×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ފަލަސްތީނުން ތެލްއަވީވަށް ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއް ދީފި
އިޒްރޭލްގެ މެދުތެރެއިން ތެލްއަވީވް ސަރަހައްދަށް ވަރުގަދަ ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއް ދީފި ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ހަމާސް ޖަމާޢަތުން ބުނެފިއެވެ. އިޒްރޭލުން ބުނެފައިވަނީ 13 ރޮކެޓް ދެކުނު ގާޒާގެ ރަފާއިން އިޒްރޭލަށް އަމާޒުކޮށް
ނާރެސް.ކޮމް - 2024-05-28 07:42:04
20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ނަމޫނާ މަޖިލީހަކަށްވާނެ: އަދުރޭ
ރައްޔިތުން މާޔޫސް ނުވުމަށާއި މިފަހަރުގެ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ނަމޫނާ މަޖިލީހަކަށްވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ރައީސްކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް
ނާރެސް.ކޮމް - 2024-05-27 19:17:56
އެއްބައިވަންތަކަން ފުރިހަމައަށް އިއާދަކުރެވެންދެން އަސްކަރީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ: ޗައިނާ
ޗައިނާގެ ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަށް އިއާދަ ކުރެވެންދެން ޗައިނާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ކައުންޓަރ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ ކަމަށް ޓައިވާނުގެ ވަށައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީނުތަކާ ބެހޭގޮތުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ޗައިނާގެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2024-05-24 22:58:34
ދުނިޔޭގެ ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ރައީސް ޑރ.މުޢިއްޒު މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ނިރުބަވެރި އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ރަފާހަށް ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް (އައިސީޖޭ) އިން އަމުރު ކުރުމުން ރައީސް، ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ނާރެސް.ކޮމް - 2024-05-24 21:48:08
އުނގޫފާރުގައި ކަރަންޓްގައި ޖެހުނު 3 ކުދިންގެ ތެރެއިން 1 ކުއްޖަކު ސީރިއަސް: އޫނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލް
ރ. އުނގޫފާރުގައި ކަރަންޓު ޖެހިގެން އަނިޔާވި ތިން ކުދިންގެ ތެރެއިން އެއް ކުއްޖެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްކަމަށް އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ މި ހާދިސާގައި ތިން ކުދިންނަށް އަނިޔާވި
ނާރެސް.ކޮމް - 2024-05-24 08:36:30
ޓައިވާންގެ އާ ރައީސްގެ އިންޒާރެއް ޗައިނާއަށް: ބިރުދެއްކުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ
ޓައިވާންގެ އާ ރައީސްގެ އިންޒާރެއް ޗައިނާއަށް ދެއްވައިފިއެވެ. ޓައިވާނުގެ އާ ރައީސް ލައި ޗިންގް ވިދާޅުވީ ޗައިނާ އިން ޓައިވާނަށް އިންޒާރުދީ ބިރު ދެއްކުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ރައީސްކަމުގެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2024-05-22 20:27:05
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް އަބްދުއްރަހީމް އަދި ނައިބުރައީސަކަށް ނާޒިމު
މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގައި ހުވައިކުރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް ޕީއެންސީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ މުޝީރު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ
ނާރެސް.ކޮމް - 2024-05-22 17:45:00
މޫސުން ގޯސްވެ އޮރެންޖު ސަމާލުގެ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި
މޫސުން ގޯސްވެ މިއަދު ނެރެފައިވާ އޮރެންޖު ސަމާލުގެ ވަގުތު އިތުރު ކޮށްފިއެވެ. އެ އިދާރާއިން މި ސަމާލު މިއަދު ފުރަތަމަ ނެރެފައި ވަނީ ހެނދުނު 9:00 އިން 12:00 އަށް ބ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ވ. އަތޮޅާ ހަމައަށެވެ.
ނާރެސް.ކޮމް - 2024-05-22 13:06:03
ރޭގަނޑު ކަނޑުދަތުރު ނުކުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި
އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ކަނޑުތައް ގަދަވާނެކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާތީ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުގައި ކަނޑުދަތުރު ނުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާޢީބާރުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.
ނާރެސް.ކޮމް - 2024-05-22 00:05:44
އީރާނުގެ ރައީސް އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމައިގައި ދިވެހި ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް
އީރާނުގެ ރައީސް ޑޮކްޓަރ ސައްޔިދު އިބްރާހީމް ރައީސީ އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމައިގައި ދިވެހި ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރި ކުރުމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނިންމަވައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި
ނާރެސް.ކޮމް - 2024-05-20 18:17:42
“ޕޮއެޓްރީ ތެރަޕީ”އަށް ދިވެހި ނަމެއްގެ ގޮތުގައި “ޅެން ފަރުވާ” ފާސްކޮށްފި
“ޕޮއެޓްރީ ތެރަޕީ”އަށް ދިވެހި ނަމެއްގެ ގޮތުގައި “ޅެން ފަރުވާ” ފާސްކޮށް އެ ކަމާ ގުޅޭ ދިރާސާ ހެދުމުގެ މަރުހަލާ ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ދިވެހި ބަހާއި ސަޤާފަތާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން މިއަދު ބުނެފިއެވެ.
