×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
މިފަހަރު "ޗާލޭ" ބޫޓާނުން
ދިވެހި އަމިއްލަ ރާގަށް ދިވެހިން ދޭ ސަމާލުކަމާއި ޝައުގުވެރިކަން، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުންވެސް އެލަވަތަކަށް ދެމުންދާކަމީ ދިވެހި މިޔުޒިކު ފުޅާވެ ކުރިއަރައިދިޔުމަށް ތަނަވަސްވާ ފުރުސަތެކެވެ. މިގޮތުން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-19 00:58:56
މުޅިރާއްޖެއަށް ފަޚުރުވެރިކަން ގެނެސްދޭ މާފަރު ފުޓުބޯޅަ އާއިލާގެ ވާހަކަ
ވަރަށް ބޮޑަށް ދާން ބޭނުންވި ރަށެކެވެ. ފުރުސަތެއް ނުލިބިފައިވަނިކޮށް އެކަހަލަ ފުރުސަތެއް މިލިބުނީ ވަރަށް ފަހުންނެވެ. އަތިރިމަތީގެ ކެފޭއެއްގައި ޖައްސާލީމެވެ. ރަށުގެ ކުދިބޮޑު ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކާ އަނގަތަޅައިލުމުގެ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-14 19:56:30
ރަސްމީކޮށް ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފައިވާ މާފަރު އެއަރޕޯޓަށް މިއަދު ދެ ފްލައިޓެއް ޖައްސައިފި
އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނ.މާފަރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް މިއަދު ބައިނަލްއަގުވާމީ ފްލައިޓަކާއި ޑޮމެސްޓިކް ފްލައިޓެއް ޖައްސައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު އެންމެ ފުރަތަމަ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-13 18:00:04
މާފަރުގެ ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ބޮލުފަތްވެރޭ ކަންހޯނާއި އަޑުގޮވާ ކަންހޯނުގެ ވާހަކަ
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ރަށަކަށް އަރާފައި އާސާރީ ތަންތަނުގެ ވާހަކައިން ސުވާލުކޮށްފިއްޔާ އެންމެ އަވަހަށް އިވޭނެ އެއްނަމަކީ ކަންހޯނުގެ ވާހަކައެވެ. އެ އަތޮޅު މާފަރުގައި ކަންހޯނޭ ކިޔުނު ދެ ސަރަހައްދެއް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-13 13:44:35
މާފަރުގެ ތާރީޚު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އިތުރު ދިރާސާތައް ބޭނުންވެއެވެ.
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނު ބުރި ނުވަތަ ނޫނު އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އެވޭލާ ދުވަސްވަރުގެ ތާރީޚަށްވެސް އަލިކަން ގެނެސްދޭ އަތޮޅެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވުމުގެ ފަސްސަތޭކަ އަހަރުކުރިން މީހުން ދިރިއުޅުނުކަމުގެ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-11 13:26:44
އެންމެފުރިހަމަ އެއް އެއަރޕޯޓްގެ ގޮތުގައި މާފަރު އެއަރޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި
މިއީ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާފަރުގައި އަބޫދާބީ ފަންޑް ފޯރ ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ އެހީގައި ތަރައްގީކޮށް މިހާރު މުޅިން ނިމިފައިވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއަރޕޯޓެވެ. މިއީ މާފަރުގެ ރައްޔިތުން އެތަނަކަށް އިންތިޒާރުކުރާތާ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-08 12:44:57
ޓަގުބޯޓެއްގައި ފިއްލެވި އަދީބު މާލެ ގެނެސްފި
ސިންގަޕޫރުގެ ޓަގުބޯޓެއްގައި ރާއްޖެއިން ފިއްލެވި ކުރީގެ ނާއިބުރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ދާދި ދެންމެއަކު މާލެ ގެނެސްފިއެވެ. އަދީބު މާލެ ގެނައީ ސިފައިންގެ އުޅަނދެއްގައެވެ.
