×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލަ ބަލަން ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗެއް އެކުލަވާލައިފި
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލަ ބަލަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.އެ މައްސަލަ ބަލަން ނިންމާފައި ވަނީ ފަސް ގާޟީންގެ ބެންޗަކުންނެވެ.
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-12 11:52:48
އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި، މާލޭގެ މަގުތައް ހެދުމަށް 79 މިލިޔަން ރުފިޔާ!
މާލޭގެ މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމަށް، އަންނަ އަހަރުގެ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި 79 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހިމަނައިފިއެވެ. މަގުތައް ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާގޮތާއި މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ ޕްލޭން މިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-12 11:47:00
ޖޭއެސްސީ އަށް ހާޒިރުވާން ފޮނުވި ނޯޓިހާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ހަވާލެއް ނުވި
ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ހާޒިރުވާން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީއަށް ފޮނުވި ނޯޓިހާ އެމަނިކުފާނު ހަވާލުވާން ދެކޮޅު ހަދައިފިއެވެ.ޖޭއެސްސީން ރޭގައި ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-12 10:29:51
މިސަރުކާރުގެ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތައުލީމީ ނިޒާމު ފައްކާކުރެވޭނެ: އެޑިޔުކޭޝަން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުގެ ފަސް އަހަރު ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި އައު ކަރިކިއުލަމްގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމް ނިޒާމު އެކީ ފައްކާކުރެވޭނެ ކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-12 10:29:26
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު ދެއްވައިފި
މަތީ ދަރަޖައާއި ޝަރަފުގެ ވަނަ ހޯދައި، އެކި ގޮތްގޮތުން ރާއްޖެ ފަޚުރުވެރިކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އިނާމު ދެއްވައިފިއެވެ.މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަތަކަށް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-11 20:20:24
ބީލަމުގައި ކުރިމަތިވާ ނުފޫޒުތަކުން ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް
ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމުގައި ކުރިމަތިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ، ބީލަމުގެ މަރުޙަލާގައި އެކި ގޮތްގޮތުން ކުރިމަތިވާ ނުފޫޒުތައް ކަަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-11 20:13:32
މި ސަރުކާރު ދެމިއޮންނާނީ އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގައި - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
މި ސަރުކާރު ދެމިއޮންނާނީ، އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް، ޚިދުމަތް ކުރުމުގައި ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-11 20:12:17
މެޗު ނުނިމެނީސް ބަދަލުކުރުމުން ރޮނާލްޑޯ ރަތަށް!
އިޓާލިއަން ސެރިއޭގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އޭސީ މިލާން އަތުން 1-0 އިން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުރީކޮޅު ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބަދަލުކުރުމުން ރުޅިއައިސްގެން މެޗު ނުނިމެނީސް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-11 20:09:55
ޗެމްޕިއަން ސިޓީ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލަށް 8 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު ބޮޑު މެޗުގައި އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން ތާވަލްގެ އެއްވަނައިގައި 8 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ނަގައިފިއެވެ. މި މެޗުން ލިވަޕޫލް މޮޅުވީ 3-1 އިންނެވެ.މިއީ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-11 20:08:24
ޖުމްހޫރިއްޔަތެއްގެ މައިގަނޑު އަސާސަކީ ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއް ކުރުން
ޖުމްހޫރިއްޔަތެއްގެ މައިގަނޑު އަސާސަކީ ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއް ކުރުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާ ޖުމްހޫރީ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-11 20:06:53
ސަރުކާރުގެ ކާމިޔާބީ ރައީސް ހާމަކުރެއްވީ ޢަދަދުތަކުން
މި މަހުގެ 17 ވަަނަ ދުވަހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރަށް އަހަރެއް ފުރޭނެއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެވިފައިވާ ކަަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ. ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-11 20:00:23
ކަންކަން ހިނގާ ގޮތުން ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ވައްތަރުވަނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކާ: މައުމޫން
ރާއްޖޭގެ ކަންކަން މިހާރު ހިނގަމުންދާ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ވައްތަރުވެގެން ދަނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކާއި ކަަމަށާއި މިހާރު ހިނގަމުންދަނީ އަސްލު ރިޔާސީ ނިޒާމެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް، އަދި ސަރުކާރު
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-11 18:39:02
ޤުރުއާން ހިތުދަސް 16 ފަރާތަކަށް ޙާފިޒުކަމުގެ ސަނަދު!
ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށްގެން 16 ފަރާތަކަށް ޙާފިޒުކަމުގެ ސަނަދު އަރުއްވައިފިއެވެ.ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރި ޙާފިޒުންނާއި ޙާފިޒާއިންނަށް، އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-11 18:35:37
ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު 5 އަހަރަށް އިތުރު ކުރުމަށް ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި
ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު ފަސް އަހަރަށް އިތުރު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖީހުގެ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އިންތިހާބު ކުރެވޭ ކައުންސިލްތަކުގެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-11 18:30:13
ތިންބާރުގެ ތެރެއިން ބާރެއްގެ ވެރިޔަކަށް ވިޔަސް ޤާނޫނުއަސާސީއަށްވުރެ މަތީގައި ނުހުރެވޭނެ: ރައީސް ސޯލިހް
އެމަނިކުފާނު ވިޔަސް އަދި ދައުލަތުގެ އަނެއް ދެ ބާރުގެ ވެރިންކަމުގައި ވިޔަސް، ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ވުރެ މަތީގާ ނުތިއްބެވޭނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-11 02:05:57
ލޯބިވާ ވާހަކަ ބުނަން ފަސް ޖެހެނީތަ؟
މީހެއް ދެކެ ގަޔާވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އެމީހަކަށްޓަކައި ތިމާގެ ހިތުގައި ހާއްސަ ޝުއޫރެއް އުފެދުމަކީވެސް މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އަދި އެވާހަކަ އެމީހެއް ގާތުގައި ބުނުމަކީވެސް މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމަށް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-10 12:11:07
އައްޑޫގެ ނޭޗަރ ޕާކުގެ މައްސަލައެއް އޭސީސީއަށް ހުށަހަޅައިފި
އައްޑޫ ސިޓީ ނޭޗާރ ޕާކުގެ މައްސަލައެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އައްޑޫގެ އާންމު ފަރާތަކުން އައްޑޫ ނޭޗާރ ޕާކުގެ މައްސަލައެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-10 11:36:56
އަބުރު ކަތިލެވުނު އިސް ގާޒީ ހައިލަމްއަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލައިވްކޮށް ޝަރީއަތް ހިންގި ފަނޑިޔާރު!
ވައިބަރ އޮޅިއަކަށް ދޫވެގެންދިޔަ ތަސްވީރަކާހުރެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމް ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައެވެ. މަސައްކަތާ ދުރުކުރެވި އެކަހެރިކުރެވިފައެވެ. އެބޭފުޅާއަށް ކުރެވުނު ކުށަކީ ނޮވެމްބަރ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-10 11:26:41
ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ކެންސަރު ސެލްތައް މަރާލާ ވައިރަސްއެއް ސައިސްވެރިން އުފައްދައިފި
ސައިންސްގެ ރޮގުން ދުނިޔެ މިދަނީ ދުވަހަކަށް ވުރެ ދުވަހެއް ކުރިއަށެވެ. އައު ހޯދުންތަކާއި، އައު އީޖާދުތައް މިދަނީ ދުނިޔެއަށް ތަޢާރަފް ވަމުންނެވެ. ސައިންސްގެ އަލީގައި އެންމެ ބޮޑަށް ކުރިއަށް ޖެހުނު އެއް ދާއިރާއަކީ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-09 14:41:32
އެންމެ ރިވެތި ސިފަތައް ފެންނަން އޮތީ ރަސޫލާގެ ހަޔާތްޕުޅުން: ރައީސް
އިންސާނެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަންވީ، އަޚްލާޤީ އެންމެ ރިވެތި ސިފަތައް، ފެންނަން އޮތީ ރަސޫލާ މުހައްމަދުއް ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަޔާތްޕުޅުން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-09 14:21:07
ދުނިޔެވީ ހަޔާތުގައި އެންމެ ފުރިހަމަ އިރުޝާދާއި މިސާލު ލިބެން އޮތީ ރަސޫލާގެ ހަޔާތްޕުޅުން: ރައީސް ނަޝީދު
ދުނިޔަވީ ހަޔާތް ބިނާކުރުމުގައި އެންމެ ފުރިހަމަ އިރުޝާދާއި މިސާލު ލިބެން އޮތީ، ކީރިތި ރަސޫލާ މުހައްމަދުއް ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްމަލަގެ ހަޔާތްޕުޅުން ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-09 14:09:20
