×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ގުޅީފަޅާއި، މާލޭ އުތުރުފަރާތު ބަނދަަރުގެ މާސްޓަރ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފި
މާލޭ އުތުރުފަރާތު ބަނދަރާއި, ގުޅީފަޅު ބަނދަރުގެ މާސްޓާޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުމަށް ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.އެ މަސައްކަތް އެޗްކިއު ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރީ ސިންގަޕޫރުގައި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-19 13:09:42
ޕީއެސްޖީ އަތުން ރެއާލް ބަލިވިއިރު، އެތުލެޓިކޯ އިން ޔުވެންޓަސް ހިފަހައްޓައިފި
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީ އަތުން 3-0 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވިއިރު، އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ވަނީ 2-2 އިން ޔުވެންޓަސްއާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ.ރެއާލުން ރޭގެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-19 12:58:52
ރައީސް ޔާމީނަށް ކެމްޕެއިން ކުރި ފަނޑިޔާރުން ތަކެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ
ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކެމްޕެއިން ކޮށްދިން 04 ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފިއެވެ.ޖޭއެސްސީ އިން ބުނެފައިވަނީ މައްސަލަ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-19 12:57:58
މެސީ އަށް ވުރެ ގިނަ ބެލަންޑިއޯ އެވޯޑް ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި
ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ނިންމާލުމުގެ ކުރީން ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ވުރެ ގިނަ ބެލަންޑިއޯ އެވޯޑް ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް އޭނާ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-19 10:08:15
ޒަވީގެ ތައުރީފް ސްޓާލިން އަށް
އާޖެންޓީނާ އަދި ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ކުޅުން ހުއްޓާލުމުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް އައުން އެންމެ ގާތީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިންގްލެންޑްގެ އިތުބާރު ވިންގާ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-19 10:07:30
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް އަންނަ ބުދަ ދުވަހު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް އަންނަ ބުދަ ދުވަހަށް ތާވަލުކޮށްފިއެވެ.ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑާރ ކުރުމުގެ ދައުވާގައި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-19 10:05:25
2.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ވައިގެމަގުން ބަންގުލަދޭޝްއިން ރާއްޖެއައި 36 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއްގެ އަތުން މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފިއެވެ.މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ކަސްޓަމްސް އިން ވިދާޅުވީ، 17 ސެޕްޓެމްބަރު ވަނަ ދުވަހު ބަންގުލަދޭޝްއިން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-18 20:53:27
ފަރުމައްޗަށް ފެރީ އަރާ ހިކިފަ، މާދަމާ ލާމު އަތޮޅު ފެރީ ދަތުރު ކެންސަލް
ހައްދުންމަތީގައި އެމްޓީސީސީން ދެމުން ގެންދާ ފެރީގެ ޚިދުމަތް މާދަމާ ނޯންނާނޭކަން އެ ކުންފުނިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.އަތޮޅުގެ ފެރީގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ޚާއްސަކޮށް ހުޅުވާފައިވާ ވައިބަރ ގުރޫޕްގައި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-18 20:29:38
ސައިންޓިފިކް ޖާނަލްއެއް ޝާއިއުކޮށް، އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް ތާރީހުގެ ތެރެއަށް!
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަަމަ ފަހަރަށް ސައިންޓިފިކް ޖާނަލްއެއް ޝާއިއުކުރާ މެޑިކަލް އިންްޓްޓިއުޝަނަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް ވެއްޖިއެވެ.ޕެރަޑައިސް ރިސޯޓުގައި މިއަދު ފެށި ބްރެއިން އެންޑް ސްޕައިން ކޮންފަރެންސްގައި "އޭޑީކޭ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-18 15:58:33
ބަންގަލްދޭޝްގެ މަސައްކަތު މީހުން ރާއްޖެ ގެނައުން މަނާކޮށްފި
ބަންގްލަދޭޝްގެ މަސައްކަތު މީހުން ރާއްޖެ ގެނައުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މަނާކޮށްފިއެެވެ. ބަންގްލަދޭޝްގެ މަސައްކަތްތެރީން ރާއްޖެ ގެނައުން މަނާކޮށްފައިވަމީ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.އިކޮނޮމިކް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-18 15:47:19
ބަށި ބޯޅައަށް ދީފައިވާ ޤައުމީ ހައިސިއްޔަތު އުވާލައިފި
ރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޒަމާނުއްސުރެ ކުޅެމުން އަންނަ ބަށި ބޯޅައަށް ދީފައިވާ ގައުމީ ހައިސިއްޔަތު އުވާލަން ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އިން ނިންމައިފި އެވެ.ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-18 15:41:21
ނަޕޯލީ އަތުން ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ބަލިވިއިރު، ޑޯޓްމަންޑް އަތުން ބާސެލޯނާ މޮޅެއްނުވި
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ނަޕޯލީ އަތުން އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް 2-0 އިން ބަލިވިއިރު، ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑްއާ ދެކޮޅަށް ބާސެލޯނާ ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 0-0 އިން ދެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-18 15:28:37
މަހިބަދޫ: ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރީގެ މައި ހަބަކަށް ވުމުގެ އަމާޒުގައި
ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނައިރު، އދ. މަހިބަދޫ އަކީ ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރީގައި ރާއްޖޭގެ މައިހަބަށް ވުމުގެ އުންމީދުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ރަށެކެވެ.
