×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
މާކް ޒަކަބާގްގެ މިލްކިއްޔާތު 100 ބިލިއަނަށް
ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ސޯޝަލް މީޑިއާ ނެޓްވޯކް ކަމަށްވާ ފޭސްބުކްގެ ފައުންޑަރ މާކް ޒަކަބާގްގެ މިލްކިއްޔާތު 100 ބިލިއަން ޑޮލަރު ފަހަނައަޅައި ގޮސްފިއެވެ. އޭނާގެ މިލްކިއްޔާތު 100 ބިލިއަނަށްވުރެ އިތުރުމިވީ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-07 19:20:37
ޓިކްޓޮކާއި ޓްރަމްޕްގެ ކޯޅުން ބޮޑުވެ ކޯޓަށް ދަނީ
އެމެރިކާގައި ޓިކްޓޮކް ބޭންކޮށްފިނަމަ ކޯޓަށް ދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ކަމަށް ބުނެ މަޝްހޫރު ވީޑިއޯ ޝެއަރިންގ ސޯޝަލް ނެޓްވޯކް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-07 18:03:15
އިންޓައަށް ބަދަލުވީ ކާމިޔާބު ހޯދަން: ސަންޗޭޒް
އިންޓަ މިލާނަށް ދާއިމީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ބަދަލުވީ ކާމިޔާބު ހޯދަން ކަމަށް ޗިލީގެ ފޯވާޑް އެލެކްސިސް ސަންޗޭޒް ބުނެފިއެވެ. މި ސީޒަނުގައި ސަންޗޭޒް އިންޓައަށް ކުޅެފައިވަނީ ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-07 17:32:54
ރާމޯސް ނެތުމަކީ ގެއްލުމެއް، މޮޅަށް ކުޅެ ކޮލިފައިވާން ޖެހޭ: ވަރާން
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ދެވަނަ ލެގުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސްއަށް ނުކުޅެވުމަކީ ލިބޭ ގެއްލުމެއް ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ޑިފެންޑަރ ރަފައޭލް ވަރާން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-07 17:09:32
ތިއާގޯ ޕްރިމިއާ ލީގަށް ބަދަލުވާން އުޅޭ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ބަޔާންގެ ކޯޗު ދީފި
ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ މިޑްފީލްޑަރ ތިއާގޯ އަލްކަންޓާރާ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ބަދަލުވާން އުޅޭ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް އެ ކްލަބްގެ ކޯޗު ހާންސް ފްލިކް ދީފިއެވެ. ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަނުން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-07 16:29:04
އެރިކް ގާސިއާ ހޯދުމަށް ބާސާއިން ބިޑު ކުރަނީ
މެންޗެސްޓާ ސިޓީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ޑިފެންޑަރު އެރިކް ގާސިއާގެ ސޮއި ހޯދުމަށް ބާސެލޯނާއިން މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ސިޓީގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރުމަށް ގާސިއާ ދެކޮޅު ހަދާފައިވާއިރު ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-07 16:16:13
ސިޔާމަށް ގެރެންޓީ ދިނީ އުސޫލެއް ހަދައިގެން، އެހެން އެއްވެސް އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ނުދޭ!