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-04 22:58:03
އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ރައީސް ކޮބާ؟
ނިމިގެންދިޔަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ)ގައި ރާއްޖެއިން ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދުމުން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފަ އެވެ. މިފަހަރުގެ ގޭމްސްގައި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-04 14:54:18
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ ދެވަނަ އަޑުއެހުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 10:30 ގައި ފެށުމަށް ތާވަލްކޮށްފައި އޮތް އަޑުއެހުން ފެށީ މިއަދު
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-04 11:04:00
މާލޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި
މާލޭގައި މިއަދު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި އެވެ. އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ ހ. ޓެންސްޓާގެ ހަތަރުވަނަ ފަންގިފިލާގަ އެވެ. ޓެންސްޓާގޭގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ އެ ގެއާއި ޖެހިގެން ހުރި އިމާރާތުގައި ވެލްޑިން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-08-03 11:26:12
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ މާސްޓާ ޕްލޭން އިފުތިތާހުކޮށްފި
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ މާސްޓާ ޕްލޭން އިފުތިތާހު ކޮށްފިއެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ 2020 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2025 ވަނަ އަރާއި ދެމެދުގެ މާސްޓާ ޕްލޭން އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-29 21:59:53
ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗު އެކުލެވޭގޮތުގެ ލަފާ ނުދެވޭނެ: ޖޭއެސްސީ
ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއް ބަލާ ބެންޗުގައި އެއް ފަނޑިޔާރަކަށްވުރެ ގިނަ ފަނޑިޔާރުން އެކުލެވޭގޮތަށް ކަނޑައެޅުމަށް ލަފާ ދިނުމަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން ޖޭއެސްސީގެ އިޚްތިޞާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-29 21:50:31
އެމްޑީޕީގެ ކައުންސިލަރުންގެ ކޮންފެރެންސް އޮގަސްޓްމަހު ބާއްވަނީ
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށްޓަކައި، އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިވާ ކައުންސިލަރުންގެ ކޮންފެރެންސެއް އޮގަސްޓްމަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-29 21:03:49
ވައިފުޅި އަޅައިގެން އެންދަމަން ފޭބި މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ
ވައިފުޅި އަޅައިގެން އެންދަމަން ފޭބި މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 16:30 ހާއިރުގައެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާއިން ބުނީ، ނިޔާވި މީހަކީ އުމުރުން 45 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-29 20:59:41
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ހަސަން ދީދީ ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި
ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ހަސަން ދީދީ މައްޗަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ ޝަކުވާގެ ތަހްޤީޤު ނިމެންދެން އޭނާ ސަސްޕެންޑްކުރުމަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފިއެވެ. ޖޭއެސްސީން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-29 20:49:50
އިސްރާއީލުގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ފަލަސްތީނު ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ
ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކަމަށް ބުނެއާއި، ކުށްވެރިންގެ ގޮތުގައި އިސްރާއީލުގެ ޖަލުތަކުގައި، އުމުރުން 18 އަހަރުނުވާ ފަލަސްތީނުގެ 200 އަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން މިހާރުވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައި އެބަތިބި ކަމަށް އިންސާނީ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-29 20:04:04
އައިއޯއައިޖީގައި ބައިވެެރިވި ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ
އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ)ގައި ބައިވެެރިވި ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ. މުބާރާތް ބޭއްވި މޮރިޝަސް އިން ފުރައިގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ދަތުރަކަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-29 17:02:16
ކޮންފަރެންސުގައި 45 ސައިންވެރިން ބައިވެރިވާނެ: އުކުޅަހު ކައުންސިލް
އއ. އުކުޅަހުގައި އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 26 އިން 28 އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އާޓިފިޝަލް އިންޓަލިޖެންސް ކޮންފަރެންސުގައި 45 ސައިންސިސްޓުން ބައިވެރިވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-29 16:44:16
ހޯޑެއްދޫން 200 ކިލޯގެ ޕްލާސްޓިކް ނެގުނު: ކައުންސިލް
ރަށުތެރެއިން ޕްލާސްޓިކް ނެގުމަށް ހިންގި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 200 ކިލޯގެ ޕްލާސްޓިކް ނެގިފައިވާ ކަމަށް ގދ. ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. ހޯޑެއްދޫގައި ހިންގި، ޕްލާސްޓިކް ނެގުމުގެ މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-29 16:32:36
