×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
1 މިލިއަން ވޯޓުލާ މަރުކަޒު: އިންޑިއާގެ އާންމު އިންތިޚާބަށް ނަޒަރެއް
އަވައްޓެރި އިންޑިއާއިން މިދަނީ އެ ގައުމުގެ އާންމު އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ ބޮޑު ޑިމޮކްރެސީގެ ލަގަބާއިއެކު އިންޑިއާއިން އެ ގައުމުގެ އާންމު އިންތިޚާބު އަންނަ މެއިމަހުގެ ތެރޭގައި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-18 01:35:07
ކުރީ ސަރުކާރުން ކޯޓާތައް ދޫކޮށްފައިހުރީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް: ހަނަފީ
ކުރީ ސަރުކާރުން ބިދޭސީން އެތެރެ ކުރުމުގައި ކުންފުނިތަކަށް ކޯޓާ ދޫކޮށްފައިހުރީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކަމަށް އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ވީނިއުސްރޫމްގެ ފަސްމަންޒަރު ޕޮރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-18 01:26:31
ހަދަމުންދިޔަ އިމާރާތެއްގެ މަތިން ވެއްޓުނު ގަލަކުންޖެހި މީހަކު މަރުވެއްޖެ
ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދިޔަ އިމާރާތެއްގެ މަތިން ވެއްޓުނު ގަލަކުންޖެހި މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. މިހާދިސާގައި މަރުވެފައިވަނީ ބިދޭސީއެއް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އާސަންދައިން ހިންގާ ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައިވަނީ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-18 01:07:57
ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރާ ވާހަކަ ދައްކާލައިގެން ވާނެ ފައިދާއެއް ނެތް: ރައީސް ނަޝީދު
މޫސުމަށް އަންނަަމުންދާ ބަދަލުތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު އަސަރެއް ކުރާ އެއް ގައުމަކީ ރާއްޖެއަށް ވާއިރު، ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހަމައެކަނި ވާހަކަ ދައްކާލައިގެން ވާނެ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނެތް ކަމުގައި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 22:52:05
ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް އައު ވެރިޔަކު އައްޔަނުކޮށްފި
މޯލްޑިވުސް މަނިޓަރީއޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ފައިނޭޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ ވެރިއަކަށް އައު ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފިއެެވެ. އެމަޤާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަނުކޮށްފައި މިވަނީ، އެ ޔުނިޓުގައި ވެރިއަކު ނެތި ގިނަ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 22:28:23
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޚިޔާނާތުގައި އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއް ނޯންނާނެ: ބީއެމްއެލް
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވުސްގެ އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއް ނުޥާކަމަށާއި އެބޭންކަށް ކުރަނީ ހަޤީޤަތެއް ނެތް ތުހުމަތު ތަކެއް ކަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވުސްއިން ބުނެފިއެވެ. އޭސީސީން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 21:06:03
ކުޑަކުދީންގެ ސިކުނޑީގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް މި ކާނާތައް މުހިއްމު
ސްކޫލްތަކުގައި އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން މިވަނީ ފެށިފައެވެ. މިއީ، ކުޑަކުދީންގެ ސިކުނޑީގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އަދި އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރަނގަޅު ފުރުޞަތެކެވެ. އަދި، އެކުދީންނަށް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 20:56:17
633 ނަރުހުން ހޯދުމަށް އިއުލާން ކޮށްފި
އަތޮޅުތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް 633 ނަރުހުން ހޯދުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން މިއަދު ކުރި އިއުލާންގައި ބުނެފައިވަނީ، އަތޮޅު ތެރޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްހީ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 20:32:57
ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އިންޑިއާއިން ކަޝްމީރުގެ 23 ފިރިހެނުން ހައްޔަރު ކޮށްފި
އިންޑިއާއިން ވެރިކަންކުރާ ކަޝްމީރު ފަޅީގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދިން ވަރުގަދަ ކާރުގެ ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ޒިންމާ އުފުލާފައިވާ ޖަމާއަތާ ގުޅުންހުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ 23 މީހަކު އިންޑިއާއިން ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 20:30:11
