×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
މިއަދު އެކަނިވެސް ޣައްޒާގެ 200 ތަނަކަށް ހަމަލާދީ 100 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި
ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން ފަަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާއަށް އަލުން ހަމަލާދޭން ފަށާފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް 200 އަށްވުރެ ގިނަ ތަނަކަށް ހަމަލާދީ 100 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފިއެވެ. ޣައްޒާގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން
ގާފު.އެމްވީ - 2023-12-01 21:20:06
ފަސޭހަކަމާއި އެކު އާޖެންޓީނާ ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ މާލީއަށް
އިންޑޮނޭޝިޔާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 17 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ވޯލްޑްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ ހޮވާ މެޗުގައި 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ވަރުގަދަ އާޖެންޓީނާ ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ މާލީ އިން ހޯދައިފިއެވެ.
ގާފު.އެމްވީ - 2023-12-01 21:04:01
ހިޒްބުﷲ އާއި ހަމާސް އަދި އިސްލާމިކް ޖިހާދުން އިސްރާއީލަށް ހަމަލާދޭން ފަށައިފި
ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް އަލުން ހަމަލާދޭން ފެށުމާއެކު ޔަމަނުގެ ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތާއި ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަންކަމަށް މަސައްކަތްކުރާ ހަމާސް ޖަމާއަތާއި އިސްލާމިކް ޖިހާދުން ޔަހޫދީ އިސްރާއީލަށް ހަމަލާތަކެއް
ގާފު.އެމްވީ - 2023-12-01 20:58:53
މޫސުން ގޯސްވެ މެދުރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ހުދު ސަމާލު!
މޫސުން ގޯސްވެ މެދުރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފިއެވެ. މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ހުދު ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ ކ އަތޮޅުން ފެށިގެން ދ އަތޮޅާ ހަމައަށެވެ. އެ އިދާރާއިން ވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް މިރޭ
ގާފު.އެމްވީ - 2023-12-01 20:45:10
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން 'ސްޓާފް ޗެރިޓީ ރަން' 2023 ބާއްވައިފި
މުޖުތަމަޢުއަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތްތައްކުރާ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް އެހީވުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ބާއްވާ 'ސްޓާފް ޗެރިޓީ ރަން' ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ޗެރިޓީ ރަންގައި
ގާފު.އެމްވީ - 2023-12-01 18:15:26
މާލޭ މޭޔަރުކަމުގެ ޕްރައިމަރީއަށް ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ހުޅުވާލައިފި
މާލެސިޓީ މޭޔަރުކަމާއި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 3 ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީއަށް ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވަނީ މޭޔަރުކަމާއި، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މާފަންނު
ގާފު.އެމްވީ - 2023-12-01 17:23:09
ފުރަތަަމަ މެޗުން މޮޅުވެ، ސުޕަރ ޖެނެރޭޝަން ކުލަބުން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި
10 ވަނަ ގައުމީ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ޑިވިޝަންގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅެވުނު މެޗުގައި 34-14 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެންއެސްއޭ ބަލިކޮށް ސުޕަރ ޖެނެރޭޝަން ކުލަބުން މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި
ގާފު.އެމްވީ - 2023-12-01 16:52:05
މާލޭގެ މިސްކިތެއްގައި އިނގިރޭސިން ހުތުބާ ކިޔުމާމެދު ހިޔާލު ހޯދަނީ
މާލޭގެ ކޮންމެވެސް އެއް މިސްކިތެއްގައި އިނގިރޭސިން ޚުޠުބާ ކިޔުމާމެދު އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އިސްލާމިން މިނިސްޓަރ. ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިއަދު ފޭސްބުކްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި
ގާފު.އެމްވީ - 2023-12-01 16:43:15
ހައްޖަށް ގެންދިޔުމުގެ ކަންކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާ އެކު މަޝްވަރާކޮށްފި
ރާއްޖެ އިން މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމު ކަންކަން އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާ އެކީ މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ. އިއްޔެ ބޭއްވި މި މަޝްވަރާގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން
ގާފު.އެމްވީ - 2023-12-01 16:20:55
ރަސްގެފާނު ޗާލްސް ތިން ވަނަ އާއި ރައީސް މުއިއްޒު ބައްދަލުރައްވައިފި
28 ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވަރކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް (ކޮޕް28) ގެ ހަވާސާގައި، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރަސްގެފާނު، ޗާލްސް ތިން ވަނަ އާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ގާފު.އެމްވީ - 2023-12-01 16:00:25
ރާއްޖޭގައި އެއިޑްސްއަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދަނީ 22 މީހުން!
ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އެއިޑްސް ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދަނީ 22 މީހުންކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ހާމަކޮށްފި އެވެ. ނިޔޭގެ އެއިޑްސް ދުވަހާއި ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭއިން އާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުގައި
ގާފު.އެމްވީ - 2023-12-01 15:51:36
ކޮޕް 28 ބައްދަލުވުމުގައި މިއަދު ރައީސް ތަގުރީރު ކުރައްވާނެ!
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، 28 ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވަރކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް (ކޮޕް28) ގެ ވަރލްޑް ލީޑަރސް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.
ގާފު.އެމްވީ - 2023-12-01 15:45:44
ޕާކިސްތާނުގެ ފާމިކްސް ލެބޯރެޓަރީސް ކުންފުނި ރާއްޖޭގައި ބޭންކޮށްފި
ޕާކިސްތާނުގެ ފާމިކްސް ލެބޯރެޓަރީސް ކުންފުނި، ރާއްޖޭގައި ބޭންކޮށް އެކުންފުނީގެ ބޭސްތައް ވިއްކުން މަނާކޮށްފިއެވެ. ފާމިކްސް ލެބޯރެޓަރީސް ކުންފުނި ބޭންކޮށް އެކުންފުނިން އުފައްދާ ބޭސް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކުމާއި
ގާފު.އެމްވީ - 2023-12-01 09:20:30
ޣައްޒާގައި ހަނގުރާމަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެއް – އިސްރާއީލު
ޣައްޒާގައި ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމުގައި އިސްރާއީލުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަދި ހަނގުރާމައިގެ ކެބިނެޓްގެ މެމްބަރެއް ކަމަށްވާ ބެނީ ގަންޓްޒް ބުނެފިއެވެ.
ގާފު.އެމްވީ - 2023-12-01 08:45:57
އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ މަސްވެރިންގެ އަޑު ގާތުން އަހައިގެން ޖުމްލަ ހައްލަށް މަސައްކަތްކުރުން – މިނިސްޓަރ
މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުން މަސްވެރިންގެ ގާތުން އަހައިގެން ޖުމްލަ ހައްލަކަށް މަސައްކަތް ކުރުން ކަމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް، ކަމުގެ މަގާމަށް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު
ގާފު.އެމްވީ - 2023-12-01 08:35:07
ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން ޒަމްޒަމް ފާރިސް: އޭރުވެސް މިހާރުވެސް އުޅެނީ ފްރޭމްކުރަން
އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިކަމަށް ބުނެވޭ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން އެމައްސަލައިގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރު ޒަމްޒަމް ފާރިޝް ރައްދުދެއްވައިފިއެވެ. އަރަބިއްޔާ
ގާފު.އެމްވީ - 2023-12-01 07:43:21
އަލް ޚަލީޖް އަތުން މޮޅުވެ، އަލް އިއްތިހާދު ހަތަރުވަނައަށް
ސައުދީ ޕްރޮފެޝަނަލް ލީގުގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އަލް ޚަލީޖް އަތުން މޮޅުވެ ޗެންޕިއަން އަލް އިއްތިހާދުން ލީގު ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައަށް ކުރިއަށް ޖެހިލައިފިއެވެ. މައްކާގެ ކިންގް އަބްދުލް
ގާފު.އެމްވީ - 2023-12-01 07:10:03
ގުރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ލިވަޕޫލް ދެވަނަ ބުރަށް
ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގު ގްރޫޕް އީގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އޮސްޓްރިއާގެ އެލްއޭއެސްކޭ އަތުން މޮޅުވެ ގުރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ލިވަޕޫލުން ކަށަވަރުކޮށްފި
ގާފު.އެމްވީ - 2023-12-01 05:50:40
ތިމާވެށްޓަށް ގެއްލުންދޭ ސިންގަލް-ޔޫސް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓު ރައީސް، އަލުން ކަނޑައަޅުއްވައިފި
ތިމާވެށްޓަށް ގެއްލުންދޭ ސިންގަލް-ޔޫސް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އަލުން ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ލިސްޓް އަލުން ކަނޑައެޅުއްވީ
ގާފު.އެމްވީ - 2023-12-01 05:32:38
ޒަމްޒަމް ފާރިޝް ދަރިވަރުންތަަކަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި
އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރެއް ކަމަށްވާ ޒަމްޒަމް ފާރިޝް، އެ ސްކޫލްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންތަަކަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާއި
ގާފު.އެމްވީ - 2023-11-30 23:37:51
ކެމިކަލް މާއްދާއެއް ފެނިގެން ޕާކިސްތާނުގެ ދިޔާ ބޭސްތަކެއް ރާއްޖޭގައި މަނާކޮށްފި
ޕާކިސްތާންގައި އުފައްދާ ދިޔާ ބޭސްތަކެއްގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރުމާ ގުޅިގެން ބޭސްތަކުގެ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގުން މަނާކޮށްފި އެވެ. މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ)އިން