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-18 15:27:21
ހުޅުމާލޭގެ އިމާރާތެއްގެ އަށް ވަނަ ބުރިން ވެއްޓި ބިދޭސީއަކު ނިޔާވެއްޖެ
ހުޅުމާލޭގެ ފޭސް ދޭއްގެ އިމާރާތެއްގެ އަށް ވަނަ ބުރިން ވެއްޓި ބިދޭސީއަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގާ އާސަންދަ ކުންފުނިން ބުނީ، މިއަދު މެންދުރު 12:00 ހާއިރު ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭއްގެ އިމާރާތެއްގެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-18 15:04:27
ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަރުވާނޭ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި
ސްކޫލު ކުދިންގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަރުވާނޭ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތް އަލީ އާއި ޑަބްލިއު. އެޗް. އޯގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-18 12:27:02
ރައްކާތެރި ސިއްހީ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ފްރޭމްވޯކް އިފްތިތާހުކޮށްފި
ދުނިޔޭގެ ޕޭޝަންޓް ސޭފްޓީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި ގުޅުވައިގެން ރާއްޖޭގައި 'ނޭޝަނަލް ޕޭޝަންޓް ސޭފްޓީ ފްރޭމްވޯކް' އެއް އިފްތިތާހު ކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ޕޭޝަންޓް ސޭފްޓީ ފްރޭމްވޯކް ލޯންޗް ކޮށްދެއްވީ ހެލްތު މިނިސްޓަރު
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-18 10:47:05
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީގެ ޒުވާން ދުވަސްވަރުގެ ވާހަކަ ކިޔާދޭ އާ ފިލްމެއް
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ އިތުރު ބަޔޮޕިކެއް ހަދަން ނިންމައި، އެ ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.މޯދީގެ 69 ވަނަ އުފަންދުވަހާއި ގުޅިގެން އޭނާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް އުފައްދާ ފިލްމު އިއުލާނުކުރުމަށް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-18 10:26:42
ނިއުޔޯކް ކޮންވެންޝަންގައި ރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށްފި
ނިއުޔޯކް ކޮންވެންޝަންގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށްފިއެވެ.ކޮންވެންޝަން އޮން ރިކޮގްނިޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް އޮފް ފޮރިން އާބިޓްރަލް އެވާޑްސް (ނިއުޔޯކް ކޮންވެންޝަން)ގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ،
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-18 10:11:53
ސީއޭއެސް އިން ނޭމާގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދީފި
ރެފްރީންނަށް ފާޑުކިޔުމުން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތިން މެޗަށް ސަސްޕެންޑްކުރި ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލް ތަރި ނޭމާގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަން ފޯރ ސްޕޯޓްސް (ސީއޭއެސް) އިން ނިންމައިފިއެވެ.ނިމިދިޔަ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-18 08:41:08
އެޕަލްގެ ސީރީޒް "ޝަންތަރަމް" ގެ ލީޑް ރޯލަށް ޗާލީ ހަނަމް
މަޝްހޫރު ކުންފުނި އެޕަލްގެ ސްޓްރީމިން ސާވިސްގެ ތެރެއިން މިހާރު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ސީރީޒް "ޝަންތަރަމް" ގެ ލީޑް ރޯލަށް ގިނަ ބައެއްގެ މަގްބޫލްކަން ހޯދާފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތަށް އުފަން އެކްޓަރު
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-18 08:40:25
ދެހާސް ވިހި ވަނަ އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްވެސް ބަންގްލަދޭޝްގަ ބާއްވަން ނިންމައިފި
ސަރަހައްދީ އެންމެ ވަރުގަދަ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް، ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހަށް ތާވަލުކޮށް މި މުބާރާތް އަނެއްކާވެސް ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިއީ ބަންގްލަދޭޝްގައި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-17 16:22:52
އަގު ދީގެން ވެހިކަލް ޕާކު ކުރެވޭނެ އުސޫލު ފާސްކޮށްފި
އަގުދީގެން ވެހިކަލް ޕާރކްކުރުމުގެ އުސޫލެއް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. އެ އުސޫލެއް ފާސްކޮށްފައިވަނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 74 ވަނަ ރަސްމީ އާއްމު ޖަލްސާގައެވެ.އެ އުސޫލު މިއަދު ވަނީ އާއްމުކޮށް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-17 16:17:30
ބާސެލޯނާ އިން އަހަރެންނާމެދު ކަންތައް ކުރީ ގޯސްކޮށް: އަލްކަސާ
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗުގެ ކުރީން މީޑިއާ އަށް ދިން އިންޓަވިއުގައި ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިނުގެ ފޯވާޑް ޕަކޯ އަލްކަސާ ބުނީ ކުރީގެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-17 16:09:09
އުފަލަކީ ލޯބިވާ ކޮއްކޮއެއް ހުރުން!