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސިޔާމްގެ އަހުމަދު ސިޔާމް ހޯލްޑިންގްސްއަށް އިން ނެގި 127.5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ސޮވްރިން ގެރެެންޓީ ދިނީ އެކަން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-06 16:06:55
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ކަމަށް ޑރ. މައުސޫމް
އާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް އައްޔަން ކުރައްވައި ފަތްކޮޅު ހަވާލު ކުރައްވައިފި އެވެ. ޑރ. މައުސޫމް، މީގެކުރިން ހުންނެވީ ސިންގަޕޫރަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވަވާފައިވާ ސަފީރުގެ މަގާމުގަ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-06 15:26:26
މިއަދު ޕޮޒިޓިވް މީހުންގެ ތެރޭގައި ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަންދޫބު
ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޑރ. އަރްވިންދް މާތުރު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.ޖަޒީރާ ނޫހަށް އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-05 23:28:33
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސްކޮޑުން ބޭލް ބާކީކޮށްފި
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ސްކޮޑުން ގެރެތު ބޭލް ބާކީކޮށްފިއެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މުހިންމު މެޗަށް ރެއާލްއިން ނެގި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-05 22:39:52
ކޮވިޑް-19: 148 މީހުން މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
ކޮވިޑް-19 އަށް 148 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ މި ބައްޔަށް ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 4594 އަށް އަރައިފިއެވެ. ބުދަ ދުވަހު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 117 ދިވެހިންނާއި، 22 ބަންގްލަދޭޝް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-05 22:21:34
ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ރައީސް ނަޝީދު ސީރިއަސް، އީސީއިން މައުލޫމާތުތަކެއް ހޯދައިފި
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ދިރާސާތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރަމުން އަންނަކަން ޖަޒީރާނޫހަށް އެނގިއްޖެއެވެ.ޖަޒީރާނޫހަށް އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން މައުލޫމާތު
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-05 17:38:21
ލުބުނާންގެ ހާދިސާ: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 100 އަށްވުރެ މައްޗަށް
ލުބުނާންގެ ވެރިރަށް ބެއިރޫތުގައި ބާރުގަދަ ގޮވުންތަކެއް ގޮވައި ހިނގި ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 100 އަށްވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފިއެވެ. ލުބުނާންގެ ރެޑް ކްރޮސްއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-05 13:32:47
ލަންކާގެ އާއްމު އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި
ސްރީ ލަންކާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް އިންތިހާބު ކުރުމަށް ވޯޓުލާން ފަށައިފިއެވެ. ލަންކާ ގަޑިން ހެނދުނު 7 ޖެހިއިރު ވޯޓުލުން ފެށިފައިވާއިރު ކޮވިޑް 19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-05 12:40:49
ލުބުނާންގެ ހާދިސާ: ރައީސް ހަމްދަރުދީ ފޮނުއްވައިފި
ލުބުނާނުގެ ވެރިރަށް ބެއިރޫތުގައި ބާރުގަދަ އެއްޗެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުން އެ ސިޓީގެ ބޮޑު ހިސާބަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-05 12:38:47
ކޮވިޑް-19: މިއަދު 153 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
ކޮވިޑް-19 އަށް 153 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ މި ބައްޔަށް ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 4446 އަށް އަރައިފިއެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 116 ދިވެހިންނާއި، 22 ބަންގްލަދޭޝް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-04 23:53:55
ބާރުގަދަ ގޮވަމުކުން މުޅި ބެއިރޫތު ސުންނާފަތިކޮށްލައިފި
ލުބުނާނުގެ ވެރިރަށް ބެއިރޫތުގައި ބާރުގަދަ އެއްޗެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުން އެ ސިޓީގެ ބޮޑު ހިސާބަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެއެވެ. މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ހިނގި މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ ޕޯޓް އޮފް ބެއިރޫތުގައެވެ.
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-04 23:30:58
ފިލިޕީންސް އަނެއްކާވެސް ލޮކްޑައުންއަކަށް
ކޮވިޑް 19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވުމާއި ގުޅިގެން ފިލިޕީންސްގައި އަނެއްކާ ވެސް ލޮކްޑައުންއެއް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ކޮވިޑް 19 ގެ އިތުރު ސާރޖެއް އަތުވެދާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޑޮކްޓަރުން ބުނަމުން ދަނިކޮށް ވެރިކަންކުރާ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-04 14:43:03
މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކާފިއު އިއުލާނުކޮށް ބޭރުގައި އުޅުން މަނާ ކުރަނީ!
ކޮވިޑް 19 ގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވަމުންދާތީ މާލޭ ސަރަހައްދުގައި އަނެއްކާވެސް ކާފިއު އިއުލާނުކޮށް ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި ބޭރުގައި އުޅުން މަނާކުރަން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ(އެޗްޕީއޭ) އިން ނިންމައިފިއެވެ.ކޮވިޑް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-04 13:54:17
ވ. ފެލިދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި
ވ. ފެލިދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއިން ނިންމާލައިފިއެވެ. ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ފެލިދޫގެ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާއިރު މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 126 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި އެއްގަމު ތޮށި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-04 13:31:38
މެކްސިކޯގައި ނޫސްވެރިޔަކަށް ހަމަލާދީ މަރާލައިފި
މެކްސިކޯގެ ނޫސްވެރިޔެއް ކަމަށްވާ ޕައުލޯ މޮރުގަރޭސްއަށް ހަމަލާދީ މަރާލައިފިއެވެ. އޭނާ މަރާލާފައިވަނީ އިގުއާލާ ސިޓީގެ ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށް އިންސާފުކުރަމުން ދަނިކޮށް އެ ރެސްޓޯރަންޓަށް ގަދަކަމުން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-03 21:45:04
ކުރިޔަށް އޮތް ތިން ދުވަހު ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ނުހުޅުވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
ކޮވިޑް 19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން އޮގަސްޓް މަހުގެ 4 އިން 6 އަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ނުހުޅުވާގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-03 21:15:02
ސަރުކާރަށް ކުރުދޮށިން، ގްރޫޕް ހަދައިގެން ކޮފީގައި!
