×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އާބާދީ ގުނާނެ މުއްދަތު ކަނޑައަޅައިފި
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ދާއިރާތަކުގެ އާބާދީ ކަނޑައެޅުމަށް ގުނާނެ މުއްދަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-25 02:19:35
ޖަލުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމާ ގުޅިގެން އެޗުއާރުސީއެމުން ހިންގި ތަހުގީގުގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި
މާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗުއާރުސީއެމް) އިން ހިންގި ތަހުގީގުގެ ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އެޗުއާރުސީއެމުން ބުނީ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-25 01:41:34
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ތާއީދުކުރައްވަނީ ދެ ޔުނިވާސިޓީ ވަކިން ހިންގުމަށް
ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީއާއި އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީ އެއްކޮށްލައިގެން ހިންގުމަށް ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މަޖިލީސް މެންބަރުން ގޮވާލައްވާފައި ވަނިކޮށް، ދެ ޔުނިވާސިޓީ ވަކިން ތަރައްގީކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-25 00:51:48
ދަގަނޑޭގެ ގޯލާއެކު އީގަލްސް އަތުން ގްރީންސްޓްރީޓްސް ސަލާމަތްވެއްޖެ
މެޗުގެ އެންމެ ފަހު މިނެޓުގެ ތެރޭގައި އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ކާމިޔާބުކުރި ގޯލާއެކު ދިރާގު ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ކުލަބް އީގަލްސް އަތުން ބަލިނުވެ ގްރީންސްޓްރީޓްސް ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ. މި މެޗު
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-25 00:41:27
ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ކޮޅުނބުން ހައްޔަރުކޮށްފި
ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާ ރޭވުމުގައި އިސްކޮށް ހުރި ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ލުތުފީ ހައްޔަރުކުރީ ލަންކާގައި ހުންނަ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 23:05:20
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކާއި ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކާއި ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކެއް ތަހުގީގުކުރަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފިއެވެ. ޖޭއެސްސީން މި މައްސަލަތައް ބަލަން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 22:26:55
މަގުމަތި ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކުން ނައިބް ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް، މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މާލެ ސިޓީކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި، މޯލްޑިވްސް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 19:12:13
ތިންވަނަ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށް ދަ ގްރާންޑޭއިން މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ ދަމަހައްޓައިފި
ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަހަރު މުޅިން އަލަށް ވާދަކުރާ ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ކުޅުނު ތިންވަނަ މެޗުންވެސް އެޓީމު މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ދަ ގްރާންޑޭ މޮޅުވީ ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 19:01:23
ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރުދޭ ގާނޫނަކީ އިންސާފް ހޯދުމަށް އެޅުނު ފިޔަވަޅެއް: ރައީސް
ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރުދޭ ގާނޫނަކީ އިންސާފް ހޯދައިދިނުމަށް އެޅުނު މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު އުފެއްދެވި ރިޔާސީ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 18:38:11
އަދީބްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން އަމުރުކޮށްފި
ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަހްމަދު އަދީބްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު މިއަމުރު ނެރުނީ އަދީބުގެ މައްސަލައެއް ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކޮށްފައިވާތީ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 18:02:27
ސައުދީ އެއަރޕޯޓަށް ހޫޘީ ހަނގުރާމަވެރިން ދިން ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއްގައި އެކަކު މަރުވެ، އެތައްބަޔަކު ޒަޚަމްވެއްޖެ
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ދެކުނުގައި ޔަމަނާ ގާތުގައި އޮންނަ އަބްހާ އެއަރޕޯޓަށް، ހޫޘީ ހަނގުރާމަވެރިން ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ. މިހަމަލާތަކުގައި އާންމުންގެ އެކަކު މަރުވެ، އިތުރު 21 މީހުން ޒަޚަމްވި ކަމަށް،
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 17:49:44
އެމެރިކާއިން މަނާމާގައި މާދަމާ ބާއްވާ ކޮންފަރެންސަކީ ބޭކާރު އެއްޗެއް: ފަލަސްތީން ބޮޑުވަޒީރު
އެމެރިކާއިން އިސް ނަގައިގެން ބަހްރެއިންގައި މާދަމާ ފަށާ ފަލަސްތީނު އިގްތިސާދީ ކޮންފަރެންސަކީ އެއްވެސް ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ކޮންފަރެންސެއް ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑރ. މުހަންމަދު ޝްތައްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 17:28:35
ތްރީއޭ ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ޖުމްލަ 2.8 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި
ޓީޖީއެސްޓީއާއި ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 2.8 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައުލަތައް ދައްކަން ތްރީއޭ ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ. ތްރީއޭ ކުންފުނީގެ މައްޗަށް 2.8 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 17:21:31
އައިޔޫއެމް އާއި އެމްއެންޔޫ އެއްކޮށްލުމަށް ބައެއް މެންބަރުން ގޮވާލައްވައިފި
އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ގޮތްޕެއްގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކޮށް، ދެ ޔުނިވަސިޓީ އެއްކޮށްލައިގެން ހިންގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގިނަ މެމްބަރުން މިއަދު ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. މަޖިލީހުގެ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 16:44:03
ތިން ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހެދުމަށް ހެވީ ފޯސްއާ ހަވާލުކޮށްފި