އާއިލީ ގުޅުމަކީ ވަރަށްވެސް މަތިވެތި ގުޅުމެކެވެ. އާއިލާއެއްގެ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމަކީ އާއިލާގެ މެމްބަރުން ގުޅިގެން އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވެ އުޅުމެވެ. އެއީ ދުޅަހެޔޮ އާއިލާއެއްގެ އެންމެ މުހިންމު
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-17 16:05:44
އެކްސިޑެންޓްވުމުން ފިިލި ކުޑަކުއްޖާ އަތުލައިގަތީ ފަރުވާއަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ދިއުމުން
ރޭ އިރުއޮއްސުނު އިރު އައްޑު ސިޓީ މަރަދޫގައި ދެ ސައިކަލް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި، އެކްސިޑެންޓުވުމުން ފިލި ކުއްޖާ ހޮސްޕިޓަލަށް ފަރުވާ ހޯދަން ދިޔުމުން ފަޅާއަރައިފި އެވެ.ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އެކްސިޑެންޓުވުމުން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-17 12:02:09
ޖަރުމަނާއި އޮސްޓްރޭލިއާގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރު ކުރަނީ
ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕީއާރު ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން ޖަރުމަނުވިލާތާއި އޮސްޓްރިއާގައި ރޯޑް ޝޯއެއް ފަށައިފި އެވެ.މިއީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-17 11:53:38
ހައިވޭއަށް އުދަ އަރައިފި
ސިނަމާލެ ބުރިޖަށް ދަތުރު ކުރުމަށް ހުޅުމާލެ އިން ފެށިގެން ހަދާފައި އޮންނަ ހައިވޭގެ ބުރިޖާއި ކައިރި ސަރަހައްދަކަށް ރޭ މެންދަމުގެ ވަގުތެއްގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އަރައިފިއެވެ.އުދަ އެރި ސަރަހައްދު ވަނީ މިހާރު
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-17 11:46:37
ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ދިޔާނާ އައްޔަނު ކުރުމަށް ޖޭއެސްސީން ލަދާ ދީފި
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުސްވެފައިވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އެންމެ އިސްކަން ދެނީ ކުރީގެ އެޓާނީ ޖެނަރަލް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-16 19:25:55
ރިލްވާންގެ މަރާ ގުޅިގެން ފަނޑިޔާރު ހަސަން އަލީ ސަސްޕެންޑް ކުރަން ނިންމައިފި
މަރާލާފައިވާ މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން އަބްދުﷲ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިޔަކަށް ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ފޭކް ލިޔުމެއް ތައްޔާރު ކުރަން ރޭވުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައިކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރު ހަސަން އަލީގެ މައްސަލައެއް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-16 18:32:24
މޯލްޑިވް ގޭސްގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ހަދިޔާ: ލުއިފުޅީގެ ހާއްސަ ޕެކޭޖުތަކެއް!
މޯލްޑިވް ގޭސްގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ދިމާކޮށް، އެ ކުންފުނިން ވިއްކަމުން އަންނަ ލުއިފުޅީގެ ހާއްސަ ޕެކޭޖުތަކެއް ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ.މިއަދު ހަވީރު އެސްޓީއޯ އޮޑިޓޯރިއަމްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މޯލްޑިވް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-09-16 18:04:29