×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ޔޫރަޕްގެ މޮޅު 10 ކޯޗުންގެ ލިސްޓުގައި މޮރީނިއޯ، ގާޑިއޯލާއަށް ފުރުސަތެއް ނެތް
ފުޓްބޯޅައިގެ ތާރީހުގައި ޔޫރަޕްގެ އެންމެ މޮޅު 10 ކޯޗުންގެ ލިސްޓުން ހޯސޭ މޮރީނިއޯއަށް ޖާގަ ލިބުނުއިރު، ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ލިސްޓުގައި ނުހިމެނުނެވެ. ޔޫއޭފާއިން ނެރުނު ފުޓްބޯޅައިގެ ތާރީހުގައި ޔޫރަޕްގެ އެންމެ މޮޅު
އޯގަ.އެމްވީ - 2017-01-14 23:22:13
ޔުނިމެކްސް މޯލްޑިވްސް އޮފީސް ފަޅާލައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި
ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ޔުނިމެކްސް މޯލްޑިވްސްގެ އޮފީސް ފަޅާލައި އެތަނުން 353،000 ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނުގެ 10:00 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ކުރަމުންދިޔަ
އޯގަ.އެމްވީ - 2017-01-14 19:31:44
މެސީއަށް ފާޑުކިޔުމުން ބާސާގެ ޑިރެކްޓަރެއް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި
ބާސެލޯނާގެ އާޖެންޓީނާ ތަރި ލިއޮނެލް މެސީއަށް ފާޑުކިޔުމުން އެކްލަބުގެ ޑިރެކްޓަރެއް މަގާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ. މަގާމުން ވަކިކުރި ޕެރޭ ގްރަޓަކޯސްއަކީ ބާސާގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ޓްރޭނިން އެންޑް އެޑިއުކޭޝަންގެ މަގާމުގައި
އޯގަ.އެމްވީ - 2017-01-14 17:50:42
ޑައިވިން ކުރަން އުޅުނު މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ ފަރުވާ ދިނުމަށް އައްޑޫއަށް ގެންގޮސްފި
ފުޅި އަޅައިގެން ޑައިވިން ކުރަން އުޅުނު މީހަކު ޑީކޮމްޕްރެޝަން ސިކްނެސް (ޑީކޯ) ވެގެން އިތުރު ފަރުވާއަށް އައްޑުއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ. މީޑިޔާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެމްއެންޑީއެފްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު
އޯގަ.އެމްވީ - 2017-01-14 16:46:25
އައިރިނާ އެސެމްބަލީގައި މިނިސްޓަރ ތޯރިގު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
އިންޓަނޭޝަނަލް ރިނިއުބަލް އެނާޖީ އެޖެންސީ (އައިރިނާ)ގެ ހަތް ވަނަ އެސެމްބްލީ ގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް އެންވާރަމަންޓް މިނިސްޓަރު ތާރިގް އިބްރާހިމް ފުރާ ވަޑައިގެންފިއެވެ. އެ އެސެމްބްލީ އޮތީ މިއަދުން
އޯގަ.އެމްވީ - 2017-01-14 15:33:24
މާފުށި ޖަލަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި
މާފުށިޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރި އަންހެނެއް މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެހިތަކެއް އެތެރެކުރަން އުޅެނިކޮށް އަތުލައިފިއެވެ. އެމީހާ މާފުށިޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރީ ގައިދީންނަށް ދެވޭ އާއިލީ ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުސަތުގައި
އޯގަ.އެމްވީ - 2017-01-14 13:42:02
އޯލެވެލްގެ ނަތީޖާ ބުދަ ދުވަހު ދޫކުރަން ފަށަނީ
މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު، ނޮވެމްބަރުގައި ބޭއްވި ކެމްބްރިޖް އޯލެވެލް އާއި އައިޖީސީއެސްއީ އަދި އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ ސްލިޕްމި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ދޫކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް
އޯގަ.އެމްވީ - 2017-01-14 13:35:37
ވީއައިއޭއަށް ގެންނަ ފްރެންޗައިޒްތައް ހިންގާނެ ފަރާތްތައް ހޯދަނީ
މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން ހިންގަމުންގެންދާ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ބްރޭންޑްތަކުގެ ރެސްޓޯރަންޓްތަކަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރަން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.