އިސްރާއީލުން އުޅެނީ ހަނގުރާމައެއް ފަށާނެ މަގު ފަހިކުރެވޭތޯ: އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޒާރިފް
ހަނގުރާމައެއް ފަށާނެ މަގެއް ފަހިކުރެވޭތޯ އިސްރާއީލުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މުހަންމަދު ޖަވާދު ޒާރިފް، އިސްރާއީލު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރި ކުރައްވައިފިއެވެ. އީރާނުގެ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 19:35:42
ޕްރިމިއާ ލީގާއި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުވެސް ލިވަޕޫލަށް ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ: ވައިނަލްޑަމް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގާއި ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުވެސް ލިވަޕޫލަށް ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ ކަމަށް ނެދަލޭންޑްސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޖޯޖީނިއޯ ވައިނަލްޑަމް ބުނެފިއެވެ. އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ލިވަޕޫލް އޮތީ ވަގުތީގޮތުން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 19:02:43
ދުނިޔޭގެ ކުރީގެ ފުޓުބޯޅަ ތަރިންގެ ޓީމެއް އޮކްޓޯބަރުގައި ރާއްޖެއަށް
ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ކުރީގެ ފުޓުބޯޅަ ތަރިންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޑްރީމް ޓީމެއް އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 18:05:30
ޓިކެޓް އަތުލާފައިވަނިކޮށް، ލަޔާލަށް 40+ގެ ދެ ޓިކެޓް!
ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ އިންތިޒާރުކުރަމުންދާ ދިވެހި ފިލްމު "40 ޕްލަސް"ގެ ދެ ޓިކެޓް ކުރީގެ ނޫސްވެރިޔާ ލަޔާލް މަނިކަށް، ފޯޓީ ޕްލަސްގެ ޓީމުން ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. ލަޔާލަށް "40 ޕްލަސް"ގެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ޓިކެޓް ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ،
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 18:01:43
ފީމްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވައިފި
ޕްރައިވެޓް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް(ފީމް)ގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވައިފިއެވެ. ގިނަ ކޮލެޖުތަކަކުން ބައިވެރިވެގެން ސައިރިކްސް ކޮލެޖުގައި ބޭއްވި ޖަލަސާގައި 2019 ވަނަ އަހަރު ފީމްގެ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 17:50:31
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ ހިންގުން، މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދަށް!
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިނިއުޓީ އެންޕަވަރމެންޓް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުމުން، ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދާ ހަވާލުކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 17:40:38
އިންޓަނޭޝަނަލް ވޮލީބޯލް ކޯޗާސް ކޯހެއް މާލޭގައި ބާއްވަނީ
ބައިނަލްއަގުވާމީ ވޮލީބޯޅަ ފެޑަރޭޝަން (އެފްއައިވީބީ) ލެވެލް 1 އިންޓަނޭޝަނަލް ވޮލީބޯލް ކޯޗާސް ކޯހެއް މާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) އިން މިއަދު ކުރި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 17:26:39
ވައްކަމެއް ކޮށްފައި ވާނަމަ، ޔާމީންގެ މައްސަލަ ޕޮލިހަކަށް ހުށަނޭޅީސް: މަހުލޫފް
ވައްކަމެއް ކޮށްފައި އޮންނަމަ، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްސަލަ ޕޮލިހަކަށް ހުށައެއް ނޭޅީސްކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އެންޓި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 17:06:15
މަނީ ލޯންޑަ ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ދައުވާ އާޒިމާގެ މައްޗަށް އުފުލައިފި
މަނީ ލޯންޑަކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ދައުވާ ކުރީގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އާޒިމާ ޝަކޫރުގެ މައްޗަށް އުފުލައިފި އެވެ. ޕީޖީ އޮފީހުން މިއަދު ބުނީ މ. އާސްތާނާ، އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރުގެ މައްޗަށް މަނީ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 16:42:25
އޭސީސީގެ ރިޕޯޓްގައި މުހިންމު ކަންކަން ސިއްރުކޮށްފައިވާކަމަށް ފެނޭ: އަމީން
މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ޚިޔާނާތް ތަހުގީގުކުރުމަށްފަހު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ރިޕޯޓްގައި ވަރަށް މުހިންމު ކަންކަން ސިއްރުކޮށްފައިވާކަމަށް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 16:28:14
