×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ނިކުތީ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ހޯއްދަވަން، ނިންމަވާލެއްވީ ޚިޔާނާތްތެރިންނަށް ދެއްވި މައާފާއިއެކު
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ 2018 ވަނަ އަހަރުވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ ރާއްޖޭގައި ހިނގި އެންމެ ބޮޑު އެއް ޚިޔާނާތްކަމަށްވާ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ ހޯއްދަވާނެކަމަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދާއިއެކުގައެވެ.
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-14 11:46:57
ގައުމީ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތުން ފުވައްމުލަކުގެ ޒުވާން ޓީމަށް ފަޚުރުވެރިވަނަތަކެއް
މާލޭގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ރާއްޖޭގެ 61 ވަނަ ގައުމީ ޓޭބަލް ޓެނިސްގެ ޒުވާން އުމުރުފުރާގައި ފުވައްމުލަކުގެ ޓީމުން ފަޚުރުވެރި ވަނަތަކެއް ހޯދައިފިއެވެ. 28 އޮކްޓޯބަރ 2023 އިން 02 ނޮވެންބަރ 2023 އަށް ކުރިއަށްދިޔަ
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-11 10:33:32
އަންނަ ސަރުކާރެއްގެ ކެބިނެޓުގައި ހިމަނާލެވޭނެ ފެންވަރުގެ ފުވައްމުލަކު ދަރިއަކު ނެތީބާ
މީޑިއާ ލީކުވެފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަ ސަރުކާރެއްގައި 21 ކެބިނެޓް މިިނިސްޓްރީ އުފައްދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މި 21 ވުޒާރާއަށްލާނެކަމަށް ބެލެވޭ 21 ވަޒީރުންގެ ނަންތަކަށް ބަލާއިރުވެސް ރާއްޖޭގެ
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-10 10:55:49
ވެލި ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ފުވައްމުލަކު ގިރާސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން މަސައްކަތަށް ބުރޫއަރައިފި
ފުވައްމުލަކު ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ވެލި ނެގުން ހުއްޓުވުމާއި ގުޅިގެން އެމަސައްކަތަށް ބުރޫއަރާފައިވެއެވެ. ފުވައްމުލަކު ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ވެލި ނެގުމަށް އީޕީއޭ
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-08 08:18:52
ފުވައްމުލައް ޓީ20 މާދު ކަޕުގެ ފައިނަލަށް ފުވައްމުލައް ކްރިކެޓް އެކަޑަމީ އާއި ބަންގްލާ ޓައިގާސް
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފުވައްމުލައް ޓީ 20 މާދު ކަޕް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ފުވައްމުލަކު ކްރިކެޓް އެކަޑަމީގެ ޓީމާއި ބަންގްލާ ޓައިގާސް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ހަތަރު
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-07 09:02:52
ދިރާސީ ނަޒަރަކުން ރަސްގެފާނާއި ރަންނަމާރި
ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވި ހާދިސާ އާއި ގުޅުވައިގެން ކިޔަމުން އަންނަ ރަންނަމާރި ވާހަކަ އަކީ މިގަރުނުގެ ދިވެހިންގެ ސިކުޑިތަކަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ވާހަކައަކަށް ނުވުމުގެ ނަތީޖާއަކީ އެވާހަކަ ޒަމާނީ ގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްގެން
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-10-17 08:00:33
ވިޔަފާރި އުސޫލުން ޓޫރިސްޓު ހޮޓަލާއި ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް ބަޔަކާއިއެކު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއެކޮށްފި
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ވިޔަފާރި އުސޫލުން ޓޫރިސްޓު ހޮޓަލާއި ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް ބަޔަކާއިއެކު ފުވައްމުލަކު ސިޓީއިން ސޮއެކޮށްފިއެވެ. ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ނަލަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-10-16 08:04:37
ސާޅީސް ދުވަހަށް ކުރިއަށްދިޔަ ނަމާދު ޕްރޮގްރާމު ނިމިއްޖެ
ފުވައްމުލަކު ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ 5 ނަމާދު ޤާއިމުކުރާ ރައްޔިތަކަށް ހެދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، ފިރިހެން ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނަމާދު ޕްރޮގްރާމު ނިމިއްޖެއެވެ. މިދިޔަ ސެޕްޓެންބަރު 1 ވަނަ ދުވަހުން
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-10-14 07:42:12
ފަލަސްތީނު މޮރޮކޯ އަދި ލީބިޔާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވުމަށް ޚާއްސަ އިވެންޓެއް ފުވައްމުލަކުގައި
ފަލަސްތީނާއި މޮރޮކާއާއި ލީބިޔާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވުމަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ޚާއްސަ އިވެންޓެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު ފުޓުބޯޅަ
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-10-10 08:50:11
ޖުވެލަރީ ޑިޒައިނިންގ އެންޑް މެނުފެކްޗަރިންގް ކޯސް ނިންމި ބައިވެރިންނަށް އެކަމުގެ ހަނދާނީ ލިޔުންދީފި
ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޖުވެލަރީ ޑިޒައިނިންގ އެންޑް މެނުފެކްޗަރިންގް ކޯސް ނިންމި ބައިވެރިންނަށް އެކަމުގެ
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-10-08 10:39:15
ރިއާސީ އިންތިޚާބު 2023: ވޯޓުގެ ނަތީޖާ
ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ 2023އަށް ފުވައްމުލަކުގެ ރަށްވެހިންނަށް ޚާއްސަ ފޮށިތަކުން 57 އިންސައްތައާއިއެކު ކުރި ހޯއްދެވީ ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒެވެ. މާލެގަން ފޮށްޓާއި ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-30 22:43:28
ރިއާސީ އިންތިޚާބް 2023: ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށް
ގަޑި 16:30 މާދަޑު އަދި ފުނާޑު ފޮށްޓަށް 85 އިންސައްތަ މީހުން ވޯޓުލައިފި . އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހާމަކުރި މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު މިއަދު ހަވީރު 4 ޖެހިއިރަށް ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 78 އިންސައްތަ މީހުން ވޯޓުލާފައިވެއެވެ.
