×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ސަރުކާރަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާތަކެއް ދޫނުކުރުމުގެ އަމުރެއް އިންޑިއާގެ ކޯޓަކުން ވަނީ ނެރެފައި
ދިވެހި ސަރުކާރަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާތަކެއް ދޫނުކޮށް ފަސް ކުރުމުގެ އަމުރެއް އިންޑިއާގެ ކޯޓަކުން އެ ގައުމުގެ ބޭންކެއްގެ މައްޗަށް ނެރެފިއެވެ.ޅ. ނައިފަރުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށާއި ތ.
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-17 19:44:14
ހެލްތުގެ ބިޑް ކޮމިޓީ އާއި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރި ވެރިން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި
ދުބާއީ ކުންފުންޏަކަށް ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދުމަށް ހަވާލުކުރި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރި ވެރިންނާއި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ބޮޑް ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފިއެވެ. ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މި ފިޔަވަޅު
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-17 19:30:49
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލާގައި ހުރި ހެކިތަކާއެކު ޕީޖީއާއެކު އޭސީސީއިން މަޝްވަރާ ފަށަނީ
ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދުމުގެ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ކޮރަޕްޝަންގެ ކަންކަމާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ހެކިތަކާއެކު ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނަރަލް (ޕީޖީ)އާއެކު މި ހަފުތާ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ފަށާނެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-17 19:15:13
ކޮވިޑްގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. މިއީ ރާއްޖެއިން މި ބަލީގައި މަރުވި 23 ވަނަ މީހާއެވެ. އެޗްއީއޯސީއިން ބުނީ މިއަދު މަރުވެފައިވަނީ 64 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެއް ކަމަށެވެ. އެމީހާއަށް ފަރުވާދެމުން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-17 19:04:00
ތަހުގީގު ނިމެންދެން އަމީން މަސައްކަތުން އެކަހެރިވެވަޑައިގެންފި
ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހުގީގު ނިމެންދެން މަސައްކަތުން އަމިއްލައަށް އެކަހެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ނިންމަވައިފިއެވެ.މިއަދު މިނިސްޓަރު އަމީން، ރައީސް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-17 18:53:11
ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ މައްސަލަ އޭސީސީ އާއި ފުލުހުން ބަލަން ރައީސް އަންގަވައިފި
ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ކުރި ހަރަދުތަކުގެ މައްސަލަތައް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަދި ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު އަންގަވައިފިއެވެ.
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-17 18:27:58
އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ދިރާސާކޮށްފަ އަމީންއާމެދު ގޮތް ނިންމާނަން: ރައީސް
އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ރަސްމީކޮށް ލިބުމުން އެ ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީންއާމެދު ގޮތެއް ނިންމަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ސޯލިހު މިހެން ވިދާޅުވީ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-17 13:44:32
މާލެ ރައްޔިތުންނަށް 10،294 ފްލެޓާއި 1474 ބިން ދޭނެ: ސަރުކާރު
މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަކޮށް 10،294 ހައުސިން ޔުނިޓާއި 1474 ބިން ދޫ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އަސްލަމް މިހެން ވިދާޅުވީ މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-17 13:44:28
އަމީން ވަކިކުރަން ޖެހޭ: މެންބަރުން
މާލިއްޔަތު ގާނޫނާ ހިލާފަށް ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަން ހާމަވެފައިވާތީ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެންބަރުން މިއަދު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ކޮވިޑް-19އާ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-17 13:38:04
ފައްޔާޒު ދިފާއުކޮށް ދޭނަން: ރައީސް
އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސް ކުރަން ޖެހޭ ފަދަ ކަމެއް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ކުރައްވާފައިނުވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލައިން އޭނާ ދިފާއުކޮށް ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-17 13:03:51
ނޫސްވެރިންގެ ޖަމިއްޔާ އަލުން ފަށައި، އިންތިހާބު ބާއްވަނީ
ދިވެހި ނޫސްވެރިންގެ ޖަމްއިއްޔާ، މޯލްޑިވްސް ޖާނަލިސްޓް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްޖޭއޭ)ގެ ހަރަކާތްތައް އަލުން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ޖަމިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބު އަންނަ މަހުގެ ފަސް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-17 12:33:25
ޖަޕާނުން އަނެއްކާވެސް ބޮޑު އެހީއެއް: ޝާހިދުގެ ޝުކުރު ޖަޕާނަށް
ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ތެޔޮ ލީކްވުމުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި ޙާލަތެއްގައި ތިމާވެއްޓަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް ޖަޕާނުން ހަދިޔާކުރުމާ ގުޅިގެން ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-17 12:30:43
ވިސާ ނެތި ލަންކާގައި އުޅުނު ދިވެހި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ވިސާއާ ނުލާ ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ދިވެހި އާއިލާއެއް ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ދިރިއުޅޭ ލަންކާގައި ވިސާއާ ނުލާ އުޅެމުންދިޔަ އެއް އާއިލާގެ ބަޔަކު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ބެލުމުގެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-17 12:08:44
ރޮޒައިނާ އެމްޑީޕީއިން ވަކިކުރަން ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައިފި
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، އެމްޑީޕީއިން ވަކިކުރުމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ. ނަޝީދު އެގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވީ އެމްޑީޕީގެ ވަޓްސްއެޕް ގުރޫޕެއްގައެވެ. ރޮޒައިނާ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-17 11:56:51
ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ނިއު ޒީލެންޑްގެ އިންތިހާބު ފަސްކޮށްފި
ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ނިއު ޒީލެންޑްގެ އާއްމު އިންތިހާބު ފަސްކޮށްފިއެވެ. އެގައުމުން ކޮވިޑް 19 ގެ ކޭސްއެއް ނުފެންނަތާ 102 ދުވަސް ވީފަހުން މިދިޔަ ހަފްތާގް އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ މި ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފެނިފައެވެ.