ރާއްޖޭގެ ތިންރަށެއްގެ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ހެވީ ފޯސް މޯލްޑިވްސް ޕުރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ބަނދަރު އިތުރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ތިން ރަށަކީ ދ. ރިނބުދޫ، ތ. އޮމަދޫ އަދި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 16:30:43
ކުޅޭނީ ގްރީންސްޓްރީޓަކީ ވަރުގަދަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން: އީގަލްސް
ދިވެހި ޕްރިމިއަ ލީގުގައި ކުލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސްއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭނީ އެ ޓީމަކީ ވަރުގަދަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ތިބި މޮޅު ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން ކަމަށް ކުލަބް އީގަލްސްއިން ބުނެފި އެވެ. ކުލަބް އީގަލްސްގެ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 16:18:00
ހައްޔަރުކުރި ޓީޗަރުގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހައިފި
ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރު ލީޑިން ޓީޗަރުގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހައިފ އެވެ. ލީޑިން ޓީޗަރު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން މި މައްސަލަ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 16:05:09
ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރު ދިނުމުގެ ބިލް ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި
ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރު ދިނުމުގެ ބިލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރު ދިނުމުގެ ބިލް ރައީސް މިއަދު ތަސްދީގު
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 16:01:10
ސުޒޭން ފާޑު ކިޔުމުން "ޕްރެސް ބެކްޑޮރޮޕް" ބަދަލުކޮށްފި
މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އެދުވަހު ކުޅޭ މެޗްތަކަށް ފަހު ޕްރެސްކޮންފަރެންސް ބާއްވަން ފަހަތުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ބެނާއަށް އިޝާރާތްކޮށް ކުލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްގެ ކޯޗް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 15:48:13
މަޝްހޫރު ދިވެހި ބޭސްވެރިޔާ ޔޫސުފްބެ އަވަހާރަވެއްޖެ
ބ. ކެންދޫއަށް ނިސްބަތްވާ މަޝްހޫރު ދިވެހި ބޭސްވެރިޔާ ހުސައިން ޔޫސުފް (ޔޫސުފްބެ) އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ. ވީނިއުސް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ކެންދޫ ކައުންސިލަރަކު ވިދާޅުވީ ޔޫސުފްބެ މިއަދު އަވަހާރަވީ ކެންދޫ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 14:39:28
އޭސީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ވަނީ އޭސީސީގެ މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 13:23:02
އިންވެސްޓަރުން މަގުމަތިވާ ފަދަ ކަމެއް ނުކުރާނަން: އަލީ ވަހީދު
ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވާ ފަދަ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުވި ނަމަވެސް އެއްވެސް އިންވެސްޓަރަކު މަގުމަތިކޮށް ނުލާނެ ކަމަށާއި، އިންވެސްޓަރުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 12:50:18
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް މެންބަރު އިލްޔާސް ގޮވާލައްވައިފި
ސަރުކާރުން އުފައްދާފައިވާ މޯލްޑިވުސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ރައްޔިތުންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގަމުންދަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށްބުނެ އެކަން ހުއްޓުވައިދިނުމަށް، އައްޑޫ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 12:46:24
ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހީމް ރަޝީދު މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހީމް ރަޝީދު މަގާމުން ވަކިކުރަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމާފައިވާތީ އެމައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ. ޖޭއެސްސީ މިއަދު
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 12:14:35
މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ރަޝިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
ހާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ރަޝިޔާގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު ސަރްގޭ ލަވްރޯފް އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އެގައުމަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މިއީ ރާއްޖެއާއި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 12:13:29
މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގައި ޓީޗަރަކު ކުދިންތަކަކާ ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށާއިފި
މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގައި ޓީޗަރަކު ކުދިންތަކަކާ ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ލިބުމާއެކު ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން އެމައްސަލަ ބަލާދިނުމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މިކަން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 11:31:10
އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ އުދާސްތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދޭނަން: ރައީސް
އައްޑޫ ސިޓީ ރައްޔިތުންގެ ޒަމާންވީ އުދާސްތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެއްވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 10:53:50
ކޮޕާ އެމެރިކާ: ގްރޫޕްގެ ދެ ވަނަ ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި އާޖެންޓީނާ ކުއާޓާ އަށް
ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ބީގެ ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި އާޖެންޓީނާ ވެސް ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގައެއް ހޯދައިފި އެވެ. އާޖެންޓީނާ ކުއާޓާއިން ޖާގައެއް ހޯދީ ރޭ އޭޝިއާގެ ޗެމްޕިއަން ގަތަރާ ދެކޮޅަށް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 10:49:09
ޓެކްނިކަލް މައްސަލ ހައްލުކޮށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފަށައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިސްޓަމަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 9:00 ގައި ފަށަން އޮތް ރައްޔިތުންގެ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 10:48:28
މިދާ މިސްރާބުން ދުނިޔެ ދެން މާގިނަދުވަހު އޮންނާނެ ކަމަކަށް ސައިންވެރިން ނުދެކޭ!
މާހައުލަށް ނުވަތަ ތިމާވެއްޓަށް ދެމުންދާ ގެއްލުމާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން މި ދުނިޔެ ދެން މާގިނަދުވަސްވަންދެން އޮންނާނެ ކަމަށް ދެކިގެންނުވާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-06-24 10:40:31