އޯގަ.އެމްވީ - 2017-01-14 13:31:39
ޑީޑޮސް ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅަށް ގައުމީ ފެންވަރުގައި ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
ރާއްޖޭގައި އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުނިތަކުގެ ނެޓްވޯކަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދެމުން އަންނަ ޑީޑޮސް ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ގައުމީ ފެންވަރުގައި ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން
އޯގަ.އެމްވީ - 2017-01-14 12:54:10
ހަގްވީ: ގުޅައިގެން ހުރެ “ހަގް” ކުރެވޭ ޑިވައިސް އެއް
ލޯބިވެރިޔާއާ ފޯނުން ވާހަކަދައްކަމުން ލޯބިވެރިޔާގެ ގައިގާ ބައްދާލަން ބޭނުންހެއްޔެވެ؟ ގާތް ތިމާގެ މީހުންނާ ވާހަކަދައްކާއިރު ލޯބިން “ހަގެއް” ދޭން ބޭނުން ހެއްޔެވެ. ޖަޕާނު ކުންފުންޏަކުން މިކަމަށް ހައްލު ހޯދައިފި
އޯގަ.އެމްވީ - 2017-01-14 12:24:39
ތުރުކީ ކުލަބަށް ދިން ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ޗައިނާ ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
އާ އަަހަރު ފެށުނު ރޭގައި އިސްތަންބޫލް ނައިނާ ނައިޓް ކުލަބަށް ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި ޗައިނާގެ ދެ ރަށް ވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ތުރުކީގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުންބުނީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކަށް ނިސްބަތްވާ
އޯގަ.އެމްވީ - 2017-01-14 12:07:24
ފެން ކުންފުންޏަަށް 50،000 ރުފިޔާ ދައްކަން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް އަންގައިފި
ސަރުކާރުގެ ފެން ކުންފުނި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ހޯދާފައިވާ ހިދުމަތަަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ 50،000 ރުފިޔާ ދައްކަން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ސިވިލް ކޯޓުން އަންގައިފި އެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުދަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުން
އޯގަ.އެމްވީ - 2017-01-14 12:00:25
ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާނީ އިދިކޮޅު މީހުން ކިހިލި ޖަހާލައިގެން: ނިހާން
ކުރިއަށް އޮތް ރިއާސީ އިންތިހާބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެއްބުރުން ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި އެކަން ކުރާނީ އިދިކޮޅު ހުރިހާ އެންމެން ކިހިލި ޖަހާލައިގެން ފަސޭހަ ކަމާ އެކުގައި ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ
އޯގަ.އެމްވީ - 2017-01-14 11:47:10
ރައީސް ޔާމީން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނީ އެއްބުރުން: އަބްދުއްރަހީމް
އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ކާމިޔާބު ކުރައްވާނީ އެއްބުރުން ކަމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އަބްދުއްރަހީމް
އޯގަ.އެމްވީ - 2017-01-14 11:43:02
މަޑުއްވަރީގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މީޑިއާ ނެޓާ ހަވާލުކޮށްފި
މ. މަޑުއްވަރީ ރައްޔިތުންނަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި މީޑިއާ ނެޓާ ހަވާލުކޮށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެ މަޑުއްވަރި ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ. މަޑުއްވަރީ