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-17 11:49:05
ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގު: ފަހަތުން އަރައި ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ސެވިއްޔާ ފައިނަލަށް
ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ސްޕެއިންގެ ސެވިއްޔާ ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ޖަރުމަނުގެ ކޮލޯންގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ސެވިއްޔާއިން ކާމިޔާބުކުރީ ފަހަތުން އަރައި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-17 11:37:19
ގުރައިދޫ ބިން ހިއްކަން ތައްޔާރުވެއްޖެ
ކ. ގުރައިދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތައް އެމްޓީސީސީއިން ފަށައިފިއެވެ. އެމްޓީސީސީއިން ބުނި ގޮތުގައި އެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ސައިޓް މޮބަލައިޒް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-17 11:31:32
ދެ އޮޑިޓާ ގުޅޭ ކުއްލި މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އިން ކުރި ހަރަދުތަކާ ގުޅޭ ދެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.އޮޑިޓާ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-17 10:37:31
ހާމަކުރީ މިނިސްޓްރީން ދިން މައުލޫމާތު، ޒިންމާވާން ޖެހޭނެ: މަބުރޫކު
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލާގައި ޒިންމާވާ ހުރިހާ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުން ޖަވާބުދާރީކުރުވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީއިން ދުބާއީ ކުންފުންޏަށް ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދުމަށް ހަވާލުކުރި ކުރުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-16 22:21:17
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލާގައި ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ސަރުކާރު
ދުބާއީ ކުންފުންޏަކަށް ވެންޓިލޭޓަރުތައް ދިނުމަށް ހިންގާފައިވާ ގޯސްތައް ފާހަގަކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ މީހުންނާމެދު އެއްވެސް ފަސްޖެހުމެއް ނެތި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-16 22:10:02
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ: ހަދާފައި އޮތް ބޮޑު ގޯހެއް!
ދުބާއީ ކުންފުންޏަކަށް ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެނައުމަށް ހަވާލުކުރި ކުރުމުގައި ސަރުކާރުން ބޮޑެތި ގޯސްތަކެއް ހަދާފައިވާކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ފަޅާއަރައިފިއެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީއިން ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-16 20:42:19
ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ ކޮއްކޮ ނިޔާވެއްޖެ
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ކޮއްކޮ، ރޮބަރޓް ޓްރަމްޕް ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އުމުރުން 71 އަހަރުގެ ރޮބަރޓް އަކީ ރައީސް ޓްރަމްޕަށްވުރެ ތިން އަހަރު ހަގު ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ ނިޔާވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-16 20:31:43
ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލައި ތައިލޭންޑްގައި ވަރުގަދަ މުޒާހަރާތަކެއް
ތައިލެންޑްގެ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލައި އެ ގައުމުގައި މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އިދިކޮޅު އެކްޓިވިސްޓުންނާ ދެކޮޅަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ދެކޮޅަށް 10،000 މީހުންނަށްވުރެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-16 20:05:51
ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލް ބޮޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ގދ. ތިނަދޫ ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޖާގަ އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މި މަސައްކަތް ހެލްތު މިނިސްޓްރީއިން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެމްޓީސީސީއާ އެވެ. އެމްޓީސީސީއިން ބުނި ގޮތުގައި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-16 16:25:10
އެއާޕޯޓްގައި ހިނގި ހާދިސާގައި ފިހުނު މީހާ މަރުވެއްޖެ
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހުނު މީހާ މަރުވެއްޖެއެވެ.އެއާޕޯޓުގެ ފިއުލް ފާމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެ މީހާ މިއަދު މަރުވިކަން އެމްއޭސީއެލްއިން ބުންޏެވެ. އެމީހާ މަރުވީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-16 16:12:22
ޔާމީން ފަތަން މާފުށީގައި ޓްރެކެއް ހަދަނީ
މަނީލޯންޑަރިން މައްސަލާގައި ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފެތުމަށް މާފުށީގައި ފަތާ ޓްރެކެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ދެއްވި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-16 13:17:21
އެސްޓީއޯގެ އާންމު އަހަރީ ޖަލްސާ މި މަހު 30 ގައި
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)ގެ އާންމު އަހަރީ ޖަލްސާ މި މަހު 30 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ އާންމު އަހަރީ ޖަލްސާ މި މަހު 30 ގެ ހަވީރު 4:00 ޖަހާއިރު އޮންނާނެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-16 11:42:24
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ސިޓީ ކަޓުވާލައި ލިޔޯން ސެމީއަށް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފްރާންސް ލިޔޯން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ޕޯޗުގަލްގެ ލިސްބަންގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ލިޔޯންއިން ކާމިޔާބުކުރީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-16 11:30:46
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު!
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑްރިން އާއި ރިޝްވަތު ގަބޫލު ކުރުމުގެ ދައުވާގެ ފުރަތަމަ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ނިންމާލައިފިއެވެ.ރައީސް ޔާމީންގެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-16 11:19:31
ފަސް ރަށަކުން މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
ފަސް ރަށަކުން ކޮވިޑް-19އަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ. މި އެންމެން ވެސް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ހޯމް ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލުމަށް ކުރި ޓެސްޓްތަކުންނެވެ.އެގޮތުން ނ. މިލިއަންދޫއިން 22 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-16 10:58:03