ނާރެސް.ކޮމް - 2024-05-19 14:01:14
ޢީދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 26 ރަށަކުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅައިފި
މިއަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 26 ރަށަކުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް، ދިވެހި ބަހާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން މިއަދު ބުނެފިއެވެ. ގައުމިއްޔަތު
ނާރެސް.ކޮމް - 2024-05-18 17:57:27
އޯގަން ޓްރާންސްޕްލާންޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގައި ފެށުމަށް ކަމާގުޅޭ ބިލެއް ފަރުމާކުރަނީ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޯގަން ޓްރާންސްޕްލާންޓް ކުރުން ނުވަތަ ގުނަވަން އިންދުމުގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށްޓަކައި އެކަމާ ގުޅޭ ބިލެއް ފަރުމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީއިން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2024-05-16 16:18:42
އައިވީއެފް ހަދަން ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި އިތުރުކޮށްފި
އައިވީއެފް ހަދަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި އިތުރުކޮށްފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ވައުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ) އިން
ނާރެސް.ކޮމް - 2024-05-15 11:17:06
އދ.ގެ މެންބަރުކަން ފަލަސްތީނަށް ދިނުމަށް ރާއްޖެއިން ގޮވާލައިފި
އދ.ގެ ފުރިހަމަ މެންބަރު ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ފަލަސްތީން ބަލައިގަތުމަށް އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން އަނެއްކާވެސް ގޮވާލައިފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މިހެން ގޮވާލާފައިވަނީ އދ.ގެ އާންމު
ނާރެސް.ކޮމް - 2024-05-14 17:21:47
ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ ހުށަހެޅުން ހަމާސްއިން ބަލައިގަތުމުން ތުރުކީން މަރުހަބާ ކިޔައިފި
ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ ހުށަހެޅުން ފަލަސްތީނުން ބަލައިގަތުމުން ތުރުކީން މަރުހަބާ ކިޔައިފިއެވެ.ފަލަސްތީނުގެ ހަމާސް ޖަމާއަތުން ޣައްޒާގެ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް އެއްބަސްވެފައިވާކަން އިއުލާނުކުރުމުން
ނާރެސް.ކޮމް - 2024-05-08 18:24:14
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތެރޭގައި މާރާމާރީ ހިންގި އެމެރިކާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުތެރޭގައި މާރާމާރީ ހިންގި ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ފުލުހުން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދު މާރާމާރީ ހިންގި ޔޫއެސްއޭ ( އެމެރިކާ) އަށް ނިސްބަތްވާ
ނާރެސް.ކޮމް - 2024-05-07 09:56:49
މީހަކަށް ކުރެވޭ ކުށެއްގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގާ، ފަޟީހަތް ނުކުރުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި
މީހަކަށް ކުރެވޭ ކުށެއްގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގާ، ފަޟީހަތް ނުކުރުމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާންގެ ކާރުކޮޅުގައި
ނާރެސް.ކޮމް - 2024-05-06 11:47:17
ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭން ގޮވާލައިފި
އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯ.އައި.ސީ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ގެމްބިޔާގެ ވެރިރަށް ބަންޖުލްގައި މިއަދު ފަށާފައިވާ، އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ އެންމެ އިސްވެރިންގެ 15 ވަނަ ސަމިޓު (އިސްލާމިކް ސަމިޓު)
ނާރެސް.ކޮމް - 2024-05-05 21:48:55
ޑިސްކައުންޓު ހިމެނުމުގެ ކުރިން ބިލް ދެއްކި ފަރާތްތަކަށް ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ ބިލުން އެ އަދަދު އުނިކުރެވޭނެ: ފެނަކަ
ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވި ގޮތަށް ނިމިދިޔަ ރޯދަމަހު ގޭބީސީތަކުން ބޭނުންކުރި ކަރަންޓުން ޑިސްކައުންޓް ދިނުމަށް ޓަކައި މިދިޔަ މަހުގެ ބިލުގައި ވެސް ޑިސްކައުންޓު ހިމެނުމަށްފަހު ފެނަކައިން ގޭބީސީތަކަށް
ނާރެސް.ކޮމް - 2024-05-05 13:32:50
ފޮނަދޫ ފަޅުތެރެއަށް ކާރެއް ވެއްޓި އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ
ލ. ފޮނަދޫ ބަނދަރުގައި އޮތް ބޯޓަކަށް އަރުވަން އުޅުނު ކާރެއް ފަޅުތެރެއަށް ވެއްޓި އަޑިއަށް ހިނގައްޖެއެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދު އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު އެ ކާރު ފޮނަދޫ ބަނދަރުގެ ފަޅުތެރެއަށް ވެއްޓުނީ، ލ.