އޯގަ.އެމްވީ - 2017-01-14 11:38:54
ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ވަރަށް ފޯރިގަދަކޮށް މިއަހަރަށް ފައްޓައިފި
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް 2018ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމް (މެޑަމް ފާތުން) ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި އެވެ. މެޑަމް
އޯގަ.އެމްވީ - 2017-01-14 11:30:30
ޔުނައިޓެޑުގެ މާހައުލުގެ ސަބަބުން މޮރީނިއޯގެ ވިސްނުން ބަދަލުވި: މާޓާ
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ މާހައުލުގެ ސަބަބުން ހޯސޭ މޮރީނިއޯގެ ވިސްނުން ވެސް ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށް އެކްލަބުގެ ސްޕެއިން މިޑްފީލްޑަރު ހުއާން މާޓާ ބުނެފިއެވެ. ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމާ މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހު
އޯގަ.އެމްވީ - 2017-01-14 11:27:08
ޒައިދުލް އަމީން ހައްޔަރުކޮށް 15 ދުވަހަށް މުއްދަތު ޖަހައިފި
ޕީޕީއެމްއަށް ނިސްބަތްވާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު ޒައިދުލް އަމީން ހައްޔަރުކޮށް އޭނާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ޒަައިދު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ
އޯގަ.އެމްވީ - 2017-01-14 11:11:09
ލަންކާ މަސްބޯޓުން ފެނުނު މީހުން މާލެ ގެނެސްފި
ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ހދ. މަކުނުދޫ ބޭރުން ފެނުނު ސްރީ ލަންކާގެ މަސްބޯޓުގެ މީހުން މިރޭ މާލެ ގެނެސްފި އެވެ. އެ މަސްބޯޓު ހޯދަން ލަންކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ އެހީތެރިކަމަށް މިދިޔަ
އޯގަ.އެމްވީ - 2017-01-14 11:08:19
ނިއުއަށް ކީޕަރު ޒިޔަޒަން ސޮއިކޮށްފި
ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކުރިން ކުޅުނު ގޯލްކީޕަރުއަބްދުﷲ ޒިޔަޒަން އެ ކްލަބަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ކީޕަރު ޒިޔަޒަންއަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބ. އޭދަފުށީ ޓީމުގެ
އޯގަ.އެމްވީ - 2017-01-13 21:43:03
ރޫމޭނިއާ ޑިފެންޑަރު ކޯޑޯސް މާޒިޔާއަށް
ރޫމޭނިއާގެ ވަރުގަދަ ކްލަބުތަކަކަށް ކުޅުނު ޑިފެންޑަރު އަންދްރޭ ކޯޑޯސް މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާ ގުޅިއްޖެއެވެ. ކޯޑޯސް ވަނީ މިހާރު މާޒިޔާގެ ޓީމާ ގުޅިފައެވެ. އޭނާއަކީ މިހާތަނަށް މާޒިޔާއިން
އޯގަ.އެމްވީ - 2017-01-13 21:31:06
ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކުރާ ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް އިރުތިޝާމް ބައްލަވާލައްވައިފި، ގިނަ ތަންތަން ނިމުމާ ގާތުގައި
ދިވެހި ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކުރަމުންދާ ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު އިރުތިޝާމް އާދަމް ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ. އިއްޔެ ހުޅުމާލެ އަށް ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު އިރުތިޝާމް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި
އޯގަ.އެމްވީ - 2017-01-13 18:00:13
2017 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ޑިމާންޑް ބޮޑުވާނެ މަންޒިލްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ ހިމެނިއްޖެ