އޭސީސީގެ ރައީސް ލުތުފީއަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރަނީ
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީއަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ލުތުފީގެ މިފަދަ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރަމުންދާ ކަން ފުލުހުން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 16:28:06
ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓުނަށް ތާއީދެއް ނުކުރަން: އެމްއާރުއެމް
ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީ ގެ ނަމުގައި މަޖިލީހުގައި ވާދަކުރައްވާ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ރައީސް މަޢުމޫންގެ ތާޢީދެއް ނެތްކަމަށް، މައުމޫން ރިފޯމް މޫވްމަންޓު (އެމްއާރުއެް) އިން ބުނެފި އެވެ. އެމްއާރުއެމް އިން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 16:22:24
ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި މިއަދު މެންދުރުފަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިބައްދަލުވުމުގައި،
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 15:33:01
އެމްޕީއެލްގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމަށް ނަޒާކީ ޒަކީ ހަމަޖައްސަވައިފި
އެމްޕީއެލްގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ. ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން ބުނީ އެމްޕީއެލްގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމަށް މިއަދު ހަމަޖެއްސެވީ މ. އަހްމަދީއާބާދު، މުހައްމަދު ޒަކީ (ނަޒާކީ ޒަކީ) ކަމަށެވެ.
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 15:23:50
ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ އާ ފިލްމުގެ ބަތަލަކީ އިޝާންތަ؟
އެކްޓަރު އިޝާން ޚައްޓާރް ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ފިލްމު ދަޅަކްގެ ކާމިޔާބާއެކު ގިނަ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ލޮލުގައި އަަޅައިގެންފަ އެވެ. ސްރީދޭވީގެ ދޮށީ ދަރިފުޅު ޖާންވީ ކަޕޫރާއެކު އިޝާން ކުޅެފައިވާ އެ ފިލްމަކީ ކަރަން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 15:11:12
ނެޝަނަލް ޓެންޑަ ބޯޑު އަލުން އެކުލަވާލައިފި
ނެޝަނަލް ޓެންޑަ ބޯޑު އަލުން އެކުލަވާލައިފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓްގައި ހަތް ބޭފުޅުން ތިއްބެވިއިރު ނެޝަނަލް ޓެންޑަ ބޯޑުގެ ޗެއާމަނަކަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 15:04:18
ހަންނަގެ މޮޅު ކުޅުމާއެކު އީގަލްސް ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި
ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 3-1 އިން ބަލިކޮށް ކްލަބް އީގަލްސް އެފްއޭއެމް ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ސެމީފައިނަލް މެޗުގައި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 14:14:10
އަދާލަތާއެކު ވަރަށް އަވަހަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވޭނެ: އަފްޝަން
ެކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އަދާލަތު ޕާޓީއާ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަޝްވަރާތަކާ ގުޅިގެން ވަރަށް އަވަހަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އިން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 14:12:02
ދިވެހި ދިދަ ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު ބާތިލްކޮށްފި
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރުގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލައި އަމަލުކުރަން ފެށި ދިވެހި ދިދަ ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއަދުން ފެށިގެން މި އުސޫލަށް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 13:49:39
މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރާނަން: ރައީސް
މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށް މި ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު މޯލްޑިވްސް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 13:29:45
ވިލިނގިލީގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އެރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އައްޑޫ މީހެއް
ގއ. ވިލިނގިލީގައި ރޭ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު ހުސައިން ސިމާދަކީ ވިލިނގިލި މީހަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން އެރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އައްޑޫ އަތޮޅު މީހެއް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެ އެވެ. ވިލިނގިލީގައި މަސައްކަތް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-02-17 13:09:34