ގާފު.އެމްވީ - 2023-11-30 21:34:09
ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކަށް އިތުރު 17 ނައިބުން އައްޔަނުކޮށްފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކުގެ މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް އިތުރު ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ. މިގޮތުން ޢައްޔަނުކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ؛ މިނިސްޓަރ
ގާފު.އެމްވީ - 2023-11-30 21:22:32
ޣައްޒާގައި ފިލްޑް ހޮސްޕިޓަލެއް ގާއިމްކުރުމަށް ޔޫއޭއީއާއި އިޓަލީއިން މަޝްވަރާކުރަނީ
ޔަހޫދީންގެ ހުއްޓުމެއްނެތި ދެމުން އައި ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ސުންނާފަތި ވެފައިވާ ޣައްޒާގައި ފިލްޑް ހޮސްޕިޓަލެއް ގާއިމްކުރުމަށް ޔޫއޭއީއާއި އެކު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަކަމަށް އިޓަލީގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން
ގާފު.އެމްވީ - 2023-11-30 18:58:14
އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް 1.6 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން!
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް 1،6 މިލިއަންއަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ޒިޔާރާތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން މިއަދު އާންމުކުރި
ގާފު.އެމްވީ - 2023-11-30 18:47:55
މޭޔަރު ކަމުގެ ޕްރައިމެރީއަށް އާޒިމް ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފި
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރުހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިހާބަށް އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމެރީގައި ވާދަކުރުމަށް އާދަމް އާޒިމް ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ. ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގައި އެމްޓީސީސީގެ
ގާފު.އެމްވީ - 2023-11-30 18:37:41
މަންޑޭގެ މައްޗަށް 225 ދައުވާ ކުރާނަން – ޕީޖީ
ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުން އަންނަ ކޭޕާކް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލައިގައި އެ މަސައްކަތް ކުރާ ކޮރެއާގެ ހަންބޯ ޓެކް ކުންފުނީގެ ރާއްޖޭގެ އެޖެންޓްގެ މައިނޯރިޓީ ހިއްސާދާރު ހަސަން މަމްދޫހު (މަންޑޭ)ގެ މައްޗަށް 225 ދައވާ
ގާފު.އެމްވީ - 2023-11-30 18:21:29
މޫސުން ގޯސްވެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި
މޫސުން ގޯސްވެ ރާއްޖޭގެ ދެކުނާއި މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފިއެވެ. މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ހުދު ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ މ އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއާ ހަމައަށެވެ. އެގޮތުން
ގާފު.އެމްވީ - 2023-11-30 17:32:09
އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ 30 މީހަކު ދޫކޮށްލިއިރު، އިތުރު 40 މީހަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި
ޔަހޫދީ އިސްރާއީލާއި ފަަލަސްތީނުގެ މިނިވަންކަމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ހަމާސް ޖަމާއަތާ ދެމެދު އަސީރުން ބަދަލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޔަހޫދީން ރަހީނުކޮށްފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ 30 މީހަކު މިއަދު މިނިވަން ކޮށްފައިވާއިރު،
ގާފު.އެމްވީ - 2023-11-30 17:16:44
މާދަމާއިން ފެށިގެން އެއް ލީޓަރަށްވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުން މަނާ
މާދަމާއިން ފެށިގެން އެއް ލީޓަރަށް ވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުން މަނާ ވާނެއެވެ. ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންދޭ، އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން
ގާފު.އެމްވީ - 2023-11-30 17:07:29
އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ކާޑުން ވިޔަފާރިކޮށްގެން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ބޮޑު އިނާމެއް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ކާޑު ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޕްރޮމޯޝަން އެއް ލޯންޗްކޮށްފިއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން އަކީ ބީއެމްއެލް އިން ދޫކޮށްފައިވާ އެމެކްސް ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑުން
ގާފު.އެމްވީ - 2023-11-30 16:46:51