ކ. އަތޮޅުން ސެޕްޓެމްބަރު މަހު 24 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގްރީން ޓެކްސް ދައްކައިފި
މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ގްރީން ޓެކްސް އެންމެ ގިނައިން ދައްކާފައި ވަނީ ކ. އަތޮޅުންކަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން އަންގާރަ ދުވަހު އާންމުކުރި ސެޕްޓެމްބަރު
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-09 14:00:23
"މަޖިލީހަށް ގާބިލު މީހުންނުލާ ކައުންސިލުތަކަށް ގާބިލް މީހުންލުމުގެ ވާހަކަ ނުދައްކާ"
ގާނޫނުތައް ފަރުމާ ކުރާ ތަނަށް ގާބިލު މީހުން އިންތިހާބު ކުރެވޭނެ ގޮތް ނުހަދާ ކައުންސިލްތަކަށް ގާބިލު މީހުން އިންތިހާބު ކުރާނެ ގޮތުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-09 14:00:06
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިނގިރޭސީވިލާތުގައި އިޝްތިހާރުކުރަނީ
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އިތުރަށް އިޝްތިހާރުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާއި އިނިގިރޭސިވިލާތަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.މި މަޝްވަރާތައް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-09 13:59:16
އިންފުލުއެންޒާ ރޯގާ އިތުރުވާތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
އަރިދަފުސް ރޯގާ އާއި އިންފުލުއެންޒާ ފެތުރެމުންދާތީ ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ.އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ މިދުވަސްކޮޅު އިންފުލުއެންޒާ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-09 13:58:48
ޔުރޮޕާ ލީގު: ޔުނައިޓެޑާއި ސެލްޓިކް އަދި ސެވިއްޔާ ނޮކްއައުޓް ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި
ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ސެލްޓިކް އަދި ސެވިއްޔާ އެ މުބާރާތުގެ ނޮކްއައުޓް ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސާބިއާގެ ޕާޓިޒަން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-08 17:25:57
ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށްލާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ހޯދަން ސަރުކާރުގެ ވެރިން އުޅުނު: ހައިލަމް
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ޖަލަށް ލާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ހޯދަން ސަރުކާރުން ބޭނުންވެގެން، ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުން އޭނާއަށް ގުޅިކަމަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-07 23:06:30
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދު މެންދުރުފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-07 22:09:51
ތިން ރަށެއްގެ އިންޖީނުގޭގެ ބިންގާ އަޅައިފި
ތިން ރަށެއްގެ އިންޖީނުގޭގެ ބިންގާ މިއަދު އަޅައިފިއެވެ.ފެނަކައިގެ ފަރާތުން ހިންގާ އެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދު ބިންގާ އަޅާފައިވަނީ ގއ. ނިލަންދޫ، ގއ. މާމެންދޫ އަދި ގދ. ނަޑެއްލާގައި އިންޖީނު ގެތައް އެޅުމަށެވެ.ނިލަންދޫގައި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-07 22:09:21
19 ވަނަ އަޔޯރާ ސަމިޓްގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ތަޤުރީރް ކުރައްވައިފި
ޔުނއަޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްގެ ވެރިރަށް އަބޫދާބީގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން ރިމް އެސޯސިއޭޝަން (އަޔޯރާ) ގެ ކައުންސިލް އޮފް މިނިސްޓަރސްގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-11-07 18:54:19