ބޮޑު ބަލިމަޑުކަމެއް ލައިގަނެގެން އުޅެނީއެވެ. މުޅި ދުނިޔެ، ރޮއި އާދޭސް ކުރަނީއެވެ. ކޮރޯނާއޭ މިކިޔާ ބަލިމަޑުކަމުން ސަލާމަތްވެވޭތޯ ސިއްޙީ މާހިރުން ރެއާދުވާލު ހޭބޯ ނާރައިގެން ތެޅެނީއެވެ. އެތައް ލައްކަ ބަޔަކު
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-03 02:05:45
215 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމްލަ އަދަދު 4164 އަށް
ކޮވިޑް-19 އަށް 215 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ މި ބައްޔަށް ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 4164 އަށް އަރައިފިއެވެ.އާދީއްތަ ދުވަހު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 149 ދިވެހިންނާއި، 54 ބަންގްލަދޭޝް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-08-03 01:15:38
ވެކްސިން އެބަހުރި، ފަރުވާ އެނގޭ އެކަމަކު ދުވާލަކު 25 ހާސް މީހުން މަރުވާ ބައްޔެއް!
މުޅި ދުނިޔެ މިވަގުތު ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިމިވަނީ، ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން، އެބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެޅިފައިވާ އެކިއެކި ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. ވައިގެ ދަތުރާއި އެއްގަމު ދަތުރުތައް ހުއްޓި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-27 00:32:11
ހާމަ ތަންތަނަށް ކުޑަކަމު އަދި ބޮޑުކަމު ނުދިއުމަށް އަމީތާބު ގޮވާލައިފި
ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށާއި އެކަމަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އެންމެ އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ، ބޮލީވުޑްގެ މެގަ ސްޓަރ އަމީތާބު ބައްޗަންވަނީ، ހާމަ ތަންތަނަށް ކުޑަކަމު އަދި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-26 14:55:53
ގޭގައި ހުންނަން ޖެހުމުންވެސް ތާޕްސީ ވަރަށް ބިޒީ
ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެންމެން ގޭގައި ތިބެން އެންގުމުން ބައެއް މީހުނަށް މިކަންވީ ވަރަށް ފޫހި އަދި އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ. ނަމަވެސް، މިދިޔަ މަހު ނިކުތް ކާމިޔާބު ފިލްމު "ތައްޕަޅް" ގެ ލީޑް އެކްޓްރެސް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-25 16:17:22
ޕްރިންސް ޗާލްސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެ
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ޗާލްސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވަނީ، ކްލެރެންސް ހައުސް އިން މިއަދު ހެދުނު ނެރެނު ބަޔާނެއްގައެވެ. އުމުރުފުޅުން 71 އަހަރުގެ ޗާލްސް އަކީ އިނގިރޭސި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-25 16:09:20
މިވަގުތަށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށް ކޮށްދެވޭނެ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ބޯޑަރ ކްލޯސް ކުރުން- ޖިހާދު
ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ފިޔަވަޅުތައް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ހަރުދަނާކުރަމުން ގޮސް، ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ ޓޫރިސްޓުން ފިޔަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް، ސަރުކާރުން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-25 15:10:36
ޙަލާލް ސެނެޓައިޒަރ އެއް ހުރޭތަ؟
މުސްލިމުންނޭ ބުނީމާ އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުން އަޅުގަނޑުމެން ތަފާތު ކުރާ މުހިންމު ދެކަމެއް ވެއެވެ. އެއީ މުސްލިމުން އޫރުމަސް ނުކާނެ ކަމާއި ބަނގުރާ (އަލްކޮހޯލް) ނުބޯނެކަމެވެ. ޚުދު އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުންނަކީ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-25 06:44:05