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-30 08:43:28
ފްލެޓް ރޭޓު ކަނޑައެޅުމުން ފައިދާވާނީ މުއްސަދިންނަށް
ކަރަންޓް ބިލު މިހާރު ހަދާގޮތުގެ ބަދަލުގައި އެއްހަމައަކުން އަގު (ފްލެޓް ރޭޓް) ނަގާގޮތަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަޝްވަރާ މިހާރުކުރިއަށްދާކަމަށް މީޑިއާޔަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީއަށް ވަނީ އަރާފައެވެ. ކަރަންޓް ބިލަށް މިގޮތަށް
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-25 08:58:52
ފިޝަރީޒު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މަނިކާއިއެކު ގިނަ ބަޔަކު ޕީޕީއެމްއަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ފުވައްމުލަކު ވިނަފެހިގެ މުހައްމަދު އަހުމަދު (މަނިކު) އާއިއެކު 300 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޕީޕީއެމް އަށް އަލަށް ގުޅިއްޖެކަމަށް އެޕާޓީއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-16 10:12:49
ޒިހާންގެ މަގާމު ދަށްކުރުމަށްފަހު ސިފައިންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި
ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސްގެ ނޭވަލް އެކެޑެމީއިން ނޭވަލް އާކިޓެކްޗަރ އަދި މެރިން އިންޖިނިއަރިންގެ ރޮނގުން ތައުލީމު ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ ހަސަން ޒިހާން ސިފައިންގެ މަގާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ. ގައުމީ
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-15 14:16:32
ރިއާސީ އިންތިޚާބު 2023: ދެވަނަ ބުރުގައި އަލަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު 13 މީހަކަށް
މިމަހު 30 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ރޭވިފައިވާ ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އަލަށް ވޯޓުލުމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވި 408 މީހުންގެ ތެރޭގައި ފުވައްމުލަކު 13 ފަރާތެއް ހިމެނެއެވެ. އިލެކްޝަންސްއިން މިއަދު އާންމުކުރި
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-14 16:21:10
އެމްޑީޕީއިން ފުރަތަމަ ބުރުން ބަލިވެއްޖެކަމަށް ގަބޫލުކޮށްފި، ނަމަވެސް ޒިންމާނަގާނެ މީހަކުނެތް
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ނަތީޖާ ނިކުތީ ގިނަ ބަޔަކަށް ސިހުން ލިބުނު ނަތީޖާއަކަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެމްޑީޕީގެ ލީޑާޝިޕަށެވެ. އެއްބުރުން ހޮވޭނެކަމަށް ގިނަ ޕޯޑިއަމްތަކެއްގައި
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-13 08:33:07
އެކްސިޑެންޓްވެ ހާލުދެރަވެގެން މާލެ ގެނައި ޒުވާނާ ނިޔާވެއްޖެ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި މިދިޔަ ހޮނިިހިރު ދުވަހު ހިގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވެ ހާލުދެރަވެގެން މާލެގެނައި ޒުވާނާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ފުވައްމުލަކު ނައިބު ތުއްތު މަގުން ބާރު ސްޕީޑުގައި ސައިކަލުގައި ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-12 15:13:29
ވޯޓުލުންކުރިއަށްދިޔަ ގޮތް ރަގަޅު އެކަމަކު ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު އެބައޮތް – އީޔޫ
ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައްތައް ރަގަޅަށް ދިޔަނަމަވެސް، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ އަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް، ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް، ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި ކެންޑިޑޭޓުން ކެމްޕޭނަށް ހަރަދު
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-12 08:10:57
ފުވައްމުލަކުން ބޮޑު ތަފާތަކުން މުއިއްޒު ކުރި ހޯދައިފި
ފޯރިއާއިއެކު އިއްޔެ ކުރިއަށްދިޔަ މިއަހަރު ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާތަކުން ދައްކާ ގޮތުން ބޮޑު ތަފާތުން ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ފުވައްމުލަކުން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ.
