14 14:12:24
ސިއްޙީ ޙާލުކޮޅު ހުރިގޮތުން ރައީސް ޔާމީން ގެއަށްބަދަލުކޮށްފި
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން ޙުކުމް ކޮށް އެޙުކުމް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-03-14 06:06:20
ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ކުރާ ކޮންމެ ރީލޯޑް އަކާއި އެކު %20 އިތުރު ކްރެޑިޓް!
ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުވާސަލާތީ އަދި ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި، ދިރާގުގެ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް ގެ ހިދުމަތް ކަމަށްވާ ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ކުރާ ކޮންމެ ރީލޯޑަކަށް 20% އިތުރު
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-03-13 22:05:15
ރާއްޖޭގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ ސިނާޢަތް ދަށަށް ހިނގައްޖެ
މިދިޔަ އަހަރުގެ ތިން ވަނަ ކުއާޓަރާ އަޅާ ބަލާއިރު ހަތަރުވަނަ ކުއާޓާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސިނާއަތުގެ މަސައްކަތްތައް %2 ދަށަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް ސާވޭއަކުން ދައްކައިފިއެވެ. އެމްއެމްއޭއިން އާއްމުކޮށްފައިވާ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-03-13 10:11:38
ކޮންމެދުވަހަކު ކަރާކާނަމަ ބަރުދަން ލުއިވާކަން އެނގޭތަ؟
ޒަމާނަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލާގުޅިގެން އިންސާނުންގެ ދުވަހުގެ ކާނާއަށްވެސް މިވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ. ސަރުބީއާއި، ފެޓްސް ގިނައިން އެކުލެވޭ ކާނާ ކޮންމެދުވަހެއްގެ ކެއުމުގައި ނޭންގިނަމަވެސް ބޭނުންކުރެވުމުންދާތީ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-03-13 06:23:53
ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ބަންދުކުރި މަގު ހުޅުވައިފި
ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި 28 ބުރީގެ 4 ޓަވަރު އެޅުމަށް ސިންގަޕޫރުގެ ޗަންގް ހުއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުންޏާ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ބިމުގައި އަދިވެސް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-03-12 22:34:26
މޮޒިއްލާއިން ފަޔަރފޮކްސް ސެންޑް ލޯންޗުކޮށްފި
2017 ވަނަ އަހަރު މޮޒިއްލާއިން ޓެސްޓްކުރަންފެށި ފަޔަރފޮކްސް ސެންޑް މިއަދު ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ. ‘ފަޔަރފޮކްސް ސެންޑް’ އަކީ ބްރައުޒާ މެދުވެރިކޮށް ފައިލް ޝެއަރކޮށް ނުވަތަ އަނެކާއަށް ފޮނުވައިދޭން ބޭނުންކުރާ ޚިދުމަތެކެވެ.
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-03-12 21:47:25
ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި ދެންއޮންނާނީ ޙުކުމް
ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުންކުރި އަމުރާ ގުޅިގެން ހައިކޯޓުގައި ސިއްރިޔާތުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފިއެވެ. އެމައްސަލައިގެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-03-12 13:06:40
ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން މިއަދު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުންތައް މިއަދު ހައިކޯޓުގައި އޮންނާނެއެވެ. އެ އަޑުއެހުންތައް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-03-12 06:39:34
“ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި” މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި
ޓީވީއެމް އިން ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހެއްގައި ކުރިއަށްގެންދާ “ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި” ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުވެސް މި މުބާރާތް ކުރިއަށް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-03-12 00:19:21