ދެ އަންބަށް މީހުންނާއި އިންނައިރު ދޮށީ އަނބީގެ ބަޔާން ނަގާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
އެއް އަންބަށް ވުރެ ގިނަ އަނބީންނާ ކާވެނިކުރާ ފިރިހެނާގެ ދޮށީ އަނބިމީހާގެ ބަޔާނެއް ކޯޓަށް ނަގާގޮތަށް ސްޕްރީމްކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ އަހުމަދު އަބުދުﷲ ދީދީ ސޮއިކުރައްވައި، ސުޕްރީމްކޯޓުން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-29 15:57:34
ހުކުރު ދުވަހަކީ ޓީޗަރުންނަށް ޗުއްޓީ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ: ޓޭމް
ހުކުރު ދުވަހަކީ ސްކޫލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޓީޗަރުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއްގައި ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަން ނުޖެހޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި، އެދުވަސް ޓީޗަރުން އެމީހުންގެ އާއިލާއާއެކު ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-29 15:21:27
މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް ޝިހާން
އދ މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް ގެ މަޤާމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރު ޤާސިމް ޝިހާން މިއަދު އިންތިޚާބުކޮށްފިއެވެ. މިއަދު އޮތް ކައުންސިލް ބައްދަލު ވުމުގައި ޝިހާން ނާއިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސީ، ކުރިން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-29 15:15:32
އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ރައީސް ސޯލިހް ސީޝެލްސްއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސީޝެލްސްއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްހިއްޖެ އެވެ. ރައީސް ސީޝެލްސްއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ އެގައުމުގެ ރައީސް ޑެނީ ފޯގެ ދައުވަތަކަށެވެ.
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-29 15:08:26
އެންއައިސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އަލުން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
ނޭޝަނަލް އިންޓަގްރީޓީ ކޮމިޝަން، އެންއައިސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ބުނީ، އެގޮތަށް ނިންމީ އަލުން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް ރައްޔިތުންގެ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-29 14:21:04
ބޭންކުން އެދުނު އަމުރު ނެރެދެވޭކަށް ނެތް: ސިވިލް ކޯޓް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ އެކައުންޓުތަކެއްގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާތީ ބީއެމްއެލް އިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން އެކަމުގައި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-29 13:52:46
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ފަސްވަނަ މާސްޓާ ޕްލޭން މިރޭ އިފްތިތާހުކުރަނީ
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ މާސްޓާ ޕްލޭން މިރޭ އިފްތިތާހުކުރުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިރޭ އިފްތިތާހުކުރާ ފަސްވަނަ މާސްޓަ ޕްލޭން އެކުލަވާލާފައިވަނީ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-29 13:40:17
މަގުމަތި ބޭނުންކުރުމުގައި ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ނައިބް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި
މަގުމަތީގައި ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމާއި މަގުމަތީގައި ދުއްވާއެއްޗެހި ދުއްވުމުގައި އެކަކު އަނެކަކަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި އެވެ. ނައިބް ރައީސް މިކަމަށް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-29 13:09:42
ބާ ކައުންސިލްގެ ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމަށް ފޯރަމެއް ބާއްވަނީ
ބާ ކައުންސިލްގެ ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމަށްޓަަކައި ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފޯރަމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމުގައި ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވީނިއުސް ރޫމުގެ ފަސް މަންޒަރު
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-29 12:44:58
އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ހިއްސާ ފޯމު ބަލައިގަންނަަން ސެންޓަރެެއް ހުޅުވައިފި
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)ގެ ހިއްސާ ފޯމު ބަލައިގަންނަށް ހާއްސަ ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. އެމްއައިބީގެ އާ ސެންޓަރު ހުންނަނީ މެޑިކާ ހޮސްޕިޓަލު ކުރިމަތީގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ މ. ފާމުދޭރި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-29 12:44:07
ޝަރީފުގެ މައްސަލައިގައި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން މަޖިލީހަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވައިފި
ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޝަރީފް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮޅުވާލެއްވި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަ، އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަންގެ ސިޓީއަކުން އިތުރަށް ސާފުކޮށްދީފައިވާ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-29 12:12:35