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރެއް ކަމަށްވާ ހެއިސް އެންޑް ޖާވިސުން އެކުލަވާލި މިއަހަރު އެންމެ ޑިމާންޑު ބޮޑުވާނެ 5 މަންޒިލްގެ ލިސްޓުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނިއްޖެއެވެ. މިލިސްޓުން ރާއްޖެއަށް 3 ވަނަ
އޯގަ.އެމްވީ - 2017-01-13 15:52:27
ރެއާލުން ބާސާގެ ރެކޯޑެއް މުގުރާލައިފި
ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވާދަވެރި ބާސެލޯނާގެ ރެކޯޑެއް މުގުރާލައިފިއެވެ. ރެއާލްއަކީ މިހާރު މެޗަކުން ބަލިނުވެ، އެންމެ ގިނަ މެޗު ހަމަކޮށްފައިވާ ސްޕެއިންގެ ކްލަބެވެ. ކުރިން އެ މަގާމުގައި އޮތީ ބާސާއެވެ. ބާސާއިން ކުރިން
އޯގަ.އެމްވީ - 2017-01-13 15:44:44
އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ޤައުމީ މަޢުރަޒު ބާއްވަވާ ތާރީޚް ފަސްކުރައްވައިފި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ޤައުމީ މަޢުރަޒު ބާއްވަވާ ތާރީޚް ފަސްކުރައްވައިފިއެވެ. އަންނަ މާޗުމަހު ބޭއްވެވުމަށް ތާވަލްކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ޤައުމީ މައުރަޒު ދެން ބާއްވަވާނީ
އޯގަ.އެމްވީ - 2017-01-13 15:33:41
“މާރކޯ ޕޯލޯ 2” ގައި ދަތުރުކުރި މީހުން މާލެ ގެނެސްފި
އަލިފާން ރޯވެގެން އޮޔާދަނިކޮށް ފެނުނު ރާއްޖޭގެ މަސްބޯޓް “މާރކޯ ޕޯލޯ 2” ގައި ދަތުރުކުރި މީހުން މާލެ ގެނެސްފިއެވެ. ރޭ 1:30 އެހާކަންހާއިރު މި މީހުން މާލެ ގެނެސްފައިވަނީ ކޯސްޓްގާޑުގެ އުޅަނދެއްގައެވެ. މި ބޯޓުން
އޯގަ.އެމްވީ - 2017-01-13 15:28:49
އިތުރު 4 ރަށެއް ފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކުރަން ނިންމަވައިފި
ފަތުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަމަށް ދޫކުރާ ރަށްރަށާއި ފަޅުތަކުގެ ލިސްޓަށް އިތުރު 4 ރަށެއް އިތުރުކޮށްފިއެވެ. މި ލިސްޓުގައި އަލަށް ހިމަނާފައިވަނީ ގދ.ބައުޅަގައްލައާއި ނ.ކުންނުމަލި، ތ.ގާލީ އަދި އދ.ހުރައެޅިއެވެ. މީގެކުރިން
އޯގަ.އެމްވީ - 2017-01-13 15:26:53
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އައު ވެބްސައިޓް ލޯންޗުކުރައްވައިފި
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އައު ، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ލޯންޗު ކުރައްވައިފިއެވެ. ވަޤްފު ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯއްދެއްވުމަށް އިމާރާތްކުރެއްވި ދާރުލް އީމާން އިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި،
އޯގަ.އެމްވީ - 2017-01-13 15:09:42
މިސްކިތްތައް ބިނާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާ – މިނިސްޓަރ
އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ އިސްލާމީ ވަންތަކަން ދައްކުވައިދެނީ އެޤައުމެއްގައި ބިނާކުރާ މިސްކިތްތަކުންކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި މިސްކިތްތައް ބިނާކުރެއްވުމަށް ނުހަނު ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާ ކަމަށް
އޯގަ.އެމްވީ - 2017-01-13 15:03:58
ރާއްޖޭގައި ބިނާކުރި ފުރަތަމަ ވަޤްފް އިމާރާތް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި
ވަޤްފު ފަންޑުން، 24.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވައިގެން ސަރުކާރުން ޢިމާރާތްކުރެއްވި، ވަޤްފު ބިލްޑިންގް ނުވަތަ ދާރުލް އީމާން ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ. ދާރުލް އީމާން ރޭ ހުޅުއްވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް
އޯގަ.އެމްވީ - 2017-01-13 14:59:18