×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ކުރީގެ ނޫޓްތައް މާދަމާއިން ފެށިގެން ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ: އެމްއެމްއޭ
ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގައި ދައުރުވަމުންދާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ފަސް ރުފިޔާގެ ނޫޓް ފިޔަވާ، ކުރީގެ ނޫޓްތައް މިއަދުން ފެށިގެން ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.
އަލިފުށިއޮންލައިން.ކޮމް - 2016-07-31 14:16:42
އެތުލެޓިކޯ ގެ ޑިފެންޑަރެއް ވޯލްވްސް އަށް
އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ގެ ޑިފެންޑަރ ސިލްވިއޯ ވޯލްވްސް އަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އުމުރުން 28 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ އިނގިރޭސި ދެވަނަ ޑިވިޒަން ގެ ކުލަބަށް ބަދަލުވީ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރު
އަލިފުށިއޮންލައިން.ކޮމް - 2016-07-31 11:59:20
އަށްވަނަ ސީޒަނަށްފަހު ގޭމް އޮފް ތްރޯންސް ހުއްޓާލަނީ
އެމެރިކާގެ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކުންފުނި އެޗްބީއޯ ގެ މަގުބޫލް ފެންޓަސީ ޓީވީ ޑްރާމާ ގޭމް އޮފް ތްރޯންސް ނިމުމަކަށް އަންނަނީ ކަމަށް އެކުންފުނިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޓެލެވިޒަން ކްރިޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން ގެ ކޮންފަރެންސް
އަލިފުށިއޮންލައިން.ކޮމް - 2016-07-31 11:56:30