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-10 10:39:36
ރިއާސީ އިންތިޚާބު 2023: ވޯޓު ކަވަރޭޖް
ގަޑި: 8.00 ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް ބެހެއްޓުނު ވޯޓު ފޮށީތަކުން މިހާތަނަށް ގުނާ ނިމިފައިވާ ވޯޓު ފޮށިތަކަށް ބަލާއިރު ޕީއެންސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުއިއްޒު 500 އެއްހާ ވޯޓުން ކުރީގައެވެ ދަޑިމަގު ވޯޓު
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-09 08:36:16
އައިއޯއައިޖީ ގެ މިފަހަރުގެ ކާމިޔާބު: ގިނަ މެޑަލް ހޯދައިދިނީ އަންހެން އެތުލީޓުން
އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑްސް ގޭމްސްގައި މިފަހަރަކީ ރާއްޖެއިން އެންމެ ގިނަ މެޑަލް ހޯދި ފަހަރެވެ. ޖުމްލަ 28 މެޑަލް މިއަހަރު ހޯދުނު އިރު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑްސް ގޭމްސް އިން ލިބުނީ
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-06 15:36:17
ދީނީ އިލްމުވެރިންތަކެއް ރައީސް ސާލިހަށް ތާއީދުކުރާކަން ހާމަކޮށްފި
އިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުން ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ތާއީދު އޮތް ކެންޑިޑޭޓަކު ބެލުމަށް ނެގި ވޯޓުގައި އެގުޅުމުގެ ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ޑރ. މުއިއްޒަށް ތާއީދުކޮށްފައިވަނިކޮށް އެގުޅުމުގައި ހިމެނޭ ބައެއް މެންބަރުން
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-06 13:59:51
އިންޓާ ސްކޫލް ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި އޭއީސީ ޓީމުން އުފުލާލައިފި
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށް ދިޔަ އިންޓާސްކޫލް ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން (އޭއީސީ) އުފުލާލައިފިއެވެ. އޭއީސީއިން މިމުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލީ ފައިނަލް މެޗުގައި ޙާފިޒު އަހުމަދު
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-05 16:23:28
އެމްޖޭއެސްގެ 4 ބުރީގެ އިމާރާތް ނިމުމާއި ގުޅިގެން ޚާއްސަ ކެއުމަކާއި ދެކުމެއްދީފި
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް (އެމްޖޭއެސް)ގައި އިމާރާތްކުރެވުނު 4 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުގެ އުފަލުގައި އެމަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ކެއުމަކާއި ދެކުމެއްދީފިއެވެ.
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-05 16:10:46
އިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުގެ ގިނަ މެންބަރުންގެ ތާއީދު ޕީއެންސީ ކެންޑިޑޭޓް މުއިއްޒަށް
ރާއްޖޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ގިނަ އިލްމުވެރިންތަކެއް ހިމެނޭ އިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުގެ އެންމެ ގިނަ މެންބަރުން ތާއީދުކުރައްވަނީ ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށްކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ނެގި ވޯޓުން ދައްކައިފިއެވެ.
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-05 11:25:18
ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް އޭއީސީ އާއި ހޭޒް
ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުތަކުގެ މެދުގައި ކުރިއަށްދާ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު (އޭއީސީ)ގެ ޓީމާއި ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލް (ހޭޒް)ގެ ޓީމު ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. އޭއީސީގެ ޓީމު ފައިނަލަށް
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-04 13:49:00
ސާޅީސް ދުވަހަށް ކުރިއަށްދާ ނަމާދު ޕްރޮގްރާމް ފެށިގެން ކުރިއަށް
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ނަމާދު ޕްރޮގްރާމް ނަމުގައި ނަމާދުކުރުމާއި ގުޅޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިއްޖެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ ފުވައްމުލަކު ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ 5 ނަމާދު ޤާއިމުކުރާ ރައްޔިތަކަށް ހެދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، ފިރިހެން
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-04 08:12:11
އޭއީސީ ބަލިކޮށް އެމްޖޭއެސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށްދިޔަ ސުކޫލުތަކުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުން (އެމްޖޭއެސް) ހޯދައިފިއެވެ. އެމްޖޭއެސް އިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-02 11:14:14
ފުވައްމުލައް ސިޓީ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ރީދޫ ސަމާލު ނެރެފި
ފުވައްމުލައް ސިޓީ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ރީދު ސަމާލު ނުވަތަ ޔެލޯ އެލާޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ނެރެފިއެވެ. ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރިން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ނެރެފައިވާ ރީދޫ ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-02 11:06:49