ނާރެސް.ކޮމް - 2024-05-04 21:23:33
ނޫސްތަކަށް މާލީ އެހީ ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ޑރ.މުޢިއްޒު ދެއްވައިފި
ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ލިބޭ އެއްޗަކުން ދެކޮޅު ޖެހޭނެ އާމްދަނީއެއް ހޯދަން އޮތް ގޮންޖެހުންކަން ފާހަގަކުރައްވައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ނޫސްތަކަށް ފައިސާ ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން
ނާރެސް.ކޮމް - 2024-05-03 11:38:10
އައިޔޫއެމްއިން 63 ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވައިލައިފި
ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގައި އައިޔޫއެމްއިން 63 ކޯހެއް ފެށުމަށް ނިންމައި ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވައިލައިފިއެވެ. މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އައިޔޫއެމް) އާއި އެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2024-04-29 13:12:41
ބެންކޮކްގައި އާދަޔާޚިލާފަށް ހޫނުގަދަވެ ބޭރަށް ނުނިކުތުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
ތައިލެންޑްގެ ވެރިރަށް ބެންކޮކްގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ގެއިން ބޭރަށް ނުނިކުމެ ގޭތެރޭގައި ތިބުމަށް ތައިލޭންޑުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. ބެންކޮކްގެ ހޫނުމިން 39 ޑިގްރީ
ނާރެސް.ކޮމް - 2024-04-26 22:10:45
ޒަކާތުގެ ނިޒާމަކީ މުޅި މުޖުތަމައުން ފަގީރުކަން ނައްތާލުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ނިޒާމެއް: ޚުޠުބާ
ޒަކާތުގެ ނިޒާމަކީ މުޅި މުޖުތަމައުން ފަގީރުކަން ނައްތާލުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ނިޒާމެއް.ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ. ފިތުރު ޒަކާތާއި އިގުތިޞާދާ ހުރި ގުޅުމުގެ މައްޗަށް މިއަދު ކީ ޚުތުބާގައި ބުނީ، އިސްލާމް ދީނުގައި
ނާރެސް.ކޮމް - 2024-04-26 16:17:51
ދައުރު ފެށުމުގެ ކުރިން ޕާޓީއަކަށް ސޮއިކުރިޔަސް މެންބަރުކަމެއް ނުގެއްލޭނެ: ހަބީބް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެނަބަރުން އިންތިޚާބުވިޔަސް ދައުރު ފެށިފައިނުވާތީވެ, އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރެއްވި މެންބަރުންނަށް އެބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ޕާޓިއަކަށް ސޮއި ކުރުވޭނެކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން މެންބަރުކަން
ނާރެސް.ކޮމް - 2024-04-24 23:48:12
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ޕީއެންސީ ނަގައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ)ން ނަގައިފިއެވެ. ވިހިވަނަ މަޖިލީހުގެ 93 ދާއިރާއަށް މެންބަރުން ހޮވަން މިއަދު ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި ދެ ލައްކައަށް
ނާރެސް.ކޮމް - 2024-04-21 23:05:42
ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކުރަން ފަށައިފި
ވޯޓުލުމަށް ކަނޑައެޅި ވަގުތު ހަމަވުމާއެކު ވޯޓު ކިއުތަކާއި ފޮށިތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަންދުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ވަގުތެއްކަމަށް އިލެކްޝަންސް
ނާރެސް.ކޮމް - 2024-04-21 17:57:23
ރައީސް ޑރ.މުޢިއްޒު ވޯޓުލައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިއަދު ކުރިއަށްދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުމުގައި ވޯޓު ދެއްވައިފިއެވެ. މާފަންނުގެ ތާޖުއްދީން ސުކޫލުގައި ހުންނަ ވޯޓު ފޮއްޓަށް އެމަނިކުފާނު ވޯޓުލެއްވުމަށްފަހު
ނާރެސް.ކޮމް - 2024-04-21 09:06:58
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އިންތިޚާބު 2024ގެ ވޯޓުލުން ފެށިއްޖެ
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024ގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފިއެވެ. ވޯޓުލުން ފަށާފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 8:00 ގައެވެ. 5:30 އާއި ހަމައަށް ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ވޯޓުލުމުގެ ވަގުތު އިތުރު ނުކުރާނެ އިލެކްޝަން
ނާރެސް.ކޮމް - 2024-04-21 08:51:51